Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0"

Transkript

1 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

2 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Overgang til Udbetaling Danmark Det er i økonomiaftalen for kommunernes økonomi fra juni 2014 mellem KL og regeringen aftalt, at administrationen af efterlevelseshjælp overdrages til Udbetaling Danmark pr 1. maj 2015, således at Udbetaling Danmark fremadrettet overtager myndighedsansvaret for området. Udformningen af de administrative processer forbundet med ansvarsområdet er blevet til på en række workshops afholdt i august 2014 med deltagelse fra kommunale repræsentanter, KL, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold og ATP. Opgaveoverdragelsen skal indarbejdes i et samlet lovforslag med overflytning af flere ydelsesområder til Udbetaling Danmark. Dette forventes fremsat af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold i samarbejde med de berørte ressortministerier i lovpakke til februar Efterlevelseshjælp udbetales efter lov om aktiv socialpolitik som et engangsbeløb til efterladte, der har været samlevende med afdøde mindst tre år forud for dødsfaldet samt overholder visse indkomstmæssige begrænsninger og ikke har ret til efterlevelsespension. Efterlevelseshjælp kan desuden i visse tilfælde udbetales som lån, der indefryses i ejerboligen efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatter til pensionister, delpensionister, efterlønsmodtagere eller personer, som har nået folkepensionsalderen. Kommunerne har i dag vejledningspligt om muligheden for efterlevelseshjælp overfor efterlevende. Kommunerne Vejledning til efterladte, for hvem ret til efterlevelseshjælp vurderes mulig Helhedsorienteret vejledning Støtte til borgere med særlige behov, herunder borgere, der ikke er digitalt parate Udbetaling Danmark Ydelsesvejledning og sagsspecifik rådgivning Behandling af ansøgninger Tilkendelse og kontrol Udbetaling Udbetaling Danmarks ansvarsområder er nærmere beskrevet på de følgende sider. 1

3 - Baggrund og forudsætninger (1/2) Udbetaling Danmark ydelsesområdet vil følge de nuværende overordnede processer og arbejdsgange, som allerede er etableret i Udbetaling Danmark. Således vil området blive omfattet af de nuværende lovgivningsmæssige rammer, der er gældende for Udbetaling Danmark. Disse er reguleret i Udbetaling Danmark-loven og lov om ændring af forskellige love som følge af etablering af Udbetaling Danmark. Det drejer sig bl.a. om håndtering af vejledning, dataudveksling, kontrol, arkivering, overgang af fordringer mv. Borgere med særlige behov skal fortsat kunne hjælpes i kommunerne, som også kan bistå med decideret vejledning om efterlevelseshjælp dog kun på overordnet niveau (borger.dk-niveau) samt med udfyldelse af ansøgninger. Selve sagsbehandlingen vil varetages af Udbetaling Danmark. Udveksling af oplysninger efter Udbetaling Danmark-lovens 6-7 og 9 gælder der en videregivelsespligt for hhv. kommunerne og Udbetaling Danmark. Videregivelse kan ske, uden at borgeren forinden har meddelt samtykke hertil. Pligten forudsætter, at videregivelsen er nødvendig for den modtagende myndighed. Derudover er der i den daglige drift behov for at udveksle oplysninger i konkrete sager på tværs af kommunerne og Udbetaling Danmark. Kommunerne har dels adgang til oplysninger om hvilke ydelser, der udbetales fra UDK via opslag i KMD sag, dels kan kommunerne efter samtykke indhente oplysninger telefonisk via kviklinjen. På samme måde kan Udbetaling Danmark i en konkret sag have behov for at indhente oplysninger om en borger i en given kommunen og se hvilke ydelser, der udbetales fra kommunen via opslag i KMD. Kviklinje kviklinjen er en supportlinje (elektronisk og telefonisk via specielt dedikeret kommunikationslinje) mellem Udbetaling Danmark og kommunale medarbejdere. Vejledning Udbetaling Danmark vejleder efterlevende om retten til efterlevelseshjælp i de tilfælde, hvor Udbetaling Danmark bliver bekendt med et dødsfald, og Udbetaling Danmark har kendskab til, at der er en samlevende ægtefælle eller samlever, fx i forbindelse med spørgsmål fra den efterladte om begravelseshjælp eller andre ydelser i Udbetaling Danmark i forbindelse med en samlevers eller ægtefælles dødsfald. Kommunen skal ligeledes vejlede borgeren om retten til efterlevelseshjælp i de situationer, hvor en efterladt søger om helhedsorienteret vejledning efter 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 2

4 - Baggrund og forudsætninger (2/2) Helhedsorienteret kontrol kan efter Udbetaling Danmark-lovens 9-11 ske i samarbejde med kommunerne. Udbetaling Danmark kan fx bede kommunerne om at oplyse en sag i de særlige tilfælde, hvor der mistanke om snyd. Processen er beskrevet yderligere i særskilt samarbejdsproces, og er derfor ikke behandlet yderligere i dette oplæg. Finansiering staten og kommunerne deler i dag finansieringen af efterlevelseshjælp, således at Staten ved statslig refusion dækker 50 pct. af de kommunale udgifter forbundet med ydelsen. Volumen det forventes, at det årlige antal ansøgninger vil ligge mellem , og at den årlige udbetaling vil ligge i omegnen af DKK 3 mio.* Overgangsbestemmelser skal fastlægges nærmere. Det forventes, at ydelsesområdet overgår i sin helhed pr 1. maj 2015, således at Ansøgninger indgivet efter 1. maj 2015 skal indgives til Udbetaling Danmark Kommunerne pr 1. maj 2015 overdrager verserende sager på området. Det forventes endvidere at kommunerne fortsætter deres sagsbehandling op til overgangen således, at alene sager, der ikke er endeligt afgjorte ved udgangen af april 2015, sendes til Udbetaling Danmark. Det skal afklares med it-leverandøren (KMD), hvornår der vil ske konvertering af it-understøttelsen, således at kommunerne må indstille deres sagsbehandling. Det skal endvidere aftales, hvordan kommunerne skal overlevere "åbne" sager til Udbetaling Danmark ved myndighedsoverdragelsen. Der udsendes konkret vejledning omkring det praktiske forløb i forhold til kommunernes oversendelse af uafsluttede sager. *Jf. Quarts og co. rapport af 27. feb

5 - Udkast til overordnet proces Kommune UDK Borger Generel vejledning Vejledning ved dødsfald Ansøgning Kontrol tilkendelse Modtagelse Skat Udbetaling 4

6 Vejledning ved dødsfald Vejledning ved dødsfald ansvarsområder og proces Kommune Udbetaling Danmark Bemærkninger Kommunen skal l vejlede borgeren om retten til efterlevelseshjælp i de situationer, hvor en efterladt søger om helhedsorienteret vejledning efter 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Således skal kommunen sikre: Henvisning til Udbetaling Danmark for ydelsesvejledning eller sagsspecifik rådgivning Håndterer ydelsesvejledning samt sagsspecifik rådgivning, herunder: Borgerhenvendelser elektronisk og telefonisk Henvendelser fra kommunen angående borgere med særlige behov mv. gennem den hertil opsatte kviklinje Øvrige henvendelser fra eksterne interessenter Udbetaling Danmark vejleder efterlevende om retten til efterlevelseshjælp i de tilfælde, hvor Udbetaling Danmark bliver bekendt med et dødsfald, og Udbetaling Danmark har kendskab til, at der er en samlevende ægtefælle eller samlever, fx i forbindelse med spørgsmål fra den efterladte om begravelseshjælp eller andre ydelser i Udbetaling Danmark i forbindelse med en samlevers eller ægtefælles dødsfald. Støtte til borgere med særlige behov, herunder borgere, der ikke er digitalt parate Vedligeholdelse af vejledning på borger.dk, således at denne til enhver tid er i overensstemmelse med gældende regler og love på området 5

7 Ansøgning Ansøgning ansvarsområder og proces Kommune Udbetaling Danmark Bemærkninger Helhedsorienteret vejledning, herunder Henvisning til Udbetaling Danmark for ydelsesvejledning eller sagsspecifik rådgivning Støtte til borgere med særlige behov, herunder borgere, der ikke er digitalt parate Udvikler, vedligeholder og håndterer ansøgningsproces og blanket gennem borger.dk Vejleder i ansøgningsprocessen Foretager ved ansøgning screening af ansøgeres indkomst- og formueforhold baseret på den umiddelbart tilgængelige dokumentation 6

8 Kontrol - tilkendelse Kontrol og tilkendelse ansvar og proces Kommune Udbetaling Danmark Bemærkninger Helhedsorienteret vejledning, herunder Henvisning til Udbetaling Danmark for ydelsesvejledning eller sagsspecifik rådgivning Støtte til borgere med særlige behov, herunder borgere, der ikke er digitalt parate Indhenter relevante dokumenter til beregning af indkomst- og formueforhold Beregner beløb til udbetaling på baggrund af relevante oplysninger og dokumentation Kontrollerer samlivsforhold Vejleder borgere om muligheden for at få efterlevelseshjælp udbetalt som lån efter reglerne om lån til betaling af ejendomsskatter Kontrollerer selvstændiges indkomst vha. oplysninger fra borger sammenholdt med seneste årsopgørelse Afsender afgørelsesbrev til borger med beregningsgrundlag Følgende forventes anvendt til kontrol af ansøgers indkomst- og formueforhold: R75 P-data/Grunddata E-indkomst Skifteretsdokumentation Der er lovmæssig mulighed for acconto-udbetaling, hvis der opstår en situation, hvor grundlaget først kan fastlægges længe efter ansøgningen, og hvor der med rimelig kan forventes en tilkendelse. Dette understøttes af Udbetaling Danmark, men vil ikke blive beskrevet nærmere. 7

9 Udbetaling Udbetaling ansvar og proces Kommune Udbetaling Danmark Bemærkninger Helhedsorienteret vejledning, herunder Henvisning til Udbetaling Danmark for ydelsesvejledning eller sagsspecifik rådgivning Støtte til borgere med særlige behov, herunder borgere, der ikke er digitalt parate Udbetaler efterlevelseshjælp til borgerens Nemkonto Beregner og indberetter skat Arkiverer sagen, herunder beregningsgrundlag og relevant dokumentation herfor samt bevillingsbrev 8

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04.

Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04. Executive summary Udbetaling Danmark (UBD) blev oprettet i 2010 og har ansvaret for udbetaling af og kontrol med en række offentlige ydelser. I lov om Udbetaling Danmark er UBD blevet givet omfattende

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune

Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune - Anbefalinger til en styrkelse af kontrolområdet Udarbejdet i forbindelse med projekt styrkelse af den borgerrettede kontrol

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere