9th International Congress on Ambulatory Surgery, Copenhagen 8 11 May 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9th International Congress on Ambulatory Surgery, Copenhagen 8 11 May 2011"

Transkript

1 Oktober 2011 Bladet Anæstesiologisk Dette nummer af Bladet indeholder masser af spændende læsning såsom Verdenskongres inden for dagkirurgi, retningsviseren fra afdelingsledelsen, mindeord om Gitte Islev, 25 og 40-års jubilarer, personaleafgang og tilgang, indlæg om InCare, en pilgrimsberetning, Operationsteamet Vest til Herning Nordealøb og Social Kapital mm. Redaktøren 9th International Congress on Ambulatory Surgery, Copenhagen 8 11 May 2011 Hvert andet år bliver der afholdt Verdenskongres indenfor dagkirurgi med det formål at sætte fokus på udvikling og kvalitet indenfor det dagkirurgiske område samt erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem deltagerne fra de deltagende lande. I år blev Verdenskongressen afholdt i Bella Centret i København, hvor ca deltagere fra hele verden deltog (bl.a deltagere fra Australien, Italien, Spanien, Tyskland, USA, Norge, Sverige, Finland og Danmark). Kongressen blev planlagt i samarbejde mellem de nordiske lande. Forberedelserne havde stået på i over 2 år. Jeg har deltaget i såvel udarbejdelse af det videnskabelige program som i selve planlægningen af Verdenskongressen. DagKirurgisk Enhed i Holstebro og Herning søgte Trepartsmidler, legater mv. og fik stor opbakning fra Afdelingsledelsen i Anæstesiologisk Afdeling, så de 2 afsnit kunne deltage i Verdenskongressen. Det faglige indhold på Verdenskongressen var et bredt tværfagligt felt indenfor dagkirurgi bl.a. anæstesi, ortopædkirurgi, kirurgi, gynækologi, urologi, plastikkirurgi, børn i dagkirurgi, og øre - næse og hals. Herudover var der sessions om bl.a. patientsikkerhed og kvalitet, diskussion om fordele og ulemper ved offentlig- versus privat tilbud om dagkirurgi og ny teknologi på den dagkirurgiske operationsstue. Der var mulighed for at deltage i workshops indenfor endoskopi og akupunktur. Danske sygeplejersker fortalte om erfaringer med opgaveglidning, og hvordan sygeplejersker i Danmark selvstændigt varetager cystoscopi og sigmoideoscopi. Fortsættes s. 3 Redaktion: Ledende oversygeplejerske Else Folmer, Overlæge Michael L. Rasmussen, Overlæge Hans Henrik Christensen, Afdelingssygeplejerske Anita Døfler, Assisterende Afdelingssygeplejerske Eva Hansen, Sekretær for afdelingsledelsen Jane Østergård, Sygeplejerske Alma Jensen, Sygeplejerske Hanne Rudmose, Ledende lægesekretær Kirsten Trankjær (redaktør)

2 Retningsviseren Regnen slår mod ruden, som den har gjort så ofte denne sommer. Vi håber, I alle, vejret til trods, har haft en god ferie med mulighed for at koble af fra Anæstesiologisk Afdeling. Ferien har formentlig været tiltrængt og under alle omstændigheder meget vel fortjent ovenpå et første halvår med uhørt mange udfordringer. Vi hviler ikke på laurbærrene, skrev vi i sidste udgave af Retningsviseren. Alligevel er der håb for, at vi får en periode med lidt arbejdsro, forstået således, at der, os bekendt, ikke er store, nye forandringsprocesser på vej. Der er heller ikke aktuelt noget, der tyder på en ny sparerunde, men vi afventer dog et overblik over aktivitetsniveauet, som har afgørende indflydelse på vores ressourcetildeling. Fordelingen af specialer, ikke mindst organisationsændringen i Ortopædkirurgisk Afdeling, har medført omstillinger i Anæstesiologisk Afdeling. Afdelingsledelsen i Ortopædkirurgisk Afdeling giver udtryk for, at organisationen er ved at være på plads, og den ser fortrøstningsfuld på aktiviteten for resten af året. Flytning af de elektive sectioer fra Holstebro til Herning stiller store krav til opbygning af et bæredygtigt kompetenceudviklingsprogram, så vi sikrer, at der forsat er høj kvalitet i håndteringen af de akutte sectioer, som fortsat vil forekomme i Holstebro. Lægesekretær Bente Hjørnholm har været udlånt til EPJ kontoret, men er 1. sept. vendt tilbage, rigtig godt klædt på til den nye opgave, hun har påtaget sig, som ITansvarlig. Hun indgår i en organisation med tæt samarbejde til afsnitsledelserne, sekretærerne samt nøglepersonerne i afsnittene, og parallelt hermed varetager Bente sædvanlige sekretæropgaver. Vi har fortsat en udfordring med at effektivisere OA-afsnittet i Herning og afsnitsledelsen er, sammen med de interne arbejdsgrupper, startet en proces, der i første omgang sætter fokus på de to lange spor. Det forlyder, at Endoskopiafsnittet flytter til anden lokalitet, og der bliver dermed ledige lokaler, som der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen af. Når vi ved mere konkret, skal vi have taget stilling til konsekvenserne for vores afdeling. Vi har eksempelvis et samarbejde med sekretariatet, som skal afklares. Vores samarbejde som interimsledelse slutter med årets udgang. Stillingen som ledende overlæge opslås ledig til besættelse 1. jan Der er nye, store udfordringer for den kommende afdelingsledelse med videreudvikling af vores afdeling og det gode samarbejde på vej ind i DNV Gødstrup. På vegne af afdelingsledelsen Else Arbejdsro har vi brug for, så vi kan videreudvikle og forfine de nye elektroniske værktøjer: E-dok og EPJ. Der forestår et større oprydningsarbejde i E-dok. i form af sammenskrivning af dokumenter på tværs samt ensartethed i udformningen af dokumenter. Kvalitetskoordinatorerne er allerede startet dette arbejde, og de får brug for at samarbejde med mange af jer i denne proces. EPJ kører, dog med svingende effektivitet. Der er en del SFI er, der skal ses efter i sømmene, og også dette arbejde vil inddrage mange medarbejdere. Spil bold med humoren - den er klæbestoffet, der får teamet til at hænge sammen. Christine Feldthaus, Livsstilsekspert 2

3 In Care På Herningmatriklen deltager afdelingen i øjeblikket i et multicenterstudie udgået fra Herlev Sygehus. Studiets titel er Intermediær terapi-effekt på mortalitet efter akut abdominalkirurgi. Studiet går ud på at undersøge effekten af 2 døgns intermediær terapi efter ovenstående operationer hos patienter, der ellers kunne udskrives til afdelingen efter ophold i opvågningen. Projektet er et intension to treat - studie, så alle patienter til akutte abdominale laparatomier og laparascopier - undtagen appendicitter og cholecystectomier - bliver screenet til studiet. Patienterne skal desuden have en Apache II score >11 for at indgå. Herefter randomiseres patienterne til enten stamafdeling eller 2 døgn i intermediærafsnittet. I undersøgelsen deltager i øjeblikket - ud over os - Herlev, Hillerød, Køge og Aaben- raa sygehuse. Der skal i alt indgå 400 patienter i undersøgelsen. I august var der i alt inkluderet 80 patienter i undersøgelsen. Hos os har vi siden maj screenet 43 patienter, hvoraf 7 indgår i undersøgelsen. Man regner med, at ca. 20 % af de screenede patienter vil kunne inkluderes i studiet. Tovholder i studiet her er Jens Pedersen, Michael L. Rasmussen og Mogens Rørbæk Madsen, men ellers deltager alle læger i det praktiske arbejde, specielt HU-lægerne, der sørger for det store arbejde med screening og inkludering af patienterne. Herudover deltager intensivsygeplejerskerne i screeningen og behandlingen af de patienter, der randomiseres til intermediær terapi. Vi regner med at nå imellem 30 og 40 inkluderede patienter, så vi skal igennem ca. 200 patienter i alt. Et stort og kompliceret arbejde, som alle i afdelingen giver deres støtte til. Jens Pedersen Overlæge, Anæstesiologisk Afdeling Herning Fortsat fra forsiden De tilmeldte deltagere præsenterede relevante forsknings- og kvalitetsresultater fra dagkirurgien enten som poster eller mundtlig fremlæggelse. DKE i Herning havde tilmeldt 2 posters (Kan ses på intranettet). På Verdenskongressen havde interesserede firmaer med berøring til det dagkirurgiske speciale en stand, hvor de præsentere deres produkter for deltagerne. Vejrguderne var med os, og vi havde et fantastisk flot sommervejr alle dagene. Anita Døfler Afdelingssygeplejerske, DKE Hold hovedet koldt - og hjertet varmt. Peter Lund Madsen Hjerneforsker og læge Hold hovedet koldt - og kommunikationen klar. Morten Spiegelhauer Journalist og TV-vært 3

4 Mindeord Den 29. juni 2011 vil for altid stå som en trist og mørk dag i Anæstesiologisk Afdelings historie. Gitte Islev findes død i sit sommerhus. Chok og meningsløshed rammer os alle. Når den værste chok har lagt sig, følger sorgen over at have mistet en faglig dygtig, energisk og respekteret overlæge, der ikke skånede sig selv for at få operationsog anæstesiafsnittet, som hun var afsnitsoverlæge for, til at fungere. Vi har mistet en afholdt og humoristisk kollega, der gerne stillede sig i første række, når det gjaldt om at hylde en kollega, ligesom hun altid var der, når en kollega havde brug for et støttende ord. Tabet af et stort og engageret menneske, der evnede at etablere kontakt med alle omkring sig, rammer os alle hårdt. Gitte var god at tale med og hun lyttede altid oprigtig interesseret. Hun havde overskud til at støtte og yde omsorg for andre, selv om hun til tider selv havde sit at slås med. De mange gode oplevelser i samarbejdet og kollegaskabet med Gitte har den pris, at vi sørger over at miste hende. Vi savner Gitte, og det føles tomt og uforståeligt, at vi ikke længere vil møde hende på gangen, genkende hendes trin og høre hendes latter. Vi har mistet en god kollega, men Gittes fire børn har mistet deres mor. Vore tanker og medfølelse går til Gittes børn, der må leve livet videre uden deres mor. Æret være Gittes minde. Afdelingsledelsen Vejen til bedre arbejdsmiljø (samarbejde): Smid sladderen i containeren før du går ind gennem døren Andres mening har også ret - selvom den ikke ligner din egen Modarbejd det negative med det positive Analyser dine egne fejl lige så grundigt som du analyserer andres Ræk andre en hjælpende hånd eller giv et godt råd i stedet for at fryde dig over andres fejl Byd ikke andre noget, du ikke synes er godt nok til dig selv Er du misundelig på en kollega, så tag en snak med vedkommende. Måske er det ikke som du tror. Jeg er - du er - vi er Døm ikke andre (og deres personlighed) ud fra deres arbejdsfunktion En realistisk mening og holdning er bedre end bare stå på flertallets side. 4

5 En pilgrims beretning anno 2011 Forud for min pilgrimsvandring 2 uger i begyndelsen af september i år ville jeg have forsvoret, at jeg ganske frivilligt ville gå til messe i en spansk kirke hele 6 gange på 13 dage! Ikke desto mindre blev jeg og mine 2 veninder så fascinerede af hele sceneriet omkring messerne, at vi gang på gang tog del i løjerne, som tog fra 20 min. til én time, men så var alle tilstedeværende pilgrimme også blevet velsignet af præsten med ønsket om en fortsat bon camino. Den franske rute Der findes et utal af forskellige pilgrimsruter i såvel ind- som udland, men én af de mest kendte er den Franske rute, der som oftest påbegyndes i den franske by Saint Jean de Pierre og går tværs over Nordspanien til Santiago de Compostella helt mod vest. Jeg valgte sammen med 2 gode veninder, hvoraf den ene i øvrigt er sygeplejerske Dorit Larsen fra OP i Holstebro, at begynde vandringen i den spanske by Pamplona, hvorfra der er ca. 750 km til Santiago. Selv havde jeg kun afsat 2 ugers ferie til eventyret, mens veninderne havde afsat det meste af september måned til projektet. Jeg nåede at vandre 280 km på de 12,5 dage i skrivende stund er veninderne stadig dernede. Uddrag fra dagbogen Azofra - Grañon 21,6 km. Temp. 35 gr. Seng: Donation (bestemmer selv prisen). Alberque (herberg) hvor vi har en madras på gulvet i en slags kirkelokale - med fluer! Donation med aftensmad og morgenmad. Meget særpræget og hyggeligt refugium med et helt specielt tørreloft. Glæder os til den fælles aftensmad og efterfølgende seance i kirken, hvor alle pilgrimme bliver velsignet. I går aftes købte vi ind i en lille butik, hvor vi blev ekspederet af en elskelig gammel mand. Købte den lokale rødvin uden etikette for 2 euro, og den smagte godt. Spiste sammen med Preben og Inge Marie, som vi har taget afsked med i dag, da de blev i Santo Domingo efter kun 15,6 km vandring - for tidligt for os at slutte dagen. Glemte i går, at da vi kom til Azofra, blev vi modtaget med hornmusik fra den lokale garde i anledning af byfesten. Løb ind i en vandkamp, som vi gladeligt deltog i efter en ophedet tur i 35 gr. varme. Det var så sjovt. Desværre varede byfesten til den lyse morgen, så det var svært at sove pga. larmen (ørepropperne hjalp lidt). Afg. kl en smuk tur til Santo Domingo, hvor vi bl.a. kom forbi en nyanlagt golfbane i et spøgelseskvarter med en masse tomme, nybyggede lejlighedskomplekser i Cirueña. I Santo Domingo løb vi ind i en søndagsmesse, dog uden velsignelse!, men med nonnekor. Gik lidt rundt i byen og endte med at købe sølvsmykke - muslingeskal i lædersnor. Herfra lang og ucharmerende tur på 6 km, før vi nåede Grañon kl Efter mange sociale dage nyder vi alle 3 lidt alenetid her, hvor vi ikke kender andre end englænderen, som også snakker meget, men slet ikke som Vivi! I dag køligere, overskyet og ret blæsende, totalt omslag. Det blev en helt igennem fantastisk aften med fællesspisning, hvor 36 pilgrimme fordelt på 17 nationaliteter nød en flere retters menu - som vi dog ikke blev mætte af, men vi overlever! Bagefter samledes alle i et lille kirkerum, hvor vi fik udleveret hver et stearinlys. Seancen begyndte med nogle minutters stilhed, hvorefter vi efter tur kunne fortælle lidt om vores caminooplevelser. Dorit overraskede ved at synge en meget smuk og stemningsfuld caminosang. Det var virkelig stort. Natten gik med at lytte til kirkeklokkens slag kl. 23, 24, 01 osv. Sjov episode Da vi deltog i vores 3. messe - en aftenmesse, som sluttede kl. 21, tænkte vi, at nu havde vi vist fået velsignelse nok, og vi var sultne, så vi ville lige så stille liste ud, mens de andre pilgrimme fik deres velsignelse. Den gik bare ikke. Med hånden på dørhåndtaget stod én af de ældre spanske damer i sin nydelige cardigan og pegede op mod alteret, og vi forstod, at det ikke var velset bare at smutte, så vi måtte pænt 5

6 vente med aftensmaden! Da vi senere sad på en restaurant over for kirken og nød vores velfortjente 3 retters pilgrimsmenu til 10 euro incl. vin, kom cardigandamen forbi, og tro mig, hun nikkede venligt til os, da hun passerede forbi! Et af de skilte vi fulgte hele ruten igennem. Fysisk form Selvom jeg anser mig selv for at være i rimelig fysisk form, viste det sig alligevel hårdere end forventet at trave de km i kuperet terræn dag efter dag. Specielt de første 5-6 dage havde jeg problemer med mit korsbåndsopererede knæ, men derefter var musklerne formentlig så godt trænet op, at de kunne klare strabadserne, og jeg mærkede ikke mere til knæet. Derimod havde jeg muskelømhed, specielt i lårene, men det kan man jo forholde sig til! Hvorfor pilgrim? Jeg bliver nødt til at indrømme, at det er fuldstændig umuligt at beskrive, hvorfor en pilgrimsvandring er så fantastisk en oplevelse. Det kan man nok undre sig over, når man hører mig fortælle om væggelus under hovedpuden, snuskede karklude i de ofte ikke alt for hygiejniske og små køkkener meget forskelligartede badefaciliteter - vi kom dog i bad hver dag, slæbe 8-10 kg på ryggen, vandre i de samme 2 bluser hver dag i 2 uger uden vask, strømperne blev kun vasket 2 gange ømme led og muskler, vandre i brændende sol uden mulighed for skygge, spise og ikke mindst tisse på uhumske små barer langs ruten, store sovesale med snorkende mænd/kvinder osv. Men den svingende rengøringsstandard betyder langt mindre end den stedlige atmosfære. Alle alberques er vidt forskellige - de store mere velorganiserede, de mindre har mere charme og personlighed. Positivlisten! Ingen krav og forventninger, ingenting at leve op til Fuldstændig ned i gear Tid til eftertanke Lært at være mere til stede og leve i nuet Lært at tage tingene, som de kommer At føle sig som en del af én stor familie, som drager omsorg for hinanden Mad og specielt vin og øl billigere end i Danmark Glæden ved de små ting i livet Stilheden Mødet med de mange spændende mennesker og deres skæbner Livsglæde og begejstring Jeg blev overrasket over at opdage, hvor befriende det var at være fuldstændig fri for krav og forventninger fra såvel mig selv som andre. Man kan nærmest blive afhængig af den livsstil. Tænk, hvis alle kunne få sådan en oplevelse. Det vil for nogle kræve en del træning forud. Jeg kan se nu, at jeg ikke rigtigt vidste, hvad jeg gik ind til! Udgifter Flybillet Billund - Madrid/retur kr Desuden udgifter til tog til Pamplona og bus fra Astorga til Madrid, 1 hotelovernatning kr. 850 Overnatning på alberque samt forplejning var mellem 15 og 25 euro dgl. kr I alt ca kr. for 2 uger. Eftertanke Det er meget svært at beskrive for andre, hvordan det er at leve som pilgrim. Det har været en fantastisk oplevelse og en indre rejse med tid til refleksion. Det har været en smuk og meget livsbekræftende oplevelse, og mødet med de mange forskellige mennesker og deres skæbner har gjort et dybt og uudsletteligt indtryk på mig. Det har været så kæmpestort i al sin enkelhed. Dagene har været så ens og samtidig så vidt forskellige. Én ting er sikkert, det er ikke sidste gang, jeg holder pilgrimsferie. 6 Kirsten Trankjær Ledende lægesekretær

7 Operationsteamet vest til Herning Nordea løb for 5. gang. Når vi står ved startlinjen, er flere af os tydeligt nervøse og kan dårligt vente, til starten går. Det er nu, vi skal vise, hvad vi har trænet hårdt til gennem flere måneder. Vejrudsigten er op til løbet blevet tjekket jævnligt, da vi jo alle håber på godt vejr. For nogle af os er det første gang, der deltages i et løb. Meget står på spil: Væddemål med en kollega, ambition om at slå egen rekord eller en kollegas rekord. Nogle vil måske mene, at vi bare er amatør motionister, og at dette bare er et simpelt løb, uden præmier til vinderen. Men for os er der mere på spil, nemlig prestige og egne forventninger. Det er svært at beskrive, hvilken følelse hver af os vil have, hvis det lykkes at slå egen rekord, eller endnu bedre kollegaernes rekord. I år er det 5. gang Operationsgangen deltager i Herning Nordea løb. Nogle af os har løbet i mange år, andre er bare blevet grebet af stemningen og snakken på operationsgangen, og har så fundet motivationen og lysten til at begynde at løbe. Træning og mål for næste års løb starter allerede rent mentalt, når alle er kommet over målstregen, og vi i samlet torp går til sygehuset for at klæde om og tale om løbet. Hvert år slutter vi dagen af med fællesspisning og hyggeligt samvær. Det at have det sjovt med kollegaerne før, under og efter løbet, er noget af det vigtigste for os alle. Operationsteamet Vest 2011 Operationsteamet Vest 2010 Løbet de sidste to år har dog været lidt anderledes end tidligere år, idet anæstesiologisk afdeling sponsorerede løbetrøjer til os. Der er på ryggen af trøjerne printet Operationsteamet vest. Det betyder utroligt meget for os, at I støtter vores løb og fælles aktivitet, så vi i ens løbetrøjer kan ankomme til løb. Det betyder mere end som så. På vegne af Operationsteamet Vest vil jeg gerne sige mange tak. Vi ved alle sammen, at motion, ud over at være sundt, giver velvære. Men det har i høj grad også styrket vores sammenhold på operationsgangen i Herning. Det har styrket vores fællesskab endnu mere, at vi nu har en fælles aktivitet, som vi sammen kan deltage i og tale om, og som på ingen måde er arbejdsrelateret. Kirsten Isager-Nielsen (én af løberne i Operationsteamet Vest) 7

8 Social kapital På seneste ordinære LMU-møde blev det vedtaget at nedsætte en styregruppe, som skal strukturere arbejdet med den Sociale Kapital i afdelingen. Denne gruppe har endnu ingen møder haft, så der er ikke noget at referere derfra, men jeg vil gerne give en kort beskrivelse af, hvad Social Kapital går ud på. Der er 3 omdrejningspunkter i en positiv Social Kapital, som er: TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDSEVNE, også kaldet de 3 diamanter. Når ledere og medarbejdere sammen retter fokus mod De Tre Diamanter, er de godt i gang med at udvikle den Sociale Kapital. TILLID handler om, hvilke forventninger ledelse og medarbejdere har til hinanden. Stoler medarbejderne på de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Har ledelsen tiltro til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har medarbejderne tillid til hinanden? Disse forventninger til hinanden skabes over tid. RETFÆRDIGHED går ud på, om den enkelte føler, at tingene går ordentligt for sig i forbindelse med beslutningsprocesser og fordeling af goder. Bliver alle relevante hørt, og får de indflydelse på beslutningsprocesser? Føler den enkelte sig anerkendt og belønnet for sin indsats? GODT SAMARBEJDE er betinget af, at der mellem ledelse og medarbejdere er normer for gensidige forpligtelser. Det gælder også imellem medarbejderne: Er der klarhed omkring opgavefordeling, ansvarsområder og rollefordeling? Er der en fælles idé om, hvor vi er på vej hen hvad er vores mål, og hvordan kommer vi bedst derhen? Samarbejde! Forskellen på psykisk arbejdsmiljø og social kapital er, at den sociale kapital ikke har fokus på den enkeltes job, men de menneskelige relationer i virksomheden. Kirsten Trankjær Ledende lægesekretær 8

9 Personalia Personaletilgang Sygeplejerske Charlotte Meedom Jensen, AN Sygeplejerske Gitte Lene Philipstatt Schwencke, OP RHL Social- og sundhedsassistent Eva Hansen, SC Sygehjælper Bente Klejnstrup Brogård, SC RHL Hoveduddannelseslæge Jane Hjørringgaard, Introduktionsreservelæge Lina Elisabet Dalesjö, Hoveduddannelseslæge Thomas Birkelund, Introduktionsreservelæge Per Holm, Sygeplejerske Karen Filskov Jensen, OP Hoveduddannelseslæge Rikke Dalsgaard Mærkedahl, Sygeplejerske Bodil Hedegaard Kristensen, Sygeplejerske Carsten Meller, AN RHL Sygeplejerske Hanne Marie Krogsgaard, Sygeplejerske Arne Martin Finseth, Sygeplejerske Sven Warnche Petersen, Overlæge Torben Marstrand, RHL Sygeplejerske Lise Elkjær Munksgaard, Introduktionsreservelæge Søren Vad Jepsen, Afdelingssygeplejerske Bente Jensen Bøgild, OP RHL Introduktionsreservelæge Piotr Pawel Kolodzeike, Anæstesikursist Majbrit Andsbjerg Hald, AN Velkommen til de nye Personaleafgang Social- og sundhedsassistent Elisabeth Naundrup Thøfner, SC Sygeplejereske Kirsten Rahbek, ITA 1. reservelæge Assia Amal Bada, Introduktionsreservelæge Lene Viholt, Introduktionsreservelæge Rie Strømvig Pedersen, Sygeplejerske Bjørn Martin Aamodt, Overlæge Gitte Islev, RHL (Afgået ved døden) Sygeplejerske Gunilla Kirkeløkke, AN RHL Sygeplejerske Sine Petersen, ITA Sygeplejerske Kirsten Hardam, OP Social- og sundhedsassistent Inger Kirkegaard Pedersen, SC Sygeplejereske Bodil Hedegaard Kristensen, AN RRI Sygeplejerske Carsten Meller, AN RRI Sygeplejerske Hanne Marie Krogsgaard, AN RRI Sygeplejerske Arne Martin Finseth, AN RRI Sygeplejerske Sven Warnche Petersen, AN RRI Overlæge Torben Marstrand, RRI Sygeplejerske Else Marie Andersen, ITA RHL Hoveduddannelseslæge Marianne Lauridsen Vang, Afdelingskonsulent Kaj Merrild Hareskov Introduktionsreservelæge Michael Helbo Bøndergaard, Anæstesikursist Linda Krogsgaard, AN Anæstesikursist Trine Dalkjær Engelbreth, 9

10 Personalia Jubilæer 25-års jubilæum Sygeplejerske Hanne Rudmose, DKE 40-års jubilæum Social- og sundhedsassistent Elinor Asstrup Nielsen, OP RHL Sygehjælper Ellen Margrethe Jensen, ITA RHL Social- og sundhedsassistent Birthe Østergaard Sørensen, OP Sygeplejereske Hanne Marie Krogsgaard, Sygeplejerske Ester Rønnow, OP Sygeplejerske Mette Gammelgaard Schultz, OP Sygeplejerske Pia Helth, ITA Sygeplejerske Bodil Taulborg Smith, ITA RHL Sygeplejerske Gitte Holm, ITA RHL Sygehjælper Rita Mikkelsen, OP RHL Sygeplejerske/ uddannelseskoordinator Monica Thybo Cavazzi, ITA Sygeplejerske Bodil Elisabeth Andersen-Møller, DKE Sygeplejerske Anna Grethe Bräuner, ITA RHL Stort tillykke til alle jubilarer Næste nummer af Bladet Næste nummer af Bladet er på gaden i dec Alle medarbejdere er velkomne til at sende indlæg til Bladet til Deadline for indlæg til næste nummer af Bladet er Redaktøren 10

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel Pilgrimsvandring 2010 Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel 1 Vi vil, vi kan og vi gør det Vi er tre unge mennesker, på tilsammen 200 år, som valgte at gå den 800 km lange Pilgrimsvandring. De 800

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

I SOMMERHUS Final draft

I SOMMERHUS Final draft I SOMMERHUS Final draft SCENE 1 - SKOLE (DAG, EXT.) står og læner sig op ad en bil foran en skole. Han har en smøg i den ene hånd og en iphone i den anden. Han er kunstertype, har pjusket hår og slidte

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert Sygehus Thy-Mors flow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Thy-Mors patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik Diagnostik samlede

Læs mere

Bladet Anæstesiologisk Afdeling

Bladet Anæstesiologisk Afdeling Sommeren 2014 Bladet Anæstesiologisk Afdeling Indholdsfortegnelse Side 1 Smiley-hjørnet og Fælles udviklingsdag Side 2 Vejviseren Side 3-5 En overlæges dag anno 1945 Side 6 Magasinet Arbejdsmiljø Side

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra Anæstesiologisk Afdeling HEV

Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra Anæstesiologisk Afdeling HEV Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra HEV Jens Jørgen Madsens anbefalinger: Hvad: Konkretisering af indhold Hvem: Ansvarlig for fremdrift Hvornår: Overvejelser om tidsramme 1. Patienternes

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Navn: Karen Sloth, email: 98402@viauc.dk, Viborg Sygeplejeskole. Holdnr. 98402. UTAS University of Tasmania. Concord Hospital, Sydney. Operations afdeling fra den

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan laver du en mental u-vending 12 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Mental u-vending

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere.

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere. Flemming Sørensen, dagens lærer, som et lokomotiv i venteposition med dampen oppe, klar til start. Der lyttes intenst bordet rundt, for at få det hele med. Vi leverer varen 2 4 6 8 10 12 14 16 Det blev

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere