Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse"

Transkript

1 Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side 4 4. Udgifter pr. funktion 3. niv. SO. 16 Side 5 5. Gennemsnitlig antal børn pr. foranstaltning pr. år Side 6 6. Gennemsnitspris pr. foranstaltning pr. år Side 7 7. De 20 dyreste anbringelser i 2012 og 2013 pr. foranstaltning på cpr.nr. niv. Side 8 8. De 20 dyreste forebyggende foranstaltninger i 2012 og 2013 pr. foranstaltning på cpr.nr. niv. Side 9 9. Refusionsindtægter (Flygtninge, SDE, Advokatbistand, Kvindekrisecentret, 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjenste) Side Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, antal cpr.nr. der har udløst refusion Side Familiebehandling, Familiecentret Side Overvåget samvær, Familiecentret Side Anlæg F:\cuojv\Excel\Regnskab 2015\Ledelsesinformation\Ledelsesinformation pr til Socialstyrelsen

2 Regnskabstal pr. måned fra 2010 til 31. marts 2015 vedrørende S.O. 16 Børn og Familie Graf nr. 1. Månedlige nettodriftsudgifter for det samlede S.O. 16 Børn og familie (Pol.org og dranst 1 og 2). Beløb i kr. i 2015 prisniveau Kr Forsupp. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Supp. Måneder Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Tabel 1.a. Månedlige nettodriftsudgifter S.O. 16 Børn og familie i kr. og i 2015 prisniveau Forsupp. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Supp. Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Årets regnskab Korr. budget Forskel mellem korr. Tabel 1.b. Månedlige nettodriftsudgifter S.O. 16 Børn og familie i kr. i løbende priser Forsupp. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Supp. Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Tallene vedr. okotber måned 2012 er uden løn og pensionsudgifter for oktober p.g.a. systemfejl. Fra regnskabsår 2012 overføres budget vedr. 41 og 42 til S.O. 16 (Regnskab 2012 = 8,282 mio. kr.) fra S.O. 17. Fra 1/ indføres der lavere udgiftgrænser for at opnå statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. I regnskabsår 2012 indgår statsrefusion vedr. 41 kørsel SFO for årene (-4,011 mio. kr.) Årets regnskab Korr. budget Forskel mellem korr. F:\cuojv\Excel\Regnskab 2015\Ledelsesinformation\Ledelsesinformation pr til Socialstyrelsen af 18

3 Graf nr. 2. Sammenstilling af de enkelte års vedtagne budget, korr. budget, regnskab og restkorr budget/afvigelse i kr. i 2015 prisniveau Graf nr. 3. Vedtaget budget og korr. budget sammenholdt med årets regnskab og rest korr. budget for de enkelte år i kr. og i 2015 prisniveau Regnskabsår 2010 Regnskabsår 2011 Regnskabsår 2012 Regnskabsår 2013 Regnskabsår Vedtaget budget Korr. Budget Årets regnskab Agvigelse 0 Vedtaget budget Korr. Budget Årets regnskab Agvigelse Regnskabsår 2010 Regnskabsår 2011 Regnskabsår 2012 Regnskabsår 2013 Regnskabsår Tabel nr. 2. Budget og regnskabstal 2010 til Beløb i kr. og i 2015 prisniv. Vedtaget budget Korr. Budget Årets regnskab Agvigelse Afvigelse i % af korr. Budget Regnskabsår ,2 Regnskabsår ,7 Regnskabsår ,3 Regnskabsår ,6 Regnskabsår ,1 Regnskabsår F:\cuojv\Excel\Regnskab 2015\Ledelsesinformation\Ledelsesinformation pr til Socialstyrelsen af 18

4 Akkumuleret regnskab pr. måned fra 2010 til 31. marts 2015 vedrørende S.O. 16 Børn og Familie Graf nr. 1. Akkumulerede månedlige nettodriftsudgifter for det samlede S.O. 16 Børn og familie (Pol.org og dranst 1 og 2). Beløb i kr. og i 2015 prisniveau Kr Forsupp. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Supp Måneder Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Tabel 1.a. Akkumulerede månedlige nettoudgifter S.O. 16 Børn og familie (Pol.org og dranst 1 og 2). Beløb i kr. og i 2015 prisniveau. Forsupp. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Supp. Årets regnskab Korr. budget Forskel mellem korr. budget og regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Tabel 1.b. Akkumulerede månedlige nettoudgifter S.O. 16 Børn og familie (Pol.org og dranst 1 og 2). Beløb i kr. og i løbende priser. Forsupp. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Supp. Årets regnskab Korr. budget Forskel mellem korr. budget og regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Fra regnskabsår 2012 overføres budget vedr. 41 og 42 til S.O. 16 (Regnskab 2012 = 8,282 mio. kr.) fra S.O. 17. Fra 1/ indføres der lavere udgiftgrænser for at opnå statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. I regnskabsår 2012 indgår statsrefusion vedr. 41 kørsel SFO for årene (-4,011 mio. kr.) De blå tal viser forventet forbrug resten af året beregnet ud fra nyeste budgetopfølgning pr. 31/

5 Regnskabstal for 2010 til 2014 og budgettal 2015 for de enkelte funktioner under S.O. 16 Børn og Familie Graf nr. 1. Regnskabstal 2010 til 2014, vedtaget budget 2015 pr. funktion under S.O. 16 Børn og Familie (Pol. org og dranst 1-2) Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Tabel nr. 1. Regnskabstal i 2010 til 2014, vedtaget budget 2015 for de enkelte funktioner/områder Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget Byfornyelse Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning ) 10 Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge ) 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivnings institutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Sociale formål ) I alt OBS: Regnskabstallene er trukket i ØS med det enkelte års kontotekst, da der løbende sker ændringer med, hvad der hører under pol.org budget og regnskabsmæssig. 1) Indtil 2012 har indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) været registreret under de enkelte funktioner ) Døgninstitutioner for børn og unge viser en stor stigning under korr. budget 2013 på.grund af overført puljebeløb fra 2012 til taksregulering. 3) Fra 2012 er budget/refusion vedr. Merudgifter 41 og Tabt arbejdsfortjeneste 42 overført fra SSB. Der er i 2012 hentet ekstraordinær statsrefusion hjem vedr. SFO kørsel jf. 41 år (-4,011 mio. kr.)

6 Antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2014 og budgetmål for 2015 Graf nr. 1. Gennemsnitlig antal anbraget børn og unge pr. foranstaltning i 2010 til 2014 og budgetmål for ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 Antal børn 2010 Antal børn 2011 Antal børn 2012 Årsbørn 2013 Årsbørn 2014 Budgetmål årsbørn ,0 0,0

7 Gennemsnitlig antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning fra 2010 til 2014 og budgetmål 2015 Antal børn 2010 Antal børn 2011 Antal børn 2012 Årsbørn 2013 Årsbørn 2014 Budgetm ål årsbørn 2015 Familiepleje 96,3 101,08 112,2 103,2 99,3 100,0 Netværksfamilier 5,4 8,00 11,0 13,4 12,5 14,0 Kommunale plejefam. 0,0 0,00 3,7 7,7 7,9 8,5 Familiepleje - Nordlys 0,5 0,7 0,0 Soc.pæd.ophold. 41,8 35,25 30,3 19,2 7,4 4,0 Kost- og eftersko. 9,1 9,50 6,2 7,3 7,1 6,0 Døgnins. handicap 32,9 31,50 30,8 29,9 36,7 33,5 Døgninst. handicap, korttidsanbr. 3,0 3,9 3,0 Døgninst. social 37,1 25,17 16,4 13,7 14,8 1,3 Døgninst. social, korttidsanbr. 4,6 3,9 5,0 MTFC 4,5 5,83 3,8 4,0 3,1 5,0 Sikrede inst. 1,3 0,83 2,1 1,2 3,4 2,0 MultifunC 0,0 0,00 0,3 1,0 0,9 1,0 I alt 228,4 217,2 216,6 208,6 201,6 183,3 Fra 2013 tælles årsbørn. Det vil sige antal anbringelsesdage delt med 365 dage. Tællingerne før 2013 har været månedlige punkttællinger som er sammenlagt og delt med 12. Anbragte børn og unge, hvor Herning Kommune er betalingskommune angivet i procent pr. år 0% 15% % fordeling i % 16% 2% 1%0% 0% 18% 0% 2% 42% 0% 0% 14% 4% % fordeling i % 16% 0% 0% 0% 3% 4% 0% 0% 47% 2,8 0,0 14,2 % fordeling i ,0 0,0 0,0 1,7 7,6 1,0 5,1 1,8 0,1 51,8 % fordeling i % 2% 1% 1% 1% 7% 14% 49% 4% 9% 4% 0% 6% % fordeling i % 7% 18% 2% 2% 0% 2% 4% 4% 0% 4% 6% 49% Familiepleje Netværksfamilier Kommunale plejefam. Familiepleje - Nordlys Soc.pæd.ophold. Kost- og efterskoler Døgninst. handicap Døgninst. handicap, korttidsanbr. Døgninst. social Døgninst. social, korttidsanbr. MTFC Sikrede inst. MultifunC Familiepleje Netværksfamilier Kommunale plejefam. Familiepleje - Nordlys Soc.pæd.ophold. Kost- og efterskoler Døgninst. handicap Døgninst. handicap, korttidsanbr. Døgninst. social Døgninst. social, korttidsanbr. MTFC Sikrede inst. MultifunC Familiepleje Netværksfamilier Kommunale plejefam. Familiepleje - Nordlys Soc.pæd.ophold. Kost- og efterskoler Døgninst. handicap Døgninst. handicap, korttidsanbr. Døgninst. social Døgninst. social, korttidsanbr. MTFC Sikrede inst. MultifunC Familiepleje Netværksfamilier Kommunale plejefam. Familiepleje - Nordlys Soc.pæd.ophold. Kost- og efterskoler Døgninst. handicap Døgninst. handicap, korttidsanbr. Døgninst. social Døgninst. social, korttidsanbr. MTFC Sikrede inst. MultifunC Familiepleje Netværksfamilier Kommunale plejefam. Familiepleje - Nordlys Soc.pæd.ophold. Kost- og efterskoler Døgninst. handicap Døgninst. handicap, korttidsanbr. Døgninst. social Døgninst. social, korttidsanbr. MTFC Sikrede inst. MultifunC

8 Anbragte børn og unge, hvor Herning Kommune er betalingskommune angivet i gennemsnit og procentuelt pr. år % % Antal % % fordeling fordeling fordeling årsbørn fordeling Gns i 2010 Gns i 2011 Gns i i 2013 Antal årsbørn 2014 % fordeling i 2014 Budgetmål 2015 Familiepleje 96,3 42,2 101,1 46,5 112,2 51,8 103,2 49,5 99,3 49,3 100,0 Netværksfamilier 5,4 2,4 8,0 3,7 11,0 5,1 13,4 6,4 12,5 6,2 14,0 Kommunale plejefam. 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,7 7,7 3,7 7,9 3,9 8,5 Familiepleje - Nordlys 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,7 0,3 0,0 Soc.pæd.ophold. 41,8 18,3 35,3 16,2 30,3 14,0 19,2 9,2 7,4 3,7 4,0 Kost- og efterskoler 9,1 4,0 9,5 4,4 6,2 2,8 7,3 3,5 7,1 3,5 6,0 Døgninst. handicap 32,9 14,4 31,5 14,5 30,8 14,2 29,9 14,3 36,7 18,2 33,5 Døgninst. handicap, korttidsanbr. 0,0 0,0 0,0 3,0 1,5 3,9 1,9 3,0 Døgninst. social 37,1 16,2 25,2 11,6 16,4 7,6 13,7 6,6 14,8 7,4 1,3 Døgninst. social, korttidsanbr. 0,0 0,0 0,0 4,6 2,2 3,9 1,9 5,0 MTFC 4,5 2,0 5,8 2,7 3,8 1,8 4,0 1,9 3,1 1,6 5,0 Sikrede inst. 1,3 0,6 0,8 0,4 2,1 1,0 1,2 0,6 3,4 1,7 2,0 MultifunC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 1,0 0,5 0,9 0,4 1,0 Antal børn i alt 228,4 100,0 217,2 100,0 216,6 100,0 208,6 100,0 201,6 100,0 183,3

9 Gennemsnitspriser regnskab 2010 til 2014 og budgetteret vedrørende anbringelser Tabel 1. Gennemsnitspriser pr. foranstaltning pr. år og budgetteret for 2015 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Familiepleje Netværksfamilier Kommunale plejefamilier Soc.pæd.ophold Kost- og efterskoler Døgnins. handicap Døgnins. handicap, korttidsa Døgninst. social Døgninst. social, korttidsanb MTFC Sikrede inst MultifunC Gennemsnitspriserne er for regnskabsår 2010 og 2011 beregnet ud fra udgifter pr. år pr. foranstaltning delt med gennemsnitlig antal anbragt børn optalt pr. måned. Fra 2013 tælles i årspladser (dage pr. år). Udgifter vedr. MultifunC er uden partnerskabsbetaling.

10 Udgifter i 2013 vedr. anbringelser - de 20 dyreste cpr.nr regnskab Familiepleje - gruppering 001 Netværksplejefamilier - gruppering 002 Kommunale plejefamilier - gruppering Socialpæd.opholdssteder - gruppering Institutionsanbringelse handicappede - Institutionsanbringelse social adfærd gruppering 001 gruppering 002 Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Udgifter i alt til 20 pers Gns. udgift for de 20 pers Cpr.nr. i alt/udgifter i alt i Gns. udgift pr. pers. I Median Alle cpr.nr. med årlig udgift under kr. er ikke medtaget i cpr.nr. i alt/udgifter i alt i 2013 og dermed holdt ude af gns. beregning Udgifter i 2012 vedr. anbringelser - de 20 dyreste cpr.nr regnskab Familiepleje - gruppering 001 Netværksplejefamilier - gruppering 002 Kommunale plejefamilier - gruppering Socialpæd.opholdssteder - gruppering Institutionsanbringelse handicappede - Institutionsanbringelse social adfærd gruppering 001 gruppering 002 Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Udgifter i alt til 20 pers Gns. udgift for de 20 pers

11 Udgifter pr. cpr.nr. i 2013 vedr. det forebyggende område - de 20 dyreste cpr.nr. pr regnskab Familiebehandling - gruppering 003 Aflastninger - gruppering 005 Fast kontaktperson for barnet - gruppering 007 Fast kontaktperson for familien - gruppering 008 Økonomisk støtte når det anses for væsentlig af hensyn til barnet eller den unge - gruppering 011 Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Udgifter i alt til 20 pers Gns. udgift for de 20 pers Cpr.nr. i alt/udgifter i alt i Gns. udgift pr. pers. I Median Alle cpr.nr. med årlig udgift under kr. er ikke medtaget i cpr.nr. i alt/udgifter i alt i 2013 og dermed holdt ude af gns. beregning Dog er beløbsgrænsen for fast kontaktperson for familien og økonomisk støtte til forældrene på min kr.

12 Udgifter pr. cpr.nr. i 2012 vedr. det forebyggende område - de 20 dyreste cpr.nr. pr regnskab Familiebehandling - gruppering 003 Aflastninger - gruppering 005 Fast kontaktperson for barnet - gruppering 007 Fast kontaktperson for familien - gruppering 008 Økonomisk støtte når det anses for væsentlig af hensyn til barnet Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb Cpr.nr. Beløb , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Udgifter i alt til 20 pers Gns. udgift for de 20 pers

13 S.O. 16 Børn og Famile - Refusionsindtægter i årene 2010 til 2014 (Pol.org. 4.16) De samlede refusionsindtægter i 2010 til 2014 Vedtaget Korr. Bevægelser Restkorr. Bemærkninger budget budget året budget Regnskabsår Regnskabsår 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab Fra 2012 overført budget/refusion vedr. Merudgifter 41 og Tabt arbejdsfortj. 42 fra SSB. Pr. 1/ nye refusionsgrænser vedr. særligt dyre enkeltsager. Regnskabet indeholder tillige -4,011 mio. kr. i refusion vedr. SFO kørsel 41 for årene

14 Refusioner i 2010 på de enkelte funktioner Vedtaget Korr. budget Bevægelser Restkorr. Bemærkninger budget budget Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Særligt dyre enkeltsager, 100% Flygtningeudg. og 50% ref. advokatbistand 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Særligt dyre enkeltsager og 100% Flygtningeudg. 23 Døgninstitutioner for børn og unge Særligt dyre enkeltsager og 100% Flygtningeudg. 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Særligt dyre enkeltsager 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer % refusion Krisecentre I alt Refusioner i 2011 på de enkelte funktioner Vedtaget Korr. budget Bevægelser Restkorr. Bemærkninger budget budget Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Særligt dyre enkeltsager, 100% Flygtningeudg. og 50% ref. advokatbistand 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Særligt dyre enkeltsager og 100% Flygtningeudg. 23 Døgninstitutioner for børn og unge Særligt dyre enkeltsager og 100% Flygtningeudg. 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Særligt dyre enkeltsager 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer % refusion Krisecentre I alt Refusioner i 2012 på de enkelte funktioner Vedtaget Korr. budget Bevægelser Restkorr. Bemærkninger budget budget Indtægter fra den centrale refusionsordning Særligt dyre enkeltsager. OBS nye refusionsgrænser fra 1/ Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge % flygtningenudg. og 50% ref. advokatbistand 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge % flygtningenudg. 23 Døgninstitutioner for børn og unge % flygtningenudg. 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer % refusion Krisecentre 72 Sociale formål % ref. Merudgifter 41 og Tabt arbejdsfortj. 42. OBS overført fra 2012 fra SSB. Ekstraordinær indtægt på 4,011 mio. kr. vedr. SFO kørsel under berigtigelser. I alt Refusioner i 2013 på de enkelte funktioner Vedtaget Korr. budget Bevægelser Restkorr. Bemærkninger budget budget Indtægter fra den centrale refusionsordning Særligt dyre enkeltsager 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge % flygtningeudgifter og 50% ref. advokatbistand 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge % flygtningeudgifter 23 Døgninstitutioner for børn og unge % flygtningeudgifter 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer % refusion vedrørende Krisecentre 72 Sociale formål % refusion vedrørende Merudgifter 41 og Tabt arbejdsfortj. 42. OBS ingen ref. på barnepigeudgifter fra 2013, som er konteret på med kr. I alt Refusioner i 2014 på de enkelte funktioner Vedtaget Korr. budget Bevægelser Restkorr. Bemærkninger budget budget Indtægter fra den centrale refusionsordning Særligt dyre enkeltsager 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge % flygtningeudgifter og 50% ref. advokatbistand 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge % flygtningeudgifter 23 Døgninstitutioner for børn og unge % flygtningeudgifter 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer % refusion vedrørende Krisecentre 72 Sociale formål % refusion vedrørende Merudgifter 41 og Tabt arbejdsfortj. 42. OBS ingen ref. på 957 barnepigeudgifter. I alt

15 Oversigt over antal cpr.nr. der har udløst statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager med henholdsvis 25% og 50% i årene 2010 til 2014 Antal cpr.nr. der har udløst henholdsvis 25% og 50% refusion Antal cpr.nr. Antal cpr.nr. udløste 25% ref. udløste 50% ref. Regnskabsår Regnskabsår Regnskab Der indføres nye udgiftsgrænser fra 1/ Regnskab Regnskab Regnskabsår 2010 Regnskabsår 2011 Regnskabsår 2012 Regnskabsår 2013 Regnskabsår 2014 Antal cpr.nr. Antal cpr.nr. Antal cpr.nr. Antal cpr.nr. Antal cpr.nr. Antal cpr.nr. Antal cpr.nr. Antal cpr.nr. Antal cpr.nr. Antal cpr.nr. udløste 25% ref. udløste 50% ref. udløste 25% ref. udløste 50% ref. udløste 25% ref. udløste 50% ref. udløste 25% ref. udløste 50% ref. udløste 25% ref. udløste 50% ref. 517 Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede institutioner Hjælpemidler og forbrugsgoder Kvindekrisecentre Sociale formål, bl.a. 41 Merudg., 42 tabt arbejdsfortj I alt

16 BOF - Antal familier og udgifter til familiebehandling i årene 2012 til 2014 og budgetteret i 2015 (konto nr ) Regnskab Regnskab Regnskab Budget Antal familier Udgifter til Familiebehandling i Fam.cent Gns. Pris pr. fam Regnskabsår 2012 er første år med takster.

17 BOF - Antal børn/unge og udgifter til overvåget samvær i regnskab 2012 til 2014 og budgetteret i 2015 (konto nr ) Regnskab Regnskab Regnskab Budget Antal børn og unge Udgifter til overvåget samvær i Fam.cent Gns. Pris pr. fam Regnskabsår 2012 er første år med takster.

18 Anlægsudgifter under S.O. 16 Børn og Familie i årene 2010 til 2014 Korr. budget Anlægsudgifter Rest korr. Budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget ??

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype.

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug - Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 14/05/14 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.

Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor. Budgettets hovedposter (nettotal i 2013 prisniv. og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 2.182 2.211 2.213 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 8.371 7.696 7.702

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Status på Børn og Familie

Status på Børn og Familie Status på Børn og Familie Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse og status... 3 Økonomi... 5 Udvikling i de faglige udfordringer... 9 Budgetmæssige udfordringer

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Hjælpemidler til handicappede børn XG 3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? KL har udviklet et benchmarkingværktøj på området for udsatte børn og unge. Værktøjet giver kommunerne mulighed for nemt og hurtigt

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere