DATALISTE Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV er, Århus Universitet Bestået HD i Organisation, Handelshøjskolen i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATALISTE. 2014 Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV er, Århus Universitet. 2002 Bestået HD i Organisation, Handelshøjskolen i Aarhus"

Transkript

1 DATALISTE Personlige data Navn Adresse Født Civilstand Børn Tlf. nr. Mobil tlf. E- mail : Keld Sund Nielsen : Tranebovej 25, 8723 Løsning : 1. maj 1963 : Gift med Mette Grube Nielsen, planlægningsassistent : Jeppe, født 29. oktober 1995 Simon, født 10. maj 1998 Line, født 6. august 2001 : : : Teoretisk uddannelse 2014 Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV er, Århus Universitet 2002 Bestået HD i Organisation, Handelshøjskolen i Aarhus 1991 Bestået merkonomuddannelsen: Eksportsalg på producentmarkeder 1989 Dimitteret som Eksamineret Eksportør fra Den Danske Eksportskole i Herning 1981 Handelsskoleeksamen inden for handel og kontor fra Vejle Handelsskole klasse fra Løsning Skole. Praktiske erfaringer: Teknisk Gummi Horsens A/S Administrerende Direktør Star Pipe A/S Administrerende Direktør KE- Burgmann A/S Salgschef Solbjerg Stålvarefabrik A/S Administrerende Direktør

2 Solbjerg Stålvarefabrik A/S Salgs- og eksportchef Stenhøj Hydraulik A/S Salgschef Stenhøj Hydraulik A/S Area Export Manager PLM Ultrapac A/S HAUSTRUPS FABRIKER Eksportsælger DAFA A/S Intern sælger Marimøbel A/S Produktionsassistent/leder Vejltek Handelselev/assistent Sproglig erfaring Jeg behersker engelsk og tysk på forhandlingsniveau. Bestyrelsesposter Nuværende: Fonden DGF s Teknologilegat Gummifabrikantforeningen Løsning Vandværk, 8723 Løsning Tidligere: Teknisk Gummi Horsens A/S, 8700 Horsens Teknisk Gummi Sverige AB, Halmsted, Sverige Henning Jepsen, 2600 Glostrup Star Pipe A/S, 7000 Fredericia Star Pipe Polska, Poznan, Polen Solbjerg Stålvarefabrik, 8732 Hovedgård Repræsentantskabet, Middelfart Sparekasse, 5500 Middelfart

3 Erhvervserfaring Jeg har igennem mange års ledelse oparbejdet en meget stor erfaring inden for forskellige interna- tionale produktionsvirksomheder og brancher. Har erfaring i bestyrelsesarbejde Køb af salg af virksomhed (Teknisk Gummi Horsens A/S) Salg af virksomhed og due diligence Igennem rapportering og den daglige drift, har jeg oparbejdet en meget stor indsigt og forstå- else af den økonomiske situation og muligheder. Gennemført turn around i industrivirksomheder.. Indførelse af Lean Er vant til at udarbejde og arbejde med strategier og budgetter på et professionelt niveau. Opbygget handels- og serviceafdeling. Stor erfaring med outsourcing. Mere end 25 års erfaring inden for internationalt salg. Solgt produkter med løbende salg og større projekter. Arbejdet med kvalitetsprodukter. Arbejdet mange år med kundetilpassede løsninger til OEM kunder (B- to- B). Stor erfaring fra ordreproducerende produktions- og eksportvirksomheder. Igennem de sidste 22 år oparbejdet et stort kendskab til metalindustrien. Igennem mange års arbejde med tekniske produkter opnået en meget stor teknisk viden og indsigt. Teoretisk uddannelse inden for internationalt salg fra Den Danske Eksportskole, merkonom i salg og ledelsesteori via HD i organisation. I gang med bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV er på Aarhus Universitet. Skulle der være behov for mere uddybende oplysninger i min dataliste, er jeg naturligvis altid til rådighed for yderligere information.

4 BILAG 1 TEKNISK GUMMI HORSENS A/S Teknisk Gummi Horsens A/S er Danmarks førende producent af gummivalser. Omsætning er DKK 33,0 mio. og beskæftiger 27 ansatte Teknisk Gummi Horsens A/S Administrerende direktør Teknisk Gummi Horsens A/S fusionerede i 2008 med konkurrenten Horsens Gummivarefabrik A/S. Fusionen lykkes desværre ikke, og samtidig var virk- somheden ikke rustet til den finansielle krise. Første opgave var at få fusionen på plads, og 30. juni 2010 blev de sidste akti- er købt af de tidligere ejere. Det var en stor organisationsmæssig opgave at få to kulturer til at arbejde sammen, men det lykkedes. På grund af den finansielle krise var det også nødvendigt at tilpasse og ændre organisationen. Det sketr ved en gennemgribende oprydning i en meget gammel og ustruktureret fabrik. Vi prioriterede produktionen højt den første tid af min ansættelse, og vi gen- nemførte et større Lean- projekt, hvor alle medarbejderne var dybt involveret. Det omfattende projekt øgede kapaciteten med 25 procent i produktionen, vel og mærke med en reduceret arbejdsstyrke. Senere er der fokuseret på øget salgsaktivitet for derved at øge omsætningen væsentlig over de næste år. Derudover forventer vi at opbygge en handelsva- reafdeling. Pr. 1. februar 2011 overtog jeg alle aktier i Teknisk Gummi Horsens A/S. Efter en vellykket turnaround, omsætningsstigning og væsentlig forbedret indtjening blev alle aktier ved et succesfuldt salg overdraget til Böttcher Group GmbH pr. 1. oktober BILAG 2

5 STAR PIPE A/S Star Pipe A/S indgår I Obbekjer fonden. Derudover ejer StarPipe A/S 50 procent af Star Pipe, Polska. Star Pipe A/S har en omsætning på DKK 120,0 mio. og beskæftiger 80 timelønnede og 33 funktionærer. Omsætningen af fjernvarmerør er for delt med 40 procent til de danske fjernvarme- selskaber og 60 procent til de nære eksportmarkeder Star Pipe A/S Administrerende direktør Igennem min ansættelse foretog jeg en gennemgribende turnaround af Star Pipe A/S. Virksomheden havde i flere år givet underskud, så ændringer var nødvendige på alle områder og på alle niveauer i en meget gammeldags virk- somhed, der ikke har fulgt med udviklingen. Vi gennemførte en omfattende investeringsplan og opnåede derved en for- bedret dækningsgrad, hovedsageligt ved effektiviseringer og mindre kassati- on, men også ved segmentering af kunderne. Samtidig forbedrede vi produkt- kvaliteten og leveringssikkerheden væsentligt. RESULTATMÆSSIG UDVIKLING Oprydningsåret 2006 og 2007 gav et meget utilfredsstillende underskud, hvoraf ca. DKK 8,0 mio. var omkostningerne ved oprydning/afskrivninger og DKK 6,0 mio. var tilbageførsel af tidligere godskreven skatteindtægt var det meget praktiske år, hvor strategien var at optimere alle forret- ningsområder. Vi måtte konstatere, at omsætningen svigtede, hovedsageligt på grund af svigtende udstykning af byggegrunde og ændringer af forhandler- nettet på eksporten. Ligeledes var turnaround- processen nok mere omfatten- de end forventet. Dette medførte, at vi i 2008 kom ud med et negativ resultat. Efter udarbejdelsen af en treårs strategiplan begyndte den positiv udvikling for StarPipe A/S. Vi optimerede produktionsapparatet, udviklede medarbej- derne, hentede store effektivitetsforbedringer ved at indføre ledelsesværktø- jet Lean, og der blev indgået nye kontrakter på DKK 40,0 mio. Grundlaget for de kommende års tilfredsstillende, positive resultater var skabt. Samtidig med udarbejdelsen af strategiplanen blev der ført forhandlinger om muligheden for salg af Star Pipe A/S til Logstor A/S. Salget blev gennemført med overdragelse af Star Pipes aktiviteter 1. marts 2009 til Logostor A/S.

6 BILAG 3 KE- BURGMANN A/S KE- Burgmann A/S er et datterselskab af den tyske koncern, Burgmann Industries, der beskæftiger over ansatte. KE- Burgmann A/S er en meget selvstændig forretningsenhed i Burgmann Indu- stries koncernen med otte datterselskaber centralt placeret i hele verden. KE- Burgmann A/S Gruppen har en omsætning på DKK 386 mio. og beskæftiger 440 medarbejdere fordelt med 270 medarbejdere i Danmark og resten hos datterselskaberne i udlandet KE- Burgmann A/S Salgschef Jeg havde det fulde ansvar for afsætningen af vævs- og gummikompensatorer, der afsættes igennem otte datterselskaber og 40 partnere fordelt i hele ver- den. Jeg havde ansvaret for 20 salgsingeniører og teknikere, der er placeret i Dan- mark. Derudover var jeg chef for salgskontoret i Tyskland, som bestod af tre salgsingeniører og en assistent samt to udstationerede salgsingeniører i Polen og USA. I min korte ansættelse fik jeg lavet væsentlige organisatoriske ændringer i salgsafdelingen og fik derved mere fokus på de enkelte produktgrupper og de enkelte markedsansvarlige. Som medlem af ledergruppen var jeg med til at tage væsentlige beslutninger om den fremtidige udvikling af virksomheden. Jeg indgik i den overordnede ledergruppe, men også i andre ledergrupper såsom produktion, indkøb af ma- terialer, udvikling, kvalitet og salg. RESULTATMÆSSIG UDVIKLING Det fremtidige mål med min ansættelse i KE- Burgmann var at have fokus på afsætning og produktmiks og derved at forøge virksomhedens omsætning væ- sentligt inden for en nærmere årrække. Desuden var målet at forbedre resul- tatet ved at have stor fokus på salgs- og omkostningsstrukturen i en virksom- hed, der arbejder med kvalitetsprodukter. Vi hævede det første år af min ansættelse omsætningen for mit forretnings- område fra DKK 117 mill. til forventet DKK 132 mill. Samtidig realiserede vi en dækningsgrad, der var to procentpoint højere end i 2004.

7 BILAG 4 SOLBJERG STÅLVAREFABRIK A/S Solbjerg Stålvarefabrik A/S er et datterselskab i den spanske Bellota- koncern. Solbjerg Stålvarefa- brik A/S beskæftiger sig med salg af kvalitetsdele til landbrugsmaskiner, og afsætningen er baseret på 80 procent til OEM- kunder og 20 procent til eftermarkedet. Virksomheden beskæftigede 55 medarbejdere Solbjerg Stålvarefabrik A/S Administrerende direktør I min stilling som adm. direktør bibeholdt jeg de væsentligste opgaver fra mit virke som salgs- og eksportchef. Derudover beskæftigede jeg mig med de ne- denfor beskrevne opgaver. Jeg havde det fulde ansvar for den daglige ledelse af Solbjerg Stålvarefabrik A/S. Derudover var jeg for Bellota i Spanien involveret i optimering af synergi- effekten af de to selskaber og særligt optimering af salgsindsatsen på alle markeder. Det medførte en væsentlig ændring i markedsopdelingen, og Sol- bjerg Stålvarefabrik A/S fik det fulde ansvar for de nære markeder for både Solbjergs og Bellotas produktprogram. Som medlem af en større koncern var det i mange år en naturlig del af min hverdag at rapportere og diskutere på højt niveau med koncernledelsen i Spanien. Det har bevirket, at jeg har en meget stor indsigt i den økonomiske rapportering og forståelse for den økonomiske situation. I 2002 blev det besluttet at outsource produktionen til Bellota i Spanien. Jeg har været stærkt involveret i hele denne meget store outsourcingproces. Strategi for outsourcingproces Flytning/installation/igangsættelse og produktion i Spanien Kvalitet/leveringssikkerhed Investeringer Planlægning af produktionen Herefter løbende optimering af produktionen. RESULTATMÆSSIG UDVIKLING Jeg implementerede en stor markedsmæssig ændring imellem Bellota og Sol- bjerg Stålvarefabrik A/S, og jeg færdiggjorde outsourcingen af Solbjerg Stålva- refabriks A/S produktion til Bellota.

8 Omsætningsniveauet på DKK 55 mio. blev bibeholdt, men med et væsentlig bedre resultat end budgetteret Solbjerg Stålvarefabrik A/S Salgs- og eksportchef Jeg havde det fulde ansvar for salgsafdelingen og øgede salget fra DKK 48 mio. til DKK 55 mio., samtidig med at indtjeningen steg væsentligt. Salget var for- delt med 20 procent i Danmark, 60 procent på de nære eksportmarkeder og 20 procent i resten af verden. På virksomheden var der stor strategisk diskussion med ledelsen og bestyrel- sen i Bellota. Jeg udarbejdede løbende større rapporter, blandt andet en stra- tegiplan for Solbjerg Stålvarefabriks fremtid, salgsstrategi, brainstorming om Solbjergs fremtidige muligheder, konkurrentanalyse og SWOT- analyser. Der- udover rapporterede jeg løbende til ledelsen i Spanien. Jeg var også med i ledergruppen, hvor jeg var stærkt involveret i den generelle ledelse af Solbjerg Stålvarefabrik og de beslutninger, der blev taget inden for: Løbende forbedring af produktionen Optimering af produktionen Medarbejdernes trivsel Kalkulationer Kvalitetsområdet Salgsstrategi Jeg fik etableret en særdeles velfungerende salgsorganisation, hvor medar- bejderne var motiverede til at yde en særdeles god indsats. Ud over det dagli- ge salgsarbejde løste vi i fællesskab mange konstruktive opgaver, for eksem- pel: Implementering af nyt IT Nyt brochuremateriale Strategi omkring vores kundesegmenter (OEM eftermarkedet) Nyt messekoncept RESULTATMÆSSIG UDVIKLING Jeg opnåede at øge omsætningen fra DKK 48 mio. til DKK 55 mio. og samtidig forbedre resultatet fra et overskud på DKK 2,5 mio. til DKK 4,0 mio. Den udarbejdede strategi for Solbjerg Stålvarefabrik A/S blev gennemført med de skitserede ændringer.

9 BILAG 5 STENHØJ HYDRAULIK A/S Stenhøj Hydraulik A/S er et datterselskab af Stenhøj A/S og beskæftiger sig med fremstilling af hy- drauliske værkstedspresser og produktionspresser. Ligeledes består Stenhøj Hydraulik A/S af en selvstændig afdeling, der beskæftiger sig med handel og service Stenhøj Hydraulik A/S Salgschef Da jeg valgte at slutte på Stenhøj Hydraulik A/S, havde jeg opbygget en afde- ling med en omsætning på DKK 12 mio. og med et meget tilfredsstillende re- sultat. Jeg havde det fulde ansvar for opbygningen af Stenhøj Hydraulik A/S handels- og serviceafdeling, som er et selvstændigt profitcenter. Afdelingen blev op- bygget fra bunden med etablering af kontor- og produktionslokaler, ansættel- se af personale og investering i maskiner og inventar. Hovedopgaven var at udarbejde et servicekoncept for servicering af presser i Danmark og på eksportmarkederne. Derudover fik afdelingen det fulde ansvar for forretningsområdet handelsvarer, ligesom afdelingen skulle stå for al an- den produktion end komplette presser. Mit job som salgschef for en nyoprettet afdeling medførte, at jeg var involve- ret i mange opgaver, for eksempel: Opbygning af afdelingen Daglig ledelse af afdelingen Udarbejdelse af arbejdsprocesser og rutiner Ansættelse og afskedigelse af personale Rapportering til ledelsen i Stenhøj A/S Udarbejdelse af budgetter Alt salgsarbejde og hvad dette indebar Optimering og løbende kontakt til agenturer/leverandører. RESULTATMÆSSIG UDVIKLING Da jeg valgte at slutte på Stenhøj Hydraulik A/S, havde jeg opbygget en afde- ling med en omsætning på DKK 12,0 mio. og et resultat på DKK 1,4 mio. Den nye enhed fremstod som en selvstændig afdeling med engagerede og motive- rede medarbejdere.

10 Stenhøj Hydraulik A/S Area Export Manager Jeg havde i fem år ansvaret for en række udvalgte markeder i Europa samt en del kontakt til mange andre markeder i verden. Jeg arbejdede med to pro- duktgrupper: Værkstedspresser og produktionspresser. Værkstedspresser blev solgt igennem udvalgte forhandlere. Jeg brugte en del tid på at få opbygget et forhandlernet, og det lykkedes, så omsætningen steg betydeligt igennem årene. Produktionspresserne eller komplette anlæg blev oftest solgt direkte til OEM- kunder (B- to- B), og her drejede det sig om projektsalg i størrelsesordenen DKK Projekterne var meget store, og der kunne forekomme større omsætningssvingninger fra år til år, men vi formåede at holde en konti- nuerlig vækst. Jeg var også ansvarlig for alle eksportmesser og opbyggede et nyt brochure- koncept.

11 BILAG 6 PLM ULTRAPAC A/S HAUSTRUPS FABRIKER PLM Ultrapac A/S HAUSTRUPS FABRIKER Eksportsælger PLM Ultrapac var en nyoprettet afdeling af A/S Haustrups Fabriker, som be- skæftigede sig med fremstilling af højbarriere- plastemballager til langtids- holdbare fødevarer for levnedsmiddelindustrien i Europa. PLM Ultrapac sæl- ger et totalt emballagesystem bestående af emballager, oblater, kvalitetskon- troludstyr, fylde/lukkemaskiner, prøvepakninger, after sales backup med vide- re. Jeg var hos PLM Ultrapac med til at opbygge et nyt emballagekoncept og fik ansvaret for at etablere et kundegrundlag for afdelingen i Europa. Dette inde- bar høj rejseaktivitet for at finde nye markeder og kunder. Samtidig blev der brugt en del tid på konkurrentanalyser i markedet. Da jeg begyndte hos PLM Ultrapac, var omsætningen meget begrænset, men efter en meget stor salgsindsats igennem tre år fik vi opbygget et kundegrund- lag, der kunne bygges videre på.

12 BILAG DAFA A/S Intern sælger DAFA A/S producerer og forhandler tekniske artikler og tilbehør til byggebranchen Marimøbel A/S Produktionsassistent/leder Marimøbel A/S var en eksporterende møbelproducent med 80 procent af om- sætningen afsat i USA. I 1984 blev jeg ansat som Produktionsassistent hos Marimøbel A/S, Horsens, hvor jeg senere blev produktionsleder. Sammen med min funktion som produktionsassistent/leder varetog jeg andre opgaver, såsom kalkulationer og administration Vejltek Handelselev/assistent Jeg blev i 1983 uddannet inden for handel og kontor hos Vejltek, Vejle, som forhandler hjælpematerialer til industrien.

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S

ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S INDHOLD Beretning........................................ 2 Refrigeration & Air Conditioning.................... 8 Heating & Water................................. 12 ÅRSRAPPORT

Læs mere

Den højeste salgspris for din virksomhed?

Den højeste salgspris for din virksomhed? Den højeste salgspris for din virksomhed? Der er mange forhold, der bestemmer din virksomheds værdi. Der er forhold du selv kan påvirke. Andre værdiskabende tiltag kan vi hos Audon Partners bidrage med.

Læs mere

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chain Management Artikel trykt i Supply Chain Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2014 På ARoS i Aarhus afholdt Schouw & Co. i september 2014 et symposium med deltagelse

Læs mere

Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S

Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S Eksamensprojekt af Benjamin Andersen Under vejledning af Jens Dahl-Pedersen Juni 2007 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang

Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang NASDAQ OMX København Meddelelse nr. 2/2009 Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang Maconomys bestyrelse har i dag behandlet koncernregnskab for 2008. Maconomy opnåede i 2008 en omsætning

Læs mere

Forretningsplanen viser min analyse af virksomheden, og hvad jeg vil gøre for at reetablere og udvikle virksomheden.

Forretningsplanen viser min analyse af virksomheden, og hvad jeg vil gøre for at reetablere og udvikle virksomheden. Forretningsplanen er udarbejdet som en analyse af mulighederne for en genetablering af Zepto Computers A/S. Forretningsplanen viser min analyse af virksomheden, og hvad jeg vil gøre for at reetablere og

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Hvid brugskunst ved Limfjorden

Hvid brugskunst ved Limfjorden 2/2007 Indhold Hvid brugskunst ved Limfjorden 2 Leder 3 En typisk arbejdsdag i Tyskland 9 Profil af Anni Vejstrup - Unicon 10 Min første maraton 12 Status 14 Fælles løn-løsning 16 Hvid brugskunst ved Limfjorden

Læs mere

Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen

Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen Indhold Kort om Carl Bro Gruppen 1 Et skelsættende år 2 Hoved- og nøgletal 4 Koncernberetning 5 Videnregnskab 9 Miljøredegørelse 17 Regnskabsberetning 20 Påtegninger

Læs mere

Komplet CV for Lise Gervig

Komplet CV for Lise Gervig Komplet CV for Lise Gervig Præsentation Jeg er født og opvokset i Kerteminde på Fyn, sammen med mine forældre og tre søskende. Jeg har altid været meget sportsinteresseret, derfor gik meget af fritiden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra 2006. Så gennemgår

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed Årsrapport 2011/2012 Den digitale virkelighed 2 / INDHOLD INDHOLD Ledelsesberetning 3 Til Aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 året kort fortalt 6 fortsat digital vækst 7 forventninger til 2012/13 8 Risikoforhold

Læs mere

2 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 3

2 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 3 GK koncernbrochure / 2012-2013 MARKED / GK DANMARK INDHOLD Side 4-7 FRA KONcERNchEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Groups resultater i 2005 blev bedre end ventet. Justeret for ophørte

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

The 10th Annual Result Hero Awards

The 10th Annual Result Hero Awards The 10th Annual Result Hero Awards 10 år med øget eksekvering Nå dit mål! Kære topleder i Danmark Du har garanteret udarbejdet masser af planer og sat mange mål bare det seneste år i din virksomhed. Prøv

Læs mere