Juli 27. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juli 27. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877"

Transkript

1 Juli 27. Årgang. Nr Sejlsport til tiden Stiftet 1877

2 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen Løvstræde 2b, 8900 Randers Kasserer og sponsorer: Kai Jensen Sekretær: Jan Nielsen ( ) Sejlerskoler & materielindkøb: Claus Overgaard Ungdomsafdelingen: Erik Christensen Suppleanter: Jens Sølvstrøm Jensen Internetadresse: Postadresse: Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ Restauration: Pia Klitte Søsætning: Frits Ødum Redaktion af Hjemmeside & Klokkebøje, Medieudvalg: Per Christensen Havneudvalg: Plads og havneopsyn: Jens Sølvstrøm Jensen Ib Thomsen Målere: Ole Byrgesen Leif Rasmussen Claus Overgaard Juniorsejlerskolen: Leder: Brian Nonboe Niels Nielsen Per Sørensen Peter Kops Seniorsejlerskolen: Adm.: Ole Uglsøe Christensen Bådsmænd: Anders Munk Jens Sølvstrøm Jensen (se havneudvalg) Thorkild Møller Hansen Kapsejladsudvalg: Frank Lavrsen Jacob Andersen Karsten Moesgaard Aktivitetsudvalg: Vælges på generalforsamlingen. Indholdsfortegnelse Emne Side Kontakt til Randers Sejlklub 2 Formanden orienterer 3 Nyt fra havneudvalget 4 Generalforsamling forår Seniorsejlerskolen 11 Hvem kan huske PAX 12 Ungdomsafdelingen 13 Sikkerhed til søs 14 Klubarbejde maj frokost ved værftet 18 Restaurant Sejlklubben 19 Randers Ugen 19 Deadline næste nummer 19 Sponsorer 20

3 Formanden orienterer Jeg vil ønske alle medlemmer en rigtig god ferie og håber at alle får et kanon sejlvejr, om i nu drager Syd- Øst-Vest eller Nord på. Husk at tage jeres positioner og beviser på at i har været det rette sted, til brug for uddelingen af langtursplaketterne til efterårsgeneralforsamlingen.. Det forlyder at Knud er sejlet sydpå, så Nord- og Vestplaketterne kan måske igen erhverves af andre medlemmer. Junior- og Seniorsejlerskolerne kom godt fra start i maj måned, og der sejles på livet løs de fleste aftener. Kapsejlerne har også gang i den hver onsdag aften, og afslutter sejladsen i klubhuset med en kop kaffe og en franskbrød. Her har vi muligheden for at skabe lidt klubliv og høre på gode historier og komme med kommentarer og spørgsmål. Så, I andre, hvad med at nyde aftenkaffen i klubben ved tiden, og evt. rykke lidt væk fra husalteret i et par timer. Forsidebilledet: Forsidebilledet viser det, vi samles om at sejle. Billedet af juniorerne (nederst) er taget 2. Pinsedag, og billedet af af kapsejlerne (øverst) er taget Sct. Hansdag. Igen-Igen-Igen bliver jeg nødt til at bringe vedligeholdelse af klubbens aktiver på banen. Mange er allerede involveret, men der er stadigvæk, nogle der putter sig og vi ønsker, at alle er involveret i klubben, på den ene eller anden måde. Se artikel side 16. Forpagteren lejer containerne der står for enden af skuret, til sit køkkenaffald og pap. Hun betaler for tømningen og det er defineret fra renovationsfirmaet, hvad der må være i dem. Klubbens medlemmer må ikke bruge de to containere, men skal bruge den blå container der står efter toiletbygningen, men før værftet. Forpagteren skal betale bod, hvis der er forkert indhold i hendes containere, og det skal vi selvfølgelig undgå. I august måned afholder Randers havn havnedag og Regatta, og bestyrelsen vil opfordre alle bådejerne til at sætte flag over top og rigge en lyskæde til, og selvfølgelig deltage i selve Regattasejladsen. Byens andre sejlklubber vil også deltage, så vi får forhåbentlig en dejlig flot aften. En opfordring fra mange er: At deltagerne sejler pænt og ikke råddent, som tendensen måske har været i nogen år. Rigtig god sommer 3

4 Nyt fra havneudvalget. Ny jolle og mastekran er bestilt ved FL Automatic i Haslund og forventes monteret medio august. Nyt fundament er under beregning og kommer til at stå lige inden for det gamle fundament. Den gamle mastekran skulle kunne blive stående, indtil den nye er klar. Som mange nok har bemærket, er legepladsen fjernet i maj måned. Det er sket efter påbud fra Randers Havn, da den ikke opfyldte gældende regler. Havneudvalget 4

5 Generalforsamling - forår Velkommen ved formanden, gør opmærksom på et arrangement inde i klublokalet, pga. dobbeltbooking Sang: Imellem Esbjerg og Fanø 1. Forslag til dirigent Lars Brøndum Nielsen Blev valgt Valg af protokolfører Bestyrelsen foreslår Jan H. Nielsen Blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning I efteråret blev Claus Christiansen valgt til bestyrelsen, og sagde ja til at være klubbens sekretær. Efterfølgende skiftede han job, og har fået mere krævende arbejde samt flere rejser. Derfor meddelte han den at han ikke kunne varetage bestyrelsesarbejdet, så godt som han ønskede, og udtrådte af bestyrelsen omgående. Jvf. klubbens vedtægter skal en af de to suppleanterne indtræde og det blev Jan H. Nielsen, som igen jvf. vedtægterne, er på valg til efterårsgeneralforsamlingen Som så mange andre, har Jan lært at sejle på Filur, han har også prøvet at sejle kapsejlads i en af klubbens Solinger og andre klubbåde og har senere selv anskaffet sig en sejlbåd. Han bestrider ligesom Claus, hvervet som sekretær. 5

6 Byens kultur- og fritidsudvalg har haft møde med Randers Havn, hvor de blandt andet har drøftet omkostningerne vedrørende udlægning- og inddragning af de gule DS bøjer. Som jeg før har nævnt, forlanger havnen kr. for dette arbejde, og det har vi ansøgt Fritids- og kulturudvalget, om de vil betale. PT ingen skriftlig svar, men på forespørgsel til kommunen via mail og tlf, vil de godt betale Rds.havn for det udførte arbejde!! I efteråret blev det vores tur til at afholde møde med Fjordens fællesudvalg. Ved den lejlighed blev det bl.a. nævnt, at der var givet en fejlagtig oplysning i efteråret Når vi ligger i Udbyhøj Syd, er det stadigvæk til reduceret pris, (50 kr. pr døgn) udenfor juli måned. Omkring de nye havneplaner i Udbyhøj Nord, har vi stadigvæk ikke hørt noget om, hvornår de bliver iværksat. Under eventuelt sidste år blev der talt om klubbens manglende visioner og strategi, og der blev henstillet til bestyrelsen at den kunne indkalde til et panel, der kunne drøfte disse tiltag. Der har været afholdt 3 møder med dele af bestyrelsen og udvalgene, samt nogle interesserede medlemmer. På det andet møde blev vi enige om at bestyrelsen skulle give et bud på visionerne og udvalgene skulle beskrive strategierne, for det enkelte udvalg. Vi har samlet det hele i et lille katalog, men mener ikke at vi kan præsentere strategierne for medlemmerne endnu, da der mangler beskrivelser af, hvor stor succes man vil have, datoer for hvornår det skal være nået, og ligeledes, hvis ikke man når det, hvad man så skal gøre. Så det skal der arbejdes videre med, frem til næste generalforsamling. Visionerne er følgende: Randers Sejlklub er den ældste sejlklub på Randers Fjord og er medlem af Dansk Sejlunion. Vi vil arbejde for at fastholde og udbrede forståelsen af, og glæden ved at færdes på, og ved vandet. Klubben skal udvikle og fastholde sejladsaktiviteter i og udenfor Randers Fjord. Vi vil være en aktiv deltager i sejladsdebatten i Randers, på Randers Fjord samt på landsplan. Klubben har klubhus og bådene liggende centralt i Randers og vi vil arbejde på, at vi forbliver her. Vi vil uddanne unge og seniorsejlere, så de fremadrettet vil bevare lysten til at sejle og bevare medlemskabet af Randers Sejlklub. Strategi Klubben nedsætter følgende udvalg, med hver deres beskrevne strategi: Kapsejladsudvalget Junior-ungdomsudvalget Seniorsejlerskoleudvalget Aktivitetsudvalget Havneudvalget Medieudvalget (Klubblad, Hjemmeside, PR) På den første mødeaften blev det blandt andet drøftet, at man føler at der mangler klubånd og fællesskabsfølelse iblandt medlemmerne. 6

7 Den kunne måske genskabes, hvis vi indfører pligtarbejde i klubben, og sørger for, at ældre og nye medlemmer bliver blandet. Dem der ikke har lyst til at arbejde (f.eks. uden- og indendørs vedligeholdelse, være træner/instruktør, udvalgsmedlem mm.) i f.eks. 5 timer om året, skal betale 500 kr. udover kontingentet. Fejlagtig har mange troet, at de ikke må benytte klubhuset i det daglige, fordi fordøren er låst, når lokalet ikke bruges. Alle medlemmer kan købe et dørkort ved Herbbi-Børge Kristensen. Ønsker nogen at få lagt badepenge på kortet, kan dette gøres inde hos restauratøren. Bestyrelsen har besluttet at sidestille klubbens medlemmer med gæstesejlere. Dvs. at æbleskiveregulativet er blevet slettet og man kan medbringe egen mad, kaffe mm. Vi vil henstille at klubhuset ikke bliver en bodega, men at der bliver taget hensyn til, at der færdes unge medlemmer i lokalet. Et andet tiltag for at skabe klubånd og fællesskabsfølelse, er at vi afholder et velkomstarrangement for alle nye medlemmer i klubben tirsdag den 26 maj klokken Også gamle medlemmer er selvfølgelig velkommen. Sponsoraftaler Kurt Sørensens maskinfabrik Skyline Colorama, Grenåvej (renoveret optimistjolle til afbenyttelse) Klubhuset Efter mange års brug og slid, har vi udskiftet betrækket på klubbens stole. Nu begynder der endvidere at trænge til maling udvendig. Både rødt, sort og hvidt. Junior- og ungdomsudvalget Niels og Poul er trådt i baggrunden, men har forinden sørget for at få uddannet tre nye trænere til at tage over, så på den måde laves der en glidende overgang og det er en god måde at bevare klubbens ekspertise på. Havneudvalget Med den interesse der er, for at ligge i Lystbådehavnene i Randers, skal vi både på land og i vandet, stå og ligge i to lag. Der er fortsat mange på venteliste, og flere telefonhenvendelser til mig dagligt. Fremtiden med den nye havneudvidelse, kan måske give nye vandpladser inde i havnebassin nord. A-la Malmø, som borgmesteren refererer til, kunne være en model for den gamle havn. Kapsejladsudvalget Carsten, Frank og Jacob har i år meldt sig som kapsejladsudvalg, og vil forsøge at bringe nytænkning ind i måden at gennemføre sejladserne på og få flere til at deltage. Måske endda komme ud af fjorden igen, og prøve kræfter med havet. 7

8 Seniorsejlerskolen Jeg var selv med til det sidste møde med eleverne, og det var dejligt at mærke den glæde og forventning, der er, for at skal ud at rykke i nogen strikker, sejl og skøder. Et fjerntboende medlem af klubben, Charlotte fra Skotland, har sponseret et nyt Maxi 77 storsejl til Seniorsejlerskolen. Og så er det endda hendes svendestykke, fra da hun tog sin uddannelse som sejlmager. Aktivitetsudvalget Udvalget er ikke- eksisterende, men der har alligevel været to arrangementer her i vinter. Colorama på Grenåvej, var her, til en klubaften og fortælle om maling til bund, sider og meget mere. Og Per Chr. fra Free, tog os med på en dejlig tur til og på Colorado floden i Crand Canyon, USA. Samme Per Free arrangerede også en tur til Flyvestation Karup hvor vi bla. så og hørte om redningshelikoptere, så det store flyvepladsområde og fik en demo. af redningsmateriel. 2-3 medlemmer søges til at danne aktivitetsudvalget. Tolv tilmeldte til en forårsfest og et firemandsorkester, kan formentlig ikke blive nogen succes, så derfor valgt vi at aflyse, ligesom vi for øvrigt også gjorde til afriggerfesten i november af samme årsag. Ved sidste generalforsamling blev der overrakt 25 års nåle til flere medlemmer. Elisabeth Christensen var forhindret, men ville alligevel gerne have sin nål overrakt af mig. Overrækkelse. Glædeligvis melder der sig stadigvæk nye medlemmer ind, og vi må tage afsked med andre. Rudolf Lyngby Kristiansen som havde været medlem i knap 75 år har foretaget sin sidste sejlads, og er afgået ved døden i november måned Alle bedes rejse sig. Ære være hans minde 1 minuts stilhed. Bestyrelsens beretning blev vedtaget med akklamation. 3. Beretning fra udvalgene Junior- og ungdomsudvalget Brian Nonbo Mål: At bibeholde nuværende antal unge sejlere, bl.a. ved at skabe en god stemning sejlerne imellem, samt sikre udstyret er tidssvarende. Metoden er DS- Diplomprojekt. De selvhjulpne juniorer sejler mandag hvor de selv skal rigge til mm. Der vil være opsyn fra en instruktør. Torsdag vil samtlige juniorer være på vandet, her vil der være to instruktører. Havneudvalget Jens Sølvstrøm Vinterpladser er en mangelvare. Der er 37 på venteliste, hvoraf ca. 50% er reelle sejlere. Lejepladsen nedlægges som følge af nye strengere krav. I den efterfølgende debat var der enighed om at en evt. genetablering efter gældende regler skal afholdes af Randers Kommune da de fleste legepladsbrugere kommer derfra. 8

9 Havnen har givet ca. DKK i overskud primært pga. besøg og udlejning af pladser. Mastekran: Tilbud er indkommet. Bliver med el-hejs kan klare mindre joller og master. Forventes klar august Tegning hænger på opslagstavlen. Pris DKK 165 til Hertil kommer fundament samt kran- og elarbejde. Totalt budget DKK Ny bro etableret. Jens mangler enkelte frihavnsmærker, skulle nogle have for mange henstilles der til at de returneres Marianne: Hvem betaler ny bro? Jens: Havnen betaler bro, vi betaler el- og vand Karl Due: Tidligere har vi kunnet overnatte for 50,- ved 4-5 mindre havne bl.a. Kongsdal, - Henstiller til at det genetableres. Jens: Ser på det. Jens?: Bøje ved Bols rev skal ikke ligges ud mere Jens Sølvstrøm Vi kan få den derud hvis vi betaler, plastbøje kan være løsning, kan formentlig holde 4 til 5 år Slagter: Bøje ved Als rev har været annulleret, blev lagt ud igen betalt af Havnevæsnet. Flemming: Toiletter er låst ved vinterklargøring, - kunne de blive åbnet til afbenyttes i forbindelse med klargøring af bådene? Diskussion i salen omkring hvorvidt de havde været åbne ingen konklusion. Niels: Vi kunne flere vinterpladser hvis der blev ryddet op. Eks gamle båd, jollevogn mm. Jens Sølvstrøm Det ser vi på Flemming: Krat mod Tuborg, vil tilsvarende kunne give flere pladser. Jens Sølvstrøm Jens Sølvstrøm Det ligger udenfor klubbens matrikel Åge: Fyldes der op bagved ny bro? Jens Sølvstrøm Nej Kapsejladsudvalget Jacob: I år onsdagssejlads som tidligere. Henstiller til at flere både stiller op da det er forudsætningen for succes. Vil fra næste år forsøge at genindføre Kattegats Blå Bånd, bl.a. med flagsejlads for både uden mål. Niels: Opfordrer til at seniorsejlerne deltager i onsdagssejladserne. Seniorsejlerskolen Ole Uggelsø: Vi har fuldt hus, men mangler en instruktør. Skaffer vi ikke denne bliver vi formentlig nødt til at nedlægge onsdagsholdet. 4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogen forslag 5. Aflægning af det reviderede regnskab v/ Kassereren Kai Jensen 6. Eventuelt Jeg vil gerne sige tak til gamle som nye sponsorer. Også en tak til udvalgene og enkeltpersoner for det store engagement, der er udvist. Havnedirektøren efterlyser deltagelse af flere pyntede både til havneregattaen i Randersugen. Så den opfordring vil jeg så lade gå videre. Det plejer at være et festligt og flot syn, men uden klubbernes deltagelse, kan det blive noget bart og tomt noget at se på. Jens Ove kan jo ikke sejle regatta alene, selvom der er levende musik ombord. 9

10 De tidligere formænd jeg har kendt i min tid i klubben, har adviseret medlemmerne i god tid, når det var den sidste valgperiode, de var i gang med. Jeg er på valg til efteråret 2010, efter 8 år i bestyrelsen til den tid og modtager ikke genvalg. Så skulle der være rimelig tid, til at finde min afløser i. Åben debat Thorkild: Telt på terrassen dækker for skiltet med Randers Sejlklub. Henrik Husum Skilt skal flyttes. Karl Due: Teltet hører ikke til her, passer ikke ind. Flemming: En markise kan være et alternativ Henrik Husum: Det tager vi op i bestyrelsen. Ole: Frilægning af grund mod Toldbogade? Henrik Husum Det er aftalt at grunden fritlægges mod Toldbogade. Vedligehold: Der er en tirsdagsklub der mødes hver tirsdag kl. 12:00 Hanne: Har vi ikke en ansat til div. job? Henrik Husum: Det har vi haft tidligere, - men ikke i år. Lykkemark: Klubhuset er beskidt når de unge har været der. Niels: Der er mange som skal i bad, - men vi fejer og rydder op bagefter. Lars: De enkelte rydder op efter sig selv Henri Husum: De fleste rydder op efter sig. Forældrene hjælper, Der er rengøring to gange om ugen i sæson og en gang ugentlig udenfor sæsonen John Morgen fra Randers Havn havde henstillet til at flere deltager i regatta sejladsen i Randers ugen. Karl Due: Vi burde komme med pyntede både, - men der skal være rammer. Birthe: Vi deltog sidste år, - det var ok. Den generelle stemning i salen var at vi burde støtte arrangementet, men i den nuværende udformning hvor joller speedbåde sejler efter egne regler på kryds og tværs er der mange som ikke ønsker at deltage. Tak til dirigenten. 3 foldigt leve for Randers Sejlklub. Jens Sølvstrøm: Har modtaget nyt havnebladet Strømninger for Randers Havn. Henrik Husum: Der bliver installeret signal til trådløst internet, - kode skal købes i Restauranten. Kjeld: 1.maj mødes vi på Værftet mellem 12:00 og 12:30. 10

11 Seniorsejlerskolen godt i gang. Først TEORI så KLARGØRING og så PÅ VANDET 11

12 Hvem kan huske PAX og hjælpe? "Lystfartøjsmuseet" i Hobro har fået en forespørgsel fra Kaci Chronkhite i Amerika vedrørende hendes 45 kvm. Hansen spidsgatter "Pax" På museet har vi ikke kunnet finde oplysninger om denne båd. I vores søgen, fandt vi i jeres jubilæums skrift den oplysning, at "Jens Knudstrups nye spidsgatter "Pax I" pyntede på materiellet. Det var i Måske har der senere været en spidsgatter "Pax II", ved nogen i klubben noget om det? "Pax" skulle være bygget i 1936 og blev solgt til Amerika en gang i 10-året Importøren hed Rabinowitz. Hvis I har oplysninger, hører jeg gerne nærmere. venlige hilsener Klaus Mathiassen fmd. "Lystfartøjsmuseets Støtteforening" Vester Bakker Hobro tlf

13 Ungdomsafdelingen godt i gang. Juniorerne og deres forældre er ved at skrive alt det ned, de oplever. Forældre og trænere tager billeder, så det knager. Hvis de bliver færdige, så kan du se og læse det hele i næste nummer af Klokkebøjen. 13

14 Sikkerhed til søs. Lystsejlads skal være en fornøjelse. Derfor skal sikkerheden være i orden, når man sejler ud. Vi efterlyser gode råd og tips fra medlemmerne, som vi kan sætte i kommende Klokkebøjer. Her fortsætter vi med dette tema. Er I klar til at redde liv til søs? Nyt projekt fra Beredskabsforbundet skal få sejlerne på kurser i førstehjælp, der er målrettet søsporten. Med støtte fra Torm Fonden og i samarbejde med Dansk Sejlunion vil Beredskabsforbundet fra september tilbyde alle landets sejlere et førstehjælpskursus. Kurset er målrettet fritidssejlere og bygger på de scenarier, som du kan komme ud for på søen. Hjælpen til søs kan være længe undervejs, og derfor er det vigtigt, at du kan yde førstehjælp, hvis ulykken sker. Ved livstruende ulykker er det afgørende, at hjælpen sættes ind inden for ganske få minutter. Det er i det tidsrum, at du kan gøre forskellen mellem liv og død. Udover for eksempel at lære, hvordan helikopterassistance foregår samt yde basal genoplivning til druknede, så lærer du også mange ting, som du kan bruge i din hverdag. Det kan være alt fra behandling af generelle småskader til livreddende førstehjælp ved hjertestop. 14

15 Du lærer blandt andet også at behandle forstuvninger, ætsninger, forgiftninger og forbrændinger. Så kurset give dig kompetencer, som du kan bruge, hvad enten du er til lands eller vands. Målrettet søsporten Pladsen i en båd er ofte trang. Så hvordan lægger du en person i aflåst sideleje? Hvordan udfører du førstehjælp, når der er høj sø? Hvad skal du gøre ved en drukneulykke? Spørgsmålene er mange, og du vil kunne få svar på dem på førstehjælpskurset. Få kurset til din klub - et kursus der er målrettet fritidssejlere Varighed: 12 timer (undervisning kan ske alle ugens dage. Eksempelvis 2 x 6 timer afholdt lørdag og søndag, eller 4 x 3 timer afholdt på hverdagsaftener) Pris: 200,- kr. pr. kursist (der fremsendes samlet faktura til sejlklubben, der så skal stå for indkrævning af kursusgebyr ved de enkelte kursister) Hold: Der kan være personer pr. hold. Sejlklubben kontakter Beredskabsforbundet, når et hold er samlet Lokale: Sejlklubben skal stille undervisningslokale til rådighed Kursusstart: Kurserne afholdes fra den 1. september 2009 Information: Læs mere på 15

16 Klubarbejde. KLUBARBEJDE KLUBARBEJDE KLUBARBEJDE Efter møderne i arbejdsgrupperne i foråret, og efter generalforsamlingen, har bestyrelsen besluttet at indføre pligtarbejde i Randers Sejlklub. FORMÅL. Randers Sejlklub har mange medlemmer, der har været med i mange år, og heldigvis er der også flere, der gerne vil være medlem i vores klub. For at knytte ældre og nye medlemmer mere og bedre sammen og samtidig få vedligeholdt og fornyet vores fælleseje, Bygninger, Både, Materiel og Aktiviteter, har vi indført pligtarbejde for alle medlemmer i klubben. Ønsker du ikke at deltage i fællesarbejdet, skal du indbetale kr. pr. år, ( svarer til 5 arbejdstimer ) på konto nr Husk at oplyse navn. 16

17 Tilmelding til klubarbejdet skal ske til formanden på tlf , og der vil hurtigt blive hængt lister op på klubbens opslagstavle i gangen, hvem man skal være på hold med. MÅL. At udnytte klubbens samlede ressourcer og styrke medlemssamværet. Arbejdsopgaver. Udendørslamper ved indkørsel, rettes op, males og flyttes. N. side af bygninger males S. side af bygninger males V. side af bygninger males Ø. Side af bygninger males Vægge i toiletrum rep, og flyttes Terrassegulve og trappe males Terrasser males ind og udvendig Pælehegn nedgraves ved jolleplads Jolleoplægningspæle støbes fast Montre ved ankeret rengøres og males Anker males Ukrudt på skråning og i ral fjernes Plante buske ud imod Toldbodgade Deltage i Udvalg Være trænere og instruktører på sejlskolerne 17

18 1. maj frokost ved værftet. Sædvanen tro samledes ca medlemmer til den traditionsrige frokost på bådpladsen. Der var en del panik under opstarten, da der ikke var arrangeret noget og der var ikke lavet bordplan. Der var heller ikke lagt duge på, som vi plejer. Til stede var dog 1 rød dug og enkelte røde trøjer, så det lykkedes alligevel at komme godt i gang med den medbragte mad og de medbragte drikkevarer i rigelige mængder. Karl Due havde taget en flaske snaps med ( mini ) i ubrudt embalage. Det var vist en mellemkrigsmodel, som han havde fundet under oprydning i hans forældres hus. Det lykkedes heller ikke i år at overtale vores mangeårige hovedtaler Kim til at holde den traditionsrige Kammerater tale. Vi tror han har opgivet os trods den røde dug og de få røde trøjer. Han mødte dog op senere og deltog i festlighederne. Nogle gik til køjs efterhånden som de blev trætte, medens andre holdt ud til meget sent. 18

19 exáàtâütçà fx}ä~äâuuxç. Nyt Menukort og Ny Vinleverandør. Bordbestilling: Med kvaliteten i højsædet byder Restaurant Sejlklubben alle velkommen til en god og festlig sommer. Med nyt menukort og ny vinleverandør arrangerer restauranten masser af muligheder hen over sommeren for at nyde sanselige måltider i ægte sejlermiljø. På Regattalørdagen er der stor Grillbuffet. Vi venter mange, så husk bordbestilling. Se mere på Besætningen i Restaurant Sejlklubben ønsker alle sejlere god vind og god sejlsæson Hilsen Pia PRØV AT SEJLE - gratis tilbud i Randers Ugen. Om lørdagen, på havne-og Regattedagen, sejler vi med Filur og alle vores jolletyper i arrangementet " Prøv at sejle ". Det er annonceret på under Arrangementer. Tidspunkt: :30-11:30 Sted: Dronningekajen Kl Lysregatta 2008 B/B "Jens Ove" stævner ud med glad Jazz musik ombord, for at sejle i spidsen for den store lysregatta Der spilles god, gedigen og swingende dixieland musik, der kan høres ombord på de sejl- og motorbåde, der deltager i regattaen, men også af de hundredvis af tilskuere der forventes at befinde sig på havneområdet. Kl KÆMPE Fyrværkeri. Det store festfyrværkeri ved Randers Havn nordlige svajebassin afslutter igen i år havnedagen, lysregattaen og Randers Ugen. Husk at få båden gjort klar, så vi fra Randers Sejlklub viser et synligt bidrag til Randersugen. DEADLINE. Frist for bidrag til næste nummer af Klokkebøjen er mandag den 28. september 2009, klokken Bidrag til hjemmesiden kan sendes løbende til Fotos skal altid være den opløsning, du har taget dem i. Så lav dem ikke mindre. Red. 19

20 andelskassen.pdf :48:10 jean ditlev autolakcenter.pdf :46:22 Støt vores sponsorer. Har du ønske om at få dit firma repræsenteret på vor sponsortavle, så kontakt Kai Jensen, tlf.: RANDERS SEJLKLUB STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS... CCL LABEL DENMARK CCL Label A/S Tjærbyvej 90, DK Randers Tlf.: J. Ødums eftf. vognmandsforretning - kranservice

Oktober 27. Årgang. Nr. 3

Oktober 27. Årgang. Nr. 3 Oktober 27. Årgang. Nr. 3 09 Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer og sponsorer: Kai

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Juli 25. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Juli 25. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Juli 25. Årgang. Nr. 2 07 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

December 27. Årgang. Nr. 4. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 27. Årgang. Nr. 4. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 27. Årgang. Nr. 4 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 30. Årgang. Nr. 1 12 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand:

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

GENERALFORSAMLING 8. februar 2005 kl. 19.30

GENERALFORSAMLING 8. februar 2005 kl. 19.30 Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Forelæggelse af regnskab for 2004 4 Fastsættelse af kontingent for 2005 5 Indkomne forslag. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter til

Læs mere

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6 Forretningsorden 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 4 1.1 Formål, revision: 4 1.2 Bestyrelsen 4 1.3 Kontingent 4 1.4 Regler for brug af klubbens midler 4 1.5 Ansøgninger om tilskud 4 1.6 Forsikringer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT 16. december 2014 PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT Dato: 10/12 2014 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning. Deltagere: 9 Leif Jeberg, Michael Støvring Pedersen,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere