Stærk og kompetent service fra start til slut ved ejendomsinvesteringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærk og kompetent service fra start til slut ved ejendomsinvesteringer"

Transkript

1 Stærk og kompetent service fra start til slut ved ejendomsinvesteringer Medlem af: ISO-certifi ceret af:

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Herkules 4 En stærk partner med certifi ceret kvalitet 5 Ejendomskøb 6 Gevinsten ligger i indkøbet Investeringskoncepter og prospektudarbejdelse 8 Skræddersyede løsninger til indirekte ejendomsinvesteringer Property-Management 10 Transparent service fra én hånd Asset-Management 12 Individuelle koncepter til optimal administration af ejendomsformuen Development 14 Revitalisering af ejendomme med strukturelt betinget tomme arealer Kontaktoplysninger 14

3 Forord Hvis der fi ndes en metode til at gøre en ting bedre, skal man fi nde frem til den. Det skal opfi nderen Thomas Alva Edison have sagt. I virksomhedsgruppen Herkules forsøger vi også at efterleve det princip. Vi hviler ikke på vores årelange erfaring på det tyske ejendomsmarked, men bygger videre på den og søger løbende at forbedre vores serviceydelser. Herkules dækker i dag hele servicespektret i forbindelse med ejendomsinvesteringer lige fra indkøb af ejendomme, property- og asset-management, revitalisering og sanering af ejendomme, til salg af ejendomme. I denne forbindelse beskæftiger vi os både med direkte og indirekte investeringsprojekter. Årsagen til vores succes skal fi ndes i vores målrettede fokus på nogle få og klart defi nerede segmenter ved indkøb, vores årelange markedserfaring indenfor property- og asset-management, samt vores investeringsmodeller, som er tilpasset den aktuelle efterspørgsel. Indenfor alle områder oplever vores forretningspartnere og kunder fordelene ved de korte beslutningsveje i vores slanke og klart strukturerede organisation. Vores serviceydelser og den merværdi, som et samarbejde med os kan tilføre Jer og/eller Jeres virksomhed, beskrives nærmere her i brochuren. På de følgende sider giver vi et overblik over vores serviceydelser. Hvilke af vore ydelser I ønsker at benytte Jer af aftaler vi individuelt. Således får I serviceydelser tilpasset Jeres konkrete ønsker og behov ligesom I kun betaler for de ydelser I har brug for. Hvis I ønsker mere detaljerede oplysninger eller ønsker at drøfte samarbejdsmulighederne i forbindelse med et konkret projekt, er I velkomne til at kontakte os pr. telefon eller skrive til os. Vi ser frem til at høre fra jer. René Ravn Direktion for Herkules Grundbesitz AG 3

4 Om Herkules Når man investerer i ejendomme, har man brug for en partner, der også i økonomisk usikre tider er stærk og pålidelig. Herkules kan varetage alle vigtige opgaver i forbindelse med ejendomsinvesteringer i Tyskland lige fra indkøb, property- og asset-management, revitalisering til et vellykket ejendomssalg. Ud over direkte investeringer tilbyder vi vore kunder skræddersyede investeringssløsninger via indirekte investeringer gennem fx danske eller tyske person- og kapitalselskaber. Herkules har mere end 20 års erfaring på det tyske ejendomsmarked. Vores investeringsvolumen er i øjeblikket over 700 mio. euro, og vi forvalter kvadratmeter. På hovedkontoret i Hamborg er vi godt 40 medarbejdere. Derudover har vi gennem årene opbygget et stabilt og bredt netværk af eksperter i Tyskland. Med henblik på at optimere den interne kommunikation, vore arbejdsgange samt vores kontakt til kunder og forretningspartnere har Herkules med hjælp fra Ernst & Young Real Estate GmbH gennemført en omfattende analyse af samtlige arbejdsprocesser i I tilknytning heraf blev alle vore serviceydelser kvalitetsgodkendt af TÜV Nord. Vores kvalitetsmanagement, der er certificeret i.h.t. ISO 9001:2000, sikrer, at vi kontinuerligt overholder fastlagte kvalitetsstandarder. Alle Herkules serviceydelser er derfor af højeste standard - med sikkerhed.

5 En stærk partner med certifi ceret kvalitet Om det er indkøb, property- og asset-management, investeringskoncepter, sanering eller revitalisering - Herkules tilbyder serviceydelser fra start til slut fra én hånd. I den forbindelse investerer vi næsten udelukkende i boliger og erhvervsejendomme samt hoteller med velkendte lejere. Hos Herkules lægger vi særlig vægt på en grundig analyse af beliggenheden, da vi kun køber ejendomme i områder, hvor der er et lovende udviklingspotentiale. Vores property- og asset-management administrerer alle ejendomme efter vores TÜV-godkendte servicekoncept, uanset om de ligger i Bremen, München eller Flensborg. Derudover udvikler Herkules individuelle ejendomsstrategier for porteføljer og enkelte objekter, gennemfører eventuelt nødvendige revitaliserings- eller saneringssarbejder og varetager om ønsket også ejendomssalg. Vi varetager ikke kun de nævnte opgaver i forbindelse med direkte ejendomsinvesteringer, men tilbyder ligeledes skræddersyede investeringsløsninger. Vi udvikler indirekte ejendomsinvesteringer til vores privatkunder, der investerer i solide ejendomme i mellemstore og større tyske byer. Herkules har allerede investeret i en lang række ejendomme gennem kommandit- og aktieselskaber og solgt til danske privatinvestorer. Exit efter år Revitalisering Asset-Management Ejendomsindkøb Investeringskoncept Property-Management 5

6 Køb af fast ejendom Gevinsten ligger i indkøbet Schleswig-Holstein Hamburg Bremen Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg Berlin Nordrhein-Westfalen Sachsen-Anhalt Hessen Thüringen Sachsen Rheinland-Pfalz Saarland Baden-Württemberg Bayern

7 De der beskæftiger sig med ejendomsinvesteringer, ved at gevinsten ligger i indkøbet. Derfor køber Herkules udelukkende ejendomme i områder, som har et yderligere vækstpotentiale. Det er nemlig forudsætningen for, at man senere med fortjeneste kan videresælge ejendommene. Derudover skal der kunne indgås mellemlange eller langfristede lejekontrakter for ejendommene. Forud for ethvert køb gennemfører vi en teknisk og juridisk Due Diligence sammen med en foreløbig prisberegning for at sikre os, at prisen for investeringsobjekterne er rimelig. Da vurderingen af henholdsvis erhvervs- og boligejendomme forudsætter specialistviden, har Herkules dannet et ekspertteam til hver af disse aktivklasser i indkøbsafdelingen. Generelt er det vigtigt for os at have en løbende dialog med banker, projektudviklere, ejendomsejere og mæglere. Vores forhandlingspartnere sætter pris på vores fastlagte og konsistente godkendelsesprocedurer, de korte beslutningsveje samt de præcise krav til ejendomme og beliggenhed. Herkules investerer i: Erhvervsejendomme Nybyggeri. Ejendomme i god og vedligeholdt stand. Butiksejendomme til fødevare- og non-food-branchen. Butikker og indkøbscentre. I områder med mindst indbyggere. Med investeringsvolumen på 5-30 mio. euro pr. ejendom. Hvor 75% af den årlige lejeindtægt kommer fra lejere med god kreditværdighed. Hoteller Med velkendte lejere med dokumenteret god omsætning. I vesttyske byer med mindst indbyggere og Berlin. Med investeringsvolumen på mindst 5 mio. euro. Med kontrakter med en løbetid på mindst 15 år. Boligejendomme Med investeringsvolumen på mindst 3 mio. euro. I Hamborg og Berlin hhv. andre byer i komplekser med boligenheder. Ikke elementbyggeri. 7

8 Investeringskoncepter og prospektudarbejdelse Skræddersyede løsninger til indirekte ejendomsinvesteringer INDKØB Investeringskoncept Budgetudarbejdelse Prospektudarbejdelse Godkendelse PROSPEKT SALG OVERDRAGELSE

9 Direkte ejendomsinvestering er ikke den bedste løsning for alle investorer. Alt efter kundernes ønsker og krav kan en indirekte investering være et bedre alternativ. Ud over de direkte investeringer får I hos Herkules også muligheden for at udnytte fordelene ved investering i fast ejendom på det tyske marked via indirekte investeringer. Herkules har tyve års erfaring og ekspertise i udvikling af indirekte ejendomsinvesteringer, hvor hovedvægten de første år var på indirekte investeringer til danske privatkunder. Et vigtigt element i vores arbejde er prospektudarbejdelse. For at kunne udføre opgaverne præcist og korrekt til mindste detalje undersøger vi alle vigtige spørgsmål i dialog med vores eksterne partnere. Herkules har et årelangt og veletableret samarbejde med et bredt netværk af jurister, skatteeksperter og tekniske rådgivere. Også efter prospektfasen hjælper Herkules investorerne videre. Målet er at optimere investeringernes økonomiske udvikling. I alle faser informeres investorerne udførligt via løbende rapportering. Nu udvikler vi ligeledes individuelle løsninger til tyske og udenlandske investorer. Og ligesom det er tilfældet for vores direkte investeringer, tilbyder vi også her alle nødvendige serviceydelser lige fra indkøb af ejendomme til property- og asset-management og salg af ejendomme. Det sker i et tæt samarbejde mellem vores konceptteam og medarbejderne i de afdelinger, der varetager indkøb samt property- og asset-management. Overblik over vores serviceydelser Analyser af det tyske bolig-, detailhandels-, og hotelmarked. Identifi kation af egnede investeringsobjekter. Udvikling af investeringskoncept. Prospektudarbejdelse. Overvågning af investeringer. Organisation af afstemninger og generalforsamlinger. Besvarelse af spørgsmål fra investorer. 9

10 Property-Management Transparent service fra én hånd

11 Effektiv administration er nødvendig for at optimere afkastet af en ejendom. Herkules kan varetage administration af enkelte ejendomme eller hele porteføljer. Vi skaber merværdi og sikrer en større værdiskabelse i de efterspurgte serviceydelser alle leveret fra én hånd. Herigennem reduceres driftsomkostningerne ofte væsentligt. Og ydelse og afkast på ejendomsinvesteringen optimeres på lang sigt. I øjeblikket administrerer vores team af ejendomsindkøbere, økonomer og byggeteknikere mere end 110 ejendomme tilsammen på mere end kvadratmeter. Vores specialister samarbejder efter behov med eksterne eksperter i hele landet. interesserede lejere. Her bygger vi på vores årelange erfaring med administrationen af ejendomme. Ved udarbejdelse af de nødvendige regnskaber til både ejere og lejere lægger vi stor vægt på transparens, overskuelighed og overholdelse af tidsfrister. Derudover koordinerer vi alle forefaldende byggetekniske opgaver herunder tekniske opgaver såsom eftersyn af varmeinstallationer, varetagelse af infrastrukturelle serviceopgaver såsom bygningsrengøring og viceværtopgaver, administrative opgaver såsom kontraktstyring, afregning af øvrige omkostninger eller controller opgaver. Målet er her at drive ejendommen omkostningseffektivt og med optimal værdifastholdelse. Vores udlejningsspecialister sikrer et minimum af tomme lejemål og formidler kontakt til Overblik over vores serviceydelser Udlejning. Administration af kautioner. Administration af lejeindtægter. Afregning af øvrige omkostninger. Gennemførelse af huslejeforhøjelser. Styring af istandsættelsesarbejder. Planlægning af lovpligtige eftersyn og reparationer. Behandling af forsikringssager. Korrespondance med lejere, ejere, myndigheder og kontraktpartnere. Telefonisk, skriftlig eller personlig rådgivning vedrørende ejendommene. 11

12 Asset-management Individuelle koncepter til optimal administration af ejendomsformuen

13 I næsten alle ejendomme kan den økonomiske rentabilitet optimeres. Til dette formål er der behov for individuelt skræddersyede koncepter. Vi overtager den strategiske planlægning og omsætter den til praksis. Gennem administrationen af vores egne ejendomme og investeringer har Herkules opbygget en bred erfaring på området. For at forbedre ejendommenes indtjeningspotentiale foretager vi en driftsøkonomisk analyse og udvikler salgsstrategier for enkelte investeringsobjekter og hele porteføljer. Vi varetager kontakten til myndigheder og kommuner. Vi indgår endvidere som bindeled mellem ejendomsejere og tredjeparts serviceleverandører, hvor vi eksempelvis kan varetage kontrolopgaver. skatterådgivere og forvaltningseksperter. For investeringsselskaberne udarbejder vi kvartalsberetninger og årsopgørelser, præsenterer årsregnskabet på investorgeneralforsamlingen og kommunikerer med ejendomsadministratorerne. Vi lægger særlig vægt på en opdateret og uddybende rapportering. Til forskel fra andre aktører på markedet, udarbejder vi kvartalsberetninger og ikke kun halvårligt eller årligt. Eventuelle afvigelser fra de beregnede budgetter bliver uddybet og dokumenteret i detaljer. Investorerne har på den måde sikkerhed for, at de har en præcis og opdateret status på, hvordan pengene bliver anvendt. Vores asset-management styrer og administrerer ejendomsformuer for investeringsselskaber initieret af Herkules samt investeringer for andre indenlandske og udenlandske investorer. Vores internationale team støttes af erfarne jurister, økonomer, Overblik over vores serviceydelser Udarbejdelse af kvartals-, halvårs- og årsberetninger. Skatteregnskab. Kontraktmæssig tilpasning af selskaber og koncernstrukturer. Kommunikation med offentlige instanser og myndigheder. Driftsøkonomiske analyser. Bistand ved salg af selskaber eller ejendomme. Strategiudvikling og omkostningsoptimering. Udarbejdelse af koncepter og fi nansieringsplaner. Repositionering af investeringer. 13

14 Udvikling Revitalisering af ejendomme med strukturelt betinget tomme arealer Bergkamen/ Nordberg Revitalisering af nærindkøbscenter: Grundareal: ca m² Udlejningsareal: ca m² Lejere: Lidl, Plus, KIK Göttingen, Byggeledsagelse af butik Udlejningsareal: ca m² Bad Schwartau: Ombygning af torvemarked til nærindkøbscenter: Udlejningsareal: ca m² Ombygning til fx: levnedsmiddel- og materialistforretninger

15 Herkules Gruppens revitaliseringsaktiviteter er koncentreret i selskabet Herkules Development GmbH. En af Herkules Development GmbHs særlige styrker er vores problemløsningskompetencer, hvis en vigtig lejer mistes, eller der skal gennemføres omfattende byggearbejder. Vi er altid til rådighed for vores kunder og tager hånd om alle opgaver med skræddersyede og fremsynede løsninger. Men det er ikke alle problemer, der kan løses på kort sigt. På baggrund af detaljerede analyser af beliggenhed og behov afdækker afdækker vi mulighederne for via målrettede revitaliseringstiltag at genetablere profi tabel drift af detailhandelsejendomme med strukturelt betinget tomme lejemål. Arbejdet baseres på vores udviklingserfaring, som vi har tilegnet os over mere end tyve år. Via vores gode relationer til de tyske fi lialister finder vi frem til nye egnede lejere. Vi taler med de nye lejere m.h.t. deres forestillinger om lejearealerne og udvikler på baggrund heraf forskellige koncepter for anvendelse. Derefter udarbejder vi de første budget- overslag for de enkelte koncepter. Til sidst forelægges de forskellige muligheder investor til beslutning, hvor Herkules Development giver en anbefaling af det koncept, vi fi nder har de bedste muligheder. Vores fremgangsmåde sikrer optimal udnyttelse af arealerne samt stor tilfredshed hos både lejer og ejer. I samarbejde med eksterne partnere styrer vi på kundens vegne indhentning af byggetilladelser og tilbud fra forskellige byggefi rmaer. Efter ønske kan vi også tilbyde at koordinere ombygningen. Inden for rammerne af den enkelte kontrakt sørger vi for en rettidig og faglig afvikling af projektet frem til første lejeindbetaling. Derudover kan Herkules Development via vores gode forbindelser til en lang række store tyske og danske erhvervsbanker også være behjælpelige ved fi nansiering af revitaliseringsprojekter. Alle vores ydelser tilbydes enkeltvis eller som en samlet pakke præcis efter jeres ønsker og skræddersyet til jeres portefølje. Overblik over vores serviceydelser Rådgivning af investorer ved forlængelse af lejekontrakter og indfrielse af optioner. Formidling af fi nansiering ved ombygninger. Formidling af opfølgende investeringer. Analyse af beliggenhed og behov. Varetagelse af tomme lejearealer og nyudlejning inklusive kontraktforhandling. Byggeomkostningsberegning. Indhentning af byggetilladelse fra relevante myndigheder. Sanering og gennemførelse af byggeri. 15

16 HERKULES GRUNDBESITZ AG AM STADTRAND 50 D HAMBURG TEL.: +49 (0) FAX: +49 (0)

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

10 Lovpligtig energimærkning Fra og med 1. juli 2009 er reglerne skærpet.

10 Lovpligtig energimærkning Fra og med 1. juli 2009 er reglerne skærpet. 27 September 2009 05 Handlingsplaner Dan-Ejendomme as har udviklet et koncept for handingsplaner for investeringsejendomme. 10 Lovpligtig energimærkning Fra og med 1. juli 2009 er reglerne skærpet. 13

Læs mere

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere

2 Årsprofil 2011. Indhold

2 Årsprofil 2011. Indhold Årsprofil 2011 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S Årsrapport 2014 for Prime Office A/S (CVR-nr. 30558642) Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 25. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 73/2015 Selskabsoplysninger Selskab

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar 2013-31. december 2013) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642)

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar 2013-31. december 2013) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642) Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 26. marts 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 62/2014 Prime Office A/S Årsrapport

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Din partner på alle områder. Difko 1

Din partner på alle områder. Difko 1 Din partner på alle områder Difko 1 Indholdsfortegnelse Velkommen hos Difko... 3 Tværfaglighed... 5 Investering... 6 Administration... 8 Anpartshandel... 11 Kontaktoplysninger... 13 Difko 2 Stig Holst

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM for bestyrelsens arbejde med at udarbejde målsætninger, handleplaner og kvalitetsmålinger for Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

CAPEE. Prospekt. 11. juli 2008.

CAPEE. Prospekt. 11. juli 2008. CAPEE Prospekt 11. juli 2008. Indholdsfortegnelse resumé 1 Resumé... 1 2 Baggrund for udstedelse af Foreningsbeviser... 1 3 Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme FMBA... 2 4 Risikofaktorer... 3 5

Læs mere

INFORMATION. om børsnotering af investeringsselskabet Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S

INFORMATION. om børsnotering af investeringsselskabet Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S INFORMATION om børsnotering af investeringsselskabet Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S INFORMATION INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German High Street II A/S INVESTERINGEN

Læs mere

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 FORORD Årsrapport 2012/2013 asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 2012/2013 1 FORORD SELSKAbSINFORMATION NAVN asgaard group a/s ADRESSE rentemestervej 14 dk-2400

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere