Brugervejledning ballistisk laserkikkert

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning ballistisk laserkikkert"

Transkript

1 Brugervejledning ballistisk laserkikkert Burris ballistisk laserkikkert er én af de mest innovative og effektive jagtkikkerter i verden. Burris har kombineret en fantastisk optik med præcis afstands-måling med laser, og den har en præcisions kugle-bane-kompensator til præcist det ammunition, du vælger at bruge til din jagt. I én hurtig sekvens måler den ballistiske laserkikkert afstanden til dit trofæ, kalkulerer droppet på dit projektil på den afstand og viser det præcise anslagspunkt som et enkelt rødt punkt på trådkorset. Det udelukker de fleste variabler og gætterier der ofte medfører, at jægeren går hjem tomhændet. Den ballistiske laserkikkert er i sin helt egen liga. Der findes ikke andre riffel-kikkerter, der kombinerer en sådan kvalitet, teknologi, præcision, gentagelsesnøjagtighed og effektivitet. Det vil øge den afstand, på hvilken du kan lave et korrekt skud. Tillykke og tak fordi du valgte Burris ballistiske laserkikkert Montering og indskydning Montering af Burris ballistisk laserkikkert 1. Vælg en Weaver- eller Picatinny-montage-base. Hvis en to-delt base er valgt til en lang repeter riffel, bør front-basen være en vendbar (forlængelse) base, der skal monteres med forlænget base bagerst. Vi anbefaler brugen af Burris XTB baser (Xtreme Tactical Bases), da de også er designet under hensyn til montering af ballistisk laserkikkert. 2. Læs producentens direktiver angående installationen af montager før du starter. 3. Rengør montage-området på riflen med et kemikalie, der fjerner fedt og olie. Vær især opmærksom på skruehuller. Montagerne skal rengøres med brug af det samme kemikalie. Sørg for at rengøringsmidlet ikke kommer i kontakt med skæftet eller kikkert-linserne. 4. Efter montering af baserne, skal du indstille kikkerten, så den giver den korrekte udgangspupil. For at gøre dette skal du sætte riflen til skulderen, som hvis du var på jagt. Indstil kikkerten så meget fremad som muligt, til du opnår et fuldt synsfelt. 1

2 5. Noter de to base-åbninger du vil bruge for at fastmontere kikkerten. Med montage-spænderne helt åbne placeres montage-boltene ind i disse åbninger på basen. Match nu laserkikkertens åbninger og placer dem over de to montage-bolte rok kikkerten side til side indtil kikkerten flugter med basen og montage-spænderne gribende fra kanten af basen til kanten af skinnen på undersiden af kikkerten. Brug kun fingrene til at spænde med. 6. For at færdiggøre pkt. 5, placer møtrikkerne på siden af riflen og modsat den side, hvor du vil montere fjernbetjeningen. Der skal være klar sigte-linje mellem sender og fjernbetjeningsmodtageren. 7. Med møtrikkerne let løsnede, skubbes kikkerten fremad og derefter strammes begge møtrikker solidt. Fokusering af okular 1. Ret laserkikkerten i en sikker retning mod skyerne eller mod en let farvet mur. Se igennem kikkerten og check at trådkorset er skarpt fokuseret. De fleste brugere vil opleve, at det ikke er nødvendigt at justere. Hvis trådkorset ikke er i skarp fokus, skal du dreje på okular fokuseringsringen, indtil trådkorset viser sig i skarp fokus. Dobbeltcheck din fokus ved at lave hurtige kig gennem kikkerten og lav den evt. nødvendige finjustering. Indskydning Udfør al skydning i et sikkert, autoriseret område. Brug korrekt øjenbeskyttelse og høreværn og følg alle sikkerhedsregler inden for skydning. Vælg den ammunition du har til hensigt at bruge i marken og brug det til indskydning af våbenet. 1. Placer et mål ca. 0,6 m2 på 25 m. Affyr et skud mod træfpunktet. Udfør de nødvendige justeringer i forhold til side-og højdejustering. Vær opmærksom på at en kikkert med en indstillingsændring per klik på 7 mm per 100 m vil kræve fire klik for den samme 7 mm afstand på 25 m. Burris kikkerter har indstillingsværdien per klik angivet på en mærkat under en af justeringskapslerne. 2. Udfør justeringerne på kikkerten ved at dreje stilleskruerne det nødvendige antal klik. BEMÆRK: Trådkorset er centreret fra fabrik. Dette muliggør justering af trådkorset ligeligt i alle retninger fra center-positionen. Der foreslås tre skud-grupper for at fastslå det aktuelle anslagspunkt. 3. Efter den første gruppe er affyret skal du justere kikkerten igen. Denne justering skal medføre, at det anslåede centrum af gruppen passer sammen med træfpunktet. Affyr så mange grupper som nødvendigt. 4. Placer målet på din ønskede indskydningsafstand på enten 100 eller 200 m. Udfør de nødvendige justeringer så din gruppe passer sammen med træfpunkt. 5. Afstem skiven til at læse 0, (uden at det får sølv-grebet til at dreje). 6. Efter du har udført justeringerne, skal du udskifte justeringskapslerne. De beskytter din kikkert mod støv og fugt. 2

3 Betjening af Ballistisk laserkikkert 1. Isættelse eller udskiftning af batteri Aflad våbenet. Brug en mønt eller skruetrækker for at skrue batteri-dækslet af dækslet er placeret foroven bag på kikkerten, lige foran okularen. Isæt et litium CR2 batteri. Påsæt batteridækslet igen. BEMÆRK: En mærkat på undersiden af batteriet viser basis installationsinstruktioner. 2. Batteri levetid: Batteriets levetid er nominelt beregnet til 5000 gange tænd/sluk. Dette vil variere afhængigt af kvaliteten på batteriet, og de temperaturer som enheden arbejder under. Batterier taber en del energi-potentiale i koldere vejr. 3. Start af elektronikken Tryk på udløser-knappen på venstre side af kikkerten, lige bagved Burris-logoet. Kig gennem kikkerten. Den skulle gerne vise to ting: indikation af yards (Y) eller meter (M) oplyst sammen med status på batteri-indikatoren. Indikatorerne vil lyse i 8 sekunder. 4. Elektroniske grundregler Start elektronikken og sigt på et mål. Tryk enten på knappen på venstre side igen eller på fjernbetjeningen igen. Kikkerten vil vise den horisontale afstand til dit mål øverst samt vise en oplyst prik på trådkorset. Den viste afstand er den horisontale afstand til målet. Den ballistiske laserkikkert har en indbygget vinkelsensor, der omdanner den aktuelle afstand til horisontal afstand. Den horisontale afstand er, hvad der mest påvirker et projektils bane, så lige meget om vinklen går op eller ned, kalkulerer laserkikkerten automatisk den afstand, der skal bruges for at fastslå det sigtede punkt. Hvis kikkerten ikke kan fastslå en korrekt læsning af afstanden, vil det vise en linje på tre blinkende streger. 3

4 Fjernbetjening: Laserkikkerten leveres med en fjernbetjening, der gør afstandsmålingen nemmere. Placer fjernbetjeningen forrest på riflen som vist nedenfor. Den kan også placeres på objektivet på kikkerten. Laserkikkerten kan fjernstyres 1 ½ time efter, at udløserknappen er tændt. Fjernbetjeningen skal placeres i dette område (på begge sider af laserkikkerten) inden for 51 cm til kikkerten og i direkte sigtelinje til kikkerten. Batteri til fjernbetjeningen: Almindeligt CR2025 batteri. Levetid for batteri er nominelt beregnet til 5000 gange. For at skifte batteri skal du bruge en fingernegl eller en lille skruetrækker, bræk bagsiden over på fjernbetjeningen. Batteriet skal tippes og trækkes ud af holderen. Byt om på processen for installation af det nye batteri og klik bagsiden på fjernbetjeningen. 5. Opsætning af ballistik til din specifikke patron Første beslutning Hvilke måle-enheder vil du arbejde med - yards eller meter? Y/M Anden beslutning Vil du nulstille ved 100 eller 200 yards / meter? Nødvendig info. - Drop in inches/ tommer på din patron på 500 yards/ 457 m, hvis du nulstiller på 100 yards/91 m (Drop-nummer). Der er mange måder at fastslå dit drop-nummer på: 1. For fabriksladninger vil den ballistiske tabel, der medfølger din kikkert, vise drop-nummeret for det meste af den aktuelle tilgængelige fabriksammunition. 2. Hjemmesider for fabriksammunition viser nogle gange denne information. 3. Drop-nummeret kan muligvis fremgå på ballistiskkassen. 4. Ballistiske software-programmer. 5. Nulstil på 100 yards/ 91 m og skyd efter et 500 yards/ 457 m mål. 6. Burris hjemmeside - Uafhængigt af hvilke måle-enheder du vælger at arbejde i (yards eller meter), samt på hvilken afstand du ønsker at nulstille, så er den ballistiske tabel valgt ud fra drop på 500 yards/ 457 m, når der nulstilles på 100 yards/ 91 m. Din 3-cifrede ballistiske tabel vil begynde med et 1 Hvis du ønsker at indskyde på 100 yards/ 91 m eller et 2, hvis du ønsker at indskyde på 200 yards/ 183 m. Dette nummer er fulgt af dit drop-nummer, der vil variere mellem 25 og 63. Den komplette ballistiske tabel vil være et nummer mellem 125 og 163 eller 225 og 263. Der er fire pile på indstillings-knappen på højre side af kikkerten. Disse bruges udelukkende til programmering. De har ingen funktion under normal brug af kikkerten. 4

5 Indstilling af opsætningsmåde 1. Tænd for kikkerten. 2. Tryk først og hold den fremadrettede pil på indstillingsknappen nede, samtidig med at tænd/sluk-knappen holdes nede i ca. seks sek. Kig gennem kikkerten og du vil se en ændring i display et. Slå de to knapper fra, når display et ændres. Dette kaldes Indstillingsmåde. Først vil der vises et nummer i to sek. Dette nr. er model-versionen. Herefter vil display et vise det aktuelle valgte (Y)ards eller (M)eter og den ballistiske tabel. På nye kikkerter vil læsningen være Y 145 tabel afsendt fra fabrik. Hvis en ballistisk tabel er blevet valgt tidligere, vil betegnelsen for denne tabel vises. 3. Med visning af den aktuelle valgte tabel har du 30 sek. til at klikke på den fremadrettede pile-knap for at vælge den ballistiske tabel-måde. T (for table select/valg af tabel) er konstant oplyst, enheden (Y eller M) blinker. Tryk på den opadgående pil for at vælge Y (yards) eller på den nedgående pil for at vælge M (meter). Når du har valgt den måle-enhed, du ønsker skal blinke, skal du trykke og slippe den fremadrettede pile-knap for at udføre dit valg. 4. T er stadig på konstant, dit (Y eller M) er tændt og konstant, dine første numeriske cifre blinker, og de to andre er slukkede. Vælg dit nulpunkt. 1 = 100 yards/ meter, eller 2 = 200 yards/ meter. Tryk på den opadgående pil for at øge nummeret eller på den nedadgående pil for at mindske det. Når din ønskede indskydningsafstand vises (blinker), tryk og slip den fremadgående pile-knap. 5. De sidste to tal (til dit drop-nummer eller ballistisk tabel) skal blinke. Tryk på den opadgående pil for at øge nummeret eller på den nedadgående pil for at mindske det. Når det drop-nummer, du ønsker, vises (blinker), skal du trykke og slippe den bagudgående pile-knap for at gå ud af indstillinger for opsætning. 6. Du er nu klar til at komme ud at skyde. Nulstil våbenet igen hvis nødvendigt til din valgte indskydningsafstand. Herefter bekræft anslagspunktet ved faktisk at skyde på 457 m. Afhængigt af det eksakte ammunitions præstation, dit våbens løbslængde, højden og enhver ekstrem temperatur kan du være nød til at forøge eller formindske din ballistiske tabel med et antal numre, for at kræve præstationen. Din programmering er gemt i kikkerten uafhængigt af batteriet, og det vil stadig huske din programmering, selv om der ikke er noget batteri i. Forståelse af display med den ballistiske tabel: Ballistisk tabel M234 betyder: (M)eter, 200 meter nulpunkt, en patron med 34 inches/ 86 cm drop på 500 yards/ 457 m, når nulstillet til 100 yards/ 91 m. Ballistisk tabel Y157 betyder: (Y)ards, 100 yards/ 91 m nulpunkt, en patron med 57 inches/ 145 cm på 500 yards/ 457 m, når nulstillet til 100 yards/ 91 m. 5

6 Vigtigt vedr. ballistisk laserkikkert 1. Projektilbane-kompensation egenskaben er kalibreret til brug ved 12x forstørrelse. 2. Det centrerede trådkors skal bruges til afstandsmåling. 3. En oplyst sigte-prik vil forblive oplyst i ca. 80 sek. Hvis det ikke lykkes at skyde, før prikken forsvinder, skal du afstandsmåle igen ved at bruge det centrerede trådkors. 4. Der kan være adskillelige mulige årsager, der resulterer i laserkikkertens manglende evne til at fastslå afstanden til et mål herunder: Nærstående hindringer mellem kikkerten og målet såsom græs, kviste eller blade; regn, sne eller tågedis; snavsede objektiv-linser; dårlig kvalitet af målet til at reflektere laseren tilbage til kikkerten, koblet sammen med et ustabilt hold og lange afstande; lidt batteri. 5. Hvis du har programmeret kikkerten til en bestemt patron, og afstanden til målet ikke kan fastslås, vil kikkerten vise tre horisontale linjer i yards/meter området, og fem oplyste prikker, der fungerer som en specialfremstillet ballistisk rød prik, der er præcist kalibreret til din patron. 6. Hvis laserkikkerten ikke ser ud til at fungere korrekt, er det sandsynligt, at den behøver et nyt batteri. Fjern først det eksisterende batteri og isæt det derefter igen og check så, om det virker. Hvis det ikke løser problemet, skal du isætte et nyt batteri. Tekniske bemærkninger Finindstilling og højde Producenter af ammunition fastlægger generelt deres kuglebane-dropsnumre til havoverfladen. Generelt sagt har big game jagt-patroner et drop på 500 yards/ 457 m ca. ½ tomme mindre for hver yderligere 305 m højde. Så hvis du planlægger at gå på jagt med 6,0 fod/ 1,83 m elevation, og din ballistik siger, du skal have 40 inches/ 102 cm drop på 500 yards/ 457 m med et nulpunkt på 100 yards/ 91 m nulpunkt, så skal du vælge ballistik nummer 37 i stedet for 40. Vores hjemmeside indeholder kort, der mere specifikt viser højde-justeringer for hver patron. Øvrige ballistik software-programmer kan også give dig yderligere informationer. Afhængigt af den eksakte ammunitionspræstation, længden på dit våbens løb, højden og enhver ekstrem temperatur kan du blive nød til at øge eller mindske din ballistiske tabel med et antal numre for krævende præstation. Ballistiske software-programmer er til stor hjælp for at få dig tæt på, men der er ikke noget, der slår affyring af fem skud-grupper med den aktuelle ammunition på 500 yards/ 457 m for at give dig den mest mulige præcise information til at indstille din ballistiske laserkikkert perfekt. Ekstrem afstandsskydning (Længere end 500 yards/ 457 m) Der er mange faktorer, der påvirker en patrons frie flugt på ekstreme afstande og deres forhold er komplekst. BC (Ballistic Coefficient ballistisk koefficient) på dit projektil er en faktor, der beskriver hvor hurtigt projektilet tager af farten. Den aktuelle BC på et projektil og angivne BC kan være forskellig og kan have indflydelse på din ballistiske tabel. I udviklingen af nemt-at-bruge-programmeringen lænede Burris sig mere mod kvalitetsammunition med kvalitetsprojektiler. Til alle praktiske formål fra 100 yards/ 91 m til 500 yards/ 457 m er der i den måde, hvorpå den ballistiske laserkikkert fungerer, meget få fejl med patronens frie flugt fra et projektil til et andet. BC værdierne på de mest tilgængelige projektiler findes på Burris hjemmeside. Dog vil der, hvis du går over 500 yards/ 457 m, kunne være størrelsesforskelle i det aktuelle anslagspunkt afhængigt af BC på det projektil, du bruger. Oversigten viser de aktuelle BC numre, der er brugt for hver ballistiske tabel. For at drage fuld fordel af den ballitiske laserkikkert på skydninger over 500 yards/ 457 m, 6

7 vil det være klogt at bruge et projektil, der er tæt på at matche de værdier, vi viser i kortet. Dette gælder også hvis den ballistiske laserkikkert får en afstandslæsning, der er over trådkorsets drop kompensations formåen. De nederste fire prikker vil lyse op og signalere, at målet er længere væk en trådkorsets formåen. Specifikationer Brugstemperaturer: -10 til +50 celsius Effektiv afstand: Rådyr: 46 m til 503 m Reflekterende mål: 46 m til 732 m Opbevaringstemperaturer: -25 til +70 celsius Afstandspræcision: Mindre end 91 m: +/-0,91 m m: +/-1,83 m Mere end 503 m: +/-2,74 m Checkliste før du returnerer kikkerten En del kikkerter, der viser sig at fungere perfekt, returneres alligevel til Burris hvert år. For at undgå unødvendig forsinkelse og udgifter, anbefaler vi dig at checke følgende først. Utilstrækkelig justering for afdrift 1. Base-huller ikke i linje med centrum på løb Gruppering eller nøjagtighed 1. Erosion i løb eller kammer munding 2. Skævvridning af skæfte 3. Problem med skæfte-pakning 4. Løs montage 5. Aftræk står for hårdt - tag kontakt til en bøssemager Fokus eller billede ikke klart 1. Objekt for tæt på 2. Okular ude af fokus Når du returnerer kikkerten skal du huske at: 1. Vedlægge kopi af original købsfaktura 2. Opbevare kikkertens serienr. som skal bruges ved al henvendelse. 3. Angive fulde navn og adresse. 4. Vedlægge en kort besked med beskrivelse af problemet så nøjagtigt som muligt. 5. Sende kikkerten forudbetalt og forsikret. Burris er ikke ansvarlig for din kikkert, før vi rent fysisk har modtaget den. Burris betaler for retur-forsendelsen til dig. 6. Forsikre forsendelsen mod tab. Send kikkerten til din service-forhandler i dit land Du kan kontakte den forhandler, hvor du købte kikkerten eller Find a Dealer find en forhandler på hjemmesiden. Forhandleren i dit område vil hjælpe dig med at få løst problemet på tilfredsstillende måde. 7

8 Opbevaring: Som med enhver elektronisk anordning er det altid en god idé at fjerne batteriet, når det stilles væk i længere tid. Under opbevaring eller transport skal du sikre, at tænd/sluk-knappen på laserkikkerten og knappen på fjernbetjeningen ikke trykkes uforsætligt og dermed bruger batteriet, selv om det ikke er i brug. Brug, service og behandling af kikkert Din Burris kikkert vil kunne bruges i lang tid, hvis den behandles ordentligt. Det eneste krævede vedligehold er lejlighedsvis rengøring af ydersiden på kikkerten og de udvendige linser. Alle aftagelige samlinger er smurte permanent. Brug linsebeskyttere til at beskytte kikkerten mod snavs, støv, fnuller og fugt. Justeringssystemet er vandtæt også uden beskyttelseshætter på plads, men hold disse hætter tæt for at holde støv og snavs væk fra det mekaniske system. Før rengøring af linserne, skal de børstes med en fin børste eller pust dem rene. Det helt ideelle er luft på dåse. Det fjerner store partikler, der kan ridse overfladen. Skil aldrig din kikkert ad. Demontering af andre end vor fabrik vil medføre, at Burris garanti bortfalder. Burris garanti Den ballistiske laserkikkert har 10 års optisk garanti samt 2 års elektronisk garanti. Hvis din laserkikkerts optiske eller mekaniske systemer viser sig at have defekter i materialer eller udførsel vil Burris efter vurdering reparere eller erstatte det uden beregning. Afstandsystemet og elektronikken har en garanti på 2 år fra købsdatoen. Hvis det er nødvendigt med en reparation, skal du sende produktet til din forhandler. Forsendelsesomkostninger til forhandler skal forudbetales af ejeren. Sørg for at forsikre forsendelsen, idet Burris ikke er ansvarlig for dit produkt, før vi har modtaget det. Der er ikke andre garantier, hverken direkte eller indirekte, indeholdt heri undtaget for disse, der hører under det specifikke lands love. I det tilfælde er sådanne garantier begrænset til kikkert og varigheden for denne garanti. Burris er ikke ansvarlig for tilfældig eller følgende beskadigelser eller tab af fortjeneste eller andre økonomiske eller forretningsmæssige tab. Denne garanti giver ejeren bestemte juridiske rettigheder, og muligvis andre rettigheder, der kan variere fra land til land. Det er betragtet som en begrænset garanti. Burris, Eliminator, Ballistic Plex, LaserScope og Ballistic LaserScope er varemærker i Burris Company Inc. Patents Pending. Alle specifikationer kan ændres uden forudgående besked. Copyright 2010 Burris Company. U.S. Patent Number 7,703,679. 8

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere