Skoleblad. Fredsvalg til skolebestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleblad. Fredsvalg til skolebestyrelsen"

Transkript

1 Skoleblad for Ørum Skole april 2014 Gl. Tjelevej 10, 8830 Tjele Tlf Fredsvalg til skolebestyrelsen Den 18/4 holdt Ørum Skole kombineret årsmøde og valgmøde til skolebestyrelsen (se Yvonne Jensens referat fra mødet). På valgmødet lykkedes det at finde fire nye kandidater til skolebestyrelsen for en fireårig periode samt en til den toårige periode. Én ønskede at være suppleant. De fire opstillede til den fireårige periode er (elever i år i parentes): Pia Reckweg (2., 4. og 8.), Bettina Schønberg Alminde (1.), Jakob Kofoed Christensen (4. og 8.) og Joan Brønnum Kvist (3. og 5.). Endvidere blev Vivi Ruseng Hansen (0. og 3.) opstillet som suppleant. Til den toårige periode blev Peter Hellwing (4. og 6.) opstillet. De opstillede og valgbestyrelsen efterlyste flere suppleanter. Det har efterfølgende givet respons fra Inger Dalgaard (1., 5. og 8.), og hun er nu anden suppleant. Claus Gustafsson og Charlotte Jensen har fortsat to år tilbage af deres valgperiode. Den nye bestyrelse tiltræder som nævnt den 1/8, og den konstituerer sig med formand og næstformand på sit første møde i august. De tre, som træder ud af bestyrelsen, er formand Jette F. Young, næstformand Yvonne Jensen og Heidi Madsen. Bent Tougaard God påske!

2 Referat fra årsmøde og skolebestyrelsesvalg på Ørum skole den 18/3 Referent: Yvonne E Jensen Velkomst. 1. Jette Young, skolebestyrelsesformand fortalte om året der gik. Nedenstående emner er der blevet arbejdet med i løbet af året. Der er genindført lejrskole i overbygningen og det op til teamet omkring klasserne at bestemme placeringen af hvornår lejrskolen skal afvikles. Kort orientering om kvalitetsrapporten som kan læses på skolens hjemmeside. Godkendelse af omsorgsplan, som er en køreplan for hvem gør hvad i tilfælde af dødsfald etc. Principper for placering af konfirmationsforberedelse. Den nye skolereform/helhedsskole. Eventuelle emner der kan tages op; aldersintegreret undervisning, tænke anderledes end årgangstanken, elevplaner. 2. Orientering om skolereformen og de muligheder og rammer, den giver Ørum Skole Hovedelementer i reformen; flere undervisningstimer med understøttende undervisning, styrket efteruddannelse af lærere/pædagoger/ skoleledelse, fuld linjefagsdækning på alle årgange i Bent orienterede kort om skolebestyrelsesvalget Valgmøde med opstilling af kandidater: Jacob Kristensen (4+8kl.) Joan Brøndum Kvist (3+5kl.) Bettina Almind(1 kl.) Peter Hellwing (4+6kl.) 2 årig periode Pia Reckweg (2+4+8kl.) 1.supleant Vivi Ruseng Hansen (0+3kl.) Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august 2014 side 2 af 25

3 Skolereformen i praksis på Ørum Skole fra august Skoleskema/mødetid Elevernes mødetid er afgjort af busplanerne. Det betyder, at eleverne skal møde kl. 8.10, og de får fri enten kl eller Mødetiderne bliver sådan: klasse: møder fra kl til kl (30 timer) klasse: møder fra kl til kl to dage og til kl tre dage (33 timer) klasse: møder fra kl til kl (35 timer) Særligt for 7. årgang: Skolen og præsterne skal aftale konfirmandundervisningens placering inden for normal skoledag (kl. 8-16). Jeg har aftalt med Ulla Horsholt og Asbjørn Hyldgaard, at konfirmandundervisningen finder sted torsdage kl til Dette betyder, at 7. årgang får en anden skoledag til kl Der er aftalt hjemkørsel for de busberettigede børn efter kl Efter konfirmationen vil vi om muligt ændre skemaet, så eleverne får fri kl alle dage. Sfo en starter kl , og sluttidspunktet vil vi afstemme efter jeres behov. Den endelige åbningstid for sfo og sfo-klub vil blive meldt ud, når den er besluttet i skolebestyrelsen i maj. Lektier/hjemmearbejde I pædagogisk råd har vi drøftet hvordan, vi vil forholde os til lektier. På Ørum Skole vil vi ikke afskaffe lektier, men vi vil være mere målrettede, og tilrette og differentiere indholdet mere præcist efter elevernes behov. Det kan være træningsopgaver for alle, faglig fordybelse for særligt dygtige elever m.v. Målet er, at alle elever skal blive så dygtige de kan og der skal være faglige udfordringer for alle. Mængden af og formen for hjemmearbejde skal selvfølgelig spille sammen med den understøttende undervisning i skolen. Understøttende undervisning Foruden den fagopdelte undervisning, som I kender, bliver der som bekendt indført understøttende undervisning. På ministeriets hjemmeside er det fint beskrevet sådan: Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassefælleskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere. Den understøttende undervisning skal give plads til, at skolerne i højere grad arbejder med kobling af teori og praksis. Undervisningen skal også i højere grad inddrage situationer fra dagligdagen som eleverne genkender, og derfor oplever som relevante og interessante. side 3 af 25

4 Eleverne får med den relevante understøttende undervisning tid til at afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, de får i den fagopdelte undervisning. Tiden til understøttende undervisning kan for eksempel bruges til læsetræning, til matematikøvelser eller til lektiehjælp og faglig fordybelse. Lærere, pædagoger og personale med relevante kvalifikationer kan varetage den understøttende undervisning. Den frivillige lektiehjælp, som kun eksisterer frem til næste folketingsvalg, er en del af den understøttende undervisning. Vi går automatisk ud fra, at alle elever deltager i den frivillige lektiehjælp, da det for lærerne vil være en integreret del af opfølgningen på undervisningen i fagene. Der er fra kommunens side ikke bevilget åbningstid i sfo og klub eller hjemkørsel af børn, hvor forældrene fravælger lektiehjælp. It i undervisningen Det er hensigten med reformen, at it i endnu højere grad skal være en integreret del af skoledagen for alle børn. Vi har fået opgraderet og øget kapacitet på vort trådløse net, og det betyder, at eleverne i endnu højere grad kan anvende pc er, tablets, smartphones m.v. Om ca. en måned kan vi tilbyde vore elever i 7. til 9. årgang mulighed for at oplade deres egne pc er ved arbejdspladsen, og den enkelte elev vil få et aflukket skab, som den medbragte pc kan lægges ind i, når der eksempelvis er idræt, eller pc en i øvrigt ikke skal bruges. Vi håber, alle elever og forældre vil tage imod denne mulighed for, at eleverne kan bruge deres egen pc. Vi tror på, at pc en på den måde bliver et mere naturligt arbejdsredskab i hverdagen. Bøgeskovskolen og Nordre Skole har været pilotskoler, og herfra meldes der om positive erfaringer. Samtidig lyder meldingen, at elever og lærere kommer til at arbejde på en anden og mere intensiv og differentieret måde med det faglige. Der vil komme nærmere information om mulighederne. Se link på skoleporten om skolereformen. Bent Tougaard Pedelstrukturen ændres til maj Pedelstrukturen, som vi kender den i dag, med en teknisk serviceleder på hver skole, bliver ændret pr. 1. maj til, at der dannes et teknisk serviceteam for alle kommunale bygninger og institutioner i hvert skoledistrikt. I Ørumdistriktet kommer teamet til at bestå af Max og Klaus, der er tekniske serviceledere på henholdsvis Højvangen og Ørum Skole, samt Jørn, som er i seniorjobordning. Klaus bliver leder af teamet. Teamets ansættelsessted bliver Ørum Skole. side 4 af 25

5 Serviceteamet skal dække i alt 10 kommunale matrikler i vort distrikt - herunder plejehjemmet, børnehaven og skolen. Det er en omfattende ændring og lige nu, er vi ved lave aftaler med de forskellige steder om hvilke opgaver, der ønskes løst. Bent Tougaard Rengøringssituationen Siden firmaet Absolut Rengøring har overtaget rengøringen på Ørum Skole, må vi konstatere, at rengøringsstandarden er faldet. Det er ikke så slemt, som på nogle af de andre skoler, som I måske har set eller hørt om i medierne. Men det er bestemt ikke tilfredsstillende, og vi er i løbende kontakt med firmaet selv, samt det kommunale tilsyn. Vi er blevet lovet forbedringer, men vi mangler stadig at se det. Ifølge kontrakten skal vi stort set have den samme rengøring, som vi havde før. Jeg forventer, at der kommer kommunale tiltag snarest for at rette op på standarden. Det skal understreges, at ovenstående ikke er en kritik af rengøringspersonalet, som gør en stor indsats. Det er i øvrigt det samme personale som gjorde rent før, og da havde vi en pæn standard. Bent Tougaard Tunnelpenge Nu er regnskabet for det storstilede tunnelprojekt gjort op. Jørgen Winther fra tunnelgruppen har meddelt, at der blev et overskud på 4.849,40 kr., som tilfalder skolen. Jørgen skriver: Vi håber, beløbet kan gøre lidt gavn for byens børn på det nye aktivitetsområde nord for skolen. Det er rigtig fornuftigt, at anvende pengene på det nye aktivitetsområde, der jo er for alle borgere og ikke kun skolen, når pengene ligeledes er indsamlet af ørumborgerne. Når aktivitetsområdet er etableret i efteråret vil skolebestyrelsen og elevrådet tage stilling til, hvordan vi bedst anvender pengene. På skolens vegne sig vil jeg gerne sige tunnelgruppen tak, fordi vi blev betænkt med pengene. Det er samtidig glædeligt, at Jørgen Winther kan fortælle, at tunnelen bliver flittigt brugt. Jeg kan kun opfordre jer forældre til, at I jævnligt minder børnene om at bruge tunnelen og - for de yngste børns vedkommende - simpelthen stiller krav om, kun at passere hovedvejen via tunnelen. Det ved jeg, at nogle familier praktiserer med succes (og tryghed). Bent Tougaard side 5 af 25

6 Afgang: Studietur Vi kørte kl.8:30 men før vi kunne køre til Viborg skulle vi lige hente Jakob der havde glemt at vi skule af sted. Da vi havde hentet Jakob og var kommet i til Viborg begyndte vi på det fotoløb som Kirsten havde planlagt. Fotoløb: Vi fotograferede mange forskellige ting som Kirsten havde fundet på at vi skulle fotografere. Vi skulle tage billeder af et dyr, graffiti, en flot dør, noget der koster rigtigt meget, en spændende trappe, en statue, noget man kan spise, et træ, et museum, vand, noget der er rødt, noget der er varmt, en hundelort, noget, der lugter godt, noget man kan høre. Animations-skole: Da vi kom ind til animations-skolen skulle vi lige vente lidt før Erik som skulle vise os rundt kom. Erik kom og viste os rundt og fortalte om hvad de laver inde på skolen. Det der var mest spændende var en der sad og lavet et fabeldyr. Erik fortalte at noget af det sværeste eleverne skulle lave var et firbenet dyr. Vi snakkede med en fra en gruppe der var ved af lave deres afgangs prøve som så var en film og han fortalte at en film på 5 minutter tager et år af lave og det var for 8 personer. Madam Sund: Da vi var færdige på animations-skolen gik vi over til en cafe der hed madam sund hvor vi fik noget af spise. Inde på cafeen bestilte vi nogen sandwich og de smagte godt. Hjem igen: Da vi var færdige på madam sund tog vi tog vi hjem. Eksempel på film fra animations-skolen: https://www.youtube.com/watch?v=mv5w262xvcu Af Kenneth Krog Risom side 6 af 25

7 Tirsdag den 14. januar Tur med ekstra dansk Vi havde læsestund fra 8:10-8:30 der efter tog vi til viborg hvor kirsten havde send os på et foto løb vi fik udleveret en seddel der blev taget billeder af mange mærkelige ting fx en hunde lordt og vand. Det tog cirka en time Der efter kørte vi til animations skolen hvor vi blev vist rundt. Vi startede med at se en film om vikinger (se linket nederst) og så der efter gik vi vidre vi blev vist rundt på helle skolen. Da vi var færdige med det tog vi på madam sund og spiste vi kunne lige så godt have gået der hen for det lå lige ovre på den anden side men maden var god og det kunne varmt anbefales det mættet meget og smagte godt det skal det jo også. Lærte vi noget ja om animation skolen og om hvordan man laver film og sådan noget og det var sjovt fordi det var noget vi ikke plejer og lave. af Jakob L Lidt fra 5. årgang Vi tilmeldte os Naturfagsmaraton 2014 for Viborgskolerne efter sommerferien. Vi startede med naturfagsmaraton opgaverne før jul og klassen skulle afslutte vores 10 stillede opgaver som skule være lavet inden at vi skulle møde på Vestervang skole i deres gymnastiksal i slutningen af februar sammen med de andre klasser fra de andre Viborg Skoler. Der skulle bygges bro på tid, skydes bordtennisbolde i kurve i forskellige højder med vores kastemaskine og også ramme en basketbold i bevægelse, lave forskellige slags samarbejdsøvelser for klassen, quiz-stafet på tid, lave en opgave om observation, beregne rumfang på rumlige figurer, vurdere korteste ruter imellem kegler m.m. Eleverne havde arbejdet godt, og havde også været nødt til at bruge matematiktimerne for at nå at få det hele færdigt til tiden, og det blev belønnet med en god dag med mange sjove og nye oplevelser. Og så endte det med en flot 2. plads. Af Morten Hostrup side 7 af 25

8 Vinderbilledet ovenfor! Billeder fra 5. årgangs deltagelse i Naturfagsmaraton side 8 af 25

9 Billeder fra 5. årgangs deltagelse i Naturfagsmaraton side 9 af 25

10 1. kl. kultur tur SFO var på kultur tur med 1.klasse den 27. marts. Vi besøgte Viborg Kunsthal og så foto og video udstillingen af kunstneren Mika Ninagawa. På udstillingen blev vi vist rundt og lærte om, hvordan farver og lyd skaber forskellige stemninger. Bagefter måtte børnene selv lave et flot billede af sommerfugle farvet i forskellige farver, hvilket vi fik med hjem. Sidst på dagen tog vi på Borgvold og legede. Der fik vi pizzasnegle og noget at drikke, hvorefter børnene blev hentet af deres forældre. Alt i alt en fantastisk dejlig tur med søde og rare børn, som fik en kulturel oplevelse med hjem! Michel Berg, SFO Nogle af børnene har skrevet om turen: Vi har set beledor af blomster og sommerfugle. Det har været godt. Og vi har været på Borgvold og drikke juice og spise pizza snegle. Astrid 1. klasse Det har været sjovt vi har lave somafugl Vi har også set fiske Film og vi fik pizzasnegle vi så også Billedere og vi har Også været på borgvold Freia 1. klasse Det har været sjovt på turn vi leget Vi har også lavet sorerfugle vi har også set fiske Film og vi fik pizzasnegle vi så også Billedere og Vi var på borgvold Maja 1. klasse side 10 af 25

11 Jeg syns det vajoud soud der var et råm med fesk jeg fald tra gane i søuen vi var såog ved borgvold vi fik saft og pixasnaile Maria 1. klasse Vi har været på borgvold det var sjovt, vi legede også. Vi skulle også spise mad og så skulle vi lege igen Mathilde 1. klasse side 11 af 25

12 SFO børnene var på tur til Tjele Gods Det var sjovt at Jan Køster førte os rundt på Tjele gods Vi fik lov at se riddersalen, stuen, H. C. Andersens hus og kælderen nogen turde ikke at gå der ned Vi så gamle træer og en fog som man ikke måtte tage ned ellers brændte godset træerne var,mere end 100 år gamle Mvh Kasper og Christian k. fra 3 kl. side 12 af 25

13 Hodja fra Pjort aften på 3. årgang Emma D. byder velkommen og fortæller lidt om skuespillet, som 3. årgang spillede for deres forældre. Der blev spillet skuespil, danset mavedans og sluttet af med sangen Hodja fra Pjort af Sebastian side 13 af 25

14 Hodja fra Pjort efter filmen Torsdag den 20. marts fremførte 3. årgang deres udgave af Hodja fra Pjort. Eleverne havde selv skrevet stykket efter filmen. Her er det Hodja i fangekælderen. Der var et hel hold mavedansere, der optrådte for sultanen. side 14 af 25

15 Eleverne havde selv lavet kulisserne. Til sidst sang alle eleverne Hodja fra Pjort side 15 af 25

16 Trivselsdag på Ørum skole Der fremstilles pandekager i skolekøkkenet Sebastian, Lasse og Kasper er klar til at spise deres dejlige pandekager Søde piger, der hygger med pandekager side 16 af 25

17 Emneuge i Gul Sol Der fremstilles bevægelsesstiger i gymnastiksalen. Stigerne prøves af. side 17 af 25

18 Tur til Århus for 5. årgang -Vi tog på tur til Aarhus. Først på Kunstmuseet Aros og spise madpakker, så tog vi over til Aarhus musikhus og hørte Aarhus Symfoniorkester - og der var Sigurd Barrett og lave underholdning med en tidsmaskine, så han fortalte om musik gennem tiden. Vi tog igen over på Aros og bl.a så en dreng der var 4,5m. høj og så var vi oppe i regnbuen - og se Aarhus fra alle sider! side 18 af 25

19 PIGE-TRIVSEL I en klasse er det vigtigt at have et godt fællesskab. Vi, piger, har talt om, at vi skal huske vores venskaber i klassen og at være der for hinanden. Derfor har vi skrevet vores gode ideer ned måske det kan være inspiration for andre? Vi vil prøve at have en venindedag for alle piger i klassen ca. en gang om måneden. Man betaler selv for at komme med, det må ikke blive for dyrt(fx max 100,- kr.), man skal invitere i god tid, og man skal gøre sit bedste for at hjælpe med transport. Ideer til sjove og hyggelige pige-veninde-dage: Biograftur, skovtur, bagedag, spise aftensmad sammen, mesterkok-konkurrence, filmdag/- aften, svømmehal, svane-/kanotur, overnatning/pyjamasparty, shoppedag Forleden var vi på shopping-tur i Viborg, og det var rigtig hyggeligt. Det var ikke alle, der kunne være med, men alle fik buddet. Vi håber, at alle kan være med næste måned. Mange hilsner fra piger på 5. årgang side 19 af 25

20 DIGTE PÅ 5. ÅRGANG Vi er i gang med et forløb om digte, hvor vi bl.a. har skrevet finurlige nonsens-digte. Her er nogle stykker, som du måske kan more dig lidt over at læse: Jeg går i skole sammen med Ib og Ole. Jeg synes, Ib er sej, fordi han siger nej til folk, der påstår, han er bleg, for han er ikke et kvaj. Ole jagter sole på havnens mole. Så er der matematik; det siger mig ikke et klik! Uret siger tik, når jeg går til gymnastik. Skrevet af Anders Henne i skolen, sad pigen i kjolen. Skal vi gå i musik? Nej, for jeg går i panik! Når jeg tegner på en tave, kilder det i min navle. Hvor er Prag?, siger Dorte med et brag. Skrevet af Laura Kom, skal vi røve en tank? Nej, vi skal da røve en bank! Ja, vi røver den med papirsflyvere, som jeg folder. Nej, lad os røve den med Samba flødeboller. Dem, der snakker, er en abe og en humlebi. Åh nej, som kommer der snart noget politi. Så kom de i fængsel, og det var noget af en længsel Skrevet af Christian side 20 af 25

21 Mågen Åge var oppe at koge Hos anden Anders, der boede i Randers For mågen Åge havde slugt noget tåge. Skrevet af Rasmus Jeg skulle snotte i en grotte, Men jeg endte med et rim, der ikke var for intim. Det startede med en mad, men endte med et bad, Som jeg skulle tage fire gange om dagen, så jeg helt mistede smagen. Jeg nyste på en buttet puddel, så ejeren tog min smagsløse nudel. Så jeg satte ham fast på et hjul, for mit hjerte er så hul. Jeg drejede det rundt, men jeg tror, det gør ondt. Jeg stak ham et par flade, så han endte i en rede. Så blev han ædt af en fugl, og sådan endte dette modul. Skrevet af Sebastian Det er morgen i Dyrehaven, og man kan høre en gnaven. Det er grisemor, der smækker den ko, der er så lækker. Sneglen råber op, så selv kaskelotten gør et hop. Hesten galoperer væk og henter elefanten i en sæk. Dyrepasseren kommer med store øjne og hører en frygtelig masse løgne. Han kaster med sko, selv efter den lækre ko! Skrevet af Lisbeth side 21 af 25

22 Skal jeres barn med bus til skole næste skoleår, bedes I udfylde og returnere skemaet. Bestillingen gælder helårskort. Vinterbuskort bestilles først senere. Se regler for elevbefordring på bagsiden. Smid ikke det gamle buskort ud! Når eleven allerede har et buskort med billede, gælder det som stamkort. Så skal I kun bestille et nyt indstik, med en ny gyldighedsperiode. Hvis billedet trænger til udskiftning, så aflever nyt billede sammen med bestillingssedlen. Udfyld venligst skemaet, og returner det til Ørum Skole. Sidste frist for aflevering for elever, der ikke før har kørt med bus er 28. april 2014, men hvis man tidligere har kørt med bus skal denne blanket afleveres inden 19. maj Buskortet kan så blive udleveret første skoledag. Det gamle skolekort fra sidste skoleår skal medbringes og fremvises for at kunne køre gratis 1. skoledag. Elever, der ikke tidligere har haft skolekort, skal købe billet. Elever der ikke er berettiget til skolekort skal være i stand til at fremvise et gyldigt periodekort, klippekort eller en kontantbillet ved en billetkontrol. Hvis buskortet bliver væk, skal man selv betale for erstatningskortet. Elevens navn: Cpr.nr.: Adresse: Klasse i skoleåret 14/15: Vi vil gerne bestille: Eleven har allerede buskort til MidtTrafik og skal bare bestille nyt indstik som gælder for næste skoleår. Foto skal ikke vedlægges. Eleven skal bestille et buskort til kørsel med MidtTrafik. Foto i pasfoto-størrelse skal afleveres sammen med ansøgningen. Eleven skal bestille plads i skolebussen over Vejrumbro. Eleven skal ikke have buskort til denne rute og skal derfor ikke aflevere billede. Eleven bliver noteret på vognmandens passagerliste. Kørsel mod betaling eller gratis befordring? Eleven er berettiget til gratis befordring Vi skal selv betale side 22 af 25

23 Regler for buskørsel Gratis kørsel: For elever som bor i skoledistriktet, yder Viborg Kommune gratis kørsel, 1 når eleven skal færdes på trafikfarlig vej. I Ørum Skoles distrikt er disse veje trafikfarlige: Burrehøjvej. Gælder for klasse. Hobro Landevej. Gælder for klasse. Rydalsvej. Gælder for klasse. Østergade. Gælder for klasse. Vestergade. Gælder for klasse. Ved krydsning af Vestergade er vejen trafikfarlig for klasse Overlundvej. Gælder for klasse. Ingstrup Møllevej. Gælder for klasse 2 eller når afstanden mellem hjemmet (fra offentlig vej) og skolen er over: klasse 2,5 km klasse 6,0 km klasse 7,0 km Selv om eleven er kørselsberettiget, har han/hun ikke krav på at blive kørt helt til og fra hjemmet. Eleven kan pålægges at gå/cykle en distance på op til halvdelen af den nævnte afstand for det pågældende klassetrin. Manglende billet kan betyde en kontrolafgift på 750,- kr. Glemt kort kan betyde en afgift på 100,- kr. Kørsel mod betaling: Er eleven ikke berettiget til gratis kørsel, har han/hun mulighed for at blive kørt mod betaling, hvis der er plads. Viborg Kommune giver tilskud på 50% af billetprisen i vintermånederne november-marts. Buskortet gælder alle hverdage, dog kun til kl Buskort kan bestilles gennem Ørum Skole ved at udfylde skemaet på næste side. Der er to muligheder: I kan købe et helårs buskort til ca kr. Prisen er inkl. vinterrabat, eller I kan købe et vinterbuskort til ca. 640 kr. Prisen er inkl. vinterrabat. Buskortet gælder fra 1. november til 31. marts. Vinterbuskort bestilles først i efteråret, og I får nærmere besked fra skolen. Busruter: Midttrafik rute 754 og 752 Vammen, Tjele, Formyre, Foulum, Over Viskum v/a16, Mollerup, Flarupvej v/mollerup, Ørum Skole. Midttrafik rute 62/X 928 Viborg, Ørum, Hammershøj, Randers. Kører kun ad hovedvej A16. Skolebussen (rute 658) Fårdalvej, Øby, Thorsager, Vejrumbro, Nørremarksvej, Overlundvej, Over Viskumvej, Ørum Skole. Har I spørgsmål Har I spørgsmål om elevbefordring, er I meget velkomne til at kontakte Ørum Skole, skolesekretær Bente Knudsen på tlf. nr eller busselskaberne. side 23 af 25

24 Ferieplan Skoleåret 2013/2014 Ferier Start/slut Skolestart 12. august *) Efterårsferie 12. oktober oktober Juleferie 21. december - 1. januar Vinterferie 8. februar februar Påskeferie 12. april april St. Bededagsferie 16. maj maj Kr. Himmelfartsferie 29. maj - 1. juni Grundlovsdag + pinseferie 5. juni - 9. juni Sommerferie begynder 28. juni Skoleåret 2014/2015 Ferier Start/slut Skolestart 11. august *) Efterårsferie 11. oktober oktober Juleferie 23. december - 4. januar Vinterferie 7. februar februar Påskeferie 28. marts - 6. april St. Bededagsferie 1. maj Kr. Himmelfartsferie 14. maj maj Pinseferie 23.maj maj Grundlovsdag 5. juni Sommerferie begynder 27. juni Skoleåret 2015/2016 Ferier Start/slut Skolestart 10. august *) Efterårsferie 10. oktober oktober Juleferie 19. december - 3. januar Vinterferie 13. februar februar Påskeferie 19. marts marts St. Bededagsferie 22. april Kr. Himmelfartsferie 5. maj - 8. maj Pinseferie 14.maj maj Grundlovsdag 5. juni Sommerferie begynder 25. juni side 24 af 25

25 side 25 af 25

oktober 2012 Gl. Tjelevej 10, 8830 Tjele Tlf. 8787 2720 www.orumskole.dk

oktober 2012 Gl. Tjelevej 10, 8830 Tjele Tlf. 8787 2720 www.orumskole.dk Skoleblad for Ørum Skole oktober 2012 Gl. Tjelevej 10, 8830 Tjele Tlf. 8787 2720 www.orumskole.dk Nyt om personalet Bent Tougaard Frits Christensen går på pension Den 28. september var sidste skoledag

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

14/15. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole;Jens Johansen. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

14/15. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole;Jens Johansen. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 14/15 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole;Jens Johansen Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer et indblik i

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og Gøgl-temauge i Pavillonen. Juni måned betyder

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2014 Siden sidst Kære forældre på Karup Skole og andre interesserede. Hermed følger skoleårets næstsidste månedsinformation. Arbejdet med skolereformen. Ledelsen og personalet

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN DAGSORDEN

SKOLEBESTYRELSEN DAGSORDEN 1. Forslag om nye tiltag på IT området. På Nordre Skole og Bøgeskovskolen har man lavet forsøg med, at børnene medbringer egen PC i udskolingen. Forsøgene har været en succes og det foreslås at Overlund

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Bedsteforældredage. Juni 2014. nr. 25. Informationsblad til skolens elever/forældre og personale. 0. årg. har holdt bedsteforældredage

Bedsteforældredage. Juni 2014. nr. 25. Informationsblad til skolens elever/forældre og personale. 0. årg. har holdt bedsteforældredage Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Juni 2014 nr. 25 Informationsblad til skolens elever/forældre og personale Bedsteforældredage I dette nummer: Hvor skal de hen? Skolebestyrelsesvalg Planlægning af det

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

SFO NYHEDSBREV MARTS 2014

SFO NYHEDSBREV MARTS 2014 SFO NYHEDSBREV MARTS 2014 Forår, forår, kom nu snart Forår, forår, kom nu snart Vi har ventet længe, vi vil ud og tumle os i de grønne enge i de grønne enge Plukke, plukke blomster små røde, blå og gule

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Bilag 5. Transskribering af Fokusgruppeinterview 1

Bilag 5. Transskribering af Fokusgruppeinterview 1 Bilag 5. Transskribering af Fokusgruppeinterview 1 I har været i Børnenes Madhus i et par dage, og I har været ude ved de marietime nyttehaver i går på muslingefarmen... Først kunne jeg godt tænke mig

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Gode råd... Bagside. 37.årg. Marts 2014 nr. 111. -Bliv aldrig så mæt, at du ikke kan spise dessert

Gode råd... Bagside. 37.årg. Marts 2014 nr. 111. -Bliv aldrig så mæt, at du ikke kan spise dessert Bagside Gode råd... -Bliv aldrig så mæt, at du ikke kan spise dessert -Hvis du vil ha' en kat, så begynd med at spørge, om du må få en hest -Når mor er sur på far, så skal du ikke lade hende rede dit hår

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

V I G T I G T! Æ N D R I N G A F F E R I E P L A N E N

V I G T I G T! Æ N D R I N G A F F E R I E P L A N E N Nyt om personalet. Bent Tougaard Skoleområdet: Ved skoleårets afslutning i juni tog vi afsked med en af skolens faste lærere, Lars Laurbjerg Nielsen, der har fået stilling på en skole i Ballerup. Desuden

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Hvordan er status for den understøttende undervisning?

Hvordan er status for den understøttende undervisning? Hvordan er status for den understøttende undervisning? Processen for udviklingen af indholdet i den understøttende undervisning er først lige startet. Alligevel vil vi gerne til brug for en orientering

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole Information omkring kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler mm. omkring kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune Hvem kan

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Hold Øje uge 25 Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Tigerne er ved at være færdige med deres afgangsprøver. I starten af denne

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Aktiviteter i uge 1. Torsdag: -Velkommen tilbage. Vi hygger i klubben. -Fodbold i hallen 13.30.-15.00. Husk sko!!!!

Aktiviteter i uge 1. Torsdag: -Velkommen tilbage. Vi hygger i klubben. -Fodbold i hallen 13.30.-15.00. Husk sko!!!! Aktiviteter i uge 1 Mandag: Tirsdag: Onsdag: - Lukket! -Lukket! -Lukket! Torsdag: -Velkommen tilbage. Vi hygger i klubben. Fredag: -Fodbold i hallen 13.30.-15.00. Husk sko!!!! Et rigtigt godt nytår til

Læs mere

Oversigt over fravalgt lektiehjælp og skolernes orientering om lektiehjælp Fravalgt lektiehjælp Skole Antal elever I %

Oversigt over fravalgt lektiehjælp og skolernes orientering om lektiehjælp Fravalgt lektiehjælp Skole Antal elever I % Oversigt over fravalgt lektiehjælp og skolernes orientering om lektiehjælp Skole Bakkeskolen 112 40% Bakkevejens skole 181 36% Emnet skal behandles på skolebestyrelsesmøde på onsdag. Derfor er info ikke

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

april 2011 Gl. Tjelevej 10, 8830 Tjele Tlf. 8787 2720 www.orumskole.dk

april 2011 Gl. Tjelevej 10, 8830 Tjele Tlf. 8787 2720 www.orumskole.dk Skoleblad for Ørum Skole april 2011 Gl. Tjelevej 10, 8830 Tjele Tlf. 8787 2720 www.orumskole.dk SFO i Futdalen. Mere om natur- og udeliv og dage s. 3 Bilister til og fra skolen Bent Tougaard Buskort Udfyld

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 01/16 Lemming d. 8. januar 2016 Ugen der gik: Juleferie!

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

UGEBREV nr. 29 uge 13

UGEBREV nr. 29 uge 13 UGEBREV nr. 29 uge 13 Tidlig Sfo Så oprandt dagen endelig,, hvor vi siger goddag til de nye børn i Tidlig SFO. Der er startet ni rigtig søde børn, og vi siger hjertelig velkommen til jer alle sammen. Arbejdslørdag

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse Nyhedsbrev uge 35-2013 Side 1 Billedskole Musikskole Side 11 Børnehaven Invitation til forældremøde Side 3 Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk Side 14 Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere