9th International Congress on Ambulatory Surgery, Copenhagen 8 11 May 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9th International Congress on Ambulatory Surgery, Copenhagen 8 11 May 2011"

Transkript

1 Oktober 2011 Bladet Anæstesiologisk Dette nummer af Bladet indeholder masser af spændende læsning såsom Verdenskongres inden for dagkirurgi, retningsviseren fra afdelingsledelsen, mindeord om Gitte Islev, 25 og 40-års jubilarer, personaleafgang og tilgang, indlæg om InCare, en pilgrimsberetning, Operationsteamet Vest til Herning Nordealøb og Social Kapital mm. Redaktøren 9th International Congress on Ambulatory Surgery, Copenhagen 8 11 May 2011 Hvert andet år bliver der afholdt Verdenskongres indenfor dagkirurgi med det formål at sætte fokus på udvikling og kvalitet indenfor det dagkirurgiske område samt erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem deltagerne fra de deltagende lande. I år blev Verdenskongressen afholdt i Bella Centret i København, hvor ca deltagere fra hele verden deltog (bl.a deltagere fra Australien, Italien, Spanien, Tyskland, USA, Norge, Sverige, Finland og Danmark). Kongressen blev planlagt i samarbejde mellem de nordiske lande. Forberedelserne havde stået på i over 2 år. Jeg har deltaget i såvel udarbejdelse af det videnskabelige program som i selve planlægningen af Verdenskongressen. DagKirurgisk Enhed i Holstebro og Herning søgte Trepartsmidler, legater mv. og fik stor opbakning fra Afdelingsledelsen i Anæstesiologisk Afdeling, så de 2 afsnit kunne deltage i Verdenskongressen. Det faglige indhold på Verdenskongressen var et bredt tværfagligt felt indenfor dagkirurgi bl.a. anæstesi, ortopædkirurgi, kirurgi, gynækologi, urologi, plastikkirurgi, børn i dagkirurgi, og øre - næse og hals. Herudover var der sessions om bl.a. patientsikkerhed og kvalitet, diskussion om fordele og ulemper ved offentlig- versus privat tilbud om dagkirurgi og ny teknologi på den dagkirurgiske operationsstue. Der var mulighed for at deltage i workshops indenfor endoskopi og akupunktur. Danske sygeplejersker fortalte om erfaringer med opgaveglidning, og hvordan sygeplejersker i Danmark selvstændigt varetager cystoscopi og sigmoideoscopi. Fortsættes s. 3 Redaktion: Ledende oversygeplejerske Else Folmer, Overlæge Michael L. Rasmussen, Overlæge Hans Henrik Christensen, Afdelingssygeplejerske Anita Døfler, Assisterende Afdelingssygeplejerske Eva Hansen, Sekretær for afdelingsledelsen Jane Østergård, Sygeplejerske Alma Jensen, Sygeplejerske Hanne Rudmose, Ledende lægesekretær Kirsten Trankjær (redaktør)

2 Retningsviseren Regnen slår mod ruden, som den har gjort så ofte denne sommer. Vi håber, I alle, vejret til trods, har haft en god ferie med mulighed for at koble af fra Anæstesiologisk Afdeling. Ferien har formentlig været tiltrængt og under alle omstændigheder meget vel fortjent ovenpå et første halvår med uhørt mange udfordringer. Vi hviler ikke på laurbærrene, skrev vi i sidste udgave af Retningsviseren. Alligevel er der håb for, at vi får en periode med lidt arbejdsro, forstået således, at der, os bekendt, ikke er store, nye forandringsprocesser på vej. Der er heller ikke aktuelt noget, der tyder på en ny sparerunde, men vi afventer dog et overblik over aktivitetsniveauet, som har afgørende indflydelse på vores ressourcetildeling. Fordelingen af specialer, ikke mindst organisationsændringen i Ortopædkirurgisk Afdeling, har medført omstillinger i Anæstesiologisk Afdeling. Afdelingsledelsen i Ortopædkirurgisk Afdeling giver udtryk for, at organisationen er ved at være på plads, og den ser fortrøstningsfuld på aktiviteten for resten af året. Flytning af de elektive sectioer fra Holstebro til Herning stiller store krav til opbygning af et bæredygtigt kompetenceudviklingsprogram, så vi sikrer, at der forsat er høj kvalitet i håndteringen af de akutte sectioer, som fortsat vil forekomme i Holstebro. Lægesekretær Bente Hjørnholm har været udlånt til EPJ kontoret, men er 1. sept. vendt tilbage, rigtig godt klædt på til den nye opgave, hun har påtaget sig, som ITansvarlig. Hun indgår i en organisation med tæt samarbejde til afsnitsledelserne, sekretærerne samt nøglepersonerne i afsnittene, og parallelt hermed varetager Bente sædvanlige sekretæropgaver. Vi har fortsat en udfordring med at effektivisere OA-afsnittet i Herning og afsnitsledelsen er, sammen med de interne arbejdsgrupper, startet en proces, der i første omgang sætter fokus på de to lange spor. Det forlyder, at Endoskopiafsnittet flytter til anden lokalitet, og der bliver dermed ledige lokaler, som der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen af. Når vi ved mere konkret, skal vi have taget stilling til konsekvenserne for vores afdeling. Vi har eksempelvis et samarbejde med sekretariatet, som skal afklares. Vores samarbejde som interimsledelse slutter med årets udgang. Stillingen som ledende overlæge opslås ledig til besættelse 1. jan Der er nye, store udfordringer for den kommende afdelingsledelse med videreudvikling af vores afdeling og det gode samarbejde på vej ind i DNV Gødstrup. På vegne af afdelingsledelsen Else Arbejdsro har vi brug for, så vi kan videreudvikle og forfine de nye elektroniske værktøjer: E-dok og EPJ. Der forestår et større oprydningsarbejde i E-dok. i form af sammenskrivning af dokumenter på tværs samt ensartethed i udformningen af dokumenter. Kvalitetskoordinatorerne er allerede startet dette arbejde, og de får brug for at samarbejde med mange af jer i denne proces. EPJ kører, dog med svingende effektivitet. Der er en del SFI er, der skal ses efter i sømmene, og også dette arbejde vil inddrage mange medarbejdere. Spil bold med humoren - den er klæbestoffet, der får teamet til at hænge sammen. Christine Feldthaus, Livsstilsekspert 2

3 In Care På Herningmatriklen deltager afdelingen i øjeblikket i et multicenterstudie udgået fra Herlev Sygehus. Studiets titel er Intermediær terapi-effekt på mortalitet efter akut abdominalkirurgi. Studiet går ud på at undersøge effekten af 2 døgns intermediær terapi efter ovenstående operationer hos patienter, der ellers kunne udskrives til afdelingen efter ophold i opvågningen. Projektet er et intension to treat - studie, så alle patienter til akutte abdominale laparatomier og laparascopier - undtagen appendicitter og cholecystectomier - bliver screenet til studiet. Patienterne skal desuden have en Apache II score >11 for at indgå. Herefter randomiseres patienterne til enten stamafdeling eller 2 døgn i intermediærafsnittet. I undersøgelsen deltager i øjeblikket - ud over os - Herlev, Hillerød, Køge og Aaben- raa sygehuse. Der skal i alt indgå 400 patienter i undersøgelsen. I august var der i alt inkluderet 80 patienter i undersøgelsen. Hos os har vi siden maj screenet 43 patienter, hvoraf 7 indgår i undersøgelsen. Man regner med, at ca. 20 % af de screenede patienter vil kunne inkluderes i studiet. Tovholder i studiet her er Jens Pedersen, Michael L. Rasmussen og Mogens Rørbæk Madsen, men ellers deltager alle læger i det praktiske arbejde, specielt HU-lægerne, der sørger for det store arbejde med screening og inkludering af patienterne. Herudover deltager intensivsygeplejerskerne i screeningen og behandlingen af de patienter, der randomiseres til intermediær terapi. Vi regner med at nå imellem 30 og 40 inkluderede patienter, så vi skal igennem ca. 200 patienter i alt. Et stort og kompliceret arbejde, som alle i afdelingen giver deres støtte til. Jens Pedersen Overlæge, Anæstesiologisk Afdeling Herning Fortsat fra forsiden De tilmeldte deltagere præsenterede relevante forsknings- og kvalitetsresultater fra dagkirurgien enten som poster eller mundtlig fremlæggelse. DKE i Herning havde tilmeldt 2 posters (Kan ses på intranettet). På Verdenskongressen havde interesserede firmaer med berøring til det dagkirurgiske speciale en stand, hvor de præsentere deres produkter for deltagerne. Vejrguderne var med os, og vi havde et fantastisk flot sommervejr alle dagene. Anita Døfler Afdelingssygeplejerske, DKE Hold hovedet koldt - og hjertet varmt. Peter Lund Madsen Hjerneforsker og læge Hold hovedet koldt - og kommunikationen klar. Morten Spiegelhauer Journalist og TV-vært 3

4 Mindeord Den 29. juni 2011 vil for altid stå som en trist og mørk dag i Anæstesiologisk Afdelings historie. Gitte Islev findes død i sit sommerhus. Chok og meningsløshed rammer os alle. Når den værste chok har lagt sig, følger sorgen over at have mistet en faglig dygtig, energisk og respekteret overlæge, der ikke skånede sig selv for at få operationsog anæstesiafsnittet, som hun var afsnitsoverlæge for, til at fungere. Vi har mistet en afholdt og humoristisk kollega, der gerne stillede sig i første række, når det gjaldt om at hylde en kollega, ligesom hun altid var der, når en kollega havde brug for et støttende ord. Tabet af et stort og engageret menneske, der evnede at etablere kontakt med alle omkring sig, rammer os alle hårdt. Gitte var god at tale med og hun lyttede altid oprigtig interesseret. Hun havde overskud til at støtte og yde omsorg for andre, selv om hun til tider selv havde sit at slås med. De mange gode oplevelser i samarbejdet og kollegaskabet med Gitte har den pris, at vi sørger over at miste hende. Vi savner Gitte, og det føles tomt og uforståeligt, at vi ikke længere vil møde hende på gangen, genkende hendes trin og høre hendes latter. Vi har mistet en god kollega, men Gittes fire børn har mistet deres mor. Vore tanker og medfølelse går til Gittes børn, der må leve livet videre uden deres mor. Æret være Gittes minde. Afdelingsledelsen Vejen til bedre arbejdsmiljø (samarbejde): Smid sladderen i containeren før du går ind gennem døren Andres mening har også ret - selvom den ikke ligner din egen Modarbejd det negative med det positive Analyser dine egne fejl lige så grundigt som du analyserer andres Ræk andre en hjælpende hånd eller giv et godt råd i stedet for at fryde dig over andres fejl Byd ikke andre noget, du ikke synes er godt nok til dig selv Er du misundelig på en kollega, så tag en snak med vedkommende. Måske er det ikke som du tror. Jeg er - du er - vi er Døm ikke andre (og deres personlighed) ud fra deres arbejdsfunktion En realistisk mening og holdning er bedre end bare stå på flertallets side. 4

5 En pilgrims beretning anno 2011 Forud for min pilgrimsvandring 2 uger i begyndelsen af september i år ville jeg have forsvoret, at jeg ganske frivilligt ville gå til messe i en spansk kirke hele 6 gange på 13 dage! Ikke desto mindre blev jeg og mine 2 veninder så fascinerede af hele sceneriet omkring messerne, at vi gang på gang tog del i løjerne, som tog fra 20 min. til én time, men så var alle tilstedeværende pilgrimme også blevet velsignet af præsten med ønsket om en fortsat bon camino. Den franske rute Der findes et utal af forskellige pilgrimsruter i såvel ind- som udland, men én af de mest kendte er den Franske rute, der som oftest påbegyndes i den franske by Saint Jean de Pierre og går tværs over Nordspanien til Santiago de Compostella helt mod vest. Jeg valgte sammen med 2 gode veninder, hvoraf den ene i øvrigt er sygeplejerske Dorit Larsen fra OP i Holstebro, at begynde vandringen i den spanske by Pamplona, hvorfra der er ca. 750 km til Santiago. Selv havde jeg kun afsat 2 ugers ferie til eventyret, mens veninderne havde afsat det meste af september måned til projektet. Jeg nåede at vandre 280 km på de 12,5 dage i skrivende stund er veninderne stadig dernede. Uddrag fra dagbogen Azofra - Grañon 21,6 km. Temp. 35 gr. Seng: Donation (bestemmer selv prisen). Alberque (herberg) hvor vi har en madras på gulvet i en slags kirkelokale - med fluer! Donation med aftensmad og morgenmad. Meget særpræget og hyggeligt refugium med et helt specielt tørreloft. Glæder os til den fælles aftensmad og efterfølgende seance i kirken, hvor alle pilgrimme bliver velsignet. I går aftes købte vi ind i en lille butik, hvor vi blev ekspederet af en elskelig gammel mand. Købte den lokale rødvin uden etikette for 2 euro, og den smagte godt. Spiste sammen med Preben og Inge Marie, som vi har taget afsked med i dag, da de blev i Santo Domingo efter kun 15,6 km vandring - for tidligt for os at slutte dagen. Glemte i går, at da vi kom til Azofra, blev vi modtaget med hornmusik fra den lokale garde i anledning af byfesten. Løb ind i en vandkamp, som vi gladeligt deltog i efter en ophedet tur i 35 gr. varme. Det var så sjovt. Desværre varede byfesten til den lyse morgen, så det var svært at sove pga. larmen (ørepropperne hjalp lidt). Afg. kl en smuk tur til Santo Domingo, hvor vi bl.a. kom forbi en nyanlagt golfbane i et spøgelseskvarter med en masse tomme, nybyggede lejlighedskomplekser i Cirueña. I Santo Domingo løb vi ind i en søndagsmesse, dog uden velsignelse!, men med nonnekor. Gik lidt rundt i byen og endte med at købe sølvsmykke - muslingeskal i lædersnor. Herfra lang og ucharmerende tur på 6 km, før vi nåede Grañon kl Efter mange sociale dage nyder vi alle 3 lidt alenetid her, hvor vi ikke kender andre end englænderen, som også snakker meget, men slet ikke som Vivi! I dag køligere, overskyet og ret blæsende, totalt omslag. Det blev en helt igennem fantastisk aften med fællesspisning, hvor 36 pilgrimme fordelt på 17 nationaliteter nød en flere retters menu - som vi dog ikke blev mætte af, men vi overlever! Bagefter samledes alle i et lille kirkerum, hvor vi fik udleveret hver et stearinlys. Seancen begyndte med nogle minutters stilhed, hvorefter vi efter tur kunne fortælle lidt om vores caminooplevelser. Dorit overraskede ved at synge en meget smuk og stemningsfuld caminosang. Det var virkelig stort. Natten gik med at lytte til kirkeklokkens slag kl. 23, 24, 01 osv. Sjov episode Da vi deltog i vores 3. messe - en aftenmesse, som sluttede kl. 21, tænkte vi, at nu havde vi vist fået velsignelse nok, og vi var sultne, så vi ville lige så stille liste ud, mens de andre pilgrimme fik deres velsignelse. Den gik bare ikke. Med hånden på dørhåndtaget stod én af de ældre spanske damer i sin nydelige cardigan og pegede op mod alteret, og vi forstod, at det ikke var velset bare at smutte, så vi måtte pænt 5

6 vente med aftensmaden! Da vi senere sad på en restaurant over for kirken og nød vores velfortjente 3 retters pilgrimsmenu til 10 euro incl. vin, kom cardigandamen forbi, og tro mig, hun nikkede venligt til os, da hun passerede forbi! Et af de skilte vi fulgte hele ruten igennem. Fysisk form Selvom jeg anser mig selv for at være i rimelig fysisk form, viste det sig alligevel hårdere end forventet at trave de km i kuperet terræn dag efter dag. Specielt de første 5-6 dage havde jeg problemer med mit korsbåndsopererede knæ, men derefter var musklerne formentlig så godt trænet op, at de kunne klare strabadserne, og jeg mærkede ikke mere til knæet. Derimod havde jeg muskelømhed, specielt i lårene, men det kan man jo forholde sig til! Hvorfor pilgrim? Jeg bliver nødt til at indrømme, at det er fuldstændig umuligt at beskrive, hvorfor en pilgrimsvandring er så fantastisk en oplevelse. Det kan man nok undre sig over, når man hører mig fortælle om væggelus under hovedpuden, snuskede karklude i de ofte ikke alt for hygiejniske og små køkkener meget forskelligartede badefaciliteter - vi kom dog i bad hver dag, slæbe 8-10 kg på ryggen, vandre i de samme 2 bluser hver dag i 2 uger uden vask, strømperne blev kun vasket 2 gange ømme led og muskler, vandre i brændende sol uden mulighed for skygge, spise og ikke mindst tisse på uhumske små barer langs ruten, store sovesale med snorkende mænd/kvinder osv. Men den svingende rengøringsstandard betyder langt mindre end den stedlige atmosfære. Alle alberques er vidt forskellige - de store mere velorganiserede, de mindre har mere charme og personlighed. Positivlisten! Ingen krav og forventninger, ingenting at leve op til Fuldstændig ned i gear Tid til eftertanke Lært at være mere til stede og leve i nuet Lært at tage tingene, som de kommer At føle sig som en del af én stor familie, som drager omsorg for hinanden Mad og specielt vin og øl billigere end i Danmark Glæden ved de små ting i livet Stilheden Mødet med de mange spændende mennesker og deres skæbner Livsglæde og begejstring Jeg blev overrasket over at opdage, hvor befriende det var at være fuldstændig fri for krav og forventninger fra såvel mig selv som andre. Man kan nærmest blive afhængig af den livsstil. Tænk, hvis alle kunne få sådan en oplevelse. Det vil for nogle kræve en del træning forud. Jeg kan se nu, at jeg ikke rigtigt vidste, hvad jeg gik ind til! Udgifter Flybillet Billund - Madrid/retur kr Desuden udgifter til tog til Pamplona og bus fra Astorga til Madrid, 1 hotelovernatning kr. 850 Overnatning på alberque samt forplejning var mellem 15 og 25 euro dgl. kr I alt ca kr. for 2 uger. Eftertanke Det er meget svært at beskrive for andre, hvordan det er at leve som pilgrim. Det har været en fantastisk oplevelse og en indre rejse med tid til refleksion. Det har været en smuk og meget livsbekræftende oplevelse, og mødet med de mange forskellige mennesker og deres skæbner har gjort et dybt og uudsletteligt indtryk på mig. Det har været så kæmpestort i al sin enkelhed. Dagene har været så ens og samtidig så vidt forskellige. Én ting er sikkert, det er ikke sidste gang, jeg holder pilgrimsferie. 6 Kirsten Trankjær Ledende lægesekretær

7 Operationsteamet vest til Herning Nordea løb for 5. gang. Når vi står ved startlinjen, er flere af os tydeligt nervøse og kan dårligt vente, til starten går. Det er nu, vi skal vise, hvad vi har trænet hårdt til gennem flere måneder. Vejrudsigten er op til løbet blevet tjekket jævnligt, da vi jo alle håber på godt vejr. For nogle af os er det første gang, der deltages i et løb. Meget står på spil: Væddemål med en kollega, ambition om at slå egen rekord eller en kollegas rekord. Nogle vil måske mene, at vi bare er amatør motionister, og at dette bare er et simpelt løb, uden præmier til vinderen. Men for os er der mere på spil, nemlig prestige og egne forventninger. Det er svært at beskrive, hvilken følelse hver af os vil have, hvis det lykkes at slå egen rekord, eller endnu bedre kollegaernes rekord. I år er det 5. gang Operationsgangen deltager i Herning Nordea løb. Nogle af os har løbet i mange år, andre er bare blevet grebet af stemningen og snakken på operationsgangen, og har så fundet motivationen og lysten til at begynde at løbe. Træning og mål for næste års løb starter allerede rent mentalt, når alle er kommet over målstregen, og vi i samlet torp går til sygehuset for at klæde om og tale om løbet. Hvert år slutter vi dagen af med fællesspisning og hyggeligt samvær. Det at have det sjovt med kollegaerne før, under og efter løbet, er noget af det vigtigste for os alle. Operationsteamet Vest 2011 Operationsteamet Vest 2010 Løbet de sidste to år har dog været lidt anderledes end tidligere år, idet anæstesiologisk afdeling sponsorerede løbetrøjer til os. Der er på ryggen af trøjerne printet Operationsteamet vest. Det betyder utroligt meget for os, at I støtter vores løb og fælles aktivitet, så vi i ens løbetrøjer kan ankomme til løb. Det betyder mere end som så. På vegne af Operationsteamet Vest vil jeg gerne sige mange tak. Vi ved alle sammen, at motion, ud over at være sundt, giver velvære. Men det har i høj grad også styrket vores sammenhold på operationsgangen i Herning. Det har styrket vores fællesskab endnu mere, at vi nu har en fælles aktivitet, som vi sammen kan deltage i og tale om, og som på ingen måde er arbejdsrelateret. Kirsten Isager-Nielsen (én af løberne i Operationsteamet Vest) 7

8 Social kapital På seneste ordinære LMU-møde blev det vedtaget at nedsætte en styregruppe, som skal strukturere arbejdet med den Sociale Kapital i afdelingen. Denne gruppe har endnu ingen møder haft, så der er ikke noget at referere derfra, men jeg vil gerne give en kort beskrivelse af, hvad Social Kapital går ud på. Der er 3 omdrejningspunkter i en positiv Social Kapital, som er: TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDSEVNE, også kaldet de 3 diamanter. Når ledere og medarbejdere sammen retter fokus mod De Tre Diamanter, er de godt i gang med at udvikle den Sociale Kapital. TILLID handler om, hvilke forventninger ledelse og medarbejdere har til hinanden. Stoler medarbejderne på de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Har ledelsen tiltro til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har medarbejderne tillid til hinanden? Disse forventninger til hinanden skabes over tid. RETFÆRDIGHED går ud på, om den enkelte føler, at tingene går ordentligt for sig i forbindelse med beslutningsprocesser og fordeling af goder. Bliver alle relevante hørt, og får de indflydelse på beslutningsprocesser? Føler den enkelte sig anerkendt og belønnet for sin indsats? GODT SAMARBEJDE er betinget af, at der mellem ledelse og medarbejdere er normer for gensidige forpligtelser. Det gælder også imellem medarbejderne: Er der klarhed omkring opgavefordeling, ansvarsområder og rollefordeling? Er der en fælles idé om, hvor vi er på vej hen hvad er vores mål, og hvordan kommer vi bedst derhen? Samarbejde! Forskellen på psykisk arbejdsmiljø og social kapital er, at den sociale kapital ikke har fokus på den enkeltes job, men de menneskelige relationer i virksomheden. Kirsten Trankjær Ledende lægesekretær 8

9 Personalia Personaletilgang Sygeplejerske Charlotte Meedom Jensen, AN Sygeplejerske Gitte Lene Philipstatt Schwencke, OP RHL Social- og sundhedsassistent Eva Hansen, SC Sygehjælper Bente Klejnstrup Brogård, SC RHL Hoveduddannelseslæge Jane Hjørringgaard, Introduktionsreservelæge Lina Elisabet Dalesjö, Hoveduddannelseslæge Thomas Birkelund, Introduktionsreservelæge Per Holm, Sygeplejerske Karen Filskov Jensen, OP Hoveduddannelseslæge Rikke Dalsgaard Mærkedahl, Sygeplejerske Bodil Hedegaard Kristensen, Sygeplejerske Carsten Meller, AN RHL Sygeplejerske Hanne Marie Krogsgaard, Sygeplejerske Arne Martin Finseth, Sygeplejerske Sven Warnche Petersen, Overlæge Torben Marstrand, RHL Sygeplejerske Lise Elkjær Munksgaard, Introduktionsreservelæge Søren Vad Jepsen, Afdelingssygeplejerske Bente Jensen Bøgild, OP RHL Introduktionsreservelæge Piotr Pawel Kolodzeike, Anæstesikursist Majbrit Andsbjerg Hald, AN Velkommen til de nye Personaleafgang Social- og sundhedsassistent Elisabeth Naundrup Thøfner, SC Sygeplejereske Kirsten Rahbek, ITA 1. reservelæge Assia Amal Bada, Introduktionsreservelæge Lene Viholt, Introduktionsreservelæge Rie Strømvig Pedersen, Sygeplejerske Bjørn Martin Aamodt, Overlæge Gitte Islev, RHL (Afgået ved døden) Sygeplejerske Gunilla Kirkeløkke, AN RHL Sygeplejerske Sine Petersen, ITA Sygeplejerske Kirsten Hardam, OP Social- og sundhedsassistent Inger Kirkegaard Pedersen, SC Sygeplejereske Bodil Hedegaard Kristensen, AN RRI Sygeplejerske Carsten Meller, AN RRI Sygeplejerske Hanne Marie Krogsgaard, AN RRI Sygeplejerske Arne Martin Finseth, AN RRI Sygeplejerske Sven Warnche Petersen, AN RRI Overlæge Torben Marstrand, RRI Sygeplejerske Else Marie Andersen, ITA RHL Hoveduddannelseslæge Marianne Lauridsen Vang, Afdelingskonsulent Kaj Merrild Hareskov Introduktionsreservelæge Michael Helbo Bøndergaard, Anæstesikursist Linda Krogsgaard, AN Anæstesikursist Trine Dalkjær Engelbreth, 9

10 Personalia Jubilæer 25-års jubilæum Sygeplejerske Hanne Rudmose, DKE 40-års jubilæum Social- og sundhedsassistent Elinor Asstrup Nielsen, OP RHL Sygehjælper Ellen Margrethe Jensen, ITA RHL Social- og sundhedsassistent Birthe Østergaard Sørensen, OP Sygeplejereske Hanne Marie Krogsgaard, Sygeplejerske Ester Rønnow, OP Sygeplejerske Mette Gammelgaard Schultz, OP Sygeplejerske Pia Helth, ITA Sygeplejerske Bodil Taulborg Smith, ITA RHL Sygeplejerske Gitte Holm, ITA RHL Sygehjælper Rita Mikkelsen, OP RHL Sygeplejerske/ uddannelseskoordinator Monica Thybo Cavazzi, ITA Sygeplejerske Bodil Elisabeth Andersen-Møller, DKE Sygeplejerske Anna Grethe Bräuner, ITA RHL Stort tillykke til alle jubilarer Næste nummer af Bladet Næste nummer af Bladet er på gaden i dec Alle medarbejdere er velkomne til at sende indlæg til Bladet til Deadline for indlæg til næste nummer af Bladet er Redaktøren 10

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel Pilgrimsvandring 2010 Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel 1 Vi vil, vi kan og vi gør det Vi er tre unge mennesker, på tilsammen 200 år, som valgte at gå den 800 km lange Pilgrimsvandring. De 800

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Vitha Jørgensen, afd.spl. Birthe Vestergaard, afd.spl. Ruth Ramsing, afd.spl. Helle Skovbjerg, afd.spl. OP Kirsten Sørensen, afd.spl.

Vitha Jørgensen, afd.spl. Birthe Vestergaard, afd.spl. Ruth Ramsing, afd.spl. Helle Skovbjerg, afd.spl. OP Kirsten Sørensen, afd.spl. På de næste sider følger skemaer fra alle sikkerhedsgrupper i Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest med arbejdsmiljøproblemstillinger fra APV til Lokal MEDudvalg (LMU) i 2009. På møde mellem

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,-

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,- Lørdag d. 18. oktober 2014 Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier Gevinster for over 20.000,- Program for Iøbsdagen: Fra kl. 10.00 Kl. 12.30 Kl. 12.30 Kl. 13.15 Kl. 13.15 Afhentning

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Dato: Den 23. februar 2012 kl. 09.30 14.00 Sted: Referenter: Deltagere: Handelsfagskolen i Skåde Tina Rindahl Petersen, Jane

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Invitation til SUNDHEDSDAG Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Kunne du tænke dig en hel dag med forkælelse og tid til dig selv, sund

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Buen camino! AT7 El Camino de sidste 100 kilometer fra Sarria til Santiago de Campostela

Buen camino! AT7 El Camino de sidste 100 kilometer fra Sarria til Santiago de Campostela Buen camino! AT7 El Camino de sidste 100 kilometer fra Sarria til Santiago de Campostela Praktisk information Hvornår skal vi hvad? Uge 34-35: Første vejledning Uge 36 (05.09.): Øvevandringstur. Esrum

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

På opfordring udbydes Jubilæumstur på El Camino Til Santiago de Compostela i Nordspanien

På opfordring udbydes Jubilæumstur på El Camino Til Santiago de Compostela i Nordspanien På opfordring udbydes Jubilæumstur på El Camino Til Santiago de Compostela i Nordspanien Lørdag, 19/9 tirsdag, 29/9-2015 Vi vandrer 9 dage á ca. 17 km pr. dag, i alt ca. 150 km / 170 km. PÅ OPFORDRING

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere