SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen"

Transkript

1 SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen

2 Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer for Sikkerheds-Kvalitets- Styringssystem (SKS) - aldeles nødvendigt i forbindelse med el-autorisation SIKs 16 kravelementer er efterfølgende blevet suppleret med kravelementer fra andre aktører, f. eks. ATs ISO 9001 elevator-/kølekrav, DBIs ABA-krav, arbejdsmiljøforhold og mange andre ting Nogle virksomheder har på reolen et SKS-system og flere små kvalitetsledelsessystemer. Andre virksomheder har skrevet alle kravelementer ind i ét fælles system I forbindelse med en eventuel modernisering af autorisationsloven, planlægger SIK at ændre på de eksisterende SKS-retningslinjer, så der fremover er krav om et KLS-system med 4 hovedaktiviteter Hovedaktiviteterne indeholder hver en række kravelementer, som det bliver virksomhedernes ansvar at forholde sig til.

3 Den gode idé og de gode viljers magt Aktørerne (kunder, rådgivere, myndigheder og installationsvirksomheder m.fl.) har fortsat svært ved at skelne mellem lovpligtige krav og frivillige krav i de forskellige ordninger Gælder også ved viden om forskellen mellem kvalitetsledelsesordninger og kvalitetssikringsordninger Lidt for mange ledelsessystem-konsulenter har lidt for stor omsætning på rådgivning vedrørende eksisterende og nye kvalitetsledelsesordninger. For få aktører har interesse i implementering af kvalitetsledelsessystemerne Mange systemer giver anledning til administrativt bøvl!

4 Eksempler på nogle kvalitetsledelsesordninger på installations områderne Elinstallationsbranchen arbejder inden for flere områder, hvor myndigheder, kunder og organisationer har eller kan stille krav om og til kvalitetsledelsesordninger og certificeringer. Næsten alle ordninger medfører krav om og til et kvalitetsledelsessystem. Eksempelvis: Sikkerhedsstyrelsens krav til indførelse af et Sikkerhedskvalitetsledelsessystem (SKS) for at opnå virksomhedsautorisation på elinstallationsområdet + eleftersyn Energistyrelsens krav vedrørende lovpligtige ventilationseftersyn. Eftersyn skal udføres af en eftersynsvirksomhed, der er blevet akkrediteret af DANAK til denne opgave Energistyrelsens meget nye krav til frivillig VE-certificering

5 Kvalitetsledelsesordninger på teknikområderne Arbejdstilsynet har krav til arbejder på køle- og varmepumpeanlæg. Baggrund for krav er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr. Bekendtgørelsen definerer en "Sagkyndig virksomhed" som en ISO 9001 certificeret virksomhed Forsikring & Pension (F&P) stiller blandt andet krav til installationsvirksomheder af AutomatiskIndbrudsAnlæg (AIA) og varmt arbejde DBI-Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har flere ordninger for personcertificerings- og virksomhedsgodkendelsesordninger, blandt andet: For flere brandsikringsområder El-termografering Og så alle de endnu mere frivillige ordninger, fx: Tvovervågning, automatisk adgangskontrolanlæg, VPO, KSO, m.fl.

6 Krav til audit og eftermåling Næsten lige så mange forskellige krav som der er ordninger. Sikkerhedsstyrelsen har for nuværende godkendt en række kontrolinstanser til at varetage godkendelse og overvågning af SKS-systemer. DBI har for brandområderne givet mulighed for akkrediteret ISO 9001 certificering og brug af SKS hvis der suppleres med ekstra kravelementer der også undersøges. Vent-ordningen er akkrediteret. Arbejdstilsynet kræver akkrediteret ISO 9001 til KØL. Energistyrelsen er tilfreds med SKSVE-kontrolinstanser til VE.

7 Brandventilations *)- og varslingsanlæg *) Omhandler også røgudluftning

8 Brandventilations- og varslingsanlæg Brandventilation er 2 ud af 10 brandtekniske installationer, jvf. BR 10 og Energistyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. De andre otte brandtekniske installationer er: 1. Automatiske brandalarmanlæg 2. Automatiske vandsprinkleranlæg 3. Røgalarmanlæg 4. Automatiske branddørlukningsanlæg 5. Flugtvejs- og panikbelysning 6. Skilte og markeringer 7. Slangevinder 8. Brandmandselevator

9 Krav til brandtekniske installationer Krav stilles af: Bygningsreglementet 5.4 Brandtekniske installationer. Stk. 1. Brandtekniske installationer skal udføres, så de er pålidelige samt kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid. Stk. 2. Brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele bygningens levetid.

10 I BR er der stillet krav om, at det dokumenteres i nødvendigt omfang at det krævede sikkerhedsniveau opnås. Beredskaberne Blandt andet deres tilslutningsbestemmelser for ABA m.m. I relation til ovennævnte to hovedpunkter er det vigtigt, at have opmærksomheden rettet mod Energistyrelsens brev af den 21. januar 2013 til tekniske chefer i alle kommuner. I brevet gøres opmærksom på at der ikke i BR kap. 5 er hjemmel til at kræve, at brandtekniske installationer skal udføres, installeres eller kontrolleres efter specifikke vejledninger eller metoder. Se brev Forsikringsselskaberne Forsikringsvilkår

11 Brandventilations- og varslingsanlæg, virksomhedsgodkendelse DBIs retningslinjer er det bedste der rent praktisk findes for installationsvirksomhederne og deres kunder. Også nemt for andre aktører. DBI har udarbejdet både retningslinjer og vejledninger samt personcertificerings- og virksomhedsgodkendelsesordninger. DBI virksomhedsgodkendelsesordninger er underlagt DBI retningslinjerne: 001 Godkendelse af installationsfirmaer 002 Certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 024 Varslingsanlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse. 027 Brandventilationsanlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

12 Væsentligt er også, at der i de førnævnte retningslinjer henvises til DBI retningslinjerne: 004 Automatiske brandsikringsanlæg færdigmelding, inspektion og godkendelse 005 Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg.

13 Primære konsekvenser ved udmøntning af de nye krav Installationsfirmaernes erfaring skal altid kunne eftermåles ved specifikke krav til antal færdigmeldinger og tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed for de enkelte anlægstyper/fagområder. Virksomhederne skal certificeres af et certificeringsorgan og registreres/godkendes af et godkendende organ.

14 For begge anlægstyper er der minimumskrav til den eksterne audit af installationsvirksomheden. Samtlige systemer og systemdele der bliver anvendt til brandsikringsanlæg, skal være certificeret af et produktcertificeringsorgan. Om kort er der indført de samme godkendelseskrav og efter samme vilkår, som de krav der tidligere fandtes for Automatiske brandalarmanlæg og Automatiske sprinkleranlæg.

15 Den Certificeret person skal certificeres (A-prøve) af et certificerende organ. Godkendende og certificerende organer, kan være samlet i et organ f. eks DBI. ERFA-kursus med en Multiple Choice prøve med to års mellemrum.

16 Den certificeret persons erfaring og kompetence skal årligt dokumenteres. For samtlige anlægstyper indføres begreberne; Fagleder, Kvalificerede montører, Ind-lejede montører og Anvendelse af underleverandør. Certificeret person og Fagleder kan være én og samme person. Der er krav om faglederkurser (½ - 1/1 dag).

17 Installation af brandsikringsanlæg må kun udføres af montører med relevante faguddannelser, eksempelvis skal varslingsanlæg fremover installeres og serviceres af faglærte elektrikere suppleret med kurserne Brand 1 og 2. Inden påbegyndelse af installationsarbejde af et brandsikringsanlæg, skal der afholdes en intern instruktion for de montører, der skal udføre arbejdet.

18 Hvem skal have et (SKS-) kvalitetsledelsessystem omfattende brandsikringsanlæg? Det kommer helt an på hvad, hvem og hvor Hvem er? Såfremt Hvem vil ind på en godkendelsesliste af hensyn til kunder, myndigheder og forsikringsselskaber, så er DBI den eneste mulighed. DBI-ordningen bakkes op af flere organisationer, også TEKNIQ Såfremt kunder, myndigheder og forsikringsselskaber stiller krav, er DBI også i dag eneste mulighed for Hvem Beredskabsstyrelsen har foreslået at der tages initiativ til at der udarbejdes regler for drift og vedligeholdelse af brandtekniske installationer. De nye regler indeholdes i et projekt som Energistyrelsen igangsætter hos Dansk Standard. Der kan forventes regelforenkling på området.

19 Spørgsmål?

20 Hvem er TEKNIQ? TEKNIQ repræsenterer over 3000 tekniske installatører, med i alt medarbejdere og en samlet årlig omsætning på over 40 mia. kr. Medlemsvirksomhederne beskæftiger sig med alle tekniske installationer i byggeriet. TEKNIQ blev dannet i 2002 af ELFO og Dansk VVS som en fælles arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen. I 2011 fusionerede de tre organisationer med TEKNIQ som den fortsættende organisation. TEKNIQ er en del af Dansk Arbejdsgiverforening. Her er vi den fjerdestørste organisation og den næststørste aktør i byggebranchen. Kontaktperson: Mads Risgaard Knudsen Telefon: Mobil: ,

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver... Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding........................................... 4 er................................................... 4 Afbestillingsregler/regler for flytning.............................

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

BRAND & SIKRING. Styr på operaens brandsikring. Global certificering. Sikring & Sikkerhed. Det handler om holdning. Historien gik op i røg

BRAND & SIKRING. Styr på operaens brandsikring. Global certificering. Sikring & Sikkerhed. Det handler om holdning. Historien gik op i røg Nr. 4 December 2004 DBI Global certificering Sikring & Sikkerhed Det handler om holdning Historien gik op i røg Krav til vagtudrykning Hvor mange slukkere? Styr på operaens brandsikring Nr. 4-2. årgang

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Indhold. DBI sikkerhed du kan stole på

Indhold. DBI sikkerhed du kan stole på Forlagskatalog 2011 Indhold DBI sikkerhed du kan stole på DBI er Danmarks førende videncenter indenfor såvel brandsikring som tyverisikring. Vi kombinerer den nyeste viden og næsten 100 års erfaring i

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling Nr. 2 Juni 2003 DBI DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling DBI-DAGEN Demonstration af brandprøvning Antænding af møblement Overtænding

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere