Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet!"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN Referat Onsdag den 7. marts 2012 kl Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! Vibeskolen Afdeling Aunslev Kertemindevej Nyborg Tlf Til stede: Lene Jørgensen, Helle Lorenzen, Michael Pedersen, Birgitte Bendt, Lene Mosegaard, Rene Nielsen, Morten Søgaard, Randi Sicko, Simon Bauer, Karen Rasmussen, Henning Traun, Dorrit Høgh Ordstyrer: Henning Traun Referent: Dorrit Høgh Sang: Det er i dag et vejr Kage: Lene Jørgensen Afbud fra: Katrine Bech, Line Laugesen, Ellen Fraling, Søren Jensen. Afdeling Ullerslev Skolevej Ullerslev Tlf Marts 2012 Skoleleder: Karen Rasmussen Direkte tlf.: Spørgsmål/kommentarer til referat af sidste møde Rene Nielsen var suppleant og mangler i til stede. Under Spørgsmål/kommentarer til referat fra sidste møde står, at regelsæt i forhold til mobiltelefoner er gældende for alle faser. Hvad menes der - hvilket regelsæt? Der skal skrives et nyt regelsæt / ordens regler i forhold til mobiltelefon. Punkt 1A: Budget 2012: Karens oplysninger om regnskab 2011 må betyde, at der skal udarbejdes nyt budget for 2012? Punkt 4: Lene J. meldte sig også som deltager i mødet om elevrådet. Gav besked til Anita 10/2.

2 Meddelelser: Formand Udvalg Elevråd Se nederst på referat. Hvis der er generelle spørgsmål, sendes de til Lene senest 1½ uge før mødet. Ingen bemærkninger Elevråd Aunslev: Lille elevråd Ullerslev: Stort elevråd Ullerslev: Der er tvivl om, elevrådsrepræsentanterne får mødeindkaldelse? SFO TAP Skoleleder Pædagogisk råd Orientering fra forældremøder/klasseråd /dialogforældre Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Se nederst på referat. Generelt er lærere og elever tilfredse med motionsbånd. Månedens elev starter på fase 2 i Ullerslev. Elevrådet og afdelingen udvælger eleven. Månedens elev får en trøje. Status over kommende 0. årgang. 1 klasse i Aunslev og 2 klasser i Ullerslev Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Orienterings- / refleksionspunkter: 1 Problematikker vedr. klassedannelse i kommende skoleår (Se bilag) Thomas Laursen og Jan Hermansen deltager (45 min.) Med udgangspunkt i fremsendt bilag, orienterede Karen om de problematikker, der er. De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen bad om, at der tilføres skolen ekstra ressourcer til at videreføre nuværende klasser, så sammenlægninger ikke skal finde sted allerede efter 1 år i den nye skole. Thomas Laursen orienterede om, hvor beslutningen ligger. Der er en politisk beslutning om, at ressource tildelingen er pr. elev, og herefter er det sko-

3 len som beslutter, hvordan ressourcen skal bruges, indenfor gældende regler. Den problematik, Vibeskolen har, er mere administrativ end politisk. Når der skal lægges klasser sammen, skal der tænkes på elevernes trivsel. Desuden gøres der et godt stykke arbejde for, at eleverne har det godt med hinanden, også på tværs af klasser og årgange. Vi har i dette år været i år 0 med hensyn til skolestrukturen, Fremadrettet vil vi kunne være mere fremsynet og fleksible. Der var mange kommentarer og forslag fra bestyrelsen, som Thomas Laursen og Jan Hermansen kan tage med tilbage til det politiske udvalg. Den 1. marts 2012 blev elevtallet for det kommende skoleår låst, og det er med baggrund i dette elevtal, at vi får ressourcetildeling til næste skoleår. 2 Præsentation af Videncenter Lindholm og Videncenter Heldagsskolen Carsten Christiansen og Lise-Lotte Fuglsang fortæller om Viden centrenes arbejde ude på skolerne (30 min.) Carsten Christiansen fra Heldagsskolen og Lotte Lundsgaard fra Rævebakkeskolen. Carsten og Lotte gav en gennemgang og orientering om baggrunden for Videncenter opstart i dette skoleår. Formålet er at kunne inkludere flere elever i normal området. Videncentrene kan give lærerne sparring, refleksion, perspektivering m.m.. Gennemgang af hvilke arbejdsområder de har på Videncenter Lindholm og Videncenter Heldagsskolen. Eksempel på et forløb. En anmodning fra en klasse og

4 en skole Opstartsmøde med alle klassens lærere. Observere i klassen. Derfor arbejdes der videre med kompetenceudvikling af eleven eller /og klassen. Punkter til beslutning: 3 Principper for klassedannelse (Se bilag) Oplæg: Karen (30 min.) Karen orienterede om baggrunden for forslag. Beslutning: Principper for klassedannelse. Vedtaget. Bilag 1: Retningslinjer for ufrivillig forflyttelse til en anden afdeling end den ønskede. Vedtaget. Bilag 2: Procesbeskrivelse vedr. nye klassedannelser i skoleforløbet Møde - klassedannelsesmøde. Afdelingslederne indkalder til møderne, der forventes afholdt i løbet af marts/april måned. Vedtaget. Kommende 6. årgang 2012/13 Skolebestyrelsen har stemt. Der er flertal for, at der skal være en 6. klasse i Aunslev. Skolebestyrelsen giver Karen mandat til at finde den bedste løsning i forhold til pkt. 1 og 2 for kommende 6. årgang. 4 Logo vi skal have taget en beslutning om hvilken vej, vi går. Vi har forslag med bogen og viben, som vi afprøver lige i øjeblikket, og som tager udgangspunkt i børnenes forslag. Så er der kommet et ny forslag. Begge er vedhæftet som bilag. Vi skal ikke bruge meget tid på punktet, men vi skal beslutte, Punktet kommer med på næste møde.

5 om det nye forslag skal i spil, eller om vi arbejder videre med det første logo. (Se bilag) Oplæg: Karen (10 min.) 5 Værdiregelsæt Det videre arbejde med tiltag. Pædagogisk råd har forholdt sig til tiltag inden for de 4 overskrifter: Ledelse Faglighed m.m. Fællesskab m.m. Sundhed Skolebestyrelsen skal tage stilling til, hvilke tiltag, der skal prioriteres i de kommende 2-3 år. Det er ikke sikkert, vi når i mål med punktet, men det er vigtigt, at vi får taget beslutninger om de tiltag, der kræver en omprioritering af ressourcer. Der er lavet oplæg til punktet med anbefalinger fra pædagogisk råd. Skolebestyrelsen skal primært tage stilling til de tiltag, der foreslås under punkterne fællesskab og sundhed. Tiltagene under ledelse og faglighed er primært beslutninger, der tages mellem ledelse og medarbejdere. Men de er medtaget her til orientering, idet det kan have afledte virkninger på f.eks. prioritering af ressourcer. (Se bilag) Oplæg: Karen (40 min.) Karen orienterede om punktet, og det arbejde, der er gjort indtil nu. Der er kommet mange tilkendegivelser og input fra medarbejderne. De konkrete mål og tiltag vil blive mere konkrete. Der skal laves en proces, som involverer forældre, elever, skolebestyrelse og medarbejdere. Beslutning: At sende materialet videre til udvalget, som kommer med en tilbage melding til skolebestyrelsen. Michael indtræder i udvalget i stedet for Katrine. 6 Eventuelt Morten, Helle, Lene J, Michael, Randi, Lene M, Karen, Dorrit og Henning deltager i Midtvejsmøde angående Skolepolitik den 20. marts.2012.

6 Ikke så mange deltog i Pondus Cup. Uheldige omstændigheder gør, at SFO ikke deltager i skolefesten på fase 1. Nedsætte udvalg til timefordelingsplan, Morten, Birgitte B, Simon, Helle, Lene J, Karen og Dorrit Punkter til næste møde 12. april 2012 Logo Michael kommer også med et forslag. Timefordelingsmøde Underskrift Godkendelse af referat: Lene Jørgensen Helle Lorenzen Katrine Bech / Michael Pedersen Birgitte Bendt Lene Mosegaard Hansen Line Roland Laugesen Morten Søgaard Randi Sicko Simon Bauer Carlsen Ellen Fraling Søren Pilegaard Jensen Skolebestyrelsesmøder 2012: 12/4 14/5 19/6

7 Hermed mine meddelelser til onsdagens skolebestyrelsesmøde skriftligt. Jeg gennemgår ikke punkterne på mødet, men I er velkomne til at stille spørgsmål. Mvh Lene Der afholdes midtvejsmøde om Skolepolitikken den 20/3 kl i Borgerforeningens hus. Jeg håber, at mange af jer har tid og lyst til at deltage. Katrine udtræder af bestyrelsen pr. 1/8, hvor hun ikke længere har børn på Vibeskolen. Jf. suppleringsreglerne indtræder Michael i hendes plads pr. 1/8. Katrine har desuden meldt afbud til skolebestyrelsesmøderne resten af skoleåret. Jeg har indkaldt Michael som suppleant til disse møder. Jeg har tilmeldt mig Skole og Forældres viden- og erfaringsseminar i Middelfart den 17/3. Er der andre af jer, der er meldt til? Vedr. årsberetning, så foreslår jeg, at jeg skriver en skriftlig årsberetning (omkring 1. maj), og at vi præsenterer denne i forbindelse med møde med dialogforældre, som kunne afholdes som fyraftensmøde inden skolebestyrelsesmødet mandag den 14. maj Der afholdes møde i Netværk for skolebestyrelsesformænd og - næstformænd i Nyborg kommune den 20/3. Meddelelser fra skoleleder: Regnskab 2011: Der foreligger nu et endeligt resultat for regnskab Vi kommer ud med et større underskud end forventet. Det bliver kr. Underskuddet holder sig under de 5 %, som vi har lov til at overføre. De svarer til 2,5% set i forhold til et helårsbudget for 2011 på godt 33 mio. kr. Økonomiudvalget skal fremadrettet forholde sig til underskuddet og arbejde med at finde evt. muligheder for at reducere underskud. Skolefester: Fase 3 holder skolefest d. 12. april kl. 19:00 22:30 i Kultursalen. Anette holder åbent, og der er en forældre, som sørger for musik. Der bliver ikke inviteret gamle elever med. Fase 2 afholder skolefest den 7. juni i Gammel hal og Kultursal. 6. årgang opfører teater: Fantasiens vinger. 5. årgang står for salg af kaffe/kage mm. Fase 1 afholder skolefest som temafest den 31. maj. Pædagogerne har ikke ønsket at deltage i år. Men det er hensigten, at det skal være et fælles projekt i næste skoleår. Varighed 2 ½ time.

8 Foregår på tværs af årgange. Ønsker at holde det i Aunslev. Forældreinddragelse er endnu ikke besluttet. Skolefesten bliver værkstedspræget Munder ud i, at eleverne kan fremvise/udstille noget til festen / små optrin, som tilsammen giver en stor sammenhæng. Der er drøftet temaer, men de er endnu ikke fastlagt. Der arbejdes videre med indhold på fasemøde den 14. marts Trivselsdage: 6. klasserne arrangerer idrætsforløb for indskolingen. Det kommer til at foregå over flere fredage. Trivselsdagene afholdes i Ullerslev.. Idrætsarrangement ved 6. klasserne (orientering) 9. marts klasserne 16. marts klasserne Begge dage fra 8.30/9.00 til ca. kl herefter normalt skema. Børnene fra Aunslev skal med bussen enten den ordinære eller den hvide bus. Fase 3 afholder trivselsnat den 10. maj fra kl. 22:00 05:00. Den afløser trivselsdagen, som var den første fredag i marts. Derefter har elever og lærere fri næste dag. Aktiviteter: softtennis, computere, mørkehockey, singstar, film, madlavning, human bordfodbold, samt street basket, walking really, street fodbold. 8. årgang har projekt opgave fremlæggelse om aftenen for forældre og klassekammerater. Matrikel Aunslev har afholdt trivselsdag den 2. marts. Har aftalt trivselstiltag, som elevrådet skal arbejde videre med. Fase 1 deltager ud over det også i ovenstående arrangement med 6. klasserne Fase 2 i Ullerslev har afholdt trivselsdag fredag den 2. marts. Årgangene arbejdede med forskellige emner: 4. årgang arbejdede med trivselsundersøgelse og class building samt samarbejde mellem de to 4. klasser. 5. årgang arbejdede med teambuilding med eksternt firma. 6. årgang havde klasselærerdag. 6. årgang laver ud over det et arrangement med teambuilding (12. april) med eksternt firma. Dimissions fest: Onsdag d. 27. juni 2012

9 Afgangsprøver: Skriftlige prøver: 2. maj til 16. maj (vi bruger ikke alle dage, da eleverne ikke skal til prøve i alle fag) Mundtlige prøver: starter mandag d. 4. juni Afgangskarakterer 2011: Der er vedhæftet oversigt over karakterer fra foråret Det skal bemærkes, at karakterer her tidligere har været offentliggjort i dagspressen og korrigeret for socioøkonomiske faktorer. Når dette bliver gjort ligger Vibeskolen (Ullerslev Centralskole) nr. 1 i Nyborg Kommune Lejrskole Fase 3 afholder lejrskole på flg. måde: 9. årgang tager af sted i efteråret klasse tager af sted i foråret Efterfølgende evaluering. Der er ikke besluttet sted. Kompetenceudvikling: I kommende skoleår vil der i Nyborg Kommune være fokus på kompetenceudvikling inden for inddragelse af IT i undervisningen. Frugtordningen: Lille fald i forhold til sidste periode men fortsat ok tilslutning: Aunslev 61 sidste periode nu 52. Ullerslev 79 i sidste periode nu 66. Motionsbånd: Matrikel Aunslev: Går godt men langt træk, at det skal være hele vinteren. Både børn og voksne er glade for det. Fase 1 Ullerslev. Langt de fleste er aktive, og de ser ud til at have det sjovt. Og der er meldinger fra børnene om, at de er glade for det. Der er lavet mindre hold, således at halvdelen har fri leg på legepladsen og halvdelen har strukturerede lege. Det virker godt, og har været en nødvendighed for at få lærerressourcerne til at strække. Det tager meget lang tid, at få flyverdragt på her i den kolde tid, så det kun bliver til ca. 10 min. til aktiviteten - for nogle kun 5 min. Børnene får nogle legeoplevelser med deres klassekammerater, som de kan tage med videre til næste frikvarter. Generelle betragtninger fra pædagogisk råd vedr. motionsbånd: Motionsbånd er ikke en god ide om vinteren; det tager for lang tid, inden de har overtøjet på. Efter motionsbåndet er der meget kort tid til at nå at spise frugt, gå på toilettet m.v. Sæt fokus på motionsbåndet i perioder. Kombiner med læsebånd. Gerne på et andet tidspunkt på dagen: se gruppe A's forslag. Fase 3 ønsker ikke motionsbånd, men hellere 1 idrætstime ekstra. Motionsbånd erstattes evt. af læsebånd i en periode af vinteren, eks. januar og februar. December friholdes til julesamling og lign.

10 Motionsbåndet skal ligge senere på dagen. Dagen kan evt. starte med et dobbeltmodul. Karen Rasmussen Skoleleder

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Vilstrup, lærerværelset

Vilstrup, lærerværelset Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødedato: tirsdag den 14.12.2010 Mødested: Starttidspunkt: kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 22.00 Vilstrup, lærerværelset Hoptrup Hovedgade 66 6100 Haderslev Tlf. 74 57 52

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 skolecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 12. august 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Klasser repræsenteret: 0A, 0B, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 8A,

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte

Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Indstilling til BU Store Heddinge skole har siden kommunalbestyrelsens beslutning om, at de to afdelinger Erikstrup og Boestofte skal sammenlægges,

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere