ABAF NYT 15/2010 november nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne."

Transkript

1 ABAF NYT 15/2010 november 2010 ELEKTRONISKE FERIEKORT FRA 2011 Et nyt elektronisk feriekort afløser fra den 1. januar 2011 de gamle papirblanketter. Skiftet til et elektronisk feriekort skal gøre det lettere for virksomheder at administrere medarbejdernes feriepenge. Slut med papirferiekort Fra 1. januar 2011 kan ABAFs medlemsvirksomheder slippe for at udskrive og sende feriekort til alle medarbejdere. I stedet skal de indberette data for medarbejdernes ferie og optjening af feriepenge til det nye Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF), der går i luften den 1. januar ACF samler virksomhedens data om ferie og feriepenge, så virksomheder efter den 1. januar 2011 kan håndtere deres feriekort elektronisk med det nye eferiekort. Ny ordning integreret i lønsystemer Alle større udbydere af lønsystemer i Danmark vil integrere indberetningerne til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister i deres lønsystemer. Det vil minimere virksomhedernes besvær med de nye indberetninger til ACF, at det kan ske via de eksisterende lønsystemer. Samlet set forventer ABAF, at det nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne. Private arbejdsgivere på forkant Det nye elektroniske feriekort og Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister omfatter alle arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening. Formålet med det nye system er først og fremmest at lette virksomhedernes administrative byrder. Med systemet kommer de private arbejdsgivere på forkant med udviklingen, da FerieKonto fra 2012 vil gøre det obligatorisk at anmode om feriepenge elektronisk. Kontraktsforhandlingerne med e- Boks er afsluttet. Prisen for feriekort bliver 1,50 kr., mens anmodning om udbetaling fra lønmodtager via eboks koster 30 øre. Priser ekskl. moms. Hjemmesiden er åbnet og denne indeholder information til virksomheder, organisationer og lønsystemer. Siden vil blive løbende udbygget. Oplysning om ACF og eferiekortet Det har gennem flere år været tanken at modernisere feriekortet inden for DA-området, så snart der viste sig en mulighed, der teknisk set kunne tilgodese de sikkerhedskrav, arbejdsgiverorganisationerne

2 stiller til en elektronisk løsning. Presset fra virksomhederne for at lægge et elektronisk feriekortet i e- Boks er i øjeblikket stort, men skal dette stå alene, antages det ikke for at være sikkert nok, idet et feriekort fra e-boks kan udskrives af lønmodtageren flere gange. Et feriekort er modsat lønsedlerne et værdipapir, der i forbindelse med betalingsstandsning, konkurs eller lignende, indløses hos den arbejdsgiverorganisation, der står som garant på feriekortet. Ægtheden af feriekort, der lægges direkte i e-boks, kan ikke kontrolleres for, om der er tale om et reelt krav eller om ferie-kortet er en kopi. Samtidigt med at kravet om et elektronisk feriekort er blevet betydeligt mere udtalt, har de mange betalingsstandsninger, konkursbehandlings-sager mv. afstedkommet en betydelig øget administration for de fleste af DAs medlemsorganisationer. Indberetningen vil blive obligatorisk for medlemsvirksomhederne men vil på sigt give dem en betydelig administrativ lettelse med administrationen af feriekortene. Registeret betyder endvidere, at vi ved samme lejlighed kan præsentere et nyt elektronisk feriekort (eferiekort), der kan håndteres 100 pct. elektronisk, idet der er mulighed for at lægge eferiekortet i e-boks, hvorfra visse lønmodtagere har mulighed for at anmode om feriepenge direkte fra e-boks. Anmodningen vil blive registreret i ACF og vil efterfølgende kunne downloades i ACF og indlæses i arbejdsgiverens lønsystem. En registrering af feriekortets data vil endvidere fremtidssikre de private feriekortordninger, således at vi langt bedre har mulighed for at være på forkant med evt. ønsker om indsigt fra det offentlige, herunder en fælles præsentation af den enkelte lønmodtagerens tilgodehavende fe-riepenge. Adgangskoder Data skal som udgangspunkt vedligeholdes via ovennævnte hjemmeside. Inden dette kan ske, skal den enkelte medlemsvirksomhed eller det enkelte lønservicebureau have tildelt en adgangskode. Bestillingen af denne vil i store træk foregå på samme måde, som når virksomheden bestiller en kode via arbejdsgiver.net. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvornår virksomheden kan begynde at bestille deres koder. På nuværende tidspunkt forventes det, at dette kan ske fra medio november. Kode vil blive fremsendt på ACF brevpapir. ACF Registret skal løbende opsamle periodens opsparede feriedage, nettoferiepenge, samt den aktuelle restsaldo på feriedage og nettoferiepenge for ferieåret. Desuden skal der så længe den nuværende tekst i Standardaftale A, hvor også bruttoferiepenge m.v. skal oplyses på feriekortet, er gældende endvidere én gang årligt indberettes data, der svarer til de oplysninger, der fremgår af feriekortet i dag samt medarbejderens kontooplysninger. Det er ACF, der på vegne af

3 virksomheden danner et evt. eferie-kort, som efterfølgende lægges i e-boks. Derfor er det også ACF og ikke den enkelte virksomhed, der er tilmeldes e-boks. Udviklingen vil ske i to faser Udvikling af ovenstående vil ske i to tempi, idet fase 1 vil være indberetningsdelen og iværksættes 1. januar Fase 2, der er færdigudviklet senest primo marts 2011, indeholder en nedskrivningsdel (2010) samt muligheden for at downloade anmodning om feriekort fra medarbejderen. Desuden er det her, der vil blive udviklet en administrationsdel til brug for betalingsstandsning og konkursbehandling m.v. eindkomst Bemærk venligt, at de data, der skal indberettes til ACF, ikke er data som naturligt kunne tilgå eindkomst. Der er alene tale om data, der er nødvendige for at håndtere en privat feriekortordning. Hvad er obligatorisk? Det bliver, som nævnt indledningsvist obligatorisk pr. 1. januar 2011 at indberette data til ACF (indeværende år og optjeningsåret 2010), men det bliver ikke obligatorisk for arbejdsgiveren at overføre feriekortet til e-boks, ligesom det ikke bliver obligatorisk for den enkelte medarbejder at anvende e-boks. Den totale e-boks løsning, hvor både arbejdsgiver og lønmodtager benytter e-boks, vil imidlertid give den største administrative besparelse for alle parter. Praktikpladspræmie forhøjes fra kr. til kr. Kun 3 måneder mellem aftalens indgåelse og påbegyndelse for at få præmie Folketinget har vedtaget en ny ordning for præmie og bonus til virksomheder, der uddanner elever og lærlinge i en erhvervsuddannelse, der er omfattet af Lov om erhvervsuddannelser. Ordningen gælder for de uddannelsesaftaler, der indgås efter den 15. november 2010, hvor loven træder i kraft. Den nye ordning: Præmien udgør i alt op til kr., og der kan søges kr. for hver 30 dage i praktik, som ligger i prøvetiden. Eventuelle skoleperioder i prøvetiden indgår ikke i opgørelsen af de 30 dage. Efter gennemført prøvetid kan virksomheden dermed få udbetalt en samlet en præmie på kr. Bonus udgør i alt op til kr., afhængig af uddannelsesaftalens varighed: 90 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få udbetalt en 180 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få yderligere kr. 270 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få yderligere en Den fjerde og sidste bonus på kr. kan virksomheden søge efter 630 dage. Både præmie og bonus udbetales efter ansøgning til AER. Vilkår for den nye ordning Præmie og bonus kan udbetales

4 for de uddannelsesaftaler, virksomheden indgår med elever og lærlinge efter den 15. november 2010 og i hele 2011, dog gælder at: Uddannelsesaftalen skal være påbegyndt senest tre måneder efter uddannelsesaftalens indgåelse. Herved forstås, at eleven senest tre måneder efter uddannelsesaftalens indgåelse har påbegyndt enten skole- eller praktikuddannelse som led i uddannelsesaftalen Elever og lærlinge, der er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse, kun er omfattet af ordningen, hvis virksomheden ikke modtager andre former for tilskud til disse uddannelsesaftaler eksempelvis løntilskud under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ny eller gammel præmieordning? Den gamle præmie- og bonusordning, der blev indført med virkning fra 5. november 2009 fortsætter. De to ordninger fungerer dermed parallelt i en periode. Virksomheder, der har indgået uddannelsesaftaler, der udløser den hidtidige præmie og bonus har dog mulighed for at overgå til ny præmieringsordning, såfremt prøvetiden i uddannelsesaftalen ikke er udløbet den 15. november Praktikaftale med elever i EGU Arbejdsgivernes mulighed for at få et løntilskud til elever i EGU (erhvervsgrunduddannelse) fortsætter, så løntilskud kan udbetales i de første syv måneder af praktikaftalen med EGU elever. Læs mere om præmieringsordningen på Nye præmieordning for uddannelse af elever Folketinget har vedtaget en ny ordning for præmie og bonus til virksomheder, der uddanner elever og lærlinge i en erhvervsuddannelse, der er omfattet af Lov om erhvervsuddannelser. Ordningen gælder for de uddannelsesaftaler, der indgås efter den 15. november 2010, hvor loven træder i kraft. Den nye ordning: Præmien udgør i alt op til kr., og der kan søges kr. for hver 30 dage i praktik, som ligger i prøvetiden. Eventuelle skoleperioder i prøvetiden indgår ikke i opgørelsen af de 30 dage. Efter gennemført prøvetid kan virksomheden dermed få udbetalt en samlet en præmie på kr. Bonus udgør i alt op til kr., afhængig af uddannelsesaftalens varighed: 90 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få udbetalt en 180 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få yderligere kr. 270 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få yderligere en Den fjerde og sidste bonus på kr. kan virksomheden søge efter 630 dage. Både præmie og bonus udbetales efter ansøgning til AER. Vilkår for den nye ordning Præmie og bonus kan udbetales for de uddannelsesaftaler, virksomheden indgår med elever og lærlinge efter den 15. november 2010 og i hele 2011, dog gælder at Uddannelsesaftalen skal være på-

5 begyndt senest tre måneder efter uddannelsesaftalens indgåelse. Herved forstås, at eleven senest tre måneder efter uddannelsesaftalens indgåelse har påbegyndt enten skole- eller praktikuddannelse som led i uddannelsesaftalen. Elever og lærlinge, der er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse, kun er omfattet af ordningen, hvis virksomheden ikke modtager andre former for tilskud til disse uddannelsesaftaler eksempelvis løntilskud under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ny eller gammel præmieordning? Den gamle præmie- og bonusordning, der blev indført med virkning fra 5. november 2009 fortsætter. De to ordninger fungerer dermed parallelt i en periode. Virksomheder, der har indgået uddannelsesaftaler, der udløser den hidtidige præmie og bonus har dog mulighed for at overgå til ny præmieringsordning, såfremt prøvetiden i uddannelsesaftalen ikke er udløbet den 15. november Praktikaftale med elever i EGU Arbejdsgivernes mulighed for at få et løntilskud til elever i EGU (erhvervsgrunduddannelse) fortsætter, så løntilskud kan udbetales i de første syv måneder af praktikaftalen med EGU elever

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet.

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. SKIFT TIL ÅR 2012 Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. Inden du går videre, bør du genstarte din PC, altså genstart Windows. Kontroller, at der er taget backup af lønserveren.

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

ABAF NYT 16/2011 februar 2011. 1. Mindstebetalingssatsen for elever forhøjes til følgende satser pr. måned:

ABAF NYT 16/2011 februar 2011. 1. Mindstebetalingssatsen for elever forhøjes til følgende satser pr. måned: ABAF NYT 16/2011 februar 2011 ÆNDRINGERNE PR. 1. MARTS 2011 I ABAFS OVERENSKOMST MED HK/PRIVAT: 1. Mindstebetalingssatsen for elever forhøjes til følgende satser pr. måned: 1. år 10.090,00 2. år 11.330,00

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For håndværksbagere og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet nnf Vedrørende arbejdsforhold,

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere