Grundlæggende undervisningsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - EPOS Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende uddannelse for sterilcentralassistenter EPOS Juli 2003

2 Emne: Introduktion Varighed: 2 undervisningstimer - At byde deltageren velkommen samt sørge for, at han/hun langsomt vender sig til undervisningssituationen. - At orientere kursisten om sundhedsvæsnets historiske udvikling - At udveksle erfaringer mellem kursisterne - Velkomst med præsentation af undervisere og kursister, gennemgang af kursets indhold, afmystificering af den uhyggelige multible-choice-test. - Baggrundsviden om sundhedsvæsenets historiske udvikling inden for området sygehusenes organisationsstruktur i forhold til sterilcentraler - Service. Hvad er det? Undervisnings ideer: - En langsom begyndelse med ikke for mange teoretiske facts. Gerne lidt diskussioner og små sjove indslag. - Præsentation af kursister. Parvis introducerer man sin medkursist. - Gruppearbejde med fokus på organisationsstruktur og arbejdsområder. 1

3 Emne: Arbejdsmiljø Kommunikation Varighed: 2 undervisningstimer - At deltageren får indsigt i kommunikationens betydning iht. begrebet services. - Kommunikation i forbindelse med service - Personligudstråling, kropsignaler og stemmeføring - Kommunikationsøvelser; - Hvordan giver jeg beskeder - Hvordan modtager jeg beskeder - Hvordan besvarer jeg opkald på telefonen - Hvad er service for mig - Hvilken service forventer kunden fra mig - Med udgangs punkt i en købmandsbutik illustreres udleveringen af varer fra sterilcentralen. (En kunde går ind i en butik for at købe mælk. Hylderne er tomme. Hvad forventer kunden i den forbindelse? osv.. ) - Kommunikationsuddannet? Krav til underviser: - Underviseren skal have kendskab til arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en sterilcentral samt kendskab til kommunikation i forbindelse med service. 2

4 Emne: Arbejdsmiljø Ergonomi Varighed: 2 undervisningstimer - At deltageren får viden om korrekte arbejdsstillinger. - Ergonomiske forholdsregler - Øvelser i løfteteknik - Fysioterapeut Krav til underviser: - Underviseren skal have kendskab til arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en sterilcentral. Samt kendskab til lagerarbejde og fabriksproduktion generelt. 3

5 Emne: Arbejdsmiljø Sikkerhed Varighed: 1 undervisningstime At deltageren får større viden og forståelse for hvilke sikkerhedsmæssige forholdsregler (stik- og skærelæsioner og uheld med aktive stoffer), der skal overholdes herunder love og regler på området. - Love og regler indenfor området, herunder orientering om sikkerhedsorganisationen samt gennemgang af arbejdsskadeanmeldelse. - Stik- og skærelæsioner. - Uheld med aktive stoffer - Fremvisning af organisationsdiagram for sikkerhedsorganisationen - Beskrivelse af bedriftssundhedstjenesten og arbejdstilsynets - Med udgangspunkt i case hvor person kommer til skade med en nål i bakke (stikskade) gennemgås udfyldelse af skadesanmeldelse. - Uheld med aktive stoffer; med udgangspunkt i de mest typiske kemikalier anvendt ved sterilproduktion - Sikkerhedsleder ( 1 time) Krav til underviser: - Underviseren skal have kendskab til sterilproduktion, typer af skader der er mest forekommende og hvilke kemikalier der anvendes i forbindelse med produktionen. 4

6 Emne: Kravgrundlag og kvalitetsstyringssystemer Varighed: 4 Undervisningstimer - At deltageren får: - k endskab til kravgrundlaget inden for området - k endskab til kvalitetsstyringsbegrebet, som det er udmøntet i ISO kendskab til kvalitetsstyring i forhold til akkreditering/certificering Lovgrundlag: - Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 92 af 7. Februar 2000 om medicinsk udstyr Det medicinske Direktiv, forklaret ud fra kvalitetshåndbog for sterilcentraler, del I, bilag B: Direktivet om medicinsk udstyr herunder CEmærkning. Kvalitetsstyringssystemer: - ISO 9000 EN Standarder: - Europæiske standarder: DS/EN 285, 550, 554, 556, pr.en ISO Hygiejnestandarden: DS 2450/DS2451 Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del I, II og III, kort introduktion. Opbygning og indhold vil blive gennemgået separat. Denne undervisnings seance bliver vældig teoretisk. Ovennævnte baggrundslitteratur skal fremvises for deltageren. En kort gennemgang af oprindelse, indhold og værdi for hvert enkelte dokument bør finde sted. Hensigten er, at kursisten efter gennemgangen får en større forståelse for det teoretiske grundlag, samt indsigt i, hvilke redskaber ledelsen anvender, når retningslinier udarbejdes. - Gruppearbejde med små opgaver i, hvorledes man kan finde informationer i litteraturen. 5

7 - Eventyr - Sygeplejerske med specialekendskab - Dansk Standard 6

8 Emne: Kvalitetshåndbog for sterilcentraler Varighed: 3 undervisningstimer - At deltageren har kendskab til opbygning og indhold i kvalitetshåndbogen for sterilcentraler og kan anvende denne viden i fremstillingen af sterile artikler. - At deltageren kender principperne for dokumentation og dokumentstyring - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del I, II, III, 1. Udgave Detaljeret gennemgang af opbygning og indhold af del I, II, III, efterfulgt af øvelser, der træner deltageren at finde viden inden for forskellige områder vha. håndbogen. - Definitioner på dokument, internt dokument, eksternt dokument og dokumentstyring - Gennemgang af kvalitetshåndbogens del I, kapitel 2 herunder gennemgang af eksempel på dokumenthoved og eksempel på en instruktions opbygning. - Gennemgang af kvalitetshåndbogens del III, kapitel 9, instruktionen om god dokumentations i praksis. Gruppearbejder med cases, der inddrager dele af kvalitetshåndbogen. Sygeplejerske med speciale kendskab 7

9 Emne: Hygiejne Varighed: 7 undervisningstimer At deltageren kan efterleve de krav som produktionen af sterile artikler stiller til personalehygiejne, -beklædning og -adfærd således at deltageren aktivt kan deltage i det infektionsforebyggende arbejde i egen afdeling. - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler, 1. Udgave 2000: - del I kapitel 3, Ressourcer - del II kapitel 2, Kravspecifikation for personalehygiejne, beklædning og adfærd - del III kapitel 8. Eksempel på instruktion for personalebeklædning, adfærd, hygiejne og sikkerhed. - Hygiejnestandarderne - Mikrobiologiens historie - Mikroorganismer ( normal flora, bakterier, vira og prioner) - Smitteveje og spredning - Personlig hygiejne herunder håndhygiejne - Beklædning samt personlige beskyttelsesanordninger - Adfærd - Klassificering af lokaler mhp. rengøring, tryk, temperatur og ventilation - Praktisk øvelse i håndvask - Aftryk af fingre i medie før og efter håndvask - Aftryk af ring, ur o.lign. i medie - Fremvisning af, hvor stor/ lille partikel afgiften er fra forskellige materialer - Orientering om, hvor meget hår, hud, skæl, en person taber dagligt - Find fem fejl (vis to billeder og find hvor personen er klædt forkert på, ring på, hår uden for hat, neglelak, løse halskæder m.m.) - Fremvisning af diverse personlige beskyttelsesanordninger (hatte, masker, forklæder, hansker) - Øvelse i, hvorledes man tager beskyttelsesanordninger på og af korrekt - Øvelse, der viser, hvor mange partikler, der hvivler op, når en dør åbnes Hygiejnesygeplejerske 8

10 Emne: Instrumentlære Varighed: 7 undervisningstimer - At deltageren har kendskab til fremstillingen af kirurgiske instrumenter samt og lærer at pleje og vedligeholde almindelige og specielle kirurgiske instrumenter. - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del II, kapitel 19, Kravspecifikation for kirurgiske instrumenter - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del II, kapitel 13 Kravspecifikation for instrumentolie - Sterilforsyning i Helsetjenesten: Indkøb af instrumenter, side Instrumentfremstilling - Opdeling af instrumenter jf. Martins katalog - Billige/dyre instrumenter - Læren om instrumenternes forskellige navn, udformning og anvendelsesområder - Pleje og vedligeholdelse af instrumenter - Reparation af instrumenter, hvilke type skader kan typisk repareres - Specielle instrumenter; optiker, skoper og lysledere, laparoskopiske instrumenter - Film om instrumentfremstilling - Martins katalog - Film der viser instrumenter i brug - Øvelser hvor den enkelte kursist får lov at arbejde med instrumenterne. Eksempelvis brænde i appelsin, vha. laparoskopiske instrumenter sætte klips i et stykke kød, med nåleholder og pean sy i appelsin. - Fremvise et instrumenter, der ikke er gjort tilstrækkeligt rent, i adskilt form eksempelvis laparoskopiske tænger, ortopædkirurgiske instrumenter m.m. - Øvelser i hvorledes man vedligeholder forskellige instrumenter - Øvelser i hvorledes man kontrollere forskellige instrumenters funktionsevne. - Gruppearbejde vedr. korrosion, silicater m.m. - Instrumentleverandører - Instrumentmagere 9

11 Emne: Rengøring af instrumenter og udstyr Varighed: 7 undervisningstimer - At deltageren kender til principperne bag desinfektion, relevante rengøringsmetoder og udstyr og kan anvende denne viden i forbindelse med rengøringen af instrumenter og udstyr. - At deltageren er bekendt med hvordan en opvaskedekontaminator fungerer samt er kvalificeret til selvstændigt at kunne laste og tømme en opvaskevaskedekontaminator. - At kursisten kender begreberne validering og revalidering af opvaskevaskedekontaminatorer. - At deltageren er bekendt med kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for opvaskedekontaminatoren og er i stand til selvstændigt at udføre egenkontrolprogrammer - Råd og anvisninger om Desinfektion i Sundhedssektoren, udgivet af Den Centrale afdelingen for sygehushygiejne - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II kapitel 7, Kravspecifikationer for opvaskedekontaminatorer, samt kapitel 8, 9, 10, 11,12 og Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del III, kapitel 1, Eksempel på instruktion for behandling af genanvendelsesinstrumenter - Sterilforsyning i Helsetjenesten, Opvaskedekontaminering, side Definition af desinfektion, herunder gennemgang af varmedesinfektion og kemisk desinfektion, samt de mest anvendte desinfektionsmidler. - Gennemgang af forløb med fokus på kritiske punkter; - Manuel rengøring - Maskinel rengøring, (opvaskedekontaminatorer) - Ultralydsbehandling - Rengøringstilbehør ( vand, sæber, afspændingsmidler, piberensere, børster, trykluftpistoler m.m.) - Tørreskabe - Vurdering af valg af rengøringsmetode til forskelligt udstyr - Leverandør brugsanvisninger - Produktionsudstyr; Opbygning, funktion, program valg, test, egenkontrol - Rengøringstest - Der bør i undervisningen fremvises eksempler på; - Indsatser, studser og koblinger til dekontaminatorer - rengøringstilbehør - Materialer der kræver forskellige vaskemetoder 10

12 - Ideer til gruppearbejde: - Liste over alt produktionsudstyr der anvendes i sterilproduktionen. - Hvilke krav stilles til udstyret? - Hvordan kontrolleres det, at udstyret lever op til kravene? - Hvor ofte kontrolleres det, at udstyret lever op til kravene? - Hvordan kan dokumentationen se ud? Sygeplejerske med speciale kendskab 11

13 Emne: Kontrol, oplægning og emballering af instrumenter Varighed: 7 Undervisningstimer - At deltageren selvstændigt kan udføre aktiviteter, der omfatter inspektion, oplægning, vedligeholdelse samt emballering af instrumenter før sterilisering. - At deltageren er bekendt med hvordan en svejsemaskine fungerer, samt er kvalificeret til selvstændigt at kunne anvende svejsemaskinen. - At deltageren er bekendt med kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for svejsemaskinen og er i stand til selvstændigt at udføre egenkontrolprogrammer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 6. Produktionen med speciel vægt på afsnit 6.2 Inspektion - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 7.2, Emballering - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 16, Kravspecifikation for pakkemateriale - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del III, kapitel 1 afsnit 7, 8 og 9 - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del III, bilag A - DS/EN 868:Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Sterilforsyning I Helsetjenesten, Produktionsprocessen, side og side Visuel inspektion for renhed, funktionskontrol samt vedligeholdelse af instrumenter - Hvad og hvor skal man se efter. - Hvordan skal man forholde sig, hvis et instrument er forurenet - Vedligeholdelse - Reparation - Supplering med nyt instrument. - Oplægning vha. pakkelister - Emballering - Krav og egenskaber til pakkemateriale - Emballeringtyper; non-woven, polyetylen, cellulose, plastlaminatposer, filter og ventil containere, - Beskyttelses tilbehør, bakkeunderlag, diverse spidsbeskyttere m.m. - Emballerings metoder; kuvertpakning, poser, containere - Hvornår og hvilken type pakkemateriale skal man anvende - Etikettering 12

14 - Produktionsudstyr(svejsemaskiner); funktion, vedligeholdelse, kalibrering af svejsetemperatur. - Vis eksempler på forskellige pakkelister, med og uden illustrationer - Vis eksempler på de forskellige pakkematerialer og beskyttelse foranstaltninger - Vis forskellige former for etiketteringssystemer; autoklavetape med skrift, labels, printtryk fra svejsemaskiner m.m. Sygeplejerske med speciale kendskab 13

15 Emne: Sterilisation, sterilisationsmetoder og validering. Varighed: 7 Undervisningstimer - At kursisten kender til principperne bag sterilisation med speciel vægt på sterilisering med mættet vanddamp. - At kursisten er bekendt med hvordan en autoklave fungerer samt er kvalificeret til selvstændigt at kunne laste og tømme en autoklaven. - At kursisten kender begreberne validering og revalidering af autoklaver - At deltageren er bekendt med test-, kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for autoklaven og er i stand til selvstændigt at kunne udføre rutinemæssige testprogrammer - DS/EN 285 Sterilisation Dampautoklaver store autoklaver - DS/EN 556, Sterilisation af medicinsk udstyr, Krav til medicinsk udstyr for at blive mærket Sterilt - EN 554, Sterilisation of medical devices- Validation and routine control of sterilization by moist heat. - DS/EN 866, 1-8, Biologiske systemer til prøvning af sterilisatorer og sterilisationsprocesser - DS/EN 867, 1-8, Ikke biologiske systemer til anvendelse i sterilisatorer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler, del II, bilag A, om kommissionering og proceskvalificering, nye og gamle autoklaver. - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler, del II, Kravspecifikation for Dampautoklaver - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler, del III, Kapitel 2, Eksempel på instruktion for autoklavering - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 17, Kravspecifikation for biologiske indikatorer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 18,. Kravspecifikation for kemiske/ikke biologiske indikatorer - Steriliseringstyper (damp, formalin,plasma, stråle(beta, gamma), etylenoxid, tørsterilisering) herunder tilhørende symboler. - Dampautoklaven; betjening, lastning, testkørsler, kontrol af programforløb, tømning, rengøring, dokumentation og vedligeholdelse - Validering og revalidering af autoklaven Forslag til gruppearbejde; 14

16 - Lav en liste over alle de steriliseringstyper, du kan komme på - Ud fra hver steriliseringstype noteres, hvilke produkter der er mest egnet til den givende steriliseringsform. - Tavleundervisning om dampautoklaven. Under hvert enkelt punkt fremvises - så vidt det er muligt - fysiske eksempler, f.eks. Bowie- Dick test, biologiske test, udskrift fra en autoklave m.m. - Film om autoklavering - Sygeplejerske med speciale kendskab ( 5 timer) - Autoklaveleverandør eller driftstekniker ( 2 timer) 15

17 Emne: Lagerhold, opbevaring og håndtering af sterile og usterile produkter Varighed: 4 undervisningstimer - At kursisten kender principperne for lagerhold og opbevaring herunder kravene til de fysiske rammer, opbevaringstider og betingelser. - At kursisten kan håndterer urene, rene og sterile instrumenter og udstyr iht. gældende procedure. - At deltageren kender kravene for transport og transportveje. - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 3 Ressourcer med vægt på afsnit 3.2 Fysiske rammer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 7, Håndtering, bevarelse, emballering, opbevaring og levering med vægt på afsnit 7.1 og Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 8, Styring af afvigende produkter - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 1, Kravspecifikation for fysiske rammer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 20, Kravspecifikation for produkter indkøbt til lagerhold og distribution. - Definitioner for urent, rent, steril samt tilhørende krav for håndtering ( hvordan skal man være påklædt, hvornår skal man vaske hænder osv.) - Definitioner og tilhørende krav for; egenproduktion, hjælpeprodukter, færdig leverede sterile produkter, utensilier, depotvarer, apotekervarer osv. - Lagertyper; urent-, rent- og sterillager, - Krav til fysiske rammer; design, konstruktion og indretning, krav til miljømæssigt kontrollerede områder og krav til rengøring af lokaler - FIFU princippet - Opbevaringstider og betingelser - Emballering; transportpakning, afdelingspakning, enkeltpakning (Kartoner/æsker/stk.) - Krav til produkter indkøbt til lagerhold og distribution samt korrigerende handling ( hvad gør man hvis noget ikke er som det burde være) - Transport og transportveje; intern uren transport, intern ren transport, transport fra leverandøren, transport midler og metoder. - Fragtbreve, kontrol og godkendelse 16

18 - Vis eksempler på transportpakning, afdelingspakning, enkeltpakning samtidig med, at man viser, hvorledes man skal være påklædt og hvornår der skal vaskes hænder. - Vis eksempler på produkter indkøbt til lagerhold og distribution, der på den ene eller anden måde er beskadigede (støt, hul i emballage, våde osv.) - Gruppeøvelse : Det antages, at man har modtaget en ekstern leveret karton, der er støt i det ene hjørne og tydeligt bærer præg af at have været udsat for fugt. Opgaven er nu at udfylde en ide - klage- og afvigelsesblanket. Et eksempel findes i kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, bilag F. Sygeplejerske med speciale kendskab 17

19 Emne: Elektroniske dokumentationssystemer Varighed: 3 undervisningstimer - At deltageren kender principperne bag elektroniske dokumentationssystemer - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del I, kapitel 6 Produktidentifikation og sporbarhed - Gennemgang af elektroniske dokumentationssystemer opbygning, indhold og muligheder. - Eksempler på forskellige interne og eksterne dokumenters udseende og indhold - Gennemgang af Lunatronic T-DOC system med henblik på indhold og muligheder. - Film der viser det praktiske arbejde med systemet - Getinge-Lunatronic - Sygeplejerske med praktisk erfaring fra anvendelse af et elektronisk dokumentationssystem 18

20 Emne: Repetition Varighed: 7 undervisningstimer - At kursisten har mulighed for at stille afklarende spørgsmål samt mulighed for at få repeteret emner der findes vanskelige - Spørgsmål, svar og diskussioner - Emner der ønskes repeteret skal bekendtgøres senest kl. 12 dagen før af hensyn til planlægningen. Sygeplejerske med speciale kendskab 19

21 Emne: Multible-choice-test Varighed: Ikke fastsat i skrivende stund - At kursisten har certifikat på at have deltaget og bestået kurset - Kursusmaterialet - Forhåbentlig kan vi bruge det meste fra den århusianske uddannelse 20

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 40940 Udviklet af: Helle Jessen Helle Kloth Social og sundhedsskolen syd Social og sundhedsskolen syd Bjerggade 4 M Bjerggade 4 M 6200 Aabenraa 6200 Aabenraa Tlf.:

Læs mere

Oplæringsskema for DET URENE RUM Modtagelse, kontrol og forbehandling af brugte instrumenter. Modtagelse af ubrugte Instrumenter.

Oplæringsskema for DET URENE RUM Modtagelse, kontrol og forbehandling af brugte instrumenter. Modtagelse af ubrugte Instrumenter. DET URENE RUM Modtagelse, kontrol og forbehandling af brugte instrumenter Modtagelse af ubrugte Instrumenter Manuel rengøring Ultralydsbehandling 1. Betjening 2. Vedligehold(rengøring) 3. Dokumentation

Læs mere

Kirurgisk flergangsudstyr Kvalitetsstyret flow

Kirurgisk flergangsudstyr Kvalitetsstyret flow Lærebog kapitel Kirurgisk flergangsudstyr Kvalitetsstyret flow Generel del 3.0 Indledning til genbehandlingsfunktionen Håndtering af udstyr efter brug på 3.1 brugssted Lærebog Har læst Dato: Legeplads

Læs mere

5 dages uddannelse i fremstilling af sterile medicinske utensilier

5 dages uddannelse i fremstilling af sterile medicinske utensilier Kursusbeskrivelse for: 5 dages uddannelse i fremstilling af sterile medicinske utensilier Formålet med kurset: At sikre, at kursisterne tilføres den teoretiske viden, som danner kravgrundlag for fastsat

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

Kontrol og service af autoklave

Kontrol og service af autoklave KONTROL OG SERVICE AF AUTOKLAVE Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 21.06.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 21.06.05 Kontrol og service af autoklave Biologiske indikatorer generelt

Læs mere

1. Opbevaring af anvendt kirurgisk

1. Opbevaring af anvendt kirurgisk 1 1. Kirurgisk flergangsudstyr, lærebog Læst dato 1.1 Indledning - Genbehandlingsprocessen 0. Overordnet om genbehandling 100. overordnet om genbehandling 1.2 Dekontaminering af instrumenter 1.3 Rengøring

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016

Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016 Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital E-mail: annemand@rm.dk Infektionshygiejne i et historisk perspektiv

Læs mere

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Skema til støtte for vurdering af forhold vedr. hygiejne Af skemaet fremgår, hvor manglende indikatoropfyldelse medfører vurderingen NO/IO,

Læs mere

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 4.1 Hygiejne ? Hvor ofte oplever I, at Jeres patienter pådrages en infektion i klinikken? De gode råd! Læs NIR grundigt obs rengøring, desinfektion og sterilisation I anbefales en skriftlig rengøringsvejledning.

Læs mere

Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard

Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard Billede: Den kommunale tandpleje i Århus kommune (for ca 100 år siden!) 1 Program 13.35-14.45

Læs mere

Afholdt d. 30. marts 2017

Afholdt d. 30. marts 2017 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren Anne Kjerulf og Jette Houlind Statens Serum Institut GENERELT OM BAGGRUND FOR NIR Denne NIR er helt ny

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651 Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen?

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Nyborg Strand 14. maj 2014 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail: annemand@rm.dk 15-05-2014 Mie Andersen 1 Multiresistente

Læs mere

Retningslinjer for låneprogram

Retningslinjer for låneprogram Retningslinjer for låneprogram Dette dokument er kun gyldigt fra udskrivningsdatoen. Hvis der er usikkerhed om udskrivningsdatoen, skal dokumentet udskrives igen for at sikre, at den seneste version anvendes

Læs mere

Indikator 4.1 Hygiejne

Indikator 4.1 Hygiejne Indikator 4.1 Hygiejne Dokumentnavn: Håndtering af hygiejne Dato for ikrafttrædelse: 1. December 2015 Revideres senest: 1. December 2018 Ansvarlig for dokumentet: Berit Lassen, Aneta Søgaard, Tina Lindberg

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015 Den dagkirurgiske patient Phønix Fremtidens hus for

Læs mere

NYE RETNINGSLINJER, ET VÆRKTØJ TIL AT FASTHOLDE KVALITETEN VED GENBEHANDLING AF STERILISERBART MEDICINSK UDSTYR

NYE RETNINGSLINJER, ET VÆRKTØJ TIL AT FASTHOLDE KVALITETEN VED GENBEHANDLING AF STERILISERBART MEDICINSK UDSTYR NYE RETNINGSLINJER, ET VÆRKTØJ TIL AT FASTHOLDE KVALITETEN VED GENBEHANDLING AF STERILISERBART MEDICINSK UDSTYR HVORDAN KAN KVALITETEN I GENBEHANDLINGSENHEDEN FASTHOLDES OG ØGES UDEN DDKM? Elsebeth Tvenstrup

Læs mere

Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere.

Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere. Bilag 1 Hygiejneuddannelse. Afløsere. Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere. En afløser i produktionen er typisk studerende. Træder til

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende Metoder og kontrol Jytte Hansen Dansk Standard har udgivet en standard DS 2451-12, som omhandler styring af infektionshygiejnen på tandklinikker. Heri angives bl.a. forskellige krav til sterilisationsprocesser

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Følgende spørgsmål er fremkommet til udbudsmaterialet svar tilføjet under hver enkelt spørgsmål

Følgende spørgsmål er fremkommet til udbudsmaterialet svar tilføjet under hver enkelt spørgsmål Følgende spørgsmål er fremkommet til udbudsmaterialet svar tilføjet under hver enkelt spørgsmål Spørgsmål 1: Vedr. Pos. 14 37: a) Skal det omspurgte Autoklavepapir være af typen SMS (Spunbond Meltblown

Læs mere

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL INDIKATORER TIL PROCESKONTROL Forebyg smitterisiko SSI markedsfører kvalitetssikrede biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser.

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Mississippi - højdeindstillelig Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares med produktet!

Mississippi - højdeindstillelig Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares med produktet! 40-41140-9 Mississippi - højdeindstillelig Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares med produktet! PDF 6053 / 01.05.2011 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 2 2. ANVENDELSE...

Læs mere

Generel information til personer, der udfører piercing på andre

Generel information til personer, der udfører piercing på andre Generel information til personer, der udfører piercing på andre Forebyggelse af smitte i piercingklinikken: Ved at følge generelle hygiejniske retningslinjer, også kaldet hverdagshygiejniske retningslinjer,

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Orienteringsmøde om PCP-udbud i regi af Sygehuspartnerskabet. Dansk Design Center den 18. juni 2014

Orienteringsmøde om PCP-udbud i regi af Sygehuspartnerskabet. Dansk Design Center den 18. juni 2014 Orienteringsmøde om PCP-udbud i regi af Sygehuspartnerskabet Dansk Design Center den 18. juni 2014 Dagsorden Velkomst Præsentation af Sygehuspartnerskabet og de to udbud Gennemgang af PCP processen Overordnet

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

K v a l i t e t s h å n d b o g

K v a l i t e t s h å n d b o g K v a l i t e t s h å n d b o g for sterilcentraler Del III I nstr uktioner, blanketter og skemaer E K S E M P L E R Udarbejdet af Den centrale afdeling for sygehushygiejne i samarbejde med Den Danske

Læs mere

Kompendium. GMP Brush up. 1 dags kursus

Kompendium. GMP Brush up. 1 dags kursus Kompendium GMP Brush up 1 dags kursus Indholdsfortegnelse: Kursusbeskrivelse af GMP- Brush Up... 3 Program for 1-dags kursus GMP træning Brush Up... 4 Generelt om lovkrav og GMP indenfor medinalindustrien:...

Læs mere

K v a l i t e t s h å n d b o g. Del I. S y s t e m d e l

K v a l i t e t s h å n d b o g. Del I. S y s t e m d e l K v a l i t e t s h å n d b o g for sterilcentraler EN VEJLEDNING Del I S y s t e m d e l Udarbejdet af Den centrale afdeling for sygehushygiejne i samarbejde med Den Danske Klub for Centralsterilisering

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Rengøring, desinfektion og sterilisation af flergangsudstyr

Rengøring, desinfektion og sterilisation af flergangsudstyr RENGØRING, DESINFEKTION OG STERILISATION AF FLERGANGSUDSTYR Hygiejnisk retningslinje Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 02.05.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 02.05.05 Rengøring,

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

DokumentID / Dokumentnr / 4.4

DokumentID / Dokumentnr / 4.4 Sygehus Sønderjylland - Tværgående dokumenter SHS - 1 Ledelse - Arbejdsmiljø - 4 Planlægning Tværgående dokumenter SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Fremmede virksomheder Niveau: Dokumentbrugere:

Læs mere

Bilag 5.C KLINISKE OG FUNKTIONELLE KRAV

Bilag 5.C KLINISKE OG FUNKTIONELLE KRAV Bilag 5.C KLINISKE OG FUNKTIONELLE KRAV Punkt Beskrivelse C.1 C.2 Generelle forhold Anvendelsesformål og placering Autoklaverne skal anvendes til sterilisering af flergangsmedicinsk udstyr i form af instrumentbakker

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Med udgangspunkt i nr. 43996 er kurset tilrettelagt med hovedvægten på at udfordre og bearbejde kursisternes holdning til at arbejde

Læs mere

GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER. Always with you

GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER. Always with you GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER Always with you HIGH-SPEED STERILIZATION OVERLEGEN KAPACITET OG EFFEKTIVITET Getinge K-serie autoklaver er usædvanligt hurtige bordmodeller med høj kapacitet. I realiteten

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser

gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser 2 Indholdsfortegnelse Bowie Dick simulations test... 4 Bowie Dick test PCD hulrørsparameter... 5 Bowie Dick test

Læs mere

BILAG 5.B LEVERINGSOMFANG OG OPTIONER (PRISBILAG)

BILAG 5.B LEVERINGSOMFANG OG OPTIONER (PRISBILAG) BILAG 5.B LEVERINGSOMFANG OG OPTIONER (PRISBILAG) Punkterne B.1 til B.5 skal prissættes og være indeholdt i den samlede tilbudspris. Desuden skal der afgives pris på optioner punkt B.7 som skal være indeholdt

Læs mere

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 91 Processer ved fremstilling af non-food produkter 911 Beskæftigelsesudsigter af produktionen og flytning af en del af produktionen til udlandet senere år

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION VASK AF EJEDE SAMT LEJE OG VASK AF LEJEDE TEKSTILER OG RENGØRINGSARTIKLER

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION VASK AF EJEDE SAMT LEJE OG VASK AF LEJEDE TEKSTILER OG RENGØRINGSARTIKLER BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION VASK AF EJEDE SAMT LEJE OG VASK AF LEJEDE TEKSTILER OG RENGØRINGSARTIKLER Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INSTRUKTION OG TERMINOLOGI... 3 2. BESKRIVELSE

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse 2009/1 BSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2010 af Flemming Møller Mortensen (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), Orla Hav (S), Karen

Læs mere

1. halvår 2011. 1. halvår 2011

1. halvår 2011. 1. halvår 2011 1. halvår 2011 1. halvår 2011 Praktiske informationer Sådan tilmelder du dig Tilmelding til kurserne kan kun ske ét sted: Det er via vores hjemmeside www.olympus.dk/academy Tilmelding foregår under det

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser

Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser 13 juni 2017 Indhold 1. Vores arbejdsmiljøindsats i forhold til arbejde med epoxy og isocyanater 2. Forslag til forbedring af den lovpligtige

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats God håndhygiejne i sundhedssektoren Hold huden ren. Det er sund fornuft Rene og sunde hænder forebygger smittespredning og øger velværet. Behandling,

Læs mere

Hygiejne og Akkreditering i Almen Praksis

Hygiejne og Akkreditering i Almen Praksis Hygiejne og Akkreditering i Almen Praksis Onsdag d. 11. november 2015 Hygiejnesygeplejerske Anne-Marie Thye Nordsjællands Hospital Hillerød anne-marie.thye.01@regionh.dk 1 Agenda Kort grundlæggende viden

Læs mere

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen.

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen. Esbjerg Sygehus DKC Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen Optikker & Lyslederkabler Karin Meldgaard KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen Karl Storz Endoskopi Tysk familieejet virksomhed, beliggende

Læs mere

Sådan bliver din klinik klar til survey

Sådan bliver din klinik klar til survey Sådan bliver din klinik klar til survey Denne vejledning skal hjælpe dig med at blive klar til surveybesøg. Vejledningen indeholder: 1. En liste over de ting du skal have på plads i forhold til akkrediteringsstandarderne

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Spg. mål: Det ønskes specificeret om der er krav til manuel eller automatisk dørbetjening

Spg. mål: Det ønskes specificeret om der er krav til manuel eller automatisk dørbetjening Spørgsmål og svar til annoncering "Indkøb af vaskesystem til vask af hjælpemidler og senge" Krav Spørgsmål Svar Mindstekrav: 1.1. vaskesystemet skal være en barrierevaskemaskine/gennemræksmaskine, så der

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Lejre Vandråd Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Dagsorden 19.00 Der bydes velkommen 19.05 Repræsentantskabsmøde i henhold til dagsorden 19.50 Pause

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

VASK OG STERILISATION I DENTAL KLINIKKER

VASK OG STERILISATION I DENTAL KLINIKKER VASK OG STERILISATION I DENTAL KLINIKKER VASKE MONITORING STERILISATIONS-MONITORING DOKUMENTATION gke produkter til dental praksis, klinikker og laboratorier VASK OG DESINFEKTION Vaskeindikatorer til vaske-desinfektorer

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm (DK) Rev.04 Juni 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet. Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1. Produktbeskrivelse...

Læs mere

Hygiejneaudit på Sydvestjysk Sygehus

Hygiejneaudit på Sydvestjysk Sygehus på Sydvestjysk Sygehus Afdeling/Afsnit: Radiologisk afdeling Dato: 21-5-14 Starttidspunkt: Kl. 9.05 Sluttidspunkt: Kl. 10.30 Auditor(er): Hygiejnesygeplejerske Maria Skovbjerg og hygiejnesygeplejerske

Læs mere

DEFU STEPP DEn FUldautomatiske STErilcentral og Procedure Pakning 11:00 11:30 d.7 februar 2013

DEFU STEPP DEn FUldautomatiske STErilcentral og Procedure Pakning 11:00 11:30 d.7 februar 2013 11:00 11:30 d.7 februar 2013 v/ Kim S. Rasmussen Introduktion af: Delprojekt 4 og 3 K1 DEFU STEEP Konference Februar 2013 Præsentation af Delprojekt 4 Påsætning og aftagning af instrumentcontainer Delprojekt

Læs mere

40-41110-9 Mississippi, svingbar vask. Brugermanual Montageanvisning

40-41110-9 Mississippi, svingbar vask. Brugermanual Montageanvisning 40-41110-9 Mississippi, svingbar vask Brugermanual Montageanvisning PDF 6044 / 01.03.2011 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 2 2. ANVENDELSE... 2 3. VASKENS RESISTENS OVERFOR KEMISKE PRODUKTER:...

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

10: Ultralydsapparater Kravspecifikation

10: Ultralydsapparater Kravspecifikation 10: Ultralydsapparater Kravspecifikation DNU, Fase 0 delprojekt 02, Bygning R1, Ny Sterilcentral Århus Universitetshospital, Skejby 11. januar 2010 03: Udstyr Side : 3 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION...

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN?

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? 42 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 5: HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? www.op-i-røg.dk 43 Kapitel 5: Indhold Dette kapitel tager udgangspunkt i, hvad der sker med røgen i kroppen på

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere