Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015"

Transkript

1 Konklusion De gode salgstakter hos ChemoMetec er fortsat i Q3, hvorfor prognosen for 2014/15 for fjerde gang i år hæves. Salget steg med 57% (set i forhold til Q3 sidste år) til 17,7 mio. kr. Salg af analyseinstrumenter og forbrugsartikler voksede med hhv. 86% og 30%, og analyseinstrumenter udgjorde derfor 53% af omsætningen mod 44% i samme periode sidste år. Afsætningen af forbrugsartikler faldt til 42% af kvartalets omsætning mod 51% i samme periode sidste år. Resten udgøres af indtægter på kontraktarbejde mv. Vi lægger stor vægt på den positive udvikling i salget af analyseinstrumenter, idet et stigende antal instrumenter ude hos kunderne alt andet lige efterfølgende vil føre til øget efterspørgsel efter forbrugsartikler. Selskabets strategi er at forestå mere og mere af salget selv. Flere distributøraftaler er i indeværende regnskabsår blevet opsagt omkring eksklusivitet på grund af for lille commitment hos forhandlerne. Det giver ChemoMetec mulighed for direkte salgsindsats udført af selskabets egne folk. I takt med instrumenternes større kompleksitet med udførelse af analyseopgaver ud over tælling er det afgørende med en kvalificeret salgsproces over for kunderne, der ofte udgøres af videnskabeligt uddannede fagfolk med høje krav. En vigtig omlægning af salget er sat i gang med succes, og vi forventer, at det vil bidrage til at løfte volumen markant i de kommende år. Vi ser et stort potentiale i aktiekursen på langt sigt. Meget vil dog afhænge af styrken i det nye Image Cytometer, som selskabet vil melde nærmere ud om i forbindelse med årsregnskabet den Det nye spidsprodukt inden for analyse får stor betydning. Apparatet vil blive omtalt i september, men tests og produktmodning vil indebære at frigivelse til salg næppe er muligt før 9-12 måneder senere. Anbefaling: Aktuel Kurs: 17,5 Børs: NASDAQ OMX Smallcap Kort sigt: Hold (uændret) Langt sigt: Køb (uændret) Markedsværdi: 274,2 mio. DKK Kursudvikling 0-6 mdr.: (før 11-16) Antal aktier: 15,671 mio. styk (udestående) Kursudvikling mdr.: (før 15-20) Næste regnskab: Helårsregnskab den Tidligere anbefaling: Hold/Køb v/kurs 13,5 Høj / Lav 12 måneder: 20,0 / 3,26 Kursudvikling siden 2008: Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår ChemoMetec s oprindelige estimat for 2014/15 var en omsætning på mio. kr. og et EBITDA resultat på 6-8 mio. kr. Siden er fulgt fire opjusteringer senest i forbindelse med Q3 rapporteringen, hvor estimaterne hæves yderligere, idet der nu ventes en omsætning på mio. kr. (senest 51-55) og et EBITDA-resultat på mio. kr. (senest 9-11). Baseret på den seneste opjustering påregner ledelsen altså en salgsfremgang på 31-35% set i forhold til sidste år. Det er flot. Muligheder ChemoMetec s fokusering på indsats af egne sælgere har klart bidraget til at løfte salget, og vi ser mulighed for et videre løft i de kommende år, da kunderne knyttes tættere til selskabet. Salget af instrumenter er kraftigt stigende, hvilket efterfølgende vil føre til salg af ekstra forbrugsvarer. Lancering af et nyt Image Cytometer (analyse) kan åbne et langt større marked. I takt med stigende salg, lancering af nye produkter m.m. bliver selskabet et take-over emne. Risici Selskabet udfordrer en række store konkurrenter med de nye produkter til celleanalyse. Patentbeskyttelse er derfor en central men også dyr opgave. R&Dindsatsen er krævende, og et højere niveau i omsætning kræves for at sikre en sund økonomi med evne til at fastholde en førende placering teknisk og kvalitetsmæssigt. Børsomsætningen af aktien er på vej op fra et lavt udgangspunkt, men der er fortsat stor kursfølsomhed. 1 Analyse af ChemoMetec udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om ChemoMetec ChemoMetec blev etableret i Firmaet beskæftiger pt. 37 ansatte, heraf en række højtuddannede medarbejdere i udviklingsafdelingen. Hovedsædet ligger i Allerød. Selskabet satser i stigende omfang på direkte salg via egne folk, hvorfor der er ansat sælgere i Danmark, Tyskland og England. Direkte eget salg søges udvidet til også at omfatte Frankrig og hele Skandinavien. Der stilles store krav til teknisk ekspertise i salgsprocessen, og det kan bedst klares direkte uden mellemled. Selskabet har et datterselskab i USA, der varetager markedet i Nordamerika. ChemoMetec råder over 62 patenter (16 i USA) fordelt på 17 patentfamilier. Viden og kompetencer søges udvidet og fastholdt in house hos medarbejderne. ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseinstrumenter til celletælling og celleanalyse (cytometri) baseret på en patenteret teknologiplatform. Software har stigende betydning på grund af analysefunktionerne, idet håndteringen af data skal ske under overholdelse af fastlagte krav fra myndighederne (FDA). Salg af forbrugsartikler til instrumenterne i form af kassetter i plast og tællekamre i glas plus de nødvendige kemikalier udgør lidt under halvdelen af omsætningen. Salgsmængden heraf følger med en tidsforskydning udviklingen i antallet af instrumenter, der er i drift ude hos kunderne. Metoden for celletælling er gennemtænkt og velfungerende. Instrumenterne skal ikke rengøres, kalibreres eller have skemalagte servicebesøg. Driftsevnen er høj med hurtigt skift til næste analyse. Betjeningen er derfor nem, hurtig og effektiv. Produktionen af instrumenter udføres af selskabet selv med brug af underleverancer. Analyseapparatet, NucleoCounter NC-100 har været på markedet i 13 år. Det er siden blevet suppleret med en ny og forbedret type, NC-200, der kom på markedet i Det mest avancerede analyseinstrument, NC-3000, blev lanceret i 2010 og anvender billed-cytometri i stedet for den normale flowcytometri. NC-3000 kan ud over optælling også håndtere analyseopgaver (kan også placeres decentralt ude i frontlinjen i stedet for på centrallaboratorier), og det muliggør et spring ind i et nyt og mere avanceret område. En mindre og billigere model, NC-250, blev frigivet til salg i marts 2013 og er især rettet mod det asiatiske marked. Instrumentet udmærker sig ved lav pris og lave analyseudgifter. Medio 2014 blev der lanceret strømlinet software til NC-200, NC-250 og NC-3000, hvorved brugerflade og funktionalitet blev gjort sammenlignelige, ligesom der er implementeret nye applikationer med mulighed for PDF-rapportering og dark-field -analyse. Udvidelsen med celleanalyse - fra tidligere kun at omfatte celletælling - betyder adgang til et langt større marked end oprindeligt, men det er mere komplicerede apparater. Det stiller større krav i forbindelse med salg, rådgivning, support og service. Selskabet hjælper distributørerne med at opbygge den faglige dygtighed, men udviklingen går i retning af stigende egen salgsindsats og nærhed til kunderne. Strategien er at etablere og udbygge det direkte salg i USA, England, Tyskland, Frankrig og Skandinavien. Kunderne stiller høje krav til produktkvaliteten, og de findes inden for pharma-, biotek-, fødevare-, bryggeri- og landbrugsvirksomhed, herunder forskningsinstitutioner. Kundegruppen omfatter store medicinalselskaber som Novo Nordisk, Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson. ChemoMetec deltager i sponserede forsknings- og udviklingsprojekter, hvor selskabets teknologi indgår i et formålsbestemt setup, eksempelvis undersøgelse af menneskets sædkvalitet og kræftceller. Ledelse: Michael Eising (1967) er administrerende direktør. Preben Kønig (1950) er bestyrelsesformand. Martin Glensbjerg (1959), der tidligere var direktør i ChemoMetec, er næstformand i bestyrelsen. Ejerforhold: ChemoMetec Holding 31 %, Michael Eising over 5%, Anders Hansen over 5%. Selskabet ejer egne aktier svarende til 9,95%. Selskabet havde pr registreret 816 aktionærer på navn (99 % af aktierne er navnenoteret). Produkterne Produktmæssigt står ChemoMetec stærkt med en bred pallette af celletællingsinstrumenter. Apparaterne videreudvikles løbende, så de konstant lever op til kundernes voksende behov og myndighedernes krav. Fælles for instrumenterne er, at de kræver engangskassetter, engangsanalysekamre, reagenser og kits, hvilket efterfølgende giver et stort salg af disse forbrugsartikler. Jo flere instrumenter der sælges, jo flere forbrugsartikler bliver der brug for. Det oprindelige produkt, NucleoCounter NC-100, har været på markedet i 13 år. Dette celletællingsinstrument er siden blevet udviklet til branchespecifikke løsninger i form af SP-100 (sædanalyse i forbindelse med kunstig insemination i landbruget), YC-100 (kontrol af gærceller ved fx øl brygning) og SCC-100 (til mejerisektorens brug for kvalitetssikring af mælk). I Q4 2013/14 blev en videreudvikling af SCC-100, kaldet SCC-400, frigivet til salg. Dette produkt er kendetegnet af en lav pris og appellerer til centrallaboratorier og større mejerier, primært i Kina. Dette instrument kan analysere op til 200 mælkeprøver i timen og udmærker sig ved en lav analysepris. Vækstpotentialet for SP-100, YC-100, SCC-100 og SCC-400 er begrænset men alligevel vigtigt for ChemoMetec, da en pæn del af omsætningen hidrører herfra. 2 Analyse af ChemoMetec udarbejdet af Aktieinfo

3 NC-200 kom på markedet i Anskaffelsesprisen er højere end lignende produkter fra konkurrenterne, men det opvejes at færre løbende udgifter, idet der kun er brug for én kassette pr. måling. NC-250 er et high-end celletællingsinstrument med brug af engangstællekamre af glas. Salget af NC-250 er specielt rettet mod kunder, der ønsker en lav analysepris mod til gengæld at acceptere flere prøvehåndteringer. NC-250 er udviklet på baggrund af teknologi fra selskabets mest avancerede instrument, NC NC-3000 anvender billed-cytometri i modsætning til de eksisterende apparater fra konkurrenterne, der anvender flowcytometri til målingerne. NC-3000 sælges til et segment, hvor kunderne ønsker høje tekniske egenskaber inden for celleanalyse, og man accepterer en relativ høj anskaffelsespris. NC-3000 kan opstilles decentralt på stedet, hvor der er brug for at foretage og vurdere analyser. Det er en vigtig salgsparameter. NC-3000 kræver meget stor detailviden i salget, hvorfor ChemoMetec har simplificeret konceptet, så det bliver mere enkelt at sælge for de eksterne distributører, ligesom selskabet i stigende grad selv varetager salget. Til NC-3000 tilbydes software, som opfylder vigtige krav (21 CFR Part 11) fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Det er en afgørende egenskab ved brug. Nyt Image Cytometer på vej Det er afgørende hele tiden at kunne tilbyde tidssvarende produkter for at klare sig i konkurrencen. ChemoMetec kan være på vej med en game-changer i form af et nyt Image Cytometer. Endnu er det sparsomt med oplysninger om det nye måleapparat, men noget stort kan være på vej. En præ-prototype er opbygget, og teknologien lever op til forventningerne jf. selskabets information herom. Projektet følger planen, og de væsentligste teknologiske udfordringer er løst. Af konkurrencehensyn er man meget tilbageholdende med informationer. I årsrapporten for 2014/15 (udsendes 17-09) vil projektet og produktet blive nærmere uddybet. Så vidt vi kan vurdere det, vil Image Cytometeret tidligst kunne blive frigivet til salg på markedet i slutningen af årsregnskabet 2015/16, da det skal udformes som et industriprodukt, som kan fremstilles på en fornuftig måde (cost og kvalitet) - såkaldt produktmodning. Det får derfor næppe nogen effekt på salget næste år men derimod vil det påvirke udgiftssiden. Hvis der er tale om et banebrydende produkt, kan det få stor betydning for kursudviklingen. Ja, faktisk kan en succesfuld lancering af et banebrydende Image Cytometer føre til et take-over bud på selskabet, idet man angriber det store marked for flowcytometri. Men en sådan mulighed er endnu kun spekulation. For ChemoMetec som selskab er det interessante punkt, at markedets værdi inden for celleanalyse er mindst 10 gange så stort som celletælling, og dermed åbnes adgang til et niveauskift opad i volumen. Markant fremgang i salg og indtjening ChemoMetec besluttede sidste år at fokusere på salg via egne sælgere. Salgsudviklingen havde nemlig skuffet hos en række distributører, der ikke havde den nødvendige tekniske viden til at gennemføre salg af de stadigt mere teknologisk komplicerede analyseinstrumenter. Strategiskiftet leverer nu for alvor de ønskede resultater. Ved årets start forventede ChemoMetec en salgsfremgang fra 45 mio. i regnskabsåret 2013/14 til mio. kr. Ved Q1 regnskabet blev niveauet løftet til mio. kr. og i januar til mio. kr. I forbindelse med halvårsregnskabet blev prognosen løftet til mio. kr. og nu efter Q3 er estimatet et salg på mio. kr. Forventningerne til indtjeningen (EBITDA) lød oprindeligt på 6-8 mio. kr. Dette niveau er nu blevet løftet til mio. kr. I tredje kvartal er det især salget af NC-200, der har bidraget til salgsfremgangen, idet dette produkt tegner sig for 35% af det samlede instrumentsalg. Vi kender ikke salgstallene for NC-3000, men vi så gerne at dette salg snart blev løftet. NC-3000 er selskabets indtil nu mest avancerede instrument, hvorfor salg kræver stor viden om de mange tekniske finesser. Vi har tiltro til, at brugen af egne folk vil kunne trække salget op i årene fremover. Fokus vil i den kommende tid være, at det direkte salg skal dække USA, England, Tyskland, Frankrig og Skandinavien. Teknisk salg udført af en velkvalificeret egen organisation med høj standard kan vise sig at være den afgørende metode til at frembringe et niveauskift opad i størrelse, så man bedre kan udnytte produkternes potentiale. Strategiskiftet har vist sin rigtighed og værdi. Selskabets øvrige markeder udgøres af Asien med hovedvægten lagt på Kina. Man har ikke umiddelbart planer om selv at forestå salget i Asien, der fortsat varetages af distributører. En række aftaler er imidlertid blevet ændret til non-eksklusive, hvilket giver ChemoMetec mulighed for at indgå aftaler med andre distributører, der vil være mere dedikerede i salgsprocessen. Samtidig sender selskabet et signal om, at eksklusivitet kræver en betydelig aktiv salgsindsats. ChemoMetec har desuden igangsat markedsføringstiltag via Internettet for at opnå leads (kundeemner) til sælgerne. Vi finder de iværksatte tiltag meget lovende og føler os overbevist om, at det kan bidrage til at fastholde det gode momentum i salget, der nu er en realitet. Fremtiden Selskabets strategiskift har for alvor skabt fremgang i afsætningen af instrumenter. Og vi ser ingen grund til at salgsfremgangen ikke skulle kunne fortsætte. Produktmæssigt står selskabet stærkt, og dette forhold vil kunne blive styrket yderligere, såfremt det nye Image Cytometer bliver en game-changer. Det nye produkt vil være rettet mod markedet for flowcytometri, der er et meget stort marked, hvor 3 Analyse af ChemoMetec udarbejdet af Aktieinfo

4 ChemoMetec hidtil har forsøgt sig med salg af NC-3000 og kun har opnået en lille markedsandel. Med et nyt Image Cytometer på markedet om et års tid vil ChemoMetec for alvor tage kampen op med de store aktører i branchen. Det kan udløse et take-over bud på selskabet. Endnu er dette dog baseret på tro og håb, og vi må vente til årsregnskabet den med at få yderligere oplysninger til at vurdere værdien af det kommende spidsprodukt. Ledelsesmæssigt er forholdene i ChemoMetec også kommet på plads, idet Michael Eising pr blev udnævnt til administrerende direktør. Det skete efter et par år med uro på direktionsgangen og magtkampe i bestyrelsen. Nu er der kommet ro på de indre linjer, og direktørens ændring af salgsstrategien ser for alvor ud til at bære frugt. ChemoMetec er fortsat en aktie med lav børsværdi og temmelig begrænset, men dog stigende omsætning på børsen. Netop den lave børsværdi øger chancen for fremkomst af et take-over bud på selskabet. Det kan blive konsekvensen, hvis det nye Image Cytometer formår at tage kampen op med de store i branchen (eksempelvis BD Biosciences og Beckman Coulter). Som følge af strukturen blandt aktionærerne forekommer en venligsindet (forhandlet) aftale at være den eneste mulighed for et ejerskifte, og det burde tilsikre aktionærerne en høj pris, da alle har samme interesse i håndteringen af dette mulige spørgsmål. Aktien er velegnet til langsigtede investorer, der har blik for potentialet og tålmodighed omkring fremkomsten af resultater. Størrelsen af en aktiepost skal tilpasses virksomhedens børsværdi, risikoprofilen og investors aktieportefølje som helhed. Præsentationen af det nye Image Cytometeret (september) får stor betydning for værdiansættelsen af aktien, hvilket rummer både Upside chance og Downside risk. Selvsagt må selskabets indsats i produktudviklingen tildeles positiv værdi af investorerne ellers bør man holde sig helt væk fra aktien. ChemoMetec er inde i en spændende fase af sin udvikling som virksomhed. Regnskabstal (01-07 til 30-06) kr. 2008/ / / / / / /15E Omsætning Resultat før R&D reg R&D nedskrivning R&D aktivering R&D afskrivning Samlet R&D regulering EBIT Renter EBT Skat Nettoresultat Balance Immaterielle aktiver Nettofinansaktiver Egenkapital Antal ansatte Pr. ansat i kr. Omsætning R&D regulering* Løn Driftsoverskud (EBIT)* Antal aktier mio. styk Res. pr. aktie kr. 0,26-0,21 0,01-5,67 0,02 0,07 0,27 Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indre værdi 3,24 3,03 3,03 2,46 2,48 2,56 2,73 NB: I regnskabsåret 2011/12 er R&D regulering og driftsoverskud opgjort pr. ansat ekskl. nedskrivningen på 11,8 mio. kr. 4 Analyse af ChemoMetec udarbejdet af Aktieinfo

5 Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer aktier i selskabet på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af ChemoMetec udarbejdet af Aktieinfo

Årsrapport. Årsrapport 2014/15 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2014/15 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2014/15 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr, som anvendes til tælling og analyse af celler i forskellige væsker. Den patentbeskyttede

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015 Konklusion H+H løftede sidste år salget med hele 9,4%, hvilket er flot taget de usikre markedsforhold i betragtning. Storbritannien fortsatte den gode udvikling i 2014, mens der har været udfordringer

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012 Konklusion Sidste år købte Trifork Erlang Solutions i England og ejerandelen i Basho Technologies blev forøget. Derved fik selskabet fodfæste i England og adgang til vigtig databaseteknologi. Målet i år

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012 Konklusion Strategien om at vokse med 15-25 % årligt de næste 3-4 år er fortsat gældende, hvilket primært skal ske ved at øge den udenlandske andel af omsætningen via løbende opkøb. Imidlertid koster det

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den

Læs mere

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013 Konklusion Visionen er at opbygge en ledende stilling inden for online fashion i Europa med udgangspunkt i Norden og at fordoble omsætningen over de næste 3-5 år. Omsætningen er derfor vigtigere end indtjeningen

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012 Konklusion Trifork opnåede en vækst i omsætningen på 23 % i 2011, hvilket er i den øvre del af det udmeldte interval om en årlig vækst på15-25 %. Indtjeningen følger med op og overstiger selskabets egen

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2008/09 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger udstyr til tælling og analyse af celler i væsker. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik,

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

Aktie.info www.aktieinfo.net

Aktie.info www.aktieinfo.net Aktie.info www.aktieinfo.net Analyse af Exiqon A/S 07-05-2009 Aktiens kurs på analysetidspunktet: 16 Aktien er noteret i SmallCap indekset Anbefaling: Køb på et til to års sigt. Høj risiko. Opsummering:

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Sæsonen for Q1 regnskaber indledes

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Steffen Jørgensen, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Optimismen er stor, da der er

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. Artikel om certifikater er skrevet af Senior Analyst, Peter Kijne, Nordea Markets.

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Vi fastholder et moderat positivt syn på aktiernes

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: VIX-indekset udstråler samme optimisme som før

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Investorer på det danske aktiemarked bør være ydmyge

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder

Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder MEDDELELSE NR. 94 26. februar 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14 (1. juli - 31. december 2013) Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder ChemoMetec realiserede en omsætning i 1. halvår

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-10-2013 12. årgang - 18 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-10-2013 12. årgang - 18 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-10-2013 12. årgang - 18 udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Trods mange udfordringer og All-Time-High

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj 15-02-2009 3. udgave 8. årgang Leveret via e-mail og abonnement på Modelporteføljernes e-mail service: kr. 600,- kvartårligt / kr. 1.000,- halvårligt / kr. 1.500,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj 15-11-2009 20. udgave 8. årgang Leveret via e-mail og abonnement på Modelporteføljernes e-mail service: kr. 600,- kvartårligt / kr. 1.000,- halvårligt / kr. 1.500,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave

Læs mere