Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005"

Transkript

1 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Indhold Programbestyrelse Ledige boliger Nye beløbsgrænser Hvad mener beboerne? Byggesager i 3B Elevkursus på Haraldskær Nyt om miljø Nordisk modernisme, når det er bedst Grønt glas, stål og stof i flotte farver Repræsentantskabsmøde 3B s kerneværdier Nyt om personale Kalender Vi bor godt på Amager! Ny stor beboerundersøgelse afdækker image, holdninger og ønsker til fremtiden på Amager. Et af de områder, der får glæde af tilskud fra Landsbyggefonden, er Amager. Og her er der netop gennemført en beboerundersøgelse i et område, der omfatter FB s afdelinger Remisevænget Øst, Vest, Nord og Dyvekevænget samt KSB s afdeling Hørgården I og Hørgården II. I alt husstande med over beboere. Undersøgelsen viser ikke overraskende, at der både er gode og dårlige sider ved at bo og færdes i partnerskabsområdet. Men dejligt er det, at beboerne har lettest ved at trække de positive sider frem. Beboerne fremhæver fx gode grønne områder og gode offentlige institutioner. De fremhæver, at boligerne er godt indrettet, og at de har en god beliggenhed. Mange er tæt på deres familie og venner, og der er en god stemning og atmosfære. Området fremhæves af nogle afdelinger som et særligt godt sted for børnefamilier. Læs - også om de knap så positive sider - i artiklen på side 3. Bør vi bygge flere nye familieboliger? Den almene bolig har økonomisk svært ved at konkurrere med ejerboligen. Samtidig har staten lagt hånd på en stor del af de penge, beboerne indbetaler til Landsbyggefonden. Penge, som ellers skulle sikre, at også ældre almene boliger opfylder moderne menneskers krav til deres bolig. Et af hovedformålene for en almen boligorganisation er at bygge sunde og gode boliger til alle. Det burde derfor lyde som sød musik, når det nu er besluttet, at der skal gøres noget ved den store boligmangel i hovedstadsområdet. Men det gør det ikke helt. I de sidste 20 år er renteniveauet på obligationer faldet fra ca. 20 til 5%. Men der er også kommet nye låneformer til ejerboliger. Det indebærer, at ejerboliger kan få rentetilpasningslån eller pauselån, hvor renteniveauet er under 3%. Endelig ydes der fortsat rentefradrag for lån i ejerboliger, så den reelle ydelse er faktisk endnu mindre. Det skal sammenlignes med, at almene boliger finansieres med indekslån, hvor ydelsen er 3,6% af den inflationsregulerede restgæld. Og ydelsen på lån til almene boliger er ikke blevet reguleret i perioden. Konsekvensen af udviklingen er, at det i store dele af landet er billigere at bo i ejerboliger end i almene boliger. I hovedstadsområdet er det dog fortsat billigere at bo alment, fordi boligpriserne er presset i vejret på grund af den meget store boligmangel. Brug for reform og langsigtet politik Der er ingen tvivl om, at der skal en finansieringsreform til, hvis formålet med den almene boligform skal fastholdes. Der er også brug for en langsigtet politik omkring brugen af midlerne i Landsbyggefonden og i boligorganisationernes dispositionsfonde. Pengene i de to fonde kommer fra beboernes husleje. I en almen boligafdeling slipper man nemlig aldrig for at betale ydelsen på de oprindelige lån. Heller ikke når kreditinstituttet har fået sine penge. Så bliver ydelsen i stedet indbetalt til fondene, og det fortsætter, indtil bygningerne bliver revet ned. De penge, der oprindelig var tænkt som den finansielle baggrund for at sikre tidssvarende moderne boliger, bliver nu oven i købet delvist brugt til at finansiere skattestoppet med. Ud over at landsbyggefonden er pålagt at betale ydelsen på en større del af lånene i nybyggeri, fastholder regeringen, at selv om renteudgiften for staten er faldet til 2,5%, så opkræves der 5,5% i Landsbyggefonden. Det er simpelthen urimeligt. Og svært at forstå, at regeringen uden at blinke bruger 4 milliarder af beboernes opsparing, uden at BL s protester overhovedet interesserer offentligheden. Tør vi bygge? Der er ingen tvivl om, at der i og omkring hovedstaden er behov for mange boliger. Spørgsmålet er, om vi tør bygge under de betingelser, der er Usikkerheden omkring fremtiden og risikoen for, at det næste gang er lejernes opsparede midler i boligorganisationens fond, der skal bruges til at fastholde skattestoppet, kombineret med den nedsatte konkurrenceevne, medfører, at vi nødvendigvis skal tænke os godt om, inden vi beslutter os til at sætte nyt byggeri i gang. Benny Flindt, adm. dir. i 3B

2 BL nyheder Kanal 3B - Januar 2005 Nyt fra Boligselskabernes Landsforening Programbestyrelse 8. december 2004 lanceredes den bestyrelse, der skal være hjørnesten i regeringens strategi mod ghettoisering. Dagen bød på forskellige taler og workshop, og socialminister Eva Kjer Hansen sagde blandt andet: - Da det almene byggeri blev flyttet til Socialministeriet, mente nogle, at det var tegn på, at almene boliger i højere grad skal løse sociale problemer. Men sådan er det ikke. Jeg mener, den almene sektor skal være bred og for alle grupper i samfundet, sagde Eva Kjer Hansen. Nye "BL-informerer" siden sidst: 2004 Nr. 42 Rapport fra Rambøll Management om BL s fremtidige profil og opgaver Nr. 43 Debatoplæg Almene boliger under pres Nr. 44 Forsøg med salg af almene familieboliger yderligere materiale Nr. 45 Regninger til og fra det offentlige nye regler fra 1. februar 2005 Nr. 46 Statistik 2005 Nr. 47 Medlemskontingent 2005 Nr. 48 Maksimumbeløb for støttet boligbyggeri pr Nr. 49 Forsøg med udbud af rammeaftaler i alment nybyggeri 2005 Nr. 1 Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2004 Nr. 2 Vedrørende Ejendomsfunktionærer og alkoholpolitik Nr. 3 Vejledning om salg af almene boliger m.v. Du finder BL-informerer på BL's hjemmeside Eva Kjer Hansen sluttede sit indlæg med at fortælle, at hun til januar ville fremsætte et lovforslag om, at godtgørelsen for individuelle forbedringer skal sættes op til kr. og afskrivningstiden ændres fra de nuværende 10 år til 20 år. Programbestyrelsen består af: Formand Jørgen Nue Møller Direktør Gert Nielsen, BL Direktør Birthe Flæng Møller, Helsingør Boligselskab Adm. dir. Leif Hansen, Kultur og Socialforvaltningen i Odense Kommune Integrationskoordinator Anne Marie Larsen, Borgmesterens afdeling i Århus Kommune Planchef Holger Bisgaard, Københavns Kommune Kontorchef Eva Kartholm, Dansk Byggeri. Ledige boliger Her var de ledige boliger 1. oktober 2004 ifølge BL s rapport Almene boliger under pres. Læs hele rapporten på BL s hjemmeside, hvor den både findes i en kort og en lang version. Nye beløbsgrænser Satserne for beregning af godtgørelse for individuelle forbedringer er blevet reguleret, som følger: Bundfradraget reguleres op til kr. Godtgørelsen vil højst kunne udgøre kr. Minimumsgodtgørelsen (bagatelgrænsen) er kr. Beløbene gælder fra 1. januar Påkravsgebyret, efter lov om leje af almene boliger 90, stk. 2, der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet, er i hele 2005 forhøjet med 1 kr. til 116 kr. + som sædvanlig 2% af det skyldige beløb ud over kr. Beboerklagenævnsgebyr for indgivelse af sager for beboerklagenævn, jf. 102 i lov om leje af almene boliger, forhøjes i 2005 med 1 kr. til 116 kr. 2 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax kundeafdelingen Mail Redaktion Benny Flindt, ansv. Hanne Bolvig Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag tryk DTKommunikation A/S Næste nummer Marts 2005 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er 8. marts 2005

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Hvad mener beboerne? Stor analyse gennemført af beboernes opfattelse af deres boligområde. Partnerskabet på Amager har fået gennemført en omfattende beboerundersøgelse i efteråret Undersøgelsen falder i tre dele: Første del består af 215 telefoninterview. Anden del består af en spørgeskemaundersøgelse. 655 husstande eller 27,45% af samtlige husstande har svaret på undersøgelsen, hvilket er langt flere end forventet i forhold til tilsvarende undersøgelser i almene boligområder. Tredje del består af gruppeinterview med fire fokusgrupper. Basis i undersøgelsen er den omfattende spørgeskemaundersøgelse, som kan læses i sin helhed på Partnerskabets hjemmeside (www.partnerskabet.dk), hvor man også kan finde en tværgående analyse. Stærk identitet - dårligt omdømme I partnerskabsområdet er der en stærk identitet. Det viser alle tre undersøgelser. Generelt er der især en stærk Amager-identitet. Beboerne flytter til området på grund af livslange forbindelser, herunder familie og venner og er stærkt følelsesmæssigt knyttet til området. Området har ikke en fælles betegnelse blandt beboerne. Det tætteste man kommer er Urbanplanen, anvendt af mange af beboerne i FB s afdelinger. De unge bruger hele kvarteret, er mobile og har venskaber på tværs. Blandt de voksne beboere er der ikke så meget interaktion. Tværtimod er der en tendens til, at ovre hos de andre er der utrygt at færdes. Der er en stærk afdelingsbaseret identitet - især hos beboerne i Nord og Vest. Samtidig med at beboerne har en stærk intern identitet, mener de, at samme identitet bliver opfattet negativt hos omverdenen. Det kommer til udtryk ved, at mange bruger gade- og afdelingsnavn, når de fortæller om, hvor de bor. Over halvdelen af alle dem, der har svaret, fremhæver et dårligt omdømme som et af områdets mindre positive sider. Godt naboskab - mere integration Generelt mener beboerne, at man har et godt naboskab i området, men der er samtidig en kraftig opbakning til at arbejde videre med integration og naboskab. Der er en række konkrete forslag, der får klar prioritet. Mest markant står et ønske om at arbejde med afdelingernes fælles leveregler. Men beboerne ønsker også massivt mere integration både i aktiviteterne og beslutningerne i boligområdet. Kulturarrangementer og markedsdage er gode anledninger, der skaber integration. Det er både gode og dårlige sider ved at bo og færdes i partnerskabsområdet. De gode sider er boligerne og de grønne udearealer. På negativlisten er det udover omdømmet især de dårlige indkøbsmulighed i FB s afdelinger, der springer i øjnene. Sammensætningen af beboerne bliver også fremhævet som negativt i undersøgelsen, ligesom mange mener, at der er dårlige eller kedelige udearealer. I telefoninterviewundersøgelsen nævnes især grimme bygninger, gader og torve. Tryghedens geografi Tryghed fylder meget i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at de væsentligste parametre for utryghed er henholdsvis alder og områdets geografi. Jo ældre beboerne er, jo mere utrygge er de også. Samtidig er der en klar tendens til, at man er mest tryg i egen blok og afdeling, og mindre tryg når man begiver sig ud i området. Især hærværk, grupper af unge, tyveri, indbrud og vold skaber utryghed. Utrygheden er dog også baseret på særlige forhold ved boligområdet. Mest markant står tunnelen under Peder Lykkes Vej, Solvangcentret, Remiseparken og stierne gennem området. Der er for øde, for lidt liv, for tæt bevoksning og for dårlig belysning i parkområdet. Der er et massivt ønske om bedre belysning. Ønsket om flere aktiviteter for årige er også et stærkt. Byggesager i 3B KSB-sager på vej: Bogfinkevej, hvor ønsker om ændring af projektet er årsag til, at skema-b-tilsagn fortsat afventes. Byggetilladelse er givet, mens underskrift af kontrakt afventer skema-b-tilsagnet. KSB-byggesager i gang: Dannebrogsgade nr. 12, hvor første spadestik blev taget i juni Ved udgravningen til fundamentet fandt man vand fra en gammel å, der har løbet gennem området. Det har givet komplikationer på byggepladsen, og arbejdet følger derfor ikke tidsplanen. Ejendommen i nr. 14 har slået revner, som er meldt til forsikringsselskabet. FB og KSB skal bygge i Ørestaden FB og KSB skal sammen med KAB/ SAB opføre ca. 240 almene boliger i Ørestaden. De to vinderforslag er fundet, og licitation forventes færdig lige efter påske. Glade for området Den positive konklusion er, at mange af beboerne er glade for at bo i området. Over 73% af dem, der svarer, er tilfredse eller meget tilfredse. Der er relativt få, der ønsker at flytte fra området, men nogle ønsker at flytte til en mere passende størrelse bolig. Den lokale ejendomsservice får mange positive signaler fra beboerne. Området er velholdt og områderne skrald, storskrald og renholdelse af udearealer får høje karakterer. Men der er fx behov for at se på ejendomskontorernes træffetider. Lignende analyse andre steder? Beboerundersøgelsen på Amager kan rettes til, så den kan gennemføres i andre større områder. Fordelen er, at man ikke skal gætte sig til, hvad beboerne mener - men i stedet kan tilrettelægge arbejdet i afdelingen ud fra facts. Det er boligsocial konsulent Mikkel Pedersen fra 3B, der står bag analysen. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Louise Nielsen er elev i 3B. I forbindelse med uddannelsen fortæller hun om sit første kursus på Haraldskær. 4 Elevkursus på Haraldskær Mandag den 6. december Vi startede dagen kl. 10, hvor vi i stedet for at præsentere os selv skulle præsentere hinanden to og to. Derefter gav vores kursusleder Gitte nogle informationer om stedet, og hvad vi kunne se frem til de næste par dage. Efter en pause fik vi en introduktion til den almene sektor. Vi fik svar på, hvad den almene boligsektor er, hvilken rolle den spiller i samfundet, og hvilken historie den har. Sidst på eftermiddagen fik vi besøg af to fra HK. De fortalte om vores rettigheder som elever, og om hvordan vi skal forholde os, når vi er udlærte. De gav sig også tid til at svare på spørgsmål om, hvad en fagforening kan gøre for os. Efter aftensmaden var det tid til kommunikation og samarbejde med konsulent Erik Kjærgaard. Vi startede timen med en kommunikationsøvelse. Den går ud på, at man sidder to sammen med ryggen mod hinanden. Den ene har et stykke papir med en figur på, og den anden skal så tegne figuren Nyt om miljø Bettina Fellov har ordet Ja, nu er jeg gået At byde jer farvel fik jeg ikke nået Jeg sluttede mine ting og gak Og fik ikke sagt jer ordentlig tak Det gør jeg nu: Tusind tak for alt I gav både til mig og til vor fælles sag Det er nu ikke mere en skrøne At der lokalt tænkes på det grønne Der er løftet, og der er båret Flere med diplom er kåret For alle det dog gælder At den lokale indsats tæller Sortering skal ske ved kilde Kemikalier skal være milde På vandet skal der spares Ukrudt skal med hænder klares Elforbrug skal være lave Mange ønsker sig en have Og indkøb skal have en svane Og børnene en basketbane ud fra, hvad den anden fortæller, man skal gøre. Sent på aftenen blev vi lokket med udenfor. Der var det tid til en samarbejdsøvelse. På græsset var der lavet et kvadrat med 60 felter, som vi skulle gå igennem uden at ramme de felter, hvor der lå miner. Vi måtte ikke kommunikere med hinanden eller med den, som var inde på banen. Det var ikke så let, som vi troede, men vi gav kulden og mørket skylden. Da vi endelig kom igennem, var det eneste, vi kunne komme i tanke om, vores senge. Vi var meget trætte, og det havde også været en meget lang dag for nogle af os. Tirsdag den 7. december Dagen startede vi med en rigtig lækker morgenmadsbuffet. Erik Kjærgaard, som vi havde haft i kommunikation og samarbejde dagen før, skulle fortælle os, hvordan vi yder en god service over for vores lejere. Det er vigtigt, at man er god til at lytte, har øjenkontakt og virker interesseret. Jo mange fik en god idé Og værktøjerne ligger stadig i 3B På mail de kan skaffes på skrift Herefter skal de bare i drift Diplom: I driftafdelingen ligger nu mål for næsten alle boligafdelinger, så ønsker I at ansøge om diplom, skal målene blot hentes for 2005, og I skal rapportere miljøarbejde for Miljøarbejde for 2004 er beskrevet for de fleste afdelinger. Kemikaliestyring: Hvis I vil have styr på jeres kemi, skal der ske en årlig kortlægning, som det gamle kemikalieregnskab. Hvis ikke, bliver det svært at overskue fremskridt eller tilbageskridt. Grønne besøg: Der har været grønne besøg i Hørgården og på Høffdingsvej og affaldsbesøg på Grønrisvej. Mange miljøfolk mener, at grønne besøg er vejen til formidling til beboerne. Ønsker I at bruge den mulighed, er der udviklet nye metoder, som hentes hos fx KE. Efter frokost skulle vi have beboerdemokrati i teori og praksis. Vi fik besøg af en medarbejder fra Brabrand Boligforening, som fortalte om praksis i samarbejdet mellem administrationen og de folkevalgte. Inden han gik, nåede han også at fortælle lidt om de ting, der er sket i hans boligforening - nemlig om de familier, der er blevet smidt ud af deres lejlighed på grund af vold og tyveri. Efter aftensmaden skulle vi lave gruppeøvelse om den almene sektor. Opgaven lød på, at vi skulle fortælle en 9. klasse om, hvordan det er at bo i den almene sektor, og hvordan det er at være elev i et boligselskab. Onsdag den 8. december Efter morgenmaden skulle vi fremlægge vores gruppeøvelse, og det havde vi det rigtigt sjovt med. Resten af dagen blev brugt på informationer om, hvad der skal ske næste gang, vi mødes. Efter frokost var kun tilbage at sige farvel og på gensyn. Indeklima: Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at sikre et godt indeklima. En måde er at sikre, at beboerne får klar besked om, hvad de selv skal gøre. Men det er også nødvendigt at tænke anderledes end tidligere: Vasketøjet skal ud af boligen, og kan det ikke hænge andre steder end på altanen, så må det der ud. Også husordenen skal nemlig medvirke til at sikre det gode indeklima. Ukrudt: Det kan politisk besluttes, hvordan boligområdet skal se ud i forhold til ukrudtsbekæmpelse. Det er lettest efter en plan, som er afprøvet. Skov og Landskab har lavet en sådan en plan, så det er bare om at hente den. At aftale hvordan boligområderne skal se ud i forhold til ukrudt, er en forventningsaftale. At have klare aftaler medfører også, at man ikke skuffes, og at man kan henholde sig til den, hvis der opstår uklarhed eller utilfredshed. Aftalen kan også formidles til beboerne, så de præcis ved, hvad de kan forvente. Der er flere værktøjer i driftafdelingen, I må spørge jer frem. Kærlig hilsen Bettina

5 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Nordisk modernisme, når det er bedst Byggefelt 1B: 62 boliger, m 2. Anskaffelsessum kr. FB bygger ny afdeling i Ørestad City med 62 almene familieboliger. 15 af dem skal indgå i et seniorbofællesskab. Vinderteamet bag FB s nye afdeling Ørestad City hedder 3xNielsen i samarbejde med ingeniørfirmaet Wissenberg. Byggefeltet hedder 1B og ligger lige ved Fields - op mod Bella Center. Det første skridt til en ny afdeling tog FB mandag den 20. september 2004, da man kårede vinderprojektet. Dengang sagde formand for FB, Hanne Bolvig, blandt andet: - Det er lykkedes dommerne på fem intense møder at finde frem til vinderne. Det har været en meget hurtigt proces. Af og til har vi været ved at få åndenød, og stressen lurede lige om hjørnet. Men vi nåede det, afgørelserne var enstemmige, og vi er klar til skema A til tiden, fortalte Hanne Bolvig. Siden er farten ikke ligefrem blevet sat ned - og skema A-godkendelsen er på plads. Puslespil skal gå op - Det har været et utroligt spændende, men også hårdt puslespil, fortæller byggechef Erik D. Præstegaard. - Vi er gået sammen med SAB/KAB om projektet og har fordelt opgaverne mellem os. KAB er således byggeforretningsfører, og 3B tovholder på fire udviklingsprojekter, nemlig udlejningsstrategi, servicetjenester, seniorbofællesskab og fremskudt råderet, siger Erik D. Præstegaard. Byggestart forventes maj indflytning marts Bygningen Bygningen er i otte etager, højden bliver ca. 27 m - og bredden bliver ca. 12 m. Huset bygges op af S-formede lag, der spejles i forhold til hinanden, så første og øverste etage orienterer sig ens, mens de mellemliggende etager vender modsat. På den måde opstår to store åbninger, der giver udsyn mod omgivelserne. Gårdrummet deles også op i to. Boligen Boligerne bliver mellem 68 og 110 m 2 store og er enten øst/vest-vendt eller nord/syd-vendt, alt efter hvor de ligger i bygningen. Boligerne ligger tre ad gangen omkring en trappe og elevator. Boligerne har trægulve i lyst træ og klinker i bad/toilet. Huslejen kommer til at ligge på ca. 975 kr. pr. m 2 pr. år - eller ca kr. for en bolig på 97 m 2 eksklusive forbrug. 5

6 Nyt fra Boligselskabet KSB Grønt glas, stål og stof i flotte farver Byggefelt 1E: 54 boliger, m 2. Anskaffelsessum kr. KSB bygger ny afdeling i Ørestad City med 54 almene familieboliger. 15 af de 54 boliger skal indgå i et seniorbofællesskab. 6 Grønt glas, stålriste og stof i flotte farver er de få, men meget udtryksfulde materialer, der først falder i øjenene, når man ser Tegnestuen Vandkunstens vinderforslag til byggeriet af KSBs nye afdeling 6099 i Ørestad City. Det er Tegnestuen Vandkunsten, der i samarbejde med ingeniørfirmaet Lemming & Eriksson har udformet KSB s nye byggeri, der ligger ved Edvard Thomsens Vej og har facade direkte ud til den bypark, der allerede er anlagt. Bygningen Bebyggelsen, der også skal indeholde 64 SAB-boliger, er placeret i en U-formet bygning, der varierer i antal etager fra 8 etager med tagterrasse/have til 12 etager med tagterrasse/have. U et åbner sig mod Edvard Thomsens Vej og vender ryggen til parken i nord. I stueplan indrettes der børneinstitution i den vest- og nordvestlige side, og mod nordøst og øst placeres fællesrum og servicehus. Bygningen består af syv opgange, der deler huset i otte dele adskilt af gennemlyste opgange. Facaderne er lette glaspartier, hvor der foran er en altanzone med lodrette og vandrette værn i galvaniseret stål. Altanzonen har flere funktioner, blandt andet til at fastholde båndene af altanværn i grønligt glas, væksthuse med skydepartier i klart glas, solafskærmning med vandrette lameller og som bæring af etagehøje flytbare skærme med farvede sejl. Sejlene deles op, så de kan parkeres og giver mulighed for lysindfald. Boligen Boligerne er veldisponerede, gennemlyste og med altaner til begge sider. Sådan skriver dommerkomiteen i deres vurdering af boligerne. Fra taghaverne bliver der smuk udsigt til kystlinjerne og byens profil. Udgangspunktet for boligerne er et åbent plan, hvor der er ganske få givne forudsætninger. Basisboligerne indrettes med toilet/ bad og køkken, og der kan eventuelt opsættes lette vægge efter ønske fra de kommende beboere. Boligerne bliver på ca m 2. En af boligtyperne er i to etager med dobbelthøjde i en del af opholdsrummet. Forventet byggestart er december indflytning sommeren Samarbejde med SAB/KAB Byggeriet gennemføres i samarbejde med SAB/KAB, hvor KAB er forretningsfører og 3B tovholder på de udviklingsprojekter, der er planlagt. Der er fælles byggeudvalg med repræsentanter fra de tre organisationer, ligesom der er nedsat fire udvalg med deltagere fra KAB og 3B. Alle er i fuld gang med at finde fælles fodslag omkring udlejning og markedsføring, servicetjenester, seniorbofællesskab og fremskudt råderet. Ørestad City Selve bydelen Ørestad City, der altså ligger mellem Fields og Bella Centeret, kommer til at bestå af ca boliger. De fleste bliver ejerboliger, men der er også private lejeboliger - og almene boliger. Ørestadsselskabet har snart en hjemmeside der skal markedsføre bydelen Ørestad City.

7 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev Repræsentantskabsmøde Sidst i november 2004 sagde også H44 s repræsentantskab pænt nej tak til at deltage i forsøgsordningen om at sælge almene boliger. 18 stemmeberettigede deltog i H44 s repræsentantskabsmøde den 30. november Formand for H44 Jan Christiansen bød velkommen til repræsentanterne og til formand for FB/3B Hanne Bolvig og formand for KSB Hanne Larsen. Jan Christiansen supplerede herefter den skriftlige beretning. Han startede med at fortælle, at salg har fyldt meget i det forgangne år, og sektoren er under pres fra flere fronter. Regeringen er kommet med et oplæg til diskussion af, hvad man kan gøre for at forebygge ghettodannelse. Jan Christiansen fortalte, at man efter hans mening hellere skulle rive boliger ned i de mest udsatte boligområder eller en positiv tvangsflytning - og styre indflytningen i de resterende afdelinger bedre. Det almene boligområde har holdt flyttedag fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til Socialministeriet. Og socialminister Eva Kjer Hansen har allerede været i medierne. Formanden pointerede, at huslejen ikke skal stige for meget de kommende år, og at man må holde omkostningerne i afdelingerne nede ved at spare. Den nye afdeling Søagerpark er taget i brug, og bestyrelsen glæder sig til det kommende samarbejde med medlemmerne af afdelingsbestyrelsen der. Jan Christiansen fortalte herefter, at H44 gør en stor indsats på miljøområdet. Bestyrelsen havde netop bevilget kr. til at starte et projekt med undervisning om, hvordan man holder sin bolig sund, sparer på vand og el - og sorterer affaldet korrekt. Formanden rundede sin beretning af med at fortælle, at der arbejdes på en evt. fusion af de tre boligorganisationer og opfordrede repræsentanterne til at diskutere det hjemme i afdelingerne. Til sidst takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer Jørgen Petersen og Keld Petersen for deres arbejde. Jørgen Petersen fra Toftegård blev også ønsket til lykke med sit 25 års jubilæum som afdelingsbestyrelsesmedlem. Jørgen kvitterede ved at fortælle lidt om den store udvikling, der er sket i beboerdemokratiet i den tid. Vedtægtsændring Efter godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af budget var to indkomne forslag på dagsordenen. Det ene var en ændring af vedtægterne, hvor teksten i Kapitel 3, 12. stk. 3 andet afsnit blev ændret til: Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og repræsentantskabsmedlem(mer) skal finde sted (valgmødet). Fremlæggelse af årsberetning sker på regnskabsmødet. Men da der ikke var nok fremmødte, måtte der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor ændringen blev besluttet. Ikke salg af H44 s almene boliger Det andet forslag kom fra H44 s bestyrelse. Bestyrelsen havde stillet forslag om, at boligorganisationen skulle beslutte IKKE AT VILLE MEDVIRKE TIL SALG af boliger. Som baggrund for beslutningen orienterede Benny Flindt om den forsøgslov om salg af almene boliger, Folketinget vedtog den 4. juni Benny Flindt understregede til slut, at BL fortsat mener, det er ekspropriation. Forslaget om IKKE at sælge blev enstemmigt vedtaget, og det blev besluttet, at alle beboere skulle orienteres om beslutningen. H44 s nye bestyrelse På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 11. januar 2005 vedtog repræsentantskabet det forslag om vedtægtsændringer, som var fremsat til det ordinære repræsentantskabsmøde. Samtidig blev der valgt ny bestyrelse til H44, idet Toftegård og Søagerpark nu havde deres afdelingsbestyrelser på plads. Den nye bestyrelse i H44 består af følgende medlemmer: Jan Christiansen, Hjortegården, formand Bjarne Kaspersen Hansen, Arbejderbevægelsens Byggefond-Herlev, næstformand Svend Nordbo, Toftegård Peter Laustsen, Herlevgårdsvej/1013 Herlev Torv Preben Larsen, Martins Gård Kim Kristensen, Egeløvparken Lise Damm, Hjortegården Maria Troelsen, Herlev Skole Erik Poul Fuglsang, Søagerpark Lars Mann Pedersen, Herlev Kommunalbestyrelse Jesper Holm, Arbejderbevægelsens Byggefond-Herlev Ny afdelingsbestyrelse i Toftegård I Toftegård blev der den 4. januar 2005 på ekstraordinært afdelingsmøde valgt ny afdelingsbestyrelse. Den gamle bestyrelse trak sig, da den på sidste afdelingsmøde fik et mistillidsvotum i forbindelse med indførelse af fi-bernet i afdelinger. Ny afdelingsbestyrelse består af: Svend Nordbo, formand Jørgen Risager Ernst Würtz Nadja Kondrup Birthe Starup Rita Nielsen Preben Andersen Suppleant blev Bettina Johansen 7

8 8 Kerneværdierne er placeret i de tre boligorganisationers firkanter. Den store cirkel, hvor de tre kerneværdier er indlejret som små cirkler, symboliserer den fortsatte proces. 3B s kerneværdier 3B er en værdibaseret almen boligadministration, der skaber Rum til alle. Sammen har alle medarbejdere - fra leder til menig - været med til at påpege på de tre kerneværdier, som danner basis i arbejdet. De tre kerneværdier er Kunder, Samarbejde og Udvikling. Fællesnævneren er kvalitet. Inden for hvert af de tre områder er defineret et fælles grundlag for kerneværdien samt et fælles sæt regler for, hvordan kerneværdien kommer til udtryk gennem den enkelte medarbejders adfærd og virksomhedens adfærd. Kunder: I 3B respekterer vi vores kunder, og vi står for en kompetent, venlig og individuel service og drift. Vi er bevidste om vores boligsociale og miljømæssige ansvar. Som medarbejder sætter jeg mig ind i kundens behov, og jeg overholder tidsfrister. Som virksomhed produktudvikler 3B efter kundernes nuværende og kommende behov. 3B skaber rammer for at yde forskellig service tilpasset modtageren. Nyt om personalet Goddag og velkommen til Januar 2005 Maria Holzendorff, 3B s sekretariat Per Christensen, Vestergården 1 og 3 Dudu Öteyaka, Remisevænget Øst Ole Andresen, Sangergården 1 og 2 Anders Olsen, Egeløvparken Farvel til Januar 2005 Teddy Larsen, 3B s IT-afdeling Bettina Fellov, 3B s grønne guide Villy Jakobsen, Sangergården 1 og 2 Jubilæer 25 års jubilæum Den 1. oktober 2005 Mette Dannemann, sekretariatet 3B 10 års jubilæum 23. januar 2005 Leila Rubin, Kundeafdelingen 3B Kanal 3B - Januar 2005 Løst og fast Samarbejde: I 3B arbejder vi sammen om at skabe en unik arbejdsplads og være den foretrukne samarbejdspartner. Samarbejdet er baseret på at dele viden, på fælles værdier, tillid, dialog, fleksibilitet og ansvarlighed. Som medarbejder tager jeg ansvar og bidrager med resurser. Jeg giver og modtager konstruktiv kritik, og jeg deler min viden. Som virksomhed sikrer 3B sammenhæng mellem resurser og arbejdsopgaver. Vi fremmer engagement gennem dialog. Udvikling: 3B ønsker fortsat at være en skabende, dynamisk og visionær organisation og vil styrke vores fremtidige position gennem løbende kompetenceudvikling. Som medarbejder kender og arbejder jeg aktivt for 3B s mål, og jeg går positivt ind i forandringer. Som virksomhed er 3B aktiv via deltagelse i projektarbejde, erfa-grupper, netværker, foredrag og kursus. I 3B forstår vi værdien af forskellige kompetencer. 10 års jubilæum fortsat 13. marts 2005 Annette Rasmussen, Folehaven 1. april 2005 Bendt O. Pedersen, Tranehavegård 3. april 2005 Susan S. Nielsen, Folehaven 12. juni 2005 Peer Vigsø, Vestergården 2 Stor til lykke til Anders Olsen er uddannet som Ejendomsservicetekniker i H44 den 15. januar Vi ønsker Anders til lykke og held og lykke fremover. Kalender 3B Formandskabsmøde 14. marts, 24. maj, 9. juni, 27. september, 15. december Virksomhedskonference for 3B smedarbejdere marts Repræsentantskabsmøde 9. juni FB Delegeretmøde 30. marts Foreningsmøde 15. juni og 9. november Bestyrelsesmøde 2. marts, 30. maj, 22. september og 13. december KSB Bestyrelsesmøde 31. januar, 16. marts, 3. maj, 14. juni, 19. september, 6. december Formandsmøde 7. april og 24. oktober Repræsentantskabsmøde 14. juni Orienteringsmøde 28. november H44 Bestyrelsesmøde 5. april Kurser 3B-kursus Hvem bestemmer hvad 2. og 9. februar Konferencer 2. kredskonference 28., 29. og 30. januar 1. kredskonference 26. og 27. februar 9. kredskonference 4., 5. og 6. marts Bestyrelseskonference for selskabsbestyrelser (BL) juni BL repræsentanskabsmøde 7. juni Almene boligdage september 3B Fælleskonference 18., 19. og 20. november 2005 Ønsker du en rund fødselsdag eller et jubilæum nævnt i Kanal 3B, så send en mail til

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juli 2005 Indhold Nyhed: Udvidet råderet Ny portal med ledige boliger AKB og KAB samler sine kræfter Introduktion til

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Projektet - Imageskabende Udearealer

Projektet - Imageskabende Udearealer Projektet - Imageskabende Udearealer Hvorfor er projektet relevant i AlmenNet regi? Hvad er status på projektet? Hvordan ser outputtet ud format/artikler m.v.? 3B Remisevænget Øst Projektet - Imageskabende

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Ringkøbing- Skjern Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab 19. februar 2013 Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab I henhold til selskabets vedtægter 7 stk. 1 og 8 stk. 1 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab. Tirsdag den

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Side 1 Vedtægter for Boligselskabet Blåbjerg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Blåbjerg. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Varde Kommune. Stk. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/ VEDTÆGTER 2008 2012 Vedtægter.indd 1 21/05/12 10.42 Vedtægter For Arbejdernes Andels Boligforening: Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels Boligforening A.M.B.A.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 21. november 2016 Forslag til Vedtægter for BoVendia Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004 Læs inde i bladet Flyv fra reden Handleplan vedtaget Innovativt byggeri i Ørestaden Tre bestyrelser på minikonference

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Frederiksberg almennyttige Boligselskab Forretningsfører: DAB Frederiksberg almennyttige Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2013

3B s repræsentantskabsmøde 2013 3B s repræsentantskabsmøde 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere