Technoport Technoport Security. Indgangs-/udgangsanlæg. Kundeføring / adgangskontroller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Technoport Technoport Security. Indgangs-/udgangsanlæg. Kundeføring / adgangskontroller"

Transkript

1 BC-DA06.fm Seite 1 Freitag, 18. November :16 08 Kundeføring / adgangskontroller Technoport Technoport Security Indgangs-/udgangsanlæg Oversættelse af den originale servicevejledning

2 BC-DA06.fm Seite 2 Freitag, 18. November :16 08 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formålet med denne servicevejledning Sikkerhed Advarsler Sikkerhedsanvisninger Reservedelsliste Med modulet "Technoport-styring" Med modulet "WEAC-styring" Modulet "netdel" Modulet "radarmodul" Indstilling af følsomhed Modulet "Technoport-styring" Styringsdiagram for Technoport-styringen Technoport-styringens tilslutninger og indstillinger Strømforsyning Procesindgange Parametreringsindgange Tale Procesudgange Visualiseringsudgang Interface RS Indstilling af Teach-In-modus Forberedelse Lukket position Åben position Panikposition Nulstilling til normaldrift Indstilling af netværksadresse Interne diagnosefunktioner styringen /96

3 BC-DA06.fm Seite 3 Freitag, 18. November :16 08 Indholdsfortegnelse 7 Modulet "WEAC-styring" Styringsdiagram Kommunikations-interfaces RS RS LAN USB JTAG Indgange Digitale indgange Analog indgang Vinkelmåler - indgang Udgange Motor Bremse Panikalarm og returalarm Panikalarm Adgangstælling Returalarm Specialfunktioner Talefunktion Strømforsyning Indstillinger på WEAC-styringen Motorhastighed Talefunktionens lydstyrke Bremsepause Teach-In Åbnetid Returalarm-varighed RS485 bus-adresse Tilbagestilling af tæller Permanent test Test af den virtuelle EEPROM Default-indstillinger Motorhastighed, finjustering Indstillingerne afsluttes /96

4 BC-DA06.fm Seite 4 Freitag, 18. November :16 08 Indholdsfortegnelse 7.6 WEAC Tool Installation af WEAC Tool Opdatering af WEAC firmware Kopiering af en ny talefil på WEAC'en Ændring af WEAC'ens netværksindstillinger Ændring af WEAC'ens fabriksindstillinger HTTP-server Opstart af HTTP-server Service-adgang Fjernstyring af indgangsanlægget Netværksindstillinger (Network status) TCP-status (Online Status) Service-menu Display Montering på anvendelsesstedet Beskyttelsesledertilslutningens udførelse Montering af enkelte moduler Montering af berøringsfri drejningsføler til Technoport Montering af stolpen til Technoport og Technoport Security Demontering af stolpen ved Technoport og Technoport Security Andre indstillinger Justering af radaren Justering af fotocellen i foden Justering af fotocellen ved dobbelte anlæg Indstilling af fotocellens følsomhed Ændring af åbningsretning Drejning af stolpen som komplet enhed Panikfunktion /96

5 BC-DA06.fm Seite 5 Freitag, 18. November :16 08 Indholdsfortegnelse 11 Fejltjekliste Technoport Svingarmen kan bevæges frit Svingarmen positionerer sig ikke korrekt Svingarmen er lukket og åbner ikke efter behov Svingarmen står åben og lukker ikke Technoport Security Svingarmen kan bevæges frit Svingarmen positionerer sig ikke korrekt Svingarmen er åben og lukker ikke efter behov Svingarmen står lukket og åbner ikke Montering af tilbehør Strømtilførsel fra loftet Installation af strømtilførsel fra loftet Dobbelt eftermontering af svingområdeovervågning til dobbelt Technoport Svingområdeovervågningens funktion Leveringsomfang Forudsætninger Eftermontering /96

6 BC-DA06.fm Seite 6 Freitag, 18. November :16 08 Indholdsfortegnelse 13 Strømdiagrammer Oversigt over ledningsdiagrammer for modulet "Technoport-styring" Technoport Technoport Security Oversigt over ledningsdiagrammer for modulet "WEAC-styring" Technoport Technoport Security Tilslutningsdiagram, komplet Technoport med Technoport-styring Technoport Security med Technoport-styring Technoport med WEAC-styring Technoport Security med WEAC-styring Strømforsyning Ledningsføring Technoport dobbelt Kabelføring på langs og tværs Technoport Technoport Security Tilslutningsdiagram sikkerhed Tværforbindelse sikkerhed Tilslutning fjernbetjening Oversigt svingområdeovervågning Ledningsføring Technoport med svingområdeovervågning Betjeningspult Technoport Technoport Security Ledningsføring Technoport med svingområdeovervågning Netforlænger 1200 mm Nettilslutningsklemme ved loftstilslutning via fod Sikkerhedsadapter med fodtilslutning Tværforbindelse, 7-polet 1950 mm Tværforbindelse, 7-polet, 25 m Dobbelt dobbelt med svingområdeovervågning og strømforsyning via fod i udgangssektionen To gange dobbelt med svingområdeovervågning og strømforsyning via fod i udgangssektionen ved typen WEAC Enkelt dobbelt med svingområdeovervågning og strømforsyning via fod i udgangssektionen Enkelt dobbelt med svingområdeovervågning og strømforsyning via fod i udgangssektionen ved typen WEAC /96

7 BC-DA06.fm Seite 7 Freitag, 18. November :16 08 Formålet med denne servicevejledning Netforlænger, 1,6 m Netvidereføring med Wago-klemme Adapter QB - strøm via fod Adapter Q10 - strøm via fod Tværforbindelse Q8 - længde 1,7 m Tværforbindelse Q10 - længde 1,95 m Tværforbindelse Q10 - længde 25 m Formålet med denne servicevejledning Denne servicevejledning er beregnet til Wanzl-service og supplerer betjeningsvejledning BA.xxxx. Den omfatter desuden montering og demontering af stolpen ændring af åbningsretningen indstilling af radaren, fotocellen og paniksikringen en fejltjekliste montering af tilbehør supplerende ledningsdiagrammer 7/96

8 BC-DA06.fm Seite 8 Freitag, 18. November :16 08 Sikkerhed 2 Sikkerhed Læs denne vejledning omhyggeligt inden montering og idrifttagning. Gem denne vejledning for fortsat anvendelse. 2.1 Advarsler Advarsel: Anlægget indeholder moduler med netspænding, der er farlig ved berøring. Der er livsfare ved ukorrekt installation. Konsekvens: Risici og personskade førende til dødsfald. Afbryd netforsyningen under alt arbejde på 230 V-netinstallationen! Sørg for, at netforsyningen sikres mod at kunne gentilkobles, f.eks. ved at fjerne sikringerne, overklæbe automatsikringen eller anbringe en henvisning om, at der arbejdes på anlægget! Kontrollér, at anlægget er uden spænding! Lad kun elektrikere udføre den elektriske installation. Installér et fejlstrømsrelæ før anlægget (30 ma). Fastgør altid loftsholderen på loftet ved strømtilførsel fra loftet. Få regelmæssigt kontrolleret den elektriske installation! Advarsel: Ved belastning kan drejearme, stolper, fødder og samlerør gå i stykker i for-, mellem- og efterområdet. Konsekvens: Brud på drejearme, stolper, fødder og samlerør samt personskade. Sørg for, at der ikke stilles varer på drejearme eller samlerør, og at drejearme og samlerør ikke bruges som støttepunkt. Sørg for, at personer ikke kører mod lukkede drejearme, stolper eller fødder i for, mellem- eller efterområdet med indkøbsvogne, barnevogne, andre køreredskaber eller under varetransport eller på anden måde beskadiger drejearme, stolper eller fødder. Sørg for, at børn ikke leger i drejearmenes område, klatrer eller hænger på drejearmene, stolper, fødder eller samlerør i for-, mellem eller efterområdet. Advarsel: Automatisk bevægelig drejearm. Konsekvens: Personskade på grund af bevægelig drejearm. Sørg for, at der kun opholder sig personer i drejearmens område i forbindelse med gennemgang. 8/96

9 BC-DA06.fm Seite 9 Freitag, 18. November :16 08 Sikkerhed 2.2 Sikkerhedsanvisninger Følg reglerne fra tilsynsførende myndigheder og brancheforeninger. Følg forskrifterne for forebyggelse af uheld. Overhold forskrifterne for tilslutning fra det lokale energiforsyningsselskab. Brug kun afbrydere til netafbrydelse, der har en kontaktåbningsstørrelse på min. 3 mm på hver pol. Udeluk risici og fare for personskade. Anvend kun anlægget bestemmelsesmæssigt. Lad kun elektrikere udføre den elektriske installation. Anvend kun anlægget i overensstemmelse med kapslingsklassen. Anvend ikke anlægget i eksplosionsfarlige områder. Opstil kun anlægget på et stabilt, jævnt og vandret underlag. Brug kun egnet fastgørelses- og monteringsmateriale til fastgørelse. Orientér regelmæssigt personalet om anlæggets funktioner, og dokumentér orienteringen. Misbrug ikke panikfunktionen til at åbne anlægget. Misbrug ikke panikfunktionen som personalegennemgang. Kontrollér regelmæssigt, om panikfunktionen fungerer, og dokumentér kontrollen. Afbryd netforsyningen under alt arbejde på styringen samt ved vedligeholdelsesarbejde. Udfør vedligeholdelsesarbejde regelmæssigt, og dokumentér det. Brug kun originale Wanzl-reservedele. Lad kun Wanzl-fagpersonale eller Wanzl-autoriserede virksomheder udføre vedligeholdelsesog reparationsarbejde. Lad Wanzl-montører eller Wanzl-autoriserede virksomheder tilslutte og montere eksterne enheder i overensstemmelse med producentens oplysninger. 9/96

10 BC-DA06.fm Seite 10 Freitag, 18. November :16 08 Reservedelsliste 3 Reservedelsliste 3.1 Med modulet "Technoport-styring" Fig. 1 10/96

11 BC-DA06.fm Seite 11 Freitag, 18. November :16 08 Reservedelsliste Numrene henviser til komponenterne, der er vist i Fig. 1. Nr. Betegnelse Bekendtgørelse nr. 1 Radarhoved, komplet (Technoport) (Technoport Security) 2 Dækkappe xx 3 Radarafdækning Koblingsrør xx 5 Signalledning (Technoport) (Technoport Security) 6 Bøjle 850 mm xx 7 Svingrør xx 8 Standrør xx 9 Strømforsyningskabel Apparatkobling Fodpladeafdækning xx 12 Panikalarm, akustisk Radarmodul Radarholder Radartilslutningsledning Styring Styring med tale Vinkelmåler Medbringer Magnetholder Afstandsskive Fastgørelsesplade Magnetbremse Drivanordning, komplet (Technoport) (Technoport Security) 25 Motor Styreledning (Technoport) (Technoport Security) 27 Nøgle Afbryderindsats xx 29 Strømforsyning 230V/24V Kobling /96

12 BC-DA06.fm Seite 12 Freitag, 18. November :16 08 Reservedelsliste 3.2 Med modulet "WEAC-styring" Fig. 2 12/96

13 BC-DA06.fm Seite 13 Freitag, 18. November :16 08 Reservedelsliste Numrene henviser til komponenterne, der er vist i Fig. 2. Nr Betegnelse Bekendtgørelse nr. 1 Radarhoved, komplet (Technoport) (Technoport Security) 2 Dækkappe xx 3 Radarafdækning Koblingsrør xx 5 Signalledning Technoport Type WEAC (Technoport) (Technoport Security) 6 Bøjle 850 mm xx 7 Svingrør xx 8 Standrør xx 9 Strømforsyningskabel Apparatkobling Fodpladeafdækning xx 12 Panikalarm, akustisk Radarmodul Radarholder Radartilslutningsledning Styring uden talefunktion og netværk Styring med talefunktion og netværk Styring med netværk men uden talefunktion SPI Vinkelmåler Medbringer Magnetholder Afstandsskive Fastgørelsesplade Magnetbremse Komplet drivanordning inklusive afstandsrør (Technoport) (Technoport Security) 26 Motor Type WEAC Styreledning Technoport Type WEAC (Technoport) (Technoport Security) 28 Nøgle Afbryderindsats XX 30 Strømforsyning 230V/24V Kobling /96

14 BC-DA06.fm Seite 14 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "netdel" 4 Modulet "netdel" 1. Nettilslutning 230 V AC 2. Beskyttelsesledertilslutning 3. Lavspændingsudgange 2x12 V AC 4. Net- og stopafbryder 5. Driftsindikator-LED Fig. 3 Fig. 4 Technoport Stolpe afbrudt (OFF): Nøglestilling nedad (pil vender nedad) Stolpe tændt (normaldrift ON): Nøglestilling opad (pil vender opad) Stolpe tændt (spærrestilling LUKKET): Nøglestilling mod venstre (pil vender mod venstre) - anlægget frigiver ikke ved afbrydelse af fotocellen/radaren. Svingarmene er sikret. Technoport Security Stolpe afbrudt (OFF): Nøglestilling nedad (pil vender nedad) Stolpe tændt (normaldrift ON): Nøglestilling mod venstre (pil vender mod venstre) Stolpe tændt (spærrestilling LUKKET): Nøglestilling opad (pil vender opad) - svingarmen er lukket, anlægget frigiver ikke ved aktivering af radaren. 14/96

15 BC-DA06.fm Seite 15 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "radarmodul" 5 Modulet "radarmodul" Elektriske data Forsyningsspænding V DC Udgang PNP (open collector) Skiftespænding maks. 15 V DC Skiftestrøm maks. 100 ma DC Fig Indstilling af følsomhed LED-signal lyser ved: Indstilling af følsomhed med: Signaludgang/tilslutning LED grøn Registrering af nærhed Regulator L1 Gul - kommen LED gul Registrering af nærhed til tælling Regulator L2 *) Grøn - tælleimpuls LED rød Registrering ved fjernelse Regulator L2 *) Grå - gåen *) afhænger af, om radarmodulet til registrering af nærhed eller fjernelse anvendes. Hvid - jord/0v Brun - UB ( V) 15/96

16 BC-DA06.fm Seite 16 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" 6 Modulet "Technoport-styring" Modulet "Technoport-styring" kan erstattes af en WEAC-styring. Instruktionerne i Kapitel 7 skal overholdes. 6.1 Styringsdiagram for Technoport-styringen Fig. 6 16/96

17 BC-DA06.fm Seite 17 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" 6.2 Technoport-styringens tilslutninger og indstillinger Strømforsyning Indgang - strømforsyning fra netdel, 8-polet W2 W0 W1 24 V AC 12 V AC 0 V AC Procesindgange Digital indgang E1 og E7-tilgang; 6-polet indgangssignal "Åbning" via radar eller fotocelle og/eller betjeningspult E7+ Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning E7S Signal spærring af anlæg E7- Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E1+ Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning E1S Signal, fra 3-leder sensortilslutning E1- Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning Analog indgang E2 - position; 4-polet bestemmelse af svingarmens position via vinkelmåler E2G Afskærmning E2- Forsyning minus, til vinkelmåler E2S Signal, fra vinkelmåler E2+ Forsyning plus, til vinkelmåler Technoport Digital indgang E31 - returalarm og digital indgang E33 - tælleværk; 4-polet signalindgang "modløb" via radar/retningsdetekterende fotocelle E32S Ikke anvendt E3- Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E33S Signal "tælleværk", fra 3-leder sensortilslutning E31S Signal "modløb", fra 3-leder sensortilslutning E3+ Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning 17/96

18 BC-DA06.fm Seite 18 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" Technoport Security Digital indgang E31 - returalarm og digital indgang E33 - tælleværk; 4-polet signalindgang "modløb" imod gennemgangsretningen - bevirker lukning af svingarmen, E33 - "tælling" via fotocelle E32S Ikke anvendt E3- Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E33S Signal "tælleværk", fra 3-leder sensortilslutning E31S Signal "modløb", fra 3-leder sensortilslutning E3+ Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning Technoport Digital indgang E41 - sikkerhed 1 og digital indgang E5 - sikkerhed 2; 4-polet signalindgang ved sensorregistrering af personer i svingområdet E42S Ikke anvendt E4/5 - Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E5S E41S E4/5+ Signal "sikkerhed 2", fra 3-leder sensortilslutning Signal "sikkerhed 1", fra 3-leder sensortilslutning Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning Technoport Security Digital indgang E41 - stor alarm og digital indgang E5 - aftenafbryder; 4-polet signalindgang E41 (efter E31) sirenen aktiveres, og svingarmen åbnes straks; E5-signalindgang aftenafbryder bevirker en lukning af svingarmen, inaktivering af "stor alarm" E42S Signal "sikkerhed 2", fra 3-leder sensortilslutning E4/5 - Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E5S E41S E4/5+ Signal "aftenafbryder,fra 3-leder sensortilslutning Signal "stor alarm", fra 3-leder sensortilslutning Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning Digital indgang E6 - reserve; 2-polet ikke anvendt E6- Forsyning minus, til 3-leder sensortilslutning E6+ Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning Digital indgang E8 - passage; 2-polet signalindgang via betjeningspult for "personaleudgang", returalarm inaktiveres E8S E8 + Signal, fra 3-leder sensortilslutning Forsyning plus, til 3-leder sensortilslutning 18/96

19 BC-DA06.fm Seite 19 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" Parametreringsindgange Drejeafbryder E9 Indstilling af åbnetid (0-15 s) DIP-kontakt E10 DIP1 E10-0 DIP2 E10-1 DIP3 E10-2 DIP4 E = tilpasning DC-motor 1 = tilpasning AC-motor (anvendt indtil 2003) Ledig - uden funktion 0 = normaldrift 1 = teach-drift til programmering af ønsket position (se Kapitel 6.3) 0 = normaldrift 1 = indstilling netværksadresse (se Kapitel 6.4) Føler E11 Føler til teach-drift og diagnosefunktion (se Kapitel 6.5) Tale Potentiometer P1 (ekstraudstyr) Indstilling af lydstyrke for tale ved returalarm 19/96

20 BC-DA06.fm Seite 20 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" Procesudgange Digital udgang A1 og A2; 8-polet aktivering af bøjledrevets venstre-/højregang M2 M1 M0 Tilførselsledning 2 - motor Tilførselsledning 1 - motor Jord - motor Digital udgang A3; 8-polet aktivering af magnetbremse MB- MB+ Minus - bremse Plus - bremse Digital udgang A4; 2-polet akustisk alarm (panik-/returalarm) A4+ Plus aktuator (sirene) A4 - Minus aktuator (sirene) Digital udgang A4; 2-polet optisk alarm (panik-/returalarm) A5+ Plus aktuator (blitzlys) A5 - Minus aktuator (blitzlys) Digital udgang A6; 3-polet kundetælling +12 V Forsyning plus - tællemodul A6 + A6 - Plus aktuator Minus aktuator Digital udgang A7; 2-polet signallampe A7 + A7 - Plus aktuator Minus aktuator 20/96

21 BC-DA06.fm Seite 21 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" Digital udgang A8 og A9; 2x 2-polet specialfunktioner A8 + A8 - Plus aktuator Minus aktuator A9 + A9 - Plus aktuator Minus aktuator Digital udgang A13 (ekstraudstyr); 2-polet tale via højttaler A13 - Minus aktuator A13 + Plus aktuator Visualiseringsudgang LED-udgang A10 - rød, A11 - grøn, A12 - gul programstyret visning af driftsmåde og status A12 A11 A10 Ved normaldrift LED lyser gult: Lille positionsregulator aktiv LED lyser grønt: Stor positionsregulator aktiv LED lyser rødt: Bremse aktiv Ved teach-drift Alle LED'er lyser ved de første 10 åbnings-/lukningscyklusser og viser den hurtige programmering af bremsevinklen. Diagnosefunktion, se Kapitel Interface RS485 RS serielt interface til maks. 31 Technoport-anlæg; til dataevaluering og fjernstyring via en pc B 0V A RS485-B Jord/stel RS485-A 21/96

22 BC-DA06.fm Seite 22 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" 6.3 Indstilling af Teach-In-modus Teach in-modussen er nødvendig, når indstillingerne af åbningsvinklen 0 = lukket, +90 = åbnet, -90 = panikretning/personaleudgangsretning skal ændres, eller der kræves en ny indstilling. Forsigtig: Beskadigelse af indgangsanlægget som følge af forkert indstillede slutpositioner. Konsekvens: Beskadigelse af indgangsanlægget. Indstil ikke slutpositionerne på de mekaniske endeanslag. Indstil et maksimalt svingområde på Overhold driftsstillingerne for DIP-kontakten 3 (E10-2) på styringen stilling 0 = normaldrift stilling 1 = teach in-drift Forberedelse Afbryd indgangsanlægget med nøglekontakten på netdelen. Skru de to skruer M4 på radarhovedets dæksel af. Fjern dækslet på radarhovedet. Træk radarafdækningen af. Skru de to skruer M4 på radarhovedet ud. Fjern radarhovedet. Træk styringen ud af holderen. Indstil DIP-kontakten 3 (E10-2) til teach in-drift (stilling 1). Tænd indgangsanlægget med nøglekontakten på netdelen Lukket position Før med hånden svingarmen til den ønskede lukkede position, og fasthold svingarmen der (standard: 0, på tværs af indgangsretningen). Tryk en gang på knappen E11 på styringen. Den grønne LED lyser konstant. 22/96

23 BC-DA06.fm Seite 23 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" Åben position Før med hånden svingarmen til den ønskede åbne position, og fasthold svingarmen der (standard: +90 ). Tryk en gang på knappen E11 på styringen. Den gule LED lyser samtidig med den grønne LED konstant Panikposition Før med hånden svingarmen til den ønskede panikvinkelposition, og fasthold svingarmen der (standard: -90 ). Tryk en gang på knappen E11 på styringen. Den røde LED lyser samtidig med den grønne og gule LED konstant. Svingbøjlen er fastlåst Nulstilling til normaldrift Afbryd indgangsanlægget med nøglekontakten på netdelen. Indstil DIP-kontakten 3 (E10-2) til normaldrift (stilling 0). Indstil den ønskede åbnetid på drejeafbryderen E9 på styringen (anbefaling: ved åbningssignal ved hjælp af radar 1 sek., ved åbningssignal ved hjælp af fotocelle 2-3 sek. alt efter indgangssektionens/den midterste sektions længde). Skub styringen tilbage i holderen. Tænd indgangsanlægget med nøglekontakten på netdelen. Under de første 10 åbnings-/lukningscyklusser programmerer styringen de indlæste positioner og regulerer efter ved behov. Når den røde LED, den gule LED og den grønne LED ikke længere lyser samtidig, er programmeringen af bremsevinklen afsluttet. Der aktiveres nu nøjagtigt indtil slutpositionerne. Gentag programmeringen, hvis: der efter programmeringen og omkoblingen ikke detekteres nogen plausible værdier og alle 3 LED'er blinker svingarmen ikke fungerer. Skru igen radarhovedet på (radarmodul(er) vender i retning af registreringsområdet). Monter igen radarafdækningen. Skru igen dækslet på radarhovedet med de to skruer M4. 23/96

24 BC-DA06.fm Seite 24 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "Technoport-styring" 6.4 Indstilling af netværksadresse Sluk for Technoport-anlægget (afbryderstilling, se også Kapitel 4). Stil DIP-kontakten 4 (E10-3) i stillingen "ON". Tænd igen for Technoport-anlægget (afbryderstilling, se også Kapitel 4). Afmærk eller noter drejeafbryderen E9's indstilling (åbnetid). Indstil med drejeafbryderen E9 (indstilling af åbnetid) den ønskede netværksadresse ( (F)) (Bemærk: 0 er optaget af pc'en). Tryk på knappen E11 til teach-drift. Den grønne LED A11 lyser, og den gule LED A12 blinker med det antal blinkeimpulser, der svarer til den indstillede netværksadresse. Sluk igen for Technoport-anlægget (afbryderstilling, se også Kapitel 4). Stil igen DIP-kontakten E10-4 i stillingen "OFF". Stil igen drejeafbryderen E9 for åbnetiden på den oprindelige værdi. 6.5 Interne diagnosefunktioner styringen Technoport-styringen afgiver forskellige fejlmeddelelser ved normaldrift. Forsigtig: En teach-proces (teach in-modus) sletter de interne fejlhukommelser. Konsekvens: Det er ikke længere muligt at udlæse fejl. Vær opmærksom på, at den interne fejlhukommelse slettes ved teach-processen. Tryk ved normaldrift på teach-knappen E11 Blinker den røde LED A10, når der trykkes på teach-knappen E11, er der fejl på vinkelmåleren. Blinker den gule LED A12, når der trykkes på teach-knappen E11, er der fejl på bremse eller motor. Blinker ingen LED, har diagnosesystemet ikke fundet nogen fejl. 24/96

25 BC-DA06.fm Seite 25 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7 Modulet "WEAC-styring" Modulet "WEAC-styring" anvendes som alternativ til modulet "Technoport-styring" (se Kapitel 6). Bemærk! Stikforbindelserne må aldrig løsnes eller fjernes, imens modulet er i drift. 7.1 Styringsdiagram Fig. 7 25/96

26 BC-DA06.fm Seite 26 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.2 Kommunikations-interfaces RS232 Serielt interface. Punkt-til-punkt-forbindelse, ,8,N,1 Der udsendes systemmeldinger; tilslutning til en terminal til formål for fejlanalyse Rx GND TX Modtagelsesdata Referencepotentiale Sendedata RS485 Serielt interface; kan tilsluttes til bus, maks. 31 anlæg, 9600,8,N,1 Dataevaluering og fjernstyring via en PC B Data - GND Jord- og shield-forbindelse A Data LAN Netværksinterface. Ethernet 10/100 Mbit, RJ45 Dataevaluering og fjernstyring via Internet Netværksinterface USB USB 2.0, full speed, masselagerenhed Konnektor mini-b, softwareupdate, konfiguration USB-tilslutning JTAG DIN41651-hankonnektor, 20-polet. programmering, test, debugging Test-tilslutning 26/96

27 BC-DA06.fm Seite 27 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.3 Indgange Digitale indgange Stik Molex MiniFit Jr. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Åbning 1 (åbning i gennemgangsretning) Modløb (talefunktion) Åbning 2 (åbning i gennemgangsretning) Passage (åbning i modsatte retning) Svingområdeovervågning Svingområdeovervågning Adgangstæller ikke anvendt Spærring af anlæg ikke anvendt Analog indgang Ekstraudstyr, tilslutning af analoge sensorer (softwaretilpasning påkrævet) Shield Shield GND Forsyningsspænding - minus Analog in Analogt signal +5V Forsyningsspænding - plus Vinkelmåler - indgang Digitalt SPI-interface, bestemmelse af svingarmens position via vinkelmåler MOSI/SHIELD Shield NSS Chip-select GND Forsyningsspænding - minus MOSI/MISO Dataforbindelse SCLK Impulsledning +5V Forsyningsspænding - minus 27/96

28 BC-DA06.fm Seite 28 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.4 Udgange Motor Aktivering af bøjledrevets venstre-/højregang MB Motortilslutning 2 MA Motortilslutning Bremse Aktivering af magnetbremse B- Minus-tilslutning bremse B+ Plus-tilslutning bremse Panikalarm og returalarm Akustisk alarm (panik-/returalarm) A4+ Plus-tilslutning sirene A4 - Minus-tilslutning sirene Panikalarm Optisk alarm (panikalarm) A5+ Plus-tilslutning blitzlys A5 - Minus-tilslutning blitzlys Adgangstælling Tilslutning til tællemodul +12V +12VDC forsyningsspænding - plus tællemodul A6+ Tælleimpuls A VDC forsyningsspænding - minus tællemodul Returalarm Signallampe-tilslutning A7+ Plus-tilslutning signallampe A7 - Minus-tilslutning signallampe 28/96

29 BC-DA06.fm Seite 29 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Specialfunktioner Udgange til specialfunktioner GNDIO A8 GNDIO A9 Specialfunktion 1, minus-tilslutning Specialfunktion 1, plus-tilslutning Specialfunktion 2, minus-tilslutning Specialfunktion 2, plus-tilslutning Talefunktion Udgang til en højttaler A13 - Minus-tilslutning højttaler A13+ Plus-tilslutning højttaler Strømforsyning Tilslutning til strømforsyning GND Referencepotentiale 24 VAC Trafo-tilslutning W2 12 VAC Trafo-tilslutning W0 0 VAC Trafo-tilslutning W1 29/96

30 BC-DA06.fm Seite 30 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.5 Indstillinger på WEAC-styringen Bemærk! Vær opmærksom på instruktionerne i Kapitel , når indstillingen er afsluttet. Indstillingsmodus aktiveres ved at trykke på knappen S201. Afhængigt af DIP-kontaktens position (funktion), udføres en af følgende indstillinger. Efter udførelse ændringer på indstillingerne skal reset-funktionen aktiveres: ved hjælp af resetknappen eller ved at slukke og herefter tænde for anlægget. Nr. S Modus Forlad indstillingsmodus Motorhastighed Indstilling af lydstyrke for talefunktion Bremsepausens varighed (bøjlevibration) Bøjlens "Teach-In" Bøjlens åbnetid Returalarm-varighed Motorhastighed, finjustering RS485 bus-adresse Passagevinkel, motorhastighed, periode (ved kassespærre TEC) Forlad indstillingsmodus Forlad indstillingsmodus Tilbagestilling af tæller Permanent test (åbne/lukke) Test af den virtuelle EEPROM Alt i default-indstillinger Motorhastighed Anbring kontakten S301 i positionen "1000". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede motorhastighed på kontakten S302 (10 % %). Aktivér kontakten S /96

31 BC-DA06.fm Seite 31 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Talefunktionens lydstyrke Anbring kontakten S301 i positionen "0100". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede lydstyrke på kontakten S302 (0 % %). Aktivér kontakten S Bremsepause Bremsepauseindstillingen forhindrer bøjlen i at vibrere for længe efter standsning. Fig. 8 A = bremse, B = motor, C = bøjlehastighed, tp = bremsepause Anbring kontakten S301 i positionen "1100". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede bremsepause på kontakten S302 (0 ms ms). Aktivér kontakten S /96

32 BC-DA06.fm Seite 32 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Teach-In Teach in-modussen er nødvendig, når indstillingen af åbningsvinklen skal ændres, eller hvis der skal foretages en ny indstilling. Anbring kontakten S301 i positionen "0010". Aktivér kontakten S201 to gange. Før med hånden svingarmen til den ønskede lukkede position. Aktivér kontakten S201 én gang. Den grønne LED lyser konstant. Før med hånden svingarmen til den ønskede Åben-Position. Aktivér kontakten S201 én gang. Den gule LED lyser samtidig med den grønne LED konstant. Før med hånden svingarmen til den ønskede position for personaleudgang. Aktivér kontakten S201 én gang. Den røde LED lyser konstant samtidig med den grønne og gule LED. Svingarmen kører selv over i Lukket-Position. Teach-In-processen er hermed afsluttet Åbnetid Anbring kontakten S301 i positionen "1010". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede åbnetid på kontakten S302 (1 s s). Aktivér kontakten S201 én gang Returalarm-varighed Anbring kontakten S301 i positionen "0110". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede periode på kontakten S302 (1 s s). Aktivér kontakten S201 én gang RS485 bus-adresse Anbring kontakten S301 i positionen "0001". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede adresse på kontakten S302 ( ). Aktivér kontakten S201 én gang Tilbagestilling af tæller Adgangstæller, alarmtæller, paniktæller sættes på nul. Anbring kontakten S301 i positionen "0011". Aktivér kontakten S201 to gange. 32/96

33 BC-DA06.fm Seite 33 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Permanent test Start Anbring kontakten S301 i positionen "1011". Aktivér kontakten S201 to gange. Svingarmen åbner og lukker automatisk (1 sekund åben - 1 sekund lukket). Afslut Anbring kontakten S301 i en anden position end "1011" Test af den virtuelle EEPROM Intern skrive-/læsetest for den virtuelle EEPROM. Anbring kontakten S301 i positionen "0111". Aktivér kontakten S201 to gange Default-indstillinger Der er gemt værdier for åbningsvinkel, åbnetid, lydstyrke, bremsepause og motorhastighed på styringens flash-disc. Bemærk! Når kontakten S301 befinder sig i positionen "1111" ved opstart, aktiveres default-indstillingerne også, selvom kontakten S201 ikke aktiveres. Herved programmeres styringen med passende værdier ved første ibrugtagning. For at aktivere default-indstillingerne anbringes kontakten S301 i positionen "1111". Aktivér kontakten S201 to gange Motorhastighed, finjustering Anbring kontakten S301 i positionen "1110". Aktivér kontakten S201 to gange. Indstil den ønskede motorhastighed på kontakten S302 (10 %... 52%). Aktivér kontakten S201 én gang Indstillingerne afsluttes Anbring kontakten S301 i positionen "0000" for at forhindre et utilsigtet skift til indstillingsmodus. 33/96

34 BC-DA06.fm Seite 34 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.6 WEAC Tool Ved hjælp af WEAC Tools kan WEAC-styringen konfigureres, og anlæggets firmware kan aktualiseres. Til dette formål skal der bruges et USB-kabel - varenummer Vær opmærksom på, at WEAC Tool kræver Microsoft.NET Framework 2.0 eller nyere..net Framework forefindes - på installations-cd'en til kundefrekvensmåling eller - som gratis download på Microsofts hjemmeside. Bemærk: For at kunne installere WEAC Tool skal man besidde de påkrævede administrationsrettigheder Installation af WEAC Tool Installationen påbegyndes ved at dobbeltklikke på filen "Setup.exe". Herefter vises dette vindue på skærmen. Klik på "next" for at påbegynde installationen. Fig. 9 Vælg eventuelt en anden installationssti (se Fig. 10). Wanzl anbefaler at bibeholde den angivne sti. Bekræft valget ved at trykke på "next". Fig /96

35 BC-DA06.fm Seite 35 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Når installationen er fuldført, klikkes der på funktionen "Close" for at lukke setup-vinduet ned (se Fig. 11). Fig. 11 WEAC Tool aktiveres ved at klikke på det dertil hørende ikon i startmenuen (se Fig. 12). Fig Opdatering af WEAC firmware Installér og aktivér WEAC Tool som beskrevet i Kapitel Herefter vises startskærmen (se Fig. 13). Vælg herefter "firmware update" (opdatér firmware) og klik på "next". Fig /96

36 BC-DA06.fm Seite 36 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Tryk på og hold knapperne S202 og S203 nede og aktivér så resetknappen (se Fig. 14). Slip alle knapperne igen. Nu befinder WEAC'en sig i boot-modus. Forbind WEAC'en med PC'en via USB-kablet. Vent fem sekunder, indtil PC'en har fundet WEAC'en, og klik herefter på "OK" (se Fig. 14). Fig. 14 Vælg det nye firmware ved at klikke på knappen firmware select" (Vælg fil) (se Fig. 15). Efter valg af firmware kontrolleres det, om det ønskede firmware vises oven over knappen "firmware update" (opdatering af firmware) (grøn skrift). Klik herefter på "Firmware update" (opdatering af firmware). Fig. 15 Spørgsmålet om, hvorvidt eksisterende firmware skal overskrives, besvares med "JA". Fig. 16 Såfremt hentningen af firmware er forløbet korrekt, vises dette vindue. Tryk på resetknappen på WEAC'en igen eller afbryd spændingsforsyningen et kort øjeblik for herefter at forbinde den igen. Nu genprogrammerer WEAC'en sig selv. Firmware update-processen er fuldført, når WEAC-displayet viser beskeden "System ready". 36/96

37 BC-DA06.fm Seite 37 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Kopiering af en ny talefil på WEAC'en Installér og aktivér WEAC Tool som beskrevet i Kapitel Herefter vises startskærmen (se Fig. 17). Vælg herefter "Sound setup" (Hent/slet lydfil) og klik på "next". Fig. 17 Tryk på og hold knapperne S202 og S203 nede og aktivér så resetknappen (se Fig. 18). Slip alle knapperne igen. Nu befinder WEAC'en sig i boot-modus. Forbind WEAC'en med PC'en via USB-kablet. Vent fem sekunder, indtil PC'en har fundet WEAC'en, og klik herefter på "OK" (se Fig. 18). Fig. 18 Vælg den nye talefil ved at klikke på knappen select soundfile (Vælg fil) (punkt 1 i Fig. 19). Klik på copy soundfile (Kopiér fil) (punkt 2 i Fig. 19). Herefter skal den nye talefil tildeles en aktion. Fig. 19 Bemærk: Hvis WEAC-hukommelsen er fuld, kan det være nødvendigt at slette gamle talefiler. For at slette en fil, vælges denne fil midt i vinduet (punkt 5 i Fig. 19), hvorefter der trykkes på "delete" (punkt 6 i Fig. 19). Vær opmærksom på, at en fil kun kan slettes, hvis den ikke er tildelt en aktion. Klik på den pågældende scroll-pil i vinduets nederste del for at vælge den nye talefil. Alarm (punkt 3a i Fig. 19) eller E10 (punkt 3b i Fig. 19). Klik på "save" for at bekræfte valget (punkt 4 i Fig. 19). 37/96

38 BC-DA06.fm Seite 38 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Ændring af WEAC'ens netværksindstillinger Installér og aktivér WEAC Tool som beskrevet i Kapitel Herefter vises startskærmen (se Fig. 20). Vælg herefter "network setup"(konfiguration af netværk) og klik på "next". Fig. 20 Tryk på og hold knapperne S202 og S203 nede og aktivér så resetknappen (se Fig. 21). Slip alle knapperne igen. Nu befinder WEAC'en sig i boot-modus. Fig. 21 Forbind WEAC'en med PC'en via USB-kablet. Vent fem sekunder, indtil PC'en har fundet WEAC'en, og klik herefter på "OK" (se Fig. 21). Udfør alle nødvendige indstillinger til netværkskonfiguration i det vindue, der vises (se Fig. 22). Fig /96

39 BC-DA06.fm Seite 39 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Vælg adressetildeling alt afhængigt af det pågældende netværk. Netværket understøtter automatisk adressetildeling via DHCP: Vælg "using DHCP (aktivering af DHCP) (se Fig. 23). Fig. 23 Netværket understøtter ikke automatisk adressetildeling via DHCP: Indtast IP-adresse og subnet-maske manuelt (se Fig. 23). De pågældende værdier leveres af netværksadministratoren. Indtast et navn under "network name of the WEAC" (WEAC ens netværknavn), under hvilket der kan opnås adgang til WEAC'en i netværket. Vær opmærksom på, at hvert enkelt navn kun må forekomme én gang i et netværk. Beskyt webserveren mod uberettiget adgang ved hjælp af et kodeord. Indtast et brugernavn og et kodeord (se Fig. 24. Hvis feltet "user password" (Bruger-kodeord) ikke udfyldes, deaktiveres kodeordsfunktionen. Fig. 24 Aktivér feltet activate silent trap (Aktivér alarm), hvis WEAC-alarmmeldingerne skal sendes til en PC. Indtast PC'ens IP-adresse (se Fig. 25). Klik på "save" for at gemme indstillingerne (punkt 1 i Fig. 22). Fig /96

40 BC-DA06.fm Seite 40 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Ændring af WEAC'ens fabriksindstillinger Installér og aktivér WEAC Tool som beskrevet i Kapitel Herefter vises startskærmen (se Fig. 26). Vælg herefter "change factory settings" (Ændring af fabriksindstillinger) og klik på "next". Fig. 26 Tryk på og hold knapperne S202 og S203 nede og aktivér så resetknappen (se Fig. 21). Slip alle knapperne igen. Nu befinder WEAC'en sig i boot-modus. Forbind WEAC'en med PC'en via USB-kablet. Vent fem sekunder, indtil PC'en har fundet WEAC'en, og klik herefter på "OK" (se Fig. 18). Fig. 27 Nu bør skærmen se ud som vinduet i Fig. 28. De enkelte værdier, der vises, er de værdier, der blev udlæst af anlægget. Tilpas værdierne i forhold til egne behov. Klik på "save" for at gemme WEAC-værdierne. Vær opmærksom på, at der her er tale om fabriksindstillinger (default-værdier). Ved første ibrugtagning eller fejl kan WEAC'en nulstilles til disse værdier. Når anlægget installeres hos kunden, skal indstillingerne foretages direkte på anlægget. For at vende tilbage til WEAC'ens fabriksindstillinger anbringes de fire DIP-kontakter i positionen "ON", og WEAC'ens resetknap aktiveres for at starte nulstillingen. 40/96

41 BC-DA06.fm Seite 41 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Fig /96

42 BC-DA06.fm Seite 42 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.7 HTTP-server Ved hjælp af den HTTP-server, der befinder sig på WEAC'en, er det muligt at fjernstyre og overvåge indgangsanlægget via et netværk Opstart af HTTP-server Fig. 29 Start HTTP-serveren op i en browser (f.eks. Microsoft Internet Explorer) ved at indtaste følgende i adresselinjen: host-navn eller IP-adresse Host-navn og IP-adresse kan indstilles ved hjælp af WEAC Tool (se Kapitel 7.6.4). Når DHCP er aktiveret, modtager WEAC'en den pågældende IP-adresse via netværket. 42/96

43 BC-DA06.fm Seite 43 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Service-adgang Klik på "Service login" nederst til venstre i browser-vinduet (se Fig. 29). Fig. 30 Indtast kodeordet i det vindue, der åbnes. Fig. 31 Uden indtastning af et kodeord er det kun funktionerne "Control" og "Network Status", der er aktive. Ved at indtaste kodeordet aktiveres endvidere funktionerne "Online Status" og "Service Menu". Fig /96

44 BC-DA06.fm Seite 44 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Fjernstyring af indgangsanlægget Klik på "Control". Herefter åbnes "WEAC Control Menu" ( WEAC kontrolmenu). Med et interval på 2 sekunder aktualiseres status i spalten "Current value" (aktuel værdi). I spalten "New value" (ny værdi) kan anlægget styres, og parametrene kan ændres. Fig. 33 Styring af indgangsanlægget (BARRIER CONTROL) Fig. 34 Svingarmens aktuelle position vises: OPEN, CLOSED, EXIT. Klik på "Open" for at åbne. "Close" for at lukke. "Exit" for at åbne i modsatte retning. Tilbagestilling af adgangstæller (ENTRY COUNTER) Fig. 35 Adgangstællerens værdi vises i spalten "Current value" (aktuel værdi) ved siden af "Entry Counter" (adgangstæller). Klik på "Reset" for at udføre en tilbagestilling til nul. Angivelse af åbnetid (OPENTIME) Fig. 36 Åbnetiden vises i spalten "Current value" (aktuel værdi) ved siden af "OPENTIME" (åbnetid). Indtast en ny værdi på mellem 1 og 15 sekunder for åbnetiden. Klik på "Submit" for at gemme ændringen. 44/96

45 BC-DA06.fm Seite 45 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Spærring af adgangsanlæg (BARRIER LOCK) Klik på "Lock" for at spærre indgangsanlægget. Sålænge "lock" er aktiveret, reagerer indgangsanlægget ikke på åbningssignaler. Fig Netværksindstillinger (Network status) Parametrene for netværksinterfacet vises. Indtastninger er ikke mulige Fig /96

46 BC-DA06.fm Seite 46 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" TCP-status (Online Status) Siden "TCP Online Status" viser status og eventuelt eksisterende forbindelser for TCP Sockets. Denne funktion er tiltænkt netværksadministratorer til formål for kontrol af åbne porte og sockets. Fig /96

47 BC-DA06.fm Seite 47 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" Service-menu I service-menuen kan yderligere parametre for adgangsanlægget kontrolleres og ændres. Fig. 40. Klik på "Reset" for at nulstille en værdi. Klik på "Submit" for at gemme en værdi. RS485 Address RS485 adresse fra 1 til 31 Open Counter Åbningstæller - kan kun læses Entry Counter Adgangstæller (se Kapitel 7.7.3) Alarm Counter Panic Counter Brake angle neg. pos. Angle Error Counter Tæller for returalarm Tæller for panikalarm (bøjlen blev trykket op) Bremseslip ved venstre-/højregang Antal vinkelmålerfejl Motor speed Motorydelse (0 % til 100 %) Firmware Version WEAC-firmware-version 47/96

48 BC-DA06.fm Seite 48 Freitag, 18. November :16 08 Modulet "WEAC-styring" 7.8 Display På styringens display vises aktuelle systemmeldinger. Statusinformation kan kaldes frem på displayet ved hjælp af knapperne S202 og S203. Informationerne vises side for side. En aktuel systemmelding overskriver displayets aktuelle indhold. Tryk på knappen S202 for at vise en side med et højere sidetal. Tryk på knappen S203 for at vise en side med et lavere sidetal. Side Displaymeddelelse 1 RS485 interfacets baud rate og adresse, IP-adresse 2 Åben-Positionens vinkel og vinklen på den Modsatrettede-Position 3 Lukket-Positionens vinkel 4 Lukket-Positionens bremsevinkel 5 Åben-Positionens bremsevinkel og den Modsatrettede-Positions bremsevinkel 6 Adgangstæller, alarmtæller 7 Åbningstæller, panikalarmtæller 8 Tæller til vinkelmålerfejl 9 Talefunktionens lydstyrke, åbnetid 10 Bremsepause 11 Firmware-version, funktionsmodel 12 Motorhastighed i procent (grovjustering, finjustering) 13 IP-adresse ved alarmmeldinger 14 Gateway-adresse 15 Passagevinkel, motorhastighed, periode (ved kassespærre TEC) 16 Returalarm-varighed 48/96

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Version 02-2014 CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale...

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0 Adgangskontrol Aliro-systemet Installationsvejledning MP1.0 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014 Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220. Betjeningsvejledning. Version 1.0

ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220. Betjeningsvejledning. Version 1.0 ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220 Betjeningsvejledning Version 1.0 235 Dansk Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige henvisninger til idriftsættelse

Læs mere

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0 ABUS digitaloptager TVVR30002 Brugerhåndbog Version 1.0 er til brugerhåndbogen Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Installationsmanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2 Softwareversion 8

Installationsmanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2 Softwareversion 8 Installationsmanual Tyverialarmcentral Udgave 2 Softwareversion 8 Informationer og data i denne manual kan ændres uden varsel. 2008, ADI-ALARMSYSTEM A/S. Alle rettigheder forbeholdes. 2 Senest revideret

Læs mere

TVAC16000B Betjeningsvejledning

TVAC16000B Betjeningsvejledning TVAC16000B Betjeningsvejledning Version 01/2013 Original betjeningsvejledning på dansk. Opbevares til fremtidig anvendelse! 59 Indledning Kære kunde. Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Produktet

Læs mere

Bewator Entro Installationshåndbog

Bewator Entro Installationshåndbog Bewator Entro Installationshåndbog DA A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator Entro installationshåndbog må kun ske med skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator forbeholder

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

ALPHACOM XL Kvik guide

ALPHACOM XL Kvik guide ALPHACOM XL Kvik guide Alphatronics DK * Messingvej 40B * 8940 Randers SV * Tel.: +45-87119900 * Fax.: +45-86448245 * info@alphatronics.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 KVIK

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse 4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse netværk F5D5230-4 Indholdsfortegnelse Indledning...1-2 Produktbeskrivelse...3-4 Docking-muligheder for Belkin...5 Kvikinstallation Installation

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/26 11424281 / DA Systemmanual SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

10810 multi MAUS Håndbog

10810 multi MAUS Håndbog 10810 multimaus Håndbog INDHOLDSFORTEGNELSE Udviklingen fra ROCO Lokmaus til multimaus... 3 Et overblik over multimaus... 3 Del 1 Introduktion Lær multimaus at kende Tilslutning af multimaus... 4 Displayet...

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Udgave 1 RICOCHET MT2 kompatibel Selvom der gøres alt for at sikre, at alle oplysninger i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager ADI-

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere