DATALISTE Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV er, Århus Universitet Bestået HD i Organisation, Handelshøjskolen i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATALISTE. 2014 Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV er, Århus Universitet. 2002 Bestået HD i Organisation, Handelshøjskolen i Aarhus"

Transkript

1 DATALISTE Personlige data Navn Adresse Født Civilstand Børn Tlf. nr. Mobil tlf. E- mail : Keld Sund Nielsen : Tranebovej 25, 8723 Løsning : 1. maj 1963 : Gift med Mette Grube Nielsen, planlægningsassistent : Jeppe, født 29. oktober 1995 Simon, født 10. maj 1998 Line, født 6. august 2001 : : : Teoretisk uddannelse 2014 Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV er, Århus Universitet 2002 Bestået HD i Organisation, Handelshøjskolen i Aarhus 1991 Bestået merkonomuddannelsen: Eksportsalg på producentmarkeder 1989 Dimitteret som Eksamineret Eksportør fra Den Danske Eksportskole i Herning 1981 Handelsskoleeksamen inden for handel og kontor fra Vejle Handelsskole klasse fra Løsning Skole. Praktiske erfaringer: Teknisk Gummi Horsens A/S Administrerende Direktør Star Pipe A/S Administrerende Direktør KE- Burgmann A/S Salgschef Solbjerg Stålvarefabrik A/S Administrerende Direktør

2 Solbjerg Stålvarefabrik A/S Salgs- og eksportchef Stenhøj Hydraulik A/S Salgschef Stenhøj Hydraulik A/S Area Export Manager PLM Ultrapac A/S HAUSTRUPS FABRIKER Eksportsælger DAFA A/S Intern sælger Marimøbel A/S Produktionsassistent/leder Vejltek Handelselev/assistent Sproglig erfaring Jeg behersker engelsk og tysk på forhandlingsniveau. Bestyrelsesposter Nuværende: Fonden DGF s Teknologilegat Gummifabrikantforeningen Løsning Vandværk, 8723 Løsning Tidligere: Teknisk Gummi Horsens A/S, 8700 Horsens Teknisk Gummi Sverige AB, Halmsted, Sverige Henning Jepsen, 2600 Glostrup Star Pipe A/S, 7000 Fredericia Star Pipe Polska, Poznan, Polen Solbjerg Stålvarefabrik, 8732 Hovedgård Repræsentantskabet, Middelfart Sparekasse, 5500 Middelfart

3 Erhvervserfaring Jeg har igennem mange års ledelse oparbejdet en meget stor erfaring inden for forskellige interna- tionale produktionsvirksomheder og brancher. Har erfaring i bestyrelsesarbejde Køb af salg af virksomhed (Teknisk Gummi Horsens A/S) Salg af virksomhed og due diligence Igennem rapportering og den daglige drift, har jeg oparbejdet en meget stor indsigt og forstå- else af den økonomiske situation og muligheder. Gennemført turn around i industrivirksomheder.. Indførelse af Lean Er vant til at udarbejde og arbejde med strategier og budgetter på et professionelt niveau. Opbygget handels- og serviceafdeling. Stor erfaring med outsourcing. Mere end 25 års erfaring inden for internationalt salg. Solgt produkter med løbende salg og større projekter. Arbejdet med kvalitetsprodukter. Arbejdet mange år med kundetilpassede løsninger til OEM kunder (B- to- B). Stor erfaring fra ordreproducerende produktions- og eksportvirksomheder. Igennem de sidste 22 år oparbejdet et stort kendskab til metalindustrien. Igennem mange års arbejde med tekniske produkter opnået en meget stor teknisk viden og indsigt. Teoretisk uddannelse inden for internationalt salg fra Den Danske Eksportskole, merkonom i salg og ledelsesteori via HD i organisation. I gang med bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV er på Aarhus Universitet. Skulle der være behov for mere uddybende oplysninger i min dataliste, er jeg naturligvis altid til rådighed for yderligere information.

4 BILAG 1 TEKNISK GUMMI HORSENS A/S Teknisk Gummi Horsens A/S er Danmarks førende producent af gummivalser. Omsætning er DKK 33,0 mio. og beskæftiger 27 ansatte Teknisk Gummi Horsens A/S Administrerende direktør Teknisk Gummi Horsens A/S fusionerede i 2008 med konkurrenten Horsens Gummivarefabrik A/S. Fusionen lykkes desværre ikke, og samtidig var virk- somheden ikke rustet til den finansielle krise. Første opgave var at få fusionen på plads, og 30. juni 2010 blev de sidste akti- er købt af de tidligere ejere. Det var en stor organisationsmæssig opgave at få to kulturer til at arbejde sammen, men det lykkedes. På grund af den finansielle krise var det også nødvendigt at tilpasse og ændre organisationen. Det sketr ved en gennemgribende oprydning i en meget gammel og ustruktureret fabrik. Vi prioriterede produktionen højt den første tid af min ansættelse, og vi gen- nemførte et større Lean- projekt, hvor alle medarbejderne var dybt involveret. Det omfattende projekt øgede kapaciteten med 25 procent i produktionen, vel og mærke med en reduceret arbejdsstyrke. Senere er der fokuseret på øget salgsaktivitet for derved at øge omsætningen væsentlig over de næste år. Derudover forventer vi at opbygge en handelsva- reafdeling. Pr. 1. februar 2011 overtog jeg alle aktier i Teknisk Gummi Horsens A/S. Efter en vellykket turnaround, omsætningsstigning og væsentlig forbedret indtjening blev alle aktier ved et succesfuldt salg overdraget til Böttcher Group GmbH pr. 1. oktober BILAG 2

5 STAR PIPE A/S Star Pipe A/S indgår I Obbekjer fonden. Derudover ejer StarPipe A/S 50 procent af Star Pipe, Polska. Star Pipe A/S har en omsætning på DKK 120,0 mio. og beskæftiger 80 timelønnede og 33 funktionærer. Omsætningen af fjernvarmerør er for delt med 40 procent til de danske fjernvarme- selskaber og 60 procent til de nære eksportmarkeder Star Pipe A/S Administrerende direktør Igennem min ansættelse foretog jeg en gennemgribende turnaround af Star Pipe A/S. Virksomheden havde i flere år givet underskud, så ændringer var nødvendige på alle områder og på alle niveauer i en meget gammeldags virk- somhed, der ikke har fulgt med udviklingen. Vi gennemførte en omfattende investeringsplan og opnåede derved en for- bedret dækningsgrad, hovedsageligt ved effektiviseringer og mindre kassati- on, men også ved segmentering af kunderne. Samtidig forbedrede vi produkt- kvaliteten og leveringssikkerheden væsentligt. RESULTATMÆSSIG UDVIKLING Oprydningsåret 2006 og 2007 gav et meget utilfredsstillende underskud, hvoraf ca. DKK 8,0 mio. var omkostningerne ved oprydning/afskrivninger og DKK 6,0 mio. var tilbageførsel af tidligere godskreven skatteindtægt var det meget praktiske år, hvor strategien var at optimere alle forret- ningsområder. Vi måtte konstatere, at omsætningen svigtede, hovedsageligt på grund af svigtende udstykning af byggegrunde og ændringer af forhandler- nettet på eksporten. Ligeledes var turnaround- processen nok mere omfatten- de end forventet. Dette medførte, at vi i 2008 kom ud med et negativ resultat. Efter udarbejdelsen af en treårs strategiplan begyndte den positiv udvikling for StarPipe A/S. Vi optimerede produktionsapparatet, udviklede medarbej- derne, hentede store effektivitetsforbedringer ved at indføre ledelsesværktø- jet Lean, og der blev indgået nye kontrakter på DKK 40,0 mio. Grundlaget for de kommende års tilfredsstillende, positive resultater var skabt. Samtidig med udarbejdelsen af strategiplanen blev der ført forhandlinger om muligheden for salg af Star Pipe A/S til Logstor A/S. Salget blev gennemført med overdragelse af Star Pipes aktiviteter 1. marts 2009 til Logostor A/S.

6 BILAG 3 KE- BURGMANN A/S KE- Burgmann A/S er et datterselskab af den tyske koncern, Burgmann Industries, der beskæftiger over ansatte. KE- Burgmann A/S er en meget selvstændig forretningsenhed i Burgmann Indu- stries koncernen med otte datterselskaber centralt placeret i hele verden. KE- Burgmann A/S Gruppen har en omsætning på DKK 386 mio. og beskæftiger 440 medarbejdere fordelt med 270 medarbejdere i Danmark og resten hos datterselskaberne i udlandet KE- Burgmann A/S Salgschef Jeg havde det fulde ansvar for afsætningen af vævs- og gummikompensatorer, der afsættes igennem otte datterselskaber og 40 partnere fordelt i hele ver- den. Jeg havde ansvaret for 20 salgsingeniører og teknikere, der er placeret i Dan- mark. Derudover var jeg chef for salgskontoret i Tyskland, som bestod af tre salgsingeniører og en assistent samt to udstationerede salgsingeniører i Polen og USA. I min korte ansættelse fik jeg lavet væsentlige organisatoriske ændringer i salgsafdelingen og fik derved mere fokus på de enkelte produktgrupper og de enkelte markedsansvarlige. Som medlem af ledergruppen var jeg med til at tage væsentlige beslutninger om den fremtidige udvikling af virksomheden. Jeg indgik i den overordnede ledergruppe, men også i andre ledergrupper såsom produktion, indkøb af ma- terialer, udvikling, kvalitet og salg. RESULTATMÆSSIG UDVIKLING Det fremtidige mål med min ansættelse i KE- Burgmann var at have fokus på afsætning og produktmiks og derved at forøge virksomhedens omsætning væ- sentligt inden for en nærmere årrække. Desuden var målet at forbedre resul- tatet ved at have stor fokus på salgs- og omkostningsstrukturen i en virksom- hed, der arbejder med kvalitetsprodukter. Vi hævede det første år af min ansættelse omsætningen for mit forretnings- område fra DKK 117 mill. til forventet DKK 132 mill. Samtidig realiserede vi en dækningsgrad, der var to procentpoint højere end i 2004.

7 BILAG 4 SOLBJERG STÅLVAREFABRIK A/S Solbjerg Stålvarefabrik A/S er et datterselskab i den spanske Bellota- koncern. Solbjerg Stålvarefa- brik A/S beskæftiger sig med salg af kvalitetsdele til landbrugsmaskiner, og afsætningen er baseret på 80 procent til OEM- kunder og 20 procent til eftermarkedet. Virksomheden beskæftigede 55 medarbejdere Solbjerg Stålvarefabrik A/S Administrerende direktør I min stilling som adm. direktør bibeholdt jeg de væsentligste opgaver fra mit virke som salgs- og eksportchef. Derudover beskæftigede jeg mig med de ne- denfor beskrevne opgaver. Jeg havde det fulde ansvar for den daglige ledelse af Solbjerg Stålvarefabrik A/S. Derudover var jeg for Bellota i Spanien involveret i optimering af synergi- effekten af de to selskaber og særligt optimering af salgsindsatsen på alle markeder. Det medførte en væsentlig ændring i markedsopdelingen, og Sol- bjerg Stålvarefabrik A/S fik det fulde ansvar for de nære markeder for både Solbjergs og Bellotas produktprogram. Som medlem af en større koncern var det i mange år en naturlig del af min hverdag at rapportere og diskutere på højt niveau med koncernledelsen i Spanien. Det har bevirket, at jeg har en meget stor indsigt i den økonomiske rapportering og forståelse for den økonomiske situation. I 2002 blev det besluttet at outsource produktionen til Bellota i Spanien. Jeg har været stærkt involveret i hele denne meget store outsourcingproces. Strategi for outsourcingproces Flytning/installation/igangsættelse og produktion i Spanien Kvalitet/leveringssikkerhed Investeringer Planlægning af produktionen Herefter løbende optimering af produktionen. RESULTATMÆSSIG UDVIKLING Jeg implementerede en stor markedsmæssig ændring imellem Bellota og Sol- bjerg Stålvarefabrik A/S, og jeg færdiggjorde outsourcingen af Solbjerg Stålva- refabriks A/S produktion til Bellota.

8 Omsætningsniveauet på DKK 55 mio. blev bibeholdt, men med et væsentlig bedre resultat end budgetteret Solbjerg Stålvarefabrik A/S Salgs- og eksportchef Jeg havde det fulde ansvar for salgsafdelingen og øgede salget fra DKK 48 mio. til DKK 55 mio., samtidig med at indtjeningen steg væsentligt. Salget var for- delt med 20 procent i Danmark, 60 procent på de nære eksportmarkeder og 20 procent i resten af verden. På virksomheden var der stor strategisk diskussion med ledelsen og bestyrel- sen i Bellota. Jeg udarbejdede løbende større rapporter, blandt andet en stra- tegiplan for Solbjerg Stålvarefabriks fremtid, salgsstrategi, brainstorming om Solbjergs fremtidige muligheder, konkurrentanalyse og SWOT- analyser. Der- udover rapporterede jeg løbende til ledelsen i Spanien. Jeg var også med i ledergruppen, hvor jeg var stærkt involveret i den generelle ledelse af Solbjerg Stålvarefabrik og de beslutninger, der blev taget inden for: Løbende forbedring af produktionen Optimering af produktionen Medarbejdernes trivsel Kalkulationer Kvalitetsområdet Salgsstrategi Jeg fik etableret en særdeles velfungerende salgsorganisation, hvor medar- bejderne var motiverede til at yde en særdeles god indsats. Ud over det dagli- ge salgsarbejde løste vi i fællesskab mange konstruktive opgaver, for eksem- pel: Implementering af nyt IT Nyt brochuremateriale Strategi omkring vores kundesegmenter (OEM eftermarkedet) Nyt messekoncept RESULTATMÆSSIG UDVIKLING Jeg opnåede at øge omsætningen fra DKK 48 mio. til DKK 55 mio. og samtidig forbedre resultatet fra et overskud på DKK 2,5 mio. til DKK 4,0 mio. Den udarbejdede strategi for Solbjerg Stålvarefabrik A/S blev gennemført med de skitserede ændringer.

9 BILAG 5 STENHØJ HYDRAULIK A/S Stenhøj Hydraulik A/S er et datterselskab af Stenhøj A/S og beskæftiger sig med fremstilling af hy- drauliske værkstedspresser og produktionspresser. Ligeledes består Stenhøj Hydraulik A/S af en selvstændig afdeling, der beskæftiger sig med handel og service Stenhøj Hydraulik A/S Salgschef Da jeg valgte at slutte på Stenhøj Hydraulik A/S, havde jeg opbygget en afde- ling med en omsætning på DKK 12 mio. og med et meget tilfredsstillende re- sultat. Jeg havde det fulde ansvar for opbygningen af Stenhøj Hydraulik A/S handels- og serviceafdeling, som er et selvstændigt profitcenter. Afdelingen blev op- bygget fra bunden med etablering af kontor- og produktionslokaler, ansættel- se af personale og investering i maskiner og inventar. Hovedopgaven var at udarbejde et servicekoncept for servicering af presser i Danmark og på eksportmarkederne. Derudover fik afdelingen det fulde ansvar for forretningsområdet handelsvarer, ligesom afdelingen skulle stå for al an- den produktion end komplette presser. Mit job som salgschef for en nyoprettet afdeling medførte, at jeg var involve- ret i mange opgaver, for eksempel: Opbygning af afdelingen Daglig ledelse af afdelingen Udarbejdelse af arbejdsprocesser og rutiner Ansættelse og afskedigelse af personale Rapportering til ledelsen i Stenhøj A/S Udarbejdelse af budgetter Alt salgsarbejde og hvad dette indebar Optimering og løbende kontakt til agenturer/leverandører. RESULTATMÆSSIG UDVIKLING Da jeg valgte at slutte på Stenhøj Hydraulik A/S, havde jeg opbygget en afde- ling med en omsætning på DKK 12,0 mio. og et resultat på DKK 1,4 mio. Den nye enhed fremstod som en selvstændig afdeling med engagerede og motive- rede medarbejdere.

10 Stenhøj Hydraulik A/S Area Export Manager Jeg havde i fem år ansvaret for en række udvalgte markeder i Europa samt en del kontakt til mange andre markeder i verden. Jeg arbejdede med to pro- duktgrupper: Værkstedspresser og produktionspresser. Værkstedspresser blev solgt igennem udvalgte forhandlere. Jeg brugte en del tid på at få opbygget et forhandlernet, og det lykkedes, så omsætningen steg betydeligt igennem årene. Produktionspresserne eller komplette anlæg blev oftest solgt direkte til OEM- kunder (B- to- B), og her drejede det sig om projektsalg i størrelsesordenen DKK Projekterne var meget store, og der kunne forekomme større omsætningssvingninger fra år til år, men vi formåede at holde en konti- nuerlig vækst. Jeg var også ansvarlig for alle eksportmesser og opbyggede et nyt brochure- koncept.

11 BILAG 6 PLM ULTRAPAC A/S HAUSTRUPS FABRIKER PLM Ultrapac A/S HAUSTRUPS FABRIKER Eksportsælger PLM Ultrapac var en nyoprettet afdeling af A/S Haustrups Fabriker, som be- skæftigede sig med fremstilling af højbarriere- plastemballager til langtids- holdbare fødevarer for levnedsmiddelindustrien i Europa. PLM Ultrapac sæl- ger et totalt emballagesystem bestående af emballager, oblater, kvalitetskon- troludstyr, fylde/lukkemaskiner, prøvepakninger, after sales backup med vide- re. Jeg var hos PLM Ultrapac med til at opbygge et nyt emballagekoncept og fik ansvaret for at etablere et kundegrundlag for afdelingen i Europa. Dette inde- bar høj rejseaktivitet for at finde nye markeder og kunder. Samtidig blev der brugt en del tid på konkurrentanalyser i markedet. Da jeg begyndte hos PLM Ultrapac, var omsætningen meget begrænset, men efter en meget stor salgsindsats igennem tre år fik vi opbygget et kundegrund- lag, der kunne bygges videre på.

12 BILAG DAFA A/S Intern sælger DAFA A/S producerer og forhandler tekniske artikler og tilbehør til byggebranchen Marimøbel A/S Produktionsassistent/leder Marimøbel A/S var en eksporterende møbelproducent med 80 procent af om- sætningen afsat i USA. I 1984 blev jeg ansat som Produktionsassistent hos Marimøbel A/S, Horsens, hvor jeg senere blev produktionsleder. Sammen med min funktion som produktionsassistent/leder varetog jeg andre opgaver, såsom kalkulationer og administration Vejltek Handelselev/assistent Jeg blev i 1983 uddannet inden for handel og kontor hos Vejltek, Vejle, som forhandler hjælpematerialer til industrien.

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Ansøgning En ansøgning består af et brev og et CV. Brevet skal i bund og grund fortælle, hvad der har fået dig til at søge stillingen samt

Læs mere

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk Personlige data CV Navn: Preben Kihlgast Adresse: Gefionsvej 6, Skibbild Telefon: 97 13 70 06-29 85 03 53 E-mail: preben@kihlgast.dk Hjemmeside: www.kihlgast.dk Fødselsdato: 1.oktober 1963 Civilstand:

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

DANSK WILTON. .delivering the difference. Regional Eksportchef til Dansk Wilton A/S

DANSK WILTON. .delivering the difference. Regional Eksportchef til Dansk Wilton A/S Regional Eksportchef til Dansk Wilton A/S Dansk Wilton har gennem de seneste år markant forøget sin position og indsats det landbaserede hotelsegment, og virksomheden ønsker nu at styrke indsatsen yderligere

Læs mere

Integreret motionsprojekt med fokus på fastholdelse og udvikling af elever på Højmeskolen: BRUG BOLDEN... ...og kroppen som genvej til hovedet

Integreret motionsprojekt med fokus på fastholdelse og udvikling af elever på Højmeskolen: BRUG BOLDEN... ...og kroppen som genvej til hovedet Integreret motionsprojekt med fokus på fastholdelse og udvikling af elever på Højmeskolen: BRUG BOLDEN......og kroppen som genvej til hovedet Idéoplæg fra: Ronald Dahl Hej Jørn Allerførst tak for lån af

Læs mere

Nuværende aktiviteter

Nuværende aktiviteter Ved Hans Houlind Min baggrund HDR fra Handelshøjskolen i Århus 1974 1982 Regnskab og økonomi ansvarlig 1982 1986 Koncernøkonomi direktør Pasilac, Silkeborg 1986 1989 Økonomi og salgsdirektør i Purup Electronics,

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Gift med Inge Merete som er børnehaveklasse leder og vi har børnene Kasper på 13 år og Ann Karina på 15 år.

Gift med Inge Merete som er børnehaveklasse leder og vi har børnene Kasper på 13 år og Ann Karina på 15 år. Personlige data Anders Nielsen Sanglærkevej 5, 9400 Nørresundby Telefon : +45 20892140 E mail : Anders_nielsen@stofanet.dk Fødselsdato : 7. Juli 1960 Gift med Inge Merete som er børnehaveklasse leder og

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS AKADEMI EKSPORT SÆLGER Skab ny vækst og mere salg på internationale eksportmarkeder med en målrettet efteruddannelse. 1 Uddannelsen til Eksportsælger Eksportsælgeruddannelsen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

CV Henrik Enegaard Skaanderup

CV Henrik Enegaard Skaanderup CV Henrik Enegaard Skaanderup Adresse Langemosevej 38, 2880 Bagsværd Alder 45 år, født 8. juni 1963 Civilstand Gift med Merete, konsulent hos Mercer Danmark Har Anna og Maria på 4½ år samt Sofie på 11

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Erfaring: Ledelse af en forretningsenhed, produktion, projektafdeling, service organisation, teknisk afd.

CURRICULUM VITAE. Erfaring: Ledelse af en forretningsenhed, produktion, projektafdeling, service organisation, teknisk afd. CURRICULUM VITAE. Navn: Henning Møller Pedersen Adresse: Rosensgade 22, 3.th, 8300 Odder E-mail, privat: hmpe@privat.dk Alder: 45 år (10-12-1966) Telefon, mobil: 61 55 62 16 Antal børn - alder: 3 børn

Læs mere

VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013. Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO!

VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013. Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO! VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013 Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO! Torben Andersens indlæg Torben Andersens baggrund. Hvem er AUBO PRODUCTION og hvad har udviklingen

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

CV - Bestyrelsesarbejde

CV - Bestyrelsesarbejde Personlige data Navn: Jens Jensen Adresse: Østergade 1, 9999 Nordby Telefon: 11 11 11 11 / 22 22 22 22 E-mail: jens_jensen@mail.com Hjemmeside: www.familienjensen.dk Fødselsdato: 3. juni 1970 Civilstand:

Læs mere

Velkommen Thomas Vestergaard 28 august 2012

Velkommen Thomas Vestergaard 28 august 2012 Velkommen Thomas Vestergaard 28 august 2012 Hvem er jeg Thomas Vestergaard 46 år, bor i Aabybro - 1987 Uddannet inden for Elektronik/Software i 1987 1987-1998 Ansat hos S&W Medico Teknik (DK, Polen, USA)

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

- 1 - Personlige oplysninger:

- 1 - Personlige oplysninger: Personlige oplysninger: Navn: Claus Jensen Adresse: Colibrivej 3, 9230 Svenstrup Fødselsdato: 14. november 1963 Civil status: Gift med Berit (førtidspensionist pga. rygskade) Børn: Christina 20 år (praktikophold

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Curriculum Vitae for Lars Hansen

Curriculum Vitae for Lars Hansen Resume: Jeg har gennem årene oparbejdet en solid ledelseserfaring, samt en tilsvarende forretningsforståelse. De senere år har en stor del af mine opgaver omfattet strategiarbejde, procesoptimering, organisationsudvikling,

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1: DAN A/S er et profitcenter. Definitionen på et profitcenter er at, det er et resultatcenter som også sælger til eksterne. Ledelsen i profitcentre pålægges en række ansvarsområder

Læs mere

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion Øknomi Seite 1 von 5 Konsekvent national og international ekspansion Beckhoff Automation indtjener i 2012 en global omsætning på 408 mio. euro I året 2012 har Beckhoff Automation opnået en omsætning på

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Salgskonsulent, udekørende B2B NR. 5026

Salgskonsulent, udekørende B2B NR. 5026 Sales Engineer Nr. 5008 Projektledelse fra A til Z, fra ordre til levering. Sikring af at alle lovkrav overholdes. Stort overblik, struktur og vedholden. Følger sine opgaver til dørs. Maskinmester, Maskinarbejder,

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Torben S. Andersen, Skrænten 18, 9800 Hjørring email: ta@tacon.dk / www.tacon.dk

Torben S. Andersen, Skrænten 18, 9800 Hjørring email: ta@tacon.dk / www.tacon.dk Torben S. Andersen, Skrænten 18, 9800 Hjørring email: ta@tacon.dk / www.tacon.dk Bestyrelsesprofil: Jeg har arbejdet med bestyrelser siden 1993, og har i den periode oparbejdet stor erfaring i hvordan

Læs mere

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning Introduktion til en styrket og stigende omsætning i din virksomhed. Tak for din interesse for at møde os. Jeg har hermed fornøjelsen af at præsentere

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003 Salgschef - Salgsdirektør NR. 1038 Stærke salgs og ledelses kompetencer, udarbejdelse af strategi, opdyrkning af nye markeder, relations skabende, stærk forhandler. Skarp kommunikator, målrettet Mini MBA,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

Ny løsning til kvalitetsstyring i Dynamics NAV

Ny løsning til kvalitetsstyring i Dynamics NAV INDLÆG 18 : DYNAMICS NAV Ny løsning til kvalitetsstyring i Dynamics NAV Kim V. Pedersen Horsens d. 6. november 2014 Rungsted d. 11. november 2014 CGI Group Inc. Kim V. Pedersen Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere