ProAltra Heat Pump & Refrigeration Consultance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ProAltra Heat Pump & Refrigeration Consultance"

Transkript

1 Velkommen til ProAltra ProAltra er en uafhængig rådgivningsvirksomhed som udvikler og gennemfører energi projekter hos virk somheder indenfor vore kompetence områder, Energi & Miljø samt Refrigeration & HVAC. Det er vores mål, at tilbyde rådgivning til frembringelse af bæredygtige CO2- og NH3 varmepumpe installationer og køleanlæg, som giver vækst og værdi hos kunderne i form af øget indtjening og bedre miljø. Vi arbejder sammen med velrenommerede udstyrsleverandører og installationsfirmaer, som garanterer for anlæggenes funktionalitet og ydeevne. Vi sikrer og verificerer at virksomheden opnår det beregnede og forventede resultat, før installationen endelig godkendes og projektet afsluttes. Miljø Virksomhedens logo illustrerer vores filosofi som er helhedsløsninger, hvor både varme- og kuldesiden er optimalt udført med miljørigtig omtanke og lav CO2-emission til følge. Anlæggene er udført med naturlige kølemedier, som ikke bidrager til nedbrydning af ozonlaget. Vi ønsker at deltage i projekter som sikrer et bedre klima, nu og i fremtiden. Vidensdeling Vidensdeling opfatter vi som en naturlig del af samarbejdet med vore kunder for at sikre optimale projekt resultater. Energimodel koncept Vi arbejder efter et koncept som sikrer at vi i hele projektforløbet har fokus på slutmålet. Indtjening, investering, finansiering, skat og afgifter, tilskudsordning og specifikationer er kendte størrelser tidligt i projektet. Konceptet har 5 faser som kort fortalt er: 1- Analyse 2- Beregningsfasen 3- Konklusion, valg 4- Projektering, installation og opstart 5- Verifikation og sikring Generelt ProAltras mål er at virksomheden altid opnår det ønskede og forkalkulerede resultat. Vi er virksomhedens rådgiver og første-samarbejdspartner. Vi styrer projektet fra start til slut, og vi fremtræder med en yderst professionel og informativ attitude, som i sidste ende er med til at sikre, at det ønskede resultat nås. Vi har 20 års erfaring med sådanne opgaver, og ved hvad vi taler om. ProAltra Kong Christians Alle 57, 9000 Aalborg Side 1

2 Hvor kan vi hjælpe indenfor Energi & Miljø Vi rådgiver, projektudvikler og gennemfører bæredygtige energiprojekter baseret på varmepumpeteknologi hos vores kunder. Vi sikrer at de rigtige løsninger bliver valgt, anlægget bliver korrekt opført og idriftsat og kunden opnår de lovede besparelser og indtjening på sin investering. Rådgivning indenfor varmegenvinding Rådgivning hos virksomheder omkring nedbringelse af energi-omkostninger og reduktion af virksomhedens CO2-emission. Rådgivning omkring energiplanlægning, herunder salg af overskudsvarme fra procesvirksomheder til fjernvarmenet, kvoteordninger, energibesparelses tilskud og Skat & Afgift Hvor kan vi hjælpe indenfor Refrigeration og HVAC I mange proces- og produktionsvirksomheder er køleanlægget den del af produktionsudstyret som kræver den største energiomkostning. Vi rådgiver omkring optimalt udnyttelse af det eksisterende køleanlæg, samt laver tiltag til forbedringer der giver størst økonomisk effekt og indtjening for virksomheden. Vi rådgiver omkring design og specifikationer samt valg af udstyr ved nye installationer med henblik på optimalt energiudnyttelse og laveste driftsomkostninger. Vi rådgiver og udarbejder optimale anvendelsesmodeller for anlægget, herunder dag/nat kørsel med anlægget, energilagring og frikøling. Vi rådgiver i F-gas regulativet mht. konvertering fra HCFC og HFC gasser til grønne kølemedier. Energi & Miljø Når der rundt omkring på kloden bliver talt om klimaforandringer, handler det for det meste om den globale CO2-udledning, om isen der smelter ved Grønland og om oversvømmelser og naturkatastrofer, som opstår på baggrund heraf. For at holde en forventet global temperatur stigning i år 2050 på maximalt 2,4 Grader celsius, viser undersøgelser fra det internationale klimapanel IPCC, at det er nødvendig at reducere CO2- udledningen med 50 % i forhold til den mængde der udledes i dag. Vi har alle et ansvar for at medvirke til, at CO2-udledningen reduceres. ProAltra vil gerne tage del i dette ansvar, ved i samarbejde med virksomheder, at etablere energimæssige korrekte løsninger som ikke skader miljøet, og samtidig giver øget indtjening i virksomhederne. ProAltra Kong Christians Alle 57, 9000 Aalborg Side 2

3 Hvad mener ProAltra er en bæredygtig energimodel Det er at udskifte sine primære energiløsninger baseret på fossile brændselskilder såsom gas/olie/kul, som medfører stor CO2-udledning til atmosfæren, med moderne varmepumpeløsninger, som anvender naturlige kølemedier og fremdrives af Grøn Strøm, som er produceret fra vedvarende energikilder (VE). Herved opnås en energiløsning med høj effektfaktor og en CO2-udledning på nul. Denne model mener vi er bæredygtig og bør anvendes eller tilnærmes, hvor det er muligt. Økonomisk aspekt med finansieringsløsning Med udgangspunkt i en total finansieringsløsning for det nye varmepumpeanlæg, sammenlignet med den eksisterende energiomkostning ved det nuværende anlæg, kan virksomheden afhængigt af varmekilde og anvendelse af varmen, allerede i år 1. opnå en øget indtjening i energiregnskabet på baggrund af energibesparelser ved omlægning til nyt varmepumpeanlæg. Virksomheden kan med andre ord vælge at investere i en moderne grøn miljørigtig varmepumpeløsning uden at skulle belaste egne kapitalmidler og samtidig opnå øget indtjening på sine primære produktionsaktiviteter. El-afgift fritagelse Generelt gælder med nuværende lovgivning, at virksomheder som anvender varmen i en proces, er fritaget for at skulle betale el-afgift til varmepumpeinstallationen. Anvendes varmepumpen til rumopvarmning er der ingen/delvis afgiftsfritagelse. Skat & afgift reglerne åbner dog muligheder for afgiftsforhandlinger afhængig af varmepumpens varmekilde (køleside), samt når der er miljø mæssige hensyn at tage stilling til. ProAltra hjælper til med at formidle aftalerne med hensyn til skat & afgifter. Energibesparelses aftale Klima- og energiministeriet har besluttet, at alle energi- og energinetdistributions selskaber (E-EDS) skal spare på energien. Da alle E-EDS ikke selv kan efterkomme dette krav rent fysisk, har de lov til at købe energibesparelsen hos danske virksomheder. Således kan en virksomhed sælge sin første års energibesparelse som fremkommer når der indsættes en varmepumpe i produktionen. Aftalen med et E-EDS skal indgås før virksomhedens energibesparelsesprojekt med varmepumpen startes op. ProAltra hjælper til med at formidle aftalen. Hvorfor skal virksomheder installere varme pumper Fordi det på kort og længere sigt er den energiform med laveste energiomkostninger. Ved anvendelse af VE-strøm giver den ingen CO2-emmision. Samtidig er man ude over at skulle tage stilling til ustabile gasforsyninger, når Nordsø gassen svinder ind om nogle år. ProAltra Kong Christians Alle 57, 9000 Aalborg Side 3

4 Varmepumper Vi anvender altid industrielle varmepumper med høje effektfaktorer, kompakt, lydsvag og driftsikker design, og anvender kun grønne kølemedier såsom ammoniak eller CO2 i vores varmepumpeanlæg. Som varmekilder kan anvendes procesvand eller spildvand, som allerede findes i virksom heden. I de tilfælde virksomheden har et køleanlæg, er det meget profitabelt at anvende køleanlæggets varme trykgas som varmekilde til varmepumpen. Fra naturens side kan det være fjord- eller havvand, solenergi, termisk- eller jordvarme, der kan anvendes som varmekilde til varmepumpeinstallationen. En varmepumpe bygget ovenpå et eksisterende køleanlæg eller en varmepumpe, som anvender graders proces/spildvand, kan producere varme til under halvdelen af hvad det koster, hvis der anvendes gas til varmeproduktionen. Hvem er ProAltra Mit navn er Anders Nyby Østergaard. Jeg er uddannet maskiningeniør og har stiftet ProAltra i Til virksomheden er yderligere tilknyttet specialister indenfor proces varmeveksling samt EN-standard og normer. Jeg har igennem 20 år arbejdet med varmepumper og køleanlæg hos nogle af de førende virksomheder på verdensplan indenfor køl og varme, Gram, Sabroe, York og Johnson Controls. I de år har jeg opnået en stor viden og erfaring indenfor forskellige brancher med hensyn til salg, design, projektering, test og installering af varme pumpe- og køleanlæg. Denne viden og erfaring skal bruges, og ligger nu til grund for min nye virksomhed, ProAltra. I tiden hos Gram var det NH3 og Freon anlæg det handlede om. I den periode var jeg også ustationeret tre år i Thailand hvor jeg var teknisk chef for Gram s aktiviteter derude. Fra 1995 kom jeg til Sabroe, senere York og Johnson Controls i Aarhus, hvor jeg indtil 2009 har fungeret som General Manager for projekt & design afdelingen. Udover ledelse og kundeordrer, har jeg deltaget aktivt igennem årene med udviklingen af CO2 og NH3 køleanlæg, chillers og varmepumper. I de senere år har jeg desuden arbejdet med forretnings- og applikationsudvikling, på tværs af faggrænser, for at imødekomme krav om nytænkning indenfor klima- og energi sektoren. ProAltra Kong Christians Alle 57, 9000 Aalborg Side 4

5 Energimodel Fase 1. Besøg hos virksomheden, analysefase Virksomhedens energibehov gennemgås. Muligheder og fremtidige ønsker diskuteres før rammerne omkring virksomhedens energibehov fastlægges. Grundig gennemgang af tilskudsmuligheder, gennemgang af skat og afgiftsregler samt kvoteordninger. Fase 2. Beregningsfase Beregning af energiforbruget. Her fastlægges virksomhedens energiforbrug og energiomkostning. Fastlæggelse af indtjeningsmuligheder ved varmepumpeinstallation, eller anden energioptimering Designoplæg med udstyrsplan, funktionalitet og hovedspecifikationer Totalinvestering incl tilskudsordninger, installations- og projekteringsomkostninger samt serviceordninger Tilbagebetalingstid med eller uden finansieringsløsning Indtjeningsskema med energiomkostninger, tilbagebetaling, service og driftsomkostninger Godkendelsesbrev fra SKAT og energiaftale med El-distributions selskab. Fase 3. Konklusion, valg Gennemgang af udstyr, leverandører og priser Valg af samarbejdspartner og leverandører Kontraktudfærdigelse Planlægning Fase 4. Projektering og installation Udarbejdelse af design, design reviews. Produktion og fabrikstest af varmepumper. Installation on site, træning af personale, opstart og indkøring af anlæg. Fase 5. Drift Verifikation af anlæggets funktionalitet Verifikation af anlæggets indtjeningsevne Endelig godkendelse af anlæg Møde med gennemgang af jeres muligheder Bestil en gennemgang af ProAltras instruktioner omkring økonomiske og miljømæssige aspekter på opstillinger af varmepumpeanlæg indenfor jeres sektorer/branche. Vi anvender avanceret beregningssoftware med klima data, geografisk data samt udstyrsdata når energiforbrug og besparelsesmuligheder fastlægges. ProAltra Kong Christians Alle 57, 9000 Aalborg Side 5

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Klimastrategi for Stevns

Klimastrategi for Stevns Klimastrategi for Stevns Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for Stevns Kommunes klimastrategi... 4 Status for Stevns kommune... 4 Økonomisk estimat... 4 - Et ambitiøst mål... 5

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI. Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug

VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI. Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug November 2013 Projektnummer: 881 Version: 1. udgave 2013 Udarbejdet af: CJE og PMP

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Tillid Enhver bygning kan udnyttes bedre. Gøres mere effektiv og mere lønsom. Vi leverer Building Management Systems (BMS) og sikringsløsninger, der giver nyt

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje

VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje VÆKSTHUSET IBM s vej til den grønne bundlinje UDFORDRING OG STRATEGI Indsatsen mod klimaforandringer er en stor omstillingsproces for både virksomheder og enkeltpersoner i hele verden. Vi skal begrænse

Læs mere

C.W. Obel Ejendomme 1

C.W. Obel Ejendomme 1 C.W. Obel Ejendomme 1 2 En opgave, der forpligter Vi har påtaget os en opgave, der forpligter både nu og i fremtiden: At værne om en portefølje af kvalitetsejendomme i København, Aarhus og Aalborg, og

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere