HELPING YOU GROW VÆRDIERNE ER VORES FÆLLES FUNDAMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELPING YOU GROW VÆRDIERNE ER VORES FÆLLES FUNDAMENT"

Transkript

1 HELPING YOU GROW VÆRDIERNE ER VORES FÆLLES FUNDAMENT

2 KÆRE KOLLEGER Cheminova har en mission, og du spiller en meget vigtig rolle. Vores fælles mission er at bidrage til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Vi har en vision og nogle mål, som skal nås. Kun ved fælles indsats vil det lykkes os at gøre en forskel og nå vores mål. Vi skal naturligvis fortsat identificere, udvikle, producere, registrere og markedsføre gode kvalitetsprodukter for at skabe værdi for vores kunder og for alle andre interessenter. Kunder, partnere, investorer, kolleger og alle andre skal opleve, at vi lever op til vores slogan Helping you grow. Formålet med dette hæfte er gennem en række eksempler at vise, at værdierne lever i hverdagen, så vi hver især udfordres og inspireres til fortsat at leve værdierne. Vi kan være stolte af vores bidrag til verden og vores løbende indsats. Baseret på vores fællesskab og stærke, fælles værdier er jeg overbevist om, at vi sammen kan skabe mere succes i fremtiden. Kurt Pedersen Kaalund Administrerende direktør Cheminova består i dag af langt over mennesker fordelt over hele kloden. Vi har meget forskellige baggrunde, sprog og kultur. Vores personlige værdier, mål og forventninger er givetvis også forskellige. Mangfoldigheden og forskelligheden er en styrke, som gror på et fundament af fælles værdier. Disse værdier er udgangspunktet for, hvordan vi arbejder og samarbejder, og værdierne er med til at sætte rammerne for vores handlinger. De fælles værdier skaber derfor kun værdi, hvis de fører til handlinger. Værdierne lever i vores dagligdag, og vi lader os hver især udfordre og inspirere af værdierne til at nå målene. Udgivelse: September 2012 Redaktion: Ole Zinck, HR Manager, DK, og Lars-Erik Kruse Pedersen, Vice President, Corporate Communication (ansv.)

3 Værdierne er vores fælles fundament Vores værdier udgør et fælles udgangspunkt for vores daglige arbejde. We achieve ambitious goals Værdierne skaber kun værdi for os som mennesker og for virksomheden, hvis vores adfærd afspejler virksomhedens We are innovative værdier. We decide and act Værdierne skal leve i dagligdagen og være et bærende element i kulturen. Vi er forskellige, har forskellige holdninger, We recognize results baggrund og mål i livet, så der vil altid være forskelle i, hvordan værdierne leves i praksis. We are good corporate citizens Vi kan derfor ikke præcist definere, hvad der skal forstås ved hver værdi. Det gør det kun endnu vigtigere hele tiden at synliggøre og formidle eksempler på, hvordan værdierne lever i vores adfærd i dagligdagen. På den måde skabes et fælles billede af værdiernes betydning. Vi må hver især overveje spørgsmålene: Hvad betyder værdierne for mig i mit job og i relation til mine opgaver? og Hvad er det, jeg skal gøre mere af, og hvad skal jeg undlade at gøre?. Målet er, at værdierne leves i dagligdagen først derved skaber værdierne værdi. Det er hensigten at bidrage til denne proces gennem en række eksempler indeholdt i dette hæfte. VÆRDIER MISSION Vi når ambitiøse mål Vi er innovative Vi beslutter og vi handler Vi anerkender resultater Vi viser samfundsansvar VISION Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse. Værdiskabelsen skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter. CHEMINOVA værdier 3

4 VI NÅR AMBITIØSE MÅL Det gælder om at sætte ambitiøse mål og gøre en indsats for at nå dem Vi sætter ambitiøse mål for det daglige arbejde, så vi kan nå Cheminovas overordnede mål. Det er inspirerende for os alle, når vi kan se, at vores kolleger brænder for at opnå bedre resultater. CASE: CERTIFICERING NÅR ANDRE KAN SE, AT VI NÅR MÅLENE CASE: RESULTATER MED LEAN LEAN VÆNNER OS TIL AT SÆTTE AMBITIØSE MÅL På produktionsanlæggene i Indien gør medarbejdere og ledelse hele tiden en fælles indsats for at forbedre miljø- og arbejdsmiljøforholdene. Det er lykkedes at nå en standard, der er højere end hos de fleste andre indiske kemiproducenter. Ét er, at vi selv kan se, at en række mål bliver opfyldt, noget andet er at få forholdene vurderet af uafhængige inspektører. Vi har med succes gennemført en auditeringsproces med virksomheden Det Norske Veritas og fået certifikater på, at vi lever op til standarderne ISO og OHSAS Certifikaterne dækker miljø, sikkerhed og sundhed inden for design, fremstilling og levering af tekniske agrokemikalier. Tilsvarende certificeringer er eller vil blive opnået på Cheminovas andre fabrikker. De veludstyrede værkstedsvogne sparer tid for håndværkerne, når de arbejder uden for værkstederne. CHEMINOVA værdier, vi når ambitiøse mål 4 Certifikatet for sundhed og sikkerhedsstandard. Lean (der egentlig betyder slank) henter inspiration fra Japan. Lean drejer sig om at arbejde smartere, så vi får mere ud af indsatsen og begejstres for resultatet. Det er i hverdagen - og ikke kun i VI HAR OPNÅET RESULTATER I MILLION- KLASSEN UDEN AT ARBEJDE HÅRDERE festtaler det foregår. Vi har praktiseret Lean i flere år, og vi har opnået store resultater på fabriksanlæg, tapperier og værksteder i Danmark. Det meste er opnået på baggrund af medarbejdernes egne ønsker og idéer til forbedringer. På produktionsanlæggene for ukrudts- og svampemidler har vi opnået resultater i mange millioner kroners klassen uden at arbejde hårdere. Alle har deltaget i at foreslå og gennemføre forbedringer. Derfor giver det mening at sætte ambitiøse mål for produktionen. Målene bliver løbende nået. Knaphed på et af vores nyeste svampemidler gav anledning til en række små og store ændringer på anlægget, så f.eks. tilstopninger og spildtid blev reduceret. Resultatet fremstår i form af væsentligt mere produkt hver uge. På værkstederne har simple ting som orden på værktøjet og færdigpakkede biler med det fornødne reparationsudstyr gjort en stor forskel. Tiden bruges nu i langt højere grad end tidligere på selve opgaverne, og vi har nu højere ambitioner om, hvor mange reparationer vi kan nå at lave på en arbejdsdag.

5 CASE: SALG OG FORBEDRINGER NÆSE FOR VÆKST I FORSKELLIGE SITUATIONER CASE: PRODUKTIONSÆNDRING Høj-margin produkter i stedet for glyphosat Fremgang i salget og forbedringer i produktionen er ensbetydende med vækst. Men forudsætningerne for at nå ambitiøse mål er meget forskellige fra land til land. I Indien har vi opnået stor fremgang i det seneste år. Uddelegering af ansvar til salgsregionerne og fokus på tæt kundekontakt har gjort det muligt at nå salgsmålene. Hver sælger skal være i løbende kontakt med mindst 200 kunder for at have fingeren på pulsen. I Mexico reviderer vi salgsmålene månedligt med henblik på at fange nye forretningsmuligheder og sætte nye mål. CASE: MARKEDSUDVIKLING Eksperterne havde forudsagt, at rust i sojabønner kunne blive et stort problem i USA, ligesom det er i Brasilien. Baseret på erfaringerne fra Sydamerika satte vi os et stort forretningsmæssigt mål: At gøre svampemidlet flutriafol til det ledende produkt på markedet. Efter en ihærdig indsats lykkedes det i 2007 registreringsteamet at få godkendt stoffet til bekæmpelse af sojarust i USA. Det var vores første registrering baseret på et aktivstof, der aldrig før havde været brugt i USA. I sig selv var det et ambitiøst mål, og det nåede vi. Men nogen egentlig rust-epidemi kom der aldrig. Vi måtte indse, at vi ikke kunne nå vores markedsmæssige mål. Der var altså brugt mange ressourcer på et marked, der indtil videre er udeblevet. Fremfor at lægge flutriafol på hylden i USA besluttede vi at sætte os et nyt mål. Vi gik i gang med at identificere andre og måske lidt mindre oplagte muligheder, som kunne være med til at gøre produktet til en god forretning, selv uden sojarust. I 2011 kunne vi lancere flutriafol til at bekæmpe to svampesygdomme i æbler og opnåede mere end 10% markedsandel i løbet af det første år. Vi arbejder på at få produktet ind i flere afgrøder såsom vindruer, kirsebær, jordnødder og majs, hvor vi ser gode muligheder. Desuden er vi i 2012 kommet ind på markedet i Texas, hvor produktet kan beskytte bomuldsplanternes rødder mod angreb af råd. Det er nu givet, at vi når vores nye mål om at vende et slunkent projekt til en succes. Tapning og etikettering hos Headland. Rusland er et eksempel på, at forretningsmuligheder kun bliver realiseret, når garanti for betalingen på forhånd er sikret. Headland i Storbritannien har ambitiøse mål for forbedringer det fører også til vækst for Cheminova. Her er man godt i gang med at bruge SAP. I produktionen arbejdes der med nye etiketteringsmaskiner og ny tappelinje, og området til modtagelse og lagring af råvarer er blevet fornyet. VI GIVER IKKE OP, SELVOM VI IKKE NÅR MÅLET Flutriafol er i USA godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler. CASE: DISTRIBUTION Partnerskab i Frankrig Cheminova Frankrigs tostrengede strategi blev fastlagt i Forretningsudviklingen skulle baseres på reorganisering af det lokale datterselskab og oprettelse af samdistribution med en anden vigtig distributør, hvorved både synergi og forskellighed kunne udnyttes. Den opnåede vækst i 2011 og de hidtil gode resultater i 2012 viser, at strategien har været vellykket. Cheminovas nye lokale struktur har vist sig at være bedre tilpasset det franske marked og er blevet forstærket af et antal nye registreringer, hvilket har givet en stærkere tilstedeværelse på markedet gennem bæredygtig vækst. Cheminova Australien teamet måtte se sig om efter en ny forretning til Wyong formuleringsanlægget for 2012 og fremad. En ny forretningsfilosofi for glyphosat betød nemlig ledig kapacitet på anlægget. Det var i sandhed et ambitiøst mål, når man tager i betragtning, at produktion af glyphosat-produkter udgjorde 47% af 2012-budgettet, når man tænker på de tidsrammer, der normalt er nødvendige for at sikre ny forretning, og når man tænker på den kompleksitet, der hører med til at introducere nye produkter på et formuleringsanlæg. Teamet var dog enige om, at både salget af brandede produkter og produktionsenheden ville kunne nå deres mål med en aggressiv indsats for at hjemtage nye produktioner for Vi besluttede især at gå efter lav-volumen-høj-margin produkter til veterinære formål. Vi har sikret forretning fra nye kunder til lønproduktion. Forretningen bidrager allerede i 2012 og forventes at vokse støt i Mest imponerende er det, at et helt nyt anlæg til produktion af slow-release mikronæringsstoffer kommer til at bidrage markant. Den hastighed, hvormed det blev besluttet at sætte gang i det nye anlæg og at opnå den registreringsmæssige godkendelse, er helt uden fortilfælde. Produktionsanlægget i Wyong forventer at nå budgetmål for 2012 for overskud før skat. Det vil være noget af en bedrift, når man tager den udfordrende vej til målet i betragtning. Forhandleraftalen har givet resultater og bidraget til væksten i 2011 og Aftalen sigter mod en passende lancering af nye specialprodukter, hvilket kræver en bredere tilstedeværelse i markedet, end det har været muligt med Cheminova Frankrigs egen bemanding. Det, at vi har vores eget stærke interne EU- og franske registreringsteam, gør os i stand til fortsat at registrere nye produkter og fuldt ud udnytte Cheminovas projekt-pipeline. Denne forretningsmodel leverer den værdi, der kræves af selskabet, og den vil sætte os i stand til at nå de ambitiøse mål, der er sat for det franske marked. CHEMINOVA værdier, vi når ambitiøse mål 5

6 VI ER INNOVATIVE Vækst gennem nye produkter Innovation har givet os adgang til markeder med nye produkter, der har øget vores omsætning og indtjening. Kreativiteten har skabt et bredere produktprogram, har fjernet begrænsninger og givet betydelige resultater. Kemi og kemiske processer er kernekompetencer for vores udviklingscentre i Indien og i Danmark, hvor tilsammen mere end 200 medarbejdere er beskæftiget med teknologi og innovation. Der arbejdes både på forbedringer af den eksisterende produktion og med at skabe nye produkter. CASE: PRODUKTUDVIKLING Fenoxaprop anvendes bl.a. til bekæmpelse af flyvehavre. NYT LIV TIL ET GAMMELT UKRUDTSMIDDEL ingen andre benyttet sig af. Derfor gik vi stille med dørene, indtil det omfattende afprøvningsarbejde var gennemført, og alle godkendelser var i hus. Opgaven var nu at skaffe den nye safener i tilstrækkelige mængder. Dette problem kunne vores kompetencer inden for kemisk udvikling og produktion gøre noget ved. Selvom kemien var ny, etablerede vi hurtigt vores egen produktion af dette stof. Ukrudtsmidlet fenoxaprop anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i hvede og byg. Midlet indeholder en såkaldt safener, der beskytter afgrøden. Der findes kun få stoffer, der kan bruges som safener, og den, der traditionelt bruges med fenoxaprop, var patentbeskyttet. Der findes imidlertid en helt anden safener, beregnet til et andet produkt, der dog kun bruges i hvede. Et grundigt arbejde i laboratoriet og talrige markforsøg viste, at netop denne safener var velegnet til brug sammen med fenoxaprop både i hvede og byg. Denne mulighed havde Fenoxaprop med ny safener blev lanceret under navnet Foxtrot fem år før patentudløb for produkter baseret på den gamle safener. Vi sælger Foxtrot i 20 lande. Produktet anvendes bl.a. til bekæmpelse af flyvehavre, der ifølge dansk lov skal bekæmpes, når den optræder. CASE: PRODUKTPROGRAM NYT PRODUKTPROGRAM I INDIEN CHEMINOVA værdier, vi er innovative 6 Det kræver opfindsomhed at transformere produktprogrammet i vores branche. Cheminova Indien stod over for en stor forretningsmæssig udfordring med at finde afløsere for monocrotophos og andre meget giftige insektmidler, som blev udfaset. Det var disse produkter, det indiske selskab levede af at producere og sælge før i tiden, så en gennemgribende forandring var påkrævet. I Indien lancerede vi nye blandingsprodukter, færdigvarer i forbedret form og fik rettigheder til at distribuere andre virksomheders produkter. Det krævede en effektiv salgsorganisation og produktudvikling. I alt har vi lanceret mere end 40 nye produkter i Indien i de seneste tre år. Det gamle monocrotophos-anlæg blev bygget om og fremstiller i dag et nyt lavgiftigt svampemiddel, der skal markedsføres over hele verden. Det krævede handlekraft og teknisk ekspertise at gennemføre denne fornyelse af produktionen. Der er mange Cheminova-produkter på markedet i Indien.

7 CASE: MARKEDER OG ANVENDELSE VI UDVIKLER PRODUKTERNE TIL NYE ANVENDELSER Når vi kan hjælpe landmændene ved at levere nye løsninger, giver det værdi for begge parter. Det eksisterende produktprogram har vist sig at rumme nye muligheder, der udnyttes i alle regioner. Svampemidlet fluazinam (Zignal ), som vi producerer i Danmark, blev introduceret til bekæmpelse af kartoffelskimmel især i Irland og Storbritannien. Svampemidlet er nu blevet afprøvet og godkendt til et helt andet formål i Brasilien. Et stort marked i sojabønner er blevet tilgængeligt for os til bekæmpelse af stængelråd. Det er en af de alvorligste svampesygdomme i sojaafgrøden. Svampen kan bekæmpes med Zignal. Fluazinam anvendes til bekæmpelse af stængelråd. Stængelråd med overlevelsesorganer (sclerotier). I Colombia har vi haft succes med introduktion af et ukrudtsmiddel til brug i rismarker. Dette produkt blev oprindeligt udviklet til brug i korn mod ukrudt før NYE MULIGHEDER MED PRODUKTER ANVENDES PÅ TVÆRS AF REGIONER fremspiring. Efter et grundigt forarbejde er dette ukrudtsmiddel blevet et vigtigt værktøj for landmændene, fordi det er velegnet til at bekæmpe græsukrudt, der ellers er meget vanskeligt at kontrollere i risafgrøden. CASE: BLANDINGER VANSKELIGE BLANDINGER GIVER UNIKKE PRODUKTER Afgrøderne bliver oftest angrebet af flere svampesygdomme, insekter og ukrudt på én gang. Derfor kan intelligent brug af blandinger af aktivstoffer være til gavn for høstudbyttet. Inden et produkt med flere aktivstoffer udvikles, prøver vi konceptet af ved at sælge sampak-produkter, som er afstemt til det rigtige blandingsforhold. Sampak-salg giver tidlig markedsadgang og erfaringer fra marken. Et blandingsprodukt af ukrudtsmidlerne diflufenican og metsulfuron-methyl er for nyligt lanceret i Storbritannien og Danmark til brug i hvede og byg. Produktet udnytter de to aktivstoffers forskellige virkning på ukrudtsarter i flere vækststadier. INTELLIGENT BRUG AF BLANDINGER GAVNER HØSTUDBYTTET Når vi udvikler et egentligt blandingsprodukt må forskellene i aktivstoffernes kemi, opløselighed og fysiske struktur analyseres og bringes til at spille sammen på den rigtige måde. Det har ført til, at vi markedsfører helt unikke og avancerede blandingsprodukter, der er stabile, selvom nogle af indholdsstofferne normalt ikke tåler at blive blandet. For at nå målet anvender vi fysisk-kemiske principper som mikroindkapsling, styring af krystalformer og partikelstørrelse, brug af stabilisatorer, grønne opløsningsmidler og bærestoffer samt specielle fremstillingsteknikker. Mens godkendelse af blandingsprodukter afventes i Thailand og Mexico, kan salget påbegyndes i form af sampakning af produkterne. Flere anlæg styres fra ét kontrolrum. Skifteholdene holdes ajour vha. Lean-tavler. CASE: PRODUKTIONSSTYRING Innovativ produktionsstyring Lean-processen på vores fabriksanlæg i Danmark har givet resultater på mange områder. Eksempelvis kan procesoperatørerne nu styre to produktionsanlæg fra ét kontrolrum. Tidligere havde hver produktion sit eget kontrolrum med hver sin bemanding. Denne nytænkning har givet mere fleksibilitet og været med til at fastholde produktionskapaciteten. Dette har påvirket vores konkurrencekraft på produkterne positivt og har frigivet arbejdskraft til andre opgaver. CHEMINOVA værdier, vi er innovative 7

8 VI BESLUTTER, OG VI HANDLER Her er der ikke langt fra beslutning til handling Når vi får beslutninger omsat til handling, er vi med til at sikre, at vores globale organisation fungerer. Værdien modvirker bureaukrati og forhindrer, at beslutninger sættes i unødvendigt kredsløb rundt i organisationen, uden at noget flytter sig. Værdien Vi beslutter og vi handler kræver naturligvis sund dømmekraft hos medarbejdere på alle niveauer. CASE: RØNTGENANALYSE FORSKELLEN KAN SES MED RØNTGEN Et stigende antal nye projekter drejer sig om krystallinske stoffer. Nøjagtig viden om krystallernes beskaffenhed er nødvendig, både når stabile formuleringer skal produceres, og når der skal designes produktionsprocesser til fremstilling FRA BESLUTNING TIL HANDLING GIK DER KUN TO MÅNEDER af aktivstoffer. Derfor er hurtig og daglig adgang til pulver-røntgenanalyser en stor hjælp i udviklingsarbejdet og i kvalitetskontrollen. I forbindelse med løsning af et krystalproblem i et nyt projekt besluttede medarbejdere i Synteseudvikling og i Analyseudvikling at argumentere for investering i et pulverrøntgenapparat, hvilket blev bevilget af ledelsen. En delegation besøgte leverandøren, vi fik en demomodel til låns for senere at modtage den helt rigtige model. Fra beslutningen blev truffet, til vi var kørende, gik der kun to måneder. Det fungerer, vores problem er løst, og vi har derudover allerede opnået helt ny erkendelse, der er kommet os til gavn vedrørende et eksisterende produkt. Denne indsigt havde vi aldrig fået uden at vise handlekraft, så vi nu selv kan arbejde med røntgenanalyser frem for at få arbejdet lavet ude i byen. En analyse kræver mindre end et gram stof og tager ca. et kvarter. Resultatet fortolkes og diskuteres. CASE: SAMARBEJDE AT FORSTÅ EN METODEBESKRIVELSE ER ÉN TING, MEN AT FÅ EN TEST TIL AT FUNGERE I PRAKSIS ER NOGET HELT ANDET CHEMINOVA værdier, vi beslutter, og vi handler 8 Videoinstruktion kan være en fordel i driftsanalysen, hvor laboranterne arbejder på skiftehold og derfor ikke så let kan udveksle erfaringer og modtage fælles oplæring. Som et pilotforsøg kan de nu blive instrueret i at lave en test for emulsionsstabilitet ved hjælp af en video, hvor en kollega fra Formuleringsudvikling viser, hvordan testen skal udføres i praksis, og giver gode råd med på vejen. Emulsionen må ikke skille. Produktet skal efter blanding med vand ligne letmælk. Instruktionsvideoen blev lavet efter en periode, hvor driftslaboratoriet havde problemer med at få testen til at fungere, og hvor der blev brugt megen tid på fejlfinding. På et fællesmøde blev det besluttet, at en video kunne klare opgaven med ensartet instruktion og overlevering af erfaringer, uafhængigt af tidspunktet. Beslutningen blev omsat til handling: Instruktionsvideoen blev lavet, og alle kan bruge den, når de vil.

9 CHEMINOVA BULGARIEN VAR BLANDT DE FØRSTE SELSKABER TIL AT TILBYDE MIKRONÆRINGSSTOFFER PÅ DET BULGARSKE MARKED CASE: PRODUKTSORTIMENT VI BESLUTTER, OG VI HANDLER OG OVERVINDER LANDMÆNDENES SKEPSIS I BULGARIEN OG RUMÆNIEN I Cheminova Bulgarien vurderede man mikronæringsstoffernes potentiale, besluttede at gøre dem til en nøglefaktor for succes og handlede hurtigt ved i første omgang at lancere produkterne med EUgodkendt etiket. I 2008 fik Cheminova Bulgarien mulighed for at markedsføre de første mængder af mikronæringsstoffer og var blandt de første selskaber, der tilbød denne type produkter på det bulgarske marked. Mikronæringsstofferne produceres af Cheminovas datterselskab Headland i Storbritannien. På det tidspunkt var konceptet med at anvende mikronæringsstoffer til bladsprøjtning endnu ikke særligt populært blandt de bulgarske landmænd. I det første salgsår startede vi med to produkter - til korn og raps, og der opnåedes en god omsætning. I det andet salgsår tilbød Cheminova Bulgarien et bredere sortiment af gødning til bladsprøjtning, nu med seks produkter til hovedafgrøderne korn, majs, solsikker og raps. For første gang var mikronæringsstoffer en del af Cheminova-teknologien til den overordnede beskyttelse af afgrøder. Cheminova Bulgarien var den første, som inkluderede blad-gødning i de såkaldte recepter til at opnå større og bedre udbytte af hovedafgrøderne korn, majs, solsikker, raps og druer. Recepten angiver kombineret brug af et ukrudtsmiddel, et svampemiddel og blad-gødning. Fremover vil den samme salgsstrategi blive anvendt i Rumænien, hvor markedspotentialet er større og stadig mangler at blive udnyttet. For at støtte salget i begge lande har Cheminova organiseret en international konference om højere udbytte fra den kombinerede anvendelse af Cheminovas plantebeskyttelsesmidler og blad-gødning fra Headland. Der skal træffes mange rigtige beslutninger i projektarbejde. CASE: PROJEKTVURDERING Projektpleje Cheminovas udvikling er baseret på introduktion og salg af nye produkter. Vi har derfor mange projekter vedrørende nye produkter i støbeskeen. Projekterne er på forskellige udviklingsstadier, og der kommer hele tiden nye til. Fra en idé fostres, til et nyt produkt kommer på markedet, kan der let gå mere end 5 år. Vi lever i en dynamisk verden, hvor bl.a. markederne, konkurrencen og tilgængeligheden af råvarer ændrer sig. Så nogle projekter må stoppes. Det er ligesom en have, hvor ukrudtet må luges bort, så der bliver lys og næring til blomsterne. Det er dog vanskeligt med projekter, fordi de er bemandet med engagerede medarbejdere, der brænder for idéen. Hvis den økonomiske kalkule viser, at et projekt ikke længere er livsdueligt, iværksættes en fornyet gennemregning af forudsætninger og muligheder. Hvis denne falder negativt ud, er både ledelse og projektmedarbejdere blevet meget bedre til hurtigt at gøre kort proces. Mikronæringsstoffer på udstilling. CASE: BESLUTNINGSPROCES I SALGSARBEJDE HURTIG RESPONS ER NØGLEN TIL KONKURRENCEDYGTIGHED I Cheminova Indien og Mexico er der taget initiativer til at gøre beslutningsprocessen hurtigere og mere effektiv hos de salgsansvarlige ude i landet langt fra hovedkvarteret. I begge lande dækker Cheminovas salgsorganisation meget store og forskelligartede geografiske områder, hvor forretningsmulighederne varierer betydeligt. Hurtigere respons på markedets behov og aktiv opsøgning af nye forretningsmuligheder kræver, at de rigtige beslutninger tages hurtigt og følges op endnu hurtigere. I Mexico har vi indført discount autonomi for salgspersonalet, der kan klare de fleste prisforhandlinger og rabattilbud selv. Også bl.a. Skype og andre elektroniske medier gør, at man hurtigt og effektivt kan afstemme med ledelsen, der står effektivt til rådighed det meste af døgnet. Cheminova Indien arbejder med et program, der har til formål i højere grad at transformere respons fra markedet direkte til salgsmuligheder. Dette gøres gennem at skabe regionalt ejerskab til prissætning og beslutningstagning. Systemet virker og har allerede skabt mere ansvarlighed og rettidig beslutningstagning med hensyn til at gribe mulighederne, når de viser sig ude i de respektive regioner. CHEMINOVA værdier, vi beslutter, og vi handler 9

10 VI ANERKENDER RESULTATER Et skulderklap, et diplom eller en lagkage Cheminova er en global virksomhed, der favner mange forskellige nationaliteter, mennesker og aktiviteter. Overalt i organisationen anerkender vi den indsats, der bliver ydet, og de resultater, vi når. CASE: BETALINGER FRA KUNDER SYNLIGT RESULTAT AF ARBEJDET MED AT INDDRIVE GÆLD Økonomiafdelingen udfører løbende en målrettet indsats for at inddrive tilgodehavender. CHEMINOVA værdier, vi anerkender resultater 10 Økonomiafdelingen gør en målrettet indsats for at inddrive tilgodehavender fra vores kunder. Et særligt fokus på tilgodehavender, hvor betalingsfristen er overskredet, har givet rigtig gode resultater. I afdelingen Corporate Finance høster medarbejderne ros for indsatsen. Arbejdet følges ved ugentlige møder, og en dedikeret debitormedarbejder tager selv ansvar for at følge op med Customer Service. Hver måned laves en opgørelse over andelen af tilgodehavender, hvor betalingsfristen er overskredet. Det er en fornøjelse for medarbejderne at se på kurverne: Andelen bliver mindre måned for måned et synligt bevis på, at arbejdet bærer frugt. Når vi beder vores kunder om at betale til tiden, får vi flere penge hjem på bankbogen - det er med til at forbedre arbejdskapitalen. Dermed kan medarbejderne i Corporate Finance let se, at de bidrager direkte til et af Cheminovas strategiske mål. CASE: LEVERING Cheminovas datterselskab i Storbritannien, Headlands salg af svampemidler gik rigtig godt i første halvår af 2010 over I Supply Chain glæder man sig over anerkendelsen af arbejdsindsatsen. GODT MED FLERE KUNDER I BUTIKKEN NÅR DER ER VARER PÅ HYLDERNE HURTIG LEVERING GAV EKSTRA INDTJENING forventning. Det lykkedes endda at få et betydeligt ekstra salg af Riza (tebuconazol), fordi Supply Chain og Customer Service kunne sørge for hurtig levering. Headland anerkendte indsatsen ved at fremhæve den i månedsrapporten til ledelsen. Produktchefen var hurtig til at sende anerkendelsen videre til Supply Chain, så de kunne se, at deres indsats var værdsat, og at de havde været med til at skabe resultater i form af salg og yderligere indtjening.

11 CASE: ARBEJDSMILJØ DEN GYLDNE GULVSPAND Den gyldne gulvspand. BEDRE INDEKLIMA OG FÆRRE ULYKKER Formanden for Arbejdsmiljøudvalget på fabrikken i Danmark uddelte i foråret 2011 Den Gyldne Gulvspand til værkstederne for at anerkende den indsats, medarbejderne yder for at have en pæn og ryddelig arbejdsplads. Det er anlægsværkstedet, vedligeholdsværkstedet og pumpe/drejeværkstedet, der har arbejdet med 5S som en del af Lean-arbejdet, og de har nået gode resultater. Ryddelighed mindsker risikoen for arbejdsulykker, samtidig med at ryddelighed og rengøring giver et bedre indeklima. Uddelingen af Den Gyldne Gulvspand markerede Arbejdsmiljøtjenestens kampagne, der opfordrede til fokus på oprydning og rengøring overalt. Før kåring af vinderen havde Arbejdsmiljøudvalgets formand og Arbejdsmiljøtjenesten også været på inspektion i produktionen, laboratorierne og kontorerne, som også var omfattet af kampagnen. Der blev uddelt en 2. præmie til chlorpyrifos-anlægget, mens analyselaboratorium nr. 11 og registreringsafdelingen delte 3. præmien. CASE: TEAMWORK CASE: LEAN Lean er ikke lutter lagkage - men næsten DELT GLÆDE ER DOBBELT GLÆDE At anerkende et resultat betyder at synliggøre en indsats. Det er motiverende for os, at andre bemærker, når vi gør det godt, og når vi har ydet en ekstra eller usædvanlig indsats for at nå et mål. Anerkendelse kan antage mange former - det kan være et skulderklap i hverdagen fra leder eller kolleger, det kan være lagkage til kaffen for at fejre et resultat, eller det kan være en mere formel tilkendegivelse af en særlig indsats. Fælles for al anerkendelse er, at man kan dele sin glæde over et godt resultat med andre det bliver glæden ikke mindre af. Det er vigtigt, at vi løbende anerkender hinandens indsats. Gennem nogle år har vi med godt resultat arbejdet på at indføre Lean-principper i produktionen og i værkstederne i Danmark. Nu er vi i gang med initiativer i laboratorierne og i administrationen. Lean på Cheminova giver Resultater, der styrker vores konkurrenceevne. Trivsel gennem værdi i arbejdet. Dynamik gennem løbende forbedringer og innovation. For de mange, som har deres daglige arbejdsplads på Rønland, er det spændende at følge med i, om det lykkes at opnå og opretholde en profitabel produktion. Det har Lean-manageren og hans team stor forståelse for, og for dem er det en naturlig del af Lean-arbejdet at anerkende Der serveres af og til lagkage, når en afdeling har opnået gode resultater. resultater. Til stor glæde for os alle kan vi derfor ofte læse om gode produktionsresultater, der er opnået som følge af Leanarbejdet. En gang imellem er der endda Lean-lagkage, og selvom Lean betyder slank, er det rigtig flødeskumslagkage fra bageren i Harboøre. CASE: TRÆNING OG UDDANNELSE Medarbejder i Indien hædres for lang og tro tjeneste. ANERKENDELSE SIKRER OPBYGNING AF KNOWHOW I INDIEN I Cheminova Indien kender vi betydningen af at kunne fastholde dygtige medarbejdere og arbejder bevidst på, at vi skal være en attraktiv arbejdsplads. At fastholde dygtige medarbejdere er af stor betydning for opbyggelse af den knowhow, som er så vigtig for konkurrenceevnen. Anerkendelse af resultater og loyalitet over for virksomheden er vigtige redskaber i denne sammenhæng. Anerkendelse kan være at opfordre medarbejderen til at deltage i brancheseminarer eller forskellige fora for industrien, individuelle programmer for træning og efteruddannelse eller slet og ret anerkendelse for lang og tro tjeneste. I Indien er lang anciennitet undtagelsen, men i Busy Bee, som er Cheminova Indiens interne blad, kunne man i marts 2011 læse om ikke mindre end fem Long Service Awardees, der blev fremhævet og anerkendt for deres indsats for virksomheden igennem 10, 15 eller endda 20 år. CHEMINOVA værdier, vi anerkender resultater 11

12 VI VISER SAMFUNDSANSVAR Social ansvarlighed har mange ansigter Sult og underernæring plager en milliard mennesker. Cheminovas mission er at bidrage til fødevaresikkerheden gennem produkter, der øger og forbedrer landbrugets produktion. Vores slogan Helping you grow sammenfatter og understreger, at vi vil gøre en forskel. Også gennem mange andre aktiviteter i vores dagligdag bidrager vi med samfundsansvar over for vores omverden. CASE: ARBEJDSMARKED NEDBRYDNING AF BARRIERER I FORHOLD TIL UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Cheminova-organisationen på Rønland i Danmark har som en stor arbejdsplads i lokalområdet årelang tradition for at påtage sig et samfundsmæssigt og socialt ansvar. Et ansvar, som ikke alene medvirker til at gøre virksomheden til en attraktiv arbejdsplads, men som også medvirker til at sikre en social bæredygtig udvikling i lokalområdet. Vi hjælper f.eks. løbende skoler med at lade såkaldt utilpassede unge komme i praktik eller afklaringsforløb. Vi har lyttet til deres behov og har sammen med dem fundet attraktive udviklingsforløb. Dette har fået flere unge til at gennemføre en uddannelse. Vi hjælper ofte de nærmeste kommuner med at gennemføre arbejdsprøvning for mennesker, der er blevet ramt af fysiske eller psykiske problemer, og som ikke længere har de samme muligheder på arbejdsmarkedet som de fleste. CSR-inspektion hos indisk leverandør. MEDVIRKER TIL EN SOCIAL BÆREDYGTIG UDVIKLING I VORES LOKALOMRÅDE CASE: LEVERANDØRER Leverandører skal leve op til standarden CHEMINOVA værdier, vi viser samfundsansvar Cheminova har jobs inden for mange forskellige fag. Vi har medarbejdere ansat i flexjob. Mennesker med nedsat funktionsevne i arbejdslivet får hermed mulighed for at udnytte deres evner gennem jobs, hvor de varetager løsningen af en række af virksomhedens opgaver. Disse medarbejdere bidrager også positivt til innovationen i virksomheden, så vi får gjort tingene på den mest hensigtsmæssige og smarteste måde. Vi har etableret et virksomhedscenter i samarbejde med det lokale jobcenter, hvor vi løbende har plads til ni ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Pladsen tilbydes tre måneder ad gangen med mulighed for forlængelse. Der foretages løbende vurdering (auditering) af primært arbejds- og miljøforhold hos vores leverandører. I forbindelse med en produktionsaudit for et af vores produkter fandt vi helt urimelige forhold på en række områder hos en kinesisk leverandør. Samarbejdet blev evalueret, men måtte ophøre, og udviklingsafdelingen flyttede produktionen af det pågældende stof. Dette arbejde resulterede i en bedre produktionsproces, som i samarbejde med Cheminova Indien kunne flyttes til Indien. Første trin i produktionsprocessen kunne lægges ud til andre kompetente virksomheder, og sluttelig blev produktionsomkostningerne oven i købet lavere. 12

13 På markederne i landsbyerne ses værdien af bedre landbrugspraksis. I landsbyerne i Indien underviser man også kvinderne i brug af personlige værnemidler. Det er effektivt og nemt at bekæmpe svampesygdomme i bananplantagerne med det nye udst yr. CASE: LANDSBYPROJEKTER TIL GAVN FOR MENNESKER I LANDSBYER I TO VERDENSDELE I flere delstater i Inden gennemfører vi et antal landsbyprojekter i tæt samarbejde med lokale aktører. Formålet er at anskueliggøre, at en moderne, videnbaseret landbrugspraksis betyder forøget velstand for landsbyboerne. Landsbyerne leverer bl.a. grøntsager til de lokale markeder, og et øget udbytte vil udmønte sig i en hurtig PROJEKTERNE GENNEM- FØRES I TÆT SAMARBEJDE MED LOKALE AKTØRER gevinst og forbedring af levestandarden. Projekterne indebærer også undervisning i sikker brug af plantebeskyttelsesmidler, men der indgår samtidig en lang række andre aktiviteter lige fra hygiejne- og sundhedskampagner, veterinærdage til simpel oprydning. Alt sammen for at højne niveauet. I tilknytning hertil har Cheminova Indien iværksat et særligt kvindeprojekt for empowerment af landbrugskvinder. Foruden den gavnlige effekt på landsbyprojekterne styrker projektet generelt kvindernes deltagelse i samfundslivet. På grund af plantesygdomme er brugen af svampemidler afgørende i produktionen af bananer i Brasilien. Svampemidler bliver traditionelt sprøjtet fra fly eller andet sprøjteudstyr op til 12 gange i vækstsæsonen. Disse sprøjtninger udgør en økonomisk byrde for land mændene og kan samtidig være en byrde for miljøet. Projektet i et område med små landbrug handler om at forbedre sygdomskontrollen og derigennem skabe velstand og udvikling i landbrugssamfundet. Ved hjælp af et nyligt udviklet billigt præcisionsudstyr er det nemt at påføre en meget lille mængde af Cheminovas effektive svampemiddel ned i et bladhjørne på hver enkelt banan plante. To milliliter pr. plante er, hvad der skal til. Beskyttelsen er så god, at en landmand, som tidligere sprøjtede med svampemidler 12 gange, nu kan nøjes med to målrettede påføringer i bladhjørnet pr. sæson - og endda med et bedre resultat. Billigere, bedre og mere miljøvenlig er nogle af de nøgleord, som rådgiverne og landmændene bruger til at beskrive effekten af den nye teknologi. Kobber fra kabelskrot har også værdi. CASE: AFFALD OG GENBRUG SAMFUNDSANSVAR BETALER SIG Affaldssortering og genbrug har stor bevågenhed på alle Cheminovas fabrikker. På denne måde belaster vi miljøet mindre og får flere ressourcer til rådighed. Ud fra ønsket om at udvise samfundsansvar besluttede medarbejdere i el-afdelingen på produktionsanlægget i Danmark at iværksætte affaldssortering. I forbindelse med vedligehold på anlæg og bygninger er der især fokus på genanvendelse af kobber fra ledninger og elektriske installationer. Kobberet sendes til smeltning med genbrug for øje. Med de stigende priser på kobber er der tillige penge at hente for hver container med kabel- og elmotorskrot, der sendes af sted. Til glæde for virksomheden, samfundet og miljøet. CHEMINOVA værdier, vi viser samfundsansvar 13

14 Vi når ambitiøse mål Alcançamos metas ambiciosas Мы достигаем амбициозных целей Wir entscheiden und handeln Vi beslutter og vi handler Nous décidons et nous agissons CHEMINOVA værdier 14

15 Somos buenos ciudadanos corporativos Vi viser samfundsansvar Wir zeigen Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt Vi anerkender resultater We recognize results Nous sommes innovants Мы инновационная компания Vi er innovative CHEMINOVA værdier 15

16 HELPING YOU GROW idworks.dk HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af hans produktion, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Derved skaber vi værdi ikke blot for landmanden, men også for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og andre interessenter det være sig økonomisk, fagligt eller humanitært. Cheminova A/S P.O. Box Lemvig Hovedkontor Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Tlf Fax

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

alt kan lade sig gøre

alt kan lade sig gøre Maler verden grøn E. Aabo Andersen A/S, mere kendt som Aabo Maleanlæg designer og producerer male- og overfladebehandlingsanlæg. Vi er et af Danmarks førende og mest innovative firmaer indenfor anlæg til

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Produkt- og serviceinnovation

Produkt- og serviceinnovation Produkt- og serviceinnovation Om ligheder og forskelle, og om hvordan serviceydelser for alle virksomheder bliver en central værdiskaber Møde d. 26. oktober 2011 1 Hvad er service? Det er ikke en let opgave

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Finance Controller Finance Controller

Finance Controller Finance Controller Finance Controller Har du det som en fisk i vandet med masser af tal samt en stor kontaktflade.. Bliv Finance Controller hos os og vær med til at udvikle nogle af verdens bedste ultralydsskannere Finance

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2010

Corporate Social Responsibility Rapport 2010 HELPING YOU GROW Cheminova A/S Postboks 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Corporate Social Responsibility Rapport 2010 Corporate Social Responsibility Rapport

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 9/ 10. november Fortsat fremgang på mål og indsatsområder HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere