Anmodning om FSC-varemærkelicens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning om FSC-varemærkelicens"

Transkript

1 Version af Udfyldes og sendes til Anmodning om FSC-varemærkelicens FSC Danmark, Skolegade 19A. 4., 8000 Aarhus C / - Ved spørgsmål kontakt: Herved beder vi om tilladelse til brug af FSC s varemærker ( FSC, Forest Stewardship Council og FSClogoet) til at reklamere for vores FSC-certificerede produkter og/eller vores engagement i FSC-sagen. Med underskrivelsen af denne aftale samtykker vi til vedhæftede licensaftale mellem FSC Danmark (Licensudsteder) og vores virksomhed (licenstager) og forpligter os samtidig til, at vi til hver en tid vil fremsende enhver varemærkebrug til godkendelse før offentliggørelse, samt at vi er indforstået med at betale en årlig afgift for de kontrolydelser, vi modtager, som en del af registreringen. Du bedes vælge den kategori, som passer bedst på din virksomhed og jeres status på FSC-produkter, samt hvilken varemærkelicens-kategori du ønsker at blive placeret i. Du vil finde nærmere oplysninger om kategorierne i licensaftalen nederst i dette dokument. Vælg kategori Vi ønsker at føre FSC-certificerede produkter, men gør det ikke på nuværende tidspunkt Vi fører FSC-certificerede produkter Kategori 0* Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Firmanavn 1. kontaktperson 2. kontaktperson Tlf: Tlf: Adresse Postnummer Land By Hjemmeside Dato By Underkskrift Vigtigt: Når I ønsker at bruge FSC s varemærker i forbindelse med produkter, er det et krav, at I sammen med varemærkebrugen fremsender et bevis for, at produkterne er FSC-certificerede i form af følgesedler, ordrebekræftelser eller fakturaer. Disse dokumenter skal indeholde leverandørens (den I køber produkterne af) CoC-nummer samt vise, hvilke af produkterne der er FSC-certificerede. (Følsomme informationer må gerne overstreges. Al dokumentation behandles fortroligt.) Dokumenter bruges af FSC Danmark til at tjekke produkternes ægthed forud for varemærkegodkendelsen. Bemærk: FSC-logoet er registreret som et verdensomspændende varemærke og dermed beskyttet. Derfor kan misbrug af logoet blive retsforfulgt og idømt en bøde. * For ngo'er (kategori 0) er en separat aftale påkrævet. Kontakt os venligst om dette.

2 Markedsføringsområder med FSC Udfyld nedenstående statistiske oplysninger om din virksomhed. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og kun blive brug i forbindelse med din registrering. Sendes til Firmanavn: Antal Filialer / butikker Hvor vil I gerne gøre brug af FSC? Brochurer/kataloger Hjemmeside Webshops Events Prisskilte POS-Materiale CSR Rapport Andet Virksomhedens omsætning Virksomhedstype Forhandler FSC-produkter til slutbrugere Bruger FSC-certificerede produkter Rådgiver omkring FSC-certificering af produkter eller om FSC som system NGO Uddannelsesinstitution / forskningsenhed Medier FSC Netværk Andet: Hvad vil du gerne markedsføre? FSC som system og koncept Salg af FSC-produkter Rådgivning om FSC Egen brug af FSC-produkter Andet Kommentarer / yderligere informationer til FSC Danmark i forbindelse med registreringen?

3 Licens- og serviceaftale for FSC-licenstagere Præambel Forest Stewardship Council A.C. ( FSC AC ), med hjemsted på adressen Calle Margarita Maza de Juárez # 422, Col. Centro, Oaxaca, Oaxaca, México, er en international non-profit medlemsorganisation, der er oprettet med henblik på at fremme ansvarlig drift af verdens skove. FSC AC er indehaver af de varemærker, der er anført i bilag 1. FSC Global Development ( FSC GD ) er et helejet selskab med begrænset hæftelse under FSC AC, stiftet i henhold til tysk ret: Bonn HRB 15990, med hjemsted på adressen Charles-de-Gaulle Str. 5, Bonn, Tyskland. FSC GD driver FSC s licensprogram, der omfatter licensering af FSC s varemærker. FSC International Center GmbH ( FSC IC ) er et helejet, tysk, nonprofit selskab med begrænset hæftelse under FSC AC, stiftet i henhold til tysk ret: Bonn HRB 12589, med hjemsted på adressen Charles-de-Gaulle Str. 5, Bonn, Tyskland. FSC IC administrerer og udvikler certificeringsstandarder og -politikker. TSP, der er en forkortelse af FSC s leverandør af varemærkeydelser (FSC Trademark Service Provider), er en lovligt etableret og uafhængig FSC-partnerorganisation (et nationalt FSC-kontor), der fremmer ansvarlig drift af verdens skove på nationalt plan. Virksomheden er bemyndiget af FSC GD til at sublicensere det licenserede materiale, således som anført i bilag 1, til ikkecertifikathavere. Licenstager er en enhed eller en enkeltperson, der ønsker at gøre brug af det licenserede materiale i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er anført heri. Licenstager forpligter sig til at fremme miljøvenlig, socialt ansvarlig og økonomisk sund drift af verdens skove og at tage afstand og afholde sig fra uacceptabel adfærd i skovene og overtrædelse af principperne og kriterierne i FSC s certificeringsordning. Således aftales følgende: 1 Definitioner og fortolkninger 1.1 Aftale betyder nærværende aftale, herunder alle bilag, FSC s varemærkekrav, FSC s certificeringskrav og alle øvrige tillæg med de ændringer, der til enhver tid måtte være foretaget i den seneste udgave. Alle sådanne dokumenter udgør en integreret del af denne aftale. 1.2 FSC-certificering, således som den finder anvendelse, såfremt licenstager søger at blive certificeret, kræver en revisionskontrol og en formel godkendelse fra en FSCakkrediteret certificeringsenhed, som bekræfter, at en FSC-licenstager overholder kravene til FSC-certificering. 1.3 FSC s certificeringskrav, i det omfang, de finder anvendelse, betyder dokumenter (f.eks. certificeringspolitikker, standarder, vejledende meddelelser og øvrig dokumentation) i relation til FSC s certificeringsordning, således som udviklet af FSC s politikker og standardordninger og som påkrævet for at anvende FSC s certificeringsordning i den seneste udgave. 1.4 FSC s certificeringsordning, i det omfang, den finder anvendelse, er udviklet med henblik på at give mulighed for uafhængig tredjepartscertificering af miljøvenlig, socialt ansvarlig og økonomisk sund skovdrift som en markedsmekanisme, der gør det muligt for producenter og forbrugere at identificere og købe tømmer og øvrige skovprodukter fra veldrevne skove. 1.5 FSC s netværk betyder FSC AC og alle dennes datterselskaber, herunder globale partnere såsom TSP, der arbejder for ansvarlig forvaltning af verdens skove på lokalt plan og er antaget og handler i henhold til en kontrakt og fortrolighedsaftale med FSC AC og/eller et af dennes datterselskaber. 1.6 FSC s varemærkekrav henviser til alle dokumenter, der er udarbejdet af FSC GD vedrørende ikkecertifikathaverens brug af varemærker, særligt FSC s varemærkestandard FSC-STD Licenseret materiale betyder de FSC-varemærker, der er licenseret i henhold til aftalen, og således som anført i bilag Prisfastsættelsesmodel viser de gebyrer, der skal betales til TSP, og som er anført i bilag Tredjeparter betyder parter (dvs. personer, organisationer, selskaber eller grupper af personer), som ikke er part i nærværende aftale eller udtrykkeligt er nævnt heri TSP s database er et computerbaseret system, der indeholder data om TSP og licenstager, og som findes på I tilfælde af og kun i det omfang der måtte være uoverensstemmelse mellem afsnittene i nærværende aftale og alle bilag, FSC s varemærkekrav, FSC s certificeringskrav og alle og øvrige tillæg dertil, skal bilagene, FSC s varemærkekrav, FSC s certificeringskrav og alle øvrige tillæg dertil have forrang. 2 Formålet med licensen 2.1 TSP tildeler herved licenstager en royaltyfri, genkaldelig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at anvende det licenserede materiale til salgsfremmende foranstaltninger i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er anført heri, og FSC s varemærkekrav. Salgsfremmende foranstaltninger omfatter ikke varemærkning. 2.2 Licensen tildeles for Danmark, Færøerne og Grønland. 2.3 Overdragelse af licensen og tildeling af en sublicens til tredjepart er ikke tilladt. 2.4 TSP erklærer over for licenstager, at FSC er indehaver af de varemærker, der er anført i bilag 1, og at TSP af FSC AC er berettiget til at tildele licenstager de rettigheder og licenser, der herved tildeles eller aftales. FSC AC tager forbehold for alle yderligere rettigheder vedrørende sine varemærker, særligt hvad angår brug eller licensrettigheder, uanset form. 3 Formål med ydelser og gebyrer 3.1 TSP skal, på licenstagers anmodning, levere tilstrækkelige oplysninger vedrørende den præcise brug af det licenserede materiale og godkende al brug af varemærker. 3.2 Licenstager accepterer at betale de gebyrer, der er anført i prisfastsættelsesmodellen, og som er anført i bilag 2. Gebyrerne skal betales af licenstager senest 14 dage efter modtagelse af en faktura. Prisfastsættelsesmodellen kan blive revideret af TSP en gang årligt. Hvis parterne ikke gensidigt er enige om en revideret prisfastsættelsesmodel, der foreslås af TSP, skal aftalen automatisk ophøre tre måneder efter, at TSP har indført den nye prisfastsættelsesmodel, uden behov for at sende en særskilt meddelelse om ophør. 4 Indarbejdelse af varemærke- og certificeringskrav 4.1 FSC s certificeringskrav og FSC s varemærkekrav anses for at være en integreret del af den seneste udgave af aftalen og offentliggøres på hvor licenstager er ansvarlig for at hente dem. 4.2 Parterne aftaler, at FSC AC og dennes datterselskaber til enhver tid og efter eget valg på vegne af FSC AC forbeholder sig ret til at modificere FSC s certificeringskrav og FSC s varemærkekrav i overensstemmelse med den fastlagte procedure for sådanne ændringer. 5 Licenstagers forpligtelser 5.1 Licenstager skal gøre brug af de tildelte rettigheder i god tro og i overensstemmelse med nærværende aftales vilkår og betingelser og skal handle i overensstemmelse med alle rimelige instrukser fra TSP. 5.2 Licenstager skal indhente forudgående godkendelse hos

4 TSP af enhver form for brug af varemærker i overensstemmelse med FSC s varemærkekrav. 6 Kvalitet og opretholdelse af de licenserede materialer 6.1 Parterne er enige om, at TSP skal have ret til at anmode om prøver eller oplysninger om produkter, salgsfremmende materiale eller ydelser, der skal sælges eller leveres som licenseret materiale, med henblik på at vurdere overensstemmelsen med nærværende aftale og dokumentere brug af det licenserede materiale (f.eks. prøver eller salgsfremmende materiale). 6.2 TSP erklærer og garanterer, at FSC AC vil udfolde alle kommercielt rimelige bestræbelser på at opretholde de immaterielle rettigheder, der knytter sig til det licenserede materiale. Registrering af licenseret materiale som varemærker sker efter FSC AC s eget valg. 7 Beskyttelse af varemærker og krænkelser 7.1 Licenstager accepterer ikke at indarbejde, bruge, tillade brug af, registrere eller forsøge at registrere en del af det licenserede materiale som varemærke, handelsnavn, domænenavn eller firmanavn eller en del deraf, eller en term eller oversættelse, der har samme betydning som ovenstående, eller et ord, symbol eller billede, eller en kombination deraf, der er forvekslelig med ovenstående. 7.2 I tilfælde af, at licenstager bliver bekendt med en potentiel krænkelse af det licenserede materiale, eller på anden måde bliver udsat for trusler eller modarbejdet af tredjemand, skal licenstager omgående give meddelelse til TSP og/eller FSC GD. 8 Transparens, databeskyttelse, databehandling og direct marketing 8.1 TSP respekterer og beskytter licenstagers privatliv og vil ikke dele, sælge, udleje eller på anden måde offentliggøre licenstagers personlige oplysninger til tredjemand uden licenstagers samtykke, medmindre dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller en kendelse afsagt af en domstol i en kompetent myndighed eller et ministerium. 8.2 Licenstager bemyndiger TSP, FSC AC og disses datterselskaber til at offentliggøre licenstagers firmanavn og adresse, det tildelte licensnummer og licensaftalen, herunder licenstagers status i TSP s database med henblik på at sikre fuld transparens og ægthed. Det aftales, at alle de data, der vedrører nærværende aftale, brug af det licenserede materiale og alle godkendelser, skal overvåges af TSP og offentliggøres til FSC AC og dennes datterselskaber. Licenstager bemyndiger TSP til at dele sine kontaktoplysninger med alle medlemmer af FSC s netværk med henblik på at styrke TSP s ordning og bidrage til FSC AC s mission om at fremme ansvarlig drift af verdens skove. Derudover accepterer licenstager, at FSC s netværk må anvende disse kontaktoplysninger til formål, der vedrører direct marketing, dvs. til at promovere FSC s certificeringsordning. Licenstager kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger til formål, der vedrører direct marketing. 9 Suspendering af licensen 9.1 TSP er berettiget til at suspendere de tildelte rettigheder i henhold til nærværende aftale med omgående virkning i tilfælde af, at licenstager misligholder aftalen og/eller undlader at overholde nærværende aftale. 9.2 I tilfælde af suspendering skal licenstager omgående ophøre med brugen af det licenserede materiale og anerkender, at TSP er forpligtet til at efterprøve licenstagers overholdelse af nærværende bestemmelse. Såfremt det er påkrævet med en fysisk inspektion i den forbindelse for at tilbagekalde beslutningen om at suspendere licensen, og licenstager accepterer en sådan inspektion, skal licenstager være ansvarlig for at afholde udgiften til sådanne fysiske inspektioner Nærværende aftale skal træde i kraft ved begge parters underskrift på datoen for den sidste underskrift Nærværende aftale indgås for en periode på fem år, medmindre den skriftligt forlænges eller bringes til ophør i overensstemmelse med de nedenfor anførte underafsnit Nærværende aftale kan opsiges af begge parter med fire ugers skriftligt varsel TSP er berettiget til at opsige nærværende aftale af vigtige årsager og med omgående virkning ved skriftlig meddelelse derom. En vigtig årsag anset særligt for at være indtruffet, såfremt licenstager: undlader at overholde kravene i nærværende aftale bevidst eller ved uagtsomhed miskrediterer eller beskadiger TSP s eller FSC AC s omdømme og/eller disses datterselskabers omdømme. 11 Lovvalg og værneting, ADR 11.1 Denne aftale er udarbejdet i henhold til og skal være omfattet af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark Parterne skal ved forhandling søge at løse enhver tvist, uoverensstemmelse eller ethvert krav, der udspringer af eller knytter sig til nærværende aftale, herunder misligholdelse og ophør af aftalen Såfremt sådanne forhandlinger mislykkes, skal en eventuel tvist afgøres endeligt i henhold til det tyske voldgiftsinstituts regler for behandling af voldgiftssager og de supplerende regler for fremskyndet sagsbehandling ( uden mulighed for at prøve kravet ved de ordinære domstole. Voldgiftsretten skal have sæde i Køln, Tyskland. Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer. Tysklands materielle ret skal være gældende for tvisten. Voldgiftssagen føres på engelsk. 12 Diverse 12.1 Nærværende aftale udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende aftalens genstand, medmindre en erklæring eller garanti vedrørende nærværende aftale er ulovlig, og bortset fra, hvad der udtrykkeligt måtte henvises eller refereres til heri, og erstatter alle tidligere aftaler, erklæringer, skriftlige dokumenter, forhandlinger eller overenskomster desangående. Ændringer, tilretninger og/eller øvrige justeringer af nærværende aftale, samt ændringer til nærværende afsnit, skal bekræftes skriftligt for at være retligt bindende. Bevisbyrden ligger hos den part, der henholder sig til en mundtlig aftale, der måtte have forrang for aftalen I tilfælde af, at en part på et hvilket som helst tidspunkt undlader at håndhæve en eller flere bestemmelser i nærværende aftale, eller en rettighed eller en misligholdelsesbeføjelse, der er til rådighed i henhold til lovgivningen eller billighedsretten, eller undlader at udnytte en option, der er givet i henhold til aftalen, skal dette ikke udgøre et afkald på en sådan bestemmelse, rettighed, misligholdelsesbeføjelse eller option eller på nogen måde påvirke nærværende aftales gyldighed Såfremt en bestemmelse i nærværende aftale måtte vise sig at være ugyldig, eller såfremt nærværende aftale indeholder en undladelse, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. I stedet for den ugyldige bestemmelse skal der anses for at være aftalt en gyldig bestemmelse, der kommer tættest på parternes hensigt i forretningsmæssigt øjemed. Tilsvarende skal gælde i tilfælde af en undladelse Nærværende aftale er udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelser eller uforenelighed mellem den engelske og den danske udgave, skal den engelske udgave have forrang. 10 Varighed og opsigelse af aftalen

5 Bilag 1: Licenserede materialer 1 FSC AC s varemærker 1.1 Logo med v-tegn- og træ 1.2. FSC 1.3 Forest Stewardship Council Annex 2: Prismodel Kategorier* Kategori 0: Registrering af NGO er der formidler om FSC og ikke sælger produkter, og webshops med FSC-omsætning under kr. Kategori 1: Webshop (over kr. i FSComsætning) Kategori 2: Registrering og op til 5 godkendelser om året Kategori 3: Registrering og op til 15 godkendelser om året Kategori 4: Registrering og ubegrænset antal godkendelser om året Kategori 5: Egenkontrol og godkendelse Pris pr år 0 DKK 750 DKK 1500 DKK 4500 DKK 5250 DKK 6500 DKK * Antallet af godkendelser, som afgør valget af kategori, afhænger af antallet af publikationer (katalog, brochure, hjemmeside, etc.) samt antallet af leverandører. 1 godkendelse = 1 publikation med FSC-certificerede produkter fra max 5 leverandører.

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council mellem Licensaftale for FSC-certificeringsordningen (1) FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle Strasse 5, 53113 Bonn, Tyskland, repræsenteret ved den administrerende

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council mellem Licensaftale for FSC-certificeringsordningen (1) FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle Strasse 5, 53113 Bonn, Tyskland, repræsenteret ved den administrerende

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council mellem Licensaftale for FSC-certificeringsordningen (1) FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle Strasse 5, 53113 Bonn, Tyskland, repræsenteret ved den administrerende

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING NAVN OG ADRESSE: (i det følgende kaldet: Fair Trees producent )...... CVR-NR.:...... er ved underskrivelse af denne erklæring producent af Fair Trees juletræer og udsteder

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy generel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale

Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale Aftale om fortrolighed mellem [Myndighed] [Adresse] [Postnummer] [By] (Herefter benævnt Bestiller) og [Indsættes når aftalen indgås] (Herefter benævnt OPP-selskabet) (I

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Samarbejdsaftale mellem Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Herefter kaldet kunden og ParkZone A/S Valhøjs Alle 174-176 2610 Rødovre CVR-nr.: 27 39 66

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE DHF BARTER AFTALE i samarbejde med Svendborg Kommune 22.oktober 2012 21. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Formål... 3 II. Aftalens omfang... 4 III. Aftalens varighed... 4 IV. Aftalens rettigheder...

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., ("OB"), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626.

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., (OB), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626. LEVERANDØRBETINGELSER Denne leverandøraftale ("Aftalen") finder anvendelse på producenters, handelsselskabers, forhandleres og importørers ("Leverandøren") upload og brug af informationer om produkter

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere