Referat fra Fagligt Forum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Fagligt Forum"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 10. september Peter Lundtofte Referat fra Fagligt Forum Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Referat 4. september 2012 Impala, Silkeborg Deltagerliste på sidste side Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 1. Siden sidst (Jens Erik Sørensen) 2. Information om anvendelse af biodiesel i kollektiv trafik (Kristiana Stoyanova, Louise Krogh Johnson og Jacob Mogensen) 3. Seneste info om Rejsekortet (Michael Stenberg) 4. Ny salgsstedsstrategi (Ole Simonsen) 5. Den nye transportaftale og den landsdækkende trafikmodel (Henning Nielsen) 6. Realtidsinformation (Anders W. Rasmussen) 7. Markedsføring (Rikke Minds Østergaard) 8. Projekt Syddjurs Kommune (Preben Vilhof) Pkt. 1: Siden sidst herunder Flextur Jens Erik Sørensen bød velkommen og kom med supplerende bemærkninger til det forventede regnskab for (se PowerPoint slides under Fagligt Forum, Bilag) Tallene skal ses i forhold til en omsætning på ca. 1,5 mia. kr. Der er forhold som ikke er slået fuldt igennem endnu, bl.a. udbud af regionale ruter og generelle besparelser. Administrationsbidraget forbliver uændret. I budget for 2013 skal de regionale besparelser findes hvor der ikke er sammenhæng mellem serviceniveau og de økonomiske rammer. De aftaler som er indgået med kommuner skal holdes. Midttrafik vil foreslå større klumper og skele til lav finansiering, samt om kunderne har et alternativ. Tog bliver sidestillet med busser, fx ture med lav belægning og nedlæggelse af ikke-benyttede stoppesteder. Den forventede takststigning er gennemsnitlig, men man forsøger at friholde klippekort. Flextur Der er en stor stigning i anvendelsen af Flextur. Midttrafik har udsendt forslag til ændringer i takster, som er sendt i høring hos kommunerne. Svarene vil indgå i bestyrelsens beslutning, og der arbejdes på et socialt afbalanceret forslag. Der kom et par indlæg fra deltagerne til forslaget.

2 Bibehold en form for ledsagerrabat, ellers bestiller kunderne hver sin Flextur. 4 kr. pr. km. 50% rabat og ingen opstartsgebyr. Forslagene bedes sendt som høringssvar. Pkt. 2: Information om anvendelse af biodiesel i kollektiv trafik Louise Krogh Johnsen og Jacob Mogensen fra Agro Business Park A/S, samt Kristiana Stoyanova fra Midttrafik, præsenterede informationsmaterialet omkring anvendelse af biodiesel i den kollektive trafik. Der er udgivet to foldere, som henvender sig til busvognmændene og beslutningstagere i anvendelsen af biodiesel. Folderne blev omdelt, og kan endvidere rekvireres hos Midttrafik så længe lager haves. (se PowerPoint slides under Fagligt Forum, Bilag) Der vil i løbet af september måned blive uploadet en regnemaskine til hvor det bliver muligt at se hvilke økonomiske konsekvenser indførelse af biodiesel har. Pkt. 3: Seneste info om Rejsekortet Michael Steinberg gav en status på rejsekortet (se PowerPoint slides under Fagligt Forum, Bilag) Statistikken viser at en større % af omsætningen, end forventet, kommer via selvbetjening, det kan få indflydelse på den fremtidige salgsstrategi. Takster og zoner er stadig en udfordring, og der mangler en effektiv kontrol af rejsekortet. Der er en opgave i at belyse hvor mange flere kunder der skal til for at udligne de ekstra omkostninger ved indførelse af rejsekortet. Endvidere arbejdes der på hvilke udgaver af rejsekortet, der skal installeres i busserne, der er tale om en fuld udgave og en light udgave. Midttrafik vil medio september lave oplæg til en administrativ dialog med region og kommuner for afklaring af udstyr, busser og ruter. Rigmor Korsgaard, hvorfor skal de som tilslutter sig rejsekortet senere, betale de samme udviklingsomkostninger? Jens Erik Sørensen, der arbejdes på at opnå en rabat både på udviklingsprisen og på isenkrammet. Edith Blynning, hvordan med udfasning af eksisterende billetudstyr og bus-tog samarbejdet i den periode, hvor rejsekortet ikke er fuldt udrullet? Michael Steinberg, som udgangspunkt vil det være en ide at starte hos bestillere som er positivt stemt overfor rejsekortet, bus-tog samarbejdet kan have en periode hvor der kommer flere indtægter, da kunden skal købe en kontantbillet til strækning uden rejsekort, eller en konsekvens kan være at kunder falder fra og dermed indtægtstab, det er uforudsigeligt. Pkt. 4: Ny salgsstedsstrategi Undertitel: Lukning af salgssteder Ole Simonsen gennemgik konsekvenser og løsninger på lukning af salgssteder. (se PowerPoint slides under Fagligt Forum, Bilag) Målet er en ensartet service i alle områderne i Midttrafik (Midt, Øst, Syd og Vest). Claus Dahl Thomsen, hvad overlades til vognmanden, rengøring osv.? Ole Simonsen, det er op til den enkelte vognmand at løse problematikken i forhold 2

3 til de aftaler der er. Karen Dalsgaard, kan det ikke få indflydelse på priser i forbindelse med udbud, herunder fælles udbud mellem kommune og region? Jens Erik Sørensen, det er op til den enkelte kommune hvilke faciliteter der stilles til rådighed, der vil under alle omstændigheder være en udgift. Teknisk set kan faciliteter køres ved en særskilt pris, som kan fordeles mellem fx region og kommune. Peter Hermansen, hvad med de steder der er indgået samarbejdsaftaler? Ole Simonsen, der er pt. ikke indgået samarbejdsaftaler. Pkt. 5: Den nye transportaftale og den landsdækkende trafikmodel Henning Nielsen gennemgik de elementer som er indeholdt i den nye transportaftale, med fokus på Midtjylland og hvilke muligheder, der er, i at skaffe puljemidler til udvikling af den kollektive trafik i yderområderne (se PowerPoint slides under Fagligt Forum, Bilag). Der er pt. ikke fastlagt en fordeling af de 57 mio. kr. årlig fra Der kunne bl.a. muligheder i at se nærmere på forbindelserne med cykelmulighed til/fra busstop, samt supercykelstier. Der er afsat midler til 4 nye tog og samdrift på strækningen Grenaa Odder. Yderområderne skal især være opmærksomme på de 57 mio. kr., Trafikstyrelsen afholder møde den 20. november 2012, der er udsendt nyhedsbrev fra Trafikstyrelsen. Edith Blynning, vil det være muligt at lave forsøg med at tage cykler med i bybus? Henning Nielsen, hvis kommunen er interesseret i at gennemføre et forsøg, er Midttrafik positiv stillet, dog skal det ikke gå ud over øvrige passagerer. Der har tidligere været lavet forsøg med cykelbybus i Vejle, hvilket absolut ikke var en succes. Den landsdækkende trafikmodel indeholder ikke rabatruter, da den baserer sig på Rejseplanen, det ser ikke pænt ud på et kort for Region Midtjylland. Midttrafik har kontaktet Teknologisk Institut for at få beskrevet manglen. Pkt. 6: Realtidsinformation Anders W. Rasmussen orienterede om hvilke løsninger Midttrafik anbefaler, samt Tidsplan for implementering af realtidsløsning i Herning og Silkeborg (se PowerPoint slides under Fagligt Forum, Bilag). Løsningen på realtidssystemet som anbefales er tilsvarende den som findes i X- bus, hvor Adibus er totalleverandør. Skærme på stationer m.m. leveres af Mermaid. Der er to løsninger på realtid i busserne. Total: Infoskærme i bussen, chauffør-dispatcher, antenne, buscomputer og internet. Light: Chauffør-dispatcher og antenne, vises via en Rejseplanens app på kundens smartphone eller tablet. Claus Dahl Thomsen, hvilken indflydelse har lukning af rutebilstationer på projek- 3

4 tet? Anders W. Rasmussen, der vil stadig kunne placeres skærme bil forbindelse med busholdepladsen, på samme måde som der kan placeres skærme rundt om i byerne. Rigmor Korsgaard, er der information på standerne? Anders W. Rasmussen, samme informationer kan sendes til realtidsstandere, der er et forsøg i Herning. Pkt. 7: Markedsføring Rikke Minds Østergaard fortalte om hvad Midttrafik kan bistå med i forbindelse med markedsføring af fx nyt bybussystem (se PowerPoint slides under Fagligt Forum, Bilag). Midttrafik har stor erfaring med at planlægge events, samt at få koordineret alle tiltag med trykkerier, bureauer og presse. Disse kompetencer stiller Midttrafik til rådighed, omkostninger til tryk m.m. betales af bestilleren. Flere oplysninger kan findes på extranettet. Kort orientering om Midttrafiks seneste imagekampagne, hvor der blev vist en smagsprøve af videoen. Edith Blynning, der har været mange omkørsler m.m. i løbet af sommeren, kan der informeres bedre fx i busserne? Rikke Minds Østergaard, de hængeskilte som Midttrafik råder over i busserne kan anvendes til bl.a. det formål, dog skal informationen sendes i god tid. Thorkild Vestergaard, kan det oplyses på infoskærme? Anders W. Rasmussen, det er muligt, endvidere kan der laves markedsføring via skærmene. Rikke Minds Østergaard, den nyeste imagekampagne bliver vist på infoskærmene i Aarhus. Pkt. 8: Projekt Syddjurs Kommune Preben Vilhof fra Cowi fortalte om den samlede analyse af kollektiv trafik og kommunal kørsel i Syddjurs Kommune (se PowerPoint slides under Fagligt Forum, Bilag). På baggrund af analysen har Cowi lavet anbefalinger til hvor der kan optimeres, samt anskueliggjort hvilke omkostninger der er i forbindelse med den kommunale kørsel. En af konklusionerne er at mere veldefinerede og klare udbud giver en bedre pris på grund af overskueligheden. 4

5 Deltagerliste Fagligt Forum 4. september 2012 kl hos IMPALA Fremmødte deltagere er markeret med fremhævet skrift. Favrskov Kommune: Allan Therkelsen og Richard Malmose Hedensted Kommune: Magdalena Polasik, Dianna Kristensen og Lars Oksbjerre Herning Kommune: Edith Blynning og Anne Marie Andersen Holstebro Kommune: Annette Vognbjerg og Sevim Ciftci Horsens Kommune: Ole Helboe Nielsen Ikast-Brande Kommune: Peter Didriksen Lemvig Kommune: Annette Johansen og Pia Andersen Norddjurs Kommune: Jytte Skiffard Odder Kommune: Gitte Rasmussen Randers Kommune: Lars Bolander og Nana Andersen Ringkjøbing-Skjern Kommune: Helene Helstrup Jensen og Anette Thesbjerg Lauridsen Samsø Kommune: Claus Dahl Thomsen Silkeborg Kommune: Karen Dalsgaard og Yvonne H. Sørensen Skanderborg Kommune: Erik Juul Nysom Skive Kommune: Tina Sonne og Jens Dalby Kristiansen Struer Kommune: Lise Lundsager Syddjurs Kommune: Arne Gynther og Klaus Dannemarre Viborg Kommune: Thorkild Vestergaard og Martha Johansen Aarhus Kommune: Rigmor Korsgaard og Ango Winther Dato Region Midtjylland: Per T. Holm, Hanne-Marie Sieg Sørensen, Claus Meldgaard, Jens Peter Petersen og Peter Hermansen Midttrafik: Jens Erik Sørensen, Henning Nielsen, Peter Lundtofte, Michael Steinberg, Ole Simonsen, Kristiana Stoyanova, Rikke Minds Østergaard og Anders W. Rasmussen Agro Business Park A/S: Louise Krogh Johnson og Jacob Mogensen COWI: Preben Vilhof

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i administrationen i 2016 til finansiering af rejsekort 1 2

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 0-101-2-09 17. december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Referat fra debatmøde. Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013.

Referat fra debatmøde. Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013. 1 Referat fra debatmøde Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013. 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 MÅL: FLERE TILFREDSE KUNDER... 5 Chauffører... 5 Indretning og udstyr... 6 Prisen... 7 Kort- og billettyper... 8 MÅL:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Region Midtjylland Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 28 Indkomne kommentarer

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere