Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?"

Transkript

1 N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

2 Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg placeres i en ny 12 meter bred bygning øst for det eksisterende anlæg. Den nye bygning får samme længde og højde som den bygning, der rummer den eksisterende Ovnlinje 4. Nordforbrændings gamle ovnlinjer 1-3 fra 1969 og 1989 er nedslidte og anvender forældet teknologi. De har vanskeligt ved at leve op til de skrappe krav om energieffektivitet og miljø, der stilles til fremtidens affaldsforbrænding. Derfor bygger Nordforbrænding en ny, energieffektiv og miljørigtig ovnlinje, Ovnlinje 5. Den nye Ovnlinje 5 vil supplere Ovnlinje 4 fra 1999 og fremtidssikre fjernvarmeforsyningen i hele området. Byggeriet begynder i starten af Anlægget vil efter planen stå færdigt i I løbet af anlægsperioden vil vi løbende informere om processen: Hvad skal der ske? Hvad er næste skridt? Hvad kan naboerne forvente af byggeriet på Nordforbrænding?

3 Hvad betyder den nye ovnlinje for borgerne, når den står færdig? Klima og energieffektivitet Den nye ovnlinje er et effektivt multibrændselsanlæg til affald og biomasse. Mens de tre gamle ovnlinjer kun kan producere varme, vil Ovnlinje 5 ligesom ovnlinje 4 producere både varme og el. Men med Ovnlinje 5 vil vi producere el og mere fjernvarme på den samme mængde affald. Det betyder, at vi får mere og bedre energi ud af de samme ressourcer, og at vi øger forsyningssikkerheden i hele Nordsjælland. Samtidig skubber anlægget fossile brændsler ud af energiproduktionen. Det vil reducere udledningen af CO 2 med ca ton om året. At vi får mere energi ud af de samme ressourcer skyldes, at det nye anlæg bliver forsynet med et anlæg til kondensering af en del af røggassen vanddampindhold. Dette øger den såkaldte energivirkningsgrad fra ca. 75 procent på Ovnlinje 1-3 til ca. 100 procent på Ovnlinje 5. Dermed får vi en øget energiproduktion, der svarer til fjernvarmeforbruget i ca husstande og elforbruget i ca husstande. Miljø Anlægget får en meget høj miljøprofil, da det bliver baseret på den bedst tilgængelige teknologi. Flere byer i Danmark har allerede anlæg af samme type, og erfaringerne herfra er gode. Anlægget vil rense røgen bedre end i dag, da der bliver installeret et ekstra rensningstrin med vådskrubber og røggaskondensering. Røgen afkøles og renses i løbet af processen, så den bliver så ren som muligt. Samtidig udkondenseres en del af røggassens vanddampindhold, hvilket medfører, at Ovnlinje 5 kan dække ikke blot sit eget, men også en stor del af Ovnlinje 4 s vandforbrug. Samtidig betyder røggaskondenseringen, at vi får mere varme ud af affaldet, da processen udvinder den sidste rest af energi i røggassen i stedet for at sende varmen ud gennem skorstenen. Anlægget vil overholde alle myndighedskrav til udledninger med meget stor og sikker margin. Luftkvaliteten forbliver dermed på et meget højt niveau.

4 Hvad betyder den nye ovnlinje for borgerne, når den står færdig? Transport Transportbehovet forbliver uændret. Det nye anlæg skal ikke tilføres mere affald end det gamle, og derfor bliver mængden af transport til og fra Nordforbrænding heller ikke forøget, når anlægget er i drift. Støj fra trafikken vil forekomme, når Nordforbrænding har åbent for eksterne køretøjer mandag-torsdag mellem kl. 6 og 15 og fredag mellem kl. 6 og 14. Uden for dette tidsrum vil der ikke være støj af væsentlig karakter fra køretøjer. Støjdæmpende foranstaltninger Vi har taget en række støjdæmpende initiativer, der skal medvirke til at minimere vores bidrag af støj til omgivelserne. Bl.a. er det eksisterende anlæg forsynet med lyddæmpere ved turbinebygningen og ved ventilationssystemet på taget af Ovnlinje 4. Desuden lukker vi vinduerne i den østvendte facade permanent i forbindelse med opførslen af Ovnlinje 5. Vi etablerer også en ny lukket aflæssehal til erstatning for den åbne hal, der findes i dag. Dermed reducerer vi støjen til omgivelserne væsentligt, da der kun er mulighed for støj, når porten til hallen står åben. Samtidig bygger vi en 2,5 m høj støjskærm i skel mod vest. Det vil reducere støjen fra tilkørsel af renovationsbiler og fra porten i aflæssehallen, når denne er åben.

5 Hvad kan I forvente i byggeperioden? Under anlægsfasen kan naboer, der bor tæt på anlægget, opleve støj i perioder som følge af øget transport af materiel til byggeriet og fra gravemaskiner med mere. Anlægsarbejdet vil forløbe i fire faser, hvor naboområderne kan forvente et øget støjniveau. Vi vil tage forskellige initiativer for at mindske generne mest muligt. Desuden vil vi stille krav til arbejdets udførelse i bygge- og anlægsperioden. Bl.a. må arbejdet kun finde sted i dagtimerne mellem kl. 7 og 18 og lørdage mellem kl. 7 og 14. Samtidig gælder Hørsholm Kommunes tomgangsregulativ, hvilket betyder, at det ikke er tilladt for motorkøretøjer at holde i tomgang i mere end ét minut. Dertil kommer, at Nordforbrænding har regler om lav hastighed og hensynsfuld kørsel på området. Fase 1: Stabilisering af byggegrube I denne fase forbedrer vi jordbundens stabilitet og bæreevne. Det sker ved vibrering eller ramning af jernplader, der hindrer jorden i at skride de såkaldte spunsvægge. Rammearbejde er erfaringsmæssigt den mest støjende aktivitet under anlægsfasen. Her er der mulighed for generende vibrationer og impulsstøj gennem jordlagene, hvilket vi vil måle på løbende. Vi vil overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer for beboelsesejendomme. Forventet periode: Januar - marts Fase 2: Jordarbejde I denne fase foretager vi det indledende jordarbejde og udgravning til byggegruppe, fundamenter og terrændæk. Vi forventer, at de primære støjkilder vil være fra kørende materiel som gravemaskiner, gummihjulslæssere og lastbiler, der transporterer den opgravede jord bort fra anlægget. Støjen fra entreprenørmaskiner og lastbiler er normalt væsentlig højere end den baggrundsstøj, der generelt er i området. Forventet periode: Januar - april 2014.

6 Hvad kan I forvente i byggeperioden? Fase 3: Byggefase I fase 3 støber vi fundamenter og monterer vægge, dæk og tagkonstruktioner. I byggefasen forventer vi aktiviteter med køretøjer og andre former for materiel, der kan medføre et øget støjniveau. Det gælder brug af kraner, betonblandemaskiner, kørsel med elementer på lastbiler med mere. Forventet periode: Maj november Fase 4: Montering af maskinanlæg I fase 4 installerer vi maskineriet. Dette omfatter ovn og kedel, røggasrensning, varmepumpe og turbine. I skorstenen skal vi gøre plads til røgrøret for den nye ovnlinje. I denne fase kan der forventes aktiviteter med køretøjer, kraner samt levering, samling og montage af komponenter til maskinanlæggene. Her vil der forekomme støj, der er væsentlig højere end baggrundsstøjen i området. Også i forbindelse med idriftsættelsen af Ovnlinje 5 vil der kunne forekomme støjgener, f.eks. ved drift med damp over tag og dampblæsning. Udover de skitserede gener med støj, kan der i forbindelse med byggeperioden opleves gener for naboer i forbindelse med: Leverance af udstyr herunder særtransporter, der kan have indflydelse på trafikale forhold. Trafik af arbejdere til og fra byggepladsen, både i forbindelse med ekstra morgen og eftermiddagstrafik, samt den gående trafik der vil forekomme til og fra parkeringspladser. Et øget antal af biler, hvortil der skal findes parkering. Forventet periode: November januar 2016.

7 N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Information fra Nordforbrænding Når hver fase nærmer sig sin afslutning, vil vi fortælle, hvordan processen er forløbet, om eventuelle ændringer og hvad der vil ske i den næste fase. Vi forventer også at indkalde til informationsmøder, hvor I kan stille spørgsmål til os og få yderligere indsigt i arbejdet. På kan I læse mere om Ovnlinje 5. I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information på telefon , via vores hjemmeside eller på mail til Savsvinget Hørsholm Telefon:

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 METRo til Nordhavn Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering Metro til Nordhavn I 2019 kan københavnerne komme fra Rådhuspladsen

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-237-7 Emissioner Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By"

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - Vores By Københavns Kommune Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Teknisk rapport Maj 08 2 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Kolofon Titel: Miljøvurdering og VVM for Carlsberg

Læs mere

Produktion af lægemidler af fiskeolie i Kalundborg Kommune

Produktion af lægemidler af fiskeolie i Kalundborg Kommune Produktion af lægemidler af fiskeolie i Kalundborg Kommune Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse okt 2007 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Bilag 7. Københavns Kommune KRAFTVÆRKSHALVØEN MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN

Bilag 7. Københavns Kommune KRAFTVÆRKSHALVØEN MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN Bilag 7 Københavns Kommune KRAFTVÆRKSHALVØEN MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN 1 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 879

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Til myndigheder, foreninger og Indsigere til planforslag

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere