9th International Congress on Ambulatory Surgery, Copenhagen 8 11 May 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9th International Congress on Ambulatory Surgery, Copenhagen 8 11 May 2011"

Transkript

1 Oktober 2011 Bladet Anæstesiologisk Dette nummer af Bladet indeholder masser af spændende læsning såsom Verdenskongres inden for dagkirurgi, retningsviseren fra afdelingsledelsen, mindeord om Gitte Islev, 25 og 40-års jubilarer, personaleafgang og tilgang, indlæg om InCare, en pilgrimsberetning, Operationsteamet Vest til Herning Nordealøb og Social Kapital mm. Redaktøren 9th International Congress on Ambulatory Surgery, Copenhagen 8 11 May 2011 Hvert andet år bliver der afholdt Verdenskongres indenfor dagkirurgi med det formål at sætte fokus på udvikling og kvalitet indenfor det dagkirurgiske område samt erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem deltagerne fra de deltagende lande. I år blev Verdenskongressen afholdt i Bella Centret i København, hvor ca deltagere fra hele verden deltog (bl.a deltagere fra Australien, Italien, Spanien, Tyskland, USA, Norge, Sverige, Finland og Danmark). Kongressen blev planlagt i samarbejde mellem de nordiske lande. Forberedelserne havde stået på i over 2 år. Jeg har deltaget i såvel udarbejdelse af det videnskabelige program som i selve planlægningen af Verdenskongressen. DagKirurgisk Enhed i Holstebro og Herning søgte Trepartsmidler, legater mv. og fik stor opbakning fra Afdelingsledelsen i Anæstesiologisk Afdeling, så de 2 afsnit kunne deltage i Verdenskongressen. Det faglige indhold på Verdenskongressen var et bredt tværfagligt felt indenfor dagkirurgi bl.a. anæstesi, ortopædkirurgi, kirurgi, gynækologi, urologi, plastikkirurgi, børn i dagkirurgi, og øre - næse og hals. Herudover var der sessions om bl.a. patientsikkerhed og kvalitet, diskussion om fordele og ulemper ved offentlig- versus privat tilbud om dagkirurgi og ny teknologi på den dagkirurgiske operationsstue. Der var mulighed for at deltage i workshops indenfor endoskopi og akupunktur. Danske sygeplejersker fortalte om erfaringer med opgaveglidning, og hvordan sygeplejersker i Danmark selvstændigt varetager cystoscopi og sigmoideoscopi. Fortsættes s. 3 Redaktion: Ledende oversygeplejerske Else Folmer, Overlæge Michael L. Rasmussen, Overlæge Hans Henrik Christensen, Afdelingssygeplejerske Anita Døfler, Assisterende Afdelingssygeplejerske Eva Hansen, Sekretær for afdelingsledelsen Jane Østergård, Sygeplejerske Alma Jensen, Sygeplejerske Hanne Rudmose, Ledende lægesekretær Kirsten Trankjær (redaktør)

2 Retningsviseren Regnen slår mod ruden, som den har gjort så ofte denne sommer. Vi håber, I alle, vejret til trods, har haft en god ferie med mulighed for at koble af fra Anæstesiologisk Afdeling. Ferien har formentlig været tiltrængt og under alle omstændigheder meget vel fortjent ovenpå et første halvår med uhørt mange udfordringer. Vi hviler ikke på laurbærrene, skrev vi i sidste udgave af Retningsviseren. Alligevel er der håb for, at vi får en periode med lidt arbejdsro, forstået således, at der, os bekendt, ikke er store, nye forandringsprocesser på vej. Der er heller ikke aktuelt noget, der tyder på en ny sparerunde, men vi afventer dog et overblik over aktivitetsniveauet, som har afgørende indflydelse på vores ressourcetildeling. Fordelingen af specialer, ikke mindst organisationsændringen i Ortopædkirurgisk Afdeling, har medført omstillinger i Anæstesiologisk Afdeling. Afdelingsledelsen i Ortopædkirurgisk Afdeling giver udtryk for, at organisationen er ved at være på plads, og den ser fortrøstningsfuld på aktiviteten for resten af året. Flytning af de elektive sectioer fra Holstebro til Herning stiller store krav til opbygning af et bæredygtigt kompetenceudviklingsprogram, så vi sikrer, at der forsat er høj kvalitet i håndteringen af de akutte sectioer, som fortsat vil forekomme i Holstebro. Lægesekretær Bente Hjørnholm har været udlånt til EPJ kontoret, men er 1. sept. vendt tilbage, rigtig godt klædt på til den nye opgave, hun har påtaget sig, som ITansvarlig. Hun indgår i en organisation med tæt samarbejde til afsnitsledelserne, sekretærerne samt nøglepersonerne i afsnittene, og parallelt hermed varetager Bente sædvanlige sekretæropgaver. Vi har fortsat en udfordring med at effektivisere OA-afsnittet i Herning og afsnitsledelsen er, sammen med de interne arbejdsgrupper, startet en proces, der i første omgang sætter fokus på de to lange spor. Det forlyder, at Endoskopiafsnittet flytter til anden lokalitet, og der bliver dermed ledige lokaler, som der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen af. Når vi ved mere konkret, skal vi have taget stilling til konsekvenserne for vores afdeling. Vi har eksempelvis et samarbejde med sekretariatet, som skal afklares. Vores samarbejde som interimsledelse slutter med årets udgang. Stillingen som ledende overlæge opslås ledig til besættelse 1. jan Der er nye, store udfordringer for den kommende afdelingsledelse med videreudvikling af vores afdeling og det gode samarbejde på vej ind i DNV Gødstrup. På vegne af afdelingsledelsen Else Arbejdsro har vi brug for, så vi kan videreudvikle og forfine de nye elektroniske værktøjer: E-dok og EPJ. Der forestår et større oprydningsarbejde i E-dok. i form af sammenskrivning af dokumenter på tværs samt ensartethed i udformningen af dokumenter. Kvalitetskoordinatorerne er allerede startet dette arbejde, og de får brug for at samarbejde med mange af jer i denne proces. EPJ kører, dog med svingende effektivitet. Der er en del SFI er, der skal ses efter i sømmene, og også dette arbejde vil inddrage mange medarbejdere. Spil bold med humoren - den er klæbestoffet, der får teamet til at hænge sammen. Christine Feldthaus, Livsstilsekspert 2

3 In Care På Herningmatriklen deltager afdelingen i øjeblikket i et multicenterstudie udgået fra Herlev Sygehus. Studiets titel er Intermediær terapi-effekt på mortalitet efter akut abdominalkirurgi. Studiet går ud på at undersøge effekten af 2 døgns intermediær terapi efter ovenstående operationer hos patienter, der ellers kunne udskrives til afdelingen efter ophold i opvågningen. Projektet er et intension to treat - studie, så alle patienter til akutte abdominale laparatomier og laparascopier - undtagen appendicitter og cholecystectomier - bliver screenet til studiet. Patienterne skal desuden have en Apache II score >11 for at indgå. Herefter randomiseres patienterne til enten stamafdeling eller 2 døgn i intermediærafsnittet. I undersøgelsen deltager i øjeblikket - ud over os - Herlev, Hillerød, Køge og Aaben- raa sygehuse. Der skal i alt indgå 400 patienter i undersøgelsen. I august var der i alt inkluderet 80 patienter i undersøgelsen. Hos os har vi siden maj screenet 43 patienter, hvoraf 7 indgår i undersøgelsen. Man regner med, at ca. 20 % af de screenede patienter vil kunne inkluderes i studiet. Tovholder i studiet her er Jens Pedersen, Michael L. Rasmussen og Mogens Rørbæk Madsen, men ellers deltager alle læger i det praktiske arbejde, specielt HU-lægerne, der sørger for det store arbejde med screening og inkludering af patienterne. Herudover deltager intensivsygeplejerskerne i screeningen og behandlingen af de patienter, der randomiseres til intermediær terapi. Vi regner med at nå imellem 30 og 40 inkluderede patienter, så vi skal igennem ca. 200 patienter i alt. Et stort og kompliceret arbejde, som alle i afdelingen giver deres støtte til. Jens Pedersen Overlæge, Anæstesiologisk Afdeling Herning Fortsat fra forsiden De tilmeldte deltagere præsenterede relevante forsknings- og kvalitetsresultater fra dagkirurgien enten som poster eller mundtlig fremlæggelse. DKE i Herning havde tilmeldt 2 posters (Kan ses på intranettet). På Verdenskongressen havde interesserede firmaer med berøring til det dagkirurgiske speciale en stand, hvor de præsentere deres produkter for deltagerne. Vejrguderne var med os, og vi havde et fantastisk flot sommervejr alle dagene. Anita Døfler Afdelingssygeplejerske, DKE Hold hovedet koldt - og hjertet varmt. Peter Lund Madsen Hjerneforsker og læge Hold hovedet koldt - og kommunikationen klar. Morten Spiegelhauer Journalist og TV-vært 3

4 Mindeord Den 29. juni 2011 vil for altid stå som en trist og mørk dag i Anæstesiologisk Afdelings historie. Gitte Islev findes død i sit sommerhus. Chok og meningsløshed rammer os alle. Når den værste chok har lagt sig, følger sorgen over at have mistet en faglig dygtig, energisk og respekteret overlæge, der ikke skånede sig selv for at få operationsog anæstesiafsnittet, som hun var afsnitsoverlæge for, til at fungere. Vi har mistet en afholdt og humoristisk kollega, der gerne stillede sig i første række, når det gjaldt om at hylde en kollega, ligesom hun altid var der, når en kollega havde brug for et støttende ord. Tabet af et stort og engageret menneske, der evnede at etablere kontakt med alle omkring sig, rammer os alle hårdt. Gitte var god at tale med og hun lyttede altid oprigtig interesseret. Hun havde overskud til at støtte og yde omsorg for andre, selv om hun til tider selv havde sit at slås med. De mange gode oplevelser i samarbejdet og kollegaskabet med Gitte har den pris, at vi sørger over at miste hende. Vi savner Gitte, og det føles tomt og uforståeligt, at vi ikke længere vil møde hende på gangen, genkende hendes trin og høre hendes latter. Vi har mistet en god kollega, men Gittes fire børn har mistet deres mor. Vore tanker og medfølelse går til Gittes børn, der må leve livet videre uden deres mor. Æret være Gittes minde. Afdelingsledelsen Vejen til bedre arbejdsmiljø (samarbejde): Smid sladderen i containeren før du går ind gennem døren Andres mening har også ret - selvom den ikke ligner din egen Modarbejd det negative med det positive Analyser dine egne fejl lige så grundigt som du analyserer andres Ræk andre en hjælpende hånd eller giv et godt råd i stedet for at fryde dig over andres fejl Byd ikke andre noget, du ikke synes er godt nok til dig selv Er du misundelig på en kollega, så tag en snak med vedkommende. Måske er det ikke som du tror. Jeg er - du er - vi er Døm ikke andre (og deres personlighed) ud fra deres arbejdsfunktion En realistisk mening og holdning er bedre end bare stå på flertallets side. 4

5 En pilgrims beretning anno 2011 Forud for min pilgrimsvandring 2 uger i begyndelsen af september i år ville jeg have forsvoret, at jeg ganske frivilligt ville gå til messe i en spansk kirke hele 6 gange på 13 dage! Ikke desto mindre blev jeg og mine 2 veninder så fascinerede af hele sceneriet omkring messerne, at vi gang på gang tog del i løjerne, som tog fra 20 min. til én time, men så var alle tilstedeværende pilgrimme også blevet velsignet af præsten med ønsket om en fortsat bon camino. Den franske rute Der findes et utal af forskellige pilgrimsruter i såvel ind- som udland, men én af de mest kendte er den Franske rute, der som oftest påbegyndes i den franske by Saint Jean de Pierre og går tværs over Nordspanien til Santiago de Compostella helt mod vest. Jeg valgte sammen med 2 gode veninder, hvoraf den ene i øvrigt er sygeplejerske Dorit Larsen fra OP i Holstebro, at begynde vandringen i den spanske by Pamplona, hvorfra der er ca. 750 km til Santiago. Selv havde jeg kun afsat 2 ugers ferie til eventyret, mens veninderne havde afsat det meste af september måned til projektet. Jeg nåede at vandre 280 km på de 12,5 dage i skrivende stund er veninderne stadig dernede. Uddrag fra dagbogen Azofra - Grañon 21,6 km. Temp. 35 gr. Seng: Donation (bestemmer selv prisen). Alberque (herberg) hvor vi har en madras på gulvet i en slags kirkelokale - med fluer! Donation med aftensmad og morgenmad. Meget særpræget og hyggeligt refugium med et helt specielt tørreloft. Glæder os til den fælles aftensmad og efterfølgende seance i kirken, hvor alle pilgrimme bliver velsignet. I går aftes købte vi ind i en lille butik, hvor vi blev ekspederet af en elskelig gammel mand. Købte den lokale rødvin uden etikette for 2 euro, og den smagte godt. Spiste sammen med Preben og Inge Marie, som vi har taget afsked med i dag, da de blev i Santo Domingo efter kun 15,6 km vandring - for tidligt for os at slutte dagen. Glemte i går, at da vi kom til Azofra, blev vi modtaget med hornmusik fra den lokale garde i anledning af byfesten. Løb ind i en vandkamp, som vi gladeligt deltog i efter en ophedet tur i 35 gr. varme. Det var så sjovt. Desværre varede byfesten til den lyse morgen, så det var svært at sove pga. larmen (ørepropperne hjalp lidt). Afg. kl en smuk tur til Santo Domingo, hvor vi bl.a. kom forbi en nyanlagt golfbane i et spøgelseskvarter med en masse tomme, nybyggede lejlighedskomplekser i Cirueña. I Santo Domingo løb vi ind i en søndagsmesse, dog uden velsignelse!, men med nonnekor. Gik lidt rundt i byen og endte med at købe sølvsmykke - muslingeskal i lædersnor. Herfra lang og ucharmerende tur på 6 km, før vi nåede Grañon kl Efter mange sociale dage nyder vi alle 3 lidt alenetid her, hvor vi ikke kender andre end englænderen, som også snakker meget, men slet ikke som Vivi! I dag køligere, overskyet og ret blæsende, totalt omslag. Det blev en helt igennem fantastisk aften med fællesspisning, hvor 36 pilgrimme fordelt på 17 nationaliteter nød en flere retters menu - som vi dog ikke blev mætte af, men vi overlever! Bagefter samledes alle i et lille kirkerum, hvor vi fik udleveret hver et stearinlys. Seancen begyndte med nogle minutters stilhed, hvorefter vi efter tur kunne fortælle lidt om vores caminooplevelser. Dorit overraskede ved at synge en meget smuk og stemningsfuld caminosang. Det var virkelig stort. Natten gik med at lytte til kirkeklokkens slag kl. 23, 24, 01 osv. Sjov episode Da vi deltog i vores 3. messe - en aftenmesse, som sluttede kl. 21, tænkte vi, at nu havde vi vist fået velsignelse nok, og vi var sultne, så vi ville lige så stille liste ud, mens de andre pilgrimme fik deres velsignelse. Den gik bare ikke. Med hånden på dørhåndtaget stod én af de ældre spanske damer i sin nydelige cardigan og pegede op mod alteret, og vi forstod, at det ikke var velset bare at smutte, så vi måtte pænt 5

6 vente med aftensmaden! Da vi senere sad på en restaurant over for kirken og nød vores velfortjente 3 retters pilgrimsmenu til 10 euro incl. vin, kom cardigandamen forbi, og tro mig, hun nikkede venligt til os, da hun passerede forbi! Et af de skilte vi fulgte hele ruten igennem. Fysisk form Selvom jeg anser mig selv for at være i rimelig fysisk form, viste det sig alligevel hårdere end forventet at trave de km i kuperet terræn dag efter dag. Specielt de første 5-6 dage havde jeg problemer med mit korsbåndsopererede knæ, men derefter var musklerne formentlig så godt trænet op, at de kunne klare strabadserne, og jeg mærkede ikke mere til knæet. Derimod havde jeg muskelømhed, specielt i lårene, men det kan man jo forholde sig til! Hvorfor pilgrim? Jeg bliver nødt til at indrømme, at det er fuldstændig umuligt at beskrive, hvorfor en pilgrimsvandring er så fantastisk en oplevelse. Det kan man nok undre sig over, når man hører mig fortælle om væggelus under hovedpuden, snuskede karklude i de ofte ikke alt for hygiejniske og små køkkener meget forskelligartede badefaciliteter - vi kom dog i bad hver dag, slæbe 8-10 kg på ryggen, vandre i de samme 2 bluser hver dag i 2 uger uden vask, strømperne blev kun vasket 2 gange ømme led og muskler, vandre i brændende sol uden mulighed for skygge, spise og ikke mindst tisse på uhumske små barer langs ruten, store sovesale med snorkende mænd/kvinder osv. Men den svingende rengøringsstandard betyder langt mindre end den stedlige atmosfære. Alle alberques er vidt forskellige - de store mere velorganiserede, de mindre har mere charme og personlighed. Positivlisten! Ingen krav og forventninger, ingenting at leve op til Fuldstændig ned i gear Tid til eftertanke Lært at være mere til stede og leve i nuet Lært at tage tingene, som de kommer At føle sig som en del af én stor familie, som drager omsorg for hinanden Mad og specielt vin og øl billigere end i Danmark Glæden ved de små ting i livet Stilheden Mødet med de mange spændende mennesker og deres skæbner Livsglæde og begejstring Jeg blev overrasket over at opdage, hvor befriende det var at være fuldstændig fri for krav og forventninger fra såvel mig selv som andre. Man kan nærmest blive afhængig af den livsstil. Tænk, hvis alle kunne få sådan en oplevelse. Det vil for nogle kræve en del træning forud. Jeg kan se nu, at jeg ikke rigtigt vidste, hvad jeg gik ind til! Udgifter Flybillet Billund - Madrid/retur kr Desuden udgifter til tog til Pamplona og bus fra Astorga til Madrid, 1 hotelovernatning kr. 850 Overnatning på alberque samt forplejning var mellem 15 og 25 euro dgl. kr I alt ca kr. for 2 uger. Eftertanke Det er meget svært at beskrive for andre, hvordan det er at leve som pilgrim. Det har været en fantastisk oplevelse og en indre rejse med tid til refleksion. Det har været en smuk og meget livsbekræftende oplevelse, og mødet med de mange forskellige mennesker og deres skæbner har gjort et dybt og uudsletteligt indtryk på mig. Det har været så kæmpestort i al sin enkelhed. Dagene har været så ens og samtidig så vidt forskellige. Én ting er sikkert, det er ikke sidste gang, jeg holder pilgrimsferie. 6 Kirsten Trankjær Ledende lægesekretær

7 Operationsteamet vest til Herning Nordea løb for 5. gang. Når vi står ved startlinjen, er flere af os tydeligt nervøse og kan dårligt vente, til starten går. Det er nu, vi skal vise, hvad vi har trænet hårdt til gennem flere måneder. Vejrudsigten er op til løbet blevet tjekket jævnligt, da vi jo alle håber på godt vejr. For nogle af os er det første gang, der deltages i et løb. Meget står på spil: Væddemål med en kollega, ambition om at slå egen rekord eller en kollegas rekord. Nogle vil måske mene, at vi bare er amatør motionister, og at dette bare er et simpelt løb, uden præmier til vinderen. Men for os er der mere på spil, nemlig prestige og egne forventninger. Det er svært at beskrive, hvilken følelse hver af os vil have, hvis det lykkes at slå egen rekord, eller endnu bedre kollegaernes rekord. I år er det 5. gang Operationsgangen deltager i Herning Nordea løb. Nogle af os har løbet i mange år, andre er bare blevet grebet af stemningen og snakken på operationsgangen, og har så fundet motivationen og lysten til at begynde at løbe. Træning og mål for næste års løb starter allerede rent mentalt, når alle er kommet over målstregen, og vi i samlet torp går til sygehuset for at klæde om og tale om løbet. Hvert år slutter vi dagen af med fællesspisning og hyggeligt samvær. Det at have det sjovt med kollegaerne før, under og efter løbet, er noget af det vigtigste for os alle. Operationsteamet Vest 2011 Operationsteamet Vest 2010 Løbet de sidste to år har dog været lidt anderledes end tidligere år, idet anæstesiologisk afdeling sponsorerede løbetrøjer til os. Der er på ryggen af trøjerne printet Operationsteamet vest. Det betyder utroligt meget for os, at I støtter vores løb og fælles aktivitet, så vi i ens løbetrøjer kan ankomme til løb. Det betyder mere end som så. På vegne af Operationsteamet Vest vil jeg gerne sige mange tak. Vi ved alle sammen, at motion, ud over at være sundt, giver velvære. Men det har i høj grad også styrket vores sammenhold på operationsgangen i Herning. Det har styrket vores fællesskab endnu mere, at vi nu har en fælles aktivitet, som vi sammen kan deltage i og tale om, og som på ingen måde er arbejdsrelateret. Kirsten Isager-Nielsen (én af løberne i Operationsteamet Vest) 7

8 Social kapital På seneste ordinære LMU-møde blev det vedtaget at nedsætte en styregruppe, som skal strukturere arbejdet med den Sociale Kapital i afdelingen. Denne gruppe har endnu ingen møder haft, så der er ikke noget at referere derfra, men jeg vil gerne give en kort beskrivelse af, hvad Social Kapital går ud på. Der er 3 omdrejningspunkter i en positiv Social Kapital, som er: TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDSEVNE, også kaldet de 3 diamanter. Når ledere og medarbejdere sammen retter fokus mod De Tre Diamanter, er de godt i gang med at udvikle den Sociale Kapital. TILLID handler om, hvilke forventninger ledelse og medarbejdere har til hinanden. Stoler medarbejderne på de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Har ledelsen tiltro til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har medarbejderne tillid til hinanden? Disse forventninger til hinanden skabes over tid. RETFÆRDIGHED går ud på, om den enkelte føler, at tingene går ordentligt for sig i forbindelse med beslutningsprocesser og fordeling af goder. Bliver alle relevante hørt, og får de indflydelse på beslutningsprocesser? Føler den enkelte sig anerkendt og belønnet for sin indsats? GODT SAMARBEJDE er betinget af, at der mellem ledelse og medarbejdere er normer for gensidige forpligtelser. Det gælder også imellem medarbejderne: Er der klarhed omkring opgavefordeling, ansvarsområder og rollefordeling? Er der en fælles idé om, hvor vi er på vej hen hvad er vores mål, og hvordan kommer vi bedst derhen? Samarbejde! Forskellen på psykisk arbejdsmiljø og social kapital er, at den sociale kapital ikke har fokus på den enkeltes job, men de menneskelige relationer i virksomheden. Kirsten Trankjær Ledende lægesekretær 8

9 Personalia Personaletilgang Sygeplejerske Charlotte Meedom Jensen, AN Sygeplejerske Gitte Lene Philipstatt Schwencke, OP RHL Social- og sundhedsassistent Eva Hansen, SC Sygehjælper Bente Klejnstrup Brogård, SC RHL Hoveduddannelseslæge Jane Hjørringgaard, Introduktionsreservelæge Lina Elisabet Dalesjö, Hoveduddannelseslæge Thomas Birkelund, Introduktionsreservelæge Per Holm, Sygeplejerske Karen Filskov Jensen, OP Hoveduddannelseslæge Rikke Dalsgaard Mærkedahl, Sygeplejerske Bodil Hedegaard Kristensen, Sygeplejerske Carsten Meller, AN RHL Sygeplejerske Hanne Marie Krogsgaard, Sygeplejerske Arne Martin Finseth, Sygeplejerske Sven Warnche Petersen, Overlæge Torben Marstrand, RHL Sygeplejerske Lise Elkjær Munksgaard, Introduktionsreservelæge Søren Vad Jepsen, Afdelingssygeplejerske Bente Jensen Bøgild, OP RHL Introduktionsreservelæge Piotr Pawel Kolodzeike, Anæstesikursist Majbrit Andsbjerg Hald, AN Velkommen til de nye Personaleafgang Social- og sundhedsassistent Elisabeth Naundrup Thøfner, SC Sygeplejereske Kirsten Rahbek, ITA 1. reservelæge Assia Amal Bada, Introduktionsreservelæge Lene Viholt, Introduktionsreservelæge Rie Strømvig Pedersen, Sygeplejerske Bjørn Martin Aamodt, Overlæge Gitte Islev, RHL (Afgået ved døden) Sygeplejerske Gunilla Kirkeløkke, AN RHL Sygeplejerske Sine Petersen, ITA Sygeplejerske Kirsten Hardam, OP Social- og sundhedsassistent Inger Kirkegaard Pedersen, SC Sygeplejereske Bodil Hedegaard Kristensen, AN RRI Sygeplejerske Carsten Meller, AN RRI Sygeplejerske Hanne Marie Krogsgaard, AN RRI Sygeplejerske Arne Martin Finseth, AN RRI Sygeplejerske Sven Warnche Petersen, AN RRI Overlæge Torben Marstrand, RRI Sygeplejerske Else Marie Andersen, ITA RHL Hoveduddannelseslæge Marianne Lauridsen Vang, Afdelingskonsulent Kaj Merrild Hareskov Introduktionsreservelæge Michael Helbo Bøndergaard, Anæstesikursist Linda Krogsgaard, AN Anæstesikursist Trine Dalkjær Engelbreth, 9

10 Personalia Jubilæer 25-års jubilæum Sygeplejerske Hanne Rudmose, DKE 40-års jubilæum Social- og sundhedsassistent Elinor Asstrup Nielsen, OP RHL Sygehjælper Ellen Margrethe Jensen, ITA RHL Social- og sundhedsassistent Birthe Østergaard Sørensen, OP Sygeplejereske Hanne Marie Krogsgaard, Sygeplejerske Ester Rønnow, OP Sygeplejerske Mette Gammelgaard Schultz, OP Sygeplejerske Pia Helth, ITA Sygeplejerske Bodil Taulborg Smith, ITA RHL Sygeplejerske Gitte Holm, ITA RHL Sygehjælper Rita Mikkelsen, OP RHL Sygeplejerske/ uddannelseskoordinator Monica Thybo Cavazzi, ITA Sygeplejerske Bodil Elisabeth Andersen-Møller, DKE Sygeplejerske Anna Grethe Bräuner, ITA RHL Stort tillykke til alle jubilarer Næste nummer af Bladet Næste nummer af Bladet er på gaden i dec Alle medarbejdere er velkomne til at sende indlæg til Bladet til Deadline for indlæg til næste nummer af Bladet er Redaktøren 10

Redaktionsmøde foretaget som telemøde Af Kirsten Trankjær

Redaktionsmøde foretaget som telemøde Af Kirsten Trankjær December 2012 Bladet Anæstesiologisk Indholdsfortegnelse Side 1 Vinder af rebuskonkurrencen + redaktionsmøde som telemøde Side 2 Herning Nordea løb Side 2 Om patientsikkerhed Side 3 Julehilsen fra afdelingsledelsen

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod?

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Esset Esset Særnummer November 2010 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi er til for dig og for hinanden 4 PORTAL, PLAKAT OG PIXI 6 KORT NYT 8 PÅ ARBEJDE

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

Indhold: 35-40 Den portugisiske rute langs vandet af Anne-Marie Bækkelund. 41-51 Videre mod Santiago / Dortmund > Vézelay af Ole Jellev

Indhold: 35-40 Den portugisiske rute langs vandet af Anne-Marie Bækkelund. 41-51 Videre mod Santiago / Dortmund > Vézelay af Ole Jellev Indhold Side: Indhold: 2 Kolofon 3 Indholdsfortegnelse 4-5 Afsked med en pilgrim af Tage Chabert 6-8 Interview med Vibeke Mørdrup af Erik Staffeldt 9-13 Vintercamino af Dorthe Eriksen 15-23 Tid til forandring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2008 Hospice Sjælland Årsrapport 2008 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 2. udgave - 1. oplag 2009 Oplag: 600 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE ÅRSBERETNING 2013 2 3 4 Copyright: KamillianerGaardens Hospice Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM Lottes U-turn en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes FORMANDENS KLUMME Er du udredt godt nok? Af Anders Dinsen,

Læs mere

Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk

Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk MEDLEM LEMSBL BLAD FOR PSYK YKIA IATRIK RIKLUBBE UBBEN FOA ÅRHUS NUMMER 2 - APRIL 2001 Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk Indlæg fra vores udsendte på Grønland, Lonni Thomassen, Nuuk, tidligere afsnit

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

KamillianerGaardens Hospice

KamillianerGaardens Hospice s Hospice Årsberetning 2014 2 Indhold Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte Bjørnes Grafisk opsætning: Kim Winge Dagen Tryk:

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN TO BUD PÅ STAMMETERAPI STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema SIDE 7 RØR DIG GENNEM HELE ÅRET FORÅRSKURSUS 2012 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN

Læs mere