Grundlæggende undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - EPOS Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende uddannelse for sterilcentralassistenter EPOS Juli 2003

2 Emne: Introduktion Varighed: 2 undervisningstimer - At byde deltageren velkommen samt sørge for, at han/hun langsomt vender sig til undervisningssituationen. - At orientere kursisten om sundhedsvæsnets historiske udvikling - At udveksle erfaringer mellem kursisterne - Velkomst med præsentation af undervisere og kursister, gennemgang af kursets indhold, afmystificering af den uhyggelige multible-choice-test. - Baggrundsviden om sundhedsvæsenets historiske udvikling inden for området sygehusenes organisationsstruktur i forhold til sterilcentraler - Service. Hvad er det? Undervisnings ideer: - En langsom begyndelse med ikke for mange teoretiske facts. Gerne lidt diskussioner og små sjove indslag. - Præsentation af kursister. Parvis introducerer man sin medkursist. - Gruppearbejde med fokus på organisationsstruktur og arbejdsområder. 1

3 Emne: Arbejdsmiljø Kommunikation Varighed: 2 undervisningstimer - At deltageren får indsigt i kommunikationens betydning iht. begrebet services. - Kommunikation i forbindelse med service - Personligudstråling, kropsignaler og stemmeføring - Kommunikationsøvelser; - Hvordan giver jeg beskeder - Hvordan modtager jeg beskeder - Hvordan besvarer jeg opkald på telefonen - Hvad er service for mig - Hvilken service forventer kunden fra mig - Med udgangs punkt i en købmandsbutik illustreres udleveringen af varer fra sterilcentralen. (En kunde går ind i en butik for at købe mælk. Hylderne er tomme. Hvad forventer kunden i den forbindelse? osv.. ) - Kommunikationsuddannet? Krav til underviser: - Underviseren skal have kendskab til arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en sterilcentral samt kendskab til kommunikation i forbindelse med service. 2

4 Emne: Arbejdsmiljø Ergonomi Varighed: 2 undervisningstimer - At deltageren får viden om korrekte arbejdsstillinger. - Ergonomiske forholdsregler - Øvelser i løfteteknik - Fysioterapeut Krav til underviser: - Underviseren skal have kendskab til arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en sterilcentral. Samt kendskab til lagerarbejde og fabriksproduktion generelt. 3

5 Emne: Arbejdsmiljø Sikkerhed Varighed: 1 undervisningstime At deltageren får større viden og forståelse for hvilke sikkerhedsmæssige forholdsregler (stik- og skærelæsioner og uheld med aktive stoffer), der skal overholdes herunder love og regler på området. - Love og regler indenfor området, herunder orientering om sikkerhedsorganisationen samt gennemgang af arbejdsskadeanmeldelse. - Stik- og skærelæsioner. - Uheld med aktive stoffer - Fremvisning af organisationsdiagram for sikkerhedsorganisationen - Beskrivelse af bedriftssundhedstjenesten og arbejdstilsynets - Med udgangspunkt i case hvor person kommer til skade med en nål i bakke (stikskade) gennemgås udfyldelse af skadesanmeldelse. - Uheld med aktive stoffer; med udgangspunkt i de mest typiske kemikalier anvendt ved sterilproduktion - Sikkerhedsleder ( 1 time) Krav til underviser: - Underviseren skal have kendskab til sterilproduktion, typer af skader der er mest forekommende og hvilke kemikalier der anvendes i forbindelse med produktionen. 4

6 Emne: Kravgrundlag og kvalitetsstyringssystemer Varighed: 4 Undervisningstimer - At deltageren får: - k endskab til kravgrundlaget inden for området - k endskab til kvalitetsstyringsbegrebet, som det er udmøntet i ISO kendskab til kvalitetsstyring i forhold til akkreditering/certificering Lovgrundlag: - Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 92 af 7. Februar 2000 om medicinsk udstyr Det medicinske Direktiv, forklaret ud fra kvalitetshåndbog for sterilcentraler, del I, bilag B: Direktivet om medicinsk udstyr herunder CEmærkning. Kvalitetsstyringssystemer: - ISO 9000 EN Standarder: - Europæiske standarder: DS/EN 285, 550, 554, 556, pr.en ISO Hygiejnestandarden: DS 2450/DS2451 Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del I, II og III, kort introduktion. Opbygning og indhold vil blive gennemgået separat. Denne undervisnings seance bliver vældig teoretisk. Ovennævnte baggrundslitteratur skal fremvises for deltageren. En kort gennemgang af oprindelse, indhold og værdi for hvert enkelte dokument bør finde sted. Hensigten er, at kursisten efter gennemgangen får en større forståelse for det teoretiske grundlag, samt indsigt i, hvilke redskaber ledelsen anvender, når retningslinier udarbejdes. - Gruppearbejde med små opgaver i, hvorledes man kan finde informationer i litteraturen. 5

7 - Eventyr - Sygeplejerske med specialekendskab - Dansk Standard 6

8 Emne: Kvalitetshåndbog for sterilcentraler Varighed: 3 undervisningstimer - At deltageren har kendskab til opbygning og indhold i kvalitetshåndbogen for sterilcentraler og kan anvende denne viden i fremstillingen af sterile artikler. - At deltageren kender principperne for dokumentation og dokumentstyring - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del I, II, III, 1. Udgave Detaljeret gennemgang af opbygning og indhold af del I, II, III, efterfulgt af øvelser, der træner deltageren at finde viden inden for forskellige områder vha. håndbogen. - Definitioner på dokument, internt dokument, eksternt dokument og dokumentstyring - Gennemgang af kvalitetshåndbogens del I, kapitel 2 herunder gennemgang af eksempel på dokumenthoved og eksempel på en instruktions opbygning. - Gennemgang af kvalitetshåndbogens del III, kapitel 9, instruktionen om god dokumentations i praksis. Gruppearbejder med cases, der inddrager dele af kvalitetshåndbogen. Sygeplejerske med speciale kendskab 7

9 Emne: Hygiejne Varighed: 7 undervisningstimer At deltageren kan efterleve de krav som produktionen af sterile artikler stiller til personalehygiejne, -beklædning og -adfærd således at deltageren aktivt kan deltage i det infektionsforebyggende arbejde i egen afdeling. - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler, 1. Udgave 2000: - del I kapitel 3, Ressourcer - del II kapitel 2, Kravspecifikation for personalehygiejne, beklædning og adfærd - del III kapitel 8. Eksempel på instruktion for personalebeklædning, adfærd, hygiejne og sikkerhed. - Hygiejnestandarderne - Mikrobiologiens historie - Mikroorganismer ( normal flora, bakterier, vira og prioner) - Smitteveje og spredning - Personlig hygiejne herunder håndhygiejne - Beklædning samt personlige beskyttelsesanordninger - Adfærd - Klassificering af lokaler mhp. rengøring, tryk, temperatur og ventilation - Praktisk øvelse i håndvask - Aftryk af fingre i medie før og efter håndvask - Aftryk af ring, ur o.lign. i medie - Fremvisning af, hvor stor/ lille partikel afgiften er fra forskellige materialer - Orientering om, hvor meget hår, hud, skæl, en person taber dagligt - Find fem fejl (vis to billeder og find hvor personen er klædt forkert på, ring på, hår uden for hat, neglelak, løse halskæder m.m.) - Fremvisning af diverse personlige beskyttelsesanordninger (hatte, masker, forklæder, hansker) - Øvelse i, hvorledes man tager beskyttelsesanordninger på og af korrekt - Øvelse, der viser, hvor mange partikler, der hvivler op, når en dør åbnes Hygiejnesygeplejerske 8

10 Emne: Instrumentlære Varighed: 7 undervisningstimer - At deltageren har kendskab til fremstillingen af kirurgiske instrumenter samt og lærer at pleje og vedligeholde almindelige og specielle kirurgiske instrumenter. - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del II, kapitel 19, Kravspecifikation for kirurgiske instrumenter - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del II, kapitel 13 Kravspecifikation for instrumentolie - Sterilforsyning i Helsetjenesten: Indkøb af instrumenter, side Instrumentfremstilling - Opdeling af instrumenter jf. Martins katalog - Billige/dyre instrumenter - Læren om instrumenternes forskellige navn, udformning og anvendelsesområder - Pleje og vedligeholdelse af instrumenter - Reparation af instrumenter, hvilke type skader kan typisk repareres - Specielle instrumenter; optiker, skoper og lysledere, laparoskopiske instrumenter - Film om instrumentfremstilling - Martins katalog - Film der viser instrumenter i brug - Øvelser hvor den enkelte kursist får lov at arbejde med instrumenterne. Eksempelvis brænde i appelsin, vha. laparoskopiske instrumenter sætte klips i et stykke kød, med nåleholder og pean sy i appelsin. - Fremvise et instrumenter, der ikke er gjort tilstrækkeligt rent, i adskilt form eksempelvis laparoskopiske tænger, ortopædkirurgiske instrumenter m.m. - Øvelser i hvorledes man vedligeholder forskellige instrumenter - Øvelser i hvorledes man kontrollere forskellige instrumenters funktionsevne. - Gruppearbejde vedr. korrosion, silicater m.m. - Instrumentleverandører - Instrumentmagere 9

11 Emne: Rengøring af instrumenter og udstyr Varighed: 7 undervisningstimer - At deltageren kender til principperne bag desinfektion, relevante rengøringsmetoder og udstyr og kan anvende denne viden i forbindelse med rengøringen af instrumenter og udstyr. - At deltageren er bekendt med hvordan en opvaskedekontaminator fungerer samt er kvalificeret til selvstændigt at kunne laste og tømme en opvaskevaskedekontaminator. - At kursisten kender begreberne validering og revalidering af opvaskevaskedekontaminatorer. - At deltageren er bekendt med kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for opvaskedekontaminatoren og er i stand til selvstændigt at udføre egenkontrolprogrammer - Råd og anvisninger om Desinfektion i Sundhedssektoren, udgivet af Den Centrale afdelingen for sygehushygiejne - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II kapitel 7, Kravspecifikationer for opvaskedekontaminatorer, samt kapitel 8, 9, 10, 11,12 og Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del III, kapitel 1, Eksempel på instruktion for behandling af genanvendelsesinstrumenter - Sterilforsyning i Helsetjenesten, Opvaskedekontaminering, side Definition af desinfektion, herunder gennemgang af varmedesinfektion og kemisk desinfektion, samt de mest anvendte desinfektionsmidler. - Gennemgang af forløb med fokus på kritiske punkter; - Manuel rengøring - Maskinel rengøring, (opvaskedekontaminatorer) - Ultralydsbehandling - Rengøringstilbehør ( vand, sæber, afspændingsmidler, piberensere, børster, trykluftpistoler m.m.) - Tørreskabe - Vurdering af valg af rengøringsmetode til forskelligt udstyr - Leverandør brugsanvisninger - Produktionsudstyr; Opbygning, funktion, program valg, test, egenkontrol - Rengøringstest - Der bør i undervisningen fremvises eksempler på; - Indsatser, studser og koblinger til dekontaminatorer - rengøringstilbehør - Materialer der kræver forskellige vaskemetoder 10

12 - Ideer til gruppearbejde: - Liste over alt produktionsudstyr der anvendes i sterilproduktionen. - Hvilke krav stilles til udstyret? - Hvordan kontrolleres det, at udstyret lever op til kravene? - Hvor ofte kontrolleres det, at udstyret lever op til kravene? - Hvordan kan dokumentationen se ud? Sygeplejerske med speciale kendskab 11

13 Emne: Kontrol, oplægning og emballering af instrumenter Varighed: 7 Undervisningstimer - At deltageren selvstændigt kan udføre aktiviteter, der omfatter inspektion, oplægning, vedligeholdelse samt emballering af instrumenter før sterilisering. - At deltageren er bekendt med hvordan en svejsemaskine fungerer, samt er kvalificeret til selvstændigt at kunne anvende svejsemaskinen. - At deltageren er bekendt med kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for svejsemaskinen og er i stand til selvstændigt at udføre egenkontrolprogrammer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 6. Produktionen med speciel vægt på afsnit 6.2 Inspektion - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 7.2, Emballering - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 16, Kravspecifikation for pakkemateriale - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del III, kapitel 1 afsnit 7, 8 og 9 - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del III, bilag A - DS/EN 868:Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Sterilforsyning I Helsetjenesten, Produktionsprocessen, side og side Visuel inspektion for renhed, funktionskontrol samt vedligeholdelse af instrumenter - Hvad og hvor skal man se efter. - Hvordan skal man forholde sig, hvis et instrument er forurenet - Vedligeholdelse - Reparation - Supplering med nyt instrument. - Oplægning vha. pakkelister - Emballering - Krav og egenskaber til pakkemateriale - Emballeringtyper; non-woven, polyetylen, cellulose, plastlaminatposer, filter og ventil containere, - Beskyttelses tilbehør, bakkeunderlag, diverse spidsbeskyttere m.m. - Emballerings metoder; kuvertpakning, poser, containere - Hvornår og hvilken type pakkemateriale skal man anvende - Etikettering 12

14 - Produktionsudstyr(svejsemaskiner); funktion, vedligeholdelse, kalibrering af svejsetemperatur. - Vis eksempler på forskellige pakkelister, med og uden illustrationer - Vis eksempler på de forskellige pakkematerialer og beskyttelse foranstaltninger - Vis forskellige former for etiketteringssystemer; autoklavetape med skrift, labels, printtryk fra svejsemaskiner m.m. Sygeplejerske med speciale kendskab 13

15 Emne: Sterilisation, sterilisationsmetoder og validering. Varighed: 7 Undervisningstimer - At kursisten kender til principperne bag sterilisation med speciel vægt på sterilisering med mættet vanddamp. - At kursisten er bekendt med hvordan en autoklave fungerer samt er kvalificeret til selvstændigt at kunne laste og tømme en autoklaven. - At kursisten kender begreberne validering og revalidering af autoklaver - At deltageren er bekendt med test-, kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for autoklaven og er i stand til selvstændigt at kunne udføre rutinemæssige testprogrammer - DS/EN 285 Sterilisation Dampautoklaver store autoklaver - DS/EN 556, Sterilisation af medicinsk udstyr, Krav til medicinsk udstyr for at blive mærket Sterilt - EN 554, Sterilisation of medical devices- Validation and routine control of sterilization by moist heat. - DS/EN 866, 1-8, Biologiske systemer til prøvning af sterilisatorer og sterilisationsprocesser - DS/EN 867, 1-8, Ikke biologiske systemer til anvendelse i sterilisatorer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler, del II, bilag A, om kommissionering og proceskvalificering, nye og gamle autoklaver. - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler, del II, Kravspecifikation for Dampautoklaver - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler, del III, Kapitel 2, Eksempel på instruktion for autoklavering - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 17, Kravspecifikation for biologiske indikatorer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 18,. Kravspecifikation for kemiske/ikke biologiske indikatorer - Steriliseringstyper (damp, formalin,plasma, stråle(beta, gamma), etylenoxid, tørsterilisering) herunder tilhørende symboler. - Dampautoklaven; betjening, lastning, testkørsler, kontrol af programforløb, tømning, rengøring, dokumentation og vedligeholdelse - Validering og revalidering af autoklaven Forslag til gruppearbejde; 14

16 - Lav en liste over alle de steriliseringstyper, du kan komme på - Ud fra hver steriliseringstype noteres, hvilke produkter der er mest egnet til den givende steriliseringsform. - Tavleundervisning om dampautoklaven. Under hvert enkelt punkt fremvises - så vidt det er muligt - fysiske eksempler, f.eks. Bowie- Dick test, biologiske test, udskrift fra en autoklave m.m. - Film om autoklavering - Sygeplejerske med speciale kendskab ( 5 timer) - Autoklaveleverandør eller driftstekniker ( 2 timer) 15

17 Emne: Lagerhold, opbevaring og håndtering af sterile og usterile produkter Varighed: 4 undervisningstimer - At kursisten kender principperne for lagerhold og opbevaring herunder kravene til de fysiske rammer, opbevaringstider og betingelser. - At kursisten kan håndterer urene, rene og sterile instrumenter og udstyr iht. gældende procedure. - At deltageren kender kravene for transport og transportveje. - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 3 Ressourcer med vægt på afsnit 3.2 Fysiske rammer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 7, Håndtering, bevarelse, emballering, opbevaring og levering med vægt på afsnit 7.1 og Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 8, Styring af afvigende produkter - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 1, Kravspecifikation for fysiske rammer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 20, Kravspecifikation for produkter indkøbt til lagerhold og distribution. - Definitioner for urent, rent, steril samt tilhørende krav for håndtering ( hvordan skal man være påklædt, hvornår skal man vaske hænder osv.) - Definitioner og tilhørende krav for; egenproduktion, hjælpeprodukter, færdig leverede sterile produkter, utensilier, depotvarer, apotekervarer osv. - Lagertyper; urent-, rent- og sterillager, - Krav til fysiske rammer; design, konstruktion og indretning, krav til miljømæssigt kontrollerede områder og krav til rengøring af lokaler - FIFU princippet - Opbevaringstider og betingelser - Emballering; transportpakning, afdelingspakning, enkeltpakning (Kartoner/æsker/stk.) - Krav til produkter indkøbt til lagerhold og distribution samt korrigerende handling ( hvad gør man hvis noget ikke er som det burde være) - Transport og transportveje; intern uren transport, intern ren transport, transport fra leverandøren, transport midler og metoder. - Fragtbreve, kontrol og godkendelse 16

18 - Vis eksempler på transportpakning, afdelingspakning, enkeltpakning samtidig med, at man viser, hvorledes man skal være påklædt og hvornår der skal vaskes hænder. - Vis eksempler på produkter indkøbt til lagerhold og distribution, der på den ene eller anden måde er beskadigede (støt, hul i emballage, våde osv.) - Gruppeøvelse : Det antages, at man har modtaget en ekstern leveret karton, der er støt i det ene hjørne og tydeligt bærer præg af at have været udsat for fugt. Opgaven er nu at udfylde en ide - klage- og afvigelsesblanket. Et eksempel findes i kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, bilag F. Sygeplejerske med speciale kendskab 17

19 Emne: Elektroniske dokumentationssystemer Varighed: 3 undervisningstimer - At deltageren kender principperne bag elektroniske dokumentationssystemer - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del I, kapitel 6 Produktidentifikation og sporbarhed - Gennemgang af elektroniske dokumentationssystemer opbygning, indhold og muligheder. - Eksempler på forskellige interne og eksterne dokumenters udseende og indhold - Gennemgang af Lunatronic T-DOC system med henblik på indhold og muligheder. - Film der viser det praktiske arbejde med systemet - Getinge-Lunatronic - Sygeplejerske med praktisk erfaring fra anvendelse af et elektronisk dokumentationssystem 18

20 Emne: Repetition Varighed: 7 undervisningstimer - At kursisten har mulighed for at stille afklarende spørgsmål samt mulighed for at få repeteret emner der findes vanskelige - Spørgsmål, svar og diskussioner - Emner der ønskes repeteret skal bekendtgøres senest kl. 12 dagen før af hensyn til planlægningen. Sygeplejerske med speciale kendskab 19

21 Emne: Multible-choice-test Varighed: Ikke fastsat i skrivende stund - At kursisten har certifikat på at have deltaget og bestået kurset - Kursusmaterialet - Forhåbentlig kan vi bruge det meste fra den århusianske uddannelse 20

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende Metoder og kontrol Jytte Hansen Dansk Standard har udgivet en standard DS 2451-12, som omhandler styring af infektionshygiejnen på tandklinikker. Heri angives bl.a. forskellige krav til sterilisationsprocesser

Læs mere

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL INDIKATORER TIL PROCESKONTROL Forebyg smitterisiko SSI markedsfører kvalitetssikrede biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser.

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser

gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser 2 Indholdsfortegnelse Bowie Dick simulations test... 4 Bowie Dick test PCD hulrørsparameter... 5 Bowie Dick test

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR)

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) »FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) 22. 24. september 2014 John S. Sørensen og Kevin Jungløv - ALECTIA Dok nr. 12671763 v1.0 Agenda Introduktion til projektet Udstyr og automatisering

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

1. halvår 2011. 1. halvår 2011

1. halvår 2011. 1. halvår 2011 1. halvår 2011 1. halvår 2011 Praktiske informationer Sådan tilmelder du dig Tilmelding til kurserne kan kun ske ét sted: Det er via vores hjemmeside www.olympus.dk/academy Tilmelding foregår under det

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

KEN AS300. Certificeret som et Klasse IIa produkt KEN A/S. Det uundværlige udstyr til sikker opbevaring af endoskoper.

KEN AS300. Certificeret som et Klasse IIa produkt KEN A/S. Det uundværlige udstyr til sikker opbevaring af endoskoper. KEN AS300 Det uundværlige udstyr til sikker opbevaring af endoskoper. Certificeret som et Klasse IIa produkt Den antiseptiske skab til opbevaring og tørring af varmesensible endoskoper (ESET) AS 300 er

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen.

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen. Esbjerg Sygehus DKC Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen Optikker & Lyslederkabler Karin Meldgaard KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen Karl Storz Endoskopi Tysk familieejet virksomhed, beliggende

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner Getinge 46-serien DESINFICERENDE VASKEMASKINER Hvor mange enheder skal du behandle? Hvilke typer? Getinge 46-serien omfatter maskiner, der præcist matcher dine behov. Andre muligheder Flow-overvågning

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Nominering til Årets Hygiejnepris 2014

Nominering til Årets Hygiejnepris 2014 Hygiejnegruppen ved Sønderborg Kommunale Tandpleje skal have Årets Hygiejnepris 2014 for sin særlige indsats for den gode hygiejne Sønderborg Kommune igangsatte i foråret 2013 en strukturændring, hvor

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 DET ER INDSIGTEN, DER GØR FORSKELLEN Hver gang vi udvikler et nyt

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Inventar til sterilisationen

Inventar til sterilisationen Inventar til sterilisationen - meget mere end inventar - for healthcare clinics inform a/s er et dansk firma, som siden 1981 har udviklet og produceret individuelle indretningsløsninger i tæt samarbejde

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø Indhold: 15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø...246 15.2 Politikker og mål...247 15.3 Miljøklasser og -påvirkninger..248-249 15.4 Sikkerhedsanvisninger...250-251

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen 051219 Sygehus Fyn 41 Hygiejneprojekt lang version 1 Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen Hospital: Sygehus Fyn Svendborg Afdeling: Intensiv

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume.

Indholdsfortegnelse. Resume. Dette er et aktivt dokument. TRYK F5 for at starte. Klik herefter på resume eller punkterne i indholdsfortegnelsen. Nogle af punkterne linker til pdffiler, luk disse pdf-filer for at komme tilbage til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Dolphin. Manual dansk

Dolphin. Manual dansk Dolphin Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Produktoversigt. Sund hud sat i system. BENDO A/S Tlf 56820549 e-mail bendo@bendo.dk

Produktoversigt. Sund hud sat i system. BENDO A/S Tlf 56820549 e-mail bendo@bendo.dk Produktoversigt Sund hud sat i system Sund hud er en god investering Hos Plum tager vi hændernes parti. Vi ved, at de kræver beskyttelse og helst ikke finder sig i skrappe håndrense midler. De ønsker sig

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

BÆKKENVASKERE 736-OS 738-OS. Væghængte fordele - stor kapacitet på minimal plads

BÆKKENVASKERE 736-OS 738-OS. Væghængte fordele - stor kapacitet på minimal plads BÆKKENVASKERE 736-OS 738-OS Væghængte fordele - stor kapacitet på minimal plads Ved manuel lågebetjening sikrer grebenes placering en ergonomisk korrekt arbejdsstilling. Lysbjælke og display viser tydeligt,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere