Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19"

Transkript

1 DI-version PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 1 af 14

2 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden ret til at kopiere, udskrive og anvende materialet lave tilføjelser til materialet, når det er tydeligt, at det er udført af virksomheden fjerne andre sider end denne side Det er ikke tilladt at sælge materialet fremvise materialet for tredjepart mod betaling fjerne denne side Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 2 af 14

3 Indhold Instruktion til kaizenleder... 2 Rettigheder... 2 Indhold... 3 Undervisningsmateriale Forberedelse Undervisning Udførelse Opfølgning Diplomer... 4 Adobe-fil med præsentation... 5 Oversigt over en præsentation i Adobe... 5 Kaizenevent... 5 Specielle forhold vedrørende PL... 6 Formål med Problemløsning... 6 Målet for en kaizenevent i Problemløsning... 6 Krav til kaizenlederen... 6 Principper for problemløsning... 6 Tips til PL... 7 Rammer for kaizenevent i Problemløsning... 7 Tidsplan for fem dage... 8 Deltagernes arbejde med problemløsning... 9 Krav til opfølgning... 9 Opdatering af de etablerede tavler... 9 Kort for Problemløsning Kaizenevent - generelt Kaizenlederens opgaver Varighed Information til interessenter Indkaldelse til kaizenevent Deltagere i kaizenevent Accept, læring og forankring Kaizenkultur Forberedelse Undervisning - deltagerne og deres forventninger Undervisning - P-plads Indsamling af information Planlagte opgaver Afrapportering Evaluering Tjekliste - kaizenevent Tjekliste - PL Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 3 af 14

4 Undervisningsmateriale 1 Forberedelse PL - Kaizenevent indkaldelse - Word - fremsendes PL - Kaizenlederens vejledning - Adobe - udskrives PL - Ledelsens vejledning - Adobe - udskrives 2 Undervisning PL - Noter deltager - Adobe - udskrives PL - Noter underviser - Adobe - udskrives PL - Præsentation - Adobe - præsentationen Kaizenrapport - Eksempel - Adobe - udskrives 5 x Hvorfor - Analyseskema - Eksempel - Adobe - udskrives 3 Udførelse PL - Analyseskema 1 - Sildebensdiagram - Power Point PL - Analyseskema 2 - Pareto - Excel-skema PL - Analyseskema 3 - Histogram - Excel-skema PL - Analyseskema 4 - Kontrolskema - Excel-skema PL - Analyseskema 5 - Spredningsdiagram - Excel-skema PL - Analyseskema 6 - Seriediagram - Excel-skema PL - Analyseskema 7 - Tjekliste - Excel-skema PL - Analyseskema a - Procesflow - Power Point PL - Interessentanalyse - Adobe PL - Kontaktperson - Opgave - Word PL - Kort for Problemløsning - Adobe - kortet lamineres PL - Skemaer - Excel-skemaer - udskrives A3-skema - Power Point 5 x Hvorfor - Analyseskema - Word Spildtyper - figurer - Adobe Spildtyper - med noter - Adobe 4 Opfølgning Løbende forbedringer - Excel-skema - udskrives Kaizenrapport - Power Point PL - Audit - med makro - Excel-skema PL - Auditbeskrivelse - Adobe 5 Diplomer For alle diplomer opdateres side 1 med data for virksomheden og udskrives PL - Diplom for deltagelse i kaizenevent - Power Point PL - Diplom for kaizenleder - Power Point PL - Diplom for kaizenspecialist - Power Point PL - Evalueringsskema - Excel PL - Diplom - PL master - Power Point PL - PL evaluering - Excel Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 4 af 14

5 Adobe-fil med præsentation Ved undervisningen anvendes en Adobe-fil med præsentationen til undervisningen. Når filen er læst ind i Adobe Reader, kan den vises i fuldt format, som andre præsentationsprogrammer viser et slide show. Visning i fuldt format: Ctrl + l (lille L) Stop visning i fuldt format: Esc Visning i fuldt format kan også startes fra menubjælken. Her vælges: View Full Screen Mode (engelsk version) Oversigt over en præsentation i Adobe En fil i Adobe kan udskrives, så der er flere sider vist på én side. Dette kan anvendes til at udskrive en oversigt over præsentationen. Ved udskrift vælges flere sider under sideopsætning. I billedet til højre er det markeret for en engelsk version. Antallet af slides på siden vælges efterfølgende. I det viste eksempel er valgt 2 x 3 sider med rækkefølgen horisontal og i formatet portrait (stående). Her vises en udskrift for 6 x 5 sider liggende: Kaizenevent Kaizen betyder en forandring til det bedre. I Japan er kaizen en del af kulturen. Der er en generel forventning til, at alle bidrager, så i morgen kan blive en bedre dag end i går. Event betyder begivenhed. Kaizenevent er således en begivenhed, hvor en gruppe mennesker arbejder sammen i en kort periode for at skabe en forbedring. Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 5 af 14

6 Specielle forhold vedrørende PL PL Problemløsning Formål med Problemløsning Ledelsen og ledere skal blive i stand til at skabe stabile processer ved at anvende systematiske og videnskabelige metoder til at fjerne årsagerne til den manglende stabilitet, så de ikke optræder igen. Lederne skal lære deres medarbejdere at forbedre metoderne ved de stabile processer ved at anvende systematiske og videnskabelige metoder, så sikkerhed og kvalitet forbedres og spild reduceres. Alle i enheden skal lære at dele viden om gode metoder til løsning af problemer samt gode løsninger på problemer. Ledelsen etablerer en formel struktur, som med tilknyttede ressourcer understøtter denne deling af viden. Målet for en kaizenevent i Problemløsning Deltagerne lærer at opdele problemer i kategorier, som gør det nemmere at identificere den eller de personer, der kan fjerne årsagen til problemet. Deltagerne lærer at analysere problemer med videnskabelige metoder og at løse problemer på en struktureret måde. Ledelsen og ledere lærer metoderne først, så de kan lære medarbejderne at anvende dem. Ledelsen etablerer en formel struktur med tilknyttede ressourcer, som har til formål at sikre deling af viden om problemløsning i enheden. Gode metoder og gode løsninger skal deles hurtigt i organisationen. Når strukturen er etableret, undervises deltagerne i at anvende strukturen ved løsning af problemer. Krav til kaizenlederen Kaizenlederen skal beherske værktøjet til en kaizenevent for problemløsning samt de til værktøjet hørende værktøjer til analyse af et problem. Principper for problemløsning Ledere og chefer er i stand til at sortere de problemer fra, som ikke skal behandles, fordi de forbedrer sekundære forhold. Primære problemer påvirker sikkerhed, kvalitet, eller forårsager spild. Disse problemer skal løses i en prioriteret rækkefølge. Ledere og chefer afklarer, om årsagen til et problem er kendt, og vurderer hvor stor en opgave, det vil være at fjerne årsagen til problemet. Metoden for at løse problemet og antallet af direkte involverede vil afhænge af denne vurdering. Problemerne løses i en prioriteret rækkefølge efter en afvejning af forventet effekt og indsats. Mindre og små problemer kan løses af en enkelt person eller af en mindre gruppe. Større og mere komplicerede problemer løses af en gruppe af medarbejdere. Hvis årsagen til problemet er kendt, afholdes en kaizenevent for at løse problemet. Hvis årsagen ikke er kendt, får en person ansvaret for sammen med en tværfaglig gruppe at identificere årsagen til problemet og dermed at definere det problem, som skal løses. Ledere og chefer vil vejlede gruppen for at sikre, at den identificerer de bagvedliggende årsager til problemet. Hos den ansvarlige person vil de spørge ind til baggrunden for de undersøgelser, der er udført, og hvorfor undersøgelserne har ledt til de konklusioner, som gruppen er nået frem til. Ledere og chefer vil også sikre sig, at gruppen har været i kontakt med alle relevante interessenter for løsning af problemet, så alt relevant viden i organisationen er anvendt til at identificere årsagerne til problemet. De vil også sikre sig, at interessenternes interesse i problemet er kortlagt, og at deres styrke til at fremme eller hæmme en løsning er identificeret og begrundet. Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 6 af 14

7 Alle problemer løses struktureret på en videnskabelig måde. Det betyder, at Alle som arbejder med at løse problemet, har set og forstået, hvordan og hvornår problemet optræder. Alle tilgængelige fakta vedrørende problemet er indsamlet. Kaizengruppen har indsamlet informationer fra de medarbejdere, som har indsigt i de processer, hvor problemet optræder. Kaizengruppen har identificeret de mulige årsager til, at problemet opstår. Kaizengruppen har vurderet alle årsagerne og fjernet de årsager, som ikke er koblet til problemet. Kaizengruppen har identificeret de årsager, som har en kendt relation til problemet. Kaizengruppen har analyseret de data, som kan opsamles for problemet og for problemets relation til årsagerne. Kaizengruppen har udført forsøg for at afprøve metoder til at gøre problemet uafhængig af de enkelte årsager. Kaizengruppen har kortlagt koblingen mellem årsagerne og problemet for de årsager, som problemet ikke kan gøres uafhængig af. For hver enkelt årsag finder kaizengruppen en måde at fjerne eller at kompensere for årsagen, så problemet ikke opstår. Når gruppen har fundet metoder til at fjerne eller kompensere for alle kendte årsager, etableres der en ny standard for processen, så problemet ikke opstår igen. Gruppen etablerer overvågning af løsningen i en periode, for at verificere at problemet er løst permanent. Gruppen anvender principper og metoder som sikre, at resultatet af gruppens arbejde fastholdes og dokumenteres. Principperne for at fastholde resultatet afhænger af gruppens størrelse. Hvis tre eller flere er involveret i et tværgående problem, anvender gruppe skemaet A3 ved arbejdet med at løse problemet. Gruppen afslutter arbejdet med at udarbejde en kaizenrapport, hvor den anvendte metode for at finde løsningen anføres. I rapporten er også anført udgangspunktet, løsningen, den nye standard samt effekten af det udførte arbejde. Kaizenrapporten anvendes til formidling af både den anvendte metode for løsning af problemet og for den valgte løsning. Både metoden og løsningen formidles hurtigt til andre i enheden, som arbejder med tilsvarende opgaver. Formidlingen foretages gennem det etablerede netværk for videndeling. Tips til PL Vælg et synligt problem som gruppen kan arbejde med under kaizeneventen. Problemet må ikke være for teknisk, da det stiller særlige krav til gruppen. Et styringsmæssigt problem vil være egnet til en kaizenevent i Problemløsning for ledere, og et praktisk problem vil være egnet til en kaizenevent i Problemløsning for medarbejdere. Rammer for kaizenevent i Problemløsning Der udvælges et egnet problem til kaizeneventen, som gruppen kan arbejde med. Problemet skal være uden kendt årsag, så gruppen både skal finde årsagen, fjerne den og verificere, at det er den relevante årsag, som er fundet og fjernet. Gruppen implementerer løsningen og etablerer nye standarder, så løsningen er indarbejdet og dokumenteret. Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 7 af 14

8 Gruppen afslutter kaizeneventen med at etablere overvågning af løsningen. Formålet med overvågning af løsningen er, at gruppen kan verificere, at problemet er løst ved etablering af de nye metoder og standarder. Verifikationen ved overvågningen fortsætter efter kaizeneventen. Alle øvrige forhold skal være gennemført under kaizeneventen. Tidsplan for fem dage Dag 1 formiddag: Introduktion til kaizeneventen ved kaizenlederen (Præsentationen side 1-7). Gennemgang af indkaldelsen til kaizeneventen, ved kaizenlederen. Undervisning i PL ved en kaizenspecialist i PL (Præsentationen fra side 8 og frem). Dag 1 eftermiddag: Udvælgelse af det problem som skal løses. Go genba for det valgte problem. Indsamling af fakta og data for problemet. Dag 2: Find årsagen til problemet: Generér idéer for årsagen til problemet (brain storming). Tegn eventuelt procesflowet. Anvend 5 x hvorfor til at finde flere årsager. Vurdér årsagernes indvirkning på problemet. Fjern de årsager i listen, som ingen indvirkning har på problemet. Identificer sammenhænget mellem årsagen og problemet. Skaf data for de årsager hvor sammenhængen ikke kan identificeres. Dag 3: Analyser årsagen til problemet: Skaf data for de årsager, hvor sammenhængen ikke kan identificeres. Find løsninger for at fjerne årsagernes effekt på problemet. Forudsig resultatet af løsningerne. Udfør forsøg for at verificere løsningerne. Find afvigelser fra forudsigelserne og find årsagerne til afvigelserne. Lær af fejlene og del denne viden i kaizengruppen. Dag 4: Find løsninger for problemet: Skaf data for de årsager, hvor sammenhængen ikke kan identificeres. Find løsninger for at fjerne årsagernes effekt på problemet. Forudsig resultatet af løsningerne. Udfør forsøg for at verificere løsningerne. Find afvigelser fra forudsigelserne og find årsagerne til afvigelserne. Lær af fejlene og del denne viden i kaizengruppen. Identificer den endelige løsning og gør klar til at indføre den. Udarbejd forslag til en struktur for videndeling. Dag 5: Standardiser løsningen og etabler videndeling: Forudsig resultatet af den valgte løsning. Indfør den valgte løsning. Verificer den valgte løsning. Identificer effekten af den valgte løsning. Udarbejd en afrapportering for kaizeneventen i skemaet kaizenrapport. Hvis der er afvigelser, lær af dem og juster løsningen. Standardiser løsningen. Opdater tavlen i lederens område med de tre filer for problemløsning. og tavlen for enheden hvis det ikke er gjort tidligere. Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 8 af 14

9 Beslut en struktur for videndeling. Beskriv kontaktpersonernes opgaver. Udarbejd en plan for hvordan denne struktur etableres og formidles. Aftal de interne deltageres rapportering til kaizenlederen for deres problemløsning. Opfølgning på P-pladsen Evaluering af forløbet. Deltagernes arbejde med problemløsning Lederens hovedopgave er at: 1. Finde et problem 2. Hold kunden skadesløs 3. Kompenser for problemet 4. Fjern årsagen til problemet, så det aldrig kommer igen Denne kaizenevent har uddannet deltagerne til at udføre denne opgave. Det kræver træning for deltagerne, at blive kompetente problemløsere. Denne træning starter straks efter denne kaizenevent, så erfaringerne herfra kan blive omsat i praksis. Det er vigtigt, at deltagerne bruger de erhvervede kompetencer med det samme, så der ikke opstår en barriere overfor opgaven med problemløsning. Deltagerne skal etablere det system, de er undervist i, og har anvendt under kaizeneventen. Det er derfor vigtigt, at de selv arbejder med systemet, så de blive fortrolige med det. Når de behersker principperne for problemløsning og de anvendte systemer, kan de øve sig på at løse mere komplekse problemer, hvorved deres kompetencer til problemløsning forbedres. Efter kaizeneventen skal de interne deltagere mindst løse et problem hver anden uge. Det er i forhold til deres hovedopgave et relativt lavt mål, men det er for de fleste en stor forøgelse for denne type opgaver. For at sikre at opgaverne udføres, etableres der en opfølgning på deltagernes fremdrift med opgaverne. Opfølgningen udføres af kaizenlederen, som hver uge opgør status for deltagerne. Når deltagerne inden for 12 uger har indfriet målet for opfølgningen, udsteder kaizenlederen et diplom for deres vedholdenhed. Krav til opfølgning Ledere og chefer følger op på, at problemet vedblivende er løst. Den etablerede overvågning skal understøtte lederen og chefen i dette arbejde, så det er synligt for dem, hvis problemet opstår igen. Lederens opfølgning på de opdaterede standarder, skal udføres som for alle andre standarder, hvor det også skal være synligt, hvis der afviges fra en gældende standard. Standarden skal være etableret, så afvigelser fra standarden er synlige for lederen. Opdatering af de etablerede tavler Tavlen for afdelingen og enheden opdateres, så der er et felt til registrering af problemer, som skal løses. Det betyder, at problemerne i denne liste opfylder kravet til en kaizen, idet problemerne påvirker sikkerheden, kvaliteten eller forårsager spild. Lederen og chefen vurderer, om årsagen til problemet er kendt, samt hvor stor opgaven med at løse problemet vil være. Opgaverne prioriteres ud fra forholdet mellem effekt og indsats. Opgaverne igangsættes i prioriteret rækkefølge, så alle der kan løse problemer, har en opgave alene eller sammen med andre. Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 9 af 14

10 Når problemerne er løst, udfyldes en kaizenrapport, som placeres på tavlen for afdelingen. Kaizenrapporterne gennemgås, når løste problemer behandles. Ledere og chefer er ansvarlige for, at andre i enheden gennem denne struktur får kendskab til de anvendte metoder for løsning af problemer. Strukturen anvendes også til at formidle viden om løsningen for problemet. For at hjælpe lederen med denne formidling, etableres en struktur for håndtering af denne opgave. Når denne struktur er etableret, er det lederens og chefens ansvar, at strukturen anvendes, så viden om løsning af problemer deles på tværs i enheden. For både enheden og afdelingerne vil der være en regelmæssig gennemgang af de igangværende opgaver med at løse udvalgte problemer. I forbindelse hermed prioriteres nye problemer. Nye opgaver igangsættes, når en opgave afsluttes. For enheden findes løsninger for tværgående problemer, og i afdelingerne findes løsninger for lokale problemer. På tavlen for både enheden og afdelingen er der en liste med prioriterede problemer, samt kaizenrapporter for afsluttede opgaver. For opfølgning på løsningen af problemer er der på tavlerne en oversigt over mindre opgaver i skemaet Problemløsning, mens hver af de større opgaver har sin egen A3. Alle A3 er samlet et sted på tavlerne. Kort for Problemløsning Der er udarbejdet et kort, som kan klippes ud og lamineres. Det gøres klart og udleveres til deltagerne i kaizeneventen, så de altid kan se de fire trin og rækkefølgen for opgaverne i den videnskabelige model for løsning af et problem, PDCA. Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 10 af 14

11 Kaizenevent - generelt Kaizenlederens opgaver Kaizenlederen er ansvarlig for at arrangere og gennemføre kaizeneventen. I det følgende beskrives en række væsentlige punkter i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen. Det er kaizenlederens opgave at sikre, at alle deltagerne i kaizeneventen kommer til orde og får fremført deres synspunkter og idéer. Varighed En kaizenevent forløber typisk over to til fem dage. Kaizenlederen må forvente at skulle arbejde med forberedelse af den næste dag efter afslutningen på dagens event. Afholdes kaizeneventen inden for normal arbejdstid på daghold, må kaizenlederen forvente at skulle arbejde om aftenen med at forberede materiale og præsentationer til de følgende dage, så hele holdet ikke venter, mens kaizenlederen arbejder ved sin pc. Information til interessenter Hvis der er mulighed for, at den planlagte kaizenevent medfører, at der skal gennemføres ændringer i arbejdsforholdene for enkelte medarbejdergrupper, skal disse grupper og deres leder informeres på forhånd om, at virksomheden påtænker at ændre på arbejdsforholdene. Indkaldelse til kaizenevent Kaizenlederen indkalder i god tid til kaizeneventen. I indkaldelsen anføres hvilken type værktøj der skal anvendes ved denne kaizenevent formålet med, at kaizeneventen afholdes forventninger til udbyttet af denne kaizenevent tidspunkt for afholdelse af kaizeneventen, dage og tidsrum hvem der er kaizenledere tidspunkt for undervisning under kaizeneventen og, om undervisningen er obligatorisk. Undervisningen er altid obligatorisk for dem, der ikke tidligere har deltaget i en kaizenevent, hvor dette værktøj blev anvendt. Deltagere i kaizenevent Alle deltagerne i en kaizenevent er lige, og skal bidrage med det, de kan. Der deltager normalt kun ledelsen, ledere og enkelte specialister i en PL-kaizenevent. Ofte vil deltagerne være ledelsen, alle ledere i enheden og relevante specialister for det problem, der søges løst. Accept, læring og forankring Instruktion og anvisninger er ikke den bedste vej til accept, læring og forankring. Det vi selv har fundet på, accepteres meget lettere, og det giver læring, hvilket er grundlaget for forankring. Ved kaizeneventen fremmer vi den efterfølgende accept, læring og forankring, hvis de berørte ledere ikke er i mindretal. Kaizenkultur Virksomheden udarbejder et diplom til deltagerne i denne kaizenevent. For at en medarbejder kan aspirere til at blive kaizenleder, skal medarbejderen have deltaget i en kaizenevent i det pågældende værktøj. Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 11 af 14

12 Virksomheden bør opbygge et system i fire niveauer for deltagere i kaizenevents: 1. Har ikke deltaget tidligere 2. Har deltaget tidligere 3. Er godkendt som kaizenleder i værktøjet. Vedkommende kan selv gennemføre en kaizenevent. Undervisningen gennemføres ofte af en anden. 4. Er godkendt som kaizenspecialist (underviser og vejleder) i værktøjet. Det forudsætter, at vedkommende i forvejen er kaizenleder. Der stilles krav til ledere og specialister om, at de skal uddannes til kaizenledere i visse værktøjer. Status som kaizenleder mistes, hvis medarbejderen ikke er aktiv kaizenleder med passende interval. Status som kaizenspecialist mistes, hvis medarbejderen ikke er aktiv kaizenspecialist med passende interval. Forberedelse Kaizenlederen reserverer et undervisningslokale og eventuelt et grupperum. Lederne for de områder, der berøres af kaizeneventen, informeres om kaizeneventens afholdelse. Kaizenlederen sikrer sig, at nøglepersoner (ledelsen) kan deltage i kaizeneventen på det tidspunkt, den planlægges gennemført. Hvis undervisningen skal udføres af en anden end kaizenlederen, skal der være en aftale om dette, inden indkaldelsen til kaizeneventen udsendes. Indkaldelsen udsendes og eventuel forplejning aftales. Undervisning - deltagerne og deres forventninger Indled med at alle deltagerne præsenterer sig selv og deres forventninger til denne kaizenevent. Forventningerne noteres på en flipover. Ved den afsluttende evaluering gennemgås forventningerne. Undervisning - P-plads Start undervisningen med at lave en flipover med overskriften P-plads. På denne flipover noteres de spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares. Ved den afsluttende evaluering for kaizeneventen gives så mange svar som muligt. For de spørgsmål, der stadig ikke kan besvares, aftales det, hvem der er ansvarlig, et tidspunkt for hvornår svaret skal foreligge samt, hvordan svaret findes og formidles. Indsamling af information Ved indsamling af information hos medarbejdere eller fra en arbejdsplads, skal medarbejderne introduceres til kaizeneventen. Dette gøres ved at præsentere deltagerne, der indsamler data samt, hvad formålet med denne kaizenevent er. Planlagte opgaver Det er målet, at alle opgaver løses under kaizeneventen. Det er ofte bedre at lave en 80%- løsning, som kan gennemføres under kaizeneventen, end at vente på en perfekt løsning. Hvis der er opgaver, som skal udføres efter kaizeneventen, listes en termin og en ansvarlig, som har accepteret at påtage sig opgaven til den anførte termin. Kaizenlederen følger op på, at de planlagte opgaver gennemføres. Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 12 af 14

13 Afrapportering For at skabe interesse for kaizeneventen afsluttes den med en afrapportering til alle berørte medarbejdere i det område, hvor den har været afholdt. Til denne afrapportering indkaldes ledelsen for området og virksomhedens ledelse. Medarbejdere i de funktioner, der har relation til det, der er behandlet i denne kaizenevent, indkaldes også til afrapporteringen. Evaluering Efter afrapporteringen samles deltagerne i kaizeneventen for at gennemgå forløbet af eventen. Der indledes med at give svar på de spørgsmål, der er noteret på P-pladsen. Listen med forventninger til kaizeneventen gennemgås, og deltagerne evaluerer, hvorvidt forventningerne er blevet indfriet. Hver enkelt deltager kommenterer forløbet af kaizeneventen og fremfører hvad der var godt hvad der kan gøres bedre næste gang Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 13 af 14

14 Tjekliste - kaizenevent Emne Udført Accept Bemærkning Informér interessenter om kaizeneventen Reservér et undervisningslokale Reservér eventuelt et gruppelokale Aftal eventuel forplejning Aftal tidspunktet med ledelsen Aftal tidspunktet med underviser Aftal tidspunktet med nøgledeltagere Udsend indkaldelsen til alle deltagere Kopiér deltagermapper Kontrollér at pc og beamer virker Der er whiteboard eller flipover i lokaler Der er skriveredskaber til whiteboard Skriveredskaber til deltagerne Diplomer til deltagerne Tjekliste - PL Emne Udført Accept Bemærkning Egnede problemer er identificeret Gruppens kompetenceprofil er kortlagt Supplerende kompetencer er identificeret Supplerende kompetencer er til rådighed Der er pc til rådighed for analyse af data Der kan udskrives fra pc en Post-it til brain storming Udskriv skemaer til analyser Udskriv skemaer til interessentanalysen Udskriv kontaktpersonens opgaver Udskriv PL-skemaer Udskriv kaizenrapport Udskriv skemaer for løbende forbedringer Udskriv PL-skemaer til PL evalueringen Fremstil kort for problemløsning til undervisningen Helst i 3 til 4 farver Alle rettigheder tilhører DI PL - Kaizenlederens Vejledning side 14 af 14

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCF Development Action Planner Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com INTRODUKTION Du har for nylig udfyldt et selvevalueringsskema af din personlighed med henblik på en struktureret

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere