NR ÅRGANG. En af Maersk bådene passerer gennem Panama Kanalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 1 2014 77. ÅRGANG. En af Maersk bådene passerer gennem Panama Kanalen."

Transkript

1 NR ÅRGANG En af Maersk bådene passerer gennem Panama Kanalen.

2 Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: Næstformand Jan Hamilton Ordrup Jagtvej 79 st. tv Charlottenlund Tlf.: Mail Girokonto Formand Fyns Afdeling Kurt B. Kaysen Degnemosen 1, Tåsinge 5700 Svendborg Tlf.: Formand Midtjylland Viggo Lund Hansen Søndervangen 48, 2.tv Viby J. Tlf.: / Nordisk afdeling Ole Offt Christensen Längemajas gata 6B S Kungshamn Tlf.: Kasserer/Bladets udenlands/ Medlemsservice Viggo Billstrøm Skørengen Vest St. Heddinge Tlf.: Ansvarshavende redaktør Peter Armfelt Redaktion Hjørdis Lorenzen Bakken 16, 3050 Humlebæk Annoncer Henvendelse til redaktionen Hjemmeside: www:georgstageforeningen.dk Kalender Tirsdagsaftener kl Obs Obs Obs Husk at vores mødeaftener fremover er den anden tirsdag i måneden. Tirsdag d. 11. marts kl Generalforsamling Tirsdag d. 8. april Tirsdag d. 6. maj Juni juli august sommerferie Deadline for indlæg til næste nummer 10. april 2014 Husk sæt allerede nu x i din kalender. Fuldriggeren Udsendes 4 gange om året. Oplag Ca stk. Grafisk produktion Nordkystens Bogtrykkeri ApS 2

3 Dødsfald Poul Erik Nielsen er afgået ved døden d. 2. januar G.S.F Jylland afholder generalforsamling, søndag den 23. marts 2014 kl i Marineforeningens lokaler, Kovnogade 2, Århus Havn. Dagsorden: Ole Christiansens båre (57067 Foreningens trofaste medlem i Gøteborg, Ole Christiansen elev nr. 67/ 1957 er stille sovet ind efter længere tids sygdom. Ole var meget trofast i foreningen og mødte altid op når vi havde noget at fejre i foreningen, og var også meget aktiv i foreningens afdeling i Sverige, og 2 gange afholdt han vores baksmønstring i Gøteborg, og han havde begge gange arrangeret nogle spændende ture, hvor vi så mange maritime ting. Ole var også meget kreativ, og var meget glad for at fotografere, og jeg glædede mig hvert år til at få en julehilsen fra ham, han havde altid fundet nogle spændende motiver. Han blev bisat fra et kapel i Gøteborg og foreningen var repræsenteret ved Viggo Billstrøm, Peter Armfelt og undertegnede, som efter aftale med familien, havde medbragt foreningens fane. Det var en meget smuk mindehøjtidelighed, der var ingen præst med, men et familiemedlem holdt en mindetale for Ole, og undertegnede sagde et par ord fra foreningen, og der blev spillet et par sømands Shanties. Meget smuk og gribende. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger regnskabet. 4. Valg til bestyrelsen: Formand Viggo Lund Hansen Best. medlem Alex S. Nielsen Best. medlem Jens Martin Pedersen Formand Viggo lund Hansen modtager ikke genvalg. 5. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før) 6. Eventuelt. Da forening er vært for en dram og en bid brød efter generalforsamlingen, vil vi gerne have din tilmelding senest: Den 16. marts 2014 til: Formand Viggo Lund Hansen Kasserer Ronald P. Grassmé Best. medlem Alex S. Nielsen Best. medlem John Byg /1959 Jørgen A. Jørgensen Æret være deres minde 3

4 Billeder fra juletræsfesten 4 Ombord på Georg Stage

5 Nyt fra Fyn Fyns Afdeling holdt en vellykket julefrokost den 19. december med 24 deltagere. Næste arrangement er ordinær generalforsamling torsdag den 24. april kl i Svendborg Marinestue, Havnepladsen 2 B. Eller man kan gå en tur langs havnen eller op i byen. Senere på eftermiddagen er der kaffe og kage i Marinestuen og kammeratligt samvær Prisen bliver 200 kr. pr. pers. Tilmelding gennem afdelingernes formænd eller direkte til bestyrelsen i Fyns Afd. senest den 17. maj. Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg til bestyrelsen er: Formand Kurt Kaysen Kasserer Bent Nielsen Bestyrelsesmedlem Tage Bloch Johansen Revisor Sven Christensen Efter generalforsamlingen er der ca. kl. 12 spisning, hvortil vores ledsagere er meget velkomne. Af hensyn til bestilling af mad udbedes tilmelding senest den 16. april Årets baksmønstring arrangeres af Fyns Afdeling søndag den 1. juni i Svendborg. Mønstringen finder sted på Honnørkajen kl (eller i tilfælde af regnvejr inde i Maritimt Center). Parkering findes på Frederiksøen, lige over broen, eller bag det Gule Pakhus med indkørsel fra Kullinggade. Der er 5 minutters gang fra jernbanestationen og busterminalen. Derefter spisning i Marinestuen, indgang fra Honnørkajen. Efter spisningen kan interesserede sejle en havnerundfart med museumsskibene VIKING eller HJORTØ. Der kan også blive mulighed for at se DanPilots overvågningscentral i det Gule Pakhus. Generalforsamling.København. Tirsdag den 11. marts 2014 kl afholdes ordinær generalforsamling i vores stue Langebrogade 8, 1411 København K. Obs. Bilister gøres opmærksomme på, at der er indført parkeringsafgift hele døgnet på hverdage. Så parker et sted, hvor det er gratis nær Metroen, og tag denne til Christianshavnstorv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse. 4. Fondskassererens forelæggelse af fondets regnskaber til generalforsamlingens godkendelse. 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg: a. Valg af medlemmer til bestyrelsen. b. Valg af suppleanter. c. Valg af revisorer for foreningen samt en revisorsuppleant. d. Valg af revisorer for fondet samt en revisorsuppleant. 8. Eventuelt. I forbindelse med generalforsamlingen er følgende på valg: 5

6 2014: Peter Armfelt Jørgen Amtrup Jørgensen Jørgen Ahlmann Svensson 2015: Erik Rossing Viggo Billstrøm Leif Larsen 2016: Jan Meinertz Jan Hamilton Steffen Schultz Suppleanter Niels Peter Winther Petersen Torben Dam Revisor Hans Bach Jeppesen Alle er villige til genvalg Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Formanden. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen byde på en øl og en bid brød. Af hensyn til dette arrangement skal der ske tilmelding, hvis man ønsker at deltage i spisningen. Tilmelding. I de tilfælde vi beder om en tilmelding til et af vores arrangementer, kan det gøres på en af følgende adresser eller . Peter Armfelt Tlf (husk _ mellem peter og armfelt) Stiftelsen Georg Stages Minde Skoleskibet Georg Stage A. H. Vedels Plads Nyholm 1439 København K tlf fax kontor: skibet: Fra Medlemsservice Ved gennemgang af foreningens medlemsdatabase er det konstateret at der er en del medlemmer, som ikke har betalt kontingent de seneste 3 år. Disse medlemmer vil uden varsel blive slettet fra medlemsdatabasen den 1. maj Og så lige en lille genopfrisker til de betalende medlemmer. På det netop udsendte giroindbetalingskort er det anført at man skal huske af bruge medlemsnummeret ved indbetaling via Netbank. Medlemsnummeret består af tal med det årstal man var med først og så et nul ( 0 ) og så det skibsnummer man havde ombord på det togt man var med. Eksempel: eller Medlemsnummeret er anført på giroindbetalingskortet oven over navnet. Kassereren Jan Hamilton Tlf

7 Interview af min far i 1960 til Vikingen hæfte nr.1 Skibsminder fra 1. verdenskrig. Vagtmester på Holmen Erik Jensen ser tilbage. Rigtige sømandsslægter er efter hånden sjældne. Erik kristoffer Jensen tilhører imidlertid en af disse sjældenheder. Han, der er 59 år, Newsky af Thurø Den første rejse gik fra Thurø til Kristiansand og derfra med planker til Leith. Med kul om bord sejlede vi så til Svendborg. Vi levede dårligt om bord. Kosten var elendig, og der var væggelus i lukafet, hvor der forresten var så lavt, at matrosen ikke kunne står oprejst. Matrosen hed Morten Tværsted. Jeg traf ham for 3 år siden, da var han ekstrastyrmand på Storebælts-overfarten. Han kunne ikke rigtigt huske mig. Men jeg kan huske dig for alle de øretæver, du gav mig. Fordi din mor havde bedt mig om at holde dig til vinden! svarede han. er vagtmester på Holmen, men har i sin ungdom sejlet med de store windjammers. Hans far sejlede også med de store sejlskibe og endte sit sømandsliv i Storebælts-farten. Bedstefaderen mistede livet ved drukning under den store julestorm i Farbroderen der nu er 81 er tidligere skibsfører og svigerfaderen er tidligere overmatros. Også 3 af svogrene har sejlet. Endelig er også Jensens 18 årige søn sømand. Han vil værer skibsfører og har bl.a. været elev ombord på Georg Stage og Danmark. Skulle holdes i vinden. Den anden rejse gik fra Svendborg til Varberg, hvor vi lastede props til Granton. Mens vi var på vej til Granton, gik mange andre skibe ned, og vor skipper der var 64 år, var meget nervøs. Men vi slap da over, og vi slap lige så heldigt med kul til Rudkøbing. Men det vrimlede med tyske ubåde i Nordsøen. Vi nåede hjem ved juletid og lagde skibet op. En hard case skipper I januar 1916 mønstrede jeg om bord på en norsk fuldrigger Brabloch i Korsør. Om sin egen tid som sømand fortæller Erik Kristoffer Jensen:- Jeg stod til søs 1 maj 1915 med en topsejlsskonnert Newsky af Thurø 7

8 vinden bagbord ind. Resultatet var, at vi kom 14 fdage senere i havn end den anden nordmand og vi mistede en mand. Brabloch (Norsk) Brabloch lossede sin restladning i Kolding, hvorefter skibet blev slæbt til Skagen. Besætningen var dårlig. Der var 9 mand på hver vagt 4 matroser og 5 drenge. Skipperen var en tosset rad. Han sejlede os ofte bordfyldt, så vores underkøjer under bakken i lange perioder stod under vand. Nå, vi skulle til New York og skipperen sejlede ret nord over Atlanten som en vis mand var i vort kølvand. Ved Shetlandsøerne beordrede en engelsk krydser os til at standse, men skipperen fortsatte selv da englænderne begyndte at skyde. Først da vi fik et skud lige for boven, stoppede han op. Vi fik 8 englændere om bord, der var en farllg ballade. - Og så blev De opbragt? Nej, vi slap med en reprimande og nåede til New York efter 36 døgn. I New York lastede vi hvede for Dublin. I New York lå vi sammen med et af Norges dengang hurtigste sejlskibe som skulle til Liverpool. Det sejlede 2 dag før os, men vores skipper ville absolut indhente det. Han var aldrig meget for at bjærge sejl, vi strøg afsted med alle sejl til. Efter 8 dages forløb indhentede vi den anden nordmand der havde undersejl, røjler og bramsejl gjort fast. Det var påske morgen Så først gav skipper ordre til at bjærge sejl, men under manøvren mistede vi en mand. Han faldt udenbords kl.4 om morgenen. Ydermere bordfyldte vi, og efter Pamirs forlis kom jeg til at tænke på vor situation dengang. Skotterne langskibs brækkede, og lasten forskubbede sig, så vi lå med kraftig slagside. Det var sikkert det samme der skete med Pamir. Nu turde skipperen ikke sejle så hårdt mere med 8 -Joh, det var et skrapt skib! Vi levede meget dårligt. Bl.a. fik vi frikadeller af råddent lammekød og når vi fik suppe, var den lavet af ben uden den mindste trevl kød på. Matroserne blev engang så rasende over suppen, at de stillede op uden for kaptajnens kahyt for at gør vrøvl. Men skipperen truede med at skyde, hvis de ikke fjernede sig. Da matroserne ikke kunne få ham i tale, smed de alle benene uden for hans dør. Tyske ubåde kendte rejseplanerne I Dublin mønstrede jeg af og fik en ny hyre ombord i en norsk bark Westphalen et tidligere tysk skoleskib på 1400 brt. I New York mønstrede jeg af og mønstrede om bord på en norsk 4 mastet bark Spartan af Tvedestrand. Vi sejlede petroleum i fade til Dublin og nåede uden større begivenheder frem til Dublin på 22 døgn. Skodderne om bord på Spartan var det bare jern, og der var koldt i lukafet som bare pokker. Skipper have lovet at beklæde skodderne og at vi skulle få en kakkelovn om bord, inden vi forlod Dublin. Men så en dag kom en slæbebåd for at hale os ud. Matroserne sagde, at vi alle ville gå i land straks, hvis vi ikke inden afsejlingen fik den kakkelovn, der var lovet os. Skipperen måtte lade

9 slæbebåden gå. Vi fik skodderne beklædt og en kakkelovn i lukafet. Og så blev vi slæbt ud på reden, hvor vi lå for 2 ankre i 14 dage. Der kom tørn i kæderne, og det tog os 4 dage at hive ankrene hjem ved hånd og magt! Endeligt kom vi under sejl, fortsætter Erik kristoffer Jensen. Vi fik fat i nordostpassaten. Et stykke ude traf vi en tysk ubåd med en norsk fuldrigger som prise. Vi fik ordre til at sende en båd over til ubåden. 4 mand og 2. styrmand gik i båden. Det viste sig, at tyskerne vidste alt om, hvor vi skulle hen, og hvorfra vi kom. Vi var i ballast nu, men de vidste, at vi i New York skulle hente petroleum til Liverpool. Tyskerne sagde, at skibet aldrig ville nå England igen. Vi fik så lov at sejle videre. Vi nåede til New York lige før jul i 1916 efter 2½ måneds rejse. Når man under 1. verdenskrig havde været udfor en torpedering og overlevet fik man udstedt et certifikat som dokumentation for torpederingen. Min fars første certifikat ses eftrfølgende, derudover har jeg søn af Erik Kristoffer Jensen fremskaffet referaterne fra begge hans torpederinger, som var at finde i bøgerne om norske krigsforlis under 1. verdenskrig. De originale certifikater er afleveret til Handels og Søfarts museet i Helsingør. Første forlis Og så blev der vel masseafmønstring? - Ja, på grund af ubåden og dens velorienterede besætning mønstrede alle af undtagen mig. Vi fik en ny en ny besætning der bl.a bestod af mange svenskere, der sloges, så der stod gnister efter dem. Da vi havde været 16 døgn i søen, kom ubåden. Kl.11 hørte vi et pift i riggen, det betød at vi blev beskudt, det var rigtigt ærgeligt for vi skulle have haft guleærter til middag i stedet måtte vi gå i bådene. 10 minutter derefter fik skibet en torpedo. Britiske og tyske minefelter Spartan af Tvedestrand (Norsk) 2287 brt Vi lå 24 timer i lække både. 3 mand øste hele tiden, vi satte sejl og nåede Baltimore i Irland i god behold. Senere kom vi til Dublin, hvor vi mønstrede af. 9

10 Vor fart var ca. 10 knob. Kl.11 lød der et pift og forerøjelstang faldt ned. Der var en del sø, og det var faktisk et held, at tyskerne havde ramt i første skud. Besætningen talte derefter med skipperen og bad ham forsøge at sejle fra tyskerne. Skibberen turde ikke sejle videre.. Han braste bak og så lå vi og ventede til kl. 12,30 før ubåden kom. Vi kunne sagtens være stukket af i mellemtiden. Vi var jo i ballast, og tyskeren har formentlig fundet et bedre bytte end os, før han vendte tilbage. Men nu gik han altså langs siden og skød forinden et par skud. Jeg boede på et logihus i 8 dage, da mine penge 32 pludselig forsvandt. De blev stjålet fra mig, mens jeg sov. Så var der ikke andet at gøre end at søge hyre igen. Vi vat 2 mand der blev sendt til Londonderry. Der blev vi mønstret om bord på en 4 mastet bark Snig af Kristiansand. Der lå vi 1 måned på reden sammen med 3 andre norske sejlskibe. Det ene af de skibe blev torpederet første dag i søen. Vi satte bådene i vandet. Der skulle være 13 mand i den store båd og 10 i den anden. Vi fik begge både godt i vandet og sejlede lige forbi ubåden hvis besætning stod og grinede ad os. Så fik vores skib et skud i vandlinien. Skibet rejste agterskibet i vejret og forsvandt i havet med en sukkende lyd. Vi lå nu for drivanker i 2 døgn. Bagbords redningsbåd forsvandt ud af syne for os i løbet af den første nat. Nu begyndte vi at ro mod land. Skipperen havde regnet ud, at vi havde 90 kvartmil ind. Vi regnede med at være i land inden længe og vi fik 3 kiks og en kop vand hvert døgn. Da vi roede på 6. døgn var der helt stille. Vi havde ikke mere proviant. Vi roede nu 1 time ad gangen og holdt 1 times hvil. Det var helt stille og pludselig mente kaptajnen at kunne se land, men der var intet land. Snig af Kristiansand 2115 brt (Norsk) Skipperen turde ikke stikke af Vi fik sat sejl og satte kursen nord om Irland mod Skt. Thomas (Dansk Vestindisk Ø) for ordre. Den 5 dag ved 9 tiden om morgenen så vi 2 engelske jagere drøne nordpå, formentelig på jagt efter tyske ubåde.n time senere så vi et stort jernskib der lå rødglødende på havet efter nogle tyske fuldtræffere. Der var ingen om bord så vi sejlede videre. 10 Først den 10. dag kl.3 om morgenen kom vi til en lille fiskeplads i den nordvestlige del af Irland. Englænderne bragte os iland, hvor vi blev modtaget af den engelske marine. I den kommanderende kaptajns gård stod en tønde med regnvand. Vi stak alle hovedet ned i den og sluprede løs som gale. Den engelske kommandt stillede både sin og fruens seng til vores rådighed for os, men samme dag gik turen videre til Dublin og derfra endnu en gang videre til Liverpool, hvor vi blev afmønstret.

11 fiskede 2 tønder æbler op af havet, så de havde rigeligt at leve af. Snig blev sænket d. 5 maj 1917 af U 49 tysk ubåd hvis fører var Ricard Hartmann. Snig blev sænket 200 sømil vest for Tory Island (Irland) Ingen ombordværende kom til skade. Efterfølgende referat af søforhøret af skibets besætning i Liverpool: Usædvanlig skipper og skib Nu ville jeg gerne hjem en tur. Jeg rejste fra Liverpool til Hull der kom jeg hjem med et D.F.D.S. skib, der sejlede i konvoj, af den grund tog hjemturen over Nordsøen til Danmark 7-8 dage. Vi gik nemlig op til Bergen og derfra indenskærs hjem. Vi ankom til København grundlovsdag 1917 (5 juni). Vor anden båd blev taget op af en trawler efter 7 dage i søen. De Efter jeg var kommet hjem, mønstrede jeg om bord i en 3 mastet skonnert Ruth med en skipper Hansen om bord. Det var en mærkelig skipper og et værre skib. I Bøgstrømmen gik vi på grund, men skipperen sagde: Hun driver nok selv af. Lad os få et slag kort imens Og hun drev virkelig af. Skibet var nemlig næsten fladbundet. Skibet kunne ikke krydse. Vi havde dog en motor om bord, men vi havde ingen brændstof til motoren. Vi sejlede papirmasse fra Sarpsborg til Karrebæksminde, men vinden var kontrær i Kattegat, og julen nærmede sig. Vi ta r til Kalundborg og holder jul! sagde skipperen. Det gjorde vi. Hele besætningen rejste hjem, mens havnemesteren skulle se efter skibet i julen. Da vi kom tilbage var skibet drevet over på den anden side af havnen!. Erik Kristoffer Jensen gjorde flere rejser med dette skib. Derefter fiskede han et stykke tid, men senere i 1919 tog han hyre som letmatros on bord på barken Lysglimt af Ålborg. Rejsen startede i Korsør. September

12 Barken Lysglimt af Ålborg i Korsør havn september Brt. Information: Nationalmuseet udgav i om Søens Folk. I bind 2. Sejlskibsmatroser og tømmermænd er der en udførlig dagbog skrevet af tidligere skibsfører Carl M. Nielsen om Lysglimts sidste rejser. Her er besætningen nævnt: Kapt. Madsen- 1.styrmand Friis-2. Styrmand Jensen. Donkeymand, tømmermand, sejlmager, hovmester, matroserne Carl M. Nielsen, Valdemar Lokenvitz, Holger Drachman Nielsen, Frederik Kristiansen, min far, letmatros Erik Kristoffer Jensen, min fars fætter Jørgen Schou Jensen han var jungmand sammen med en mexicaner Juan Chabez og min senere morbror jungmand Lars Henriksen (elev fra Georg Stage 1917) og endnu en af min fars fætre Lille Christian og jungmand Thygo. De fleste af de ovennævnte mønstrede om bord d. 17 september i 1919 i Korsør Havn. Det skal nævnes at i den nævnte bog ses en del billeder taget af Carl M. Nielsen og min far Erik Kristoffer Jensen. Handels og Søfartsmuseet i Helsingør har fået de orginale billeder fra Lysglimt de kan for øvrigt ses på deres billedsamling på internettet. Nå, vi kom til Norfolk efter 72 døgn i søen. Da vi kom ind på reden, rendte en floddamper lige ind i snuden på os. Jeg var udkig og min svoger var til rors. Under søforhøret var spørgsmålet: Brændte anker lanternen? Ja det gjorde den, for jeg havde kort forinden tændt den. Desuden var det en måneklar aften. Vi vandt sagen. Vi lå en måned i dok, derefter gik rejsen til Savannah, derfra gik rejsen tilbage med oliekager i lasten til Århus, hvortil vi ankom i påsken midt under sømandstrejken. Derfra sejlede skibet videre. På den rejse brændte skibet udfor Dakar i Vestafrika. Senere kom Erik Kristoffer Jensen ud med to 4 mastede skonnerter. Førdt Dronning Agnes af København og senere Munkebjer af Korsør. Den første Dronning Agnes sprang læk over Nordsøen og det var oven i købet på skibets jomfrurejse. Det viste sig at det var skibets bundstokker der var blevet beskadiget under stabelafløbningen. Om sin tid på Munkebjerg fortæller han bl.a.: Luftskib eksploderede over havnen Det var i Vi skulle til Hull fra en rejse i Østersøen. Ud for Øland så vi en drivende jolle. Om bord i jollen var en kvinde der var drevet til søs med den. Vi landsatte hende i Kielerkanalen. Efter vi var ankommet til Hull og lossede passerede et stort luftskib hen over vores hoveder. Luftskibet var på en prøvetur, pludselig lød der en kæmpe eksplosion og luftskibet krøllede sammen i luften og styrtede ned. Over 40 personer blev dræbt ved nedstyrtningen. Fortsættelse af interviewet af min far Erik kristoffer Jensen: Det var en god besætning, vi havde. Den bedste, jeg nogensinde har sejlet sammen med. Mange af besætningsmedlemmerne er i dag enten skibsinspektører, skippere eller lodser. 12

13 var sket og denne fuldbyrdedes straks efter, der fandt nemlig 2 eksplotioner sted den sidste af dem var meget voldsom og de skilte det mægtige luftskib i 2 dele. Medens agterskibet, hvori der ikke var ild, langsomt dalede ned og først efter en halv snes minutter forløb endte i floden, faldt det brændende forskib hurtigt ned paa vandet, hvor det i nogen tid laa og brændte. Munkebjer af Korsør Fra lokalarkivet har jeg Niels Jørgen Jensen fundet efterfølgende notater og beretning fra Korsør Avis på forskellige datoer i 1921: Korsør Avis 12 september 1921 Det engelske luftskib R 88 s undergang. Medens motorskonnerten Munkebjerg af Korsør, som i lørdags indkom i Korsør havn med engelsk kul og soyaskraa, laa i Hull og lossede træ fra Finland, fandt den store luftsskibs ulykke sted, hvorved over 40 mennesker omkom. Et øjenvidnes beretning. Da vi i gaar traf styrmand Klüver fra Munkebjerg, bad vi ham fortælle os lidt om ulykken. Tirsdag aften laa vi med Munkebjerg i Victoria dok i Hull og havde lige udlosset en last træ fortalte styrmanden da kl. var 20 min. over 5, saa vi det mægtige luftskib komme sejlende inde fra byen. Luftskibet fløj lige hen over Munkebjerg s mastetoppe og var ikke særligt langt oppe. Knap 2 minutter efter, at luftskibet var gaaet over os, saa vi at det gjorde en skarp drejning og umiddelbart efter kunne vi iagtage, at luftskibet brækkede over, og sejldugshylstret flagrede ud. Vi var på det tidspunkt klar over, at en ulykke Fra det endnu svævende agterskib saa vi nogle af de ombordværende søge at reddes sig ved hjælp af faldskærme. De 2 faldskærme som bar 2 mand landede derimod midt i det brændende forskib og de omkom begge 2. I agterskibet befandt sig 2 mand, som ligeledes blev reddet og endelig reddedes luftskibets fører paa en mirakuløs maade. Han befandt sig på det brændende forskib der fulgte med ned, indtil der var et kort stykke fra vandkanten, saa sprang han ud og blev bjerget op i en baad. Mærkede De ombord noget til eksplotionen spurgte vi nej, vi laa i læ, men at de havde været meget stærke, kunne vi se paa en tur i byen, vi kort efter ulykken foretog gennem byen. Rundt i gaderne var man beskæfiget med at feje glasgaar sammen fra ruder som var sprængt efter eksplotionerne. Under samtalen med styrmand Klüver erfarer vi desuden, at Munkebjerg under rejse fra Finland til England udfor Øland havde bjerget en drivende baad hvori befandt sig en forkommen kvinde. Herom fortælle styrmanden: Munkebjerg laa 11 sømil fra Øland da man fredag den 12 august observerede en baad, der drev rundt, tilsyneladende uden mandskab, Vi staad ne mod baaden, da vi naaede den, saa vi, at det i bunden laa en kvinde. Der blev kastet en line ned til hende, men da hun var for udmattet til at gribe den, gik en af os ned og hjalp hende op på Munkebjerg. Vi tog baaden paa slæb og fortsatte vores rejse. Efter at have faaet noget at styrke sig paa, blev kvinden i stand til at fortælle, at hun var svensk, 13

14 hørte hjemme i en landsby udenfor Bergqvara. Hun havde i Bergqvara haft et eventyr med en skibskaptajn, som tog hende med til Øland og forsvandt. Mandag morgen fortalte den bjergede kvindehun cyklede ned til stranden for at bade, men da hun sa en baad, fik hun lyst til en sejltur. Hun førte straks tanken ud i virkeligheden, men mistede kort efter styringen af baaden og drev rundt fra mandag morgen til fredag middag uden at faa det ringeste føde og var let paaklædt. Korsør Avis d. 16. september 1921: Motorskibet Munkebjerg, som i forgaars aftes forlod Korsør havn for at gaa til Finland, efter en ladning træ til England, strandede i gaar morges på Tolken ved Grønsund. Munkebjerg kom imidlertid kort efter flot og fortsatte rejsen. Korsør Avis d. 27 oktober 1921: Motorskonnerten Munkebjerg af Korsør har på rejse fra Hull til Nykøbing F. med soyaskraa lidt havari under stormen. Hvor stor skaden er vides ikke, da der til rederiet, firmaet P. Jørgensen & Co. kun er indløbet et telegram om, at skibet har taget skade, men ingen rapport. Korsør Avis d. 4 november 1921: Motorskibet Munkebjerg som led havari i stormen forleden, er i dag ankommet hertil for reparere på skibsværftet Lilleø. Min far fortsætter sit interview til Vikingen: På vej hjem over Nordsøen fik vi en orkan af sydvest. Efter 28 timers forløb nåede vi ud for Wesern. Det var diset, og vi drejde til. Skibet så ikke godt ud. Under orkanen var bådene slået udenbords, klyverbommen knækket og sejlene var revnet. Vi lå klodsrebede med klodsrebede sejl og skipperen var lige ved at sætte skibet på grund, men efter en pejling blev det godtgjort, at strømmen fra Wesern satte os til søs, og at vi ikke drev mod land. Derfor sejlede vi indad og ankrede op på floden kl. 1 nat. Derfra gik rejsen til Nykøbing F. hvor vi lossede vores last af soyaskrå fra Hull. Min far mønstrede af. Derfter forsætte interviewet til Viking: Så fulgte en tid med fiskeri og indkaldelse til marinen som værnepligtig. I februar 1923 søgte søværnet frivilligt personale, og da det var sløje tider til søs, meldte vor fortælle sig. Siden blev han hængende. Nu er han vagtmester efter mange år som befalingsmand. Søen og de store sejlskibe kan han ikke glemme og i sin fritid laver han modelskibe. Han har repareret flere store skibsmodeller, bl. a. kirkeskibet fra Tåstrup Kirke samt Sø- og Handelsrettens Norske Løve. Jeg har stadig det ene ben i vandet, men dog på det tørre! Ler, Erik Kristoffer Jensen. Notater som jeg Niels Jørgen Jensen har fundet i Korsør Avis vedr. Munkebjerg : Fødselsdage Marts Vagn Dahl Rødbyhøjen 62, Thurø 14 DK-5700 Svendborg Fylder 82 den Jens Filtenborg Strandvej 31, DK-9970 Strandby Fylder 55 den Jens Filtenborg Strandvej 31, DK-9970 Strandby Fylder 55 den Torben Fedder Esrumvej 9 A, lej. 17, DK-3000 Helsingør Fylder 65 den

15 65015 Torben Fedder Esrumvej 9 A, lej. 17, DK-3000 Helsingør Fylder 65 den Tage Bloch Johansen Nørregade 8 A, 2., DK-5600 Faaborg Fylder 84 den Niels Mikkelsen Po Box 2541, Borrego Springs USA , California Fylder 80 den Siiger Lukas Wilhelm Hansen Buttervej 30, DK-9990 Skagen Fylder 91 den Lars Christian Mattias Axvi Nordostpassagen 56, S Göteborg Fylder 40 den Axel Stampe Munck 99 Elanor Dr. USA Kendall Park, New Jersey Fylder 90 den Hans Kurt Damsgaard Hansen Vrold Tværvej 15, DK-8660 Skanderborg Fylder 70 den Lise Jørgensen Istedvej 12, DK-9900 Frederikshavn Fylder 40 den Hans Arne J. Nielsen Bergmannsvej 17, -5, Thurø DK-5700 Svendborg Fylder 92 den Jørgen Haumand Djursgade 10 A, DK-8500 Grenaa Fylder 84 den Morten Møller Andersen Ahlmannsvej 38 A, 1. th., DK-6400 Sønderborg Fylder 40 den Fødselsdage April Anja Hansen Guldbergsgade 111, 4. th., DK-2200 København N Fylder 40 den Lars Jørgensen Skanderborgvej 235, 1. tv., DK-8260 Viby J Fylder 50 den Per Lindberg Jørgensen Bjørnholt 170, DK-8520 Lystrup Fylder 50 den Poul Hilmer Rasmussen Kvædevej 7, DK-2830 Virum Fylder 87 den Jens Martin Prangsgaard Pedersen Kunnerupvangen 32, Kolt, DK-8361 Hasselager Fylder 75 den Kai Willy Mortensen 65 Inningwood Road, USA Millwood, New York Fylder 88 d Mark Hansen Tranebærvej 51, DK-8220 Brabrand Fylder 40 den Palle Andersen Hedevej 9, Fladebro DK-8920 Randers NV Fylder 60 den Kurt Robertsen Frøvænget 2, DK-2630 Taastrup Fylder 83 den Lars Scherlund Ordrupvej 44, DK-4540 Fårevejle Fylder 50 den Bruno Thaibert Havnealle 12, st. tv., DK-8700 Horsens Fylder 84 den Michael Drejø Brandt Jensen Vestergade 34, DK-7770 Vestervig Fylder 40 den Niels Hansen 21 Victoria Square, Clifton UK-BS8 4ES Bristol Fylder 70 den Fødselsdage Maj Jørgen Ahlman Svensson Sprydet 29, DK-3070 Snekkersten Fylder 81 den Jan Meinertz Vedbæk Strandvej 386, DK-2950 Vedbæk Fylder 70 den Axel Ravn Veronavej 21, DK-2300 København S Fylder 85 den Ib Gotborg Otzen Bokildevej 13, DK-3370 Melby Fylder 70 den Flemming Stephansen Violvej 88, DK-4220 Korsør Fylder 65 den Rikke Nielsen Lyngsvinget 13, DK-8381 Tilst Fylder 40 den Erik Rossing M. Bechs Alle 92, DK-2650 Hvidovre Fylder 80 den Frank Larsen Fregatvej 153, DK-9900 Frederikshavn Fylder 70 den Sven Bendix Lemvigvej 8, Resen DK-7600 Struer Fylder 50 den Jens Ove Jensen Abildgade 48, DK-8200 Århus N Fylder 94 den Mogens Kierkegaard Kystparken 142, DK-6710 Esbjerg V Fylder 85 den Kaj Lockenwitz Gåbensevej 72, Orehoved DK-4840 Nørre Alslev Fylder 82 den Elo Helmer Jakobsen 1672 Valley Veiw Dr. Courtenay, CAN-V9N 9A7 B. C. Fylder 87 den Asbjørn Starcke Holger Drachmannsvej 14, DK-8400 Ebeltoft Fylder 87 den Jesper Kramp Amholt Ternevej 1, DK-4130 Viby Sjælland Fylder 30 den VI ØNSKER ALLE TILLYKKE! 15

16 G.S.F. Medlemsservice, Skørengen Vest 19, 4660 Store Heddinge. ØK s Selandia i slusen i Panama Kamnalen Husk vi mødes i Rabes Have Langebrogade 8 DK-1411, København K. Tlf

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn. NR 2 2014 77. ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet.

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. NR 1 74. ÅRGANG To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere