Produktanalyse af APOLLO MINILIFT FREMSTILLING VIRKEMÅDE BRUGSPROCES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktanalyse af APOLLO MINILIFT FREMSTILLING VIRKEMÅDE BRUGSPROCES"

Transkript

1 Danmarks Tekniske Universitet Produktanalyse af APOLLO MINILIFT FREMSTILLING VIRKEMÅDE BRUGSPROCES Milepæl 1 Projektperiode Produktanalyse & Redesign Aleksandar Lazic s Jakob Thomsen s Anders Lithander s Jakob Wulff s Anna Fliid s Laura Fokdal s Christian Breinholt s Marie Berggreen s Edin Kosovik s Martin Pasfall s112988

2 Danmarks Tekniske Universitet Produktanalyse af APOLLO MINILIFT Kursus: Produktanalyse og Redesign (42020) Dato for aflevering: Sideantal: 10 (eksl. arbejdsblade) År/semester: 2. semester 2012 Vejledere: Hanne Lindegård, Steffen Nielsen, Torben Lenau og David Rasmussen, Gruppe: Aleksandar Lazic Anders Lithander Anna Fliid Chrisitan Breinholt Edin Kosovik Jakob Thomsen Jakob Wulff Laura Fokdal Marie Berggreen Martin Pasfall s s s s s s s s s s

3 Forord Vi vil gerne takke firmaet Hovmand for at stille produktet til rådighed samt hjælp og engagement i forbin- delse med projektet. Specielt tak til direktør Søren Hovmand, for at bruge tid og energi på at vise os rundt på fabrikken i Sorø, samt introducere os for alle de forskellige muligheder der findes med Apollo miniliften. Derudover vil vi gerne takke Super Brugsen, Rema 1000, Hovedgaard Bageri, H&M, Fakta, Dantherm, Medi- care og Café den Blå Hund for at hjælpe os med rundvisning samt svare på spørgsmål. Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Virkemåde... 4 Funktion... 4 Reparation og service... 4 Fremstilling... 5 Materialer og fremstillingsprocesser... 5 Forbedringer... 5 Montage... 5 Brugsprocesser... 6 Produktets oprindelse... 6 Domesticering og salg... 6 Ibrugtagning: et feltstudium... 7 Aktør- netværk... 7 Betydninger... 7 Deskriptioner translationer:... 8 Problemfelter... 8 Fysiske problemstillinger... 8 Fokusområder... 9 Appendix

4 Indledning Denne rapport er skrevet til første milepæl i kurset Produktanalyse og redesign. Formålet er at belyse det indledende research- og analysearbejde i forbindelse med vores projekt, der ender ud i et redesign af Hov- mand Apollo 130 minilift. I denne del er der lagt fokus på at finde nuværende og mulige aktører, samt bely- se de tekniske, mekaniske og materielle aspekter af miniliften. Den viden vi har indsamlet undervejs er om- sat til arbejdsblade, hvilke denne rapport er skrevet ud fra. Vi har anvendt vores tilegnede viden fra kurser- ne Produktanalyse og Redesign, samt Teknologianalyse til at analysere og beskrive relevante emner. Ud fra vores analysearbejde har vi identificeret nogle interessante spændingsfelter, der afspejler mulige for- bedringer for minliften. Vores rapport er opdelt? Virkemåde Funktion Miniliftens primære funktion er at løfte og transportere emner for dermed at optimere og effektivisere denne proces (jf. V1 og B9). For at analysere og forstå de processer funktionen er bundet i, er det nødven- digt at opdele liften i delsystemer, for at identificere de organer og komponenter, der indgår i relation med hinanden. Miniliften består af fem delsystemer, herunder: hjulrammen, motoren, masten, elektronikhuset og en pla- de (jf. V4 V9). Lidt grovere kan man inddele hovedsystemet i en under- og overpart. Hvoraf underparten består af hjul- rammen samt motoren, mens overparten består af elektronikhuset, pladen og håndtagene, som er i relati- on til hinanden via masten. Derudover er hjulrammen i relation til håndtagene, hvorfra hjulenes retning bestemmes af den retning håndtagene skubbes i (jf. V6), ligesom elektronikhuset (jf. V8) er i relation til motoren (jf. V7). Batteriet oplades af en ekstern strømkilde og kan gennem en transformer videregive strøm til at oplade batteriet, som driver motoren (jf. V9). Motoren styres af en betjeningsknap fra kontrolpanelet hvorfra der sendes signal til motoren, der derved leverer kraft til kugleleget, som begynder at rotere (jf. V7). Motoren virker indtil batteriet er fladt, hvilket en lille lampe på kontrolpanelet indikerer ved at lyse grønt, hvis der er spænding på batteriet, og rødt hvis der er lav spænding på batteriet (jf. V8,3). Bæltet, der er fastspændt til kugleleget inde i stangen, bliver trukket rundt, når kugleleget roterer, og pladen vil derved bevæge sig op og ned, afhængigt af hvilken retning knappen på kontrolpanelet holdes nede (jf. V2). Der sidder en switch i toppen af stangen, der sender signal til printpladen, om at stoppe motoren, hvis den kører for højt op (jf. V9,2). Hvis pladen møder modstand når den sænkes, slår friløbet i nederste kuglelege til og gør, at pladen ikke kan sænkes yderligere, før modstanden er væk (jf. V7). For at forstå organers primære funktion er funktionsfladerne identificeret (jf. V3). Ved videre redesign er det vigtigt at have for øje, hvilke komponenter der spiller sammen og er vigtige for funktionen, samt hvilke der er overflødige, og enten kan erstattes med bedre komponenter eller helt undlades. Reparation og service Miniliften er ikke tænkt til et specifikt brugsscenarie, og er derfor simpel i sin konstruktion, da den skal kunne tilpasses mange forskellige brugssituationer. Fleksibiliteten kommer blandt andet til udtryk, da det er muligt at udskifte hjulene eller liftens plade, med enten gafler eller en stang (jf. V12). Da miniliften er over en meter høj, skal den efterses en gang årligt (jf. V10.1). Dette kan enten ske via tekni- kere sendt fra forhandlerens side ud til kunden eller via kunden selv. Hovmand har ikke direkte kontakt til kunden, medmindre der er tale om garanti eller bortskaffelse af liften. I andre henseender kontakter kun- den forhandleren (jf. V10.2-4). 4

5 Ved bortskaffelsen af liften skal producenten, ifølge EU- direktivet om bortskaffelse af elektrisk affald, mod- tage produktet. Hovmand har dog endnu ikke modtaget nogen lifte, da de enten stadig er funktionsdygtige eller endt på lossepladsen (jf. V11). Fremstilling Materialer og fremstillingsprocesser Ud fra en grundig analyse af delsystemerne, hvor vi har anvendt specifik viden om materialeegenskaber og analyseret spor fra fremstillingsprocessen, kan vi konkludere at miniliften hovedsagligt er fremstillet af stål, aluminium og rustfrit stål. De fleste af sporene fra fremstilling, viser desuden at delsystemerne enten er bundet sammen ved hjælp af skruer eller svejsninger. Hjulrammen består af flere små profiler, der er svejst sammen, dette er konkluderet ud fra bulerne ved samlingerne. Hjulrammens profiler har en tydelig samling langs den ene side, derfor antager vi at profilerne er fremstillet af en plade, der er blevet bukket og derefter svejst sammen (jf. F7). Eftersom hjulrammen er et bærende element, er det vigtigt, at den er fremstillet i et stærkt materiale. Materialet er magnetisk, har en rug overflade og en mørkegrå farve, på baggrund af dette har vi konkluderet at de er fremstillet af stål. Stål har et højt E- modul og er derfor svært at plastisk deformere, hvilket gør det ideelt at bruge til liftens bærende delsystem (jf. F7) Miniliften styres ved hjælp af håndtagene, der er i relation til delsystemet hjulrammen. Håndtagene har taget form ved, at en plade er blevet valset rund og derefter lasersvejst sammen. Dette ses ved en meget tynd og nærmest usynlig samlingslinje på røret (jf. F5). Det formede rør bliver derefter bukket i de ca. 100 grader. Masten, der forbinder liftens overpart og underpart, er blevet ekstruderet i aluminium. Vi har vurderet materialet til aluminium, da profilen er meget let, har en aluminiums farve og ikke er magnetisk. Grunden til at vi vurderer, at masten er ekstruderet, er for det første fordi ekstrudering af aluminium, er en meget almindelig måde at fremstille plane alu- emner på. For det andet kan det ses i mastens top og bund ved kanterne, at der ikke er udbulinger, som følge af bukning (jf. F1). Masten er ligeledes i relation til pladen. Pladen har en mat underside og en blank overside, hvilket kunne tyde på en overfladebehandling. Pladen virker forholdsvis slagfast, dog er der ridser på oversiden. Pladen er indfarvet og der er slibe/skærekanter hele vejen rundt i kanten. Dermed har vi konkluderet, at pladen er fremstillet i polyamid (jf. F2). Grundet de regelmæssige slibe/skærekanter rundt på pladen, har vi vurderet den til at være skåret ud af et større stykke polyamid, som måske er blevet ekstruderet. Pladen er nittet fast til en stål arm, som tyder på at have haft den samme fremstillingsmetode som håndtagene, da de to genstande har den samme form. Forbedringer De steder hvor man kunne forbedre er hovedsagligt i valget af materialerne. Liftens vægt kunne yderligere reduceres ved at udskifte nogle af metalelementerne med plast, som vejer mindre. Dette vil være en fordel, da liften dermed vil være lettere at manøvrere rundt med for brugeren. Disse elementer kunne være mo- torhuset eller de afskærmningselementer, hvor plast kan have den samme effekt, men samtidigt mindske vægten af liften (jf. F6- F9). Skumhåndtagene går i stykker ved brug i længere tid, som blev observeret i feltarbejdet. Skummet revner og falder af, så her mistænkes materialet for at værende mindre slidstærkt end ønsket (jf. F5). Montage Ved vores virksomhedsbesøg hos Hovmand A/S, fik vi oplyst at ingen af komponenterne til miniliften bliver produceret hos Hovmand, men virksomheden får tilsendt alle dele fra nationale underleverandører. Dette betyder, at det kun er montagen, som finder sted hos Hovmand. 5

6 Montagen er delt op ved to arbejdsstationer en til samling af print, batterier og transformer, samt en anden hvor slutmontagen finder sted med samling af alle komponenterne. Slutmontagen tager ca. 20 mi- nutter pr. lift og er karakteriseret ved, at der kun bør anvendes en skruetrækker alle svejsninger er lavet på forhånd af underleverandørerne (jf. F11) En effektiv montageproces er afhængig af en god fremstillingsproces. Hullerne for de dele som skal skrues sammen skal stemme overens og sidde inden for de tolerancer, som Hovmand har opgivet til underleve- randøren. Gør de ikke det, bliver produktionen standset og fejlen udbedres med det samme, enten hos Hovmand eller hos leverandøren. (jf. F10) I de seneste år har Hovmand indført LEAN og just in time (jf. F10). Dette har gjort produktionen langt billi- gere gennem effektiviseringer. Kvaliteten er steget, og der er færre fejl i montageprocessen. LEAN- produktionen betyder, at Hovmand har et meget lille lager. Dette er til stor fordel, såfremt der ønskes en ændring i designet, da designændringer hurtigere kan implementeres. Der er ikke et lager på 1000 minilifte der først skal sælges ud af. Ligeledes kommer komponenterne ikke hele vejen fra Kina eller Tyskland, men oftest fra et sted i Danmark, hvor bestilling kan ske et par dage før. Brugsprocesser Produktets oprindelse Den første minilift kom på markedet i 1977, og blev produceret af Protema i Sverige (jf. B4). Miniliften blev forholdsvis hurtigt populær i Sverige, med en bred anvendelse, bl.a. i supermarkeder, biblioteker og indu- strien. I 1997 lavede Hovmand A/S deres første minilift til Post Danmark. I dag, næsten 15 år senere, har de stadig samme konstruktion som de oprindelige lifte, ligesom de også visuelt minder meget om de oprinde- lige lifte. De forskellige producenter, inkl. Hovmand, har altså bevaret/beholdt de oprindelige elementer. Apollo- serien blev introduceret i 2001, og bygger på de erfaringer Hovmand har gjort sig siden de første minilifte blev introduceret i I 2012 introducerer Hovmand en ny serie af minilifte, Impact- serien (jf. B16). Denne serie har et ny- udviklet drejehjul i stedet for kontrolknappen, som skal gøre betjeningen lettere og mere intuitiv, ligesom det skal blive muligt at betjene liften fra flere vinkler. Inspirationen til den nye Impact- serie er ifølge Søren Hov- mand inspireret af Apples minimalistiske og intuitive brugerflader (jf. B6). I et interview med Søren under- stregede han flere gange sin inspiration fra Apple: Man må sige nej 1000 gange for at ramme noget rig- tigt. Søren Hovmand har en vision om at forblive Danmarks førende inden for minilifte. Dette komplimen- teres af et ønske om at tredoble omsætningen for Hovmand A/S frem til 2015 (jf. B10). I besøget hos Hovmand A/S fik vi indsigt i de inskriptioner, der er indskrevet i miniliften, som f.eks. minilif- tens stel, der er fremstillet således, at det er muligt for miniliften at køre ind under europaller. Liften er et hjælpemiddel, og skal være nem at manøvrere rundt med derfor er der påsat 4 hjul. Liften fungerer ikke, hvis batteriet er fladt, og derfor er der monteret en lampe, der gør brugeren opmærksom på, når batteriet skal oplades. Hovmands vision er, at liften skal være så fleksibel som mulig, derfor har Apollo forskellige gafler, så den kan bredes ud i så mange brugssituationer som muligt (jf. V12). På liften ses en række symboler i form af advarsels- og informationsmærkater (jf. B7). Heriblandt maksimal løftevægt, forklaring til knapper samt hvad liften ikke må benyttes til. Disse mærker er ligeledes med til at definere designerens inskriptioner. Et eksempel på dette er, at miniliften er designet til at løfte maksimalt 130 kg, og designeren gør derved brugeren opmærksom på dette ved hjælp af et mærkat. I visse tilfælde, kan der stilles spørgsmålstegn ved grænsedragningen mellem produktet og brugsanvisningen. Et symbol, der sidder på masten, understeger, at man kan få fingrene i klemme, hvis man stikker dem ind til båndet. Søren Hovmand forklarede i interviewet, at mange af disse klistermærker er påsat liften, fordi det er et krav fra offentlige myndigheder (jf. V7). Domesticering og salg Hovmand sælger miniliften igennem forhandlere, der opsøger kunderne og forhører dem om deres behov (jf. B11,13). Hvis en aftale mellem de to parter finder sted, kontakter forhandleren Hovmand og beder dem lave kundens produkt. Når et salg er i hus begynder Hovmand produktionen af den specifikke minilift som 6

7 kunden ønsker. Har kunden bestilt en specialfremstillet løftearm, laves disse af Hovmand. Alle bestillinger bliver sendt direkte fra Hovmand til kunden. Vores analyse har vist, at udfordringerne i salg af miniliften er, at den ikke umiddelbart løser et problem for kunden. Det er som oftest Hovmands opgave at finde problemet og give kunden løsningen i form af en mi- nilift for at sikre et salg. Ligesom i andre brancher er Hovmand i høj grad nødsaget til at lave opsøgende salg for at skabe en efterspørgsel på disse produkter. I et interview med Søren Hovmand, understreger han flere gange, at man ikke længere prøver at sælge miniliftene som en arbejdsmiljø forbedrer, men at man i dag prøver at sælge den som et effektiviserende værktøj (jf. B10). Købsårsagen for anskaffelsen af en minilift skal ikke være et krav om forbedringer fra ar- bejdsmiljøstyrelsen, men nærmere et ønske om højere effektivitet, hvilket har fået Hovmand til at ændre salgsstrategi. Vi har i vores analyse og gennem feltarbejde fundet ud af at miniliften er domesticeret i forskellige niveauer afhængig af det netværk den indgår i. I et interview hos Café den blå hund, fandt vi ud af, at selvom de har anskaffet sig en minilift, bliver den ikke brugt, men står fast i ejerens garage (jf. B26). Liften er altså tilgæn- gelig, men bruges ikke. Ligeledes fik vi også at vide, at Post Danmark har en minilift, men at de heller ikke bruger den, da den ikke passer til deres leveringssystem. I dette tilfælde er liften kommet i brug (objektifi- ceret), men er ikke blevet inkorporeret i hverdagen, men i stedet sat til side. Hos Danterm er miniliften nået til tredje fase i domesticeringens fire faser. Her bliver miniliften brugt et par gange om ugen, så den dermed er blevet en del af hverdagen, men arbejdsprocesserne er ikke bygget op omkring denne minilift. Hos H&M bruger de minilifte til at flytte rundt med standardiserede kasser. Her er medarbejderne nået til konverte- ringsfasen i forhold til domesticeringen. Minliften er en del af arbejdsrutinen, en selvfølgelighed. Miniliften er så domesticeret, at medarbejderne kalder den ved navn Hovmand og ikke bare liften. Ibrugtagning: et feltstudium Aktør- netværk Gennem research og feltarbejde, hvor vi især har brugt metoden roll a snowball, har vi haft kontakt med en række aktører, som i hverdagen løfter mindre objekter (jf. B24-25). De forskellige aktørnetværk er til- knyttet forskellige opgaver, som liften muligvis kan løse bedre end de nuværende aktører løser det i dag (jf. B17-23). Vi har bl.a. været ude i supermarkeder af forskellige størrelser, hvor vi har gjort brug af metoden follow the actor, for at undersøge hvordan de opfylder varer. Her har vi observeret store forskelle i opfyldningen, da supermarkederne har varierende netværk af non- humane og humane aktører og arbejdsprocesser. Et eksempel på dette er Rema 1000, hvor varerne lagres på de øverste hylder i butikken (jf. B19-21). Lagerhyl- derne kan betegnes som non- humane aktører ligesom stigen til at komme op til hylderne. Aktørnetværket i denne situation afhænger af de ansatte og hvordan deres arbejdsproces med de non- humane aktører er struktureret. Sammenlignes det med aktørnetværket i SuperBrugsen ses store forskelle. Her har de ikke lagerhylder inde i butikken, men et større lager ude bagved. Det bevirker, at de ikke bruger stiger, men skal hyppigere om på lageret for at hente varer (jf. B17-18). Begge supermarkeder har en fastlåst arbejdsrutine, med hver deres netværk af non- humane aktører. Hos begge skal arbejdsrutinen være effektiv, og en løs- ning til dem skal opfylde deres behov: En mulig lift skal kunne løfte lige så hurtigt eller hurtigere end en human aktør Der skal være mulighed for opbevaring af restemballage der opstår ved opfyldning Den skal ned i pris eller kunne noget mere, end blot at løfte. Betydninger De undersøgte aktører tillægger løft forskellige betydninger (jf. B26). Både for de ansatte på cafe Den Blå Hund og i Rema 1000 gælder det, at arbejdet skal være effektivt, så opgaverne løses hurtigst muligt. Derfor går de til tider på kompromis med, hvad der er ergonomisk anbefalet (jf. B2). I en anden aktørnetværk 7

8 ramme, som ses på H&M- lageret, behøver arbejdsmiljøet ikke gå på kompromis med effektiviteten, da miniliften og de standardiserede kasser er en del af et større integreret netværk (jf. B24). Deskriptioner translationer: Produktets script kommer til udtryk igennem dets konstruktion og dertilhørende egenskaber. Miniliftens små forhjul og bredden på hjulrammen er et script, der gør, at miniliften kan køre ind under paller. Andre inskriptioner i produktet såsom lifthøjde, løftehastighed og pladen er tiltænkt specifikke brugskontekster (jf. B5). På H&M- lageret er miniliften blevet inkorporeret i div. arbejdsprocesser (jf. B24). Dog er der sket en utilsig- tet deskription af batteri- opladningen. Inskriptionen er, at brugeren påmindes om lavt batteriniveau, når en lampe lyser rødt. På lageret bruger de ikke lampen som indikator, men i stedet ændring i løftehastigheden. Et eksempel på translation som vi har observeret er EMMA 3 (en anden minilift fra Hovmand), der er en non- human aktør, som aflaster en bagers ryg. Siden anskaffelsen har liften forskudt hele aktør- netværket, fordi arbejdsopgaverne nu er tilrettelagt efter dens egenskaber (jf. B3). Problemfelter Vi har igennem vores flerdimensionelle analyse fundet frem til en række aktører, både humane og nonhu- mane, samt fået kortlagt virkemåden, fremstillingsprocessen og forskellige brugsprocesser for Hovmand Apollo 130 miniliften. Ud fra denne indsamlede empiri har vi observeret en række fysiske problemstillinger der har ledt os til nogle interessante fokusområder, som har potentiale for forbedring. Fysiske problemstillinger Håndtagene: Skummet på håndtagene, som gør det mere behageligt at manøvrere liften, går let i stykker. Masten: Forstyrrer brugerens udsyn, hvilket kan besværliggøre varebehandlingen. Kontrolpanelet: Placeringen af det faste kontrolpanel begrænser brugeren i at betjene miniliften fra andre vinkler end forfra. Dette kan være et problem, da varen ikke kan ses for masten. Hjulene: Kan ikke køre over små kanter, ligesom underlaget skal være relativt jævnt, for at liften nemt kan manøvreres. Emner i højden: Ved af- og pålæsning af emner i højden kan det være svært at få emnet af liften uden en stige eller skammel. Opladning: Da ledningen ikke er fastmonteret til liften, kan den nemt blive væk, og der skal derved anskaf- fes en ny. I mellemtiden kan liften ikke bruges. 8

9 Fokusområder Effektivitet: Liften skal kunne løfte emnerne hurtigere, eller have en større kapacitet, for at kunne konkur- rere med det manuelle arbejde. Fleksibilitet: For at kunne udføre en arbejdsopgave hurtigst muligt er det vigtigt at kunne betjene liften fra flere vinkler. Liften har sine begrænsninger da dens vægt og udformning kræver, at den betjenes med to hænder. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at trække miniliften efter sig. Nye markeder: Liften bør tilpasses supermarkedets aktør- netværk. Opbevaringen eller bortskaffelsen af indpakningen er afgørende for supermarkederne. Indpakningen er en vigtig non- human aktør i vareopfyld- ningsnetværket, da forskellige typer af kasser kan give problemer. Positionering: Apollo 130 er designet som en standard lift, hvorpå forskellige løftearme kan monteres. Det betyder, at liften ikke bidrager med andet end løft. Samtidigt minder denne lift om de andre lifte på marke- det både i udformning og funktioner og positionerer sig dermed ikke fra konkurrerende produkter. Overgang fra palle til lift: Hovmand ønsker at udvide til større markeder. Stort set alle varer bliver fragtet på europaller og i store mængder. I det nuværende system vil man ofte være nødsaget til at løfte emnet fra pallen til miniliften, så derfor vil det være interessant at tilpasse miniliften så der bliver et naturligt led mel- lem palle og minilift. 9

10 Appendix Forkortelse Navn Forkortelse Navn Virkemåde Brugsprocesser V1 Apollo 130, hvad kan den? B1 Brugsscenarier V2 Således fungerer liften B2 Ergonomi V3 Apollos funktionsflader B3 Stil og periode for miniliften V4 Inddeling i delsystemer B4 Tidslinje over minilifte V5 Pladen B5 Non- humane aktører V6 Hjulrammen B6 Designerens forbillede og visioner V7 Motor delsystem B7 Apollos symboler V8 Elektriske komponenter B8 Kendetegn V9 Diagram over elektroniske kom- ponenter B9 Effektivisering af løft V10 Service og vedligeholdelse B10 Besøg hos Hovmand V11 Livsforløb B11 Salgsforløb V12 Gafler B12 Markedsføring og konsekvenser heraf Fremstilling B13 Salgsmetoder F1 Masten B14 Udvikling F2 Løftepladen B15 Miniliftens plads F3 Slæden B16 Sammenligning af andre minilifte F4 Topplade med rulleleje B17 Løfte- og transportaggregater i SuperBrugsen F5 Håndtag B18 Arbejdsmetoder i Superbrugsen F6 Motorhus B19 Håndtering af varer i Rema1000 F7 Hjulramme B20 Løfte- og transportaggregater i Rema1000 F8 Hjul B21 Rema1000 opfyldning F9 Apollo i aluminium og rustfrit stål B22 Bagerens brug F10 Besøg og interview B23 Boglagre som alternativer F11 Montageforløb af Apollo B24 H&M medarbejders udtalelser om liften F12 Specifikationer på liftene B25 Arbejdscyklus H&M distributions- center F13 Lift diagrammer B26 Forskellige interviews 10

11 Apollo 130, hvad kan den? 16 3 Virkemåde 1 1 Laura Fokdal V1

12 Således fungerer liften 22 2 Virkemåde 1 1 Aleksandar Lazic V2 1 Tryk på knappen 2 Motoren startes, og båndet kører rundt 3 Pladen køres op/ned Total højde: 1529 mm Løftekapacitet: 130 kg Vandring: 1205 mm Løftehastighed ved 0 kg: 12 cm/sek

13 Apollos funktionsflader 17 3 Virkemåde 1 1 Laura Fokdal V3

14 Inddeling i delsystemer Virkemåde 1 1 Marie Berggreen V4 Elektronikhus Plade Mast Motor Hjulrammen

15 Pladen Virkemåde Marie Berggreen V5 Funktion - Pladens primære funktion er at bære de objekter der løftes, hvilket gaflen under pladen understøtter. - Pladen er fleksibel, da den kan udskiftes med både gafler og en stang. Komponenter - 9 nitter - Armen - Pladen - 4 hjul - Slæden De 5 nitter forbinder pladen til armen. Ligeledes forbinder 4 nitter armen med pladen til slæden. Slæden Selve slæden er et organ, som vi har valgt at blackboxe. Til gengæld er det interessant at identificere hvilke delsystemer slæden er i relation til. Slæden er et bindeled mellem pladen og remmen i masten, og gør det derfor muligt for pladen af køre op og ned langs en vertikal akse.

16 Hjulrammen 26 2 Virkemåde 1 1 Laura Fokdal og Anna Fliid V6 Funktion Hjulrammen understøtter selve liften så den er stabil. Det er hjulrammen der gør liften mobil via de 4 hjul - hjulene kan udskiftes til andre typer efter behov. Hjulrammen styres af to håndtag, der er monteret oppe på kontrolpanelet. Organer 1) Håndtag 2) To små hjul 3) To store hjul 4) Det sammensvejsede stel 1 Organernes komponenter 1) Skumlag, rør, kapsler (som afslutning på rørene), monteringsplade, 2 umbracoskruer. 2) To gummiringe, midterskive, tværskue, rotér skive. 3) Bremseklods, gummiring, plastskive, tværskrue, gafler, rotér skive. 4) 2 lange (vandrette) stænger, 2 (lodrette) s, 2 korte (v) s, 2 (skrå) s, 1 lang (v) stang og 1 kort (v) stang. i alt 10 komponenter. 2 kapsler. Relationer mellem organerne 1, 2 & 3) Håndtagene styrer hjulenes retning. 1 & 4) Der sker en kraftoverførsel fra håndtagene, via skruer til batterihylsteret, der gennem masten overfører kraften ned i understellet. Denne kraft føres videre ned til hjulene, og der sker fremdrift Relationer mellem komponenter 1) Berøringsflade mellem skumlag og rør. Rør og monteringsplade er sammensvejset. Monteringspladen er fæstnet til elektronikboksen via skruer. 2) blackbox 3) blackbox 4) Stængerne er svejset sammen for styrke.

17 Motor delsystem Virkemåde Anders Lithander, Martin Pasfall V7 Funktion Motoren sørger for at drive båndet, så pladen kan køre op og ned, og dermed giver liften sin funktion. Motoren findes i forskellige størrelser, alt efter hvor meget liften skal kunne løfte. Organer 1: Motor 2: Nederste leje 3: Bånd 4: Switch 5: Øverste leje Organernes komponenter 1: Motoren er en standardkomponent (alle standardkompo- nenter er black- boxet), fire skruer 2: Selve lejet er en standardkomponent, låsering, lille afstands- stykke, stort afstandsstykke 3: Båndet, metalholderen (se arbejdsblad V3) 4: Switchen er en standardkomponent 5: Lejet er en standardkomponent Relationer mellem organerne Motor (1) driver nederste leje (2) som driver båndet (3) som er holdt oppe af det øverste leje (5). Switchen (4) aktiveres af metalholderen monteret på båndet (3) når metalholderen er helt i top. Relationer mellem komponenterne 1: Motoren er fastmonteret med de fire skruer 2: Stort afstandsstykke monteret inderst mod motoren, derefter kommer lejet, lille afstandsstykke og yderst låsering. Det hele monteret direkte på motor. 3: Bånd monteret med metalholder mellem nederste leje (2) og øverste leje (5). 4: Aktiveres af metalholder (3). 5: Sørger for at båndet (3) er strukket ud, og at det hele kører jævnt.

18 Elektroniske komponenter Virkemåde Edin & Christian Elektroniske komponenter, og deres virkemåde V8

19 Elektroniske komponenter Virkemåde Edin & Christian V8 1: Op/ned-kontakt: Bruges til at styre, om liften skal køre op eller ned, ved at sende elektriske signaler til styringen. 2: Printet/styringen: Alt det elektroniske går igennem printet, som styrer hvad der sker når de forskellige kontakter bliver aktiveret. 3: Batterier: Står for at levere strøm til miniliften, når den ikke er koblet til en lader. Har tilsammen 18 Ah, hvilket normalt er nok til ca. en uges brug i industrien. 4: Tænd/sluk knap: Den kobler/afkobler strømmen fra styringen, når man trykker på knappen ved at aktivere /deaktivere en switch inde i knappen. Medfører, at liften ikke kan køre op/ned når den er slukket.

20 Elektroniske komponenter Virkemåde Edin & Christian V8 5: Diode: Får signal fra styringen når den aktiveres. Indikerer om spændingen er høj eller lav, dvs. om der er strøm nok eller batterierne snart skal oplades. Dette vises med en diode, som enten lyser grønt (nok strøm) eller rødt (mangler strøm). 6: Sikring: Sidder fysisk koblet mellem de to batterier, for at sikre at der ikke kommer for store spændinger. Gør der det sprænger sikringen, og man redder elektronikken. 7: Samledåse: Er der for at man kan samle de forskellige elektroniske komponenter med hinanden.

21 Diagram over komponenter i elektronikken Diagrammet viser hvordan de enkelte komponenter er forbundet i et elektronisk kredsløb. Strømstik Transformer 230 V 24 V Batteri 12 V Sikring Killswitch Batteri 12 V Tænd/slukknap Op/nedknap Styring (printplade) LED lys Motor Martin Pasfall og Jakob Thomsen Virkemåde 1 3 Diagram over elektroniske komponenter 17 3 V9

22 Oversigt over hvordan strømmen går når op-knappen holdes nede. Op/ned knap Kontakt der slår til når knappen slippes igen. Kontakt der slår til når liften rammer toppen. Printplade LED lys Motor Jakob Thomsen og Martin Pasfall Virkemåde 2 3 Diagram over knappernes tilkobling til styringen V9

23 Diagram der viser hvordan oplader, styring og batteri er koblet sammen. Oplader Tænd/sluk-knap Jakob Thomsen og Martin Pasfall Virkemåde Diagram om styring,batteri og oplader Styring Batteri V9

24 Service og vedligeholdelse Virkemåde 1 4 Anna Kjædegaard Fliid, s og Edin Kosovik, s Ydre systemer til ibrugtagning 1a Ved levering til forbrugeren er produktet færdigt monteret fra fabrikantens side. 1b Før produktet kan tages i brug, skal batteriet oplades. Dette betyder at strøm optræder som en krydsende faktor før produktet kan løfte. Mobiliteten af produktet sker manuelt. V b 3 Bortskaffelse af lifte 1a Ifølge reglement skal liften modtages af producenten ved bortskaffelse. Dog har dette ikke været aktuelt. Dette kan skyldes, at produktet er tilpas nyt til, at levetiden ikke er udløbet endnu. Hovmand har approximeret Apollo minilift Aluminium til ca. 10 år. Kilde: Søren Hovmand 2 Service og vedligeholdelse Ved reparation af liften kontakter forbrugerne forhandlerne. Forhandlerne sender derefter teknikkere ud til virksomhederne. Man skal ikke have truckcertifikat hvis: Truck/lift kan køre selv og ikke kan løfte mere end 1 meter Truck/lift ikke er selvkørende Derudover skal alt hvad der er over 1 meter (dvs. stiger, palleløftere osv.) have et årligt eftersyn. Unge under 18 år må gerne benytte sig af palleløftere, lifte osv. hvis det er på et jævnt underlag og de ikke belastes for meget. Kilder: og CE mærkning Verify requirements 1 Som led I cyklussen for miniliften fungerer godkendelsestjek fra EU ved 1a. The New Approach Directives for the CE marking have been designed by the European Union in such a manner that they cover all requirements for products from each of the aforementioned sectors. The Directive 95/16/EC on lifts specifies in detail the essential requirements the product must meet in order for the lift installer or the manufacturer of the safety components for lifts to affix the CE marking. The Directive covers lifts permanently serving buildings and construction. It also applies to the safety components for use in such lifts listed in Annex IV. 1

25 Serviceforløb Virkemåde Anders Lithander V10 Service Henvendelse fra kunde/forhandler Reparation hos forhandler Nej Reparation hos Hovmand Nej Ja Ja Garantisag? Kunde udfylder reklamationsform ular. Ja Nej S.O. oprettes Service besøg planlægges. Reservedele sendes på S.O. Opstart af service skema Overlevering til værkfører S.O. og kundefejlmelding Kunde sender lift S.O. oplyses på følgeseddel. Kunden oplyses S.O. samt forskrivelse for planlagt forløb Værkfører placerer S.O. og serviceskema i postkassen på lageret Næste side

26 Serviceforløb Virkemåde Anders Lithander V10 Produktion /reparation Gennemgang og test af lift ud fra serviceskema Udfyldt serviceskema + S.O. afleveres til Service inkl. timer og reservedele Serviceskema udfyldes og afleveres til Service Ja Andre fejl/mangler fundet? Nej Lift stilles klar til forsendelse inkl. Slutkontrol-skema Koordinering med kunde om udbedring af andre Reparation udføres og lift testes. Slutkontrol-skema udfyldes Vareforbrug på S.O. Registrering af service/reparation på liftens serienr. Serviceskema opdateres og afleveres til reparatør Lift kontrolleres og rengøres Faktura og servicerapport til kunde Besked til lager om forsendelse. Næste side

27 Serviceforløb Virkemåde Anders Lithander V10 Lager Lift modtages Registreres modtaget på S.O. Liften påhæftes S.O. og serviceskema Fra forrige side Kontrol af rengøring og slutkontrol-skema Lift stilles i udpeget område Liften pakkes og forsendes

28 Livsforløb Materialer Underleve randører Service Affald/for brænding Jakob Wulff Virkemåde Livsforløb Materialer Underleve randører Hovmand Brugere Materialer Underleve randører Genanven delse V11

29 Gafler Virkemåde Marie Berggreen V12

30 Masten Fremstilling Edin Kosovik F1 Masten Spor - tallene i (x) referer til sporene 1. Lav vægt i forhold til andre metaller i samme størrelse 2. Ikke magnetisk 3. Lysegrå farve (se (D)) 4. Relativ kantet ved kanterne - ingen tegn på buk (se (D) og (E)) 5. Ridser fra en sav ved endestykkerne (se (D)) 6. Midterlinje ved tværsnittet i midten (se (F)) Materiale: Aluminium Materialets egenskaber Aluminium kan ekstruderes som stål ikke kan, og er derfor en simplere fremstillingsmetode end stål, der skal valses og bukkes. Fremstillingsproces Det store aluminiumsemne er blevet ekstruderet hvilket er blevet bekræftet ved sporene (4.) (se evt. (D) og (E)). De relative spidse kanter tyder på at det ikke er en plade der er blevet bukket. Top og bund har ridser fra en sav, som har skåret den i den rigtige længde ved ekstrudering (5.). Til slut er der blevet boret de nødvendige huller. Det lille emne er også lavet af aluminium og den er formegentligt blevet valset og standset (6.) til de ønskede mål. Hullerne er blevet boret og derefter er emnet blevet bukket til de ønskede dimensioner. Alternativer Procesmæssigt er aluminiumsemnerne simplere end stål, og derfor er selve materialevalget og proces fornuftig i forhold til andre materialer som fx stål. Det betyder også at det samme emne i stål vil være mere omkostningsfuldt. Der skal til gengæld bruges mere materiale end stål, da stål er stærkere.

31 Løftepladen Fremstilling Jakob Thomsen Løftepladen - Fremstilling (B) Materialets egenskaber Polyamid - Mat overflade - Stærkt - Slagfast - Optager vand - Kan indfarves Stål - Se arbejdsblad F6 ved stål (C) (A) F2 Spor Pladen(A) - Mat overflade på bagsiden. Forsiden er blank. - Ser ud til at være overfladebehandlet. - Slagfast, men lidt ridser på oversiden - Indfarvet - Slibe/skærekanter - Nittet fast Gæt: Polyamid Monteringspladen(B) - Magnetisk - Den er svejset sammen med armen. - Overfladebehandlet (pulverbehandlet) - Bukket i form Gæt: Stål Armen (C) - Magnetisk - Den er svejset sammen med armen. - Overfladebehandlet (pulverbehandlet) - Mærker fra samlingen da det skulle laves til rør. - Tyndere der hvor der er blevet bukket. Gæt: Stål Fremstillingsproces Pladen - Pga. slibe/skærekanter på alle sider (1) er den umiddelbart skåret ud af en større plade, som måske er blevet ekstruderet. - Nittet fast til armen. Monteringsplade - Er blevet bukket fra en plade og derefter er der skåret til. Armen - Den svagt utydelige samlingsrande (2), tyder på, at det er en plade som er blevet formet til en cylinder. Efterfølgende er den nyformet cylinder blevet bukket til den rette form. (2) (1) Funktion Pladen - Det skal være muligt at placere ting på hele overfladen, så de kan transporteres rundt. Monteringsplade - Forbinder arme og slæden, hvilket gør at pladen kan køre op og ned. Kan evt. være udskiftelig. Armen - Bærer pladen hvorpå tingene skal ligge.

32 Slæden Fremstilling Anders Lithander F3 Slæden (E) (C) (D) (B) Spor Slæden (A) - Magnetisk - Hjørner deformeret plastisk (1) - Relativt tung Gæt: Rustfrit stål Bæltet (B) - Magnetisk - Farvet - Lyder og føles ikke som metal Gæt: Plast m. stål Switch-hitter (C) - Ikke magnetisk - Aluminiumsglans Gæt: Aluminium Bæltelås (D) - Halvdelen magnetisk, den anden halvdel er ikke magnetisk - Svejsemærker fra påsætning Gæt: Stål og Alu Hjul (E) - Farvet - Lyder hule og plastagtige Gæt: Plast (1) (A) (2) Materialets egenskaber - Rustfrit stål er meget udbredt og der er derfor stor viden om det. Modstår slid bedre end alm stål. - Aluminium er let og kan ekstruderes. Billigere end rustfrit stål. - Plast er let at forme og give en ønsket farve. Billigt og kan forstærkes. Fremstillingsproces Delene er simple og består af standardkomponenter. Slæden har spor efter at være bukket til den ønsket form. Hjulene er svejst på slæden og kan ikke dreje. Bæltelåsen er også svejst på. Switchhitteren er skruet fast for at undgå svejseforbindere. Bæltet er låst fast med tænder (2). Derudover er bæltet forstærket med stål i længderetningen (3). Funktion - Slæden holder på bæltet. Kører op og ned og holder løftpladen. - Bæltet skaber bevægelse, da det er det der bliver trukket op og ned. - Låsen holder bæltets samlinger fast, så det ikke er båndet der kører rundt, men pladen der bevæger sig op ned. - Switch-hitteren rammer switchen i toppen, som slukker for maskinen. - Hjulene gør at slæden, kan bevæge sig nemt og roligt. (3)

33 Topplade med rulleleje Fremstilling Aleksandar Lazic F4 Topplade med rulleleje Spor Selve topstykket: - Ikke magnetisk. Aluminiums udseende. Let. Materialet vurderes til: Aluminium. Kerne i rullelejet: - Magnetisk, dog ikke meget (muligvis meget nikkel i kernen for at forhindre galvanisk korrosion). Ståludseende. Materialet vurderes til: Rustfrit stål Rullelejet: - Aluminiums udseende. Let. Ikke magnetisk. Materialet vurderes til: Aluminium. Materialets egenskaber - Aluminium er solidt i forhold til dens vægt - Det rustfrie stål i rullelejets kerne, forhindrer som tidligere nævnt galvanisk korrosion og gør kernen holdbar, da stål er et stærkt materiale. Fremstillingsproces Der ses små jævne linier henover hele overfladen, hvilket tyder på at emnet er blevet drejet. At dreje et rør er også den mest almindelige måde at forme en cylinder, til sin ønsket form. Funktion - Selve toppladen: Dækker for at der ikke kommer vand, skidt osv. ned i selve maskinen. Det eneste som holder rullelejet fast er to skruer. Rullelejet: Spænder båndet, som sørger for at hele løftepladen kan bevæge sig op og ned, ud? samtidigt med at det hjælper båndet til at bevæge sig rundt.

34 Håndtag Fremstilling Håndtag Jakob Wulff F5 Apollo manøvreres vha. håndtaget, hvilket skaber en række krav til materialevalget. Røret: Spor: Magnetisk. Grålig farvetone som rustfrit stål. Svejsemærker ved samlingspunkt. Overfladen er ru. Relativt tungt. Beskadiget overflade ses ved gevindene og underliggende materiale har grålig metallisk glans. Materialet: Stål/rustfrit stål der er overfladebehandlet. Hvis miniliften sidder fast skal håndtaget kunne tåle kraftige ryk og kraftpåvirkninger, derfor er håndtaget lavet af stål. Fremstilling: Røret er valset rundt og lasersvejset sammen. Derefter bukket i håndtagets form. Betrækket Spor: Let og svampet materiale i sort, som er stødabsorberende ved tryk. Vil kunne rives over eller krænges af røret, da det er lettere elastisk. Er glat på indersiden. Stramt betrukket om røret (fin tolerance). Materialevalg: Polyurethane - PUR (Skum). PUR giver et godt greb om håndtaget. Samtidigt isolerer det det kolde metal. Fremstilling: Reaktionsstøbning.

35 Motorhus Fremstilling Anna Fliid F6 Motorhus Spor - tallene i (x) referer til sporene 1. Magnetisk 2. Relativt tungt metal 3. Ru overflade 4. Mørkegrå farve (ses bort fra maling) 5. Buler ved samlingerne 6. Midterlinje ved tværsnittet i midten Materiale: stål Materialets egenskaber Stål er slidstærkt, og dette emne har den funktion at holde på hele masten med ballast, og derfor er det nødvendigt at materialet kan holde til dette. Fremstillingsproces Motorskærmen er formegentlig valset til en plade, som senere er blevet standset ud i rigtige dimensioner (6.). Hullerne er blevet boret. Derefter er den blevet bukket (vist på billede (A)). Samling Man får den til at holde sammen ved at svejse emnets sider sammen (5.). Hele emnet loddes så derefter på selve rammen (5.). Alternativer Da stål er relativt dyrt, så kunne andre billigere materialer, som opfylder de nødvendige krav om styrk, være en forbedring i forhold til pris. Stærke plasttyper kunne være en måde at lave dette motorhus, dog er der store kraftpåvirkninger på de steder der er markeret med rødt (se (A)). Det kan være bedre at flytte stålprofilen markeret med gult mod SV.

36 Hjulrammen Fremstilling Martin Christensen F7 Hjulrammen Spor - tallene i (x) referer til sporene 1. Magnetisk 2. Ru overflade 3. Mørkegrå farve (ses bort fra maling) 4. Lille fordybning igennem hele profilen i midten på den ene side (se (C)) 5. Buler ved samlingerne (se (D)) 6. Tegn på bøjning, som ses ved enden (se (C)) 7. Midterlinje ved tværsnittet i midten (se (C)) Materiale: stål Materialets egenskaber Stål er et slidstærkt og stærkt materiale, som er et passende materialevalg til en bærende stålramme. Stål kan ikke ekstruderes. Fremstillingsproces og samling En plade er blevet valset, standset (7.) og derefter bukket. Så er den blevet svejset sammen som kan ses på den midterlinje der er markeret (4.) (se evt. (A) og (C)). Samling Bulerne ved samlingerne tyder på at profilerne er blevet svejset sammen (5.) Alternativer Et alternativ kunne være at lave aluminiumsprofiler, da det både er billigere og kræver færre fremstillingsprocesser, da man kan ekstrudere aluminium. Dog er aluminium blødere end stål og egner sig måske ikke som bærende profiler. Dette er noget man kunne arbejde videre med og teste.

37 Hjul Fremstilling Marie Berggren F8 Hjul Spor - tallene i (x) referer til sporene 1. Skillelinje ved alle plastkomponenter på hjulende (se (E) og (D)) 2. Indløbspunktet kan ses på plastkomponenterne (se (F)) 3. Alle plastdelene er hårde (bortset fra dækkene) 4. hjulene er bløde, men solide 5. Den hvidfarvede plastkomponent mistænkes for at indeholde paraffin grundet farven (se (C)) Materialer: hård og blød plast Materialets egenskaber Hjulenes bløde plast er lettere stødabsorberende og relativt slidstærkt. Den bløde plast gør, at der er god kontakt mellem underlag og hjul, samt bremsen og hjul. Fremstillingsproces Indløbspunktern (2.) (se evt. (E) og (F)) og skillelinjerne (1.) (se evt. (E) tyder på at emnerne er blevet sprøjtestøbt. Samling Den er blevet Blackboxet da selve hjulene er standartkomponenter. Alternativer Alternativerne kunne være at brug traditionelle hjul med luft i, som er lavet af gummi. Egne test påpeger en problemstilling vedrørende hjulenes fleksibilitet i forhold til det underlag den kunne komme ud for at køre på. Her kan der være mulighed for forbedring hvis aktørerne giver udtryk for at det er et problem.

38 Apollo i aluminium og rustfrit stål 7 3 Fremstilling 1 1 Laura Fokdal F9 Aluminium Rustfrit stål - Billigere end rustfritstål - Aluminiumen males, og maling kan falde af. Derfor er det uhensigtsmæssigt at bruge aluminiums udgaven i farma industrien, da der skal være fuldstændig klinisk, og man ved ikke hvor den afskallede maling ender henne. - Dyrt, ca. 50 % dyrere end alu - Kan tåle fugtige miljøer - Flot, glat overflade - Tungere end aluminium, kræver flere krafter at manøvrere

39 1 Besøg og interview Fremstilling Christian Breinholt F10 Montagen hos Hovmand Vi besøgte Hovmand A/S i midten af januar for at se deres produktion. Her lærte vi hvordan Apollo bliver samlet. Produktionen af råemner er blevet outsourcet til underleverandører, hvor Hovmand næsten kun har danske leverandører. Hovmand har skiftet til LEAN produktion, hvilket stiller høje krav til underleverandørens leverings tider. Hovmand prøver så vidt muligt at køre en just in time levering og produktion. LEAN produktionen betyder at Hovmand for det meste har meget små lagre og de danske underleverandører betyder at en ændring af designet vil Figure 1: Søren Hovmand kunne implementeres meget hurtigt. Da leveringen ikke skal fragtes hele vejen fra Kina eller Tyskland til Danmark. Til selve monteringen af de forskellige dele fortalte Søren Hovmand at hvis operatøren skal bore et hul, så er der noget i vejen med processen, og emnet skal rettes sammen med alle de ubrugte emner, yderligere vil leverandøren blive kontaktet for at ændre emnet så man undgår at problemet gentager sig. Montagen af en Apollo Til montagen består af to arbejdspladser. En plads der monterer alle de elektriske dele i el-boksen. Elektronik-huset bliver så lagt over til samlingspladsen, hvor elektronik-huset og resten af miniliften bliver samlet. Effektiviseringer har medført at det kun tager 18 minutter at samle en Apollon minilift mod at det før tog næsten 44 minutter. Montagen hos Hovmand er sat op sådan at operatøren har så kort til de dele der skal bruges, og at man bruger så lidt forskelligt værktøj som muligt. Det er blandt andet derfor man bruger den samme type skrue flere steder på produktet, selvom man sikkert kunne have brugt mindre skruer nogle af de steder hvor der ikke er så høje krav til skruens holdbarhed. Figure 2: Billedet viser et udsnit af lageret ved en af arbejdspladserne hos Hovmand. Her kan man se stregkoderne som operatøren scanner når han/hun er ved at løbe tør for råemner.

40 2 Besøg og interview Fremstilling Christian Breinholt Med hensyn til omkostningerne af Apollo miniløfteren, siger Søren Hovmand at det er svært at sige entydigt hvad de kostbare komponenter på miniløfteren er. Der er dog et par komponenter som må være dyrere end andre, heriblandt motoren, batteri og masten. F10 Figure 3: Billedet viser den arbejdsplads hvor Apollo en bliver samlet, på hæve/sænke bordet kan man se det mest brugte værktøj Figure 4: Billedet viser indmaden i elektronik-huset som bliver samlet ved den første arbejdsplads

41 Minilift, Apollo Gruppe 1 Titel: Montage forløb af Apollo Dato: 15 / Emne: Fremstilling Side: / 1 1 Ansvarlig: Jakob Thomsen, Christian Breinholt Side i mappen: F11 Masten hentes på lageret og resten af de- 1lene samles på denne 5Den ønskede gribearm eller plade monteres på slidsken med 4 skruer på slidsken. 4 Hjulrammen monteres med 4 skruer på begge sider af masten 2 Ledningerne fra motoren og slidsken tilsluttes med elektronikhuset. Derefter monteres dette på masten med to skruer for oven og for neden 3Motorkassen monteres med 4 skruer. Motoren monteres med akslen siddende inde i masten, båndet til slæden monteres på akslen.

42 Specifikationer på liftene Fremstilling Anders Lithander F12 Specifikationer Lav Mellem Høj Egenvægt (kg) Apollo Apollo Max løfteevne (kg) Apollo Apollo Batteri Apollo 80/ V - 9,0 Ah gastæt og vedligeholdelsefrit Ladetid Oplader Støjniveau Løftemuligheder 4-5 timer ved tomt batteri 230 V 2 Ah 70 db Der findes forskellige monterings muligheder efter behov.

43 Liftdiagrammer Fremstilling Anders Lithander F13

44 Brugsscenarier Brugsprocesser Marie Berggreen B1

45 Ergonomi ved løft Virkemåde Edin Kosovik B2 Ergonomi ved løft En række lovforpligtigelser omkring arbejdsmiljø er blevet opskrevet, og skal overholdes af virksomheder 1. Denne lovgivning består af en lang række punkter, som Arbejdstilsynet har omskrevet til en længere vejledning, der går i at vejlede virksomheder i godt arbejdsmiljø, og som også står til ansvar for at sikre at virksomheder overholder disse lovkrav og vejledninger 2. Løft, træk og skub har relevans med hensyn til Hovmand-liften, da selve liften er designet til at skulle hjælpe andre virksomheders medarbejdere på netop dette punkt, og derfor er det interessant og se på hvad der gældende på dette område. Rødt område Løft i det røde område anses for klart sundhedsskadeligt, da løftene belaster medarbejdere, og slider medarbejdere op. Gult område Løft i det gule område betyder, at der skal fortages en nærmere vurdering af selve situationen. Vurdering står Arbejdstilsynet til ansvar for. Løft i de hule områder har potentiale for at slide medarbejdere alt efter forskellige situationer. Grønt område Løft i det grønne område er ikke sundhedsskadelige på grund af dens vægt og afstand af og til emnerne. Illustrationen viser hvordan det er ergonomisk korrekt at håndtere emner Det er dog vigtigt at påpege, at denne illustration kun kan bruges til når medarbejderen maksimalt transporterer emnet 2m, da det røde område markant vil fylde skemaet. Endvidere er der vejledning til placering af håndtag ved transportmidler, så som liften. Håndtagende skal være placeret 100 fra jorden med en reguleringsmulighed på 10cm op og ned. Hovmand-liften er designet ergonomisk og opfylder det forrige vejledning fra Arbejdstilsynet. 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

46 Stil og periode for miniliften 13 3 Brugsprocesser 1 2 Anna Kjædegaard Fliid og Anders Lithander B3 Stilen som produktet signalerer På foregående side ( s. 1, Moodboard,) illustreres associationer ved Apollo minilift. Symboler og symbolske betydninger indeholder produktet Produktet associerer til en klinisk, minimalistisk og neutral industriel kontekst. Dette fremstår som følge af: Et fravær af dekorationer på produktet. Hovedprodukt i neutrale farver Plade i hvid. En farve, som indiker produktet som rent og sterilt. Advarsels-mærkater springer i øjnene med farver som rød og gul. Form follows function. En tydelig logik i produktets elementer og placering. Minimalt antal variabler, i form af knapper. Stilperiode produktet hører til i ( )Disse refleksioner har senere vist sig at være med til at placere dansk design centralt, når det gælder etik og miljøordninger. Det, der var utopier i 1970'erne, er ofte lovkrav i 1990'erne. Citat fra kilde: Sparrepærens udbredelse i 1990 er, som følge af større interesse for miljø-venlige produkter. Kilde: Dette citat kan passe godt ind på miniliften. Miniliften er et resultat af skærpet interesse for arbejdsmiljø og vilkår. Denne interesse blev til lovkrav, som er eksistentiel for lifte generelt set. Liften kan også passe godt ind på det produktsyn, som var udbredt i for 20 år siden (denstoredanske). Her var der tale om selvforklarende produkter. Ved installation af Apollo minilift, følger ikke en folder med om hvordan liften kan tages i brug. Dette kræver, at liften er stærk intuitiv og selvforklarende. Blandt selvforklarende produkter efter år tusindeskiftet vandt appleprodukter stor fremgang. Her var stor inspiration fra tyske Bauhaus, hvor simplicitet og minimalisme var altafgørende for designet, både hvad gælder form, farver og funktioner. Hovmands minilift er blevet udviklet løbende siden 1990 erne til Dette kan betyde, at det mere simple udseende, med få knapper og indpakket mekanik, er et design som appellerer til tidens mere simple tendenser. Stol med fokus på æstetik og ergonomi. Niels Diffrient and introduced in 1999

Hvad betyder. standarder, banea.hængighed og netværks- irreversibilitet for designingeniøren, i sin designtænkning og - virke?

Hvad betyder. standarder, banea.hængighed og netværks- irreversibilitet for designingeniøren, i sin designtænkning og - virke? Jakob Wulff Andersen (s112985) - Design & Innovation! - Tirsdag d. 29 maj 2012 Hvad betyder standarder, banea.hængighed og netværks- irreversibilitet for designingeniøren, i sin designtænkning og - virke?

Læs mere

MINILIFTEN i H&M & REMA 1000

MINILIFTEN i H&M & REMA 1000 MINILIFTEN i H&M & REMA 1000 Design & Innovation 42021 - Teknologianalyse Danmarks Tekniske Universitet Christian Breinholt, s112942 Jakob Wulff Andersen s112985 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren

SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren EPJ-VOGN Mobil funktionsvogn med batteridrevet hæve/sænke-søjle som forsynes med strøm fra genopladeligt batteri. Kan anvendes som f.eks. elektronisk patientjournal-bord,

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER KREMATORIE OG KAPEL Indholdsfortegnelse KREMATORIE PRODUKTER...3 KAPEL PRODUKTER...8 SELVKØRENDE KISTEVOGN...4 AUTOMATISK KATAFALK...9

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning.

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning. Havelamper Lys i haven Når tusmørket sænker sig, giver lyset liv. Og lys kan fremhæve flotte detaljer, fremkalde spændende kontraster og skabe stemning. Udendørs lys skaber et udendørs rum. Det forlænger

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-pallevogn med ståplade P2.0SE, P2.0S, P2.0SD

STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-pallevogn med ståplade P2.0SE, P2.0S, P2.0SD STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-pallevogn med ståplade P2.0SE, P2.0S, P2.0SD P2.0SE, P2.0S, P2.0SD Specifikationsdataene er baseret på den tyske VDI 2198-standard Udstyr og vægt: Vægt (linje 2.1) er

Læs mere

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere