Skoleblad. Fredsvalg til skolebestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleblad. Fredsvalg til skolebestyrelsen"

Transkript

1 Skoleblad for Ørum Skole april 2014 Gl. Tjelevej 10, 8830 Tjele Tlf Fredsvalg til skolebestyrelsen Den 18/4 holdt Ørum Skole kombineret årsmøde og valgmøde til skolebestyrelsen (se Yvonne Jensens referat fra mødet). På valgmødet lykkedes det at finde fire nye kandidater til skolebestyrelsen for en fireårig periode samt en til den toårige periode. Én ønskede at være suppleant. De fire opstillede til den fireårige periode er (elever i år i parentes): Pia Reckweg (2., 4. og 8.), Bettina Schønberg Alminde (1.), Jakob Kofoed Christensen (4. og 8.) og Joan Brønnum Kvist (3. og 5.). Endvidere blev Vivi Ruseng Hansen (0. og 3.) opstillet som suppleant. Til den toårige periode blev Peter Hellwing (4. og 6.) opstillet. De opstillede og valgbestyrelsen efterlyste flere suppleanter. Det har efterfølgende givet respons fra Inger Dalgaard (1., 5. og 8.), og hun er nu anden suppleant. Claus Gustafsson og Charlotte Jensen har fortsat to år tilbage af deres valgperiode. Den nye bestyrelse tiltræder som nævnt den 1/8, og den konstituerer sig med formand og næstformand på sit første møde i august. De tre, som træder ud af bestyrelsen, er formand Jette F. Young, næstformand Yvonne Jensen og Heidi Madsen. Bent Tougaard God påske!

2 Referat fra årsmøde og skolebestyrelsesvalg på Ørum skole den 18/3 Referent: Yvonne E Jensen Velkomst. 1. Jette Young, skolebestyrelsesformand fortalte om året der gik. Nedenstående emner er der blevet arbejdet med i løbet af året. Der er genindført lejrskole i overbygningen og det op til teamet omkring klasserne at bestemme placeringen af hvornår lejrskolen skal afvikles. Kort orientering om kvalitetsrapporten som kan læses på skolens hjemmeside. Godkendelse af omsorgsplan, som er en køreplan for hvem gør hvad i tilfælde af dødsfald etc. Principper for placering af konfirmationsforberedelse. Den nye skolereform/helhedsskole. Eventuelle emner der kan tages op; aldersintegreret undervisning, tænke anderledes end årgangstanken, elevplaner. 2. Orientering om skolereformen og de muligheder og rammer, den giver Ørum Skole Hovedelementer i reformen; flere undervisningstimer med understøttende undervisning, styrket efteruddannelse af lærere/pædagoger/ skoleledelse, fuld linjefagsdækning på alle årgange i Bent orienterede kort om skolebestyrelsesvalget Valgmøde med opstilling af kandidater: Jacob Kristensen (4+8kl.) Joan Brøndum Kvist (3+5kl.) Bettina Almind(1 kl.) Peter Hellwing (4+6kl.) 2 årig periode Pia Reckweg (2+4+8kl.) 1.supleant Vivi Ruseng Hansen (0+3kl.) Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august 2014 side 2 af 25

3 Skolereformen i praksis på Ørum Skole fra august Skoleskema/mødetid Elevernes mødetid er afgjort af busplanerne. Det betyder, at eleverne skal møde kl. 8.10, og de får fri enten kl eller Mødetiderne bliver sådan: klasse: møder fra kl til kl (30 timer) klasse: møder fra kl til kl to dage og til kl tre dage (33 timer) klasse: møder fra kl til kl (35 timer) Særligt for 7. årgang: Skolen og præsterne skal aftale konfirmandundervisningens placering inden for normal skoledag (kl. 8-16). Jeg har aftalt med Ulla Horsholt og Asbjørn Hyldgaard, at konfirmandundervisningen finder sted torsdage kl til Dette betyder, at 7. årgang får en anden skoledag til kl Der er aftalt hjemkørsel for de busberettigede børn efter kl Efter konfirmationen vil vi om muligt ændre skemaet, så eleverne får fri kl alle dage. Sfo en starter kl , og sluttidspunktet vil vi afstemme efter jeres behov. Den endelige åbningstid for sfo og sfo-klub vil blive meldt ud, når den er besluttet i skolebestyrelsen i maj. Lektier/hjemmearbejde I pædagogisk råd har vi drøftet hvordan, vi vil forholde os til lektier. På Ørum Skole vil vi ikke afskaffe lektier, men vi vil være mere målrettede, og tilrette og differentiere indholdet mere præcist efter elevernes behov. Det kan være træningsopgaver for alle, faglig fordybelse for særligt dygtige elever m.v. Målet er, at alle elever skal blive så dygtige de kan og der skal være faglige udfordringer for alle. Mængden af og formen for hjemmearbejde skal selvfølgelig spille sammen med den understøttende undervisning i skolen. Understøttende undervisning Foruden den fagopdelte undervisning, som I kender, bliver der som bekendt indført understøttende undervisning. På ministeriets hjemmeside er det fint beskrevet sådan: Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassefælleskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere. Den understøttende undervisning skal give plads til, at skolerne i højere grad arbejder med kobling af teori og praksis. Undervisningen skal også i højere grad inddrage situationer fra dagligdagen som eleverne genkender, og derfor oplever som relevante og interessante. side 3 af 25

4 Eleverne får med den relevante understøttende undervisning tid til at afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, de får i den fagopdelte undervisning. Tiden til understøttende undervisning kan for eksempel bruges til læsetræning, til matematikøvelser eller til lektiehjælp og faglig fordybelse. Lærere, pædagoger og personale med relevante kvalifikationer kan varetage den understøttende undervisning. Den frivillige lektiehjælp, som kun eksisterer frem til næste folketingsvalg, er en del af den understøttende undervisning. Vi går automatisk ud fra, at alle elever deltager i den frivillige lektiehjælp, da det for lærerne vil være en integreret del af opfølgningen på undervisningen i fagene. Der er fra kommunens side ikke bevilget åbningstid i sfo og klub eller hjemkørsel af børn, hvor forældrene fravælger lektiehjælp. It i undervisningen Det er hensigten med reformen, at it i endnu højere grad skal være en integreret del af skoledagen for alle børn. Vi har fået opgraderet og øget kapacitet på vort trådløse net, og det betyder, at eleverne i endnu højere grad kan anvende pc er, tablets, smartphones m.v. Om ca. en måned kan vi tilbyde vore elever i 7. til 9. årgang mulighed for at oplade deres egne pc er ved arbejdspladsen, og den enkelte elev vil få et aflukket skab, som den medbragte pc kan lægges ind i, når der eksempelvis er idræt, eller pc en i øvrigt ikke skal bruges. Vi håber, alle elever og forældre vil tage imod denne mulighed for, at eleverne kan bruge deres egen pc. Vi tror på, at pc en på den måde bliver et mere naturligt arbejdsredskab i hverdagen. Bøgeskovskolen og Nordre Skole har været pilotskoler, og herfra meldes der om positive erfaringer. Samtidig lyder meldingen, at elever og lærere kommer til at arbejde på en anden og mere intensiv og differentieret måde med det faglige. Der vil komme nærmere information om mulighederne. Se link på skoleporten om skolereformen. Bent Tougaard Pedelstrukturen ændres til maj Pedelstrukturen, som vi kender den i dag, med en teknisk serviceleder på hver skole, bliver ændret pr. 1. maj til, at der dannes et teknisk serviceteam for alle kommunale bygninger og institutioner i hvert skoledistrikt. I Ørumdistriktet kommer teamet til at bestå af Max og Klaus, der er tekniske serviceledere på henholdsvis Højvangen og Ørum Skole, samt Jørn, som er i seniorjobordning. Klaus bliver leder af teamet. Teamets ansættelsessted bliver Ørum Skole. side 4 af 25

5 Serviceteamet skal dække i alt 10 kommunale matrikler i vort distrikt - herunder plejehjemmet, børnehaven og skolen. Det er en omfattende ændring og lige nu, er vi ved lave aftaler med de forskellige steder om hvilke opgaver, der ønskes løst. Bent Tougaard Rengøringssituationen Siden firmaet Absolut Rengøring har overtaget rengøringen på Ørum Skole, må vi konstatere, at rengøringsstandarden er faldet. Det er ikke så slemt, som på nogle af de andre skoler, som I måske har set eller hørt om i medierne. Men det er bestemt ikke tilfredsstillende, og vi er i løbende kontakt med firmaet selv, samt det kommunale tilsyn. Vi er blevet lovet forbedringer, men vi mangler stadig at se det. Ifølge kontrakten skal vi stort set have den samme rengøring, som vi havde før. Jeg forventer, at der kommer kommunale tiltag snarest for at rette op på standarden. Det skal understreges, at ovenstående ikke er en kritik af rengøringspersonalet, som gør en stor indsats. Det er i øvrigt det samme personale som gjorde rent før, og da havde vi en pæn standard. Bent Tougaard Tunnelpenge Nu er regnskabet for det storstilede tunnelprojekt gjort op. Jørgen Winther fra tunnelgruppen har meddelt, at der blev et overskud på 4.849,40 kr., som tilfalder skolen. Jørgen skriver: Vi håber, beløbet kan gøre lidt gavn for byens børn på det nye aktivitetsområde nord for skolen. Det er rigtig fornuftigt, at anvende pengene på det nye aktivitetsområde, der jo er for alle borgere og ikke kun skolen, når pengene ligeledes er indsamlet af ørumborgerne. Når aktivitetsområdet er etableret i efteråret vil skolebestyrelsen og elevrådet tage stilling til, hvordan vi bedst anvender pengene. På skolens vegne sig vil jeg gerne sige tunnelgruppen tak, fordi vi blev betænkt med pengene. Det er samtidig glædeligt, at Jørgen Winther kan fortælle, at tunnelen bliver flittigt brugt. Jeg kan kun opfordre jer forældre til, at I jævnligt minder børnene om at bruge tunnelen og - for de yngste børns vedkommende - simpelthen stiller krav om, kun at passere hovedvejen via tunnelen. Det ved jeg, at nogle familier praktiserer med succes (og tryghed). Bent Tougaard side 5 af 25

6 Afgang: Studietur Vi kørte kl.8:30 men før vi kunne køre til Viborg skulle vi lige hente Jakob der havde glemt at vi skule af sted. Da vi havde hentet Jakob og var kommet i til Viborg begyndte vi på det fotoløb som Kirsten havde planlagt. Fotoløb: Vi fotograferede mange forskellige ting som Kirsten havde fundet på at vi skulle fotografere. Vi skulle tage billeder af et dyr, graffiti, en flot dør, noget der koster rigtigt meget, en spændende trappe, en statue, noget man kan spise, et træ, et museum, vand, noget der er rødt, noget der er varmt, en hundelort, noget, der lugter godt, noget man kan høre. Animations-skole: Da vi kom ind til animations-skolen skulle vi lige vente lidt før Erik som skulle vise os rundt kom. Erik kom og viste os rundt og fortalte om hvad de laver inde på skolen. Det der var mest spændende var en der sad og lavet et fabeldyr. Erik fortalte at noget af det sværeste eleverne skulle lave var et firbenet dyr. Vi snakkede med en fra en gruppe der var ved af lave deres afgangs prøve som så var en film og han fortalte at en film på 5 minutter tager et år af lave og det var for 8 personer. Madam Sund: Da vi var færdige på animations-skolen gik vi over til en cafe der hed madam sund hvor vi fik noget af spise. Inde på cafeen bestilte vi nogen sandwich og de smagte godt. Hjem igen: Da vi var færdige på madam sund tog vi tog vi hjem. Eksempel på film fra animations-skolen: https://www.youtube.com/watch?v=mv5w262xvcu Af Kenneth Krog Risom side 6 af 25

7 Tirsdag den 14. januar Tur med ekstra dansk Vi havde læsestund fra 8:10-8:30 der efter tog vi til viborg hvor kirsten havde send os på et foto løb vi fik udleveret en seddel der blev taget billeder af mange mærkelige ting fx en hunde lordt og vand. Det tog cirka en time Der efter kørte vi til animations skolen hvor vi blev vist rundt. Vi startede med at se en film om vikinger (se linket nederst) og så der efter gik vi vidre vi blev vist rundt på helle skolen. Da vi var færdige med det tog vi på madam sund og spiste vi kunne lige så godt have gået der hen for det lå lige ovre på den anden side men maden var god og det kunne varmt anbefales det mættet meget og smagte godt det skal det jo også. Lærte vi noget ja om animation skolen og om hvordan man laver film og sådan noget og det var sjovt fordi det var noget vi ikke plejer og lave. af Jakob L Lidt fra 5. årgang Vi tilmeldte os Naturfagsmaraton 2014 for Viborgskolerne efter sommerferien. Vi startede med naturfagsmaraton opgaverne før jul og klassen skulle afslutte vores 10 stillede opgaver som skule være lavet inden at vi skulle møde på Vestervang skole i deres gymnastiksal i slutningen af februar sammen med de andre klasser fra de andre Viborg Skoler. Der skulle bygges bro på tid, skydes bordtennisbolde i kurve i forskellige højder med vores kastemaskine og også ramme en basketbold i bevægelse, lave forskellige slags samarbejdsøvelser for klassen, quiz-stafet på tid, lave en opgave om observation, beregne rumfang på rumlige figurer, vurdere korteste ruter imellem kegler m.m. Eleverne havde arbejdet godt, og havde også været nødt til at bruge matematiktimerne for at nå at få det hele færdigt til tiden, og det blev belønnet med en god dag med mange sjove og nye oplevelser. Og så endte det med en flot 2. plads. Af Morten Hostrup side 7 af 25

8 Vinderbilledet ovenfor! Billeder fra 5. årgangs deltagelse i Naturfagsmaraton side 8 af 25

9 Billeder fra 5. årgangs deltagelse i Naturfagsmaraton side 9 af 25

10 1. kl. kultur tur SFO var på kultur tur med 1.klasse den 27. marts. Vi besøgte Viborg Kunsthal og så foto og video udstillingen af kunstneren Mika Ninagawa. På udstillingen blev vi vist rundt og lærte om, hvordan farver og lyd skaber forskellige stemninger. Bagefter måtte børnene selv lave et flot billede af sommerfugle farvet i forskellige farver, hvilket vi fik med hjem. Sidst på dagen tog vi på Borgvold og legede. Der fik vi pizzasnegle og noget at drikke, hvorefter børnene blev hentet af deres forældre. Alt i alt en fantastisk dejlig tur med søde og rare børn, som fik en kulturel oplevelse med hjem! Michel Berg, SFO Nogle af børnene har skrevet om turen: Vi har set beledor af blomster og sommerfugle. Det har været godt. Og vi har været på Borgvold og drikke juice og spise pizza snegle. Astrid 1. klasse Det har været sjovt vi har lave somafugl Vi har også set fiske Film og vi fik pizzasnegle vi så også Billedere og vi har Også været på borgvold Freia 1. klasse Det har været sjovt på turn vi leget Vi har også lavet sorerfugle vi har også set fiske Film og vi fik pizzasnegle vi så også Billedere og Vi var på borgvold Maja 1. klasse side 10 af 25

11 Jeg syns det vajoud soud der var et råm med fesk jeg fald tra gane i søuen vi var såog ved borgvold vi fik saft og pixasnaile Maria 1. klasse Vi har været på borgvold det var sjovt, vi legede også. Vi skulle også spise mad og så skulle vi lege igen Mathilde 1. klasse side 11 af 25

12 SFO børnene var på tur til Tjele Gods Det var sjovt at Jan Køster førte os rundt på Tjele gods Vi fik lov at se riddersalen, stuen, H. C. Andersens hus og kælderen nogen turde ikke at gå der ned Vi så gamle træer og en fog som man ikke måtte tage ned ellers brændte godset træerne var,mere end 100 år gamle Mvh Kasper og Christian k. fra 3 kl. side 12 af 25

13 Hodja fra Pjort aften på 3. årgang Emma D. byder velkommen og fortæller lidt om skuespillet, som 3. årgang spillede for deres forældre. Der blev spillet skuespil, danset mavedans og sluttet af med sangen Hodja fra Pjort af Sebastian side 13 af 25

14 Hodja fra Pjort efter filmen Torsdag den 20. marts fremførte 3. årgang deres udgave af Hodja fra Pjort. Eleverne havde selv skrevet stykket efter filmen. Her er det Hodja i fangekælderen. Der var et hel hold mavedansere, der optrådte for sultanen. side 14 af 25

15 Eleverne havde selv lavet kulisserne. Til sidst sang alle eleverne Hodja fra Pjort side 15 af 25

16 Trivselsdag på Ørum skole Der fremstilles pandekager i skolekøkkenet Sebastian, Lasse og Kasper er klar til at spise deres dejlige pandekager Søde piger, der hygger med pandekager side 16 af 25

17 Emneuge i Gul Sol Der fremstilles bevægelsesstiger i gymnastiksalen. Stigerne prøves af. side 17 af 25

18 Tur til Århus for 5. årgang -Vi tog på tur til Aarhus. Først på Kunstmuseet Aros og spise madpakker, så tog vi over til Aarhus musikhus og hørte Aarhus Symfoniorkester - og der var Sigurd Barrett og lave underholdning med en tidsmaskine, så han fortalte om musik gennem tiden. Vi tog igen over på Aros og bl.a så en dreng der var 4,5m. høj og så var vi oppe i regnbuen - og se Aarhus fra alle sider! side 18 af 25

19 PIGE-TRIVSEL I en klasse er det vigtigt at have et godt fællesskab. Vi, piger, har talt om, at vi skal huske vores venskaber i klassen og at være der for hinanden. Derfor har vi skrevet vores gode ideer ned måske det kan være inspiration for andre? Vi vil prøve at have en venindedag for alle piger i klassen ca. en gang om måneden. Man betaler selv for at komme med, det må ikke blive for dyrt(fx max 100,- kr.), man skal invitere i god tid, og man skal gøre sit bedste for at hjælpe med transport. Ideer til sjove og hyggelige pige-veninde-dage: Biograftur, skovtur, bagedag, spise aftensmad sammen, mesterkok-konkurrence, filmdag/- aften, svømmehal, svane-/kanotur, overnatning/pyjamasparty, shoppedag Forleden var vi på shopping-tur i Viborg, og det var rigtig hyggeligt. Det var ikke alle, der kunne være med, men alle fik buddet. Vi håber, at alle kan være med næste måned. Mange hilsner fra piger på 5. årgang side 19 af 25

20 DIGTE PÅ 5. ÅRGANG Vi er i gang med et forløb om digte, hvor vi bl.a. har skrevet finurlige nonsens-digte. Her er nogle stykker, som du måske kan more dig lidt over at læse: Jeg går i skole sammen med Ib og Ole. Jeg synes, Ib er sej, fordi han siger nej til folk, der påstår, han er bleg, for han er ikke et kvaj. Ole jagter sole på havnens mole. Så er der matematik; det siger mig ikke et klik! Uret siger tik, når jeg går til gymnastik. Skrevet af Anders Henne i skolen, sad pigen i kjolen. Skal vi gå i musik? Nej, for jeg går i panik! Når jeg tegner på en tave, kilder det i min navle. Hvor er Prag?, siger Dorte med et brag. Skrevet af Laura Kom, skal vi røve en tank? Nej, vi skal da røve en bank! Ja, vi røver den med papirsflyvere, som jeg folder. Nej, lad os røve den med Samba flødeboller. Dem, der snakker, er en abe og en humlebi. Åh nej, som kommer der snart noget politi. Så kom de i fængsel, og det var noget af en længsel Skrevet af Christian side 20 af 25

21 Mågen Åge var oppe at koge Hos anden Anders, der boede i Randers For mågen Åge havde slugt noget tåge. Skrevet af Rasmus Jeg skulle snotte i en grotte, Men jeg endte med et rim, der ikke var for intim. Det startede med en mad, men endte med et bad, Som jeg skulle tage fire gange om dagen, så jeg helt mistede smagen. Jeg nyste på en buttet puddel, så ejeren tog min smagsløse nudel. Så jeg satte ham fast på et hjul, for mit hjerte er så hul. Jeg drejede det rundt, men jeg tror, det gør ondt. Jeg stak ham et par flade, så han endte i en rede. Så blev han ædt af en fugl, og sådan endte dette modul. Skrevet af Sebastian Det er morgen i Dyrehaven, og man kan høre en gnaven. Det er grisemor, der smækker den ko, der er så lækker. Sneglen råber op, så selv kaskelotten gør et hop. Hesten galoperer væk og henter elefanten i en sæk. Dyrepasseren kommer med store øjne og hører en frygtelig masse løgne. Han kaster med sko, selv efter den lækre ko! Skrevet af Lisbeth side 21 af 25

22 Skal jeres barn med bus til skole næste skoleår, bedes I udfylde og returnere skemaet. Bestillingen gælder helårskort. Vinterbuskort bestilles først senere. Se regler for elevbefordring på bagsiden. Smid ikke det gamle buskort ud! Når eleven allerede har et buskort med billede, gælder det som stamkort. Så skal I kun bestille et nyt indstik, med en ny gyldighedsperiode. Hvis billedet trænger til udskiftning, så aflever nyt billede sammen med bestillingssedlen. Udfyld venligst skemaet, og returner det til Ørum Skole. Sidste frist for aflevering for elever, der ikke før har kørt med bus er 28. april 2014, men hvis man tidligere har kørt med bus skal denne blanket afleveres inden 19. maj Buskortet kan så blive udleveret første skoledag. Det gamle skolekort fra sidste skoleår skal medbringes og fremvises for at kunne køre gratis 1. skoledag. Elever, der ikke tidligere har haft skolekort, skal købe billet. Elever der ikke er berettiget til skolekort skal være i stand til at fremvise et gyldigt periodekort, klippekort eller en kontantbillet ved en billetkontrol. Hvis buskortet bliver væk, skal man selv betale for erstatningskortet. Elevens navn: Cpr.nr.: Adresse: Klasse i skoleåret 14/15: Vi vil gerne bestille: Eleven har allerede buskort til MidtTrafik og skal bare bestille nyt indstik som gælder for næste skoleår. Foto skal ikke vedlægges. Eleven skal bestille et buskort til kørsel med MidtTrafik. Foto i pasfoto-størrelse skal afleveres sammen med ansøgningen. Eleven skal bestille plads i skolebussen over Vejrumbro. Eleven skal ikke have buskort til denne rute og skal derfor ikke aflevere billede. Eleven bliver noteret på vognmandens passagerliste. Kørsel mod betaling eller gratis befordring? Eleven er berettiget til gratis befordring Vi skal selv betale side 22 af 25

23 Regler for buskørsel Gratis kørsel: For elever som bor i skoledistriktet, yder Viborg Kommune gratis kørsel, 1 når eleven skal færdes på trafikfarlig vej. I Ørum Skoles distrikt er disse veje trafikfarlige: Burrehøjvej. Gælder for klasse. Hobro Landevej. Gælder for klasse. Rydalsvej. Gælder for klasse. Østergade. Gælder for klasse. Vestergade. Gælder for klasse. Ved krydsning af Vestergade er vejen trafikfarlig for klasse Overlundvej. Gælder for klasse. Ingstrup Møllevej. Gælder for klasse 2 eller når afstanden mellem hjemmet (fra offentlig vej) og skolen er over: klasse 2,5 km klasse 6,0 km klasse 7,0 km Selv om eleven er kørselsberettiget, har han/hun ikke krav på at blive kørt helt til og fra hjemmet. Eleven kan pålægges at gå/cykle en distance på op til halvdelen af den nævnte afstand for det pågældende klassetrin. Manglende billet kan betyde en kontrolafgift på 750,- kr. Glemt kort kan betyde en afgift på 100,- kr. Kørsel mod betaling: Er eleven ikke berettiget til gratis kørsel, har han/hun mulighed for at blive kørt mod betaling, hvis der er plads. Viborg Kommune giver tilskud på 50% af billetprisen i vintermånederne november-marts. Buskortet gælder alle hverdage, dog kun til kl Buskort kan bestilles gennem Ørum Skole ved at udfylde skemaet på næste side. Der er to muligheder: I kan købe et helårs buskort til ca kr. Prisen er inkl. vinterrabat, eller I kan købe et vinterbuskort til ca. 640 kr. Prisen er inkl. vinterrabat. Buskortet gælder fra 1. november til 31. marts. Vinterbuskort bestilles først i efteråret, og I får nærmere besked fra skolen. Busruter: Midttrafik rute 754 og 752 Vammen, Tjele, Formyre, Foulum, Over Viskum v/a16, Mollerup, Flarupvej v/mollerup, Ørum Skole. Midttrafik rute 62/X 928 Viborg, Ørum, Hammershøj, Randers. Kører kun ad hovedvej A16. Skolebussen (rute 658) Fårdalvej, Øby, Thorsager, Vejrumbro, Nørremarksvej, Overlundvej, Over Viskumvej, Ørum Skole. Har I spørgsmål Har I spørgsmål om elevbefordring, er I meget velkomne til at kontakte Ørum Skole, skolesekretær Bente Knudsen på tlf. nr eller busselskaberne. side 23 af 25

24 Ferieplan Skoleåret 2013/2014 Ferier Start/slut Skolestart 12. august *) Efterårsferie 12. oktober oktober Juleferie 21. december - 1. januar Vinterferie 8. februar februar Påskeferie 12. april april St. Bededagsferie 16. maj maj Kr. Himmelfartsferie 29. maj - 1. juni Grundlovsdag + pinseferie 5. juni - 9. juni Sommerferie begynder 28. juni Skoleåret 2014/2015 Ferier Start/slut Skolestart 11. august *) Efterårsferie 11. oktober oktober Juleferie 23. december - 4. januar Vinterferie 7. februar februar Påskeferie 28. marts - 6. april St. Bededagsferie 1. maj Kr. Himmelfartsferie 14. maj maj Pinseferie 23.maj maj Grundlovsdag 5. juni Sommerferie begynder 27. juni Skoleåret 2015/2016 Ferier Start/slut Skolestart 10. august *) Efterårsferie 10. oktober oktober Juleferie 19. december - 3. januar Vinterferie 13. februar februar Påskeferie 19. marts marts St. Bededagsferie 22. april Kr. Himmelfartsferie 5. maj - 8. maj Pinseferie 14.maj maj Grundlovsdag 5. juni Sommerferie begynder 25. juni side 24 af 25

25 side 25 af 25

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Skoleblad. Trivselsdag 2. årgang INDHOLD: for Ørum Skole. december 2011

Skoleblad. Trivselsdag 2. årgang INDHOLD: for Ørum Skole. december 2011 Trivselsdag 2. årgang Skoleblad for Ørum Skole december 2011 2. årgang Den 6. december afholdte 2. årgang en trivselsdag, hvor samarbejde var i fokus. Vi begyndte dagen med julehistorie og udtrækning af

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014 Skolereformen Byrådet 28. august 2014 Skolereform disposition Animationsfilmen Lærer/elev skema Understøttende undervisning Lektiecafe SFO og fritidsklubber Den åbne skole Kulturelt læringscenter Kompetenceudvikling

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole Information omkring kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler mm. omkring kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune Hvem kan

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Seneste nyt Kære forældre Foråret er godt på vej og 360 grader rundt om Børneuniverset springer træer og buske ud i de flotteste grønne farver. Det er noget der

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Siden sidst Kære forældre, elever og andre interesserede. Vi har igen valgt at slå to månedsinformationer sammen, da der ikke var så meget fyld

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag d- 19-01-2015 kl. 17.00 20.00 i Nexø Svaneke lærerværelse referat Beslutningsprotokol Tilstede: Pia, Mads, Bent, Erik, Michael, John, Søren, Jesper,

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 24+25 2012

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 24+25 2012 Fælles info Husk. At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16.00 i ugerne 28, 29 og 30. Afslutningsfest for 2. klasserne. I går torsdag den 21. juni- holdt vi afslutning

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere