Somatisk udredning. Indvandrermedicinsk klinik (IMK) Version 2.1 (Juni 2012)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Somatisk udredning. Indvandrermedicinsk klinik (IMK) Version 2.1 (Juni 2012)"

Transkript

1 Indvandrermedicinsk klinik (IMK) Version 2.1 (Juni 2012) Anamnesen Der er følgende centrale elementer i IMKs lægelige tilgang til anamnesen: Livshistorien Rejse anamnesen, inkl. flugten, mellemlande Traume anamnesen Arbejdsanamnesen (hjemland og Danmark, inkl. børnearbejde) Samlet problemliste (somatisk, psykisk, socialt, økonomisk, familiemæssigt, omsorgsvigt, opvækst, samliv, børn, uddannelse, arbejde) Særligt bør der spørges til: fysiske handicaps, fysiske overgreb, vold, kirurgiske indgreb i andre lande, tidligere undersøgelser/behandlinger, seksuelle overgreb, urin inkontinens, fæces inkontinens, specifik angst (særlige situationer af betydning for undersøgelse og behandling, også som følge af konkrete oplevelser som f.eks. indespærring, overgreb på sygehus i hjemlandet etc.) I IMK anvendes følgende skema til primær samtalen: Somatisk udredning Standardprøver til alle IMK patienter Hep b+c MCV (Ved lavt MCV: Fraktioneret hb husk at anføre oprindelsesland under meddelelser på alm. lab.seddel) Ferritin Hb Vitamin D Lavt d-vitamin og påvirket calcium: PTH og fosfat - og se særskilt afsnit om d-vitamin mangel. Levertal (ALAT, bas.fosfatase, LDH, PP) Creatinin Albumin Immunoglobuliner IgA, IgG, IgM CRP, SR Ca-ion TSH HbA1c EKG Urin stix Eventuelt afh. Af symptomer, alder etc.: Rtg. Thorax Afføring for ormeæg og cyster (evt. dyrkning for strongyloides ved uforklaret eosinofili)

2 Døgnurin for Schistosomiasis (hæmaturi, eosinofili) Quantiferon-test (bedst til at udelukke de falsk positive i mantoux-test, desværre positiv 30 år efter primær TB eksponering. Negativ test er sikker, positiv test kræver sikre symptomer/tegn på infektion. Ikke anvendelig hos børn < 4 år). Urin TB-us Aff. For TB Ekspektorat us for TB Malaria udstryg Filaria antistof (eosinofili, hudkløe, eksponering) Hiv-test Syfilis Gen-test for Familiær Middelhavsfeber: Rigshospitalet, Klinisk genetisk afdeling, skema og oplysninger på eller ring på telefon

3 PTSD screening, primær Indvandrermedicinsk klinik, OUH Baggrund i somatisk sammenhæng Det har vist sig at en stor andel af patienterne henvist til Indvandrermedicinsk klinik har uerkendte eller delvist ignorerede krigstraumer med elementer af post traumatisk stress til følge. Det ser ud til at være af central betydning for patienternes egen omsorg, selvværd, livskvalitet, compliance og fysiske og psykiske helbred at inddrage oplysninger om eventuelle traumer i den helhedsorienterede koordinerede indsats som Indvandrermedicinsk klinik har som sin kerneydelse. Det er derfor vigtig at der screenes for traumatiske oplevelser og at deres relative betydning for aktuelle helbred gøre klar på en systematisk og evidensbaseret måde. Aktuelle vejledning inddrager elementer af den validerede primary care PTSD screen (PC-PTSD), samt de diagnostiske kriterier i ICD og DSM systemerne, samt en tilpasning til de forhold der gør sig gældende når der er tale om patienter med sammensatte somatiske og psykiske helbredsproblemer. Omstændigheder ved samtale Sørg for at der er afsat god tid til de første samtaler tid giver tillid. Sørg for rolige omgivelser uden risiko for afbrydelser. Familien bør så vidt muligt sendes udenfor. Sluk telefoner og informer øvrige plejepersonale om at der ikke må forstyrres. Spørgeteknik Start med at afklare hvor patienten oprindeligt kommer fra: kommer patienten fra et krigsområde er risikoen for krigstraumer (både større og mindre) meget stor. Skab overblik over flugtveje, ophold i flygtningelejre og eventuelle traumer under flugten mange har alvorlige traumer under flugten. Informer patienten beroligende om at traumatiske oplevelser er hyppige og kan have alvorlige og betydende helbredskonsekvenser og den måde symptomer, f.eks. smerter, opleves på. Forklar og vis at patientens oplevelser og symptomer er meget almindelige og forventelige og at der næppe er tale om en alvorlig sygdom. Forklar at det ofte hjælper at tale med professionelle om sine oplevelser og hvordan de hænger sammen med symptomerne. Du skal ikke gøre dig antagelser om meningen med eller effekten af traumatiske oplevelser for patienten. Dine antagelser er helt sikkert milevidt fra patientens egne følelser og oplevelser. Gå ud fra at der er meget du ikke ved du ikke ved. Vis anerkendelse, forståelse og empati med patientens udtalelser (f.eks. jeg er ked af at høre at du har så forfærdelige mareridt ) Vis interesse og omsorg og udtryk glæde over at patienten fortæller dig om sine alle sine følelser og symptomer. Vis du har tid og at det er patientens tid. Vis du ikke har travlt læn dig opmærksomt tilbage i starten og ryk frem som tilliden øges.

4 Følgende spørgsmål vil være gode at anvende til at lukke op eller hen mod afslutningen: 1. Hvordan sover du om natten 2. Du rejste fra dit hjemland: hvordan kom du til den beslutning? Hvordan føltes det? Er der noget du stadig savner hver dag? 3. Er der noget du ikke har fortalt mig? 4. Er der noget du gerne ville fortælle mig, men ikke tør sige 5. mange mennesker der kommer fra XXX land har oplevet voldsomme ting f.eks. forfølgelse, fængsel og andre ting er det noget du kender selv eller har hørt om? 6. Jeg ved jo hvor gammel du egentlig er men hvor gammel føler du dig indeni? Kan du beskrive/fortælle hvad der får dig til at føle dig som xx årig? Det er ikke en opgave for Indvandrermedicinsk klinik eller for praktiserende læger at beskrive traumer i detaljer eller at udfordre patientens erindringer, opfattelser eller rationaler det bør overlades til psykologer eller psykiatere med træning og viden på området. Meningen er at afklare om PTSD lignende elementer, udover de direkte psykiske effekter, kan have indflydelse på patientens samlede egenomsorg, sygdomsindsigt, compliance og symptomopfattelse. Og formålet skal alene være at sikre at alle elementer af betydning for patientens helbred er klarlagt. Tilsyneladende er alene det at have været tvunget til at flygte fra sit hjemland, ofte pga. af mere indirekte (men tydelige) trusler på sikkerhed eller liv, nok til at de fleste flygtninge har eet eller flere elementer af PTSD såsom global usikkerhed, svær angst etc.. Det er ikke, i vores særlige gruppe af patienter, nødvendigt med et direkte traume for at udvikle et kompleks af symptomer der isolerer patienterne, reducerer deres egenomsorg og påvirker deres compliance alvorligt. De har typisk elementer af PTSD men uden direkte at have lidt fysisk overlast eller overværet voldsomme hændelser. Når man først én gang har oplevet at verden ikke er et sikkert sted at være, så vil det tilsyneladende altid være det. Det er vores opgave at identificere de skjulte traumer som kan påvirke patientens egenomsorg, afhængighed af sociale og sundhedsmyndigheder og compliance. De overordnede diagnostiske kriterier omfatter 6 grupper: A1. Et eller flere traumatiske hændelser? A2. Var denne hændelse direkte forbundet med intens frygt, hjælpeløshed og skræk? B. Genoplever patienten denne oplevelse på en ukontrollabel måde? C. Oplever patienten at vedkommende undgår stimuli/situationer der kan provokere minder om traumet og oplever patienten en dæmpning/sløvning i generelt reaktionsmønster? D. Oplever patienten øget arousal efter traumet? E. Hvor længe har patienten haft symptomerne? Typisk går vi frem efter en flertrins model med 4 trin:

5 Trin 1: Er der muligvis et problem? Trin 2: Primær screening for PTSD Trin 3: Mere specifikke spørgsmål Trin 4: Systematisk check af de elementer der ikke spontant er kommet frem ved trin 1-3. Trin 1 Et godt åbningsspørgsmål kan f.eks. være: Mange mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv noget meget skræmmende så som fysisk eller psykisk overgreb, en alvorlig ulykke eller krigsoplevelser. Har du nogen sinde oplevet noget der var så skræmmende, forfærdeligt eller foruroligende at det kan være svært for dig at tænke på eller tale om? - det giver patienten indtryk af at det er normalt og trygt at tale om svære oplevelser, samtidig med at det levner patienten plads til selv at bestemme hvor meget der skal siges. Nogle gange vil svaret i første omgang bare være et ja uden uddybning. Man kan her spørge om patienten vil uddybe sit svar eller hellere vil vente. Det er vigtigt ikke at presse patienten det er patientens oplevelser og nogle oplevelser er så svære at der kan være god grund til at de ikke nævnes i detaljer i første omgang (men ofte lidt senere i samme samtale eller ved en af de følgende samtaler). Trin 2 Hvis ja, så vil de næste spørgsmål typisk være: Har du indenfor den seneste måned: - Haft mareridt om din(e) oplevelse(r) eller tænkt på dem på et tidspunkt hvor du ikke ønskede at tænke på dem? - Brugt meget energi på - eller prøvet meget på - ikke at tænke på det eller gået meget langt for (været meget bevidst om) at undgå situationer der kan få dig til at mindes din(e) oplevelse(r)? - Været konstant på vagt, bange eller alt for let at skræmme? - Følt dig stum og/eller isoleret fra andre mennesker, fra aktiviteter eller dine omgivelser? Trin 3 Hvis der svares ja til 2 af disse vil patienten med 91 % risiko have PTSD og bør undersøges yderligere med uddybende spørgsmål (se nedenfor vedrørende mere specifikke elementer). Først spørges overordnet efter følgende model: Psykiske symptomer gennem de sidste par uger (posttraumatisk belastningsreaktion)

6 Tilbagevendende tanker eller erindringer om de mest ubehagelige og voldsomme begivenheder genoplevelser af traumerne/din situation, påtrængende erindringer, flashbacks, mareridt? Føler som du oplever begivenhederne igen Tilbagevendende mareridt Føler dig afsondret eller tilbagetrukket fra andre mennesker Ude af stand til at mærke følelser Farer du let sammen eller bliver forskrækket Har svært ved at koncentrere dig Har søvn besvær Føler at du er på vagt Føler dig irritabel eller har vredesudbrud Undgår aktiviteter der dig om de ubehagelige eller voldsomme begivenheder Ude af stand til at huske dele af de ubehagelige eller voldsomme begivenheder Formindsket interesse i dagligdags aktiviteter Føler som om du ikke har nogen fremtid Undgår tanker og følelser der er forbundet med de ubehagelige og voldsomme begivenheder Pludselige følelsesmæssige eller kropslige reaktioner, når du bliver mindet om de ubehagelige og voldsomme begivenheder Stærkt ubehag ved

7 omstændigheder, der minder dig om traumerne/din situation? Undgåelse af ting, der minder dig om traumerne/din situation? Indsovningsbesvær? Gennemsovningsbesvær? Irritabilitet eller vredesudbrud? Koncentrationsbesvær? Øget vagtsomhed/årvågenhed? Tilbøjelighed til sammenfaren? Evt. andre væsentlige symptomer? Trin 4 Derefter spørges mere åbent systematisk i dybden efter nedenstående liste Vær opmærksom på følgende tegn og spørg indirekte hvis de ikke nævnes spontant: Hukommelses film klip flashbacks, dvs. tilbagevendende genoplevelser af den traumatiske oplevelse (invaderende tanker). Det er påtrængende erindringsglimt, som man ikke kan fjerne ved "at lade være med at tænke på det", de traumatiske oplevelser kommer tilbage og gør opmærksom på begivenhederne på den mest kvalfulde og pinsomme måde- deja vu angst eller traume genoplevelse Udsættes man for omstændigheder, der minder om traumet, opleves en stærk angst/ubehag. Sekundære traumer sene telefon opkald, vred buschauffør, en uventet rudekuvert, samtale på jobcenter eller integrationsmyndigheder eller voldelige TV avis indslag giver klip i kørekortet og bidrager til at følgerne af de primære krigstraumer ikke kan holdes nede. Sproget tabes mange mister opnåede sprogfærdigheder i takt med at traumerne presser sig på. Global utryghed lever stadig i krigs og flygtninge verden, jeg får nok ikke lov at blive i Danmark hvad sker der så med mig og mine børn, verden er ikke et sikkert sted at være Initiativløshed, uoverkommelighedsfølelse jeg kan ikke tage vare på mig selv, hvordan skal jeg så passe på mine børn og familien Glemsel Nogle vil fortrænge oplevelserne så meget, at de er "glemt", dette tapper meget af livsenergien. Traumerne er stadig tilstede og tapper energi. Dobbelt regnskab med ét liv indadtil og et andet liv udadtil. Mareridt & udtalt søvnbesvær Der forekommer ofte voldsomme mareridt eller søvnbesvær, ofte er det partneren, der registrerer den urolige søvn. Tør ikke lukke øjnene pga. mareridt. Ikke ualmindeligt med max. 1-2 timer søvn.

8 Stressreaktioner Voldsom følelsesmæssig og fysiologisk stressreaktion ved konfrontation med indre eller ydre stimuli, der symboliserer eller har fælles træk med traumet. Støjoverfølsomhed Der vil ofte være en lav tærskel overfor støj og larm, og man bliver lettere irritabel end før, dette kan give sig udtryk i voldsomme vredesudbrud, (kort lunte) Overdreven opmærksomhed Overreaktion ved forskrækkelse, tendens til at fare sammen Hukommelses og koncentrationsbesvær. Hyperaktivitet Mange bliver overaktive, arbejdsnarkomaner for at slippe for de tanker, der kommer når man ikke er beskæftiget Isolationstendens Andre trækker sig tilbage fra venner og familie og bliver initiativløse, med nedsat interesse for at deltage i betydningsfulde aktiviteter. Svært ved at tåle samvær med andre Altomfattnede mangel på tillid til andre (herunder nære pårørende) Ubehag ved fremmede kan ikke tage bussen, kan ikke klare selskaber eller bare gæster derhjemme Forfølgelse Oplevelse af stadig at være forfulgt, kigger sig altid tilbage, kan ikke falde i søvn. Stemmehøring og hallucinationslignende oplevelser Mistro Følelse af afsondrethed og fremmedgørelse, kan miste tilliden til andre. Nedsat følelsesliv Begrænset følelsesspektrum, manglende evne til empati, ømhed og kærlighed. Misbrugsproblemer Der er en del der "drukner" de ufrivillige tanker og billeder, der dukker op og er så smertefulde, ved at indtage alkohol, piller eller stoffer. Depression Der kan komme depression og en følelse af håbløshed. Koncentrationsproblemer Lavt selvværd Seksuelle problemer og impotens Personlighedsforandring. Meget svingende tilstand mellem svær isolation og mærkværdig opførelse til næsten normal tilstand Grådlabilitet Selvmordstanker og selvmord. Gentagen fejllæsning af almindelige hverdags hændelser Uvarslet og upassende opfarenhed, socialt handicappende humørsyge, overdreven irritation Vanskelighed ved at udfylde forældrerolle Fysiske symptomer: neuropatismerter, kraftesløshed, pludselige lammelser, migrænelignende hovedpine Herefter drøftes muligheden for henvisning til RCT Fyn med patienten, patienten medgives folder fra RCT og der udfyldes skema til RCT (se appendix X) eller

9 Struktureret spørgeguide til øvrige forhold der bør afklares Undersøgte Uddybet i journal tekst Sæt kryds Civilstatus? Ægtefælle i Danmark? Bor med ægtefælle? Antal børn: I live? Døde børn? Børn i Danmark? Bor på center, i lejlighed, i hus eller på et værelse? Bor alene (inkl. uden børn)? Hvor mange egne børn bor du med? Hvor mange børn bor du med i alt? Hvor mange voksne bor du med inklusiv ægtefælle? Boligforhold Antal værelser i hele boligen? Antal kvadratmeter i hele boligen? Hvad mener du om din boligsituation? Fysiske symptomer gennem de sidste par uger Hovedpine? Smerter og/eller føleforstyrrelser under fødderne? Smerter i ryg/nakke? Smerter i ben? Smerter i arme? Øresusen, høreproblemer og/eller svimmelhed? Hjerte/lunge symptomer? Mave/tarm problemer? Urinvejsproblemer? Evt. seksuelle problemer? Andre symptomer? Smertelokalisation/fysiske symptomer Lokalisation? Varighed/ændring over tid? Karakter? Lindrende faktorer? Forværrende faktorer? Påvirker smerterne familieliv, fritidsliv, socialt liv? Smertebehandling (inklusiv hvor længe behandling har stået på)? Psykiske symptomer gennem de sidste par uger (posttraumatisk belastningsreaktion) Tilbagevendende genoplevelser af traumerne/din situation, påtrængende erindringer, flashbacks, mareridt? Stærkt ubehag ved omstændigheder, der minder dig om traumerne/din situation? Undgåelse af ting, der minder dig om traumerne/din situation? Manglende hukommelse vedr. dele af traumerne/din situation? Indsovningsbesvær? Gennemsovningsbesvær? Irritabilitet eller vredesudbrud? Koncentrationsbesvær? Øget vagtsomhed/årvågenhed? Tilbøjelighed til sammenfaren? Evt. andre væsentlige symptomer? Yderligere beskrivelse af søvn Hvad tid går du i seng? Har du svært ved at falde i søvn? Hvad tid står du op? Har du svært ved at sove igennem til om morgenen? Hvor mange gange vågner du pr. nat? Står du op og laver andre ting om natten? Hvordan vil du selv beskrive kvaliteten af din søvn?

10 Aktuelt forbrug af alkohol/stoffer Aktuel medicin (tabletter, injektioner, mixtur) Psykofarmaka? Smertestillende? Anden somatisk medicin? Alternativ medicin? Nonfarmakologisk medicin (healing, zoneterapi, religiøse ritualer etc.)? Køber du selv din medicin? Får/låner du medicin af andre? Funktionsniveau før flugt/ankomst til Danmark Gik i skole? Beskriv. Havde arbejde? Beskriv. Havde fritidsaktiviteter? Beskriv. Deltog i madlavning og rengøring? Beskriv. Funktionsniveau under opholdet i Danmark (nu=de sidste 2 uger) Har du gået i skole? Hvis ja, går du i skole nu? Evt. kommentarer vedr. skolegang? Har du haft arbejde? Hvis ja, har du arbejde nu? Evt. kommentarer vedr. arbejde? Har du haft fritidsaktiviteter? Hvis ja, har du fritidsaktiviteter nu? Evt. kommentarer vedr. fritidsaktiviteter? Har du anvendt offentlige transportmidler? Hvis ja, anvender du offentlige transportmidler nu? Evt. kommentarer vedr. offentlige transportmidler? Laver du mad til dig selv og/eller andre flere gange ugentlig? Hvis ja, laver du mad til dig selv og/eller andre flere gange ugentlig nu? Evt. kommentarer vedr. madlavning? Gør du rent ved behov? Hvis ja, gør du rent ved behov nu? Evt. kommentarer vedr. rengøring? Sprog Har du på noget tidspunkt i Danmark: Læse+skrive dansk, tale dansk, begå sig i daglig (simpel) tale, aldrig talt dansk? Har du sprogmæssigt kunnet klare dig på en dansk arbejdsplads? Har du sprogmæssigt kunnet klare dig på en uddannelse? Vil du sige at du har mistet noget eller det meste af dit danske sprog? Integration Har du arbejde? Har du haft arbejde? (Hvis ja (og ikke længere-) hvad skete der? Er du under uddannelse? Har du været under uddannelse? Hvis ja (og den ikke bruges-) hvad skete der? Interesserer du dig for hvad der sker i Danmark? Ser du jævnligt dansk fjernsyn? Har dine børn danske venner? Behandling ved Dansk Røde Kors/Centers psykiater i tiden her i Danmark (under asylperiode)? Behandling ved Dansk Røde Kors/Centers psykiater i tiden her i Danmark (under asylperiode)? Behandling ved psykiater i tiden her i Danmark (efter opholdstilladelse)? Antal konsultationer i alt i hele perioden? Antal konsultationer i alt i de sidste 14 dage? Behandling ved anden speciallæge i tiden her i Danmark (minus alm. mediciner og psykiater)? Antal konsultationer i alt i hele perioden? Antal konsultationer i alt i de sidste 14 dage? Hvilken speciallæge? Indlagt på hospital i tiden her i Danmark? Antal indlæggelser i alt i hele perioden? Beskriv alle indlæggelser (inkl. indlæggelsesårsag og sted). Anden sundhedsydelse i tiden her i Danmark (ex. tandlæge, psykolog, fysioterapeut)?

11 Livshistorie Ofte kan det i forløbet være en vej frem at tale om livshistorien, vigtige begivenheder, drømme, ideer, glæder og sorger: Livskvalitet Fortæl mig din livshistorie (eller aftal at patienten skriver den ned) Hvad drømmer du om/håber på, der skal ske i dit liv nu? Hvad er det bedste, der er sket, efter du kom til Danmark? Hvad er det værste, der er sket, efter du kom til Danmark? Hvad er det vigtigste i dit liv lige nu? Hvad mener du selv, du kan gøre for at bedre din livskvalitet? Hvad mener du om længden af din asylfase indtil videre? Hvornår har du sidst grinet? Har du haft kontakt til andre etniske danskere under dit ophold i Danmark?

12 Øvrig udredning Ved et af de første besøg og efter 8-10 måneder udfærdiges nedenstående generelle sundheds spørgeskema til monitorering af tilstanden. Der er to udgaver af det generelle helbredsskema som vi kan anvende: et kort og et længere. Det afhænger af pt s tilstand, træthed, overskud hvilken der vælges: GHQ 12 og GHQ28 GHQ12. Jeg vil gerne vide hvordan dit helbred har været over de sidste par uger: Har du for nyligt (14 dage) Været i stand til at koncentrere dig bedre end Bedre end Som Mindre end Meget mindre end Været meget søvnløs pga. bekymringer Overhovedet ikke Ikke mere end En smule mere end Meget mere end Følt at du spiller en nyttig rolle i dine Mere end Som Mindre end Meget mindre end aktiviteter/roller Følt dig i stand til at tage beslutninger Mere end Som Mindre end Meget mindre end Følt dig konstant under pres Overhovedet ikke Ikke mere end En smule mere end Meget mere end Følt du ikke kunne overkomme dine Overhovedet ikke Ikke mere end En smule mere end Meget mere end vanskeligheder Været i stand til at nyde dine normale daglige Mere end Som Mindre end Meget mindre end rutiner og aktiviteter Været i stand til at løse dine problemer Mere end Som Mindre end Meget mindre end Følt dig ked af det eller deprimeret Overhovedet ikke Ikke mere end En smule mere end Meget mere end Følt at du tabte selvtillid Overhovedet ikke Ikke mere end En smule mere end Meget mere end Tænkt på dig selv som en værdiløs person Overhovedet ikke Ikke mere end En smule mere end Meget mere end Følt dig relativt glad alt taget i betragtning Mere end Som Mindre end Meget mindre end Score fra 0-36 Score omkring er typisk for gennemsnit Score > 15 tyder på at patienten er i, eller er på vej i, krise/sorg Score > 20 tyder på alvorlige problemer og tydelig krise

13 Generelt sundheds spørgeskema (GHQ28) Har du for nyligt A1 følt dig godt tilpas og ved godt helbred? Bedre end Som Værre end Meget værre end A2 følt du manglede noget der kunne styrke dig? Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end A3 følt dig brugt eller udbrændt? Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end A4 følt dig syg? Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end A5 haft ondt i hovedet? Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end A6 følt trykken i hovedet? Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end A7 haft skiftende kulde og varme fornemmelser Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end B1 Været meget søvnløs pga. bekymringer Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end B2 svært ved at sove igennem selvom du falder i Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end søvn B3 Følt dig konstant under pres Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end B4 været opfarende, firkantet, urimelig Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end B5 været bange eller i panik uden oplagt grund Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end B6 følt at problemer hober sig op Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end B7 følt dig nervøs og hængt op hele tiden Overhovedet ikke Ikke mere end Lidt mere end Meget mere end C1 været i stand til at holde dig selv beskæftiget Mere end Som Lidt mindre end Meget mindre end dagen lang C2 taget længere tid om gøre aktiviteter Hurtigere end Som Lidt længere end Meget længere end C3 at du overordnet fik gjort hvad du skulle på en Bedre end Stort set som Mindre godt end Meget mindre godt ordentlig måde C4 været tilfreds med den måde du fik gjort hvad Mere tilfreds end Stort set som Mindre tilfreds end Meget mindre tilfreds du skulle C5 følt at du spiller en nyttig rolle i dine Mere end Som Mindre nyttig end Meget mindre nyttig aktiviteter/roller C6 følt dig i stand til at tage beslutninger Mere end Som Mindre end Meget mindre end C7 været i stand til at nyde dine normale daglige rutiner og aktiviteter Mere end Som Mindre end Meget mindre end D1 tænkt på dig selv som en værdiløs person Slet ikke Ikke mere end Lidt længere end Meget mere end D2 følt at livet var helt håbløst Slet ikke Ikke mere end Lidt længere end Meget mere end D3 følt at livet ikke var værd at leve Slet ikke Ikke mere end Lidt længere end Meget mere end D4 tænkt at selvmord var en udvej Afgjort ikke Det tror jeg ikke Tanken har strejfet mig Ja, afgjort D5 følt at du ingenting kunne gøre fordi dine Slet ikke Ikke mere end Lidt længere end Meget mere end nerver var dårlige D6 ønsket at du var død og væk fra det hele Slet ikke Ikke mere end Lidt længere end Meget mere end D7 følt at ideen om selvmord hele tiden kommer tilbage Afgjort ikke Det tror jeg ikke Tanken har strejfet mig Ja, afgjort A B C D Total Score > tyder på betydeligt nedsat generelt helbred. Ved oplagte tegn til depression anvendes Becks depression score (Kopi hos MOS).

14 Patienter med risiko for PTSD skal henvises til RCT-Fyn eller Haderslev eller til CETT Vejle. Der er særlige henvisnings skemaer på eller via Medicinsk behandling I særlige tilfælde og kun efter konference kan patienter med oplagte og udtalte (invaliderende) symptomer starte medicinsk behandling under tæt kontrol og med anmodning om akut psykiatrisk vurdering ved en psykiater der er kyndig på området. Muligheder: 1. Seroquel prolong 100 mg (- 300mg) til natten + T. sertralin 40 mg. 2. Hvis pt bliver for sløv (eller pga. prisen) kan følgende forsøges, i stedet for seroquel,: zeldox/cipracidon 10 mg-150 mg typisk 20 mg x 2 eller ciscordinol 2 mg (-4 mg) 3. Beroligende neuroleptikum til natten: risperdal i små doser til nat: 1-3 mg. 4. Beroligende neuroleptikum til natten: Fluanxol mite 0,5-1,5 mg evt. sammen med antidepressivt middel (Mirtazapin eller Cymbalta) 5. Beroligende neuroleptikum til natten: Truxal mg 6. Mod depression Cymbalta (dyrt) 7. En tredje mulighed er at kombinere cipramil med mirtazapin MG til natten specielt ved lavt BMI og dårlig søvn. OBS: Mirtazapin er ikke godt hvis pt. er disponeret til mareridt (mirtazapin øger REM søvnen og dermed drømme). 8. Mod depression: ældre tricycliske feks. Klomipramin (også angstdæmpende) 9. Mod udtalte mareridt: T. Invega 3-6 MG. 10. Nogle patienter ønsker ikke psykofarmaka, men kan have gavn af lille dosis T.Imovane 3,75 MG et par dage om ugen (mønster brydende). Kilder Prins A, Ouimette P et al. The primary care PTSD screen (PC-PTSD): development and operating characteristics. Primary care psychiatry. Vol. 9, no. 1, 2003 (9-14). Breslau N, Peterson LR et al. Short Screening Scale for DSM-IV Posttraumatic Stress Disorder. American Journal of Psychiatry. 1999, 156:6, Yderligere information:

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Det er almindeligt at reagere Når man har været udsat for en voldsom

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Komplicerede tolkekrævende læge-patient samtaler over video konference system

Komplicerede tolkekrævende læge-patient samtaler over video konference system Rapport Komplicerede tolkekrævende læge-patient samtaler over video konference system Et tværsektorielt pilot projekt om hensigtsmæssige modeller for fælles sygehus-kommune helbredsvurdering af flygtninge

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere