Om Fyns Kran Udstyr A/S. About Fyns Kran Udstyr A/S PROFIL / PROFILE. Aalborg Esbjerg Vallensbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Fyns Kran Udstyr A/S. About Fyns Kran Udstyr A/S PROFIL / PROFILE. Aalborg +45 96 34 59 00. Esbjerg +45 75 12 36 00. Vallensbæk +45 43 56 54 00"

Transkript

1

2 PROFIL / PROFILE Om Fyns Kran Udstyr A/S Hos Fyns Kran Udstyr A/S er vi bevidste om den konstante udvikling på markedet og har fokus på kundernes behov nu og i fremtiden nationalt som internationalt. Virksomheden har i dag ca. 100 engagerede og kompetente medarbejdere i Danmark og Singapore. Medarbejderne er et mix af yngre og mere erfarne medarbejdere, som tilsammen udgør et effektivt team med den rette knowhow. Med danske afdelinger beliggende i,, København, og samt 17 mobile serviceenheder, er vi landsdækkende og kan tilbyde vore kunder en hurtig og samtidig kvalificeret service. Vores mission er at tilbyde løftegrej, stålwirer, tovværk, taljer, kraner samt beslægtet udstyr til industri, marine og offshore sektoren, som skaber effektivitet og sikkerhed for vore kunder. Vi har et bredt produktsortiment til fordel for vore kunder, som dermed kan optimere deres indkøbsprocesser, idet vi kan tilbyde totale løsninger i høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Vore leverandører hører til de førende udbydere i verden. For yderligere information se venligst hvor De kan læse mere om virksomheden og hvor produktkataloget, som opdateres kontinuerligt kan downloades. About Fyns Kran Udstyr A/S Fyns Kran Udstyr A/S is conscious of the constant development on the market and has focus on the customers needs now and in the future nationally and internationally. Today the company has approx. 100 engaged and skilled employees in Denmark and Singapore. Our employees are a mix of younger and more experienced people which together makes a team with the necessary know-how. With Danish branches situated in,, Copenhagen, and and 17 mobile service units, we cover the whole of Denmark and offer our customers a fast and also qualified service. Our mission is to offer lifting gear, steel wire ropes, fibre ropes, hoists, cranes and related equipment for the industry, marine and offshore sector creating effectiveness and safety for our customers. We have a wide range of products for the benefit of our customers which in this way are able to optimize their purchasing procedures as we can offer complete solutions in a high quality at competitive prices. Our suppliers are among the leading providers worldwide. For further information please see where you can read more about the company and download the catalogue, which is continuously updated. Version 6.0 Marts 2010

3 SERVICE & UDLEJNING -1 Udlejningsgrej Hvornår kan det betale sig at leje i stedet for at købe sit løftegrej? Hvis De i forbindelse med reparations- eller montagearbejder har behov for løftegrej og transportmateriel, som efter arbejdets udførelse ikke vil finde anvendelse i længere tid, er den tidsmæssigt begrænsede leje billigere end at købe. Fordele: - Overskuelige omkostninger ved kal.kulation på arbejder - Ingen investering som binder kapital - Ingen vedligeholdelses- og opbevaringsomkostninger i den ubenyttede tid - Altid et garanteret sikkert og pålideligt udstyr til rådighed ved behov Foruden de aftalte lejepriser kan der kun opstå ekstra omkostninger ved overbelastning eller misbrug af grejet. Rekvirér venligst lejebetingelser. I vort lejeprogram finder De et bredt program af testet og certificeret løftegrej, som garanterer Dem absolut sikkert grej til en konkurrencedygtig pris. Hire of Lifting Gear When will it be an advantage to hire ones lifting gear instead of buying it? If there is a need for lifting gear and transport material in connection with repair or assembly works and there will be no need for the gear in a long period after the work has been done, the temporal limited hire can offer economic advantages over outright purchase. Advantages: - Hiring allows more accurate project cost control, as charges are readily identifiable - Hiring does not involve capital costs, and therefore frees capital for other uses - Hiring means that you don t have to worry about storage and maintenance costs - Always a gauranteed safe and reliable gear at disposal Besides the prices for hire agreed upon extra costs may only occur if the gear has been overloaded or misused. Please call for terms of hire. The tested and certified lifting gear in our comprehensive hire programme can be hired at competitive prices. Elkædetaljer 3 x 400 volt 50 Hz Electric Chain Hoists 3 x 400 volt 50 Hz Vare nr. / Hejsehøjde / Lifting height WLL Item no. m tons/tonnes , , ,00

4 -2 SERVICE & UDLEJNING Håndkædetaljer Manuel Chain Hoists Vare nr. / Hejsehøjde / Lifting height WLL Item no. m tons/tonnes , , , , , , ,5 Lufttaljer Air Hoists Vare nr. / Hejsehøjde / Lifting height WLL Item no. mtr tons/tonnes , ,0 Skraldetaljer Lever Chain Hoists Vare nr. / Hejsehøjde / Lifting height WLL Item no. m tons/tonnes ,0 0, ,5 1, ,0 1, ,5 3, ,0 3, ,0 6,00 Tirfor Taljer Tirfor Machines Vare nr. / Beskrivelse / WLL Item no. Description tons/tonnes Tirfor talje med 20m wire TU-16 1, Tirfor talje med 20m wire TU-32 3, Tirfor talje med 20m wire T-508 0,8

5 SERVICE & UDLEJNING -3 Hydraulik, diverse Hydraulic, various Vare nr. / Item no. Beskrivelse / Description Manifold A-122-2, 2-vejs/ Manifold A-122-2, 2-way block Manifold A-122-4, 4-vejs / Manifold A-122-4, 4-way block Slange incl. kobling, L = 2 m / Hose incl. coupler, L = 2 m Flangespreder FLS-85-U, i kasse / Flange spreder FLS-85-U, in box 9507 Kiledonkraft HWJ 40 U / Wedge jack HWJ 40 U 9508 Teleskopdonkraft HFJ 10/30 G 4.1 / Telescopic jack HFJ 10/30 G 4.1 Holmatro Hydrauliske donkrafte Holmatro Hydraulic Jacks Vare nr. / Item no. Type Kapacitet / Capacity Lukket højde / Closed height Vandring / Stroke tons/tonnes mm mm 9500 HTJ 10 S HJ 10 S HJ 20 G HTJ 25 S HFJ 30 G HFJ 50 G HTJ 50 S Holmatro Hydrauliske håndpumper Arbejdstryk: 720 bar. Leveres uden slange. Holmatro Hydraulic Hand Pumps Working pressure: 720 bar. Delivered without hose. Vare nr. / Type Olieindhold / Oil content Trin / Item no. cm3 Stage DK-pumpe / DK pump HTW 300 A HTW HTW HTW 1800 B HTW 5800 B HTW 1800 B db. virkende / HTW 1800 B double acting

6 -4 SERVICE & UDLEJNING Seaflex Vandsække Femten år inden for produktion af undersøisk tryklufttransportudstyr var en stor hjælp til udviklingen af Seaflex Vandsække. Produktet karakteriseres som det bedste inden for vandfyldte testlodder på markedet i dag. Enhederne opfylder HSE SN3/88, og er fremstillet efter procedurer der er underlagt ISO Producenten er certificeret af Lloyds Register QA og vandsækkene har bestået den strenge 6:1-typetest på National Engineering Laboratory i Glasgow. Særdeles ydedygtigt materialestof, pålidelige HF-sømforbindelser og alsidige påfyldningsog tømningskonfigurationer gør, at Seaflex Vandsække er et førstevalg for en række af verdens store testfirmaer. Kapaciteter på 5 35 tons gør, at Seaflex Vandsække kan anvendes enkeltvis eller i sæt til at frembringe prøvebelastning på op til 100 tons på en krog. Flere sæt kan anvendes til større belastninger. Seaflex Water Load Bags Fifteen years of manufacturing underwater air lift bags greatly assisted the development of the Seaflex Water Load Bags. Seaflex Water Load Bags represent the very best of water filled test weights available today. Units comply with HSE SN3/88, are constructed using procedures controlled by ISO The manufactor is certified by Lloyds Register QA and have passed the rigorous 6:1 type test at the National Engineering Laboratory in Glasgow. High quality performance fabrics, reliable HF welded seams and versatile filling/discharge arrangements are making Seaflex Water Load Bags the first choice for increasing number of test houses world wide. Capacities of 5-35 tonnes allow Water Loads Bags to be used singly or in clusters to produce test loads of up to 100 tonnes on one hook. Multiple clusters can be used for higher loads. Vare nr. / WLL Item no. tons/tonnes

7 SERVICE & UDLEJNING -5 Seaflex Livbådspose Systemet består af en serie poser, som hver vejer 375 kg, når de er fyldt med vand, hvilket sker via tilkobling til en påfyldnings- og udledningsmanifold. Systemet gør det muligt at anvende den nødvendige vægt på steder, hvor traditionel massiv byrde/vægt er svær at placere. Specifikationer Fuld: Længde: 2250 mm Diameter: 485 mm Vægt: 375 kg Tom: Vægt: 9 kg Pakkestørrelse: 450 x 450 x 200 mm Seaflex Water Filled Test Weight The system comprises of a series of 375 kg water bags coupled to a remote filling and discharge manifold which allows the required load to be applied in spaces where traditional solid weights are difficult to place. Specifications Full: Length: 2250 mm Diameter: 485 mm Weight: 375 kg Empty: Weight: 9 kg Packed size: 450 x 450 x 200 mm Varenr. / Item no

8 -6 SERVICE & UDLEJNING Kranvægte Digitale, leveres med sjækler Crane Weighers Digital, with shackles Vare nr. / WLL Item no. tons/tonnes , , , , , , ,0 Løftemagneter Lifting Magnets Vare nr. / Type WLL Item no. tons/tonnes Permanent magnet 0, Permanent magnet 0,50 Kasteblokke Snatch Blocks Vare nr. / Mærke / Beskrivelse / WLL Item no. Brand Description tons/tonnes Gunnebo-Johnson m/ krog / with hook SB8S6BH, 19 mm wire Gunnebo-Johnson m/sjækel / with schackle SB8S6BS, 19 mm wire 8 Spolemaskine Spooling Gear Vare nr. / Mål / Measures Kapacitet / Capacity Item no. m tons/tonnes x 2,4 (20 container) 60

9 SERVICE & UDLEJNING -7 DK Maskindonkrafte DK Jacks Vare nr. / Item no. Type WLL tons/tonnes 9500 DK-Jack 10 DK Transportruller DK Transport Rollers Vare nr. / Type Model Ruller / WLL Item no. Rollers tons/tonnes Drejelige / w. Swiwel D Nylon 1, Drejelige / w. Swiwel 4000 D Nylon 4, Drejelige / w. Swiwel D Stål / Steel 12, Fast / Fixed 2000 F Nylon 2, Fast / Fixed 4000 F Nylon 4, Fast / Fixed 6000 F Nylon 6, Fast / Fixed F Stål / Steel 12, Transportskøjte / Roller skate N type II Stålbælte / Steel belt 30,0 Type D Nylon Type 2000 F Nylon Type 4000 D Nylon Type 4000 F / 8000 F Nylon / Stål/Steel Type 6000 F / F / FC Nylon / Stål/Steel / Composit/Composite

10 -8 SERVICE & UDLEJNING Lejebetingelser for løftegrej 1. Lejebetingelserne Disse lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning af løftegrej. Afvigelser fra lejebetingelserne er kun gældende, hvis de er skriftligt aftalte mellem parterne. 2. Tilbud, priser og betalingsbetingelser. Lejepriser fremgår af de til enhver tid gældende leje prislister. Priserne er ab lager, ekskl. moms. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysninger, der afgives af Fyns Kran Udstyr A/S gælder nærværende Lejebetingelser for løftegrej. For bekræftede ordrer tages forbehold for prisforhøjelser som følge af myndighedsindgreb eller offentlige pålæg. Lejen faktureres ved aflevering af det lejede og ved længere lejemål tillige månedsvis bagud. Betalingsbetingelsen er fakturadato plus 14 dage. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag tilskrives renter med 1 % pr. påbegyndt måned. 3. Afhentning og returnering af lejet udstyr Lejer forestår og bekoster såvel afhentning af det lejede hos Fyns Kran Udstyr A/S som den senere returnering heraf til et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted. Eventuelt depositum skal være indbetalt før afhentning. 4. Lejeperioden Lejeperioden starter på det aftalte tidspunkt, dog senest på det tidspunkt, hvor lejer afhenter det lejede, og ender når det lejede igen modtages i et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted. Minimum lejeperiode er 1 uge fra afhentning. Lejen beregnes pr. påbegyndt uge, uanset at den/de lejede effekter returneres inden den (senest) påbegyndte uges udløb. 5. Betaling af leje ved bortkomst Ved bortkomst fortsætter lejebetalingen indtil det lejede igen er tilvejebragt og retur i et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted, eller indtil den dato hvor erstatningssum skriftligt er aftalt. 6. Køb af lejet udstyr Der er ikke fradrag i leje ved evt. ønske om køb af det lejede. Uanset udstyrets alder og stand afregnes prisen for nyt udstyr. 7. Lejers undersøgelsespligt Det lejede leveres af Fyns Kran Udstyr A/S i driftsklar og lovlig stand, herunder med brugsanvisninger og evt. certifikater. Lejeren forpligter sig til umiddelbart efter modtagelse at undersøge, at det lejede ikke giver anledning til indsigelser. 8. Anvendelse af det lejede Det lejede må kun anvendes til det/de formål og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelse/brugsanvisning. Lejer må ikke ændre på det lejede, herunder fjerne eller flytte fastgørelser mv. Lejeren er pligtig at sikre og sørge for, at det lejede anvendes i overensstemmelse med forskrifter og lovgivning, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn og at fremskaffe alle nødvendige tilladelser. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand må ikke ske uden Fyns Kran Udstyr A/S skriftlige forudgående godkendelse. Det lejede må ikke, uden skriftlig forudgående aftale, udføres af Danmark. 8. Vedligeholdelse og reparationer Lejer har i lejeperioden pligt til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig vedligeholdelse af det lejede. Reparation af det lejede må kun udføres af Fyns Kran Udstyr A/S eller en af selskabet anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Lejer har pligt til at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuel efterfølgende rengøring, udbedring samt leje for den herved medgåede tid sker for lejers regning. 9. Ansvar Lejer er ansvarlig for bortkomst eller skade på det lejede udstyr samt for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lejebetingelser. Lejer bærer ansvaret for skader og tab påført lejer selv, Fyns Kran Udstyr A/S eller tredjemand, der ikke skyldes fejl eller mangler fra Fyns Kran Udstyr A/S side. Fyns Kran Udstyr A/S kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Såfremt Fyns Kran Udstyr A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde Fyns Kran Udstyr A/S skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod Fyns Kran Udstyr A/S. 8. Forsinkelse Fyns Kran Udstyr A/S bestræber sig på at overholde alle aftalte leveringstider. Fyns Kran Udstyr A/S kan imidlertid alene holdes ansvarlig for forsinkelser på mere end 7 dage. Fyns Kran Udstyr A/S kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for driftstab af nogen art, avance tab, andet indirekte tab eller følgeskader, eller for tab forårsaget af tredjemands, herunder underleverandørers misligholdelse. 9. Ejerforhold Det lejede udstyr forbliver til enhver tid Fyns Kran Udstyr A/S ejendom (eller det selskab, som Fyns Kran Udstyr A/S repræsenterer). Lejer må under ingen omstændigheder fjerne mærker og lignende, der angiver ejerforholdet. 10. Tvister og værneting Eventuelle tvister, hvor der ikke kan opnås en forligsmæssig løsning, skal afgøres af retten på Fyns Kran Udstyr A/S hjemsted som aftalt værneting. Dette retsforhold er underlagt dansk ret. Den internationale købelov (Convention on Contracts for the international Sales of Goods) skal dog ikke gælde for retsforholdet.

11 SERVICE & UDLEJNING Terms and conditions for hire These terms and conditions shall apply to all agreements on hire of lifting equipment. Variations from the terms and conditions shall only apply provided the parties have agreed on this in writing. 2. Quotation, charges and terms of payment Hire charge is as shown in the pricelist applicable at any time. The charge is ex warehouse, excl. Danish VAT. For any quotation, estimate or price information submitted by Fyns Kran Udstyr A/S these Terms and conditions for hire of lifting equipment shall apply. As to confirmed orders reservations are made regarding price increases that may occur as a consequence of government intervention or order of a public authority. The hire is invoiced upon return of the hired equipment, and by longer hire periods also monthly in arrear. Terms of payment is date of invoice plus 14 days. Where payment is not made by the final due date interest at the rate of 1% will be charged per month. 3. Collection and return of the hired equipment The hirer shall be responsible for and pay for both collection of the hired equipment from Fyns Kran Udstyr A/S as well as the return transport of the equipment to a place of storage specified by Fyns Kran Udstyr A/S. Any advance payment shall be paid prior to collection. 4. Hire period The hire period commences from the time agreed, however no later than at the time where the hirer collects the hired equipment, and terminates when the hired equipment is returned again to one of the places of storage of Fyns Kran Udstyr A/S. The minimum hire period is 1 week from date of collection. The hire is charged per week despite the fact that the hired equipment is returned before the end of the (latest) week. 5. Hire charges in case of loss In case of loss hire charges continue until the hired equipment again has been found and returned to a store defined by Fyns Kran Udstyr A/S, or until the date of the compensation amount which has been agreed upon in writing. 6. Purchase of hired equipment There shall not be a reduction in the hire charge upon any request to buy the hired equipment. Despite the age and the condition of the equipment the price for new equipment shall be paid. 7. Hirer s inspection duty The hired equipment is delivered by Fyns Kran Udstyr A/S in an operational and legal condition, including operating instructions and any certificates. Immediately after receipt the hirer is obliged to inspect the hired equipment so that it does not give rise to any complaints. 8. Use of the hired equipment The hired equipment shall only be used for the purpose(s) and load which appears from the order confirmation/operating instructions. The hirer shall not make changes to the hired equipment, including remove or move fastenings, etc. Terms of Hire for Lifting Equipment The hirer is obliged to ensure that the hired equipment is used in compliance with regulations and legislation, to file reports to authorities and inspectorates, and to provide all necessary permits. Hire, lending or other transfer to third party shall not take place without written consent from Fyns Krans Udstyr A/S. The hired equipment may not without written consent leave Denmark. 9. Maintenance and repair During the lease period the hirer is obliged to carry out safety and operational maintenance of the hired equipment. Repair of the hired equipment may only be performed by Fyns Kran Udstyr A/S or a repairman designated by the company and only upon prior agreement. The hirer is obliged to return the hired equipment in the same condition (incl. cleaning) as it was received, apart from normal wear and tear. Any subsequent cleaning, repair, and hire charges for the time used for this shall be paid by the hirer. 10. Liability The hirer shall be held liable for loss or damage to the hired equipment and for violation of the provisions set out in these terms and conditions. The hirer shall be held liable for loss or damage that may incur on the hirer, Fyns Kran Udstyr A/S, or third party and which is not caused by defects from Fyns Kran Udstyr A/S. Fyns Kran Udstyr A/S shall under no circumstances be held liable for loss of operation of any kind, loss of profits, other indirect loss or consequential damage, irrespective if such losses/damages can be related to the hired equipment. Provided Fyns Kran Udstyr A/S should be held liable against third party, the hirer is obliged to indemnify Fyns Kran Udstyr A/S for any liability that may go beyond what the hirer may claim against Fyns Kran Udstyr A/S according to these terms and conditions.. Delay Fyns Kran Udstyr A/S shall make all reasonable efforts to comply with the agreed times of delivery. Fyns Kran Udstyr A/S can, however, only be held responsible for delays exceeding 7 days. Fyns Kran Udstyr A/S shall under no circumstances be held liable for loss of operation of any kind, loss of profits, other indirect loss or consequential damage, or for loss related to third party s including subsupplier s breach. 12. Ownership The hired equipment shall at all times remain the property of Fyns Kran Udstyr A/S (or the company which Fyns Kran Udstyr A/S represents). The hirer shall under no circumstances remove labels that indicate the ownership. 13. Disputes and legal venue Should any dispute arise and settlement out of court cannot be reached, the dispute shall be settled by the Court of as agreed venue. This legal matter shall be governed by Danish law. However, the Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to the legal matter.

12

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Lille model Lenovo X250 (Ultrabook)

Lille model Lenovo X250 (Ultrabook) Lille model Lenovo X250 (Ultrabook) Processor Intel Core i5-5200u Processor (3MB Cache, up to 2.70GHz) Skærm 12.5" HD (1366x768) IPS Display 270nit, Multi-touch, HD kamera Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse.

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

Sydkystens Kranservice ApS

Sydkystens Kranservice ApS Sydkystens Kranservice ApS Surring og Løft Forhandler af ABUS på sjælland Salg, Service og Reparation Alt inden for kraner & taljer - Lovpligtige hovedeftersyn Komplet udrustede servicebiler med: Alt nødvendigt

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K u d s ø g t e v i n e 1. S E P T E M B E R 2 0 0 4 A U K T I O N 7 3 5 udsøgte vine hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter AUKTION 735 Bredgade 33. 1260 Kbh. K onsdag 1. september... kl. 19 sælges

Læs mere

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Læs mere

Rammeaftale. paddehegn. mellem. Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64. (i det følgende kaldet Femern A/S )

Rammeaftale. paddehegn. mellem. Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64. (i det følgende kaldet Femern A/S ) Rammeaftale om paddehegn mellem Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64 (i det følgende kaldet Femern A/S ) og [xxx] [xxx] [xxx] CVR-nr. [xxx] (i det følgende kaldet Leverandøren

Læs mere

tivoli n i m b auktion 766

tivoli n i m b auktion 766 tivoli n i m b auktion 766 tivoli n i m b Velkommen til en rigtig københavnerbegivenhed! Bruun Rasmussen Kunstauktioner og Tivoli byder velkommen til en begivenhed af den mere sjældne slags. Baggrunden

Læs mere

NÅR DU HAVNER I STRUER...

NÅR DU HAVNER I STRUER... Prisliste og guide til Holstebro-Struer Havn NÅR DU HAVNER I STRUER... DOCKING IN STRUER... Tariff and Guide for Holstebro-Struer Harbour 2012 Udgaven Havneguiden 2012 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM - LCA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM Afsagt den 21. april 2015 H-42-13 1) Lego System A/S og 2) Lego Trading s r.o. (advokat Jesper Windahl for begge) mod 1) Kuehne + Nagel A/S og 2) Kühne

Læs mere

2014 Udgivet den 24. januar 2014

2014 Udgivet den 24. januar 2014 Lovtidende C 2014 Udgivet den 24. januar 2014 23. januar 2014. Nr. 3. Bekendtgørelse af overenskomst af 5. november 2009 med Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer Den 5. november

Læs mere

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz.

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. INSTALLATION MANUAL Submersible Two-Stage Grinder Pump Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. This product may be covered by one or more of the following patents and other patent(s) pending: US Patent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Annual report 2014 H2 Logic A/S Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 20. marts 2015 The Annual Report has been presented & adopted at the Company's

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-00184667 (Erik P. Bentzen, Jens Fejø, Niels Henriksen) 1. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-00184667 (Erik P. Bentzen, Jens Fejø, Niels Henriksen) 1. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-00184667 (Erik P. Bentzen, Jens Fejø, Niels Henriksen) 1. oktober 2009 K E N D E L S E Cimber Air A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Forsvarskommandoen (Kammeradvokaten

Læs mere

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2012 louispoulsen.com Contents Indholdsfortegnelse 2 Corporate information 2 Selskabsoplysninger 3 Five year summary, key figures and financial ratios 4 Statement by

Læs mere

Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04

Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04 Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04 Årsrapport Annual report 1. januar - 31. december 2012 1 January - 31 December 2012 Notes to users of the English version of this document:

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere

Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015

Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015 2 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt Emner Den gode kontrakt

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH COP 2013/2014 DANSK ENGLISH Indhold Statement of Support Om Kentaur A/S Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Content Statement of Support About Kentaur A/S Human Rights Labour

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2010 Greenland is Moving in Closer The Smallest

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL

Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL Dear Exhibitor, This Exhibitor Services Manual contains important information and is designed to assist you in preparing

Læs mere