Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010"

Transkript

1 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

2 Lov om et indkomstregister Lov nr af Gældende fra Omfatter alle private og offentlige arbejdsgivere samt Offentlige myndigheder, der udbetaler offentlige ydelser Skal mindst én gang månedligt indberette alle transaktioner (udbetalinger / indkomst) til SKAT

3 Nyt i eindkomst (i forhold til de årlige CORoplysninger fra SKAT) Månedlige indberetninger Indberetningerne er periodiserede med en Fra- / Til-dato Antal løntimer pr. lønudbetaling Produktionsenhedsnummer skal angives pr. ansættelsesforhold

4 eindkomst oplyser ikke om Indkomst ved selvstændig virksomhed og som medarbejdende ægtefælle Indkomster/udbetalinger fra udlandet Aktieindkomst, kapitalindkomst

5 Fra SKATs rå data til DST s eir eir forædler de rå data fra SKAT vha. Validering (af fx Produktionsenhedsnr) Komprimering (til job) Fejlsøgning (af fx løn og løntimer) Imputering (af fx løntimer) SKATs data suppleres med Personident Arbejdsstedsnr., CVR-nr., Økonomisk enhedsnr. DISCO, lønklasse mv.

6 eir systemet består af Blanketregister med samtlige indberetninger fra SKAT (ca. 10 mio/md) Fejlretningsdatabase (med fejlretning, komprimering og datasupplement fra øvrige registre) Basisregister (med validerede, supplerede og komprimerede data) Versionsregister der indeholder versioner af data fra Basisregister til statistikproduktion.

7 Fordele ved det nye fælles eir Månedlige indberetninger forøger nyhedsværdien og giver mulighed for mere effektiv fejlopretning Det giver bedre sammenlignelighed på tværs af statistikker, når samme kilde bruges Meget detaljerede indkomst- / lønmodtageroplysninger Geografisk fordeling muliggøres på basis af lønmodtageres arbejdssted og indkomstmodtagers bopæl Opregningsgrundlaget baseret på antal beskæftigede i Erhvervsregister forbedres for mange statistikker

8 Kvalitetsproblemer i eir Data er ikke bedre end det, der indberettes af virksomheder og myndigheder SKAT har kun iværksat ganske få datakontroller Dataformatet giver kvalitetsproblemer i 2008 og 2009 Indberetning af P-nr på lønindberetninger er mangelfuld Periodisering af engangsudbetalinger

9 Eksterne brugeres adgang til eir er begrænset af: Data skal være afidentificerede Der gives først adgang til data et kalenderår efter referenceperioden Der gives kun adgang til data, som er fejlsøgt og overført til datasæt, som danner grundlag for offentliggjort statistik Eksternes adgang er begrænset af hensyn til datakvalitet og dokumentation.

10 Ændringer i RAS Arbejdsmarkedsregnskab Det rådgivende forskningsudvalg Kontaktperson: Pernille Stender

11 Ændringer i RAS Kilde: Års-COR fra SKAT. Års-COR er dannet på baggrund af eindkomst. Års-COR er behandlet i APP (output=con) Periodisering får en højere kvalitet Placering på fiktive arbejdssteder vanskeligere at styre Stort set samme baggrundsvariable som hidtil Variablen heltid/deltid (HD) udgår midlertidigt af statistikken Antallet af lønmodtagere med uoplyst færdighedsniveau er reduceret

12 Fremtiden: RAS/EBS RAS/EBS baseres på eir basisregistret fra 2011 (nov. 2009) Udgivelsestidspunktet forventes at blive ult. marts 2011 Årsag: eir fejlsøges i APP i op til 15 måneder efter referencetidspunktet. Fejlsøgning m.h.t. demografi, p-enheder (imputering) mv.

13 Fremtiden: Arbejdsmarkedsregnskab Overlapsbehandling af samtlige datakilder der indgår når befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet opgøres Forløbsbaseret statistiksystem Volumenoplysninger (timer i de enkelte tilstande) Bedre kvalitet qua nye fejlsøgningsmuligheder Fordele Belysning af tilknytning til arbejdsmarkedet hen over året Sammenhængende statistiksystem (skabt via overlapsbehandlingen), og dermed bedre opgørelse af antallet af fuldtidspersoner i de enkelte arbejdsmarkedstilstande Kan belyse overgange/bruttoforskydninger mellem de forskellige arbejdsmarkedstilstande, inkl. jobmobilitet Fleksible klassifikationsmuligheder

14 Fremtiden: Arbejdsmarkedsregnskab Udviklingen af et Arbejdsmarkedsregnskab opstartes langsomt i 2. halvår 2010 I første omgang er det planen er at kunne offentliggøre overgange mellem Lønmodtagerbeskæftigelse og arbejdsløshed, aktivering mv. Tidspunktet for offentliggørelsen er usikkert og afhænger af ressourcetilførslen Efterfølgende bør der suppleres med oplysninger om selvstændige, medarbejdende ægtefæller og andre tilstande uden for arbejdsstyrken der ikke er dækket af personer uden ordinær beskæftigelse Kvartalsvis RAS/EBS afventer et fuldt udviklet Arbejdsmarkedsregnskab

15 Ny konjunkturstatistik over lønmodtagerbeskæftigelse på baggrund af eindkomst Det rådgivende forskningsudvalg Thomas Thorsen

16 Egenskaber Danmarks Statistiks eindkomstregister Udkommer hvert kvartal Kun lønmodtagere som arbejder i Danmark uanset bopæl i Danmark eller udlandet

17 Indhold Fuldtidsbeskæftigede på baggrund af betalte timer (evt. imputeret) fra eindkomst-registeret omregnet til fuld tid Job gennemsnittet af antal job i hver af de tre måneder i kvartalet, fx (job JAN + job FEB + job MAR )/3 Lønsum offentliggøres ikke, men indgår i Arbejdstidsregnskabet

18 Datakvalitet Periodisering Manglende (imputerede) løntimer 1. kvartal 2008: 16 pct. 1. kvartal 2010: 10 pct. Fejl i indberetninger Manglende indberetninger 15 dage efter referenceperioden mangler 2-4 pct. af lønsummen 35 dage efter referenceperioden mangler 0,3-0,7 pct. af lønsummen

19 Datakvalitet Foreløbig (maskinel) placering på arbejdssteder Begrænset fejlsøgning Manglende produktionsenhedsnumre Begrænset fejlsøgning: Kendte kvalitetsspørgsmål beskrives i kommentarer til udgivelser

20 Offentliggørelse Ca. 3 mdr. efter data i eindkomstregisteret er klar til udtræk Perioden frem til 1. kvt I første omgang: Fordelingsvariable som i ATPstatistikken (branche og sektor) Måske først senere: Arbejdsstedsgeografi

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Indholdsfortegnelse Hvad er RAS?... 1 Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status. 2 Novemberprioritering i RAS... 2 Tilknytningen

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Arbejdsmarked 18. december 2014

Arbejdsmarked 18. december 2014 Arbejdsmarked 18. december 2014 Beskæftigelsen 2013 I kapitel 1 præsenteres nogle af de mest centrale opgørelser, der er frembragt ud fra beskæftigelsesregistret. Alle figurer og tabeller er dannet på

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-79 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller vedrørende Danmark. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 En registerbaseret undersøgelse Ulla Binger, Johnny Dyreborg, Jørgen Vinsløv Hansen og Birthe Lykke Thomsen Udredning af årsager

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-79 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller vedrørende Danmark. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-81 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden offentliggørelse.

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 Ligelønsstatistik Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere