Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært for at fremlægge informationer. Beslutning: På dette punkt er det primære at der træffes en beslutning. Tilstede: KA, LM, TBG, KDP, MJM, KVF, KFG, KLM, MM Gæster: Morten (rengøring), Eva, Martin (hønen). Afbud: KL Fravær uden afbud: PTX Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent - Dirigent: MJM, Referent: KLM 2. Godkendelse af dagsorden a. Tilføjes med punkt omkring morgenmad til kulturfesten. Punkt 14 og 19 tages først. Godkendt. 3. Godkendelse af referat fra 1/8-13 og 15/9-13. Godkendt. 4. Opfølgning fra sidste møde Orientering 5. Nyt fra: Orientering a. Inspektøren: Har haft workshop som gik godt. Har fået en henvendelse fra nogle der vil trykke reklamefoldere for morbærhaven, takker nej tak. Fundet rottehuller uden ved vejen ingen rotter endnu. Der er en hel del lejligheder der har væggelus og lopper. Der er sprøjtet en del gange, men det er generelt for landet. Vaskemaskiner: Mandag, tirsdag eller torsdag i næste uge igen kan der tages på udflugt. Endelig dag ikke fastsat endnu. Administrationen kan nu lave beboerkort. Nyindflyttere der selv henter deres nøgle får automatisk et kort, pt gratis. Kort koster ca 6kr pr. kort. Husk at Side 1 af 7

2 budgettere med denne udgift. Ved udflytning får de at vide at de skal aflevere 3 nøgler, vaskekort og beboerkort, så fremover er der rimelig styr på folk der ikke bor her længere. Netværksgruppen har forsøgt sig med at lukke for internettet for folk der ikke betaler husleje. Det er en oprindelig idé fra AB, men ikke besluttet imellem AB og netværksgruppen. Der har været en udfordring med at det ikke var 100% sikkert at hvis man lukkede for internettet til en bestemt lejlighed var det den lejlighed der manglede internettet. Det er netværksgruppen ved at få styr på. b. AUB: Byggesagen går fremad. Der er underskrevet kontrakt med Danacon A/S i tirsdags. Rådgivende ingeniørfirma med stor erfaring. Holdt møde med dem i dag. Ingeniørerne siger at vores budget nok ikke helt rækker til de ønsker vi har. Hvis vi erstattet tagpap-tage med stålplade-tage kan vi spare penge og dermed få opfyldt flere ønsker. De vil gerne komme og præsentere det på GF 10/11. Der skal træffes beslutning, muligvis på GF, om andet tag hvis det vælges. Styringsdialog med kommunen 5/12. c. Kasseren: - Regnskab fra kulturfesten. Der er pt underskud på knap kr. Primært pga. sanitet og vagt-selskabet har faktureret ekstra vagter og taget mange penge for det Den er blevet i stedet for kr. Der er uenighed imellem LM og KFG omkring hvilke bilag der er lagt frem pt. Underskuddet skal ligges frem for FM. d. Udvalg: - Infoudvalget holder møde for nye beboere nu på onsdag, KDP kan ikke. MM hjælper. 6. Post og meddelelser Orientering a. Hønen: Vil AB betale morgenmaden til kulturfesten? Martin sørgede for morgenmad da AB med kort frist meldte fra. 336kr. AB betaler fra den bedst egnede konto. LM giver beboerkontoret besked. b. Forslag om evalueringsmøde af kulturfesten alle grupperne imellem. Der skulle være regnskaber klar snart. Evalueringsmøde holdes, tidspunkt findes på Side 2 af 7

3 næste AB møde. c. Forskønnelse af AB s lokaler der er købt gardiner etc. 7. Næstkommende fællesmøde Orientering - Forretningsorden for beboerforeningen siger at dette punkt skal forefindes. Er der AB punkter til næste FM-dagsorden? Evt. vaskemaskiner. 8. Evaluering af Sankt Hans Debat - MJM mener der var for få til forberedelse. Evt. lave Sankt Hans gruppe? KFG forslår om hønen kan stå for det og så få baren. Der skal så nok afsættes flere penge. Kulturpuljen menes at være skåret til kr. 9. Vandhane-udflugt (MJM) Beslutning Vi er blevet inviteret på en udflugt til en vandhane forhandler (Se forwarded mail fra mig 2. juli 2013) - Vi skifter ikke alle vandhanerne lige nu alligevel så det skydes. 10. Ændring af vedtægter? (KLM) Debat Skal nogle vedtægter ændres således en gruppe ikke kan trumfe noget igennem på FM som der ellers er modstand til, eller som strider imod andre vedtægter? Jeg ser det problematiske i, at en gruppe kan sørge for at alle andre regler bliver tilsidesat, blot de har nok medlemmer. Kan man på nogen måde ændre dette? - Helt generelt er det til fællesmøderne at flertallet har ret. Hvis fx bevilling ikke er skrevet efter vedtægterne kan det alligevel blive gennemtrumfet. Motionsgruppen er tidligere mødt op og har søgt om til vedligeholdelse, og mødt op med mange mennesker, så går den bare igennem. Vi kan ikke ændre vedtægterne så en bevilling ikke kan gå igennem, men hvis ansøgningen ikke er lavet ordentligt kan den falde på det. Det er tidligere vedtaget at vi i AB hjælper med at tjekke ansøgninger. 11. Lukket punkt (LM) Beslutning Se mail fra 10/8 12. Udlån af Radonmåler på BF (beslutning) Vi har besluttet, at radon-måleren skal udlånes fra beboerkontoret. Hvad skal Side 3 af 7

4 depositummet være. Den har kostet kr. så jeg foreslår 200 kr. - Depositum sættes til 100kr. Lånetid 5 dage. 13. Depositum på nøglebrikker (med undtagelse af tillidsposter) (LM) Beslutning Jeg er lige blevet oplyst om at vi - AB - selv skal betale for nøglebrikkerne. De koster 137,50 stykket og udleveres uden depositum. Det betyder at BF får et tab på 137,50 hver gang et medlem af f.eks motionsgruppen ikke returnerer nøglebrikken. - Der var for nyligt en regning på 100 nøglebrikker. Over en periode bliver det mange penge. Da det er beboerforeningen der køber nøglebrikkerne, så de kan ikke trækkes fra depositummet hos AUB. Der har tidligere været depositum på nøglebrikkerne fra motionsgruppen men er det ikke længere. Da nøglebrikkerne blev indført var det bevidst at det ikke var med depositum, for at fremme gruppeaktiviteterne. Forslag om at lave en klar fremgangsmåde og tage den op på oktober FM som beslutningspunkt. Husk at budgettere med pengene hvis det ikke vedtages at der skal være depositum. 14. Behandling af henvendelser fra Morten vedr. rengøring og festlokale (MJM) Se mail fra hhv. 23/8 og 5/9. DB-måleren gør pt at anlægget ikke virker, de låner et andet anlæg. Skab skal tømmes og så kan elektriker komme i gang og fikse strøm-udfordringerne. Opvaskemaskinen virker. Rengøringen i fællessalen var kun sat til hver 8. Uge, men den bruges oftere nu. Der flyttes nogle timer fra center 3 (både 1. Sal, stue og kælder) så fællessalen bliver rengjort hver 4. Uge. Kælderen i center 3 kan bladgruppen rengøre selv. 15. Nye farve- og (måske) nye numre på Morbærhavens blokke? (MJM) Debat Under renoveringen skal vi have nye facader og nye gavlplader. I 2015 skal alle døre males. Dermed skal en stor del af de udendørs farveflader renoveres inden for de Side 4 af 7

5 næste to år. Det er en chance til at ændre farve-sammensætningen, så den igen matcher blokopdelingen. Vi kunne selvfølgelig også gå skridtet videre, og afskaffe den nuværende (forvirrende) blokopdeling og nummerere Morbærhaven mere logisk. - Ingeniørerne har problemer med at få de nuværende nuancer til at passe med det nye. Hvis vi ændrer på nummersystemet skal det godkendes herude. Men det er ikke ligetil - Post Danmark skal blandes ind i det og kommunen skal også indblandes i. Forslaget går også på at nummereringssystemet går over på 35-c fx og ikke Må ikke sætte bogstaverne først. I 2015 er der sat penge af i budgettet til at renovere facaderne så det er en god idé at træffe en beslutning nu. Beslutning træffes på næste møde, KFG kommer med forslag til farver. 16. Digitalisering af antenneanlægget (MJM) Debat På sidste GF blev et forslag om digitalisering af antenneanlægget nedstemt. Men resten af verden omkring Morbærhaven har allerede afsluttet overgangen til digital- TV så måske afdelingsbestyrelsen burde stille et gennemarbejdet forslag? Udskydes 17. Hvem hjælper mig med at sy gardiner? Beslutning Vi har besluttet at udskifte persiennerne på BF og AB-mødelokalet med gardiner. Gardinstænger kan jeg sagtens hænge op, men jeg kan ikke sy. MJM s søster hjælper. 18. Oprydning i pengeskabet (MM) Beslutning Ved en gennemgang af mapper og kasser i pengeskabet har jeg fundet følgende: Kæledyrsregistrering fra 1988, Gamle nøgler til div, Indstillingsregler og sager fra , ca 50 nøglebrikker med adgang til solgruppen... behøver jeg sige mere? Er det ved at være tid til at vi ser på en oprydning? - MM undersøger loven, men rydder op i pengeskabet. 19. Kommunens anvisningsret (MM) Debat og beslutning Albertslund Kommune har pt. anvisningsretten til i alt 20 lejligheder i Morbærhaven. Side 5 af 7

6 Det har de fordelt på to forskellige aftaler. På den aftale om anvisningsretten til 10 boliger sker det i følge Vejledning om udlejning af almene boliger punkt 6.2 og 5.2. Her sker anvisningen efter de samme kriterier som alle andre indflyttere i Morbærhaven, dog kommer kommunens anviste foran i køen. Denne aftale fungerer efter hensigten, og der er ingen problemer På den anden aftale, også om anvisningsretten til 10 boliger, sker det i henhold til lov om almene boliger m.v. 59 stk. 3, jfr. stk. 2, og her har vi problemerne. Målgruppen for denne aftale er unge der hidtil har været anbragt i enten et opholdssted, en døgninstitution eller i familiepleje. Her har vi problemerne! Kommunen bruger tilsyneladende denne aftale til at dumpe stærkt belastede unge mennesker, også under 18 år, i Morbærhaven. For disse unge mennesker skal der ligge en handlingsplan, og de skal være parate til livet i egen bolig. Det viser sig desværre at dette ikke er tilfældet. Ydermere har vi en aftale med kommunen om at når vores administrationsansatte retter henvendelse, skal den ansvarlige træde frem og tage ansvar. Det er min, administrationens og KKIKs opfattelse at vores henvendelser i bedste fald bliver besvaret med den kommunale rend mig i røven -knap, hvis de da over hovedet reagerer! Jeg vil gerne have at vi tager denne aftale op til diskussion ved mødet. - Lige pt. bruger de 2 af de 10 boliganvisninger pt. 90% af KNIU s tid går med disse 2. På sidste KNIU-møde var der 9 klager på den ene person. Linda og MM ønsker denne aftale ophævet. Sandra vil gerne snakke alvorligt med kommunen; hvis tingene ikke kommer til at fungere så opsiger vi den aftale. Kan opsiges med 3mdr s varsel. Vi vil gerne hjælpe, men vi har ingen samarbejde med kommunen. I marts måned var der et møde hvorpå kommunen lovede at der fremover ville være styr på det. Forslag om at gå til borgmesteren og orientere ham/ inddrage ham. Ønsker muligheden for at kunne ophæve aftalen hvis vi når dertil hvis aftaler der Side 6 af 7

7 laves med kommunen ikke overholdes. Tilladelse givet. 20. Nye vaskerier Beslutning Hvem hjælper Torben med at teste nye maskiner? Diskussion om hvorvidt det skal op på FM. MM vil gerne hjælpe TBG. - Der er muligvis ønske om at få maskiner med sæbedosering. Selve valget af maskiner overlades til vaskeriudvalget. Sættes som beslutningspunkt på FM om der skal være sæbedosering eller ej. Forslag om at kunne få en strygerulle også. Der ringes rundt frem til de 3 der er tilbud fra i forvejen og spørge til priser med sæbedosering. MJM snakker med TBG og laver forslag. 21. Nedtagning af telt på plænen Beslutning - KFG ordner det sammen med hønen. 22. Næste møde Næste møde er 3. oktober klokken 19:15. Deadline for punkter til mødet er 26. september 23. Eventuelt KA synes vi skal kigge mere på hvad der hører til AUB og AB så møderne ikke bliver så lange. KFG anmoder om at bruge sekretærens gamle computer til kulturfesten. FM skal søges hvis det er permanent, men kontorudvalget/ AB kan vælge at udlåne pc. 24. Evaluering Start 19.20, sluttede Side 7 af 7

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Kate og Kathrine 4) Godkendelse af dagsorden Vedtægtsændringer

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2012 Søndag d. 11. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST:

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST: REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. Tilstede: Susanne Jacobsen (nr. 115), Jonas Espensen (nr. 271), Nina Jensen (nr. 117), Lene Bech (nr. 181), Thora B. Pedersen (nr. 175) og suppleanterne:

Læs mere