En løsning fra Klimadan reducerer effektivt omkostningerne og giver samtidig en pålidelig og vedvarende energiløsning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En løsning fra Klimadan reducerer effektivt omkostningerne og giver samtidig en pålidelig og vedvarende energiløsning."

Transkript

1 Vedvarende energiløsninger til erhvervsbygninger og industri Pålidelighed og lave energiomkostninger er nøgleord i en løsning fra Klimadan En løsning fra Klimadan reducerer effektivt omkostningerne og giver samtidig en pålidelig og vedvarende energiløsning. Klimadan.dk Grøn tryghed

2 Hos Klimadan har vi markedets bredeste vifte af vedvarende energiløsninger til erhvervsbygninger og industri 33 års erfaring og vedvarende energiløsninger Er jeres sikkerhed for en pålidelig og driftsikker løsning Vi leverer totalløsninger, hvor vi sammen med vores samarbejdspartnere vejleder og rådgiver under hele processen. Vi har over 33 års erfaring med vedvarende energiløsninger. Vi har egen stab af teknikere, der har mange års erfaring med installation, optimering og supervisering af varmesystemer. Vi har egen serviceafdeling, der er bemandet året rundt. Vi er aldrig mere end et opkald væk. Vi har mere end vedvarende energiløsninger monteret i Danmark. Vores fremgangsmetode er Simpel, gennemprøvet og veldokumenteret 1. Vi udfører et uforpligtende energitjek af varmesystemet i jeres virksomhed. Dette resulterer oftest i et stort potentiale for besparelser. 2. Herefter vurderes hvilken energiløsning der passer bedst til jeres behov. Efterfulgt af en energiberegning som viser rentabiliteten i energiløsningen. 3. Når det faktuelle er på plads, er det op til virksomheden at vurdere om projektet skal realiseres - altså er det helt uforpligtende. En vedvarende energiløsning er ikke blot en god økonomisk investering, men også en bæredygtig investering i fremtidens generationer varmepumper jordvarme solvarme 2

3 En årlig besparelse på over 1 mio. kwh var resultatet af en varmepumpeløsning på 180 kw hos Danfoss i Silkeborg Reference fra Danfoss i Silkeborg 303 ton CO 2 sparet Med seks varmepumper koblet på fabrikkens kølevandssystem har Danfoss Silkeborg sparet knap en halv mio. kroner eller knap kubikmeter naturgas - det første år Idéen havde længe ulmet i baghovedet på Jørgen Jensen, maskinmester og daglig leder af vedligehold hos Danfoss Silkeborg. Men han manglede det fornødne overblik over de teknologiske muligheder. Lige indtil han blev kontaktet af Klimadan, der præsenterede ham for løsningen på idéen. Herefter var han ikke længe om at slå til. Det giver jo næsten sig selv, at den varme, som vi får i overskud fra kølevandet, burde kunne udnyttes. Og det kan den i langt højere grad, end jeg faktisk havde forestillet mig, siger Jørgen Jensen. Bedre end forventet I tæt samarbejde med Klimadan fik maskinmesteren opbygget et system, hvor seks varmepumper er koblet på kølevandssystemet fra virksomhedens plastafdeling. Varmepumperne nedkøler vandet fra plastafdelingen med cirka ni grader, hvilket giver et ganske pænt supplement til virksomhedens opvarmning. Anlægget har en gennemsnitlig COP på 3,35 og gav i virksomheden en samlet besparelse på kubikmeter naturgas svarende til kroner, når afgiften til varmepumpernes strømforbrug er betalt. Thermia Robust varmepumper sammenkoblet i kaskade er hjertet i løsningen Varmepumper installeret i teknikrummet hos Danfoss i Silkeborg 3

4 Det har været et flot forløb. Når vi følte, at vi løb panden mod en mur rent teknisk og ikke kunne komme videre, var der straks teknisk opbakning - Vi fokuserer en del på vores grønne profil og har et ønske om betydelige CO 2 -reduktioner. Med de seks varmepumper har vi sparet 303 tons CO 2 alene det første år, siger Jørgen Jensen, der er godt tilfreds med anlægget. - Det overgår faktisk vores forventninger. Vi havde dimensioneret anlægget med seks pumper, men kan faktisk nøjes med fem. Det giver en større effekt end beregnet, så jeg kan da kun anbefale andre virksomheder i en lignende situation, at gøre det samme, Teknisk opbakning Også samarbejdet med Klimadan har for Jørgen Jensen og hans folk i afdelingen været en positiv oplevelse. gode til at tage sig tid til at forklare tingene. Fantastisk dygtige mennesker at arbejde sammen med, siger Jørgen Jensen. Anlægget hos Danfoss Silkeborg har en tilbagebetalingstid på omkring tre år alt efter blandt andet nyttevirkningsgraden, vejrforhold og kølevandets temperatur, når det løber ind og ud af systemet. - Herefter er det rent overskud. Og samtidig giver det en god fornemmelse, fordi det reducerer CO 2 -udledningen for hele fabrikken med omkring 10%, siger Jørgen. - Det har været et flot forløb. Når vi følte, at vi løb panden mod en mur rent teknisk og ikke kunne komme videre, var der straks teknisk opbakning fra Klimadan. De var gode til at finde løsninger på vores udfordringer og Vi fokuserer en del på vores grønne profil og har et ønske om betydelige CO2- reduktioner, siger Jørgen Jensen Jørgen Jensen, maskinmester og daglig leder af vedligehold hos Danfoss Silkeborg varmepumper jordvarme solvarme 4

5 Et stk. Thermia Solid 35 kw giver Naturvidenskabernes Hus en årlig energibesparelse på kwh Reference fra Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro Bedre end forventet Alternative energiformer var et nes Hus i Bjerringbro. Et viden- og de forskellige muligheder inden for must, da Naturvidenskabernes kompetencehus, som blandt andre alternativ energiforsyning, fortæller Hus i Bjerringbro blev opført. Val- Viborg Kommune, fonde og en ræk- Søren C. Sørensen, udviklingskon- get faldt på en jordvarmepumpe ke private aktører har skabt med det sulent hos Viborg Kommune. fra Klimadan og den har ikke formål at udvikle naturfagsunder- skuffet. Det har samarbejdet med visningen for at højne interessen for Imødekommenhed og interesse rådgivning og engagement som teknik og naturvidenskab. Som leverandør valgte Naturviden- nøgleord, heller ikke skabernes Hus Klimadan.- Vi fik - Det var fra begyndelsen vores fi- tilbud fra flere, men hos Klimadan Den syner ikke af meget: En boks på losofi, at vi ville have vedvarende mødte vi imødekommenhed og en størrelse med et køleskab, nogle rør, energi ind i huset og skabe os en kli- stor interesse for vores projekt. Vi beholdere og så en række brønde maprofil. Det ligger godt i tråd med fandt også en fornuftig pris, hvor vi i græsplænen udenfor. Ikke desto vores overordnede formål. Allerede kunne være med. Samtidig ople- mindre gør jordvarmepumpen en tidligt faldt valget tidligt på en var- vede vi, at medarbejderne havde stor forskel for Naturvidenskaber- mepumpe, da vi havde undersøgt en vis evne til at forklare tingene på En Thermia Solid varmepumpe er hjertet i løsningen udstyret med front i plexiglas så besøgende kan se teknikken Varmepumper installeret i teknikrummet hos Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro 5

6 Vi er meget tilfredse både med resultatet og med Klimadan som samarbejdspartner, siger Søren C. Sørensen en måde, så man ikke behøver være ingeniør eller fysiker for at forstå det. Og så har Klimadan en umiddelbar forståelse for, hvad det er vi arbejder med og stiller altid velvilligt op, når vi har behov for hjælp, fortæller Søren C. Sørensen. Hos Klimadan er rådgivning og sparring en vigtig del af samarbejdet. Derfor vil virksomheden også gerne så tidligt om muligt ind i processen. Jo før de får mulighed for at sætte sig ind i kundens udfordringer og behov, desto nemmere og ofte billigere bliver det at finde den helt rigtige løsning. - Det var vi ikke umiddelbart interesserede i, fordi vi gerne vil kunne grave i jorden som da vi satte små vindmøller op uden, at det giver problemer, forklarer Søren C. Sørensen. Klimadan forstod problematikken og foreslog i stedet at undersøge muligheden for lodrette boringer. - Det var den perfekte løsning for os og meget spændende. Så vi var glade, da vi fik afgjort, at det kunne lade sig gøre. Naturvidenskabernes Hus har således otte boringer, syv på 40 meter og en på meter. fungerer ved at pumpe den kolde væske fra boringerne op gennem kølefladen til serverrummet. - Vores anlæg er dimensioneret til at kunne levere cirka en femtedel af husets forbrug. Men vi har faktisk det indtryk, at det bidrager med mere end det. Vi har nu fået seks nye målere på, så vi blandt andet kan overvåge systemet og følge med i driften. Men det lever i hvert fald som minimum op til de forventede målsætninger. Så vi er meget tilfredse både med resultatet og med Klimadan som samarbejdspartner, siger Søren C. Sørensen. Vertikale boringer Hos Naturvidenskabernes Hus havde man inden arbejdet gik i gang, været bekymret for, om hele byggegrunden skulle fyldes med slanger til at opsamle varmen fra jorden. Leverer mere end forventet Resultatet er et jordvarmepumpesystem, der opfylder cirka en femtedel af husets energiforbrug. Dermed er huset forsynet med gulvvarme og samtidig passiv køling til at nedkøle serverrummet. Den passive køling Læs flere referencer på vores hjemmeside klimadan.dk varmepumper jordvarme solvarme 6

7 Der er store besparelser at hente ved at kombinere energikilder, faktisk helt op til 35 % forøgelse af virkningsgraden Klimadan udmærker sig indenfor en bred vifte af vedvarende energikilder Jord Horisontale jordslanger Vertikal jordslanger Kræver ingen boring Pladsbesparende Jævn temperatur året rundt Jævn temperatur året rundt Lavere etableringsomkostnin ger end vertikale bori Minimal indvirkning på grunden Luft Udeluft Ventilationsluft Lav etableringsomkostning Lav etableringsomkostning Kræver ingen tilladelse fra myndighederne Kræver ingen tilladelse fra myndighederne Vand Grundvand Procesvand Lavere etableringsomkost- ninger end vertikal boring Lavere etableringsomkost- ninger end vertikal boring Høj jævn temperatur hele året (højere virkningsgrad) Høj jævn temperatur hele året (højere virkningsgrad) Sol Energitag Solvarme Kræver ingen nedgravning Kræver ingen nedgravning Pladsbesparende Pladsbesparende Giver højere årsvirkningsgrad Giver højere årsvirkningsgrad Vi har også stor ekspertise indenfor solceller 7

8 33 års erfaring og vedvarende energiløsninger kommer dig til gode Klimadan A/S varmepumper jordvarme solvarme Hovedkontor Rømersvej 30 DK-7430 Ikast Tlf.: Fax: Mail: Web: klimadan.dk Salg Tlf.: lokal 1 Fax: Service Tlf.: lokal 3 Fax: Administration Tlf.: lokal 4 Fax: Vores Værdigrundlag I Klimadan arbejder vi ud fra anagrammet FAKTA som bygger på nogle helt klare værdier, som kendetegner alt hvad vi foretager os. Fremragende service Vidste du, at du via vores landsdækkende service- og tryghedsaftale er garanteret en altid velfungerende VE-løsning. Ambitiøs samarbejdspartner Vidste du, at du hos Klimadan har adgang til den nyeste viden indenfor VE-løsninger, dels pga. vore medarbejderes høje kompetenceniveau og dels fordi vi hele tiden er på forkant med den teknologiske udvikling. Kundefokus i centrum Vidste du, at du hos Klimadan møder en samarbejdspartner, som i enhver henseende sætter dig som kunde i centrum. Troværdighed er en selvfølge Vidste du, at du ved valg af en VE-løsning fra Klimadan kan have fuld tiltro til den valgte VE-løsning, eftersom den vil være dimensioneret til netop dit behov, så lønsomheden på bedst mulig måde sikres - både idag og imorgen. Ansvarlighed uden sidestykke Vidste du, at du hos Klimadan s medarbejdere vil opleve en holdning om at ville levere den bedste - og rigtige - VE-løsning fremfor nødvendigvis den billigste. Det giver dig grøn tryghed. Klimadan A/S We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Klimadan.dk

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni

Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni Velkommen til Jely Huse Arkitektur, Design & Harmoni Som indehaver af Jely Huse, er det mig en fornøjelse at byde jer velkommen til vores informationskatalog.

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ENERGIGUIDEN

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ENERGIGUIDEN 4TIPS TIL Individuelle behov Tilpas opvarmningsformen efter jeres behov DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Regnvandsressourcer Udnyt regnvandet, og stop vandspildet Nr. 3 / Maj 089 ENERGIGUIDEN

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Alt om EnergiData og MinEnergi Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Om EnergiData Danmarks førende inden for energistyring og realiserede energibesparelser Energistyring = grøn økonomistyring... Det

Læs mere

ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD!

ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD! ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD! 1 ALCON LEVERER HALMFYR I MANGE FORSKELLIGE STØRRELSER HVILKEN KEDEL PASSER DIG? SERIE 1200 SERIE 2000 SERIE 2300 SERIE 2800 SERIE 4000 Rundt brændkammer

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

Stolt af at være en del af TS-gruppen!

Stolt af at være en del af TS-gruppen! KONTAKT Profilmagasin med fokus på TS-gruppens kompetencer og værdier Stolt af at være en del af TS-gruppen! Som din lokale el-installatør har vi fokus på dig for at yde den absolut bedste service til

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere