DANSK. Polar FT60 Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK. Polar FT60 Brugervejledning"

Transkript

1 Polar FT60 Brugervejledning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM GODT I GANG... 3 Lær din Polar FT60 at kende... 3 Start med grundlæggende indstillinger... 3 Knapper og menustruktur... 4 Symboler på displayet FØR TRÆNING... 5 Aktiver dit Polar STAR Training Program... 5 Ændre/afslutte dit program... 6 Test dit konditionsniveau TRÆNING... 8 Tag pulsmåleren på... 8 Start træningen... 8 Start træning med OwnZone... 8 Under træning... 9 Stop træningsregistrering EFTER TRÆNING Tilbagemelding om træning Ugentlig opfølgning Programopdatering Vægtkalender Følg resultaterne af din konditionstest Gennemse træningsdata Dataoverførsel INDSTILLINGER Urindstillinger Træningsindstillinger Brugeroplysninger Generelle indstillinger Tilbehørsindstillinger Kalibrering af fodsensor* VIGTIGE OPLYSNINGER Pleje af dit produkt Service Udskiftning af batterier Sikkerhedsforanstaltninger Fejlfinding Tekniske specifikationer Begrænset international Polar-garanti... 20

3 1. KOM GODT I GANG Lær din Polar FT60 at kende Polar FT60 træningscomputeren registrerer og viser din puls og andre træningsdata under træning. Polar H1 pulsmåler overfører pulssignalet til træningscomputeren. Pulsmåleren består af et sendermodul og et bælte. Du kan hente den nyeste version af denne brugervejledning på Registrer dit Polar-produkt på og hjælp os med at forbedre vores produkter og service i forhold til dine behov. Start med grundlæggende indstillinger For at aktivere din Polar FT60 skal du trykke på en vilkårlig knap og holde den inde i et sekund. Når FT60 er aktiveret, kan den ikke slås fra. 1. Language (Sprog): Vælg Deutsch (tysk), English (engelsk), Español (spansk), Français (fransk), Italiano (italiensk), Português eller Suomi med OP/NED. Tryk på OK. 2. Please enter basic settings (angiv grundlæggende indstillinger) vises. Tryk på OK. 3. Vælg Time format (tidsformat). 4. Angiv Time (tid). 5. Angiv Date (dato). 6. Angiv Units (enheder), metric (KG, CM) eller imperial (LBS, FT). Hvis du vælger lbs/ft, vises kalorier som CAL, ellers vises de som KCAL. Kalorier måles i kilokalorier. 7. Angiv Weight (vægt). 8. Angiv Height (højde). 9. Angiv Date of birth (fødselsdato). 10. Angiv Sex (køn). 11. Settings OK? (er indstillingerne OK?) vises. Vælg Yes (Ja) for at godkende og gemme indstillingerne. Basic settings complete (Grundlæggende indstillinger er gennemført) bliver vist, og FT60 skifter til tidstilstand. Vælg No (Nej), hvis du ikke ønsker at ændre indstillingerne. Please enter basic settings (angiv grundlæggende indstillinger) vises. Angiv dine grundlæggende indstillinger igen. Se Indstillinger, hvis du ønsker at ændre dine personlige indstillinger senere. Kom godt i gang 3

4 Knapper og menustruktur OP: Gå ind i menuen og gå gennem listerne med valgmuligheder og indstil værdier OK: Bekræft valg, vælg træningstype eller træningsindstillinger NED: Gå ind i menuen og gå gennem listerne med valgmuligheder og indstil værdier TILBAGE: Forlad menuen Vend tilbage til det foregående niveau Annuller valg Undlad at ændre indstillinger Et langt tryk skifter tilbage til tidsvisning LYS: Oplyser displayet Med et langt tryk kommer du ind i hurtigmenuen i tidsvisning (for at låse knapper, indstille alarm eller vælge tidszone) eller under træning (for at indstille træningslyde eller låse knapper) Symboler på displayet Den følgende tabel viser displaysymbolerne og deres beskrivelser. Symbol Beskrivelse Batteriet i træningscomputeren har lav kapacitet. Alarmen er aktiv. Lyde er slået fra. Tid 2 er i brug. Et 2-tal vises i nederste højre hjørne af displayet. Du har en eller flere nye meddelelser. Knaplåsen er aktiv. Fodsensoren er i brug. Hvis symbolet blinker, forsøger FT60 at oprette en forbindelse med fodsensoren. GPS-sensoren er i brug. Hvis symbolet blinker, forsøger FT60 at oprette en forbindelse med GPS-sensoren, eller GPS-sensoren forsøger at oprette en satellitforbindelse. Pulsen bliver sendt. 4 Kom godt i gang

5 2. FØR TRÆNING Aktiver dit Polar STAR Training Program Det tilpassede, personlige og indbyggede Polar Star træningsprogram giver dig den optimale intensitets- og tidsmål for din træning. Træningscomputeren giver tilbagemelding om din præstation efter hvert træningspas og en gang om ugen. FT60 opretter et træningsprogram baseret på din brugerinformation (vægt, højde, alder, køn), konditionsniveau, aktivitetsniveau og træningsmål. Ved at analysere dine ugentlige træningsresultater og dit konditionsniveau giver træningscomputeren dig træningsvejledning for den følgende uge. Træningsprogrammet tilpasser sig dine træningsvaner og dit skiftende konditionsniveau. 1. I tidstilstand skal du vælge Menu > Applications > Training program > Create new program (Menu > Applikationer > Træningsprogram > Opret nyt program). 2. Udfør Polar konditionstest. Se Test dit konditionsniveau for yderligere oplysninger 3. Vælg dit træningsmål: Improve fitness (Forbedre kondition), hvis dit mål er at forbedre dit aktuelle aerobiske (kardiovaskulære) konditionsniveau, og du er i stand til at træne regelmæssigt. Maximize fitness (Maksimere kondition), hvis dit mål er at maksimere dit aktuelle aerobiske (kardiovaskulære) træningsniveau, hvis du har trænet regelmæssigt i mindst uger, og hvis træning næsten hver eneste dag ikke er noget problem for dig. Lose weight (Tabe vægt), hvis dit mål er at tabe dig. 4. Training program created! (Træningsprogram oprettet) vises. 5. View week targets? vises. Vælg YES (ja) for at vise tids- og kaloriemål for din første træningsuge. Hvis du vælger No, (nej) vises Training program active! (Træningsprogram aktivt), og træningscomputeren vender tilbage til tidsvisning. Tidsmål Den mængde tid, du bør træne i løbet af denne uge. Kaloriemål Det antal kalorier, du bør forbrænde i løbet af denne uge. 6. Tryk på NED og OK for at se dit træningstidsmål i tre forskellige pulszoner (intensitetsmål). Tryk på NED for at ændre visningen. Tidsmål for intensitetszone 1 Søjlerne angiver tidsmålene ved forskellige intensiteter. Søjlerne fyldes op, efterhånden som du træner. Tidsmålet for intensitetszone 1 for ugen vises i den nederste række. 7. Du har nu aktiveret dit træningsprogram. Tryk på TILBAGE for at vende tilbage til tidstilstand. Du kan se dine ugemål senere ved at vælge Menu > Applications > Training Program > View week targets ( Menu > Applikationer > Træningsprogram > Se ugemål). Zone Intensitet, % af max puls Træningsfordele Zone % Fordele: Forøger den maksimale præstationskapacitet Føles som: Træthed i muskler og tungt åndedræt Anbefales til: Brugere i god form til korte træningspas Før træning 5

6 Zone % Fordele: Forbedre den aerobiske kondition Føles som: Godt, let åndedræt, moderat svedproduktion Anbefales til: Alle til typiske træningspas af moderat længde Zone % Fordele: Forbedrer den grundlæggende udholdenhed og støtter restitutionen Føles som: Behageligt, let åndedræt, lav muskelbelastning, let svedproduktion Anbefales til: Alle Fejlfinding User information missing (Brugeroplysninger mangler) vises > Angiv de manglende brugeroplysninger. Fitness test result required (Resultater af konditionstest kræves) vises > Du skal gennemføre konditionstesten. Læs mere om træning i træningsartikler på Ændre/afslutte dit program Du ændrer dit konditionsmål ved at oprette et nyt program i Menu > Applications > Training program > Change program(menu > Applikationer > Træningsprogram > Ændre program). Hvis du for eksempel er begyndt på et vægttabsprogram og har opnået dit mål, kan du ændre dit mål til Forbedre kondition eller Maksimere kondition. Du afslutter dit aktive træningsprogram ved at vælge Menu > Applications > Training program > End program > End Program? (Menu > Applikationer > Træningsprogram > Afslutte program > Afslutte program?) Vælg Yes (ja). Sådan ser du resultaterne af dit foregående program: Vælg Menu > Applications > Training program > Results of past prog. (Menu > Applikationer > Træningsprogram > Resultater af tidl. prog.) De følgende oplysninger vises: Start date (Startdato) og Duration: Startdato for og varighed af træningsprogrammet. Excel. wks (Excel-regneark) og Calories (Kalorier): Antallet af fremragende træningsuger (100% af målet nået) i forhold til det samlede antal træningsuger samt kalorier forbrændt i løbet af programmet. Before/After (Før/Efter): Resultatet af din konditionstest (OwnIndex) eller din vægt (når vægttabsprogrammet er aktivt) før og efter programmet. Test dit konditionsniveau For at træne korrekt og følge dine fremskridt er det vigtigt, at du kender dit aktuelle konditionsniveau. Polar Fitness Test TM er en let og hurtig måde til at måle din kardiovaskulære kondition. Testen gennemføres i hvile. Resultatet er en værdi, som kaldes OwnIndex. OwnIndex er sammenligneligt med den maksimale iltoptagelse (VO 2max ), som er et almindeligt brugt mål for aerobisk kondition. Læs mere om, hvordan du fortolker resultaterne i Forstå resultaterne af din konditionstest. OwnIndex-værdien påvirker også nøjagtigheden af træningsprogrammet og kalorieberegning under træningen. Testen er udviklet til sunde voksne. For at sikre pålidelige resultater skal der tages højde for følgende: Undgå distraktioner. Testresultatet bliver mere nøjagtigt, hvis du er afslappet og befinder dig i et fredeligt testmiljø (for eksempel intet tv, ingen telefon eller samtale). Undgå voldsom fysisk anstrengelse, alkoholiske drikkevarer og ikke ordinerede medicinske stimulanser på testdagen og dagen før. 6 Før træning

7 Undlad at spise meget eller ryge 2-3 timer forud for testen. Gennemfør altid testen under lignende forhold og på samme tid af dagen. Sørg for, at dine brugeroplysninger er korrekte. Udfør Polar konditionstes 1. Tag pulsmåleren på, læg dig ned og slap af i 1-3 minutter. 2. I tidstilstand skal du vælge Menu > Applications > Fitness test > Start test (Menu > Applikationer > Konditionstest> Start test). Konditionstesten begynder med det samme FT60 har fundet din puls. 3. Cirka 5 minutter senere angiver et bip, at testen er gennemført, og dit testresultat vises på displayet. 4. Tryk på OK. UPDATE VO 2max? (opdatere VO2max?) vises. 5. Vælg Yes (ja) for at gemme testresultatet i dinuser information (brugeroplysninger) og OwnIndex results (OwnIndex-resultater). Hvis du har en laboratoriemålt VO2max -værdi og har angivet den i User information (brugeroplysninger), skal du vælge No (nej) for kun at gemme dit testresultat i OwnIndex -resultater. Fejlfinding Set activity lev. of past 3 months (Indstil aktivitetsniveau for de seneste tre måneder) vises > Set your activity level (se Indstillinger for flere oplysninger om aktivitetsniveauer). Aktivitet indstillet! (Aktivitet indstillet!) vises, og testen begynder. Test Failed (konditionstest mislykkedes) vises, eller ingen puls vist > Test mislykkes. Kontroller, at senderelektroderne er fugtige nok, og at det elastiske bælte sidder tæt nok om dit bryst. Hvis konditionstesten mislykkes, erstattes din tidligere OwnIndex-værdi ikke. Forstå resultaterne af din konditionstest Du vurderer OwnIndex-værdierne ved at sammenligne dine enkelte værdier og deres udvikling hen over tiden. OwnIndex kan også vurderes i forhold til dit køn og din alder. Find dit OwnIndex i tabellen, og find ud af, hvordan klassen for dit konditionsniveau og dine aerobiske kondition er, sammenlignet med andre med samme køn og alder. Denne klassificering er baseret på gennemgang af 62 undersøgelser, hvor VO 2max blev målt direkte på raske, voksne forsøgspersoner i USA, Canada og 7 europæiske lande. Reference: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, Før træning 7

8 3. TRÆNING Tag pulsmåleren på Tag pulsmåleren på for at måle pulsen. 1. Fugt stroppens elektrodeområde. 2. Fastgør sendermodulet til stroppen. 3. Fastgør stroppen omkring brystet, lige under brystmusklerne, og fastgør hægten til den anden ende af stroppen. 4. Juster stroppens længde, så den sidder tæt, men behageligt. Kontroller, at de fugtige elektrodeområder har god kontakt med huden, og at Polar-logoet på sendermodulet sidder midt på brystkassen og vender opad. Fjern sendermodulet fra stroppen, og skyl stroppen under rindende vand, hver gang du har brugt den. Sved og fugt kan holde elektroderne våde og pulsmåleren aktiveret. Dette mindsker levetiden af pulsmålerens batteri. Få flere detaljerede vaskeanvisninger under Vigtige oplysninger. Gå til for at se instruktionsvideoer. Start træningen 1. Tag træningscomputeren og pulsmåleren på. 2. I tidstilstand trykker du på OK og vælger Start eller trykker længe på OK én gang, når du ønsker at starte registrering af dit træningspas. Du kan ændre lyd, visning af puls og andre træningsindstillinger, før du registrerer dit træningspas, ved at vælge Training Settings (Træningsindstillinger). Se Indstillinger for flere oplysninger Dit træningspas registreres kun, hvis stopuret har været tændt i mere end et minut. Start træning med OwnZone Ved at starte hvert træningspas med OwnZone, får du sikre og effektive pulszoner til din daglige tilstand. Kontroller din OwnZone mindst: Når du skifter træningsomgivelser eller sport. Når du træner første gang efter en uges pause. Hvis du ikke har restitueret fra den foregående træning, eller hvis du ikke føler dig godt tilpas eller er stresset. Efter ændring af brugeroplysninger. Det tager fem minutter at udregne dine OwnZone-grænser, og det kan gøres som opvarmning. Start langsomt og hold din puls under 100 bpm/ 50% HR max. Efter hvert minut øger du gradvist din hastighed med cirka 10 bpm/ 5% HR max. Hvis du har aktiveret dit træningsprogram, og du anvender OwnZone-beregning aktivt, tager træningscomputere højde for dine OwnZone-resultater over længere tid, når programmålene opdateres. 1. Tag træningscomputeren og pulsmåleren på. 2. Tryk på OK og vælg Start with OwnZone (Start med OwnZone). 8 Træning

9 Gå langsomt i 1 min. Gå i normalt tempo i 1 min. Gå hurtigt i 1 min. Jog i 1 min. Løb i 1 min. Sæt tempoet op. 3. På et tidspunkt under OwnZone-beregningen, vises New limits in use (Nye pulsgrænser anvendes). Fortsæt træningen som normalt. Fejlfinding Hvis OwnZone-beregningen mislykkes, og du tidligere har beregnet dine OwnZone-grænser, vises Previous limits in use (Tidligere grænser anvendes). Hvis du ikke har beregnet dine OwnZone-pulsgrænser, vises Age-based limits in use (Aldersbaserede pulsgrænser anvendes). OwnZone-beregning mislykkes, hvis pulsen stiger for hurtigt under OwnZone-beregningen, eller hvis pulsen er for høj ved starten på testen. Under træning De følgende oplysninger kan vises under træningsregistrering. Tryk på OP/NED for at ændre visningen. Varigheden på træningspasset vises ved alle visninger. Puls Din puls under træning. Calories Forbrændte kalorier. I zone 1, 2 eller 3 Træningstid i zone og din puls. En smiley betyder, at OwnZone-beregningen blev gennemført. Hvis din puls ikke er inden for zonerne, vises NOT IN ZONE (ikke i zone). Week target (ugemål) (vises, hvis træningsprogram er aktivt) Ugens mål for hver zone og den aktuelle træningstid. Hastighed GPS-sensor eller fodsensor (ekstraudstyr) kræves for at vise hastighedsdata. Distance GPS-sensor eller fodsensor (ekstraudstyr) kræves for at vise distancedata. Træning 9

10 Klokkeslæt Lås en zone: Afhængigt af dit mål for et træningspas kan du låse zone 1, 2 eller 3 under passet. Når du træner i en ønsket zone, låser du den ved at trykke på OK i et sekund. Hvis du for eksempel har nået dit ugemål for zonerne 2 og 3, kan du låse zone 1. Zonealarmen hjælper dig med at holde dig inden for den låste zone. På dette billede er zone 2 for eksempel låst. Hurtigmenu: Hvis du trykker længe på LYS under registrering, kommer du til Quick menu (hurtigmenu). Quick menu er en genvej til at låse knapper, indstille træningslyde og kalibrere en fodsensor, hvis den anvendes. Heart Touch: Kontrollér tiden under træningen ved at føre træningscomputeren tæt på pulsmåleren. Slå hjertekontaktfunktionen On/Off (Til/Fra) i Settings > Training Settings > HeartTouch (Indstillinger > Træningsindstillinger > Hjertekontakt). Stop træningsregistrering Du holder en pause i dit træningspas ved at trykke TILBAGE. Du stopper et træningspas ved at trykke på TILBAGE to gange, hvorefter Stopped (stoppet) vises. Se Følg op på dine resultater for flere oplysninger om øjeblikkelig tilbagemelding om dit træningspas. Tilbagemelding om træning vises kun, hvis træningspasset har varet ti minutter eller længere. 10 Træning

11 4. EFTER TRÆNING Tilbagemelding om træning Træningscomputeren giver dig følgende tilbagemelding efter et træningspas. Effect Intensity Zone limits Calories Average /Maximum Average /Maximum Distance This week Tilbagemelding om træningseffekt. Se Tabel 1 for flere oplysninger. Tid, du har været i zonerne 1, 2 og 3. OwnZone-grænser (vises, hvis OwnZone er i brug). Forbrændte kalorier i løbet af træningspasset samt fedtprocent. Gennemsnitlig og maksimal puls under træningspas. Gennemsnitlig og maksimal hastighed under træningspasset (vises kun ved anvendelse af GPS/fodsensor (ekstraudstyr). Afstand for og varighed af træningspasset (vises kun ved anvendelse af GPS/fodsensor (ekstraudstyr). Dine mål for den aktuelle træningsuge samt resultaterne, du har opnået indtil nu. Disse oplysninger kan kun vises, mens programmet er aktivt. *GPS-sensor eller fodsensor (ekstraudstyr) kræves for at vise data for hastighed og afstand. Tabel 1. Tilbagemelding Fat burn improving Fitness improving Maximal perform. improving Træning ved lav intensitet forbedrer din krops evne til at forbrænde fedt. Træning ved moderat intensitet forbedrer din kondition. Træning ved høj intensitet forbedrer din maksimale præstation. Hvis du træner tilstrækkeligt ved mere end ét intensitetsniveau, vil træningen have flere virkninger. Fat burn and fitness improving Fitness and fat burn improving Max. perf. and fitness improving Træning forbedrer især din krops evne til at forbrænde fedt, men den forbedrer også din kondition. Træning forbedrer især din kondition, men også din krops evne til at forbrænde fedt. Træning forbedrer din kondition og din maksimale præstation. Ugentlig opfølgning Hver søndag ved midnat vises en konvolut med ugens resultater på displayet på din træningscomputeren. Tryk på OP for at vise indholdet. Week targets achieved Fortæller, om du har opnået denne uges mål eller ej. Efter træning 11

12 Results Excellent! / Well done! / Nice! / Fitness maintained / Incomplete training week / Good recovery week / Excellent recovery week Hvis dit resultat er excellent (fremragende), belønner FT60 dig med en pokal. Pokalen vises ved visning i tidstilstand. Achieved/Week target Achieved/Week target Sessions Achieved time per zone This week Varighed af træning i forhold til ugens mål Forbrændte kalorier i forhold til ugens mål Antal af ugens træningspas (vises også uden et program). Tid anvendt i intensitetszonerne 1, 2 og 3. Træningsvejledning for den nye uge vises kun gennem konvolutten. Se Tabel 2 for flere oplysninger. Tabel 2. Træningsvejledning for den nye uge. Train a lot more Train more Train more in zone X Train like last week! Train less in zone X Train much less in zone 3 Recovery week Recovery week still needed Train as planned Du skal træne meget mere for at opnå virkninger. Du træner ikke nok til at gøre fremskridt. Du skal træne mere i denne zone. Du gjorde det godt i sidste uge. Bliv ved på den måde! Du bør træne mindre i denne zone. Du bør træne mindre i den høje intensitetszone denne uge. Du har brug for restitution for at undgå overtræning. Du har ikke restitueret endnu, sidste uge var stadig for hård. Du havde en god start. Fortsæt med at træne efter programmet. Vægtopdatering Hvis du følger vægttabsprogrammet, minder FT60 dig om at opdatere din vægt ved at vise en konvolut én gang om ugen. 1. Time to check your weight (Tid til at kontrollere din vægt) bliver vist. Tryk på OK. 2. Set current weight? (Indstil aktuel vægt?) vises. VælgYes (ja) for at opdatere din vægt. Konditionstest Så snart, du har nået dine træningsmål, afleverer FT60 en konvolut, der minder dig om at tage en konditionstest. Der tages højde for testens resultat i den ugentlige opdatering af programmet. 1. Time to test fitness (Tid til at kontrollere kondition) vises. 2. Test fitness? (Kontrollere fitness?) vises. Vælg Yes eller No (nej). 3. Se Test dit konditionsniveau, hvis du ønsker at tage en ny test. 12 Efter træning

13 Programopdatering Polar analyserer FT60 løbende dine fremskridt og justerer ved at hæve eller sænke de ugentlige mål. Der vises en konvolut på displayet for at fortælle dig, når programmet er blevet opdateret. Tryk på OP for at åbne konvolutten. 1. Program has been updated (Program er blevet opdateret) vises: FT60 har analyseret dine fremskridt og tilpasset dine programmål herefter. 2. Time for a recovery week (Tid til en restitutionsuge) vises: For at optimere din træning skal du have den ideelle balance mellem træning og restitution. Restitutionsuger giver din krop mulighed for at for bedre sig og tilpasse sig den påvirkning, som træningen har udøvet. Vægtkalender I vægtkalenderen kan du holde øje med dit vægttab og se dine fremskridt over en periode. Du opdaterer din vægt ved at vælge Menu > Applications > Weight diary > Set current weight (Menu > Applikationer > Vægtkalender > Indstil aktuel vægt). Indstil din vægt og tryk på OK. Din aktuelle vægt vil også blive opdateret i User information (Brugeroplysninger). Du viser din vægttendens ved at vælge Menu > Applications > Weight diary > Weight trend (Menu > Applikationer > Vægtkalender > Vægttendens) og derefter trykke på OK. Vægttendens Vægten og den dato, den blev angivet. Vægttendensen samt laveste og højeste vægt. Du sletter en værdi ved at vælge denne værdi med OP/NED. Når værdien vises, trykker og holder du LYS indtil Delete this value? (Slet denne værdi?) vises. Vælg Yes (ja). Følg resultaterne af din konditionstest Det tager gennemsnitligt seks ugers regelmæssig træning at forbedre din aerobe kondition mærkbart. For at forbedre din aerobe kondition mest effektivt, skal du træne de store muskelgrupper. Hold øje med dine resultater over længere tid under OwnIndex results (OwnIndex-resultaterne), som indeholder dine seneste 47 OwnIndex-værdier og den dato, testene blev gennemført. 1. Vælg Menu > Applications > Fitness test > OwnIndex results (Menu > Applikationer > Konditionstest > OwnIndex-resultater). 2. Det seneste OwnIndex-resultat og datoen for testen vises. Tryk på OP/NED for at se de foregående OwnIndex-resultater. OwnIndex Datoen for og resultatet af testen Resultatdiagram over dine OwnIndex-resultater samt laveste og højeste OwnIndex-værdi Du sletter en OwnIndex-værdi ved at vælge denne værdi med OP/NED. Når værdien vises, trykker og holder du LYS indtil Delete this value? (Slet denne værdi?) vises. Vælg Yes (ja). Gennemse træningsdata Gennemse dine træningsdata i Training files (Træningsfiler), Week summaries (Ugeoversigter) og Totals (Totaler). 1. Vælg Data > Training files (Data > Træningsfiler) for at se detaljerede træningsinformation fra dine Efter træning 13

14 seneste 100 træningspas. Informationen svarer til det, der vises efter hvert træningspas. Hver søjle viser et træningspas. Vælg et træningspas, som du ønsker at vise. Øverste række: Dato og klokkeslæt for filens oprettelse Nederste række: Træningstid Når Training files (Træningsfiler) bliver fyldt, erstattes den ældste træningsfil med den nyeste. Hvis du ønsker at gemme filen i længere tid, kan du overføre den til Polar web service på Se Dataoverførsel for yderligere oplysninger. Du sletter en træningsfil ved at vælge Data > Delete files (Data > Slet filer) og den fil, du ønsker at slette. Delete file? vises. Vælg Yes (ja). Remove from total? vises. Hvis du også ønsker at fjerne filen fra totalerne, skal du vælge Yes (ja). 2. Vælg Data > Week summaries (Data > Ugeoversigter) for at vise træningsdata og resultater for de seneste 16 uger. Hver søjle viser en træningsuge. Vælg en uge, du ønsker at vise, med OP/NED. Øverste række: Dato for ugens start / slutning Nederste række: Samlet træningstid Du nulstiller ugeoversigter ved at vælge Data > Reset weeks? ( Data > Nulstille uger?). Vælg Yes for at nulstille ugeoversigter. 3. Vælg Data > Totals since xx.xx.xxxx (Data > Totaler siden xx.xx.xxx) for at vise den samlede, akkumulerede varighed, antal træningspas samt kalorier siden sidste nulstilling. Du nulstiller totaler ved at vælge Data > Reset totals (Data > Nulstil totaler) og vælge Yes. Dataoverførsel Sådan overfører du data fra din FT60 til polarpersonaltrainer.com Til langtidsopfølgning kan du lagre alle dine træningsfiler på polarpersonaltrainer.com. Der kan du se diagrammer og andre oversigter over dine træningsdata og få en bedre forståelse af din træning. Med Polar FlowLink* er det let at overføre træningsfilerne til webtjenesten. 1. Registrer dig på polarpersonaltrainer.com 2. Følg vejledningen i at downloade og installere WebSync dataoverførsels-softwaren på din computer. 3. Polar WebSync software aktiveres automatisk til at download de data, der vises på din computer. Ved af følge vejledningen bliver dine træningsdata overført til polarpersonaltrainer.com webtjenesten. 4. Anbring din FT60 på FlowLink-displayet, så den peger nedad. 5. Følg dataoverførslen fra WebSync-softwaren på skærmen på din computer. Se polarpersonaltrainer.com "Help" for yderligere vejledning i dataoverførsel. *Polar FlowLink (ekstraudstyr) kræves. 14 Efter træning

15 5. INDSTILLINGER Urindstillinger Vælg den værdi, du ønsker at ændre, og tryk på OK. Indstil værdierne med OP/NED og godkend med OK. Vælg Settings > Watch, time and date (Indstillinger > Ur, klokkeslæt og dato). Alarm: Indstil alarmen til at lyde Once (én gang), fra mandag til fredag, Every day (hver dag) eller slå den fra med Off. Tryk på TILBAGE for at stoppe alarmen eller OP/NED for at slukmre i 10 minutter. Alarmen kan ikke anvendes under træning. Time (Klokkeslæt): Vælg Time 1 og indstil tidsformat, timer og minutter. Vælg Time 2 for at indstille klokkeslæt for en anden tidszone ved at lægge timer til eller trække dem fra. I tidsvisning kan du hurtigt ændre fra Time 1 til Time 2 ved at trykke på NED og holde knappen inde. Time zone (Tidszone): Vælg tidszone 1 eller 2. Date (Dato): Indstil datoen. Watch face (Urskive): Vælg Time and logo (Klokkeslæt og logo), Time and trophy (Time og pokal) eller Time only (Kun klokkeslæt). Træningsindstillinger Vælg Settings > Training settings (Indstillinger > Træningsindstillinger). Training sounds (Træningslyde): Vælg Very loud (Meget høj), Loud (Høj), Soft (Svag) eller Off (Ingen lyd). Speed sensor (Hastighedssensor): Aktiver eller deaktiver hastigheds- og distancesensor ved at vælge GPS sensor, Footpod (Fodsensor) eller Off. Heart rate view (Pulsvisning): Indstil FT60 til at vise din puls som Beats per minute (Slag pr. minut) eller som Percent of maximum (% af maksimum). Speed view (Hastighedsvisning): Vælg Kilometres per hour (KM/H) (km/t) / Minutes per kilometre (MIN/KM) (min./km) eller Miles per hour (MPH) (mil/t) / Minutes per mile (MIN/M) (min./mil) Footpod calib. factor (Fodsensor-kalibreringsfaktor): Se Tilbehørsindstillinger for flere oplysninger. HeartTouch (Hjertekontakt): Vælg On eller Off. Zone lock (Zonelås): Vælg Zone 1, 2 eller 3 for at træne en bestemt pulszone, eller slå zonelås fra med Off. Zone 1 Limits (Zone 1-pulsgrænser): Indstil dine grænser for zone 1 manuelt. Når du indstiller øvre pulsgrænse, indstilles nedre grænse for zone 2 automatisk. Zone 2 Limits (Zone 2-pulsgrænser): Indstil dine grænser for zone 2 manuelt. Når du indstiller nedre pulsgrænse, indstilles øvre grænse for zone 1 automatisk. Når du indstiller øvre pulsgrænse, indstilles nedre grænse for zone 3 automatisk. Zone 3 Limits (Zone 3-pulsgrænser): Indstil dine grænser for zone 3 manuelt. Når du indstiller nedre pulsgrænse, indstilles øvre grænse for zone 2 automatisk. Du bør kun ændre de pulszonegrænser, som Polar FT60 definerer, hvis du kender dine pulszoner for fedtforbrænding, forbedret kondition og maksimering af kondition. Hvis træningsprogrammet er aktivt, vil FT60 anvende dine nye pulszonegrænser, når programmål bliver opdateret. Brugeroplysninger Vælg Settings > User Information (Indstillinger > Brugeroplysninger) og tryk på OK. Weight (Vægt): Angiv din vægt. Height (Højde): Angiv din højde. Date of birth (Fødselsdato): Angiv din fødselsdato Sex (Køn): Vælg MALE (mand) eller FEMALE (kvinde). Maximum heart rate (maksimal puls) er det højeste antal pulsslag pr. minut (bpm) ved maksimal fysisk anstrengelse. Du bør kun ændre standardværdien, hvis du kender din laboratoriemålte værdi. Activity (Aktivitet): Vælg den mulighed, der bedst beskriver omfanget og intensiteten af din fysiske aktivitet de sidste tre måneder. Indstillinger 15

16 1. TOP (5+ hours per week) (Top): Du træner med høj intensitet mindst 5 gange om ugen, eller du træner for at forbedre formen til konkurrencer. 2. HIGH (3-5 hours per week) (Høj): Du træner mindst 3 gange om ugen ved høj intensitet. Du løber f.eks km om ugen eller bruger 3-5 timer pr. uge på tilsvarende fysisk aktivitet. 3. MODERATE (1-3 hours per week) (Moderat): Du deltager jævnligt i fritidssport. Du løber f.eks km om ugen eller bruger 1-3 timer om ugen på tilsvarende fysiske aktiviteter, eller dit arbejde kræver moderat fysisk aktivitet. 4. LOW (0-1 hours per week) (Lav): Du deltager ikke regelmæssigt i fritidssport eller kraftig fysisk aktivitet. Du spadserer f.eks. kun for fornøjelsens skyld, og kun en gang i mellem træner du så meget, at du bliver forpustet eller sveder. OwnIndex (VO 2max ): Når du gennemfører Polar konditionstest, vises din OwnIndex-værdi som standard. Du bør kun ændre standardværdien, hvis du kender din laboratoriemålte VO 2max -værdi. Generelle indstillinger Vælg Settings > General settings (Indstillinger > Generelle indstillinger). Button sounds (Knaplyde): VælgOff (Ingen), Soft (Svag), Loud (Høj) eller Very loud (Meget høj). Button lock (Knaplås): Vælg Manual lock (Manuel lås) eller Automatic lock (Automatisk lås). Automatic lock (Automatisk lås): Træningscomputeren låser automatisk alle knapper undtagen LYS funktionen under træning. Du kan slå knaplåsen fra ved at trykke på LYS og holde den inde, indtil Buttons unlocked (Knapper låst op) vises. Manual lock (Manuel lås): For at låse knapperne manuelt, hold LYS-knappen nede ok bekræft med OK. For at låse knapperne op, hold LYS-knappen nede indtil Buttons unlocked (knapper låst) op vises i displayet. Units (Enheder): Vælg Metric (kg/km) (metrisk) eller Imperial (lb/ft) (imperisk). Hvis du vælger lb/ft, vises kalorier som Cal, ellers vises de som kcal. Language (Sprog): Vælg Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português eller Suomi. Tilbehørsindstillinger Kalibrering af fodsensor* Kalibrering af fodsensor under træning (kalibrering undervejs) Sørg for, at fodsensorfunktionen er slået til på FT60. Vælg Settings > Training settings > Footpod (Indstillinger > Træningsindstillinger > Hastighedssensor > Fodsensor) og tryk på OK. Du kan kalibrere fodsensoren under træning på to forskellige måder: 1. Hold op med at løbe, stå stille og tryk på LYS og hold knappen inde for at gå til Quick menu (Hurtigmenu). ELLER 2. Hold op med at løbe, stå stille og tryk på TILBAGE én gang. Vælg Calibrate footpod (Kalibrer fodsensor). Ret den viste distance til den distance, du rent faktisk har løbet, og tryk på OK. Calibration factor set! vises. Fodsensoren er nu kalibreret og klar til brug. Manuel indstilling af kalibreringsfaktor Kalibreringsfaktoren kan indstilles manuelt på to forskellige måder: 1. Før træning: Vælg Settings > Training settings > Footpod calib. factor (Indstiilinger > Træningsindstillinger > Hastighedssensor > Fodsensor kalib.-faktor). Indstil kalibreringsfaktoren og tryk på OK. Fodsensoren er nu kalibreret. 2. Efter at pulsmåling er startet, men før registrering af træning påbegyndes, trykker du i tidstilstand på OK og vælger derefter Training settings > Footpod calib. factor (Træningsindstillinger > Fodsensor kalib.-faktor). Indstil kalibreringsfaktoren og tryk på OK. Tryk TILBAGE en gang og vælg Start for at starte pulstræningen. *Fodsensor (ekstraudstyr) kræves. 16 Indstillinger

17 6. VIGTIGE OPLYSNINGER Pleje af dit produkt Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar træningscomputeren behandles med omhu. De nedenstående anbefalinger vil hjælpe dig med at opfylde garantiforpligtelserne og nyde dette produkt i mange år fremover. Sendermodul: Fjern sendermodulet fra stroppen, og tør sendermodulet med et blødt håndklæde, hver gang du har brugt det. Rengør om nødvendigt sendermodulet med en mild sæbeopløsning. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (f.eks. ståluld eller rensekemikalier). Strop: Skyl stroppen under rindende vand, hver gang du har brugt den, og hæng den til tørre. Rengør om nødvendigt stroppen forsigtigt med en mild sæbeopløsning. Brug ikke fugtgivende sæber, da de kan efterlade rester på stroppen. Stroppen må ikke lægges i blød, stryges, renses kemisk eller afbleges. Stroppen må ikke strækkes ud, og elektrodeområderne må ikke bøjes kraftigt. Se efter på stroppens mærke, om den kan vaskes i vaskemaskine. Læg aldrig stroppen eller sendermodulet i en tørretumbler! Træningscomputer og sensorer: Hold din træningscomputer og sensorerne rene. For at bevare vandtætheden bør du ikke vaske træningscomputeren eller sensorerne med en højtryksspuler. Rengør dem med en mild sæbeopløsning, og skyl dem i rent vand. De må ikke nedsænkes i vand. Tør dem forsigtigt med et blødt håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale, som for eksempel ståluld eller rensekemikalier. Opbevar din træningscomputer og sensorerne køligt og tørt. Opbevar ikke delene i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Træningscomputeren og pulsmåleren er vandtætte og kan anvendes i vandaktiviteter. Andre kompatible sensorer er vandtætte og kan bruges i regnvejr. Undlad at udsætte træningscomputeren for direkte sollys i længere perioder, som for eksempel ved at efterlade den i en bil eller monteret på cykelbeslaget. Undgå hårde stød på træningscomputeren og sensorerne, da disse kan beskadige sensorenhederne. Service I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget et serviceeftersyn af dit udstyr hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke direkte skader eller følgeskader, som skyldes et serviceeftersyn, der ikke er godkendt af Polar Electro. Klik ind på og landespecifikke websteder for at se kontaktinformation. Udskiftning af batterier FT60 træningscomputeren og Polar H1 pulsmåleren har begge et batteri, der kan udskiftes af brugeren. For selv at udskifte batteriet bedes du følge de anvisninger, der er angivet i kapitlet Udskift selv batterier, omhyggeligt. Inden du udskifter batterierne, bedes du bemærke følgende: Indikatoren for lavt batteriniveau vises, når % af batterikapaciteten er tilbage. Hvis baggrundsbelysningen bruges for meget, aflades batteriet hurtigere. Baggrundsbelysningen og lyden slukkes automatisk, når indikatoren for lavt batteriniveau vises. Eventuelle alarmer, der er indstillet inden visningen af indikatoren for lavt batteriniveau, forbliver aktive. Under kolde vejrforhold vises indikatoren for lavt batteriniveau muligvis, men den forsvinder, når temperaturen stiger. Udskift selv batterier Når du udskifter batteriet, bør du kontrollere, at pakningen ikke er beskadiget. I så fald bør du udskifte den med en ny. Pakninger/batterisæt kan fås hos veludstyrede Polar-forhandlere og autoriserede Polar-servicecentre. I USA og Canada kan du få pakninger hos autoriserede Polar-servicecentre. I USA kan man også få sæt med pakninger/batteri på Hold batterierne væk fra børn. Kontakt straks en læge, hvis de sluges. Batterier bør bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de lokale regler. Når du håndterer et nyt, helt opladet batteri, skal du undgå at røre ved begge sider samtidigt, med metal- eller elektrisk ledende værktøj, som for eksempel en pincet. Dette kan kortslutte batteriet og få det til at aflade hurtigere. Normalt beskadiger en kortslutning ikke batteriet, men det kan formindske kapaciteten og dermed batteriets levetid. Udskiftning af træningscomputerens batteri Vigtige oplysninger 17

18 1. Åbn batteridækslet med en mønt ved at dreje det fra CLOSE (Luk) til OPEN (Åbn). 2. Fjern batteridækslet og fjern forsigtigt batteriet med en lille ubøjelig stav eller stang, som f.eks. en tandstik. Det er bedst at bruge et ikke-metallisk værktøj. Pas på ikke at beskadige metalelementet (*) eller rillerne. Indsæt et nyt batteri med den positive (+) side udad. 3. Udskift den gamle pakning med en ny (hvis tilgængelig), og sæt den godt ind i dækslets rille for at sikre vandtæthed. 4. Sæt dækslet tilbage igen, og drej det med uret til CLOSE (Luk). 5. Please enter basic settings (Angiv grundlæggende indstillinger) vises. Tryk på knappen BACK (Tilbage) og hold den inde for at springe de grundlæggende indstillinger over. Hvis du angiver de grundlæggende indstillinger igen, tror træningscomputeren, at der er en ny bruger, og STAR-programmet slukkes. 6. Åbn Settings mode (Indstillingstilstand), og indstil tid og dato. 7. Tryk på knappen BACK (Tilbage) og hold den inde for at vende tilbage til tidsvisning. Nu kan din FT60 bruges normalt. Udskiftning af Polar H1/H2/H3 pulsmålerens batteri 1. Løft batteridækslet åbent ved hjælp af klemmen på stroppen. 2. Fjern det gamle batteri fra batteridækslet med en lille ubøjelig pind, som f.eks. en tandstik. Det er bedst at bruge et ikke-metallisk værktøj. Pas på ikke at beskadige batteridækslet. 3. Sæt batteriet ind i dækslet med den negative (-) side udad. Sørg for, at pakningen sidder i rillen, for at sikre vandtæthed. 4. Sæt dækslet så det passer i hullet på sendermodulet, og tryk batteridækslet på plads igen. Du burde høre et klik. Udskiftning af Polar WearLink+ pulsmålerens batteri 1. Brug en mønt til at åbne batteridækslet ved at dreje det mod uret til OPEN (Åbn). 2. Sæt batteriet ind i dækslet med den negative (-) side udad. Sørg for, at pakningen sidder i rillen, for at sikre vandtæthed. 3. Tryk dækslet tilbage i sendermodulet. 4. Brug mønten til at dreje dækslet med uret til CLOSE (Luk). Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med den forkerte type. 18 Vigtige oplysninger

19 Sikkerhedsforanstaltninger Polar pulsur indikerer din præstation. Den angiver niveauet af fysiologisk belastning og intensitet under dit træningspas. Ingen anden brug er tilsigtet eller antydet. Begrænsning af risici under træning Der kan være visse risici ved at træne. Før du påbegynder et regelmæssigt træningsprogram, bør du besvare følgende spørgsmål om din helbredstilstand. Hvis du svarer ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du kontakte en læge, før du påbegynder et træningsprogram. Har du været fysisk inaktiv i de sidste 5 år? Har du forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesteroltal? Tager du nogen form for blodtryks- eller hjertemedicin? Har du tidligere haft åndedrætsproblemer? Har du symptomer på nogen form for sygdom? Har du netop overstået en alvorlig sygdom eller medicinsk behandling? Bruger du en pacemaker eller andre indopererede elektroniske apparater? Ryger du? Er du gravid? Ud over træningsintensiteten kan hjertemedicin, blodtryk, mentaltilstand, astma, åndedræt, osv. samt visse energidrikke, alkohol og nikotin påvirke din puls. Det er vigtigt, at du er opmærksom på din krops reaktioner under træningen. Hvis du oplever uventet smerte eller bliver meget træt under træningen, bør du stoppe eller fortsætte med en lavere intensitet. Bemærk! Hvis du bruger en pacemaker, kan du bruge Polar træningscomputere. I teorien bør der ikke kunne opstå interferens hos en pacemaker forårsaget af Polar-produkter. I praksis findes der ingen rapporter, der antyder, at nogen nogensinde har oplevet interferens. Vi kan dog ikke udstede en officiel garanti for, at vores produkter er velegnede med alle pacemakere eller andre indopererede anordninger, på grund af den tilgængelige mangfoldighed af anordninger. Hvis du bliver i tvivl eller oplever en eller anden form for mærkelig følelse, mens du bruger Polar-produkter, bedes du henvende dig til din læge eller kontakte fabrikanten af den indopererede anordning for at fastslå, om det er sikkert for dig. Hvis du er allergisk over for materiale, der kommer i kontakt med huden, eller hvis du har mistanke om, at du vil få en allergisk reaktion ved at benytte produktet, kan du tage et kig på listen med tekniske specifikationer. For at undgå hudreaktion med pulsmåleren kan den bæres uden på en t-shirt, men denne skal gennemfugtes godt under elektroderne for at sikre problemfri benyttelse. Den kombinerede påvirkning af fugt og intens slid kan resultere i, at der kommer en sort farve på pulsmålerens overflade, hvilket muligvis kan forårsage pletter på tøj i lyse farver. Hvis du bruger parfume eller insektbalsam på din hud, skal du sørge for, at den ikke kommer i kontakt med træningscomputeren eller pulsmåleren. Træningsudstyr med elektroniske komponenter kan forårsage forstyrrelser i form af forkerte målinger. Prøv følgende for at løse disse problemer: 1. Fjern pulsmåleren fra dit bryst og brug træningsudstyret, som du normalt ville gøre. 2. Bevæg træningscomputeren rundt, indtil du finder et område, hvor den ikke viser forkert måling, eller hvor hjertesymbolet ikke blinker. Interferens er som regel værst lige foran udstyrets displaypanel, mens displayets venstre eller højre side er relativt fri for forstyrrelser. 3. Sæt pulsmåleren tilbage på brystet, og hold træningscomputeren i dette interferensfrie område så længe som muligt. Hvis FT60 stadigvæk ikke fungerer, kan udstyret stadig være for elektrisk støjende til trådløs pulsmåling. Polar FT60 kan bæres under svømning. For at bevare vandtætheden bør du ikke trykke på knapperne under vandet. Se for yderligere information. Polar-produkters vandtæthed er testet i overensstemmelse med den internationale standard ISO Produkter er opdelt i tre kategorier efter deres vandtæthed. Se bag på Polar-produktet for at finde kategorien af vandtæthed, og sammenlign den med nedenstående oversigt. Bemærk, at disse definitioner ikke nødvendigvis gælder andre producenters produkter. Mærke på bagsiden Water resistant Water resistant 30 m / 50 m Water resistant 100 m Egenskaber for vandtæthed Beskyttet mod vandsprøjt, sved, regndråber osv. Ikke egnet til svømning. Egnet til badning og svømning Egnet til svømning og snorkling (uden luftflaske) Fejlfinding Hvis du ikke ved, hvor du er i menuen, skal du trykke på TILBAGE og holde den inde, indtil klokkeslættet vises. Hvis der ikke er nogen reaktion ved tryk på knapper, eller hvis træningscomputeren viser usædvanlige oplysninger, skal du nulstille træningscomputeren ved at trykke på fire knapper (OP, NED, TILBAGE og LYS) samtidig i fire sekunder. Alle andre indstillinger bortset fra klokkeslæt og dato vil blive gemt. Hvis pulsmålingen bliver uregelmæssig, ekstremt høj eller viser nul (00), skal du kontrollere, at der ikke er andre pulsmålere inden for 1 meter, og at bæltet/stofelektroderne sidder godt fast og er fugtige, rene og ubeskadigede. Vigtige oplysninger 19

20 Hvis pulsmålingen ikke virker med dit sportstøj, kan du prøve at måle pulsen med bæltet. Hvis det fungerer, ligger problemet højst sandsynligt i sportstøjet. Kontakt sportstøjets forhandler/producent. Stærke elektromagnetiske signaler kan give forkerte målinger. Elektromagnetiske forstyrrelser kan forekomme i nærheden af højspændingskabler, trafiklys, kørestrømsledninger til elektrificerede jernbaner, trolleybusser eller sporvogne, fjernsyn, biler, trådløse cykelcomputere, visse former for træningsudstyr eller mobiltelefoner, eller ved elektriske sikkerhedsporte. Bevæg dig væk fra mulige kilder til forstyrrelser for at undgå forkerte målinger. Hvis den unormale måling fortsætter selvom du flytter dig væk fra den forstyrrende kilde, skal du nedsætte tempoet og tage din puls manuelt. Hvis du synes, at pulsen svarer til den høje måling på displayet, kan det være, at du har hjertearytmi. De fleste tilfælde af hjertearytmi er ikke alvorlige, men kontakt din læge alligevel. Hvis du har haft problemer med hjertet, kan dette have ændret kurven på dit hjertekardiogram. I dette tilfælde skal du kontakte din læge. Hvis pulsmålingen mislykkes trods de tidligere nævnte foranstaltninger, kan pulsmålerens batteri være afladet. Tekniske specifikationer Træningscomputer Batteritype CR2025 Batteriets levetid Gennemsnitligt 1 år (træning 1 t/dag, 7 dage/uge) Driftstemperatur -10 C til +50 C Materiale til håndledsrem Silikone (hvid model) / Polyuretan (andre modeller) Materiale til bagplade og spænder på håndledsrem Rustfrit stål i overensstemmelse med EU-direktiv 94/27/EU og ændringen 1999/C 205/05 om frigivelse af nikkel fra produkter, der kommer i direkte og længerevarende kontakt med huden. Nøjagtighed af ur Bedre end ± 0,5 sekunder/dag ved en temperatur på 25 C. Nøjagtighed ved pulsmåling ± 1% eller ± 1 slag i minuttet, hvad end der måtte være størst. Definitionen gælder, når pulsen når et stabilt niveau. Pulsmåler Batteritype CR 2025 Batteriets levetid (Polar WearLink) Gennemsnitligt 700 timers brug Batteriets levetid (Polar H1) Gennemsnitligt 1500 timers brug Tætningsring til batterilåg(polar WearLink) O-ring 20,0 x 1,0 Materiale FPM Tætningsring til batterilåg(polar H1) O-ring 20,0 x 0,90 materiale silikone Driftstemperatur -10 C til +50 C Forbindelsesmodulets materiale(polar WearLink) Polyamid Forbindelsesmodulets materiale(polar H1) ABS Bæltemateriale (Polar WearLink) 35% Polyester, 35% Polyamid, 30% Polyurethan Bæltemateriale (Polar Soft strap) 38% polyamid, 29% polyuretan, 20% elastan, 13% polyester Grænseværdier Kronometer 23 t. 59 min. 59 sek. Puls slag i minuttet Samlet tid t. 59 min. 59 sek. Samlet antal kalorier kcal/cal Samlet antal træningspas Fødselsår Maksimal hastighed med GPS-sensor 199,9 km/t Maksimal hastighed med fodsensor 29,5 km/t Polar FlowLink og Polar WebSync 2.1 (eller nyere) Systemkrav: PC MS Windows (7/XP/Vista), 32 bit, Microsoft.NET Framework Version 2.0 Intel Mac OS X 10.5 eller nyere Polar FT60 træningscomputer anvender bl.a. de følgende patenterede teknologier: OwnZone -beregner din daglige optimale træningszone OwnCode -kodet overførsel OwnIndex -teknologi til konditionstest OwnCal personlig kalorieberegning FlowLink -dataoverførsel Begrænset international Polar-garanti Denne garanti påvirker hverken forbrugerens juridiske rettigheder under den gældende nationale eller regionale lovgivning eller forbrugerens rettigheder over for forhandleren, der er opstået fra deres salgs-/købskontrakt. Denne begrænsede internationale Polar-garanti er udstedt af Polar Electro Inc. til forbrugere, der har købt dette produkt i USA eller Canada. Denne begrænsede internationale Polar-garanti er udstedt af Polar Electro Oy for kunder, som har købt produktet i andre lande. Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garanterer over for den oprindelige bruger/køber af dette produkt, at det vil være fri for materiale- eller fabrikationsfejl i to (2) år fra købsdatoen. Den oprindelige købskvittering er dit garantibevis! 20 Vigtige oplysninger

21 Garantien dækker ikke batteriet, normalt slid, skader forårsaget af forkert brug, misbrug, ulykker eller manglende overensstemmelse med forholdsreglerne; forkert vedligeholdelse, kommerciel brug, revnede, ødelagte eller ridsede æsker/displays, stropper, elastisk rem og Polar-beklædning. Garantien dækker ikke eventuelle skade(r), tab, omkostninger eller udgifter, direkte, indirekte eller tilfældige, deraf følgende eller specielle, der er opstået fra eller er relateret til produktet. Produkter, der er købt brugte, er ikke dækket af den toårige (2) garanti, med mindre andet er påkrævet af den lokale lovgivning. Under garantiperioden vil produktet enten blive repareret eller udskiftet på hvilket som helst af de autoriserede Polar-serviceværksteder, uanset hvilket land det er købt i. Garantien på ethvert produkt vil være begrænset til lande, hvor produktet oprindeligt blev markedsført. Copyright 2013 Polar Electro Oy, FI KEMPELE, Finland. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne brugervejledning må anvendes eller gengives i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Polar Electro Oy. Navne og logoer i denne brugervejledning eller på produktemballagen er varemærker tilhørende Polar Electro Oy. Navne og logoer, der er markeret med symbolet i denne brugervejledning eller på produktemballagen, er registrerede varemærker tilhørende Polar Electro Oy. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation, og Mac OS er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. Polar Electro Oy er en ISO 9001:2008-certificeret virksomhed. Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EEC, 1999/5/EC og 2011/65/EU. Den relevante Erklæring om overensstemmelse findes på adressen Regulatoriske oplysninger er tilgængelige på Denne overstregede affaldsspand på hjul viser, at Polar-produkter er elektronisk udstyr, som er indeholdt i direktiv 2012/19/EU fra Europaparlamentet og Rådet om elektrisk og elektronisk affald (WEEE), og batterier og akkumulatorer anvendt i produkter er indeholdt i direktiv 2006/66/EC fra Europaparlamentet og Rådet den 6 September 2006 om batterier og akkumulatorer og batteri- og akkumulatoraffald. Disse produkter og batterier/akkumulatorer inden i Polar-produkter bør kasseres separat i EU-landene. Polar opfordrer dig til at minimere mulige effekter af affald på miljøet og menneskers helbred, også uden for den Europæiske Union, ved at følge lokale affaldsregler og om muligt at aflevere det på særlige indsamlingssteder for elektroniske produkter samt for batterier og akkumulatorer. Dette mærke viser, at produktet er beskyttet mod elektrisk stød. Ansvarsfraskrivelse Materialet i denne vejledning er kun til informationsbrug. De beskrevne produkter kan ændres uden varsel, i overensstemmelse med producentens fortsatte udviklingsprogram. Polar Electro Inc./Polar Electro Oy giver ingen garantier med hensyn til denne vejledning eller med hensyn til produkterne beskrevet heri. Polar Electro Inc./Polar Electro Oy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, tab, omkostninger eller udgifter, direkte, indirekte eller ved uheld som følge af eller specielt opstået af eller som kan relateres til brug af dette materiale eller produkter beskrevet heri. Dette produkt er beskyttet af immaterielle rettigheder: US , US , US , US , US , US , US , US , US , US D492999SS. Andre patenter under behandling. Fremstillet af Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI KEMPELE. Tlf , Fax , DA /2013 Vigtige oplysninger 21

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning Polar WearLink sender Nike+ DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink sender Nike+.Senderen er kompatibel med Nike + ipod,

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning POLAR FT1 POLAR FT2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT1/ POLAR FT2 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Lær dit FT1/FT2 pulsur at kende... 5 Menustruktur... 5 Symboler

Læs mere

Polar RC3 GPS. Start Guide

Polar RC3 GPS. Start Guide Polar RC3 GPS Start Guide INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 2. FORBEREDELSE... 8 3. TRÆNING... 11 4. ANALYSE... 17 5. VIGTIGE OPLYSNINGER... 19 Pleje af dit produkt... 19 Batteriinformation... 21

Læs mere

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning POLAR G5 GPS SENSOR Brugervejledning DANSK Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G5 GPS sensor. G5 giver hastigheds-, distance- og positionsdata samt ruteinformation i alle udendørs sportsgrene ved hjælp

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

Polar RS400. Start Guide

Polar RS400. Start Guide Polar RS400 Start Guide Indholdsfortegnelse 1. LØBECOMPUTERENS DELE... 3 4. REGISTRER TRÆNING... 13 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 4 Grundlæggende indstillinger... 4 Menu struktur... 6 3. KLARGØRING TIL

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17925930.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

POLAR RCX3. Brugervejledning

POLAR RCX3. Brugervejledning POLAR RCX3 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... 5 5 5 6 3. KOM I GANG...

Læs mere

POLAR RCX5. Brugervejledning

POLAR RCX5. Brugervejledning POLAR RCX5 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 5 2. DELE AF TRÆNINGSCOMPUTEREN... 6 Dele af Polar RCX5 træningscomputeren... 6 Ekstraudstyr... 7 3. KOM I GANG... Grundlæggende indstillinger...

Læs mere

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning POLAR RC3 GPS Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... Knapfunktioner... Menustruktur...

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt til intervaltræning med målpulszoner og

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning SUUNTO M1/M2 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 4 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 4 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

DANSK. Brugermanual Polar CS400

DANSK. Brugermanual Polar CS400 Brugermanual Polar CS400 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DELE TIL CYKELCOMPUTER... 5 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... Måling af hjulstørrelse... Grundlæggende indstillinger... Menustruktur... 6

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Indhold 2. Introduktion 5. Overblik 5. Dette indeholder æsken 6. Dette er din Polar Loop 2 7. Kom i gang 8. Opsæt din Polar Loop 2 8

Indhold 2. Introduktion 5. Overblik 5. Dette indeholder æsken 6. Dette er din Polar Loop 2 7. Kom i gang 8. Opsæt din Polar Loop 2 8 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Introduktion 5 Overblik 5 Dette indeholder æsken 6 Dette er din Polar Loop 2 7 Kom i gang 8 Opsæt din Polar Loop 2 8 Download og installér Polar FlowSync 8 Tilslut din

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL M400

BRUGERVEJLEDNING TIL M400 BRUGERVEJLEDNING TIL M400 INDHOLD Indhold 2 Introduktion 9 M400 9 H7 pulsmåler 10 USB-kabel 10 Appen Polar Flow 10 Polar FlowSync Software 10 Webservicen Polar Flow 10 Kom i gang 11 Oplad batteriet 11

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes:

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes: Hvad er inkluderet Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Shine CR2032 Batteri Batteriværktøj Spænde Sportsarmbånd Gratis Shine profil og app Andet Shine tilbehør der kan købes: Læderarmbånd Halskæde

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL M400

BRUGERVEJLEDNING TIL M400 BRUGERVEJLEDNING TIL M400 INDHOLD Indhold 2 Introduktion 10 M400 10 H7 pulsmåler 11 USB-kabel 11 Appen Polar Flow 11 Polar FlowSync Software 11 Webservicen Polar Flow 11 Kom i gang 12 Oplad batteriet 12

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Cover S720i DNK A.fh8 18/2/02 7:55 Page 1 COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Display symboler Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 www.polar.fi Angiver at pulsen registreres. Hjertesymbolet blinker i samme

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Wattmåling: hvad, hvorfor og hvordan?

Wattmåling: hvad, hvorfor og hvordan? Wattmåling: hvad, hvorfor og hvordan? SMT-KLUBAFTEN 25.11.2014 WATTMÅLING Wattmåling: hvad er det? Kraft X hastighed= watt Så jo hurtigere du drejer pedalerne rundt og jo mere kraft du bruger (højere gear)

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 13 V800 13 H7 pulsmåler* 14 USB-kabel 14 Appen Polar Flow 14 Polar FlowSync Software 14 Webservicen Polar Flow 14 Kom i gang 15 Oplad batteriet

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

ONLINE MANUAL. 1 Orbit Manual

ONLINE MANUAL. 1 Orbit Manual ONLINE MANUAL 1 Orbit Manual DK Indhold: Pakkens indhold... 3 Beskrivelse af apparat... 4 Sådan bæres Runtastic Orbit... 4 Fastgørelse... 5 Første skridt... 5 Med Runtastic Me-app... 5 Uden Runtastic Me

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual

DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere