Programmering. Udvidet Programmering. Kurserne. Kurset: programmering i sproget Java. Lærerne: Morten Larsen og Peter Sestoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmering. Udvidet Programmering. Kurserne. Kurset: programmering i sproget Java. Lærerne: Morten Larsen og Peter Sestoft"

Transkript

1 Kurserne Kurset: programmering i sproget Java Programmering og Udvidet Programmering Lærerne: Morten Larsen og Peter Sestoft Kursusmål: I skal lære at skrive interessante programmer i Java Forudsætninger: I skal kunne bruge Windows, tekstbehandling og WWW Kurset Programmering = 2 point Kurset Udvidet Programmering = Programmering + 1 point Kursusforløb (forelæsningsplan) Interaktion: stil endelig spørgsmål til forelæsningen Kursets hjemmeside er sestoft/programmering.html Hjemmesiden indeholder udleverede materialer, sidste nyt,... Hjemmesidens forelæsningsplan indeholder resuméer af forelæsningerne Programmering 1999 KVL Side 1-1 Programmering 1999 KVL Side 1-3 Programmering 1999 Forelæsning 1, tirsdag 31. august 1999 Om kurset, lærerne og forelæsningerne Om øvelserne Om nødvendige anskaffelser Om jer Om programmeringssprog Ifår brug for Lærebog: Lewis & Loftus: Java Software Solutions Noter (udleveres efterhånden; kan også udskrives fra nettet) Ringbind til udleverede løbesedler, noter, forelæsningsresumeer, mv. Disketter eller en epost-konto hos DSR Om programmeringssprog Java Eksempler på Java-programmer og deres bestanddele Programmering 1999 KVL Side 1-2 Programmering 1999 KVL Side 1-4

2 Hvad er et program? Et program er interne instrukser til en datamaskine. Øvelser Det er vanskeligt (eller umuligt) at lære bare ved at lytte. Man lærer kun ved at prøve selv. Øvelser: mindst 2 timer pr. uge pr. studerende, fra torsdag den 9. september Ugentlige opgaver til aflevering Interne instrukser kan medføre eksterne, synlige resultater. F.eks. beregning og visning af en saldo, tegning af en graf,... Sammenhængen intern/ekstern er 100 % logisk og mekanisk. Programmer er generelle; kan løse uendelig mange problemer af en bestemt slags. Programmer er stupide; kan ikke improvisere eller forstå. Datamaskiner er hurtige; derfor kan programmer alligevel virke smarte. Øvelsestidspunkter: torsdag og (og måske fredag 13 15) Instruktor: Jakob Diness Skriv jer på øvelsestilmeldingen (rundsendes) Man kan køre Java-programmer derhjemme: se Generelle Oplysninger Hvad er et programmeringssprog? Et programmeringssprog er en notation for instrukser, dvs. programmer. Man skal være meget omhyggelig med programmeringssprog. Eksempel. Korrekt: add(knap); Øvelseslokale: F117 på 1. sal i bygningen mod Thorvaldsensvej Helt forkert: Add(knap). Programmering 1999 KVL Side 1-5 Programmering 1999 KVL Side 1-7 Specielle programmeringssprog: Excel, HTML, SAS Hvorfor lære programmering? Fordi man kun på den måde virkelig forstår muligheder og begrænsninger i databehandling Fordi man bedre kan forestille sig nye typer af løsninger og produkter Fordi man bliver i stand til at løse specialopgaver selv Fordi det er sjovt! Meget velegnede til særlige anvendelser, f.eks. opstilling af budgetter Meget uegnede til andre anvendelser, f.eks. samkøring af datasæt Excel: Finans/økonomi, regulære datasæt, simpel (men flot) grafik HTML: Beskriv hyperteksters struktur og (til dels) layout SAS: Manipulation af datasæt, beregning af statistiske størrelser, grafik Hvad kan Java bruges til? Nogle eksempler Simulering af udviklingen i en blandet bøge/aske skov Simulering af dynamikken i en malkekvægsbesætning Generering af optimal hugststrategi ud fra bevoksningsliste Matchning og sammenkædning af DNA-sekvenser Simulering af transportprocesser (af glyphosat/roundup) i jord Genkendelse af bakterier på mikroskopbilleder Generelle programmeringssprog: Java, Pascal, C, C++,... Man kan løse et hvilket som helst problem ved at skrive et program. Men man skal selv forstå løsningen. Ingen indbygget intelligens som i Excel men det er ofte en fordel. Særlige fordele ved Java Relativt simpel programmering af vinduesorienterede brugergrænseflader Indsættelse af appletter (vinduesorienterede småprogrammer) på websider Moderne teknologi (sammenlignet med Pascal, C og C++) Programmering 1999 KVL Side 1-6 Programmering 1999 KVL Side 1-8

3 Et simpelt Java program public class Hello { public static void main(string[] args) { System.out.println("Det virker sandelig!"); Bemærk: Programmets (klassens) navn er Hello; filens navn skal være Hello.java. Programteksten i metoden main udføres når programmet startes. Redigering af Java programmer med Javaedit Javaedit er en simpel, gratis Java editor. Den startes ved dobbeltklik på U:\java\bin\javaedit.exe. Eller ved at man skriver javaedit i en DOS boks. Rediger programmer (*.java filer), og oversæt dem ved klik på kaffekop-ikonen. Programmer skal stadig udføres i MS-DOS boksen ved brug af java fortolkeren. Javaedit skal (muligvis) konfigureres før brug; se Løbeseddel 1. Metodekaldet System.out.println udskriver til skærmen. Betydningen af public static void og String[] args vil blive forklaret senere. Programmering 1999 KVL Side 1-9 Programmering 1999 KVL Side 1-11 Eksempel: Variable og beregninger i Java Redigering, oversættelse og udførelse af et Java program Rediger et Java program og gem det i filen Hello.java Start en MS-DOS boks (under MS Windows) Oversæt programmet til Java bytecode, ved brug af javac oversætteren: javac Hello.java Derved dannes en fil Hello.class med den oversatte udgave af programmet. Udfør det oversatte program, ved brug af java fortolkeren: java Hello Dette udfører programmet, som udskriver på skærmen. public class Skat1 { public static void main(string[] args) { int indkomst = ; double ambi, bundskat; ambi = indkomst * 8.0 / 100; indkomst = indkomst - (int)ambi; bundskat = (indkomst ) * 7.5 / 100; System.out.print("Arbejdsmarkedsbidrag: "); System.out.println(ambi); System.out.print("Bundskat: "); System.out.println(bundskat); Uddata på skærmen Arbejdsmarkedsbidrag: Bundskat: Programmering 1999 KVL Side 1-10 Programmering 1999 KVL Side 1-12

4 Grundbegreber: værdi og type, heltal og flydende-kommatal En værdi er et tal (120000) eller en tegnstreng ("Bundskat: ") eller en sandhedsværdi (false) eller... En type er en familie af værdier: int er typen af heltal: 3, 4, 10, 117, -2, 0,... double er typen af flydende-kommatal: 2.5, 117.1, 8, -2.5, 3E8,... String er typen af tegnstrenge: "Bundskat: ", "Ole-Johan", "",... boolean er typen af sandhedsværdier: true, false I datamater er beregninger med flydende-kommatal kun omtrentlige, men beregninger med heltal er eksakte. Derfor skelnes mellem flydende-kommatal (double) og heltal (int) i programmer. Trunkeringen (int)ambi omdanner flydende-kommatallet ambi til et heltal ved at smide decimalerne væk. Grundbegreber: Udtryk og ordrer Tilstanden består af datamatens lagerindhold, uddata (på skærmen), osv. Et udtryk beregner en værdi (og ændrer måske på tilstanden): indkomst * 8.0 / 100 En ordre ændrer tilstanden. For eksempel kan den ændre en variabels værdi: indkomst = indkomst - (int)ambi; eller den kan skrive uddata på skærmen: System.out.print("Arbejdsmarkedsbidrag: "); Flere erklæringer og ordrer kan samles i en blok: { int indkomst = ;... System.out.println(bundskat); En blok kan bruges hvor som helst en ordre kan bruges. Programmering 1999 KVL Side 1-13 Programmering 1999 KVL Side 1-15 Programmer skal kunne vælge Grundbegreber: Variable, erklæringer og tildeling Eksempel: Vi ønsker at løse andengradsligninger af formen En variabel kan indeholde en værdi af en given type. En variabel svarer til et sted i datamatens lager. Ü ¾ Ü ¼ En erklæring indfører type og navn(e) for en eller flere variable: double ambi, bundskat; Erklæringen afsætter også plads til variablene i datamatens lager. Givet koefficienterne,, beregner vi diskriminanten : Hvis ¼ har ligningen ingen løsninger. ¾ En variabelerklæring kan indeholde en initialisering: Hvis ¼ har ligningen én løsning: int indkomst = ; Ü ¾ En tildeling ændrer en variabels værdi ved at skrive i datamatens lager: ambi = indkomst * 8.0 / 100; Hvis ¼ har ligningen to løsninger: Ô Ü Ü Ô Ó ¾ ¾ For at kunne vælge mellem de tre tilfælde skal vi bruge betingede ordrer (if). Programmering 1999 KVL Side 1-14 Programmering 1999 KVL Side 1-16

5 Eksempel: løsning af andengradsligningen ¾Ü ¾ Ü Eksempel: løsning af vilkårlige andengradsligninger public class Quadratic1 { public static void main(string[] args) { double a, b, c; a = 2; b = 3; c = -2; double d = b * b - 4 * a * c; if (d < 0) System.out.println("No solutions"); else if (d == 0) { System.out.print("One solution: "); System.out.println(-b / (2 * a)); else { System.out.print("Two solutions: "); System.out.print((-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a)); System.out.print(" and "); System.out.println((-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a)); public class Quadratic2 { public static void main(string[] args) { double a, b, c; a = new Double(args[0]).doubleValue(); b = new Double(args[1]).doubleValue(); c = new Double(args[2]).doubleValue(); double d = b * b - 4 * a * c; if (d < 0) System.out.println("No solutions"); else if (d == 0) { System.out.print("One solution: "); System.out.println(-b / (2 * a)); else { System.out.print("Two solutions: "); System.out.print((-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a)); System.out.print(" and "); System.out.println((-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a)); ¾ ¼ Programmering 1999 KVL Side 1-17 Programmering 1999 KVL Side 1-19 Betingede ordrer: if-else ordrer Generelt format: if (udtryk) ordre1 else ordre2 Virkning: (1) beregn værdien af udtryk (2) hvis true så udfør ordre1, ellers udfør ordre2 Dvs. at if-else ordren vælger mellem to ordrer, afhængig af udtryk. Kommandolinie-argumenter Det første argument på kommandolinien er args[0], det andet er args[1], osv. Fra tegnstreng til tal Et kommandolinieargument args[0] er en tegnstreng, f.eks. "234". Det er noget andet end et tal, f.eks For at kunne regne på det skal tegnstrengen "234" konverteres til et tal. Dette kan gøres med en indbygget metode (dvs. funktion): new Double("234").doubleValue() Værdien af dette udtryk er tallet 234. (I f.eks. Excel er der ingen klar skelnen mellem tal og tegnstrenge). Programmering 1999 KVL Side 1-18 Programmering 1999 KVL Side 1-20

6 To slags Java-programmer Appletter: vinduesorienterede programmer med visse begrænsninger Egentlige programmer: ingen begrænsninger Kurset underviser i begge dele. Appletter dog for alvor først til oktober. Særlige metoder i en applet Appletter vinduesorienterede programmer Sprogligt: fra engelsk application = program der gør noget nyttigt Deraf applet = småprogram (jævnfør engelsk: pig = gris, piglet = grisling) Metoden init() Kaldes når appletten startes. Sætter komponenterne (knapper, tekstfelter, osv.) op på skærmen. Simple eksempler: Klik1, Mandelbrot, Minestrygerspil,... Eksempler fra den virkelige verden: Byens puls (DSB S-tog), mange chat-systemer, Københavns Fondsbørs,... Appletter køres typisk som en del af en webside. Udvendigt viser appletten nogle komponenter: etiketter, knapper, tekstfelter,... Metoden actionperformed(event e) Metoden er en del af en ActionListener, knyttet til en bestemt komponent (knap). Kaldes hver gang brugeren har fremkaldt en hændelse vedrørende knappen. Metoden actionperformed udfører nogle Java-ordrer for at reagere på hændelsen. Komponenterne vises på skærmen, og kan påvirkes af brugeren. På den måde kommunikerer appletten og brugeren. Indvendigt består appletten af erklæringer, ordrer, udtryk og metoder Programmering 1999 KVL Side 1-21 Programmering 1999 KVL Side 1-23 Eksempel på en applet: Klik1.java import java.applet.applet; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class Klik1 extends Applet { Button knap = new Button("Klik her"); TextField vindue = new TextField(10); public void init() { add(knap); add(vindue); knap.addactionlistener(new ActionListener () { int antalklik = 0; public void actionperformed(actionevent e) { antalklik = antalklik + 1; vindue.settext(integer.tostring(antalklik)); ); Fire trin til at lave en knap Der erklæres en variabel knap til at repræsentere knappen internt: Button knap =...; Knappen oprettes internt i maskinen (med new): Button knap = new Button("Klik her"); Knappen vises på skærmen: add(knap); Der installeres en metode til at lytte efter knaptryk: knap.addactionlistener(new ActionListener () {... ) Programmering 1999 KVL Side 1-22 Programmering 1999 KVL Side 1-24

7 At køre appletter uden Internet-adgang Oversæt appletten med javac javac Klik1.java Skriv en lille HTML-fil og kald den runklik1.html: <HTML><BODY> <APPLET HEIGHT=400 WIDTH=400 CODE="Klik1.class"></APPLET> </BODY></HTML> Kør appletten med appletviewer: appletviewer runklik1.html Programmering 1999 KVL Side 1-25 Nye ord og begreber Java et moderne, generelt programmeringssprog Begreberne værdi (et tal, en streng,...) og type(familie af værdier) Programbestanddele: variabel, erklæring, udtryk, ordre Tildelingsordrer (=) Betingede ordrer (if) Forskellige typer af værdier: heltal, flydende-kommatal, tegnstrenge; konvertering Læs de udleverede Generelle Oplysninger Læsning for denne uge Lewis og Loftus, kapitel (2 og) 3, samt side Programmering 1999 KVL Side 1-26

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

Linux - Friheden til at programmere i Java

Linux - Friheden til at programmere i Java Linux - Friheden til at programmere i Java Version 0.7.20040516-06/07-2006 Christian Damsgaard Jakob Nordfalk Jonas Kongslund og mange andre Linux - Friheden til at programmere i Java: Version 0.7.20040516-06/07-2006

Læs mere

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C Eksamensprojekt i Informationsteknologi B / Programmering C Anders Olsen & Nichlas Olsson, klasse 3.3i 20-05-2010 Synopsis Vi er to gymnasieelever fra Roskilde Tekniske Gymnasium og vi hedder Anders Olsen

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Pesto et deklarativt sprog til partiel evaluering Helle Markmann Maj 2003 Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tak til Mikkel Ricky for den fantastiske

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk 2 KnowWare Videre med Excel 97 Avancerede funktioner Palle Grønbæk,

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT Lær at programmere i Javascript Sprogets opbygning og syntaks Blokke, forgreninger og løkker Introduktion til Javascript 1. udgave,

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller flag:...6 Gennemgang af programmet Test:...8 Signaturer

Læs mere

F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 1

F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 1 Windows programmer.... 3 Windows tekst program:...4 Kontrolstrukturen i applikationen:...6 Opgaver:...11 Opgaver:...12 Opgaver:...14 Windows indtastnings formular: Personer...15 Opgaver:...20 Sidespring:

Læs mere

Refleksion i Java. 8. juli 2003

Refleksion i Java. 8. juli 2003 Refleksion i Java Udarbejdet af: Jesper Tejlgaard Pedersen Anders Baumann Tine Thorn IT-højskolen i København 4-ugersprojekt F2001 Vejleder: Kasper Østerbye 8. juli 2003 1 Indhold 1 Forord 3 2 Indledning

Læs mere

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ DM502 Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ 1 DM502 Bog, ugesedler og noter De første øvelser Let for nogen, svært for andre Kom til øvelserne! Lav opgaverne!

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

HTML 48,- Ulf S. Retsloff. www.knowware.dk. Skrevet så alle kan være med... Rigtige hjemmesider for begyndere. 2. udgave

HTML 48,- Ulf S. Retsloff. www.knowware.dk. Skrevet så alle kan være med... Rigtige hjemmesider for begyndere. 2. udgave 48,- Skrevet så alle kan være med... 2. udgave Start med HTML Rigtige hjemmesider for begyndere Dette er hvad rigtige hjemmesider laves af!

Læs mere

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker Indhold 1 Compilerens opbygning 4 1.1 Compilerensfunktion... 4 1.2 Fasericompileringen... 4 1.3 TinyogC-... 7 2 Leksikalsk analyse 9 2.1 Strengeogsprog... 9 2.2 Regulæreudtryk... 10 2.3 Deterministiskeendeligeautomater...

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata

Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Århus 27. januar 2014 Morten Frydenberg Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Hvad er Stata? Stata er et program, der kan lave statistiske analyser af

Læs mere

med Wix.com eller andre programmer

med Wix.com eller andre programmer med Wix.com eller andre programmer Søren "Noah" Nielsen 2015 Indholdsfortegnelse Webdesign... 3 Hvad er en hjemmeside?... 4 Hvad består websiden af?... 5 Hvad vil du opnå med dit website?... 7 Tips om

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Anders Milhøj Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Foråret 2015 Denne note omhandler, hvordan man kan komme i gang med statistiske øg økonometriske analyser ved hjælp af de

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere