Autisme & Angst. Psykolog Mette Torp Mouritsen April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autisme & Angst. Psykolog Mette Torp Mouritsen April 2014"

Transkript

1 Autisme & Angst Psykolog Mette Torp Mouritsen April 2014

2 Program for i dag Oplæg: Angst i barndommen Pause Oplæg: Angst og autisme Pause: Frokost Oplæg: Strategier hvad kan vi gøre? Pause Oplæg fortsat, opsamling og afrunding

3 Den fejlfrie hjerne en myte! Vi har alle områder i hjernen, der ikke fungerer optimalt, ex: - Dysleksi (ordblindhed) - Dyskalkuli (talblindhed) - Besvær med rum/retning, fx at finde vej - Fin eller grovmotoriske udfordringer - Distræthed og koncentrationsbesvær - Ordmobiliseringsvanskeligheder - Simultankapacitet/multitasking - Sociale udfordringer - Øget angstberedskab -.

4 Den sunde hjerne Den sunde hjerne er karakteriseret ved, at vi fungerer på trods af såkaldte fejl Plasticitet vs. Kompenserende strategier

5 Børnenes udfordring At de såkaldte fejl eller udfordringer oftest ikke forsvinder af sig selv At barnet oftest ikke selv finder kompenserende strategier

6 Vores opgave Må derfor være at holde fokus på, hvordan vi får barnet til at fungere på trods af disse anderledes måder, hjerner kan fungere på Dette fordrer: - Nysgerrighed - Kreativitet - Udholdenhed - Viden -

7 Angst i Barndommen

8 Hvorfor se på angst? Øvelse: Hvad tænker I om begrebet/fænomenet angst og hvilke følelser opstår hos jer som forældre/fagfolk? Hvor mange af jer oplever angst som en del af hverdagen hos jeres børn/elever med autisme?

9 Angst i DK Omkring danskere lider af angst her og nu Omkring dobbelt så mange mennesker vil få angst på et eller andet tidspunkt i livet. Angst grundlægges ofte tidligt i livet mange gange allerede i barndommen Angst i barndommen kan være med til at hæmme indlæring samt udvikling af sociale kompetencer Hvis angsten forbliver ubehandlet kan den yde afgørende indflydelse på mulighederne for uddannelse, arbejde og etablering af familieliv senere i livet. Kilde: Gerlach & Hougaard, 2007

10 Angst i barndommen Angst er den mest udbredte psykiske lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2-4% af børn mellem 5-16 år opfylder kriterierne for en angstlidelse Ved 16 års alderen vil 10% af alle børn have opfyldt kriterierne for en angstlidelse på et eller andet tidspunkt i deres barndom Angstlidelser i barndommen forsvinder oftest ikke af sig selv ses i undersøgelse stadigt at eksistere 2 til 9 år senere Angstlidelser i barndommen øger risikoen for lidelser i ungdommen og voksenlivet Angst interfererer med de kognitive funktioner og kan fx føre til forringelse af indlæring mv. Angst kan være let at overse hos børn. Kilde: Poul Stallard via Callesen, 2012; Leth & Esbjørn, 2012

11 Hvad er angst Angst er en naturlig følelsesrespons Evolutionært med til at sikre overlevelse Angst versus frygt Angst er ofte en irrationel reaktion Ved angstlidelser er det personens oplevelse (imaginær eller ægte) der udløser angsten.

12 Angst/frygtreaktion består af: Er den farlig? Fight Flight Følelsen: Ubehag, uro kognition: Vurdering af situationen er det en trussel? Fysiologi: kropslige symptomer og forberedelse på evt. handling Adfærd: Kamp, flugt eller frys (og ængstelig undersøgelsesadfærd)

13 Hjernen og Angst Angstreaktioner relateret til hjernens tre-deling; - Kamp/flugt: reptilhjernen/krybdyrhjernen - Frys: Limbiske system/pattedyrhjernen - Ængstelig undersøgelsesadfærd: Cortex/ menneskehjernen

14 Hjernen, signalstoffer, stress & angst Signalstoffer: Sårbarhed: - Dopamin (puls op) - Stress - Serotonin (velvære) - Angst - Endorfiner (puls ned) - Depression - Kortisol (stresshormon) - Udadreagerende adfærd - Selvværd - Spiseforstyrrelse Jf. Callesen

15 Negative konsekvenser af kortisol Vedvarende eller hyppig overproduktion af Kortisol skaber færre nervegrene og færre synapser

16 Panikcirklen 1. Udløsende begivenhed, fx svimmelhed, når jeg skal tale højt foran andre 2. Oplevet trussel er jeg ved at få et panikanfald? 5. Katastrofetanker om angsten Jeg får et hjertetilfælde 6. Panikanfald Kroppen og psyken reagerer Tab af kontrol 3. Forventningsangst urolig, nervøs 4. Kropslige fornemmelser øget svimmelhed, hjertebanken, uvirkelighedsfornemmelser mv.

17 Hvordan udvikles angst Genetisk sårbarhed 30% Adfærdshæmning: Angst og tilbageholdende i nye situationer Forældreadfærd: Overinvolveret Beskyttende Kognitioner: Øget trusselsoplevelse Kognitiv forvrængning Betingning/modellering: Oplevede begivenheder Undgåelse: Mislykkede forsøg på at udholde situationen

18 Familien som miljø Familien er ofte miljøet, hvori den angstfyldte adfærd modelleres og udvikles. Barnets angst forstærkes til tider af forældrenes trusselsfortolkning (særligt hvis forældrene selv har en angstproblematik) Forældre kan være overinvolverede Forældre kan have svært ved at se og forstå barnets angst og derved komme til at presse på Overdreven kontrol kan hæmme barnets udvikling af selvstændighed Traume

19 Kognitioner

20 Betingning/modellering

21 En biopsykosocial ramme Bio psyko social Biologi og genetik skaber sårbarhed for udvikling af angst Miljøet er med til at forme angstoplevelse og -adfærd (forældreadfærd + betingning via erfaring) Tænkning er bestemmende for oplevelsen af angst Disse faktorer resulterer ofte i; Undgåelsesadfærd Mislykkede forsøg på at udholde situation/ manglende mestringsoplevelse Øget trusselsoplevelse

22 Egne erfaringer Drøft om I kan genkende angstreaktionerne og panikcirklen fra hverdagen med jeres børn/elever?

23 Angstforstyrrelser Separationsangst Fobier Social fobi Panikangst GAD Generaliseret angst PTSD Post Traumatisk Belastningsreaktion OCD Obsessiv Kompulsiv TIlstand (Skolevægring + elektiv mutisme)

24 Diagnosekriterier overordnet Udbredelse skal ses i flere miljøer/begrænset til frygtede situationer eller tanken herom Antal symptomer Grad af oplevede gener Interfererer med funktioner i dagligdag Erkendelse af at angsten er overdreven eller urimelig Kan ikke forklares med anden psykopatologi

25 Separationsangst Frygt for adskillelse fra omsorgsgiver Undgåelse af adskillelsen Oplevelse af kropssymptomer som mavepine, hovedpine, opkast o.l. Angst for at der vil ske omsorgsgiverne noget ved adskillelsen fx trafikulykke, død mv % af alle børn Oftest i 6-11 års alderen

26 Fobier Angst i/for bestemte situationer/ting, der ikke i sig selv indebærer en reel fare fx at flyve, højder, blod, insekter Symptomerne er væk, når tingen/situationen er væk. 5-12% af hele befolkningen 2-3% af alle børn Oftest i skolealderen

27 Social fobi Angst i samvær med andre mennesker Overdreven generthed og angst for andres meninger at føle sig kritisk iagttaget Undgåelse af socialt samvær Undgåelse af fremmede/nye situationer 1% af alle børn Oftest fra års alderen

28 Panikangst Pludselig svær panikagtig angst m. hjertebanken, svimmelhed og lign. Uden kendt årsag og som chok for personen hvor som helst og når som helst 2. Oplevet trussel er jeg ved at få et panikanfald? 5. Katastrofetanker om angsten Jeg får et hjertetilfælde 6. Panikanfald Kroppen og psyken reagerer Tab af kontrol 3. Forventningsangst urolig, nervøs 4. Kropslige fornemmelser øget svimmelhed, hjertebanken, uvirkelighedsfornemmelser mv.

29 GAD Generaliseret angst Vedvarende angstform, der ikke udløses af bestemte situationer og stimuli Tilstand med konstant overdreven bekymring og anspændthed Søvnproblemer Koncentrationsbesvær Fysiske angstsymptomer 1-6% af alle børn Oftest ældre børn og unge

30 PTSD Post Traumatisk Belastningsreaktion Opstår efter oplevelsen af et voldsomt psykisk traume Traumet genopleves igen og igen i vågen tilstand og i drømme Konstant årvågenhed Undgåelsesadfærd Hukommelsesproblemer Personlighedsændringer 5-10% af hele befolkningen

31 OCD Obsessiv Kompulsiv Tilstand Tilstedeværelse af obsessioner (= tvangstanker) med et ubehageligt indhold og/eller kompulsioner (= tvangshandlinger), der har til formål at reducere angsten Erkendelse af at tanker/forestillinger er urimelige/overdrevne (jegfremmede) og et produkt af egen tankevirksomhed Magisk tænkning om at udføre handlinger, der stopper katastrofetankerne og giver midlertidig afspænding Symptomer/ritualer yder afgørende indflydelse på funktionsniveau 2-3% af hele befolkningen 1-2% af alle børn

32 Skolevægring Skolevægring sidestilles ofte med angst, men er ikke en psykiatrisk diagnose på lige fod med de andre angstlidelser Tidligere af og til fejlagtigt betegnet som skolefobi. Kan være et symptom på socialangst, separationsangst, præstationsangst, trivselsvanskeligheder grundet mobning mv. Mekanismer der kan vedligeholde skolevægring: - Negativ forstærkning (barnet undgår ubehag ved at blive hjemme) - Positiv forstærkning (goder i hjemmet pc, fjernsyn, forældreomsorg) - Kognitiv forvrængning øget trusselsoplevelse og undervurdering af mestringsevne - Mangelfuld kommunikation mellem skole og hjem - Professionelles inkonsistente råd til forældrene - Inkonsistens i tilgang til problemet - Manglende tovholder/koordinator samt helhedsindsats Kilde: Leth og Esbjørn, 2012, Attwood, 2008

33 Elektiv mutisme Udtalt emotionelt bestemt selektivitet i taleudfoldelsen. Dvs. at barnet demonstrerer normal talefærdighed i visse situationer, men er stum i andre Årsagen til mutisme er ofte bagvedliggende angst Evt. relateret til angstreaktionen frys Hyppigere piger end drenge Kilde: ICD-10; Attwood, 2008; Storgaard & Thomsen, 2003)

34 Udvikling i angstdiagnoserne gennem barndommen Alder Psykologiske og sociale kompetencer i relation til udviklingen af frygt, fobier og angst Hovedårsager til frygt Angstlidelser typiske starttidspunkter 0-6 mdr. De sensoriske evner dominerer barnets tilpasning - Intense sensoriske stimuli - At miste underlaget - Høje lyde 6-12 mdr. Barnet har udviklet forståelse for årsag og virkning samt objektkonstans -Fremmede - Adskillelse fra mor/far 2-4 år Præoperationel tænkning: evne til fantasitænkning, men barnet har svært ved at skelne fantasi og virkelighed - Fantasifigurer - Potentielle indbrudstyve - Mørke - Separationsangst - Elektiv mutisme 5-7 år Konkret operationel tænkning: kapacitet til at tænke i logiske termer - Naturkatastrofer - At komme til skade - Dyr - Frygt formidlet gennem medier (tv) - Specifik fobi (enkeltfobi) 8-11 år Akademiske og atletiske færdigheder, skole og klub vigtige - Frygt for ikke at kunne skolekrav - Angst for prøver - Skolevægring Kilde: Frit efter Leth & år Formel operationel tankegang: evne til at forudse farer. Selvtillid opnås gennem kammeratskaber - At blive afvist af kammerater - Socialfobi - Panikangst - Generaliseret angst Esbjørn, 2012

35 Angst i dagligdagen? Øvelse: Hvilke angstlidelser/symptomer kan I umiddelbart genkende hos jeres børn/elever? I hvilke situationer kommer de til udtryk?

36 Bio psyko social Angst og autisme

37 En anderledes hjerne - mulige teorier Dysconnecticity (Anderledes forbindelser mellem forskellige hjernecentre) Spejlneuroner Kemisk ubalance (ubalancer i signalstofferne) Evt. forsinket hjernemodning

38 Psykisk sårbarhed Angst er et af de bærende symptomer, når vi skal beskrive psykisk sårbarhed. Vi ser ikke angst som et grundsymptom, men som et symptom der opstår når man er under pres. Angsten får sit eget liv, og bliver selvforstærkende; man er bange for at få angst. Angst er enormt begrænsende i livet, og får ofte store konsekvenser for livskvaliteten. (Elvén et al., 2012)

39 Wings triade af forstyrrelser Evnen til at kommunikere og afstemme oplevelser i dialog Socialt samspil Evne til at tolke og aflæse andre Kommunikation Forestillingsevne/ fleksibilitet i tankegang og adfærd Manglende indre dialog og perspektivtagning

40 Theory of Mind & Empati Evnen til at sætte sig ind i, hvad et andet menneske tænker og føler, - altså have en teori om, hvad der foregår i en andens bevidsthed. Callesen,

41 Vanskeligheder i forhold til Theory of Mind begrænset evne til at forstå ikke-verbal kommunikation begrænset evne til at forudse og forstå andres hensigt begrænset evne til at reagerer hensigtsmæssigt på andres udspil begrænset evne til at forstå, hvorledes andre opfatter ens adfærd begrænset evne til at tage ved lære af samvær med andre begrænset evne til at læse sociale situationer

42 Eksekutive funktioner Evnen til at fastholde en hensigtsmæssig problemløsningsstrategi med henblik på opnåelsen af et fremtidigt mål. (Luria)

43 Eksekutive funktioner Få ideer Organisere Planlægge Initiere Udføre Vurdere og eventuelt justere/ændre Skifte opmærksomhed Hæmme impulser Kontrollere emotioner Fleksibilitet

44 Vanskeligheder i forhold til de eksekutive funktioner begrænset evne til at få funktionelle ideer begrænset evne til relevant initiativ begrænset evne til at planlægge og til at fastholde en plan begrænset evne til fleksibilitet / problemløsning begrænset evne til at ændre strategi begrænset evne til at hæmme

45 Central Coherence Betegnelsen for den kognitive evne, som vi mennesker bruger til at skabe en sammenhængende forståelse ud fra de mange detaljer, som vi opfatter i dagligdagen. Både i forhold til den sproglige bearbejdning og i forhold til den visuelle bearbejdning Lennart Pedersen

46 Vanskeligheder i forhold til Central Coherence begrænset evne til at vurdere detaljers betydning for helheden begrænset evne til at forstå årsag / virkning begrænset evne til relevant fokus og opmærksomhed begrænset evne til at skelne væsentlig fra uvæsentligt i en social situation begrænset evne til at generalisere og overføre erfaring

47 Kan i skelne væsentligt fra uvæsentligt???

48 Jeres opmærksomhed og hukommelse?

49 Hvad så I? Hvilken farve var stolen på værelset? Hvor mange puder lå på sengen? Hvad stod der på skrivebordet? Hvad stod der på sengebordet?

50 Jeres opmærksomhed og hukommelse?

51 Hvad så I? Hvilken farve var stolen på værelset? Hvor mange puder lå på sengen? Hvad stod der på skrivebordet? Hvad stod der på sengebordet?

52 Komorbiditet Mental retardering ADHD OCD Angst Tourette Syndrom Epilepsi Oppositionel Adfærdsforstyrrelse Sensoriske vanskeligheder Spiseforstyrrelse Søvnvanskeligheder Depression.

53 Top down og Bottom up - Det vi kan - Lære nyt

54 Et opslidende arbejde Hvor barnet med typisk udvikling måske klarer op til 90% af en opgave via genkendelse og automatiserede færdigheder, vil børn med autisme ofte kæmpe med manglende overblik og mængder af usammenhængende detaljer. (Beyer, 2010) Det hurtige overblik, og den intuitive forståelse af en situation, er en luksus, som børn med autisme sjældent er forundt. (Beyer, 2010)

55 En usikker chauffør i eget liv! Eksekutive Funktioner: Hvor skal jeg hen? Hvornår? Hvordan? + Manglende fleksibilitet ifh. til at skifte vejbane eller rute mv. Central Coherence: Svært ved at skabe overblik og sammenhæng, trække på erfaringer, orientere sig, sortere i info mv. TOM: Ser ikke de andre biler eller egen kørsel mv. + fx ADHD: Ringe opmærksomhed, afledelighed, Impulsivitet i kørsel og manglende bremser!!

56 Familiefaktorer ved angst og autisme Den angstfyldte adfærd udvikles i miljøet Barnets angst kan forstærkes af forældrenes trusselfortolkninger (særligt hvis forældre selv har en autisme og/eller angstproblematik) Forældre kan være forvirrede og usikre i forhold til barnets angstreaktioner, som de måske ikke forstår Barnets viser ikke altid angsten ved typisk angstadfærd, og omsorgspersoner reagerer derfor på det, de tror de ser Barnet kan have sanseforstyrrelser, som miljøet ikke har opdaget jf. Callesen

57 Familiefaktorer ved angst og autisme Løsrivelsesprocessen pågår ikke nødvendigvis naturligt og forekommer ofte senere end normalt Barnet kan blive passivt-aggressivt, trodsig og kontrær Trækker sig tilbage i ensomhed Forældre kan blive slaver for barnet Rutiner og ritualer vokser Barnet har brug for flere strategier for at kontrollere sin angst jf. Callesen

58 Andre miljømæssige faktorer Negative erfaringer og oplevelser i det sociale rum - Mobning - Nederlag og manglende oplevelse af mestring -

59 En angstreaktion ved autisme: Er den farlig? Fight Flight Følelse: uforståeligt ubehag, uro, Kognition: Vurdering af situationen er det en trussel? (Anderledes hjerneforbindelser, detajlefokus, forvrængninger, rigiditet, sanse- og perceptionsforstyrrelser mv.) Fysiologi: kropslige symptomer og forberedelse på evt. handling (forsinket reaktionstid, fejlagtigt signal til kroppen) Adfærd: Kamp, flugt eller frys (+ ængstelig undersøgelsesadfærd) og atypisk reaktion: vrede, sammenbrud, latter o.l. Frit efter Callesen

60 Angstdiagnoserne - igen Separationsangst Fobier Social fobi Panikangst GAD Generaliseret angst PTSD Post Traumatisk Belastningsreaktion OCD Obsessiv Kompulsiv TIlstand (Skolevægring + elektiv mutisme)

61 Hvordan udvikles angst v. autisme? Genetisk sårbarhed 30% Adfærdshæmning: Angst og tilbageholdende i nye situationer Forældreadfærd: Beskyttende Overinvolveret/ Presse på Kognitioner: Øget trusselsoplevelse Kognitiv forvrængning Betingning/modellering: Oplevelser og erfaringer i miljøet Undgåelse: Mislykkede forsøg på at udholde situationen

62 En BIO-Psyko-Social forståelse af angstudvikling ved autisme Dysconnectivity Spejlneuroner Kemisk ubalance Forsinket modning Kognitioner TOM, Central Kohærens, Eksekutive dysfunktioner, Komorbiditet mv. Forældreadfærd (+ fagpersoner) Stress og overstimulation Undgåelsesadfærd og manglende mestringsoplevelse Betingning og Traume (Mobning )

63 Èn og samme hjerne! Angst som adskilt komorbid diagnose/lidelse versus angst som symptom på autismen? Angst og autisme udspringer af sammen hjerne. Angsten er ikke en del af autismen som sådan, men autismekarakteristika skaber stor sårbarhed for angstudvikling Angsten skal forstås i lyset af autismen, da denne er gennemgribende ifh. til barnets oplevelse, forståelse og adfærd. Uanset bagvedliggende årsager, skaber angst stort subjektivt ubehag og influerer på trivsel og evnen til at begå sig og tage imod læring.

64 Pyt med: Vores læresætninger! Det er personens opfattelse af situationen, der bestemmer, hvordan han/hun reagerer følelsesmæssigt og handlemæssigt ikke situationen i sig selv! & Al adfærd er kommunikation!

65 Angst. Jeg siger ofte til folk, at de skal prøve at forestille sig, hvordan de ville have det, hvis de gjorde noget virkeligt angstfremkaldende, som f.eks den endelige eksamen på seminariet. Prøv så at fornemme at have det sådan det meste af tiden uden nogen som helst grund. Mit hjerte banker vildt, jeg har svedige hænder og mine bevægelser er rastløse. Temple Grandin

66 Øvelse Kan I genkende nogle af disse anderledes måder at reagere angstfyldt på hos jeres børn/elever? Hvilke ser I?

67 Angst Hvad kan vi gøre? -mulige strategier

68 Øvelse Drøft: Hvad gør I, når I oplever angst hos børnene?

69 Biopsykosocial tilgang - igen

70 Medicinsk behandling Medicinsk behandling er nogle gange første valg for at skabe symptomreduktion, så andet type behandling muliggøres Almindeligvis anvendes SSRI (Selective serotonin reuptake inhibitors = nyere antidepressiva, fx Fontex, Zoloft, Cipramil mv.) TCY (Tricykliske antidepressiva, fx Noriten, Tofranil, Elavil ) Antipsykotisk medicin (fx Zyprexa,Truxal mv.) Benzodiazepiner (Alprox, stesolid, Valium mv.)

71 Psykologisk behandling Kognitiv adfærdsterapi - Psykoedukation - Kognitiv omstrukturering - Eksponering/adfærdsmæssige eksperimenter - Angstdæmpende strategier (afledning, afspænding, vejrtrækning mv.)

72 Social håndtering/ behandling Udfordre barnet i at mestre verden og angsten i tryg ramme Struktur, forudsigelighed, overblik, kravtilpasning! Pædagogiske rammer og tilgange er altafgørende Fokus på dels at øge individets viden og evner og dels at gøre miljøet mere forståeligt Udvikling og kompensation side om side Vi er barnets tolke og forlængede eksekutive funktioner.

73 Supplerende frontallapper Skab overblik TEACCH! - Hvad skal jeg lave? (indhold) - Hvorfor skal jeg lave det? (mening) - Hvordan skal jeg lave det? (metode) - Hvor skal jeg lave det? (placering) - Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt) - Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont) - Hvem skal jeg lave det med? (personer) - Hvor meget skal jeg lave? (mængde) - Hvad skal jeg så? (næste/bagefter) Hjælp til initiering, prioritering, deadlines, tidsperspektiver, progression, organisering, koordinering, forventninger, evaluering, rutiner, Brug noter, kalendere, farvekoder, skemaer, opskrifter, skabeloner, kasser, mapper, ur, påmindelser, strategikort, spørgekort, skemaer, arbejdssystemer, mobiler,

74 Struktur et afgørende begreb Mennesker med autisme er afhængige af udefrakommende strukturer De har også brug for at blive mødt med anerkendelse, åbenhed og fleksibilitet Stukturen skal derfor løbende justeres i forhold til den enkelte Strukturen er et middel, ikke et mål i sig selv Strukturen er et gelænder ikke en indhegning Den unge strukturerer med støtte Det større barn: Aftales med barnet Det lille barn: De voksne sætter strukturen

75 Ord forsvinder i det øjeblik, de er sagt! Mennesker med autisme er ofte visuelle tænkere og opfatter, forstår og husker visuelle budskaber langt bedre end verbale Kondenser og konkretiser! Hold fokus på forberedelse, guidning og anvisning frem for korrektion og forbud Skriv, tegn og tag billeder!

76 Stress og angst hører sammen! Stress påvirker oplevelsen af kontrol som igen er afgørende for adfærden Stress er en af de hyppigste udløsende årsager til angst. Stress kan forebygges og behandles! Hvordan kan vi sænke stressniveauet kortisol - og dermed angsten?

77 Signalstoffer og sårbarhed Se på: - Hvad spiser vi? - Hvordan bruger vi vores krop og er i træning? - Hvordan får vi søvn nok? - Hvordan får vi gode oplevelser i hverdagen? Jf. Callesen

78 Signalstoffer og stress hvad kan vi gøre? Øge Dopamin (Puls op aktiviteter): - Løb, leg, trambolin, kildeture, gyngeture, karrusel, bevægelse, gå ture (op og ned af bakker mv.), hængekøje, kontorstole (op og ned/dreje rundt), leg med dyr mv. Ved selvskadende adfærd: - evt. bruge samme slags bevægelse, over- ført til noget mindre skadende fx bide i vaskeskindspose, slå til puder, krølle dåser/ papir sammen, rive aviser i stykker osv.

79 Signalstoffer og stress hvad kan vi gøre? Øge Endorfiner (Puls ned aktiviteter): - Massage, sansekasser, parfume i små vatposer, sanseparaplyen til hovedbunden, mindfulness mv Øge Serotonin (god energi og livsglæde): - Fyld hverdagen med struktur, forudsigelighed, respekt, mange gode daglige oplevelser - brug interesser og successikre aktiviteter og udfordringer

80 Tony Attwoods Værktøjskasse - til følelsesregulering Udvalget af redskaber kan inddeles i dem, der: - Hurtigt og konstruktivt frigiver følelsesmæssig energi - Langsomt reducerer følelsesmæssig energi - forbedrer måden at tænke på

81 Fysiske redskaber Til at afreagere og frigive følelsesmæssig energi: Fysiske øvelser Gå Løbe Trambolin Svømme Div. Sport, dans, Trommer Knække blyanter Gynge

82 Afslapningsredskaber Langsom frigivelse af følelsesmæssig energi Musik, kunst, male læse Tid alene Massage Afstresningsbold Søvn Gentagne bevægelser Rutiner Arbejde med tryk og sansning Comedy..

83 Sociale redskaber Det at benytte sig af andre mennesker som et middel til at håndtere følelser Samvær med omsorgsperson, ven osv. Samvær med kæledyr Skriv ned, tegne, digte, synge, spille, danse At søge råd At få anerkendelse fra en anden..

84 Tankeredskaber Bruges til at ændre tankegang, forbedre viden eller sætte spørgsmålstegn ved uhensigtsmæssige forestillinger Hjælp til at se helhed ikke kun detaljen Overvej ønskelig adfærd Lav leveregler fx At være rolig er lig med at være klog! Selvtale fx Jeg kan godt klare det / de andre kigger ikke på mig Diverse visualiserede hjælpemidler (kroppen, barometer, energikop, tegneseriesamtaler, sociale historier mv.)

85 Særinteresse-redskaber Særinteresser kan være en beskyttende faktor: Giver ro og afslapning (med mindre vi andre ødelægger/forstyrrer dem) En kilde til glæde (forbundet med gode oplevelser) holder angsten nede Skaber sammenhængsfølelse. At systematisere skaber ro! Udfylder tid Afleder opmærksomhed fra trusselfortolkning Optagethed af faktaviden om et angstfyldt emne kan mindske/fjerne angsten. Ex. Frygt for bakterier i drikkevand. Kutcher, 2008; Attwood, 2008

86 Sanseredskaber Redskaber til at kompensere for sensoriske vanskeligheder: Lyde: Ørepropper, høretelefoner evt. med musik mv. Lys: Farvede linser, kasket, solbriller mv. Lugte: Deodoranter, rengøringsprodukter, lugtepude mv Taktilt: behageligt tøj og sko, forberedelse ved berøring mv.

87 Uhensigtsmæssige redskaber Dem der er er med til at skabe problemer for barnet selv eller andre: Slås eller skændes At være alene for længe Lade følelserne gå ud over andre Selvskadende adfærd Være grov hurtig stressreduktion Alkohol og andre rusmidler De voksnes uhensigtsmæssige redskaber: At vise følelser fx lad mig give dig et knus Straf og skæld ud At ville snakke om det i situationen

88 At bruge værkstøjskassen Forskellige redskaber skal bruges på forskellige tidspunkter/forskellige grader på barometeret og med udgangspunkt i det enkelte barn Afslapningsredskaber bruges ofte ved lave grader og fysiske redskaber ved høje grader

89 Bevar roen det smitter! Low arousal En ikke konfronterende tilgang

90 Forsøg at forstå

91 Accepter den andens virkelighed Perception kan ikke diskuteres! VI er nødt til at søge at forstå, anerkende og arbejde ud fra barnets virkelighed

92 Husk aktørperspektivet!!

93 Vi skal hjælpe børnene og hinanden

94 Forældreangst Kilde: Hanne Veje

95 Hmmm. Er der noget af det, I har hørt i dag, som giver anledning til at tænke nye tanker om børnenes adfærd? Er der eventuelt nye ting, der skal prøves af i forhold til jeres børn/elever? Spørgsmål og kommentarer?

96 Litteraturliste Attwood, Asperger syndrom. Dansk psykologisk forlag. DK Attwood, Èn fod ude én fod inde. Dansk Psykologisk Forlag, Odense. Callesen kursus, 2012 Elvén et al., Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed. Dansk psykologisk forlag a/s, Viborg Freltofte, Først føler vi siden tænker vi. Bakkedal APS. Kalundborg Gerlach & Hougaard, Angst. Psykiatrifonden, KBH. Hart, Udviklingsmæssig affektiv neuropsykologi. Psykolog nyt nr. 9, pp Hart, Kursus om den følsomme hjerne og relationernes betydning. Hertz, Børne- og ungdomspsykiatri. Akademisk forlag. KBH. Jørgensen, Meta. Autisme og søvnforstyrrelser. Videnscenter for autisme. Jørgensen, Marie H. red. Autisme og søvnforstyrrelser. Videnscenter for autisme. Kaland, Angst og affektive lidelser ved autismespektertilstander. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol. 46, nr. 3, pp Kalat, Biological Psychology 8th edition. Thomson Learning inc., Canada Kutscher et al., Børn med blandingsdiagnoser. Dansk Psykologisk forlag a/s. Århus Last, Cynthia G., 2006; Når børn er bange hjælp dit barn med at overvinde angst og frygt, Dansk psykologisk forlag, DK. Leoni, Mindfulness for børn og unge. Dansk psykologisk forlag. Viborg Leth & Esbjørn, Angst hos børn. Dansk psykologisk forlag. Viborg Storgaard, P. & Yhomsen P. H., 2003, Elektiv mutisme Social funktionsforstyrrelse eller angstlidelse? Ugeskrift for læger 10. feb. Tamm, M., 2005; Børn og angst, Systime academic, DK WHO ICD-10

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Autisme og Angst Christina Sommer Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Frygt Frygt er en naturlig reaktion på en stimulus som truer ens velbefindende. Reaktionen

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Angst hos børn & unge

Angst hos børn & unge Angst hos børn & unge v/ Tina Lindtofte og Jakob Lind Bern Normalpsykologisk begreb Hvad er angst? Medfødt overlevelsesmekanisme Fysisk reaktion, følelse og tanker eller billeder i hovedet 1 Angst og frygt

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe?

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Kulturcenter Limfjord, Skive Torsdag d. 10. oktober 2013 Angst & OCD Angst & OCD Angstreaktioner er livsvigtige Flygt

Læs mere

Angst & OCD. Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? PsykInfo Midt

Angst & OCD. Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? PsykInfo Midt Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Angst & OCD Angst & OCD Angst og frygt er et eksistentielt grundvilkår en del af det at være menneske. Det bliver til

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011 Koncert mod Angst Rådhushallen Ringkøbing Onsdag d. 16. november 2011 Angst & OCD Angst & OCD Angst og frygt er et eksistentielt grundvilkår en del af det at være menneske. Det bliver til egentlige angstlidelser,

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den?

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? PsykInfo Midt Horsens 21. november 2016 Kristian Kastorp autoriseret psykolog krikas@rm.dk Program Hvad er angst? Angstlidelserne Behandling af angst Hvorfor

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

ANGSTENS SMERTE EL SMERTENS ANGST

ANGSTENS SMERTE EL SMERTENS ANGST ANGSTENS SMERTE EL SMERTENS ANGST Af Maja Hvorfor skal børns frygt og angst tages alvorligt i behandlingen af smerter ØVELSE STIK DIN SIDEMAND HVORFOR? ANGST OG BEKYMRING Mere end hvert 10. barn og ung

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Lær din psyke at kende: dine tanker, følelser,

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen.

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Børn og angst Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Dorte Jensen Socialformidler Familieterapeut mpf Privatpraktiserende www.dj4700.dk og Behandler i Børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Sikon 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Selvforståelsesforløb * Hvordan fungerer hjernen * Personlighed sociale evner * Kognitiv

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Tema aften for den Nord jyske kredsforening Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Hvad er Autisme og ADHD - En neuro biologisk udfordring det sker i hjernen, vi ser det på adfærden -

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Angst Ængstelighed Sårbarhed Frygt Stress Skrøbelighed Generthed. Det ængstelige barn: Carsten Stoemann Rasmussen

Angst Ængstelighed Sårbarhed Frygt Stress Skrøbelighed Generthed. Det ængstelige barn: Carsten Stoemann Rasmussen Angst Ængstelighed Sårbarhed Frygt Stress Skrøbelighed Generthed Det ængstelige barn: Carsten Stoemann Rasmussen Lære at gå. Lære at svømme. Tæt knyttet til min mor. Leger stille med mit legetøj. Foto:

Læs mere

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER Demetrious Haracopos Center for Autisme Håndtering af problemadfærd og ledsagende af forstyrrelser Hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser Af

Læs mere

Angst-lidelser og angst-behandling

Angst-lidelser og angst-behandling Angst-lidelser og angst-behandling Kort om mig Ansat i Psykiatrien i Region Sjælland, Klinik for Lisisonpsykiatri Egen klinik i Roskilde Arbejdet siden 2003 som psykolog blandt andet med angst. Arbejdet

Læs mere

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Stress er: en tilstand af spænding, som opstår, når hændelser

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder ATLASS er det et verdenskort? Nææ det er et træningsprogram 8l stressforståelse! Hvad er stress for dig? Hvad stresser dig? ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er et system, der kan bruges til afdækning

Læs mere

Introduktion til KAT-kassen

Introduktion til KAT-kassen Introduktion til KAT-kassen - Kognitiv Affektiv Træning SIKON 16. april 2012 Kirsten Callesen Psykolog, e-mail: kca@psyk-ressource.dk Hypotese om disconnectivity 1. Anderledes forbindelser mellem de forskellige

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Silkeborg, 19.5.2015 Børn og Traumer -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Hvad skal dagen(e) handle om? Hvad er psykisk traumer og hvordan traumet

Læs mere

Udviklingsområde. Af Psykolog Maja Nørgård Jacobsen

Udviklingsområde. Af Psykolog Maja Nørgård Jacobsen Barnets aktuelle udviklingsniveau Hvordan påvirker det barnet at have oplevet traumer og/eller omsorgssvigt? et uddrag af relevante aspekter at forholde sig til (bl.a. inspireret af Jacobsen & Guul, 2015,

Læs mere

Angst hos børn og unge. Lise Andersen, Aut. Psykolog

Angst hos børn og unge. Lise Andersen, Aut. Psykolog Angst hos børn og unge Lise Andersen, Aut. Psykolog Program for i dag I DAG: Hvad er angst? Hvordan håndterer/arbejder man med angst? SPØRGSMÅL Skolevægring En underlig størrelse? Begrænset information

Læs mere

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m.

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m. Angsttilstande Raben Rosenberg Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov www.psykiatriskforskning.dk Angst : normal - sygelig Angstsymptomer Kan være en normal reaktion Kan ses

Læs mere

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC ADHD ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC Faglighed, Rummelighed, Mangfoldighed Hf2-konference onsdag d. 6. november 2013 FYNs HF-kursus ADHD ADHD: Alle Drenge Har Det?

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Hjerne, autisme og sansebearbejdning

Hjerne, autisme og sansebearbejdning Hjerne, autisme og sansebearbejdning Aspergerforeningen, Odense 4. april 2013 Elisa la Cour Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk elc@psyk-ressource.dk 3161 6503 Autisme og hjernen Autismespektrum

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser Opsamling fra sidst Torsdag den 8. november v. Britt Riber Kommunikation med særlige s patienter Interaktion med ængstelige patienter Anerkendende kommunikation Positivt menneskesyn Autentisk Autentisk

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Stress, konflikt og udfordrende adfærd

Stress, konflikt og udfordrende adfærd Stress, konflikt og udfordrende adfærd Generalforsamling Søndag d. 02. februar 2014 Martin Hauberg Stress hvad er det? Stress er en ydre eller indre påvirkning è kroppen i "alarmberedskab". Kroppen skelner

Læs mere

Kognition betyder: tænkning / erkendelse

Kognition betyder: tænkning / erkendelse SELVFORSTÅELSE AUGUSTINS BØN: GUD GIVE MIG SINDSRO TIL AT ACCEPTERE DE TING, JEG IKKE KAN MAGTE, MOD TIL AT ÆNDRE DE TING, SOM JEG KAN, OG VISDOM TIL AT SE FORSKELLEN DEN KOGNITIVE INDFALDSVINKEL Kognition

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Autisme og sanser. Pernille Fynne Danser og pædagog Certificeret autist med ADHD. Kirsten Bundgaard. der kan føre til nedsmeltning

Autisme og sanser. Pernille Fynne Danser og pædagog Certificeret autist med ADHD. Kirsten Bundgaard. der kan føre til nedsmeltning Autisme og sanser der kan føre til nedsmeltning Kreds Limfjorden 20. januar 2017 Pernille Fynne Danser og pædagog Certificeret autist med ADHD Pædagogisk og Fysioterapeutisk konsulent med speciale i autisme

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

INFORMATION TIL FAGFOLK

INFORMATION TIL FAGFOLK MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FAGFOLK Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME PROGRAMMET VAR DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME Slides/plancher fra det Spændende arrangement med autismeekspert Dorthe Hölck Torsdag den 24. august 2017 kl. 15-17 Indblik i autisme og interaktion

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

Information om behandling for Panikangst og agorafobi

Information om behandling for Panikangst og agorafobi Information om behandling for anikangst og agorafobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for panikangst og/eller agorafobi på en

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych.

Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych. Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych. OCD-foreningen, Herning, d. 17.10.2013 Hvad er OCD for en størrelse? Hvilke symptomer får man typisk? Hvor udbredt er lidelsen og hvem rammes? Hvorfor udvikler nogen

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse.

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse. (Richard Davidson) Hos reptiler er der et stærkt motiv for kamp om overlevelse, men hos pattedyr er der lige så entydige holdepunkter for, at biologiske tilpasningsprocesser i ligeså høj grad retter sin

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL Forældre Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder Mind My Mind tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst,

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Autisme spektrum forstyrrelser og AD/HD Ved Morten Dam

Autisme spektrum forstyrrelser og AD/HD Ved Morten Dam Autisme spektrum forstyrrelser og AD/HD Ved Udviklingsforstyrrelser Generelle udviklingsforstyrrelser Specifikke udviklingsforstyrrelser Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Specifikke udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke.

Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke. Sanse-stimulering i passende mængde Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke. Nogle børn har det sværere end andre. De er klodsede, usikre og tør ikke være

Læs mere

Temadag hos PROTAC, d. 8. september 2015 i Århus om: BØRN OG DERES SARTE SANSESYSTEMER relateret til kropslige sanser og til relationer og tilknytning

Temadag hos PROTAC, d. 8. september 2015 i Århus om: BØRN OG DERES SARTE SANSESYSTEMER relateret til kropslige sanser og til relationer og tilknytning Temadag hos PROTAC, d. 8. september 2015 i Århus om: BØRN OG DERES SARTE SANSESYSTEMER relateret til kropslige sanser og til relationer og tilknytning Connie Nissen, børneergoterapeut aut. Præsentation

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Stress en udfordring i parforholdet

Stress en udfordring i parforholdet Stress en udfordring i parforholdet Psykolog Ole Rabjerg Vinderup Y s Mens Club, 2014 Dagens ordsprog Lev livet hurtigere - så er det hurtigere overstået! Hvorfor er stress blevet et så stort problem?

Læs mere

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Unge og ADHD UUVF, d.4.11.2014 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rhl@live.dk. Mobil: 40 94 19 22 ADHD-

Læs mere

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Den psykiatriske vurdering af børn og unge bør rutinemæssigt inkludere

Læs mere

ANGST. Socialangst Uddybende Uddybende artikel: Socialfobi Socialfobi opleves som en følelse af anspændthed og ubehag

ANGST. Socialangst Uddybende Uddybende artikel: Socialfobi Socialfobi opleves som en følelse af anspændthed og ubehag ANGST Angst omfatter symptomtilstande som panikangst, socialangst, generaliseret angst, agorafobi, enkeltfobi, tvangstilstande og posttraumatisk belastningsreaktion (defineres alle nedenfor). Først følger

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

10/16/2013. obsessive-compulsive disorder obsessiv kompulsiv tilstand tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangshandlinger

10/16/2013. obsessive-compulsive disorder obsessiv kompulsiv tilstand tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangshandlinger Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych. Hvad er OCD for en størrelse? Hvilke symptomer får man typisk? Hvor udbredt er lidelsen og hvem rammes? Hvorfor udvikler nogen OCD? Kan OCD behandles og hvordan?

Læs mere

HVAD ER ADHD kort fortalt

HVAD ER ADHD kort fortalt FORMÅLET med denne pjece HVAD ER ADHD kort fortalt HVAD ER adfærdsvanskeligheder 07 08 11 ÅRSAGER til adfærdsvanskeligheder når man har ADHD 12 ADHD og adfærdsforstyrrelse 14 PÆDAGOGISK STØTTE og gode

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Psykiatrifonden 25. september 2013 Henning Jordet Ledende psykolog Daglig leder Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri

Læs mere

Plan. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne. Januar 2014. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne i praksis Afgrænsning og beskrivelse.

Plan. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne. Januar 2014. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne i praksis Afgrænsning og beskrivelse. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne, autisme og de andre i praksis Psykiatriformidlingen Frederiksberg (Børne-ungdomspsykiatrisk Center Glostrup) Uddannelsesforbundet Svendborg Onsdag d. 29. januar 0.00.00

Læs mere

Børn og Traumer - påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring

Børn og Traumer - påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring Børn og Traumer - påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring Heidi Jacobi Madsen Skolekonsulent i Varde Kommune Læreruddannet Skole-hjemvejleder for nydanskere Projektleder, Projekt NUSSA. Legemetode

Læs mere

Information om behandling for Socialfobi

Information om behandling for Socialfobi Information om behandling for Socialfobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for socialfobi på en af angstklinikkerne i psykiatrien

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende KRISER TIL SØS - sådan kommer du videre En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende Gode råd til besætningen om krisereaktioner Mennesker, der har været involveret i en traumatisk

Læs mere

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015 Work-life balance Middelfart 12. marts 2015 Work-life balancen hvad er det? Egne forventninger Ambitioner Indre overbevisninger Indre krav Tanker Indre overbevisning - værdier Ydre påvirkning -værdier

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest

I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest Hvad er OCD? (Obsessiv-Kompulsiv tilstand) Tilstedeværelse af tilbagevendende

Læs mere

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Når eksamen truer Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012 Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Dagens program Hvad er angst og hvor kommer den fra? Hvad sker

Læs mere