Grundlæggende undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - EPOS Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende uddannelse for sterilcentralassistenter EPOS Juli 2003

2 Emne: Introduktion Varighed: 2 undervisningstimer - At byde deltageren velkommen samt sørge for, at han/hun langsomt vender sig til undervisningssituationen. - At orientere kursisten om sundhedsvæsnets historiske udvikling - At udveksle erfaringer mellem kursisterne - Velkomst med præsentation af undervisere og kursister, gennemgang af kursets indhold, afmystificering af den uhyggelige multible-choice-test. - Baggrundsviden om sundhedsvæsenets historiske udvikling inden for området sygehusenes organisationsstruktur i forhold til sterilcentraler - Service. Hvad er det? Undervisnings ideer: - En langsom begyndelse med ikke for mange teoretiske facts. Gerne lidt diskussioner og små sjove indslag. - Præsentation af kursister. Parvis introducerer man sin medkursist. - Gruppearbejde med fokus på organisationsstruktur og arbejdsområder. 1

3 Emne: Arbejdsmiljø Kommunikation Varighed: 2 undervisningstimer - At deltageren får indsigt i kommunikationens betydning iht. begrebet services. - Kommunikation i forbindelse med service - Personligudstråling, kropsignaler og stemmeføring - Kommunikationsøvelser; - Hvordan giver jeg beskeder - Hvordan modtager jeg beskeder - Hvordan besvarer jeg opkald på telefonen - Hvad er service for mig - Hvilken service forventer kunden fra mig - Med udgangs punkt i en købmandsbutik illustreres udleveringen af varer fra sterilcentralen. (En kunde går ind i en butik for at købe mælk. Hylderne er tomme. Hvad forventer kunden i den forbindelse? osv.. ) - Kommunikationsuddannet? Krav til underviser: - Underviseren skal have kendskab til arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en sterilcentral samt kendskab til kommunikation i forbindelse med service. 2

4 Emne: Arbejdsmiljø Ergonomi Varighed: 2 undervisningstimer - At deltageren får viden om korrekte arbejdsstillinger. - Ergonomiske forholdsregler - Øvelser i løfteteknik - Fysioterapeut Krav til underviser: - Underviseren skal have kendskab til arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en sterilcentral. Samt kendskab til lagerarbejde og fabriksproduktion generelt. 3

5 Emne: Arbejdsmiljø Sikkerhed Varighed: 1 undervisningstime At deltageren får større viden og forståelse for hvilke sikkerhedsmæssige forholdsregler (stik- og skærelæsioner og uheld med aktive stoffer), der skal overholdes herunder love og regler på området. - Love og regler indenfor området, herunder orientering om sikkerhedsorganisationen samt gennemgang af arbejdsskadeanmeldelse. - Stik- og skærelæsioner. - Uheld med aktive stoffer - Fremvisning af organisationsdiagram for sikkerhedsorganisationen - Beskrivelse af bedriftssundhedstjenesten og arbejdstilsynets - Med udgangspunkt i case hvor person kommer til skade med en nål i bakke (stikskade) gennemgås udfyldelse af skadesanmeldelse. - Uheld med aktive stoffer; med udgangspunkt i de mest typiske kemikalier anvendt ved sterilproduktion - Sikkerhedsleder ( 1 time) Krav til underviser: - Underviseren skal have kendskab til sterilproduktion, typer af skader der er mest forekommende og hvilke kemikalier der anvendes i forbindelse med produktionen. 4

6 Emne: Kravgrundlag og kvalitetsstyringssystemer Varighed: 4 Undervisningstimer - At deltageren får: - k endskab til kravgrundlaget inden for området - k endskab til kvalitetsstyringsbegrebet, som det er udmøntet i ISO kendskab til kvalitetsstyring i forhold til akkreditering/certificering Lovgrundlag: - Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 92 af 7. Februar 2000 om medicinsk udstyr Det medicinske Direktiv, forklaret ud fra kvalitetshåndbog for sterilcentraler, del I, bilag B: Direktivet om medicinsk udstyr herunder CEmærkning. Kvalitetsstyringssystemer: - ISO 9000 EN Standarder: - Europæiske standarder: DS/EN 285, 550, 554, 556, pr.en ISO Hygiejnestandarden: DS 2450/DS2451 Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del I, II og III, kort introduktion. Opbygning og indhold vil blive gennemgået separat. Denne undervisnings seance bliver vældig teoretisk. Ovennævnte baggrundslitteratur skal fremvises for deltageren. En kort gennemgang af oprindelse, indhold og værdi for hvert enkelte dokument bør finde sted. Hensigten er, at kursisten efter gennemgangen får en større forståelse for det teoretiske grundlag, samt indsigt i, hvilke redskaber ledelsen anvender, når retningslinier udarbejdes. - Gruppearbejde med små opgaver i, hvorledes man kan finde informationer i litteraturen. 5

7 - Eventyr - Sygeplejerske med specialekendskab - Dansk Standard 6

8 Emne: Kvalitetshåndbog for sterilcentraler Varighed: 3 undervisningstimer - At deltageren har kendskab til opbygning og indhold i kvalitetshåndbogen for sterilcentraler og kan anvende denne viden i fremstillingen af sterile artikler. - At deltageren kender principperne for dokumentation og dokumentstyring - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del I, II, III, 1. Udgave Detaljeret gennemgang af opbygning og indhold af del I, II, III, efterfulgt af øvelser, der træner deltageren at finde viden inden for forskellige områder vha. håndbogen. - Definitioner på dokument, internt dokument, eksternt dokument og dokumentstyring - Gennemgang af kvalitetshåndbogens del I, kapitel 2 herunder gennemgang af eksempel på dokumenthoved og eksempel på en instruktions opbygning. - Gennemgang af kvalitetshåndbogens del III, kapitel 9, instruktionen om god dokumentations i praksis. Gruppearbejder med cases, der inddrager dele af kvalitetshåndbogen. Sygeplejerske med speciale kendskab 7

9 Emne: Hygiejne Varighed: 7 undervisningstimer At deltageren kan efterleve de krav som produktionen af sterile artikler stiller til personalehygiejne, -beklædning og -adfærd således at deltageren aktivt kan deltage i det infektionsforebyggende arbejde i egen afdeling. - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler, 1. Udgave 2000: - del I kapitel 3, Ressourcer - del II kapitel 2, Kravspecifikation for personalehygiejne, beklædning og adfærd - del III kapitel 8. Eksempel på instruktion for personalebeklædning, adfærd, hygiejne og sikkerhed. - Hygiejnestandarderne - Mikrobiologiens historie - Mikroorganismer ( normal flora, bakterier, vira og prioner) - Smitteveje og spredning - Personlig hygiejne herunder håndhygiejne - Beklædning samt personlige beskyttelsesanordninger - Adfærd - Klassificering af lokaler mhp. rengøring, tryk, temperatur og ventilation - Praktisk øvelse i håndvask - Aftryk af fingre i medie før og efter håndvask - Aftryk af ring, ur o.lign. i medie - Fremvisning af, hvor stor/ lille partikel afgiften er fra forskellige materialer - Orientering om, hvor meget hår, hud, skæl, en person taber dagligt - Find fem fejl (vis to billeder og find hvor personen er klædt forkert på, ring på, hår uden for hat, neglelak, løse halskæder m.m.) - Fremvisning af diverse personlige beskyttelsesanordninger (hatte, masker, forklæder, hansker) - Øvelse i, hvorledes man tager beskyttelsesanordninger på og af korrekt - Øvelse, der viser, hvor mange partikler, der hvivler op, når en dør åbnes Hygiejnesygeplejerske 8

10 Emne: Instrumentlære Varighed: 7 undervisningstimer - At deltageren har kendskab til fremstillingen af kirurgiske instrumenter samt og lærer at pleje og vedligeholde almindelige og specielle kirurgiske instrumenter. - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del II, kapitel 19, Kravspecifikation for kirurgiske instrumenter - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del II, kapitel 13 Kravspecifikation for instrumentolie - Sterilforsyning i Helsetjenesten: Indkøb af instrumenter, side Instrumentfremstilling - Opdeling af instrumenter jf. Martins katalog - Billige/dyre instrumenter - Læren om instrumenternes forskellige navn, udformning og anvendelsesområder - Pleje og vedligeholdelse af instrumenter - Reparation af instrumenter, hvilke type skader kan typisk repareres - Specielle instrumenter; optiker, skoper og lysledere, laparoskopiske instrumenter - Film om instrumentfremstilling - Martins katalog - Film der viser instrumenter i brug - Øvelser hvor den enkelte kursist får lov at arbejde med instrumenterne. Eksempelvis brænde i appelsin, vha. laparoskopiske instrumenter sætte klips i et stykke kød, med nåleholder og pean sy i appelsin. - Fremvise et instrumenter, der ikke er gjort tilstrækkeligt rent, i adskilt form eksempelvis laparoskopiske tænger, ortopædkirurgiske instrumenter m.m. - Øvelser i hvorledes man vedligeholder forskellige instrumenter - Øvelser i hvorledes man kontrollere forskellige instrumenters funktionsevne. - Gruppearbejde vedr. korrosion, silicater m.m. - Instrumentleverandører - Instrumentmagere 9

11 Emne: Rengøring af instrumenter og udstyr Varighed: 7 undervisningstimer - At deltageren kender til principperne bag desinfektion, relevante rengøringsmetoder og udstyr og kan anvende denne viden i forbindelse med rengøringen af instrumenter og udstyr. - At deltageren er bekendt med hvordan en opvaskedekontaminator fungerer samt er kvalificeret til selvstændigt at kunne laste og tømme en opvaskevaskedekontaminator. - At kursisten kender begreberne validering og revalidering af opvaskevaskedekontaminatorer. - At deltageren er bekendt med kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for opvaskedekontaminatoren og er i stand til selvstændigt at udføre egenkontrolprogrammer - Råd og anvisninger om Desinfektion i Sundhedssektoren, udgivet af Den Centrale afdelingen for sygehushygiejne - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II kapitel 7, Kravspecifikationer for opvaskedekontaminatorer, samt kapitel 8, 9, 10, 11,12 og Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del III, kapitel 1, Eksempel på instruktion for behandling af genanvendelsesinstrumenter - Sterilforsyning i Helsetjenesten, Opvaskedekontaminering, side Definition af desinfektion, herunder gennemgang af varmedesinfektion og kemisk desinfektion, samt de mest anvendte desinfektionsmidler. - Gennemgang af forløb med fokus på kritiske punkter; - Manuel rengøring - Maskinel rengøring, (opvaskedekontaminatorer) - Ultralydsbehandling - Rengøringstilbehør ( vand, sæber, afspændingsmidler, piberensere, børster, trykluftpistoler m.m.) - Tørreskabe - Vurdering af valg af rengøringsmetode til forskelligt udstyr - Leverandør brugsanvisninger - Produktionsudstyr; Opbygning, funktion, program valg, test, egenkontrol - Rengøringstest - Der bør i undervisningen fremvises eksempler på; - Indsatser, studser og koblinger til dekontaminatorer - rengøringstilbehør - Materialer der kræver forskellige vaskemetoder 10

12 - Ideer til gruppearbejde: - Liste over alt produktionsudstyr der anvendes i sterilproduktionen. - Hvilke krav stilles til udstyret? - Hvordan kontrolleres det, at udstyret lever op til kravene? - Hvor ofte kontrolleres det, at udstyret lever op til kravene? - Hvordan kan dokumentationen se ud? Sygeplejerske med speciale kendskab 11

13 Emne: Kontrol, oplægning og emballering af instrumenter Varighed: 7 Undervisningstimer - At deltageren selvstændigt kan udføre aktiviteter, der omfatter inspektion, oplægning, vedligeholdelse samt emballering af instrumenter før sterilisering. - At deltageren er bekendt med hvordan en svejsemaskine fungerer, samt er kvalificeret til selvstændigt at kunne anvende svejsemaskinen. - At deltageren er bekendt med kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for svejsemaskinen og er i stand til selvstændigt at udføre egenkontrolprogrammer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 6. Produktionen med speciel vægt på afsnit 6.2 Inspektion - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 7.2, Emballering - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 16, Kravspecifikation for pakkemateriale - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del III, kapitel 1 afsnit 7, 8 og 9 - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del III, bilag A - DS/EN 868:Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Sterilforsyning I Helsetjenesten, Produktionsprocessen, side og side Visuel inspektion for renhed, funktionskontrol samt vedligeholdelse af instrumenter - Hvad og hvor skal man se efter. - Hvordan skal man forholde sig, hvis et instrument er forurenet - Vedligeholdelse - Reparation - Supplering med nyt instrument. - Oplægning vha. pakkelister - Emballering - Krav og egenskaber til pakkemateriale - Emballeringtyper; non-woven, polyetylen, cellulose, plastlaminatposer, filter og ventil containere, - Beskyttelses tilbehør, bakkeunderlag, diverse spidsbeskyttere m.m. - Emballerings metoder; kuvertpakning, poser, containere - Hvornår og hvilken type pakkemateriale skal man anvende - Etikettering 12

14 - Produktionsudstyr(svejsemaskiner); funktion, vedligeholdelse, kalibrering af svejsetemperatur. - Vis eksempler på forskellige pakkelister, med og uden illustrationer - Vis eksempler på de forskellige pakkematerialer og beskyttelse foranstaltninger - Vis forskellige former for etiketteringssystemer; autoklavetape med skrift, labels, printtryk fra svejsemaskiner m.m. Sygeplejerske med speciale kendskab 13

15 Emne: Sterilisation, sterilisationsmetoder og validering. Varighed: 7 Undervisningstimer - At kursisten kender til principperne bag sterilisation med speciel vægt på sterilisering med mættet vanddamp. - At kursisten er bekendt med hvordan en autoklave fungerer samt er kvalificeret til selvstændigt at kunne laste og tømme en autoklaven. - At kursisten kender begreberne validering og revalidering af autoklaver - At deltageren er bekendt med test-, kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for autoklaven og er i stand til selvstændigt at kunne udføre rutinemæssige testprogrammer - DS/EN 285 Sterilisation Dampautoklaver store autoklaver - DS/EN 556, Sterilisation af medicinsk udstyr, Krav til medicinsk udstyr for at blive mærket Sterilt - EN 554, Sterilisation of medical devices- Validation and routine control of sterilization by moist heat. - DS/EN 866, 1-8, Biologiske systemer til prøvning af sterilisatorer og sterilisationsprocesser - DS/EN 867, 1-8, Ikke biologiske systemer til anvendelse i sterilisatorer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler, del II, bilag A, om kommissionering og proceskvalificering, nye og gamle autoklaver. - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler, del II, Kravspecifikation for Dampautoklaver - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler, del III, Kapitel 2, Eksempel på instruktion for autoklavering - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 17, Kravspecifikation for biologiske indikatorer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 18,. Kravspecifikation for kemiske/ikke biologiske indikatorer - Steriliseringstyper (damp, formalin,plasma, stråle(beta, gamma), etylenoxid, tørsterilisering) herunder tilhørende symboler. - Dampautoklaven; betjening, lastning, testkørsler, kontrol af programforløb, tømning, rengøring, dokumentation og vedligeholdelse - Validering og revalidering af autoklaven Forslag til gruppearbejde; 14

16 - Lav en liste over alle de steriliseringstyper, du kan komme på - Ud fra hver steriliseringstype noteres, hvilke produkter der er mest egnet til den givende steriliseringsform. - Tavleundervisning om dampautoklaven. Under hvert enkelt punkt fremvises - så vidt det er muligt - fysiske eksempler, f.eks. Bowie- Dick test, biologiske test, udskrift fra en autoklave m.m. - Film om autoklavering - Sygeplejerske med speciale kendskab ( 5 timer) - Autoklaveleverandør eller driftstekniker ( 2 timer) 15

17 Emne: Lagerhold, opbevaring og håndtering af sterile og usterile produkter Varighed: 4 undervisningstimer - At kursisten kender principperne for lagerhold og opbevaring herunder kravene til de fysiske rammer, opbevaringstider og betingelser. - At kursisten kan håndterer urene, rene og sterile instrumenter og udstyr iht. gældende procedure. - At deltageren kender kravene for transport og transportveje. - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 3 Ressourcer med vægt på afsnit 3.2 Fysiske rammer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 7, Håndtering, bevarelse, emballering, opbevaring og levering med vægt på afsnit 7.1 og Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, kapitel 8, Styring af afvigende produkter - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 1, Kravspecifikation for fysiske rammer - Kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del II, kapitel 20, Kravspecifikation for produkter indkøbt til lagerhold og distribution. - Definitioner for urent, rent, steril samt tilhørende krav for håndtering ( hvordan skal man være påklædt, hvornår skal man vaske hænder osv.) - Definitioner og tilhørende krav for; egenproduktion, hjælpeprodukter, færdig leverede sterile produkter, utensilier, depotvarer, apotekervarer osv. - Lagertyper; urent-, rent- og sterillager, - Krav til fysiske rammer; design, konstruktion og indretning, krav til miljømæssigt kontrollerede områder og krav til rengøring af lokaler - FIFU princippet - Opbevaringstider og betingelser - Emballering; transportpakning, afdelingspakning, enkeltpakning (Kartoner/æsker/stk.) - Krav til produkter indkøbt til lagerhold og distribution samt korrigerende handling ( hvad gør man hvis noget ikke er som det burde være) - Transport og transportveje; intern uren transport, intern ren transport, transport fra leverandøren, transport midler og metoder. - Fragtbreve, kontrol og godkendelse 16

18 - Vis eksempler på transportpakning, afdelingspakning, enkeltpakning samtidig med, at man viser, hvorledes man skal være påklædt og hvornår der skal vaskes hænder. - Vis eksempler på produkter indkøbt til lagerhold og distribution, der på den ene eller anden måde er beskadigede (støt, hul i emballage, våde osv.) - Gruppeøvelse : Det antages, at man har modtaget en ekstern leveret karton, der er støt i det ene hjørne og tydeligt bærer præg af at have været udsat for fugt. Opgaven er nu at udfylde en ide - klage- og afvigelsesblanket. Et eksempel findes i kvalitetshåndbogen for sterilcentraler del I, bilag F. Sygeplejerske med speciale kendskab 17

19 Emne: Elektroniske dokumentationssystemer Varighed: 3 undervisningstimer - At deltageren kender principperne bag elektroniske dokumentationssystemer - Kvalitetshåndbog for sterilcentraler del I, kapitel 6 Produktidentifikation og sporbarhed - Gennemgang af elektroniske dokumentationssystemer opbygning, indhold og muligheder. - Eksempler på forskellige interne og eksterne dokumenters udseende og indhold - Gennemgang af Lunatronic T-DOC system med henblik på indhold og muligheder. - Film der viser det praktiske arbejde med systemet - Getinge-Lunatronic - Sygeplejerske med praktisk erfaring fra anvendelse af et elektronisk dokumentationssystem 18

20 Emne: Repetition Varighed: 7 undervisningstimer - At kursisten har mulighed for at stille afklarende spørgsmål samt mulighed for at få repeteret emner der findes vanskelige - Spørgsmål, svar og diskussioner - Emner der ønskes repeteret skal bekendtgøres senest kl. 12 dagen før af hensyn til planlægningen. Sygeplejerske med speciale kendskab 19

21 Emne: Multible-choice-test Varighed: Ikke fastsat i skrivende stund - At kursisten har certifikat på at have deltaget og bestået kurset - Kursusmaterialet - Forhåbentlig kan vi bruge det meste fra den århusianske uddannelse 20

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 Tillægget Ingen tabere, kun vindere iso klinikken Termisk desinfektion Ikke alle klinikker tester autoklaver Autoklave efter hospitalsstandard Sparer tid og penge Vandkvaliteten

Læs mere

Forord. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

Forord. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien Forord I 2006 bliver der udviklet et nyt kursus inden for processtyring det får titlen Styring, regulering og overvågning SRO og undervisningen vil foregå på et helt nyt procesanlæg, hvor SRO foretages

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Aarhus Tandlægeskole 6. udgave 2013 Hygiejneudvalget Institut for Odontologi og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og kliniske tandteknikere Faculty of Health

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

- forudsætninger for egenkontrol

- forudsætninger for egenkontrol Hygiejne i kabyssen - forudsætninger for egenkontrol DEL 1 Til Kontor og skib 1 Indholdsfortegnelse 2 1.0. Ansvar og myndighed 8 2.0. Kontrol og tilsyn 12 3.0. HACCP og egenkontrol 14 4.0. Proviantering

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Berøringsfrit håndtag

Berøringsfrit håndtag Berøringsfrit håndtag Færre sygehusinfektioner på de danske sygehuse Gruppe B230 2. semester Elektronik & IT Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Afleveres 25. maj

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Afsluttende rapport Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Indhold Hvad er WTR projektet?... 4 De fem delprojekter... 5 Indledning... 6 Delprojekt

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse 1. Formål...4 Målsætning....4 Kvalitetssystemets opbygning....4 3. Definitioner...6 Multitime system:... 6

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 48096 Udviklet af: Jette C. Svenningsen SOSU Nord Videre- og efteruddannelsesafdelingen, VEU 9000 Aalborg Tlf.: 7221

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.2 September 2012 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994 Version

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere