Skoleblad. Fredsvalg til skolebestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleblad. Fredsvalg til skolebestyrelsen"

Transkript

1 Skoleblad for Ørum Skole april 2014 Gl. Tjelevej 10, 8830 Tjele Tlf Fredsvalg til skolebestyrelsen Den 18/4 holdt Ørum Skole kombineret årsmøde og valgmøde til skolebestyrelsen (se Yvonne Jensens referat fra mødet). På valgmødet lykkedes det at finde fire nye kandidater til skolebestyrelsen for en fireårig periode samt en til den toårige periode. Én ønskede at være suppleant. De fire opstillede til den fireårige periode er (elever i år i parentes): Pia Reckweg (2., 4. og 8.), Bettina Schønberg Alminde (1.), Jakob Kofoed Christensen (4. og 8.) og Joan Brønnum Kvist (3. og 5.). Endvidere blev Vivi Ruseng Hansen (0. og 3.) opstillet som suppleant. Til den toårige periode blev Peter Hellwing (4. og 6.) opstillet. De opstillede og valgbestyrelsen efterlyste flere suppleanter. Det har efterfølgende givet respons fra Inger Dalgaard (1., 5. og 8.), og hun er nu anden suppleant. Claus Gustafsson og Charlotte Jensen har fortsat to år tilbage af deres valgperiode. Den nye bestyrelse tiltræder som nævnt den 1/8, og den konstituerer sig med formand og næstformand på sit første møde i august. De tre, som træder ud af bestyrelsen, er formand Jette F. Young, næstformand Yvonne Jensen og Heidi Madsen. Bent Tougaard God påske!

2 Referat fra årsmøde og skolebestyrelsesvalg på Ørum skole den 18/3 Referent: Yvonne E Jensen Velkomst. 1. Jette Young, skolebestyrelsesformand fortalte om året der gik. Nedenstående emner er der blevet arbejdet med i løbet af året. Der er genindført lejrskole i overbygningen og det op til teamet omkring klasserne at bestemme placeringen af hvornår lejrskolen skal afvikles. Kort orientering om kvalitetsrapporten som kan læses på skolens hjemmeside. Godkendelse af omsorgsplan, som er en køreplan for hvem gør hvad i tilfælde af dødsfald etc. Principper for placering af konfirmationsforberedelse. Den nye skolereform/helhedsskole. Eventuelle emner der kan tages op; aldersintegreret undervisning, tænke anderledes end årgangstanken, elevplaner. 2. Orientering om skolereformen og de muligheder og rammer, den giver Ørum Skole Hovedelementer i reformen; flere undervisningstimer med understøttende undervisning, styrket efteruddannelse af lærere/pædagoger/ skoleledelse, fuld linjefagsdækning på alle årgange i Bent orienterede kort om skolebestyrelsesvalget Valgmøde med opstilling af kandidater: Jacob Kristensen (4+8kl.) Joan Brøndum Kvist (3+5kl.) Bettina Almind(1 kl.) Peter Hellwing (4+6kl.) 2 årig periode Pia Reckweg (2+4+8kl.) 1.supleant Vivi Ruseng Hansen (0+3kl.) Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august 2014 side 2 af 25

3 Skolereformen i praksis på Ørum Skole fra august Skoleskema/mødetid Elevernes mødetid er afgjort af busplanerne. Det betyder, at eleverne skal møde kl. 8.10, og de får fri enten kl eller Mødetiderne bliver sådan: klasse: møder fra kl til kl (30 timer) klasse: møder fra kl til kl to dage og til kl tre dage (33 timer) klasse: møder fra kl til kl (35 timer) Særligt for 7. årgang: Skolen og præsterne skal aftale konfirmandundervisningens placering inden for normal skoledag (kl. 8-16). Jeg har aftalt med Ulla Horsholt og Asbjørn Hyldgaard, at konfirmandundervisningen finder sted torsdage kl til Dette betyder, at 7. årgang får en anden skoledag til kl Der er aftalt hjemkørsel for de busberettigede børn efter kl Efter konfirmationen vil vi om muligt ændre skemaet, så eleverne får fri kl alle dage. Sfo en starter kl , og sluttidspunktet vil vi afstemme efter jeres behov. Den endelige åbningstid for sfo og sfo-klub vil blive meldt ud, når den er besluttet i skolebestyrelsen i maj. Lektier/hjemmearbejde I pædagogisk råd har vi drøftet hvordan, vi vil forholde os til lektier. På Ørum Skole vil vi ikke afskaffe lektier, men vi vil være mere målrettede, og tilrette og differentiere indholdet mere præcist efter elevernes behov. Det kan være træningsopgaver for alle, faglig fordybelse for særligt dygtige elever m.v. Målet er, at alle elever skal blive så dygtige de kan og der skal være faglige udfordringer for alle. Mængden af og formen for hjemmearbejde skal selvfølgelig spille sammen med den understøttende undervisning i skolen. Understøttende undervisning Foruden den fagopdelte undervisning, som I kender, bliver der som bekendt indført understøttende undervisning. På ministeriets hjemmeside er det fint beskrevet sådan: Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassefælleskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere. Den understøttende undervisning skal give plads til, at skolerne i højere grad arbejder med kobling af teori og praksis. Undervisningen skal også i højere grad inddrage situationer fra dagligdagen som eleverne genkender, og derfor oplever som relevante og interessante. side 3 af 25

4 Eleverne får med den relevante understøttende undervisning tid til at afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, de får i den fagopdelte undervisning. Tiden til understøttende undervisning kan for eksempel bruges til læsetræning, til matematikøvelser eller til lektiehjælp og faglig fordybelse. Lærere, pædagoger og personale med relevante kvalifikationer kan varetage den understøttende undervisning. Den frivillige lektiehjælp, som kun eksisterer frem til næste folketingsvalg, er en del af den understøttende undervisning. Vi går automatisk ud fra, at alle elever deltager i den frivillige lektiehjælp, da det for lærerne vil være en integreret del af opfølgningen på undervisningen i fagene. Der er fra kommunens side ikke bevilget åbningstid i sfo og klub eller hjemkørsel af børn, hvor forældrene fravælger lektiehjælp. It i undervisningen Det er hensigten med reformen, at it i endnu højere grad skal være en integreret del af skoledagen for alle børn. Vi har fået opgraderet og øget kapacitet på vort trådløse net, og det betyder, at eleverne i endnu højere grad kan anvende pc er, tablets, smartphones m.v. Om ca. en måned kan vi tilbyde vore elever i 7. til 9. årgang mulighed for at oplade deres egne pc er ved arbejdspladsen, og den enkelte elev vil få et aflukket skab, som den medbragte pc kan lægges ind i, når der eksempelvis er idræt, eller pc en i øvrigt ikke skal bruges. Vi håber, alle elever og forældre vil tage imod denne mulighed for, at eleverne kan bruge deres egen pc. Vi tror på, at pc en på den måde bliver et mere naturligt arbejdsredskab i hverdagen. Bøgeskovskolen og Nordre Skole har været pilotskoler, og herfra meldes der om positive erfaringer. Samtidig lyder meldingen, at elever og lærere kommer til at arbejde på en anden og mere intensiv og differentieret måde med det faglige. Der vil komme nærmere information om mulighederne. Se link på skoleporten om skolereformen. Bent Tougaard Pedelstrukturen ændres til maj Pedelstrukturen, som vi kender den i dag, med en teknisk serviceleder på hver skole, bliver ændret pr. 1. maj til, at der dannes et teknisk serviceteam for alle kommunale bygninger og institutioner i hvert skoledistrikt. I Ørumdistriktet kommer teamet til at bestå af Max og Klaus, der er tekniske serviceledere på henholdsvis Højvangen og Ørum Skole, samt Jørn, som er i seniorjobordning. Klaus bliver leder af teamet. Teamets ansættelsessted bliver Ørum Skole. side 4 af 25

5 Serviceteamet skal dække i alt 10 kommunale matrikler i vort distrikt - herunder plejehjemmet, børnehaven og skolen. Det er en omfattende ændring og lige nu, er vi ved lave aftaler med de forskellige steder om hvilke opgaver, der ønskes løst. Bent Tougaard Rengøringssituationen Siden firmaet Absolut Rengøring har overtaget rengøringen på Ørum Skole, må vi konstatere, at rengøringsstandarden er faldet. Det er ikke så slemt, som på nogle af de andre skoler, som I måske har set eller hørt om i medierne. Men det er bestemt ikke tilfredsstillende, og vi er i løbende kontakt med firmaet selv, samt det kommunale tilsyn. Vi er blevet lovet forbedringer, men vi mangler stadig at se det. Ifølge kontrakten skal vi stort set have den samme rengøring, som vi havde før. Jeg forventer, at der kommer kommunale tiltag snarest for at rette op på standarden. Det skal understreges, at ovenstående ikke er en kritik af rengøringspersonalet, som gør en stor indsats. Det er i øvrigt det samme personale som gjorde rent før, og da havde vi en pæn standard. Bent Tougaard Tunnelpenge Nu er regnskabet for det storstilede tunnelprojekt gjort op. Jørgen Winther fra tunnelgruppen har meddelt, at der blev et overskud på 4.849,40 kr., som tilfalder skolen. Jørgen skriver: Vi håber, beløbet kan gøre lidt gavn for byens børn på det nye aktivitetsområde nord for skolen. Det er rigtig fornuftigt, at anvende pengene på det nye aktivitetsområde, der jo er for alle borgere og ikke kun skolen, når pengene ligeledes er indsamlet af ørumborgerne. Når aktivitetsområdet er etableret i efteråret vil skolebestyrelsen og elevrådet tage stilling til, hvordan vi bedst anvender pengene. På skolens vegne sig vil jeg gerne sige tunnelgruppen tak, fordi vi blev betænkt med pengene. Det er samtidig glædeligt, at Jørgen Winther kan fortælle, at tunnelen bliver flittigt brugt. Jeg kan kun opfordre jer forældre til, at I jævnligt minder børnene om at bruge tunnelen og - for de yngste børns vedkommende - simpelthen stiller krav om, kun at passere hovedvejen via tunnelen. Det ved jeg, at nogle familier praktiserer med succes (og tryghed). Bent Tougaard side 5 af 25

6 Afgang: Studietur Vi kørte kl.8:30 men før vi kunne køre til Viborg skulle vi lige hente Jakob der havde glemt at vi skule af sted. Da vi havde hentet Jakob og var kommet i til Viborg begyndte vi på det fotoløb som Kirsten havde planlagt. Fotoløb: Vi fotograferede mange forskellige ting som Kirsten havde fundet på at vi skulle fotografere. Vi skulle tage billeder af et dyr, graffiti, en flot dør, noget der koster rigtigt meget, en spændende trappe, en statue, noget man kan spise, et træ, et museum, vand, noget der er rødt, noget der er varmt, en hundelort, noget, der lugter godt, noget man kan høre. Animations-skole: Da vi kom ind til animations-skolen skulle vi lige vente lidt før Erik som skulle vise os rundt kom. Erik kom og viste os rundt og fortalte om hvad de laver inde på skolen. Det der var mest spændende var en der sad og lavet et fabeldyr. Erik fortalte at noget af det sværeste eleverne skulle lave var et firbenet dyr. Vi snakkede med en fra en gruppe der var ved af lave deres afgangs prøve som så var en film og han fortalte at en film på 5 minutter tager et år af lave og det var for 8 personer. Madam Sund: Da vi var færdige på animations-skolen gik vi over til en cafe der hed madam sund hvor vi fik noget af spise. Inde på cafeen bestilte vi nogen sandwich og de smagte godt. Hjem igen: Da vi var færdige på madam sund tog vi tog vi hjem. Eksempel på film fra animations-skolen: https://www.youtube.com/watch?v=mv5w262xvcu Af Kenneth Krog Risom side 6 af 25

7 Tirsdag den 14. januar Tur med ekstra dansk Vi havde læsestund fra 8:10-8:30 der efter tog vi til viborg hvor kirsten havde send os på et foto løb vi fik udleveret en seddel der blev taget billeder af mange mærkelige ting fx en hunde lordt og vand. Det tog cirka en time Der efter kørte vi til animations skolen hvor vi blev vist rundt. Vi startede med at se en film om vikinger (se linket nederst) og så der efter gik vi vidre vi blev vist rundt på helle skolen. Da vi var færdige med det tog vi på madam sund og spiste vi kunne lige så godt have gået der hen for det lå lige ovre på den anden side men maden var god og det kunne varmt anbefales det mættet meget og smagte godt det skal det jo også. Lærte vi noget ja om animation skolen og om hvordan man laver film og sådan noget og det var sjovt fordi det var noget vi ikke plejer og lave. af Jakob L Lidt fra 5. årgang Vi tilmeldte os Naturfagsmaraton 2014 for Viborgskolerne efter sommerferien. Vi startede med naturfagsmaraton opgaverne før jul og klassen skulle afslutte vores 10 stillede opgaver som skule være lavet inden at vi skulle møde på Vestervang skole i deres gymnastiksal i slutningen af februar sammen med de andre klasser fra de andre Viborg Skoler. Der skulle bygges bro på tid, skydes bordtennisbolde i kurve i forskellige højder med vores kastemaskine og også ramme en basketbold i bevægelse, lave forskellige slags samarbejdsøvelser for klassen, quiz-stafet på tid, lave en opgave om observation, beregne rumfang på rumlige figurer, vurdere korteste ruter imellem kegler m.m. Eleverne havde arbejdet godt, og havde også været nødt til at bruge matematiktimerne for at nå at få det hele færdigt til tiden, og det blev belønnet med en god dag med mange sjove og nye oplevelser. Og så endte det med en flot 2. plads. Af Morten Hostrup side 7 af 25

8 Vinderbilledet ovenfor! Billeder fra 5. årgangs deltagelse i Naturfagsmaraton side 8 af 25

9 Billeder fra 5. årgangs deltagelse i Naturfagsmaraton side 9 af 25

10 1. kl. kultur tur SFO var på kultur tur med 1.klasse den 27. marts. Vi besøgte Viborg Kunsthal og så foto og video udstillingen af kunstneren Mika Ninagawa. På udstillingen blev vi vist rundt og lærte om, hvordan farver og lyd skaber forskellige stemninger. Bagefter måtte børnene selv lave et flot billede af sommerfugle farvet i forskellige farver, hvilket vi fik med hjem. Sidst på dagen tog vi på Borgvold og legede. Der fik vi pizzasnegle og noget at drikke, hvorefter børnene blev hentet af deres forældre. Alt i alt en fantastisk dejlig tur med søde og rare børn, som fik en kulturel oplevelse med hjem! Michel Berg, SFO Nogle af børnene har skrevet om turen: Vi har set beledor af blomster og sommerfugle. Det har været godt. Og vi har været på Borgvold og drikke juice og spise pizza snegle. Astrid 1. klasse Det har været sjovt vi har lave somafugl Vi har også set fiske Film og vi fik pizzasnegle vi så også Billedere og vi har Også været på borgvold Freia 1. klasse Det har været sjovt på turn vi leget Vi har også lavet sorerfugle vi har også set fiske Film og vi fik pizzasnegle vi så også Billedere og Vi var på borgvold Maja 1. klasse side 10 af 25

11 Jeg syns det vajoud soud der var et råm med fesk jeg fald tra gane i søuen vi var såog ved borgvold vi fik saft og pixasnaile Maria 1. klasse Vi har været på borgvold det var sjovt, vi legede også. Vi skulle også spise mad og så skulle vi lege igen Mathilde 1. klasse side 11 af 25

12 SFO børnene var på tur til Tjele Gods Det var sjovt at Jan Køster førte os rundt på Tjele gods Vi fik lov at se riddersalen, stuen, H. C. Andersens hus og kælderen nogen turde ikke at gå der ned Vi så gamle træer og en fog som man ikke måtte tage ned ellers brændte godset træerne var,mere end 100 år gamle Mvh Kasper og Christian k. fra 3 kl. side 12 af 25

13 Hodja fra Pjort aften på 3. årgang Emma D. byder velkommen og fortæller lidt om skuespillet, som 3. årgang spillede for deres forældre. Der blev spillet skuespil, danset mavedans og sluttet af med sangen Hodja fra Pjort af Sebastian side 13 af 25

14 Hodja fra Pjort efter filmen Torsdag den 20. marts fremførte 3. årgang deres udgave af Hodja fra Pjort. Eleverne havde selv skrevet stykket efter filmen. Her er det Hodja i fangekælderen. Der var et hel hold mavedansere, der optrådte for sultanen. side 14 af 25

15 Eleverne havde selv lavet kulisserne. Til sidst sang alle eleverne Hodja fra Pjort side 15 af 25

16 Trivselsdag på Ørum skole Der fremstilles pandekager i skolekøkkenet Sebastian, Lasse og Kasper er klar til at spise deres dejlige pandekager Søde piger, der hygger med pandekager side 16 af 25

17 Emneuge i Gul Sol Der fremstilles bevægelsesstiger i gymnastiksalen. Stigerne prøves af. side 17 af 25

18 Tur til Århus for 5. årgang -Vi tog på tur til Aarhus. Først på Kunstmuseet Aros og spise madpakker, så tog vi over til Aarhus musikhus og hørte Aarhus Symfoniorkester - og der var Sigurd Barrett og lave underholdning med en tidsmaskine, så han fortalte om musik gennem tiden. Vi tog igen over på Aros og bl.a så en dreng der var 4,5m. høj og så var vi oppe i regnbuen - og se Aarhus fra alle sider! side 18 af 25

19 PIGE-TRIVSEL I en klasse er det vigtigt at have et godt fællesskab. Vi, piger, har talt om, at vi skal huske vores venskaber i klassen og at være der for hinanden. Derfor har vi skrevet vores gode ideer ned måske det kan være inspiration for andre? Vi vil prøve at have en venindedag for alle piger i klassen ca. en gang om måneden. Man betaler selv for at komme med, det må ikke blive for dyrt(fx max 100,- kr.), man skal invitere i god tid, og man skal gøre sit bedste for at hjælpe med transport. Ideer til sjove og hyggelige pige-veninde-dage: Biograftur, skovtur, bagedag, spise aftensmad sammen, mesterkok-konkurrence, filmdag/- aften, svømmehal, svane-/kanotur, overnatning/pyjamasparty, shoppedag Forleden var vi på shopping-tur i Viborg, og det var rigtig hyggeligt. Det var ikke alle, der kunne være med, men alle fik buddet. Vi håber, at alle kan være med næste måned. Mange hilsner fra piger på 5. årgang side 19 af 25

20 DIGTE PÅ 5. ÅRGANG Vi er i gang med et forløb om digte, hvor vi bl.a. har skrevet finurlige nonsens-digte. Her er nogle stykker, som du måske kan more dig lidt over at læse: Jeg går i skole sammen med Ib og Ole. Jeg synes, Ib er sej, fordi han siger nej til folk, der påstår, han er bleg, for han er ikke et kvaj. Ole jagter sole på havnens mole. Så er der matematik; det siger mig ikke et klik! Uret siger tik, når jeg går til gymnastik. Skrevet af Anders Henne i skolen, sad pigen i kjolen. Skal vi gå i musik? Nej, for jeg går i panik! Når jeg tegner på en tave, kilder det i min navle. Hvor er Prag?, siger Dorte med et brag. Skrevet af Laura Kom, skal vi røve en tank? Nej, vi skal da røve en bank! Ja, vi røver den med papirsflyvere, som jeg folder. Nej, lad os røve den med Samba flødeboller. Dem, der snakker, er en abe og en humlebi. Åh nej, som kommer der snart noget politi. Så kom de i fængsel, og det var noget af en længsel Skrevet af Christian side 20 af 25

21 Mågen Åge var oppe at koge Hos anden Anders, der boede i Randers For mågen Åge havde slugt noget tåge. Skrevet af Rasmus Jeg skulle snotte i en grotte, Men jeg endte med et rim, der ikke var for intim. Det startede med en mad, men endte med et bad, Som jeg skulle tage fire gange om dagen, så jeg helt mistede smagen. Jeg nyste på en buttet puddel, så ejeren tog min smagsløse nudel. Så jeg satte ham fast på et hjul, for mit hjerte er så hul. Jeg drejede det rundt, men jeg tror, det gør ondt. Jeg stak ham et par flade, så han endte i en rede. Så blev han ædt af en fugl, og sådan endte dette modul. Skrevet af Sebastian Det er morgen i Dyrehaven, og man kan høre en gnaven. Det er grisemor, der smækker den ko, der er så lækker. Sneglen råber op, så selv kaskelotten gør et hop. Hesten galoperer væk og henter elefanten i en sæk. Dyrepasseren kommer med store øjne og hører en frygtelig masse løgne. Han kaster med sko, selv efter den lækre ko! Skrevet af Lisbeth side 21 af 25

22 Skal jeres barn med bus til skole næste skoleår, bedes I udfylde og returnere skemaet. Bestillingen gælder helårskort. Vinterbuskort bestilles først senere. Se regler for elevbefordring på bagsiden. Smid ikke det gamle buskort ud! Når eleven allerede har et buskort med billede, gælder det som stamkort. Så skal I kun bestille et nyt indstik, med en ny gyldighedsperiode. Hvis billedet trænger til udskiftning, så aflever nyt billede sammen med bestillingssedlen. Udfyld venligst skemaet, og returner det til Ørum Skole. Sidste frist for aflevering for elever, der ikke før har kørt med bus er 28. april 2014, men hvis man tidligere har kørt med bus skal denne blanket afleveres inden 19. maj Buskortet kan så blive udleveret første skoledag. Det gamle skolekort fra sidste skoleår skal medbringes og fremvises for at kunne køre gratis 1. skoledag. Elever, der ikke tidligere har haft skolekort, skal købe billet. Elever der ikke er berettiget til skolekort skal være i stand til at fremvise et gyldigt periodekort, klippekort eller en kontantbillet ved en billetkontrol. Hvis buskortet bliver væk, skal man selv betale for erstatningskortet. Elevens navn: Cpr.nr.: Adresse: Klasse i skoleåret 14/15: Vi vil gerne bestille: Eleven har allerede buskort til MidtTrafik og skal bare bestille nyt indstik som gælder for næste skoleår. Foto skal ikke vedlægges. Eleven skal bestille et buskort til kørsel med MidtTrafik. Foto i pasfoto-størrelse skal afleveres sammen med ansøgningen. Eleven skal bestille plads i skolebussen over Vejrumbro. Eleven skal ikke have buskort til denne rute og skal derfor ikke aflevere billede. Eleven bliver noteret på vognmandens passagerliste. Kørsel mod betaling eller gratis befordring? Eleven er berettiget til gratis befordring Vi skal selv betale side 22 af 25

23 Regler for buskørsel Gratis kørsel: For elever som bor i skoledistriktet, yder Viborg Kommune gratis kørsel, 1 når eleven skal færdes på trafikfarlig vej. I Ørum Skoles distrikt er disse veje trafikfarlige: Burrehøjvej. Gælder for klasse. Hobro Landevej. Gælder for klasse. Rydalsvej. Gælder for klasse. Østergade. Gælder for klasse. Vestergade. Gælder for klasse. Ved krydsning af Vestergade er vejen trafikfarlig for klasse Overlundvej. Gælder for klasse. Ingstrup Møllevej. Gælder for klasse 2 eller når afstanden mellem hjemmet (fra offentlig vej) og skolen er over: klasse 2,5 km klasse 6,0 km klasse 7,0 km Selv om eleven er kørselsberettiget, har han/hun ikke krav på at blive kørt helt til og fra hjemmet. Eleven kan pålægges at gå/cykle en distance på op til halvdelen af den nævnte afstand for det pågældende klassetrin. Manglende billet kan betyde en kontrolafgift på 750,- kr. Glemt kort kan betyde en afgift på 100,- kr. Kørsel mod betaling: Er eleven ikke berettiget til gratis kørsel, har han/hun mulighed for at blive kørt mod betaling, hvis der er plads. Viborg Kommune giver tilskud på 50% af billetprisen i vintermånederne november-marts. Buskortet gælder alle hverdage, dog kun til kl Buskort kan bestilles gennem Ørum Skole ved at udfylde skemaet på næste side. Der er to muligheder: I kan købe et helårs buskort til ca kr. Prisen er inkl. vinterrabat, eller I kan købe et vinterbuskort til ca. 640 kr. Prisen er inkl. vinterrabat. Buskortet gælder fra 1. november til 31. marts. Vinterbuskort bestilles først i efteråret, og I får nærmere besked fra skolen. Busruter: Midttrafik rute 754 og 752 Vammen, Tjele, Formyre, Foulum, Over Viskum v/a16, Mollerup, Flarupvej v/mollerup, Ørum Skole. Midttrafik rute 62/X 928 Viborg, Ørum, Hammershøj, Randers. Kører kun ad hovedvej A16. Skolebussen (rute 658) Fårdalvej, Øby, Thorsager, Vejrumbro, Nørremarksvej, Overlundvej, Over Viskumvej, Ørum Skole. Har I spørgsmål Har I spørgsmål om elevbefordring, er I meget velkomne til at kontakte Ørum Skole, skolesekretær Bente Knudsen på tlf. nr eller busselskaberne. side 23 af 25

24 Ferieplan Skoleåret 2013/2014 Ferier Start/slut Skolestart 12. august *) Efterårsferie 12. oktober oktober Juleferie 21. december - 1. januar Vinterferie 8. februar februar Påskeferie 12. april april St. Bededagsferie 16. maj maj Kr. Himmelfartsferie 29. maj - 1. juni Grundlovsdag + pinseferie 5. juni - 9. juni Sommerferie begynder 28. juni Skoleåret 2014/2015 Ferier Start/slut Skolestart 11. august *) Efterårsferie 11. oktober oktober Juleferie 23. december - 4. januar Vinterferie 7. februar februar Påskeferie 28. marts - 6. april St. Bededagsferie 1. maj Kr. Himmelfartsferie 14. maj maj Pinseferie 23.maj maj Grundlovsdag 5. juni Sommerferie begynder 27. juni Skoleåret 2015/2016 Ferier Start/slut Skolestart 10. august *) Efterårsferie 10. oktober oktober Juleferie 19. december - 3. januar Vinterferie 13. februar februar Påskeferie 19. marts marts St. Bededagsferie 22. april Kr. Himmelfartsferie 5. maj - 8. maj Pinseferie 14.maj maj Grundlovsdag 5. juni Sommerferie begynder 25. juni side 24 af 25

25 side 25 af 25

Skoleblad. Tak for i år og velkommen til skolereformen

Skoleblad. Tak for i år og velkommen til skolereformen Skoleblad for Ørum Skole juni 2014 Gl. Tjelevej 10, 8830 Tjele Tlf. 8787 2720 www.orumskole.dk Glemte sager! Klavs pedel: Glemt tøj mv. er udstillet på glasgangen ved lærerværelset i uge 26 og 27 altså

Læs mere

Skoleblad. Vi genindfører lørdagsundervisning den 29/11. Lørdag d. 29. november. Den gule sol. Den grønne spire. Den blå lagune.

Skoleblad. Vi genindfører lørdagsundervisning den 29/11. Lørdag d. 29. november. Den gule sol. Den grønne spire. Den blå lagune. Skoleblad for Ørum Skole november 2008august 2010 Vi genindfører lørdagsundervisning den 29/11 Bent Tougaard Men kun for denne ene lørdag, hvor afdelingerne laver forskellige former for undervisning, som

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk MØLLEN Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Alle børn cykler - også 5.a Læs artiklen side 9 om 452 cyklende elever fra Dybbøl-Skolen OKTOBER 2009 LÆS BLADET OG FÅ SVAR PÅ BL.A.: Skal eleverne

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. Så er det tid til juleferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Nyt fra Skolebestyrelsen 3

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer MOSEBRYG Julenummer I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Nr. 63 December 2008 Indhold Lederartikel... Side 3 Skolelæge i Favrskov Kommune... Side 4 Vicerens klumme... Side 5 SFO-Bølgen...

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

Tårnuglen. Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie. Vi mødes igen den 29. marts 2005. Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning

Tårnuglen. Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie. Vi mødes igen den 29. marts 2005. Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning Søndervangskolen Tårnuglen 3. årgang 18. marts 2005 NR. 18 I dette nummer: Sørens Hjørne 2 Fra skolebestyrelsen 3 Fra praktikanterne Børnepolitikken 4 5-6 8.b på ASC 7 Luk Røven 7-8 Elevråd Projekt Bærbar

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Så skal vi gang igen!

Så skal vi gang igen! ildeskolenyt! Så skal vi gang igen! Velkommen tilbage fra Juleferie vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret. December blev en travl og begivenhedsrig måned med mange positive oplevelser ikke mindst

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Projekt Bamse Polle. Lærervejledning. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse. www.bamsepolle.dk

Projekt Bamse Polle. Lærervejledning. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse. www.bamsepolle.dk Projekt Bamse Polle For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse Lærervejledning 1 www.bamsepolle.dk Polle Noller Sigurd Søren Lasse (2. - 3. kl.) Maren Snella Lise Helle Børnehaven Jytte

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder

FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder YEARBOOK 2010/11 Redaktion Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder Margit Lindahl Eriksen, lærer sdr@mbu.aarhus.dk Oplag: 500 stk. Design: Ivan Hvam Hvam Trykkeri: Codex Tryk FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck,

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere