Juli 27. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juli 27. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877"

Transkript

1 Juli 27. Årgang. Nr Sejlsport til tiden Stiftet 1877

2 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen Løvstræde 2b, 8900 Randers Kasserer og sponsorer: Kai Jensen Sekretær: Jan Nielsen ( ) Sejlerskoler & materielindkøb: Claus Overgaard Ungdomsafdelingen: Erik Christensen Suppleanter: Jens Sølvstrøm Jensen Internetadresse: Postadresse: Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ Restauration: Pia Klitte Søsætning: Frits Ødum Redaktion af Hjemmeside & Klokkebøje, Medieudvalg: Per Christensen Havneudvalg: Plads og havneopsyn: Jens Sølvstrøm Jensen Ib Thomsen Målere: Ole Byrgesen Leif Rasmussen Claus Overgaard Juniorsejlerskolen: Leder: Brian Nonboe Niels Nielsen Per Sørensen Peter Kops Seniorsejlerskolen: Adm.: Ole Uglsøe Christensen Bådsmænd: Anders Munk Jens Sølvstrøm Jensen (se havneudvalg) Thorkild Møller Hansen Kapsejladsudvalg: Frank Lavrsen Jacob Andersen Karsten Moesgaard Aktivitetsudvalg: Vælges på generalforsamlingen. Indholdsfortegnelse Emne Side Kontakt til Randers Sejlklub 2 Formanden orienterer 3 Nyt fra havneudvalget 4 Generalforsamling forår Seniorsejlerskolen 11 Hvem kan huske PAX 12 Ungdomsafdelingen 13 Sikkerhed til søs 14 Klubarbejde maj frokost ved værftet 18 Restaurant Sejlklubben 19 Randers Ugen 19 Deadline næste nummer 19 Sponsorer 20

3 Formanden orienterer Jeg vil ønske alle medlemmer en rigtig god ferie og håber at alle får et kanon sejlvejr, om i nu drager Syd- Øst-Vest eller Nord på. Husk at tage jeres positioner og beviser på at i har været det rette sted, til brug for uddelingen af langtursplaketterne til efterårsgeneralforsamlingen.. Det forlyder at Knud er sejlet sydpå, så Nord- og Vestplaketterne kan måske igen erhverves af andre medlemmer. Junior- og Seniorsejlerskolerne kom godt fra start i maj måned, og der sejles på livet løs de fleste aftener. Kapsejlerne har også gang i den hver onsdag aften, og afslutter sejladsen i klubhuset med en kop kaffe og en franskbrød. Her har vi muligheden for at skabe lidt klubliv og høre på gode historier og komme med kommentarer og spørgsmål. Så, I andre, hvad med at nyde aftenkaffen i klubben ved tiden, og evt. rykke lidt væk fra husalteret i et par timer. Forsidebilledet: Forsidebilledet viser det, vi samles om at sejle. Billedet af juniorerne (nederst) er taget 2. Pinsedag, og billedet af af kapsejlerne (øverst) er taget Sct. Hansdag. Igen-Igen-Igen bliver jeg nødt til at bringe vedligeholdelse af klubbens aktiver på banen. Mange er allerede involveret, men der er stadigvæk, nogle der putter sig og vi ønsker, at alle er involveret i klubben, på den ene eller anden måde. Se artikel side 16. Forpagteren lejer containerne der står for enden af skuret, til sit køkkenaffald og pap. Hun betaler for tømningen og det er defineret fra renovationsfirmaet, hvad der må være i dem. Klubbens medlemmer må ikke bruge de to containere, men skal bruge den blå container der står efter toiletbygningen, men før værftet. Forpagteren skal betale bod, hvis der er forkert indhold i hendes containere, og det skal vi selvfølgelig undgå. I august måned afholder Randers havn havnedag og Regatta, og bestyrelsen vil opfordre alle bådejerne til at sætte flag over top og rigge en lyskæde til, og selvfølgelig deltage i selve Regattasejladsen. Byens andre sejlklubber vil også deltage, så vi får forhåbentlig en dejlig flot aften. En opfordring fra mange er: At deltagerne sejler pænt og ikke råddent, som tendensen måske har været i nogen år. Rigtig god sommer 3

4 Nyt fra havneudvalget. Ny jolle og mastekran er bestilt ved FL Automatic i Haslund og forventes monteret medio august. Nyt fundament er under beregning og kommer til at stå lige inden for det gamle fundament. Den gamle mastekran skulle kunne blive stående, indtil den nye er klar. Som mange nok har bemærket, er legepladsen fjernet i maj måned. Det er sket efter påbud fra Randers Havn, da den ikke opfyldte gældende regler. Havneudvalget 4

5 Generalforsamling - forår Velkommen ved formanden, gør opmærksom på et arrangement inde i klublokalet, pga. dobbeltbooking Sang: Imellem Esbjerg og Fanø 1. Forslag til dirigent Lars Brøndum Nielsen Blev valgt Valg af protokolfører Bestyrelsen foreslår Jan H. Nielsen Blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning I efteråret blev Claus Christiansen valgt til bestyrelsen, og sagde ja til at være klubbens sekretær. Efterfølgende skiftede han job, og har fået mere krævende arbejde samt flere rejser. Derfor meddelte han den at han ikke kunne varetage bestyrelsesarbejdet, så godt som han ønskede, og udtrådte af bestyrelsen omgående. Jvf. klubbens vedtægter skal en af de to suppleanterne indtræde og det blev Jan H. Nielsen, som igen jvf. vedtægterne, er på valg til efterårsgeneralforsamlingen Som så mange andre, har Jan lært at sejle på Filur, han har også prøvet at sejle kapsejlads i en af klubbens Solinger og andre klubbåde og har senere selv anskaffet sig en sejlbåd. Han bestrider ligesom Claus, hvervet som sekretær. 5

6 Byens kultur- og fritidsudvalg har haft møde med Randers Havn, hvor de blandt andet har drøftet omkostningerne vedrørende udlægning- og inddragning af de gule DS bøjer. Som jeg før har nævnt, forlanger havnen kr. for dette arbejde, og det har vi ansøgt Fritids- og kulturudvalget, om de vil betale. PT ingen skriftlig svar, men på forespørgsel til kommunen via mail og tlf, vil de godt betale Rds.havn for det udførte arbejde!! I efteråret blev det vores tur til at afholde møde med Fjordens fællesudvalg. Ved den lejlighed blev det bl.a. nævnt, at der var givet en fejlagtig oplysning i efteråret Når vi ligger i Udbyhøj Syd, er det stadigvæk til reduceret pris, (50 kr. pr døgn) udenfor juli måned. Omkring de nye havneplaner i Udbyhøj Nord, har vi stadigvæk ikke hørt noget om, hvornår de bliver iværksat. Under eventuelt sidste år blev der talt om klubbens manglende visioner og strategi, og der blev henstillet til bestyrelsen at den kunne indkalde til et panel, der kunne drøfte disse tiltag. Der har været afholdt 3 møder med dele af bestyrelsen og udvalgene, samt nogle interesserede medlemmer. På det andet møde blev vi enige om at bestyrelsen skulle give et bud på visionerne og udvalgene skulle beskrive strategierne, for det enkelte udvalg. Vi har samlet det hele i et lille katalog, men mener ikke at vi kan præsentere strategierne for medlemmerne endnu, da der mangler beskrivelser af, hvor stor succes man vil have, datoer for hvornår det skal være nået, og ligeledes, hvis ikke man når det, hvad man så skal gøre. Så det skal der arbejdes videre med, frem til næste generalforsamling. Visionerne er følgende: Randers Sejlklub er den ældste sejlklub på Randers Fjord og er medlem af Dansk Sejlunion. Vi vil arbejde for at fastholde og udbrede forståelsen af, og glæden ved at færdes på, og ved vandet. Klubben skal udvikle og fastholde sejladsaktiviteter i og udenfor Randers Fjord. Vi vil være en aktiv deltager i sejladsdebatten i Randers, på Randers Fjord samt på landsplan. Klubben har klubhus og bådene liggende centralt i Randers og vi vil arbejde på, at vi forbliver her. Vi vil uddanne unge og seniorsejlere, så de fremadrettet vil bevare lysten til at sejle og bevare medlemskabet af Randers Sejlklub. Strategi Klubben nedsætter følgende udvalg, med hver deres beskrevne strategi: Kapsejladsudvalget Junior-ungdomsudvalget Seniorsejlerskoleudvalget Aktivitetsudvalget Havneudvalget Medieudvalget (Klubblad, Hjemmeside, PR) På den første mødeaften blev det blandt andet drøftet, at man føler at der mangler klubånd og fællesskabsfølelse iblandt medlemmerne. 6

7 Den kunne måske genskabes, hvis vi indfører pligtarbejde i klubben, og sørger for, at ældre og nye medlemmer bliver blandet. Dem der ikke har lyst til at arbejde (f.eks. uden- og indendørs vedligeholdelse, være træner/instruktør, udvalgsmedlem mm.) i f.eks. 5 timer om året, skal betale 500 kr. udover kontingentet. Fejlagtig har mange troet, at de ikke må benytte klubhuset i det daglige, fordi fordøren er låst, når lokalet ikke bruges. Alle medlemmer kan købe et dørkort ved Herbbi-Børge Kristensen. Ønsker nogen at få lagt badepenge på kortet, kan dette gøres inde hos restauratøren. Bestyrelsen har besluttet at sidestille klubbens medlemmer med gæstesejlere. Dvs. at æbleskiveregulativet er blevet slettet og man kan medbringe egen mad, kaffe mm. Vi vil henstille at klubhuset ikke bliver en bodega, men at der bliver taget hensyn til, at der færdes unge medlemmer i lokalet. Et andet tiltag for at skabe klubånd og fællesskabsfølelse, er at vi afholder et velkomstarrangement for alle nye medlemmer i klubben tirsdag den 26 maj klokken Også gamle medlemmer er selvfølgelig velkommen. Sponsoraftaler Kurt Sørensens maskinfabrik Skyline Colorama, Grenåvej (renoveret optimistjolle til afbenyttelse) Klubhuset Efter mange års brug og slid, har vi udskiftet betrækket på klubbens stole. Nu begynder der endvidere at trænge til maling udvendig. Både rødt, sort og hvidt. Junior- og ungdomsudvalget Niels og Poul er trådt i baggrunden, men har forinden sørget for at få uddannet tre nye trænere til at tage over, så på den måde laves der en glidende overgang og det er en god måde at bevare klubbens ekspertise på. Havneudvalget Med den interesse der er, for at ligge i Lystbådehavnene i Randers, skal vi både på land og i vandet, stå og ligge i to lag. Der er fortsat mange på venteliste, og flere telefonhenvendelser til mig dagligt. Fremtiden med den nye havneudvidelse, kan måske give nye vandpladser inde i havnebassin nord. A-la Malmø, som borgmesteren refererer til, kunne være en model for den gamle havn. Kapsejladsudvalget Carsten, Frank og Jacob har i år meldt sig som kapsejladsudvalg, og vil forsøge at bringe nytænkning ind i måden at gennemføre sejladserne på og få flere til at deltage. Måske endda komme ud af fjorden igen, og prøve kræfter med havet. 7

8 Seniorsejlerskolen Jeg var selv med til det sidste møde med eleverne, og det var dejligt at mærke den glæde og forventning, der er, for at skal ud at rykke i nogen strikker, sejl og skøder. Et fjerntboende medlem af klubben, Charlotte fra Skotland, har sponseret et nyt Maxi 77 storsejl til Seniorsejlerskolen. Og så er det endda hendes svendestykke, fra da hun tog sin uddannelse som sejlmager. Aktivitetsudvalget Udvalget er ikke- eksisterende, men der har alligevel været to arrangementer her i vinter. Colorama på Grenåvej, var her, til en klubaften og fortælle om maling til bund, sider og meget mere. Og Per Chr. fra Free, tog os med på en dejlig tur til og på Colorado floden i Crand Canyon, USA. Samme Per Free arrangerede også en tur til Flyvestation Karup hvor vi bla. så og hørte om redningshelikoptere, så det store flyvepladsområde og fik en demo. af redningsmateriel. 2-3 medlemmer søges til at danne aktivitetsudvalget. Tolv tilmeldte til en forårsfest og et firemandsorkester, kan formentlig ikke blive nogen succes, så derfor valgt vi at aflyse, ligesom vi for øvrigt også gjorde til afriggerfesten i november af samme årsag. Ved sidste generalforsamling blev der overrakt 25 års nåle til flere medlemmer. Elisabeth Christensen var forhindret, men ville alligevel gerne have sin nål overrakt af mig. Overrækkelse. Glædeligvis melder der sig stadigvæk nye medlemmer ind, og vi må tage afsked med andre. Rudolf Lyngby Kristiansen som havde været medlem i knap 75 år har foretaget sin sidste sejlads, og er afgået ved døden i november måned Alle bedes rejse sig. Ære være hans minde 1 minuts stilhed. Bestyrelsens beretning blev vedtaget med akklamation. 3. Beretning fra udvalgene Junior- og ungdomsudvalget Brian Nonbo Mål: At bibeholde nuværende antal unge sejlere, bl.a. ved at skabe en god stemning sejlerne imellem, samt sikre udstyret er tidssvarende. Metoden er DS- Diplomprojekt. De selvhjulpne juniorer sejler mandag hvor de selv skal rigge til mm. Der vil være opsyn fra en instruktør. Torsdag vil samtlige juniorer være på vandet, her vil der være to instruktører. Havneudvalget Jens Sølvstrøm Vinterpladser er en mangelvare. Der er 37 på venteliste, hvoraf ca. 50% er reelle sejlere. Lejepladsen nedlægges som følge af nye strengere krav. I den efterfølgende debat var der enighed om at en evt. genetablering efter gældende regler skal afholdes af Randers Kommune da de fleste legepladsbrugere kommer derfra. 8

9 Havnen har givet ca. DKK i overskud primært pga. besøg og udlejning af pladser. Mastekran: Tilbud er indkommet. Bliver med el-hejs kan klare mindre joller og master. Forventes klar august Tegning hænger på opslagstavlen. Pris DKK 165 til Hertil kommer fundament samt kran- og elarbejde. Totalt budget DKK Ny bro etableret. Jens mangler enkelte frihavnsmærker, skulle nogle have for mange henstilles der til at de returneres Marianne: Hvem betaler ny bro? Jens: Havnen betaler bro, vi betaler el- og vand Karl Due: Tidligere har vi kunnet overnatte for 50,- ved 4-5 mindre havne bl.a. Kongsdal, - Henstiller til at det genetableres. Jens: Ser på det. Jens?: Bøje ved Bols rev skal ikke ligges ud mere Jens Sølvstrøm Vi kan få den derud hvis vi betaler, plastbøje kan være løsning, kan formentlig holde 4 til 5 år Slagter: Bøje ved Als rev har været annulleret, blev lagt ud igen betalt af Havnevæsnet. Flemming: Toiletter er låst ved vinterklargøring, - kunne de blive åbnet til afbenyttes i forbindelse med klargøring af bådene? Diskussion i salen omkring hvorvidt de havde været åbne ingen konklusion. Niels: Vi kunne flere vinterpladser hvis der blev ryddet op. Eks gamle båd, jollevogn mm. Jens Sølvstrøm Det ser vi på Flemming: Krat mod Tuborg, vil tilsvarende kunne give flere pladser. Jens Sølvstrøm Jens Sølvstrøm Det ligger udenfor klubbens matrikel Åge: Fyldes der op bagved ny bro? Jens Sølvstrøm Nej Kapsejladsudvalget Jacob: I år onsdagssejlads som tidligere. Henstiller til at flere både stiller op da det er forudsætningen for succes. Vil fra næste år forsøge at genindføre Kattegats Blå Bånd, bl.a. med flagsejlads for både uden mål. Niels: Opfordrer til at seniorsejlerne deltager i onsdagssejladserne. Seniorsejlerskolen Ole Uggelsø: Vi har fuldt hus, men mangler en instruktør. Skaffer vi ikke denne bliver vi formentlig nødt til at nedlægge onsdagsholdet. 4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogen forslag 5. Aflægning af det reviderede regnskab v/ Kassereren Kai Jensen 6. Eventuelt Jeg vil gerne sige tak til gamle som nye sponsorer. Også en tak til udvalgene og enkeltpersoner for det store engagement, der er udvist. Havnedirektøren efterlyser deltagelse af flere pyntede både til havneregattaen i Randersugen. Så den opfordring vil jeg så lade gå videre. Det plejer at være et festligt og flot syn, men uden klubbernes deltagelse, kan det blive noget bart og tomt noget at se på. Jens Ove kan jo ikke sejle regatta alene, selvom der er levende musik ombord. 9

10 De tidligere formænd jeg har kendt i min tid i klubben, har adviseret medlemmerne i god tid, når det var den sidste valgperiode, de var i gang med. Jeg er på valg til efteråret 2010, efter 8 år i bestyrelsen til den tid og modtager ikke genvalg. Så skulle der være rimelig tid, til at finde min afløser i. Åben debat Thorkild: Telt på terrassen dækker for skiltet med Randers Sejlklub. Henrik Husum Skilt skal flyttes. Karl Due: Teltet hører ikke til her, passer ikke ind. Flemming: En markise kan være et alternativ Henrik Husum: Det tager vi op i bestyrelsen. Ole: Frilægning af grund mod Toldbogade? Henrik Husum Det er aftalt at grunden fritlægges mod Toldbogade. Vedligehold: Der er en tirsdagsklub der mødes hver tirsdag kl. 12:00 Hanne: Har vi ikke en ansat til div. job? Henrik Husum: Det har vi haft tidligere, - men ikke i år. Lykkemark: Klubhuset er beskidt når de unge har været der. Niels: Der er mange som skal i bad, - men vi fejer og rydder op bagefter. Lars: De enkelte rydder op efter sig selv Henri Husum: De fleste rydder op efter sig. Forældrene hjælper, Der er rengøring to gange om ugen i sæson og en gang ugentlig udenfor sæsonen John Morgen fra Randers Havn havde henstillet til at flere deltager i regatta sejladsen i Randers ugen. Karl Due: Vi burde komme med pyntede både, - men der skal være rammer. Birthe: Vi deltog sidste år, - det var ok. Den generelle stemning i salen var at vi burde støtte arrangementet, men i den nuværende udformning hvor joller speedbåde sejler efter egne regler på kryds og tværs er der mange som ikke ønsker at deltage. Tak til dirigenten. 3 foldigt leve for Randers Sejlklub. Jens Sølvstrøm: Har modtaget nyt havnebladet Strømninger for Randers Havn. Henrik Husum: Der bliver installeret signal til trådløst internet, - kode skal købes i Restauranten. Kjeld: 1.maj mødes vi på Værftet mellem 12:00 og 12:30. 10

11 Seniorsejlerskolen godt i gang. Først TEORI så KLARGØRING og så PÅ VANDET 11

12 Hvem kan huske PAX og hjælpe? "Lystfartøjsmuseet" i Hobro har fået en forespørgsel fra Kaci Chronkhite i Amerika vedrørende hendes 45 kvm. Hansen spidsgatter "Pax" På museet har vi ikke kunnet finde oplysninger om denne båd. I vores søgen, fandt vi i jeres jubilæums skrift den oplysning, at "Jens Knudstrups nye spidsgatter "Pax I" pyntede på materiellet. Det var i Måske har der senere været en spidsgatter "Pax II", ved nogen i klubben noget om det? "Pax" skulle være bygget i 1936 og blev solgt til Amerika en gang i 10-året Importøren hed Rabinowitz. Hvis I har oplysninger, hører jeg gerne nærmere. venlige hilsener Klaus Mathiassen fmd. "Lystfartøjsmuseets Støtteforening" Vester Bakker Hobro tlf

13 Ungdomsafdelingen godt i gang. Juniorerne og deres forældre er ved at skrive alt det ned, de oplever. Forældre og trænere tager billeder, så det knager. Hvis de bliver færdige, så kan du se og læse det hele i næste nummer af Klokkebøjen. 13

14 Sikkerhed til søs. Lystsejlads skal være en fornøjelse. Derfor skal sikkerheden være i orden, når man sejler ud. Vi efterlyser gode råd og tips fra medlemmerne, som vi kan sætte i kommende Klokkebøjer. Her fortsætter vi med dette tema. Er I klar til at redde liv til søs? Nyt projekt fra Beredskabsforbundet skal få sejlerne på kurser i førstehjælp, der er målrettet søsporten. Med støtte fra Torm Fonden og i samarbejde med Dansk Sejlunion vil Beredskabsforbundet fra september tilbyde alle landets sejlere et førstehjælpskursus. Kurset er målrettet fritidssejlere og bygger på de scenarier, som du kan komme ud for på søen. Hjælpen til søs kan være længe undervejs, og derfor er det vigtigt, at du kan yde førstehjælp, hvis ulykken sker. Ved livstruende ulykker er det afgørende, at hjælpen sættes ind inden for ganske få minutter. Det er i det tidsrum, at du kan gøre forskellen mellem liv og død. Udover for eksempel at lære, hvordan helikopterassistance foregår samt yde basal genoplivning til druknede, så lærer du også mange ting, som du kan bruge i din hverdag. Det kan være alt fra behandling af generelle småskader til livreddende førstehjælp ved hjertestop. 14

15 Du lærer blandt andet også at behandle forstuvninger, ætsninger, forgiftninger og forbrændinger. Så kurset give dig kompetencer, som du kan bruge, hvad enten du er til lands eller vands. Målrettet søsporten Pladsen i en båd er ofte trang. Så hvordan lægger du en person i aflåst sideleje? Hvordan udfører du førstehjælp, når der er høj sø? Hvad skal du gøre ved en drukneulykke? Spørgsmålene er mange, og du vil kunne få svar på dem på førstehjælpskurset. Få kurset til din klub - et kursus der er målrettet fritidssejlere Varighed: 12 timer (undervisning kan ske alle ugens dage. Eksempelvis 2 x 6 timer afholdt lørdag og søndag, eller 4 x 3 timer afholdt på hverdagsaftener) Pris: 200,- kr. pr. kursist (der fremsendes samlet faktura til sejlklubben, der så skal stå for indkrævning af kursusgebyr ved de enkelte kursister) Hold: Der kan være personer pr. hold. Sejlklubben kontakter Beredskabsforbundet, når et hold er samlet Lokale: Sejlklubben skal stille undervisningslokale til rådighed Kursusstart: Kurserne afholdes fra den 1. september 2009 Information: Læs mere på 15

16 Klubarbejde. KLUBARBEJDE KLUBARBEJDE KLUBARBEJDE Efter møderne i arbejdsgrupperne i foråret, og efter generalforsamlingen, har bestyrelsen besluttet at indføre pligtarbejde i Randers Sejlklub. FORMÅL. Randers Sejlklub har mange medlemmer, der har været med i mange år, og heldigvis er der også flere, der gerne vil være medlem i vores klub. For at knytte ældre og nye medlemmer mere og bedre sammen og samtidig få vedligeholdt og fornyet vores fælleseje, Bygninger, Både, Materiel og Aktiviteter, har vi indført pligtarbejde for alle medlemmer i klubben. Ønsker du ikke at deltage i fællesarbejdet, skal du indbetale kr. pr. år, ( svarer til 5 arbejdstimer ) på konto nr Husk at oplyse navn. 16

17 Tilmelding til klubarbejdet skal ske til formanden på tlf , og der vil hurtigt blive hængt lister op på klubbens opslagstavle i gangen, hvem man skal være på hold med. MÅL. At udnytte klubbens samlede ressourcer og styrke medlemssamværet. Arbejdsopgaver. Udendørslamper ved indkørsel, rettes op, males og flyttes. N. side af bygninger males S. side af bygninger males V. side af bygninger males Ø. Side af bygninger males Vægge i toiletrum rep, og flyttes Terrassegulve og trappe males Terrasser males ind og udvendig Pælehegn nedgraves ved jolleplads Jolleoplægningspæle støbes fast Montre ved ankeret rengøres og males Anker males Ukrudt på skråning og i ral fjernes Plante buske ud imod Toldbodgade Deltage i Udvalg Være trænere og instruktører på sejlskolerne 17

18 1. maj frokost ved værftet. Sædvanen tro samledes ca medlemmer til den traditionsrige frokost på bådpladsen. Der var en del panik under opstarten, da der ikke var arrangeret noget og der var ikke lavet bordplan. Der var heller ikke lagt duge på, som vi plejer. Til stede var dog 1 rød dug og enkelte røde trøjer, så det lykkedes alligevel at komme godt i gang med den medbragte mad og de medbragte drikkevarer i rigelige mængder. Karl Due havde taget en flaske snaps med ( mini ) i ubrudt embalage. Det var vist en mellemkrigsmodel, som han havde fundet under oprydning i hans forældres hus. Det lykkedes heller ikke i år at overtale vores mangeårige hovedtaler Kim til at holde den traditionsrige Kammerater tale. Vi tror han har opgivet os trods den røde dug og de få røde trøjer. Han mødte dog op senere og deltog i festlighederne. Nogle gik til køjs efterhånden som de blev trætte, medens andre holdt ud til meget sent. 18

19 exáàtâütçà fx}ä~äâuuxç. Nyt Menukort og Ny Vinleverandør. Bordbestilling: Med kvaliteten i højsædet byder Restaurant Sejlklubben alle velkommen til en god og festlig sommer. Med nyt menukort og ny vinleverandør arrangerer restauranten masser af muligheder hen over sommeren for at nyde sanselige måltider i ægte sejlermiljø. På Regattalørdagen er der stor Grillbuffet. Vi venter mange, så husk bordbestilling. Se mere på Besætningen i Restaurant Sejlklubben ønsker alle sejlere god vind og god sejlsæson Hilsen Pia PRØV AT SEJLE - gratis tilbud i Randers Ugen. Om lørdagen, på havne-og Regattedagen, sejler vi med Filur og alle vores jolletyper i arrangementet " Prøv at sejle ". Det er annonceret på under Arrangementer. Tidspunkt: :30-11:30 Sted: Dronningekajen Kl Lysregatta 2008 B/B "Jens Ove" stævner ud med glad Jazz musik ombord, for at sejle i spidsen for den store lysregatta Der spilles god, gedigen og swingende dixieland musik, der kan høres ombord på de sejl- og motorbåde, der deltager i regattaen, men også af de hundredvis af tilskuere der forventes at befinde sig på havneområdet. Kl KÆMPE Fyrværkeri. Det store festfyrværkeri ved Randers Havn nordlige svajebassin afslutter igen i år havnedagen, lysregattaen og Randers Ugen. Husk at få båden gjort klar, så vi fra Randers Sejlklub viser et synligt bidrag til Randersugen. DEADLINE. Frist for bidrag til næste nummer af Klokkebøjen er mandag den 28. september 2009, klokken Bidrag til hjemmesiden kan sendes løbende til Fotos skal altid være den opløsning, du har taget dem i. Så lav dem ikke mindre. Red. 19

20 andelskassen.pdf :48:10 jean ditlev autolakcenter.pdf :46:22 Støt vores sponsorer. Har du ønske om at få dit firma repræsenteret på vor sponsortavle, så kontakt Kai Jensen, tlf.: RANDERS SEJLKLUB STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS... CCL LABEL DENMARK CCL Label A/S Tjærbyvej 90, DK Randers Tlf.: J. Ødums eftf. vognmandsforretning - kranservice

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Oktober 27. Årgang. Nr. 3

Oktober 27. Årgang. Nr. 3 Oktober 27. Årgang. Nr. 3 09 Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer og sponsorer: Kai

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

Randers Sejlklub Stiftet 1877

Randers Sejlklub Stiftet 1877 Referat fra den. 28 okt. 2015 1. Forslag til dirigent Henrik Husum - valgt 2. Forslag til protokolfører Poul Larsen - valgt 3. Bestyrelsens beretning Indkaldelse til årets generalforsamling er i år foregået

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne.

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Referat medlemsmøde d. 05-03-2015 Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Vi vil gerne spare lidt på rengøring af toiletter, og vil

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Oktober 31. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Oktober 31. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Oktober 31. Årgang. Nr. 2 13 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG

NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG Standerhejsning 2015 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset Dagsorden: Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset 1. Valg af dirigent Formanden foreslår: Carsten Madsen. Valgt. Valg af referent. Formanden

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Juni 28. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Juni 28. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Juni 28. Årgang. Nr. 2 10 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse: Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk BESTYRELSE Formand: Henrik Husum Nielsen 8641

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Amager Motocross Klub

Amager Motocross Klub Referat fra Generalforsamling torsdag d. 29. november 2007 kl.19.00, i klubhuset. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning, samt godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Tilstede: Afbud: Per, Jørgen, Bent, Ebbe, Lars, Margit og Flemming. Dorte Jønck (Ferie) og René Hedegaard

Læs mere

Sletten Bådeklub. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2015 kl. 19.30.

Sletten Bådeklub. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2015 kl. 19.30. Sletten Bådeklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2015 kl. 19.30. Deltagere af Repræsenteret af Email Initialer Delt. og Bestyrelse Johannes Kildeby jok@alectia.com JK X Bestyrelse

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27.

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. SSK Ungdom Ny strategi for Ungdomsafdelingen Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. februar 2008 Ungdomsafdelingens fremtid - opgaveformulering Udvalget skal arbejde med

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Juli 25. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Juli 25. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Juli 25. Årgang. Nr. 2 07 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per AS BS møde d 19 jan 2016 kl 18.00 v2 Dagsorden Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per 1 Godkendelse af dagsorden OK 2 Referat af

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 Deltagere: Alle i Bestyrelsen 1 Godkendelse af ref Mødereferat fra d 8 og 18 september 2014 OK godkendte 2 Indkommen post - formand Projekt nye jollehuse/referat

Læs mere

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest.

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Nørresundby Sejlklub B-M-Møde D: 17-08-15 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Steen, Lars, Ingolf. 1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Vi

Læs mere

Curley Band var som sædvanlig grundstammen, som spillede, før under og efter.

Curley Band var som sædvanlig grundstammen, som spillede, før under og efter. Repræsentantskabsmøde, Vodskov Venner Der indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde, Vodskov Venner. Den 12. april 2016 kl.19.30, i Skytteforeningens lokaler, Vodskovvej 103. Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 19.2.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere :Henrik Frederiksen, Knud Erik Feldt, Anne Skjerning, Ole Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Carl

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere