Samtidighed af vindproduktion i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien i 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtidighed af vindproduktion i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien i 2011"

Transkript

1 Samtidighed af vindproduktion i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien i 211 Det er almindelig anerkendt at vindkraften varierer, og samtidig almindelig antaget, at det altid blæser et eller andet sted, således at man ved hjælp af en SMART GRID kan overføre vindkraft fra blæsende til vindstille områder og dermed råde bod på den lokale vindkrafts variation. Diagrammet nedenfor viser vindmøllernes samlede ydelser i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien time for time i 211. Det fremgår klart, at en smart grid forbindende dette område ikke vil være løsningen på problemerne med vindkraftens variation. Vindeffekt sum Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritanien MW Søren Kjærsgård 1 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

2 Indledning. Forfatteren har bearbejdet timeværdiener for vindmølleproduktion i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien i 211 med det formål at undersøge, om problemerne affødt af vindkraftens variation helt eller delvis vil kunne imødegås ved at integrere vindkraften over det nævnte meget store område. Konklusion. Konklusionen er kort og klar. Selv over et område omfattende hele Nordvesteuropa er der en enorm forskel på vindkraftydelsen på vindstille og på blæsende dage. I årets løb var gennemsnitsydelsen maksimum værdien minimum værdien standardafvigelsen gennemsnitsforbruget ca MW MW 559 MW 568 MW 154. MW Vindkraft kan derfor kun anvendes i det omfang back-up systemerne kan følge med. Og vindkraftens omkostning omfatter også omkostningerne til at drive et back-up system, der kan kompensere for vindkraftens variation. Den korte tabel ovenfor illustrerer med al ønskelig tydelighed, at selv ubegrænset supergrid kapacitet ikke løser problemet med vindkraftens variation. Alle Danmarks havvindmøller kan også stå stille eller næsten stille samtidigt. Laveste samlede ydelse fra Danmarks 3927 MW store (ult. 211) vindmøllepark var 1 MW, helt præcist 1,2 MW den 1. oktober 211 kl 16. Samtidigt var elforbruget 3477 MW. Så bygning af flere havvindmøller vil ikke reducere behovet for back-up kapacitet. Søren Kjærsgård Grenaa den Søren Kjærsgård 2 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

3 Indholdsfortegnelse. Metodik 4 Kurver og tabeller over faktiske ydelser 7-11 Oversigt over standardafvigelser 12 Kurver og tabeller over normerede ydelser Oversigt over danske vindmøllers ydelser per måned Sum af dansk, fransk og britisk ydelse 2 Kilder DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Oversigt_over_energisektoren/Stamdataregister_vindmoeller/Documen ts/anlaegprodtilnettet.xls Download Hourly Time Series Søren Kjærsgård 3 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

4 Metodik. Der opereres efterfølgende med begrebet standardafvigelse (Stdafv), i et forsøg på med et enkelt tal at anskueliggøre variationer. Lidt mere kompliceret udtrykt: Kvadradroden af summen af afvigelsernes kvadrat divideret med antallet af observationer. Man kunne korrekt indvende, at kurven over den samlede vindmølleydelse giver et forvrænget billede, fordi de enkelte landes vindparker er af meget forskellig størrelse. ydelserne i 211 var i henholdsvis Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien henholdsvis 1114, 491, 1284, 119 MW ialt 8417 MW. Det ses, at de danske, franske og britiske systemer har næsten de samme gennemsnitlige ydelser, medens Tyskland alene tegner sig for 58% af vindkraftydelsen. Nedenfor findes derfor to sæt diagrammer. Det ene sæt viser de faktiske ydelser i MW, idet der er vist to diagrammer for hele året, det ene visende summen, og det andet visende de enkelte landes ydelser. For hvert af årets fire kvartaler findes der to tilsvarende diagrammer. Det andet sæt diagrammer viser ydelserne i kw/mw middelværdi. Herefter kaldt de normerede værdier Dvs. hver enkelt af årets 876 timeangivelser for de enkelte lande er divideret med det pågældende lands årsmiddelværdi og multipliceret med 1, hvilket giver den dimensionsløse størrelse kw/mw. Over diagrammerne vises en tabel med angivelse af middelværdier, maksimal værdi, minimal værdi og standardafvigelser (stdafv) for de angivne lande og perioder. 14 Sum af vindmølleydelser normerede i forhold til middelværdi for de enkelte lande i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritanien i 211 kw/mw Det ses, at også selv om man prøver at kompensere for den skævhed, der følger af, at Tysklands produktion af vindmøllestrøm udgør 55% af totalen, observerer man stadig voldsomme svingninger. Søren Kjærsgård 4 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

5 Man kan også vise variationerne i en tabel over standardafvigelser. Her finder man at standardafvigelserne for sumtallene er større end standardafvigelserne for de normerede tal. Standardafvigelser i % af middeltal for sum af de enekelte landes produktion Periode Faktisk Normeret 1kvt kvt kvt kvt Året Tallene repræsenterer et forsøg på at vise, hvordan variationen i den samlede produktion ville se ud, hvis alle lande havde den samme produktionskapacitet. Konklusionen er, at variationerne ville blive mindre, men på ingen måde ubetydelige, som det også fremgår af kurven ovenfor. Det hævdes hyppigt, at variationerne vil blive meget mindre, når vindmøllerne rykker ud på havet. Dette er en tvivlsom påstand. Nedenstående tabel viser standardafvigelserne beregnet ud fra årets 12 måneder for danske vindmøller øst og vest for Storebælt og opdelt i hav- og landbaserede møller. Danmark 211 Effektivitet og standardafvigelse per måned Effektivitet Stdafv kw/mw % Hav Øst Hav Vest Land Øst Land Vest Danmark i alt sidst i dokumentet. Standardvariationen måned for måned er betydeligt mindre end standardvariationen time for time. Dette er næsten en naturlov. Til gengæld er variationerne fra måned til måned ikke ubetydelige, heler ikke for havmøllerne, hvoraf følger, at back-up systemer skal have kapacitet til at dække langt mere end et par døgns forbrug, hvis vindkraften skal yde en væsentlig del af et lands elforbrug. Til gengæld må det medgives, at variationerne fra måned til måned er lavere for havbaserede møller end for landbaserede, men dog ingenlunde negligible. Effektivitet kw/mw udtrykker kw ydelse per MW installeret kapacitet. Diagram og tabel for danske vindmøllers månedsydelser er vist Søren Kjærsgård 5 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

6 Nedenstående grafer viser ydelsen sorteret efter størrelse 25 2 Faktisk Ydelse, middelværdi 8417 MW Hver søjle repræsenterer en tiendedel af årets timer. Man kan f.eks. se, at middelydelsen i den mest vindstille tiendedel af tiden er 1925 MW, altså under ¼ af gennemsnitsydelsen. Man kan yderligere se at i 3 % af tiden, er ydelsen under halvdelen af middelydelsen. Den i 211 opnåede middelværdi, 8477 MW, for vindkraftens ydelse i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien tilsammen repræsenterer 5,5 % af strømforbruget i området. Forestiller man sig, at vindkraften lige som i Danmark skal dække strømforbruget, skal man altså opbygge en vindmøllekapacitet, der ved kraftig blæst vil levere 4 GW, hvor middelforbruget er 154 GW i de nævnte lande tilsammen. Dog noget mindre, hvis vindmøllerne bliver højere og flytter ud på havet. Og stadigvæk kun ca. 4 GW i den mest vindstille tiendedel af tiden. Der er altså et betydeligt behov for at lagre vindkraft alternativt at etablere en termisk kraftforsyning, der vil kunne tilpasses vindkraften. Her kan formodentlig kun gas kunne komme på tale. Det bliver formodentlig umuligt at fremstille tilstrækkeligt med biogas, altså må man bruge naturgas, og altså kan man ikke opnå et fossilfrit samfund. Det vil sige, dette vil sikkert være teknisk muligt i et lille afgrænset område som Danmark. Til gengæld kan det være svært at se fidusen ved at et lille land som Danmark pålægger sig en byrde, som større lande ikke kan pålægge sig. Søren Kjærsgård 6 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

7 M Faktiske ydelser Sum Danmark Tyskland Frankrig Storbrit Maks Året Min Stdafv Stdafv % af middel Vindeffekt Danmark, Tyskland Frankrig Storbritannien 211, MW l DK DE F GB Vindeffekt sum Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritanien 211, MW MW Søren Kjærsgård 7 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

8 Faktiske ydelser MW Sum Danmark Tyskland Frankrig Storbrit Maks 1. kvt Min Stdafv Stdafv % af middel M 25 Vindeffekt Danmark, Tyskland Frankrig Storbritannien 1. kvartal 211, MW l DK DE F GB Mm Vindeffekt sum Danmark, Tyskland, GB og Frankrig 1. kvartal 211, MW MW Søren Kjærsgård 8 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

9 Faktiske ydelser MW Sum Danmark Tyskland Frankrig Storbrit Maks 2. kvt Min Stdafv Stdafv % af middel m 25 Vindeffekt Danmark, Tyskland Frankrig Storbritannien 2. kvartal 211, MW l DK DE F GB Vindeffekt sum Danmark, Tyskland, GB og Frankrig 2. kvartal MW Søren Kjærsgård 9 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

10 Faktiske ydelser MW Sum Danmark Tyskland Frankrig Storbrit Maks 3. kvt Min Stdafv Stdafv % af middel Vindeffekt Danmakr, Tyskland Frankrig Storbritannien 3. kvartal 211, MW l DK DE F GB 3 Vindeffekt sum Danmark, Tyskland og Frankrig 3. kvartal 211, MW Søren Kjærsgård 1 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

11 Faktiske ydelser MW Sum Danmark Tyskland Frankrig Storbrit Maks 4. kvt Min Stdafv Stdafv % af middel Vindeffekt Danmakr, Tyskland Frankrig Storbritannien 4. kvartal 211, MW l DK DE F GB 3 Vindeffekt sum Danmark, Tyskland og Frankrig 4. kvartal 211, MW Søren Kjærsgård 11 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

12 Standardafvigelser i % af middelværdier Sum Danmark Tyskland Frankrig Storbrit Året kvt kvt kv kvt Standardafvigelser for vindkraftydelser i % af middelværdier i 211 % af midelværdi Året 1. kvt. 2. kvt 3. kv. 4. kvt. Sum Danmark Tyskland Frankrig Storbrit Det ses at variationerne mellem høj og lav vindhastighed er størst i Tyskland, lidt mindre i Danmark og Lavest i Storbritannien. Under alle omstændigheder er variationerne så voldsomme, at det må være tilladt at konkludere, at vindkraft kun kan være anvendelig så langt back-up systemet kan bære. Søren Kjærsgård 12 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

13 Vindydelser i forhold til årets gennemsnit kw/mw Danmark Tyskland Frankrig GB SUM Maks Året Min Stdafv kw/mw Vindmølleydelser normerede i forhold til middelværdi for de enkelte lande i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbrittanien i DK DE F GB Sum af vindmølleydelser normerede i forhold til middelværdi for de enkelte lande i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritanien i kw/mw Søren Kjærsgård 13 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

14 Vindydelser i forhold til årets gennemsnit kw/mw Danmark Tyskland Frankrig GB SUM Maks 1. kvt Min Stdafv m kw/mw Vindmølleydelser normerede i forhold til middelværdi for de enkelte lande i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbrittanien i første kvartal DK DE F GB m Sum af vindmølleydelser normerede i forhold til middelværdi for de enkelte lande i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbrittanien i første kvartal kw/mw Søren Kjærsgård 14 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

15 Vindydelser i forhold til årets gennemsnit kw/mw Danmark Tyskland Frankrig GB SUM Maks 2. kvt Min Stdafv kw/mw Vindmølleydelser normerede i forhold til middelværdi for de enkelte lande i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbrittanien i andet kvartal DK DE F GB m Sum af vindmølleydelser normerede i forhold til middelværdi for de enkelte lande i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbrittanien i andet kvartal kw/mw Søren Kjærsgård 15 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

16 Vindydelser i forhold til årets gennemsnit kw/mw Danmark Tyskland Frankrig GB SUM Maks 3. kvt Min Stdafv kw/mw Vindmølleydelser normerede i forhold til middelværdi for de enkelte lande i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbrittanien i tredie kvartal DK DE F GB Sum af vindmølleydelser normerede i forhold til middelværdi for de enkelte lande i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbrittanien i tredie kvartal kw/mw Sum Søren Kjærsgård 16 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

17 Vindydelser i forhold til årets gennemsnit kw/mw Danmark Tyskland Frankrig GB SUM Maks 4. kvt Min Stdafv m kw/mw Vindmølleydelser normerede i forhold til middelværdi for de enkelte lande i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbrittanien i fjerde kvartal DK DE F GB Sum af vindmølleydelser normerede i forhold til middelværdi for de enkelte lande i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbrittanien i fjerde kvartal kw/mw Sum Søren Kjærsgård 17 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

18 Oversigt dansk vindproduktion iflg. Stamdata for vindmøller 211. Effektivitet, kw/mw, betyder kw gennemsnitlig ydelse per MW installeret kapacitet. Hav Øst Hav Vest Land Øst Land Vest Danmark i alt Hav Øst Hav Vest Land Øst Land Vest Danmark i alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Ydelse MW Effektivitet kw/mw Ydelse MW Effektivitet kw/mw Ydelse MW Effektivitet kw/mw Ydelse MW Effektivitet kw/mw Ydelse MW Effektivitet kw/mw Per måned Stdafv Okt Nov Dec Året Stdafv Maks Min % Ydelse MW Effektivitet kw/mw Ydelse MW Effektivitet kw/mw Ydelse MW Effektivitet kw/mw Ydelse MW Effektivitet kw/mw Ydelse MW Effektivitet kw/mw Det ses, at variationen fra måned til måned er større for landmøller end for havmøller. Det vil så formodentlig også gælde timevariationerne, men det er ikke således, at det altid blæser på havet. Som det er vist ovenfor var de minimale vindydelser i 1., 2., 3. og 4. kvartal i 211 henholdsvis 4, 5, 7 og 1 MW. Havmøllernes nominelle kapacitet var 871 MW og landmøllernes 356 MW ved udgangen af 211. Back-up kapaciteten må nødvendigvis svare til behovet ved den minimale vindproduktion. Den minimale vindproduktion fra alle Danmarks havvindmøller er også approximativt nul. Konklusion Havvindmøller vil ikke kunne reducere behovet for back-up kapacitet. Søren Kjærsgård 18 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

19 Ydelse i forhold til nominel kapacitet. kw/mw Nedenstående diagram illustrerer ovenstående tabel Effektivitet af land og havmøller i Danmark øst og Vest, samt i Danmark ialt i 211 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Hav Øst Hav Vest Effektivitet kw/mw Land Vest Effektivitet kw/mw Danmark ialt Effektivitet kw/mw Land Øst Effektivitet kw/mw Diagrammet visermøllernes effektivitet forstået som ydelsen i kw/mw installeret kapacitet. Det ses klart, at havmøllerne er mere effektive, men variationen fra måned til måned er betydelig, og synes at godtgøre, at bilbatterier ihvert fald ikke vil være egnede som lagermedium. Søren Kjærsgård 19 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

20 Vindmøllerparkerne i Danmark, Frankrig og Storbritanninen har næsten samme ydelse. Gennemsnitstallene for 211 var henholdsvis 1114, 1284 og 119 MW. Det kan derfor være interessant at se summen af disse ydelser time for time, for at danne sig et indtryk af nytten af en smart grid. Sum DK, F, GB MW Maks 148 MW Min 397 MW Stdafv 1816 MW 12 Sum af vindydelser i Danmark, Frankrig og Storbritannien M W DK + F + GB Kurven taler for sig selv. Søren Kjærsgård 2 af 2 Vindydelser Nordvesteuropa 211. Den

Danske vindkraft 2013

Danske vindkraft 2013 Danske vindkraft 213 Dansk vindeffekt 213, MW 45 4 35 3 25 2 15 1267 1267 1 119 119 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sum Sum middel Stdafv Søren Kjærsgård 1 af 11 Danske vindmøller 213 Februar 214 Energinet.dk leverer

Læs mere

Dansk vindkraft 2014

Dansk vindkraft 2014 Dansk vindkraft 214 Vindkraftydelse Danmark 214, MW 45 4 35 3 25 2 15 1.491 1.491 1 1.132 1.132 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vind Dk i alt Middel Stdafv Søren Kjærsgård 1 af 16 Vindkraft Danmark 214.docx Marts

Læs mere

Europæisk vindkraft 2013.

Europæisk vindkraft 2013. Europæisk vindkraft 213. Europæisk vindkraft MW 213 5. 4. 3. 2. 17.56 1. 8.759 8.759 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Middelydelse MW Stdafv MW Februar 214 1 af 2 Europæisk vindkraft 213 Indholdsfortegnelse. Indledning

Læs mere

DANSK VINDKRAFT 1. HALVÅR 2011 og DANSK + ØSTTYSK VINDKRAFT 1. HALVÅR 2010

DANSK VINDKRAFT 1. HALVÅR 2011 og DANSK + ØSTTYSK VINDKRAFT 1. HALVÅR 2010 DANSK VINDKRAFT 1. HALVÅR 211 og DANSK + ØSTTYSK VINDKRAFT 1. HALVÅR 21 En analyse ved civ. ing. Søren Kjærsgård September 211 Dansk plus Østtysk vindproduktion 1. kvartal 21 12 1 8 6 4 2 5 1 15 2 25 Man

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Vindkraft Betragtninger december 2016.

Vindkraft Betragtninger december 2016. Vindkraft Betragtninger december 216. Vindkraften har et uomgængeligt problem, nemlig sin ustabilitet. Dette har hidtil ikke været noget større problem for den danske vindkraft, idet vi har kunnet udveksle

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

ANALYSE AF VINDKRAFT I DANSK ELFORSYNING 2005 OG 2006

ANALYSE AF VINDKRAFT I DANSK ELFORSYNING 2005 OG 2006 ANALYSE AF VINDKRAFT I DANSK ELFORSYNING 25 OG 26 Udarbejdet af Techconsult 1 på vegne af Reel Energi Oplysning (REO) Dækningsgrad som funktion af vindproduktion, pr. måned 25 Dækningsgrad, % af elforbrug

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Dansk Energistatistik

Dansk Energistatistik Dansk Energistatistik 1990-2012 Dette afsnit indeholder et koncentrat af Energistyrelsens meget detaillerede statistikker for dansk energiproduktion- og forbrug. Kilderne er: ENS.dk som MS Excel-fil Grunddata_2012xls

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Tillidsindikator metodebeskrivelse og analyse

Tillidsindikator metodebeskrivelse og analyse ESL / 9. juni 017 Tillidsindikator metodebeskrivelse og analyse Danmarks Statistik publicerer i det månedlige nyhedsbrev Konjunkturbarometer for erhvervene en fælles tillidsindikator, som korrelerer med

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat februar 2012 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978 2011 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav 1991 2011 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004 2011 -

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Elbiler i distributionsnettene

Elbiler i distributionsnettene Elbiler i distributionsnettene Et case study af 2 lavspændingsradialer og mulighederne for tilslutning af elbiler v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 Fleksibelt

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 10. ordinære generalforsamling lørdag den 18. april 2009

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 10. ordinære generalforsamling lørdag den 18. april 2009 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 1. ordinære generalforsamling lørdag den 18. april 29 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Forsikrede ledige. Aktivering - forsikrede ledige fordelt på tilbudstyper

Forsikrede ledige. Aktivering - forsikrede ledige fordelt på tilbudstyper Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Sep Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Personer ult. mdr. 1.558 1.574 1.520 1.670 1.797 1.734 1.590 1.515 1.457 1.577 1.725

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Deltidsansættelse, 15/37

Deltidsansættelse, 15/37 I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og grundlovsdag Evt. afspadsering overført

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND, JUNI 2009 Indholdsfortegnelse Vigtigste konklusioner... 3 Sygedagpengeforløb over 26 uger andel og udvikling... 4 Antal sygedagpengeforløb

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP og Be10 Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Hvorfor dette indlæg? Be10 er et dynamisk program der bruges i mange sammenhæng til bl.a. energiberegninger i bygninger. Viden omkring beregningsmetoden

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for:

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og 1. maj Evt. afspadsering overført

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ordinære medlemmer... 2 Figur 2 Dimittendoptag

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af sygeplejersker ordinære

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Udvikling i andelen af jobklare ledige

Udvikling i andelen af jobklare ledige Forslag til ny ledelsesinformation Bilag med fiktive tal Forslag til format for den fremtidige ledelsesinformation Del 1 nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedsområdet Formålet med de månedsvise nøgletal

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af fysioterapeuter ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af jordemødre ordinære medlemmer...

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af radiografer ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK December 216 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 3 - August 216 DataHub Markedsrapport 15-11-216 Dok. 16/398-1 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

Middelværdi med mere... 76 Hyppighed og frekvens... 77 Diagrammer... 78 Hvilket diagram er bedst?... 80 Grupperede observationer...

Middelværdi med mere... 76 Hyppighed og frekvens... 77 Diagrammer... 78 Hvilket diagram er bedst?... 80 Grupperede observationer... Statistik Middelværdi med mere... 76 Hyppighed og frekvens... 77 Diagrammer... 78 Hvilket diagram er bedst?... 80 Grupperede observationer... 81 Statistik Side 75 Når man skal holde styr på mange oplysninger,

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 4 Februar 2017 DataHub Markedsrapport 13-02-2017 Dok. 16/16227-2 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: juli År: 16 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 1 godkendte elementer 16 Ovennævnte diagram

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne 22. marts 2017 Medlemsudvikling i a-kasserne Michel Klos 4. kvartal 2016 Danske A-Kasser opgør løbende den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I dette notat kan du bl.a. se, at: Eksklusiv de kontingentfritagede

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 8 Gennemregning af 4 anlægseksempler Enopsol ApS Marts 2009 1 Fire anlæg er gennemregnet ved hjælp af beregningsværktøjet

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere