Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 25 ( juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel SV FOF: Skema varmtvandsbassin 2 halvår 2015.xlsx Fordeling af timer i vådområder SV SUK: Timer i varmtvandsbassinet Fordeling af timer i vådområder Ejendomsafdelingen, Ejendomsservicetekniker, maj Stillingsannoncer, offentliggjorte, Arbejdsmarkedsafdeling, projektleder til Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 digitaliseringssekretariatet, maj Jobcenteret, tilbudskontoret, administrativ sagsbehandler, maj Stillingsannoncer, offentliggjorte, Erklæring til ejerkommuner - TVIS 2014 TVIS TREKANTOMRÅDETS Indberetning - energivirksomheder 2014 VARMETRANS MISSIONSSELSKAB I/S 979 Dagsorden ledermøde doc Ledermøder Ændring til meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Jordrup - en lokalby plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplanforslag Jordrup - en lokalby, Kolding Kommune Ændring til meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 20 Jordrup - en lokalby plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg 20, Jordrup - en lokalby, Kolding Kommune Re: sag nr. 14/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia sag nr. 14/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: sag nr. 14/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: sag nr. 14/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia SV: Orientering om forestående udskibning af spildevand Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Nitrifikationsrate 26.5 og Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia Resultater af måling af slamniveau i CAT II d. 02. juni 2015 A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Rapportering af ph- værdier, CAT II afløb, uge 24 A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET SV: Fredericia Sygehus - Terapibassin - Analyseresultat Dronningensgade 97, 7000 Fredericia SV: Fredericia Sygehus - Terapibassin - Analyseresultat Dronningensgade 97, 7000 Fredericia Vigtig information vedr. tolkning på video Tolkeydelser - KomUdbud - Kontrakt med Dansk Flygtningehjælp Klip af referat fra styrgruppemøde 10. juni 2015.docx Kommuneplan Underskrevet kontrakt for maskinel vandløbsvedligeholdelse Kontrakter for 2015, vandløbsvedligeholdelse 2015 med Vejle Kommunes Materielgård Plan for grødeslåning af Spang Å 2015 (Tillæg til Kontrakt Kontrakter for 2015, vandløbsvedligeholdelse 2015).docx Analyserapport (kopi) AGROLAB Kolding Landevej 79, 7000 Fredericia Procedurer vedrørende drift og vedligehold af olieudskillere. A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Re: Vedr. Sanddal Bakke Sanddal Bakke 21, 7000 Fredericia SV: Vedr. Sanddal Bakke Sanddal Bakke 21, 7000 Fredericia

2 40117 SV: Vnr KomUdbud - Papirvarer, cremer, sæber- og sæbesystemer - Kontrakt - Multiline SV: Vnr KomUdbud - Papirvarer, cremer, sæber- og sæbesystemer - Kontrakt - Multiline Vnr KomUdbud - Papirvarer, cremer, sæber- og sæbesystemer - Kontrakt - Multiline Vejlevej 100, analyseresultater Vejlevej 100, 7000 Fredericia Billeder af blyakkumulatorer opgravet på Vejlevej Vejlevej 100, 7000 Fredericia Vejlevej 100, Fredericia - orientering om fund af knuste eternittagplader Vejlevej 100, 7000 Fredericia i oprensningsfelter VOP Lillebælt/Jylland, juni 2015.xlsx Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Vedr. FDO, J5, Fredericia. Raport over oprensning af spild ved Ryttergrøftvejen 34, 7000 Fredericia mixer, Tk Høringssvar fra Fredericia C Ændring af parkering på Fisketorvet - Sønder Voldgade Skadenr. C Skade på autoværn - Vejle Landevej ved Tornsagervej Nedsivning og status Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej SV: Tidspunkter for møde med beboerforening Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Geotekniske undersøgelser - varsling af lodsejere Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Brev vedr. opmålingsarbejder.doc Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej SV: Brev vedr. opmålingsarbejder.doc Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Dokument Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Re: vedr. advisering af lodsejere - Bøgeskovvej Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Re: Sulfat i spildevandsbetonrør Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia SV: Spørgsmål vedr. hjemmel til at vedtage et regulativ for Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere Tak for din indberetning Elite cykelløb i og omkring Fredericia og Vejle Kommuner, Nordre Kobbelvej, Mail fra politiet Elite cykelløb i og omkring Fredericia og Vejle Kommuner, Nordre Kobbelvej, Erritsø - solceller - byggetilladelse - flagstænger Erritsø Bygade 109, 7000 Fredericia Vedr. udnyttelse af bt og disp Erritsø Bygade 109, 7000 Fredericia SV: Kollektiv trafik - placering af buslæskur Ågade i Bredstrup Rapport AR-15-CA EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2014, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Dansepavillon projektforslag (langt om længe) Østerstrand, Lokale- og Anlægsfonden. anlæg af multifunktionel plads, danseplads m.v _v1_Annonce til Budstikken olietanke Olietanke 2015, overjordiske Annonce til Budstikken 2015.docx Ansøgning om samlet byggeprojekt for afd Sønderparken Støttesag, Boligkontoret afd. 406, Sønderparken Boligkontoret Fredericia - sags ID 12/ Boligkontoret Fredericia, afd Garantikrav Støttesag, Boligkontoret afd. 406, Sønderparken Skema B afd. 406 Sønderparken - fra Boligkontoret Støttesag, Boligkontoret afd. 406, Sønderparken Skema B afd. 406 Sønderparken Støttesag, Boligkontoret afd. 406, Sønderparken

3 40835 Fredericia Havn - støjniveauer ved Sanddalparken Centerhavn 13, 7000 Fredericia SV: Spørgsmål vedrørende havnelovens 5 om modtagepligt Centerhavn 13, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA EUROFINS MILJØ A/S Højrupvej 116, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Højrupvej 116, 7000 Fredericia Tinglyst gevinstklausul vedr. Bülows Kaserne mv Bülows Kaserne - Forkøbsret Afgørelse Skade, Erritsø Fællesskole, , 41, Telefonnotat Ansgarsvej 20, 7000 Fredericia Udbetalingsbilag - selvrisiko Skade, Fjordbakkeskolen, , 32, Påbegyndt og fuldført byggearbejde Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Afgørelse Skade, Erritsø Fællesskole, ,.41, Isap Skadeanmeldelse Skade, Erritsø Fællesskole, ,.41, Isap ideer og forslag til kommuneplantillæg for Naturpark Tillæg til Kommuneplan for Trekantområdet - Naturparker status på byggeri - ekkodalen 3 Jakob Bach Ekkodalen 3, 7000 Fredericia Telefonnotat Danmarksgade 63, 7000 Fredericia Afgørelse Skade, Erritsø Fællesskole, , Re: Igangsætting af belysning - Vores kunst Hans von Hirsch Vores kunst - kunstværket - Taulov ved motorvejssammenfletningen Fredericia, /15, Bøgeskov Strand ALS Gruppen Danmark BADEVANDsDATA badevandsanalyser Vedr. ejendommen Fjordvejen 37, 7000 Fredericia - V Fjordvejen 37, 7000 Fredericia kortlægning af en del af ejendommen Vedr. ejendommen Fjordvejen 37, 7000 Fredericia - V2-varsling Fjordvejen 37, 7000 Fredericia af en del af ejendommen Boatshow skilte Dm i Skills messecentret SV: Henvisningsskilte til DM i Skills Dm i Skills messecentret Handicaprådets anbefaling af rampe til Jyllandsgade Jyllandsgade 23, 7000 Fredericia Orientering om tilladelse til flytning af Fredericia Løve Apotek Sundhedsstyrelsen Jyllandsgade 23, 7000 Fredericia Fwd: Jyllandsgade 23, rampe Jyllandsgade 23, 7000 Fredericia VS: Jyllandsgade 23 - udtalelse Jyllandsgade 23, 7000 Fredericia VS: Jyllandsgase 23 - udtalelse Jyllandsgade 23, 7000 Fredericia VS: Jyllandsgase 23 - udtalelse handicapråd Jyllandsgade 23, 7000 Fredericia VS: Jyllandsgase 23 - tegninger Jyllandsgade 23, 7000 Fredericia Odense - VS: Ønsker til øvrigt sortiment.xlsx Tandbehandling - kontrakt med Nordenta - KomUdbud Kladde til faktura, realisering.xlsx Tilløb til Gammelby Mølleå Kladde til faktura, ekstraregninger.xlsx Tilløb til Gammelby Mølleå Afsluttende byggemødereferat / Afleveringsforretning Tilløb til Gammelby Mølleå Orientering Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Info fra vej om at politiets godkendelse foreligger snarest Udstykning af matr.nr. 1fx Fredericia Stadsjorder samt godkendelse af servitut om ejerforpligtelser m.v Vej v/rk svarer ON Lifa direkte på status Udstykning af matr.nr. 1fx Fredericia Stadsjorder samt godkendelse af servitut om ejerforpligtelser m.v mødereferat Damsbovej 69 og Damsbovej Mail fra tovholder om prisreguleringer KomUdbud - Genbrugshjælpemidler - kontrakter

4 33483 Anmeldelse om påbegyndelse Billund / Hansen Arkitekter P/S Havepladsvej 173, 7000 Fredericia Returpost Undersøgelse af interessen for grønne projekter blandt lodsejere Returpost Undersøgelse af interessen for grønne projekter blandt lodsejere Bemærkning til lokalplanforslag 340 for bevaring af Vejle Kunstmuseum Lokalplan 340, Retiradebygningen i Fredericia Bymidte retiradebygningen Mail fra TRE-FOR om istandsættelse Palmskovvej og Kongsted Engvej - dårlig vedligeholdelse ansøgers bemærkninger til indsigelse Kampmannsvej 27, 7000 Fredericia Høringssvar fra Luthersvej Trafikregulering på privat fællesvej på Luthersvej VS: Ny situationsplan Vejle Landevej 86, 7000 Fredericia SV Sv Status på myndighedsbehandling Vendersgade 26, 7000 Fredericia Status på myndighedsbehandling? Vendersgade 26, 7000 Fredericia Forureningsundersøgelse for Vejlbyvej 9A Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Svar på anmodning om screening af Teknikervej 8 i Fredericia Modulvogntog - ansøgning om optagelse af Teknikervej som enkelt virksomhed _mail_Grontmij_Fredericia PCB Rådhus_Sanering_økonomiskoverslag _LIFA_Afsætningsplan Fredericia Teater Prinsessegade 29 01, 7000 Fredericia _Mail_BSO_Fredericia Teater, Prinsessegade 29 01, 7000 Fredericia tilbygning_rev_tegnonger Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Fotodokumentation for Egeskovvej 265, 7000 Fredericia oprensning P S VS: Lugtgener fra Cafe MUMS virker OK nu Gothersgade 42, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Indskærpelse af vilkår om udledning af overfladevand Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Indskærpelse af vilkår om udledning af overfladevand Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia image001.jpg Rapport AR-15-CA Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Forlængelse af kontrakt til den med Siemens.pdf ABA anlæg diverse oversigter etc SV: Fredericia Gymnasium - Multibane m. kunstgræs Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia Ansøgning SV: Fredericia Gymnasium - Multibane m. kunstgræs Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia Ansøgning SV: Fredericia Gymnasium - Multibane m. kunstgræs Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia Ansøgning SV: Multibaner - udledningstilladelse Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia SV: Multibaner kontra kunstgræsbaner - tilladelser Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia Returpost Oldenborggade 16, 7000 Fredericia Brev fra LLO Beboer henvendelse Hyrdevej 16F VS: Borgmester møde - Fællesberedskab Sammenlægning af beredskaber - økonomi VS: Bemærkninger til vedtægtsforslag - fælles beredskab Sammenlægning af beredskaber - økonomi

5 40037 SV: Reneark Budgetbidrag til Trekantområdets Brandvæsen Sammenlægning af beredskaber - økonomi version xlsx SV: Reneark Budgetbidrag til Trekantområdets Brandvæsen Sammenlægning af beredskaber - økonomi version xlsx VS: Budgetbidrag for Trekantområdets Brandvæsen Sammenlægning af beredskaber - økonomi SV: Budgetbidrag til Trekantområdets Brandvæsen Fredericia Sammenlægning af beredskaber - økonomi v3.xlsx Budgetbidrag til Trekantområdets Brandvæsen Fredericia Sammenlægning af beredskaber - økonomi v3.xlsx Tilbud på psykologisk bistand_coach_sus Desirée.docx Tilbudsindhentning, Psykologisk bistand - Eget udbud Bilag 6 Revisor_ Sus Desirée.pdf Tilbudsindhentning, Psykologisk bistand - Eget udbud Bilag 5 - datatilsynet.docx Tilbudsindhentning, Psykologisk bistand - Eget udbud Bilag 4 - CV Sus Desirée.pdf Tilbudsindhentning, Psykologisk bistand - Eget udbud Bilag 3 - Relevante oplysninger_ Sus Desirée.docx Tilbudsindhentning, Psykologisk bistand - Eget udbud Bilag 2 - Tilbudsliste_Sus Desirée.xlsx Tilbudsindhentning, Psykologisk bistand - Eget udbud Bilag 1 - udvælgelseskriterier_sus Desirée.docx Tilbudsindhentning, Psykologisk bistand - Eget udbud Re: Psykolog bistand - udbud i Fredericia Kommune Tilbudsindhentning, Psykologisk bistand - Eget udbud Ansøger spørger til sag Chr. Winthers Vej matr. nr. 76e - Banedanmarks Kontrolcenter - vejforhold - parkeringsforhold Vedr. V1-afgørelse for en del af vejarealet på Septembervej, Kortlægning af del af septembervej 7000 Fredericia, matr. 13b, Fredericia Kobbeljorder Anmodning om lokaletilskud, KIF Hanne D. Pedersen Lokaletilskud 2015 Idrætten - a conto og endelig opgørelse Mail fra fagperson omkring miniudbud - SV: Miniudbud en Udbud på storkøkkenudstyr - KomUdbud mulighed!!!!! Svar fra tovholder ang. miniudbud - SV: Miniudbud og Udbud på storkøkkenudstyr - KomUdbud storkøkkenudstyr Fejl i dato Tandregulering - KomUdbud - genudbud RE: Høring - Tandregulering KomUdbud Tandregulering - KomUdbud - genudbud Vedr.: Tandregulering KomUdbud Tandregulering - KomUdbud - genudbud SV: Tandregulering KomUdbud Tandregulering - KomUdbud - genudbud SV: Tandregulering input fra vicetovholder Tandregulering - KomUdbud - genudbud SV: Tandregulering input fra vicetovholder Tandregulering - KomUdbud - genudbud Re: Noter vedr. MK Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Superbrugeruddannelsen Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Ny regning fra YouSee. Kontonr regningsnr Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Implementering på Hybyhus - medarbejdertræning Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Ny regning fra YouSee. Kontonr regningsnr Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Nyeste implementeringsplan Korrespondance om implementering af Sekoia Implementeringsplan for Hybyhhus Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Møde i morgen på Hybyhus Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Drøftelser fra mødet i tirsdags Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Drøftelser fra mødet i tirsdags Korrespondance om implementering af Sekoia Re: hybyhus Korrespondance om implementering af Sekoia

6 41163 Oversigt over stadepladser - Axeltorv Gang i byen - handlingsplan Vendersgade - udstillingsareal Gang i byen - handlingsplan Vendersgade - udstillingsarealer Gang i byen - handlingsplan Skærbækværket, overskridelse af vilkår for ph Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Egum Rideklub Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Herslev rideklub Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten FfF - Fredericia forenede Fodboldfklubber Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Skærbæk Kajakklub Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Fredericia Triathlon Team Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Fredericia Badminton Club Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Fredericia KFUM Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Bredstrup Pjedsted Jagtforening Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Fredericia Roklub - for få deltagere Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten DeltaSwim Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Fredericia judo og ju jutsu klub - skema indtastet efter indsendt Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten PDF Fredericia judo og ju jutsu klub Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Fredericia Sportsrideklub Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Fredericia HK Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Herslev IF - 8 aktive medlemmer under 25 år - for få til tilskud Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Fredericia Basketball Klub Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten FROS Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Re: Fredericia Ordningen 1. halvår SIF foreninger - nu Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten med rigtigt årstal G Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten BUDOKAN Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Dykkerklubben AKTIV Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten GYM Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Peder Griib gruppe Erritsø - skema med korrekt Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne sammentælling.xlsx KFUM Skærbæk Gruppe - skema u. korrekt sammentælling Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne KFUM Skærbæk Gruppen - skema med korrekt Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne sammentælling.xlsx Bülow gruppe KFUM - skema u. sammentælling Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne Fæstningsgruppen - skema u. korrekt sammentælling Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne Fæstningsgruppen - skema med korrekt sammentælling Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne Peder Griib Gruppe, Erritsø - tilsendt skema u. sammentælling Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne Bus - FDF Fredericia 2 Chr. Sogn FDF Fredericia 2 Christians Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne Sogn Elbospejderne - bekræftelse Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne Elbospejderne - Godkendelse Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne Elbospejderne Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne Elbospejderne - skema med korrekt sammentælling Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne

7 39611 Fdf Fredericia Vejlby Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne Fdf Fredericia Vejlby - skema med korrekt sammentælling Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne KFUM Spejderne Taulov gruppe - skema uden sammentælling Fredericia Ordningen 1. halvår Spejderne BIH SAN Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Det Tamilske Samordnings Udvalg Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Club Zoom Teen Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Club Zoom Teen - Skema indtastet efter PDF fil Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Indre Missions Ungdom Fredericia Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Somalisk Kulturforening Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Afgansk kulturforening - skema ikke videresendt, derfor to eksemplarer Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Den Afghanske Forening - skema ikke videresendt, derfor to eksemplarer Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Trauma - Udfyldt skema i pdf-format Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte SV: Skærbæk lystbådehavn Fjordvejen 40, 7000 Fredericia SV: Grusgraven Sdr. Kobbelvej 11, Fredericia Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia anmodning om aktindsigt Tilbagemelding fra KL Elbokøkkenet - listeriaproblematik Korrespondance vedr. løsningsmodeller følgeudgifter m.v Elbokøkkenet - listeriaproblematik Podio - opslag vedr. serviceaftale fra Silkeborg KomUdbud - Vaskemaskiner og tørretumblere til proff brug Vedr. afd. 219 og 221 Wesenberg Rådgivende Vesterbrogade 3, 7000 Fredericia Ingeniørfirma ApS Meddelelse til alle kommunalbestyrelser om stemmemodtagere Økonomi- og Folketingsvalget den i udlandet (OIM Id nr.: ) Indenrigsministeriet Vedr. Herslev Kirkevej Herslev Kirkevej 58, 7000 Fredericia tankattest på olietank Gl. Færgevej 18, 7000 Fredericia Udfyldt oplysningsskema Adam Friis Hansen Gl. Færgevej 18, 7000 Fredericia KMD Digital Valgliste * Nyt servicebrev med mulig fejlsituation i KMD - Folketingsvalget KMD Valg, Digital Valgliste Fremmøde, version SV: Vedr. p-pladser Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia Supplerende oplysninger (kortmateriale) Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia Indkaldelse til periodisk syn, senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn reg. nr. KF23365 Brandvæsen Revideret indberetning for 2014 Deloitte Revisorerklæring for 2014 vedrørende BOSSINF-STB Vedr. undersøgelsesoplæg for Skærbæk Havnegade 43-45, Skærbæk Havnegade 43, 7000 Fredericia 7000 Fredericia VS: Beregning af støj fra vejtrafikken på Sjællandsgade, Købmagergade og Dalegade, Fredericia Købmagergade 65A, 7000 Fredericia

8 40248 Kort over privat fællesvej og bygninger til behandling i byg Udstykning af matr.nr. 11a Skærbæk By, Taulov m.fl Re: Klage: FARLIG TRAFIKSITUATION, INTET UDSYN PGA Valgplakater VALGPLAKAT Seneste samlede inspektionsrapport for T16 inkl. bilag Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Synsrapport ved fraflytning Hyrdevej 2A 1 TH, 7000 Fredericia VS: Afvanding på Herslevvej Anders Gleerup Juul Herslevvej - problemer med afvandingsforholdene mellem Herslevvej 70 og Herslev Kirke Hevendelse fra noboer og genboer. Judith Ortrud Damgaard Holtebakken 19, 7000 Fredericia RE: Spørgsmål vedrørende genoptagelse af udledning til Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia offentlig kloak fra DONG Oil Pipe A/S' råolieterminal VS: Græsningsprojekter på bedrifter med randzoner Naturpleje, Gudsø Vig, hegn, matr.nr 3k og 4 æ Gudsø vig, Taulov Forpagtningsaftal Naturpleje, Gudsø Vig, hegn, matr.nr 3k og 4 æ Gudsø vig, Taulov VS: Forpagtningsaftale Naturpleje, Gudsø Vig, hegn, matr.nr 3k og 4 æ Gudsø vig, Taulov Indflytningsrapport Prinsessegade 29 ST TV, 7000 Fredericia SV: Opslag og stemmeseddel Folketingsvalg Stemmeseddel Anmeldelse om sløfning af olietank på Grønnemarken Grønnemarken 14, 7000 Fredericia SV: Sag 15/6 168 olietank Prinsessegade 20A, 7000 Fredericia Sag 15/6 168 olietank Prinsessegade 20A, 7000 Fredericia Vedr.: Tilskud til Mor/Barn-Ferie Tilskud til mor/barn-ferie SV: Vedr. tilladelse til Ungdommens Hus, midlertidig camping unge Camp Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Herslevvej/Kongstedvej - Oversigtsforhold pga højt græs Supplerende oplysninger Fagerlien 31, 7000 Fredericia Forespørgsel om nyt stuehus og maskinhus Fagerlien 31, 7000 Fredericia SV: VS: Springvandet JB Nielsens Plads René Olesen Henvendelse om generende støj fra springvandet på JB Nielsens Plads Generende støj fra springvandet på JB Nielsens Plads. Pia Susanne Sjurman Larsen Henvendelse om generende støj fra springvandet på JB Nielsens Plads Generende måger. Nina Midjord Henvendelse om generende måger ved Musical Akademiet, Kongensgade Indledende analyse for renovationsområdet. Ernst & Young P/S Indledende analyse for renovationsområdet Bekræftelse på udbedring af kloak Egeskovvej 336, 7000 Fredericia SV: Agerparkens grundejerforening - Opsætning af opsætning af nabohjælsskilt Agerparken. nabohjælpsskilte Bekræftelse på udbedring af kloak O ADSBØLL & SØNNER A/S Jeppe Aakjærs Vej 5, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak Siøvænget 9, 7000 Fredericia Reviderede tegninger til udskiftning ITS Teknik A/S Signalanlægget Snoghøj Landevej / Strevelinsvej kraftig KLAGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bridgewalking opgang Jylland Domea - Thygesmindevej 51-81, Afd Anmodning om indsigt - Domea - Thygesmindevej 51-81, Afd Godkendelse af udstykning LIFA A/S Udstykningssag, matr.nr. 5bu Erritsø By, Erritsø Oprensning af vandhul NBL 3, Vejlevej 130, matrnr. 2x stovstrup, Fredericia Jorder

9 39579 Dispensation for afstandskrav til skel Plantagevej 20, 7000 Fredericia herslev skole Højrupvej 153, 7000 Fredericia Re: deklaration nr Odinsvej 62, 7000 Fredericia VS: ansøgning om dispensation Odinsvej 62, 7000 Fredericia aconto varmebekræftelse fra Varmekontrol Varmeregnskab 2014/ Danmarksgade Forespørgsel som aftalt Røde Banke 99, 7000 Fredericia Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, P-plads ved volden, Norgesgade, skadedato , branchenr., skadenr Spørgsmål til ventetid på kørekortansøgninger FORENEDE DANSKE Spørgsmål til ventetid på kørekortansøgninger MOTOREJERE Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement IBC International Busiiness College Midlertidigt arrangement, IBC Fredericia Middelfart, Mosegårdsvej 1, Ændring af behandlingspris på forbrændingsegnet affald Energnist Behandlingspris på forbrændingsegnet affald Undersøgelse om forskningsprojekt vedrørende kommunale Cepos Forskningsprojetk vedr. kommunale ekspropriationer ekspropriationer SV: Høring_etablering af vandhul_vejle Landevej 36 (vores: Vejle Landevej 36, 7000 Fredericia P SV: Høring_etablering af vandhul_vejle Landevej 36 (vores: Vejle Landevej 36, 7000 Fredericia P Situartionsplan A overkørselstilladelse til Blåhøj KMD Praksys Dataservice - Tilbud.pdf, KMDLIB-# v KMD Praksys Dataservice og KMD Care - Patientdata tillæg Fredericia Kommune - KMD Care - Patientdata tillæg Ændring til BBR meddelelse - Fredericia Station DSB Indre Ringvej 43B, 7000 Fredericia Afprøvning af nye opgaver til de nationale test i september Afprøvning af nye opgaver til de nationale test i september Henvendelse vedr. planter og træer Henvendelse om generende planter og træer ved Vestre Ringvej Henvendelse vedr. trappe Vestre Ringvej 9 - Trappe vaskelig at passere med cykel og barnevogn forståelsespapir oplæg Kopi.docx Forståelsespapir - Fredercia Lærerkreds Forståelsespapir indgået med Fredericia Lærerkreds Forståelsespapir - Fredercia Lærerkreds Borgerklage vedr. nye valgsteder Borgerklage over nye valgsteder Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Mette Holter Brændeskov Råden over vejareal - Friluftsliv i Mange Farver 2015, ved Landsoldatpladsen den Godkendelse af udstykning LIFA A/S Arealoverførsel af matr. nr. 4k Brøndsted By, Gauerslund, fra landbrugsejendommen matr. nr. 11a Bredstrup By, Bredstrup m.fl., til landbrugsejendommen matr. nr. 1a m.fl. Rands By, Gårslev, som ligger i Vejle Kommune Anmodning om forlængelse af lejemål. Strandparken v/lis Juel Henvendelse til Økonomiudvalget - Forlængelse af lejemålet Restaurant Strandparken, Brandsøvej Orientering til Kommunalbestyrelsen om kendelse. MEDIQ DANMARK A/S Komudbuds udbud af rammeaftale vedr. sygeplejeartikler Orientering om kendelse MEDIQ DANMARK A/S Komudbuds udbud af rammeaftale vedr. sygeplejeartikler Anmodning om erklæring. Nybolig Stationsvej 80, 7000 Fredericia Sagsbehandlingsdokumenter Studsdalvej 7, 7000 Fredericia

10 39948 Anmodning om erklæring. Nybolig Studsdalvej 7, 7000 Fredericia Ansøgning om godkendelse af en folkeoplysende forening Fredericia Vandskiklub Fredericia Vandskiklub - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening Jyllandsgade 23, rampe Rampe ved Jyllandsgade 23 og 23a VS: Handicaprådets anbefaling af rampe til Jyllandsgade Rampe ved Jyllandsgade 23 og 23a VS: Kolding Kommune - opsætning af busskur ved Gudsøvig Buslæskur ved Gudsø SV: Kolding Kommune - opsætning af busskur ved Gudsøvig Buslæskur ved Gudsø VS: SV: "Særlige tilfælde" Forslag fra SF og Enhedslisten til byrådet om brug af pesticider Klipning af græsrabat Herdis Elmegaard Jensen Henvendelse om klipning af græs-/vejrabat ved Gl. Landevej Forespørgsel vedrørende lokalplanområde Agersøvænget Hagenørvej 19, EJ I E&M EJ I E&M MTV 3 - IMG_0982.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel MTV 3 - IMG_0974.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel MTV 3 - IMG_0954.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel MTV 3 - IMG_0951.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel MTV 3 - IMG_0910.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel MTV 2 - IMG_0894.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel MTV 2 - IMG_0889.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel MTV 2 - IMG_0887.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel MTV 2 - IMG_0879.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel MTV 2 - IMG_0877.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel Foto MTV - IMG_0873.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel Foto MTV - IMG_0860.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel Foto MTV - IMG_0851.JPG Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel billeder Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel Billeder fra beredskabet Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel VS: Fjernelse af diesel Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel VS: Dieselspild ved motorvejsafkørsel Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel Spørgsmål vedr. særlig boligstøtte Spørgsmål vedr. oplysninger om kommunens brug af "særlig boligstøtte" Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement FREDERICIA-MIDDELFART Midlertidigt arrangement, IBC Fredericia Middelfart, HANDELS- SKOLES KANTINE Mosegårdsvej 1, (udgået) Lufthavnspjece 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Vejledning omkring regler vedr. ydelsesmodtagere og ferieafholdelse (Lufthavnspjece 2015) Ejendomskat Fjordvejen 53, 7000 Fredericia Anmeldelse om sløjfning af tank/tankattest Martin Dalgaard-Lassen Stensgårdsvej 73A, 7000 Fredericia Godkendt ansøgning fra pulje vedr. mestringstilbud mellem Lær at tackle job og sygdom Sundhed og Jobcentret VS: Politiken 2. Juni Job og sygdom Lær at tackle job og sygdom VS: Tilsagnsskrivelse fra Fredericia Kommune Lær at tackle job og sygdom Vedligeholdelse af rabatter Anmeldelse af klipning af grøft ved. Gl. Færgevej / Nøddeplantagen

11 40301 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 26 Ved Ndr. Ringvej - et etageboligområde plansystemdk Plan i PlansystemDK: Tillæg 26 Ved Ndr. Ringvej - et etageboligområde, Kommuneplantillæg, forslag - Kolding Kommuner Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ved Nordre Ringvej plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, forslag, Ved Nordre Ringvej, , Kolding Kommune SV: Vedr. klassificering og anvisning af DONG Oil Pipe A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia spildevand til affald Vedr. klassificering og anvisning af DONG Oil Pipe A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia spildevand til affald Bekræftelse på udbedring af kloak Kongensgade 14, 7000 Fredericia VS: Vedr. Matr. nr. 33d - Børup Sandevej Børup Sandevej 58, 7000 Fredericia Torvelaugets aktiviteter i Torvelaugets arrangementer 2015 på Axeltorv Stafet for Livet - ansøgning om tilskud til scenevogn Stafet for Livet - ansøgning om tilskud til scenevogn Indberetning af karakterer i grundskolen for skoleåret 2014/ Indberetning af karakterer fra folkeskolens afgangsprøver Bilag - Testskema Gruppe 3.rtf Erfagruppe vedr. frikommuneforsøget for vederlagsfri Bilag - Testskema Gruppe 2.docx Erfagruppe vedr. frikommuneforsøget for vederlagsfri Referat - erfamøde for vederlagsfri docx Erfagruppe vedr. frikommuneforsøget for vederlagsfri Bilag - Testskema Gruppe 1.docx Erfagruppe vedr. frikommuneforsøget for vederlagsfri Bilag - PSFS dansk (2) - målsætningsskema - word.docx Erfagruppe vedr. frikommuneforsøget for vederlagsfri Bilag - Informationsbrev, patient.docx Erfagruppe vedr. frikommuneforsøget for vederlagsfri Testkatalog - PDF.PDF Erfagruppe vedr. frikommuneforsøget for vederlagsfri Excel-ark til notering af testresultater.xlsm Erfagruppe vedr. frikommuneforsøget for vederlagsfri Deltagere i ERFA-gruppe Frikommuneforsøg for Vederlagsfri fys docx Erfagruppe vedr. frikommuneforsøget for vederlagsfri Dagsorden til ERFA- møde Vederlagsfri fys docx Erfagruppe vedr. frikommuneforsøget for vederlagsfri VS:Forespørgsel til fredericia mht. N.B.5, Treldevej Treldevej 182, 7000 Fredericia SV: Reperation af autoværn på Skærbækvej (sydgående spor ) Skade på Autoværn - Skærbækvej ved banen (vestsiden) Hej Rikke Skade på Autoværn - Skærbækvej ved banen (vestsiden) Vi var nede for at lave betonautoværnsskade på Skærbækvej. Montør har sendt billeder på ny skade lige skråt over for skade er der en ny skade p Skærbækvej Skade på Autoværn - Skærbækvej ved banen (vestsiden) Forespørgsmål om skurvogn/pavilion Forespørgsel til opstilling af skurvogn/pavillion VS: Værn ved tvillingsøerne Skade på rækværk ved Tvillingesøerne

12 40995 Billeder fra miljøtilsyn d. 16. juni Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia Anmeldelse af midlertidig aktivitet HØJEN MASKINSTATION A/S Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Limen 5a Forhøring vedr. ændret startprocedure i Billund Lufthavn Billund kommune Forhøring vedr. ændret startprocedure i Billund Lufthavn - VVM redegørelse Generende bevoksning ved volden 8 mod øst. Poul Jens Bøttern Henvendelse om generende bevoksning ved trappe/sti ved volden ved Norges Bastion Anmodning om afholdelse af hegnssyn Hegnsynsag: Østerbyvej 26 mod Østerbyvej KDI: 14/01023, Høring om anmeldelse af kystbeskyttelse, Anmodning om bemærkning til etablering af kystbeskyttelse på Trelde Næsvej 26, 7000 Fredericia (matr. nr. 7i, Trelde, Fredericia Jorder) Kystdirektoratet Anmodning om bemærkninger til etablering af kystbeskyttelse på Trelde Næsvej 26, matr.nr. 7i Trelde, Fredeicia Jorder Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement FORENINGEN GREENPEACE- DANMARK Råden over vejareal - People Vs. Shell demonstration omkring Nørre Voldgade 27 / Østerstand Vedr. Shell- Raffianderiet, Fredericia. Rapportering af spild på Egeskovvej 265, 7000 Fredericia ca. 6 liter slops ved tk Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af spild fra Egeskovvej 265, 7000 Fredericia skumrør ved tk. 24 tankgård Vedr. FDO J70, Fredericia. Rapportering af spild fra utæt mixer Ryttergrøftvejen 34, 7000 Fredericia tk Bekræftelse på udbedring af kloak Gl. Landevej 27 B Bekræftelse på udbedring af kloak Søndre Dybbølvej 37, 7000 Fredericia Godkendelse af matrikulær sag LIFA A/S Arealoverførsel - fra matr.nr. 22ck Erritsø By, Erritsø, til matr. nr. 22cm smst - Erritsø Møllebanke Statistik om børnepasning Danmarks Statistik Statistik om børnepasning mv. - efteråret Vedr, Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af spild i Egeskovvej 265, 7000 Fredericia tankgård tk Energnist Kolding Anja Kraul d (Modtagekontrol d Modtagekontrol - Forbrændingen Kolding, TAS - Energnist ) Anmodning om aktindsigt TV 2 / DANMARK A/S Aktindsigt - Fredericia Kommunes indkøb via SKI fra med ATEA A/S SV: Signalanlæg Vestre Ringvej / Prangervej DDS Vestermarie Signalanlæg Vestre Ringvej/Prangervej - ombygning Signalanlæg Vestre Ringvej / Prangervej Kenneth Bigom Nielsen Signalanlæg Vestre Ringvej/Prangervej - ombygning Vs: _ jpeg Bøgeskov Strand 41, 7000 Fredericia Vs: _ jpeg Bøgeskov Strand 41, 7000 Fredericia Vs: Bøgeskov Strand 41, 7000 Fredericia RE: Vedr. Bøgeskov Strand 41 og 43 - lokalplan nr Bøgeskov Strand 41, 7000 Fredericia Vedr. fejl i BBR Martinsvej 12, 7000 Fredericia Ansøgning til FOR fra AIF Ansøgning til indsatspuljen fra Aftenskolerne i Fredericia AIF Mail vedr. ansøgning til FOR fra AIF Ansøgning til indsatspuljen fra Aftenskolerne i Fredericia AIF Orienteringsbrev til landets kommuner RANDERS KRISECENTER Samarbejdsprocedure for Randersborgere på krisecentre uden for Randers Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: tillæg nr 2 Erhvervsområde ved Herredsvej, Vejle Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg, forslag, Tillæg nr. 2 Erhvervsområde ved Herredsvej, Vejle, Vejle Kommune VS: Sløjfning af jordvarme Sybergsvej 38, 7000 Fredericia

13 40909 Begæring om aktindsigt. Morten Halskov Aktindsigt - Kommunens samarbejde m.v. med controller Finn Buch Petersen, firmaet Serviceconsult Henvendelse stillet på BBR Leif Møller Pedersen Asser Jensens Vej 33, 7000 Fredericia Til børn- og ungeudvalget. Jimmy Rasmussen Til Børn- og Ungeudvalget - Forslag på skoleområdet - rottesikrede affaldsbeholdere Anmeldelsesskema - Nørrebrogade 115, 7000 Fredericia H.J.Hansen Genvindingsindustri Nørrebrogade 115, 7000 Fredericia A/S Anmeldelsesskema Huslodsvej 21, 7000 Fredericia Anmeldelsesskema H.J.Hansen Genvindingsindustri Jernbanegade 37, 7000 Fredericia A/S Matrikulær sag til godkendelse Magelæg - Arealoverførselssag mellem matr. nr. 1e, 1db og 1dc Stovstrup, Fredericia Jorder Anmeldelse af gruppesamtale den 25. august 2015 Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg den , Ejendomscentret, Vendersgade 30D Klage over P-bøde Lars Broch Thorbjørk Klage over parkeringsafgift Henvendelse vedr. folketingsvalg 2015 Ingrid Erna Hansen Henvendelse om afstemninssted mv. samt forslag til næste valg Klage over bygning i skel mellem Kongensstæde 19 og Jan Rabeck Hejn Christensen Kongensgade 26A, 7000 Fredericia Kongensgade Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: FOR ET BOLIGOMRÅDE VED JORDRUP plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, aflyst, 2.1.1, For et boligområde ved Jordring, Kolding Kommune Udskiftning af vinduer I P Smidt. BUUS BYG V/ HENRIK BUUS Vendersgade 4, 7000 Fredericia Energi klasse vinduer IP Schmits gård BUUS BYG V/ HENRIK BUUS Vendersgade 4, 7000 Fredericia IP. Schmidt Gården (Vinduer & døre) Dennis Niess Vendersgade 4, 7000 Fredericia Tilbud på Vindues udskiftning I.P.Schmidt Bo Frandsen Vendersgade 4, 7000 Fredericia Tilbud på KMD Opus Business Intelligence KMD A/S - Aalborg Tilbud på KMD Opus Business Intelligence (BI) Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: FOR ET BOLIGOMRÅDE VED TJØRNEVÆNGET I JORDRUP plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, aflyst, 2.1.2, For et boligområde ved Tjørnevænget i Jordrup, Kolding Kommune Tegning samt kort Anmeldelse af overdækket skur/terrasse Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: PLEJECENTER TOFTEGÅRDEN plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, aflyst, 2.1.4, Plejecenter Toftegården, Kolding Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR KÆRTOFTEN plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, aflyst, 2.1.5, For et boligområde syd for Kærtoften, Kolding Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: FOR ET BLANDET BOLIGOMRÅDE VED HOVEDGADEN plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, aflyst, 2.1.6, For et boligområde ved Hovedgaden, Kolding Kommune Underskrevet lejeaftale Solvænget 28, pr Kolonihave Solvænget Årsregnskab for 2014 FREDERICIA Årsregnskab for 2014 vedr. Fredericia Produktionsskole PRODUKTIONSSKOLE Godkendelse af arealoverførsel LIFA A/S Udstykningssag - matr.nr. 125a, 125c og 125e Fredericia Bygrunde - magelæg Godkendelse af udstykning LIFA A/S Udstykningssag - matr. nr. 696t Fredericia Bygrunde Brevforkyndelse, indkaldelse til retsmøde Retten i Kolding Vidneindkaldelse kl Annonce vedr. Alsang bag det hvide vandtårn Alsang Annonce Alsang Alsang

14 41231 Festmesteren Ordrebekræftelse Alsang SV: Sommersjov i Bøgeskov/ kørsel på stranden Veteranbiler på hybystrand VS: Ansøgning om rådighedstilladelse Veteranbiler på hybystrand SV: Bump på Fasanvej - afgørelse Vejbump - Fasanvej Bord 4 - notat fra dialogmødet den Revision af Fredericia Ordningen Casper - er måske syg Revision af Fredericia Ordningen Info fra tovholder om prisregulering og kontraktforlængelse Kontrakt - Høretekniske hjælpemidler (KomUdbud) - Calundan Tilbudsskema_prisregulering xls Kontrakt - Høretekniske hjælpemidler (KomUdbud) - Calundan Kontraktforlængelse_2015.pdf Kontrakt - Høretekniske hjælpemidler (KomUdbud) - Calundan VS: Rykkere for ubetalte fakturaer - Power Care / Silkeborg Kommune Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Powercare KomUdBud saldo til POWERCARE! Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Powercare SKOVBAKKEN Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p- forbud _Mail JensenTræ_Multihal - stikledning Havepladsvej 175, 7000 Fredericia _Mail_Ingeniørerne_Multihal - stikledning Havepladsvej 175, 7000 Fredericia _Multihal_notat_elforsyning Havepladsvej 175, 7000 Fredericia Materiale fra advokaten Fælles beredskab Materiale fra advokaten Fælles beredskab Materiale fra advokaten Fælles beredskab Materiale fra advokaten Fælles beredskab Message from "RNP AC3D" Nedgravede affaldsløsninger i Fredericia VS: kvittering Nedgravede affaldsløsninger i Fredericia Brugsanvisning Nedgravede affaldsløsninger i Fredericia VS: fra Euro Group.- vedr. tømnnings system til nedgravede Nedgravede affaldsløsninger i Fredericia affaldscontainer RE: Tørdok Værftsvej 5B, 7000 Fredericia Vedr.: Læbæltesagen Klage over fjernelse af læplantning mellem Skanseparken og Kløvervej VS: Carit Etlars Vej sagsnummer 14/ Carit Etlars Vej, spørgsmål til retablering, afstribning og afvanding FW: SV: Carit Etlars Vej sagsnummer 14/ Carit Etlars Vej, spørgsmål til retablering, afstribning og afvanding Tilsynsindberetning Øsdal Bæk SV: Indvielse af vandløbsrestaureringsprojekt i Øsdal Bæk Øsdal Bæk Stemningsbilleder fra indvielsen Øsdal Bæk Orientering om 2. ekstraopkrævning til finansiering af Region Syddanmark Lukning af Nyborgskolen - finansiering af underskud underskud i forbindelse med lukning af Nyborgskolen Fuldført byggearbejde Gothersgade 42, 7000 Fredericia Naturpark Lillebælt - kommentarer til ændring af kommuneplan Skærbæk Beboerforening Naturpark Lillebælt, arbejdsgruppe SV: Indkøb af handsker Handsker - rengørings- og engangshandsker - Stadsing - KomUdbud - Kontrakt

15 40350 redegørelse for vægkonstruktion Thorvaldsensvej 111, 7000 Fredericia Udført byggeri Thorvaldsensvej 111, 7000 Fredericia Kvittering med tak vedlagt program for 2015 Fredericia Byorkester v/folke Overgangstilskud 2015 samt regnskaber Kristensen SV: vedr. truffet afgørelse i sagen vedrørende parkeringsforhold på Havepladsvej ved skolen Ophævelse af standsningsforbud ved Kirstinebergskolen på Havepladsvej Henvendelse der ikke besvares Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia FW: Tilbud - Ventilation Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Merethe Laursen (Kolding) oprettede Nyhed Physiotulle Ag Sygeplejeartikler - kontrakt med Abena - KomUdbud 10X10 er på lager igen SV: ReaMed Diabetes - kontrakt med ReaMed / Tødin - KomUdbud SV: ReaMed Diabetes - kontrakt med ReaMed / Tødin - KomUdbud Fornyet anmodning Pjedsted Auto Service v/ Henrik Ågade/Østerskovvej - Generende grene G Nielsen Registreringsmeddelelse U Referencenr Miljøministeriet Udstykning af matr.nr. 246a Fredericia Bygrunde - Afhændelse af delnr. 1 til Boligkontoret til boligformål Til orientering V2-kortlægges et delområde på Egeskovvej 265 Region Syddanmark Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RE: SV: Fastholdelse af hegnsyn Fælledvej 48 A og Hegnsynsag: Fælledvej 48a og Fælledvej Vedr. Shell- Raffianderiet, Fredericia. Procedurer vedrørende Kongensgade 113, 7000 Fredericia drift og vedligehold af olieudskillere Cykelsti langs Bredstrupvej - Geoteknisk rapport og Cykelsti Bredstrupvej - anlægsprojekt længdeprofil VS: Cykelsti ved Bredstrupvej Cykelsti Bredstrupvej - anlægsprojekt Cykelsti langs Bredstrupvej - Afvanding og ekstra tid Cykelsti Bredstrupvej - anlægsprojekt Tilbud på etablering af cykelsti. - nr Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt VS: Indkaldelse til ledningsejermøde LER nr Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt RE: Korrektur på beboerinformation Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt RE: logo Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt J.nr Cykelsti - Indre Ringvej Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt RE: Korrektur på beboerinformation Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt RE: Korrektur på beboerinformation Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt SV: Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt SV: Ledningsejermøde - Indre Ringvej Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt SV: vedr. kontrakt Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt Entreprisekontrakt Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt SV: rettet kontrakt Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt vedlagt fil Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt VS: Udkast til kontrakt Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt VS: Etablering af cykelsti på Indre Ringvej fra Treldevej til Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt Fælledvej REV 1 Gennemgang af Udkast til kontrakt, jordanalyser, Cykelsti Indre Ringvej - anlægsprojekt tidsplan og PSS Orientering vedr. påbud i digesag Kulturstyrelsen Museumsloven, Diger, matr.nr 14h trelde Fredericia jorder

16 40317 Lukkebrev for projekt Undervisningsministeriet Alternative skoleforløb / Unge på sporet - Projektnr.: Pulje: Dep Registreringsmeddelelse U Referencenr Arealoverførselssag/Matrikulær sag, 15cd Erritsø By, Erritsø Afgørelse Skade, Erritsø Fællesskole, afd. Krogsagervej, , 31 og Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Børupvej 84, 7000 Fredericia miljøgodkendelse af produktionen på Fiskebækvej Fiskebækvej 5, 7000 Fredericia telefonnotat - høringssvar fra Børkopvej Fiskebækvej 5, 7000 Fredericia Uddalelse vedr. sagsnr.: 14/ Fiskebækvej 5, 7000 Fredericia Afgørelse Skade, Erritsø Fællesskole, afd. Krogsagervej, , 31 og Svar til leverandør omkring køb af frugt udenfor aftale - SV: Udbud - på frisk frugt og grønt valgfrugt Re: SV: SV: SV: VS: Svar på Regning fra Berendsen Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) Vedr.: VS: Reparation af håndbetjening by udbud på levering af opbygning af biler til handicappede handicapbiler Regnskab Thygesminde etape Thygesminde Allé 3 - etape 2, opførelse af Kobbelgården 2, 40 boliger og serviceareal

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 10. 14. Februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 12037 Spørgsmål fra BPI Badminton 14-02-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-11882

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt Indgående post uge 3, 2013 ( 14. 18. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 4801 B-Egumvejens Skole_Fejl og mangler udbedret.pdf 16-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 4947

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

15-02-2013 Indre Ringvej til Egumvej fjernvarme DANSK FJERNVARMES

15-02-2013 Indre Ringvej til Egumvej fjernvarme DANSK FJERNVARMES Indgående post uge 7 ( 11. 15. Februar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 10702 Othello_AVS-rapport.pdf 11-02-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 10703 Othello_ABA-rapport.pdf

Læs mere