Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER ØST BISPEBJERG BRØNSHØJ-HUSUM CHRISTIANSHAVN INDRE BY INDRE NØRREBRO KGS. ENGHAVE VALBY VANLØSE VESTERBRO YDRE NØRREBRO ØSTERBRO Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2016 Layout: KKdesign Tekst: Sikker By Se mere på TRYGHEDSPARTNERSKABER TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB AMAGER PARTNERSKAB METODE OG SPØRGSMÅL METODE SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UNDERSØGELSEN KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 2

3 FORORD KØBENHAVN SAMMEN OM EN TRYG BY København er en tryg og sikker by at bo og leve i. Det kan vi slå fast igen i år med Københavns Tryghedsundersøgelse Tryghedsundersøgelsen viser, at langt de fleste københavnere føler sig trygge, når de færdes i deres nabolag. Igen i år melder færre københavnere om utryghed, og færre københavnere udsættes for kriminalitet. Som overborgmester kan jeg kun være glad for det resultat. For tryghed er grundlaget for at leve et godt og frit liv i en sund og attraktiv by. Men selvom utrygheden har været stødt faldende siden, er vi ikke i mål endnu. Trygheden er nemlig ulige fordelt, og især på Ydre Nørrebro og i Bispebjerg er der stadig udfordringer. Jeg vil fortsat arbejde for, at alle københavnere oplever, at de er en del af den gode udvikling. I begyndelsen af oplevede vi et tragisk terrorangreb i København, hvor to mennesker mistede livet. I november blev vi igen rystet af voldsomme terrorhændelser i Paris. blev derfor også året, hvor vi blev mindet om, at vi skal værne om vores tryghed. Årets tryghedsundersøgelse viser, at bekymringen for terror er blevet en del af københavneres bevidsthed. Men generelt har københavnerne ikke ladet sig kue af de tragiske hændelser eller ladet dem påvirke deres færden i byen. Jeg vil gerne takke alle for det store arbejde, der foregår hver dag i København. Politiet, SSP, organisationer og ildsjæle er alle med til at skabe tryghed og bekæmpe utryghed. Jeg glæder mig til fortsat at udvikle det stærke samarbejde for et trygt og sikkert København. KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 3

4 INDLEDNING INDLEDNING Københavns årlige Tryghedsundersøgelse følger udviklingen i københavnernes tryghed. Undersøgelsen viser udviklingen i forskellige aspekter af københavnernes tryghedsoplevelse og registrerede politianmeldelser for borgervendt kriminalitet og udvalgte kriminalitetstyper. Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen fra til 2016 for København som helhed og i de enkelte bydele, herunder: Københavnernes generelle oplevede tryghed i deres nabolag. Trygheden i aften- og nattetimerne. Hvilke typer kriminalitet københavnerne bekymrer sig for at blive udsat for, og hvad de har været udsat for. Antallet af politianmeldelser for borgervendt kriminalitet, herunder særskilt udvikling for udvalgte kriminalitetstyper. Hvilke steder i nabolaget, hvor det opleves som utrygt at færdes. Om københavnerne har oplevet noget i det forgange år, der har påvirket dem til at tænke mere over hvor og hvornår det er trygt at færdes i København Vi har spurgt københavnere og heraf har 2999 københavnere besvaret spørgeskemaet i perioden december til februar Det giver en svarprocent på 51,2. Størstedelen af spørgsmålene blev også stillet i forbindelse med Københavns Tryghedsindeks, derfor kan udviklingen i besvarelserne følges tilbage til. KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 4

5 SAMMENFATNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE Københavns Tryghedsundersøgelse 2016 viser, at andelen af københavnere, der er utrygge i deres nabolag, er på niveau med. Den positive tendens til at utrygheden falder fastholdes og er det hidtil laveste niveau siden. Undersøgelsen viser dog også, at nogle bydele i 2016 opleves mere utrygge end i, og at der også er stor forskel på tryghedsniveauet i de enkelte bydele. Hovedresultaterne er opsummeret nedenfor: Gradvist fald i utrygheden siden I 2016 er 6,4 % af københavnerne utrygge i deres nabolag. Det er et lille fald fra og, hvor hhv. 6,6 % og 7,1 % var utrygge i deres nabolag. Utrygheden er faldet gradvist siden den første måling i, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag. Fald i antallet af utrygge bydele Undersøgelsen viser, at andelen af utrygge københavnere i 11 ud af 13 bydele enten er på 10 % eller lavere. I to bydele er mere end 10 % utrygge; Ydre Nørrebro (14 %) og Bispebjerg (12 %). I havde 3 bydele i København mere end 10 % utrygge. Det gjaldt for hhv. Brønshøj-Husum (inkl. Tingbjerg), Ydre Nørrebro og Bispebjerg. Derved er der sket en positiv udvikling, idet antallet af bydele med mere end 10 % utrygge er reduceret fra tre til to i Kommunens mål er, at andelen af utrygge beboere ikke må oversige 10 % i nogen bydel. Forskellig udvikling i utryghed i bydelene I forhold til er utrygheden faldet i bydelene Indre by, Indre Nørrebro, Bispebjerg, Brønshøj/Husum, Vanløse, Kgs. Enghave og Vesterbro. Utrygheden er steget i bydelene Østerbro, Ydre Nørrebro, Valby og Amager Øst. Andelen af utrygge i Amager Vest og Christianshavn er uændret. Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne i bydelene I 5 bydele er utrygheden i aften- og nattetimerne faldet siden : Bispebjerg, Christianshavn, In dre Nørrebro, Kgs. Enghave, Vesterbro. I 6 bydele er den steget: Amager Øst, Brøns høj-husum, Valby, Vanløse, Ydre Nørrebro og Østerbro, mens andelen af utrygge i af ten- og nattetimerne er uændret i Amager Vest og Indre By. Sammenlignet med er der sket et fald i utryghed i alle bydele bortset fra Valby og Østerbro. Lille stigning i utryghed i aften- og nattetimerne I 2016 oplever 19 % af københavnerne utryghed i aften- og nattetimerne. Det er en lille stigning ift. og, hvor 18 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. Kommunens mål er, at andelen af københavnere, der oplever utryghed i aften- og nattetimerne, skal falde med minimum 1 procentpoint om året. KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 5

6 SAMMENFATNING Yderligere bekymringer generelt Vi har spurgt københavnerne, om der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket deres oplevelse af, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. Det har 42 % af de adspurgte københavnere svaret ja til. De 42 % har af egen drift nævnt, hvad der er sket i det forgangne år, som har påvirket deres tanker om, hvor og hvornår det er trygt at færdes i byen. Det har særligt været følgende forhold: Kriminelle hændelser generelt 21 % (fx opfattelse af at der generelt er meget kriminalitet), personlige oplevelser 20 % (fx at man selv eller bekendte har været udsat for utryghedsskabende hændelser), terror i København 15 % og terror generelt 15 %. Bemærk, at det har været muligt at nævne flere forhold. Københavnernes bekymring for kriminalitet og oplevet kriminalitet Københavnerne er blevet spurgt om, hvilke forskellige kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for at blive udsat for. Det har været muligt at afgive flere svar. De fem forhold, flest københavnere er bekymrede for at blive udsat for i 2016 er cykeltyveri (62 %), indbrud (51 %) og forsøg på indbrud (50 %), støj fra naboer (46 %) og støjgener i øvrigt (46 %). Sammenlignet med er bekymringen for at opleve indbrud og forsøg på indbrud faldet med 5 %-point, mens bekymring for at blive udsat for cykeltyveri er på niveau med og bekymring for at blive udsat for støj fra naboer og støjgener er steget med hhv. 1 %-point og 3 %-point ift.. Københavnerne er også blevet spurgt til, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/ chikane, de reelt har været udsat for de seneste 12 måneder. Her har det også været muligt at give flere svar. Ligesom i er tyveri (17 %), hærværk på egen ejendom (14 %) og chikane (10 %) de forhold, flest københavnere angiver, at de har været udsat for. Utryghed på konkrete steder Københavnerne er også blevet spurgt om, hvorvidt der er nogle konkrete steder i deres nabolag, de er utrygge ved at færdes. 35 % angiver, at der er steder, de er utrygge ved at færdes. Nedenfor er de steder, som københavnerne er mest utrygge ved at færdes (her har det kun været muligt at vælge oplistede valgmuligheder): Grønne områder, parker eller legepladser (13 %), på stationer/stoppesteder (12 %), på stier (11 %). Bemærk, at det har været muligt at afgive flere svar. Borgervendt kriminalitet i København I var antallet af anmeldelser for borgervendt kriminalitet pr indbyggere på 72,5 anmeldelser. Niveauet er dermed det laveste i hele perioden fra til. Den hyppigst anmeldte type kriminalitet er fortsat lommetyverier, hvor der i var 38 anmeldelser pr indbyggere. Det er højere end i, hvor tallet var 33 anmeldelser pr indbyggere. I var tallet på sit højeste med 48 anmeldel ser pr indbyggere og er siden faldet kontinuerligt De næst-hyppigste typer af borgervendt kriminalitet er tyveri fra personbil (5 pr indbyggere) og indbrud (4 pr indbyggere). For begge kriminalitetstyper er tallet faldet siden. KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 6

7 RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN Brønshøj/ Husum Bispebjerg Østerbro 10-1 utrygge 5- utrygge 0- utrygge Brønshøj/ Husum Bispebjerg Østerbro 25- utrygge 20-2 utrygge 15- utrygge 10-1 utrygge Vanløse Ydre Nørrebro Vanløse Ydre Nørrebro Indre Nørrebro Indre By Indre Nørrebro Indre By Christianshavn Christianshavn Vesterbro Vesterbro Amager Øst Amager Øst Valby Valby Amager Vest Amager Vest Kgs. Enghave Kgs. Enghave Andel utrygge beboere i København fordelt på bydele I 11 ud af 13 bydele er andelen af utrygge på 10 % eller lavere. I to bydele er mere end 10 % utrygge; Ydre Nørrebro (14 %) og Bispebjerg (12 %). Derved er der sket en positiv udvikling, idet antallet af bydele med mere end 10 % utrygge er reduceret fra tre til to i Kommunens mål er, at andelen af utrygge beboere ikke må oversige 10 % i nogen bydel. Andel utrygge i aften og nattetimerne fordelt på bydele I 4 ud af 13 bydele er andelen af utrygge i aften- og nattetimerne over gennemsnittet for København, som er 19 %. Det er bydelene Ydre Nørrebro (23 %), Bispebjerg (24 %), Valby (26 %) og Brønshøj-Husum (27 %). KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 7

8 RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN Oversigt over utryghed, fordelt på bydele I forhold til er utrygheden faldet i bydelene Indre by, Indre Nørrebro, Bispebjerg, Brønshøj/Husum, Vanløse, Kgs. Enghave og Vesterbro. Andelen af utrygge i Amager Vest og Christianshavn er uændret, mens utrygheden er steget i bydelene Østerbro, Ydre Nørrebro, Valby og Amager Øst. Oversigt over utryghed i aften og nattetimerne, fordelt på bydele I forhold til er utrygheden i aften og nattetimerne faldet i bydelene Bispebjerg, Christianshavn, Indre Nørrebro, Kgs. Enghave, og Vesterbro. Utryg heden er steget i 6 bydele, som er Amager Øst, Brønshøj-Husum, Ydre Nørrebro, Valby, Vanløse og Østerbro. Andelen af utrygge er uændret i Amager Vest og Indre By. FIGUR 1 FIGUR Hele København Indre By Christianshavn Østerbro Indre Nørrebro Ydre Bispebjerg Brønshøj- Nørrebro Husum Vanløse Valby Kgs. Enghave Vesterbro Amager Vest Amager Øst Hele København Indre By Christianshavn Østerbro Indre Nørrebro Ydre Bispebjerg Brønshøj- Nørrebro Husum Vanløse Valby Kgs. Enghave Vesterbro Amager Vest Amager Øst KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 8

9 RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN Udvikling i utryghed i København, % af københavnerne er utrygge i deres nabolag. Det er et lille fald fra og, hvor 7 % var utrygge i deres nabolag. Utrygheden er faldet gradvist siden den første måling i, hvor 11 % var utrygge. 19 % af Københavnerne oplever utryghed i aftenog nattetimerne. Det er en lille stigning ift. og, hvor 18 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener, Københavnerne er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. De fem forhold, der gør flest københavnere bekymret i 2016 er cykeltyveri (62 %), indbrud (51 %) og forsøg på indbrud (50 %), støj fra naboer (46 %) og støjgener i øvrigt (46 %). Sammenlignet med er bekymringen for indbrud og forsøg på indbrud faldet lidt (med 5 %-point), mens bekymring for cykeltyveri, støj for naboer og støjgener er steget lidt ift.. Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. FIGUR 3 FIGUR % 6% Ændring Cykeltyveri 61 % 62 % 0 % Indbrud 56 % 51 % -6 % Forsøg på indbrud 55 % 50 % -5 % Støj fra naboer 45 % 46 % 1 % Støjgener i øvrigt 43 % 46 % 3 % Tyveri 45 % 45 % 0 % Ballade på gaden 42 % 43 % 1 % Hærværk 42 % 43 % 1 % Generet af grupper 40 % 40 % 1 % G r a f fi t t i 34 % 34 % 0 % Misbrugere 29 % 32 % 3 % Røveri 37 % 32 % -5 % Vold 30 % 29 % -1 % Tyveri fra bil 29 % 28 % -1 % Tilråb på gaden 27 % 28 % 1 % Biltyveri 24 % 22 % -3 % Trusler 22 % 21 % -1 % Salg af hash 22 % 21 % -1 % Salg af narkotika 22 % 21 % -1 % Narkogener 18 % 18 % 0 % Utryghed i nabolag Utryghed i aften- og nattetimerne Note: Ændringen i procentpoint er baseret på en afrunding af tal med decimaler og derfor kan der enkelte steder være uoverensstemmelse mellem procentsatserne i og 2016, og ændringen i procentpoint. KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 9

10 RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet udsat for de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/chikane, de har været udsat for (de seneste 12 måneder). Ligesom i er tyveri, hærværk på egen ejendom og chikane de forhold flest københavnere har været udsat for. Udviklingen har været uændret for tyveri og chikane, og aftagende for hærværk siden. Bemærk, at det har været muligt at angive flere svar. Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af københavnerne, der henholdsvis bekymrer sig for konkrete kriminalitetstyper/gener sammenholdt med, hvor stor en andel der rent faktisk har været udsat for samme kriminalitetstyper/gener. FIGUR 5 FIGUR Ændring Tyveri 17 % 17 % 0 % Hærværk på egen ejendom 15 % 14 % -1 % Chikane 10 % 10 % 0 % Indbrud 10 % 8 % -1 % Trusler 6 % 6 % 0 % Salg af hash 6 % 6 % -1 % Røveri 4 % 4 % 0 % Vold 3 % 3 % 0 % Salg af narkotika 3 % 3 % 0 % Indbrud Røveri Salg af hash Salg af narko Trusler Tyveri Vold Note: Ændringen i procentpoint er baseret på en afrunding af tal med decimaler og derfor kan der enkelte steder være uoverensstemmelse mellem procentsatserne i og 2016, og ændringen i procentpoint. Udsat Bekymret KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 10

11 RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN Særlige steder, der opleves som utrygge 35 % af københavnerne angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Utrygheden er størst på stationer og stoppesteder (12 %) og i grønne områder/parker/legepladser (13 %) og stier (11 %). Der er dog stor forskel på, hvilke steder der opleves som utrygge i de enkelte bydele. Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet (-) I blev der i hele København anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet, svarende til 72,5 anmeldelser pr indbyggere. Niveauet er dermed det laveste niveau i hele perioden fra til. FIGUR 7 FIGUR 8 - ANTAL ANMELDELSER PR INDBYGGERE Utryg i bolig Utryg på gaden Utryg på stier Utryg på pladser og torve Utryg i opgange Utryg i grønne områder, parker, legeplads Utryg på stationer og ved stoppesteder Utryg andre steder 0 Kilde: Rigspolitiet KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 11

12 RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (-) Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitetstype. Siden er antallet af lommetyverier faldet kontinuerligt. I er antallet af lommetyverier 38 anmeldelser pr indbyggere, men er fortsat højere end i, hvor der blev anmeldt 33 anmeldelser pr indbyggere. I var der 40 anmeldelser pr indbyggere i og i var der 48 anmeldelser pr indbyggere. Særligt utryghedsskabende begivenheder det seneste år 42 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der påvirket dem til at tænke mere over hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest generelt i København er: Kriminelle hændelser, generelt (21 %), Personlige oplevelser (20 %), Terror i København (15 %) og Terror generelt (15 %) FIGUR 9 - ANTAL ANMELDELSER PR INDBYGGER FIGUR Terror, København Terror, generelt Hændelser, lokalområde Personlige oplevelser Hændelser, generelt Utryghedsskabende Ændring i grupperinger personlige forhold Voldtægtsmanden fra nørrebro Mediebilledet Indbrud i privat beboelse Røveri mod pengeinstitut, forretning, tankstation Røveri mod person (gaderøverier) Tyveri fra borgerne (lommetyveri) Tyveri fra personbil Vold Våbenlov Kilde: Rigspolitiet KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 12

13 AMAGER VEST Tryghed På Amager Vest er der sket en positiv udvikling i den oplevede tryghed i nabolaget, idet der er sket et fald i andelen af utrygge fra (11 %) til 2016 (4 %). Andelen af utrygge borgere i bydelen er i 2016 på niveau med og er i 2016 lavere end gennemsnittet for hele byen. Der er desuden sket en positiv udvikling ift. andelen af utrygge i aften- og nattetimerne, idet der er sket et fald fra (24 %) til 2016 (15 %). Andelen af utrygge i aften og nattetimerne er i 2016 på niveau med og er i 2016 lavere end gennemsnittet for hele byen. Tyveri, hærværk på egen ejendom og chikane samt indbrud er de forhold, flest københavnere bosat i Amager Vest har været udsat for. Niveauet af udsathed inden for hærværk og indbrud har været svagt aftagende for beboerne i Amager Vest i forhold til. Københavnere bosat i Amager Vest er også blevet spurgt om, hvilke kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2016 var flest københavnere bosat i Amager Vest bekymrede for cykeltyveri (55 %), Indbrud (49 %) og forsøg på indbrud (49 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Kriminalitet I blev der i Amager Vest anmeldt 2321 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 36 anmeldelser pr indbyggere, hvilket udgør et fald fra (42 anmeldelser pr. 1000) og ligger under niveauet for. I hele København var der i 72,5 anmeldelser pr indbyggere. Niveauet for anmeldelser i Amager Vest er i for alle kriminalitetstyper lavere eller på niveau med gennemsnittet i København. Lommetyveri er i som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminalitet, dog er niveauet faldet siden. I er anmeldelsestallet for indbrud, røverier, vold og overtrædelse af våbenloven fasthold på niveau med. Anmeldelsestallet for lommetyverier og tyveri fra personbil er faldet. Se Figur 1-9 for yderligere information 34 % i Amager Vest angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på grønne arealer/parker/legepladser (12 %) og ved stationer og stoppesteder (11 %). Det er samtidig lidt under gennemsnittet for København. 38 % af københavnerne i Amager Vest har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Amager Vest er: Terror i København (24 %), Kriminelle hændelser generelt (24 %) og Personlige oplevelser (19 %). Det har været muligt, at give flere svar.

14 AMAGER VEST Andel utrygge på Amager Vest, Andel utrygge i aften og nattetimerne, Positiv udvikling: Fald fra (11 %) til 2016 (4 %). Andelen af utrygge borgere i bydelen er i 2016 på niveau med. Andel af utrygge københavnere på Amager Vest er i 2016 lavere end gennemsnittet for hele byen. Positiv udvikling: Fald fra (24 %) til 2016 (15 %). Andelen af utrygge i aften og nattetimerne er i 2016 på niveau med. Andel af utrygge i aften og nattetimerne i Amager Vest er i 2016 lavere end gennemsnittet for hele byen. FIGUR 1 FIGUR % 1 6% 1 1 4% Amager Vest Amager Vest KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 14

15 AMAGER VEST Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener, Københavnere bosat på Amager Vest er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2016 var flest københavnere bosat på Amager Vest bekymrede for cykeltyveri (55 %), Indbrud (49 %) og forsøg på indbrud (49 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet udsat for de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat på Amager Vest, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Tyveri, hærværk på egen ejendom og chikane samt indbrud er de forhold, flest københavnere bosat på Amager Vest har været udsat for. Niveauet af udsathed inden for hærværk og indbrud har været svagt aftagende for beboerne på Amager Vest i forhold til. FIGUR 3 FIGUR Ændring Cykeltyveri 57 % 55 % -2 % Indbrud 56 % 49 % -7 % Forsøg på indbrud 56 % 49 % -8 % Støj fra naboer 51 % 44 % -7 % Støjgener i øvrigt 43 % 39 % -4 % Ballade på gaden 40 % 37 % -3 % Hærværk 44 % 36 % -8 % Tyveri 43 % 35 % -8 % Generet af grupper 37 % 35 % -2 % Røveri 39 % 30 % -9 % Tyveri fra bil 30 % 28 % -2 % Misbrugere 31 % 26 % -6 % Vold 31 % 24 % -6 % Biltyveri 24 % 24 % 0 % G r a f fi t t i 26 % 23 % -3 % Tilråb på gaden 25 % 20 % -6 % Trusler 21 % 17 % -4 % Narkogener 17 % 16 % -2 % Salg af narkotika 17 % 16 % -2 % Salg af hash 18 % 14 % -3 % 2016 Ændring Tyveri 17 % 17 % 0 % Hærværk på egen ejendom 13 % 13 % -1 % Chikane 8 % 8 % 0 % Indbrud 12 % 8 % -4 % Røveri 5 % 4 % -1 % Trusler 3 % 4 % 1 % Salg af hash 1 % 4 % 3 % Vold 4 % 2 % -2 % Salg af narkotika 1 % 1 % 0 % Note: Ændringen i procentpoint er baseret på en afrunding af tal med decimaler og derfor kan der enkelte steder være uoverensstemmelse mellem procentsatserne i og 2016, og ændringen i procentpoint. Note: Ændringen i procentpoint er baseret på en afrunding af tal med decimaler og derfor kan der enkelte steder være uoverensstemmelse mellem procentsatserne i og 2016, og ændringen i procentpoint. KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 15

16 AMAGER VEST Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Særlige steder, der opleves som utrygge Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne på Amager Vest, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 34 % i Amager Vest angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på grønne arealer/parker/legepladser (12 %) og ved stationer og stoppesteder (11 %). Det er samtidig lidt under gennemsnittet for København. FIGUR 5 FIGUR Indbrud Røveri Salg af hash Salg af narko Trusler Tyveri Vold Utryg i bolig Utryg på gaden Utryg på stier Utryg på pladser og torve Utryg i opgange Utryg i grønne områder, parker, legeplads Utryg på stationer og ved stoppesteder Utryg andre steder Udsat Bekymret Amager Vest KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 16

17 AMAGER VEST Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet (-) I blev der på Amager Vest anmeldt 2321 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 36 anmeldelser pr indbyggere, hvilket udgør et fald fra (42 anmeldelser pr. 1000) og ligger under niveauet for. I hele København var der i 72,5 anmeldelser pr indbyggere. Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (-) Niveauet for anmeldelser på Amager Vest er i for alle kriminalitetstyper lavere eller på niveau med gennemsnittet i København. Lommetyveri er i som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminialitet, dog er niveauet faldet siden. I er anmeldelsestallet for indbrud, røverier, vold og overtrædelse af våbenloven fastholdt på niveau med. Anmeldelsestallet for lommetyverier og tyveri fra personbil er faldet. FIGUR 7 - ANTAL ANMELDELSER PR INDBYGGERE FIGUR 8 - ANTAL ANMELDELSER PR INDBYGGERE , Amager Vest Indbrud i privat beboelse Røveri mod pengeinstitut, forretning, tankstation Røveri mod person (gaderøverier) Tyveri fra borgerne (lommetyveri) Tyveri fra personbil Vold Våbenlov Kilde: Rigspolitiet Kilde: Rigspolitiet KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 17

18 AMAGER VEST Særlige utryghedsskabende begivenheder det seneste år 38 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der påvirket dem til at tænke mere over hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Amager Vest er: Terror i København (24 %), Kriminelle hændelser generelt (24 %) og Personlige oplevelser (19 %). Det har været muligt, at give flere svar. FIGUR Terror, København Terror, generelt Hændelser, lokalområde Personlige oplevelser Hændelser, generelt Utryghedsskabende Ændring i grupperinger personlige forhold Voldtægtsmanden fra nørrebro Mediebilledet Amager Vest KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 18

19 AMAGER ØST Tryghed På Amager Øst er der sket en positiv udvikling i den oplevede tryghed i nabolaget, idet der er sket et fald i andelen af utrygge fra (11 %) til 2016 (4 %). Der har dog været en lille stigning i andelen af utrygge borgere i bydelen fra (3 %) til 2016 (4 %). Andelen af utrygge københavnere i Amager Øst er i 2016 lavere end gennemsnittet for hele byen. Ift. udviklingen i den oplevede tryghed i aften- og nattetimerne er der sket en negativ udvikling mellem (16 %) til 2016 (18 %). Dog er niveauet i 2016 forsat lavere end i, hvor andel af utrygge i bydelen var på 26 %. Andel af utrygge i aften og nattetimerne i Amager Øst er i 2016 lavere end gennemsnittet for hele byen. I 2016 var flest københavnere bosat på Amager Øst bekymrede for cykeltyveri (63 %), ballade på gaden (51 %) og støj fra naboer (51 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Tyveri, hærværk på egen ejendom og chikane samt indbrud er de forhold, flest københavnere bosat på Amager Øst angiver at have været udsat for. Dog er niveauet af udsathed inden for de givne forhold aftagende sammenlignet med. Kriminalitet I blev der på Amager Øst anmeldt 1645 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 30 anmeldelser pr indbyggere, hvilket udgør et fald fra (33 anmeldelser pr. 1000). I hele København var der i 72,5 anmeldelser pr indbyggere. Niveauet for anmeldelser på Amager Øst er i for alle kriminalitetstyper lavere end gennemsnittet i København. Lommetyveri er i som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminalitet. Antallet af anmeldelser for de opgjorte borgervendte kriminalitetstyper er i fastholdt på niveauet fra. På nær vold, der er steget fra 1 anmeldelse pr indbyggere, til 2 pr indbyggere. Og indbrud, der er faldet fra 4 til 3 anmeldelser pr indbyggere. Se Figur 1-9 for yderligere information 32 % på Amager Øst angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på stier (15 %) og ved stationer og stoppesteder (11 %). 39 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænker mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest på Amager Øst er: Terror generelt (20 %), personlige hændelser (20 %) og kriminelle hændelser generelt (20 %). Det har været muligt, at give flere svar.

20 AMAGER ØST Andel utrygge på Amager Øst, Andel utrygge i aften og nattetimerne, Positiv udvikling: Fald fra (11 %) til 2016 (4 %), dog har der været en lille stigning i andelen af utrygge borgere i bydelen fra (3 %). Andel af utrygge københavnere på Amager Øst er i 2016 lavere end gennemsnittet for hele byen. Negativ udvikling: Der har været et fald fra (26 %) til 2016 (18 %), dog har der været en stigning i andelen af utrygge i aften og nattetimerne fra (16 %). Andel af utrygge i aften og nattetimerne på Amager Øst er i 2016 lavere end gennemsnittet for hele byen. FIGUR 1 FIGUR % % 6% 4% Amager Øst Amager Øst KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 20

21 AMAGER ØST Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener, Københavnere bosat på Amager Øst er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2016 var flest københavnere bosat på Amager Øst bekymrede for cykeltyveri (63 %), ballade på gaden (51 %) og støj fra naboer (51 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet udsat for de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat på Amager Øst, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Tyveri, hærværk på egen ejendom og chikane samt indbrud er de forhold, flest københavnere bosat på Amager Øst har været udsat for. Niveauet af udsathed inden for de givne forhold, har været aftagende siden. FIGUR 3 FIGUR Ændring Cykeltyveri 57 % 63 % 6 % Ballade på gaden 44 % 51 % 7 % Støj fra naboer 44 % 51 % 7 % Støjgener i øvrigt 41 % 49 % 7 % Forsøg på indbrud 54 % 48 % -6 % Tyveri 43 % 48 % 5 % Indbrud 54 % 47 % -7 % Generet af grupper 41 % 44 % 3 % Hærværk 42 % 40 % -2 % G r a f fi t t i 35 % 33 % -2 % Tilråb på gaden 22 % 32 % 9 % Misbrugere 29 % 31 % 2 % Vold 33 % 28 % -4 % Røveri 36 % 28 % -8 % Tyveri fra bil 28 % 23 % -5 % Trusler 18 % 19 % 1 % Narkogener 16 % 17 % 1 % Salg af narkotika 18 % 16 % -2 % Biltyveri 22 % 15 % -7 % Salg af hash 16 % 14 % -2 % 2016 Ændring Tyveri 17 % 15 % -2 % Hærværk på egen ejendom 17 % 13 % -4 % Chikane 11 % 9 % -2 % Indbrud 10 % 9 % -2 % Trusler 8 % 7 % -1 % Salg af hash 6 % 5 % 0 % Røveri 4 % 2 % -2 % Vold 6 % 1 % -4 % Salg af narkotika 5 % 1 % -4 % Note: Ændringen i procentpoint er baseret på en afrunding af tal med decimaler og derfor kan der enkelte steder være uoverensstemmelse mellem procentsatserne i og 2016, og ændringen i procentpoint. Note: Ændringen i procentpoint er baseret på en afrunding af tal med decimaler og derfor kan der enkelte steder være uoverensstemmelse mellem procentsatserne i og 2016, og ændringen i procentpoint. KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 21

22 AMAGER ØST Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Særlige steder, der opleves som utrygge Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne på Amager Øst, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 32 % på Amager Øst angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på stier (15 %) og ved stationer og stoppesteder (11 %). Flere er utrygge ved at færdes på stier end gennemsnittet for København. FIGUR 5 FIGUR Indbrud Røveri Salg af hash Salg af narko Trusler Tyveri Vold Utryg i bolig Utryg på gaden Utryg på stier Utryg på pladser og torve Utryg i opgange Utryg i grønne områder, parker, legeplads Utryg på stationer og ved stoppesteder Utryg andre steder Udsat Bekymret Amager Øst KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 22

23 AMAGER ØST Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet (-) I blev der på Amager Øst anmeldt 1645 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 30 anmeldelser pr indbyggere, hvilket udgør et fald fra (33 anmeldelser pr. 1000). I hele København var der i 72,5 anmeldelser pr indbyggere. Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (-) Niveauet for anmeldelser på Amager Øst er i for alle kriminalitetstyper lavere end gennemsnittet i København. Lommetyveri er i som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminalitet. Antallet af anmeldelser for de opgjorte kriminalitetstyper er i fastholdt på niveauet fra. På nær vold, der er steget fra 1 anmeldelse pr indbyggere, til 2 pr indbyggere. Og indbrud, der er faldet fra 4 til 3 anmeldelser pr indbyggere. FIGUR 7 - ANTAL ANMELDELSER PR INDBYGGERE FIGUR 8 - ANTAL ANMELDELSER PR INDBYGGERE , Amager Øst Indbrud i privat beboelse Røveri mod pengeinstitut, forretning, tankstation Røveri mod person (gaderøverier) Tyveri fra borgerne (lommetyveri) Tyveri fra personbil Vold Våbenlov Kilde: Rigspolitiet Kilde: Rigspolitiet KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 23

24 AMAGER ØST Særlige utryghedsskabende begivenheder det seneste år 44 % angiver, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænker mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest på Amager Øst er: Terror generelt (20 %), personlige hændelser (20 %) og kriminelle hændelser generelt (20 %). Det har været muligt, at give flere svar. FIGUR Terror, København Terror, generelt Hændelser, lokalområde Personlige oplevelser Hændelser, generelt Utryghedsskabende Ændring i grupperinger personlige forhold Voldtægtsmanden fra nørrebro Mediebilledet Amager Øst KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 24

25 BISPEBJERG Tryghed På Bispebjerg er der sket en positiv udvikling i den oplevede tryghed, idet der er sket et fald i andelen af utrygge fra (16 %) til 2016 (12 %), herunder et lille fald fra (13 %) til Andel af utrygge københavnere i Bispebjerg er i 2016 højere end gennemsnittet for hele byen. Ift. trygheden i aften- og nattetimerne er der ligeledes sket en positiv udvikling i bydelen, idet der er sket et fald fra (30 %) til 2016 (24 %) i andel af utrygge i aften- og nattetimerne. Andelen af utrygge i aften og nattetimerne er i 2016 lidt under niveauet i og er i 2016 højere end gennemsnittet for hele København. Tyveri, chikane og hærværk på egen ejendom er de forhold, flest københavnere bosat i Bispebjerg angiver at de har været udsat for de seneste 12 måneder. I 2016 var flest københavnere bosat i Bispebjerg bekymrede for cykeltyveri (61 %), hærværk (47 %) og tyveri (44 %) samt at blive generet af grupper (44 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Kriminalitet I blev der på Bispebjerg anmeldt 2035 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 38 anmeldelser pr indbyggere, hvilket udgør et fald siden, hvor niveauet var 48 anmeldelser pr indbyggere. I hele København var der i 72,5 anmeldelser pr indbyggere. Niveauet for anmeldelser på Bispebjerg er for alle kriminalitetstyper i lavere end eller på niveau med gennemsnittet i København. Lommetyveri er i som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminalitet, og er fastholdt på niveau med med 9 anmeldte lommetyverier pr indbyggere. Siden er antallet af anmeldelser for de opgjorte kriminalitetstyper enten fastholdt på niveau eller faldet. Dog er antallet af voldsanmeldelser steget fra 2 anmeldelser pr indbyggere i til 3 anmeldelser i. Se Figur 1-9 for yderligere information 39 % i Bispebjerg angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på gaden (19 %) og på stationer og stoppesteder (15 %). Begge steder er højere for Bispebjerg end gennemsnittet for København. 44 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænker mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Bispebjerg er: Kriminelle hændelser generelt (23 %), Personlige oplevelser (21 %) og Voldtægtsmanden på Nørrebro (13 %). Det har været muligt at give flere svar.

26 BISPEBJERG Andel utrygge på Bispebjerg, Andel utrygge i aften og nattetimerne, Positiv udvikling: Fald fra (16 %) til 2016 (12 %), herunder et lille fald fra (13 %). Andel af utrygge københavnere i Bispebjerg er i 2016 højere end gennemsnittet for hele byen. Positiv udvikling: Der har været et fald fra (30 %) til 2016 (24 %). Andelen af utrygge i aften og nattetimerne er i 2016 lidt under niveauet i. Andel af utrygge i aften og nattetimerne i Bispebjerg er i 2016 højere end gennemsnittet for hele København. FIGUR 1 FIGUR % 1 12% 1 19% 6% Bispebjerg Bispebjerg KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 26

27 BISPEBJERG Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener, Københavnere bosat i Bispebjerg er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2016 var flest københavnere bosat i Bispebjerg bekymrede for cykeltyveri (61 %), hærværk (47 %) og tyveri (44 %) samt at blive generet af grupper (44 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet udsat for de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat i Bispebjerg, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Tyveri, chikane og hærværk på egen ejendom er de forhold, flest københavnere bosat i Bispebjerg har været udsat for. Udviklingen fra har været stabil for chikane, dog er andelen af beboer, som har været udsat for tyveri steget med 3 procentpoint, mens hærværk på egen ejendom er faldet med 1 procentpoint. FIGUR 3 FIGUR Ændring Cykeltyveri 65 % 61 % -4 % Hærværk 49 % 47 % -2 % Tyveri 48 % 44 % -4 % Generet af grupper 46 % 44 % -2 % Indbrud 54 % 44 % -10 % Støjgener i øvrigt 46 % 44 % -3 % Ballade på gaden 50 % 43 % -7 % Forsøg på indbrud 52 % 43 % -9 % Støj fra naboer 50 % 43 % -6 % Røveri 41 % 40 % 0 % Misbrugere 37 % 40 % 3 % G r a f fi t t i 39 % 37 % -1 % Vold 35 % 37 % 2 % Tilråb på gaden 34 % 33 % -1 % Salg af hash 38 % 29 % -9 % Trusler 28 % 28 % -1 % Tyveri fra bil 29 % 26 % -3 % Salg af narkotika 36 % 25 % -10 % Narkogener 25 % 24 % 0 % Biltyveri 30 % 24 % -6 % 2016 Ændring Tyveri 17 % 20 % 2 % Chikane 12 % 12 % 0 % Hærværk på egen ejendom 13 % 12 % -2 % Indbrud 8 % 11 % 2 % Trusler 6 % 8 % 2 % Røveri 4 % 5 % 1 % Salg af hash 6 % 4 % -2 % Salg af narkotika 1 % 3 % 2 % Vold 5 % 3 % -2 % Note: Ændringen i procentpoint er baseret på en afrunding af tal med decimaler og derfor kan der enkelte steder være uoverensstemmelse mellem procentsatserne i og 2016, og ændringen i procentpoint. Note: Ændringen i procentpoint er baseret på en afrunding af tal med decimaler og derfor kan der enkelte steder være uoverensstemmelse mellem procentsatserne i og 2016, og ændringen i procentpoint. KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 27

28 BISPEBJERG Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Særlige steder, der opleves som utrygge Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i Bispebjerg, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 39 % angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på gaden (19 %) og på stationer og stoppesteder (15 %). Begge steder er højere for Bispebjerg end gennemsnittet for København. FIGUR 5 FIGUR Indbrud Røveri Salg af hash Salg af narko Trusler Tyveri Vold Utryg i bolig Utryg på gaden Utryg på stier Utryg på pladser og torve Utryg i opgange Utryg i grønne områder, parker, legeplads Utryg på stationer og ved stoppesteder Utryg andre steder Udsat Bekymret Bispebjerg KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 28

29 BISPEBJERG Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet (-) I blev der på Bispebjerg anmeldt 2035 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 38 anmeldelser pr indbyggere, hvilket udgør et fald siden, hvor niveauet var 48 anmeldelser pr indbyggere. I hele København var der i 72,5 anmeldelser pr indbyggere. Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (-) Niveauet for anmeldelser på Bispebjerg er for alle kriminalitetstyper i lavere eller på niveau end gennemsnittet i København. Lommetyveri er i som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminalitet, og er fastholdt på niveau med med 9 anmeldte lommetyverier pr indbyggere. Siden er antallet af anmeldelser for de opgjorte kriminalitetstyper enten fastholdt på niveau eller faldet. Dog er antallet af voldsanmeldelser steget fra 2 anmeldelser pr indbyggere i til 3 anmeldelser i. FIGUR 7 - ANTAL ANMELDELSER PR INDBYGGERE FIGUR 8 - ANTAL ANMELDELSER PR INDBYGGERE , Bispebjerg Indbrud i privat beboelse Røveri mod pengeinstitut, forretning, tankstation Røveri mod person (gaderøverier) Tyveri fra borgerne (lommetyveri) Tyveri fra personbil Vold Våbenlov Kilde: Rigspolitiet Kilde: Rigspolitiet KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 29

30 BISPEBJERG Særlige utryghedsskabende begivenheder det seneste år 44 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænker mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Bispebjerg er: Kriminelle hændelser generelt (23 %), personlige oplevelser (21 %) og voldtægtsmanden på Nørrebro (13 %). Det har været muligt at give flere svar. FIGUR Terror, København Terror, generelt Hændelser, lokalområde Personlige oplevelser Hændelser, generelt Utryghedsskabende Ændring i grupperinger personlige forhold Voldtægtsmanden fra nørrebro Mediebilledet Bispebjerg KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 30

31 BRØNSHØJ-HUSUM Tryghed Der er sket en positiv udvikling i den oplevede tryghed i Brønshøj-Husum, idet der er sket et fald fra (15 %) til 2016 (9 %) i andelen af utrygge, herunder et lille fald fra (10 %) til Andel af utrygge københavnere i Brønshøj-Husum er i 2016 højere end gennemsnittet for hele København. Ift. trygheden i aften og nattetimerne er der sket en negativ udvikling i andelen af utrygge fra (24 %) til 2016 (27 %). Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne er dog faldet siden (28 %) til 2016 (27 %). Andel en af utrygge i aften- og nattetimerne i Brønshøj-Husum er i 2016 højere end gennemsnittet for hele byen. Tyveri, hærværk på egen ejendom og indbrud er de forhold, flest københavnere bosat i Brønshøj-Husum angiver, at de har været udsat for de seneste 12 måneder. I 2016 var flest københavnere bosat i Brønshøj-Husum bekymrede for indbrud (61 %), forsøg på indbrud (59 %) og cykeltyveri (52 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Kriminalitet I blev der i Brønshøj-Husum anmeldt 1401 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 32 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er færre end i -. I hele København var der i 72,5 anmeldelser pr indbyggere. Indbrud (8 pr indbyggere) og lommetyveri (5 pr indbyggere) er de typer borgervendt kriminalitet, der i oftest blev anmeldt. Antallet af anmeldte indbrud er mere end halveret siden, men er i dobbelt så højt som gennemsnittet for hele København. Siden er antallet af anmeldelser for de opgjorte kriminalitetstyper enten fastholdt på niveau eller faldet. Dog er der anmeldt 1 gaderøveri pr indbyggere i mod 0,5 i. Se Figur 1-9 for yderligere information 43 % i Brønshøj-Husum angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på stier (15 %) og på grønne områder/parker/legepladser (14 %). Begge steder er højere end gennemsnittet for København. 42 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der påvirket dem til at tænke mere over hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Brønshøj-Husum er: Kriminelle hændelser generelt (25 %), personlige oplevelser (16 %) og terror generelt (15 %).

32 BRØNSHØJ-HUSUM Andel utrygge på Brønshøj-Husum, Andel utrygge i aften og nattetimerne, Positiv udvikling: Fald fra (15 %) til 2016 (9 %), herunder et lille fald fra (10 %). Andel af utrygge københavnere i Brønshøj-Husum er i 2016 højere end gennemsnittet for hele byen. Negativ udvikling: Der har været et fald fra (28 %) til 2016 (27 %), dog har der været en stigning i andelen af utrygge i aften og nattetimerne fra (24 %). Andel af utrygge i aften og nattetimerne i Brønshøj-Husum er i 2016 højere end gennemsnittet for hele byen. FIGUR 1 FIGUR % % 1 19% 6% Brønshøj-Husum Brønshøj-Husum KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 32

33 BRØNSHØJ-HUSUM Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener, Københavnere bosat i Brønshøj-Husum er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2016 var flest københavnere bosat i Brønshøj-Husum bekymrede for indbrud (61 %), forsøg på indbrud (59 %) og cykeltyveri (52 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet udsat for de seneste 12 måneder Vi har spurgt københavnerne bosat i Brønshøj-Husum, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Tyveri, hærværk på egen ejendom og indbrud er de forhold, flest københavnere bosat i Brønshøj-Husum har været udsat for. Udviklingen fra har generelt været stigende, hvor den største stigning i udsathed er hærværk på egen ejendom, som er steget 7 procentpoint. FIGUR 3 FIGUR Ændring Indbrud 64 % 61 % -3 % Forsøg på indbrud 62 % 59 % -3 % Cykeltyveri 52 % 52 % 0 % Hærværk 44 % 48 % 4 % Ballade på gaden 38 % 47 % 8 % Generet af grupper 44 % 46 % 2 % Tyveri 43 % 46 % 3 % Støjgener i øvrigt 35 % 36 % 2 % Støj fra naboer 35 % 36 % 1 % Røveri 44 % 35 % -9 % Vold 35 % 33 % -2 % Tilråb på gaden 29 % 30 % 2 % G r a f fi t t i 29 % 30 % 0 % Misbrugere 31 % 29 % -2 % Tyveri fra bil 35 % 27 % -8 % Biltyveri 28 % 26 % -2 % Salg af hash 22 % 26 % 5 % Trusler 28 % 25 % -3 % Salg af narkotika 21 % 24 % 3 % Narkogener 17 % 19 % 2 % 2016 Ændring Tyveri 11 % 15 % 4 % Hærværk på egen ejendom 7 % 14 % 7 % Indbrud 11 % 11 % 0 % Chikane 10 % 9 % -1 % Trusler 7 % 8 % 2 % Vold 3 % 5 % 2 % Røveri 2 % 4 % 2 % Salg af hash 5 % 2 % -3 % Salg af narkotika 2 % 1 % -1 % Note: Ændringen i procentpoint er baseret på en afrunding af tal med decimaler og derfor kan der enkelte steder være uoverensstemmelse mellem procentsatserne i og 2016, og ændringen i procentpoint. Note: Ændringen i procentpoint er baseret på en afrunding af tal med decimaler og derfor kan der enkelte steder være uoverensstemmelse mellem procentsatserne i og 2016, og ændringen i procentpoint. KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 33

34 BRØNSHØJ-HUSUM Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Særlige steder, der opleves som utrygge Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i Brønshøj-Husum, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 43 % i Brønshøj-Husum angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på stier (15 %) og på grønne områder/parker/legepladser (14 %). Begge steder er højere end gennemsnittet for København. FIGUR 5 FIGUR Indbrud Røveri Salg af hash Salg af narko Trusler Tyveri Vold Utryg i bolig Utryg på gaden Utryg på stier Utryg på pladser og torve Utryg i opgange Utryg i grønne områder, parker, legeplads Utryg på stationer og ved stoppesteder Utryg andre steder Udsat Bekymret Brønshøj-Husum KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 34

35 BRØNSHØJ-HUSUM Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet (-) I blev der i Brønshøj-Husum anmeldt 1401 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 32 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er færre end i -. I hele København var der i 72,5 anmeldelser pr indbyggere. Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (-) Indbrud (8 pr indbyggere) og lommetyveri (5 pr indbyggere) er de typer borgervendt kriminalitet, der i oftest blev anmeldt. Antallet af anmeldte indbrud er mere end halveret siden, men er i dobbelt så højt som gennemsnittet for hele København. Siden er antallet af anmeldelser for de opgjorte kriminalitetstyper enten fastholdt på niveau eller faldet. Dog er der anmeldt 1 gaderøveri pr indbyggere i mod 0,5 i. FIGUR 7 - ANTAL ANMELDELSER PR INDBYGGERE FIGUR 8 - ANTAL ANMELDELSER PR INDBYGGERE , Brønshøj-Husum Indbrud i privat beboelse Røveri mod pengeinstitut, forretning, tankstation Røveri mod person (gaderøverier) Tyveri fra borgerne (lommetyveri) Tyveri fra personbil Vold Våbenlov Kilde: Rigspolitiet Kilde: Rigspolitiet KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 35

36 BRØNSHØJ-HUSUM Særlige utryghedsskabende begivenheder det seneste år 42 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der påvirket dem til at tænke mere over hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Brønshøj-Husum er: Hændelser generelt (25 %), Personlige oplevelser (16 %) og Terror generelt (15 %). Det har været muligt at give flere svar. FIGUR Terror, København Terror, generelt Hændelser, lokalområde Personlige oplevelser Hændelser, generelt Utryghedsskabende Ændring i grupperinger personlige forhold Voldtægtsmanden fra nørrebro Mediebilledet Brønshøj-Husum KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2016 SIDE 36

37 CHRISTIANSHAVN Tryghed På Christianshavn er der sket en positiv udvikling i den oplevede tryghed, idet der er sket et fald i andelen af utrygge fra (12 %) til 2016 (7 %). Andelen af utrygge borgere i bydelen er i 2016 på niveau med og er i 2016 lidt højere end gennemsnittet for hele byen. Ift. andelen af utrygge i aften- og nattetimerne er der også sket en positiv udvikling: Der har været et fald fra (20 %) til 2016 (16 %), herunder et markant fald fra (23 %) til 2016 (16 %). Andel af utrygge i aften og nattetimerne i Christianshavn er i 2016 lavere end gennemsnittet for hele København. Tyveri, hærværk på egen ejendom og salg af hash er de forhold, flest københavnere bosat på Christianshavn angiver at de har været udsat for de seneste 12 måneder. I 2016 var flest københavnere bosat på Christianshavn bekymrede for cykeltyveri (64 %), støjgener i øvrigt (58 %) og hærværk (56 %). 39 % på Christianshavn angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på stier (14 %) og på gaden (14 %). Begge steder er højere end gennemsnittet for København. 45 % har oplevet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Christianshavn er: Kriminelle hændelser generelt (20 %), Terror generelt (19 %) og Personlige oplevelser (16 %). Det har været muligt, at give flere svar. Kriminalitet I blev der i Christianshavn anmeldt 748 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 62 anmeldelser pr indbyggere. Niveauet er dermed faldet siden, hvor der var 78 anmeldelser pr indbyggere, dog forsat højere end niveauet i, hvor der blev anmeldt 39 anmeldelser pr indbyggere. I hele København var der i 72,5 anmeldelser pr indbyggere. Christianshavn er dog den bydel, der har det laveste anmeldelsestal. For Christianshavn er lommetyveri og overtrædelse af våbenloven de hyppigst forekommende kriminalitetstyper. Antallet af anmeldelser for lommetyveri er næsten tredobbelt siden, på trods af et større fald mellem og. Antallet af anmeldte lommetyverier er fastholdt på -nivauet med 28 anmeldte lommetyverier pr indbyggere. I er der flere anmeldelser for overtrædelse af våbenloven (10 pr indbyggere) end gennemsnittet for hele København (3 pr indbyggere). For samtlige øvrige opgjorte kriminalitetstyper ligger Christianshavn enten på niveau med eller under københavnergennemsnittet. Se Figur 1-9 for yderligere information

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord)

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Til ØU Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at Økonomiudvalget

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Politiets Tryghedsindeks

Politiets Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks En måling af trygheden i Danmark, i de 12 politikredse, i de fem største byer og i 34 særligt udsatte boligområder. RIGSPOLITIET November 2013 Politiets Tryghedsindeks - En måling

Læs mere

Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen

Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til ØU Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen Borgerrepræsentationen

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 INDHOLD Anmeldelser og sigtelser 2016 - antal og sigtelsesprocent Anmeldelser og sigtelser 2015 - antal og sigtelsesprocent Sagsbehandlingstider 2016

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

København skal lyse op og blive mere tryg

København skal lyse op og blive mere tryg 11/06 201, 20:1 København skal lyse op og blive mere tryg Københavnerne har talt. De vil have mere lys i gaden og på den måde gøre byen mere tryg at færdes i. Et projekt som Københavns Kommune nu har igangsat.

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet.

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. MINDRE KRIMINALITET København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi! Og det

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt Bilag 2. - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Indhold Tabel 1. Samlet oversigt... 2 Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur...

Læs mere

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016 Kriminalitet og tryghed i Eriksminde Maj 2016 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen er første trin i det indbrudsforebyggende projekt, som Eriksminde i perioden 2016-2018 gennemfører i samarbejde

Læs mere

SBi 2004:02. Kriminalitet, tryghed og indsatser i de syv første kvarterløftområder

SBi 2004:02. Kriminalitet, tryghed og indsatser i de syv første kvarterløftområder SBi 2004:02 Kriminalitet, tryghed og indsatser i de syv første kvarterløftområder Kriminalitet, tryghed og indsatser i de syv første kvarterløftområder Helle Nørgaard Thorkild Ærø SBi 2004:02 Statens

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Bilag 1 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 16. marts 2017 Tryg i Aarhus Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker.

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Integrationsservice NOTAT Dato: 17-04-2008 Sagsnr.: 2008-12825 Dok.nr.: 2008-205918 Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Forord

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus.

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus. Til Til Magistraten Drøftelse Side 1 af 6 Tryg i Aarhus Udkast til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er det,

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Tryg i Aarhus Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar 2017 Baggrund 1/2 I forlig om budgettet for 2017-2020 er der afsat midler til at styrke borgerens tryghed. Forligsteksten

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Tryghedsindeksscore

Tryghedsindeksscore Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2014 Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Kontaktpersonordningen

Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen En styrkelse af det sociale liv i boligområderne bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Er der sociale problemer i dit boligområde? Som ejendomsfunktionær eller beboer ved

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere