Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005"

Transkript

1 Pressemeddelelse nr januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet et rekordstort udlån til glæde for mange danskere. Der blev ydet realkreditlån for næsten 750 mia. kr., hvilket svarer til op imod halvdelen af det danske bruttonationalprodukt. Udlånet har i 2005 været ligeligt fordelt mellem fastforrentede lån og rentetilpasningslån med hver 50 pct. Den reelle tilvækst i udlånet nettoudlånet udgjorde 160 mia. kr. i 2005, hvilket også er rekord. Det lave renteniveau har sammen med indkomstudviklingen og prisudviklingen på ejendomsmarkedet været væsentlige årsager til låntagernes efterspørgsel efter billig og effektiv finansiering hos realkreditinstitutterne i I 4. kvartal 2005 ydede realkreditinstitutterne lån for 187 mia. kr., hvilket svarer til niveauet for de tre foregående kvartaler. Nettoudlånet (bruttoudlånet korrigeret for indfrielser og afdrag) udgjorde 37 mia. kr. i 4. kvartal 2005 og var dermed 8-10 mia. kr. lavere end i de to foregående kvartaler, men på samme niveau som i 1. kvartal Realkreditinstitutternes nye produkter variabelt forrentede lån med renteloft og afdragsfrie lån er fortsat populære. Lån med renteloft udgør nu med ca. 235 mia. kr. ca. 30 pct. af det samlede udlån for rentetilpasningslån til alle ejendomskategorier. Ved udgangen af 4. kvartal 2005 udgjorde afdragsfrie realkreditlån 32 pct. af den samlede udlånsmasse for ejerboliger og fritidshuse. Mange husholdninger har valgt at gøre brug af den fleksibilitet, som de afdragsfrie lån tilbyder, og dermed bl.a. muligheden for at optimere husholdningens samlede økonomiske og finansielle vilkår. Stort realkreditudlån bruttoudlån på 748 mia. kr. i 2005 Realkreditinstitutternes bruttoudlån udgjorde 748 mia. kr. i 2005, hvilket er markant højere end de foregående år, jf. tabel 1. Der har været tale om et konstant højt udlån i alle årets fire kvartaler, jf. tabel 2. Hovedårsagerne til det høje udlån er bl.a. det fortsat meget lave renteniveau (link til Realkreditrådets byggerente), de generelt gunstige samfundsøkonomiske forhold og nye lånemuligheder. Mange indfrielser og rekordstort nettoudlån på 161 mia. kr. i 2005 Låntagerne foretager i stort omfang aktiv gældspleje som følge af den fortsat lave rente. Således var omfanget af indfrielser 542 mia. kr. svarende til, at mere end hvert 3. realkreditlån er blevet omlagt i Nettoudlånet, der er bruttoudlånet fratrukket indfrielser og afdrag og dermed viser den faktiske vækst i udlånet, udgjorde 161 mia. kr. i Det er rekord og svarer til, at den samlede udlånsmasse er blevet udvidet med 10 pct. i Det er den højeste stigning i mange år, jf. tabel 1.

2 Fortsat stor udlånsaktivitet i årets sidste kvartal Årets sidste kvartal var i lighed med de foregående kvartaler præget af høj udlånsaktivitet. Bruttoudlånet i 4. kvartal 2005 var med 187 mia. kr. på niveau med de foregående tre kvartaler, mens nettoudlånet udgjorde 37 mia. kr. i 4. kvartal For nettoudlånet er der tale om et niveau, der er 8-10 mia. kr. lavere end de to foregående kvartaler, men på niveau med 1. kvartal 2005, jf. tabel 2. For både brutto- og nettoudlånet har der for alle kvartaler i 2005 været tale om højere niveauer end i nogen kvartaler i de foregående år, jf. figur 1. Fastforrentede lån og rentetilpasningslån lige populære i 2005 Realkreditinstitutternes bruttoudlån fordelt på lånetyper har varieret en del over de seneste år, jf. figur 2. Variationerne skyldes bl.a. det aktuelle renteniveau på tidspunktet for låneoptagelsen samt forskellen mellem den korte og den lange rente. I 2005 har fastforrentede lån og rentetilpasningslån været lige populære med hver ca. 50 pct. Der har dog været variationer henover året, hvor fastforrentede lån i både 2. og 3. kvartal udgjorde mere end 60 pct., mens rentetilpasningslån i sidste kvartal udgjorde 62 pct. For rentetilpasningslånene har andelen af variabelt forrentede lån med renteloft endvidere været stigende med et samlet udlån på 235 mia. kr. primo 2006 til alle ejendomskategorier. Afdragsfrie lån udgør 32 pct. af udlånet til ejerboliger og fritidshuse Realkreditrådets opgørelse over omfanget af afdragsfrie lån viser, at der ikke blev betalt afdrag på 32 pct. af den samlede udlånsmasse til ejerboliger og fritidshuse ved udgangen af Dette svarer til 320 mia. kr. ud af en samlet udlånsmasse til ejerboliger og fritidshuse på mia. kr., jf. tabel 5. Det er især de fastforrentede afdragsfrie lån, der har været efterspørgsel efter i Den udestående lånemasse er steget fra 18 mia. kr. ultimo 2004 til 120 mia. kr. ultimo Afdragsfrie rentetilpasningslån udgør med 200 mia. kr. ultimo 2005 dog stadig den største andel af de afdragsfrie lån. Mange husholdninger har således valgt at udnytte den fleksibilitet, som de afdragsfrie lån tilbyder, bl.a. med henblik på at kunne optimere en husholdnings samlede økonomiske og finansielle situation. Yderligere oplysninger kan fås hos: o o Direktør Torben Gjede, Realkreditrådet telefon

3 Tabel 1. Realkreditinstitutternes årlige udlån fordelt på ejendomskategorier 19. januar 2006 Mia. kr Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Nettoudlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån Bolig støttet byggeri 14,3 0,9 8,7-0,8 12,7 1,6 12,5 1,9 16,1-0,9 privat udlejning 20,0 6,7 23,7 9,5 35,9 12,5 34,0 15,4 67,2 21,4 ejerboliger og fritidshuse 215,4 48,5 219,4 54,8 341,9 59,1 299,4 55,1 494,9 112,0 Landbrug mv. 46,3 9,0 44,0 13,8 58,5 11,3 47,1 10,7 81,8 10,2 Industri og håndværk mv. 10,0 1,7 7,6 0,1 16,0 3,3 8,0 0,1 13,2 2,1 Kontor og forretning 23,6 5,0 24,4 6,9 40,0 6,9 32,0 7,6 62,1 12,1 Andre ejendomme 1) 5,0 2,4 4,2 0,8 6,8 0,6 4,5 0,8 12,9 5,0 Bruttoudlån i alt 334,6 331,9 511,8 437,4 748,3 Indfrielser 2) -223,3-206,1-373,4-311,6-542,7 Ordinære afdrag 3) -37,1-40,7-43,2-42,3-43,6 Nettoudlån 4) 74,2 85,1 95,2 91,6 161,9 1) Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål samt ubebyggede grunde. 2) Omfatter overførsler, ekstraordinære indfrielser samt ikke-placerbare indfrielser. 3) Afdrag, der i henhold til amortiseringen af lånet skal betales. 4) Nettoudlånet er udtryk for væksten i udestående realkreditlån.

4 Tabel 2. Realkreditinstitutternes udlån pr. kvartal fordelt på ejendomskategorier 19. januar 2006 Mia. kr. 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2005 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Nettoudlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån Bolig støttet byggeri 3,4-0,5 3,1 1,4 5,6-1,5 3,5 0,7 3,8-1,5 privat udlejning 11,0 4,4 15,2 4,5 17,8 6,2 15,2 5,3 19,1 5,4 ejerboliger og fritidshuse 83,3 7,5 122,2 20,8 122,3 30,6 126,2 32,7 124,2 27,8 Landbrug mv. 14,3 2,3 20,0 2,2 25,4 5,0 19,8 3,0 16,6 0,0 Industri og håndværk mv. 1,9-0,5 3,5-0,3 3,0-0,4 2,7 0,4 4,0 2,4 Kontor og forretning 9,8 2,0 20,0 5,9 13,7 3,4 12,5 3,3 16,0-0,6 Andre ejendomme 1) 1,2 0,2 2,9 0,1 3,4 0,8 2,8 0,8 3,8 3,3 Bruttoudlån i alt 125,1 186,8 191,3 182,8 187,4 Indfrielser 2) -97,4-143,6-134,6-127,8-136,7 Ordinære afdrag 3) -12,3-8,5-12,6 8,6-13,8 Nettoudlån 4) 15,4 34,7 44,1 46,3 36,8 1) Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål samt ubebyggede grunde. 2) Omfatter overførsler, ekstraordinære indfrielser samt ikke-placerbare indfrielser. 3) Afdrag, der i henhold til amortiseringen af lånet skal betales. 4) Nettoudlånet er udtryk for væksten i udestående realkreditlån.

5 19. januar 2005 Tabel 3. Realkreditinstitutternes procentvise andel af bruttoudlånet fordelt på ejendomskategorier Procentvis andel Boligejendomme af bruttoudlånet Ejd. Til soc. Støttet byggeri Private udlejnings- Ejerboliger & Landbrug Industri og Kontor og kult. og under Bruttoudlån til beboelse ejendomme fritidshuse mv. håndværk mv. forretning v. formål 1) i alt BRFkredit 4. kvt ,4 15,4 7,1 0,4 3,4 16,5 20,8 8,3 1. kvt ,3 19,8 8,8 0,1 2,4 8,5 5,4 8,8 2. kvt ,0 22,7 8,1 0,3 10,4 17,6 3,2 9,5 3. kvt ,4 19,7 7,4 0,3 5,1 19,6 11,8 8,8 4. kvt ,9 18,8 8,1 0,1 6,0 10,3 16,4 9,2 DLR Kredit 4. kvt ,1 9,4 0,4 32,2 0,9 12,4 2,3 5,8 1. kvt ,1 9,4 0,4 27,3 1,8 9,0 0,3 4,9 2. kvt ,4 6,8 0,4 28,2 1,2 8,4 0,1 5,3 3. kvt ,8 8,1 0,4 31,7 1,3 9,5 0,3 5,1 4. kvt ,2 8,5 0,4 29,7 1,2 6,2 0,1 4,3 LR Realkredit 4. kvt ,0 0,2... 0,0 0,6 0,2 1. kvt ,1 0, ,3 0,2 2. kvt ,3 0, ,8 0,3 3. kvt ,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,3 4. kvt ,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 2,9 0,2 Nordea Kredit 4. kvt ,3 5,0 15,7 15,3 11,3 10,3 4,2 13,7 1. kvt ,7 5,1 14,4 13,9 13,5 6,8 4,2 12,5 2. kvt ,2 5,4 15,5 14,9 10,0 10,0 7,2 13,4 3. kvt ,5 7,8 20,2 16,2 5,2 7,9 3,7 17,1 4. kvt ,3 6,6 15,7 14,2 8,9 9,3 3,0 13,4 Nykredit 2) 4. kvt ,8 34,6 38,2 32,0 50,0 34,5 51,5 37,0 1. kvt ,8 32,1 50,2 42,8 55,6 41,9 50,1 47,0 2. kvt ,3 36,8 43,2 40,3 55,3 39,7 59,2 42,2 3. kvt ,8 32,7 42,0 35,6 61,2 35,0 46,2 40,4 4. kvt ,4 29,9 42,8 33,3 38,3 29,2 36,8 39,1 Realkredit 4. kvt ,4 35,4 38,6 20,1 34,3 26,4 20,6 34,9 Danmark 1. kvt ,0 33,1 26,2 15,9 26,6 33,8 33,7 26,6 2. kvt ,8 27,9 32,8 16,4 23,1 24,2 23,4 29,2 3. kvt ,8 31,3 29,9 16,2 27,2 28,0 28,5 28,3 4. kvt ,8 36,1 33,0 22,7 45,6 44,9 40,7 33,8 1) Denne kategori består af Ejendomme til sociale-, kulturelle- og undervisningsformål samt Ubebyggede grunde. 2) Indeholder udlånsdata fra Nykredit og Totalkredit.

6 Tabel 4. Realkreditinstitutters procentvise andel af obligationsrestgælden fordelt på ejendomskategorier, ultimo 19. januar 2005 Procentvis andel af obligationsrestgælden Boligejendomme Obligations- Ejd. Til soc. kult. Støttet byggeri Private udlejnings- Ejerboliger & Landbrug Industri og Kontor og og under v. restgæld til beboelse ejendomme fritidshuse mv. håndværk mv. forretning formål 1) i alt BRFkredit 4. kvt ,3 18,7 8,1 0,2 1,9 13,0 10,5 9,5 1. kvt ,1 18,8 7,9 0,2 2,0 12,8 10,5 9,4 2. kvt ,3 18,7 7,9 0,2 2,6 13,4 9,9 9,4 3. kvt ,3 18,9 7,8 0,2 2,8 13,7 10,2 9,4 4. kvt ,5 19,5 7,8 0,2 3,3 13,9 10,5 9,4 DLR Kredit 4. kvt ,1 4,9 0,4 30,5 0,2 7,0 0,3 4,6 1. kvt ,1 5,6 0,4 30,5 0,4 7,3 0,3 4,7 2. kvt ,2 6,0 0,4 30,6 0,5 7,8 0,3 4,8 3. kvt ,2 6,3 0,4 30,9 0,5 8,1 0,3 4,9 4. kvt ,2 6,5 0,4 30,9 0,7 8,3 0,3 4,9 FIH Realkredit 2) 4. kvt ,0.. 2,7 1,5 0,0 0,2 1. kvt ,0.. 2,2 1,1 0,0 0,1 2. kvt ,0.. 1,6 0,9 0,0 0,1 3. kvt ,0.. 1,4 0,7 0,0 0,1 4. kvt ,0.. 1,2 0,5 0,0 0,1 LR Realkredit 4. kvt ,5 0,5.. 0,0 0,1 4,7 0,4 1. kvt ,5 0,5.. 0,0 0,1 4,8 0,4 2. kvt ,7 0,4.. 0,0 0,1 4,5 0,4 3. kvt ,8 0,4.. 0,0 0,1 5,4 0,4 4. kvt ,9 0,3.. 0,0 0,1 5,7 0,4 Nordea Kredit 4. kvt ,1 4,0 14,5 10,7 5,3 5,2 2,6 10,5 1. kvt ,2 4,2 14,5 10,9 5,8 5,7 2,8 10,7 2. kvt ,2 4,3 14,6 11,2 6,2 6,3 3,2 10,9 3. kvt ,2 4,5 14,9 11,4 6,1 6,5 3,2 11,1 4. kvt ,2 4,9 14,9 11,8 6,9 6,9 3,5 11,3 Nykredit 3) 4. kvt ,8 39,2 41,1 42,2 50,9 38,7 41,8 40,6 1. kvt ,9 38,3 42,0 41,9 51,2 37,7 42,3 41,0 2. kvt ,7 38,2 42,4 41,1 50,6 36,8 43,8 41,0 3. kvt ,8 37,3 42,4 40,4 50,9 36,0 43,2 40,9 4. kvt ,8 36,8 42,3 39,3 50,0 35,1 42,7 40,5 Realkredit 4. kvt ,3 32,7 35,9 16,4 38,9 34,5 40,1 34,2 Danmark 1. kvt ,2 32,6 35,2 16,5 38,4 35,2 39,3 33,8 2. kvt ,0 32,4 34,7 16,9 38,4 34,8 38,5 33,4 3. kvt ,8 32,5 34,4 17,1 38,2 34,9 37,7 33,3 4. kvt ,5 32,1 34,6 17,8 37,9 35,1 37,2 33,4 Total obliga- 4. kvt ,2 118,5 881,4 173,3 42,9 105,0 23,4 1511,8 tionsrestgæld 1. kvt ,6 123,1 901,3 175,1 42,6 110,8 23,5 1544,9 i mia. kr. 2. kvt ,4 130,1 934,1 180,7 42,0 114,2 24,3 1592,8 3. kvt ,9 136,1 968,7 184,4 42,4 118,1 24,9 1642,4 4. kvt ,5 141,8 1004,6 186,7 41,1 121,6 25,1 1687,4 Anm.: Obligationsrestgælden er den nominelle mængde obligationer, der skal til for at indfri den nominelle restgæld på et realkreditlån. 1) Denne kategori består af Ejendomme til sociale-, kulturelle- og undervisningsformål samt Ubebyggede grunde. 2) FIH realkredit ophørte med at yde realkreditlån ) Indeholder udlånsdata fra Nykredit og Totalkredit

7 Tabel 5. Udestående lånemasse til ejerboliger fordelt på lånetyper og lån med afdragsfrihed 19. januar 2006 Mia.kr, ultimo 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2005 Ejerboliger og fritidshuse, i alt 884,2 892,0 934,9 968, ,5 Fastforrentede lån 1) 495,8 460,5 497,1 534,4 575,0 Rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån 388,4 431,5 439,4 434,3 429,5 -Heraf rentebindingsperiode op til og med 1 år 232,1 251,1 259,9 256,8 267,4 -Heraf rentebindingsperiode over 1 op til og med 5 år 153,2 157,5 150,9 145,4 123,3 -Heraf rentebindingsperiode over 5 op til og med 10 år 2,7 22,8 28,6 32,2 38,8 Heraf afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse, i alt 171,2 203,8 242,5 279,1 320,3 Fastforrentede lån 27,6 34,4 60,2 90,5 120,8 Rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån 143,6 169,3 182,3 188,6 199,6 -Heraf rentebindingsperiode op til og med 1 år 91,2 106,3 115,2 118,6 131,5 -Heraf rentebindingsperiode over 1 op til og med 5 år 51,4 55,1 56,0 58,0 51,7 -Heraf rentebindingsperiode over 5 op til og med 10 år 1,0 7,9 11,1 12,0 16,3 Anm. Udestående lånemasse afviger fra obligationsrestgælden, jf. tabel 4, idet kontantlån indgår med kontantrestgælden i den udestående lånemasse. 1) Inkl. ganske få indexlån.

8 Mia. kr. Figur 1. Realkreditinstitutternes brutto- og nettoudlån - 1. kvartal 1995 til 4. kvartal ,0 Bruttoudlån 200,0 Nettoudlån 150,0 100,0 50,0 0,0 1.kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt ,0

9 Figur 2. Realkreditinstitutternes bruttoudlån fordelt på lånetyper 1. kvartal 2000 til 4. kvartal 2005 pct. 100 Rentetilpasningslån 80 Fastforrentede lån kvt kvt kvt kvt kvt kvt.2005

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditudlånet 3.. kvartal 21 28. oktober 21 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 21 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2012

Realkreditudlånet 4. kvartal 2012 22. januar 2013 Realkreditudlånet 4. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,5 mia. kr. i 4. kvartal 2012 og udgør nu 2.456,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Realkreditten i tal 2002

Realkreditten i tal 2002 Realkreditten i tal 2002 ISSN 1396-111X Realkreditten i tal 2002 Realkreditten i tal 2002 ISSN 1396-111X Realkreditrådet Realkreditrådet blev oprettet den 3. marts 1972 og er brancheorganisation for realkreditinstitutter

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 26-09-2012 14:47 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2012 26. september 2012 Ingeniørforeningens Mødecenter VELKOMMEN DISPOSITION 1. KRISEN HVOR STÅR VI NU? 2. DANSK REALKREDIT 2011 STATUS 3. UDFORDRINGER - I DANMARK

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 40.881.241 2. Renteudgifter 37.151.538 A. Netto renteindtægter 3.729.703 3. Udbytte af aktier mv. 100.399

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) Udgivet af: Prisguiden er opdateret januar 2014 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag - BRF, Nordea, RD 30 år 3,50 98,86 Obligationslån

Læs mere

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) Udgivet af: Prisguiden er opdateret september 2013 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag - BRF, Nordea, RD 30 år 3,50 97,93 Obligationslån

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Side 1 af 20 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Ny og mere detaljeret

Ny og mere detaljeret Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye,

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Udgivet af Realkreditrådet Design og layout: Relevans

Udgivet af Realkreditrådet Design og layout: Relevans beretning 05 Udgivet af Realkreditrådet Design og layout: Relevans 3 Forord 4 Formandens udtalelse 6 Realkreditrådet 11 Realkreditaktivitet 2005 13 beretning 05 Kundeundersøgelse 14 Prisudviklingen på

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970

Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970 35 Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 97 Ulrik Knudsen og Michael Sand, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det danske obligationsmarked er ændret markant siden 97. Dengang

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Side 1 af 14 Indledning Investorrapporten har til hensigt at belyse de væsentligste forhold i relation til BRFkredits kapitalmæssige og risikomæssige eksponeringer.

Læs mere

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) Udgivet af: Prisguiden er opdateret april 2015 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag 30 år 2,00 98,00 obl. 400K BRF kredit Nordea

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Markedsudvikling 2013

Markedsudvikling 2013 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2013 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3

Læs mere

R E A L K R E D I T T E N I

R E A L K R E D I T T E N I REALKREDITTEN I 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMANDENS UDTALELSE 3 Nye produkter 3 Hvad bruges pengene til? 3 Stor interesse for realkreditlån 4 Effektivisering og produktudvikling 4 MARKEDSUDVIKLING 5 Ejerboligmarkedet

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

realkreditten 05 Formandens udtalelse Markedsudvikling Finansiel lovgivning Kapitaldækning og regnskab Forbrugerforhold Værdipapirmarkedet

realkreditten 05 Formandens udtalelse Markedsudvikling Finansiel lovgivning Kapitaldækning og regnskab Forbrugerforhold Værdipapirmarkedet realkreditten 05 realkreditten 05 Formandens udtalelse Markedsudvikling Ejerboligmarkedet 8 Realkreditinstitutternes udlån 12 Kundeundersøgelse 15 Obligationer 17 Regnskab og solvens 19 Finansiel lovgivning

Læs mere

06 N I 20 TE IT D E R K L A E R

06 N I 20 TE IT D E R K L A E R REALKREDITTEN I 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE REALKREDITRÅDET... 03 BESTYRELSE OG SEKRETARIAT... 04 FORMANDENS UDTALELSE... 05 MARKEDSUDVIKLING... 07 EJERBOLIGMARKEDET... 08 REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN...

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Lån med længere rentebinding vinder frem

Lån med længere rentebinding vinder frem P R E S S E M E D D E L E L S E Lån med længere rentebinding vinder frem I 1. kvartal 2012 blev der udbetalt fastforrentede lån til boligejerne for 44 mia. kr. Men i samme periode indfriede boligejerne

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Finansiering af Biogasinvesteringer. Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af Biogasinvesteringer. Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af Biogasinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Kommuners Låntagning Kommuner kan som udgangspunkt ikke lånefinansiere kommunens udgifter, alt skal skattefinansieres.

Læs mere

Travlhed venter ejendomsmæglerne

Travlhed venter ejendomsmæglerne NR. 2 APRIL 2016 Travlhed venter ejendomsmæglerne Flere danskere end længe er klar til at købe hus. De næste seks måneder tegner dermed til at blive en travl periode for ejendomsmæglere, flyttefolk og

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

Realkreditrådets årsmøde 2007

Realkreditrådets årsmøde 2007 Realkreditrådets årsmøde 2007 Velkommen Formand Sven A. Blomberg 1 Afdæmpet aktivitet i 2006 Bruttoudlånet faldt cirka 40 pct. Låneomlægninger på laveste niveau Realkreditinstitutternes udlån, 2005-2006

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere