MENNESKE KEND DIG SELV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MENNESKE KEND DIG SELV"

Transkript

1 1

2 MENNESKE KEND DIG SELV 01 ÅNDENS INVOLUTION Erik Ansvang 2

3 Menneske kend dig selv 01 ÅNDENS EVOLUTION Af Erik Ansvang Af ånd er du kommet. Til ånd skal du blive. Over indgangen til templet i Delfi i antikkens Grækenland stod der: Menneske kend dig selv. Meget tyder på, at det i alle tider har været menneskets inderste ønske at finde svaret på de tre store spørgsmål i livet: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Og hvor er jeg på vej hen?. Dette tema arbejdes der med i nutidens åndsvidenskab: Tre gange lyder råbet til alle pilgrimme på livets vej. Først: Kend dig selv. Det er det første store påbud, som det tager lang tid at efterleve. Så følger: Kend Selvet, og når det er realiseret, kender mennesket ikke blot sig selv, men alle selv. Universets sjæl er ikke længere en forseglet bog for mennesket, men en bog hvor de syv segl er brudt. Og endelig, når mennesket er en mester, lyder råbet: Kend Den Ene. Først her klinger disse ord i mesterens ører: Søg det, der er den ansvarlige årsag, og når du kender sjælen og dens udtryk og form, søg da DET sjælen åbenbarer. Alice A. Bailey: En afhandling om kosmisk ild, s

4 I denne artikelserie er det hensigten at arbejde med det første af disse fundamentale spørgsmål, hvor der skal gøres et forsøg på at lære sig selv bedre at kende. Naturvidenskaben har på grundlag af darwinismens teorier indprentet menneskeheden, at mennesket udelukkende er fysisk, og at alt hvad der ikke kan erkendes ved hjælp af de fem fysiske sanser er ikke-eksisterende. Åndsvidenskaben påstår, at mennesket er langt mere end den fysiske krop og dens funktioner. Åndsvidenskaben beskriver indre legemer og bevidsthedstilstande, som naturligvis kun kan erkendes ved hjælp af metafysiske erkendelsesmetoder, altså ved at bruge disse indre legemer og bevidsthedstilstande. Netop fordi menneskets indre legemer i sagens natur er usynlige for det fysiske øje, kan emnet forekomme teoretisk. Derfor er det nødvendigt at indlede på et temmelig abstrakt niveau. For at forstå, hvem og hvad mennesket dybest set er, er det nødvendigt først at have et overblik over skabelsesberetningen set fra en åndsvidenskabelig synsvinkel. 4

5 Skabelsen 5

6 De tre udstrømninger Logos ord og tanke Gud det ufattelige og gådefulde væsen, som mennesket reelt intet kan sige om, fordi det er så uendelig langt fra den menneskelige bevidsthed, kaldes i åndsvidenskaben for Logos. Logos er en græsk betegnelse, der betyder ord eller tanke. Dette ufattelige liv er i virkeligheden begge dele, for Logos er dels den bevidsthed, der gennemtænker systemet, og dels det ord, den lyd eller den vibration, der manifesterer systemet. I Bibelen har man dog valgt kun at oversætte den ene betydning, og det er derfor man hører præsten sige, at i begyndelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud Det samme tema møder man i alle store religioner. De tre Logoi den treenige Gud I mange religioner tales der om den treenige eller trefoldige Gud, og åndsvidenskaben bekræfter, at Logos har tre aspekter. Det første aspekt afbildes symbolsk med en cirkel med et punkt i midten. Dette aspekt kaldes Første Logos. Det andet aspekt symboliseres med en cirkel, der er delt med en horisontal linje, og det betegnes Anden Logos. Det tredje aspekt vises som en cirkel med et kors, og det benævnes Tredje Logos. Logos hedder i flertal Logoi, og disse tre Logoi repræsenterer hver især en specifik energi med en bestemt kvalitet. 6

7 Tredje Logos aktivitet og bevægelse Tredje Logos repræsenterer intelligent aktivitet eller aktiv intelligens. Aspektet er derfor kendetegnet ved aktivitet. Ved skabelsens begyndelse tager denne aktivitet form af en gigantisk roterende bevægelse. Bevægelsen skabte urmassen (som de gamle kulturer kaldte urhavet ) altså rummets første energitæthed. Her dannes de første byggesten, som har fået navnet atom (græsk). Udstrømningen fra Tredje Logos former på denne måde de første atomer eller urstoffet. Anden Logos tiltrækningskraft og magnetisme Herefter træder udstrømningen fra Anden Logos i kraft. Anden Logos er kendetegnet ved tiltrækningskraft eller magnetisme. Anden Logos er derfor i stand til at tiltrække eller samle atomerne og holde dem sammen i stadig større enheder. De syv stofplaner med syv underplaner I første omgang bygges atomerne sammen til molekyler. Sammenbygningen skaber seks forskellige stoftætheder, som sammen med det atomare plan udgør syv planer eller stoftilstande. Udover at bygge atomer sammen til molekyle- eller stofstrukturer, danner Anden Logos det, der i åndsvidenskaben kaldes elementalessens, som er en slags grundstof på hvert niveau i skabelsen. Elementalessens er flygtig og udgør ikke stabile stofformer som i mineralriget. Den skematiske beskrivelse er en illusion Hele denne lagdeling er imidlertid en illusion eller en abstraktion, for øverst og nederst eksisterer ikke i virkeligheden. Partikler og tilstande er ikke lagdelte, men befinder sig som hvirvlende energier inde i hinanden. Men for at kunne beskrive dette virvar af forskellige stoftætheder, er det nødvendigt at præsentere dem som lagdelte. 7

8 Stof og form hvad er forskellen? Man skal også være opmærksom på, at stof og form ikke er identiske. Stof er atomart, mens form er dannet af molekyler. Stof findes reelt kun på de atomare underplaner. De seks molekylære underplaner på hvert niveau er form. Når man i åndsvidenskaben hører om et inkarneret væsen, der består af liv, bevidsthed og form, vil formen repræsentere stoffet. Vær derfor opmærksom på, at ordet stof anvendes i flere betydninger. Liv og form hvad er forskellen? De to første udstrømninger fra Tredje og Anden Logos har nu dannet en stofkugle, som livet kan tage bolig i. Liv og form er derfor adskilte ting. Hermed skulle det være klart, hvad der menes med stof og form, men hvad er liv? Livet er ren energi eller kraft. Livet er den gådefulde kraft, som er den afgørende forskel på, om et væsen er levende eller dødt. Kan man skelne formen fra det liv, der bor i den? Ja for livet kan sammenlignes med almindelig elektrisk strøm. Strømmen er altid den samme. Det er formen, den strømmer igennem, der udgør forskellen. Eksempelvis er der ingen forskel på den strøm, der strømmer igennem en støvsuger, en computer, en boremaskine og et Tv-apparat, men der er som bekendt stor forskel på deres funktioner. Hvis der er sat strøm til apparatet, kan det fungere hvis ikke fungerer det ikke. Formerne gør mennesker forskellige ikke livet Der er kun ét liv i Universet. Mennesker, dyr, planter og mineraler er forskellige livsformer, men det er det samme liv, der strømmer igennem naturrigernes mangfoldige former. Når der er liv i en form, fungerer den. Er der ikke liv i den, betragtes formen for død. Det er altså ikke livet, der adskiller mennesker, men kvaliteten af de former, livet udtrykker sig igennem. Mennesker er forskellige, fordi deres tankeliv, deres følelsesliv eller deres handlinger i det fysiske liv kommer til udtryk igennem former med forskellige kvaliteter. Det er derfor formerne, som mennesker bor i, der karakteriserer deres natur. 8

9 Første Logos Det er nu hensigten at forsøge at definere Første Logos den gådefulde livskraft. Hvad er typisk for den rene energi eller kraft, der kaldes liv? Det er reelt et ubesvaret spørgsmål, men i første omgang kan man sætte lighedstegn mellem begrebet energi og liv. Hvad er energi? Hvad er liv? Det er kendt, at naturvidenskaben har vanskeligt ved at definere energi, men det er normalt at påstå, at den primært udtrykker sig gennem aktivitet eller bevægelse. Hvis noget kan bevæge sig ved egen kraft, er der energi eller liv tilstede, siger forskerne. Livet defineres altså som en virkning ikke som en årsag. Forklaring følger i næste solsystem Det har endnu ikke været muligt at definere livet som noget specifikt. Det gælder også for åndsvidenskaben. Hver gang man får en dybere forståelse af livets udtryk, undslipper forståelsen af selve livet. Livet flytter sig hver gang ind på et endnu dybere plan. Åndsvidenskaben oplyser, at menneskeheden først vil få en specifik forståelse af selve livet i næste solsystem. En samtidig proces Det er vigtigt igen at understrege, at den skematiske beskrivelse er en illusion, netop fordi den viser tingene skematisk. Man kunne få det indtryk, at de tre udstrømninger fungerer uafhængigt af hinanden og er adskilt i tid, sådan at Tredje Logos strømmer hele vejen ned gennem planerne, og når denne udstrømning er afsluttet, begynder udstrømningen fra Anden Logos etc. Der er utvivlsomt tale om en samtidig proces. Processen foregår før dannelsen af tid og rum. Alt er udtryk for enhed. Tid eksisterer endnu ikke, for tid skabes af menneskets tænkning. Den egyptiske symbolik I den egyptiske esoterik beskrives processen ved hjælp af de to obelisker ved tempelindgangen, og her lærte neofytterne, at Første Logos (livet) indleder udstrømningen, men i samme øjeblik aktiveres Tredje Logos (stoffet), og i mødet mellem Første og Tredje Logos (liv og stof) eller i spændingsfeltet mellem de to obelisker opstod Anden Logos. Faderen og Moderen mødes og Sønnen skabes gennem forening eller syntese af de to aspekter eller modpoler. Tredje udstrømning skabelse af monader Liv eller ren energi er karakteristisk ved udstrømningen af Første Logos. Første Logos udsender myriader af livsgnister, (som alle er dele af Logos selv), ned i det stof, der er skabt af de to foregående udstrømninger. Hver eneste af disse livsgnister udgør en selvstændig enhed, som 9

10 i åndsvidenskaben kaldes en monade eller ånden. Monade stammer fra latin og betyder den ene. Indiens og Egyptens symbolik I Østens terminologi kalder man ånden for den ene lille livsgnist af den guddommelige ild. I det gamle Egypten havde man en smuk legende, der beskriver udstrømningen af guddommeligt liv. Her er skaberguden Atum identisk med Første Logos, og spredningen af livsgnisterne sammenlignes med mandens orgasme, hvor der udsendes myriader af sædceller i urhavet (livmoderen) som en forudsætning for at skabe separate livsenheder. Hver eneste sædcelle rummer en livsgnist af guden selv, og indeholder derfor også potentialet til at vokse op og blive ligesom guden. Sønnen kan blive ligesom Faderen. Fra agern til egetræ fra monade til solsystem Ånden kan sammenlignes med et frø, der som bekendt rummer muligheden for at vokse op og blive ligesom sit ophav. Et lille agern indeholder eksempelvis latent et helt egetræ. I generne rummer det programmeringen af sit gigantiske ophav, som er målet for agernets udvikling og vækst. På samme måde har mennesket et åndeligt ophav, en udvikling og et åndeligt mål. Det mindste der rummer det største Sammenlignet med en ånd er et fysisk atom gigantisk. Ånden rummer hele menneskets potentielle vækst. Ånden er ufattelig lille, og alligevel er den programmeret med ufattelige mængder af informationer. De udgør samtlige latente egenskaber ikke alene i menneskets samlede udvikling, men i hele solsystemet. Mennesket er skabt af solsystemet. Menneskets mål er at blive en Sollogos. Det er forklaringen på, at Solen var centrum i de gamle kulturers religioner. Livsenergi tilhører både ophav og afkom Man kan hverken beskrive eller forklare livsenergi, men den må uundgåeligt tilhøre både ophavet og afkommet. Det samme gælder en ægcelle i livmoderen. Når ægcellen befrugtes, kan man ikke afgøre, om den tilhører moderen eller barnet. På den ene side er den kimet til barnet, men den er absolut også en del af moderen. Den samme udefinerbare funktion har menneskets ånd. Den udgør overgangen mellem det guddommelige og det specifikt individuelle. Der bor en ånd i dybderne af enhver livsenhed, uanset om det er et mineral, en plante, et dyr eller et menneske. Via ånden strømmer livsenergien ind i formerne, og i evolutionens løb vokser de op og bliver en Sollogos ligesom deres ophav. 10

11 Åndens involution De syv eksistensplaner skal nu gennemgås og beskrives, og igen er det nødvendigt at skabe overblik ved at beskrive planerne skematisk, selvom der som sagt er tale om en illusion. Det hele udfolder sig som liv inden i liv inden i liv. Ved hjælp af den skematiske fremstilling kan man illustrere åndens nedstigning gennem eksistensplanerne altså dens involution der kendetegnes ved tiltagende involvering i planerne. Ånden vikler sig ind i stoffet. Åndens rodtrævl Hvis man sammenligner med et agern, kan man forestille sig, at ånden ligesom et agern først skal lægges i jordbunden (stoffet), hvorefter det indleder en spireproces. Den nedsænker nu sin rodtrævl i jordbunden og begynder at suge næring til sig. Jordbunden er de fem eksistensplaner, der ligger under åndens eget plan. Ren livsenergi men endnu ingen ledning Ånden sender en strøm af ren livsenergi ned i og ud på eksistensplanerne. Linjen på planchen forestiller ikke en ledning eller en form. Linjen repræsenterer selve livsenergien. Det er en vigtig information, for der er endnu ikke tale om bevidsthed. Bevidsthed opstår først, når livet strømmer i en form. Man kan sammenligne med almindelig elektrisk strøm (livsenergien), der strømmer i en ledning (en form), og fra fysiktimerne ved de, der hørte efter, at udenom ledningen dannes der et magnetfelt (bevidsthed). Planchen viser blot, at livsenergien strømmer ned i de underliggende planer. Den strømmer endnu ikke i en form, og derfor er der endnu ikke opstået bevidsthed. De permanente atomer På sin vej ned gennem planerne knytter ånden et atom til sig på det øverste underplan på hvert plan plus en ekstra enhed på det fjerde mentale underplan. På dette plan er der ikke tale om et atom men et molekyle, eftersom underplanet er dannet af molekylestrukturer. Når der er et molekyle og ikke et atom på dette plan, skyldes det, at mentalplanet er todelt, og de to niveauer har hver sin funktion. Man kalder atomerne for permanente, fordi de i umindelige tider er fastgjort til livstråden. Involution vil derfor sige, at ånden forankrer sig på underplanerne. Hensigten er udvikling af bevidsthed Hvad er hensigten med denne proces? Formålet er at udvikle bevidsthed, og bevidsthed kan kun udvikles gennem stofformer. Hvis ånden ikke kan inkarnere i stofformer, er der ingen bevidsthed og derfor ingen evolution. Derfor nedsænker ånden sin livsenergi i stofformer af forskellig tæthed, for det er friktionen mellem livsenergien og stofformerne, der fremkalder bevidstheden og dermed evnen til at tænke, føle, sanse og kommunikere med omgivelserne. Derfor strømmer livet ud i de områder, hvor der er mulighed for at bygge stofformer, som ånden kan inkarnere i og udtrykke sig igennem. Når ånden har sænket sit liv helt ned i mineralriget, kommer den til et vendepunkt, og den efterfølgende bevægelse kaldes evolution. Evolution repræsenterer tilbagevejen. Ånden udvikler sig eller vikler sig igen ud af stoffet. I evolutionsprocessen dannes der former omkring de permanente atomer, som livet nu kan inkarnere i for at udvikle bevidsthed. Her begynder den egentlige bevidsthedsudvikling. Livet bevæger sig nu nedefra og op eller udefra og indad altså fra den ydre formverden tilbage mod det indre åndelige ophav. 11

12 Åndens involution 12

13 Åndens evolution 13

14 Fra mineral til mester Først kommer bevidstheden til udtryk gennem fysiske former, og den første bevidsthed, der opstår i naturen er mineralbevidsthed. Udviklingen løfter derefter langsomt bevidstheden op på højere bevidsthedsniveauer først ind i den astrale form videre ind i den lavere mentale form derefter til den højere mentale form den fortsætter til den buddhiske form og slutter i den atmiske form. Når bevidstheden engang er vendt tilbage efter at have høstet alle erfaringer i de lavere former, er den nået et foreløbigt mål. I menneskeriget kaldes det for mesterskab. Mesterskab er reelt en mellemstation, hvor alle de erfaringer, der kan gøres i de fem lavere verdener, er gjort. En mester mestrer alle de energier og former, der findes i de fem verdner. Mennesker er endnu blot på vej mod dette mål. Involution og evolution Man kan konkludere, at uden form er der ingen bevidsthedsudvikling. Udvikling består af involution og evolution af en bevægelse ind i stoffet og en bevægelse ud af stoffet. Involution og evolution er principielt meget forskellige. Formbygningen begynder nedefra, og vokser op gennem mineralriget, planteriget, dyreriget og menneskeriget. Udviklingen gennem naturrigerne sker nedefra og op. 14

15 Spørgsmål til eftertanke Hvilken konsekvens har de traditionelle naturvidenskabelige teorier om udviklingslæren efter din mening? Og hvilke konsekvenser har de åndsvidenskabelige? Et muligt svar kunne være, at den traditionelle psykologi er empirisk (erfaringsbaseret). Derfor er der ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved dens iagttagelser. Men der er god grund til at sætte spørgsmål ved dens teoridannelse, og det er det, åndsvidenskaben gør. Naturvidenskaben opstiller altid en materialistisk teori. Åndsvidenskaben vil derfor betragte denne teori som principielt forkert, ganske enkelt fordi den mangler den åndelige overbygning. Åndsvidenskaben forkaster ikke traditionel empiri, men tilbyder en overbygning. Den materialistiske teori, som bygger på darwinismen, er i virkeligheden en illusion. Livet kan ikke udvikle sig fra ingenting til et så ufattelig kompliceret væsen som mennesket gennem tilfældige mutationer på den relativt korte tid, der har været til rådighed siden big bang. Hvorfor er det ikke muligt? Fordi der for hver bæredygtig mutation 1, må være myriader af fejlslagne forsøg, før det rigtige valg rammes. Ifølge darwinismen må mutationer opstå én ad gangen, og de må være tilfældige. Men man ved, at naturens tilpasninger indebærer, at hærskarer af mutationer udvikler sig i samme retning. De utallige mutationer har i årmillioner tilpasset sig udviklingen frem imod et enkelt mål. Og det er her, man har darwinismens problem, for ifølge forskerne er der intet mål. Alt bygger på tilfældigheder. Det hele skulle være startet med den første mutation, og herefter opstår alle efterfølgende mutationer én ad gangen. Det kan bare ikke nås på de milliarder år, som forskerne påstår, er Universets alder. Konklusionen er ikke, at den darwinistiske empiri er forkert, men at teoridannelsen er det. Udgangspunktet for teoridannelsen er nemlig, at udviklingen er tilfældig, og at livet kun er fysisk. Derfor indrettes teorierne efter disse fastlåste forudsætninger. Åndsvidenskaben accepterer mutationer, men påstår at de ikke sker tilfældigt. De har et mål. Målet er en guddommelig bevidsthed. Det er derfor ikke formen, der udvikler sig gennem tilpasninger til omgivelsernes livsbetingelser, men bevidstheden der styrer udviklingen af formen, så den tilpasses hensigten og styrer mod målet. Hvad er formålet med involutions- og evolutionsprocessen? Hvorfor får Gud børn, som kan vokse op og blive ligesom Ham? 1 Mutationer = forvandlinger 15

16 Der findes ikke svar på dette store spørgsmål. Ingen kender hensigten med denne proces. Ingen kan svare på, hvorfor Universet eksisterer, hvorfor der er bevidsthed og stof i Universet etc. Man kan bare konstatere, at det er der, og at alle levende væsener er en del af det. Mennesket får børn, og de vokser op og får børn det hele fortsætter i en evig spiral, som går over i solsystemer, galakser, galaksehobe osv.... men ingen ved hvorfor. Der er kun ét liv og ét tankesind. Enhver bevidsthedsenhed er udgået fra Gud eller Logos. I processen med at vende tilbage til ophavet erkender de enkelte bevidstheder det, der allerede er, og det de hele tiden har været. Intet menneske kender udbyttet af denne kosmiske eller guddommelige proces. 16

17 17

MENNESKE kend dig selv. Erik Ansvang

MENNESKE kend dig selv. Erik Ansvang 1 MENNESKE kend dig selv Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel ÅNDENS INVOLUTION 05 o De 3 udstrømninger 08 o Første Logos 11 o Åndens involution 13 o Spørgsmål til eftertanke 17 2. kapitel DET TREFOLDIGE

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hvad er bevidsthed? Af Erik Ansvang I sin bog Det gådefulde univers skrev den engelske fysiker James Jeans, for mange år siden dette: I nutiden

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

KOSMOLOGI. Involution & Evolution. Introduktion til den esoteriske lære 7. Hardy Bennis.

KOSMOLOGI. Involution & Evolution. Introduktion til den esoteriske lære 7. Hardy Bennis. 1 KOSMOLOGI Involution & Evolution Introduktion til den esoteriske lære 7 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Kosmologi Involution & Evolution Introduktion til den esoteriske lære 7 Af Hardy Bennis Et

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Mange guder? Tre? Én?

Mange guder? Tre? Én? 1 Mange guder? Tre? Én? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Mange guder? Tre? Én? Af Erik Ansvang Universelle kræfter og kvaliteter blev i det gamle Egypten personificeret i næsten 900 guder. Men bag skabelsens

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Khepera - den mystiske skarabæ

Khepera - den mystiske skarabæ 1 Khepera - den mystiske skarabæ Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 KHEPERA - den mystiske skarabæ Af Erik Ansvang Den mystiske skarabæ Når man besøger Egypten, vil man overalt få tilbudt skarabæer i

Læs mere

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den hellige resonans Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den hellige resonans Af Erik Ansvang I Johannesevangeliet står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Mange mener,

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Af Erik Ansvang Alle de energier, der modtages, passerer gennem æterlegemet.

Læs mere

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 JORDDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 JORDDEVAER Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Undervejs i sin udvikling kombinerer devaen sin

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Hathors magiske spejl

Hathors magiske spejl 1 Hathors magiske spejl Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hathors magiske spejl Af Erik Ansvang Dronningen, kvinden, moderen Den mest kendte gudetriade i det gamle Egypten er uden tvivl Osiris, Isis

Læs mere

Topstenens mysterium. Erik Ansvang.

Topstenens mysterium. Erik Ansvang. 1 Topstenens mysterium Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Topstenens mysterium Af Erik Ansvang Egyptologerne oplyser, at obeliskerne blev rejst to og to side om side ved indgangen mellem templernes pyloner,

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

PROCESSEN Fascination & Skepticisme

PROCESSEN Fascination & Skepticisme 1 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup www.visdomsnettet.dk 2 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Af Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup Trilogien er på 1.290 sider, og

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OPET Nytår i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 OPET Nytår i Egypten Af Erik Ansvang Egyptens store nytårs-ceremoni Opet-ceremonien var det gamle Egyptens store nytårs-ceremoni. Den beskrives

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

- den nye tidsalders psykologi 1:8

- den nye tidsalders psykologi 1:8 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 1:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 1:8 af Erik Ansvang Introduktion Ifølge åndsvidenskaben er alle væsener

Læs mere

Den gådefulde SFINKS. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den gådefulde SFINKS. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den gådefulde SFINKS Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den gådefulde SFINKS Af Erik Ansvang Hellig videnskab begynder med den mystiske men beviselige virkelighed, der afslører en åndelig verden, som

Læs mere

DE SYV STRÅLER. psykologi. Erik Ansvang

DE SYV STRÅLER. psykologi. Erik Ansvang 1 DE SYV STRÅLER Den Nye Tidsalders psykologi Erik Ansvang 2 Indhold Introduktion til De Syv Stråler side 6 Tredelingen Syvdelingen Den nye tidsalders psykologi Energi og liv Væren Enhed Bølgelængder og

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5

Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5 1 Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5 Af Hardy Bennis Verdener af finere

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

1 VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE 01 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE Af Hardy Bennis Åndsvidenskabens emner I den esoteriske

Læs mere

Devaernes bevidsthed. Geoffrey Hodson.

Devaernes bevidsthed. Geoffrey Hodson. 1 Devaernes bevidsthed Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Devaernes bevidsthed Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Devaernes opfattelse af Logos

Læs mere

LIDELSE betydning & formål

LIDELSE betydning & formål 1 LIDELSE betydning & formål (Pain: Its Meaning and Use) Anne Besant 2 Indhold o Forord... s. 04 o Lidelse rammer alle mennesker... s. 05 o To almindelige begær... s. 07 o Instinkt og intelligens... s.

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

Livets og dødens kors

Livets og dødens kors 1 Livets og dødens kors Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Livets og dødens kors Af Erik Ansvang Livets kors i Egypten blev til dødens kors i kristendommen. Der er tre sandheder, som er absolutte, og

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk 1 Videnskabernes integrering Brian Arrowsmith www.visdomsnettet.dk 2 Videnskabernes integrering Af Brian Arrowsmith Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Åndsvidenskaben analyserer årsager. Naturvidenskaben

Læs mere

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Vises Sten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Vises Sten Af Erik Ansvang Esoterisk set arbejder alkymien på at forvandle menneskets lavere natur til højere åndelighed. Hvis man tror, at alkymi

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Passer & Vinkel. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Passer & Vinkel. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Passer & Vinkel Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Passer & Vinkel Af Erik Ansvang Passer og vinkel er det mest kendte frimureriske symbol. Passeren er øverst, og vinklen er nederst, og samtidig udgør

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4)

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4) Vejen mod lyset (Symbol nr. 4) 1. Den fysiske organisme er kun et forgængeligt manifestationsredskab for et evigt åndeligt ophav Alle levende væsener udgør, som vi senere skal komme nærmere ind på, et

Læs mere

Hvorfor virker meditation?

Hvorfor virker meditation? 1 Hvorfor virker meditation? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor virker meditation? Af Kennet Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Videnskaben om meditation

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE 1 DEN INDRE VERDENSSTYRELSE Introduktion til den esoteriske lære 2 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Indre Verdensstyrelse af Hardy Bennis At beskrive den esoteriske læres historie er som at beskrive

Læs mere

Det synlige og det. usynlige menneske. C.W. Leadbeater

Det synlige og det. usynlige menneske. C.W. Leadbeater 1 Det synlige og det usynlige menneske C.W. Leadbeater 2 Det synlige og det usynlige menneske Engelsk titel: Man Visible and Invisible C.W. LEADBEATER EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE MENNESKETYPER, SÅDAN SOM

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Gruppesjælen & Menneskesjælen

Gruppesjælen & Menneskesjælen 1 Gruppesjælen & Menneskesjælen Introduktion til den esoteriske lære 8 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Gruppesjælen & Menneskesjælen Introduktion til den esoteriske lære 8 Af Hardy Bennis Sjælsprincippet

Læs mere

Bevidsthedsudvidelse i pyramidens indvielseskamre

Bevidsthedsudvidelse i pyramidens indvielseskamre 1 Bevidsthedsudvidelse i pyramidens indvielseskamre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Bevidsthedsudvidelse i pyramidens indvielseskamre Af Erik Ansvang Tanker, ord og billeder De gamle civilisationers

Læs mere

ASTRALPLANET. C.W. Leadbeater

ASTRALPLANET. C.W. Leadbeater 1 ASTRALPLANET C.W. Leadbeater 2 Astralplanet C.W. LEADBEATER OVERSAT OG REDIGERET AF THORA LUND MOLLERUP OG ERIK ANSVANG 3 Indhold FORORD af Annie Besant... 6 1. KAPITEL INTRODUKTION... 7 2. KAPITEL SCENERI:...

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Eksisterer TIDEN? Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

Eksisterer TIDEN? Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Eksisterer TIDEN? 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Eksisterer TIDEN? Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Eksisterer tiden? Tid er en afgørende faktor til styring af menneskets affærer.

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere