Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015"

Transkript

1 Konklusion De gode salgstakter hos ChemoMetec er fortsat i Q3, hvorfor prognosen for 2014/15 for fjerde gang i år hæves. Salget steg med 57% (set i forhold til Q3 sidste år) til 17,7 mio. kr. Salg af analyseinstrumenter og forbrugsartikler voksede med hhv. 86% og 30%, og analyseinstrumenter udgjorde derfor 53% af omsætningen mod 44% i samme periode sidste år. Afsætningen af forbrugsartikler faldt til 42% af kvartalets omsætning mod 51% i samme periode sidste år. Resten udgøres af indtægter på kontraktarbejde mv. Vi lægger stor vægt på den positive udvikling i salget af analyseinstrumenter, idet et stigende antal instrumenter ude hos kunderne alt andet lige efterfølgende vil føre til øget efterspørgsel efter forbrugsartikler. Selskabets strategi er at forestå mere og mere af salget selv. Flere distributøraftaler er i indeværende regnskabsår blevet opsagt omkring eksklusivitet på grund af for lille commitment hos forhandlerne. Det giver ChemoMetec mulighed for direkte salgsindsats udført af selskabets egne folk. I takt med instrumenternes større kompleksitet med udførelse af analyseopgaver ud over tælling er det afgørende med en kvalificeret salgsproces over for kunderne, der ofte udgøres af videnskabeligt uddannede fagfolk med høje krav. En vigtig omlægning af salget er sat i gang med succes, og vi forventer, at det vil bidrage til at løfte volumen markant i de kommende år. Vi ser et stort potentiale i aktiekursen på langt sigt. Meget vil dog afhænge af styrken i det nye Image Cytometer, som selskabet vil melde nærmere ud om i forbindelse med årsregnskabet den Det nye spidsprodukt inden for analyse får stor betydning. Apparatet vil blive omtalt i september, men tests og produktmodning vil indebære at frigivelse til salg næppe er muligt før 9-12 måneder senere. Anbefaling: Aktuel Kurs: 17,5 Børs: NASDAQ OMX Smallcap Kort sigt: Hold (uændret) Langt sigt: Køb (uændret) Markedsværdi: 274,2 mio. DKK Kursudvikling 0-6 mdr.: (før 11-16) Antal aktier: 15,671 mio. styk (udestående) Kursudvikling mdr.: (før 15-20) Næste regnskab: Helårsregnskab den Tidligere anbefaling: Hold/Køb v/kurs 13,5 Høj / Lav 12 måneder: 20,0 / 3,26 Kursudvikling siden 2008: Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår ChemoMetec s oprindelige estimat for 2014/15 var en omsætning på mio. kr. og et EBITDA resultat på 6-8 mio. kr. Siden er fulgt fire opjusteringer senest i forbindelse med Q3 rapporteringen, hvor estimaterne hæves yderligere, idet der nu ventes en omsætning på mio. kr. (senest 51-55) og et EBITDA-resultat på mio. kr. (senest 9-11). Baseret på den seneste opjustering påregner ledelsen altså en salgsfremgang på 31-35% set i forhold til sidste år. Det er flot. Muligheder ChemoMetec s fokusering på indsats af egne sælgere har klart bidraget til at løfte salget, og vi ser mulighed for et videre løft i de kommende år, da kunderne knyttes tættere til selskabet. Salget af instrumenter er kraftigt stigende, hvilket efterfølgende vil føre til salg af ekstra forbrugsvarer. Lancering af et nyt Image Cytometer (analyse) kan åbne et langt større marked. I takt med stigende salg, lancering af nye produkter m.m. bliver selskabet et take-over emne. Risici Selskabet udfordrer en række store konkurrenter med de nye produkter til celleanalyse. Patentbeskyttelse er derfor en central men også dyr opgave. R&Dindsatsen er krævende, og et højere niveau i omsætning kræves for at sikre en sund økonomi med evne til at fastholde en førende placering teknisk og kvalitetsmæssigt. Børsomsætningen af aktien er på vej op fra et lavt udgangspunkt, men der er fortsat stor kursfølsomhed. 1 Analyse af ChemoMetec udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om ChemoMetec ChemoMetec blev etableret i Firmaet beskæftiger pt. 37 ansatte, heraf en række højtuddannede medarbejdere i udviklingsafdelingen. Hovedsædet ligger i Allerød. Selskabet satser i stigende omfang på direkte salg via egne folk, hvorfor der er ansat sælgere i Danmark, Tyskland og England. Direkte eget salg søges udvidet til også at omfatte Frankrig og hele Skandinavien. Der stilles store krav til teknisk ekspertise i salgsprocessen, og det kan bedst klares direkte uden mellemled. Selskabet har et datterselskab i USA, der varetager markedet i Nordamerika. ChemoMetec råder over 62 patenter (16 i USA) fordelt på 17 patentfamilier. Viden og kompetencer søges udvidet og fastholdt in house hos medarbejderne. ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseinstrumenter til celletælling og celleanalyse (cytometri) baseret på en patenteret teknologiplatform. Software har stigende betydning på grund af analysefunktionerne, idet håndteringen af data skal ske under overholdelse af fastlagte krav fra myndighederne (FDA). Salg af forbrugsartikler til instrumenterne i form af kassetter i plast og tællekamre i glas plus de nødvendige kemikalier udgør lidt under halvdelen af omsætningen. Salgsmængden heraf følger med en tidsforskydning udviklingen i antallet af instrumenter, der er i drift ude hos kunderne. Metoden for celletælling er gennemtænkt og velfungerende. Instrumenterne skal ikke rengøres, kalibreres eller have skemalagte servicebesøg. Driftsevnen er høj med hurtigt skift til næste analyse. Betjeningen er derfor nem, hurtig og effektiv. Produktionen af instrumenter udføres af selskabet selv med brug af underleverancer. Analyseapparatet, NucleoCounter NC-100 har været på markedet i 13 år. Det er siden blevet suppleret med en ny og forbedret type, NC-200, der kom på markedet i Det mest avancerede analyseinstrument, NC-3000, blev lanceret i 2010 og anvender billed-cytometri i stedet for den normale flowcytometri. NC-3000 kan ud over optælling også håndtere analyseopgaver (kan også placeres decentralt ude i frontlinjen i stedet for på centrallaboratorier), og det muliggør et spring ind i et nyt og mere avanceret område. En mindre og billigere model, NC-250, blev frigivet til salg i marts 2013 og er især rettet mod det asiatiske marked. Instrumentet udmærker sig ved lav pris og lave analyseudgifter. Medio 2014 blev der lanceret strømlinet software til NC-200, NC-250 og NC-3000, hvorved brugerflade og funktionalitet blev gjort sammenlignelige, ligesom der er implementeret nye applikationer med mulighed for PDF-rapportering og dark-field -analyse. Udvidelsen med celleanalyse - fra tidligere kun at omfatte celletælling - betyder adgang til et langt større marked end oprindeligt, men det er mere komplicerede apparater. Det stiller større krav i forbindelse med salg, rådgivning, support og service. Selskabet hjælper distributørerne med at opbygge den faglige dygtighed, men udviklingen går i retning af stigende egen salgsindsats og nærhed til kunderne. Strategien er at etablere og udbygge det direkte salg i USA, England, Tyskland, Frankrig og Skandinavien. Kunderne stiller høje krav til produktkvaliteten, og de findes inden for pharma-, biotek-, fødevare-, bryggeri- og landbrugsvirksomhed, herunder forskningsinstitutioner. Kundegruppen omfatter store medicinalselskaber som Novo Nordisk, Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson. ChemoMetec deltager i sponserede forsknings- og udviklingsprojekter, hvor selskabets teknologi indgår i et formålsbestemt setup, eksempelvis undersøgelse af menneskets sædkvalitet og kræftceller. Ledelse: Michael Eising (1967) er administrerende direktør. Preben Kønig (1950) er bestyrelsesformand. Martin Glensbjerg (1959), der tidligere var direktør i ChemoMetec, er næstformand i bestyrelsen. Ejerforhold: ChemoMetec Holding 31 %, Michael Eising over 5%, Anders Hansen over 5%. Selskabet ejer egne aktier svarende til 9,95%. Selskabet havde pr registreret 816 aktionærer på navn (99 % af aktierne er navnenoteret). Produkterne Produktmæssigt står ChemoMetec stærkt med en bred pallette af celletællingsinstrumenter. Apparaterne videreudvikles løbende, så de konstant lever op til kundernes voksende behov og myndighedernes krav. Fælles for instrumenterne er, at de kræver engangskassetter, engangsanalysekamre, reagenser og kits, hvilket efterfølgende giver et stort salg af disse forbrugsartikler. Jo flere instrumenter der sælges, jo flere forbrugsartikler bliver der brug for. Det oprindelige produkt, NucleoCounter NC-100, har været på markedet i 13 år. Dette celletællingsinstrument er siden blevet udviklet til branchespecifikke løsninger i form af SP-100 (sædanalyse i forbindelse med kunstig insemination i landbruget), YC-100 (kontrol af gærceller ved fx øl brygning) og SCC-100 (til mejerisektorens brug for kvalitetssikring af mælk). I Q4 2013/14 blev en videreudvikling af SCC-100, kaldet SCC-400, frigivet til salg. Dette produkt er kendetegnet af en lav pris og appellerer til centrallaboratorier og større mejerier, primært i Kina. Dette instrument kan analysere op til 200 mælkeprøver i timen og udmærker sig ved en lav analysepris. Vækstpotentialet for SP-100, YC-100, SCC-100 og SCC-400 er begrænset men alligevel vigtigt for ChemoMetec, da en pæn del af omsætningen hidrører herfra. 2 Analyse af ChemoMetec udarbejdet af Aktieinfo

3 NC-200 kom på markedet i Anskaffelsesprisen er højere end lignende produkter fra konkurrenterne, men det opvejes at færre løbende udgifter, idet der kun er brug for én kassette pr. måling. NC-250 er et high-end celletællingsinstrument med brug af engangstællekamre af glas. Salget af NC-250 er specielt rettet mod kunder, der ønsker en lav analysepris mod til gengæld at acceptere flere prøvehåndteringer. NC-250 er udviklet på baggrund af teknologi fra selskabets mest avancerede instrument, NC NC-3000 anvender billed-cytometri i modsætning til de eksisterende apparater fra konkurrenterne, der anvender flowcytometri til målingerne. NC-3000 sælges til et segment, hvor kunderne ønsker høje tekniske egenskaber inden for celleanalyse, og man accepterer en relativ høj anskaffelsespris. NC-3000 kan opstilles decentralt på stedet, hvor der er brug for at foretage og vurdere analyser. Det er en vigtig salgsparameter. NC-3000 kræver meget stor detailviden i salget, hvorfor ChemoMetec har simplificeret konceptet, så det bliver mere enkelt at sælge for de eksterne distributører, ligesom selskabet i stigende grad selv varetager salget. Til NC-3000 tilbydes software, som opfylder vigtige krav (21 CFR Part 11) fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Det er en afgørende egenskab ved brug. Nyt Image Cytometer på vej Det er afgørende hele tiden at kunne tilbyde tidssvarende produkter for at klare sig i konkurrencen. ChemoMetec kan være på vej med en game-changer i form af et nyt Image Cytometer. Endnu er det sparsomt med oplysninger om det nye måleapparat, men noget stort kan være på vej. En præ-prototype er opbygget, og teknologien lever op til forventningerne jf. selskabets information herom. Projektet følger planen, og de væsentligste teknologiske udfordringer er løst. Af konkurrencehensyn er man meget tilbageholdende med informationer. I årsrapporten for 2014/15 (udsendes 17-09) vil projektet og produktet blive nærmere uddybet. Så vidt vi kan vurdere det, vil Image Cytometeret tidligst kunne blive frigivet til salg på markedet i slutningen af årsregnskabet 2015/16, da det skal udformes som et industriprodukt, som kan fremstilles på en fornuftig måde (cost og kvalitet) - såkaldt produktmodning. Det får derfor næppe nogen effekt på salget næste år men derimod vil det påvirke udgiftssiden. Hvis der er tale om et banebrydende produkt, kan det få stor betydning for kursudviklingen. Ja, faktisk kan en succesfuld lancering af et banebrydende Image Cytometer føre til et take-over bud på selskabet, idet man angriber det store marked for flowcytometri. Men en sådan mulighed er endnu kun spekulation. For ChemoMetec som selskab er det interessante punkt, at markedets værdi inden for celleanalyse er mindst 10 gange så stort som celletælling, og dermed åbnes adgang til et niveauskift opad i volumen. Markant fremgang i salg og indtjening ChemoMetec besluttede sidste år at fokusere på salg via egne sælgere. Salgsudviklingen havde nemlig skuffet hos en række distributører, der ikke havde den nødvendige tekniske viden til at gennemføre salg af de stadigt mere teknologisk komplicerede analyseinstrumenter. Strategiskiftet leverer nu for alvor de ønskede resultater. Ved årets start forventede ChemoMetec en salgsfremgang fra 45 mio. i regnskabsåret 2013/14 til mio. kr. Ved Q1 regnskabet blev niveauet løftet til mio. kr. og i januar til mio. kr. I forbindelse med halvårsregnskabet blev prognosen løftet til mio. kr. og nu efter Q3 er estimatet et salg på mio. kr. Forventningerne til indtjeningen (EBITDA) lød oprindeligt på 6-8 mio. kr. Dette niveau er nu blevet løftet til mio. kr. I tredje kvartal er det især salget af NC-200, der har bidraget til salgsfremgangen, idet dette produkt tegner sig for 35% af det samlede instrumentsalg. Vi kender ikke salgstallene for NC-3000, men vi så gerne at dette salg snart blev løftet. NC-3000 er selskabets indtil nu mest avancerede instrument, hvorfor salg kræver stor viden om de mange tekniske finesser. Vi har tiltro til, at brugen af egne folk vil kunne trække salget op i årene fremover. Fokus vil i den kommende tid være, at det direkte salg skal dække USA, England, Tyskland, Frankrig og Skandinavien. Teknisk salg udført af en velkvalificeret egen organisation med høj standard kan vise sig at være den afgørende metode til at frembringe et niveauskift opad i størrelse, så man bedre kan udnytte produkternes potentiale. Strategiskiftet har vist sin rigtighed og værdi. Selskabets øvrige markeder udgøres af Asien med hovedvægten lagt på Kina. Man har ikke umiddelbart planer om selv at forestå salget i Asien, der fortsat varetages af distributører. En række aftaler er imidlertid blevet ændret til non-eksklusive, hvilket giver ChemoMetec mulighed for at indgå aftaler med andre distributører, der vil være mere dedikerede i salgsprocessen. Samtidig sender selskabet et signal om, at eksklusivitet kræver en betydelig aktiv salgsindsats. ChemoMetec har desuden igangsat markedsføringstiltag via Internettet for at opnå leads (kundeemner) til sælgerne. Vi finder de iværksatte tiltag meget lovende og føler os overbevist om, at det kan bidrage til at fastholde det gode momentum i salget, der nu er en realitet. Fremtiden Selskabets strategiskift har for alvor skabt fremgang i afsætningen af instrumenter. Og vi ser ingen grund til at salgsfremgangen ikke skulle kunne fortsætte. Produktmæssigt står selskabet stærkt, og dette forhold vil kunne blive styrket yderligere, såfremt det nye Image Cytometer bliver en game-changer. Det nye produkt vil være rettet mod markedet for flowcytometri, der er et meget stort marked, hvor 3 Analyse af ChemoMetec udarbejdet af Aktieinfo

4 ChemoMetec hidtil har forsøgt sig med salg af NC-3000 og kun har opnået en lille markedsandel. Med et nyt Image Cytometer på markedet om et års tid vil ChemoMetec for alvor tage kampen op med de store aktører i branchen. Det kan udløse et take-over bud på selskabet. Endnu er dette dog baseret på tro og håb, og vi må vente til årsregnskabet den med at få yderligere oplysninger til at vurdere værdien af det kommende spidsprodukt. Ledelsesmæssigt er forholdene i ChemoMetec også kommet på plads, idet Michael Eising pr blev udnævnt til administrerende direktør. Det skete efter et par år med uro på direktionsgangen og magtkampe i bestyrelsen. Nu er der kommet ro på de indre linjer, og direktørens ændring af salgsstrategien ser for alvor ud til at bære frugt. ChemoMetec er fortsat en aktie med lav børsværdi og temmelig begrænset, men dog stigende omsætning på børsen. Netop den lave børsværdi øger chancen for fremkomst af et take-over bud på selskabet. Det kan blive konsekvensen, hvis det nye Image Cytometer formår at tage kampen op med de store i branchen (eksempelvis BD Biosciences og Beckman Coulter). Som følge af strukturen blandt aktionærerne forekommer en venligsindet (forhandlet) aftale at være den eneste mulighed for et ejerskifte, og det burde tilsikre aktionærerne en høj pris, da alle har samme interesse i håndteringen af dette mulige spørgsmål. Aktien er velegnet til langsigtede investorer, der har blik for potentialet og tålmodighed omkring fremkomsten af resultater. Størrelsen af en aktiepost skal tilpasses virksomhedens børsværdi, risikoprofilen og investors aktieportefølje som helhed. Præsentationen af det nye Image Cytometeret (september) får stor betydning for værdiansættelsen af aktien, hvilket rummer både Upside chance og Downside risk. Selvsagt må selskabets indsats i produktudviklingen tildeles positiv værdi af investorerne ellers bør man holde sig helt væk fra aktien. ChemoMetec er inde i en spændende fase af sin udvikling som virksomhed. Regnskabstal (01-07 til 30-06) kr. 2008/ / / / / / /15E Omsætning Resultat før R&D reg R&D nedskrivning R&D aktivering R&D afskrivning Samlet R&D regulering EBIT Renter EBT Skat Nettoresultat Balance Immaterielle aktiver Nettofinansaktiver Egenkapital Antal ansatte Pr. ansat i kr. Omsætning R&D regulering* Løn Driftsoverskud (EBIT)* Antal aktier mio. styk Res. pr. aktie kr. 0,26-0,21 0,01-5,67 0,02 0,07 0,27 Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indre værdi 3,24 3,03 3,03 2,46 2,48 2,56 2,73 NB: I regnskabsåret 2011/12 er R&D regulering og driftsoverskud opgjort pr. ansat ekskl. nedskrivningen på 11,8 mio. kr. 4 Analyse af ChemoMetec udarbejdet af Aktieinfo

5 Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer aktier i selskabet på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af ChemoMetec udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af ChemoMetec 24. september 2015

Analyse af ChemoMetec 24. september 2015 Konklusion ChemoMetec er inde i en spændende fase, der lover godt for fremtiden. I det seneste regnskabsår frem til 30-06-2015 er salget vokset langt mere end det underliggende marked, og lønsomheden er

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 28. september 2012

Analyse af ChemoMetec 28. september 2012 Konklusion Selskabet er i færd med en modernisering af sit produktprogram og introducerede i november 2011 analyseapparatet NucleoCounter NC- 200. Apparatet skal afløse NC-100 som dog videreføres til specielle

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 8. marts 2013

Analyse af ChemoMetec 8. marts 2013 Konklusion ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseinstrumenter til celletælling og analyse. Sidstnævnte er under fortsat udvikling. Softwareløsninger tilbydes også. Desuden sælges forbrugsartikler

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 20. november 2014

Analyse af ChemoMetec 20. november 2014 Konklusion Siden vores seneste analyse den 06-10-2014, der var baseret på årsregnskabet, er aktiekursen steget fra 3,7 til nu 7,0. Nyhedsflowet har bestået i referatet af den årlige generalforsamling den

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 14. marts 2014

Analyse af ChemoMetec 14. marts 2014 Konklusion Første halvår viser fornuftig fremgang fra top til bundlinje. Omsætningen steg 8,6 %, hvilket primært skyldes vækst i salget af forbrugsartikler til analyseinstrumenterne på 17 %. Dette viser,

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 28. september 2016

Analyse af ChemoMetec 28. september 2016 ChemoMetec er en særdeles interessant langsigtet investeringsmulighed fordi: Salg og indtjening er hastigt stigende som følge af en ændring af strategien med brug af egne sælgere frem for distributører.

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 12. oktober 2017

Analyse af ChemoMetec 12. oktober 2017 ChemoMetec er en særdeles interessant langsigtet investeringsmulighed Det nye state of the art high-end billedcytometer Xcyto 10 forventes lanceret i fuld skala ultimo 2017. Det følges kort efter op af

Læs mere

Positivt halvår med solid omsætningsvækst drevet af øget instrumentsalg

Positivt halvår med solid omsætningsvækst drevet af øget instrumentsalg MEDDELELSE NR. 115 27. februar 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2014/15 (1. juli - 31. december 2014) Positivt halvår med solid omsætningsvækst drevet af øget instrumentsalg ChemoMetec realiserede i 1.

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Fornuftigt første halvår drevet af øget instrumentsalg

Fornuftigt første halvår drevet af øget instrumentsalg MEDDELELSE NR. 74 27. februar 2013 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 (1. juli - 31. december 2012) Fornuftigt første halvår drevet af øget instrumentsalg ChemoMetec realiserede en omsætning i 1. halvår

Læs mere

Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder

Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder MEDDELELSE NR. 94 26. februar 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14 (1. juli - 31. december 2013) Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder ChemoMetec realiserede en omsætning i 1. halvår

Læs mere

Halvår præget af produktlancering og øget indtjening

Halvår præget af produktlancering og øget indtjening MEDDELELSE NR. 64 24. februar 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 (1. juli - 31. december 2011) Halvår præget af produktlancering og øget indtjening ChemoMetec lancerede i 1. halvår af regnskabsåret

Læs mere

Analyse af Columbus 27. marts 2015

Analyse af Columbus 27. marts 2015 Konklusion Målsætningerne for 2014 blev lige knapt indfriet omkring omsætningen og andelen af fakturerbart arbejde. Til gengæld oversteg indtjeningen ledelsens seneste prognose, og overordnet holder selskabet

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2014/15 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2014/15 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2014/15 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr, som anvendes til tælling og analyse af celler i forskellige væsker. Den patentbeskyttede

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012 Konklusion Sidste år købte Trifork Erlang Solutions i England og ejerandelen i Basho Technologies blev forøget. Derved fik selskabet fodfæste i England og adgang til vigtig databaseteknologi. Målet i år

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Analyse af Columbus 2. maj 2017

Analyse af Columbus 2. maj 2017 Derfor er Columbus en interessant langsigtet investeringscase: Selskabet har en skalerbar forretningsmodel med højt dækningsbidrag på såkaldt tilbagevendende omsætning. Det er hensigten, at dette salg

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Investordagen 22. september 2015 2 AGENDA Præsentation af Columbus Columbus turnaround Værdi til aktionærerne Spørgsmål COLUMBUS HVEM VI ER Global

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012

Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012 Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012 1 DAGSORDEN 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2010/11 og koncernregnskab til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015 Konklusion I forhold til samme periode sidste år, er omsætningen vokset med 20,8 %. Et underskud på 22,8 mio. kr. er vendt til et nettooverskud i første halvår på 25,7 mio. kr. Gælden er blevet reduceret

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-02-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Analyse af BioPorto 18. maj 2016

Analyse af BioPorto 18. maj 2016 Q1 2016 har været præget af et let stigende men fortsat lavt omfang for NGAL produktet, der er godkendt i Europa og flere andre lande - men endnu ikke i USA. Det er lykkedes at få yderligere nye brugere

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

31. december 2016 MÅNEDSINFO, side 1 SEHESTED & RAAHEDE

31. december 2016 MÅNEDSINFO, side 1 SEHESTED & RAAHEDE 31. december 2016 MÅNEDSINFO, side 1 SEHESTED & RAAHEDE Mens den ugentlige WEEKENDINFO analyserer det nordiske aktieunivers, vil vi i MÅNEDSINFO se verden i et lidt større perspektiv. Vi anvender de samme

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2012/ /08

Årsrapport. Årsrapport 2012/ /08 Årsrapport Årsrapport 2012/13 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til celletælling og celleanalyse. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Analyse af Solar A/S 27. august 2015

Analyse af Solar A/S 27. august 2015 Konklusion Solar ser ud til at have passeret bundfasen i selskabets konjunkturcyklus. En organisk salgsvækst på 7% i første halvår bekræfter dette, samtidig med at indtjeningen er blevet væsentligt forbedret.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Juli måneds hovedkonklusioner:

Juli måneds hovedkonklusioner: Mens den ugentlige WEEKENDINFO analyserer det nordiske aktieunivers, vil vi i MÅNEDSINFO se verden i et lidt større perspektiv. Vi anvender de samme analysemetode som i WEEKENDINFO, dvs. trendretning og

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

WEEKENDINFO uge 9, 2017 SEHESTED & RAAHEDE

WEEKENDINFO uge 9, 2017 SEHESTED & RAAHEDE WEEKENDINFO gennemgår: 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier? Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Analyse af Columbus 1. september 2016

Analyse af Columbus 1. september 2016 Derfor er Columbus fortsat en god langsigtet placeringsmulighed: Columbus fortsætter med at levere resultater i henhold til udstukne planer, hvilket øger investorernes tillid til selskabet. Salget er i

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet med investeringsrådgiver

Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet med investeringsrådgiver SEHESTED & RAAHEDE 15. januar 2017 WEEKENDINFO uge 2 1 WEEKENDINFO gennemgår: 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier?

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 First North meddelelse nr. 27-2009 12.5.2009 Periodeoplysning for perioden 1.7.2008-31.3.2009 esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 - Forsat tilfredsstillende tilgang af ny kunder i Danmark og

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE WEEKENDINFO gennemgår 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier? Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

14 Aktionærforhold 16 Risikoforhold 18 Regnskabsberetning 20 Corporate Governance 22 Bestyrelse og direktion 24 Påtegninger

14 Aktionærforhold 16 Risikoforhold 18 Regnskabsberetning 20 Corporate Governance 22 Bestyrelse og direktion 24 Påtegninger Årsrapport 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til tælling af celler i væsker. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik, og ChemoMetecs analyseinstrumenter

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr. 27.02.2017 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden 01.01.2016-31.12.2016 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere