Installations- og driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og driftsvejledning"

Transkript

1 Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

2

3 Indholdsfortegnelse: Hovedmenu Styringskomponenter Side: 3 5 VP/VPC : Funktionsbeskrivelse Styringsvarianter Flowdiagram Combi : Funktionsbeskrivelse Styringsvarianter Flowdiagram Skema urprogramering Indstilling afrimning Tilslutningsdiagram Varmepumpe Styring 230 V AC Tilslutningsdiagram Combi Styring 230 V AC

4 Optima 300 AC/DC Alle Genvex varmepumper til boliger af typerne VP/ VPC samt Combi S og XL leveres med Optima 300 AC styring (for 230 V ventilatorer) og Optima DC styring for 48 V ventilatorer), samt betjeningspanel med display, der viser anlæggets drifttilstand, og hvorpå man enkelt kan ændre driftindstillingerne. Betjeningspanel set bagfra A C D F E G B Betjeningspanel Onsdag 12:18 Rumtemperatur 21.5 o C A: Klemrække. Tilslutning til aggregat. B: Rumføler T2. C: Kommunikationsstik til computer (datalogger), CTS anlæg, eller modem. D: Dataopsamling IC kreds (Rød). E: Processor betjeningspanel. F: Batteri - urbackup med ca. 7 års gangreserve. G: IC kreds (sort) På denne trykknap kan man skifte hastigheden mellem lav, mellem og høj. (Trin 1, Trin 2, Trin 3). På denne trykknap kan man ændre den ønskede rumtemperatur. Varmepumperne af typerne VP og VPC kan leveres med forvarmeflader og eftervarmeflader samt ekstra køling. På denne trykknap kan man give signal til at disse varme og køleflader kan koble ind, såfremt der er et behov. På Combi anlæg kan man give signal til at elpatronen til opvarmning af det varme brugsvand kan koble ind, såfremt der er et behov. På denne trykknap kan man se alle temperaturerne på anlægget og ved at trykke på pil ned, kan man se, hvilke relæer, der er i drift. Derved har man mulighed for hurtigt at se hvordan anlægget kører. (Se side 5) Ønsker man at ændre på driftsindstillingerne, skal man trykke Pil op, Pil ned, Enter, derved kommer man ind i driftsmenuen, hvor man kan ændre driftsindstillingerne. Ved at trykke Pil ned,kan man skifte fra et menupunkt til det næste. Ved at trykke Pil op kan man skifte tilbage fra ét menupunkt til det foranstående. Ønsker man at bladre hurtigt igennem driftsmenuen, kan man trykke på Enter (som er den midterste knap til højre), hvorved hele siden skifter til de næste menupunkter. Målskitse (mål i mm.) Onsdag 12:18 Rumtemperatur 21.5 o C Kabeltilgang (bagsiden forneden) El-tilslutning Mellem aggregat og betjeningspanel skal monteres et svagstrømskabel 4 x 0,25 mm 2. Den maksimale kabellængde er 30 m. 4

5 Styreprint Optima 300 version AC (For 230 V ventilatorer) Relæprint (Til VP/VPC varmepumperne) T 500mA H A B Jumper Relæ 8 Relæ 1 Relæ 2 Relæ 3 Relæ 4 Relæ 5 Relæ 6 Relæ Relæ 9 Relæ 10 Relæ 11 Ønsker man at styre el-forvarme- eller el-eftervarmeflade i flere trin ( max. 4 trin) kan man montere et relæprint, hvor man på trin 1 kan tilslutte 1200 W og trin 2, 3 og 4 hver kan tilslutte 3000 W Til både varmepumperne VP/VPC og Combi S + XL med 230 V ventilatorer, anvendes samme styreprint. På varmepumperne VP og VPC skal jumper A være monteret. På varmepumpen Combi skal jumper A ikke være monteret. Jumper B må ikke monteres på AC versionen. Kommunikationsbox For at Optima 300 kan kommunikere med computer (datalogger), CTS anlæg eller modem skal kommunikationsbox Genvex datalogger monteres mellem betjeningspanel og computer/cts anlæg eller modem. Infomenu Styreprint Optima 300 version DC (For 48 V ventilatorer) A B Jumper Relæ Relæ 1 Relæ 2 Relæ 3 Relæ 4 Relæ 5 Relæ 6 Relæ 7 På styreprint DC skal jumper B altid være monteret. Til både varmepumperne VP/VPC og Combi S + XL med 48 V ventilatorer, anvendes samme styreprint. På varmepumperne VP og VPC skal jumper A være monteret. På varmepumpen Combi skal jumper A ikke være monteret. Man kan i infomenuen se følgende temperaturer og relæfunktioner. Relæerne er ON, når der står 1 i displayet. VP/VPC : Indblæsning T2: Rum : Friskluft : Afkast : Før køleflade : Køleflade : Udsugning T8: Vandfrost T9: Ikke i brug R1: Kompressor R3: Forvarme R2: Eftervarme R8: Køling R5: Varmetrin 2 (R9) R6: Varmetrin 3 (R10) R7: Varmetrin 4 (R11) R4: Afrimning Combi : Indblæsning T2: Rum : Friskluft : Afkast : Før køleflade : Køleflade : El-patron T8: Brugsvand T9: Solfanger R1: Kompressor R3: Luftvarme R2: El-patron R8: Solvarme cirk R5: Opvarm indbl R6: Opvarm rum R7: Brugsvand R4: Afrimning Når relæerne R5, R6, R7 er ON er relæerne på relæprint R9, R10, R11 ON. 5

6 Funktionsbeskrivelse OPTIMA 300 VP/VPC På flowdiagrammet og på oversigten over styringsvarianter er vist, hvor følerne er placeret, og på styreprintet er vist de 8 relæudgange, samt de øvrige udgange for tilkobling af modulerende bypassspjæld, modulerende motorventil til regulering af vandeftervarmeflade, forceret drift med hygrostat, CO2 sensor eller ekstern urfunktion samt tilkobling af indblæsnings- og udsugningsventilator, der kan reguleres uafhængig af hinanden. Styring af VP/VPC Rumregulering: Rumtemperaturen styres af rumføleren T2, som er monteret i betjeningspanelet. Har man eksempelvis sat denne temperatur til 21 C, så vil kompressoren starte, når rumtemperaturen er faldet til 20,6 C. Når kompressoren har varmet rumtemperaturen op til 21,4 C, stopper kompressoren. Kan kompressoren ikke holde rumtemperaturen, så vil motorventilen (anlæg med vandeftervarmeflade) begynde at regulere (PID regulering), når rumtemperaturen er faldet til 20 C. For anlæg med el-eftervarmeflade opdelt i op til 4 trin, vil første trin koble ind, når rumtemperaturen er faldet til 20 C. Er regulatortiden eksempelvis sat til 3 minutter, så vil rumføleren efter 3 minutter måle om rumtemperaturen nu er over eller under 20 C. Er temperaturen stadigvæk under 20 C, så vil trin 2 koble ind. Når rumtemperaturen på et tidspunkt når de 20 C, vil el-varmetrinene begynde at koble ud med 3 minutters interval. Overstyring af udsugningsventilator: Hvis afkasttemperaturen ved køling stiger til over 50 C og udsugningshastigheden på trin 3 ikke er indstillet til 100%, begynder udsugningsventilatoren at stige med 1,5% pr minut, idet afkasttemperaturen søges fastholdt på 50 C. Afrimning: Når temperaturforskellen mellem temperatur før køleflade og temperatur køleflade bliver for stor, hvilket sker, når der er blevet dannet is på kølefladen, går anlægget i afrimning. Magnetventilen MA 4 åbner, indblæsningsventilator og el-varmeflader stopper indtil isen er smeltet og kølefladen har nået en temperatur på ca. 5 C hvorefter magnetventilen igen lukker, indblæsningsventilator og el-varmeflader starter igen. Filtertimer: For at sikre at filtrene bliver skiftet, så man får optimal drift, er der i styringen indbygget en filtertimer (se punkt 14 og 15). Når timeren når den indstillede værdi, vil der i displayet stå skift filter og det røde Genvex logo vil blinke indtil filtrene er blevet skiftet. Højtrykspressostat: For at sikre kompressoren mod at komme til at køre udover dens anvendelsesområde, er der indbygget en højtrykspressostat, som kobler ud når trykket bliver for stort. Den røde resetknap aktiveres når årsagen til fejlen er fundet. Når højtrykspressostaten kobler ud vil der i displayet stå Pressostatfejl, og det røde Genvex logo vil blinke indtil pressostatens røde resetknap bliver aktiveret. Stiger rumtemperaturen til 22 C, så vil bypassspjældfunktionen begynde at regulere op til fuld åben, som er den rumtemperatur start køling er indstillet til, eksempelvis 26 C(punkt 7 i driftsmenuen). For at sikre at bypass- og kølefunktionen ikke kobler ind ved en for lav udetemperatur, kan man lave en spærring på eksempelvis 15 C( punkt 8 i driftsmenuen). Når kølingen starter, kobler indblæsnings- og udsugningsventilator op på hastighed 3 og køleventilen MA 7 åbner, så kondensatoren på indblæsningssiden bliver køleflade og kølefladen på udsugningssiden bliver kondensator. Er der på anlægget monteret ekstra køleanlæg, vil dette koble ind, når rumtemperaturen er 28 C ( 2 højere end start køling). Anlæg med el-forvarmeflade vil regulere på samme måde som el-eftervarmeflade. Overstyring af indblæsningsventilator: Hvis indblæsningstemperaturen stiger til over 50 C, begynder indblæsningsventilatorens hastighed at stige med 1,5% pr minut., idet indblæsningstemperaturen søges fastholdt på 50 C. 6

7 Styringsvarianter VP/VPC/MINIC/MIDIC FEL EL GE 310/315/420/525/840 VP GE 310/315/420/525/840 VPC-FEL-EL (Med el-forvarmeflade og el-eftervarmeflade) FEL T8 GE 310/315/420/525/840 VPC GE 310/315/420/525/840 VPC-FEL-VA (Med el-forvarmeflade og vandeftervarmeflade) GE 310/315/420/525/840 VPC-EL (Med el-eftervarmeflade) GE 310/315/420/525/840 VPC-EL-EXK (Med el-eftervarmeflade og ekstra køleflade) GE 310/315/420/525/840 VPC-VA (Med vandeftervarmeflade) T8 GE 310/315/420/525/840 VPC-VA-EXK (Med vandeftervarmeflade og ekstra køleflade) T8 GE MINIC/MIDIC GE MINIC/MIDIC (Med el-forvarmeflade og el-eftervarmeflade) 7

8 Flowdiagram VP Friskluft Udsugning Fodamper køleflade Kondensator (varmeflade) Afkast Indblæsning Betjeningspanel T2 Højtrykspressostat HP MA4 Kompressor Flowdiagram VPC Friskluft Udsugning Fordamper (køleflade) Kondensator (varmeflade) Afkast Indblæsning Betjeningspanel Højtrykspressostat MA4 HP MA7 Kompressor Følere: : Indblæsning : Før køleflade MA4: Afrimning T2: Rum : Friskluft : Afkast : Køleflade : Udsugning T8: Vandfrost (For vandeftervarmeflade) MA7: Varme/køling T2 8

9 Optima 300 AC VP/VPC Optima 300 leveres med en fabriksindstilling, som gør, at anlægget kan sættes i drift, uden at man først skal indstille anlæggets driftsmenu. Fabriksindstillingen er kun en grundindstilling, som skal ændres til de driftmæssige ønsker og krav man har til sin bolig, og derved få optimal drift og udnyttelse af anlægget. Ændring af driftdata Displayet viser normalt hovedmenuen, hvor man kan se ugedag, klokken, rumtemperatur og genvejstasterne. Onsdag 12:18 Rumtemperatur 21.5 o C >>Sprog 2 Rumtemperatur 3 Ikke i brug 4 Ikke i brug Setpunkt 0 Tryk Pil op, Pil ned, Enter og man er inde i driftsmenuen. Displayet viser nu de 4 første punkter i driftsmenuen. >>Sprog 2 Rumtemperatur 3 Ikke i brug 4 Ikke i brug Setpunkt 0 1: Sprog Man kan vælge mellem 3 sprog Setpunkt 0 = Dansk, 1 = Engelsk, 2 = Tysk 2: Rumtemperatur Man kan indstille den ønskede rumtemperatur mellem C. (Rumføleren er monteret inde i betjeningspanelet). 3: Ikke i brug Setpunkt skal stilles på 10 4: Ikke i brug Setpunkt skal stilles på 0,0 >>Ikke i brug 6 Køling ON 7 Køling 8 Min.ude køl ON Setpunkt 0.0 5: Ikke i brug Setpunkt skal stilles på 0,0 Når >> står ud for en tekst, som vist her i displayet Sprog, kan man se, at der på linien Setpunkt står 0. Ved at trykke på >, skifter setpunktet til 1. Ved at trykke OK, går styringen tilbage til hovedmenu og teksten skifter til engelsk. Nu vil al tekst på displayet blive vist på engelsk. Har man i stedet indstillet setpunktet til 2, vil al tekst på displayet blive vist på tysk. Når man har valgt det ønskede sprog, går man ind i driftsmunuen igen, og man skifter til næste driftspunkt ved at trykke Pil ned. Ønsker man at bladre hurtigt igennem driftsmenuen, kan man trykke Enter, hvorved hele siden skifter til de næste 4 menupunkter. Ønsker man at gå tilbage i driftsmenuen, kan man trykke Pil op. Ønsker man at gå ud af driftsmenuen trykker man Exit. Har man i driftsmenuen ikke trykket på en knap i et minut, lukker driftsmenuen automatisk ned og går tilbage til hovedmenuen. 6: Køling ON Alle anlæg type VP (som ikke er udstyret med køleautomatik), skal setpunkt stilles på 0. Alle anlæg med køleautomatik kan setpunkt indstilles på 1, såfremt man ønsker at anlægget skal køle om sommeren. 7: Køling For at hindre at kølingen ikke kobler ind så snart at der ikke er mere varmebehov, bør man sætte startpunktet for kølingen ca. 3-6 højere end den ønskede rumtemperatur. (Det er ikke gratis at køle). 8: Min.ude køl ON For at hindre at anlægget begynder at køle om vinteren uanset hvor høj rumtemperaturen er, kan man indstille setpunktet til den minimum udetemperatur, man ønsker før kølefunktionen kobler ind. Det anbefales at temperaturen sættes på minimum 15 C. Setpunktet for minimum udetemperaturen kan indstilles mellem 0-20 C. 9

10 10 >>Konstant ON 10Konstant 11Reduktion ON 12Reducere indbl Setpunkt 0 9: Konstant ON Er boligens øvrige varmesystem ikke koblet sammen med varmepumpeanlægget, eller har man brændeovn, kan man komme ud for at boligens øvrige varmesystem eller brændeovn stopper varmepumpen, så varmepumpeanlæg med varmeveksler kun blæser forvarmet luft ind i alle opholdsrum, hvilket vil give stigende trækproblemer, jo koldere det er uden for. Anlæg uden varmeveksler vil blæse udeluft direkte ind. Ved at indstille setpunktet på 1, vil rumføleren blive koblet fra og varmepumpen vil altid være i drift og blæse varm luft ind, når udetemperaturen er under den indstillede udetemperatur. Er setpunktet indstillet på 0, vil rumføleren regulere varmepumpen uanset udetemperaturen. 10: Konstant Har man koblet konstant ON i drift, kan man her indstille den ønskede udetemperatur. 11: Reduktion ON Ved meget lave udetemperatur kan det være en fordel at reducere indblæsningsluftmængden, for at forbedre varmepumpens driftsbetingelser og samtidig få en højere indblæsningstemperatur. Ved at indstille setpunktet på 1, vil indblæsningsluftmængden blive reduceret, når udetemperaturen kommer under den indstillede temperatur. Er setpunktet indstillet på 0, vil der ikke ske nogen reduktion af indblæsningsluftmængden uanset udetemperaturen. Denne indstilling anvender man, hvis man har forvarmeflade på friskluften. 12: Reducere indbl Når man har valgt setpunkt 1 under punkt 11, anbefales det, at indstille udetemperaturen til -10 C. Setpunktet kan indstilles mellem C. >>Indbl hast 14Filterskift 15Stop ON-OFF 16Min.luftmængde Setpunkt 40 13: Indbl hast Når man har valgt setpunkt 1 under pkt 11, anbefales det, at indstille den reducerede indblæsningsluftmængde til 20% lavere end indstillingsværdien i menupunkt : Filterskift I styringen er indbygget en timer, som tæller hvor lang tid anlægget har været i drift siden sidste filterskift. Det anbefales at man første gang indstiller setpunktet på 3, hvilket er lig med 3 måneder. Er filtrene for snavsede, kan man reducere setpunktet. Er det ikke nødvendigt at skifte filtrene efter 3 måneder, kan man øge setpunktet. Setpunktet kan indstilles mellem 1-6 hvilket er lig med 1-6 måneder. Når timeren når den indstillede værdi for filterskift, begynder det røde Genvex logo at blinke på betjeningspanelet, og der vil i displayet stå skift filter. Genvex logo et vil blive ved med at blinke indtil filtrene bliver skiftet, og der trykket på resetfilterknappen i 15 sekunder, som sidder i aggregatet. 15: Stop ON-OFF For at undgå at man glemmer at skifte filtrene, selvom Genvex logo et står og blinker på betjeningspanelet, kan man indstille setpunktet på 1. Så vil anlægget automatisk stoppe efter 14 dage, hvis man ikke har fået skiftet filtrene i den mellemliggende periode. Ønsker man ikke denne sikkerhed, kan man indstille setpunktet på 0, og Genvex logo et vil blinke indtil filtrene skiftes. 16: Min. luftmængde For at opnå optimal drift af anlægget, skal anlæggets luftmængder være minimum de luftmængder, der står i brochuren om det aktuelle anlæg. Sættes luftmængderne lavere end minimumkravet, stopper varmepumpen, og der blæses kun forvarmet luft fra varmeveksleren ind i alle opholdsrummene. Anlæg uden varmeveksler blæser direkte udeluft ind i opholdsrummene. Minimum luftmængden fastlægges ved indregulering af anlægget. Fabriksindstillingen er midlertidig sat til 40% >>Forceret ON 18Antal timer 19Ikke i brug 20Rum/indbl Setpunkt 1 17: Forceret ON På hastighed 3 har man mulighed for at anlægget automatisk kobler tilbage til hastighed 2 efter et antal timer ved at indstille setpunktet på 1. Indstiller man setpunktet til 0, vil anlægget køre på hastighed 3, indtil man manuelt skifter til lavere hastighed. 18: Antal timer Anvender man automatisk tilbagekobling på hastighed 3, kan man indtaste hvor mange timer anlægget skal køre forceret drift. Setpunktet kan indstilles mellem 1-10 timer.

11 19: Ikke i brug Setpunkt skal stilles på 0. 20: Rum / indbl Man kan vælge mellem rumregulering eller indblæsningsregulering. Anvendes anlægget til boligformål, skal anlægget stå på rumregulering ved at indstille setpunktet på 0,0. Indstiller man setpunktet højere end 0,0 skifter anlægget til indblæsningsregulering. >>Trin 1 indblæs 22Trin 2 indblæs 23Trin 3 indblæs 24Trin 1 udsugn Setpunkt 40 21: Trin 1 Indblæs Trin 1 er laveste hastighed, som kan benyttes, når man ikke er hjemme, på ferie eller på weekend. Begge ventilatorer kan på alle trin indstilles uafhængig af hinanden, så man kan få samme luftmængde på indblæsningssiden som på udsugningssiden, hvilket giver optimal drift. Indregulering af anlægget skal ske med luftteknisk måleudstyr, og kan ske uden brug af hovedreguleringsspjæld. Husk at hvis man sætter luftmængden lavere end minimumsluftmængden i pkt. 16, vil varmepumpen koble fra. Den midlertidige fabriksindstilling er sat til 40%. 22: Trin 2 indblæs Trin 2 er den hastighed anlægget normalt skal køre på for at give det optimale indeklima, og skal indreguleres til boligens ventilationsbehov. Den midlertidige fabriksindstilling er sat til 70% 23: Trin 3 indblæs Trin 3 som er den højeste hastighed, som man benytter, hvis man har mange gæster, trænger til at lufte ud, har gang i større køkkenaktiviteter eller benytter anlægget til ventilation af kontorer, institutioner m.v. Den midlertidige fabriksindstilling er sat til 100% Husk at al overventilation er lig energispild. 24: Trin 1 udsugn Husk at hvis man sætter luftmængden lavere end minimumsluftmængden i pkt. 16, vil varmepumpen koble fra. Den midlertidige fabriksindstilling er sat til 40%. >>Trin 2 udsugn 26Trin 3 udsugn 27Ur ON 28Ur dag Setpunkt 70 25: Trin 2 udsugn Den midlertidige fabriksindstilling er sat til 70%. 26: Trin 3 udsugn Den midlertidige fabriksindstilling er sat til 100%. 27: Ur ON Ønsker man at styre anlægget med uge uret, skal setpunkt indstilles på 1. Med uge uret har man mulighed for at skifte hastigheden automatisk op til 10 gange pr. dag samtidig med, at man kan ændre rumtemperaturen til en lavere temperatur for hver skifteperiode end den indstillede temperatur i pkt. 2. Ændrer man hastigheden eller rumtemperaturen med genvejstasterne i hovednenuen, kobler ugeprogrammet automatisk ind igen, når det passerer et skiftetidspunkt. Ønsker man at kun at ændre hastigheden og rumtemperaturen manuelt, indstilles setpunktet på 0. 28: Ur dag Start af ur. Indstil setpunkt på aktuelle ugedag. Mandag = 1, Tirsdag = 2, Onsdag = 3, Torsdag = 4, Fredag = 5, Lørdag = 6, Søndag = 7 >>Ur timer 30Ur minutter 31Skift ugedag 32Skift punkt Setpunkt 7 29: Ur timer Indstil setpunkt til aktuelle antal timer. 30: Ur minutter Indstil setpunkt til aktuelle antal minutter 31: Skift ugedag Inden man starter på at lave sit uge program, vil det være en hjælp først at udfylde uge skemaet på side 22. Indstil setpunkt på den aktuelle ugedag, som man ønsker at indstille skiftetider på. Mandag = 1, Tirsdag = 2, Onsdag = 3, Torsdag = 4, Fredag = 5, Lørdag = 6, Søndag = 7 32: Skift punkt Indstil setpunkt på det ønskede skiftepunkt. Kan indstilles på op til 10 punkter pr dag. >>Skift time 34Skift minutter 35Skift trin 36Skift rumtemp Setpunkt 20 33: Skift time Indstil setpunkt på den time man ønsker at skifte. 11

12 34: Skift minutter Indstil setpunkt på det minut man ønsker at skifte. 35: Skift trin Indstil setpunkt på det trin (hastighed) man ønsker for denne skifte periode. 36: Skift rumtemp Indstil setpunkt på det antal grader lavere man ønsker i forhold til den indstillede rumtemperatur i punkt 2 for denne skifteperiode. >>Kopier dag 38Fabriksindstil 39Forvarme ON 40Forvarme temp Setpunkt 0 37: Kopierdag Det er muligt ved at indstille setpunktet på 1 og kopiere ugeprogrammet fra en dag til den næste. Er menupunktet 31 eksempelvis indstillet på setpunkt 2, så vil ugeprogrammet for tirsdag blive kopiret til onsdag. 38: Fabriksindstil Har man indstillet setpunkterne, så anlægget ikke fungerer som forventet, og man kan ikke finde årsagen. Skriv alle indstillingerne af setpunkterne i skemaet på side 13. Indstil setpunktet på 1 og tryk OK, så vil alle setpunkterne skifte til fabriksindstillingen. Indstil setpunktet igen på 0 og tryk OK. Man kan nu starte forfra og indstille setpunkterne. Husk at indstille Trin 1, 2 og 3 som før, fordi det er de tal anlægget er indreguleret til. Inden sletning af de nuværende indstillinger til fabriksindstilling, skal de indsættes i skemaet på side : Forvarme ON Har man monteret forvarmeflade på friskluftkanalen skal setpunktet indstilles på 1. Har man i stedet for monteret et ekstra køleanlæg på indblæsningskanalen, skal setpunktet indstilles på 0. (Det er ikke muligt både at styre forvarmeflade og ekstra køleanlæg). Har man monteret begge ekstraudstyr, må man forår og efterår manuelt skifte setpunktet. 40: Forvarme temp Har man koblet forvarme ON, skal man indstille setpunktet til den ønskede frisklufttemperatur forvarmefladen skal opvarme friskluften til før aggregatet. Temperaturen kan indstilles mellem C. >>Vandfrost ON 42Vandfrost set 43T2 justering 44Program info Setpunkt 0 41: Vandfrost ON Har man monteret vandeftervarmeflade med motorventil på anlægget, kan man montere en vandfrostføler i vandeftervarmefladen. Indstil setpunktet på 1. Er der ikke monteret nogen vandfrostføler, så skal setpunktet indstilles på 0. 42: Vandfrost set Har man koblet vandfrost ON, skal man indstille setpunktet til den ønskede temperatur vandfrostføleren skal stoppe anlægget. Temperaturen kan indstilles mellem 0-10 C. 43: T2 justering Det er muligt at justere betjeningspanelets rumføler, så displayet viser den korrekte rumtemperatur. Temperaturen kan justeres mellem -5-0 C. 44: Program info Setpunktet står altid på 0. Trykker man OK vil displayet vise varmepumpes programversion, der er monteret i anlægget. Samtidig går man automatisk ud af driftsmenuen. >>Vand reg sek 46Varme reg min 47Forvarme suppl. 48Forvarme temp. Setpunkt 20 45: Vand reg. sek Har man vandeftervarmeflade monteret på indblæsningskanalen, kan det være nødvendigt at ændre regulatortiden, som standard er sat til 20 sekunder. Regulatortiden kan justeres mellem sekunder. 46: Varme reg.min Har man monteret el-forvarmeflade eller el-eftervarmeflade, kan det være nødvendigt at ændre regulatortiden, som standard er sat til 3 minutter. Regulatortiden kan justeres mellem 1-30 minutter. 47: Forvarme suppl. Har man monteret flere varmetrin på el-forvarmefladen over ekstra relæprint, skal setpunktet indstilles på 1. Har man ikke monteret ekstra relæprint, skal setpunktet indstilles på 0. 12

13 48: Forvarme temp. Har man monteret el-forvarmeflade, kan man indstille den ønskes frisklufttemperatur man ønsker før luften suges ind igennem aggregatet. Temperaturen kan indstilles mellem C. >>Ikke i brug 50Stop afrimning Setpunkt : Ikke i brug Setpunkt skal stilles på 1. 50: Stop afrimning Som standard stopper afrimningsperioden når kølefladen har nået en temperatur på 5 C, som er standardindstillingen. Ved særlige driftstilstande kan det være nødvendigt at ændre denne temperatur. Temperaturen kan justeres mellem 0-10 C. Setpunkter Fabriksindstilling: Dato: Dato: Dato:

14 Funktionsbeskrivelse OPTIMA 300 COMBI På flowdiagrammet og på oversigten over styringsvarianter er vist, hvor følerne er placeret, og på styreprintet er vist de 8 relæudgange, samt de øvrige udgange for tilkobling af modulerende motorventil til regulering af vandeftervarmeflade, forceret drift med hygrostat, CO2 sensor eller ekstern urfunktion samt tilkobling af indblæsnings- og udsugningsventilator, der kan reguleres uafhængig af hinanden. brugsvand. Når indblæsningtemperaturen er faldet til den indstillede værdi, kobler magnetventilerne om igen. Dette fortsætter indtil brugsvandet er blevet opvarmet til den ønskede temperatur, hvorefter styringen skifter om til rumregulering. 4: Ingen varmebehov Når der hverken er behov for brugsvandsopvarmning eller rumopvarmning, stopper kompressoren mens ventilatorerne kører videre og varmen i udsugningsluften bliver genvundet i krydsvarmeveksleren og overført til indblæsningsluften. 14 Funktionsbeskrivelse OPTIMA 300 COMBI Et Combi anlæg anvendes til at opvarme brugsvandet samt indblæsningsluften for delvis at dække boligens ventilations- og grundopvarmning. Dette giver 5 driftssituationer: 1: Brugsvandsopvarmning 2: Rumopvarmning 3: Brugsvandsopvarmning + rumopvarmning 4: Ingen varmebehov 5: Afrimning af køleflade 1: Brugsvandsopvarmning Brugsvandstemperaturen styres af føler T8, som er monteret i beholderens bund. Når der er behov for opvarmning af brugsvandet starter kompressoren og magnetventil MA 3 åbner og brugsvandet opvarmes til den indstillede brugsvandstemperatur (punkt 5 i driftsmenuen). 2: Rumopvarmning Rumtemperaturen styres af rumføleren T2, som er monteret i betjeningspanelet. Har man eksempelvis sat denne temperatur til 21 C, så vil kompressoren starte, når rumtemperaturen er faldet til 20,6 C. Når kompressoren har varmet rumtemperaturen op til 21,4 C, stopper kompressoren. Kan kompressoren ikke holde rumtemperaturen, så vil motorventilen (anlæg med vandeftervarmeflade) begynde at regulere (PID regulering), når rumtemperaturen er faldet til 20 C. For anlæg med el-eftervarmeflade kobler (1 trin) ind, når rumtemperaturen er faldet til 20 C. Når rumtemperaturen igen når 20 C, vil el-varmetrinet koble ud. Anlæg med el-forvarmeflade regulerer på samme måde som el-eftervarmeflade. 3: Brugsvandsopvarmning + rumopvarmening Når der er behov både for opvarmning af brugsvand og rumopvarmning samtidig, skifter styring om til at først at holde indblæsningstemperaturen på ca C, som styres af indblæsningsføleren som kan indstilles i punkt 3 i driftsmenuen. Kompressoren kører konstant og magnetventil MA 1 er koblet ind og kompressoren producerer både varme til opvarmning af indblæsningsluften og opvarmning af brugsvandet. Når indblæsningstemperaturen har nået den ønskede temperatur kobler MA 1 ud og MA 3 kobler ind. Nu producerer kompressoren udelukkende varmt 5: Afrimning Når temperaturforskellen mellem temperatur før køleflade og temperatur køleflade bliver for stor, hvilket sker, når der er blevet dannet is på kølefladen, går anlægget i afrimning. Magnetventilen MA 4 åbner, indblæsningsventilator og el-varmeflader stopper indtil isen er smeltet og kølefladen har nået en temperatur på ca. 5 C, hvorefter magnetventilen igen lukker, indblæsningsventilator og el-varmeflader starter igen. El-patron: Har man et større varmtvandsforbrug end Combi en kan dække, kan man indstille el-patronen på ON i hovedmenuen med genvejstasten. Når el-patronen står ON, vil føler, som er monteret midt i beholderen opvarme den øverste 1 2 del til den indstillede temperatur (punkt 7 i driftsmenuen). Overstyring af indblæsningsventilator: Hvis indblæsningstemperaturen stiger til over 50 C, begynder indblæsningsventilatorens hastighed at stige med 1,5% pr minut, idet indblæsningstemperaturen søges fastholdt på 50 C. Tilslutning af solvarme/ centralvarme Varmtvandsbeholderen har i bunden en indbygget varmespiral, som man kan tilslutte en solfanger eller tilslutte centralvarme for at øge anlæggets varmeydelse. Temperaturen i den nedre del af beholderen må ikke overstige 55 C. I styringens driftmenu kan man indstille driftstemperaturerne.(punkt 20 i driftsmenuen). Filtertimer: For at sikre at filtrene bliver skiftet, så man får optimal drift, er der i styringen indbygget en filtertimer (se punkt 14 og 15). Når timeren når den instillede værdi, vil der i displayet stå skift filter og det røde Genvex logo vil blinke indtil filtrene er blevet skiftet. Højtrykspressostat: For at sikre kompressoren mod at komme til at køre udover dens anvendelsesområde, er der indbygget en højtrykspressostat, som kobler ud når trykket bliver for stort. Den røde resetknap aktiveres når årsagen til fejlen er fundet. Når højtrykspressostaten kobler ud vil der i displayet stå Pressostatfejl, og det røde Genvex logo vil blinke indtil pressostatens røde resetknap bliver aktiveret.

15 Styringsvarianter Combi T8 T8 Combi S/XL Combi S/XL-EL (Med El-eftervarmeflade) Combi S/XL-SOL T8 Solfanger T9 T8 Combi S/XL-VA (Med vandeftervarmeflade) 15

16 Flowdiagram Combi Friskluft Udsugning Afkast Fordamper (køleflade) Kondensator (varmeflade) Indblæsning Betjeningspanel MA6 MA5 T2 MA1 MA3 MA2 MA4 Højtryksprssostat HP Solfanger Varmvandsbeholder T9 Kompressor Kondensator udvendig på beholder Følere: : Indblæsning T2: Rum : Friskluft : Afkast : Før køleflade : Køleflade : Beholder top T8: Beholder bund T9: Solfanger Varmespiral VV KV T8 Magnetventiler MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 Opvarmning brugsvand ON ON Opvarmning brugsvand + rum under setpunkt ON Opvarmning brugsvand + rum over setpunkt ON ON Opvarmning rum ON ON ON Ingen opvarmningsbehov Afrimning ON 16

17 OPTIMA 300 AC COMBI Optima 300 leveres med en fabriksindstilling, som gør, at anlægget kan sættes i drift, uden at man først skal indstille anlæggets driftsmenu. Fabriksindstillingen er kun en grundindstilling, som skal ændres til de driftmæssige ønsker og krav man har til sin bolig, og derved få optimal drift og udnyttelse af anlægget. Ændring af driftdata Displayet viser normalt hovedmenuen, hvor man kan se ugedag, klokken, rumtemperatur og genvejstasterne Onsdag 12:18 Rumtemperatur 21.5 o C Tryk Pil op, Pil ned, Enter og man er inde i driftsmenuen. Displayet viser nu de 4 første punkter i driftsmenuen. >>Sprog 2 Rumtemperatur 3 Indbl temp 4 Indbl hyst Setpunkt 0 1: Sprog Man kan vælge mellem 3 sprog Setpunkt 0 = Dansk, 1 = Engelsk, 2 = Tysk 2: Rumtemperatur Man kan indstille den ønskede rumtemperatur mellem C. (Rumføleren er monteret inde i betjeningspanelet). 3: Indbl temp For at undgå trækgener om vinteren kan man indstille hvilken indblæsningstemperatur man ønsker, når anlægget samtidig opvarmer brugsvand. Man kan indstille den ønskede indblæsningstemperatur mellem C. Jo lavere man sætter indblæsningstemperaturen, jo hurtigere opvarmes brugsvandet. >>Sprog 2 Rumtemperatur 3 Indbl temp 4 Indbl hyst Setpunkt 0 Når >> står ud for en tekst, som vist her i displayet Sprog, kan man se, at der på linien Setpunkt står 0. Ved at trykke på >, skifter setpunktet til 1. Ved at trykke OK, vil teksten skifte til engelsk. Nu vil al tekst på displayet blive vist på engelsk. Har man i stedet indstillet setpunktet til 2, vil al tekst på displayet blive vist på tysk. Når man har valgt det ønskede sprog, går man ind i driftsmenuen igen og man skifter til næste driftspunkt ved at trykke pil ned. Ønsker man at bladre hurtigt igennem driftsmenuen, Kan man trykke Enter, hvorved hele siden skifter til de næste 4 menupunkter. Ønsker man at gå tilbage i driftsmenuen, kan man trykke Pil op. Ønsker man at gå ud af driftsmenuen trykker man Exit. Har man i driftsmenuen ikke trykket på en knap i et minut, lukker driftsmenuen automatisk ned og går tilbage til hovedmenuen. 4: Indbl hyst For at undgå for mange relæskift, har man mulighed for at indstille hvor meget indblæsningstemperaturen må pendle. Man kan indstille den ønskede temperaturpendling (hysterese) mellem 0-5 C. Jo større pendling des færre relæskift. >>Drifttermostat 6 El-patron ON 7 El-patron 8 Ikke i brug Setpunkt 0.0 5: Drifttermostat Man kan indstille den ønskede brugsvandstemperatur mellem 0-55 C, som opvarmes af varmepumpen. 6: El-patron ON Ved at indstille setpunktet til 1, så vil el-patronen koble ind efter behov. Er setpunktet indstillet til 0, så vil el-patronen ikke koble ind, selvom der er behov. Ved udetemperaturer under 0 C er det en fordel at benytte el-patronen til at supplere brugsvandsopvarmningen med, da der derved bliver mere varme fra varmepumpen til rumopvarmning. 17

18 7: El-patron Man kan indstille den ønskede brugsvandstemperatur mellem 0-65 C. El-patronen opvarmer kun den øverste 1 2del af beholderen, mens varmepumpen fortsat opvarmer den nederste del af beholderen til den indstillede drifttemperatur i menupunkt 5. 8: Ikke I brug Setpunkt skal stilles på 0. >>Konstant ON 10Konstant 11Reduktion ON 12Reducere indbl Setpunkt 0 9: Konstant ON Er boligens øvrige varmesystem ikke koblet sammen med varmepumpeanlægget, eller har man brændeovn, kan man komme ud for at boligens øvrige varmesystem eller brændeovn stopper varmepumpen, så varmepumpeanlæg med varmeveksler kun blæser forvarmet luft ind i alle opholdsrum, hvilket vil give stigende trækproblemer, jo koldere det er uden for. Anlæg uden varmeveksler vil blæse udeluft direkte ind. Ved at indstille setpunktet på 1, vil rumføleren blive koblet fra og varmepumpen vil altid være i drift og blæse varm luft ind, når udetemperaturen er under den indstillede udetemperatur. Er setpunktet indstillet på 0, vil rumføleren regulere varmepumpen uanset udetemperaturen. 10: Konstant Har man koblet konstant ON i drift, kan man her indstille den ønskede minimumstemperatur. Setpunktet kan indstilles mellem 0-10 C. 11: Reduktion ON Ved meget lave udetemperatur kan det være en fordel at reducere indblæsningsluftmængden, for at forbedre varmepumpens driftsbetingelser og samtidig få en højere indblæsningstemperatur. Ved at indstille setpunktet på 1, vil indblæsningsluftmængden blive reduceret, når udetemperaturen kommer under den indstillede temperatur. Er setpunktet indstillet på 0, vil der ikke ske nogen reduktion af indblæsningsluftmængden uanset udetemperaturen. Denne indstilling anvender man, hvis man har forvarmeflade på friskluften. 12: Reducere indbl Når man har valgt setpunktet 1 under punkt 11, anbefales det, at indstille udetemperaturen til -10 C. Setpunktet kan indstilles mellem C. >>Indbl hast 14Filterskift 15Stop ON-OFF 16Min.luftmængde Setpunkt 40 13: Indbl hast Det anbefales at reducere indblæsningsluftmængden til 20% lavere end indstillingsværdien i menupunkt : Filterskift I styringen er indbygget en timer, som tæller hvor lang tid anlægget har været i drift siden sidste filterskift. Det anbefales at man første gang indstiller setpunktet på 3, hvilket er lig med 3 måneder. Er filtrene for snavsede, kan man reducere setpunktet. Er det ikke nødvendigt at skifte filtrene efter 3 måneder, kan man øge setpunktet. Setpunktet kan indstilles mellem 1-6 hvilket er lig med 1-6 måneder. Når timeren når den indstillede værdi for filterskift, begynder det røde Genvex logo at blinke på betjeningspanelet, og der vil i displayet stå skift filter. Genvex logo et vil blive ved med at blinke indtil filtrene bliver skiftet, og der er trykket på resetfilterknappen i 15 sekunder, som sidder i aggregatet. 15: Stop ON-OFF For at undgå at man glemmer at skifte filtrene, selvom Genvex logo et står og blinker på betjeningspanelet, kan man indstille setpunktet på 1. Så vil anlægget automatisk stoppe efter 14 dage, hvis man ikke har fået skiftet filtrene i den mellemliggende periode. Ønsker man ikke denne sikkerhed, kan man indstille setpunktet på 0, og Genvex logo et vil blinke indtil filtrene skiftes. 16: Min. luftmængde For at opnå optimal drift af anlægget, skal anlæggets luftmængder være minimum de luftmængder, der står i brochuren om det aktuelle anlæg. Sættes luftmængderne lavere end minimumkravet, stopper varmepumpen, og der blæses kun forvarmet luft fra varmeveksleren ind i alle opholdsrummene. Anlæg uden varmeveksler blæser direkte udeluft ind i opholdsrummene. Minimum luftmængden fastlægges ved indregulering af anlægget. Fabriksindstillingen er midlertidig sat til 40% 18

19 >>Forceret ON 18Antal timer 19Eftervarme 20Solfanghyst Setpunkt 1 17: Forceret ON På hastighed 3 har man mulighed for at anlægget automatisk kobler tilbage til hastighed 2 efter et antal timer ved at indstille setpunktet på 1. Indstiller man setpunktet til 0, vil anlægget køre på hastighed 3, indtil man manuelt skifter til lavere hastighed. 18: Antal timer Anvender man automatisk tilbagekobling på hastighed 3, kan man indtaste hvor mange timer anlægget skal køre forceret drift. Setpunktet kan indstilles mellem 1-10 timer. 22: Trin 2 indblæs Trin 2 er den hastighed anlægget normalt skal køre på for at give det optimale indeklima, og skal indreguleres til boligens ventilationsbehov. Den midlertidige fabriksindstilling er sat til 70%. 23: Trin 3 indblæs Trin 3 som er den højeste hastighed, som man benytter, hvis man har mange gæster, trænger til at lufte ud, har gang i større køkkenaktiviteter eller benytter anlægget til ventilation af kontorer, institutioner m.v. Den midlertidige fabriksindstilling er sat til 100% Husk at al overventilation er lig energispild. 24: Trin 1 udsugn Husk at hvis man sætter luftmængden lavere end minimumsluftmængden i pkt. 16, vil varmepumpen koble fra. Den midlertidige fabriksindstilling er sat til 40%. 19: Eftervarme Ved at indstille setpunktet på 0, kobler suppleringsvarmen ikke ind, selvom der er et behov. Indstiller man setpunktet til 1, vil suppleringsvarme koble ind efter behov, som styres af betjeningspanelets rumføler. 20: Solfanghyst Har man tilkoblet solfanger, kan man indstille hvilken temperaturforskel, der skal være mellem vandtemperatur i solfanger og varmtvandsbeholderens drifttermostat, før solfangerens cirkulationspumpe starter. Når drifttermostatens indstillingstemperatur er nået vil solfangerens cirkulationspumpen ikke starte selvom temperaturforskellen er større end den indstillede værdi. Setpunktet kan indstilles mellem 0-5 C. >>Trin 1 indblæs 22Trin 2 indblæs 23Trin 3 indblæs 24Trin 1 udsugn Setpunkt 40 21: Trin 1 Indblæs Trin 1 er laveste hastighed, som kan benyttes, når man ikke er hjemme, på ferie eller på weekend. Begge ventilatorer kan på alle trin indstilles uafhængig af hinanden, så man kan få samme luftmængde på indblæsningssiden som på udsugningssiden, hvilket giver optimal drift. Indregulering af anlægget skal ske med luftteknisk måleudstyr, og kan ske uden brug af hovedreguleringsspjæld. Husk at hvis man sætter luftmængden lavere end minimumsluftmængden i pkt. 16, vil varmepumpen koble fra. Den midlertidig fabriksindstilling er sat til 40%. >>Trin 2 udsugn 26Trin 3 udsugn 27Ur ON 28Ur dag Setpunkt 70 25: Trin 2 udsugn Den midlertidige fabriksindstilling er sat til 70%. 26: Trin 3 udsugn Den midlertidige fabriksindstilling er sat til 100%. 27: Ur ON Ønsker man at styre anlægget med uge uret, skal setpunkt indstilles på 1. Med uge uret har man mulighed for at skifte hastigheden automatisk op til 10 gange pr. dag samtidig med, at man kan ændre rumtemperaturen til en lavere temperatur for hver skifteperiode end den indstillede temperatur i pkt.2. Ændrer man hastigheden eller rumtemperaturen med genvejstasterne i hovednenuen, kobler ugeprogrammet automatisk ind igen, når det passerer et skiftetidspunkt. Ønsker man kun at ændre hastigheden og rumtemperaturen manuelt, indstilles setpunktet på 0. 28: Ur dag Start af ur. Indstil setpunkt på aktuelle ugedag. Mandag = 1, Tirsdag = 2, Onsdag = 3, Torsdag = 4, Fredag = 5, Lørdag = 6, Søndag = 7. 19

20 >>Ur timer 30Ur minutter 31Skift ugedag 32Skift punkt Setpunkt 7 29: Ur timer Indstil setpunkt til aktuelle antal timer. 30: Ur minutter Indstil setpunkt til aktuelle antal minutter 31: Skift ugedag Inden man starter på at lave sit uge program, vil det være en hjælp først at udfylde uge skemaet på side 22. Indstil setpunkt på den aktuelle ugedag, som man ønsker at indstille skiftetider på. Mandag = 1, Tirsdag = 2, Onsdag = 3, Torsdag = 4, Fredag = 5, Lørdag = 6, Søndag = 7 32: Skift punkt Indstil setpunkt på det ønskede skiftepunkt. Kan indstilles på op til 10 punkter pr dag. >>Skift time 34Skift minutter 35Skift trin 36Skift rumtemp Setpunkt 20 33: Skift time Indstil setpunkt på den time man ønsker at skifte. 34: Skift minutter Indstil setpunkt på det minut man ønsker at skifte. 38: Fabriksindstil Har man indstillet setpunkterne, så anlægget ikke fungerer som forventet, og man kan ikke finde årsagen. Skriv i skemaet på side 21 alle indstillingerne af set punkterne. Indstil setpunktet på 1 og tryk OK, så vil alle setpunkterne skifte til fabriksindstillingen. Indstil setpunktet igen på 0 og tryk OK. Man kan nu starte forfra og indstille setpunkterne. Husk at indstille Trin 1, 2 og 3 som før, fordi det er de tal anlægget er indreguleret til. Inden sletning af de nuværende indstillinger til fabriksindstillingen, så skal man skrive alle de nuværende indstillinger i skemaet på side : Ikke i brug Setpunkt skal stilles på 0 40: Ikke i brug Setpunkt skal stilles på 0,0 >>Vandfrost ON 42Ikke i brug 43T2 justering 44Program info Setpunkt 0 41: Vandfrost ON Setpunkt skal stilles på 0. 42: Ikke i brug Setpunkt skal stilles på 0,0 43: T2 justering Det er muligt at justere betjeningspanelets rumføler, så displayet viser den korrekte rumtemperatur. Temperaturen kan justeres mellem : Skift trin Indstil setpunkt på det trin (hastighed) man ønsker for denne skifte periode. 36: Skift rumtemp Indstil setpunkt på det antal grader lavere man ønsker i forhold til den indstillede rumtemperatur i punkt 2 for denne skifteperiode. >>Kopier dag 38Fabriksindstil 39Ikke i brug 40Ikke i brug Setpunkt 0 37: Kopier dag Det er muligt ved at indstille setpunktet på 1 at kopiere en dags ugeprogram til den efterfølgende dag. Er menupunkt 31 eksempelvis indstillet på setpunkt 2 (tirsdag), så vil ugeprogrammet for tirsdag blive kopieret over til onsdag. 44: Program info Setpunktet står altid på 0. Trykker man OK vil displayet vise varmepumpes programversion, der er monteret i anlægget. Samtidig går man automatisk ud af driftsmenuen. >>Vand reg. sek 46Varme reg. min 47Ikke i brug 48Ikke i brug Setpunkt 20 45: Vand reg. sek Har man vandeftervarmeflade monteret på indblæsningskanalen, kan det være nødvendigt at ændre regulatortiden, som standard er sat til 20 sekunder. Regulatortiden kan justeres mellem sekunder.

21 46: Varme reg.min Har man monteret el-eftervarmeflade på friskluftkanalen, kan det være nødvendigt at ændre regulatortiden, som standard er sat til 3 minutter. Regulatortiden kan justeres mellem 1-30 minutter. 47: Ikke i brug Setpunkt skal stilles på 0. 48: Ikke i brug. Setpunkt skal stilles på 0. >>Max vent vand 50 Stop afrimning Setpunkt 20 49: Max vent vand Styringen reducerer automatisk indblæsnings- og udsugningsluftmængderne, såfremt temperaturforskellen mellem udeluften og indblæsningsluften bliver for stor. Reduktionsfaktoren er fabriksindstillet til 70. Ønsker man at øge eller sænke temperaturforskellen kan det ske ved at ændre denne værdi. 50: Stop afrimning Som standard stopper afrimningsperioden når kølefladen har nået en temperatur på 5 C, som er standardindstillingen. Ved særlige driftstilstande kan det være nødvendigt at ændre denne temperatur. Temperaturen kan justeres mellem 0-10 C Setpunkter Fabriksindstilling: Dato: Dato: Dato: ,

22 Skema for urindstilling Mandag Timer Minutter Trin Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Torsdag Timer Minutter Trin Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Tirsdag Timer Minutter Trin Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Fredag Timer Minutter Trin Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Onsdag Timer Minutter Trin Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Lørdag Timer Minutter Trin Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Søndag Timer Minutter Trin Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Indstilling afrimning Før køleflade C Køleflade C

23 Tilslutningsdiagram Varmepumpe Styring (Version 230 V AC) Hygrostat Pressostat Reset Filter A B Jumper Betjeningspanel Føler frosttermostat T8 T2 Rumføler Føler udsugning M Motor Ventil Føler køleflade Føler før køleflade Føler afkast Føler friskluft Føler indblæsning Relæ 1 Relæ 2 Relæ 3 Relæ 4 A Kompressor El eftervarmeflade Ekstra Køling / Forvarmeflade Magnetventil afrimning M 1,2kW A 0,8kW Ekstra print El eftervarmeflader L N M Bypass Magnetventil til køling T 500mA H Relæ 8 Relæ 5 Relæ 6 Relæ 7 B C D Relæ 9 Relæ 10 Relæ 11 M Indblæsningsventilator 230VAC M Udsugningsventilator PE Max 1,5A PE L N Nettilslutning 16 A Tilslutningsdiagram Combi Styring (Version 230 V AC) Hygrostat Pressostat Føler solfanger Reset Filter A B Jumper Betjeningspanel Føler Kompressor Føler ELpatron T2 Raumfühler M Motorventil for vandeftervarmeflade PE M M M Bypass M Max 1,5A Føler Køleflade / afrimning Føler før køleflade Føler afkast Føler friskluft Føler Indblæsning Pumpe til solfanger Udsugningsventilator Indblæsningsventilator Relæ 8 Relæ 1 Relæ 2 Relæ 3 Relæ 4 Relæ 5 Relæ 6 Relæ 7 ELpatron N ELeftervarmeflade N MA4 Magnetventil afrimning N MA3 Magnetventil brugsvand MA3 N Magnetventil rumopvarmning MA2/MA5 MA6 MA1 N Kompressor 230VAC MA4 1,0kw 1,0kw Magnetventil indblæsning/brugsvand PE L N Nettilslutning 16 A MA2/MA5 MA1 MA6 M L N 23

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3. DK betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.05-0208 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...

Læs mere

GE Premium 3. Typer GE Premium 3 - H (højre) & V (venstre)

GE Premium 3. Typer GE Premium 3 - H (højre) & V (venstre) GE Premium 3 Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglementet 2018 helt op til 350 m 2 bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium 3 er et ventilationsaggregat

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler,

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler, GE Premium /L Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 5 op til 6 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium /L er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre)

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre) GE Premium Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 15 helt op til 5 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe 2 Indholdsfortegnelse 1. Betjening...3 1.1 Betjening... 3 1.2 Ændring af data i driftsmenu... 4 1.3 Driftsmenu... 4 1.4 Skema

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310 DK Betjeningsvejledning Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 3.07-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4 1.4 Skema

Læs mere

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen.

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen. Combi 185 BP Leverer både frisk luft og varmt brugsvand til hele familien Anlæg leverer tilskud til opvarmning via indblæsningsluften Lavt energiforbrug og højeffektiv varmepumpe Combi 185 BP er et komplet

Læs mere

GES Premium 1/1L. Komfortopvarmning af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 2015 Indbygget aluminiumsveksler for høj varmegenvinding

GES Premium 1/1L. Komfortopvarmning af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 2015 Indbygget aluminiumsveksler for høj varmegenvinding GES Premium /L Komfortopvarmning af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 205 Indbygget aluminiumsveksler for høj varmegenvinding GES Premium /L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen.

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen. Combi 185 BP Leverer både frisk luft og varmt brugsvand til hele familien Anlæg leverer tilskud til opvarmning via indblæsningsluften Lavt energiforbrug og højeffektiv varmepumpe Combi 185 BP er et komplet

Læs mere

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen.

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen. Combi 185 BP Leverer både frisk luft og varmt brugsvand til hele familien Anlæg leverer tilskud til opvarmning via indblæsningsluften Lavt energiforbrug og højeffektiv varmepumpe Combi 185 BP er et komplet

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print Version 2011.12.15 betjeningsvejledning Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK Optima 250 DESIGN Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 DK betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Premium Preheat 300. Inden den friske luft ledes ind i boligen, tilføres den varme i modstrømsvarmeveksleren

Premium Preheat 300. Inden den friske luft ledes ind i boligen, tilføres den varme i modstrømsvarmeveksleren Premium Preheat 300 Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Indbygget forvarmeflade Opfylder bygningsreglement 2015 til boliger på op til 230 m 2 Premium Preheat 300 er en luft-luft ventilationsvarmepumpe,

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 22.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 22.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 22.08.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

Premium Preheat 500. Indblæsningsfilteret sikrer, at smuds og pollen ikke bliver ført med ind i boligen.

Premium Preheat 500. Indblæsningsfilteret sikrer, at smuds og pollen ikke bliver ført med ind i boligen. Premium Preheat 500 Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Indbygget forvarmeflade Opfylder bygningsreglement 2015 til de store boliger på op til 350 m 2 Premium Preheat 500 er en luft-luft

Læs mere

Premium Preheat 250. Inden den friske luft ledes ind i boligen, tilføres den varme i modstrømsvarmeveksleren

Premium Preheat 250. Inden den friske luft ledes ind i boligen, tilføres den varme i modstrømsvarmeveksleren Premium Preheat 5 Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Indbygget forvarmeflade Opfylder bygningsreglement 5 til de små boliger på op til 85 m Premium Preheat 5 er en luft-luft ventilations

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 DK betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 311 Design. Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 311 Design. Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2 Version 2012.07.12 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING Optima 311 Design Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanel... 3 Side 2. Montage...

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online Version 0.0.8 betjeningsvejledning Optima 00 Opus Optima 00 Design Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev

Læs mere

Nilan VP 18 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VP 18 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Ny model med indbyggede filtre Filterskuffe for pollenfilter Forbedrede montageforhold Nilan VP 18 Aktiv

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Brugermanual. ClimaX vekslere Version 01.06

Brugermanual. ClimaX vekslere Version 01.06 Brugermanual ClimaX vekslere 110-00007 Version 01.06 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...6 Displayet...6 Signaler...6

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

GE ENERGY 3. Med OPT250 kan aggregatet behovsstyres: Via fugtstyring Via uge-programmering

GE ENERGY 3. Med OPT250 kan aggregatet behovsstyres: Via fugtstyring Via uge-programmering GE ENERGY 3 Velegnet til den store bolig eller mindre erhverv Overholder bygningsreglementet 2018 op til 370 m 2 bolig Intelligent styring med indbygget fugtstyring GE Energy 3 er et ventilationsaggregat

Læs mere

ECO 375. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Kompakte indbygningsmål. Overholder bygningsklasse 2020

ECO 375. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Kompakte indbygningsmål. Overholder bygningsklasse 2020 ECO 375 Fokus på energioptimering lavt energiforbrug Kompakte indbygningsmål Overholder bygningsklasse 2020 ECO 375 er et ventilationsaggregat til varmegenvinding med en højeffektiv modstrømsveksler, der

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

ECO 190. Kompakte indbygningsmål velegnet til nedsænket loft. Ekstremt høj kapacitet og lavt energiforbrug. Overholder bygningsklasse 2020

ECO 190. Kompakte indbygningsmål velegnet til nedsænket loft. Ekstremt høj kapacitet og lavt energiforbrug. Overholder bygningsklasse 2020 ECO 19 Kompakte indbygningsmål velegnet til nedsænket loft Ekstremt høj kapacitet og lavt energiforbrug Overholder bygningsklasse 22 ECO 19 er et ventilationsaggregat til varmegenvinding med en højeffektiv

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

ECO 400. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Velegnet til montage i uopvarmede rum pga. høj varmeisoleringsgrad

ECO 400. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Velegnet til montage i uopvarmede rum pga. høj varmeisoleringsgrad ECO 400 Fokus på energioptimering lavt energiforbrug Velegnet til montage i uopvarmede rum pga. høj varmeisoleringsgrad Overholder kravene i bygningsklasse 2020 Højre/venstre udgave i samme aggregat ECO

Læs mere

ENERGY ECO 180. Kan indbygges i 60x60 skab. Velegnet til lavenergiklasse 2020 op til 160 m 2. Kan leveres både som stående og liggende model

ENERGY ECO 180. Kan indbygges i 60x60 skab. Velegnet til lavenergiklasse 2020 op til 160 m 2. Kan leveres både som stående og liggende model ENERGY ECO 180 Kan indbygges i 60x60 skab Velegnet til lavenergiklasse 2020 op til 160 m 2 Kan leveres både som stående og liggende model Energy Eco 180 overholder de skærpede krav i BR20 for bygningsreglement

Læs mere

GE ENERGY 1. Overholder bygningsrelement 2015 til huse på op til 180 m 2 Velegnet til koldt tagrum Intelligent styring med fugtføler

GE ENERGY 1. Overholder bygningsrelement 2015 til huse på op til 180 m 2 Velegnet til koldt tagrum Intelligent styring med fugtføler GE ENERGY 1 Overholder bygningsrelement 2015 til huse på op til 180 m 2 Velegnet til koldt tagrum Intelligent styring med fugtføler GE Energy 1 er et ventilationsaggregat med en højeffektiv modstrømsveksler,

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING COMBI 185 S/LS. DK / Version DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B

BETJENINGSVEJLEDNING COMBI 185 S/LS. DK / Version DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 311 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B Version 26.02.2014 COMBI 185 S/LS Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 salg@genvex.dk

Læs mere

ØLAND Luftbehandlingsaggregat ØLAND. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel , Fax

ØLAND Luftbehandlingsaggregat ØLAND. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel , Fax Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Komponenter... 3 Setpunktstabel... 4 Betjeningspanel

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft)

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) N I L A N V P 8 Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) høj ydelse til den private bolig VP 8 er et gennemprøvet varmegenvindingsaggregat med kombineret varmlufts- og varmtvandsproduktion udviklet

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren HS Tarm A/S Smedevej 2 DK-6880 Tarm Tlf. 97371511 Tillykke med din nye varmepumpe Din installatør har lavet en grundindstilling af din varmepumpe for

Læs mere

. GE MINI-C. GE MIDI-C

. GE MINI-C. GE MIDI-C DK Installationsvejledning Aktiv Ventilation Varmepumpe. GE MINI-C. GE MIDI-C Version.0-008 Indholdsfortegnelse Opstilling... Kanaltilslutning... Kanalsystem... Kondensvandsafløb... Isolering af kanaler

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

GES Energy S. Kan indbygges i 60x60 skab Overholder bygningsrelement 2015 op til 200 m 2 Kan leveres både som stående og liggende model

GES Energy S. Kan indbygges i 60x60 skab Overholder bygningsrelement 2015 op til 200 m 2 Kan leveres både som stående og liggende model GES Energy S Kan indbygges i 60x60 skab Overholder bygningsrelement 2015 op til 200 m 2 Kan leveres både som stående og liggende model GES Energy S er et ventilationsaggregat med en højeffektiv modstrømsveksler,

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING. OPTIMA 312 print ES960C

BETJENINGS- VEJLEDNING. OPTIMA 312 print ES960C BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 312 print ES960C INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montage Optima Design... 3 1.1 Installation af betjeningspanelet... 3 1.2 Montering... 3 2. Betjeningspanel... 4 3. Montage... 4 4.

Læs mere

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN Ventilation med emhætte tilsluttet Bolig Ventilation CTS 602 STYRING Hvordan styres emhætten Især i etagebyggeri er det en stor fordel at køre emhætten over aggregatet,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Modstrømsvarmevekslere GE 250-890 AC Til boliger

Modstrømsvarmevekslere GE 250-890 AC Til boliger Modstrømsvarmevekslere GE 250-890 A Til boliger 1 67 MOLTRUP LANDEVEJ 1 FINLANDSVEJ EJSØLVEJ THULESVEJ GRØNLANDSVEJ GODTHÅSVEJ Industri Nord SVERIGESVEJ NORGESVEJ Mod Kolding S LOUISEVEJ P.A.MADVIGSVEJ

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg Fjernbetjening Stouch Teknisk manual Symboler på luftretning på anlæg 1 Beskrivelse - Quick guide Beskrivelse: Stik sættes i RS485-2, hvis man bruger Smarty XP, skal stik i remote control Der vises Con

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Fremløbsregulator SDC3 40WC Betjeningsvejledning Betjeningsknapper front

Fremløbsregulator SDC3 40WC Betjeningsvejledning Betjeningsknapper front Fremløbsregulator SDC3 40WC Betjeningsvejledning Betjeningsknapper front 1) Manuel drift 6) Dæksel for servicestik 2) Driftsform 7) Rumtemperatur ved dagdrift 3) Tidsprogram 8) Rumtemperatur ved natdrift

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Fjernbetjening Flex Service manual

Fjernbetjening Flex Service manual Fjernbetjening Flex Service manual Symboler på luftretning på anlæg Blå Rød Blå Rød 1 Teknikker indstillinger: Menu-Advance-Service Kodeord: 4444 1.Exit: retur til hovedmenu DER ANBEFALES IKKE AT ÆNDRE

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Produktkatalog Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Produktkatalog Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Produktkatalog Boligventilation med et originalt Genvex anlæg 2 INDHOLD Boligventilation Side Luftmængde 4 Beregningseksempel 5 GES Energy 6 GE Energy 1 9 GE Energy 2 12 GE Energy 3 15 GEU 390 AC 18 GEU

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere