vækst INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps?"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Ændring af virksomhedsordningen Lær dine smågrise at kende Tværfagligt budgetmøde giver værdi for landmanden INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps? Af Karen Linddal Pedersen, planteavlskonsulent De dygtigste landmænd tjekker vinterrapsen De dygtigste landmænd sørger for, at der bliver kigget til deres vinterraps flere gange om ugen henover efteråret. Det er nemlig forudsætningen for, at opnå et højt udbytte. Hvert år er der landmænd, som misser vigtige beslutninger i vinterrapsen, fordi de har travlt med at høste eller så. Og i efteråret 2014 er risikoen for udbyttetab ved manglende tilsyn af marken større end tidligere. Så det er vigtigt, at du allerede nu planlægger, hvem der skal holde øje med dine rapsmarker i efteråret. Hvorfor skal jeg holde ekstra øje i 2014? En række forhold betyder, at der er grund til at holde ekstra øje med vinterrapsen i efteråret. Fra 1. december 2013 til 1. december 2015 er brugen af alle bejdsemidler med neonicotinoider forbudt. Forbuddet gælder hele EU, og i forbudsperioden vil man undersøge, om midlerne har en skadelig effekt på bier. fortsættes side 4

2 Indholdsfortegnelse Nye bestemmelser for kvægerhvervet 3 Fortsat fra forsiden... 4 Lær dine smågrise at kende 5 Ændring af virksomhedsordningen 6 Husk arbejdstidsreglerne - også i høst 7 Sådan undgår du varme i foderet 8 Overvejer du at skifte til LED-lysstofrør? 9 6-tonsklubben drager til England 10 Tværfagligt budgetmøde giver værdi for landmanden 12 SMS-påmindelser om arrangementer? 13 Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: mail: Redaktion: Marianne Hedelund og Nina Bjørnskov, tekster, og Pernille Salling, layout Foto: Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Fotograf Mette Krull 2 / NO. 7+8 / vækst - Juli 2014

3 Nye bestemmelser for kvægerhvervet BESTYRELSEN Lars Iversen Bestyrelsesmedlem Tlf.: Endnu et godt og veltilrettelagt dyrskue er blevet afholdt. Det Fynske Dyrskue er en stor kulturbegivenhed i Odense. Med sin over 125 års lange historie er det også en tradition. Dyrskuet har igennem årene ændret sig fra en faglig udstilling til i dag at være en folkelig begivenhed. Med ca gæster giver det os en unik mulighed for at vise, hvad fynsk landbrug står for. Den store TV- og pressedækning, vi får, er af stor betydning for os. Hvad, det er værd i kroner, er svært at gøre op, men det er sikkert, at skulle vi købe os til en lignende omtale, ville det koste langt mere. Hvordan vi i fremtiden får økonomi i dyrskuet, er et andet spørgsmål. Jeg kunne forestille mig, at det i fremtiden skulle være en del af selve kontingentet. Samfundskontakten er et fælles ansvar. Ny lov om Hold af Malkekvæg trådt i kraft 1. juli Kvægbruget har været inde i en god periode med rekordhøje mælkepriser og et godt bytteforhold. Det skal vi huske at glæde os over, nu hvor mælkeprisen er under pres. Lov om Hold af Malkekvæg blev fra en del af kvægbrugets hverdag. Reglen om en sengebås pr. ko vil give udfordringer i mange stalde. Der skal desuden etableres en velfærdsafdeling med en ædeplads pr. ko i op til 1 mdr. efter kælvning og til dyr med særlige behov. Politikerne har vedtaget ny aftale for kvægerhvervet Et enigt folketing har indgået aftale på kvægområdet. Partierne er enige om at iværksætte en række initiativer, der skal hjælpe kvægerhvervet, som er tynget af en stor gældsbyrde, samtidig med at mælkesektoren befinder sig i en omstillingsproces henimod bortfald af mælkekvoterne i Regeringens og erhvervets indsatser skal resultere i et løft af dyrevelfærden ved at minimere transport af kalve, bidrage til en positiv udvikling i kvægerhvervet, understøtte en øget dansk kalveproduktion samt nedbringe antallet af aflivninger af danske spædekalve. Indsatserne skal ses som et hele. Aftalen omfatter følgende 6 indsatsområder: 1. Brancheaftale om opdræt af kalve i Danmark 2. Tilpasning af sundhedsrådgivningen for kvæg analogt med svineområdet 3. Klimakoen 4. Ændringer i bekendtgørelser og vejledninger der er hjemlet i lov om hold af malkekvæg 5. Landdistriktsprogram og tilskud til dyrevelfærd 6. Koblet præmie i kvægsektoren De mest spændende indsatsområder er: Brancheaftale om opdræt af kalve i Danmark Kvægerhvervet udarbejder et branchekodeks med henblik på at øge opdræt af spædekalve i Danmark. Kodekset er en aftale, der på frivillig basis skal forbedre dyrevelfærden for kalve født i Danmark. Branchen vil iværksætte initiativer, der vil gøre det økonomisk mere rentabelt at beholde kalvene i Danmark frem for at transportere kalvene til udlandet. Det er en forudsætning, at et kodeks ikke er i strid med såvel danske som europæiske konkurrenceregler. Tilpasning af sundhedsrådgivningen for kvæg analogt med svineområdet og afdækning af mulighed for samdrift, fællesaftaler, mv. Fødevarestyrelsen skal udarbejde forslag til et nyt sundhedsrådgivningskoncept på kvægområdet. Udgangspunktet er, at reglerne for sundhedsrådgivning på kvægområdet skal være mere lig dem, der gælder på svineområdet, uden at det kompromitterer fødevaresikkerhed, dyrevelfærd eller dyresundhed. Hensigten er at byrdelette kvægbruget med afsæt i de forbedringer, der er fundet sted de senere år inden for antibiotikaforbrug og dyrevelfærd. Resultatet af udvalgsarbejdet forventes færdigt i andet halvår Ændringer i bekendtgørelser og vejledninger, der er hjemlet i lov om Hold af malkekvæg Justeringer inden for den gældende lovgivning skal være med til at understøtte kvægbranchen i tilrettelæggelsen af deres produktion i de danske malkekvægsstalde og skabe øget klarhed om lovgivningsmæssige forhold og rammer. Hensigten er at byrdelette kvægbruget, uden at det kompromitterer fødevaresikkerhed, dyrevelfærd eller dyresundhed. Fødevarestyrelsen undersøger lovgivningen vedr. hold af malkekvæg med henblik på at identificere områder, hvor der er behov for justeringer i bekendtgørelser og vejledninger, der kan gennemføres uden forringelse af dyrevelfærden. Koblet præmie i kvægsektoren I en overgangsperiode frem til udløbet af 2020 vil der blive etableret en koblet præmie til tyre, stude og kvier, som NO. 7+8 / vækst- Juli 2014 / 3

4 BESTYRELSEN slagtes ved en vægt over 160 kg. Dette skal bidrage til at sikre muligheden for en strategisk udvikling af kvægsektoren. En øget præmie skal være med til at gøre det mere rentabelt at opfede slagtekalve i Danmark, således at lange transporter af spædekalve minimeres. Det samlede beløb til en koblet præmie vil beløbe sig til 180 mio. kr. årligt. Med fynske øjne er det spændende at følge, hvordan den koblede præmie til kvier vil påvirke kvægbruget. Vil forbruget af kødkvægssæd til især jersey blive øget, og vil det betyde, at der ikke blive aflivet så mange tyrekalve i fremtiden? Rigtig god sommer. Fortsat fra forsiden... PLANTEAVL af Karen Linddal Pedersen Planteavlskonsulent Tlf.: Vær i den forbindelse opmærksom på, at overgemt rapsudsæd med neonicotidbejdsning ikke må anvendes i perioden. Nye bejdsemidler virker kun frem til kimbladstadiet I efteråret 2014 udbydes der to bejdsemidler: Force 20 CS og Mesurol FS 500. De virker dog kun frem til kimbladestadiet, og det er derfor nødvendigt at være ekstra opmærksom på tidlige angreb af rapsjordlopper og tjekke rapsen ofte, så bekæmpelse med pyrethroider kan iværksættes rettidigt. Vinterraps, der angribes af rapsjordlopper kort efter fremspiring, kommer sig aldrig helt. Rapsjordlopper på vej mod ny top Jordbruksverket i Alnarp i Sydsverige har igen i dette forår undersøgt en række ubehandlede områder i vinterrapsmarker i Skåne for larveangreb af rapsjordlopper. Her blev der fundet betydeligt flere larver end i de foregående 5 år, og Jordbruksverket forventer derfor, at bestanden af rapsjordlopper vil nå en ny top i efteråret Mange er også i tvivl om andre ting! Hvornår kan rapsen beskyttes bedst og billigst mod rapsjordlopper og snegle? Skal spildkorn bekæmpes og hvornår? Hvordan gødes rapsen optimalt, herunder beregning af biomass indeks? Skal afgrøden vækstreguleres? Er der behov for svampebekæmpelse? Er der behov for yderligere gødning? Skal der behandles med Kerb? At træffe den rette beslutning giver grundlag for højt udbytte. Lad planteavlskonsulenten holde øje med din raps Planteavlskonsulenterne tilbyder i dette efterår fokusbesøg i vinterrapsen. I perioden frem til 10. oktober foretager vi 4-6 tilsyn af din vinterraps og sender dig efter hvert besøg en SMS eller mail med anbefalinger til den kommende indsats i marken. Fokusbesøgene sker løbende, og når der er aktuelle problemer i afgrøden. Konsulenten fastlægger selv ruten og varigheden af besøget afhængig af det aktuelle behov i vinterrapsen. Vurderer konsulenten, at der er behov for yderligere rådgivning, vil du blive kontaktet pr. telefon. Hvad koster fokusbesøgene? Prisen på fokusbesøgene udregnes pr. tilsået hektar. Det koster kun 75 kr. pr. ha. vinterraps, og der betales for min. 10 ha og maks.100 ha. TILMELDING Kontakt din planteavlskonsulent eller ring direkte til Søren Lykkegaard, som er ansvarlig for fokusbesøgene, på tlf / NO. 7+8 / vækst - Juli 2014

5 Lær dine smågrise af kende SVINEBRUG af Jan Brochstedt Olsen Chefkonsulent Tlf.: Vejehold - også i smågriseproduktionen Drømmer du om at forbedre dine produktionsresultater i klimastalden? Så kan der være stort økonomisk potentiale i at indføre vejehold i smågriseproduktionen (7-30 kg). En forbedring på 50 gram daglig tilvækst og 0,1 FE pr. kg tilvækst øger dækningsbidraget med hhv. 4 og 5 kr. pr. gris. Grise på 20 kg kan vokse 700 gram pr. dag og ved 30 kg kan grisene vokse mere end gram pr. dag. I nogle besætninger opnår man en foderudnyttelse under 1,70 FE pr. kg tilvækst. Vejehold giver viden og motivation Indfør vejehold i klimastalden og følg grisenes vækst. Det giver ny viden om grisene i stalden og skaber motivation til at forbedre resultaterne. Ved vejehold udvælges ét eller flere hold grise, der vejes en gang om ugen. Ved at notere vægten og følge grisenes vækst, bliver du tidligere opmærksom på afvigelser og problemstillinger, der ofte gælder for hele staldafsnittet. Køb evt. en gulvvægt for at lette vejearbejdet. Den kan bestilles efter mål og koster ca kr. Det tager 5-10 minutter at veje 40 grise. Så inden du indfører vejehold skal du gøre op med sig selv, om du er villig til at bruge den tid, det tager at veje smågrisene. VSPs regneark letter registreringen VSP har udviklet et regneark i Excel til vejehold, som frit kan downloades. Her kan du beregne den daglige tilvækst, fodermængde og foderudnyttelse. Du finder regnearket her. Få hjælp til opstart af vejehold Kontakt Centrovices svinebrugskonsulenter, hvis du har spørgsmål om vejehold eller behov for hjælp til opstart og registrering. Vi hjælper dig gerne i gang. NO. 7+8 / vækst- Juli 2014 / 5

6 Ændring af virksomhedsordningen ØKONOMI af Niels Boldsen Seniorkonsulent Tlf.: Hvad indebærer det? Vi modtager i øjeblikket en del henvendelser fra kunder om regnskabet for 2013, om der skal disponeres anderledes i forhold til lovforslaget om ændring af mulighederne for opsparing i virksomhedsordningen. Det kan være vanskeligt at sige med sikkerhed, om der skal disponeres anderledes, da vi ikke ved, om lovforslaget bliver vedtaget i den nuværende form. På nuværende tidspunkt vides det heller ikke, om man får lov til at ændre de dispositioner, der er foretaget vedrørende statusposter og virksomhedsordningen, som man har lavet i tillid til, at lovforslaget bliver vedtaget senere på året. Lovforslagets indhold Formålet med lovforslaget er, at selvstændige ikke skal kunne anvende lavt beskattede midler fra det opsparede overskud i virksomhedsordningen til at finansiere afdrag på privat gæld og privatforbrug, uden at midlerne bliver beskattet som personlig indkomst. Det vil heller ikke længere være muligt at stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld i f.eks. et sommerhus. Det foreslås endvidere at forhøje rentesatsen til 3 % til beregning af rentekorrektion. Hvis indskudskontoen er negativ, skal det ikke længere være muligt at spare op i virksomhedsordningen mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat. Muligheden for at spare op i virksomhedsordningen begrænses herefter til tilfælde, hvor indskudskontoens saldo er nul eller positiv. Ved indgrebet sikres det, at selvstændige ikke længere har mulighed for at indskyde privat gæld for at opnå højere effekt af rentefradraget mod betaling af en lav rente i rentekorrektion. Hvis en selvstændig indtræder i virksomhedsordningen og har en negativ indskudskonto, kan man anmode SKAT om at få indskudskontoen nulstillet. SKAT kan nulstille indskudskontoen, hvis man kan dokumentere eller sandsynliggøre, at der kun indgår erhvervsmæssig gæld i virksomheden. vil man være afskåret fra at kunne foretage opsparing i virksomhedsordningen, så længe aktiverne fra virksomhedsordningen er stillet til sikkerhed for den private gæld i f.eks. stuehuset. Det foreslås endvidere, at rentesatsen til beregning af rentekorrektion ikke længere skal følge kapitalafkastsatsen for at gøre det mindre attraktivt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Forslaget indeholder en bestemmelse om, at rentekorrektionssatsen forhøjes med effektivt 3 % i forhold til, hvordan kapitalafkastsatsen opgøres i den nuværende lov. Lovforslaget forventes vedtaget i starten af september Overgangsordning i en 3 årig periode Der foreslås som overgangsregel en bagatelgrænse på kr., hvor værdien af den negative indskudskonto og evt. sikkerhedsstillelser ikke er til hinder for, at der kan spares op i virksomhedsordningen mod betaling af den foreløbige virksomhedsskat. Det foreslås endvidere, at der gives mulighed for over 3 år at afvikle sikkerhedsstillelsen i virksomhedsordningen for de private lån, så de berørte personer gives mulighed for gradvist at indrette sig på de nye regler. Det er en betingelse, at sikkerhedsstillelsen i virksomhedsordningen er fuldstændig afviklet inden udgangen af de 3 år. 3-års fristen vil gøre det muligt for de berørte personer at foretage en mere smidig tilpasning af deres økonomi. Endvidere vil der blive arbejdet på at finde en løsning på de situationer, hvor blandet benyttede bygninger stilles til sikkerhed for lån. Hvad betyder det for din økonomi? Virksomhedsordningens teknik og struktur kan være svær at gennemskue for den enkelte. Vi anbefaler derfor, at du tager fat i din økonomikonsulent, hvis du er i tvivl om lovindgrebets betydning for din økonomi. Hvis der fra og med den 11. juni 2014 er stillet sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, 6 / NO. 7+8 / vækst - Juli 2014

7 Husk arbejdstidsreglerne - også i høst HR OG LØNSERVICE af Lone Bendixen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: Høstsæsonen nærmer sig med hastige skridt. En periode, hvor arbejdsbelastningen typisk er høj og overarbejdstimerne mange. Det kan derfor være en god idé at få genopfrisket reglerne om arbejdstid, som de fremgår af Arbejdsmiljøloven. Arbejdstidsreglerne gælder for alle Arbejdstidsreglerne gælder også for medarbejdere, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster. Herunder får du et overblik over de overordnede regler for den ugentlige arbejds- og hviletid samt fridøgn. Maks. arbejdstid i gns. pr. uge Inkl. overarbejde Hviletid - samlet hviletid Over 18 år Under 18 år 48 timer 40 timer 11 timer 12 timer Fridøgn pr. uge 1 døgn 2 døgn Regler for ansatte over 18 år En medarbejder over 18 år må højst have en arbejdsuge på 48 timer inkl. overarbejde beregnet over en periode på fire måneder. Samtidig skal medarbejderen have en sammenhængende hvileperiode på 11 timer pr. døgn. Dog gælder en særlig regel for ansatte i landbruget, således at hvileperioden kan sættes ned til 8 timer i op til 30 døgn om året. Det ugentlige fridøgn skal ligge i umiddelbar tilslutning til en hvileperiode, men også her er reglerne lempet, således at fridøgnet kan flyttes til et andet tidspunkt. Der må dog højest være 12 døgn mellem to fridøgn, og mindst det ene af fridøgnene bør ligge i tilknytning til en hvileperiode. Særlige regler for de årige Vær opmærksom på, at der gælder helt særlige regler for unge mellem 13 og 15 år. Herudover gælder forskellige regler mht. arbejdstid for unge under 18 år, afhængig af om den unge er omfattet af undervisningspligt eller ej. Kontakt din Løn- og HR-rådgiver, hvis du har spørgsmål til disse regler. Arbejdsmiljøloven er ufravigelig Generelt er reglerne i Arbejdsmiljøloven ufravigelige. Det betyder, at du ikke kan indgå aftaler med dine medarbejdere, som tilsidesætter reglerne om f.eks. arbejdstimer og overarbejde. Det har ingen betydning, om medarbejderen er blevet aflønnet for de aftalte og udførte arbejdstimer eller ej. Som arbejdsgiver har du altså pligt til at holde styr på dine medarbejderes arbejdstid, hviletid og fridøgn. Overtrædelse af disse regler kan medføre store godtgørelser til medarbejderen og overtrædelse af hviletidsreglerne kan straffes med bøde. I særlige tilfælde vil overtrædelse af reglerne om arbejds- og hviletid kunne medføre fængsel i op til et år. KONTAKT OS Kontakt din Løn- og HR-rådgiver, hvis du har spørgsmål til reglerne i Arbejdsmiljøloven. Vi har overblik over lovgivningen. Skrappere regler for unge under 18 år Elever og praktikanter i landbruget er omfattet af overenskomsten mellem 3F og GLS-A. Også selv om eleven ikke er medlem af 3F, og arbejdsgiver ikke er medlem af en arbejdsgiverforening. Som det fremgår af skemaet, er der skrappere regler for, hvor meget unge under 18 år må arbejde, ligesom der er større krav til både hvileperioder og fridøgn. Herudover har den unge krav på 30 minutters pause, hvis vedkommende arbejder mere end 4,5 time. NO. 7+8 / vækst- Juli 2014 / 7

8 Sådan undgår du varme i foderet KVÆGBRUG af John Jensen Kvægkonsulent Tlf.: Mange kvægbrugere kæmper i øjeblikket med, at der opstår varme i fodermixet, inden dyrene har ædt op. Problemet er større end tidligere, fordi en del kvægbrugere fylder vand i rapskager eller kraftfoder og nogen har det endda til at stå i støb natten over. Varme i foderet giver dårligere foderoptagelse Problemet med varme i foder er, at den mest letfordøjelige energi i foderet fordamper. Det giver en dårligere foderoptagelse og øger risikoen for yverbetændelse og andre sygdomme. Syre kan dæmpe varmeudviklingen Myre- eller propionsyre kan dæmpe varmeudviklingen, men du skal være registeret som bruger i Plantedirektoratet og have udarbejdet en HACCP, hvis du ønsker at anvende stærke syrer på din bedrift. Din planteavlskonsulent kan sørge for registeringen, som koster ca kr. om året, og din kvægbrugskonsulent kan hjælpe med en HACCP. Registeringen dækker også brugen af alm. foderurea. Syre kan fortyndes med vand og vandes ud over den del af ensilagestakken, der skal bruges den kommende uge. Men husk, at der er syre i vand, når der blandes - ikke vand i syre og vær i øvrigt opmærksom på, at syre fordamper. For at opnå den bedste virkning bør du lægge plastik over den del af ensilagen, du har vandet med syre. Syre er generelt en god løsning Syre sprayet på snitfladen har næsten ingen virkning. Til gengæld er syre i fodermixet meget virksomt. Et godt udgangspunkt er en liter myresyre pr. ton fuldfoder. Er det ikke nok, kan du bruge op til 5 liter syre pr. ton foder. Propionsyre er knap så virksomt og ca. 50 % dyrere pr. liter. Du kan også købe syre, som ikke kræver registrering, men der skal bruges mere for at opnå den samme virkning. Har du rapskager mm. sat i støb, kan det også være nødvendigt med syretilsætning, f.eks. 2 liter pr. ton sat i støb. Alternativt kan syren hældes direkte eller fortyndet med vand i en skovlfuld ensilage, som blandes godt op. Syre i foderet er generelt en god løsning, men vær forsigtig, når du arbejder med syre - og sørg for, at kun medarbejdere, der ved hvordan syren håndteres, har adgang til den. Flere foderlæs giver bedre fodring Et alternativ til syre er at lave to læs foder om dagen til køerne, og at gå fra f.eks. 3 læs om ugen til 1 læs om dagen ved kvierne i den varme periode. Det betyder ekstra arbejde og koster ekstra tid, men hvis alternativet er varmt foder til dyrene, kan det være en god løsning. Natriumbenzoat forhindrer varmedannelse På længere sigt bør du overveje at strø 50 g ren natriumbenzoat pr. m 2 over ensilagen, inden der lægges plastik på før den sidste sammenkørsel. Natriumbenzoat koster kun ca. 1 kr. pr. m 2, og behandlingen betyder, at ensilagen er mindre modtagelig for varmedannelse. Samme effekt har heterofermentative ensileringsmidler og ensileringsmidler, der indeholder natriumbenzoat eller lign. Tænk på solen, når du placerer silo og markstak Er det muligt, er det en fordel at udtage ensilage fra den ende af stakken, hvor der er mindst solpåvirkning. I en silo er der sjældent valgmuligheder, og du bør derfor tænke på solen, inden du beslutter, hvor du placerer din nye silo. Ofte starter varmedannelsen allerede i ensilagesiloen, der måske er vendt, så solen bager ned på snitfladen det meste af dagen. Undgå varme i foderet og få sundere køer Der er mange måder at nedbringe risikoen for varme i foderet på, og hvilken løsning du vælger, er op til dig. Det vigtigste er, at du gør noget ved problemet, så snart det opstår, da varme i foderet kan have negativ indvirkning på dine køers sundhed og ydelse. GODE TIPS Vil du forebygge varme i foderet, bør du følge nedenstående råd: Undgå at løsne mere ensilage, end der skal læsses. Skær ikke mere plastik af end nødvendigt. Brug det øverste ensilage hurtigst muligt især i perioder med regnvejr. Skær ensilagen af med skovlen på læsseren og undgå at løfte i den øverste ensilage. Køb evt. en skæreskovl med skær på overfaldsdelen. Det giver langt mindre overflade på snitfladen, og du vil blive overrasket over, hvor meget længere der går, inden ensilagen tager varme. 8 / NO. 7+8 / vækst - Juli 2014

9 Overvejer du at skifte til LED-lysstofrør? SVINEBRUG af Lone Grube Hansen Svinebrugskonsulent Tlf: Det er blevet populært at skifte til LED-lysstofrør i svinestaldene. Men inden du skifter, er der en række ting, du bør overveje. Når man skifter til LED-lysstofrør uden at skifte de traditionelle armaturer, fjerner man ofte glimtænderen, som erstattes af en attrap. Fjernes spolen, laver man reelt om på armaturet, hvilket betyder, at fabrikanten eller den elektriker, der oprindeligt opsatte armaturet, kan frasige sig alt ansvar. Dette kan give problemer i forhold til forsikringen, hvis der skulle ske ulykker eller opstå brand. Spolen bruger 1 1½ W, så energiforbruget hertil er begrænset. Alternativt skal hele armaturet skiftes. KORT FORTALT Der er stor forskel i kvaliteten af LED-lysstofrør. Både mht. holdbarhed og lysspredning. Lyset i LED-lysstofrør spredes ikke på samme måde som i traditionelle lysstofrør og har en lavere styrke. Ændringer i armaturet kan give problemer i forhold til forsikringen, hvis der skulle ske ulykker eller opstå brand. Rådfør dig med en autoriseret elektriker, inden du skifter til LED-lysstofrør. Der er stor forskel i kvaliteten af LED-lysstofrør. Både mht. holdbarhed og lysspredning. Så pas på ikke at købe for billigt. LED-belysning kan kræve flere armaturer Lyset i LED-lysstofrør spredes ikke på samme måde som i traditionelle lysstofrør og har en lavere styrke. I de fleste tilfælde skal der derfor monteres mellem 30 og 50 % flere armaturer for at opnå den samme lysstyrke som med traditionelle lysstofrør. Dette er særlig vigtigt i løbeog drægtighedsstalde, hvor der kræves en bestemt minimumslysstyrke. Ved computerberegninger, foretaget af grossisten eller fabrikanten, tages der som udgangspunkt ikke højde for skygger fra inventar m.v. Der regnes med et tomt rum. Desuden bliver der tit regnet med gennemsnitlig LUX. Der er altså stor spredning, afhængig af hvor i lokalet man måler lyset. Lysstofrørene skal være CE-mærkede. LED kan give forstyrrelser LED-belysning kan give støj. Både i form af summen, men også som forstyrrelser af signalet i f.eks. høretelefoner med radio. Det er endnu ikke afklaret, hvordan LED-belysning påvirker søerne. Men det er set, at søerne ikke ønsker at ligge direkte under lyset, hvis de selv kan vælge. Rådfør dig med en autoriseret elektriker Hos Centrovice anbefaler vi, at du rådfører dig med en autoriseret elektriker og sikrer dig, at han bærer ansvaret for både lysstyrke, holdbarhed og el-sikkerhed. NO. 7+8 / vækst- Juli 2014 / 9

10 6-tonsklubben drager til England DET SI R MEDLEMMERNE af Flemming Dam Planteavler Havredalgaard, Søndersø Flemming Dam ejer og driver sammen med sin hustru og to medarbejdere Havredalgaard ved Søndersø. Her har Flemming svineproduktion og 400 ha, hvor han producerer raps, græsfrø, brødhvede, brødrug, rødsvingel samt maltbyg og hvede til foder. I begyndelsen af juni var Flemming med 6-tonsklubben, Centrovices erfa-gruppe for dyrkere af vinterraps, på studietur til England. Nedenfor kan du læse, hvad han fik ud af turen. Hvor længe har du været med i 6-tonsklubben? Jeg tror faktisk, at jeg har været med siden Karen startede gruppen for 4-5 år siden. Hvorfor er du med i 6-tonsklubben? I starten var det, fordi jeg syntes, vi kunne blive lidt bedre til raps. Det er vildt spændende, og grundlæggende synes jeg, vi har lært noget nyt hvert år, selv om jeg har været med i så mange år. Vi får altid noget konkret, som vi kan gå hjem og arbejde med i marken i løbet af sæsonen. På den ene eller den anden måde. Hvor meget raps dyrker du? Det svinger lidt. Til kommende høst har vi 61 ha. Hvor stort er dit udbytte i rapsen? Mit 5 årsgennemsnit ligger omk hkg/ha. Men sidste år trækker jo gevaldigt op i den opgørelse. I år gik studieturen til England. Hvordan var det? Det var rigtig spændende, synes jeg. Jeg var meget spændt på at se noget af det landbrug, vi har hørt og læst så meget om. Er englænderne gode til at dyrke raps? Generelt var jeg faktisk ikke så imponeret over deres raps. Noget af det så rigtig godt ud, men det gør det jo også herhjemme i år. Der er ingen tvivl om, at englænderne har lært meget de senere år, men det er som om, de kommer lidt efter os. De engelske gødningsnormer ligger jo betydeligt højere end vores, og hvis de bliver lige så gode til etablering og dyrkning af raps, som vi er blevet herhjemme, så tror jeg, de vil kunne øge udbytterne derovre endnu mere. 10 / NO. 7+8 / vækst - Juli 2014

11 DET SI R MEDLEMMERNE I besøgte også planteproduktionsmessen Cereals. Hvordan var det? Jeg havde set frem til at komme over og se nogle af de maskiner, de bruger til direkte såning, og det var absolut spændende. Og så var der jo hundredevis af maskiner og sprøjter. I England bruger de meget selvkørende sprøjter, og når man kommer på sådan en messe, ser man også lige pludselig de første 20 mærker, man aldrig har hørt om før. Det var en stor og spændende messe at komme rundt på. Hvad gjorde mest indtryk på dig på turen? Det gjorde virkelig stort indtryk på mig at opleve, hvor stort problemet med agerrævehale er for englænderne - og hvor alvorligt vi skal tage det. Det er rystende, at det kan gå så galt, som det er gået derovre, inden man bliver opmærksom på det, og får sat ind. Fik du nogen gode ideer eller tricks med hjem? De sprøjter meget mod svampe i England. Rigtig meget. Det er ikke noget, vi kan overføre direkte til danske forhold, men måske skal vi nogle gange tænke, at det ikke betyder så meget at køre en gang ekstra og f.eks. dele vores svampesprøjtninger op i nogle flere omgange. Så vi sprøjter flere gange, men med en lavere dosis pr. sprøjtning. Hvordan er det at være på studietur med 6-tonsklubben? Jeg synes, det var en rigtig god tur, og jeg er stor tilhænger af hele konceptet omkring 6-tonsklubben og vores studieture. Vi får jo en god snak undervejs om alt muligt. Jeg mener, det er vigtigt, at vi kommer ud og oplever noget andet end de to folk, vi går og arbejder med herhjemme. Vi skal jo ud og have input andre steder fra også, og det får jeg f.eks. på sådan en tur. Det synes jeg er rigtig fint - og jeg deltager gerne igen næste år. NO. 7+8 / vækst- Juli 2014 / 11

12 Tværfagligt budgetmøde giver værdi for landmanden ØKONOMI af Heidi Hundrup Rasmussen Udviklingskonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, Videncentret for Landbrug Budgettet har måske for nogen det primære formål at stille banken tilfreds. Men det kan faktisk betale sig at yde en ekstra indsats i budgetarbejdet og afholde et tværfagligt budgetmøde mellem landmand, økonomi-, og fagkonsulenter, da det i sidste ende øger værdien for landmanden. Det viser erfaringer fra BudgetMatchen (BudgetMatchen er en konkurrence med fokus på budgettet som styringsværktøj for landmænd), hvor blandt andet landmand John Trædholm fra Team Trædholm i Centrovice har udmærket sig ved at være initiativtageren til at deltage i budgetmatchen. Den gode budgetproces kræver lidt mere tid Generelt har alle de teams, som har deltaget i BudgetMatchen, brugt mere tid på budgettet, end de ellers gør. Den ekstra tid brugt på budgetterne skyldes primært, at rådgiverteamet og landmanden har været samlet til et fælles budgetmøde under budgetudarbejdelsen, og det har givet stor værdi for både landmanden og rådgiverne. Hos Team Trædholm var det John Trædholm selv, der satte processen i gang med en kort beskrivelse af de indsatsområder, han så for fremtiden, og derfra tog budgetarbejdet fat. Kvægkonsulent John Jensen udarbejdede et produktionsbudget på baggrund af oplysninger, som han og John Trædholm var blevet enige om, skulle indgå i budgettet for Ud fra dette produktionsbudget samt tal for 2013 udarbejdede teamet et udkast til et budget. Efter udarbejdelsen af det første budgetudkast mødtes både landmand, fagkonsulenter og økonomikonsulenten til et fælles budgetmøde, og herefter blev det endelige budget udarbejdet. Det, at hele teamet sammen med landmanden gennemgik budgetudkastet, skabte en tryghed i forhold til, at alle rådgivere kendte budgettallene. Det gav et godt fælles grundlag at arbejde videre på. Konkrete planer og indsatser i budgettet Det fælles budgetmøde gav også grundlag for at arbejde med mere målrettede indsatser og handlings planer i budgettet, hvilket betyder meget for landmanden i forhold INFO BudgetMatch 2014 er en konkurrence, hvor syv kvægbedrifter dyster om at udarbejde det bedste budget og design for budgetopfølgning. Formålet med matchen er at afdække, hvordan landmanden får mest mulig nytte af budgettet samt at skabe et styringsredskab, som kan anvendes aktivt i hverdagen. Team Trædholm i Centrovice har klaret sig flot i 1. runde af konkurrencen, som samlet afgøres over 4 runder. Ifølge dommerpanelet har teamet leveret et særdeles godt budgetmateriale og er derfor også rangeret i top / NO. 7+8 / vækst - Juli 2014

13 ØKONOMI til at bruge budgettet som styringsredskab i hverdagen. Ekstra gevinster ved det fælles budgetmøde Erfaringerne fra BudgetMatchen viser desuden, at det fælles budgetmøde kan være med til at modvirke en indforståethed mellem rådgiver og landmand. Indforståethed kan føre til et budget, der er for generelt og mangler formulerede indsatsområder og planer. Endelig giver den tværfaglige budgetproces også god mulighed for at inddrage driftslederen i budgetplanlægningen og dermed opnå et skarpere budget og en dybere fælles forståelse for indsatserne i bedriften. FORDELE Tværfagligt budgetmøde sikrer: Opsamling fra både fagkonsulenter og økonomikonsulent Fælles forventningsafstemning Klart fælles grundlag med dyb indsigt i budgettet Tryghed hos landmanden, idet alle rådgivere kender budget og indsatsområder. SMS-påmindelser om arrangementer? KOMMUNIKATION af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Tlf.: I en travl hverdag kan det være svært at huske, at det er i dag, jeg skal tilmelde mig planteavlsforum, refinansieringsmøde, fodermøde for kvæg eller medlemsmøde med ministeren. Det vil vi gerne hjælpe dig med ved at sende dig en sms, når vi har et spændende arrangement, som er relevant for dig. Sms er er et aktivt tilvalg fremover Det har vi også gjort hidtil. Det nye er, at du efter sommerferien kun får sms-påmindelserne, hvis du selv har givet udtryk for, at du ønsker det. Det vil sige, at du kan sige ja til sms er fra netop de fagområder, du ønsker, og nej til andre. Det vil også sige, at hvis vi ikke har registreret, at du ønsker sms er, så får du ikke længere nogen påmindelser om vores arrangementer. Så er det op til dig selv at holde dig ajour på vores hjemmeside og få tilmeldt dig til et givet arrangement inden for tilmeldingsfristen. Let at til- og framelde dig sms-service Hvis du ikke allerede har talt med en af vores konsulenter om, hvorvidt du ønsker sms-påmindelser, er du velkommen til at ringe til os og blive tilmeldt netop de områder, du har interesse i. Du kan selvfølgelig til enhver tid framelde dig igen ved at ringe til vores reception og bede dem framelde dig. TILMELDING Det er fremover op til dig, om du ønsker at modtage sms er til påmindelse om arrangementer. Du kan tilmelde dig følgende kategorier enkeltvis: Medlemsinfo / administration Økonomi Planteavl Svin Kvæg Miljø Deltid Økologi Ring til os på og fortæl, hvad du ønsker at blive mindet om pr. sms. NO. 7+8 / vækst- Juli 2014 / 13

14 Tak for et godt Dyrskue og på gensyn næste år! 14 / NO. 7+8 / vækst - Juli 2014 KOMMUNIKATION

15 GOD SOMMER PERSONALENYT Tiltrædelser 1. jul. - Inga Ludvigsen, seniorkonsulent 1. aug. - Lisbeth Just, seniorkonsulent 1. aug. - Ulrik Christensen, svinebrugskonsulent 5. aug. - Tobias Ejlersen, økonomirådgiver 5. aug. - Line Hesseldal Hansen, økonomirådgiver Medio aug. - Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver Runde fødselsdage 50 år 2. aug. - John Jensen, kvægbrugskonsulent 10. aug. - Benedikte Egel, receptionist 60 år 4. aug. - Susanne Sørensen, assistent Jubilæer 20 år 1. aug. - Lis Løvendal, økonomirådgiver 30 år 1. aug. - Anette Frederiksen, seniorassistent 40 år 1. aug. - Helga M. Sørensen, assistent NO. 7+8 / vækst- Juli 2014 / 15

16 TANK VIDEN Juli 2014 Fodermøde for svineproducenter Tirsdag den 29. juli inviterer svinebrugskonsulenterne til fodermøde. Her giver Troels Schmidt fra AgroMarkets dig et overblik over korn- og fodermarkedet netop nu. Derudover vil der være indlæg om aktuelle forhold omkring fodring, fodring af grise i vækst og fodring af søer kl 09:00-12:00 August tonsklubben - 4 af 4 6-tonsklubben er en erfa-gruppe for rapsdyrkere, der har lyst til at udfordre sig selv og blive en del af et professionelt fællesskab, hvor den faglige udvikling er i højsædet kl 09:00-13:00 (afhængigt af vejret kan datoen blive rykket) Læs mere om arrangementerne ved at klikke på overskifterne. Du bliver automatisk sendt ind på og de enkelte arrangementer, hvor du kan tilmelde dig. Du er også velkommen til at ringe på tlf Damsbovej Vissenbjerg

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 7+8-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 7+8-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 7+8-2014 Ændring af virksomhedsordningen Lær dine smågrise at kende Tværfagligt budgetmøde giver værdi for landmanden INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps? Af Karen

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Forudsætninger... 3 4. Konklusioner fra interviews af landmænd...

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Driftsøkonom Louise Rødkær Hermansen lbh@landbonord.dk Chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard ams@landbonord.dk KvægRådgivning DriftsØkonomi LandboNord En

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Man flytter intet ved at lade stå til Svinekongressen 20. oktober 2015

Man flytter intet ved at lade stå til Svinekongressen 20. oktober 2015 Man flytter intet ved at lade stå til Svinekongressen 20. oktober 2015 v/ gårdejer Niels-Henrik Hjerrild og driftsøkonom Poul Brandstrup Agenda 1. Hvad gik budgetmatchen ud på? V/ Poul Brandstrup 2. Min

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Vejen til 13.000 kg mælk i tanken FAKTA OM BEDRIFTEN Landmand i 30 år Byggede ny stald i 2010-270 køer med malkerobotter Alle dyr er samlet

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Susanne Clausen / Rudolf Thøgersen Græsensileringssæsonen står for døren, og så melder spørgsmålet sig, om det er værd at bruge ensileringsmidler.

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Plov 90 % indtjening Såmaskine Maskinfællesskab 85 årskøer 9.500 kg/ha i gns. 4 malkerobotter Gyllespreder Uændret størrelse ansatte som er selvkørende

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Hvor tjener du penge på planteavlen?

Hvor tjener du penge på planteavlen? Hvor tjener du penge på planteavlen? 1 Disposition Tal fra analysen Pløjefri dyrkning Mulige årsager til forskel i DB? Hvad kendetegner dem som ligger bedst? Hvor skal fokus være fremadrettet? 1 18.000

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN HVAD ER MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS? REDUCER FODERFORBRUGET MED MINUS30 Lisbeth Shooter, Innovation, Fodereffektivitet Gitte Hansen, Gefion Svinerådgivning Svinekongres D. 26. okt. 2016 At reducere

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Tummelsbjerg, gråsten Dorthe og Hans Wildenschild Etableret 1987 1000 søer salg af 9 kg grise

Læs mere

Beskrivelse af produkter i ReproTjek

Beskrivelse af produkter i ReproTjek Beskrivelse af produkter i ReproTjek ReproTjek består af ReproTjek - Basis plus nogle tilvalg. Tilvalgene er produkter, kvægbrugeren skal betale ekstra for, mens alle produkter under ReproTjek - Basis

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør NR. 11 // NOVEMBER 2015 KÅLBROKRESISTENTE rapssorter får nu også kålbrok VM i Raps: 6 ton klubben sår tidligt og gødsker og høster sent Få del i kagen - dyrk Tækkerør Intelligent såning giver MINDRE SPILD

Læs mere

Rådgivning af landmænd i grupper

Rådgivning af landmænd i grupper Rådgivning af landmænd i grupper Norsk Landbruksrådgivning 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Traditionelle ERFA-grupper Fag-/produktions-specifikke

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Turbo på Slagtesvin LFID-12-7102. Afslutningsmøde. Projektleder Jette Pedersen, VSP

Turbo på Slagtesvin LFID-12-7102. Afslutningsmøde. Projektleder Jette Pedersen, VSP Turbo på Slagtesvin Afslutningsmøde Projektleder Jette Pedersen, VSP LFID-12-7102 Dagens program Velkomst og gennemgang af resultater Resultater generelt Brugerundersøgelser Ændre vaner hvordan? Målgrupper

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Resultater 2014, 2015 og budget 2016 Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Landstallene generelt Landbrugets indkomst er faldet med 300.000 kr. fra 14 til 2015. Lavere produktpriser

Læs mere

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE LELY NEWS Nr. 2 - maj 2015 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE LELY KUNDE Lav mælkepris, frigivne mælkekvoter samt forskellige støtte- og investeringsordninger fra regeringen er noget, som giver

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

Udvidelse af besætningen. Table of Contents

Udvidelse af besætningen. Table of Contents Udvidelse af besætningen Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi Slutrapport Græsrodsforskning Projekttitel: Kvæg Selvforsyning med hjemmepressede rapskager

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Sådan får jeg en god og effektiv arbejdsdag

Sådan får jeg en god og effektiv arbejdsdag Sådan får jeg en god og effektiv arbejdsdag Tema 11 Omsæt strategi til handling Gårdejer Per Andersen Skive Økonomiudvalg De seje køer på Siggaard Siggaard Lidt gård historie Min farfar købte gården i

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014 Refinansieringsmøde 7. oktober 2014 Velkommen Louise Helmer Administrerende direktør Program 19:00 Velkomst v/ Louise Helmer, administrerende direktør, Centrovice 19:05 Økonomisk vejrudsigt v/jens Schjerning,

Læs mere

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Introduktion: Indlægget vil tage udgangspunkt i mine erfaringer som rådgiver

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Kvægbrugskonsulent Inger-Marie Antonsen Landbo Fyn På Fyn Deltager ca. 130

Læs mere

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen?

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? SIKKER RAPSDYRKNING Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? v./ Planteavlskonsulent Emil Busk Andersen Eba@vkst.dk Direkte telefon 5484 0976 Mobil 51150887 Fokus Såtider og udbytte Høst og udbytte

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

Crimpning og ensilering af korn

Crimpning og ensilering af korn Crimpning og ensilering af korn Konsulent Jens Møller, Dansk Kvæg - 67 - Crimpning og ensilering af korn Interessen for crimpning og ensilering af korn i Danmark udspringer af den våde høst i 2002, hvor

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger?

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Jacob Krog Jens Vingborg VFL Kvæg Økonomikonferencen 2013 Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte

Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte Workshop Kvægproduktion 2010 2. Marts 2004 v/ Peter Stamp Enemark, Dansk Kvæg Min disposition Hvordan opnår vi viden og hvad er viden? Nøgletal hvad er det? Registreringer

Læs mere

12-12-2014. Grupper. Velkommen til hjemmeblandermanagement. Spørgeundersøgelse Ønske om erfamøde. Tilfredshed med erfamøder

12-12-2014. Grupper. Velkommen til hjemmeblandermanagement. Spørgeundersøgelse Ønske om erfamøde. Tilfredshed med erfamøder Grupper Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe Jens Korneliussen Jes Callesen Esben Skøtt Laue Skau Birgitte Mia Bendixen Niels Chr. Dørken Tommy Nielsen Henning Bang Steen S. Christensen Gorm Jessen Anders Christensen

Læs mere

Har du sat rammerne for virksomhedens udvikling? Vej til vækst?

Har du sat rammerne for virksomhedens udvikling? Vej til vækst? Har du sat rammerne for virksomhedens udvikling? Vej til vækst? Louise Helmer, Virksomhedsrådgiver og rådgivningschef, Centrovice Per Brems, Svineproducent, Odense Den næste ½ time Lidt overordnet om virksomhedsrådgiveren

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Gældssituationen og bankpakke V v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Nr. 1 Disposition q Den aktuelle situation Indtjening Gæld rentefølsomhed Finansieringssituation -kreditpolitik q

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

RÅDGIVNING DER RYKKER

RÅDGIVNING DER RYKKER RÅDGIVNING DER RYKKER Økonomisk stormøde for svineproducenter 2. November 2016, Gefion Ledelseskonsulent Tove Goldbeck Jensen, Gefion Hvad virker og hvordan synliggøre Det lange seje træk = Forløb VSP

Læs mere

Det lugter lidt af gris

Det lugter lidt af gris Det lugter lidt af gris Fodring i slagtesvinestalden Velkommen 1 Stor spredning på produktionsresultater mellem besætninger Hvad kan de danske slagtesvin præstere? Periode 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

Få budgettet ind under huden

Få budgettet ind under huden Få budgettet ind under huden Dansk Kvæg Kongres 2010 Tirsdag den 2. marts 2010 Mogens Børsting 2272 4716 Anders Møller 9615 3069 Familien Børsting i Nordsalling Mogens 36 år. Kirsten sygeplejerske og farmsekretær.

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Risiko-regneark Planteproduktion

Risiko-regneark Planteproduktion Risiko-regneark Planteproduktion Introduktion og en kortfattet vejledning Videncentret for Landbrug, september 2011 Denne vejledning er baseret på regnearkets version 1.5, som findes og kan downloades

Læs mere

Fristelser ved afgræsning. Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen,

Fristelser ved afgræsning. Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen, Fristelser ved afgræsning Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen, Høgsted Kvægbrug I/S 420 årskøer, 460 stk. hundyrsopdræt Ydelse på 10.000 kg EKM Kvægstald fra 2002 med 429 senge Ungdyrstald fra 2010 med

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede NUMMER 7 28. AUGUST 2014 Markeds- og økonomiorientering Korn Købssignal på foderhvede Agromarkets udsendte tirsdag d. 26/8-14 købssignal på færdigfoder til svin, slagtekalve og lavproteinblandinger til

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere