Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0045 Bilag 3 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0045 Bilag 3 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0045 Bilag 3 Offentligt Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit HER Svar på spørgsmål nr. 56 til Naalakkersuisut vedrørende opstramning af Inuit undtagelsen i EU I medfør af Inatsisartuts forretningsorden 37 stk. 1, har du fremsat spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende EU s revidering af Kommissionens forordning nr. 737/2010 og nr. 1007/2009, der regulerer adgangen for sælprodukter til det indre EU marked, samt hvad Naalakkersuisut har gjort for at hindre en yderligere stramning. Spørgsmålene er henvist til besvarelse hos mit område, og besvarelsen har været i høring hos Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel samt Udenrigsdirektoratet grundet sagens internationale karakter. 16. marts 2015 Sagsnr Dok. Nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) ) Oplysningskampagnen INUIT-SILA, som køres af KNAPK og andre, og som hovedsageligt har lavet oplysningsarbejde i Europa har i de seneste år fået midler fra finansloven. Nu stopper disse midler fra Hvordan vil Naalakkersuisut fortsætte oplysningsarbejdet om sælskind? Ad 1) I 2013 og 2014 blev afsat kr. på finansloven, og en resultatkontrakt vedr. sælskindkampagnen Inuit Sila indgået mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) og KNAPK. Jeg har foreslået en bevilling på kr. for Projektet under navnet Inuit Sila er opbygget som en kampagne vedr. sæl og udnyttelsen af sæl. Det er et 3-årigt projekt, hvor første del af midlerne skal anvendes til en informationskampagne for sælskind og fangst. Det primære fokus for kampagnen i 2013 og 2014 har været at ændre holdningen hos forbrugere og at sikre opbakning hos politikere i Danmark. Samtidig skulle der indhentes erfaringer, der kan bruges i den internationale del af kampagnen, som rulles ud i Forudsætningerne for kampagnen bygger på samme mængde af midler i alle tre år. I løbet af projektets levetid skal informationskampagnen omhandle tiltag for et dansk og internationalt netværk omkring sæler og sælfangst. Operationelt har fokus været på udviklingen af information med tilhørende mediastrategi, lovgivningsmæssige og politiske aktioner, informationskampagne, modeshow, produktinnovation og markedsfremstød med sælprodukter. Siden indførelsen af EU s sælproduktforbud i 2010 er via forskellige regi arbejdet for at udbrede kendskabet til Grønlands udnyttelse af sæl og marine ressourcer. På trods af skriftlig dokumentation samt flere besøg og høringer i EU viser sig et billede af uvidenhed både i det politiske system og hos den almene borger. Inuit Sila skal modvirke denne problematik på en måde, som Selvstyret kun har mulighed for via fagligt samarbejde med eksterne professionelle partnere. 1/7

2 Samarbejdspartnerne har gennem et par år arbejdet for at inddrage mere magtfulde og økonomisk stærke aktører i kampagnen, herunder Kopenhagen Fur (KF) og International Fur Federation (IFF) samt inddragelse af Inuitorganisationer fra Canada/Nunavut for at medvirke i dannelsen af en samlet international Inuit-NGO. Formålet er, at Inuit Sila i den kommende internationale kampagnevirksomhed kan repræsentere alle Inuit sælfangere. APNN har aktivt medvirket til denne udvikling, seneste i august 2014 hvor daværende Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug afholdt møde med IFF s øverste ledelse i Nuuk. APNN vil arbejde for, at Inuit Sila modtager bidrag via finansloven gennem hele projektets levetid ( ), så fuldførelsen af kampagnen ikke risikeres at mistes på et så vigtigt tidspunkt. Orientering om Inuit Sila blev sidst givet til Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget samt Finans- og Skatteudvalget under et møde d. 1. maj I relation til hvad Naalakkersuisut vil gøre efter kampagnens udløb ved udgangen af 2015, ser det ud til at lykkedes Inuit Sila at sikre finansiering fra Canada og Nordisk Minister Råd m.fl. til internationale aktiviteter i 2016 og fremover. Naalakkersuisut ønsker at tage en politisk debat i efteråret 2015 med vurdering af at deltage i og medfinansiere disse internationale aktiviteter. 2) Hvordan vurderer Naalakkersuisut, at INUIT-SILAs effekt har været? Ad 2) Det er lykkedes at informere både den almene borger i Danmark samt det politiske system om grønlandsk sælfangst og EU forbuddets Inuit undtagelse. Dette er sket ved bl.a.: Magasin demonstration, hvor 12 lokale KNAPP formand samt de to grønlandske folketingsmedlemmer stillede op og holdt taler på Kongens Nytorv foran Magasin 1. maj, hvor Magasin indførte forbud mod salg af skind i deres butik. Alle gik herefter i samlet flok gennem byen til Fælledparken, og havde her uddeling af støttearmbånd og brochure, maj Grønlandske ambassadører blev fundet, der kunne sælge støttearmbånd samt informere om Grønland og grønlandsk sælfangst nationalt såvel som internationalt, sommer Bod i Grønland i Tivoli, eksponering til omkring 1,8 mill. besøgende, aug og Deltagelse i topmøde i Bruxelles, nov Julebod i Tivoli, dec og Copenhagen Modeuge, lancering af fotopræsentation af sælfangst og interview med Benedicte Utzon om Great Greenlands kollektion og brugen af sælskind, jan Pressemøde og lobbyarbejde i Folketinget, nov Facebook, lancering af video af sælfangst og underskriftindsamling mod EU sælforordning, efterår Sælfie kampagne, der slog Inuit Sila fast på sociale medier og blev kopieret i Nunavut som Sealfie. Medlemmer af folketinget deltog iført diverse kjoler/jakkesæt med sælskind ved Dronningens hofbal, marts /7

3 Deltagelse og pressearbejde i forbindelse med Grønlandsudvalgets høring i Folketinget om EU's sælforbud, marts Sælfest på Højbro plads hvor berømte kokke lavede retter med sæl, marts Fælles tiltag med Pels Grossistforeningen vedr. salgsfremmeaktiviteter på messe og butiksniveau. Herunder julekampagne 2014 og tiltag, der lanceres i Stor julekampagne på Facebook og i butikker: Køb Sælskind årets mest etiske og smukke julegave. Kampagen fik stor støtte af kendisser og politikere og blev set af mennesker, dec Delegation i Ottawa og Iqaluit med det formål at samle Inuit sælfangere i en fælles sag. Inuit Sila blev mødt med stor velvilje fra det føderale ministerkontor til Inuitorganisationer og lokale fangere i Nunavut, jan Afholdelse af en workshop på Nordisk Ministerråds konference The North i Quebec, feb Styrkelse af båndene til canadisk Inuit. En samlet organisation med delfinansiering for de kommende år fra Canada forventes at blive præsenteret for APNN i foråret Planlægning af en international event i forbindelse med NGO ens stiftelse med afholdes i Nuuk i sensommer/efterår Hvad angår den direkte effekt af kampagnen, har det fra begyndelsen været klart, at sagen er alvorlig for de grønlandske fangere og samfund. Det er også klart, at det er en langvarig proces, hvor kampagnen Inuit Sila ikke skal ses som en isoleret begivenhed i de 3 år bevillingen løber, men på både kort og langt sigt skal være med til at ændre fangernes situation til det bedre. Der er helt klare indikationer på, at kampagnen har haft en stor effekt i de forløbne par år. Den politiske opbakning i Danmark er markant forøget. Ydermere er det lykkedes Inuit Sila at involvere en lang række danske medlemmer af Folketinget (MF) i sagen, hvilket kunne ses under julekampagnen og til Great Greenlands show i januar 2015, hvor 20 MF ere, herunder 2 ministre, mødte op. Industrien, der er central i både salg af sælskind og lobbyisme, er meget positivt stemt overfor kampagnen og overfor perspektivet i at gøre kampagnen international. De oplever en holdningsændring blandt forbrugerne, butikkerne, modefronten og i det politiske system. En stor symbolsk sejr i Danmark var, da det ikke bare lykkedes at stoppe Coops (Brugsen, Kvickly etc.) kopiering af Magasins sælforbud fra 2012, men at påvirke Coop til at lancere en støtte til grønlandske sælfangst ved salg af grønlandske sælskind i sine butikskæder i Danmark i januar Endelig har kampagnen styrket båndene mellem de forskellige aktører i branchen, så alle arbejder for dette i én fælles sag. Virkningen fra henholdsvis Great Greenland A/S, APNN s og Inuit Sila s indsats ses endvidere ved, at antallet af sælskind for eksport atter er steget, tabel 1 siden /7

4 Tabel 1. Antal af antal certifikater fra Grønland under EU forordning nr. 737/2010 fra august 2010 til År Antal af certifikaters Antal af sælskind eksporteret fra Grønland , , ,054 Kilde: APNN. Det ses tillige ved, at antallet af skind solgt til det internationale marked samt eksportværdien af samme efter at have nået bunden i 2009 atter er steget. Det er dog på ingen måde på højde med niveauet før forbuddets påbegyndelse, tabel 2. Efter EU s forbud blev indført, var det hurtigt tydeligt, at den grønlandske eksport blev hårdt ramt af forbuddet og på få år faldt eksportværdien med mere end 95 %. Desværre er virkningen af EU forbuddet på grønlandske sælfangere og salget lige så tydelig at påpege. Tabel 2. Data illustrerer, hvorledes salget af sælskind i EU fik en stor reduktion, fremhævende effekten forbuddet har på salget til the internationale marked. År EU Udenfor EU Antal af sælskind solgt på det internationale marked# Eksport værdi af sælskind og færdige varer i mio. DKKR# % 29 % 84, % 31 % 59, % 34 % 82, % 57 % 43, % 84 % 33, % 78 % 6,453 2, % 74 % 16, % 70 % 16, % 62 % 42, Na Na 41, Kilde: Great Greenland A/S. #: Data fra Årsrapporter. Na: Ikke tilgængeligt grundet skift i ejerskab og samarbejde med firma ansvarlig for salget. Usikkerhed i data grundet stop I samarbejde med firma ansvarlig for salget. Servicekontrakten for indhandlingen af sælskind er nogenlunde på samme niveau, men fordelingen mellem servicekontraktens beløb til GG A/S og tilskuddet til fangerne er steget siden 2009, som følge af den mere og mere alvorlige økonomiske situation garveriet har befundet sig i. Siden 2009 har GG A/S ikke har været i stand til at betale for skind selv, så hele indhandlingen er udelukkende baseret på tilskuddet fra Selvstyret. Derved er skindprisen for det enkelte skind blevet mindre nogle år, og antallet af skind det er 4/7

5 muligt at indhandle ligeledes mindsket. Der har ligeledes i en periode været lukket for indhandling i nogle forvaltningsområder. Antallet af sælskind indhandlet gennem de sidste 8 år er halveret med en absolut bund i 2012 på knap skind, tabel 3. Tabel 3. Opsummering af udviklingen af sæler fanget og sælskind indhandlet til garveriet I Antal af sæler fanget Antal af sælskind indhandlet Procents af sælskind solgt til garveriet , , , , , , , , ,201 85,468 81,580 77,143 69,169 51,826 34,619 50,847 58% 53% 52% 54% 44% 37% 28% 35% Kilde: Great Greenland A/S og APNN Piniarneq database Antallet af både fuldtids- og fritidsfangere, der fanger sæler viser en gradvis nedgang på 29 % i årene , figur 1 med den højeste reduktion på 38 % for fritidsfangeres jagt på sæler og 21 % reduktion i fuldtidsfangere. Figur 1. Udviklingen af antallet af fangere, der fanger sæler fra 2006 til Kilde: APNN Piniarneq database 5/7

6 3) Der er nu i EU foreslået en opstramning af Inuit-undtagelsen i EU s importforbud mod sæl-produkter. I den forbindelse er der den 4. marts deadline for input. Hvad har Naalakkersuisut foretaget sig i den forbindelse? Ad 3) Selvstyret har sammen med de danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet studeret forslaget nærmere og sendt sine kommentarer og forslag til ændringer. De kan ikke uddybes her, da der er forhandlinger i gang. Naalakkersuisut støtter bæredygtig udnyttelse og har meddelt klart, at der hverken er grund til stramning eller yderligere forbud, når en ressource anvendes bæredygtigt. Grønland og Danmark vil sammen arbejde for at sikre fortsat og gerne øget adgang for Grønlands sælprodukter til EU, såfremt EU fastholder fortsættelse af forbuddet og Inuitundtagelsen efter d. 18. oktober ) Hvad vurderer Naalakkersuisut bliver konsekvensen af EU s nye opstramninger? Ad 4) Selvstyret såvel som Udenrigsministeriet er bekymret over linjen lagt i det reviderede udkast til ændring af EU forordning nr. 1007/2009. Kommentarerne består dels i tekstændringer til forordningsudkastet samt uddybende spørgsmål, hvor EU Kommissionen bedes om at definere og forklare en række vilkår, herunder fortolkning af betydningen af, at visse "betingelser" skal være "tilfredsstillede" såsom "primært til kommercielt formål", "traditionel levevis", "udført på en måde, der reducerer smerte, angst, frygt og andre former for lidelse" og "subsistensbehov til samfundet". Der er til ændringerne i tekstforslaget fokuseret på, at Inuitsamfund og oprindelige folks samfund under FNs konvention 169 af 1989 har samme ret til økonomiske aktiviteter og udvikling som resten af verden. Al reference til, at human aflivning ikke er mulig ønskes fjernet, og i stedet bør lægges tryk på bæredygtig udnyttelse af en marine levende ressource, at sælfangst er et legitimt erhverv, og at blue growth er en hjørnesten indenfor bioøkonomi og behandles i diverse internationale organisationer, som både DK/GRL samt EU er medlem af. Det indstilles i de danske/grønlandske kommentarer og forslag, at EU laver en undersøgelse af effekterne af det oprindelige forbud, før evt. ændringer indskrives og træder i kraft. En effektiv undtagelse har endnu ikke vist sig, og det ønskes, at EU fokuserer på hvordan og hvad der skal gøres for, at forbrugerne atter får tillid til sælprodukter fra Inuit, og hvordan misinformationen vedr. dette produkt fjernes. 5) Hvilken økonomisk betydning vurderer Naalakkersuisut at stramningen kan få for Great Greenland? Ad 5) Det frygtes, at de foreslåede ændringer vil kunne tilføje en ekstra administrativ byrde for forvaltningen, sælprodukt-industrien mv. og fangere i Inuitsamfund og dermed tjene som en yderligere handelsrestriktion, der påvirker de socioøkonomiske interesser 6/7

7 af Inuitsamfund negativt. Stramningen rammer derfor ikke kun Great Greenland A/S, men også de enkelte fangeres indhandlingsmuligheder, og dermed indtjeningsmuligheder. Stramninger i EU kan formindske efterspørgslen efter sælskind i en grad, som kommer til at presse økonomien for Great Greenland A/S yderligere. Det er en forudsætning for selskabet, at der skabes større afsætningsmuligheder for sælskind både i EU og på markeder udenfor. 6) Har Great Greenland A/S fremlagt en strategi for de kommende år? Hvis ja, hvordan ser denne så ud? Ad 6) Jeg går ud fra, at der spørges til salgsstrategi. Great Greenland A/S seneste strategi for blev fremlagt ved et samråd med Finans- og Skatteudvalget d. 29. september Den består af følgende punkter: Salgsudvikling og salgsstrategi både på markeder i og uden for Grønland Udvikle salget, og tilstedeværelsen både internt i Grønland og udover Grønlands grænser, og samtidigt udbrede kendskabet til Great Greenland, og etablere selskabet som det mest bæredygtige brand indenfor sælskind Opdyrke nye markeder, og vedligeholde bestående markeder Udvikle produktporteføljen til at imødekomme tendenser på markederne Sikre ensartet høj kvalitet, og yderligere strømline de interne processer, og omkostninger Sikre større likviditet, og dermed handlefrihed til at agere på markederne Sikre det bedst mulige samarbejde med Selvstyret, interessenter, leverandører og kunder. Sikre det bedste udgangspunkt for udvikling for markedspriser for vores produkter. Dette primært for salget af skind, men også færdigvarer. Fokus på en samlet salgsmæssig linje der både styrker og udvikler vores brand i en bred offentlighed. Der skal være fokus på, at dette sker både på skindsiden og på færdigvaresiden. Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel har pr 1. januar 2015 overtaget det ressortmæssige ansvar for servicekontrakten med Great Greenland A/S. Departementet oplyser, at man i 2015 har fokus dels på selskabets økonomi og dels på at styrke afsætningen blandt andet via internationale erhvervsfremstød. I 2015 er der i marts et større erhvervsfremstød i Japan, hvor sælskind promoveres ved flere events. Med venlig hilsen Karl-Kristian Kruse 7/7

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift.

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift. Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg / her Svar til Finansudvalgets spørgsmål

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Bilagsoversigt: Eftersendelser:

Bilagsoversigt: Eftersendelser: Bilagsoversigt: Bilag 1 Til 5.5.b: Evaluering af Grønlands deltagelse i internationale programsamarbejder og fonde, Udenrigsdirektoratet. Bilag 2 Til 5.8.c: Inuit Circumpolar Council Årsrapport Deloitte

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Internet-hotline mod pornografi med børn Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Indhold 3 3 7 9 Pornografi med børn på internettet Baggrund Lovgivning Hotlinens aktiviteter i 2003 12

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Kreditvurdering af Bang & Olufsen

Kreditvurdering af Bang & Olufsen _ University Collage Nordjylland Finansøkonom 2014 4. semester 2014 Hovedopgave Kreditvurdering af Bang & Olufsen Rapporten er udarbejdet af: Steffen Vammen Christensen Underskrift Vejleder: Anette Chemnitz

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit) 28. maj 2014 FM2014/45 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges på Finansloven 2015 at afsætte 5 mio. kr.

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere