HELPING YOU GROW VÆRDIERNE ER VORES FÆLLES FUNDAMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELPING YOU GROW VÆRDIERNE ER VORES FÆLLES FUNDAMENT"

Transkript

1 HELPING YOU GROW VÆRDIERNE ER VORES FÆLLES FUNDAMENT

2 KÆRE KOLLEGER Cheminova har en mission, og du spiller en meget vigtig rolle. Vores fælles mission er at bidrage til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Vi har en vision og nogle mål, som skal nås. Kun ved fælles indsats vil det lykkes os at gøre en forskel og nå vores mål. Vi skal naturligvis fortsat identificere, udvikle, producere, registrere og markedsføre gode kvalitetsprodukter for at skabe værdi for vores kunder og for alle andre interessenter. Kunder, partnere, investorer, kolleger og alle andre skal opleve, at vi lever op til vores slogan Helping you grow. Formålet med dette hæfte er gennem en række eksempler at vise, at værdierne lever i hverdagen, så vi hver især udfordres og inspireres til fortsat at leve værdierne. Vi kan være stolte af vores bidrag til verden og vores løbende indsats. Baseret på vores fællesskab og stærke, fælles værdier er jeg overbevist om, at vi sammen kan skabe mere succes i fremtiden. Kurt Pedersen Kaalund Administrerende direktør Cheminova består i dag af langt over mennesker fordelt over hele kloden. Vi har meget forskellige baggrunde, sprog og kultur. Vores personlige værdier, mål og forventninger er givetvis også forskellige. Mangfoldigheden og forskelligheden er en styrke, som gror på et fundament af fælles værdier. Disse værdier er udgangspunktet for, hvordan vi arbejder og samarbejder, og værdierne er med til at sætte rammerne for vores handlinger. De fælles værdier skaber derfor kun værdi, hvis de fører til handlinger. Værdierne lever i vores dagligdag, og vi lader os hver især udfordre og inspirere af værdierne til at nå målene. Udgivelse: September 2012 Redaktion: Ole Zinck, HR Manager, DK, og Lars-Erik Kruse Pedersen, Vice President, Corporate Communication (ansv.)

3 Værdierne er vores fælles fundament Vores værdier udgør et fælles udgangspunkt for vores daglige arbejde. We achieve ambitious goals Værdierne skaber kun værdi for os som mennesker og for virksomheden, hvis vores adfærd afspejler virksomhedens We are innovative værdier. We decide and act Værdierne skal leve i dagligdagen og være et bærende element i kulturen. Vi er forskellige, har forskellige holdninger, We recognize results baggrund og mål i livet, så der vil altid være forskelle i, hvordan værdierne leves i praksis. We are good corporate citizens Vi kan derfor ikke præcist definere, hvad der skal forstås ved hver værdi. Det gør det kun endnu vigtigere hele tiden at synliggøre og formidle eksempler på, hvordan værdierne lever i vores adfærd i dagligdagen. På den måde skabes et fælles billede af værdiernes betydning. Vi må hver især overveje spørgsmålene: Hvad betyder værdierne for mig i mit job og i relation til mine opgaver? og Hvad er det, jeg skal gøre mere af, og hvad skal jeg undlade at gøre?. Målet er, at værdierne leves i dagligdagen først derved skaber værdierne værdi. Det er hensigten at bidrage til denne proces gennem en række eksempler indeholdt i dette hæfte. VÆRDIER MISSION Vi når ambitiøse mål Vi er innovative Vi beslutter og vi handler Vi anerkender resultater Vi viser samfundsansvar VISION Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse. Værdiskabelsen skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter. CHEMINOVA værdier 3

4 VI NÅR AMBITIØSE MÅL Det gælder om at sætte ambitiøse mål og gøre en indsats for at nå dem Vi sætter ambitiøse mål for det daglige arbejde, så vi kan nå Cheminovas overordnede mål. Det er inspirerende for os alle, når vi kan se, at vores kolleger brænder for at opnå bedre resultater. CASE: CERTIFICERING NÅR ANDRE KAN SE, AT VI NÅR MÅLENE CASE: RESULTATER MED LEAN LEAN VÆNNER OS TIL AT SÆTTE AMBITIØSE MÅL På produktionsanlæggene i Indien gør medarbejdere og ledelse hele tiden en fælles indsats for at forbedre miljø- og arbejdsmiljøforholdene. Det er lykkedes at nå en standard, der er højere end hos de fleste andre indiske kemiproducenter. Ét er, at vi selv kan se, at en række mål bliver opfyldt, noget andet er at få forholdene vurderet af uafhængige inspektører. Vi har med succes gennemført en auditeringsproces med virksomheden Det Norske Veritas og fået certifikater på, at vi lever op til standarderne ISO og OHSAS Certifikaterne dækker miljø, sikkerhed og sundhed inden for design, fremstilling og levering af tekniske agrokemikalier. Tilsvarende certificeringer er eller vil blive opnået på Cheminovas andre fabrikker. De veludstyrede værkstedsvogne sparer tid for håndværkerne, når de arbejder uden for værkstederne. CHEMINOVA værdier, vi når ambitiøse mål 4 Certifikatet for sundhed og sikkerhedsstandard. Lean (der egentlig betyder slank) henter inspiration fra Japan. Lean drejer sig om at arbejde smartere, så vi får mere ud af indsatsen og begejstres for resultatet. Det er i hverdagen - og ikke kun i VI HAR OPNÅET RESULTATER I MILLION- KLASSEN UDEN AT ARBEJDE HÅRDERE festtaler det foregår. Vi har praktiseret Lean i flere år, og vi har opnået store resultater på fabriksanlæg, tapperier og værksteder i Danmark. Det meste er opnået på baggrund af medarbejdernes egne ønsker og idéer til forbedringer. På produktionsanlæggene for ukrudts- og svampemidler har vi opnået resultater i mange millioner kroners klassen uden at arbejde hårdere. Alle har deltaget i at foreslå og gennemføre forbedringer. Derfor giver det mening at sætte ambitiøse mål for produktionen. Målene bliver løbende nået. Knaphed på et af vores nyeste svampemidler gav anledning til en række små og store ændringer på anlægget, så f.eks. tilstopninger og spildtid blev reduceret. Resultatet fremstår i form af væsentligt mere produkt hver uge. På værkstederne har simple ting som orden på værktøjet og færdigpakkede biler med det fornødne reparationsudstyr gjort en stor forskel. Tiden bruges nu i langt højere grad end tidligere på selve opgaverne, og vi har nu højere ambitioner om, hvor mange reparationer vi kan nå at lave på en arbejdsdag.

5 CASE: SALG OG FORBEDRINGER NÆSE FOR VÆKST I FORSKELLIGE SITUATIONER CASE: PRODUKTIONSÆNDRING Høj-margin produkter i stedet for glyphosat Fremgang i salget og forbedringer i produktionen er ensbetydende med vækst. Men forudsætningerne for at nå ambitiøse mål er meget forskellige fra land til land. I Indien har vi opnået stor fremgang i det seneste år. Uddelegering af ansvar til salgsregionerne og fokus på tæt kundekontakt har gjort det muligt at nå salgsmålene. Hver sælger skal være i løbende kontakt med mindst 200 kunder for at have fingeren på pulsen. I Mexico reviderer vi salgsmålene månedligt med henblik på at fange nye forretningsmuligheder og sætte nye mål. CASE: MARKEDSUDVIKLING Eksperterne havde forudsagt, at rust i sojabønner kunne blive et stort problem i USA, ligesom det er i Brasilien. Baseret på erfaringerne fra Sydamerika satte vi os et stort forretningsmæssigt mål: At gøre svampemidlet flutriafol til det ledende produkt på markedet. Efter en ihærdig indsats lykkedes det i 2007 registreringsteamet at få godkendt stoffet til bekæmpelse af sojarust i USA. Det var vores første registrering baseret på et aktivstof, der aldrig før havde været brugt i USA. I sig selv var det et ambitiøst mål, og det nåede vi. Men nogen egentlig rust-epidemi kom der aldrig. Vi måtte indse, at vi ikke kunne nå vores markedsmæssige mål. Der var altså brugt mange ressourcer på et marked, der indtil videre er udeblevet. Fremfor at lægge flutriafol på hylden i USA besluttede vi at sætte os et nyt mål. Vi gik i gang med at identificere andre og måske lidt mindre oplagte muligheder, som kunne være med til at gøre produktet til en god forretning, selv uden sojarust. I 2011 kunne vi lancere flutriafol til at bekæmpe to svampesygdomme i æbler og opnåede mere end 10% markedsandel i løbet af det første år. Vi arbejder på at få produktet ind i flere afgrøder såsom vindruer, kirsebær, jordnødder og majs, hvor vi ser gode muligheder. Desuden er vi i 2012 kommet ind på markedet i Texas, hvor produktet kan beskytte bomuldsplanternes rødder mod angreb af råd. Det er nu givet, at vi når vores nye mål om at vende et slunkent projekt til en succes. Tapning og etikettering hos Headland. Rusland er et eksempel på, at forretningsmuligheder kun bliver realiseret, når garanti for betalingen på forhånd er sikret. Headland i Storbritannien har ambitiøse mål for forbedringer det fører også til vækst for Cheminova. Her er man godt i gang med at bruge SAP. I produktionen arbejdes der med nye etiketteringsmaskiner og ny tappelinje, og området til modtagelse og lagring af råvarer er blevet fornyet. VI GIVER IKKE OP, SELVOM VI IKKE NÅR MÅLET Flutriafol er i USA godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler. CASE: DISTRIBUTION Partnerskab i Frankrig Cheminova Frankrigs tostrengede strategi blev fastlagt i Forretningsudviklingen skulle baseres på reorganisering af det lokale datterselskab og oprettelse af samdistribution med en anden vigtig distributør, hvorved både synergi og forskellighed kunne udnyttes. Den opnåede vækst i 2011 og de hidtil gode resultater i 2012 viser, at strategien har været vellykket. Cheminovas nye lokale struktur har vist sig at være bedre tilpasset det franske marked og er blevet forstærket af et antal nye registreringer, hvilket har givet en stærkere tilstedeværelse på markedet gennem bæredygtig vækst. Cheminova Australien teamet måtte se sig om efter en ny forretning til Wyong formuleringsanlægget for 2012 og fremad. En ny forretningsfilosofi for glyphosat betød nemlig ledig kapacitet på anlægget. Det var i sandhed et ambitiøst mål, når man tager i betragtning, at produktion af glyphosat-produkter udgjorde 47% af 2012-budgettet, når man tænker på de tidsrammer, der normalt er nødvendige for at sikre ny forretning, og når man tænker på den kompleksitet, der hører med til at introducere nye produkter på et formuleringsanlæg. Teamet var dog enige om, at både salget af brandede produkter og produktionsenheden ville kunne nå deres mål med en aggressiv indsats for at hjemtage nye produktioner for Vi besluttede især at gå efter lav-volumen-høj-margin produkter til veterinære formål. Vi har sikret forretning fra nye kunder til lønproduktion. Forretningen bidrager allerede i 2012 og forventes at vokse støt i Mest imponerende er det, at et helt nyt anlæg til produktion af slow-release mikronæringsstoffer kommer til at bidrage markant. Den hastighed, hvormed det blev besluttet at sætte gang i det nye anlæg og at opnå den registreringsmæssige godkendelse, er helt uden fortilfælde. Produktionsanlægget i Wyong forventer at nå budgetmål for 2012 for overskud før skat. Det vil være noget af en bedrift, når man tager den udfordrende vej til målet i betragtning. Forhandleraftalen har givet resultater og bidraget til væksten i 2011 og Aftalen sigter mod en passende lancering af nye specialprodukter, hvilket kræver en bredere tilstedeværelse i markedet, end det har været muligt med Cheminova Frankrigs egen bemanding. Det, at vi har vores eget stærke interne EU- og franske registreringsteam, gør os i stand til fortsat at registrere nye produkter og fuldt ud udnytte Cheminovas projekt-pipeline. Denne forretningsmodel leverer den værdi, der kræves af selskabet, og den vil sætte os i stand til at nå de ambitiøse mål, der er sat for det franske marked. CHEMINOVA værdier, vi når ambitiøse mål 5

6 VI ER INNOVATIVE Vækst gennem nye produkter Innovation har givet os adgang til markeder med nye produkter, der har øget vores omsætning og indtjening. Kreativiteten har skabt et bredere produktprogram, har fjernet begrænsninger og givet betydelige resultater. Kemi og kemiske processer er kernekompetencer for vores udviklingscentre i Indien og i Danmark, hvor tilsammen mere end 200 medarbejdere er beskæftiget med teknologi og innovation. Der arbejdes både på forbedringer af den eksisterende produktion og med at skabe nye produkter. CASE: PRODUKTUDVIKLING Fenoxaprop anvendes bl.a. til bekæmpelse af flyvehavre. NYT LIV TIL ET GAMMELT UKRUDTSMIDDEL ingen andre benyttet sig af. Derfor gik vi stille med dørene, indtil det omfattende afprøvningsarbejde var gennemført, og alle godkendelser var i hus. Opgaven var nu at skaffe den nye safener i tilstrækkelige mængder. Dette problem kunne vores kompetencer inden for kemisk udvikling og produktion gøre noget ved. Selvom kemien var ny, etablerede vi hurtigt vores egen produktion af dette stof. Ukrudtsmidlet fenoxaprop anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i hvede og byg. Midlet indeholder en såkaldt safener, der beskytter afgrøden. Der findes kun få stoffer, der kan bruges som safener, og den, der traditionelt bruges med fenoxaprop, var patentbeskyttet. Der findes imidlertid en helt anden safener, beregnet til et andet produkt, der dog kun bruges i hvede. Et grundigt arbejde i laboratoriet og talrige markforsøg viste, at netop denne safener var velegnet til brug sammen med fenoxaprop både i hvede og byg. Denne mulighed havde Fenoxaprop med ny safener blev lanceret under navnet Foxtrot fem år før patentudløb for produkter baseret på den gamle safener. Vi sælger Foxtrot i 20 lande. Produktet anvendes bl.a. til bekæmpelse af flyvehavre, der ifølge dansk lov skal bekæmpes, når den optræder. CASE: PRODUKTPROGRAM NYT PRODUKTPROGRAM I INDIEN CHEMINOVA værdier, vi er innovative 6 Det kræver opfindsomhed at transformere produktprogrammet i vores branche. Cheminova Indien stod over for en stor forretningsmæssig udfordring med at finde afløsere for monocrotophos og andre meget giftige insektmidler, som blev udfaset. Det var disse produkter, det indiske selskab levede af at producere og sælge før i tiden, så en gennemgribende forandring var påkrævet. I Indien lancerede vi nye blandingsprodukter, færdigvarer i forbedret form og fik rettigheder til at distribuere andre virksomheders produkter. Det krævede en effektiv salgsorganisation og produktudvikling. I alt har vi lanceret mere end 40 nye produkter i Indien i de seneste tre år. Det gamle monocrotophos-anlæg blev bygget om og fremstiller i dag et nyt lavgiftigt svampemiddel, der skal markedsføres over hele verden. Det krævede handlekraft og teknisk ekspertise at gennemføre denne fornyelse af produktionen. Der er mange Cheminova-produkter på markedet i Indien.

7 CASE: MARKEDER OG ANVENDELSE VI UDVIKLER PRODUKTERNE TIL NYE ANVENDELSER Når vi kan hjælpe landmændene ved at levere nye løsninger, giver det værdi for begge parter. Det eksisterende produktprogram har vist sig at rumme nye muligheder, der udnyttes i alle regioner. Svampemidlet fluazinam (Zignal ), som vi producerer i Danmark, blev introduceret til bekæmpelse af kartoffelskimmel især i Irland og Storbritannien. Svampemidlet er nu blevet afprøvet og godkendt til et helt andet formål i Brasilien. Et stort marked i sojabønner er blevet tilgængeligt for os til bekæmpelse af stængelråd. Det er en af de alvorligste svampesygdomme i sojaafgrøden. Svampen kan bekæmpes med Zignal. Fluazinam anvendes til bekæmpelse af stængelråd. Stængelråd med overlevelsesorganer (sclerotier). I Colombia har vi haft succes med introduktion af et ukrudtsmiddel til brug i rismarker. Dette produkt blev oprindeligt udviklet til brug i korn mod ukrudt før NYE MULIGHEDER MED PRODUKTER ANVENDES PÅ TVÆRS AF REGIONER fremspiring. Efter et grundigt forarbejde er dette ukrudtsmiddel blevet et vigtigt værktøj for landmændene, fordi det er velegnet til at bekæmpe græsukrudt, der ellers er meget vanskeligt at kontrollere i risafgrøden. CASE: BLANDINGER VANSKELIGE BLANDINGER GIVER UNIKKE PRODUKTER Afgrøderne bliver oftest angrebet af flere svampesygdomme, insekter og ukrudt på én gang. Derfor kan intelligent brug af blandinger af aktivstoffer være til gavn for høstudbyttet. Inden et produkt med flere aktivstoffer udvikles, prøver vi konceptet af ved at sælge sampak-produkter, som er afstemt til det rigtige blandingsforhold. Sampak-salg giver tidlig markedsadgang og erfaringer fra marken. Et blandingsprodukt af ukrudtsmidlerne diflufenican og metsulfuron-methyl er for nyligt lanceret i Storbritannien og Danmark til brug i hvede og byg. Produktet udnytter de to aktivstoffers forskellige virkning på ukrudtsarter i flere vækststadier. INTELLIGENT BRUG AF BLANDINGER GAVNER HØSTUDBYTTET Når vi udvikler et egentligt blandingsprodukt må forskellene i aktivstoffernes kemi, opløselighed og fysiske struktur analyseres og bringes til at spille sammen på den rigtige måde. Det har ført til, at vi markedsfører helt unikke og avancerede blandingsprodukter, der er stabile, selvom nogle af indholdsstofferne normalt ikke tåler at blive blandet. For at nå målet anvender vi fysisk-kemiske principper som mikroindkapsling, styring af krystalformer og partikelstørrelse, brug af stabilisatorer, grønne opløsningsmidler og bærestoffer samt specielle fremstillingsteknikker. Mens godkendelse af blandingsprodukter afventes i Thailand og Mexico, kan salget påbegyndes i form af sampakning af produkterne. Flere anlæg styres fra ét kontrolrum. Skifteholdene holdes ajour vha. Lean-tavler. CASE: PRODUKTIONSSTYRING Innovativ produktionsstyring Lean-processen på vores fabriksanlæg i Danmark har givet resultater på mange områder. Eksempelvis kan procesoperatørerne nu styre to produktionsanlæg fra ét kontrolrum. Tidligere havde hver produktion sit eget kontrolrum med hver sin bemanding. Denne nytænkning har givet mere fleksibilitet og været med til at fastholde produktionskapaciteten. Dette har påvirket vores konkurrencekraft på produkterne positivt og har frigivet arbejdskraft til andre opgaver. CHEMINOVA værdier, vi er innovative 7

8 VI BESLUTTER, OG VI HANDLER Her er der ikke langt fra beslutning til handling Når vi får beslutninger omsat til handling, er vi med til at sikre, at vores globale organisation fungerer. Værdien modvirker bureaukrati og forhindrer, at beslutninger sættes i unødvendigt kredsløb rundt i organisationen, uden at noget flytter sig. Værdien Vi beslutter og vi handler kræver naturligvis sund dømmekraft hos medarbejdere på alle niveauer. CASE: RØNTGENANALYSE FORSKELLEN KAN SES MED RØNTGEN Et stigende antal nye projekter drejer sig om krystallinske stoffer. Nøjagtig viden om krystallernes beskaffenhed er nødvendig, både når stabile formuleringer skal produceres, og når der skal designes produktionsprocesser til fremstilling FRA BESLUTNING TIL HANDLING GIK DER KUN TO MÅNEDER af aktivstoffer. Derfor er hurtig og daglig adgang til pulver-røntgenanalyser en stor hjælp i udviklingsarbejdet og i kvalitetskontrollen. I forbindelse med løsning af et krystalproblem i et nyt projekt besluttede medarbejdere i Synteseudvikling og i Analyseudvikling at argumentere for investering i et pulverrøntgenapparat, hvilket blev bevilget af ledelsen. En delegation besøgte leverandøren, vi fik en demomodel til låns for senere at modtage den helt rigtige model. Fra beslutningen blev truffet, til vi var kørende, gik der kun to måneder. Det fungerer, vores problem er løst, og vi har derudover allerede opnået helt ny erkendelse, der er kommet os til gavn vedrørende et eksisterende produkt. Denne indsigt havde vi aldrig fået uden at vise handlekraft, så vi nu selv kan arbejde med røntgenanalyser frem for at få arbejdet lavet ude i byen. En analyse kræver mindre end et gram stof og tager ca. et kvarter. Resultatet fortolkes og diskuteres. CASE: SAMARBEJDE AT FORSTÅ EN METODEBESKRIVELSE ER ÉN TING, MEN AT FÅ EN TEST TIL AT FUNGERE I PRAKSIS ER NOGET HELT ANDET CHEMINOVA værdier, vi beslutter, og vi handler 8 Videoinstruktion kan være en fordel i driftsanalysen, hvor laboranterne arbejder på skiftehold og derfor ikke så let kan udveksle erfaringer og modtage fælles oplæring. Som et pilotforsøg kan de nu blive instrueret i at lave en test for emulsionsstabilitet ved hjælp af en video, hvor en kollega fra Formuleringsudvikling viser, hvordan testen skal udføres i praksis, og giver gode råd med på vejen. Emulsionen må ikke skille. Produktet skal efter blanding med vand ligne letmælk. Instruktionsvideoen blev lavet efter en periode, hvor driftslaboratoriet havde problemer med at få testen til at fungere, og hvor der blev brugt megen tid på fejlfinding. På et fællesmøde blev det besluttet, at en video kunne klare opgaven med ensartet instruktion og overlevering af erfaringer, uafhængigt af tidspunktet. Beslutningen blev omsat til handling: Instruktionsvideoen blev lavet, og alle kan bruge den, når de vil.

9 CHEMINOVA BULGARIEN VAR BLANDT DE FØRSTE SELSKABER TIL AT TILBYDE MIKRONÆRINGSSTOFFER PÅ DET BULGARSKE MARKED CASE: PRODUKTSORTIMENT VI BESLUTTER, OG VI HANDLER OG OVERVINDER LANDMÆNDENES SKEPSIS I BULGARIEN OG RUMÆNIEN I Cheminova Bulgarien vurderede man mikronæringsstoffernes potentiale, besluttede at gøre dem til en nøglefaktor for succes og handlede hurtigt ved i første omgang at lancere produkterne med EUgodkendt etiket. I 2008 fik Cheminova Bulgarien mulighed for at markedsføre de første mængder af mikronæringsstoffer og var blandt de første selskaber, der tilbød denne type produkter på det bulgarske marked. Mikronæringsstofferne produceres af Cheminovas datterselskab Headland i Storbritannien. På det tidspunkt var konceptet med at anvende mikronæringsstoffer til bladsprøjtning endnu ikke særligt populært blandt de bulgarske landmænd. I det første salgsår startede vi med to produkter - til korn og raps, og der opnåedes en god omsætning. I det andet salgsår tilbød Cheminova Bulgarien et bredere sortiment af gødning til bladsprøjtning, nu med seks produkter til hovedafgrøderne korn, majs, solsikker og raps. For første gang var mikronæringsstoffer en del af Cheminova-teknologien til den overordnede beskyttelse af afgrøder. Cheminova Bulgarien var den første, som inkluderede blad-gødning i de såkaldte recepter til at opnå større og bedre udbytte af hovedafgrøderne korn, majs, solsikker, raps og druer. Recepten angiver kombineret brug af et ukrudtsmiddel, et svampemiddel og blad-gødning. Fremover vil den samme salgsstrategi blive anvendt i Rumænien, hvor markedspotentialet er større og stadig mangler at blive udnyttet. For at støtte salget i begge lande har Cheminova organiseret en international konference om højere udbytte fra den kombinerede anvendelse af Cheminovas plantebeskyttelsesmidler og blad-gødning fra Headland. Der skal træffes mange rigtige beslutninger i projektarbejde. CASE: PROJEKTVURDERING Projektpleje Cheminovas udvikling er baseret på introduktion og salg af nye produkter. Vi har derfor mange projekter vedrørende nye produkter i støbeskeen. Projekterne er på forskellige udviklingsstadier, og der kommer hele tiden nye til. Fra en idé fostres, til et nyt produkt kommer på markedet, kan der let gå mere end 5 år. Vi lever i en dynamisk verden, hvor bl.a. markederne, konkurrencen og tilgængeligheden af råvarer ændrer sig. Så nogle projekter må stoppes. Det er ligesom en have, hvor ukrudtet må luges bort, så der bliver lys og næring til blomsterne. Det er dog vanskeligt med projekter, fordi de er bemandet med engagerede medarbejdere, der brænder for idéen. Hvis den økonomiske kalkule viser, at et projekt ikke længere er livsdueligt, iværksættes en fornyet gennemregning af forudsætninger og muligheder. Hvis denne falder negativt ud, er både ledelse og projektmedarbejdere blevet meget bedre til hurtigt at gøre kort proces. Mikronæringsstoffer på udstilling. CASE: BESLUTNINGSPROCES I SALGSARBEJDE HURTIG RESPONS ER NØGLEN TIL KONKURRENCEDYGTIGHED I Cheminova Indien og Mexico er der taget initiativer til at gøre beslutningsprocessen hurtigere og mere effektiv hos de salgsansvarlige ude i landet langt fra hovedkvarteret. I begge lande dækker Cheminovas salgsorganisation meget store og forskelligartede geografiske områder, hvor forretningsmulighederne varierer betydeligt. Hurtigere respons på markedets behov og aktiv opsøgning af nye forretningsmuligheder kræver, at de rigtige beslutninger tages hurtigt og følges op endnu hurtigere. I Mexico har vi indført discount autonomi for salgspersonalet, der kan klare de fleste prisforhandlinger og rabattilbud selv. Også bl.a. Skype og andre elektroniske medier gør, at man hurtigt og effektivt kan afstemme med ledelsen, der står effektivt til rådighed det meste af døgnet. Cheminova Indien arbejder med et program, der har til formål i højere grad at transformere respons fra markedet direkte til salgsmuligheder. Dette gøres gennem at skabe regionalt ejerskab til prissætning og beslutningstagning. Systemet virker og har allerede skabt mere ansvarlighed og rettidig beslutningstagning med hensyn til at gribe mulighederne, når de viser sig ude i de respektive regioner. CHEMINOVA værdier, vi beslutter, og vi handler 9

10 VI ANERKENDER RESULTATER Et skulderklap, et diplom eller en lagkage Cheminova er en global virksomhed, der favner mange forskellige nationaliteter, mennesker og aktiviteter. Overalt i organisationen anerkender vi den indsats, der bliver ydet, og de resultater, vi når. CASE: BETALINGER FRA KUNDER SYNLIGT RESULTAT AF ARBEJDET MED AT INDDRIVE GÆLD Økonomiafdelingen udfører løbende en målrettet indsats for at inddrive tilgodehavender. CHEMINOVA værdier, vi anerkender resultater 10 Økonomiafdelingen gør en målrettet indsats for at inddrive tilgodehavender fra vores kunder. Et særligt fokus på tilgodehavender, hvor betalingsfristen er overskredet, har givet rigtig gode resultater. I afdelingen Corporate Finance høster medarbejderne ros for indsatsen. Arbejdet følges ved ugentlige møder, og en dedikeret debitormedarbejder tager selv ansvar for at følge op med Customer Service. Hver måned laves en opgørelse over andelen af tilgodehavender, hvor betalingsfristen er overskredet. Det er en fornøjelse for medarbejderne at se på kurverne: Andelen bliver mindre måned for måned et synligt bevis på, at arbejdet bærer frugt. Når vi beder vores kunder om at betale til tiden, får vi flere penge hjem på bankbogen - det er med til at forbedre arbejdskapitalen. Dermed kan medarbejderne i Corporate Finance let se, at de bidrager direkte til et af Cheminovas strategiske mål. CASE: LEVERING Cheminovas datterselskab i Storbritannien, Headlands salg af svampemidler gik rigtig godt i første halvår af 2010 over I Supply Chain glæder man sig over anerkendelsen af arbejdsindsatsen. GODT MED FLERE KUNDER I BUTIKKEN NÅR DER ER VARER PÅ HYLDERNE HURTIG LEVERING GAV EKSTRA INDTJENING forventning. Det lykkedes endda at få et betydeligt ekstra salg af Riza (tebuconazol), fordi Supply Chain og Customer Service kunne sørge for hurtig levering. Headland anerkendte indsatsen ved at fremhæve den i månedsrapporten til ledelsen. Produktchefen var hurtig til at sende anerkendelsen videre til Supply Chain, så de kunne se, at deres indsats var værdsat, og at de havde været med til at skabe resultater i form af salg og yderligere indtjening.

11 CASE: ARBEJDSMILJØ DEN GYLDNE GULVSPAND Den gyldne gulvspand. BEDRE INDEKLIMA OG FÆRRE ULYKKER Formanden for Arbejdsmiljøudvalget på fabrikken i Danmark uddelte i foråret 2011 Den Gyldne Gulvspand til værkstederne for at anerkende den indsats, medarbejderne yder for at have en pæn og ryddelig arbejdsplads. Det er anlægsværkstedet, vedligeholdsværkstedet og pumpe/drejeværkstedet, der har arbejdet med 5S som en del af Lean-arbejdet, og de har nået gode resultater. Ryddelighed mindsker risikoen for arbejdsulykker, samtidig med at ryddelighed og rengøring giver et bedre indeklima. Uddelingen af Den Gyldne Gulvspand markerede Arbejdsmiljøtjenestens kampagne, der opfordrede til fokus på oprydning og rengøring overalt. Før kåring af vinderen havde Arbejdsmiljøudvalgets formand og Arbejdsmiljøtjenesten også været på inspektion i produktionen, laboratorierne og kontorerne, som også var omfattet af kampagnen. Der blev uddelt en 2. præmie til chlorpyrifos-anlægget, mens analyselaboratorium nr. 11 og registreringsafdelingen delte 3. præmien. CASE: TEAMWORK CASE: LEAN Lean er ikke lutter lagkage - men næsten DELT GLÆDE ER DOBBELT GLÆDE At anerkende et resultat betyder at synliggøre en indsats. Det er motiverende for os, at andre bemærker, når vi gør det godt, og når vi har ydet en ekstra eller usædvanlig indsats for at nå et mål. Anerkendelse kan antage mange former - det kan være et skulderklap i hverdagen fra leder eller kolleger, det kan være lagkage til kaffen for at fejre et resultat, eller det kan være en mere formel tilkendegivelse af en særlig indsats. Fælles for al anerkendelse er, at man kan dele sin glæde over et godt resultat med andre det bliver glæden ikke mindre af. Det er vigtigt, at vi løbende anerkender hinandens indsats. Gennem nogle år har vi med godt resultat arbejdet på at indføre Lean-principper i produktionen og i værkstederne i Danmark. Nu er vi i gang med initiativer i laboratorierne og i administrationen. Lean på Cheminova giver Resultater, der styrker vores konkurrenceevne. Trivsel gennem værdi i arbejdet. Dynamik gennem løbende forbedringer og innovation. For de mange, som har deres daglige arbejdsplads på Rønland, er det spændende at følge med i, om det lykkes at opnå og opretholde en profitabel produktion. Det har Lean-manageren og hans team stor forståelse for, og for dem er det en naturlig del af Lean-arbejdet at anerkende Der serveres af og til lagkage, når en afdeling har opnået gode resultater. resultater. Til stor glæde for os alle kan vi derfor ofte læse om gode produktionsresultater, der er opnået som følge af Leanarbejdet. En gang imellem er der endda Lean-lagkage, og selvom Lean betyder slank, er det rigtig flødeskumslagkage fra bageren i Harboøre. CASE: TRÆNING OG UDDANNELSE Medarbejder i Indien hædres for lang og tro tjeneste. ANERKENDELSE SIKRER OPBYGNING AF KNOWHOW I INDIEN I Cheminova Indien kender vi betydningen af at kunne fastholde dygtige medarbejdere og arbejder bevidst på, at vi skal være en attraktiv arbejdsplads. At fastholde dygtige medarbejdere er af stor betydning for opbyggelse af den knowhow, som er så vigtig for konkurrenceevnen. Anerkendelse af resultater og loyalitet over for virksomheden er vigtige redskaber i denne sammenhæng. Anerkendelse kan være at opfordre medarbejderen til at deltage i brancheseminarer eller forskellige fora for industrien, individuelle programmer for træning og efteruddannelse eller slet og ret anerkendelse for lang og tro tjeneste. I Indien er lang anciennitet undtagelsen, men i Busy Bee, som er Cheminova Indiens interne blad, kunne man i marts 2011 læse om ikke mindre end fem Long Service Awardees, der blev fremhævet og anerkendt for deres indsats for virksomheden igennem 10, 15 eller endda 20 år. CHEMINOVA værdier, vi anerkender resultater 11

12 VI VISER SAMFUNDSANSVAR Social ansvarlighed har mange ansigter Sult og underernæring plager en milliard mennesker. Cheminovas mission er at bidrage til fødevaresikkerheden gennem produkter, der øger og forbedrer landbrugets produktion. Vores slogan Helping you grow sammenfatter og understreger, at vi vil gøre en forskel. Også gennem mange andre aktiviteter i vores dagligdag bidrager vi med samfundsansvar over for vores omverden. CASE: ARBEJDSMARKED NEDBRYDNING AF BARRIERER I FORHOLD TIL UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Cheminova-organisationen på Rønland i Danmark har som en stor arbejdsplads i lokalområdet årelang tradition for at påtage sig et samfundsmæssigt og socialt ansvar. Et ansvar, som ikke alene medvirker til at gøre virksomheden til en attraktiv arbejdsplads, men som også medvirker til at sikre en social bæredygtig udvikling i lokalområdet. Vi hjælper f.eks. løbende skoler med at lade såkaldt utilpassede unge komme i praktik eller afklaringsforløb. Vi har lyttet til deres behov og har sammen med dem fundet attraktive udviklingsforløb. Dette har fået flere unge til at gennemføre en uddannelse. Vi hjælper ofte de nærmeste kommuner med at gennemføre arbejdsprøvning for mennesker, der er blevet ramt af fysiske eller psykiske problemer, og som ikke længere har de samme muligheder på arbejdsmarkedet som de fleste. CSR-inspektion hos indisk leverandør. MEDVIRKER TIL EN SOCIAL BÆREDYGTIG UDVIKLING I VORES LOKALOMRÅDE CASE: LEVERANDØRER Leverandører skal leve op til standarden CHEMINOVA værdier, vi viser samfundsansvar Cheminova har jobs inden for mange forskellige fag. Vi har medarbejdere ansat i flexjob. Mennesker med nedsat funktionsevne i arbejdslivet får hermed mulighed for at udnytte deres evner gennem jobs, hvor de varetager løsningen af en række af virksomhedens opgaver. Disse medarbejdere bidrager også positivt til innovationen i virksomheden, så vi får gjort tingene på den mest hensigtsmæssige og smarteste måde. Vi har etableret et virksomhedscenter i samarbejde med det lokale jobcenter, hvor vi løbende har plads til ni ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Pladsen tilbydes tre måneder ad gangen med mulighed for forlængelse. Der foretages løbende vurdering (auditering) af primært arbejds- og miljøforhold hos vores leverandører. I forbindelse med en produktionsaudit for et af vores produkter fandt vi helt urimelige forhold på en række områder hos en kinesisk leverandør. Samarbejdet blev evalueret, men måtte ophøre, og udviklingsafdelingen flyttede produktionen af det pågældende stof. Dette arbejde resulterede i en bedre produktionsproces, som i samarbejde med Cheminova Indien kunne flyttes til Indien. Første trin i produktionsprocessen kunne lægges ud til andre kompetente virksomheder, og sluttelig blev produktionsomkostningerne oven i købet lavere. 12

13 På markederne i landsbyerne ses værdien af bedre landbrugspraksis. I landsbyerne i Indien underviser man også kvinderne i brug af personlige værnemidler. Det er effektivt og nemt at bekæmpe svampesygdomme i bananplantagerne med det nye udst yr. CASE: LANDSBYPROJEKTER TIL GAVN FOR MENNESKER I LANDSBYER I TO VERDENSDELE I flere delstater i Inden gennemfører vi et antal landsbyprojekter i tæt samarbejde med lokale aktører. Formålet er at anskueliggøre, at en moderne, videnbaseret landbrugspraksis betyder forøget velstand for landsbyboerne. Landsbyerne leverer bl.a. grøntsager til de lokale markeder, og et øget udbytte vil udmønte sig i en hurtig PROJEKTERNE GENNEM- FØRES I TÆT SAMARBEJDE MED LOKALE AKTØRER gevinst og forbedring af levestandarden. Projekterne indebærer også undervisning i sikker brug af plantebeskyttelsesmidler, men der indgår samtidig en lang række andre aktiviteter lige fra hygiejne- og sundhedskampagner, veterinærdage til simpel oprydning. Alt sammen for at højne niveauet. I tilknytning hertil har Cheminova Indien iværksat et særligt kvindeprojekt for empowerment af landbrugskvinder. Foruden den gavnlige effekt på landsbyprojekterne styrker projektet generelt kvindernes deltagelse i samfundslivet. På grund af plantesygdomme er brugen af svampemidler afgørende i produktionen af bananer i Brasilien. Svampemidler bliver traditionelt sprøjtet fra fly eller andet sprøjteudstyr op til 12 gange i vækstsæsonen. Disse sprøjtninger udgør en økonomisk byrde for land mændene og kan samtidig være en byrde for miljøet. Projektet i et område med små landbrug handler om at forbedre sygdomskontrollen og derigennem skabe velstand og udvikling i landbrugssamfundet. Ved hjælp af et nyligt udviklet billigt præcisionsudstyr er det nemt at påføre en meget lille mængde af Cheminovas effektive svampemiddel ned i et bladhjørne på hver enkelt banan plante. To milliliter pr. plante er, hvad der skal til. Beskyttelsen er så god, at en landmand, som tidligere sprøjtede med svampemidler 12 gange, nu kan nøjes med to målrettede påføringer i bladhjørnet pr. sæson - og endda med et bedre resultat. Billigere, bedre og mere miljøvenlig er nogle af de nøgleord, som rådgiverne og landmændene bruger til at beskrive effekten af den nye teknologi. Kobber fra kabelskrot har også værdi. CASE: AFFALD OG GENBRUG SAMFUNDSANSVAR BETALER SIG Affaldssortering og genbrug har stor bevågenhed på alle Cheminovas fabrikker. På denne måde belaster vi miljøet mindre og får flere ressourcer til rådighed. Ud fra ønsket om at udvise samfundsansvar besluttede medarbejdere i el-afdelingen på produktionsanlægget i Danmark at iværksætte affaldssortering. I forbindelse med vedligehold på anlæg og bygninger er der især fokus på genanvendelse af kobber fra ledninger og elektriske installationer. Kobberet sendes til smeltning med genbrug for øje. Med de stigende priser på kobber er der tillige penge at hente for hver container med kabel- og elmotorskrot, der sendes af sted. Til glæde for virksomheden, samfundet og miljøet. CHEMINOVA værdier, vi viser samfundsansvar 13

14 Vi når ambitiøse mål Alcançamos metas ambiciosas Мы достигаем амбициозных целей Wir entscheiden und handeln Vi beslutter og vi handler Nous décidons et nous agissons CHEMINOVA værdier 14

15 Somos buenos ciudadanos corporativos Vi viser samfundsansvar Wir zeigen Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt Vi anerkender resultater We recognize results Nous sommes innovants Мы инновационная компания Vi er innovative CHEMINOVA værdier 15

16 HELPING YOU GROW idworks.dk HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af hans produktion, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Derved skaber vi værdi ikke blot for landmanden, men også for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og andre interessenter det være sig økonomisk, fagligt eller humanitært. Cheminova A/S P.O. Box Lemvig Hovedkontor Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Tlf Fax

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Kulturprofil for Microsoft 2015

Kulturprofil for Microsoft 2015 Mød Microsoft 2015 2 Kulturprofil for Microsoft 2015 Indledning Velkommen til Microsoft.... Side 4 Inspiration Vi er drevet af passion... Side 8 Ansættelse og velkomst Kom, som du er. Gør det, du brænder

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

AXCELS ÅRSSKRIFT 2010

AXCELS ÅRSSKRIFT 2010 ÅRSSKRIFT 2O1O AXCELS ÅRSSKRIFT 2010 WWW.AXCEL.DK DET AKTIVE EJERSKAB SKABTE VÆRDIER I 2010 VI SKAL IKKE VÆRE ICOPAL NR. 2 6 24 NYHEDER AXCELS MISSION, MÅL OG STRATEGI 14 12 AXCELS LEDELSE OG INDUSTRIAL

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

ANTALIS CSR- RAPPORT

ANTALIS CSR- RAPPORT ANTALIS CSR- RAPPORT 2014 ANTALIS I TAL Antalis er Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation. 5.585 MEDARBEJDERE ANTAL KUNDER 120.000 1,815 MIO. TON PAPIR

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2008

Bæredygtighedsrapport 2008 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN Indhold 04 06 07 10 14 20 26 32 36 POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen Fakta om Danfoss Danfoss Koncernen Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter og systemløsninger. Vore

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser 10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Teknologisk Institut, Arbejdsliv, udarbejdet

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi håndterer spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarlig måde for at sikre

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser 10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser har i samarbejde med Teknologisk Institut, Arbejdsliv, udarbejdet

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere