Technoport Technoport Security. Indgangs-/udgangsanlæg. Kundeføring / adgangskontroller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Technoport Technoport Security. Indgangs-/udgangsanlæg. Kundeføring / adgangskontroller"

Transkript

1 BC-DA06.fm Seite 1 Freitag, 18. November :16 08 Kundeføring / adgangskontroller Technoport Technoport Security Indgangs-/udgangsanlæg Oversættelse af den originale servicevejledning

2 BC-DA06.fm Seite 2 Freitag, 18. November :16 08 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formålet med denne servicevejledning Sikkerhed Advarsler Sikkerhedsanvisninger Reservedelsliste Med modulet "Technoport-styring" Med modulet "WEAC-styring" Modulet "netdel" Modulet "radarmodul" Indstilling af følsomhed Modulet "Technoport-styring" Styringsdiagram for Technoport-styringen Technoport-styringens tilslutninger og indstillinger Strømforsyning Procesindgange Parametreringsindgange Tale Procesudgange Visualiseringsudgang Interface RS Indstilling af Teach-In-modus Forberedelse Lukket position Åben position Panikposition Nulstilling til normaldrift Indstilling af netværksadresse Interne diagnosefunktioner styringen /96

3 BC-DA06.fm Seite 3 Freitag, 18. November :16 08 Indholdsfortegnelse 7 Modulet "WEAC-styring" Styringsdiagram Kommunikations-interfaces RS RS LAN USB JTAG Indgange Digitale indgange Analog indgang Vinkelmåler - indgang Udgange Motor Bremse Panikalarm og returalarm Panikalarm Adgangstælling Returalarm Specialfunktioner Talefunktion Strømforsyning Indstillinger på WEAC-styringen Motorhastighed Talefunktionens lydstyrke Bremsepause Teach-In Åbnetid Returalarm-varighed RS485 bus-adresse Tilbagestilling af tæller Permanent test Test af den virtuelle EEPROM Default-indstillinger Motorhastighed, finjustering Indstillingerne afsluttes /96

4 BC-DA06.fm Seite 4 Freitag, 18. November :16 08 Indholdsfortegnelse 7.6 WEAC Tool Installation af WEAC Tool Opdatering af WEAC firmware Kopiering af en ny talefil på WEAC'en Ændring af WEAC'ens netværksindstillinger Ændring af WEAC'ens fabriksindstillinger HTTP-server Opstart af HTTP-server Service-adgang Fjernstyring af indgangsanlægget Netværksindstillinger (Network status) TCP-status (Online Status) Service-menu Display Montering på anvendelsesstedet Beskyttelsesledertilslutningens udførelse Montering af enkelte moduler Montering af berøringsfri drejningsføler til Technoport Montering af stolpen til Technoport og Technoport Security Demontering af stolpen ved Technoport og Technoport Security Andre indstillinger Justering af radaren Justering af fotocellen i foden Justering af fotocellen ved dobbelte anlæg Indstilling af fotocellens følsomhed Ændring af åbningsretning Drejning af stolpen som komplet enhed Panikfunktion /96

5 BC-DA06.fm Seite 5 Freitag, 18. November :16 08 Indholdsfortegnelse 11 Fejltjekliste Technoport Svingarmen kan bevæges frit Svingarmen positionerer sig ikke korrekt Svingarmen er lukket og åbner ikke efter behov Svingarmen står åben og lukker ikke Technoport Security Svingarmen kan bevæges frit Svingarmen positionerer sig ikke korrekt Svingarmen er åben og lukker ikke efter behov Svingarmen står lukket og åbner ikke Montering af tilbehør Strømtilførsel fra loftet Installation af strømtilførsel fra loftet Dobbelt eftermontering af svingområdeovervågning til dobbelt Technoport Svingområdeovervågningens funktion Leveringsomfang Forudsætninger Eftermontering /96

6 BC-DA06.fm Seite 6 Freitag, 18. November :16 08 Indholdsfortegnelse 13 Strømdiagrammer Oversigt over ledningsdiagrammer for modulet "Technoport-styring" Technoport Technoport Security Oversigt over ledningsdiagrammer for modulet "WEAC-styring" Technoport Technoport Security Tilslutningsdiagram, komplet Technoport med Technoport-styring Technoport Security med Technoport-styring Technoport med WEAC-styring Technoport Security med WEAC-styring Strømforsyning Ledningsføring Technoport dobbelt Kabelføring på langs og tværs Technoport Technoport Security Tilslutningsdiagram sikkerhed Tværforbindelse sikkerhed Tilslutning fjernbetjening Oversigt svingområdeovervågning Ledningsføring Technoport med svingområdeovervågning Betjeningspult Technoport Technoport Security Ledningsføring Technoport med svingområdeovervågning Netforlænger 1200 mm Nettilslutningsklemme ved loftstilslutning via fod Sikkerhedsadapter med fodtilslutning Tværforbindelse, 7-polet 1950 mm Tværforbindelse, 7-polet, 25 m Dobbelt dobbelt med svingområdeovervågning og strømforsyning via fod i udgangssektionen To gange dobbelt med svingområdeovervågning og strømforsyning via fod i udgangssektionen ved typen WEAC Enkelt dobbelt med svingområdeovervågning og strømforsyning via fod i udgangssektionen Enkelt dobbelt med svingområdeovervågning og strømforsyning via fod i udgangssektionen ved typen WEAC /96

7 BC-DA06.fm Seite 7 Freitag, 18. November :16 08 Formålet med denne servicevejledning Netforlænger, 1,6 m Netvidereføring med Wago-klemme Adapter QB - strøm via fod Adapter Q10 - strøm via fod Tværforbindelse Q8 - længde 1,7 m Tværforbindelse Q10 - længde 1,95 m Tværforbindelse Q10 - længde 25 m Formålet med denne servicevejledning Denne servicevejledning er beregnet til Wanzl-service og supplerer betjeningsvejledning BA.xxxx. Den omfatter desuden montering og demontering af stolpen ændring af åbningsretningen indstilling af radaren, fotocellen og paniksikringen en fejltjekliste montering af tilbehør supplerende ledningsdiagrammer 7/96

8 BC-DA06.fm Seite 8 Freitag, 18. November :16 08 Sikkerhed 2 Sikkerhed Læs denne vejledning omhyggeligt inden montering og idrifttagning. Gem denne vejledning for fortsat anvendelse. 2.1 Advarsler Advarsel: Anlægget indeholder moduler med netspænding, der er farlig ved berøring. Der er livsfare ved ukorrekt installation. Konsekvens: Risici og personskade førende til dødsfald. Afbryd netforsyningen under alt arbejde på 230 V-netinstallationen! Sørg for, at netforsyningen sikres mod at kunne gentilkobles, f.eks. ved at fjerne sikringerne, overklæbe automatsikringen eller anbringe en henvisning om, at der arbejdes på anlægget! Kontrollér, at anlægget er uden spænding! Lad kun elektrikere udføre den elektriske installation. Installér et fejlstrømsrelæ før anlægget (30 ma). Fastgør altid loftsholderen på loftet ved strømtilførsel fra loftet. Få regelmæssigt kontrolleret den elektriske installation! Advarsel: Ved belastning kan drejearme, stolper, fødder og samlerør gå i stykker i for-, mellem- og efterområdet. Konsekvens: Brud på drejearme, stolper, fødder og samlerør samt personskade. Sørg for, at der ikke stilles varer på drejearme eller samlerør, og at drejearme og samlerør ikke bruges som støttepunkt. Sørg for, at personer ikke kører mod lukkede drejearme, stolper eller fødder i for, mellem- eller efterområdet med indkøbsvogne, barnevogne, andre køreredskaber eller under varetransport eller på anden måde beskadiger drejearme, stolper eller fødder. Sørg for, at børn ikke leger i drejearmenes område, klatrer eller hænger på drejearmene, stolper, fødder eller samlerør i for-, mellem eller efterområdet. Advarsel: Automatisk bevægelig drejearm. Konsekvens: Personskade på grund af bevægelig drejearm. Sørg for, at der kun opholder sig personer i drejearmens område i forbindelse med gennemgang. 8/96

9 BC-DA06.fm Seite 9 Freitag, 18. November :16 08 Sikkerhed 2.2 Sikkerhedsanvisninger Følg reglerne fra tilsynsførende myndigheder og brancheforeninger. Følg forskrifterne for forebyggelse af uheld. Overhold forskrifterne for tilslutning fra det lokale energiforsyningsselskab. Brug kun afbrydere til netafbrydelse, der har en kontaktåbningsstørrelse på min. 3 mm på hver pol. Udeluk risici og fare for personskade. Anvend kun anlægget bestemmelsesmæssigt. Lad kun elektrikere udføre den elektriske installation. Anvend kun anlægget i overensstemmelse med kapslingsklassen. Anvend ikke anlægget i eksplosionsfarlige områder. Opstil kun anlægget på et stabilt, jævnt og vandret underlag. Brug kun egnet fastgørelses- og monteringsmateriale til fastgørelse. Orientér regelmæssigt personalet om anlæggets funktioner, og dokumentér orienteringen. Misbrug ikke panikfunktionen til at åbne anlægget. Misbrug ikke panikfunktionen som personalegennemgang. Kontrollér regelmæssigt, om panikfunktionen fungerer, og dokumentér kontrollen. Afbryd netforsyningen under alt arbejde på styringen samt ved vedligeholdelsesarbejde. Udfør vedligeholdelsesarbejde regelmæssigt, og dokumentér det. Brug kun originale Wanzl-reservedele. Lad kun Wanzl-fagpersonale eller Wanzl-autoriserede virksomheder udføre vedligeholdelsesog reparationsarbejde. Lad Wanzl-montører eller Wanzl-autoriserede virksomheder tilslutte og montere eksterne enheder i overensstemmelse med producentens oplysninger. 9/96

10 BC-DA06.fm Seite 10 Freitag, 18. November :16 08 Reservedelsliste 3 Reservedelsliste 3.1 Med modulet "Technoport-styring" Fig. 1 10/96

11 BC-DA06.fm Seite 11 Freitag, 18. November :16 08 Reservedelsliste Numrene henviser til komponenterne, der er vist i Fig. 1. Nr. Betegnelse Bekendtgørelse nr. 1 Radarhoved, komplet (Technoport) (Technoport Security) 2 Dækkappe xx 3 Radarafdækning Koblingsrør xx 5 Signalledning (Technoport) (Technoport Security) 6 Bøjle 850 mm xx 7 Svingrør xx 8 Standrør xx 9 Strømforsyningskabel Apparatkobling Fodpladeafdækning xx 12 Panikalarm, akustisk Radarmodul Radarholder Radartilslutningsledning Styring Styring med tale Vinkelmåler Medbringer Magnetholder Afstandsskive Fastgørelsesplade Magnetbremse Drivanordning, komplet (Technoport) (Technoport Security) 25 Motor Styreledning (Technoport) (Technoport Security) 27 Nøgle Afbryderindsats xx 29 Strømforsyning 230V/24V Kobling /96

12 BC-DA06.fm Seite 12 Freitag, 18. November :16 08 Reservedelsliste 3.2 Med modulet "WEAC-styring" Fig. 2 12/96

13 BC-DA06.fm Seite 13 Freitag, 18. November :16 08 Reservedelsliste Numrene henviser til komponenterne, der er vist i Fig. 2. Nr Betegnelse Bekendtgørelse nr. 1 Radarhoved, komplet (Technoport) (Technoport Security) 2 Dækkappe xx 3 Radarafdækning Koblingsrør xx 5 Signalledning Technoport Type WEAC (Technoport) (Technoport Security) 6 Bøjle 850 mm xx 7 Svingrør xx 8 Standrør xx 9 Strømforsyningskabel Apparatkobling Fodpladeafdækning xx 12 Panikalarm, akustisk Radarmodul Radarholder Radartilslutningsledning Styring uden talefunktion og netværk Styring med talefunktion og netværk Styring med netværk men uden talefunktion SPI Vinkelmåler Medbringer Magnetholder Afstandsskive Fastgørelsesplade Magnetbremse Komplet drivanordning inklusive afstandsrør (Technoport) (Technoport Security) 26 Motor Type WEAC Styreledning Technoport Type WEAC (Technoport) (Technoport Security) 28 Nøgle Afbryderindsats XX 30 Strømforsyning 230V/24V Kobling /96

14 BC-DA06.fm Seite 14 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "netdel" 4 Modulet "netdel" 1. Nettilslutning 230 V AC 2. Beskyttelsesledertilslutning 3. Lavspændingsudgange 2x12 V AC 4. Net- og stopafbryder 5. Driftsindikator-LED Fig. 3 Fig. 4 Technoport Stolpe afbrudt (OFF): Nøglestilling nedad (pil vender nedad) Stolpe tændt (normaldrift ON): Nøglestilling opad (pil vender opad) Stolpe tændt (spærrestilling LUKKET): Nøglestilling mod venstre (pil vender mod venstre) - anlægget frigiver ikke ved afbrydelse af fotocellen/radaren. Svingarmene er sikret. Technoport Security Stolpe afbrudt (OFF): Nøglestilling nedad (pil vender nedad) Stolpe tændt (normaldrift ON): Nøglestilling mod venstre (pil vender mod venstre) Stolpe tændt (spærrestilling LUKKET): Nøglestilling opad (pil vender opad) - svingarmen er lukket, anlægget frigiver ikke ved aktivering af radaren. 14/96

15 BC-DA06.fm Seite 15 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "radarmodul" 5 Modulet "radarmodul" Elektriske data Forsyningsspænding V DC Udgang PNP (open collector) Skiftespænding maks. 15 V DC Skiftestrøm maks. 100 ma DC Fig Indstilling af følsomhed LED-signal lyser ved: Indstilling af følsomhed med: Signaludgang/tilslutning LED grøn Registrering af nærhed Regulator L1 Gul - kommen LED gul Registrering af nærhed til tælling Regulator L2 *) Grøn - tælleimpuls LED rød Registrering ved fjernelse Regulator L2 *) Grå - gåen *) afhænger af, om radarmodulet til registrering af nærhed eller fjernelse anvendes. Hvid - jord/0v Brun - UB ( V) 15/96

16 BC-DA06.fm Seite 16 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" 6 Modulet "Technoport-styring" Modulet "Technoport-styring" kan erstattes af en WEAC-styring. Instruktionerne i Kapitel 7 skal overholdes. 6.1 Styringsdiagram for Technoport-styringen Fig. 6 16/96

17 BC-DA06.fm Seite 17 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" 6.2 Technoport-styringens tilslutninger og indstillinger Strømforsyning Indgang - strømforsyning fra netdel, 8-polet W2 W0 W1 24 V AC 12 V AC 0 V AC Procesindgange Digital indgang E1 og E7-tilgang; 6-polet indgangssignal "Åbning" via radar eller fotocelle og/eller betjeningspult E7+ Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning E7S Signal spærring af anlæg E7- Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E1+ Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning E1S Signal, fra 3-leder sensortilslutning E1- Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning Analog indgang E2 - position; 4-polet bestemmelse af svingarmens position via vinkelmåler E2G Afskærmning E2- Forsyning minus, til vinkelmåler E2S Signal, fra vinkelmåler E2+ Forsyning plus, til vinkelmåler Technoport Digital indgang E31 - returalarm og digital indgang E33 - tælleværk; 4-polet signalindgang "modløb" via radar/retningsdetekterende fotocelle E32S Ikke anvendt E3- Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E33S Signal "tælleværk", fra 3-leder sensortilslutning E31S Signal "modløb", fra 3-leder sensortilslutning E3+ Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning 17/96

18 BC-DA06.fm Seite 18 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" Technoport Security Digital indgang E31 - returalarm og digital indgang E33 - tælleværk; 4-polet signalindgang "modløb" imod gennemgangsretningen - bevirker lukning af svingarmen, E33 - "tælling" via fotocelle E32S Ikke anvendt E3- Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E33S Signal "tælleværk", fra 3-leder sensortilslutning E31S Signal "modløb", fra 3-leder sensortilslutning E3+ Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning Technoport Digital indgang E41 - sikkerhed 1 og digital indgang E5 - sikkerhed 2; 4-polet signalindgang ved sensorregistrering af personer i svingområdet E42S Ikke anvendt E4/5 - Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E5S E41S E4/5+ Signal "sikkerhed 2", fra 3-leder sensortilslutning Signal "sikkerhed 1", fra 3-leder sensortilslutning Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning Technoport Security Digital indgang E41 - stor alarm og digital indgang E5 - aftenafbryder; 4-polet signalindgang E41 (efter E31) sirenen aktiveres, og svingarmen åbnes straks; E5-signalindgang aftenafbryder bevirker en lukning af svingarmen, inaktivering af "stor alarm" E42S Signal "sikkerhed 2", fra 3-leder sensortilslutning E4/5 - Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E5S E41S E4/5+ Signal "aftenafbryder,fra 3-leder sensortilslutning Signal "stor alarm", fra 3-leder sensortilslutning Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning Digital indgang E6 - reserve; 2-polet ikke anvendt E6- Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E6+ Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning Digital indgang E8 - passage; 2-polet signalindgang via betjeningspult for "personaleudgang", returalarm inaktiveres E8S E8 + Signal, fra 3-leder sensortilslutning Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning 18/96

19 BC-DA06.fm Seite 19 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" Parametreringsindgange Drejeafbryder E9 Indstilling af åbnetid (0-15 s) DIP-kontakt E10 DIP1 E10-0 DIP2 E10-1 DIP3 E10-2 DIP4 E = tilpasning DC-motor 1 = tilpasning AC-motor (anvendt indtil 2003) Ledig - uden funktion 0 = normaldrift 1 = teach-drift til programmering af ønsket position (se Kapitel 6.3) 0 = normaldrift 1 = indstilling netværksadresse (se Kapitel 6.4) Føler E11 Føler til teach-drift og diagnosefunktion (se Kapitel 6.5) Tale Potentiometer P1 (ekstraudstyr) Indstilling af lydstyrke for tale ved returalarm 19/96

20 BC-DA06.fm Seite 20 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" Procesudgange Digital udgang A1 og A2; 8-polet aktivering af bøjledrevets venstre-/højregang M2 M1 M0 Tilførselsledning 2 - motor Tilførselsledning 1 - motor Jord - motor Digital udgang A3; 8-polet aktivering af magnetbremse MB- MB+ Minus - bremse Plus - bremse Digital udgang A4; 2-polet akustisk alarm (panik-/returalarm) A4+ Plus aktuator (sirene) A4 - Minus aktuator (sirene) Digital udgang A4; 2-polet optisk alarm (panik-/returalarm) A5+ Plus aktuator (blitzlys) A5 - Minus aktuator (blitzlys) Digital udgang A6; 3-polet kundetælling +12 V Forsyning plus - tællemodul A6 + A6 - Plus aktuator Minus aktuator Digital udgang A7; 2-polet signallampe A7 + A7 - Plus aktuator Minus aktuator 20/96

21 BC-DA06.fm Seite 21 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" Digital udgang A8 og A9; 2x 2-polet specialfunktioner A8 + A8 - Plus aktuator Minus aktuator A9 + A9 - Plus aktuator Minus aktuator Digital udgang A13 (ekstraudstyr); 2-polet tale via højttaler A13 - Minus aktuator A13 + Plus aktuator Visualiseringsudgang LED-udgang A10 - rød, A11 - grøn, A12 - gul programstyret visning af driftsmåde og status A12 A11 A10 Ved normaldrift LED lyser gult: Lille positionsregulator aktiv LED lyser grønt: Stor positionsregulator aktiv LED lyser rødt: Bremse aktiv Ved teach-drift Alle LED'er lyser ved de første 10 åbnings-/lukningscyklusser og viser den hurtige programmering af bremsevinklen. Diagnosefunktion, se Kapitel Interface RS485 RS serielt interface til maks. 31 Technoport-anlæg; til dataevaluering og fjernstyring via en pc B 0V A RS485-B Jord/stel RS485-A 21/96

22 BC-DA06.fm Seite 22 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" 6.3 Indstilling af Teach-In-modus Teach in-modussen er nødvendig, når indstillingerne af åbningsvinklen 0 = lukket, +90 = åbnet, -90 = panikretning/personaleudgangsretning skal ændres, eller der kræves en ny indstilling. Forsigtig: Beskadigelse af indgangsanlægget som følge af forkert indstillede slutpositioner. Konsekvens: Beskadigelse af indgangsanlægget. Indstil ikke slutpositionerne på de mekaniske endeanslag. Indstil et maksimalt svingområde på Overhold driftsstillingerne for DIP-kontakten 3 (E10-2) på styringen stilling 0 = normaldrift stilling 1 = teach in-drift Forberedelse Afbryd indgangsanlægget med nøglekontakten på netdelen. Skru de to skruer M4 på radarhovedets dæksel af. Fjern dækslet på radarhovedet. Træk radarafdækningen af. Skru de to skruer M4 på radarhovedet ud. Fjern radarhovedet. Træk styringen ud af holderen. Indstil DIP-kontakten 3 (E10-2) til teach in-drift (stilling 1). Tænd indgangsanlægget med nøglekontakten på netdelen Lukket position Før med hånden svingarmen til den ønskede lukkede position, og fasthold svingarmen der (standard: 0, på tværs af indgangsretningen). Tryk en gang på knappen E11 på styringen. Den grønne LED lyser konstant. 22/96

23 BC-DA06.fm Seite 23 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" Åben position Før med hånden svingarmen til den ønskede åbne position, og fasthold svingarmen der (standard: +90 ). Tryk en gang på knappen E11 på styringen. Den gule LED lyser samtidig med den grønne LED konstant Panikposition Før med hånden svingarmen til den ønskede panikvinkelposition, og fasthold svingarmen der (standard: -90 ). Tryk en gang på knappen E11 på styringen. Den røde LED lyser samtidig med den grønne og gule LED konstant. Svingbøjlen er fastlåst Nulstilling til normaldrift Afbryd indgangsanlægget med nøglekontakten på netdelen. Indstil DIP-kontakten 3 (E10-2) til normaldrift (stilling 0). Indstil den ønskede åbnetid på drejeafbryderen E9 på styringen (anbefaling: ved åbningssignal ved hjælp af radar 1 sek., ved åbningssignal ved hjælp af fotocelle 2-3 sek. alt efter indgangssektionens/den midterste sektions længde). Skub styringen tilbage i holderen. Tænd indgangsanlægget med nøglekontakten på netdelen. Under de første 10 åbnings-/lukningscyklusser programmerer styringen de indlæste positioner og regulerer efter ved behov. Når den røde LED, den gule LED og den grønne LED ikke længere lyser samtidig, er programmeringen af bremsevinklen afsluttet. Der aktiveres nu nøjagtigt indtil slutpositionerne. Gentag programmeringen, hvis: der efter programmeringen og omkoblingen ikke detekteres nogen plausible værdier og alle 3 LED'er blinker svingarmen ikke fungerer. Skru igen radarhovedet på (radarmodul(er) vender i retning af registreringsområdet). Monter igen radarafdækningen. Skru igen dækslet på radarhovedet med de to skruer M4. 23/96

24 BC-DA06.fm Seite 24 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" 6.4 Indstilling af netværksadresse Sluk for Technoport-anlægget (afbryderstilling, se også Kapitel 4). Stil DIP-kontakten 4 (E10-3) i stillingen "ON". Tænd igen for Technoport-anlægget (afbryderstilling, se også Kapitel 4). Afmærk eller noter drejeafbryderen E9's indstilling (åbnetid). Indstil med drejeafbryderen E9 (indstilling af åbnetid) den ønskede netværksadresse ( (F)) (Bemærk: 0 er optaget af pc'en). Tryk på knappen E11 til teach-drift. Den grønne LED A11 lyser, og den gule LED A12 blinker med det antal blinkeimpulser, der svarer til den indstillede netværksadresse. Sluk igen for Technoport-anlægget (afbryderstilling, se også Kapitel 4). Stil igen DIP-kontakten E10-4 i stillingen "OFF". Stil igen drejeafbryderen E9 for åbnetiden på den oprindelige værdi. 6.5 Interne diagnosefunktioner styringen Technoport-styringen afgiver forskellige fejlmeddelelser ved normaldrift. Forsigtig: En teach-proces (teach in-modus) sletter de interne fejlhukommelser. Konsekvens: Det er ikke længere muligt at udlæse fejl. Vær opmærksom på, at den interne fejlhukommelse slettes ved teach-processen. Tryk ved normaldrift på teach-knappen E11 Blinker den røde LED A10, når der trykkes på teach-knappen E11, er der fejl på vinkelmåleren. Blinker den gule LED A12, når der trykkes på teach-knappen E11, er der fejl på bremse eller motor. Blinker ingen LED, har diagnosesystemet ikke fundet nogen fejl. 24/96

25 BC-DA06.fm Seite 25 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7 Modulet "WEAC-styring" Modulet "WEAC-styring" anvendes som alternativ til modulet "Technoport-styring" (se Kapitel 6). Bemærk! Stikforbindelserne må aldrig løsnes eller fjernes, imens modulet er i drift. 7.1 Styringsdiagram Fig. 7 25/96

26 BC-DA06.fm Seite 26 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.2 Kommunikations-interfaces RS232 Serielt interface. Punkt-til-punkt-forbindelse, ,8,N,1 Der udsendes systemmeldinger; tilslutning til en terminal til formål for fejlanalyse Rx GND TX Modtagelsesdata Referencepotentiale Sendedata RS485 Serielt interface; kan tilsluttes til bus, maks. 31 anlæg, 9600,8,N,1 Dataevaluering og fjernstyring via en PC B Data - GND Jord- og shield-forbindelse A Data LAN Netværksinterface. Ethernet 10/100 Mbit, RJ45 Dataevaluering og fjernstyring via Internet Netværksinterface USB USB 2.0, full speed, masselagerenhed Konnektor mini-b, softwareupdate, konfiguration USB-tilslutning JTAG DIN41651-hankonnektor, 20-polet. programmering, test, debugging Test-tilslutning 26/96

27 BC-DA06.fm Seite 27 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.3 Indgange Digitale indgange Stik Molex MiniFit Jr. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Åbning 1 (åbning i gennemgangsretning) Modløb (talefunktion) Åbning 2 (åbning i gennemgangsretning) Passage (åbning i modsatte retning) Svingområdeovervågning Svingområdeovervågning Adgangstæller ikke anvendt Spærring af anlæg ikke anvendt Analog indgang Ekstraudstyr, tilslutning af analoge sensorer (softwaretilpasning påkrævet) Shield Shield GND Forsyningsspænding - minus Analog in Analogt signal +5V Forsyningsspænding - plus Vinkelmåler - indgang Digitalt SPI-interface, bestemmelse af svingarmens position via vinkelmåler MOSI/SHIELD Shield NSS Chip-select GND Forsyningsspænding - minus MOSI/MISO Dataforbindelse SCLK Impulsledning +5V Forsyningsspænding - minus 27/96

28 BC-DA06.fm Seite 28 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.4 Udgange Motor Aktivering af bøjledrevets venstre-/højregang MB Motortilslutning 2 MA Motortilslutning Bremse Aktivering af magnetbremse B- Minus-tilslutning bremse B+ Plus-tilslutning bremse Panikalarm og returalarm Akustisk alarm (panik-/returalarm) A4+ Plus-tilslutning sirene A4 - Minus-tilslutning sirene Panikalarm Optisk alarm (panikalarm) A5+ Plus-tilslutning blitzlys A5 - Minus-tilslutning blitzlys Adgangstælling Tilslutning til tællemodul +12V +12VDC forsyningsspænding - plus tællemodul A6+ Tælleimpuls A VDC forsyningsspænding - minus tællemodul Returalarm Signallampe-tilslutning A7+ Plus-tilslutning signallampe A7 - Minus-tilslutning signallampe 28/96

29 BC-DA06.fm Seite 29 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Specialfunktioner Udgange til specialfunktioner GNDIO A8 GNDIO A9 Specialfunktion 1, minus-tilslutning Specialfunktion 1, plus-tilslutning Specialfunktion 2, minus-tilslutning Specialfunktion 2, plus-tilslutning Talefunktion Udgang til en højttaler A13 - Minus-tilslutning højttaler A13+ Plus-tilslutning højttaler Strømforsyning Tilslutning til strømforsyning GND Referencepotentiale 24 VAC Trafo-tilslutning W2 12 VAC Trafo-tilslutning W0 0 VAC Trafo-tilslutning W1 29/96

30 BC-DA06.fm Seite 30 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.5 Indstillinger på WEAC-styringen Bemærk! Vær opmærksom på instruktionerne i Kapitel , når indstillingen er afsluttet. Indstillingsmodus aktiveres ved at trykke på knappen S201. Afhængigt af DIP-kontaktens position (funktion), udføres en af følgende indstillinger. Efter udførelse ændringer på indstillingerne skal reset-funktionen aktiveres: ved hjælp af resetknappen eller ved at slukke og herefter tænde for anlægget. Nr. S Modus Forlad indstillingsmodus Motorhastighed Indstilling af lydstyrke for talefunktion Bremsepausens varighed (bøjlevibration) Bøjlens "Teach-In" Bøjlens åbnetid Returalarm-varighed Motorhastighed, finjustering RS485 bus-adresse Passagevinkel, motorhastighed, periode (ved kassespærre TEC) Forlad indstillingsmodus Forlad indstillingsmodus Tilbagestilling af tæller Permanent test (åbne/lukke) Test af den virtuelle EEPROM Alt i default-indstillinger Motorhastighed Anbring kontakten S301 i positionen "1000". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede motorhastighed på kontakten S302 (10 % %). Aktivér kontakten S /96

31 BC-DA06.fm Seite 31 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Talefunktionens lydstyrke Anbring kontakten S301 i positionen "0100". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede lydstyrke på kontakten S302 (0 % %). Aktivér kontakten S Bremsepause Bremsepauseindstillingen forhindrer bøjlen i at vibrere for længe efter standsning. Fig. 8 A = bremse, B = motor, C = bøjlehastighed, tp = bremsepause Anbring kontakten S301 i positionen "1100". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede bremsepause på kontakten S302 (0 ms ms). Aktivér kontakten S /96

32 BC-DA06.fm Seite 32 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Teach-In Teach in-modussen er nødvendig, når indstillingen af åbningsvinklen skal ændres, eller hvis der skal foretages en ny indstilling. Anbring kontakten S301 i positionen "0010". Aktivér kontakten S201 to gange. Før med hånden svingarmen til den ønskede lukkede position. Aktivér kontakten S201 én gang. Den grønne LED lyser konstant. Før med hånden svingarmen til den ønskede Åben-Position. Aktivér kontakten S201 én gang. Den gule LED lyser samtidig med den grønne LED konstant. Før med hånden svingarmen til den ønskede position for personaleudgang. Aktivér kontakten S201 én gang. Den røde LED lyser konstant samtidig med den grønne og gule LED. Svingarmen kører selv over i Lukket-Position. Teach-In-processen er hermed afsluttet Åbnetid Anbring kontakten S301 i positionen "1010". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede åbnetid på kontakten S302 (1 s s). Aktivér kontakten S201 én gang Returalarm-varighed Anbring kontakten S301 i positionen "0110". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede periode på kontakten S302 (1 s s). Aktivér kontakten S201 én gang RS485 bus-adresse Anbring kontakten S301 i positionen "0001". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede adresse på kontakten S302 ( ). Aktivér kontakten S201 én gang Tilbagestilling af tæller Adgangstæller, alarmtæller, paniktæller sættes på nul. Anbring kontakten S301 i positionen "0011". Aktivér kontakten S201 to gange. 32/96

33 BC-DA06.fm Seite 33 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Permanent test Start Anbring kontakten S301 i positionen "1011". Aktivér kontakten S201 to gange. Svingarmen åbner og lukker automatisk (1 sekund åben - 1 sekund lukket). Afslut Anbring kontakten S301 i en anden position end "1011" Test af den virtuelle EEPROM Intern skrive-/læsetest for den virtuelle EEPROM. Anbring kontakten S301 i positionen "0111". Aktivér kontakten S201 to gange Default-indstillinger Der er gemt værdier for åbningsvinkel, åbnetid, lydstyrke, bremsepause og motorhastighed på styringens flash-disc. Bemærk! Når kontakten S301 befinder sig i positionen "1111" ved opstart, aktiveres default-indstillingerne også, selvom kontakten S201 ikke aktiveres. Herved programmeres styringen med passende værdier ved første ibrugtagning. For at aktivere default-indstillingerne anbringes kontakten S301 i positionen "1111". Aktivér kontakten S201 to gange Motorhastighed, finjustering Anbring kontakten S301 i positionen "1110". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede motorhastighed på kontakten S302 (10 %... 52%). Aktivér kontakten S201 én gang Indstillingerne afsluttes Anbring kontakten S301 i positionen "0000" for at forhindre et utilsigtet skift til indstillingsmodus. 33/96

34 BC-DA06.fm Seite 34 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.6 WEAC Tool Ved hjælp af WEAC Tools kan WEAC-styringen konfigureres, og anlæggets firmware kan aktualiseres. Til dette formål skal der bruges et USB-kabel - varenummer Vær opmærksom på, at WEAC Tool kræver Microsoft.NET Framework 2.0 eller nyere..net Framework forefindes - på installations-cd'en til kundefrekvensmåling eller - som gratis download på Microsofts hjemmeside. Bemærk: For at kunne installere WEAC Tool skal man besidde de påkrævede administrationsrettigheder Installation af WEAC Tool Installationen påbegyndes ved at dobbeltklikke på filen "Setup.exe". Herefter vises dette vindue på skærmen. Klik på "next" for at påbegynde installationen. Fig. 9 Vælg eventuelt en anden installationssti (se Fig. 10). Wanzl anbefaler at bibeholde den angivne sti. Bekræft valget ved at trykke på "next". Fig /96

35 BC-DA06.fm Seite 35 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Når installationen er fuldført, klikkes der på funktionen "Close" for at lukke setup-vinduet ned (se Fig. 11). Fig. 11 WEAC Tool aktiveres ved at klikke på det dertil hørende ikon i startmenuen (se Fig. 12). Fig Opdatering af WEAC firmware Installér og aktivér WEAC Tool som beskrevet i Kapitel Herefter vises startskærmen (se Fig. 13). Vælg herefter "firmware update" (opdatér firmware) og klik på "next". Fig /96

36 BC-DA06.fm Seite 36 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Tryk på og hold knapperne S202 og S203 nede og aktivér så resetknappen (se Fig. 14). Slip alle knapperne igen. Nu befinder WEAC'en sig i boot-modus. Forbind WEAC'en med PC'en via USB-kablet. Vent fem sekunder, indtil PC'en har fundet WEAC'en, og klik herefter på "OK" (se Fig. 14). Fig. 14 Vælg det nye firmware ved at klikke på knappen firmware select" (Vælg fil) (se Fig. 15). Efter valg af firmware kontrolleres det, om det ønskede firmware vises oven over knappen "firmware update" (opdatering af firmware) (grøn skrift). Klik herefter på "Firmware update" (opdatering af firmware). Fig. 15 Spørgsmålet om, hvorvidt eksisterende firmware skal overskrives, besvares med "JA". Fig. 16 Såfremt hentningen af firmware er forløbet korrekt, vises dette vindue. Tryk på resetknappen på WEAC'en igen eller afbryd spændingsforsyningen et kort øjeblik for herefter at forbinde den igen. Nu genprogrammerer WEAC'en sig selv. Firmware update-processen er fuldført, når WEAC-displayet viser beskeden "System ready". 36/96

37 BC-DA06.fm Seite 37 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Kopiering af en ny talefil på WEAC'en Installér og aktivér WEAC Tool som beskrevet i Kapitel Herefter vises startskærmen (se Fig. 17). Vælg herefter "Sound setup" (Hent/slet lydfil) og klik på "next". Fig. 17 Tryk på og hold knapperne S202 og S203 nede og aktivér så resetknappen (se Fig. 18). Slip alle knapperne igen. Nu befinder WEAC'en sig i boot-modus. Forbind WEAC'en med PC'en via USB-kablet. Vent fem sekunder, indtil PC'en har fundet WEAC'en, og klik herefter på "OK" (se Fig. 18). Fig. 18 Vælg den nye talefil ved at klikke på knappen select soundfile (Vælg fil) (punkt 1 i Fig. 19). Klik på copy soundfile (Kopiér fil) (punkt 2 i Fig. 19). Herefter skal den nye talefil tildeles en aktion. Fig. 19 Bemærk: Hvis WEAC-hukommelsen er fuld, kan det være nødvendigt at slette gamle talefiler. For at slette en fil, vælges denne fil midt i vinduet (punkt 5 i Fig. 19), hvorefter der trykkes på "delete" (punkt 6 i Fig. 19). Vær opmærksom på, at en fil kun kan slettes, hvis den ikke er tildelt en aktion. Klik på den pågældende scroll-pil i vinduets nederste del for at vælge den nye talefil. Alarm (punkt 3a i Fig. 19) eller E10 (punkt 3b i Fig. 19). Klik på "save" for at bekræfte valget (punkt 4 i Fig. 19). 37/96

38 BC-DA06.fm Seite 38 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Ændring af WEAC'ens netværksindstillinger Installér og aktivér WEAC Tool som beskrevet i Kapitel Herefter vises startskærmen (se Fig. 20). Vælg herefter "network setup"(konfiguration af netværk) og klik på "next". Fig. 20 Tryk på og hold knapperne S202 og S203 nede og aktivér så resetknappen (se Fig. 21). Slip alle knapperne igen. Nu befinder WEAC'en sig i boot-modus. Fig. 21 Forbind WEAC'en med PC'en via USB-kablet. Vent fem sekunder, indtil PC'en har fundet WEAC'en, og klik herefter på "OK" (se Fig. 21). Udfør alle nødvendige indstillinger til netværkskonfiguration i det vindue, der vises (se Fig. 22). Fig /96

39 BC-DA06.fm Seite 39 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Vælg adressetildeling alt afhængigt af det pågældende netværk. Netværket understøtter automatisk adressetildeling via DHCP: Vælg "using DHCP (aktivering af DHCP) (se Fig. 23). Fig. 23 Netværket understøtter ikke automatisk adressetildeling via DHCP: Indtast IP-adresse og subnet-maske manuelt (se Fig. 23). De pågældende værdier leveres af netværksadministratoren. Indtast et navn under "network name of the WEAC" (WEAC ens netværknavn), under hvilket der kan opnås adgang til WEAC'en i netværket. Vær opmærksom på, at hvert enkelt navn kun må forekomme én gang i et netværk. Beskyt webserveren mod uberettiget adgang ved hjælp af et kodeord. Indtast et brugernavn og et kodeord (se Fig. 24. Hvis feltet "user password" (Bruger-kodeord) ikke udfyldes, deaktiveres kodeordsfunktionen. Fig. 24 Aktivér feltet activate silent trap (Aktivér alarm), hvis WEAC-alarmmeldingerne skal sendes til en PC. Indtast PC'ens IP-adresse (se Fig. 25). Klik på "save" for at gemme indstillingerne (punkt 1 i Fig. 22). Fig /96

40 BC-DA06.fm Seite 40 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Ændring af WEAC'ens fabriksindstillinger Installér og aktivér WEAC Tool som beskrevet i Kapitel Herefter vises startskærmen (se Fig. 26). Vælg herefter "change factory settings" (Ændring af fabriksindstillinger) og klik på "next". Fig. 26 Tryk på og hold knapperne S202 og S203 nede og aktivér så resetknappen (se Fig. 21). Slip alle knapperne igen. Nu befinder WEAC'en sig i boot-modus. Forbind WEAC'en med PC'en via USB-kablet. Vent fem sekunder, indtil PC'en har fundet WEAC'en, og klik herefter på "OK" (se Fig. 18). Fig. 27 Nu bør skærmen se ud som vinduet i Fig. 28. De enkelte værdier, der vises, er de værdier, der blev udlæst af anlægget. Tilpas værdierne i forhold til egne behov. Klik på "save" for at gemme WEAC-værdierne. Vær opmærksom på, at der her er tale om fabriksindstillinger (default-værdier). Ved første ibrugtagning eller fejl kan WEAC'en nulstilles til disse værdier. Når anlægget installeres hos kunden, skal indstillingerne foretages direkte på anlægget. For at vende tilbage til WEAC'ens fabriksindstillinger anbringes de fire DIP-kontakter i positionen "ON", og WEAC'ens resetknap aktiveres for at starte nulstillingen. 40/96

41 BC-DA06.fm Seite 41 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Fig /96

42 BC-DA06.fm Seite 42 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.7 HTTP-server Ved hjælp af den HTTP-server, der befinder sig på WEAC'en, er det muligt at fjernstyre og overvåge indgangsanlægget via et netværk Opstart af HTTP-server Fig. 29 Start HTTP-serveren op i en browser (f.eks. Microsoft Internet Explorer) ved at indtaste følgende i adresselinjen: host-navn eller IP-adresse Host-navn og IP-adresse kan indstilles ved hjælp af WEAC Tool (se Kapitel 7.6.4). Når DHCP er aktiveret, modtager WEAC'en den pågældende IP-adresse via netværket. 42/96

43 BC-DA06.fm Seite 43 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Service-adgang Klik på "Service login" nederst til venstre i browser-vinduet (se Fig. 29). Fig. 30 Indtast kodeordet i det vindue, der åbnes. Fig. 31 Uden indtastning af et kodeord er det kun funktionerne "Control" og "Network Status", der er aktive. Ved at indtaste kodeordet aktiveres endvidere funktionerne "Online Status" og "Service Menu". Fig /96

44 BC-DA06.fm Seite 44 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Fjernstyring af indgangsanlægget Klik på "Control". Herefter åbnes "WEAC Control Menu" ( WEAC kontrolmenu). Med et interval på 2 sekunder aktualiseres status i spalten "Current value" (aktuel værdi). I spalten "New value" (ny værdi) kan anlægget styres, og parametrene kan ændres. Fig. 33 Styring af indgangsanlægget (BARRIER CONTROL) Fig. 34 Svingarmens aktuelle position vises: OPEN, CLOSED, EXIT. Klik på "Open" for at åbne. "Close" for at lukke. "Exit" for at åbne i modsatte retning. Tilbagestilling af adgangstæller (ENTRY COUNTER) Fig. 35 Adgangstællerens værdi vises i spalten "Current value" (aktuel værdi) ved siden af "Entry Counter" (adgangstæller). Klik på "Reset" for at udføre en tilbagestilling til nul. Angivelse af åbnetid (OPENTIME) Fig. 36 Åbnetiden vises i spalten "Current value" (aktuel værdi) ved siden af "OPENTIME" (åbnetid). Indtast en ny værdi på mellem 1 og 15 sekunder for åbnetiden. Klik på "Submit" for at gemme ændringen. 44/96

45 BC-DA06.fm Seite 45 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Spærring af adgangsanlæg (BARRIER LOCK) Klik på "Lock" for at spærre indgangsanlægget. Sålænge "lock" er aktiveret, reagerer indgangsanlægget ikke på åbningssignaler. Fig Netværksindstillinger (Network status) Parametrene for netværksinterfacet vises. Indtastninger er ikke mulige Fig /96

46 BC-DA06.fm Seite 46 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" TCP-status (Online Status) Siden "TCP Online Status" viser status og eventuelt eksisterende forbindelser for TCP Sockets. Denne funktion er tiltænkt netværksadministratorer til formål for kontrol af åbne porte og sockets. Fig /96

47 BC-DA06.fm Seite 47 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Service-menu I service-menuen kan yderligere parametre for adgangsanlægget kontrolleres og ændres. Fig. 40. Klik på "Reset" for at nulstille en værdi. Klik på "Submit" for at gemme en værdi. RS485 Address RS485 adresse fra 1 til 31 Open Counter Åbningstæller - kan kun læses Entry Counter Adgangstæller (se Kapitel 7.7.3) Alarm Counter Panic Counter Brake angle neg. pos. Angle Error Counter Tæller for returalarm Tæller for panikalarm (bøjlen blev trykket op) Bremseslip ved venstre-/højregang Antal vinkelmålerfejl Motor speed Motorydelse (0 % til 100 %) Firmware Version WEAC-firmware-version 47/96

48 BC-DA06.fm Seite 48 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.8 Display På styringens display vises aktuelle systemmeldinger. Statusinformation kan kaldes frem på displayet ved hjælp af knapperne S202 og S203. Informationerne vises side for side. En aktuel systemmelding overskriver displayets aktuelle indhold. Tryk på knappen S202 for at vise en side med et højere sidetal. Tryk på knappen S203 for at vise en side med et lavere sidetal. Side Displaymeddelelse 1 RS485 interfacets baud rate og adresse, IP-adresse 2 Åben-Positionens vinkel og vinklen på den Modsatrettede-Position 3 Lukket-Positionens vinkel 4 Lukket-Positionens bremsevinkel 5 Åben-Positionens bremsevinkel og den Modsatrettede-Positions bremsevinkel 6 Adgangstæller, alarmtæller 7 Åbningstæller, panikalarmtæller 8 Tæller til vinkelmålerfejl 9 Talefunktionens lydstyrke, åbnetid 10 Bremsepause 11 Firmware-version, funktionsmodel 12 Motorhastighed i procent (grovjustering, finjustering) 13 IP-adresse ved alarmmeldinger 14 Gateway-adresse 15 Passagevinkel, motorhastighed, periode (ved kassespærre TEC) 16 Returalarm-varighed 48/96

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SMARTair Genesis. Manual for installatør

SMARTair Genesis. Manual for installatør SMARTair Genesis Manual for installatør Indholdsfortegnelse Generelt om Genesis... 3 1.1 Brugsområder... 3 1.2 Adgangskort og brikker... 3 1.3 Zys læsere... 3 Beskrivelse og installation af komponenter...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere