Informationssikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationssikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Informationssikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Procedurer Kommunens procedurer for informationssikkerhed

2 Indholdsfortegnelse Procedurer 2 Skadelige programmer 2 PC-arbejdspladsen, generelle regler 2 Adgangskoder 2 Brugeroprettelse. 2 Adgangskoder/Password 3 Brugeradgang ved stillingsskifte 3 Orlov 3 Låsning af computeren. 4 Adgang for konsulenter m.v. 4 Password/Adgangskode 4 Sådan skifter du din adgangskode/password 5 Autorisationsansvarlige 5 Brug af 18 Virus advarsler 18 retningslinjer 19 Internetbrug 28 Internetpolitik 28 Software-installation 30 Software på bærbare PC'ere 30 Opdateringsprocedure 31 Anskaffelse af IT-udstyr 31 Change Management (ændringer i driftsmiljøet) 31 Anskaffelse af nye programmer 32 Registrering af centralt placeret IT-udstyr 32 Bærbare og stationære PC'ere 32 Adgang til virksomhedens netværk 33 Brugernavn (automatisk generering) 33 Brugernedlæggelse. 34 Programejere 34 Drev og deres anvendelse. 42 Systemansvarlige for KMD programmer 44 Licensstyring 49 Netværksadgang 49 Distancearbejdspladser samt web-mail 51 Pauseskærm 51 Mobilt udstyr 51 Mobile enheder 51 Kryptering 51 Bortskaffelse af IT-udstyr 51 Håndtering af hændelser 52 Brud på informationssikkerhedspolitikken samt mistanke om brud. 52 Genetableringsprocedure ved nedbrud 52 Ingen 53 Programmer godkendt til brug i Norddjurs Kommune 53

3 Procedurer Skadelige programmer PC-arbejdspladsen, generelle regler Det er vigtigt, at alle medarbejdere på Norddjurs Kommunes IT-platform overholder nedennævnte regler: PC-arbejdspladsen: Enhver arbejdsplads skal betragtes som et arbejdsredskab, der stilles til rådighed for en medarbejder så denne kan udføre de arbejdsopgaver medarbejderen skal udføre. Arbejdspladsen er en kommunal og ikke personlig ejendel. Arbejdspladserne er installeret og opsat efter faste regler, rettet mod de opgaver de skal anvendes til, og der må ikke foretages ændringer ved opsætningen uden tilladelse af IT-afdelingen. Medarbejderne skal ved arbejdstids begyndelse foretage en pålogning til arbejdspladsen, ligesom der ved arbejdstids ophør skal foretages en udlogning, og arbejdspladsen skal slukkes. Ingen dele af arbejdspladsen må flyttes, overdrages eller ombyttes, medmindre dette er meddelt til IT-afdelingen (gælder ikke mobile arbejdspladser). Udstyr, der ikke er installeret/godkendt af IT-afdelingen, må ikke tilsluttes Norddjurs Kommunes netværk. Medarbejderne må ikke flytte patchkabler til andre netværksstik uden forud indhentet tilladelse fra ITafdelingen. Det installerede antivirusprogram må ikke inaktiveres eller fjernes. Reglerne for F-, G- og H-drevs skal altid efterleves, hvilket bl.a. betyder at der IKKE må opbevares/lagres arbejdsrelateret materiale/data på H-drevet. Samme regel er gældende for de lokale C-drevs. Adgangskoder Brugeroprettelse. Oprettelse af medarbejdere skal ske via områdets autorisationsansvarlige, som er områdets afdelingsleder eller anden person der er bemyndiget til arbejdopgaven af afdelingslederen. Norddjurs Kommune har udarbejdet en oversigt over de medarbejdere der er autorisationsansvarlige så det sikres, at oprettelse/nedlæggelse af brugere alene sker via godkendelse af de autorisationsansvarlige. Til brug for oprettelsen (Active Directory, KMD, OPUS Økonomi og Løn) skal den autorisationsansvarlige udfylde blanketten Oprettelse-, ændring af bruger som findes i mappen F: Side 2 af 61

4 Fælles (Norddjurs Kommunes fællesdrev) og sende denne i udfyldt stand til som en vedhæftet fil. I forbindelse med brugeroprettelse i arbejdsmarkedsportalen, digital signatur, virk.dk, sundhedsstyrelsens eportal, optagelse.dk, e-boks, PostDanmark og lokale løndata, sker autorisationen til disse systemer ved at den autorisationsansvarlige for området opretter en sag i Adgangskoder/Password Adgangskoden/passwordet skal v Brugeradgang ved stillingsskifte Hvis en medarbejder skifter jobfunktion med deraf følgende ændringer i autorisationerne, skal den autorisationsansvarlige indenfor området meddele dette til Dette sker ved at den autorisationsansvarlige fremsender blanketten "Oprettelse-ændring af bruger" til Norddjurs Kommune har udarbejdet en oversigt over de personer der er autorisationsansvarlige til sikring af, at nedlæggelse af brugere kun sker af en autorisationsansvarlig person. Efter sidste arbejdsdag i den tidligere jobfunktion slettes alle rettigheder som knytter sig til den afdeling medarbejderen var ansat i. Herefter oprettes medarbejderen i den nye afdeling, med de rettigheder der kræves til udførelsen af den nye jobfunktion. Orlov Når en medarbejder får bevilget orlov (herunder barselsorlov) skal områdets autorisationsansvarlige meddele dette til Brugeren lukkes herefter for adgang til kommunens IT-systemer. Når orlovsperioden er afsluttet skal områdets autorisationsansvarlige meddele dette til hvorefter brugeren aktiveres igen. Brugeren vil da have adgang til programmer, data mv. som ved orlovsperiodens start Side 3 af 61

5 Låsning af computeren. Når du forlader din arbejdsplads skal du låse din maskine til sikring af at uvedkommende ikke kan få adgang til dine data m.v. Dette gøres enten ved: Tryk på hængelåsen i nederste linie (til højre). Tryk på Windowstasten og L Klik på tasterne Ctrl + Alt + Delete og klik "Lås Computer" Adgang for konsulenter m.v. Ved oprettelse af en bruger der ikke direkte er aflønnet af Norddjurs Kommune, f.eks. person fra vikarbureau, konsulent el.lign., skal der vedlægges en indskannet kopi af en underskreven tavshedserklæring sammen med anmodningen om oprettelse, før oprettelse af brugeren kan etableres. Den normale procedure for oprettelse af brugere følges. Password/Adgangskode Adgangskoden/passwordet skal være i overensstemmelse med følgende regler: Adgangskoden/passwordet skal være på minimum otte tegn Adgangskoden/passwordet skal indeholde både store og små bogstaver (hvor det er teknisk muligt) Adgangskoden/passwordet skal indeholde både bogstaver og tal. Adgangskoden/passwordet bør ikke være et ord eller en sætning Undgå Adgangskoden/passwordet der kan gættes - som f.eks. en fødselsdato. Adgangskoden/passwordet skal ændres minimum hver tredie måned. De sidste 20 anvendte adgangskoder/passwords kan ikke genbruges. Adgangskoder og password er strengt fortrolige og må ikke videregives til andre eller skrives ned. Adgangskoden/passwordet bør være nemme at huske, men må ikke kunne gættes eller spores af andre. Der kan ikke anvendes eget navn i adgangskoden/passwordet. Der kan ikke anvendes Norddjurs i adgangskoden/passwordet. Adgangskoden/passwordet må ikke indgå i automatiske log-on processer Side 4 af 61

6 Sådan skifter du din adgangskode/password På Windows PCere (herunder "tynde klienter) trykker du på Ctrl + Alt + Del samtidigt. Her vælger du skift adgangskode (Change Password) og følger anvisningerne. Autorisationsansvarlige Den autorisationsansvarlige kan give brugerne i Norddjurs Kommune arbejdsrelateret adgang til Norddjurs Kommunes programmer. Bemærk at autorisation til Opus Engangsydelser kun må foretages af Freddy Petersen, Lønafdelingen. Afdeling/område/institution: Afdelingschef, m.fl.: Autorisationsansvarlig: Kommunaldirektørområdet: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Direktionssekretariatet: Direktionen Politikere Direktionssekretariatschef Kim Bruun Nielsen Tove Bonnerup Kantine og Rådhusbetjente Direktionssekretariatschef Kim Bruun Nielsen Tove Bonnerup HR-afdelingen Direktionssekretariatschef Kim Bruun Nielsen Dagny Trans Arendt Kultur- og Udviklingsafdeling: Herunder Kulturskolen Naturcenter Norddjurs Grenaa Egnsarkiv Kultur- og udviklingschef Helen Rosager Magny Fynbo Krista Andreasen Norddjurs Bibliotek Bibliotekschef Peter Hansen Doris Hald Frandsen Økonomidirektørområdet: Økonomidirektør Eva Holm Iversen Side 5 af 61

7 Økonomiafdelingen Budget- og regnskab Økonomi- og lønchef Jørn Bo Jensen Birthe Irene Kruse Jensen Økonomiafdelingen Bogholderi og opkrævning Økonomi- og lønchef Jørn Bo Jensen Teamleder Marianne Fisker Lønafdeling Økonomi- og lønchef Jørn Bo Jensen Teamleder Freddy Petersen IT-afdelingen IT-Chef Leif Raaby Pedersen IT-Chef Leif Raaby Pedersen Velfærdsdirektørområdet: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Sekretariat for Velfærdsdirektørområdet Sekretariatschef Pia Moldt Skole- og dagtilbudsområdet: Distrikter (børnebyer) Dagtilbudsområder Folkeskoler Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Klasse Center Djursland Djurslandsskolen Skolebibliotekerne PPR Adm. personale i skole- og dagtilbudsområdet Medarbejdere på administrationsbygningen i Glesborg indenfor Skole- og dagtilbud for det administrative personale Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Vibeke Grundahl Clausen Mail: Tlf Område Auning Dagplejen Bette-bo Nyvang Skovvang Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Leder Doris Bang Mail: Tlf Sekretær Ingrid T. Petersen Mail: Tlf Side 6 af 61

8 Område Grenaa Dagplejen Vuggestuen Åboulevarden Vores Hus Troldebo Gymnasievejen Skovbørnehaven Regnbuen Landsbyen Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Leder Bente Have Mail: Tlf Vibeke Vahle Mail: Tlf Distrikt Ørsted SFO Dagplejen Skovly Blæksprutten Rougsøskolen Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Leder Henning Hansen Mail: Tlf Distrikt Allingåbro SFO Dagplejen Allingåbro ABC Allingåbroskolen Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Leder Christian Sloth Mail: Tlf Sekretær Mette Frøkjær Mail: Tlf Distrikt Langhøj SFO Dagplejen Blinklyset Langhøjskolen Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Konstitueret leder Jonna Nielsen Mail: Tlf Nørager Børnehave Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Leder Inge F. Pedersen Mail: Tlf Side 7 af 61

9 Distrikt Ørum SFO Dagplejen Fjellerup Børnehave Åparkens børnehave Ørum Skole Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Leder Karsten Refsgaard Mail: Tlf Sekretær Lotte Dam Udsen Mail: Tlf Distrikt Glesborg SFO Dagplejen Glesborg Børnehave Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket Glesborg Skole Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Leder Helle Bruun Poulsen Mail: Tlf Connie Dürr Bach Mail: Tlf Distrikt Voldby SFO Dagplejen Frihedslyst børnehave Voldby Skole Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Konstitueret driftsleder Jacob Hørlyck Mail: Tlf Distrikt Toubro SFO Dagplejen Børnenes hus Toubroskolen Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Leder Martin Bregendahl Bak Mail: Tlf Distrikt Mølle SFO Dagplejen Møllehaven Mølleskolen Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Leder Erik Vedelsbo Falk Mail: Tlf Sekretær Susanne Hansen Mail: Tlf Side 8 af 61

10 Distrikt Anholt Anholt skole- og børnehave Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Leder Helene Hennings Mail: Tlf Auning Skole Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Skoleleder Henrik Schou Mail: Tlf Sekretær Line Bech Skov Mail: Tlf Østre Skole Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Skoleleder Allan Vestrup Mail: Tlf Sekretær Anette E. Bendtsen Mail: Tlf Søndre Skole Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Skoleleder Carsten Aude Mail: Tlf Sekretær Mona Vestergaard Mail: Tlf Vestre Skole Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Skoleleder Jacob Hørlyck Mail: Tlf Sekretær Dorte Christensen Mail: Tlf Djurslandsskolen Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Skoleleder Jesper Juel Pedersen Mail: Tlf Side 9 af 61

11 10. klasse-center Djursland Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Leder Lissi Pedersen Mail: Tlf Øvrige: Skolebibliotekerne Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Skolebibliotekskonsulent Lissy Nørgaard Mail: Tlf Pædagogisk psykologisk rådgivning Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Mail: Tlf Teamleder Jakob Hvidberg Mail: Tlf Vibeke Grundahl Clausen Mail: Tlf Socialområdet: Socialchef Hanne Nielsen Handicap og Psykiatri Område Vest: Socialchef Hanne Nielsen Socialchef Hanne Nielsen Handicap og Psykiatri Område Øst Socialchef Hanne Nielsen Socialchef Hanne Nielsen Ravnholtskolen Socialchef Hanne Nielsen Socialchef Hanne Nielsen Socialchef Hanne Nielsen Connie Steenberg Djurshøj Familiehus Norddjurs Socialchef Hanne Nielsen Leder Annette Kristensen Mail: Tlf Sundhedsplejen Socialchef Hanne Nielsen Socialchef Hanne Nielsen Den kommunale tandpleje Socialchef Hanne Nielsen Konstitueret leder Susanne Byg Side 10 af 61

12 Ungdomsskolen Socialchef Hanne Nielsen Socialchef Hanne Nielsen Myndighedsområdet: Myndighedschef Margit Tang Møller Tlf eller Børne- og familieteam (Glesborg) (hidtil Familierådgivningen) Myndighedschef Margit Tang Møller afdelingsleder Susanne Rasmussen Mail: Tlf Selma Johnsen Tlf Ungeteam (Grenaa) Nyt team Myndighedschef Margit Tang Møller Afdelingsleder Annette Munk Mail: Tlf Voksenteam (Grenaa) (hidtil handicap/psykiatri eller socialafdelingen) Myndighedschef Margit Tang Møller Afdelingsleder Annette Munk Mail: Tlf Ældreområdet: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Administration/ Boligadministration Østergade 36, 8500 Grenå Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Allan Westenborg Telf: Plejeboliger * Fuglsangsgården * Digterparken * Violskrænten * Farsøhthus * Bakkely i Gjesing * Møllehjemmet i Auning * Glesborg plejecenter Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Områdeleder: Kirsten Kristensen Tlf Mail: Side 11 af 61

13 Violskrænten Violskrænten Grenaa Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Plejecenterleder: Anette Overgaard Eriksen Tlf Mail: Inge Anette Rasmussen Tlf Mail: Digterparken Tove Ditlevsens Vej Grenaa Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Plejecenterleder: Inge Bukart Tlf Mail: Lisbeth Steffensen Joan Boserup fra 1. oktober 2011 Fuglssanggården Trekanten Grenaa Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Plejecenterleder: Helle Thomsen Tlf Mail: Anni Staub Tlf Mail: Glesborg plejecenter Valmuevej Grenaa Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Plejecenterleder: Birthe Holst Sørensen Tlf Lilian Boe Mogensen Tlf Mail: Side 12 af 61

14 Farsøhthus I.P. Farsøhts Alle Allingåbro Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Plejecenterleder: Karina Kreutzfeldt Tlf Mail: Susanna Rahbech Tlf Mail: Bakkely Auningvej 8, Gjesing 8963 Auning Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Plejecenterleder: Jytte Skak Pedersen Tlf Mail: Dorte Byrialsen Tlf / Mail: Møllehjemmet Elme Alle Auning Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Plejecenterleder: Jytte Skak Pedersen Tlf Mail: Dorte Byrialsen Tlf / Mail: Hjemmepleje/ træning Side 13 af 61

15 Træning Område ØST Hedebo Centret Og forebyggende medarbejdere, Pedeller i Øst Sekretærer i Øst Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Områdeleder: Ninna Thomsen Tlf Mail: Teamleder: Grete Ølgaard Tlf Mail: Ane Marie Sørensen Tlf Mail: Træning og Hjemmepleje Vest Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Områdeleder: Anne Birthe Kajhøj Tlf Mail: Ruth Hørning Tlf Mail: Helle Andreasen Tlf Mail: Susanne From Tlf Mail: Lone Melin Tlf Side 14 af 61

16 Distrikt Allingåbro Halvej Allingåbro Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Områdeleder: Anne Birthe Kajhøj Tlf Mail: Teamleder: Birgitte Hoberg Tlf Mail: Teamleder: Jette Rod Tlf Mail: Ruth Hørning Tlf Mail: Helle Andreasen Tlf Mail: Side 15 af 61

17 Distrikt Glesborg Valmuevej Glesborg Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Områdeleder: Anne Birthe Kajhøj Tlf Mail: Teamleder: Lone Juncher Tlf Mail: Susanne From Tlf Mail: Træning Vest Møllehjemmet Elme Alle Auning Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Områdeleder: Anne Birthe Kajhøj Tlf Mail: Teamleder: Dorte Bitsch Tlf Mail: Lone Melin Tlf Mail: Side 16 af 61

18 Hjemmehjælp/hjemmesygepleje Område ØST Sygehusvej Grenaa. Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Områdeleder: Ninna Thomsen Tlf Mail: Helle Klitgaard Tlf Mail: Område 1 Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Teamleder: Anette Hjelm Tlf Mail: Område 2 Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Teamleder: Bo Bendtsen Tlf: Mail: Helle Klitgaard Tlf Mail: Visitation / Hjælpemidler Østergade 36, 8500 Grenaa Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Teamleder: Dorthe Milthers Tlf Mail: Allan Westenborg Telf: Mail: Sundhedsområdet: Sundhedschef Pia Moldt Sundhedsafdeling: Sundhedschef Pia Moldt Anne Aastrup Side 17 af 61

19 SERVICEDIREKTØROMRÅDET Servicedirektør Anders Brinch Larsen Jobcenter Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Lilly Lauridsen Christian Filskov Mikkel Holme Hansen Borgerservice Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Afdelingsleder Morten Mygind Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og miljøchef Lotta Sandsgaard Teknik- og miljøchef Lotta Sandsgaard Teknik- og driftafdeling Teknik- og driftchef Kim T. Jensen Teknik- og driftchef Kim T. Jensen Sekretariat for servicedirektørens område Sekretariatschef Mogens Caspersen Sekretariatschef Mogens Caspersen UU-Djursland Leder Per Søjmark Dorthe Mikkelsen Jensen Beredskabsgården Beredskabschef Leif Bang Beredskabschef Leif Bang Brug af Virus advarsler Under tiden kan man som bruger komme ud for at modtage s med advarsel om virus/vira der er i omløb. Meget ofte er sådanne advarsler falske. Man kan som hovedregel gå ud fra at hvis der i advarslen ikke er en henvisning til et anerkendt antivirusfirma med relevant information om detn pågældende virus, så er advarslen falsk. Det ses også at falske virus anmeldelser henviser til ikke eksisterende sider hos kendte antivirus firmaer for at få mailen til at se ægte ud. Derfor send IKKE sådanne advarsler videre, de tjener ikke andet formål end at få folk til at bruge en masse tid på at læse og videresende dem. Giv aldrig oplysninger om din adgangskode til andre. Side 18 af 61

20 retningslinjer Samtlige medarbejdere, der får stillet en computer til rådighed, skal følge disse retningslinjer, uanset om brugen sker på arbejdspladsen, i hjemmet eller andet sted. Kommunens officielle adresse: Norddjurs Kommunes officielle adresse er Denne adresse offentliggøres til pressen, på kommunens hjemmeside på Norddjurs Kommunes brevpapir samt alle øvrige relevante steder, hvor kommunens navn og adresse optræder. Direktionssekretariatet er ansvarlig for, at den modtagne e-post i kommunens officielle e-postkasse bliver distribueret ud til den enkelte medarbejders/afdelings e-postkasse. Den enkelte afdeling udpeger en medarbejder, som er ansvarlig for at al e-post, der er indgået i kommunens officielle postkasse, bliver videresendt til rette personer. Der vil som hovedregel ikke blive oprettet adresser for de enkelte afdelinger. Det er ledelsens ansvar, at e-post bliver anvendt korrekt i hele kommunens organisation, så effekten bliver maksimal. Personlige adresser: Samtlige medarbejdere ved Norddjurs Kommune, der har direkte forbindelse til kommunens fælles edb-system, får en personlig adresse. Den personlige adresse indeholder kommunens navn jf. nedennævnte eksempel: Side 19 af 61

21 eller forkortet I denne personlige postkasse modtages både fra borgere og virksomheder via Internettet samt den interne e-post. Den interne e-post anvendes f.eks. når der skal afleveres en besked, skaffes en oplysning eller aftales et møde med en kollega. De personlige adresser er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Behandling af e-post: Al kommunikation mellem stat, regioner og kommuner foregår som udgangspunkt digitalt. E-post behandles principielt som almindelig brevpost. Det er således organisatorisk de samme personer, der åbner e-posten og papirposten. Der må kun sendes eller åbnes vedhæftede filer til arbejdsrelaterede formål. Kun dokumentfiler, billedfiler og arkiver må vedhæftes og åbnes. Det gælder eksempelvis følgende filtyper: TXT, RTF, DOC, XLS, PPT, PPS, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, PS, EPS, PDF eller ZIP. Programfiler og kommandofiler, må ikke vedhæftes eller åbnes. Det gælder eksempelvis følgende filtyper:.exe,.com,.scr,.pif,.bat,.cmd,.vbs. IT-afdelingen blokerer for filtyper som IT-afdelingen vurderer som farlige eller uhensigtsmæssige. Side 20 af 61

22 Besvarelse af e-post: Behandlingen af modtagne henvendelser via e-post skal ikke adskille sig fra behandlingen af almindelig papirbaseret/elektronisk indskannet post. Der skal derfor altid svares på en modtaget e-post. Er det ikke muligt straks at give et konkret svar, kvitteres for modtagelsen af en samt oplyses om sagens videre forløb. Henvendelser, der kommer som e-post fra borgere og virksomheder, må gerne besvares som e-post, men det skal altid vurderes, om karakteren af henvendelsen er sådan, at et papirbaseret svar er det rigtige. Såfremt borgere/virksomheder ønsker elektronisk svar skal dette ønske altid imødekommes. E-post kan for eksempel anvendes i følgende tilfælde: Kvittering for modtaget e-post Meddelelser til andre forvaltninger eller samarbejdspartnere Svar på forskellige forespørgsler Papirbaseret svar skal anvendes i alle tilfælde hvor: Der er behov for dokumentation for, at svaret er modtaget af rette part, for eksempel afgørelser, påbud, forbud, tilsigelser m.v. Borgeren/virksomheden har brug for at anvende dokumentet i andre sammenhænge, f.eks. som dokumentation (eks. tilladelser mv.) Modtages der e-post fra borgere og virksomheder i sager, der kræver underskrift fra borgeren eller virksomheden, returneres e-posten med anmodning om underskrift, såfremt det ikke er tilstrækkeligt med underskrift med digital signatur. som bruges til bindende aftale skal underskrives med digital signatur. Forsendelse af e-post sker hurtigt. Der kan opstå forventning om hurtigt at modtage svar på en henvendelse sendt som e-post. Besvarelse af henvendelser via e-post skal ikke have anden tidsmæssig prioritet overfor papirbaserede henvendelser. Side 21 af 61

23 Kommunens e-postkasse er åben i døgnets 24 timer, hvorfor e-post kan sendes og modtages hele døgnet. E-postkassen åbnes og tømmes så hyppigt som muligt, dog minimum to gange dagligt. Hvis en medarbejder er fraværende udover en enkelt dag, skal e-posten enten omdirigeres til anden medarbejder eller påsættes autosvar. Hvis der er omdirigeret til anden medarbejder skal postmappen åbnes én gang dagligt. Der bør ikke ligge gamle e-post meddelelser i postkassen. Husk at e-post meddelelser med persondata skal slettes fra postsystemet senest 30 dage efter modtagelsen. Ansvaret herfor påhviler den enkelte medarbejder. Nærmeste leder er ansvarlig for at postkassen tømmes, når en medarbejder fratræder sin stilling ved Norddjurs Kommune. E-post, der modtages efter ansættelsesforholdets ophør og indtil lukning af medarbejderens e- postadresse, vil blive åbnet af Norddjurs Kommune, dog ikke private e-postmeddelelser, med mindre hensynet til systemets drift, sikkerhed og kontrol af retningslinjernes overholdelse berettiger til det. Journalisering og arkivering: E- post behandles som anden information i forhold til kravet om at kunne bruges som dokumentation med bevisværdi. Dette gælder både i forhold til overholdelse af lovgivningsmæssige bestemmelser (f.eks. de sociale serviceloves tidsfrister) og i forhold til Norddjurs Kommunes eget udmeldte serviceniveau, både de nedskrevne og de forventninger der er skabt hos borgerne på baggrund af praksis. Side 22 af 61

24 med vigtig information skal arkiveres systematisk for at sikre lagring i ESDH-systemet (Acadre). Hvis e-posten indgår som led i en sagsbehandling, skal modtaget og afsendt e-post journaliseres i ESDH-systemet (Acadre), således at disse mails indgår i sagen og i givet fald kan gøres til genstand for aktindsigt i overensstemmelse med offentlighedsloven og/eller forvaltningsloven. Modtagne officielle skrivelser såsom e-post fra andre kommuner og myndigheder mv. skal ligeledes journaliseres i ESDH-systemet (Acadre). Den enkelte medarbejder vurderer informationens væsentlighed og karakter i forhold til offentligheden (intern eller ekstern post), og det er således modtageren af e-posten, der er ansvarlig for at denne bliver journaliseret. Sikkerhed: Hacking. E-post forbindelsen til omverdenen indebærer, ligesom andre eksterne forbindelser, en risiko for hacker-angreb. Tilslutningen til Internettet beskyttes mod uønsket indtrængen i Norddjurs Kommunes system via opsætning af en såkaldt firewall. Virus. Der er ingen virusrisiko forbundet med at modtage almindelige tekstmeddelelser uden vedhæftede filer/dokumenter. Side 23 af 61

25 Ved modtagelse af vedhæftede filer/dokumenter, som modtageren importerer og/eller udfører, er der derimod risiko for at virus kan indføres. Der foretages automatisk virusskanning af al indkommet e-post. Til modvirkning af virusangreb via e-post foretages der generelt virus-check på Norddjurs Kommunes servere og arbejdsstationer. E-post uden afsender bliver automatisk afvist. Hvis den enkelte medarbejder konstaterer/har mistanke om virusangreb eller forsøg herpå skal ITafdelingen straks underrettes Fortrolighed: Alle mails betragtes som Norddjurs Kommunes ejendom. Anvendelsen af e-post giver ikke anledning til juridiske problemer, så længe den kun bruges til uformel kommunikation. I situationer hvor der er tale om kommunikation som skaber rettigheder og pligter eller anden form for formel kommunikation, er retstilstanden fortsat uafklaret. I det omfang, der er usikkerhed om de lovmæssige rammer, må e-post derfor ikke anvendes. Adgangen til e-postsystemet er beskyttet af personlige passwords, og der er ligeledes forskellige sikkerhedsfaciliteter i e-post systemet, der sikrer en fortrolig forsendelse. Meddelelser, der har behov for en høj grad af sikkerhed for at ingen uvedkommende læser indholdet (f.eks. fortrolige og følsomme oplysninger) skal sendes som sikker e-post. Side 24 af 61

26 E-post fremsendt til en medarbejders e-post adresse i Norddjurs Kommune, anses som en e-post til kommunen. Det forudsættes, at den e-post den enkelte medarbejder modtager på arbejdspladsen også er arbejdsrelevant. Norddjurs Kommune accepterer dog herudover, at medarbejderne anvender mailsystemet til privat brug i rimeligt begrænset omfang, hvis dette ikke har indflydelse på Norddjurs Kommunes drift og sikkerhed i øvrigt. Dette gælder dog ikke til erhvervsmæssig virksomhed. Medarbejdere skal markere private s med teksten privat i emnefeltet, eller alternativt gemme private mails i en folder hvor teksten privat indgår i folderens navn. Norddjurs Kommune forbeholder sig ret til at skaffe adgang til data og s for medarbejdere, hvis dette sker af drifts- eller sikkerhedshensyn. Norddjurs Kommune vil så vidt muligt forsøge at undgå at åbne eventuel privat e- mail korrespondance. Registerforskrifter: s, der indeholder personhenførbare oplysninger, skal slettes senest 30 dage fra registreringen, og skal i øvrigt behandles i overensstemmelse med persondatalovens bestemmelser. Aktindsigt: Når en borger ønsker generel aktindsigt i egne sager, skal henvendelse ske til Direktionssekretariatet. Direktionssekretariatet indhenter de specifikke oplysninger fra afdelingen eller direktørområdet, hvorefter direktionssekretariatet informerer borgeren. Hvis borgeren anmoder om aktindsigt i en konkret sag, skal henvendelsen ske til den afdeling/institution der behandler eller har behandlet sagen. Svar til borgeren skal foretages hurtigst Side 25 af 61

27 muligt og inden 10 dage fra henvendelsen. Retsvirkning: Ligesom med telefonopringninger, telefaxer og almindelig post, er det muligt at forfalske afsenderinformationerne i e-post. På Internettet er det ikke vanskeligt at forfalske afsenderinformationerne, da der foregår en åben e- post udveksling direkte mellem forskellige posthuse. Hvis en e-post mistænkes for at være falsk, skal medarbejderen forsøge at sende en e-post til afsenderen for at forhøre om ægtheden (svar faciliteten bruges ikke). Det er endvidere muligt at uvedkommende kan ændre i en e-post meddelelse under fremsendelsen. Hvis der er mistanke om noget sådant, kontaktes afsenderen. Sker det, at en e-post ikke kan sendes fra afsender til modtager (d.v.s. at afsendersystemet opgiver transmissionen trods flere forsøg), vil afsenderen modtage en afvisnings kvittering. Det samme er tilfældet, hvis f.eks. en e-post er adresseret forkert eller adresseret til en modtager, der ikke eksisterer. Hvis der hersker tvivl om e-postens retsvirkning, må e-posten ikke anvendes. Der skal i visse tilfælde anvendes papirbaseret post (f.eks. kan e-post ikke anvendes hvis der i lovgivningen er krav om juridisk bindende underskrift). Adfærd og sprogbrug: Anfør altid forinden afsendelsen af din e-post en emneangivelse der letter modtagerens identificering af posten. Side 26 af 61

28 s bør altid underskrives med en signatur der som minimum indeholder fulde navn, telefonnummer og afdeling. E-post skal behandles på præcis samme måde som andre medier eksempelvis papir, telefon og fax, men anvendelse af e-post lægger op til at tiltaleform, sprog og tone bliver mere fri end den der anvendes i papirbreve. Derfor skal sprogbruget i e-post anvendes med omtanke, og man skal være opmærksom på, at en e- post skriftligt fastholder et udsagn mere entydigt end et referat af en telefonsamtale. E-post til eksterne bør derfor altid holdes i samme sprogstil som papirbaseret kommunikation. For den mere uformelle interne e-post mellem kollegaer, skal man dog være opmærksom på, at en formulering der bliver for uformel, kan blive misforstået. Den enkelte medarbejder bør derfor være meget opmærksom på det sprogbrug som han/hun anvender i sine e-post meddelelser. Tænk over brugen af store bogstaver og udråbstegn det opfattes meget forskelligt. Overskriften (emnet) på e-post bør formuleres kort og klart, så modtageren bliver i stand til straks at identificere emnet. Hold orden i din indbakke. Slet e-post efter læsning og fornøden registrering/journalisering. Vurder altid om din mail er relevant for modtageren. Specielt hvorvidt det har noget formål at bruge cc-funktionen. Hvad ønsker du at opnå ved at bruge denne funktion, idet cc- funktionen er at betragte som til din orientering, og ikke noget som vedkommende skal handle på? Hver afdeling bør drøfte denne kultur. Det er muligt at tidsindstille sine mails i funktionen indstillinger. På den måde undgås at medarbejdere, der har ferie skal åbne for mange mails. Der ikke længere er relevante. Side 27 af 61

29 Sørg for at målrette s, således at distributionslister anvendes i langt højere grad end Alle i Norddjurs Kommune. Undgå overdreven brug af vedhæftede filer, brevpapir, formateringer mv. Virus advarsler: Under tiden kan man som bruger komme ud for at modtage s med advarsel om virus/vira der er i omløb. Meget ofte er sådanne advarsler falske. Man kan som hovedregel gå ud fra, at hvis der i advarslen ikke er en henvisning til et anerkendt antivirusfirma med relevant information om den pågældende virus, så er advarslen falsk. Det se også at falske virus anmeldelser henviser til ikke eksisterende sider hos kendte antivirus firmaer for at få mailen til at se ægte ud. Derfor send ikke sådanne advarsler videre, de tjener ikke andet formål end at få folk til at bruge en masse tid på at læse og videresende dem. Giv aldrig oplysninger om din adgangskode til andre, uanset hvem der anmoder om det. Internetbrug Internetpolitik Indledning. Information fra ministerier, styrelser, private virksomheder, andre kommuner og diverse interesseorganisatio-ner f.eks. KL sker i meget stor udstrækning via Internettet. Internettet er derfor det sted Norddjurs kommunes medarbejdere får sin information og søger efter information. Medarbejderne i Norddjurs Kommune skal derfor have en basal viden om information på Internettet samt hvilke sikkerhedsrisici der er forbundet via disser søgninger m.v. Side 28 af 61

30 Det er ikke tilladt at hente og installere programmer fra Internettet, medmindre der foreligger godkendelse fra IT-afdelingen. Denne procedure har til formål at minimere de risici der er forbundet med anvendelsen af Internettet samt at fastlægge rammerne for den enkelte medarbejders anvendelse af Internettet. Retningslinierne for anvendelse af Internettet består af følgende: Retningslinier for anvendelse i arbejdstiden Retningslinier for anvendelse udenfor arbejdstiden Retningslinier for kontrolforanstaltninger Formålet med adgang til og anvendelse af Internettet for Norddjurs kommunes medarbejdere er: Søgning om informationer på Internettet Deltagelse i diskussionsgrupper og konferencer Adgang til udveksling af informationer via elektronisk post Hjemtagelse af nye og ajourføring af bestående applikationer. Retningslinier for anvendelse i arbejdstiden. Adgangen til og anvendelse af Internettet må kun benyttes af kommunens medarbejdere i forbindelse med varetagelse af deres sagsområder. Dog accepteres privat brug i begrænset omfang, forudsat at det ikke blokerer for arbejdsrelateret brug af Internettet Hjemtagning (down load) af information må kun finde sted såfremt dette er nødvendigt for den videre sagsbehandling. I forbindelse med hjemtagning af informationer skal medarbejderen sikre at dette ikke strider mod gældende lov om offentlige myndigheders registre og med tavshedspligten. Al hjemtagning af information skal virustestes ved hjælp af kommunens til enhver tid værende leverandør Deltagelse i diskussionsgrupper og konferencer må kun ske, såfremt det har relevans for et konkret arbejdsområde. I forbindelse med udveksling af informationer via elektronisk post skal medarbejderen sikre at dette ikke strider mod gældende lov om offentlige myndigheders registre og tavshedspligten. Der må ikke sendes almindelig elektronisk post som er omfattet af tavshedspligten. Sådan post skal altid sendes via sikker post. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at den elektroniske post behandles som al anden post med hensyn til journalisering, besvarelse m.v. Hjemtagning af nye og ajourførte applikationer må kun foretages af de produktansvarlige, som er direkte ansvarlige for de pågældende applikationer og kun efter forudgående aftale med ITafdelingen. Norddjurs Kommunes IT-afdeling må hjemtage nye applikationer til testformål. Retningslinier for anvendelse udenfor arbejdstiden. Side 29 af 61

31 Norddjurs Kommune ønsker at give sine medarbejdere mulighed for at udforske mulighederne på Internettet, hvorfor der ikke stilles begrænsninger for anvendelsen udenfor arbejdstiden udover at gældende lovgivning på området skal overholdes. Lagring af hjemtagne informationer (down load) må dog kun foretages på private virustestede medi- er (USB, disketter m.v.). Kontrolforanstaltninger. Norddjurs Kommunes system er sikret mod uvedkommende indtrængen med fire-wall, ligesom der er aktivt antivirusprogram kørende ved forbindelsen med Internettet. Der opnås kun adgang til Internettet efter indlogning på Windows systemet. Norddjurs Kommunes generelle regler for adgangsbetingelser (adgangskode/autorisationskode mv.) gælder bl.a. følgende: Brugerne skal tildeles en personlig og fortrolig adgangskode Indlæsning og indtastning af autorisationskode skal ske ikke-læsbart. Autorisationskoden skal anvendes ved ethvert brugerskifte, ligesom der skal iværksættes foranstaltninger der sikrer at fornyet log-on skal ske når PC/Tynd klient har stået ubrugt i en tidsperiode. Autorisationskoder, der indtastes, skal skiftes hver 3. måned. Hvis forkert adgangskode er indtastet 5 gange indenfor en bestemt fastsat periode skal brugerkontoen lukkes, og brugeren skal herefter følge retningslinierne for genåbning af kontoen. Sikkerhedsindstillingerne i kommunens web-browser styres centralt fra IT-afdelingen og kan ikke ændres. Overtrædelse af reglerne. Overtrædelse af reglerne i proceduren vil blive betragtet som tjenesteforsømmelse, og vil derfor blive behandlet i overensstemmelse med reglerne herom. Det er ledelsens ansvar at indskærpe retningslinierne for medarbejderne, således at det er klart for medarbejderen hvilke retningslinier der er gældende på området, samt hvilke konsekvenser en overtrædelse af retningslinierne vil kunne få for den enkelte medarbejder. Software-installation Software på bærbare PC'ere På alle nye bærbare PCere i Norddjurs Kommune sørger IT-afdelingen for udrulning af en standard pakke før udlevering til brugeren bestående af følgende: Windows (Styresystem) Trend Micro (Antivirus) Citrix (Norddjurs Kommune) Side 30 af 61

32 Microsoft Office 2007 WIFI indstillinger til Norddjurs Kommune Certifikater til Norddjurs Kommune Herudover bliver maskinen branded med Norddjurs Kommune, dette giver skrivebordsbaggrund, startside i Internet Explorer m.v. Alle brugere på bærbare PCere er lokale administratorer Opdateringsprocedure Sikkerhedsopdateringer til Windows iværksættes ca. hver 6. uge, for øvrige programmer opdateres efter information fra leverandørerne: Langt de fleste leverandører informerer Norddjurs Kommune, når der er opdateringer til deres programmer Enkelte programmer opdager selv at der er nye opdateringer tilgængelig. I disse tilfælde fremsender brugeren en sag til helpdesk med oplysning om at opdatering kan finde sted. Anskaffelse af IT-udstyr Al anskaffelse af IT-udstyr sker ved bestilling af udstyret gennem IT-afdelingen via Der anføres i bestillingen hvilket udstyr der ønskes, hvor udstyret skal bruges samt oplysning af det EAN nummer fakturereringen skal foretages på. Hvis IT-afdelingen har spørgsmål til bestillingen, kontaktes bestilleren herom af IT-afdelingen. Hvis bestillingen drejer sig om netværksudstyr, kontakter IT afdelingen bestilleren for nærmere undersøgelse/gennemgang af behovet samt hvilket udstyr der skal bruges. Tilbud/pris på det bestilte udstyr meddeles bestilleren, som skal acceptere tilbuddet før udstyret bestilles ved leverandøren. Change Management (ændringer i driftsmiljøet) Norddjurs Kommune anvender Change Management ved ændringer i driftsmiljøet. Sager i helpdesk systemet indeholder mailkommunikationen med brugerne og der sker notering i helpdesk sagen i forbindelse med løsningen af det indmeldte problem. Nogle sager i helpdesk systemet ender med at der oprettes en speciel change og i disse tilfælde noteres helpdesk nummeret i changen. Andre gange oprettes chancen i forbindelse med advarsel fra overvågningssystemet. Side 31 af 61

33 Anmodninger om f.eks. opdatering af et fagsystem tilgår helpdesk systemet i form af information fra leverandørerne om at en ny version af fagsystemet er tilgængelig. Opdateringer af fagprogrammer kræver ikke godkendelse, da Norddjurs Kommune altid skal køre med nyeste version. Nye versioner af fagprogrammer er oftest sikkerheds-, lov- og/eller funktionsrettelser som hurtigst muligt skal være tilgængelige for brugerne. Der foretages ikke uautoriserede ændringer af Norddjurs Kommunes systemer, da det kun er de ansatte i IT-afdelingens driftsafdeling som foretager ændringer. Anskaffelse af nye programmer Alle nye programmer skal godkendes af IT-afdelingen før der må indgås bindende aftale med leverandøren. IT-afdelingen sikrer dels: at programmet kan afvikles på Norddjurs Kommunes IT-platform at der ikke i forvejen forefindes programmer på Norddjurs Kommunes platform der kan løse opgaven. Når der herefter foreligger en kontrakt, skal denne underskrives af IT-chefen, eller den han bemyndiger hertil. Originalkontrakten skal opbevares i IT-afdelingen. Finansieringen af nye programmer foretages altid i aftaleområdet, hvofor EAN nummeret på betaleren skal anføres i kontrakten. Registrering af centralt placeret IT-udstyr IT-afdelingen foretager registrering af det centralt placerede IT-udstyr. Der er her tale om servere, switche, overvågningsudstyr o.lign. Bærbare og stationære PC'ere IT-afdelingen sørger for, at der bliver udrullet standardpakker på Norddjurs Kommunes maskiner. Disse standardpakker indeholder: Stationære. Side 32 af 61

34 Windows (Styresystem) Trend Micro (Antivirus) Citrix (Norddjurs) Alle brugere på stationære maskiner er uden administrator rettigheder. Bærbare. Windows (Styresystem) Trend Micro (Antivirus) Citrix (Norddjurs) Microsoft Office 2007 WIFI indstillinger til Norddjurs Kommune Certifikater til Norddjurs Kommune Alle brugere på bærbare maskiner har administrative rettigheder (er lokale administratorer) Herudover bliver maskinerne branded med Norddjurs Kommune, hvilket bl.a. vil sige at der ligges skrivebordsbaggrund, forefindes en startside i Internet Explorer m.v. Når en maskine forlades skal denne låses, dette kan ske ved at trykke på tasterne Ctrl + Alt + Delete samtidig. Herefter klikkes på Lock Computer (Lås Computeren). Herefter låses skærmen. Man låser skærmen op igen ved at trykke på tasterne Ctrl + Alt + Delete samtidig og derefter indtaste sit password igen. Der er fra centralt hold indlagt en generel sikkerhedsregel der bevirker, at pauseskærmen automatisk aktiveres efter 20 minutter, hvis man har glemt at låse sin maskine. Adgang til virksomhedens netværk Brugernavn (automatisk generering) Medarbejdere ved Norddjurs Kommune får automatisk ved ansættelsen genereret et brugernavn. Brugernavnet opfylder følgende betingelser: Brugernavnet skal være på syv tegn og begynde med "ad" Brugernavnet skal indeholde både store og små bogstaver. Brugernavnet skal indeholde både bogstaver og tal. Brugernavnet må ikke kunne gættes udfra navn, mv. (bliver maskingenereret). Brugernavnet må ikke genbruges, dvs at når en bruger slettes må vedkommendes brugernavn ikke efterfølgende tildeles andre. Side 33 af 61

35 Brugernedlæggelse. Når en medarbejder fratræder et job ved Norddjurs Kommune skal den autorisationsansvarlige meddele dette til ved fremsendelse af blanketten F:Oprettelse-ændring af bruger.doc. Norddjurs Kommune har udarbejdet en oversigt over de personer der er autorisationsansvarlige til sikring af, at nedlæggelse af brugere kun sker af en autorisationsansvarlig person. Brugeren slettes i Norddjurs Kommunes system som standard på fratrædelsesdatoen. Data på H-drev og i Outlook (postsystemet) bliver slettet. Brugerrettighederne slettes i de systemer hvor IT-afdelingen administrerer brugerne. Programejere Liste over programejerne i Norddjurs Kommune: Acadre Direktionsekretariatet Adobe Acrobat 9 Direktionsekretariatet, Kultur- og udvikling, Byg- og Plan og Sekretariatet I Allingåbro Adobe Acrobat Distiller 9 Direktionsekretariatet, Kultur- og udvikling, Byg- og Plan og Sekretariatet I Allingåbro Adobe Acrobat CS4 Design Standard Direktionsekretariatet, Kultur- og udvikling, Byg- og Plan og Sekretariatet I Allingåbro Adobe Flash Player 10.1 IT-afdelingen Adobe Photoshop Elements 5.0 Natur- og Miljøafdelingen Adobe Reader 10.1 IT-afdelingen Adobe Shockwave 10 IT-afdelingen Adobe SVG Viewer 3.03 IT-afdelingen Arkibas Egnsarkivet BB Soft Skole- og dagtilbuds afdelingen BB Soft - SFO Årsnorm Skole- og dagtilbuds afdelingen BG bank Økonomiafdelingen Brief SPJ PPR Side 34 af 61

36 Bosted System Rusmiddelcenter Norddjurs Handicap og Pskyiatri ØST CaseFlow Trænings modul Ældreområdet Concorde Økonomi- og lønafdelingen COWI ECW Plugin Natur- og Miljøafdelingen CPR Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice Crystal Reports Runtime 12.1 IT-afdelingen Dafolo Den danske skoleårbog Skole- og dagtilbuds afdelingen DameWare Mini Remote Control IT-afdelingen Damus Kulturskolen Danske Bank Økonomi- og lønafdelingen DdeLibra (Bibliotekssystem) Norddjurs Bibliotek Dentronic Romexis Client Norddjurs Skoletandklinik DHS Alarm - Klienthåndtering Ældreområdet DHS Alarm - Vagtplan Ældreområdet Digital Signatur IT-afdelingen Ditmer Ressourceprogrammet Servicedirektørområdet Djurslands Bank Økonomi- og lønafdelingen DPR Administration Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice DPR Rappor Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice DPR Søg Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice DPR Word Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice Døgndata Dagbogsprogram Handicap Øst Energy Guard IT-afdelingen FICS Direktionssekretariatet FICS Opsætning Direktionssekretariatet Flexydelse FLY Borgerservice Fotodatabase Natur og Miljø Natur- og Miljøafdelingen Side 35 af 61

37 Gatetrade Web-site Indkøbsafdelingen GeoEnviron Natur- og Miljøafdelingen GeoJar Natur- og Miljøafdelingen GeoLER Natur- og Miljøafdelingen GIS Manager Natur- og Miljøafdelingen Google IT-afdelingen Google Chrome IT-afdelingen GoToMeeting IT-afdelingen Handy Image Mapper IT-afdelingen HTML Help IT-afdelingen Kort fra COWI Natur- og Miljøafdelingen Husdyrgodkendelse Natur- og Miljøafdelingen Infomaker (til GeoEnviron) Natur- og Miljøafdelingen Internet Explorer 8.0 IT-afdelingen KMD Aktiv Beskæftigelsesområdet KMD AFP Web Viewer IT-afdelingen KMD Anlægsbevillingsstyring Økonomi- og lønafdelingen KMD Arbejdsevnemetode Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Begravelseshjælp Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Boliglån Brev Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Boligstøtte Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Boligstøtteanvisningen Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Boligstøtte Komponent Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Boligstøtte WEB Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Bossinf Plan & Byg KMD Brevkomponent IT-afdelingen Side 36 af 61

38 KMD Børn og Voksne Myndighedsafdelingen KMD Børneydelse Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Dagplejemodul Skole-og dagtilbudsområdet KMD Debitor Økonomi- og lønafdelingen KMD Debitor Brev Økonomi- og lønafdelingen KMD Debitor Brevudskrivning Økonomi- og lønafdelingen KMD Debitor OnDemand Økonomi- og lønafdelingen KMD Decentral Lønstyring Økonomi- og lønafdelingen KMD DLL IT-afdelingen KMD Doc2Archive Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Doc2mail Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Easy Energy IT-afdelingen KMD edagpenge Barsel Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD edagpenge Sygdom Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Ejendom Decentral Natur- og Miljøafdelingen KMD Ejendomskattelån Fællessekretariatet Allingåbro KMD Essentia Velfærdsområdet KMD Essentia ActiveX IT-afdelingen KMD ESR Plan og Byg KMD FAS Ældreområdet KMD FAS Betalingskontrol Ældreområdet KMD FAS Design Ældreområdet KMD FAS Dialogdesign Ældreområdet KMD FAS Listesystem Ældreområdet KMD FAS Mobile Ældreområdet KMD FAS Opsætning Ældreområdet KMD FAS Redigeringsform Ældreområdet Side 37 af 61

39 KMD FAS Udtræk Ældreområdet KMD Grafisk ØS Økonomi- og lønafdelingen KMD Indkomst (eindkomst) Økonomi- og lønafdelingen KMD Institution Skole-og dagtilbudsområdet KMD IS Breve Skole- og dagtilbudsområdet KMD Kig Med IT-afdelingen KMD KIP Økonomi- og lønafdelingen KMD Konverteringstabeller Økonomi- og lønafdelingen KMD Logon Web IT-afdelingen KMD LOS IT-afdelingen KMD Mål og midler Økonomi- og lønafdelingen KMD Navn og adresse Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD NET IT-afdelingen - KMd lønsystemer - KMD Klientbetaling - KMD S&A system - Nemkonto (Authorisation) KMD KSP CICS IT-afdelingen KMD OnDemand Økonomi- og lønafdelingen KMD Omkostningsstyring Økonomi- og lønafdelingen KMD Opera Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice KMD Opus Økonomi- og lønafdelingen - Opus Løn - - Opus Økonomi KMD OPUS Rollebaseret Indgang Økonomi- og lønafdelingen KMD ProKap modul Skole-og dagtilbudsområdet KMD Rekvirentnet Økonomi- og lønafdelingen KMD SAG Arbejdsmarkedsafdelingen og borgerservice Side 38 af 61

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder. Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE

Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder. Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder IT Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE 1 Sikker IT i Birkerød Kommune Indhold 4 Regler & retningslinier for IT-brugere i Birkerød Kommune

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Logpolitik Dok. Nr. 1.12 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 9 Logpolitik Formål At fastlægge og beskrive ansvar, pligter og konsekvenser når medarbejdere

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Retningslinjer om brugeransvar

Retningslinjer om brugeransvar Retningslinjer om brugeransvar April 2015 Movia Design/Mette Malling 04.15. Fotos: Movia Indhold Pas på vores Movia 5 Movias målsætninger 6 Hvem har ansvaret? 8 Fortrolighed 9 Movias omdømme 11 Pas på

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2 Stormrådet 15. juni 2012 Niels S. Larsen KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Implementeringsguide til Stormbasen Tlf. 41 71 50 00 Fax 41 71 51 00 CVR-nr. 30 74 16 33 stormraadet@stormraadet.dk

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3. April 2013 Indhold Indledning...3 Nuværende struktur på skole- og dagtilbudsområdet...4 Kommende strukturændringer

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT Regler - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT For en sikkerheds skyld! Hvorfor regler om IT? - for kommunens og din egen sikkerheds skyld Aalborg Kommune er efterhånden meget digitaliseret og derfor

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

Kontakt Helpdesk. Vejledning. At melde korrekt ind til Helpdesk IT-AFDELINGEN

Kontakt Helpdesk. Vejledning. At melde korrekt ind til Helpdesk IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Kontakt Helpdesk At melde korrekt ind til Helpdesk Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Gør det selv Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Kommunikation via nettet Emails - god opførsel / "netikette

Kommunikation via nettet Emails - god opførsel / netikette Kommunikation via nettet Emails - god opførsel / "netikette Karsten Juul-Olsen Konsulenthuset Cubion A/S Karsten@cubion.dk Dansk.nu mål At internettets kommunikationsmuligheder udnyttes fuldt ud i et community

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

ipad for begyndere, modul 3

ipad for begyndere, modul 3 10052014AS ipad for begyndere modul 3 E-mail elektronisk post Generelt om mails E-mails er i princippet det samme som breve. Ligesom et brev kan indeholde både tekst og fotos, kan en e-mail det samme.

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere