Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00."

Transkript

1 1 Formular II = side 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Business and Social Sciences Fakultet Eks. termin: Omprøven april 2015 Juridisk Kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Strafferet/straffeproces Opgavetype: Almindelige opgaver Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 3 Eksamensdag: Fredag Dato: 10. Måned: april År: 2015 kl kl Eksamenslokaler: Finlandsgade 8, bygning , 8200 Århus N Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle - herunder batteridrevet pc som opslagsværk (SKAL UDFYLDES) Materiale, der udleveres til eksaminanden: Intet ud over opgaveteksten. Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl

2 2 Opgave 1 Klokken er tre om natten, og Lars er på vej hjem fra byen i sin bil. Pludselig kommer en person løbende ud foran bilen. Lars kan ikke undvige og rammer personen. Han får et stort chok og går i panik, da han ser den påkørte ligge ilde tilredt i vejsiden. Han kan ikke tåle at se blod og kører derfor videre, men efter få minutter ringer han til en kammerat og beder kammeraten ringe 112, så der kan komme hjælp til stedet. Da Lars kommer hjem og parkerer bilen på sin vante plads ved siden af den lokale købmandsbutik, ser han, at der foregår noget i gården bag ved butikken. Karl og Niels er begge 16 år og ingen af dem synes, at lommepengene slår til. Niels har det sidste års tid arbejdet som flaskedreng hos købmanden. Han har selv nøgle til købmandsbutikken og baggården, og møder ofte tidligt om morgenen, så han før skole kan få styr på alle de indleverede flasker. Karl har nu fået den idé, at drengene kan stjæle en masse flasker, som de løbende kan sælge på almindelig vis og dermed få et lille tilskud til lommepengene. Flaskerne står i den aflåste baggård, men Niels har jo adgang med sin nøgle. Karl og Niels har puttet en 20 er i en indkøbsvogn, som de nu er ved at fylde til randen med flasker. De har aftalt, at vognen skal skubbes i åen, når de har tømt flaskerne af hjemme i Karls gamle legehus. Da Lars ser, at der er et par personer i den mørke baggård, tænder han lyset på sin bil for at skræmme dem væk. Første gang virker det, men de kommer hurtigt tilbage igen og fortsætter deres forehavende. Lars går op i sin lejlighed og kigger ud ad vinduet. Det ser ud til at tyvene er næsten parate til at stikke af med den fyldte indkøbsvogn, så Lars tager en signalpistol, han tidligere har brugt til hundetræning. Han løber ned og igennem den åbne dør ind til købmandens baggård, og skyder flere gange op i luften for at skræmme de to tyve. Han råber, at de skal lægge sig på jorden ellers skyder han dem. De lægger sig straks ned, og Lars ringer med det samme til politiet, som kommer kort efter og anholder Karl og Niels, der stadig ligger skrækslagne på jorden. Lars bliver anholdt og taget med på politistationen samme nat for at afgive forklaring. Det passede politiet bedst at få klaret afhøringen med det samme. Han forklarer til politiet, at han var nervøs for, at tyvene måske havde våben med, og at han ville stoppe dem, så de ikke kunne nå at stikke af, før politiet kom. Han havde den nødvendige våbentilladelse til at besidde signalpistolen. Affyringen af skuddene var imidlertid en overtrædelse af vilkårene for våbentilladelsen og således strafbar efter våbenbekendtgørelsen. 1. Der ønskes en redegørelse for de involveredes eventuelle strafansvar. 2. Er anholdelsen af Lars lovlig? Lars vil gerne have en forsvarer til stede, før han udtaler sig, men politiet siger, at det ikke er muligt midt om natten. Har Lars ret til at få beskikket en forsvarer, og hvilke muligheder har han i den pågældende situation?

3 3 Opgave 2 Anders arbejder på den lokale tankstation, men har den sidste tid haft svært ved at få pengene til at række. En aften, hvor Anders er på værtshus, møder han sin fætter Bent, som han ikke har set, siden de begge var børn. Ud på aftenen får Anders pludselig en idé til at tjene nogle ekstra penge. Han foreslår Bent, at Bent møder op på tankstationen næste formiddag, hvor Anders er på arbejde, og»lader som om han røver stedet«. Så kan de dele pengene senere. De aftaler, at Bent skal finde ud af detaljerne, og at Bent skal finde en person mere til at være med, så det kan se lidt mere realistisk ud. Bent ringer samme aften til sin bedste ven Claus og fortæller om planen. De aftaler, at Claus skal medbringe en kniv og to»elefanthuer«. Bent understreger, at det er vigtigt, at de virkelig får det til at se realistisk ud. Næste formiddag tager Bent og Claus huerne på og går ind på tankstationen. Claus hopper over disken, holder kniven frem mod Anders og råber:»det er et røveri. Gi mig alle pengene«. Anders åbner kassen og giver en håndfuld pengesedler til Claus, der stikker dem i lommen. Bent bliver stående ved døren og peger på Frede, der er den eneste kunde på tankstationen, og råber:»det er et røveri, du holder dig i ro, ellers vanker der«. Frede bliver forskrækket og trækker sin pung op af lommen og rækker den til Bent. Lidt forvirret tager Bent imod den. Bent råber til Claus, at de hellere må smutte. Inden de forlader tankstationen, giver Claus, for at sætte trumf på, pludselig Anders et knytnæveslag i ansigtet. Anders falder bagover og skriger:»hvad laver du? Min næse er brækket!«. På vej væk taber Claus en 1000-kroneseddel ud af lommen. Da de er væk, ringer Frede til 112 og fortæller, at der har været et røveri på tankstationen, hvorefter han går ud til sin bil. På vej ud til sin bil ser han 1000-kronesedlen og putter den i lommen. Efter at have talt med politiet kører Anders hjem, da han stadig har ondt i næsen. På vejen ser han naboens 15-årige datter Louise stå og ryge ved busstoppestedet. Anders, der det sidste stykke tid har haft et godt øje til Louise og får lyst til hende, stopper og spørger, om hun vil have et lift hjem, hvilket hun gerne vil. Anders fortæller Louise, at han har haft en dårlig dag og spørger, om hun ikke vil være lidt sød ved ham. Da Louise ryster på hovedet, siger Anders, som ved, at Louise ikke må ryge for sine forældre:»hvis du ikke snart bliver lidt kærlig, så må jeg jo fortælle lidt om dine rygevaner«. Louise råber:»nej siger jeg«og skubber til ham. Anders bliver vred og drejer af mod skoven. Da de er et stykke inde i skoven, spørger han Louise, om hun ved, hvor de er. Da hun svarer:»ja, det tror jeg«fortsætter han nogle kilometer ad nogle snoede skovveje. Anders stopper bilen, og Louise åbner døren og springer ud. Han griber ud efter hende, men får i stedet fat i døren, som lukker sig hårdt på Louises ankel, så knoglen brækkes, og hun falder om på jorden. Anders går nu i panik og kører hurtigt fra stedet. I mellemtiden er Bent og Claus blevet anholdt, og under afhøringen fortæller politimanden, at de begge eventuelt kan forvente en mild straf, hvis de fortæller, om der var andre med i røveriet. 1. Der ønskes en redegørelse for de involveredes eventuelle ansvar efter straffeloven. 2. Kan Bent og Claus få en mildere straf, hvis de fortæller om Anders rolle?

4 4 Bemærkninger til opgave 1 (Flasketyvene) April 2015 Påkørslen: Det vides ikke, om personen kommer til skade eller dør. Uanset om det er 249 eller 241, der kunne komme på tale, har Lars ikke udvist en sådan uagtsomhed, at han kan straffes. Lars stikker af: Selvom han ikke kan tåle at se blod og hurtigt får sørget for, at der bliver ringet 112, har han overtrådet 253, stk. 2. Indkøbsvognen: Det kan overvejes, om der er tale om brugstyveri. Det kan diskuteres, om det alene er forsøg, da de ikke når at køre væk med flaskerne. Planen var at køre vognen i en sø, så forsøg på hærværk skal diskuteres. Flaskerne: For Karls vedkommende er der tale om tyveri. Det gælder også for Niels, men her kan 278, stk. 1, nr. 1, om underslæb overvejes. Det skal diskuteres, om tyveriet er fuldbyrdet. Lars affyrer skud med signalpistolen: Den trussel, der ligger i skuddene og udtalelsen, er som udgangspunkt en overtrædelse af 266. Ulovlig tvang kunne også nævnes. Det må dog klart overvejes, om Lars er straffri efter 13, stk. 1. Det er specielt, at handlingen vel nok er forsvarlig, men næppe nødvendig. Se herom Strafferet 1, s. 122 f. Stk. 2 er ikke helt naturlig at anvende, da angrebet ikke er rettet imod hverken Lars eller hans ting, og han næppe er særligt forskrækket eller ophidset. Skuddene er i sig selv en overtrædelse af våbenbekendtgørelsen som beskrevet. Det bør overvejes, om Lars kan blive straffri efter 14 om nødret. Anholdelsen: Det er omdiskuteret, om politiet må anholde en sigtet i denne situation. Reelt er det nok tvivlsomt, om betingelserne efter 755 er opfyldt, når formålet med anholdelsen alene er, at det passer politiet bedst at foretage afhøringen med det samme. Modsat hvis der er en begrundelse for, at afhøringen bør foretages hurtigt, men dette fremgår ikke eksplicit af pensum. SG s. 76. Ret til forsvarer: Politiet skal fortælle Lars, at han ikke har pligt til at udtale sig, og at han har ret til en forsvarer. Når han ytrer ønske herom, må der ikke gennemføres en afhøring, uden at en forsvarer er til stede. Lars kan blot nægte at udtale sig.

5 5 Bemærkninger til opgave 2 (Tankstationen) April 2015 Tankstationen: Der er tale om et»fingeret røveri«. A, B og C kan alle straffes for medvirken til tyveri efter 276, jf. 23. Det kan diskuteres, om forholdet falder ind under 286, men studenterne har på forelæsning fået at vide, at vi ikke eksaminerer om grænsen mellem 285 og 286. Det kan overvejes, om B s bemærkning over for F kan forstås som trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold for at bringe pengene i sikkerhed, jf. 288, stk. 1, nr. 2, hvilket dog nok må afvises. Det skal diskuteres, om der er tale om røveri over for Frede, hvilket nok er tilfældet. C s knytnæveslag er omfattet af 244. Det skal diskuteres, om volden ligger inden for det forudsatte i aftalen mellem A, B og C, og om der kan samtykkes til den pågældende vold. Frede samler pengesedlen op: Det bør diskuteres, om der er tale om tyveri eller hæleri. Forholdet er ikke ulovlig omgang med hittegods. Anders samler Louise op: Det skal diskuteres, om der er tale om forsøg på voldtægt efter strfl. 216, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. 21. Ud fra opgaveteksten synes A at have forsøgt at tvinge L til samleje eller lign. mod ellers at afsløre over for hendes forældre, at hun ryger. Forløbet og det forhold, at L tages ud i en skov, taler for, at der i situationen ligger en trussel om vold. Såfremt de studerende fejlagtigt når frem til, at der slet ikke er tale om voldtægtsforsøg, bør det overvejes, hvorvidt A s spørgsmål, om L vidste, hvor de var, og den videre kørsel, viser, at han har forsæt til frihedsberøvelse. Det forhold, at A til sidst griber ud efter L, medfører, at der her er tale om forsøg på voldtægt, jf. 216, stk. 1, nr. 1, idet han herved forsøger at holde hende fast. Omvendt taler mest for, at den vold, der rent faktisk udøves, alene er uagtsom. Det skal diskuteres, om volden, bl.a. henset til skaden, er omfattet af strfl Tilbagetræden kan diskuteres, men bør afvises. Det forhold, at A forlader stedet, kan ikke anses for omfattet af kan dog overvejes, men bør nok også afvises. Mildere straf: De studerende skal diskutere muligheden for plea bargain i dansk ret. Se SG, s. 127 f. Det bør anføres, at politiet og anklagemyndigheden kan orientere om, at man vil arbejde for en mildere straf, men at strafudmålingen er op til retten. Strfl. 82, nr. 9 og 10 bør anføres. Den gode besvarelse kan inddrage evt. bevismæssige betænkeligheder ved forklaringer vedr. andre personer, afgivet mod forventning om mildere straf.

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) DOM afsagt den 14. maj 2014 Rettens nr. 9-359/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket nævninger ved behandlingen af denne sag. T2 og T2 er tiltalt for begge tiltalte:

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013.

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. september 2013 i sag SS 1-5239/2013 Anklagemyndigheden mod T1 pt. Københavns Fængsler og T2 pt. Københavns Fængsler Sagens baggrund og parternes påstande. Der har

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jan Guillou ONDSKABEN. Bearbejdet af Kirsten Kirch

Jan Guillou ONDSKABEN. Bearbejdet af Kirsten Kirch ONDSKABEN Jan Guillou ONDSKABEN Bearbejdet af Kirsten Kirch Special-pædagogisk forlag Ondskaben Bearbejdet af: Kirsten Kirch ISBN 87 7607 001 8 Lay-out af omslag: Torben Madsen Foto omslag: Fra filmen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Ransagning i Gaclerummet 3. marts 2007. kl. ca. 9.30-13.00

Ransagning i Gaclerummet 3. marts 2007. kl. ca. 9.30-13.00 Ransagning i Gaclerummet 3. marts 2007. kl. ca. 9.30-13.00 Beretning afcand. psych. Kalle Birck-Madsen Daglig leder af Gaderummet/Regnbuen Det er lørdag og jeg er hjemme. Kl. 9.30 bliver jeg ringet op

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag. Hvad alle skal vide

Grundbogen til Sidste Søndag. Hvad alle skal vide Hvad alle skal vide Dette kapitel beskriver de regler som alle der deltager ude til Sidste Søndag skal kende. Det indeholder fire afsnit som beskriver fire forskellige dele af reglerne. Det første afsnit

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna BILAG 1 Bilag 1: 22/3 Baren Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna Bilag 1.1, Sabrina Da vi ankommer til Baren kl. 11 om aftenen, er der allerede en del mennesker

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse 1. Transkribering af fokusgruppeinterview 15/03-12... 2 2. Transkribering af interview af Anna Larsen

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere