ARBEJDSRAPPORT. fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSRAPPORT. fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU:"

Transkript

1 ARBEJDSRAPPORT fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU: Euregio Scheldemond (Belgien og Nederlandene) og Euregio Maas-Rijn (Belgien, Nederlandene og Tyskland) Helsingborg maj 2005

2 ARBEJDSRAPPORT fra studietur den april 2005 til Euregio Scheldemond (Belgien- Nederlandene) og Euregio Maas-Rijn (Belgien-Nederlandene-Tyskland). Arbejdsrapporten er fremkommet gennem bidrag fra alle deltagerne på studieturen. Der er ikke sket en redigering af de enkelte bidrag eller sket en sammenredigering af alle bidragene. Der er alene sket en praktisk sammenkædning af bidragene samt foretaget en begrænset korrektur hvor det mentes påkrævet af hensyn til andres forståelse af det skrevne. Denne efterbearbejdning er foretaget af projektkoordinatoren for projektet (Jannik Augsburg). Helsingborg maj Der kan frit citeres fra arbejdsrapporten mod tydelig angivelse af kilde, herunder at projekt Mentor på tværs er medfinancieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling gennem INTERREG IIIA for Øresundsregionen Arbejdsrapporten findes på projektes hjemmeside: Projekt Mentor på tværs er et samarbejde mellem Reva Trollesbro (Frederiksborg Amt, Danmark) og Utvecklingsnämnden (Helsingborg Stad, Sverige). Projektet gennemføres i perioden 1/ til 31/

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Arbejdsrapportens opbygning: Program for studieturen De 4 spørgsmål - konklusionerne på studieturen Spørgsmål 1, ang. Projekt Mentor på tværs Spørgsmål 2, ang. dit eget daglige arbejde ved siden af din deltagelse i projektet Spørgsmål 3, ang. andre steder i din organisation Spørgsmål 4, ang. mer viden om besøgspunkter på studieturen Övriga reflektioner Referat fra det afsluttende cafelunchmøde på studieturen, afholdt på Der Dikke Dragoon i Maastricht Referat fra de enkelte besøg Euregio Scheldemond Euregio Scheldemond. Explanation about Euroregion Scheldemond and the INTERREG-programme (with special focus on labour market) v/ Kaatje Gevaert EURES in Euregio Scheldemond by Hans de Jorge Project EROV by Daniël De Steur Project "ENFO" by Geert Deweerdt Visit at the restaurent and shop in Ghent that are a part of Project project EROV, Groot Vleeshuis Project "RITON" by Pamela Kalle Project "Grenswijzer" by Tom Schiettecat Euregio Maas-Rijn PROQUA Euregiocompetence by Michael Hall-Brunton The Euregional Language Strategy by Anne Moës Presentation of EURES in Euregio Maas-Rijn by Marc Heytens Information about Le Forem by Florence Lamoline Visit around Le Forem by Wilfrid Laschet CWI (Centrum voor Werk) by Herman Van Lith Efterskrift ang. CWI det nederlandske system (eller det hollandske system som det kaldes populært i Danmark) Oversigt over de praktiske forhold ang. gennemførelsen af studieturen

4 1. Indledning Denne arbejdsrapport er den skriftlige dokumentation fra den studietur, der som en integreret del af Mentor på tværs, blev gennemført den 5-8. april På studieturen besøgtes 2 grænseregioner: Euregio Scheldemond (Belgien-Nederlandene) og Euregio Maas-Rijn (Belgien- Nederlandene-Tyskland) Arbejdsrapporten er samtidig en fastholdelse af indtryk fra studituren. Rapporten er fremkommet gennem bidrag fra alle deltagerne. Der er ikke sket en redigering af de enkelte bidrag eller sket en sammenredigering af alle bidragene. Der er alene sket en praktisk sammenkædning af bidragene samt foretaget en begrænset korrektur hvor det mentes påkrævet af hensyn til andres forståelse af det skrevne. Derfor har den skriftlige dokumentation af studieturen ikke fået titel rapport, men fået titlen arbejdsrapport. På turen deltog i alt 10 personer (4 danskere og 6 svenskere), der alle arbejder centralt i projektet. At Projekt Mentor på tværs er et Øresundsprojekt og at både danskere og svenskere har bidraget til rapporten, fremgår med al tydelighed, idet sproget i rapporten skifter vilkårligt mellem dansk og svensk. Formålet med studieturen var: At bidrage med viden om hvordan et andet grænseområde har arbejdet med problematikkerne omkring arbejdsmarkedsforhold og arbejdspladskultur. Under planlægningen af studieturen viste det sig nødvendigt, for at få et mere fuldt dækkende nuanceret billede, at besøge 2 grænseregioner. De 2 grænseregioner, der blev besøgt, ligger kun ca. 2 timers togrejse fra hinanden. Ved at besøge 2 grænseregioner, skete der også en optimering af udbyttet, set i forhold til de ressourcer der var investeret i studieturen (penge og tid). Det er vores håb at andre læsere, end deltagerne på studieturen, vil kunne finde information og inspirationer ved læsningen. Sammenredigeringen af arbejdsrapporten er foretaget af projektets projektkoordiantor, der også var arrangør og leder af studieturen. Der skal allerede her lyde en stor tak til de 3 kolleger, som lokalt var med til give studieturen det gode indhold som den havde: Kaatje Gevaert (Euregio Scheldemond), Nele Souverijns og Marc Heytens (Euregio Maas-Rijn). 1.1 Arbejdsrapportens opbygning: Først bringes program for studieturen. Programmet er bragt i den udgave det endte med at blive. Der skete enkelte rettelser undervejs. Dette gælder især dagen i Euregio Scheldemond, hvor det havde vist sig svært at finde oplægsholdere pga. dagen lå midt i uge 2 i den 2 uger lange skolepåskeferie. I det omfang der findes en hjemmesideadresse for det enkelte besøgspunkt, er denne adresse angivet. Under de enkelte besøgspunkter er bibeholdt den engelske tekst vi modtog eller selv oversatte til. Dernæst bringes deltagernes svar på de 4 spørgsmål, de blev stillet ved afslutningen på studieturen. Svarene på de 4 spørgsmål kan karrakteriseres som konklusionerne på studieturen. Svarene er at betragte som et idekatalog. Endvidere er under dette punkt også medtaget referat fra deltagernes afsluttende lunchmøde på studieturen, før afgangen til lufthavnen og rejsen hjem til Danmark/Sverige. 4

5 Dernæst bringes referat fra hvert enkelt besøgspunkt på studieturen. Referaterne bringes i samme rækkefølge, som de er anført i programmet for studieturen. Som afslutningen på delen med referat fra de enkelte besøgspunkter, bringes en oversigt over de praktiske forhold ang. gennemførelsen af studieturen, som f.eks. transport, ophold, forplejning, socialt program etc. 5

6 2. Program for studieturen Tirsdag den 5.april Departure flight SAS / SK 597 to Bruxelles. Dinner at the flight Arrival Bruxelles Airport. By minibuses to hotel in Ghent Arrival Hotel Ibis Gent Centrum Opera, Information about Gent: Evening coffe/the. Onsdag den 6.april Euregio Scheldemond. Explanation about Euroregion Scheldemond and the INTERREG-programme (with special focus on labour market) EURES in Euregio Scheldemond by Hans de Jorge. Information about EURES: Coffe Break Explanation about 4 projects by the lead applicants: Project EROV by Daniël De Steur. New program for the studytour. Help to small and medium companies. Project "ENFO" by Geert Deweerdt: This project focuses on the techniques and technologies of internet in enterprises (e-business) Lunch at the secretariat (sandwishes) Visit at the shop in Ghent that are a part of Project project EROV. Walking/shopping around town etc Project "RITON" by Pamela Kalle. RITON is a Regional Innovative Training and Education Netwerk for education, government, business and services in the cross-border industrial zone, and Project "Grenswijzer" by Tom Schiettecat: This project wants to stimulate crossborder entrepreneurship and wants to strenghthen the position of microentreprises by giving them assistance, information and advice. Cancelled program: Information about Project "Quadrant" by Marc D'Hoore: Quadrant is a project of the chambres of commerce. This project wants to stimulate and guide small enterprises when they want to implement an integrated cares-system. (NB: Det 6

7 viste sig at cares-system ikke var ang. social velfærd el.lign., men var et system ang. økonomi og ledelse). The Chambres of commerce are training the entrepreneurs and are organizing crossborder contacts. About website for the project: Can not be found. But Marc D Hoore is employed in a organisation whose website is and he can be found at the website Coffee Break Guided tour in Ghent forv 1_ hour (boattour on the canals). Dinner together with Kaatje Gevaert Departure for the luggage and the trainstation by tramp Departure Ghent by train to Maastricht Arrival Maastricht. Taxi to Hotel La Colombe, Information about Maastricht: and God night. Torsdag den 7.april Arrival Gouvernement Building of Maastricht. Project Proqua and Stichting Euregio Maas-Rijn (EMR) ( PROQUA Euregiocompetence - presentation followed by question and answer session. Michael Hall-Brunton Coffee break The Euregional Language Strategy - presentation followed by question and answer session. Anne Moës Guided tour of the Gouvernement Building. Marc Heytens join the group and follows us to Le Forem (Liege, Belgium) Lunch at the canteen in the Gouverment Building Departure by taxi for Le Forem in Liege (35 km / 3_ mil) Arrival at Le Forem in Liège Presentation of EURES in Euregio Maas-Rijn by Marc Heytens. Information about EURES: and Information about Le Forem by Florence Lamoline, Visit around Le Forem by Wilfrid Laschet Leaving Le Forem. Bus to the trainstation. 7

8 Back to Maastricht by train, departure: 17.18, arrival: in Maastricht Dinner in Maastricht and an relaxing evening around town or at your room. Friday 8.april 2005 Hour: Meet in the lobby. Leaving hotel (leave the luggage at the neighbourhotel) for a short walk to: CWI (Centrum voor Werk), Information about CWI by Herman Van Lith Lunch in town Guided tour in Maastricht for 1_ hour Meet for coffee/the and sandwishes at the hotel Departure Maastricht by minibus to Bruxelles Airport (aprox. 120 km / 12 mil) Arrival Bruxelles Airport. Check in. Dinner Departure Bruxelles Airport by SAS / SK Arrival Copenhagen Airport. 8

9 3. De 4 spørgsmål - konklusionerne på studieturen Alle deltagerne på studituren blev, ud over deres andel af referatet, bedt om at svare på 4 spørgsmål, ang. udbyttet af studieturen. Svarene på de 4 spørgsmål samt bemærkningerne under øvrige refleksioner står helt for deltagernes egne opfattelser og kan ikke tages som udtryk for projektets holdning til det enkelte spørgsmål henholdsvis øvrige refleksioner. Svarene skal ses som et idékatalog for projekt Mentor på tværs samt som idékatalog for andre læsere af vores arbejdsrapport 3.1 Spørgsmål 1, ang. Projekt Mentor på tværs. Hvilke inspirationer, idéer og viden fra studieturen vil du anbefale vi straks overfører til projektet eller at vi overvejer at overføre til projektet? De hinder, svårigheter som gränsregionerna upplever att det finns för de som arbetar på andra sidan gränsen är. Ha lagom ambitioner vad gäller att förändra nationella lagstiftningar. At vi overvejer, hvordan det er muligt at brobygge mellem lovgivningerne frem for at ændre, at ville ændre synes mere utopisk efter studieturen. Et yderligere fokus på adeptdelen, hvordan kan man klargøre dem til et arbejdsliv på den anden side af sundet, hvilke informationer kunne være givtige at give dem, med fokus på sprog, kulturelle forskelle samt mulighed for praktikophold af kort (to-ugers varighed) (red. NB: Adeptdelen ligger udenfor Projekt Mentor på tværs, enkelte af deltagerne på studieturen er i deres hverdag tilknyttet andre arbejdsopgaver der berører potentielle adepter). At vi er i gang med et udviklingsprojekt, og meget af det vi lærer, observerer og indsamler viden omkring skal videreformidles til relevante aktører og bruges til at lave fremadrettet anbefalinger for det fremtidige grænsesamarbejde. Opmærksomhed på behovet for almindelig information...det der skal til for at få en dagligdag til at fungere, mangel på viden, hånd om "angsten for det ukendte". Hjemmesidens perspektiver, hvad kan vi også bruge den til. Lave flyers om kulturforskelle. Jobkonsulenter skal blive bedre til at have viden om, hvis der ikke er job på denne side af Sundet, så er der måske job på den anden side af Sundet. Bruge it-baseret læring (elearning), men koblet til en samtidig arbejdsrelevans og arbejdsrelation. kaffe og småkage arrangementer om eftermiddagen som alternativ til morgenmadsmøder og frokostmøder. 9

10 Skaffe bedre viden om årsagerne til at en person ikke tager job over grænsen: frygten for det ukendte. Forskel på reel mobilitet (at man også går over grænsen) og virtuel mobilitet (mobil inden for eget geografiske område, viden om forhold på den anden side). Den mentale barrierer der findes: Man arbejder som dansker i Sverige under svenske regler men tænker i danske regler. ikke arbejde målgruppeorienteret / harmonisering, men arbejde systemorienteret / bridging kompetens. Jag tror att man måste titta ganska mycket på de kulturella skillnaderna. Ge en god kunskap om de olika regelsystemen och det är viktigt att de som rekommenderar mentorkonceptet till någon och samtidigt föreslår att klienten ska arbeta i ett annat land, har speciellt god kunskap i de olika frågor som kan komma upp eller kan tala om vem som har specialkunskap. Bekräftelse av att företagsnätverk är viktiga och kan bidra till vår framgång. Vi ska inte uppfinna hjulet 2 gånger utan ta hem all kunskap vi kan från detta besök över tid i projektet. Delar av vår egen organisation måste få en grundutbildning i gränsgångarfrågorna. Annars kan vi inte seriöst förbereda/motivera klienter att vara gränsöverskridande. Olika kulturer på arbetsplatserna. Skatte- och lag skillnader. Detta (språk, olika kultuere på arbetsplatsen och skatte-och lag skillander) är något som vi kan ha med oss när vi utvecklar mentorsutbildningen. Vi har redan innan studiebesöket kommit fram till liknande problematik men studiebesöket underströk vikten av att ta upp dessa saker. Det var också intressant att mentaliteten skilde mellan människorna i Belgien och Nederländerna. Fokus bör ligga på att vara brobyggare mellan länderna och att förmedla kunskap om lagstiftning mm INTE att försöka få till stånd en harmonisering av regler. Mentorsutbildningen kan både till upplägg och innehåll plocka flera delar av Euregional competence-konceptet. Språkkompetens på viss nivå. Interkulturell kompetens både allmän och yrkesspecifik. Information om regelverket i våra länder. Mentorerna kanske kan få jobba på en arbetsplats i andra landet en viss tid. Grænse-regionskompetence / grænsekompetence. Språkbarriären är fram för allt en tröskelfråga! Fundera ut metoder som kan verka förlösande. Språket är viktigt och måste belysas på olika sätt i utbildningskonceptet, skærpe opmærksomheden på hvordan vi arbejder med sprogbarrieren, 10

11 Seminarier för delar av handläggararna med utdrag av den kunskap som mentorsutbildningen kommer att innehålla bör köras parallellt med utvecklingen av själva kärnuppgifterna i projektet. Evt ha med experter från olika håll så att handläggarna kan få svar på sina frågor innan de ska plocka ut adepter. Vår kulturanalys om arbetskulturen var ett bra grepp. Undrar om de gjort något liknande i gränregionerna vi besökte. Det glömde vi att fråga. Kunskap om att det finns skillnader och likheter mellan svenska och danskar precis som mellan folk från Tyskland, Belgien och Nederländerna, men i Norden har vi inte något emot varandra, utan rent av respekterar och gillar varandra. Medan det märktes framförallt i Maastricht området att folken från de olika områdena inte riktigt hade gjort upp med sin historia. Det låg inte någon gemensamhets-känlsa i luften. Kunskap om att våga se den språkliga barriären och erkänna att den finns. Idé om att avdramatisera den på öresundsmentorsutbildningen genom att bjuda in Radio Stella, vilka håller sv/dk språktävling i radion. e-learning i språk danska respektive svenska genom kurs på internet. Ideen om certificering, at mentorsuddannelsen bliver certificeret. Ta vara på de resurser som finns tillgängliga i Öresundsområdet exempelvis Öresund direkt och AF-Öresund. Kunskap om att tala med socialsekreterare och informera dem, samt utbilda dem så att de kan sälja in öresundsmentorskonceptet till klienterna. Kunskap om att fackföreningarna ska informeras. Att mentorsprojektet kan utvecklas till fler projekt framöver, vilka kan finansieras med EU-medel. Allmänna kunskaper om EU och den delen av Europa. Kunskap om att integration tar tid. Interregionala Utvecklings Fonden etablerades 1993 och man har inte arbetat med integrationsfrågorna, vad gäller en gemensam arbetsmarknad i så hög grad innan dess. Dessutom verkar det personliga engagemanget vara en av de stora drivkrafterna i integrationsprocessen. 3.2 Spørgsmål 2, ang. dit eget daglige arbejde ved siden af din deltagelse i projektet Hvad har du/vi erfaret på studieturen som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde, eller som du kan anbefale at bruge til at udvikle dit daglige arbejde med? Införa mine svar til spørgsmål 1 efter dialog med styrgruppen, koordinator och dk projektledare. 11

12 När alla samlades för summering beslöts att adeptdelen ska senareläggas. Adepterna kommer att kopplas på i september, efter det att socialsekretäre har informerats och utbildats. Utbildningskonceptet fick ett rikare innehåll. Samarbetet mellan utbildarna och projektledaren ökade. Kontaktytorna ökade mellan personerna som var med på resan. Der er forskel på multikulturel og interkulturel kompetence. Når en person møder til samtale ang. hjælp pga. ledig: Foretage en indledende niveauopdeling af personer efter personens egne ressourcer: kan personen selv, kræver personen noget hjælp eller er personen intensiv støttekrævende. Idéen om mere fokusering i mødeaktiviterne når en ledig møder frem for at få hjælp: Det første møde kun handle om hvordan få arbejde, i møde nr. 2 kan man så tale økonomi. Eftersom jag håller på att utveckla mentorsutbildningen kommer jag att försöka fokusera på I språket, olika kulturer på arbetsplatserna och skatte- och lag skillnader Vidare tyckte jag det var mycket intressanta tankegångar som kom fram vid den sista föreläsningen (om CWI). Vikten av direkt kontakt med näringslivet som en framgångsfaktor samt att man har privatiserat AF. En utökad europeisk kulturkompetens samt en bättre förståelse för gränsproblematiken. Inget direkt i mitt arbete förutom att jag är med i en gränsarbetsmarknadsgrupp och där eventuellt kan komma att få nytta av vissa delar av det vi tittat på. Men jag har blivit mer nyfiken och kommer förmodligen att sätta mig in i gränsfrågorna på ett annat sätt. 3.3 Spørgsmål 3, ang. andre steder i din organisation Hvad har vi med hjem fra studieturen som du mener en kollega skal orienteres om? Når en person møder til samtale ang. hjælp pga. ledig: Foretage en indledende niveauopdeling af personer efter personens egne ressourcer: kan personen selv, kræver personen noget hjælp eller er personen intensiv støttekrævende. Idéen om mere fokusering i mødeaktiviterne når en ledig møder frem for at få hjælp: Det første møde kun handle om hvordan få arbejde, i møde nr. 2 kan man så tale økonomi. Informera AF om CWI i Maastricht och ge dem bl. a. webbadresen dit. Jag kommer att berätta för vuxenutbildningen på UVN (Utvecklingsn mnden, Helsinborg Stad) om Euregional competence och be dem fundera på hur man kan utveckla liknande kompetens i vår region. 12

13 Förslag att Vuxenutbildningen inför språk och kommunikation på danska i sitt utbud, samt kopplar det till arbetskraftsbristsbranscher i Danmark. Förslag på ny organisation i mötet med individen vid arbetslöshet. En ingång och ett klassificeringssystem. Arbetsmarknadsverket i Nederländerna hade vänt upp och ner på hela strukturen och har byggt upp ett nytt system. Vad gäller den enskilda individen så är det högre krav och fokus på eget ansvar, samt att man ska försörja sig själv. Förvaltningschefen förmodar jag orienterar AF i denna fråga. Varför inte ta reda på hur man i skolor och vuxen utbildningen ökar vetskapen om vårt grannland Danmark. Orientering til ledelse/projektgruppe på Trollesbro omkring erfaringerne fra studieturen i forhold til de arbejdsmarkedsmæssige perspektiver samt de grænseprojekter vi har hørt om, især med fokus på Euregiokompetence. Derefter tages stilling til hvordan der skal arbejdes videre og hvordan informationerne skal videreformidles. Udsmykning af kantine med fotos der giver symboler på det kolleger holder af. Når medarbejderen kommer og beder om accept af at kunne deltage på et bestemt kursus ( kan jeg få lov til..), så tænke/svare: hvad vil du lære, findes der evt. alternativer, er der en kollega du kan lære af. De non-specifikke kompetencer. Indføre et Øresunds-euregiokompete certifikat, begynde med de ansatte på færgerne (a la de begyndte med beredsskabsfolk/ambulancefolkene i Maas-Rijn). Hvordan kan eurokomptence (Øresunskompetence) bruges til at løfte langtidsledige som motivation til job. Ledige, som ikke har søgt job på den anden side af Sundet, og som giver argumenter hertil så som uvidenhed/kan ikke sproget/hvordan rejse til. mv for ikke søge job på den anden side, skal stilles krav om at delatge på informationsmøder om muligheder mv. ang. job på den anden side af Sundet, incl. måske lidt sprogbad/bustur til industri-områder etc. Få ansatte i AF i DK og S til aktivt henvise til job på den anden side, hvis de ikke allerede gør det. Tankegangen i ordnuancerne: integration / reintegration samt træning og retræning. Få brugerråd på lokale AF kontorer. Ledige udlændinge, der ikke accepterer/kender DK kultur, skal på kulturkursus og hvis de ikke opnår eksamen, står de ikke til rådighed for det danske arbejdsmarked. Kulturkunskap och språkförståelse. 3.4 Spørgsmål 4, ang. mer viden om besøgspunkter på studieturen Hvilket punkt fra studieturen vil du gerne have flere oplysninger om. Hvilke spørgsmål har du? 13

14 Att projektet Mentor på tvärs verkligen har kommit igång och är ett projekt att räkna med framöver. Att projektledningen kan samarbeta och uppskattar varandras olikheter. Att det var mycket bra för projektet att utbildaren/utvecklaren sv var med på resan ur samarbets- och kunskapssynpunkt. Project Grenswijzer. Jag vill gärna se hur PROQUA hade lagt upp sin utbildning och den hoppas jag finns på CD vi fick med oss. Det hade också varit intressant att få reda på vilka redskap CWI har för att bedöma hur aktivt arbetssökande klienterna är. Hur samarbetet mellan CWI och näringslivet ser ut. Undrar om de gjort någon arbetsplatskulturanalys i gränsregionerna vi besökte. Det glömde vi att fråga. Vi skal have fulgt op på CWI s information om hvordan de informerer borgerne / jobsøgende om, hvad det er vigtigt at være opmærksom på når man tager job over grænsen. Det vil kunne være spændende at følge lidt med i udviklingen af ENFO...om der er noget der vi kan bruge i forhold til hvordan Mentor på tværs hjemmesiden kan udvikle sig. På sigt tænker jeg, at det kunne være spændende at følge op på evalueringen af CWI og den omstrukturering, der har været i det hollandske arbejdsmarkedssystem. Jeg vil gerne se nogle af de Interreg rapporter, som vi talte om. Jag skulle vilja veta mer om CWI. Hur kunde man separera pengar och arbetssökeri så totalt. Hur stor del av de arbetslösa skickades vidare till UWI och utredde man alltid då vederbörande varit arbetslös 6 mån eller mer? Dessa 5000 Euro man kunde få, vad hände om pengarna tog slut och man kom tillbaka och ville ha exempelvis akassa eller socialbidrag? Kaatjes talepapir, det lovede hun at sende 3.5 Övriga reflektioner De brottas med problemställningar som är väldigt lika våra. Dock är språket en större barriär hos dem. Tänk att de inte kommit längre? De har bara landgränser och ej ett vatten emellan. CWI är ett intressant initativ som jag gärna skulle vilja följa över tid. Tycker om att de fokuserar i 1. hand på sysselsättning. 14

15 Otroligt viktigt att tidigt börja med (i skolan) kultur- och språkförståelse länderna emellan. Kan man kräva att våra klienter ska söka jobb i Danmark likväl som i Malmöregionen??? E-learning et redskap över tid i projektet. Grenswijzer får gärna komma med mera info om sitt projekt. Euregiokompetensutbildningen är ett intressant initativ för att uppvärdera och sätta kunskap om gränskompetens på kartan. 3.6 Referat fra det afsluttende cafelunchmøde på studieturen, afholdt på Der Dikke Dragoon i Maastricht Tema for debatten: Her ved afslutningen af studieturen, hvilke umiddelbare reaktioner / tanker har vi hver især om emner / ideer fra studieturen der bør overvejes skal ind i projekt Mentor på Tværs. Svarene er refereret i den rækkefølge de kom frem udner debatten. (red. NB: Det skal bemærkes, at svarene under cafelunchmødet, er givet før deltagerne struktureret blev bedt om at give svar på de 4 spørgsmål ovenfor). udvikle elearning elearning om det danske-svenske sprog virksomhedernes ønsker bygges på projektet hele EURES-kompetence konceptet, hvilket mininums niveau skal øresundsmentorer have på de 5 områder der indgår, plukke ud til mentorprojektet, omstille til Øresundskompetence incl. viden om arbejspladskultur mentorer prøve bytte arbejdsplads DK-S modstanden hos vores kolleger, socialrådgivere / socialsekretærer, arbejde med hvordan se det positive i ændringer (få vin med hjem fra turen til Danmark), arrangerer en slags aflæring/uddannelse, derefter bygge viden på, først give kollegerne det samme som vi har fået på denne studietur, motivationstræne, hvad kan man gøre med få / ingen midler til rådighed, arbejde med optimering af den interne motivation før vi går ud og skal arbejde eksternt afholde åbne DK-S seminarer/temamøder på begge sider af Sundet om jobmuligheder og praktiske forhold (med eksperter tilstede), hvor jobsøgere kan få svar 15

16 vi skal sikre successen i de første forløb/mentor-adept, gerne på bekostning af at adepten evt. kommer lidt senere ud, først efter mentorkurset ved vi hvilke adepter der vil være plads til bygge nye tiltag/projekter på vores projekt, før/efter vores projekt er færdigt, hvad skal der ske når vores projekt er slut, a la Proqua, nye dimensioner, nye partnere etc., medfører nyt projekt flytte sig fra tale-tale til ske noget kommer vi skævt i gang kan vi brænde både klienterne og firmaerne, er åben for ikke at starte for hurtigt, skal vi hellere vente lidt med adept-mentorkoblingen, praktisk vil sommerferien/sommersemester måske af sig selv give den forsinkede start få lagt planen for information/motivation af socialrådgivere/socialsekretærer få mere viden om Grenzwijser, firmaers motivation få Handelskammer med som positiv partner i projekt Mentor på tværs det går ikke at vi som mål har at harmonisere over grænsen, men vi skal være brobyggere, vi har i projektet ikke styrke og indflydelse til at gennemføre harmonisering hjælpe til ang. mindskelse af sprogforbistring incl. jobsprog, interkulturel koble fagforeningerne på den udformning af undervisningsmaterialet, de skal have en rolle, hvad er det vigtigt at have med set fra deres placering, få dem med på det konkrete plan og ikke kun i referencegruppen hvilke nye vinkler er der kommet til uddannelsen af Øresundsmentorerne, oven på vores studietur: sproget, vi har ikke givet sprogbarrieren/sprogforbistringen nok indflydelse, give mennesker mod til at lytte og vove at tale sproget med fejl den mentale barriere: jeg er dansker, har arbejdet mange år i Danmark, arbejder nu i Sverige under svenske regler men tænker i danske regler overveje mængden af den bassale viden om fakta mv. vi tænker mentor skal have: give mentor en mulighed for at kunne vurdere hvornår mentor skal kontakte leder, mentorcenter eller slev skal finde ud af, plukke i emner i EUREGIO-kompetence vi er et udviklingsprojekt, vi skal undervejs og til slut stille forslag og komme med anbefalinger...og her stoppede vi, selv der var grobund for mange timer mere om dette og de andre 3 spørgsmål. 16

17 4. Referat fra de enkelte besøg 4.1 Euregio Scheldemond Euregio Scheldemond. Explanation about Euroregion Scheldemond and the INTERREG-programme (with special focus on labour market) v/ Kaatje Gevaert. Generel info om Interreg-programmet (periode I-II-III) og detaljerede oplysninger om den III. periode, som har et særligt fokus på beskæftigelsesaspektet. For tiden lægges der mest vægt på hard economic projekter (fx ifm. havne), som er et ønske fra regeringens side. I de tidligere Interreg-programmer havde man samarbejde med EU socialfonden og rapporter herfra er tilgængelige for os. Projekterne løber til 2007 og der er kun ca. 5 mill. Euro tilbage i kassen. Tilføjelser til de udleverede overheads: How to submit a project: Projekterne opstartes ved, at nogen får en god idé til et projekt, kommer til samtale og får hjælp til at finde partnere. Project criteria: Tillægskriterier: nu er der færre midler til projekter, derfor er der kommet en del flere krav end tidligere, fx kravet om at etablere nye jobs. Approved projects: Prioriteter: 1. Infrastruktur: 7 projekter. Forbedringer af turismen, større mobilitet. 2. Økonomi, teknologi, innovation: 7 projekter Emner: hjælpe nye entreprenører og fremme konkurrencen, større virksomheder hjælper de mindre, tværkulturel træning af langtidsledige i turistbranchen, finde jobs til langtidsledige. 3. Bæredygtig miljøudvikling: 8 projekter 4. Udvikling af menneskelige ressourcer: 9 projekter Træningsprogrammer for arbejdsmarkedet på tværs af grænsen, uddannelsessteder, arbejdsfastholdelse, drive skoler o.l. 5. Social integration: 8 projekter Mere udtalt i de forrige programmer. Succes med at skaffe jobs, fx i køkken, reception, turisme, som truckførere. Kulturelle forskelle, på trods af fælles sprog (flamsk): fx hollænderne er hurtigere og mere larmende, uens formulering v. rapportering, forskellige spise- og drikkevaner osv EURES in Euregio Scheldemond by Hans de Jorge. (red: På grund af en kommunikationsbrist, er dette punkt blevet referret af 2 deltagere på studieturen. Da referaterne på mange måder kompletterer hinanden, er det valgt at bringe begge referater her i rapporten, under overskrifterne EURES / Scheldemond nr. 1 og EURES / Scheldemond nr. 2 ). 17

18 EURES / Scheldemond nr. 1 EURopean Employment Services Ett Europeiskt nätverk för att främja arbetskraftens mobilitet i gränsområde. EURES är ett gemensamt forum för Europeiska kommissionen, offentliga arbetsförmedlingar i EES- länderna och Schweiz, samt andra lokala och regionala organ, som berörs av sysselsättningsfrågor ex. fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, lokala och regionala myndigheter. Det bakomliggande beslutet för EURES är den europeiska sysselsättningsstrategin innefattande personers fria rörlighet. Det övergripande syftet med EURES är att ge service till arbetstagare och arbetsgivare. Det handlar om tre typer av tjänster; - information - rådgivning - rekrytering/platsförmedling (matchning mellan utbud och efterfrågan) EURES Scheldemond har funnits sedan 2003 och innefattar de belgiska provinserna Öst- och Västflandern, samt Zeeland i Nederländerna. Kontakt; tel (0) Mål Skapa ett mer synkroniserat förhållande mellan utbud och efterfrågan för de anställda I EU regionen Scheldemond Information och råd om arbete och rekrytering Information om arbete och levnadsförhållande utomlands Utföra en omfattande arbetsmarknadsundersökning, ge data och analyser till alla aktörer inom Euregio EURES servar tre grupper - Arbetssökande som ser en möjlighet att få ett jobb på andra sidan gränsen och som har frågor kring det - Gränsgångare som redan är aktiva i annat land, men som stöter på speciella problem gällande arbete och levnadsförhållande - Arbetsgivare som önskar rekrytera personer från gränsland eller som överväger att börja göra affärer över gränsen Aktivitetsplan för Skapa ett mer synkroniserat förhållande mellan utbud och efterfrågan för de anställda i EU regionen Scheldemond - Etablera en internetsite (www.euresscheldemond.info) - Etablera en helpdesk för företagare angående cross-boarder frågor - Utföra en omfattande arbetsmarknadsundersökning - Etablera ett runda bordet center ett center där många intressenter samlas för att lösa olika frågeställningar angående problematiken för gränsgångarna i Scheldemondregionen - Kompetensutveckling utbildning för EURES konsulenterna i gränsområdet. - EURES- seminarier - Nyhetsbrev EURES - Konsultationsdagar för anställda 18

19 Skillnader och likheter på arbetsmarknad: Emne Nederländerna Belgien Lön Hög Låg Boende Hög boendekostnad Låg boendekostnad Ledningen ger direktiv Ifrågasätter Gör sitt arbete Arbete Scheldemond Infrastruktur Volvofabrik. Pendlare från Belgien 1000/dag Pendlarna är i behov av egen bil. Transportsystemen fungerar inte över gränsen. Sjukhus, processindustri. Pendlare från Nederländerna 2500/dag Pendlarna är i behov av egen bil. Transportsystemen fungerar inte över gränsen. Skolor Många privata alternativ Offentliga skolor Personliga karaktäristika Pratar högt och dominerar vid möten. Lite lågmälda. Jobbar på i det tysta. Mat Kall mat Varm mat och gemytlighet Referat af EURES / Scheldemond nr. 2 Overheadene fra Hans blev udleveret på mødet. Det følgende referat er tilknyttet de kommentarer, som Hans gav udover overheadene. En af de store problemstillinger, der har været i grænsesamarbejdet, har været, at en belgisk arbejder i Holland, ikke kunne trække ejendomsskatten fra i skat og dermed blev det ikke fordelagtigt for folk, der boede i Belgien at arbejde i Holland, Dette løste de to regeringer i Et andet problem er forskellen i sociallovgivningen, Hans mål er at rådgivning og vejledning er vejen frem, det er utopisk at forestille sig at påvirke lovgivningen. Der er forskel på lønniveauerne. Der er forskel på ledelses- og arbejdspladskultur. I Belgien er der top-downstyret ledelsesform, ingen diskussioner med chefen, hvor der er mere åbenhed i Holland. De har udarbejdet en brochure om forskelle i kulturerne (På arbejdspladsen eller bredere?) Årsagerne til at virksomhederne er interesseret i at rekruttere fra den anden side, er begrundet i uddannelsesniveau og færdigheder det der modvirker virksomhedernes interesse er de forskelle, der er lovgivningsmæssigt. Der er et fattigt område i Holland og derfra/derfor søger folk arbejde i Belgien. Hans stimulerer arbejdsformidlingerne til at se over grænserne, men det virker ikke på nuværende tidspunkt. Infrastrukturen er dårlig mellem de to grænseregioner, hvilket ikke fremmer arbejdsmobiliteten. Det er et mix af højt uddannede og lavt uddannede, der krydser grænserne. 19

20 4.1.3 Project EROV by Daniël De Steur EROV (Economic Council of East Flanders): Baggrunden for at Provincial Government i East Flanders ( provinsparlamentet )i 1955 tog Initiativ til etablering af EROV, var behovet for udvikling af erhvervslivet pga. dårlig økonomi i området. Initiativet blev taget for at styrke væksten af små erhvervsvirksomheder. EROV s opgave har således været at udvikle lokale produkter og få skabt et marked for de lokale produkter. Det handler primært om tekstiler, blomster og mad. Hovedmålet er at få nye ideer med udgangspunkt i virksomheder med stærk lokal tilknytning. Opgaven er at støtte via kurser og praktisk hjælp. Der er både længerevarende programmer og korte kurser. Formålet er også eksport. Spørgsmålet, der arbejdes ud fra er. Hvilke form for undervisning og hjælp skal der til for at folk løber risikoen med at starte virksomhed - teaterspil er et eksempel på en måde at fange de unges opmærksomhed på. En aktuel idé er at arbejde på samme måde med hele sundhedsområdet også på tværs af grænserne. En anden af ideerne har været at satse på internationalt partnerskab at få en global dimension og ud af dette udsprang dannelsen af ENFO. ENFO er dannet som initiativ af det økonomiske råd i Østflanderen med partnere i henholdsvis Vestfladeren og Zeeland (uddannelseinstitutioner) Project "ENFO" by Geert Deweerdt ENFO har som motto: mere information tak : ENFO startede i det små i løbet af 2002 og 2003 hvor der viste sig interesse for på kryds af grænserne at få mere viden om hvilke muligheder, der kan ligge i brug af internettet for udvikling for den lille virksomhed. Det har så siden udviklet sig til e-business + information, som er en introduktion til hjemmesidens muligheder. En meget nede på jorden illustration i hvad der er muligt både mht. præsentation af egen virksomheds produkter lokalt og også tænkt globalt, undervisning, det tekniske, netværksdannelse, informationer. Når man så som virksomhed har overvundet barrieren, så er det tanken at man selv går ud og investerer i at få lavet en hjemmeside. Udgangspunktet for at opfange interessen og få skabt salg, information m.m. på tværs af grænserne har været at sætte fokus på hvad der i de sidste år har forandret sig og hvilke ideer man kan hente fra hinanden: F.eks hvad betyder tunnelen, der forbinder Østeflanderen og Zeeland, udover at gøre transporten lettere, teknikkens indvirken på hvordan man arrangerer sig mht. bla. information, måden man 20

21 laver forretning på - både den lokale udvikling og i de forskellige områder, at have øje for det nye der sker, tænke i netværksgrupper. Det er nogle af de ting de har fokus på at undersøge i løbet af foråret Visit at the restaurent and shop in Ghent that are a part of Project project EROV, Groot Vleeshuis Som en del af Project EROV, er der i Gent (ca indbyggere) oprettet en butik og restaurent hvor man markedsfører og sælger levnedsmiddelprodukter fra regionen. Butik og retaurent er indrettet i en gammel fler etage højloftet lagerbygning med fritliggende træbjælker. I lagerbygningen er der ud over butik og restaurent, også ledig plads til f.eks. udstillingsaktiviteter. Da vi besøgte stedet, var der udstilling af lokale kunstnere. Både butikken og restaurenten er indrettet i deres egen bygning i bygningen, konstrueret af glasvægge og glasloft monteret på et stålskellet. Ret flot at se på, og som giver frit udsyn begge veje, dels ind til butik og restaurent, og dels ud til det indre af den flotte gamle lagerbygning Project "RITON" by Pamela Kalle 1995 avslutades en rapport som kom fram till att framöver skulle viktiga förändringar komma. Ungdomar skulle bli mer rörliga, företag etablera sig och dessa företag skulle behöva arbetskraft med en god utbildning. Rapporten kom fram till att företag och universitet skulle komma att behöva stärka sina relationer. Trots en geografisk närhet fanns det stora skillnader i språk och kultur.ett förslag var att ett nätverk skulle bildas. Medel till detta söktes via EU och nu finns det tre skolor i nätverket. Man har haft företagsdagar med personer från utbildningsorganisationerna och näringslivet. Dessa konferenser har varit crossborder och det har attraherat människor från båda länderna. Riton har utarbetat ett elearning system som de anser är ett bra sätt att lära språk på. Man kan använda det i skolan, hemma och på arbetet. Målet var att 1500 studenter skulle använda elearning- moduler 2006, men redan nu har det 1800 studenter så målet är uppfyllt med råge Project "Grenswijzer" by Tom Schiettecat Ett Interreg III projekt där entreprenörer i region öst och Westflandern (B) och Zeeland (NL) får information, hjälp och råd med frågor avseende gränsöverskridande verksamhet. I nätverket finns 3 företagarorganisationer i de två länderna. Man riktar verksamheten till småföretag med max 10 anställda. Man vill stimulera och stödja företag som är intresserade av cross-border aktivitet. Rådgivningsverksamheten är gratis och inriktar sig på generell nivå på - tekniska frågor ex. skattelagstiftning - kulturella skillnader/frågeställningar Man har här också knutit till sig ett nätverk med specialister för att kunna svara på mer specifika/detaljerade frågeställningar. Det hålls informationsmöten där nätverksmöjligheter för företagen uppmuntras. 21

22 250 företag finns idag i detta nätverk och de har återkommande frågor. Detta forum har gett projektet en god överblick över de frågeställningar som småföretagen ställs inför. Detta har föranlett regeringen att rådfråga projektet om vilka initiativ de bör ta i stimulerande syfte. Det som ligger högst på agendan just nu är att hitta lösningar på de skattetekniska problemställningarna. (red.: Dette punkt blev tidsmässigt meget kort og presset pga. forsinkelse af en konference vores oplägsholder kom direkte fra. Det blev aftalt at vi efterfölgende kunne sende spörgsmål til uddybning). 4.2 Euregio Maas-Rijn PROQUA Euregiocompetence by Michael Hall-Brunton Der blev udleveret en taske med cd-rom og materiale, overheadene bliver sendt til Jannik. Referatet her er kommentarer udover eller som supplement. Forhistorie Proqua har eksisteret siden 1999, og Euregiocompetence er et produkt af processen. Projektet har tidligere været støttet af Interreg IA og IIA. Området har fem forskellige regioner i forhold til uddannelse og tre store sprog tysk, hollandsk og fransk. I de første bestræbelser på at gennemføre uddannelsesaktiviteter var resultaterne, at mange ikke gennemførte, mange fik ikke jo efterfølgende, situationen var uholdbar og ingen var tilfredse med resultatet. Ydermere var der ingen grænseoverskridende effekter, alt var lokalt forankret. Erfaringerne fra det første projekt ledte videre til, at målet med det kommende er at bygge netværk mellem regionerne og i hver partnerregion blev der ansat en projektassistent. Analyse Arbejdet startede med, at der blev hyret en professor til at udarbejde en analyse. Analysen konkluderede, at de studerende skal læse under tre forskellige love ofte skulle de tage eksamen inden for de respektive grænser, for at få godkendt uddannelsen og derfor skulle tage mange eksamener. Problemerne, der blev identificeret var: Sprog Bureaukrati paperwar ; skat forskellige love ved arbejdsløshed for komplekst Manglende viden om kulturforskelle Manglende mod tør ikke Muligheder: Få job på den anden side, og derved kunne udnytte sine færdigheder bedre. 22

23 Der skal ikke arbejde målgruppeorienteret, men med et bredere sigte, sådan at det kan influere på uddannelsesregler og institutioner. Det er ikke muligt at harmonisere landenes love, men man skal brobygge. Strategi / Fase 1 Et Interreg IIIA projekt blev godkendt på baggrund af analysen, strategien for projektet var: Sprog på CEF-level + det at lære et nyt sprog Interkulturelt kompetence lære om arbejdspladskultur og arbejdsmæssige regler i de andre lande Informationskompetence; viden om eksempelvis skatteforhold og sundhedssystem Jobkompetencer; prøvet at arbejde i et andet sprogområde i to uger (praktik) Working committee on Integration Certification fik alle noter og arbejdspapirer, der er udarbejdet i de forskellige produktionsafdelinger/regioner. Deres rolle var at evaluere/kritisere og så tage det endelige arbejde ind, acceptere det og integrere det i Integrationsfasen. Fase 2 / Validation Lærerne blev uddannet, de skulle også lære om interkulturel kompetence, inden de selv skulle undervise i det. Der bliver afholdt en fælles konference for alle uddannelsesinstitutionerne. Resultatet er, at de nationale uddannelsessystemer underskriver et fælles papir for grænseoverskridende uddannelse. Integrationsfasen/fase 3 De bedste studerende fik taget deres billede og fik en pris. Alle fik deres certifikat uddelt ved en ceremoni og fik diplomer overrakt af politiske repræsentanter. Der er en stor politisk opbakning til uddannelsesaktiviteterne. Uddannelsesaktiviteterne har blandt andet resulteret i, at ambulancetjenesten, der fungerer på begge side af grænsen, kontaktede projektet og bad om at få et kursus, da det ofte havde kulturelle og sproglige problemer Opdatering af kompetencer så de kan bruges i nabolandet. Vil give best practise erfaringer til andre grænseregioner omkring grænsesprog. Nogle steder er undervisningskonceptet blevet integreret i den almindelige undervisning i skolerne. Sprogundervisningen har dog altid været ekstraundervisning. Uddannelsen er estimeret til 320 timer, dog indeholder den integrerede undervisning færre timer. Fagforeningerne har været inddraget i projektet og var med på lige fod med de andre parter i projektet. 23

24 Undervisningskonceptet bruges også til at opkvalificere arbejdsløse. Folk er meget interesseret, men er bekymret for de sproglige og kulturelle barrierer. For arbejdspladserne er det et plus, at de kommende ansatte har haft praktikforløb og været villige til at prøve noget nyt og det gav job The Euregional Language Strategy by Anne Moës Die Euregio Maas-Rhein I Die Euregio Maas-Rhein regionen är ett komplext område sett ur ett språkligt perspektiv, där man talar tre olika språk inom ett begränsat geografiskt område. Ett projekt som precis har påbörjats i det aktuella området The Euregional Language Strategy arbetar med att få medborgarna flerspråkiga. Projektet vänder sig till elever i förskolan i åldrarna fem till sex år, för att på ett tidigt stadium lära barnen att till viss del kunna förstå och göra sig förstådda på någon av de språk som talas i regionen. Arbetsmetoderna ser olika ut, men främst handlar det om att via lek, sång och skratt undervisa och lära ut språken till barnen. Barnen har även åkt iväg och besökt andra förskolor där de haft mindre aktiviteter, vilket förts på det språk som talades på den ort de besökte. Barnen har sett mycket positivt på detta och man har kunnat se att det finns stora möjligheter att lära barn tala och förstå ett annat språk vid en så tidig ålder. Nästa steg för projektet är att göra en utvärdering och därefter arbeta för att detta skall bli en vedertagen arbetsmetod och att sprida metoden i regionen. Det finns flera positiva spin-off effekter av detta projekt och det har bland annat varit att lärare har utbyte med sin personal, vilka även har undervisning i sitt modersmål på en annan skola i regionen, exempelvis att en fransklärare undervisar på franska i en tysk skola och vice versa. Det sker även samarbeten mellan skolor och då även mellan elever såsom: Tandem learning (två elever som arbetar tillsammans) Learning by doing (konkreta aktiviteter) 24

25 Professional orientation (arbetsplatsbesök) Bilingual classes (alla elever samlas och lär varandras språk) Cultural visits (kulturella studiebesök) Det är finns flera språkprojekt i regionen, men inget som det kände till något språkprojekt som riktar sig till den aktuella målgruppen, det vill säga barn i fem till sex års åldern. Vidare kommer The Euregional Language Strategy att lämna in en Interreg III-C ansökan för detta cross border språk projekt. Varför skall man lära ett Euregionalt språk som ett första språk? Det gör det lättare att få ett arbete på den regionala marknaden Det ökar möjligheten för ett regional interagerande (skapar en regional identitet) Det berikar individen Presentation of EURES in Euregio Maas-Rijn by Marc Heytens EURES hjälper arbetstagare att flytta över gränserna EURES (EURopean Employment Services) är ett samarbetsnätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), även Schweiz deltar. I nätverket ingår bland annat offentliga arbetsförmedlingar, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Europeiska kommissionen ansvarar för samordningen av nätverket. EURES främsta mål är att - ge information, vägledning och rådgivning om arbetsmöjligheter och levnadsvillkor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för arbetstagare som funderar på att flytta till ett annat land, - hjälpa arbetsgivare att rekrytera personal från andra länder, - ge råd och vägledning till arbetstagare och arbetsgivare i gränsregioner. Om EURES När det gäller den europeiska sysselsättningsstrategin är arbetstagarnas fria rörlighet inte bara en grundläggande rättighet, utan också ett instrument som bidrar till att anpassa arbetsmarknaderna. EURES spelar en allt viktigare roll när det gäller att påvisa överskott och brist på arbetskraft inom olika sektorer och bemästra flaskhalsar i fråga om kvalifikationer. Nätverket hjälper också till att förbättra anställbarheten, framför allt för ungdomar genom att de får möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet utomlands. EURES bidrar också till att skapa en gemensam europeisk arbetsmarknad och en integrerad regional arbetsmarknad i en del gränsregioner. Eures-partnerskap i gränsregioner EURES spelar en särskilt viktig roll i gränsregioner, där arbetsmarknaden kännetecknas av att många arbetstagare pendlar mellan olika länder. Människor som bor i ett land och arbetar i ett annat möter olika praxis och olika rättsliga system. De kan stöta på administrativa, juridiska och skattemässiga hinder för rörlighet så gott som dagligen. Det gränsöverskridande EURES-nätverket består av en grupp samarbetsorgan och syftar till att 25

26 inom ramen för EURES-nätverket uppfylla det behov av information och samordning som finns när det gäller arbetstagares rörlighet i gränsregionerna. I nätverket ingår offentliga arbetsförmedlingar och yrkesutbildningsorgan, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer, lokala myndigheter och institutioner med ansvar för sysselsättnings- och yrkesutbildningsfrågor i gränsregionerna samt Europeiska kommissionen. EURES-rådgivarna i dessa områden tillhandahåller särskild rådgivning och vägledning om rättigheter och skyldigheter för arbetstagare som är bosatta i ett land och arbetar i ett annat. De utgör en viktig kontaktpunkt för arbetsförmedlingarna, både regionalt och nationellt, och för arbetsmarknadens parter. De spelar en viktig roll när det gäller att övervaka dessa sysselsättningsområden, som utgör en viktig del av det som den europeiska integrationen står för. Det finns för närvarande mer än 20 gränsöverskridande partnerskap i EURES, och de är geografiskt spridda mellan tretton olika EES-länder. Det gränsöverskridande partnerskapet som vi gjorde studiebesök på. EURES Maas-Rhin (BE-DE-NL) Regioner som ingår Euregio Meuse-Rhin (Maas-Rhein på tyska, Maas-Rijn på nederländska) omfattar södra delen av den nederländska provinsen Limburg, de belgiska provinserna Limburg och Liège, den tyskspråkiga gemenskapen i Belgien och Aachen-regionen i Tyskland. Kort beskrivning: Eures Meuse-Rhin bildades Målet för det gränsöverskridande partnerskapet är att öka arbetstagares och arbetssökandes rörlighet inom denna gränsregion och att undanröja hinder för rörligheten. Samarbetspartnerna har en omfattande verksamhet och erbjuder bland annat - information om levnads- och arbetsvillkor i gränsregionen, - information om yrkesinriktad utbildning, - stöd när det gäller att söka och förmedla arbete inom gränsregionen, - råd och stöd till arbetssökande i gränsregionen, - råd och stöd till arbetsgivare vid gränsöverskridande rekrytering av personal, - jämförande undersökningar av lagstiftning och administrativa bestämmelser, - arbetsmarknadsanalyser. Partner - Arbetsförmedlingar på regional nivå: Arbeitsamt Aachen, FOREM, VDAB, ADG och CWI - Interregionaler Gewerkschaftsrat Maas-Rhein (interregionalt fackföreningsråd) - Arbetsgivarorganisationer i gränsregionen (SWE) - Euregio Meuse-Rhin: sammanslutning av de belgiska provinserna Limburg och Liège, den tysktalande gemenskapen i Belgien, den nederländska provinsen Limburg och Aachen-regionen. - Rådgivningskontor för gränsarbetare De flaskhalsar som man har identifierat i detta område är följande: Inom hälsosektorn, speciellt sjuksköterskor och detta gäller partnerskapets alla regioner Hög teknologiska yrken, speciellt data experter och detta gäller partnerskapets alla regioner men även den vanliga arbetsmarknaden har samma flaskhalsar. 26

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com J O B Ö R E S U N D Ledernes Hovedorganisation, Ledarna og AS/3 ønsker med denne publikation at sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det nye arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Læs mere

Evaluering af Korta programmet

Evaluering af Korta programmet UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang ÖRESUNDSBREV SEPTEMBER 2012 Side 3 Life science: Massachusetts og Øresundsregionen indgår samarbejde Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang Side 11 Fremtiden: Ungdommen

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

C A U T I O N 2 / 2 0 1 3. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 2 / 2 0 1 3. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 2 / 2 0 1 3 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R O G F O R M A N D Gode kolleger, Af Helge Thuesen En kendt socialdemokrat

Læs mere

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46 SVENSK OCH DANSK MINISTER LOVAR ATT LÖSA TRE GRÄNSHINDER MEN SVENSKA NORDENMINISTERN TYCKER ATT DANMARK HAR FLER HINDER ATT KOMMA TILLRÄTTA MED ÄN SVERIGE. Side 14 ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 11/05/15 Praktik over Øresund Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 2 PRAKTIK OVER ØRESUND DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 1 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Ære og Konflikt Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt i efteråret 2013. Indhold Forord 3 Af Lene Johanneson,

Læs mere

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for Evaluering af Den perfekte skilsmisse En co-produktion mellem FST, UR og DR, med DR som hovedproducent (4 x 28:30 min.) Else Bro Thuestad sept.07, DR Kristina Thomsen (NRK) evaluerer programmerne som udenforstående

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling Nr. 2 Juni 2008 E-portfolio og selvfremstilling Indhold Er socialt software vejen for e-portfolio? Lise Agerbæk, Knowledge Lab 4 I et samfund af skuespillere og gøglere Lars Bo Løfgreen, Knowledge Lab

Læs mere

Faglig rapport for NordVu-projektet

Faglig rapport for NordVu-projektet Faglig rapport for NordVu-projektet projekt nr. 02036 Side 1 1 HOVEDKONKLUSION 4 2 BAGGRUND 5 3 FAGLIG SAMMENDRAG 6 3.1 PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER 7 4 TEST AF VÆRKTØJER 8 4.1 FØRSTE TESTFORLØB 9 4.2 ANDEN

Læs mere

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie Rune JJ Brand Andreas Larsson Kandidatuppsats vt 2012 Handledare: Johan Bertlett Sammanfattning Syftet med denna studie var att

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

Uddannelse på tværs. Erfaringer og ideer om uddannelsessamarbejder på tværs af Øresund med fokus på ungdoms- og erhvervsuddannelser

Uddannelse på tværs. Erfaringer og ideer om uddannelsessamarbejder på tværs af Øresund med fokus på ungdoms- og erhvervsuddannelser Uddannelse på tværs Erfaringer og ideer om uddannelsessamarbejder på tværs af Øresund med fokus på ungdoms- og erhvervsuddannelser Arbejdsrapport, April 2006 Delfinansieret af Nordisk Ministerråd Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING

FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING RAPPORT FRA DIALOGSEMINAR DEN 5. MAJ 2010 OPLÆG TIL DEN SOCIALE TEMADEBAT PÅ MØDET FOR MINSTERRÅDET FOR SOCIAL OG HELSE DEN

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Indholdsfortegnelse Program Præsentation: Projektets mål Referat: Region Sjællands Vandrefestival, Designmanualen, Aktiv

Læs mere

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt

Læs mere

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Silkeborg Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv)

Læs mere

05 Intro. INTERVIEWS 14 DannerS RÅDGIVNING OG KRISECENTER 18 Formand for Dansk Socialrådgiverforening

05 Intro. INTERVIEWS 14 DannerS RÅDGIVNING OG KRISECENTER 18 Formand for Dansk Socialrådgiverforening 05 Intro INTERVIEWS 14 DannerS RÅDGIVNING OG KRISECENTER 18 Formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post 20 Mandeforsker Kenneth Reinicke 22 Lektor i klinisk børnepsykologi Ingrid Leth 24 Kriminalassistent

Læs mere