Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang."

Transkript

1 ASPECT4 HRM Releaseniveau Opdatering frigivet pr. 7/ Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau , og forudsætter, at niveau er installeret. Dette kan kontrolleres via (0690) 'Konverteringskørsler' med 'Vis' udfor system 405. Indhold Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang. Opdateringen indeholder følgende ny funktionalitet: Indberetning til FerieKonto via eindkomst Fra optjeningsåret 2012 skal alle oplysninger til FerieKonto indberettes via eindkomst. Det gælder for: funtionærer, der fratræder i 2012 også oplysninger om evt. tidligere ferieår timelønnede, der får løn udbetalt for 2012 Ændringen gælder også kunder, der hidtil har indberettet til FerieKonto via LetLøn. I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 "Overenskomst" er der kommet et nyt felt. Det nye felt "Benyttes FerieKonto" (kun gældende for feriepengekode 5 og 6) vil automatisk blive sat til '1' (for ja) i forbindelse med konverteringen. Indberetning sker løbende i hver lønkørsel for timelønnede (feriepengekode 5) via to nye typer til eindkomst og dermed to ny saldi se installationsaktivetet efter indlæsning. Indberetning for fratrådte funktionærer (feriepengekode 6) sker i forbindelse med (5250) "(DK) Feriepengeopgørelse", hvor der automatisk vil blive dannet en record 6102 i filen til eindkomst med de oplysninger FerieKonto skal bruge. Der er intet manuelt opsæt i lønsystemet i den forbindelse. FerieKonto sender automatisk en opkrævning på baggrund af det indberettede. Ref.: (5120) Vedligehold medarbejderstamkort Der er medsendt nyt layout til EG's basissprog 0. Felterne på stamkortet er blevet grupperet i emner, og er blevet inddelt i faner og kasser på samme måde som nogle måske kender det fra debitor- og kreditorstamkort i ASPECT4 Økonomi. Visningen i faner er kun gældende i ASPECT4 Client. I (0125) "Variabelt opsæt pr. bruger" er fanerne defineret ved at beskrivelsen starter med og kasser er defineret ved at beskrivelsen starter med #. Ellers gælder samme princip som hidtil omkring sekvensnummer for at bestemme

2 rækkefølgen af faner, kasser og felter. Udvalgte felter er lavet om til tjek-bokse. Ref.: , Opdateringen indeholder følgende rettelser: (5129) Vedligehold ansættelsesperioder Nu er visningen ikke længere begrænset til kun 12 ansættelsesperioder. Ref.: Hvis man vælger medarbejderen via CPR-nummer-feltet i stedet for medarbejdernummer-feltet kommer man nu ind på ansættelsesperioderne. Ref.: (5130) Posteringsindtastning Der er tilføjet decimaler til feltet med frikort-beløb for at sikre korrekt visning ved simulering af lønseddel. Ref.: (5152) Medarbejder og stilling På detail-oplysningerne bliver der nu vist ledetekster til de felter, hvor det er muligt, bl.a. stillingsbeskrivelse og medarbejdernavn. Desuden er der rettet omkring brugen af 'Liste' (F4) på felterne og tilbagetrækning. Ref.: (5190) Vedligehold af projekter Der er tilføjet nyt felt "Tekst kalenderoversigt" (TSHTXT) på projekter. Feltet er 5 tegn langt. Hvis feltet er udfyldt, og der er foretaget registreringer på projektet, vil teksten blive vist i kalenderoversigten for både medarbejderen og lederen. Hvis der på samme dag er registreret på flere projekter med tekst til kalenderoversigten, er det posten med flest timer, der er afgørende for, hvilken tekst der vises. Der vil desuden fremgå et '+' i teksten, der indikerer, at der er flere poster med tekster på dagen. Hvis der på samme dag er registreret på et projekt uden tekst (eks. 5 timer på administration) og desuden på et projekt med tekst (eks. 2 timer på sygdom), vil der i kalenderoversigten ikke fremgå nogen tekst, da der er flest timer på projektet uden tekst. Men der vil fremgå et '+' som indikerer at der på dagen også er poster, der har en tekst til kalenderen. Der er desuden tilføjet et nyt felt "Faktorværdi (3 dec.)" (TFACTO). Det er beregnet til, hvis man hensætter eks. overtid til afspadsering til en faktor eks. 1:1,5. Antal timer på registreringen bliver multipliceret med faktoren, og de beregnede timer fremgår af medarbejdersaldi i vinduet. Det er dog de reelt registrerede timer, der sendes videre til lønbehandling, da lønarten igen beregner indtastede timer * faktoren. Der er også tilføjet nye A-felter til fremtidig brug. Ref.: (5200) Lønkørsel Når der dannes lønsedler til eboks, vil den videre håndtering omkring afsendelse nu foregå via (0266) "Arbejd med print til DocManager" i stedet for som hidtil via (5301) "Spørge på kørselsjournaler". Ref.:

3 Omkring beregning af sygeferiepenge og evt. syge-sh (beregningsregel 1021 og 1081) er det nu muligt i afsnit 5320 selv at definere om der skal benyttes ansættelsesdato, automatisk anciennitetsdato eller manuel anciennitetsdato i forbindelse med udregning af anciennitet. Ref.: Gælder landekode 'NO' for Norge: Ved brug af de norske beregningsregler 1458 og 1459 vil der nu blive fundet gyldig post på referencelønarten, selvom der ligger en post med senere ikrafttrædelsesdato end lønperioden. Ref.: (5210) (DK) Send/vedligehold SKAT opl. Hvis der indberettes på felt 68-koder vil der ikke længere komme en linje med værdien 0 for felt 68-kode 0 i filen. Ref.: I fil til ACF med rest eferiekort er der nu byttet rundt, så dag skrives i "Rest feriedage" og beløb skrives i "Rest netto feriepenge". Ref.: Hvis der er oplysninger til eindkomst i en posteringsjournal med kode for reguleringskørsel større end 0, vil der nu blive angivet et 'R' for regulering i filen til indberetning. Ref.: (5301) Spørge på kørselsjournaler De to options vedr. eboks "Send eboks" (option 6) og "Vis lønsedler til eboks" (option 9) er slettet da funktionen omkring afsendelse er ændret. Se nærmere under (5200) "Lønkørsel". Ref.: (5482) Udskrift af medarbejder 6 saldi Hvis der anvendes fast definerede udskrifter i henhold til afsnit 5544 og 5545 vil det nu også være muligt af fravælge medarbejdere med 0 i saldi i rekvisitionen. Ref.: (5483) Udskrift af medarbejder 12 saldi Hvis der anvendes fast definerede udskrifter i henhold til afsnit 5546 og 5547 vil det nu også være muligt af fravælge medarbejdere med 0 i saldi i rekvisitionen. Ref.: (5721) Medarbejdervedligehold Nu bliver der ikke længere vist skattekortoplysninger for medarbejdernummer 0 når der vælges et medarbejdernummer. Ref.: (5725) Medarbejderspørge Nu bliver der ikke længere vist skattekortoplysninger for medarbejdernummer 0 når der vælges et medarbejdernummer. Ref.:

4 (5985) Overførsel af fraværsposter Hvis en medarbejder er fratrådt i en registreret fraværsperiode, vil der nu kun blive overført fravær frem til og med fratrædelsesdatoen. Ref.: Nu læses lønarten angivet på fraværsarten i afsnit 5810 i det øjeblik applikationen udføres. Ref.: (5986) Import af tidsregistreringsposter Nu bliver den valgte posteringsjournals lønperiode som udgangspunkt vist i registrerings fra- og tildato. Ref.: Nu vil der ikke opstå dump ved manglende DocManager-opsæt. Ref.: Der er medsendt DocManager-opsæt til kvitteringsliste. ASPECT4 Tidsregistrering Nye generelle registre Der er lavet to nye generelle registre, hvor der er samlet en række parametre i forbindelse med tidsregistrering. Afsnittene kan oprettes pr. koncern og firma. Afsnit 5941 'WEB Tidsreg.: Generelt opsæt' Afsnittet indeholde et felt til angivelse af "Start dag i måned til kalender". Her angives den startdato som der ønskes benytte ved kalendervisning. Slutdatoen i kalendervisningen beregnes automatisk til startdatoen minus 1. Det vil sige, at hvis der angives eks. startdato 26, vil slutdato blive 25. Desuden indeholde afsnittet koder til angivelse af, om der ønskes vist rest ferie, rest feriefridage, rest afspadsering og kørte kilometer samt om der anvendes ledergodkendelse. Afsnit 5942 'WEB Tidsreg.: Kolonne opsæt' I afsnittet defineres i hvilken rækkefølge kolonnerne i dagsoversigterne ønskes vist. Rækkefølgen angives via et kolonnenummer (1-9). Derefter kan man angive hvilken overskrift kolonnen skal have samt hvilket kolonneindhold (tilgængelige kolonner) der ønskes vist. I dagsoversigten er der lavet mulighed for vertikal scroll hvis kolonnerne er bredere end rammen. Medarbejderoversigt Det er nu muligt at få vist en oversigt over alle medarbejderens posteringer i den viste kalenderperiode. For lederens vedkommende sker det ved under "Mine medarbejdere" at klikke på medarbejdernavnet. Medarbejderen kan få samme overblik over sine poster for den valgte kalenderperiode ved at klikke på "Vis alle" i kalenderbilledet. Registrering af timer i datointerval Hvis der registreres i et datointerval, og der på posten er angivet timer, bliver det samme timetal nu ført over på alle dagene. Hvis der registreres i et datointerval, og der på posten ikke er angivet timer, bliver

5 timerne for alle dage hentet fra medarbejderkalenderen (LØNKALT6). Ref.: Nu bliver der vist korrekte timer til medarbejderne i lederens medarbejderoversigt. Ref.: Installationsaktiviteter FØR indlæsning Hvis der sendes lønsedler via eboks skal ASPECT4 AKS være løftet til niveau for at der efterfølgende kan sendes til eboks. Der udsendes nyt layout til medarbejderstamkort i sprogkode 0 og 'blank' bruger se under (5120) "Vedligehold medarbejderstamkort". Hvis det nuværende opsæt til sprogkode 0 og 'blank' bruger ønskes gemt, skal det kopieres ud til andet sprog eller specifik bruger. Det sker i (0125) "Variabelt opsæt pr. bruger". Hvis der i tidens løb er foretaget ændringer til opsættet af stamkortet, bør det være gemt i andet sprog end 0 eller specifikt på brugeren. Dette opsæt vil der ved installation af denne opdatering ikke blive rørt ved. Kun opsæt i sprog 0 og 'blank' bruger overskrives. Installationsaktiviteter EFTER indlæsning Udfør (0690) "Konverteringskørsler" for forsendelsesnr. 0. Vælg 'Konverter' (option 1) for system 405 ASPECT4 HRM Udfør (0216) 'Changing obj. owner to EDBGRP' med angivelse af programbiblioteket (typisk EGPGM). I (5301) "Spørge på kørselsjournal" er option 6 og 9 fjernet for funktionsgruppe EG1. Hvis der benyttes andre funktionsgrupper, kan options fjernes i (0128) "Vedl. af applikationsparametre" for appl under 'Tilknyt funktioner' (option 11). Nedenstående bør gøres i samråd med lønbrugeren. Hvis det nye faneopdelte stamkort ønskes benyttet, og der i forvejen ligger opsæt for brugerens andre sprog eller specifikt for brugeren, skal dette opsæt slettes, for at man derefter kan tage udgangspunkt i det nye layout. Sletning og vedligehold af opsæt sker i (0125) "Variabelt opsæt pr. bruger". Inden man sletter opsæt i andre sprog eller på brugeren, vil det være en god idé at tage skærmprint af det nuværende opsæt fra (0125) "Variabelt opsæt pr. bruger". Sørg for at feltnavnene fremgår at printet. Slet opsættet for den aktuelle sprogkode eller medarbejder. Kopier derefter opsættet for sprogkode 0 og 'blank' bruger til aktuel sprogkode eller medarbejder og ret til med evt. andre felter I har benyttet på det gamle opsæt. Følgende filer skal overføres DocManager serveren: Std.405_EINDKOMST (overføres fra 405_DOCM\400\dta) DK.405_EINDKOMST (overføres fra 405_DOCM\400\spcdta) Std.405_EG5986RB (overføres fra 405_DOCM\400\dta) DK.405_EG5986RB (overføres fra 405_DOCM\400\spcdta) Der skal på DocManageren laves globalt opsæt for udskriften "Kvitteringsliste v/overførsel". Den skal tilknyttes formular EG5986RB.

6 Hvis der benyttes feriepenge 5 og/eller 6 MEN der ikke overføres til FerieKonto, skal koden "Benyttes FerieKonto" i (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 "Overenskomst" ændres til '0'. Nedenstående opsæt er i princippet kun nødvendig, hvis der benyttes feriepengekode 5 og/eller 6 til FerieKonto. Opsættet skal laves INDEN første løn for år I (5114) 'Vedligehold af saldi' oprettes to nye saldi. Oprettelsen godkendes (F16) uden i først omgang at koble nogen lønart på. Saldo 124 "Nettoferiepenge til FerieKonto via eindkomst" Saldo 125 "Feriedage til FerieKonto via eindkomst" De to nye saldi skal være faste saldi. I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5950 "Saldonumre på faste saldi" vælges 'Opret' (F6/option 1) og startciffer 12. På linjenummer 4 angives saldo 124 og på linjenummer 5 angives saldo 125. I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5281 "SKAT Beløbsangivelser" oprettes for lige år (kode 0) typenr. 202 og felt 68 kodeværdi 0: Saldonummer som skal indberettes: 124 Kort tekst: Netto fp Lang tekst: Nettoferiepenge FerieKonto Resten af felterne skal være blanke. Kopiere derefter linjen til ulige år (kode 1) typenr. 202 og felt 68 kodeværdi 0. I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5285 "SKAT Antalsangivelser" for lige år (kode 0) typenr. 203 og felt 68 kodeværdi 0: Saldonummer som skal indberettes: 125 Kort tekst: Feriedage Lang tekst: Feriedage FerieKonto Opsplit henover årsskifte: 1 Resten af felterne skal være blanke. Kopier derefter linjen til ulige år (kode 1) typenr. 203 og felt 68 kodeværdi 0. Der skal desuden benyttes en lønart i forbindelse med indberetningen til FerieKonto via eindkomst. Vi har valgt at bruge en lønart, som hidtil er blevet brugt hos kunder, der har kørt LetLøn og indberettet til FerieKonto den vej. Lønarten findes derfor i forvejen hos nogle af vores kunder. I givet fald skal den have ændret navn og tilføjet de to nye saldi 124 og 125 se afsnittet "Specielt hvis LetLøn og FerieKonto" efter lønartsbeskrivelsen. Hvis lønarten ikke findes, skal den oprettes. I (5113) "Vedligehold af lønarters styrekoder" oprettes lønart 3539 "Nulstil ferie til FerieK. FGG" med beregningsregel 1000 og konteringslinje 0. Inddata (option 7): Nr. Kode Udskr. 3 'Beløb' 'Timer' 'Antal' 'Afdeling' 'Akkordnr.' 'Normtidsnr.' 'Ordrenr.' 9 99 Saldi (option 8): Nr. Saldo 3 'Beløb' 124 "Nettoferiepenge til FerieKonto via eindkomst"

7 2 'Antal' 125 "Feriedage til FerieKonto via eindkomst" 2 'Antal' 146 "Tidligere afregnet feriedage" 2 'Antal' 150 "Feriedage (optjent minus afholdt)" 1 'Timer' 151 "Ferietimer (optjent minus afholdt)" 3 'Beløb' 152 "Feriepenge netto (optjent minus afholdt)" Lønseddel (option 15): Udskriftskode på lønseddel = 2 (ingen udskrift) Lønart 3539 skal være fast lønart 112. Hvis du i forvejen benytter lønarten i forbindelse med LetLøn og FerieKonto er den allerede fast lønart 112. Men ellers skal du i (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5960 "Faste lønarter" vælge 'Revider' (option 2) på linjen med startcifre 11. På linjenummer 2 angives lønart Specielt hvis LetLøn og FerieKonto Lønart 3539 skal som nævnt ændres. Vær opmærksom på, at ændringen omkring saldooptælling først skal ske, når der er indberettet det sidste ferieoptjening vedr. 2011, MEN INDEN den første lønkørsel vedr. 2012, hvor der vil blive indberettet nyoptjent ferie. Hvis du har behov for at køre første løn vedr INDEN det sidste omkring ferieoptjening i 2011 er på plads, er du derfor nødt til at rette lønarten som nedenfor til lønnen vedr. 2012, og derefter fjerne saldiene igen når det sidste vedr skal opgøres. Husk at tilføje saldiene igen inden næste kørsel for I (5113) "Vedligehold af lønarters styrekoder" rettes teksten for lønart 3539 "Nulstil ferie til LetLøn FGG" til "Nulstil ferie til FerieK. FGG" under 'Bogføring/satsgrupper' (option 12). Under 'Saldi' (option 8) tilføjes: Nr. Saldo 3 'Beløb' 124 "Nettoferiepenge til FerieKonto via eindkomst" 2 'Antal' 125 "Feriedage til FerieKonto via eindkomst" Systemtekniske specifikationer Som forberedelse til ny funktionalitet omkring NemRefusion er generelt register afsnit 5810 "Vedligehold af fraværsarter" flyttet fra filen GENREGP1 til GENREGP2. Ref.: Der er rettet i udvalgte programmer omkring popup-vinduer. Ref.: Der er lavet ny værktøjsfunktion/program til reorganisering af periodesaldi (akk. og årtil-dato) Styring af autoriteter og vedligeholdelsesapplikation til de enkelte afsnit er flyttet til afsnit Der er rettet en fejl i initiering af felt ved nulindberetning. Ref.: Med venlig hilsen EG A/S

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.3.01 Opdatering 58452 frigivet pr. 3/12-13 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.3.01, og forudsætter, at niveau 4.2.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau , og forudsætter, at niveau er installeret i forvejen.

Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau , og forudsætter, at niveau er installeret i forvejen. ASPECT4 HRM Releaseniveau 5.5.01 Opdatering 59569 Frigivet pr. 3/10-16 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 5.5.01, og forudsætter, at niveau 5.4.02 er installeret i forvejen. Når denne opdatering

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 HRM. EG www.eg.dk/aspect4day

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 HRM. EG www.eg.dk/aspect4day ASPECT4 udsigt til indsigt Release 5 HRM EG www.eg.dk/aspect4day Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til ASPECT4 release 5... 1 2 Nyheder i ASPECT4 HRM... 1 2.1 Infoboards... 1 2.2 Insight Search... 3 2.3

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 EPOS LØN SIDEN SIDST ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Nye muligheder med Importeret eindkomst indberetning. 3 2 Validering ved benyttelse af kontoplan... 4 3 Filnavn ved

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 HRM

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 HRM ASPECT4 - fit for business Release v3r2 HRM Generelt om ASPECT4 HRM release 2 ASPECT4 HRM release 2 består af tekniske ændringer. En del filer er konvereteret til DDL, som betyder, at der er mulighed for

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

ASPECT4 - fit for business

ASPECT4 - fit for business ASPECT4 - fit for business Release 3 HRM Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Nyheder, der er leveret tidligere... 2 Valgfri periode overførsel (niveau 2.1.00)... 2 Lønsedler via eboks (niveau 2.3.00)...

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI VERSION 1 KUNDEVEJLEDNING MAJ 2014 Indholdsfortegnelse 1 Nyt ferieår... 2 1.1 Fritvalg i de kommende lønperioder... 2 1.2 Dispositionsdato

Læs mere

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, november 2008 Microsoft XAL TM LØN version 3.1 SP3 og 3.5 SP5 Opdateringsvejledning Årsafslutning 2008 Version 1.0 Indhold Forord... 3

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS LØN 10. OG 12. MARTS 2015 Indholdsfortegnelse 1 Øget sikkerhed med "PBS overførsel via SFTP"... 2 2 Forbedring til "Definér ODBC tabel"... 2 3 Forbedring

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Microsoft Development Center Copenhagen, November 2008 Factsheet Løn Microsoft Dynamics C5 2008 SP1 Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Årsafslutning 2008 Indholdsfortegnelse Rettelser

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010. Løn. Microsoft Dynamics C5 2010. Løn 2010

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010. Løn. Microsoft Dynamics C5 2010. Løn 2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 2010 Løn 2010 Contents Indledning... 4 Tilpasning af lønopsætningen... 5 Backup af lønopsætningen... 5 Check af lønarter,

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN MAJ 2009 Indholdsfortegnelse 1 eindkomst indberetning... 1 2 Bestilling af eskattekort... 2 3 Rekvirer skattekort... 3 4 Importer eskattekort... 4 05/2009 KSA/jk Side

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Indholdsfortegnelse A... 12 ACF... 12 Optjening/Nedskrivning... 12 eferie... 13 Optjening ved fratrædelse... 14 Dan nulstillingsferiekort... 15 Fratrædelse af medarbejder...

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Generel information Opdatering af StarTime. StarTime - siden sidst... Korrigér flexsaldo. Automatisk holdskifte. Ordreimport

Generel information Opdatering af StarTime. StarTime - siden sidst... Korrigér flexsaldo. Automatisk holdskifte. Ordreimport DM-NYT Oktober 2010 Generel information Opdatering af StarTime StarTime - siden sidst... Korrigér flexsaldo Automatisk holdskifte Ordreimport Nedskrivning af feriefridage og feriedage Godkendelse af løngrundlag

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF.

Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF. Afstemning Afstemning af udbetalinger Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF. Du skal gøre følgende: Log på ACF Vælg Udstilling af data Vælg fanen Afstemning Vælg

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS BOLIG 6. OKTOBER 2014 Indholdsfortegnelse 1 PBS layout til PFA helbredssikring... 2 2 Styrekort: Spær for lønberegning... 2 3 PDF-filer via e-mail til

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REDUKTION AF GAGE VED ANSÆTTELSE, FRATRÆDELSE ELLER INAKTIVITET MIDT I EN LØNPERIODE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REDUKTION AF GAGE VED ANSÆTTELSE, FRATRÆDELSE ELLER INAKTIVITET MIDT I EN LØNPERIODE MICROSOFT DYNAMICS NAVISION Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Oprettelse af sammentællerkoder... 3 Oprettelse af lønarter... 4 Tilknytning af sammentællerkoder til lønarterne... 10 Opsætning

Læs mere

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan TimePlan version 6.19.51.239.1 dato 22.01.2014 A-13415 Medarbejdere Fejl rettet Ved skift fra månedslønnet til timelønnet eller omvendt, blev tillæg der ikke hørte til slettet. Der er oprettet mulighed

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling.

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling. NOTAT HR-Centret 14-10-2014 Aconto-udbetaling. Formålet med SD lønudbetalinger er, at udbetale a conto løn, hvis der er fejl i den beregnede løn, der ikke kan tilskrives medarbejderen. Det er ikke tilladt

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

EG Lønservicekatalog til Microsoft Dynamics AX. Funktionaliteter, der letter det daglige arbejde i Payroll for Microsoft Dynamics AX.

EG Lønservicekatalog til Microsoft Dynamics AX. Funktionaliteter, der letter det daglige arbejde i Payroll for Microsoft Dynamics AX. til Microsoft Dynamics AX Funktionaliteter, der letter det daglige arbejde i Payroll for Microsoft Dynamics AX. Der er mange faldgruber ved lønkørsler, og det kræver store ressourcer at holde både medarbejdere

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5 Ferie 2015 Marts 2015 Contents Nyheder 3 Udbetaling og overgangsordning 3 Rettelse til Ferie 2015 4 Fri bil 4 PensionDanmark 5 FerieKonto lovlig forsinket

Læs mere

Baggrund faser du skal igennem Fase 1 før sidste lønkørsel Fase 2 sidste lønkørsel Fase 3 efter sidste lønkørsel...

Baggrund faser du skal igennem Fase 1 før sidste lønkørsel Fase 2 sidste lønkørsel Fase 3 efter sidste lønkørsel... Årsafslutning 2010 sådan gør du! Indholdsfortegnelse Baggrund...1 1 3 faser du skal igennem...2 1.1 Fase 1 før sidste lønkørsel...2 1.2 Fase 2 sidste lønkørsel...2 1.3 Fase 3 efter sidste lønkørsel...3

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Opslag Særlige feriedage, afregning

Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med afregning af særlige

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8. Nyhedsbrev løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8. Nyhedsbrev løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8 Årsafslutning 2015 December 2015 Contents Årsafslutning 2015 3 Rettelse til Tælleværk 5636 3 Udbetaling af feriepenge til fratrådt funktionær 3 Overførsel

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere