Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk."

Transkript

1 KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver omsætningsaktiver salgspris mængde 11: REGNSKABSANALYSE 1

2 Egenkapital Fremmedkapital Resultat før renter Renter = Årets resultat Alt. A Alt. B Alt. C Beregning af: Afkastningsgrad 10 % 10 % 10 % Egenkapitalforrentning 20 % 10 % 5 % Gennemsnitlig gældsrente *) 5 % 10 % 12,5 % *) Gennemsnitlig gældsrente (gennemsnitlig rente af fremmedkapitalen ) udregnes som den samlede rente omkostning i procent af gælden. 2 SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

3 Analyse af rentabilitet 1. Beregn afkastningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og egenkapitalens forrentning. 2. Beskriv udviklingsretning og -hastighed i de enkelte nøgletal. 3. Beskriv udviklingsårsager og sammenhænge til andre nøgletal. 4. Beskriv niveau for afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning og sammenlign med alternative investeringsmuligheder. 5. Beskriv forholdet mellem afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning. 6. Konkluder på udviklingen. 11: REGNSKABSANALYSE 3

4 Analyse af indtjeningsevne 1. Beregn overskudsgrad, dækningsgrad/bruttofortjenesteprocent, indekstal og kapacitetsgrad. 2. Beskriv udviklingsretning og -hastighed i de enkelte nøgletal. 3. Beskriv udviklingsårsager og sammenhænge til andre nøgletal. 4. Sammenlign med tidligere år og/eller tilsvarende virksomheder. 5. Konkluder på udviklingen. 4 SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

5 Analyse af kapitaltilpasning: 1. Beregn aktivernes omsætningshastighed, varelagerets omsætningshastig hed, varedebitorernes omsætningshastighed og varekreditorernes omsætningshastighed. 2. Beregn eventuelt lagerdage, kreditdage og skylddage. 3. Beskriv udviklingsretning og -hastighed i de enkelte nøgletal. 4. Beskriv udviklingsårsager og sammenhænge til andre nøgletal. 5. Undersøg om en eventuel ændring i aktiver skyldes anlægsaktiver eller omsætningsaktiver. 6. Undersøg om en eventuel ændring i omsætning skyldes mængdeændring (ændring i afsætning) eller prisændring (ændring i salgspriser). 7. Konkludér på udviklingen. 11: REGNSKABSANALYSE 5

6 En finansieringsanalyse kan opstilles som vist nedenfor, hvor de viste beløb er tilfældigt valgte: Finansieringsanalyse Kapitalanskaffelse (finansiering) Selvfinansiering Fremmedfinansiering Langfristet gæld Kortfristet gæld I alt Kapitalanvendelse (pengebinding) Anlægsaktiver saktiver I alt På grundlag af resultatopgørelsen Indtjeningsbidrag Renter, netto 500 Privatforbrug = Selvfinansiering SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

7 På grundlag af balancen Egenkapital ultimo Egenkapital primo = Ændring i egenkapital Afskrivninger Hensat til eventualskat 600 Selvfinansiering : REGNSKABSANALYSE 7

8 Rentabilitet Nøgletal Udregning Definition Afkastningsgrad Resultat før renter 100 Aktiver kapital Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Egenkapitalens forrentning Resultat før renter 100 Aktiver Resultat efter renter 100 Egenkapital Forrentning af den samlede investerede Evne til at frembringe omsætning Evne til at tilpasse den samlede investerede kapital til omsætningen Forrentning af den investerede egenkapital 8 SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

9 Indtjeningsevne Nøgletal Udregning Definition Overskudsgrad Dækningsgrad omsætning Bruttofortjeneste i % Resultat før renter 100 Dækningsbidrag 100 Bru ttofortjeneste 100 Evne til at frembringe overskudsgivende omsætning Procentdel af til dækning af kapacitetsomkostninger, renter, ekstraordi nære poster og resultat. Procentdel af omsætning til dækning af øvrige variable omkostninger, kapacitetsomkostninger, renter, ekstraordinære po ster og resultat. Indekstal Kapacitetsgrad Årets tal 100 Basisårets tal Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Procentvis ændring i forhold til basisår. Indtjent DB pr. brugt kapacitetsomkostningskrone Evne til at modstå aktivitetsnedgang. 11: REGNSKABSANALYSE 9

10 Kapitaltilpasning Nøgletal Udregning Definition Aktivernes omsætningshastighed Aktiver Evne til at tilpasse den samlede investerede kapital til omsætningen. Varelagerets omsætningsvarelageret hastighed Vareforbrug Varelager ultimo Antal gange pr. periode (år) udskiftes. Varedebitorernes omsætnings hastighed Varesalg på kredit inkl. moms Varedebitorer ultimo Antal gange pr. periode (år) varedebitorerne udskiftes. Varekøb Vareforbrug + ultimolager primolager Købet af varer, når der tages hensyn til lagerforskydning. Varekreditorernes Varekøb på kredit inkl. moms omsætningshastighed Varekreditorer ultimo udskiftes. Antal gange pr. periode (år) varekreditorerne Lagerdage Kreditdage Skylddage 360 Varedebitorernes omsætningshastighed 360 Varekreditorernes omsætningshastighed 360 Varekreditorernes omsætningshastighed Antal dage varerne i gennemsnit ligger pålager. Antal dage kunderne i gennemsnit får kredit. Antal dage leverandørerne i gennemsnit yder kredit. 10 SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

11 Uddrag fra resultatopgørelser i hele tusinde kroner. 20x2 20x3 20x Variable omkostninger = Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger = Indtjeningsbidrag Afskrivninger = Resultat før renter Renter (finansielle poster) = Årets resultat Uddrag fra balancer i hele tusinde kroner. 20x2 20x3 20x4 Aktiver Gæld : REGNSKABSANALYSE 11

12 Rentabilitet Nøgletal Udregning 20x2 20x2 20x3 20x4 Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalens forrentning *) Egenkapitalen udregnes som forskellen mellem aktiver og gæld. 27,3 % 24,3 % 17,2 % 14,0 % 12,5 % 9,1 % 1,95g 1,95g 1,89g 49,9 % 46,1 % 27,2 % Indtjeningsevne Nøgletal Udregning 20x2 20x2 20x3 20x4 Overskudsgrad Dækningsgrad Indekstal: (beregning viser 20x3) ,0 % 12,5 % 9,1 % 54,0 % 41,0 % 52,0 % Samlede kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Kapacitetsgrad *) *) 918 *) Husk, at det er de samlede kapacitetsomkostninger inkl. afskrivninger ,35 1,44 1,21 12 SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

13 Kapitaltilpasning Nøgletal Udregning 20x2 20x2 20x3 20x4 Aktivers omsætningshastighed ,95g 1,95g 1,89g 11: REGNSKABSANALYSE 13

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Chapter 7: Inventories

Chapter 7: Inventories Chapter 7: Inventories Begrebet varebeholdninger Hovedpunkter/emner Værdiansættelse Lageropgørelse/-styring Cost flow forudsætningen (Lagerkonventioner) Opgaver Begrebet varebeholdninger Varebeholdninger

Læs mere

Sådan gør du. Fokus på wellness og velvære

Sådan gør du. Fokus på wellness og velvære 2015 Sådan gør du Fokus på wellness og velvære Produktion af Massagestole, Produktion af Spabade samt Internetbutikker med salg af Luksus Headset og Sportspakker Version 1.0 Revideret 12/6 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere