Fitnessbranchen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fitnessbranchen i Danmark"

Transkript

1 Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af medlemmer ii, svarende til 17 pct. af alle voksne danskere. Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i fitnessbranchen er steget med ca. 37 pct. siden 2008, mens det samme tal gennemsnitligt er faldet med knap 6 pct. i danske virksomheder samlet set. Figur 1 Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i fitnessbranchen sammenholdt med udviklingen i antallet af lønmodtagere i virksomheder i alt, indeks 1.kvt. 2008= Private virksomheder, i alt Fitnesscentre Note: 4 kvartalers glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik særudtræk på basis af data for e-indkomst. Der er i dag fuldtidsstillinger i fitnessbranchen, som i realiteten berører langt flere personer, da en stor del af ansatte i branchen arbejder på deltid. Tal for 2012 viser at op mod danskere har ansættelsesforhold i fitnessbranchen iii. Efter antallet af fuldtidsbeskæftigede i fitnessbranchen faldt i 2013 steg det igen i 2014, og indhentede næsten det tabte antal fuldtidsbeskæftigede, jf. figur 1. Det mindre tilbageslag ændrer ikke ved, at fitnessbranchens virksomheder markant har øget beskæftigelsen i år hvor samfundet som helhed har mistet private arbejdspladser, jf. figur 1 og 2. DANSK ERHVERVS FAKTA 2015

2 Figur 2 Antal fuldtidsbeskæftigede(gns.) i fitnessbranchen og ændringen i pct. år til år. Antal fuldtidsbeskæftigede ,9% 9,2% 14,6% 4,7% -5,2% 4,4% Kilde: Danmarks Statistik særudtræk på basis af data for e-indkomst. Lønsummen i fitnessbranchen er steget med 34 pct. siden 2008, men lønsummen pr. fuldtidsbeskæftigede er faldet med ca. 2 pct. i samme periode. Den gennemsnitlige lønsum pr. fuldtidsbeskæftigede i fitnessbranchen er kr., mens gennemsnittet for hele arbejdsmarkedet ligger på kr. Figur 3 Fitnessbranchens lønsum faste priser , faste priser, kr Lønsum pr. fuldtidsbeskæftigede (kr.) 350 Lønsum (mio. kr.), højre akse Kilde: Danmarks Statistik særudtræk på basis af data for e-indkomst. 0 DANSK ERHVERV 2

3 Efter et par år med stabil omsætning, har der siden slutningen 2012 været kraftig fremgang i fitnessbranchens omsætning jf. figur 4. Den kraftige fremgang betyder, at omsætningen i dag er markant højere end for få år siden, og omsætningen pr. fuldtidsbeskæftiget er steget med fra i 2010 til i Figur 4 Udviklingen i omsætning i fitnessbranchen , faste priser, mio. kr. 800 Omsætning pr. 700 fuldtidsbeskæftigede i kr., højre akse 600 Omsætning i alt Note: 4 kvartalers glidende gennemsnit. Omsætningsstatistikken er af Danmarks Statistik opgjort via virksomhedernes momsindberetninger i henhold til gældende lovgivning. Den faktiske omsætning i fitnessbranchen er derfra estimeret pba. fordelingen mellem moms og ikke-moms belagte aktiviteter for de største aktører i branchen. Fordelingen antages konstant over årene. Kilde: Danmarks Statistik (FIKS44) og Dansk Erhverv Fitnessbranchens samfundsøkonomiske betydning Det er svært at sige præcist hvor meget fitnesscentrene præcis leverer af direkte input til dansk økonomi og BNP, da data for branchen er meget sparsom. Da fitnessbranchen ikke er omfattet af EU s strukturforordning, skal der ikke indberettes tal til EU for denne branche, og branchen er derfor eksempelvis ikke omfattet af Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik. Værditilvækst Man kan dog skønsmæssigt vurdere fitnessbranchens værditilvækst og dermed dens bidrag til dansk økonomi ved hjælp af data for værditilvækst pr. beskæftiget i brancher hvor medarbejdersammensætningen mv. kan antages at være tilnærmelses sammenlignelig. Benyttes denne estimationsmetode udgør den totale værditilvækst i fitnessbranchen ca. 540 mio. kr. estimeret vha. værditilvæksten i brancherne Sport, markedsmæssig og Forlystelsesparker mv.. DANSK ERHVERV 3

4 Skat Med udgangspunkt i den totale lønsum i fitnessbranchen og gennemsnitsskattesatsen iv kan den totale personskatteindbetaling fra ansatte i fitnessbranchen estimeres til at udgøre 177 mio. kr. Sundhedsgevinster for samfundsøkonomien Fitnessbranchen har også en indirekte effekt på samfundsøkonomien, idet det synes rimeligt at antage, at øgede fitnessaktiviteter har en positiv effekt på folkesundheden generelt, og dermed udgør en samfundsøkonomisk gevinst. Størrelsen af den samfundsøkonomiske gevinst er dog svær at beregne, og man er nødt til at gøre visse antagelser i forsøget på at beregne en samfundsøkonomisk besparelse. I en rapport udarbejdet for Sundhedsstyrelsen v estimeres omkostningerne i sundhedsvæsenet og det samfundsøkonomiske produktivitetstab, der skyldes fysisk inaktivitet. Fysisk inaktivitet fører til flere hospitalsindlæggelser og større udgifter til sygesikringsydelser, hvilket årligt udgør en meromkostning i sundhedsvæsenet på 2,88 mia. kr. end hvis de inaktive danskere i stedet var moderat aktive og eksempelvis styrkede krop og kondition nogle timer ugentligt i et fitnesscenter. Fysisk inaktivitet fører ikke blot til større træk på hospitaler og sygesikring, men også til eksempelvis flere sygedage, førtidspension og i tidlig død for personer på arbejdsmarkedet. Sundhedsstyrelsen har opgjort den samlede værdi af den tabte arbejdskraft til ca. 3,3 mia. kr. Omkostningen på de 3,3 mia. er korrigeret for besparelser i fremtidigt forbrug, grundet f.eks. manglende fremtidig pensionsudbetalinger ved for tidlig død. Der er dermed store omkostninger forbundet med fysisk inaktivitet og i kraft af at fitnesscentrene formindsker antallet af inaktive medvirker de dermed til at holde sundhedsomkostninger nede og reducere produktionstabet. Norsk undersøgelse peger også på besparelser ved fitness Det er dog i den forbindelse ikke klart hvor stor en indirekte samfundsøkonomisk gevinst fitnessbranchen bidrager med. Den norske brancheorganisation Virke Trening forsøgte i 2014 at estimere velfærdsgevinsten af det øgede aktivitetsniveau som skyldes fitnessbranchen. På baggrund af rapporter fra det norske helsedirektorat og egne medlemsundersøgelser estimerer Virke Trening en årlig velfærdsgevinst på 2,85 mia. norske kr. i 2013 ved at folk går fra fysisk inaktiv til fysisk aktiv vi. Ved at gentage beregningerne for danske tal opnås en årlig velfærdsgevinst fra den danske fitnessbranche årligt på 3,01 mia. kr., som skyldes at fitnessbranchen medvirker til at øge folkesundheden. Alle undersøgelserne hviler på den præmis, at fysisk inaktive personer bliver aktive i DANSK ERHVERV 4

5 moderat eller betydeligt grad. DFHO mener: Motion og idræt for alle I samarbejde med idrætsorganisationer og politikere arbejder DFHO for at påvirke danskernes liv i en sundere og mere aktiv retning. Det er godt for den enkelte, og det giver samfundsøkonomisk gevinst med færre udgifter til sygedage og behandling i sundhedsvæsnet. Vi vil sikre, at fitnesscentrenes store tilgængelighed og fleksibilitet også i fremtiden sikrer motion og idræt i øjenhøjde med helt almindelige motionister. Motionsidræt skal være sundt Det er meget vigtigt for DFHO, at danske motionister har et sundt og sikkert idrætsliv. DFHO har eksempelvis en meget klar holdning til misbrug af doping: Det tolereres ikke i nogen form. Derfor har DFHO blandt andet indgået et tæt samarbejde med Anti Doping Danmark om løbende at gennemføre effektiv dopingkontrol hos vores medlemscentre. DFHO arbejder også med problemstillingen om træningsafhængighed for at sikre så mange som muligt et sundt forhold til motion. Samfundet skal motivere til motion DFHO arbejder for, at samfundet bliver indrettet på en måde, der motiverer til idræt og motion. Sundhed handler alt for ofte om afgifter, forbud og oplysningskampagner. Det er vigtigt at supplere med et fokus på, hvordan barrierer for sund adfærd kan fjernes, så potentialerne for motion bliver stimuleret. Eksempelvis bør arbejdsgiverbetalt motion i fremtiden være skattefrit, da det giver glade og sunde medarbejdere til gavn for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. DANSK ERHVERV 5

6 OM DETTE FAKTABLAD Fitnessbranchen i Danmark er senest opdateret 10. april Faktabladet er udarbejdet af chefkonsulent Mira Lie Nielsen og Branchedirektør for DFHO Morten Brustad. OM DANSK ERHVERVS FAKTA Dansk Erhvervs Fakta er Dansk Erhvervs baggrundspublikation, der nøgternt og kort fremstiller sager med aktuel samfundsmæssig relevans. Dansk Erhvervs Fakta udkommer løbende og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen med faktabladet er at bidrage til faktuelt vidensgrundlag, der kvalificerer beslutningsgrundlaget i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Skulle der derfor forekomme faktuelle fejl eller unøjagtigheder i faktabladet, vil disse blive rettet eller præciseret hurtigst muligt. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Fakta med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. KILDER Følgende er blevet anvendt under udarbejdelsen af dette faktablad: E-indkomst data fra Danmarks Statistik KONTAKT Henvendelser angående faktabladets indhold og Dansk Erhvervs holdning til fitnessbranchen kan ske til Branchedirektør Morten Brustad på eller tlf NOTER i Fitnessbranchen er her defineret som kommercielle fitnesscentre og dermed ikke aktiviteter, der foregår i offentligt regi. ii Kasper Lund Kirkegaard, forskningsansvarlig for Danmarks Idrætsforbund. iii Kilde: Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik for iv v Juel, Sørensen og Brønnum-Hansen (2006), Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. vi Treningscenterbransjen 2014 Fra treningsglede til velferdsgevinst DANSK ERHVERV 6

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Svensk hjemmeservice er sund fornuft

Svensk hjemmeservice er sund fornuft Svensk hjemmeservice er sund fornuft AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der foregår sort arbejde for et sted mellem 23 og

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv.

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv. KOLOFON OM DENNE PUBLIKATION De danske hoteller 360º er Dansk Erhvervs gennemgang og analyse af den danske overnatningsbranche i almindelighed og de danske hoteller i særdeleshed. Analysen er udarbejdet

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst Milliarder Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL., CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT

Læs mere

13-12-2013. Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF

13-12-2013. Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF 13-12-2013 Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud AF DIREKTØR CHRISTIAN T. INGEMANN, MBA, CAND. JUR. OG CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Regeringens forslag

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG FØDEVAREPOLITISK CHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT, HD(O) RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober

Læs mere