KONSULENTYDELSER HOS PS4 A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSULENTYDELSER HOS PS4 A/S"

Transkript

1 KONSULENTYDELSER HOS PS4 A/S Telefon:

2 Konsulentydelser PS4 A/S tilbyder vi en bred vifte af ydelser, der kan tilrettelægges helt efter organisationens behov og kultur. For at give dig et overblik har vi samlet vores ydelser inden for en række hovedområder, hvor vi tilbyder og udvikler den faglige viden. Ens for vores konsulentydelser er, at vi tager ansvar for, at forandringerne implementeres og skaber resultater. Vi tror på devisen man lærer bedst af egne erfaringer, og vi tilstræber, at enhver forandring hos vores kunder forankres dybt gennem en fælles indsats. Målet er, at den forandring og forbedring, vores kunder oplever i implementeringsprocessen, vil fortsætte langt tid efter vi har forladt organisationen. Kunderelationer: Fælles for relationerne til vores kunder er, at vi har en række krav til samarbejdet med hver enkelt kunde. Forventningerne til vores kunder er: Behovserkendelse: Vi lægger stor energi i forarbejdet sammen med kunden for at skabe et fælles billede af forandringens/udviklingens nødvendighed og de præcise mål for forandringen/udviklingen. Vedholdenhed: Forandringer/udviklingsprocesser skaber altid uro i organisationen, og vi forventer, at vores kunder har mod på at holde ved, selvom uenigheden er stor og frem for alt er parate til at forandre såvel sig selv som organisationen. Vores kunder udtaler om PS4 A/S: Intelligent men uhøjtideligt samvær er det oplevelsen af samarbejdet med PS4 konsulenterne. Områder Følgende hovedområder er 11 indsatsområder, som vi har konsulentydelser inden for. Lederudvikling - From good to great - Lederskab i et praksisnært perspektiv - Forandringsledelse i den lærende organisation Organisationsudvikling - Bevidstgørelse til gavn for fælles indsatsresultater Det eksekverende lederskab - Få beslutningerne til at leve Teamudvikling - Fra gruppe til team til gavn for fremdrift i samarbejdet Kulturudvikling - Hvordan understøtter vores kultur, at vi når vores opsatte mål? Strategi- og forretningsudvikling - Sæt gang i forretningsudviklingen Den selvledende medarbejder - Udvikling af medarbejdere til selvledelse Målinger og analyser - Enhver deltager i enhver organisation er bidragsydere til organisationens succes. Lad os måle indsatsen - Levering med bundlinjeresultat Medarbejderudvikling - Påvirkning af medarbejdernes bevidstgørelse skaber fremdrift og innovation Mediation/konfliktmægling - Konstruktiv konfliktkultur om at udvikle en rummelig omgangsform - Den konstruktive projektkultur, bl.a. i byggebranchen Outplacement - En proces med positivt resultat skaber den værdige afsked PS4 A/S udvikler til gavn for resultater. Vi påvirker mennesker til at få et liv med bedre resultater

3 Inspiration til udvikling Dit job Scenarie Anbefaling Dit job Scenarie Anbefaling Du er virksomhedsleder Du vil udvikle din organisations effektivitet og handlingsparathed Motivationsmåling Lederteams Teamtræning Du har ansvar for Talent Management Du søger en metode, som udvikler den enkeltes og organisationens skjulte ressourcer Traineeprogram Karriereudvikling Eget træningsdesign Enneagramuddannelse Niveau 5 Du arbejder som konsulent Du vil arbejde både på og uden for den logiske, rationelle spillebane, samt inddrage både følelser og Træneruddannelse Enneagramuddannelse Lederskabsprogram krop i dit arbejde med at udvikle relationer Du er mellemleder Du vil øge din sociale intelligens og styrke dine og dit teams relationer til andre Den bevidste leder Teamtræning Leadership coachuddannelsen Enneagramuddannelse Du er forandringsagent Du vil styrke forandringsevne, teamdannelse og fælles ansvar samt reducere usikkerhed og modstand. Eget træningsdesign Teamtræning Enneagramuddannelse Facilitatoruddannelse Forhandlingsteknik Du arbejder i HRD Du skal levere træning, som rykker og løser de mønstre og skjulte psykologiske spil som redu- Teamtræning Ledertræning Eget træningsdesign Du er innovationsansvarlig Du ønsker at skabe et væksthusklima præget af rummelighed og plads til out-of-the-box tænkning Facilitatoruddannelse Eget træningsdesign cerer din organisations effektivitet og trivsel Klimamåling Motivationsmåling Du er projektleder/ projektansvarlig Du skal styre et eller flere projektteams sikkert i mål Projektledelse Teamtræning Leadership coachuddannelsen Forhandlingsteknik Enneagramuddannelse Du arbejder som Coach Du har brug for et værktøj til de relationelle udfor- Enneagramuddannelse Du har ansvar for kunderelationer Du skal optimere resultater og gøre kundekontakt til en positiv konkurrenceparameter Den bevidste sælger Eget træningsdesign Forhandlingsteknik Du er produktionsansvarlig dringer, som dine klienter/ teams står overfor Du ønsker at trimme din organisation og sikre samarbejde på tværs af din Leadership coachuddannelsen Teamtræning Motivationsmåling organisation Forhandlingsteknik

4 LEDERUDVIKLING From good to great lederskabsprogram Dette udviklingsprogram bygger på ambitiøse ledere, som sætter hensynet til at udvikle virksomheden over deres eget ego. Lederne har disciplin og mod til at holde sig til de hårde facts og mod til at afskaffe aktiviteter og personer, som ikke er de rigtige. Programmet er udviklet på baggrund af Jim Collins forskning om, hvad der giver virksomheder succes på Børsmarkedet til gavn for både organisationen og stakeholdere. I 5 år har han og hans team forsket og fået resultater, som er baggrunden for dette lederudviklings koncept af hans Good til Great. Kort afstand fra det lærte til brug i det daglige Programmet er tilrettelagt, så lederne efter hver samling er rustet til at anvende det bevidstgjorte i ledelsessammenhænge med det samme. Programmet giver lederne praksistestede redskaber til at løfte virksomhedens resultatskabelse. Skab grobund for, at dine medarbejdere vokser En af de stærkeste egenskaber ved ledelse er vægten på langsigtet udvikling af lederskabet. Lederskabet påvirker lederens ledelseskraft og derved eksekverende af de ledelsesmæssige fokusområder. Pris Aftales i forhold til antal deltagere og ambitionsniveau. Eksempel på lederskabsprogram Interview af de deltagende ledere Samling 1 Introduktion til great leadership programmet Hvad er niveau 5 ledelse og hvad indebærer det? Fokus på selvindsigt som leder og kulturformidler Arbejd med bevidstgørelsen i ledergruppen til gavn for fremdrift i lederskabet. Samling 2 Lederens rolle Sådan udfylder I rollen som niveau 5 ledere Fokus på de egenskaber, som understøtter niveau 5 ledelse Fokus på ledernes udfordringer i forhold til niveau 5 ledelse Lederudviklingsprogrammet skaber resultater Som leder er kravet om at skabe resultater og øge værditilvæksten for kunder og virksomhed et vilkår. Derfor er dette udviklingsprogram for de organisationer, som gerne vil skabe bevidsthed og fremdrift. Lederne udvikler en bevidst adfærd Adfærden opbygger holdbare og fantastiske resultater via en paradoksal kombination af personlig ydmyghed og professionel viljestyrke. Samling 3 Kulturen i organisationen Hvad understøtter vores kultur koblet til niveau 5 ledelse Hvad vil være ideelt for at nå vores mål? Hvilke forhindringer oplever vi, der er?

5 LEDERSKAB I PRAKSISNÆRT PERSPEKTIV Praksisnær ledertræning for ledere, mellemledere, teamledere og projektledere Skræddersyet forløb der sætter fokus på jeres strategi, mål, ønskede resultater og den virkelighed I har hos jer. Vi sætter det rette hold af konsulenter til jeres behov. Vi støtter jer i valg af proces og metode Vi planlægger forløbet efter jeres behov, ønske og økonomi Vi anvender mange års erfaring med gode resultater og tilfredse kunder til styrkelse af lederskabets rygrad. Lederskabets rygrad beskytter, støtter og styrker lederskabet i alle dets udfoldelser. Holdes den i god form med opmærksomhed og styrketræning, vil den være bæredygtig, påpasselig og stærk i sin fremtoning, som ramme LEDERSKABETS om lederskabet. IDENTITET I bogen lederskab i et praksisnært perspektiv sættes fokus på lederskabets mangfoldighed. Det bevidste lederskab og styrkelse af den enkelte inden for 10 udvalgte områder: Det personlige lederskab Kommunikation Motivation Forandringsledelse Delegering Konflikthåndtering Målformulering Situationsbestemtledelse Taktisk planlægning Feedback KOMMU- NIKATION Udbytte som vi forventer og har erfaring med FEEDBACK MOTIVATION Bevidstgørelse om individuelle styrker og udfordringer Afklaring af kompetencer, ønsker og muligheder Personlig logbog med vigtige notater og modeller En personlig og faglig udvikling af kompetencer Individuel styrkelse af selvværd og selvtillid TAKTISK PLANLÆGNING EJERSKAB FORANDRINGS- LEDELSE Individuel coaching med fokus på handlingsplan gennem hele forløbet BEVIDSTHED DIG ENGAGEMENT Pris Tilbud gives og beregnes individuelt. Referencer og resultater deles meget gerne. SITUATIONS- BESTEMT LEDELSE DELEGERING MÅL- FORMULERING FORVENTNINGER FRA DINE OMGIVELSER KONFLIKT HÅNDTERING

6 ORGANISATIONSUDVIKLING En påvirkning af organisationen til gavn for resultater Organisationsudvikling med PS4 A/S bygger på tanken om, at det er personer og relationer, der skaber virksomheden. Metodefleksibilitet Vi har en bred erhvervspsykologisk viden og erfaring, og vi anvender mange forskellige metoder og processer i opgaveløsningen. Det er opgavens art, der bestemmer, hvilke metoder vi anvender i en given sag. Involvering Vi involverer og engagerer deltagerne og sikrer ansvarlighed i forhold til udbyttet. Kort afstand fra det lærte til brug i det daglige Ændringer af organisationer danner rammen for, at kigge på nye systemer, andre arbejdsmetoder, effektivisering af arbejdsgange, opkvalificering af kompetencer, bedre ledelse og ændring af adfærd. For PS4 A/S handler det om, at enhver teori kan omsættes til noget, som enhver af deltagene i et organisationsudviklingsproces kan forholde sig til og forstå eget bidrag tilforandringen. Pris Aftales i forhold til antal deltagere og ambitionsniveau. Individuelle behov eller strategisk prioritering? Som så mange andre aktiviteter, iværksættes de fleste forløb ud fra individuelle behov rundt omkring i organisationen. Hermed opstår der en lang række decentrale tiltag, som måske skal ikke styres men koordineres centralt. Vi anbefaler, at der i en organisatorisk udviklingsproces sættes fokus på, hvilke grundlæggende antagelser, overbevisninger, som lederne/medarbejderne skal besidde til gavn påvirkning af organisationens bevidste fundament. Eksempler på påvirkning af organisationen: Kommunikationstræning Værdiafklaring Den lærende organisation Den selvledende organisation Den dialogbaserede organisation osv. Den effektive mødekultur Den coachende lederkultur Samarbejdsrelationer og medarbejderudvikling Arbejde med jeres virksomhedskultur f.eks. at implementere appreciative inquiry Forpligtethed Vi arbejder med reel udvikling. Forløb skal medføre konkrete forandringer og forbedringer, det kan være i struktur og organisering, i mål og prioriteringer og i personlig adfærd. Det motiverende arbejdsmiljø osv.

7 DET EKSEKVERENDE LEDERSKAB Det eksekverende lederskab påvirker arbejdsmiljøet og derved produktiviteten Handlekraft er essentielt i ledelse Det er et afprøvet koncept, som kan skabe resultater med en mulighed for, at få øget produktiviteten med op til 127 procent. Handlekraft er essentielt i ledelse at få strategien gennemført. At bidrage ved at eksekvere sammen med sit team/sine medarbejdere. Det hviler bl.a. på tillid, som giver respekt, som afstedkommer god dialog og engagement, som påvirker udvikling og handlekraft. 150% 100% 50% 52% 85% 127% Motivation og produktivitet Sammenligning af produktiviteten hos højt motiverede medarbejdere vs. gennemsnitligt motiverede medarbejdere. Kilde: Seven Pillars of Visionary Leadership - Cox and Rock Ledelse handler om årsagskæden Hensigt Adfærd Resultat. 0% Lav Medium Høj Strategisk platform Pris Aftales i forhold til antal deltagere og ambitionsniveau. Management Kultur Eksempel på et udviklingsprogram Før og efter motivationsmåling Motiverende fundament Samling 1 Introduktion til det eksekverende lederskab Klare Mål Tillid Gennemgang af modellens gruppedynamikker og de dertil hørerende motivationsdrivere. Fokus på de motivationsdrivere, som ikke helt er fungerende i de enkeltes team. GAB-analyse Vision Samarbejde Bidrag Engagement Respekt Samling 2 Ledelseskraften i kulturen Fokus på kulturen, som er fremherskende i hver deltagers team Stolthed Anerkendelse Udholdenhed Kreativitet Ejerskab Støtte Sociale interaktioner Samling 3 Kulturen i organisationen Kulturens betydning for forandringsprocessen Hvordan engageres og motiveres medarbejderne? Forandringskommunikation Flere samlinger er ofte en del af denne proces.

8 TEAMUDVIKLING Fra ledergruppe til effektivt lederteam Fokus her er at sætte fokus på potentialet og synergien mellem teamets medlemmer samt på hvordan lederteamet kan agere kraftfuldt og koordineret i det daglige samarbejde. Endvidere er der fokus på at sikre effektive og målrettede ledermøder, hvor det fælles mål er optimering af samarbejdet, som foregår i interaktionen mellem de deltagende. ET EKSEMPEL PÅ EN UDVIKLINGSPROCES: Strategiske lederteams Grupper der har et ledelsesansvar adskiller sig fra andre arbejds-grupper på en række væsentlige punkter. En ledelsesgruppes hovedopgave er at håndtere organisationens strategiske spørgsmål og det, som en ledergruppe skal producere er baseret på en totaloptimeringsholdning. Ledergruppen skal holde fokus på de strategiske indsatser og ikke på daglige drift-områder. Udbytte og effekt Håndtering af teamets aktuelle udfordring(er) Styrkelse af de samarbejdsmæssige og sociale relationer i teamet Nye øjne på teamets lederressourcer Øget bevidsthed om roller og kompetencer i teamet INDSATS OMRÅDER En stærk teamfølelse DET PERSONLIGE LEDERSKAB TILLID ÅBENHED RELATIONER 360 FEEDBACK INDSIGT ROLLER INDIVIDUEL COACHING PERSONLIG UDVIKLING STØTTE VISIONS AFDÆKNING MÅL RESULTATER Synliggørelse og bevidsthed om styrker og svagheder i teamet Tydeliggørelse af kommunikationsmønstre i teamet Hvad er teamudvikling hos os? Fra Ledergruppe Fra til Lederteam Teamudvikling er de lærings- og udviklingsaktiviteter, der støtter et team eller en enhed i at nå de ønskede resultater via forbedret effektivitet, samspil og kommunikation. PS4 s lærings- og udviklingsmetoder bygger på aktionsbaseret tænkning, der involverer eksperimenter, konkrete handlinger og praksisorienterede øvelser samt refleksioner over disse og teamets praksis. CEO CEO CPO COO MÅL CFO CMO CIO COO CPO CFO CMO CIO PS4 faciliterer møder PS4 faciliterer ledermøder

9 KULTURUDVIKLING Kulturens røde tråd Kulturen er alt det, der er mellem os mennesker. Vores rutiner, ritualer og små indbyrdes aftaler, uden at vi taler om dem. En lidt akademisk betegnelse er, at kulturen er de indlejrede normer, vi navigerer efter. Det er altså den røde tråd, som går gennem hele virksomheden og bliver bestemmende for, hvordan medarbejdere og ledere opfører sig i forskellige situationer. Derfor kan organisationskulturen være den afgørende faktor mellem succes og fiasko i en organisation eller virksomhed. Hvordan arbejder du som leder med virksomhedskulturen? Hvis du vil præge eller ændre virksomhedens kultur i en bestemt retning, så er det vigtigste, at du kender virksomhedens eksisterende udgangspunkt. Og ligeledes skal du vide, hvorfor du vil ændre kulturen. Som nævnt er kulturen et udtryk for handlinger, systemer og værdier i virksomheden, så hvis du vil ændre kulturen, så er det de knapper du kan trykke på. En ændring af virksomhedens kultur handler grundlæggende om en ændring af jeres adfærd. Hvad er virksomhedskultur? Kulturen bliver tit udtrykt som: den måde vi gør tingene på her i virksomheden. Og det er en ganske præcis beskrivelse. For virksomhedens kultur er egentlig bare en samlet betegnelse for alle de normer, værdier og handlinger, som kendetegner virksomheden. Så gennem denne proces med PS4 vil der blive sat fokus på: Normer Vaner Mønstre Adfærd Overbevisninger/antagelser Identitet/brand Bevidst lederindsats påvirker kulturen Organisationskultur er interessant for dig som leder, fordi du med en bevidst indsats kan påvirke kulturen i en positiv retning. Kulturen forhandles og udvikles hver dag i virksomheden. Det er ikke alt du kan styre som leder, men hvis kulturen begynder at køre af sporet, så er det din lederopgave at håndtere situationen. Skab grobund for, at dine medarbejdere vokser I kulturudviklingsprocessen benyttes metoder som involverer alle til at være medvirkende til at skabe bevidsthed om kulturens betydning for opnåelse af de ønskede resultater.

10 STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING Strategien angiver vejen Du kan have verdens mest motiveret og lærte medarbejdere, men uden en klart angivet strategi og ønsket destination, er chancen for at nå i mål uendeligt lille. I praktisk talt alle processer, hvor flere faktorer spiller ind, hvor timing er afgørende, hvor vi har brug for løbende at orienterer os, være motiveret og holde målet for øje, så er der brug for en strategi til at nå fra a til b. Kører du med lukket øjne på motorvejen? I dag bevæger virkeligheden sig hastigt og vi har brug for løbende at justere vores forretningsplan til at afspejle den verden vi bevæger os i, i forhold til såvel interne som eksterne forhold. Lukker vi øjnene og lader tilfældighederne bestemme eller undlader at reagere på den nye virkelighed vi præsenteres for, er det mere held end forstand når vi tager et skridt i den rigtige retning Eksempel på et program Samling 1 Strategisk niveau Vi beskæftiger os primært med vision, mission, værdier og kultur. En god vision skal fungere som en overordnede, ønsket destination for virksomheden og samtidigt være retningsangiver og motivator for alle medarbejdere. Vi ser på hvordan vision og mission kan afspejles positivt i virksomhedens kultur og værdi sæt og hvordan vi skaber synergi frem for modstand. Samling 2 Taktisk niveau Vi går i dybden med selve forretningsplanen og de faktorer, der præger en god forretningsplan. Vi arbejder bl.a. med målsætningsproces, kommunikation, opgave og rollefordeling, fokusområder, analyser samt forhold mellem planlægning og finansiering. Samling 3 Operationelt niveau Vi sikrer implementering og forsat opfølgning af vores forretningsplan, sker med udgangspunkt i selvforstærkende dynamikker samt naturlig integrering i vores dagligdag. Vi låner elementer fra bl.a. lederskab i praksisnært perspektiv, Det eksekverende lederskab og Den selvledende medarbejder Vil du vinde? Vores konsulentydelser inden for strategi og forretningsudvikling, hjælper dig til en bedre forståelse, flere værktøjer og en sikker vej frem til succesfuld, vedvarende forretningsplanlægning. Udover praksisnær, engagerende undervisning vil der blive benyttet cases med udgangspunkt i dine udfordringer med løsningsfokus på velprøvet succesfulde strategier. Vi benytter os ikke af en bestemt model men af det bedste fra bl.a. Mintzberg, Collins, Lynch og Covey. Ydelserne tilpasses alt efter behov, både såvel organisatorisk (top/ mellemlederniveau) samt i forhold til procesfase (nyetableret/ eksisterende).

11 DEN SELVLEDENDE MEDARBEJDER Selvledelse kræver ledelse At lede ressourcestærke og selvkørende medarbejdere giver nye udfordringer og kræver stærke kommunikationsevner. Mange ledere skal omdefinere rollen og finde en ny og passende balance mellem at være synlig og involverende og slippe kontrollen. Når det lykkes at etablere et godt fundament for en selvledende kultur, er gevinsten til gengæld markant: Fuld udnyttelse af hver enkelt medarbejders ressourcer og fulde potentiale, hvilket hurtigt kan måles i øget bundlinje og medarbejdertilfredshed. Selvledelse kan ses på bundlinjen Selvledelse er også essentielt for medarbejdernes personlige bundlinje. Er der overskud på det personlige plan eller arbejdes der, indtil man segner for at nå det hele? Jagter man alle bolde, fordi man ikke ved, hvilken bold, der er den vigtigste? For medarbejderne handler selvledelse om at håndtere og forvalte sin egen produktivitet. De skal kunne presse sig selv til at yde deres bedste, men ikke presse sig selv i en grad, så det går ud over arbejdet, deres helbred, trivsel og familieliv. Eksempel på et program Modul 1 At lede medarbejdere som kan og vil selv Få indsigt i grundprincipperne for selvledelse Skab god balance for medarbejdernes engagement i arbejde og privatliv Få nye værktøjer med de 4 dimensioner i selvledelse Modul 2 Motivation og målsætning Fokus på værktøjer, til at få opsat klare mål, forventninger og tidsrammer Læg strategier, der sikrer at målene nås Bliv bedre til at gøre målsætningerne operationelle Nye veje til motiverende ledelse Selvledelse handler om, at vi skal lede os selv i forhold til arbejdet. Det vigtigste i selvledelse er derfor, hvordan vi afgrænser og bestemmer vores arbejdsopgaver. For viden-medarbejderen er det ofte uklart, hvordan arbejdsopgaven præcist skal løses. Hvad er omfanget af opgaven? Med hvilken kvalitet skal opgaven løses? Hvor stor grad af kompetenceudvikling skal der være i opgaven? Hvem skal inddrages i opgaven? Det er spørgsmål, som den selvledende medarbejder selv skal være i stand til at besvare for at kunne lede sig selv i arbejdet. Når det lykkes er der ofte stor motivation til følge.programmet er tilrettelagt, så lederne efter hver samling er rustet til at anvende det bevidstgjorte i ledelsessammenhænge med det samme. Programmet giver lederne praksistestede redskaber til at løfte virksomhedens resultatskabelse. Modul 3 Fokus på praktiske værktøjer til den selvledende kultur Skab din egen bevidste delkultur for opnåelse af selvledelse til gavn for resultater Sådan sikrer du teamspirit i gruppen af selvledende medarbejdere Redskaber til opnåelse af sammenhæng mellem de enkelte opgaver og virksomhedens resultater.

12 MÅLINGER OG ANALYSER Effektmåling og analyser Når vi måler på effekten af vores indsatser, bliver indsatsen samtidig målrettet og gennemført helt i overensstemmelse med de mål som blev sat da programmet blev iværksat. Leder- og medarbejderudvikling skal have et forretningsmæssigt formål, således de indsatser vi gør, bliver gjort fordi de understøtter en strategisk og bevidst hensigt med udviklingen i virksomheden. Målingen er kvalitetsskabende ROI Adfærd Læring Tilfredshed Når vi måler på effekten, vil vi også skabe os viden om i hvilken udstrækning vi bevæger os i den rigtige retning. Er vi ikke på rette vej, ændrer vi selvfølgelig kurs, og korrigerer program. Det er den ændrede adfærd som er den interessante Det er egentlig ligegyldig om deltagerne er tilfredse med programmet, hvis ikke programmet fører til den ønskede adfærdsændring. Uanset om der er tale om ledere eller medarbejdere, er det resultatet af deltagernes nye adfærd, som skaber den værdi der retfærdiggør investeringen i programmet. Den nuværende situation skal bestemmes Inden programmet igangsættes afdækkes den nuværende situation. Status for det emne som er genstand for udviklingsprogrammet skal beskrives i form af nogle nøgletal eller indikatorer. Målet for udviklingsprojektet skal formuleres Hvad er det vi vil opnå med udviklingsprojektet? Målet skal formuleres og sættes i forhold til de nøgletal og indikatorer som er bestemt i beskrivelsen af den nuværende situation. Pris Aftales i forhold til antal deltagere og ambitionsniveau. Kriterier for en effektiv evalueringsproces Evalueringen skal være: Simpel Det skal være enkelt at måle og følge de fremskridt som programmet giver Økonomisk Det viser sig ofte, at omkostningerne til at gennemføre evalueringen er langt mindre end resultatet af at måle Troværdig Det skal kunne dokumenteres at resultaterne er opnået Redegøre for andre faktorer som har indflydelse på resultatet Programmerne er ofte langvarige, og der er positive og negative følgevirkninger som evalueringen skal blotlægge Fleksibel Der sker altid uventede hændelser i løbet af afviklingen, og evalueringen skal være tilrettelagt på en måde som kan håndtere den ny situation Anvende flere typer af data Evalueringen bør tilrettelægges således den bygges for forskellige typer af data, således at troværdigheden af evalueringen styrkes

13 MEDARBEJDERUDVIKLING En god leder har gode medarbejdere Medarbejderudvikling kan foregår på flere måder men det handler grundlæggende om, at øge medarbejderens kompetencer til gavn for bevidste resultater. De målrettede medarbejderudviklingsforløb klæder såvel den enkelte medarbejder som hele organisationen på til at håndtere forandringer, følge med udviklingen og styrker motivationen. På den måde sikres kvalitet, effektivitet og ansvarsfulde medarbejdere også når udviklingen går stærkt, og nye udfordringer konstant kommer til. Udviklingsprocesserne henvender sig naturligvis både til faglærte og ufaglærte medarbejdere og styrker den enkelte medarbejder til gavn for hele virksomheden. Medarbejderudvikling er bonus for både virksomhed og ansatte En virksomhed er kun så god, som medarbejderne gør den. Derfor er et vigtigt parameter i enhver udvikling af en moderne virksomhed at få medarbejderne til at præstere bedre, mere præcist og mere effektivt. Medarbejderudvikling er kort sagt vejen til større succes for din virksomhed. Ved hjælp af målrettet medarbejderudvikling kan du sikre din virksomhed større overskud, mere innovativ kraft eller en højere grad af produktivitet, alt efter hvilket indsatsområde du prioriterer højest. PS4 A/S tilbyder målrettet og praksisnær medarbejderudvikling PS4 tilbyder målrettet medarbejderudvikling, som afspejler sig direkte på organisationens prioriterede indsatsområder. Vi tror på, at det er den enkelte medarbejders motivation, glæde ved arbejdet og personlige adfærd, som i sidste ende er udslagsgivende for virksomhedens bundlinje. Derfor er et af de områder, hvor PS4 har lagt et stort arbejde i at udvikle redskaber og værktøjer, netop medarbejder-udvikling. Værktøjer, som vi anvender blandt flere Personlighedstypografiværktøjet Ennegram. Som de eneste i Danmark benytter vi en valideret personlighedstest som grundlag for medarbejderudvikling. Udvikling af den lærerende organisation Udvikling af professionelle salgs- og serviceholdninger Professionel kommunikation og feedback Effektiv klagebehandling Produktivitet og motivation på fundament af DMA modellen: Det Motiverende Arbejdsmiljø Forudsætning for fremdrift Medarbejderudvikling er en naturlig forudsætning for, at en organisation kan forbedre sin konkurrenceevne og forblive i front på et marked i hastig udvikling. Nye opgaver og udfordringer kommer hele tiden til, og det skaber behov for, at medarbejderne løbende får nye tankemønstre, værktøjer og rutiner.

14 KONFLIKTHÅNDTERING OG MÆGLING Konflikthåndtering dræner energien og de gode resultater Fastlåste og uløste konflikter skaber dårligt arbejdsmiljø og kan føre til mistrivsel, de motivationer og dårlig performance. På mange arbejdspladser bruger ledere og medarbejdere meget tid og energi på at konflikte. Arbejdsmiljøet er i disse situationer belastet af ubehagelige spændinger, nedsat fokus og dårligt samarbejde så længe konflikterne ikke håndteres, og konflikter går ikke over af sig selv. Tværtimod vokser den i det skjulte - som en snylter, der blot venter på, at de rette forhold er til stede til et gennembrud. Nogle uenigheder får lov til at foregå uhensigtsmæssigt og uden opmærksomhed, på trods af belastning i det skjulte for mange medarbejdere. POLARISERING Parterne skilles levende eller døde. ÅBEN FJENDTLIGHED Offentlig nedgøring af hinanden. Der er regulær krig. De, der forsøger mægling, bliver inddraget. Den, der ikke er med mig, er imod mig! FJENDEBILLEDER Den oprindelige konflikt glemmes. Nu danner man fjendebilleder om hinanden. Al energi suges ind i konflikten. Den eneste udvej er den anden parts underkastelse. KOMMUNIKATION OPGIVES Man bagtaler hinanden og finder forbundsfæller. Bruger kropssprog (som f.eks. himmelvendte øjne, fysisk afstand og kolde skuldre ), der viser, at man ikke vil hinanden. PROBLEMET VOKSER Her finder man fejl hos hinanden - varige problemer - og tager gamle konflikter frem af mølposen. PERSONIFICERING Da uenigheden ikke opløses i enighed, begynder man at rette argumenterne mod hinanden som personer. UOVERENSSTEMMELSE Konflikten starter rent, dvs. som en uenighed om et emne eller en sag - ikke noget personligt. Vores fokus på konflikthåndtering og mægling mellem parterne Træning af den enkelte med fokus på, at løse uoverensstemmelser med udgangspunkt på den følelsesmæssige oplevelse og konsekvens af uover ensstemmelser. Det vi får bevidstgjort kan vi gøre noget ved. Det vi ikke får bevidstgjort gør noget ved os. Træning i konflikthåndtering med udgangspunkt i logisk tænkning om uover ensstemmelsen og med henblik på at finde effektive løsninger. Træning i brug af time out og fokus på at konflikter ikke udvikler sig. Kommunikativ træning i brug af det ikke voldelige assertive sprogbrug. Træning i håndtering at mediation, rummelighed og positiv tænkning Træning i brug af mægling og forståelse for fælles fremtid og ligeværd Udvikling og beskrivelse af en konfliktstrategi At håndtere konflikter er meget individuelt motiveret. Vi har meget forskellige handlemønstre og udfordringer, og vi skal typisk være meget opmærksomme på hos os selv. Fælles på en arbejdsplads bør man beskrive en konfliktstrategi som redskab for den enkelte til at agere hensigtsmæssigt efter. En konfliktstrategi skal beskrive den fastsatte strategi for, hvordan man ønsker, at en organisation forholder sig i forhold til konflikter. Konflikter kan både skabe udvikling og mistrivsel. Vi mener derfor ikke man skal undgå konflikter, men lære at håndtere dem konstruktivt med muligheder. Som udgangspunkt beskriver vi disse punkter for udvikling af en konfliktstrategi: Etablering af en sund og positiv vind-vind tankegang ligeværd og feedback i organisationen Dialog om de grundlæggende forståelser for konflikter og konfliktadfærd Implementering af en organisatorisk vejledning om håndtering af konflikter for ledere og medarbejdere Støtte til evaluering og justering af konfliktstrategi Udvikling af en sund konflikt kultur Træning af mediator rollen som model og værktøj Træning i at forstå og imødekomme hinanden med feedback Træning i at tage en time out og gå ned af konflikttrappen Pris Aftales i forhold til hvilke udviklingsforløb der ønskes. Alt fra implementering af konfliktstrategi til aktuel håndtering af konflikter. Ofte udvikling i kombination med coaching individuelt eller i teams.

15 OUTPLACEMENT Når der tages afsked med respekt og fokus på fremtid Forandringer forgår alle steder og i disse år oplever mange virksomheder at fusioner, teknologisk udvikling og effektiviseringer betyder ændrede arbejdsvilkår, flytning af opgaver og nedlæggelse af stillinger, med afskedigelser til følge. Når afskedigelser er nødvendige, er det af stor betydning, hvordan den foregår og hvordan medarbejderen hjælpes videre i arbejdslivet. Den professionelle afsked handler ikke om at gøre noget perfekt. Det handler om social ansvarlighed og det at håndtere afskedigelsesprocessen professionelt, velforberedt og med respekt for den enkelte og for arbejdspladsen der begge dele skal fungere igen fremadrettet. Outplacement handler om både valg, fravalg, forberedelse, proces og resultat med fokus på fremtiden. Effektivisering og strategisk ansvarlighed Som leder er kravet om at skabe resultater og øge værditilvæksten for kunder og virksomhed et vilkår. Derfor har du som leder også ofte ansvaret for at trimme organisationen. Det kan være en vanskelig situation at vælge de rette medarbejdere fremadrettet, og derfor kan det være en god ide, at anvende eksterne konsulenter med erfaring inden for dette at sætte det rigtige hold. Få de rette kompetencer i spil, og få støtte til fokus på både personlige og faglige kompetencer hos dine medarbejdere, til håndtering af opgaverne fremadrettet. Rettidig omhu, god planlægning og lederskab Opsigelser er som vanskelige samtaler og kræver en velforberedt, afklaret, parat leder med fagligt, rationelt, mentalt overskud. En god balance og egen tilstand hos lederen afspejler resultatet af samtalen. Vi støtter og træner ledere til at kunne håndtere opgaven. Individuel træning af leder eller træning af lederteam Vi forbereder leder eller lederteam til forandringen og processen med afskedigelser og den nye fremtid for de medarbejdere der er tilbage. Hvad skal der informeres om hvornår og af hvem? Hvilke outplacement forløb kan tilbydes de afskedigede? Hvornår skal medarbejderne holde op? Hvilke konsekvenser har det for opgavehåndtering? Hvordan sikres åbenhed og etik? Hvilke parter skal informeres? SU? Tillidsfolk? Hvad meldes ud i hele organisationen? Hvordan sikres overdragelse af opgave med respekt for alle parter, kolleger, kunder og samarbejdspartnere? Eksempel på et Outplacementforløb 5 til 10 individuelle samtaler Afdækning af persontype, motivationsdrivere og stresspunkter Kompetenceafklaring og fokus på nye muligheder Træning i ansøgning og CV tilretning Træning til jobsøgning og netweaving Træning til præsentation og jobsamtale Styrkelse af kompetence med et års de luxe medlemskab af Det individuelle udbytte Bevidstgørelse om styrker og udfordringer Afklaring af kompetencer, ønsker og muligheder Personlig log med vigtige notater og modeller En personlig og faglig udvikling af kompetencer En viden om styrkelse af selvværd og selvtillid Pris Aftales i forhold til hvilken pakke der ønskes. Konsulent ydelse til leder eller lederteam? Konsulent ydelse til outplacement forløb Med en eller flere medarbejdere?

16 COACHING Bevidstgørelse Vil du coaches til gode og andersledes resultater. Skab større handlekraft og stærkere præstationer. Bliv styrket som leder/medarbejder med afsæt i coaching. Brug coaching til at skabe motivation for dine daglige udfordringer. Sæt turbo på din udvikling med fokus på dine udfordringer sammen med en coach. Hvorfor blive coachet? For private giver et coachingforløb ofte en højere energi og bedre resultater. Forudsætningen for et højt udbytte er især viljen til forandring, modet til at være ærlig og en god kemi med coachen. Nogle bruger coaching kontinuerligt og andre vælger at opsøge en coach når de har en konkret problemstilling, en dårlig vane de vil kvitte eller en vigtig beslutning de skal træffe. Virksomheder anvender i stadig stigende grad coaches til en-til-til samtaler, teamcoaching eller faciliteringsopgaver. Det er ofte ønsket om trivsel, medarbejderfastholdelse og bedre resultater der får virksomheder til at bruge coaching. Et individuelt coachingforløb tager udgangspunkt i din situation. Det strækker sig typisk over et fortroligt samtaleforløb på 5 10 sessioner henover en periode på 2-4 måneder med en eller flere opfølgende sessioner. Forløbet har i høj grad elementer af rådgivning og vejledning. Et forløb for dig kan se sådan ud: Coaching at bevidstgøre fra et niveau til et andet niveau For PS4 betyder coaching at hjælpe dig med at finde ud af, hvad du vil. Hjælpe dig med at erkende, hvad der forhindrer dig i at få det du gerne vil. Støtte dig i at overkomme forhindringerne og opnå det du ønsker dig. Og en PS4 coach vil gøre sit yderste for at det sker på en ærlig, effektiv og nærværende måde. Positiv psykologi danner grundlag for PS4 s livssyn og vi har studeret en del af den nyeste forskning inden for området. Du oplever, at du mangler inspiration og sparring vedr. flere dagligdags udfordringer. Du lærer at formulerer disse overfor coachen og forholde dig til dem via en guidede proces. Du arbejder med din adfærd og dine vaner, dine færdigheder, overbevisninger, værdier og din identitet, trin for trin. Du kigger frem mod nye mål og muligheder. Du lægger en konkret plan for at indarbejde nye rutiner og lægger en plan for, hvordan du holder fast og tilrettelægge fremtidige udfordringer.

17 Forretningsområder Konsulenthuset PS4 A/S er din Full Service Partner inden for følgende områder: Sikkerhed for din kompetenceudvikling Vi skaber grundlag for vækst Dit samarbejde med PS4 A/S bygger på en kombination af hjerne og hjerte koblet til handling. Vi tror på, at de bedste Vi bevidstgør til gavn for resultater resultater opnås ved at skabe indsigt i og Kurser foredrag konsulentydelser forståelse for det hele menneskes betydning for organisatorisk og forretningsmæssig udvikling og vækst samt omsætning af dette til konkrete handlinger. Rekruttering med både hjerne og hjerte Referencer 3 M (Danmark, Sverige og Norge) Agro Forum Alliance Personale Løsninger ARKEN Museum for Moderne Kunst Aventis Pharma A/S BankData Baresso Boehringer-Ingelheim Ciber Danmark Confex Chocolate Graphics Danisco Danenergi A/S Danmarks Nationalbank Danmarks Radio Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Røde Kors Dansk Supermarked Danske Entreprenører Danske Sælgere De Danske Landboforeninger Delcom A/S Demko A/S DIEU DONG DSB Salg stationer DSB Dyrups Eli Lilly Danmark Ericsson Ernst & Young Exhausto Ferrosan A/S Fiat Finansiering Fischer og Lorenz A/S Finansministeriet Flextronix Folkeuniversitetet i Ålborg Frøsherred Sparekasse Føroya Tele A/S (Faroese Telecom) Genmab A/S Grundfos Herning Kommune Højskole for Erhvervsaktive IBM Intertek Semko AB IT & Telestyrelsen KAD Kvindeligt Arbejderforbund KMD A/S Kolding Erhvervsråd LEC (Landbrugets EDB Central) LK A/S LO/FIU Løvens Kemiske Navision A/S Nokia Networks A/S Nordea Novo Nordisk NozoZymes Nuka A/S (Grønland) Nycomed A/S Næstved Kommune OK Benzin Orange (England) Oxford Biscuits A/S PBN Medicals Pharmacia A/S Post Danmark Hovedkontoret Q8 RE/MAX Danmark SAS SAS Institute Schering-Plough A/S Slots- og Ejendomsstyrelsen Sonofon Statens Lufthavnsvæsen Statens Serum Institut Statoil Strålfors A/S TDC / TeleDanmark Teknisk Skole i Odense Teknologisk Institut DTI Temp-Team Tryg Forsikring Tryg Pension Taastrup Kommune Distrikt Psykiatri Vestsjællands Erhvervsråd Vestforbrændingen Zeiss Zitech Computer Ørestadsselskabet

18 PS4 A/S PS4 har 4 forretningsområder, som alle har et gennemgående tema, som handler om personligt lederskab også benævnt leadership. For moderne medarbejdere og ledere handler arbejdet ikke kun om at tjene penge, men det handler også om at udvikle sig og forstå, hvad formålet er med den virksomhed, de er ansat i. Medarbejdere og ledere vil også gerne have viden om, hvilken forskel deres indsatser gør, og de bliver kun i virksomheden, hvis de kan stå inde for værdierne. Det vigtige for ledere er, at have evnen til at finde deres personlige værdier i enhver situation, hvor det handler om at skabe resultater i samvær med andre mennesker, for således kan vi benytte vores engagement, begejstring og ansvarlighed i alle sammenhænge. Det er netop nødvendigt at trække på de ressourcer i en verden, som er kendetegnet ved, at effektivitet, innovation, tilpasning og det globaliserede marked konstant udfordrer os og vores konkurrencedygtighed. De konsulenter, I vil møde er kompetence og erfarne mennesker, som alle er kendetegnet ved selv at have været ledere undervejs i deres karriere. De er modne mennesker, som dagligt arbejder professionelt med udvikling af mennesker og organisationer. Konsulenterne har alle en lang erfaring i både private og offentlige virksomheder og er ikke bange for at arbejde effektivt og resultatorienteret. Vi arbejder altid med mennesket i centrum, men med bevidstheden om, at der skal arbejdes målrettet til fordel for virksomhedens resultater. Vi tror på selvledende mennesker, som har evnen og viljen til at nå bevidstgjorte resultater. PS4 A/S bevidstgør til gavn for resultater. Det som du bevidstgør, kan du gøre noget ved, det som du ikke bevidstgør gør noget ved dig. TELEFON:

PS4 A/S. Rekruttering med effekt på bundlinjen. Kompetenceforum. Rådgivning om franchising. Leder- og medarbejderudvikling

PS4 A/S. Rekruttering med effekt på bundlinjen. Kompetenceforum. Rådgivning om franchising. Leder- og medarbejderudvikling PS4 A/S Leder- og medarbejderudvikling Kompetenceforum Rekruttering med effekt på bundlinjen Rådgivning om franchising 4 forretningsområder House of Leadership Uddannelser, koncepter, skræddersyede forløb,

Læs mere

Dit rådgivende netværk AnotherStep genvej til bevidste resultater. Når netværk skal give udbytte!

Dit rådgivende netværk AnotherStep genvej til bevidste resultater. Når netværk skal give udbytte! Dit rådgivende netværk AnotherStep genvej til bevidste resultater Når netværk skal give udbytte! Kære kommende netværk Har du dét netværk, der kan bidrage til din personlige udvikling, motivation og resultater?

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

AnotherStep Udviklingsunivers Genvejen til High Performance team. Skab et fælles ledelsessprog. Styrk kultur og motivation.

AnotherStep Udviklingsunivers Genvejen til High Performance team. Skab et fælles ledelsessprog. Styrk kultur og motivation. AnotherStep Udviklingsunivers Genvejen til High Performance team Skab et fælles ledelsessprog. Styrk kultur og motivation. Kære ledergruppe Hvordan arbejder I for at skabe en platform for udvikling, motivation

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

PS4 A/S. Præsentation af PS4 A/S - RecruitmentPartner. Rekruttering med både hjerne og hjerte. PS4 A/S We Combine Heart and Brain

PS4 A/S. Præsentation af PS4 A/S - RecruitmentPartner. Rekruttering med både hjerne og hjerte. PS4 A/S We Combine Heart and Brain PS4 A/S Rekruttering med både hjerne og hjerte Præsentation af PS4 A/S - RecruitmentPartner Succesfuld Rekruttering Processen Afdækning af profiler Udarbejdelse af tidsplan Annoncering eller search Screening

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man holder sig de langsigtede mål for øje.

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTHÅNDTERING Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTER KOSTER KASSEN Mødet med konflikter, tvister, kontroverser, diskussioner og uenigheder er en uundgåelig del af hverdagen i enhver

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag.

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Team og grupper med et stærkt sammenhold præsterer bedre og mere. Få hjælp til at sikre, at jeres teamwork også fungerer optimalt til

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af Mennesker i bevægelse skaber virksomheder i bevægelse præsentation af bevægelse fremdrift målopnåelse resultat FREMDRIFT arbejder for at skabe fremdrift i din virksomhed. Det gør vi ved at sætte mennesker

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave.

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. Vi skal væk fra at tænke i og producere velfærdsydelser som færdige produkter.

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere