Brugervejledning ballistisk laserkikkert

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning ballistisk laserkikkert"

Transkript

1 Brugervejledning ballistisk laserkikkert Burris ballistisk laserkikkert er én af de mest innovative og effektive jagtkikkerter i verden. Burris har kombineret en fantastisk optik med præcis afstands-måling med laser, og den har en præcisions kugle-bane-kompensator til præcist det ammunition, du vælger at bruge til din jagt. I én hurtig sekvens måler den ballistiske laserkikkert afstanden til dit trofæ, kalkulerer droppet på dit projektil på den afstand og viser det præcise anslagspunkt som et enkelt rødt punkt på trådkorset. Det udelukker de fleste variabler og gætterier der ofte medfører, at jægeren går hjem tomhændet. Den ballistiske laserkikkert er i sin helt egen liga. Der findes ikke andre riffel-kikkerter, der kombinerer en sådan kvalitet, teknologi, præcision, gentagelsesnøjagtighed og effektivitet. Det vil øge den afstand, på hvilken du kan lave et korrekt skud. Tillykke og tak fordi du valgte Burris ballistiske laserkikkert Montering og indskydning Montering af Burris ballistisk laserkikkert 1. Vælg en Weaver- eller Picatinny-montage-base. Hvis en to-delt base er valgt til en lang repeter riffel, bør front-basen være en vendbar (forlængelse) base, der skal monteres med forlænget base bagerst. Vi anbefaler brugen af Burris XTB baser (Xtreme Tactical Bases), da de også er designet under hensyn til montering af ballistisk laserkikkert. 2. Læs producentens direktiver angående installationen af montager før du starter. 3. Rengør montage-området på riflen med et kemikalie, der fjerner fedt og olie. Vær især opmærksom på skruehuller. Montagerne skal rengøres med brug af det samme kemikalie. Sørg for at rengøringsmidlet ikke kommer i kontakt med skæftet eller kikkert-linserne. 4. Efter montering af baserne, skal du indstille kikkerten, så den giver den korrekte udgangspupil. For at gøre dette skal du sætte riflen til skulderen, som hvis du var på jagt. Indstil kikkerten så meget fremad som muligt, til du opnår et fuldt synsfelt. 1

2 5. Noter de to base-åbninger du vil bruge for at fastmontere kikkerten. Med montage-spænderne helt åbne placeres montage-boltene ind i disse åbninger på basen. Match nu laserkikkertens åbninger og placer dem over de to montage-bolte rok kikkerten side til side indtil kikkerten flugter med basen og montage-spænderne gribende fra kanten af basen til kanten af skinnen på undersiden af kikkerten. Brug kun fingrene til at spænde med. 6. For at færdiggøre pkt. 5, placer møtrikkerne på siden af riflen og modsat den side, hvor du vil montere fjernbetjeningen. Der skal være klar sigte-linje mellem sender og fjernbetjeningsmodtageren. 7. Med møtrikkerne let løsnede, skubbes kikkerten fremad og derefter strammes begge møtrikker solidt. Fokusering af okular 1. Ret laserkikkerten i en sikker retning mod skyerne eller mod en let farvet mur. Se igennem kikkerten og check at trådkorset er skarpt fokuseret. De fleste brugere vil opleve, at det ikke er nødvendigt at justere. Hvis trådkorset ikke er i skarp fokus, skal du dreje på okular fokuseringsringen, indtil trådkorset viser sig i skarp fokus. Dobbeltcheck din fokus ved at lave hurtige kig gennem kikkerten og lav den evt. nødvendige finjustering. Indskydning Udfør al skydning i et sikkert, autoriseret område. Brug korrekt øjenbeskyttelse og høreværn og følg alle sikkerhedsregler inden for skydning. Vælg den ammunition du har til hensigt at bruge i marken og brug det til indskydning af våbenet. 1. Placer et mål ca. 0,6 m2 på 25 m. Affyr et skud mod træfpunktet. Udfør de nødvendige justeringer i forhold til side-og højdejustering. Vær opmærksom på at en kikkert med en indstillingsændring per klik på 7 mm per 100 m vil kræve fire klik for den samme 7 mm afstand på 25 m. Burris kikkerter har indstillingsværdien per klik angivet på en mærkat under en af justeringskapslerne. 2. Udfør justeringerne på kikkerten ved at dreje stilleskruerne det nødvendige antal klik. BEMÆRK: Trådkorset er centreret fra fabrik. Dette muliggør justering af trådkorset ligeligt i alle retninger fra center-positionen. Der foreslås tre skud-grupper for at fastslå det aktuelle anslagspunkt. 3. Efter den første gruppe er affyret skal du justere kikkerten igen. Denne justering skal medføre, at det anslåede centrum af gruppen passer sammen med træfpunktet. Affyr så mange grupper som nødvendigt. 4. Placer målet på din ønskede indskydningsafstand på enten 100 eller 200 m. Udfør de nødvendige justeringer så din gruppe passer sammen med træfpunkt. 5. Afstem skiven til at læse 0, (uden at det får sølv-grebet til at dreje). 6. Efter du har udført justeringerne, skal du udskifte justeringskapslerne. De beskytter din kikkert mod støv og fugt. 2

3 Betjening af Ballistisk laserkikkert 1. Isættelse eller udskiftning af batteri Aflad våbenet. Brug en mønt eller skruetrækker for at skrue batteri-dækslet af dækslet er placeret foroven bag på kikkerten, lige foran okularen. Isæt et litium CR2 batteri. Påsæt batteridækslet igen. BEMÆRK: En mærkat på undersiden af batteriet viser basis installationsinstruktioner. 2. Batteri levetid: Batteriets levetid er nominelt beregnet til 5000 gange tænd/sluk. Dette vil variere afhængigt af kvaliteten på batteriet, og de temperaturer som enheden arbejder under. Batterier taber en del energi-potentiale i koldere vejr. 3. Start af elektronikken Tryk på udløser-knappen på venstre side af kikkerten, lige bagved Burris-logoet. Kig gennem kikkerten. Den skulle gerne vise to ting: indikation af yards (Y) eller meter (M) oplyst sammen med status på batteri-indikatoren. Indikatorerne vil lyse i 8 sekunder. 4. Elektroniske grundregler Start elektronikken og sigt på et mål. Tryk enten på knappen på venstre side igen eller på fjernbetjeningen igen. Kikkerten vil vise den horisontale afstand til dit mål øverst samt vise en oplyst prik på trådkorset. Den viste afstand er den horisontale afstand til målet. Den ballistiske laserkikkert har en indbygget vinkelsensor, der omdanner den aktuelle afstand til horisontal afstand. Den horisontale afstand er, hvad der mest påvirker et projektils bane, så lige meget om vinklen går op eller ned, kalkulerer laserkikkerten automatisk den afstand, der skal bruges for at fastslå det sigtede punkt. Hvis kikkerten ikke kan fastslå en korrekt læsning af afstanden, vil det vise en linje på tre blinkende streger. 3

4 Fjernbetjening: Laserkikkerten leveres med en fjernbetjening, der gør afstandsmålingen nemmere. Placer fjernbetjeningen forrest på riflen som vist nedenfor. Den kan også placeres på objektivet på kikkerten. Laserkikkerten kan fjernstyres 1 ½ time efter, at udløserknappen er tændt. Fjernbetjeningen skal placeres i dette område (på begge sider af laserkikkerten) inden for 51 cm til kikkerten og i direkte sigtelinje til kikkerten. Batteri til fjernbetjeningen: Almindeligt CR2025 batteri. Levetid for batteri er nominelt beregnet til 5000 gange. For at skifte batteri skal du bruge en fingernegl eller en lille skruetrækker, bræk bagsiden over på fjernbetjeningen. Batteriet skal tippes og trækkes ud af holderen. Byt om på processen for installation af det nye batteri og klik bagsiden på fjernbetjeningen. 5. Opsætning af ballistik til din specifikke patron Første beslutning Hvilke måle-enheder vil du arbejde med - yards eller meter? Y/M Anden beslutning Vil du nulstille ved 100 eller 200 yards / meter? Nødvendig info. - Drop in inches/ tommer på din patron på 500 yards/ 457 m, hvis du nulstiller på 100 yards/91 m (Drop-nummer). Der er mange måder at fastslå dit drop-nummer på: 1. For fabriksladninger vil den ballistiske tabel, der medfølger din kikkert, vise drop-nummeret for det meste af den aktuelle tilgængelige fabriksammunition. 2. Hjemmesider for fabriksammunition viser nogle gange denne information. 3. Drop-nummeret kan muligvis fremgå på ballistiskkassen. 4. Ballistiske software-programmer. 5. Nulstil på 100 yards/ 91 m og skyd efter et 500 yards/ 457 m mål. 6. Burris hjemmeside - Uafhængigt af hvilke måle-enheder du vælger at arbejde i (yards eller meter), samt på hvilken afstand du ønsker at nulstille, så er den ballistiske tabel valgt ud fra drop på 500 yards/ 457 m, når der nulstilles på 100 yards/ 91 m. Din 3-cifrede ballistiske tabel vil begynde med et 1 Hvis du ønsker at indskyde på 100 yards/ 91 m eller et 2, hvis du ønsker at indskyde på 200 yards/ 183 m. Dette nummer er fulgt af dit drop-nummer, der vil variere mellem 25 og 63. Den komplette ballistiske tabel vil være et nummer mellem 125 og 163 eller 225 og 263. Der er fire pile på indstillings-knappen på højre side af kikkerten. Disse bruges udelukkende til programmering. De har ingen funktion under normal brug af kikkerten. 4

5 Indstilling af opsætningsmåde 1. Tænd for kikkerten. 2. Tryk først og hold den fremadrettede pil på indstillingsknappen nede, samtidig med at tænd/sluk-knappen holdes nede i ca. seks sek. Kig gennem kikkerten og du vil se en ændring i display et. Slå de to knapper fra, når display et ændres. Dette kaldes Indstillingsmåde. Først vil der vises et nummer i to sek. Dette nr. er model-versionen. Herefter vil display et vise det aktuelle valgte (Y)ards eller (M)eter og den ballistiske tabel. På nye kikkerter vil læsningen være Y 145 tabel afsendt fra fabrik. Hvis en ballistisk tabel er blevet valgt tidligere, vil betegnelsen for denne tabel vises. 3. Med visning af den aktuelle valgte tabel har du 30 sek. til at klikke på den fremadrettede pile-knap for at vælge den ballistiske tabel-måde. T (for table select/valg af tabel) er konstant oplyst, enheden (Y eller M) blinker. Tryk på den opadgående pil for at vælge Y (yards) eller på den nedgående pil for at vælge M (meter). Når du har valgt den måle-enhed, du ønsker skal blinke, skal du trykke og slippe den fremadrettede pile-knap for at udføre dit valg. 4. T er stadig på konstant, dit (Y eller M) er tændt og konstant, dine første numeriske cifre blinker, og de to andre er slukkede. Vælg dit nulpunkt. 1 = 100 yards/ meter, eller 2 = 200 yards/ meter. Tryk på den opadgående pil for at øge nummeret eller på den nedadgående pil for at mindske det. Når din ønskede indskydningsafstand vises (blinker), tryk og slip den fremadgående pile-knap. 5. De sidste to tal (til dit drop-nummer eller ballistisk tabel) skal blinke. Tryk på den opadgående pil for at øge nummeret eller på den nedadgående pil for at mindske det. Når det drop-nummer, du ønsker, vises (blinker), skal du trykke og slippe den bagudgående pile-knap for at gå ud af indstillinger for opsætning. 6. Du er nu klar til at komme ud at skyde. Nulstil våbenet igen hvis nødvendigt til din valgte indskydningsafstand. Herefter bekræft anslagspunktet ved faktisk at skyde på 457 m. Afhængigt af det eksakte ammunitions præstation, dit våbens løbslængde, højden og enhver ekstrem temperatur kan du være nød til at forøge eller formindske din ballistiske tabel med et antal numre, for at kræve præstationen. Din programmering er gemt i kikkerten uafhængigt af batteriet, og det vil stadig huske din programmering, selv om der ikke er noget batteri i. Forståelse af display med den ballistiske tabel: Ballistisk tabel M234 betyder: (M)eter, 200 meter nulpunkt, en patron med 34 inches/ 86 cm drop på 500 yards/ 457 m, når nulstillet til 100 yards/ 91 m. Ballistisk tabel Y157 betyder: (Y)ards, 100 yards/ 91 m nulpunkt, en patron med 57 inches/ 145 cm på 500 yards/ 457 m, når nulstillet til 100 yards/ 91 m. 5

6 Vigtigt vedr. ballistisk laserkikkert 1. Projektilbane-kompensation egenskaben er kalibreret til brug ved 12x forstørrelse. 2. Det centrerede trådkors skal bruges til afstandsmåling. 3. En oplyst sigte-prik vil forblive oplyst i ca. 80 sek. Hvis det ikke lykkes at skyde, før prikken forsvinder, skal du afstandsmåle igen ved at bruge det centrerede trådkors. 4. Der kan være adskillelige mulige årsager, der resulterer i laserkikkertens manglende evne til at fastslå afstanden til et mål herunder: Nærstående hindringer mellem kikkerten og målet såsom græs, kviste eller blade; regn, sne eller tågedis; snavsede objektiv-linser; dårlig kvalitet af målet til at reflektere laseren tilbage til kikkerten, koblet sammen med et ustabilt hold og lange afstande; lidt batteri. 5. Hvis du har programmeret kikkerten til en bestemt patron, og afstanden til målet ikke kan fastslås, vil kikkerten vise tre horisontale linjer i yards/meter området, og fem oplyste prikker, der fungerer som en specialfremstillet ballistisk rød prik, der er præcist kalibreret til din patron. 6. Hvis laserkikkerten ikke ser ud til at fungere korrekt, er det sandsynligt, at den behøver et nyt batteri. Fjern først det eksisterende batteri og isæt det derefter igen og check så, om det virker. Hvis det ikke løser problemet, skal du isætte et nyt batteri. Tekniske bemærkninger Finindstilling og højde Producenter af ammunition fastlægger generelt deres kuglebane-dropsnumre til havoverfladen. Generelt sagt har big game jagt-patroner et drop på 500 yards/ 457 m ca. ½ tomme mindre for hver yderligere 305 m højde. Så hvis du planlægger at gå på jagt med 6,0 fod/ 1,83 m elevation, og din ballistik siger, du skal have 40 inches/ 102 cm drop på 500 yards/ 457 m med et nulpunkt på 100 yards/ 91 m nulpunkt, så skal du vælge ballistik nummer 37 i stedet for 40. Vores hjemmeside indeholder kort, der mere specifikt viser højde-justeringer for hver patron. Øvrige ballistik software-programmer kan også give dig yderligere informationer. Afhængigt af den eksakte ammunitionspræstation, længden på dit våbens løb, højden og enhver ekstrem temperatur kan du blive nød til at øge eller mindske din ballistiske tabel med et antal numre for krævende præstation. Ballistiske software-programmer er til stor hjælp for at få dig tæt på, men der er ikke noget, der slår affyring af fem skud-grupper med den aktuelle ammunition på 500 yards/ 457 m for at give dig den mest mulige præcise information til at indstille din ballistiske laserkikkert perfekt. Ekstrem afstandsskydning (Længere end 500 yards/ 457 m) Der er mange faktorer, der påvirker en patrons frie flugt på ekstreme afstande og deres forhold er komplekst. BC (Ballistic Coefficient ballistisk koefficient) på dit projektil er en faktor, der beskriver hvor hurtigt projektilet tager af farten. Den aktuelle BC på et projektil og angivne BC kan være forskellig og kan have indflydelse på din ballistiske tabel. I udviklingen af nemt-at-bruge-programmeringen lænede Burris sig mere mod kvalitetsammunition med kvalitetsprojektiler. Til alle praktiske formål fra 100 yards/ 91 m til 500 yards/ 457 m er der i den måde, hvorpå den ballistiske laserkikkert fungerer, meget få fejl med patronens frie flugt fra et projektil til et andet. BC værdierne på de mest tilgængelige projektiler findes på Burris hjemmeside. Dog vil der, hvis du går over 500 yards/ 457 m, kunne være størrelsesforskelle i det aktuelle anslagspunkt afhængigt af BC på det projektil, du bruger. Oversigten viser de aktuelle BC numre, der er brugt for hver ballistiske tabel. For at drage fuld fordel af den ballitiske laserkikkert på skydninger over 500 yards/ 457 m, 6

7 vil det være klogt at bruge et projektil, der er tæt på at matche de værdier, vi viser i kortet. Dette gælder også hvis den ballistiske laserkikkert får en afstandslæsning, der er over trådkorsets drop kompensations formåen. De nederste fire prikker vil lyse op og signalere, at målet er længere væk en trådkorsets formåen. Specifikationer Brugstemperaturer: -10 til +50 celsius Effektiv afstand: Rådyr: 46 m til 503 m Reflekterende mål: 46 m til 732 m Opbevaringstemperaturer: -25 til +70 celsius Afstandspræcision: Mindre end 91 m: +/-0,91 m m: +/-1,83 m Mere end 503 m: +/-2,74 m Checkliste før du returnerer kikkerten En del kikkerter, der viser sig at fungere perfekt, returneres alligevel til Burris hvert år. For at undgå unødvendig forsinkelse og udgifter, anbefaler vi dig at checke følgende først. Utilstrækkelig justering for afdrift 1. Base-huller ikke i linje med centrum på løb Gruppering eller nøjagtighed 1. Erosion i løb eller kammer munding 2. Skævvridning af skæfte 3. Problem med skæfte-pakning 4. Løs montage 5. Aftræk står for hårdt - tag kontakt til en bøssemager Fokus eller billede ikke klart 1. Objekt for tæt på 2. Okular ude af fokus Når du returnerer kikkerten skal du huske at: 1. Vedlægge kopi af original købsfaktura 2. Opbevare kikkertens serienr. som skal bruges ved al henvendelse. 3. Angive fulde navn og adresse. 4. Vedlægge en kort besked med beskrivelse af problemet så nøjagtigt som muligt. 5. Sende kikkerten forudbetalt og forsikret. Burris er ikke ansvarlig for din kikkert, før vi rent fysisk har modtaget den. Burris betaler for retur-forsendelsen til dig. 6. Forsikre forsendelsen mod tab. Send kikkerten til din service-forhandler i dit land Du kan kontakte den forhandler, hvor du købte kikkerten eller Find a Dealer find en forhandler på hjemmesiden. Forhandleren i dit område vil hjælpe dig med at få løst problemet på tilfredsstillende måde. 7

8 Opbevaring: Som med enhver elektronisk anordning er det altid en god idé at fjerne batteriet, når det stilles væk i længere tid. Under opbevaring eller transport skal du sikre, at tænd/sluk-knappen på laserkikkerten og knappen på fjernbetjeningen ikke trykkes uforsætligt og dermed bruger batteriet, selv om det ikke er i brug. Brug, service og behandling af kikkert Din Burris kikkert vil kunne bruges i lang tid, hvis den behandles ordentligt. Det eneste krævede vedligehold er lejlighedsvis rengøring af ydersiden på kikkerten og de udvendige linser. Alle aftagelige samlinger er smurte permanent. Brug linsebeskyttere til at beskytte kikkerten mod snavs, støv, fnuller og fugt. Justeringssystemet er vandtæt også uden beskyttelseshætter på plads, men hold disse hætter tæt for at holde støv og snavs væk fra det mekaniske system. Før rengøring af linserne, skal de børstes med en fin børste eller pust dem rene. Det helt ideelle er luft på dåse. Det fjerner store partikler, der kan ridse overfladen. Skil aldrig din kikkert ad. Demontering af andre end vor fabrik vil medføre, at Burris garanti bortfalder. Burris garanti Den ballistiske laserkikkert har 10 års optisk garanti samt 2 års elektronisk garanti. Hvis din laserkikkerts optiske eller mekaniske systemer viser sig at have defekter i materialer eller udførsel vil Burris efter vurdering reparere eller erstatte det uden beregning. Afstandsystemet og elektronikken har en garanti på 2 år fra købsdatoen. Hvis det er nødvendigt med en reparation, skal du sende produktet til din forhandler. Forsendelsesomkostninger til forhandler skal forudbetales af ejeren. Sørg for at forsikre forsendelsen, idet Burris ikke er ansvarlig for dit produkt, før vi har modtaget det. Der er ikke andre garantier, hverken direkte eller indirekte, indeholdt heri undtaget for disse, der hører under det specifikke lands love. I det tilfælde er sådanne garantier begrænset til kikkert og varigheden for denne garanti. Burris er ikke ansvarlig for tilfældig eller følgende beskadigelser eller tab af fortjeneste eller andre økonomiske eller forretningsmæssige tab. Denne garanti giver ejeren bestemte juridiske rettigheder, og muligvis andre rettigheder, der kan variere fra land til land. Det er betragtet som en begrænset garanti. Burris, Eliminator, Ballistic Plex, LaserScope og Ballistic LaserScope er varemærker i Burris Company Inc. Patents Pending. Alle specifikationer kan ændres uden forudgående besked. Copyright 2010 Burris Company. U.S. Patent Number 7,703,679. 8

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

LÆS VENLIGST INDEN DU TAGER I BRUG

LÆS VENLIGST INDEN DU TAGER I BRUG FOTO-INDSTILLING Foto Video-indstilling Optager lyd INSTRUKTIONSMANUAL HD TIME LAPSE (tidsoptagelser) Hele dagen tidsoptagelser (Time Lapse) + fotos LÆS VENLIGST INDEN DU TAGER I BRUG Yderligere information

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L BRUGERMANUAL Velkommen! DA Kære ejer af en irobot Roomba Tak, fordi du købte en irobot Roomba støvsugerrobot. Du har sluttet dig til millioner af mennesker, som bruger robotter til rengøring - den smartere

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G 1 BRUGERVEJLEDNING 1 Forord Tak, fordi du har valgt en E-TON-scooter. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om korrekt brug, sikker kørsel, daglig og regelmæssig vedligeholdelse samt reparation

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Installation og betjeningsvejledning FairPoint 2003 Tak for at De har købt dette ekkolod. Disse ekkolodder er de seneste medlemmer

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

Garanti. Advarselsindikation. Forsigtig-indikation. FCC-myndighedskrav

Garanti. Advarselsindikation. Forsigtig-indikation. FCC-myndighedskrav Førervejledning Garanti Oplysninger i dette dokument, der udelukkende er udarbejdet til orientering, kan ændres uden varsel og skal ikke betragtes som en forpligtelse for Better Place. Bortset fra, hvad

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere