DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19."

Transkript

1 e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012

2 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske støtteramme er 37 mio. Det forventes at projekter modtager støtte TIDSPLAN 8. oktober 2012 kl : Indlevering af gennemarbejdede projektbeskrivelser Primo december 2012: Offentliggørelse af udvalgte projekter REALISERING: Fra 2013 til

3 Disposition af projekt 1. Projektet 2. Gennemførelsesfasen 3. Økonomi og tidsplan 3

4 3 inspirerende projekter Læsø Kur Broughton Hall Øhavets Restaureringscenter 4

5 Projektet 1. Ansøger og kontaktperson 2. Projektets formål 3. Projektresumé 4. Beskrivelse af projektets idé, koncept og aktiviteter 5. Projektets succeskriterier 6. Det udvalgte område, bygninger mm 7. Nye fysiske rammer for projektet 8. Projektets brugere og målgruppe 9. Projektets driftsorganisation 5

6 1. Ansøger og kontaktperson Angivelse af projektets juridiske ansøger og kontaktperson med titel, organisatoriske forankring, adresse, direkte telefonnummer og adresse. 6

7 2. Projektets formål Projektets formål beskrives helt kort (3-5 linjer). Projektets formål skal grundlæggende svare på spørgsmålet om, hvorfor projektet gennemføres og er en god idé. 7

8 3. Projektresumé Det samlede projekt resumeres på ½ side, der sammenfatter projektets idé, koncept, fysiske rammer, aktiviteter, målgrupper mm. 8

9 4. Beskrivelse af projektet idé, koncept og aktiviteter Hvad er den gode idé i projektet? Hvilke behov forsøger projektet at tilfredsstille? Hvilken værdi tilfører projektet lokalområdet? Hvilket stedbundet potentiale i lokalområdet bygger projektet på? Og hvilke konkrete forbedringer af det fysiske miljø bidrager projektet og den gode idé til? Hvilke aktiviteter rummer projektet? Og hvordan skiller de sig ud fra andre tilbud i området? Hvordan hænger aktiviteterne sammen med det fysiske miljø? 9

10 Læsø Salt den gode idé med udgangspunkt i stedet Tager udgangspunkt i en naturlig ressource på Læsø saltet. Bygger på traditionen for saltproduktion på Læsø og saltets tidligere rolle som fundament for økonomien på Læsø. Men i en ny rolle både som produkt, oplevelse og behandling 10

11 Læsø Salt den gode idé med udgangspunkt i stedet Startede med én sydehytte i 1990 erne - interesse for at købe salt og opleve saltsydning. Også psoriasispatienter har gavn af saltet. Grundlag for at tænke kreativt om saltets muligheder - endnu en sydehytte og et kurbad i den nedlagte kirke! I dag er saltet igen en del af økonomien på Læsø og en del af øens identitet. 11

12 5. Projektets succeskriterier Hvad er projektets succeskriterier og målbare resultater? Hvordan bidrager projektet til en forbedring af det fysiske miljø? Hvordan skaber projektet en positiv værdi og effekt for lokalområdets borgere og besøgende? 12

13 6. Det udvalgte område, bygninger mm. Hvilke bygninger, byrum eller naturlandskaber udgør det centrale fysiske miljø i projektet? Hvilken karakter har de fysiske rammer, hvad er bevaringsværdierne, hvad er genanvendelsesværdierne, og hvad er grundlaget for at udvikle rammerne? På hvilken måde indgår det fysiske miljø i projektet, og hvordan bidrager de stedbundne potentialer og den gode ide til en udvikling af det fysiske miljø? 13

14 Øhavets Restaureringscenter havn og skibsværft som ramme om projektet Historisk havneområde som grundlag For udvikling af ideen om et arbejdende uddannelses-, bevarings- og formidlingscenter. Grundig analyse af de fysiske rammer bevaringsværdier, rammebetingelser og genanvendelsesmuligheder. Vurdering af hvilke rammer projektets forskellige aktiviteter kræver og hvordan de kan rummes i de eksisterende bygninger og hvad det vil koste. 14

15 7. Nye fysiske rammer for projektet Hvilke nye faciliteter er nødvendige for projektets realisering? Hvilken omdannelse eller forbedring af det fysiske miljø er nødvendig? Er plangrundlaget i orden for gennemførelse af projektet? Er der de nødvendige tilladelser og betingelser for realisering af projektet? 15

16 Broughton Hall fortætning understøtter den gode idé Bygninger, landskab og den landlige beliggenhed er med til at skabe et helt særligt, attraktivt miljø for virksomheder og private lejere. Renovering og nyindretning af eksisterende bygninger og opførelse af nye bygninger! Netop de nye bygninger er med til at skabe den tæthed, som gør at herregården opleves som en lille by og som gør det attraktivt at leje sig ind som virksomhed eller privatperson. 16

17 Broughton Hall fortætning understøtter den gode idé Tilføjelse af nye elementer, som passer ind i miljøet og landskabet, er med til at understrege stedets kvaliteter. Giver nye muligheder rum for konferencer, møder mm. og fælles mødested for de 51 virksomheder i herregårdsbyen. Udvidelse af de eksisterende fysiske rammer var grundlag for at tænke projektet i stor skala, for at imødegå kundernes behov og for at skabe en fornuftig økonomi i driften. 17

18 8. Projektets brugere og målgruppe Hvem får gavn eller glæde af projektet og på hvilken måde? Hvem er de vigtigste brugere/ kunder for projektet? Kan projektets brugere/ kunder opdeles i en eller flere forskellige målgrupper og i så fald hvilke? (målgrupper kan fx defineres i forhold til alder, særlige behov, betalingsvillighed, familiesituation etc.) 18

19 Læsø Salt kurbad til flere målgrupper Et projekt til gavn for både turister og lokalbefolkning. Flere målgrupper psoriasis patienter, wellness turister, øvrige turister og lokalbefolkningen. Grundig analyse af de forskellige målgruppers behov og deres betalingsvilje som grundlag for konceptudvikling og salgsstrategi for kurbadet. 19

20 Driftsorganisation Hvad er strukturen for projektets organisation (organisationsform: forening, selskab etc.) Hvem udgør projektets centrale samarbejdspartnere? Hvilken rolle har de enkelte samarbejdspartnere, og på hvilken måde bidrager de til projektets drift og udvikling? 20

21 Disposition af projekt 1. Projektet 2. Gennemførelsesfasen 3. Økonomi og tidsplan 21

22 Gennemførelsesfasen 10. Gennemførelsesfasens proces og aktiviteter 11. Interessenter 12. Projektorganisation 13. Formidling og kommunikation 22

23 10. Gennemførelsesfasens proces og aktiviteter Skal der gennemføres særlige analyser (marked, bygninger mm.)? Er der behov for ekstern bistand (arkitekt, konsulent, bygherrerådgiver mm.)? Og hvordan udbydes rådgivningsopgaven? Skal der gennemføres særlige tiltag overfor projektets interessenter? 23

24 10. Gennemførelsesfasens proces og aktiviteter Hvad er de konkrete projektaktiviteter? Og er der behov for at faseopdele gennemførelsen af projektet? Er der særlige myndigheds- og godkendelsesprocedurer, der skal gennemføres? Hvordan skal fonde og andre finansieringskilder håndteres ifht. støtte til projektets gennemførelse? 24

25 11. Interessenter Hvilken betydning har interessenter for projektet? På hvilken måde skal projektet holde (interne og eksterne) interessenter informerede om projektet? Hvilke interessenter skal forstås som negative og hvilke som positive overfor projektets realisering? Og hvilken eventuelle indvirkning har dette på projektets interessenthåndtering? 25

26 Broughton Hall Mange forskellige interessenter lejere, lokalbefolkning, godsejeren og hans familie, myndigheder m.fl. De har hver deres interesse i og betydning for projektets realisering - det kræver forskellig håndtering, information og involvering. F.eks. var myndighedernes godkendelse af den ændrede anvendelse af bygninger og nye bygninger afgørende for projektet. God dialog og tillidsopbygning var derfor vigtig. 26

27 Broughton Hall Lokalsamfundets opbakning er også afgørende og det er vigtigt at give noget tilbage til lokalsamfundet. Derfor laver man årligt to store events for lokale borgere fra området en bålfest og et kvindeløb. Disse tiltag og involvering er med til at sikre herregården en license to operate og gør det lettere for ejerne fortsat at udvikle stedet. 27

28 12. Projektorganisation Hvem er projektejer? Hvordan styres projektet? Hvem er projektledelsen? Er der særlige arbejdsgrupper eller lignende? Hvem er projektets rådgivere? Hvordan drives projektet i gennemførelsesfasen? 28

29 Øhavets Restaureringscenter drevet af ihærdige ildsjæle Udviklingen af idéen om Øhavets restaureringscenter er drevet af ihærdige ildsjæle. I løbet af projektets udvikling er den erhvervsdrivende almennyttige fond, Udviklingsfonden Værftet etableret. Udviklingsfonden har stået for projektledelsen i udviklingen af projektet. 29

30 Øhavets restaureringscenter drevet af ihærdige ildsjæle Projektet har et tæt samarbejde med kommunen. Har brugt forskellige rådgivere i de forskellige faser i udviklingsprocessen forretningsudvikling, bæredygtighedsvurdering og udvikling af det arkitektoniske koncept. Ildsjæle, tæt samarbejde med kommunen og inddragelse af de rigtige kompetencer på de rette tidspunkter har været med til at hjælpe projektet godt på vej. 30

31 13. Formidling og kommunikation Hvad er kernehistorien i projektet, der skal kommunikeres? Hvilke elementer i projektet skal formidles og synliggøres for dets interessenter? I hvilke dele af projektet skal projektets interessenter involveres? På hvilke tidspunkter i løbet af projektets gennemførelsesfase er der behov for, at projektet formidles og synliggøres? Igennem hvilke typer af kommunikationskanaler nås projektets (forskellige) interessenter bedst? 31

32 Disposition af projekt 1. Projektet 2. Gennemførelsesfasen 3. Økonomi og tidsplan 32

33 Økonomi og tidsplan 14. Etableringsomkostninger 15. Driftsøkonomi 16. Tids- og handlingsplan 33

34 14. Etableringsomkostninger Hvilke omkostninger er forbundet med at udvikle det planlægningsmæssige og arkitektoniske koncept for de fysiske rammer? Hvilke omkostninger er forbundet med etablering af de fysiske rammer for projektet? Hvilke omkostninger er forbundet med etablering af de enkelte aktiviteter i projektet? Hvilke uforudsete omkostninger kan opstå i løbet af projektets realisering? Kan der sikres finansiering til etableringen? Er projektets realisering økonomisk bæredygtigt? 34

35 15. Driftsøkonomi Hvilke omkostninger er forbundet med driften af de enkelte aktiviteter i projektet? Hvilke omkostninger er forbundet med drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg? Kan vedligeholdelse af evt. bygninger og anlæg finansieres i fremtiden? Er der budget til at videreudvikle projektet i fremtiden? Hvilke uforudsete omkostninger kan opstå? Hvilke indtægter kan projektet regne med? Hvordan finansieres den samlede drift? Er projektets drift økonomisk bæredygtigt? 35

36 16. Tidsplan Hvilke faser består projektets gennemførelsesproces af, og hvilke centrale milepæle (fx aktiviteter, tilladelser, deadlines etc.) er vigtige for de enkelte faser? Hvad er tidsplanen for de enkelte faser? Hvilke potentielle risici kan identificeres/ er forbundet med projektets forskellige faser? 36

37 Et godt projekt sætter gang i et lokalområde og gang i en bevægelse 37

38 SPØRGSMÅL?

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER

KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER Beboerudvalget Fjaltring-Trans ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER, FASE II KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER - VIDEREUDVIKLING AF PROJEKT FJALTRING, KULTURLANDSBYEN I VEST I. Projektet 1. Ansøger og kontaktperson

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews.

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews. Gateways Projekt Rekreative Ruter har haft som mål at skabe udvikling i brugen af vandre- cykel- og rideruter i projektområdet, blandt andet ved at gøre disse ruter bedre, og give nemmere adgang til information,

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING!

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! 1. FORORD OG VISION 5 2. BAGGRUND 7 3. POTENTIALER OG UDFORDRINGER 8 Nødvendigt,

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholm 22. november Realdania: 2010 Kommune: Projektets titel Ned og op

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Vores Hvalsø Vores Hvalsø Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014 Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 3 2. Kort om projektet side

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere