Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang."

Transkript

1 ASPECT4 HRM Releaseniveau Opdatering frigivet pr. 7/ Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau , og forudsætter, at niveau er installeret. Dette kan kontrolleres via (0690) 'Konverteringskørsler' med 'Vis' udfor system 405. Indhold Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang. Opdateringen indeholder følgende ny funktionalitet: Indberetning til FerieKonto via eindkomst Fra optjeningsåret 2012 skal alle oplysninger til FerieKonto indberettes via eindkomst. Det gælder for: funtionærer, der fratræder i 2012 også oplysninger om evt. tidligere ferieår timelønnede, der får løn udbetalt for 2012 Ændringen gælder også kunder, der hidtil har indberettet til FerieKonto via LetLøn. I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 "Overenskomst" er der kommet et nyt felt. Det nye felt "Benyttes FerieKonto" (kun gældende for feriepengekode 5 og 6) vil automatisk blive sat til '1' (for ja) i forbindelse med konverteringen. Indberetning sker løbende i hver lønkørsel for timelønnede (feriepengekode 5) via to nye typer til eindkomst og dermed to ny saldi se installationsaktivetet efter indlæsning. Indberetning for fratrådte funktionærer (feriepengekode 6) sker i forbindelse med (5250) "(DK) Feriepengeopgørelse", hvor der automatisk vil blive dannet en record 6102 i filen til eindkomst med de oplysninger FerieKonto skal bruge. Der er intet manuelt opsæt i lønsystemet i den forbindelse. FerieKonto sender automatisk en opkrævning på baggrund af det indberettede. Ref.: (5120) Vedligehold medarbejderstamkort Der er medsendt nyt layout til EG's basissprog 0. Felterne på stamkortet er blevet grupperet i emner, og er blevet inddelt i faner og kasser på samme måde som nogle måske kender det fra debitor- og kreditorstamkort i ASPECT4 Økonomi. Visningen i faner er kun gældende i ASPECT4 Client. I (0125) "Variabelt opsæt pr. bruger" er fanerne defineret ved at beskrivelsen starter med og kasser er defineret ved at beskrivelsen starter med #. Ellers gælder samme princip som hidtil omkring sekvensnummer for at bestemme

2 rækkefølgen af faner, kasser og felter. Udvalgte felter er lavet om til tjek-bokse. Ref.: , Opdateringen indeholder følgende rettelser: (5129) Vedligehold ansættelsesperioder Nu er visningen ikke længere begrænset til kun 12 ansættelsesperioder. Ref.: Hvis man vælger medarbejderen via CPR-nummer-feltet i stedet for medarbejdernummer-feltet kommer man nu ind på ansættelsesperioderne. Ref.: (5130) Posteringsindtastning Der er tilføjet decimaler til feltet med frikort-beløb for at sikre korrekt visning ved simulering af lønseddel. Ref.: (5152) Medarbejder og stilling På detail-oplysningerne bliver der nu vist ledetekster til de felter, hvor det er muligt, bl.a. stillingsbeskrivelse og medarbejdernavn. Desuden er der rettet omkring brugen af 'Liste' (F4) på felterne og tilbagetrækning. Ref.: (5190) Vedligehold af projekter Der er tilføjet nyt felt "Tekst kalenderoversigt" (TSHTXT) på projekter. Feltet er 5 tegn langt. Hvis feltet er udfyldt, og der er foretaget registreringer på projektet, vil teksten blive vist i kalenderoversigten for både medarbejderen og lederen. Hvis der på samme dag er registreret på flere projekter med tekst til kalenderoversigten, er det posten med flest timer, der er afgørende for, hvilken tekst der vises. Der vil desuden fremgå et '+' i teksten, der indikerer, at der er flere poster med tekster på dagen. Hvis der på samme dag er registreret på et projekt uden tekst (eks. 5 timer på administration) og desuden på et projekt med tekst (eks. 2 timer på sygdom), vil der i kalenderoversigten ikke fremgå nogen tekst, da der er flest timer på projektet uden tekst. Men der vil fremgå et '+' som indikerer at der på dagen også er poster, der har en tekst til kalenderen. Der er desuden tilføjet et nyt felt "Faktorværdi (3 dec.)" (TFACTO). Det er beregnet til, hvis man hensætter eks. overtid til afspadsering til en faktor eks. 1:1,5. Antal timer på registreringen bliver multipliceret med faktoren, og de beregnede timer fremgår af medarbejdersaldi i vinduet. Det er dog de reelt registrerede timer, der sendes videre til lønbehandling, da lønarten igen beregner indtastede timer * faktoren. Der er også tilføjet nye A-felter til fremtidig brug. Ref.: (5200) Lønkørsel Når der dannes lønsedler til eboks, vil den videre håndtering omkring afsendelse nu foregå via (0266) "Arbejd med print til DocManager" i stedet for som hidtil via (5301) "Spørge på kørselsjournaler". Ref.:

3 Omkring beregning af sygeferiepenge og evt. syge-sh (beregningsregel 1021 og 1081) er det nu muligt i afsnit 5320 selv at definere om der skal benyttes ansættelsesdato, automatisk anciennitetsdato eller manuel anciennitetsdato i forbindelse med udregning af anciennitet. Ref.: Gælder landekode 'NO' for Norge: Ved brug af de norske beregningsregler 1458 og 1459 vil der nu blive fundet gyldig post på referencelønarten, selvom der ligger en post med senere ikrafttrædelsesdato end lønperioden. Ref.: (5210) (DK) Send/vedligehold SKAT opl. Hvis der indberettes på felt 68-koder vil der ikke længere komme en linje med værdien 0 for felt 68-kode 0 i filen. Ref.: I fil til ACF med rest eferiekort er der nu byttet rundt, så dag skrives i "Rest feriedage" og beløb skrives i "Rest netto feriepenge". Ref.: Hvis der er oplysninger til eindkomst i en posteringsjournal med kode for reguleringskørsel større end 0, vil der nu blive angivet et 'R' for regulering i filen til indberetning. Ref.: (5301) Spørge på kørselsjournaler De to options vedr. eboks "Send eboks" (option 6) og "Vis lønsedler til eboks" (option 9) er slettet da funktionen omkring afsendelse er ændret. Se nærmere under (5200) "Lønkørsel". Ref.: (5482) Udskrift af medarbejder 6 saldi Hvis der anvendes fast definerede udskrifter i henhold til afsnit 5544 og 5545 vil det nu også være muligt af fravælge medarbejdere med 0 i saldi i rekvisitionen. Ref.: (5483) Udskrift af medarbejder 12 saldi Hvis der anvendes fast definerede udskrifter i henhold til afsnit 5546 og 5547 vil det nu også være muligt af fravælge medarbejdere med 0 i saldi i rekvisitionen. Ref.: (5721) Medarbejdervedligehold Nu bliver der ikke længere vist skattekortoplysninger for medarbejdernummer 0 når der vælges et medarbejdernummer. Ref.: (5725) Medarbejderspørge Nu bliver der ikke længere vist skattekortoplysninger for medarbejdernummer 0 når der vælges et medarbejdernummer. Ref.:

4 (5985) Overførsel af fraværsposter Hvis en medarbejder er fratrådt i en registreret fraværsperiode, vil der nu kun blive overført fravær frem til og med fratrædelsesdatoen. Ref.: Nu læses lønarten angivet på fraværsarten i afsnit 5810 i det øjeblik applikationen udføres. Ref.: (5986) Import af tidsregistreringsposter Nu bliver den valgte posteringsjournals lønperiode som udgangspunkt vist i registrerings fra- og tildato. Ref.: Nu vil der ikke opstå dump ved manglende DocManager-opsæt. Ref.: Der er medsendt DocManager-opsæt til kvitteringsliste. ASPECT4 Tidsregistrering Nye generelle registre Der er lavet to nye generelle registre, hvor der er samlet en række parametre i forbindelse med tidsregistrering. Afsnittene kan oprettes pr. koncern og firma. Afsnit 5941 'WEB Tidsreg.: Generelt opsæt' Afsnittet indeholde et felt til angivelse af "Start dag i måned til kalender". Her angives den startdato som der ønskes benytte ved kalendervisning. Slutdatoen i kalendervisningen beregnes automatisk til startdatoen minus 1. Det vil sige, at hvis der angives eks. startdato 26, vil slutdato blive 25. Desuden indeholde afsnittet koder til angivelse af, om der ønskes vist rest ferie, rest feriefridage, rest afspadsering og kørte kilometer samt om der anvendes ledergodkendelse. Afsnit 5942 'WEB Tidsreg.: Kolonne opsæt' I afsnittet defineres i hvilken rækkefølge kolonnerne i dagsoversigterne ønskes vist. Rækkefølgen angives via et kolonnenummer (1-9). Derefter kan man angive hvilken overskrift kolonnen skal have samt hvilket kolonneindhold (tilgængelige kolonner) der ønskes vist. I dagsoversigten er der lavet mulighed for vertikal scroll hvis kolonnerne er bredere end rammen. Medarbejderoversigt Det er nu muligt at få vist en oversigt over alle medarbejderens posteringer i den viste kalenderperiode. For lederens vedkommende sker det ved under "Mine medarbejdere" at klikke på medarbejdernavnet. Medarbejderen kan få samme overblik over sine poster for den valgte kalenderperiode ved at klikke på "Vis alle" i kalenderbilledet. Registrering af timer i datointerval Hvis der registreres i et datointerval, og der på posten er angivet timer, bliver det samme timetal nu ført over på alle dagene. Hvis der registreres i et datointerval, og der på posten ikke er angivet timer, bliver

5 timerne for alle dage hentet fra medarbejderkalenderen (LØNKALT6). Ref.: Nu bliver der vist korrekte timer til medarbejderne i lederens medarbejderoversigt. Ref.: Installationsaktiviteter FØR indlæsning Hvis der sendes lønsedler via eboks skal ASPECT4 AKS være løftet til niveau for at der efterfølgende kan sendes til eboks. Der udsendes nyt layout til medarbejderstamkort i sprogkode 0 og 'blank' bruger se under (5120) "Vedligehold medarbejderstamkort". Hvis det nuværende opsæt til sprogkode 0 og 'blank' bruger ønskes gemt, skal det kopieres ud til andet sprog eller specifik bruger. Det sker i (0125) "Variabelt opsæt pr. bruger". Hvis der i tidens løb er foretaget ændringer til opsættet af stamkortet, bør det være gemt i andet sprog end 0 eller specifikt på brugeren. Dette opsæt vil der ved installation af denne opdatering ikke blive rørt ved. Kun opsæt i sprog 0 og 'blank' bruger overskrives. Installationsaktiviteter EFTER indlæsning Udfør (0690) "Konverteringskørsler" for forsendelsesnr. 0. Vælg 'Konverter' (option 1) for system 405 ASPECT4 HRM Udfør (0216) 'Changing obj. owner to EDBGRP' med angivelse af programbiblioteket (typisk EGPGM). I (5301) "Spørge på kørselsjournal" er option 6 og 9 fjernet for funktionsgruppe EG1. Hvis der benyttes andre funktionsgrupper, kan options fjernes i (0128) "Vedl. af applikationsparametre" for appl under 'Tilknyt funktioner' (option 11). Nedenstående bør gøres i samråd med lønbrugeren. Hvis det nye faneopdelte stamkort ønskes benyttet, og der i forvejen ligger opsæt for brugerens andre sprog eller specifikt for brugeren, skal dette opsæt slettes, for at man derefter kan tage udgangspunkt i det nye layout. Sletning og vedligehold af opsæt sker i (0125) "Variabelt opsæt pr. bruger". Inden man sletter opsæt i andre sprog eller på brugeren, vil det være en god idé at tage skærmprint af det nuværende opsæt fra (0125) "Variabelt opsæt pr. bruger". Sørg for at feltnavnene fremgår at printet. Slet opsættet for den aktuelle sprogkode eller medarbejder. Kopier derefter opsættet for sprogkode 0 og 'blank' bruger til aktuel sprogkode eller medarbejder og ret til med evt. andre felter I har benyttet på det gamle opsæt. Følgende filer skal overføres DocManager serveren: Std.405_EINDKOMST (overføres fra 405_DOCM\400\dta) DK.405_EINDKOMST (overføres fra 405_DOCM\400\spcdta) Std.405_EG5986RB (overføres fra 405_DOCM\400\dta) DK.405_EG5986RB (overføres fra 405_DOCM\400\spcdta) Der skal på DocManageren laves globalt opsæt for udskriften "Kvitteringsliste v/overførsel". Den skal tilknyttes formular EG5986RB.

6 Hvis der benyttes feriepenge 5 og/eller 6 MEN der ikke overføres til FerieKonto, skal koden "Benyttes FerieKonto" i (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 "Overenskomst" ændres til '0'. Nedenstående opsæt er i princippet kun nødvendig, hvis der benyttes feriepengekode 5 og/eller 6 til FerieKonto. Opsættet skal laves INDEN første løn for år I (5114) 'Vedligehold af saldi' oprettes to nye saldi. Oprettelsen godkendes (F16) uden i først omgang at koble nogen lønart på. Saldo 124 "Nettoferiepenge til FerieKonto via eindkomst" Saldo 125 "Feriedage til FerieKonto via eindkomst" De to nye saldi skal være faste saldi. I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5950 "Saldonumre på faste saldi" vælges 'Opret' (F6/option 1) og startciffer 12. På linjenummer 4 angives saldo 124 og på linjenummer 5 angives saldo 125. I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5281 "SKAT Beløbsangivelser" oprettes for lige år (kode 0) typenr. 202 og felt 68 kodeværdi 0: Saldonummer som skal indberettes: 124 Kort tekst: Netto fp Lang tekst: Nettoferiepenge FerieKonto Resten af felterne skal være blanke. Kopiere derefter linjen til ulige år (kode 1) typenr. 202 og felt 68 kodeværdi 0. I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5285 "SKAT Antalsangivelser" for lige år (kode 0) typenr. 203 og felt 68 kodeværdi 0: Saldonummer som skal indberettes: 125 Kort tekst: Feriedage Lang tekst: Feriedage FerieKonto Opsplit henover årsskifte: 1 Resten af felterne skal være blanke. Kopier derefter linjen til ulige år (kode 1) typenr. 203 og felt 68 kodeværdi 0. Der skal desuden benyttes en lønart i forbindelse med indberetningen til FerieKonto via eindkomst. Vi har valgt at bruge en lønart, som hidtil er blevet brugt hos kunder, der har kørt LetLøn og indberettet til FerieKonto den vej. Lønarten findes derfor i forvejen hos nogle af vores kunder. I givet fald skal den have ændret navn og tilføjet de to nye saldi 124 og 125 se afsnittet "Specielt hvis LetLøn og FerieKonto" efter lønartsbeskrivelsen. Hvis lønarten ikke findes, skal den oprettes. I (5113) "Vedligehold af lønarters styrekoder" oprettes lønart 3539 "Nulstil ferie til FerieK. FGG" med beregningsregel 1000 og konteringslinje 0. Inddata (option 7): Nr. Kode Udskr. 3 'Beløb' 'Timer' 'Antal' 'Afdeling' 'Akkordnr.' 'Normtidsnr.' 'Ordrenr.' 9 99 Saldi (option 8): Nr. Saldo 3 'Beløb' 124 "Nettoferiepenge til FerieKonto via eindkomst"

7 2 'Antal' 125 "Feriedage til FerieKonto via eindkomst" 2 'Antal' 146 "Tidligere afregnet feriedage" 2 'Antal' 150 "Feriedage (optjent minus afholdt)" 1 'Timer' 151 "Ferietimer (optjent minus afholdt)" 3 'Beløb' 152 "Feriepenge netto (optjent minus afholdt)" Lønseddel (option 15): Udskriftskode på lønseddel = 2 (ingen udskrift) Lønart 3539 skal være fast lønart 112. Hvis du i forvejen benytter lønarten i forbindelse med LetLøn og FerieKonto er den allerede fast lønart 112. Men ellers skal du i (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5960 "Faste lønarter" vælge 'Revider' (option 2) på linjen med startcifre 11. På linjenummer 2 angives lønart Specielt hvis LetLøn og FerieKonto Lønart 3539 skal som nævnt ændres. Vær opmærksom på, at ændringen omkring saldooptælling først skal ske, når der er indberettet det sidste ferieoptjening vedr. 2011, MEN INDEN den første lønkørsel vedr. 2012, hvor der vil blive indberettet nyoptjent ferie. Hvis du har behov for at køre første løn vedr INDEN det sidste omkring ferieoptjening i 2011 er på plads, er du derfor nødt til at rette lønarten som nedenfor til lønnen vedr. 2012, og derefter fjerne saldiene igen når det sidste vedr skal opgøres. Husk at tilføje saldiene igen inden næste kørsel for I (5113) "Vedligehold af lønarters styrekoder" rettes teksten for lønart 3539 "Nulstil ferie til LetLøn FGG" til "Nulstil ferie til FerieK. FGG" under 'Bogføring/satsgrupper' (option 12). Under 'Saldi' (option 8) tilføjes: Nr. Saldo 3 'Beløb' 124 "Nettoferiepenge til FerieKonto via eindkomst" 2 'Antal' 125 "Feriedage til FerieKonto via eindkomst" Systemtekniske specifikationer Som forberedelse til ny funktionalitet omkring NemRefusion er generelt register afsnit 5810 "Vedligehold af fraværsarter" flyttet fra filen GENREGP1 til GENREGP2. Ref.: Der er rettet i udvalgte programmer omkring popup-vinduer. Ref.: Der er lavet ny værktøjsfunktion/program til reorganisering af periodesaldi (akk. og årtil-dato) Styring af autoriteter og vedligeholdelsesapplikation til de enkelte afsnit er flyttet til afsnit Der er rettet en fejl i initiering af felt ved nulindberetning. Ref.: Med venlig hilsen EG A/S

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Version 2008, 2010 & 2012 YearEnd C5 løn Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Lønopdatering... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 En forløbelig afklaring... 3 Indberetning til Kompetencefonde.dk...

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201202

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201202 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 3 Timesag Kartotek 3 Timesag Kartotek... 1 3.1 Sagskartotek - Oprettelse/ændring af sager... 2 3.1.1 Indledning... 2 3.1.2 Søgerutine... 2 3.1.3 Sagsnummer... 3 3.1.4 Felter sagskartotek... 3 3.1.5 Trykknapper

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL. Fritvalg manuel ordning for medarbejdere af typen Funktionær og Arbejder funktionærlignende MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL. Fritvalg manuel ordning for medarbejdere af typen Funktionær og Arbejder funktionærlignende MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang Vejledning til rollebaseret indgang Indhold Log på... 2 Opbygning af skærmbilledet... 2 Løn- og Personaleoplysninger... 4 Medarbejderprofil / mine medarbejdere... 4 Opret termin / erindring... 4 Lønprofil...

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

XELLENT BRUGER MANUAL

XELLENT BRUGER MANUAL XELLENT BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale... 10 Dongle udseende:... 11 Installation af Xellent...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere