Bevægelse. Debet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevægelse. Debet 46.224-120.093 2.191 168.508 01100 168.508 21.474 9.611 9.611 01149 11.863 01200 11.863 1.500 1.500 01300 1.500 1.500 8.013 11."

Transkript

1 ice/budget te: </v Vandværk 22. februar 211 Side 1 Budgeffilter 21 Finanskonto: Budgetfilten 21. Datofiiten Kredit Pet af Budget Kredit Pet af Budget Lyn Vandværk 5 Resultatopgørelse 1 Omsætning Salg af vand Salg af abonnement Abonnement Navision 112 Aflæsnlngsgebyr Navision Aflæsnlngsgebyr 12 Gebyr 125 Tilslutningsbidrag 199 Omsætning ialt Driftsomkostninger 115 El-forbrug El-forbrug Afgifter El-forbrug ialt Entreprenørudgifter 121 Entreprenør 125 Entreprenarudgifter Ialt 13 Vandværk 135 Vandindvinding Laboratorieudgifter Pumper Materialer Rep. på vandværket Vandværk ialt Administrationsomkostninger Kontorartikler Adm vederlag FFV Aalunds EDB 5615 Fragt Porto 5625 Telefon 563 Anskaffelser 5635 Kassedifference 564 EDB S. IT Ledningsregistrering Adm.omkostnlng i alt Eksterne tjenesteydelser Revisor Regnskabsmæssig ass. 581 Advokat 5811 Advokat uden moms IT-konsulenter Eksterne tj.ydelser i alt 59 Øvrige omkostninger

2 ,ance/budget reriode: Lyø Vandværk 22. februar 211 Side 2 Budgetfilter 21 Kredit Pet. af Budget Kredit Pet. af Budget 595 Forsikringer Kontingenter Abonnementer 592 Bankgebyrer Annonce & reklame 593 Repræsentation Øvrige omkostninger 5999 Øvrige omkostninger i alt Tab på debitorer 65 Hensat til tab 61 Tab på forbruger 615 Indgåede på afskrevne tab Tab på debitorer i alt Andre eksterne udgifter ialt Resultat før afskrivninger Beregnede kapacitesomk Afskrivning - goodwill 711 Afskrivning - And., drifts, in 7115 Afskrivning -Tekniske anlæg, 712 Afskrivning - bygninger 7125 Småanskaffelser 713 TabVGevinst v. salg af aktive 7196 Afskrivning, f alt 7199 Finansielle poster Renteindtægter Renteindtægter bank Debitorer Andre renteindtægter Kontantrabatter Tillæg selskabsskat Koncern renter Renteindtægter i alt Renteudgifter Renter på kassekredit kreditorer Øvrige renteudgifter Tillæg selskabsskat Renteudgifter fait Resultat før skat Skatter og afgifter Skat af årets resultat Skat vedr.tidligere år Regulering vedr. udskudt skat Skat af årets resultat 8495 Skatter og afgifter i alt 99 Årets resultat 1 BALANCE 11 Aktiver 12 Anlægsaktiver

3 nce/budget.yø Vandværk februar 211 Side 3 Jk Budgetfilter 21 Kredit Pet. af Budget Kredit Pet af Budget 13 Immaterielle anlægsaktiver 14 Goodwill 15 Primo 16 Op/nedsknvntng 17 Tilgang låret 18 Afgang i året 19 Akkumulerede afskrivninger 11 Årets afsknvnlnger 111 Tilbagef afskr ved salg 115 Goodwill ialt 119 Deposita 12 Primo 121 Tilgang i året 122 Afgang låret 125 Deposita ialt 137 Immaterielle anlsegsaktiver iaf 138 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 139 Bygninger 14 Pnmo 141 Op/nedskrivning 142 Tilgang i året 143 Afgang i året 144 Akkumulerede afsknvninger 145 Årets afsknvninger 146 Tilbagef sfskr ved salg 148 Bygninger lait 149 Tekniske anlæg og maskiner 15 Primo 151 Op/nedsknvning 152 Tilgang i året 153 Afgang i året 154 Akkumulerede afsknvninger 155 Årets afsknvninger 156 Tilbagef afskr. ved salg 158 Tekniske anl. og maskiner i al 11 Andr. anlæg, drtftmatjlnvent 115 Pnmo 111 Op/nedsknvning 1115 Tilgang i året 112 Afgang tåret 1125 Akkumulerede afsknvninger 113 Årets afsknvninger 1135 Tilbagef afskr ved salg 1139 Andr. anlæg, drlftmat/invent Materielle anlægsaktiver I alt 12 Finansielle anlægsaktiver 1289 Finansielle anlægsakt. I alt 1299 Anlægsaktiver ialt 13 Omsætningsaktiver 1 1

4 /ance/budget riode: Lyc Vandværk 22. februar 21 Side Budgetfilter 21 Kredit Pet af Budget Kredit Pet. af Budge 131 Lagerbeholdninger 135 Lagerbeholdning sække & stativ 131 Lagerbeholdning hjælpematerial 1315 Nedskrivning for ukurans 133 Igangværende arb.fremmed regn Lagerbeholdning Ultimo 15 Tilgodehavender 155 Kundetilgodehavender 151 Hensat til tab 1515 For lidt opkrævet for året 152 FAS=centralbilag 1525 Tilgodehavende hos adm. 153 Tilgodehav. fra Aalund EDB for 165 Mellemregning HOLDING 175 Budgetafvigelse 171 Øvrige tilgodehavender 185 Periodeafgrænsningsposter 1899 Tilgodehavender ialt 19 Likvidebeholdninger 195 Kassebeholdning 191 Bankbeholdning Bank Likvide beholdninger l alt 1999 Omsætningsaktiver i ait Aktiver i alt 15 Passiver 151 Egenkapital 155 Aktiekapital 151 Overført resultat 1515 Overkurs 1599 Egenkapitalt 1 alt 151 Hensættelser 1515 Udskudt skat 1511 Øvrige hensættelser Hensættelser i alt 152 Gæld 1521 Langfristet gæld 1525 Kommunekredit Langfristet gæld i alt 153 Kortfristet gæld 1535 Modtagne forudbetalinger 1531 For meget opkr. året Leverandører 1532 Koncernkreditorer Mellemregning, HOLDING 1534 Selskabsskat Skyldig ATP 1535 Skyldig A-skat

5 ance/budget riode: Lyø Vandværk 22. februar 211 Side 5 Budgetfilter 21 Kredit Pet af Budget Kredit Pet af Budget Skyldig AM-Bldrag/SP-bidrag Skyldig gruppeliv 1536 Feriepengeforpligtelse Skyldige feriepenge 1537 Skyldig revision Periodeafgrænsningsposter Skyldig løn/overtid 1539 Gæld til forbrugere 154 MOMS og afgifter 1545 Momsafregning Udgående moms Udg. moms Fas Indgående moms EL afgift C2 afgift Vandafgift Skyldig Vandafgift MOMS og afgifter i alt Kortfristet gæld I alt Gæld I alt Passiver fait LOKAL Lokalbilag NORMAL normal SUPPLEME Supplementpostering

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Konto Kontonavn Kontotype Moms

Konto Kontonavn Kontotype Moms 1 9999 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift 10000 Omsætning Overskrift 10112 Varesalg Drift U 10115 Varesalg EU (B) Drift 10120 Eksport øvrige lande (C) Drift 10122 Varesalg Drift U 10130 Momsfrit varesalg Drift

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 Årsrapport 2004/05 Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 1 Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Budget Budget 2004/05 2005/06 Regnskab

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

Nyborg Sejlforening. Griffensund 15 5800 Nyborg. Regn$kab: NSF 2AM

Nyborg Sejlforening. Griffensund 15 5800 Nyborg. Regn$kab: NSF 2AM Nyborg Sejlforening Griffensund 15 58 Nyborg Regn$kab: NSF 2AM Side 1 NSF 214 Indtægter ialt 2At4 287.28'1 2L3 RESULTAT PRII4JIR DR]F'T -93. RESUTTAT EFTER SAMLET RESULTAT AFSKR. OG RENTER -3. 3BB 3.388

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere