Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau"

Transkript

1 Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede vikarbureauerne næsten 40 procent af sin beskæftigelse. Siden 2010 har branchen imidlertid oplevet en markant stigning i beskæftigelsen, og med en samlet beskæftigelse på , har branchen nu kurs mod rekordniveauet i 3. kvartal af Det er i modsætning til det generelle arbejdsmarked, der endnu ikke har vundet de tabte arbejdspladser tilbage, som forsvandt under krisen. Vikarbureauer har gennem de senere år desuden oplevet en betydelig stigning i omsætningen. I 3. kvartal 2014 steg omsætningen 17,3 procent i forhold til samme kvartal i Vikarbeskæftigelsen stiger allerede ved lav BNP vækst, og er tidlig indikator på senere vækst i den generelle beskæftigelse. KOMMENTAR Den øgede vikarbeskæftigelse tyder på to ting. For det første, at der er masser at lave ude på arbejdspladserne, så der er behov for stadig flere folk. Og for det andet, at mange virksomheder fortsat er usikre på fremtiden. Derfor vælger virksomhederne i første omgang at ansætte gennem vikarbureauer fremfor selv at påtage sig nye løbende lønudgifter til eget personale Det er glædeligt at vikarbureauerne nu for alvor igen har muligheden for at være genvejen til arbejdsmarkedet for mange ledige, der ellers har svært ved at finde jobs. Vikarbureauerne tilbyder en velordnet måde at arbejde fleksibelt på med samme rettigheder som andre på arbejdsmarkedet. Samtidig er det for mange et springbræt til fast beskæftigelse DANSK ERHVERVS KONJUNKTURANALYSE VIKARBUREAUER

2 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 Fuldtidsbeskæftigelsen hos vikarbureauer Da den seneste økonomiske krise startede i 3. kvartal af 2008 ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede branchen næsten 40 procent af sin beskæftigelse. Efter 2010 har branchen imidlertid oplevet en markant stigning i beskæftigelsen. Med en samlet beskæftigelse på er branchen nu næsten tilbage på rekordniveauet i 3. kvartal af Se figur 1. Vikarbeskæftigelsen er nu næsten tilbage på rekordniveauet inden krisens begyndelse i Vikarbureauerne har i 2013 og 2014 oplevet en særdeles stærk vækst i beskæftigelsen. For hele 2013 var stigningen 14,2 procent i forhold til Udviklingen er fortsat med uformindsket styrke i 2014, hvor de tre første kvartaler viser en vækst på 14,6 procent i forhold til samme periode året før. Væksten for de tre første kvartaler af 2014 var på hele 14,6 procent i forhold til samme periode året før. For de seneste data for 3. kvartal 2014, kan der konstateres en vækst på 14,7 procent i forhold til 3. kvartal af Figur 1. Stigende beskæftigelse hos vikarbureauer (omregnet til fuldtidsstillinger, ikke sæsonkorrigeret) Kilde: Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL), der er baseret på virksomhedernes indberetning til e-indkomst. Særkørsel for Dansk Erhverv. Vikarbeskæftigelsen omfatter vikarer udsendt til en brugervirksomhed (kunde) fra et vikarbureau, der er i registreret i CVR med branchekoden for vikarbureauer ( ). Beskæftigelsen er omregnet til fuldtidsstillinger. Desuden indgår internt personale i vikarbureauerne og eventuelt andre typer ansatte i vikarbureauer, der har denne branchekode, i opgørelsen. Personale, der ikke er vikarer, vurderes dog at udgøre en minimal andel af den samlede beskæftigelse i branchen. DANSK ERHVERV 2

3 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 Vikarandelen på det danske arbejdsmarked Vikarandelen på det danske arbejdsmarked viser vikarbeskæftigelsen som en procentdel af den samlede beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Begge beskæftigelsestal er omregnet til fuldtidsstillinger. Den højeste vikarandel nogensinde på det danske arbejdsmarked blev målt inden krisen i 3. kvartal Her udgjorde vikarandelen 1,02 procent. Udviklingen fremgår af figur 2. De seneste data for 3. kvartal 2014 viser, at vikarandelen for første gang siden krisen nu er på 1 procent af den samlede beskæftigelse. Det skyldes både den omtalte stigning i vikarbeskæftigelsen, men også et fald i den generelle beskæftigelse på det danske arbejdsmarked for 3. kvartal af 2014, når man alene ser på beskæftigelsen omregnet til fuldtidsstillinger og uden sæsonkorrigering. Vikarandelen er for første gang siden krisen på 1 procent af den samlede beskæftigelse. 1,20% Figur 2. Vikarbeskæftigelsens andel af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse 1,00% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% Vikarandelen 0,00% Kilde: Beregninger af Dansk Erhverv af data fra Danmarks Statistik - Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL). Faldet i beskæftigelsen indenfor vikarbranchen var betydeligt stærkere og startede tidligere end for det generelle arbejdsmarked ved krisens start i Faldet i vikarbeskæftigelsen startede allerede i 3. kvartal af 2008, mens det først skete senere for resten af arbejdsmarkedet. DANSK ERHVERV 3

4 2008K K Det er helt forventeligt, at der ved pludselige kriser først reduceres i vikarbeskæftigelsen, inden de fastansatte medarbejdere afskediges. Vikarer kan typisk afskediges med dags varsel. Dermed kan omfanget af vikaransættelser ske betydeligt hurtigere for denne gruppe end for fastansatte medarbejdere, som ofte er omfattet af opsigelsesvarsler i overenskomster eller i funktionærloven. Vikarbeskæftigelsen stiger allerede ved lav BNP vækst, og er tidlig indikator på senere vækst i den generelle beskæftigelse. Vikarbeskæftigelsen stiger allerede ved lav BNP vækst, og er tidlig indikator på senere vækst i den generelle beskæftigelse. Til gengæld ansættes vikarer typisk i større omfang allerede ved lav BNP vækst og tidligt i et begyndende opsving. Virksomheder, der oplever stigning i efterspørgslen, kan have tendens til i første omgang at hyre vikararbejdskraft eller andre former for fleksible ansættelser, inden de påtager sig nye løbende økonomiske forpligtelser til fastansættelser. Vikarbeskæftigelsen er således en brugbar konjunkturindikator på den kommende udvikling i den generelle beskæftigelse. Vikarbeskæftigelsen er steget markant mere end den generelle beskæftigelse siden krisen. 120 Figur 3. Udvikling i antallet af fuldtidbeskæftigede lønmodtagere, indeks 2008 = Vikarbeskæftigelsen Totale beskæftigelse 0 Kilde: Beregninger af Dansk Erhverv af data fra Danmarks Statistik - Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL). Udviklingen ses tydeligt i figur 3, der viser at vikarbeskæftigelsen efter 2010 er steget ganske betydeligt. Det er i modsætning til udviklingen på det generelle arbejdsmarked i DANSK ERHVERV 4

5 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 Mia. kr. Danmark, hvor der først i 2014 har kunnet konstateres en mindre stigning i beskæftigelsen. Anvendes 1. kvartal af 2008 som indeks 100, kan man i figur 3 aflæse at vikarbeskæftigelsen stort set er tilbage ved rekordåret i 2008 inden krisen, og fortsat forventes at stige. Vikarbeskæftigelsen er således på index 99,1 i 3. kvartal af Det er i modsætning til udviklingen i den generelle beskæftigelse, der for 3. kvartal af 2014 fortsat kun var på indeks 94,5. Vikarbeskæftigelsen er på indeks 99,1 i forhold til 1. kvartal af 2008, mens den generelle beskæftigelse fortsat kun er på indeks 94,5. Omsætning hos vikarbureauer Omsætningen hos vikarbureauer er opgjort på baggrund af Danmarks Statistik for virksomheders køb og salg, der omfatter virksomhedernes løbende momsindberetninger. Dansk Erhverv har renset de indberettede data for inflation for at gøre det muligt at sammenligne omsætningsdata over en længere årrække. Vikarbureauer har gennem de senere år oplevet en markant stigning i omsætningen, som det fremgår af figur 4. For 3. kvartal af 2014 var stigningen på 17,3 procent i forhold til samme kvartal i Vikarbureauernes omsætning steg 17,3 fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal ,5 3,0 Figur 4. Største omsætning siden krisen, faste priser 3,05 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Vikarbranchens omsætning, faste 0,0 Kilde: Beregninger af Dansk Erhverv af data fra Danmarks Statistik Virksomheders køb og salg. DANSK ERHVERV 5

6 OM DANSK ERHVERVS KONJUNKTURANALYSE, VIDEN OG RÅDGIVNING Dansk Erhvervs Konjunkturanalyse er Dansk Erhvervs konjunkturovervågning af en række centrale videnerhverv i Danmark. Der sættes fokus på forretningsnære konjunkturparametre såsom beskæftigelse og samlet salg (omsætning). Datakilden er særkørsel af data fra Danmarks Statistik om Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL), der er baseret på virksomhedernes indberetning til e-indkomst samt virksomheders køb og salg (Momsstatistikken). Da fristerne for momsindberetninger ikke er ens for alle virksomheder, vil der ske mindre korrektioner i takt med, at de sidste faktiske indberetninger modtages. Dette er dog ikke noget, der har nogen betydende indvirkning på det data, der fremgår i denne konjunkturanalyse. Beskæftigelsesdata er omregnet til fuldtidsstillinger og er ikke sæsonkorrigeret. Omsætningsdata er opgjort i faste priser af Dansk Erhverv. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Konjunkturanalyse med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. Dansk Erhverv konjunkturanalyse - vikarbureauer er en del af Dansk Erhvervs Konjunkturanalyse, Viden & Rådgivning i Redaktionen er afsluttet 22. Januar KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhvervs Konjunkturanalyse bygger på tal fra Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL), der er baseret på virksomhedernes indberetning til e-indkomst. Alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne konjunkturanalyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysen kan ske til sekretariatschef for Vikarbureauernes Brancheforening Jakob Tietge på eller tlf REDAKTION Markedsdirektør Søren Friis Larsen, cand. scient. pol. (ansv.); chefkonsulent Jakob Tietge NOTER DANSK ERHVERV 6

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv.

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv. KOLOFON OM DENNE PUBLIKATION De danske hoteller 360º er Dansk Erhvervs gennemgang og analyse af den danske overnatningsbranche i almindelighed og de danske hoteller i særdeleshed. Analysen er udarbejdet

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere