COSO-temadag. Opdatering af begrebsrammen efter 20 år. Skab værdi med interne kontroller. Skab værdi med interne kontroller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COSO-temadag. Opdatering af begrebsrammen efter 20 år. Skab værdi med interne kontroller. Skab værdi med interne kontroller"

Transkript

1 13. juni 2013 COSO-temadag Opdatering af begrebsrammen efter 20 år Skab værdi med interne kontroller Skab værdi med interne kontroller Revision. Skat. Rådgivning.

2 Holder dine kontroller trit med udviklingen i virksomheden? Nye og ændrede risici Ændrede markedsforhold Nye og ændrede behov for interne kontroller PwC COSO s opdaterede begrebsramme hjælper virksomheder på vej juni 2013 Side 2

3 Program PwC, Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør Velkomst og introduktion til COSO temadagen PwC, Kristina Wiese Tranberg, director Introduktion til opdatering af COSO-begrebsrammen, herunder hvad er ændret (fokus på rapportering) A.P. Møller Mærsk, Jane Thostrup Jagd, director, control compliance officer, Group Accounting - Risk, Control & CSR CSR-rapportering samt praktiske erfaringer med ikke-finansielle kontroller PwC, Jess Kjær Mogensen, partner Pause Fakta om den opdaterede COSO begrebsramme Energinet.dk, Torben Thyregod, CFO & Thomas Berg Jacobsen, regnskabschef Praktiske erfaringer med implementering af COSO framework et herunder de seneste opdateringer PwC, Kristina Wiese Tranberg, director PwC Hvordan kommer man i gang med implementering af COSO opdateringen? Hvad skal overvejes? - herunder afrunding på temadagen juni 2013 Side 3

4 Introduktion til opdatering af COSO-begrebsrammen PwC juni 2013 Side 4

5 Hvorfor opdaterer COSO begrebsrammen? Intentionen er at hjælpe virksomheder i deres indsats med at: tilpasse sig stigende kompleksitet tilpasse sig hastigheden af ændringer begrænse risici sikre troværdig information Fokus på opdateringen af begrebsrammen er, at den skal: reflektere ændringer være anvendelig på flere forretningsmål øge brugervenligheden være mere fleksibel i anvendeligheden PwC Et sundt internt kontrolmiljø er en væsentlig del af virksomhedens integrerede risikostyring juni 2013 Side 5

6 Essensen af COSO opdateringen Den oprindelige begrebsramme fra 1992: er fortsat fundamentalt sund og bredt accepteret i hele verden gælder for alle typer af virksomheder Det opdaterede Framework fra 2013 forventes at hjælpe virksomheder med at: håndtere interne kontroller ift. de mange ændringer i omgivelserne siden 1992 udvide anvendelsen af interne kontroller præcisere kravene ift., hvad der udgør en effektiv intern kontrol PwC juni 2013 Side 6

7 COSOs begrebramme har mange år på bagen og er anerkendt world wide via lokal lovgivning Norge: Intern kontroll EU: EURO-SOX Danmark: Årl. 107 B & SL 115 Canada: COCO UK: Turnbull Italien: Legislative Decree 262 Japan: J-SOX Tyskland: BilMoG Kina: C-SOX Australien: CLERP 9 PwC juni 2013 Side 7

8 Effektive interne kontroller kræver mere end kun de finansielle kontroller PwC juni 2013 Side 8

9 Opsummering på hvad der er ændret og ikke ændret i begrebsrammen Hvad ændrer sig ikke Hvad ændrer sig 1 Definitionen af intern kontrol 1 Opdateres til at reflektere nuværende forhold i forretningsog driftsmiljøer 2 De 5 intern kontrol komponenter 2 Kodificerer principper som støtter de 5 intern kontrol komponenter 3 De fundamentale kriterier, som bruges til at vurdere effektiviteten af et intern kontrol system 3 Udvider målet for finansiel rapportering til også at inkludere intern rapportering og ekstern ikke-finansiel rapportering 4 Brug af sund fornuft ved evaluering af effektiviteten af et intern kontrol system 4 Øger fokus på operations, compliance og rapporteringsmål PwC juni 2013 Side 9

10 Den opdaterede COSO-begrebsramme er udvidet til at omfatte alle former for rapportering Skabe kongruens og mere ensartethed Eksterne finansielle rapporterings mål Eksterne ikkefinansielle rapporterings mål Al rapportering skal håndteres ensartet Anvende alle 5 intern kontrol komponenter Forbedre beslutningsgrundlaget PwC Anvendes til at opfylde eksterne interessenters og reguleringsmæssige krav Udarbejdet i overensstemmelse med eksterne standarder Kan kræves af myndigheder, iht. kontrakter, aftaler mv. Interne finansielle rapporterings mål Interne ikkefinansielle rapporterings mål Bruges til at styre virksomheden og beslutningstagning Etableret af ledelse og bestyrelse juni 2013 Side 10

11 CSR-rapportering samt praktiske erfaringer med ikke-finansielle kontroller Jane Thostrup Jagd, A.P. Møller Mærsk PwC juni 2013 Side 11

12 Juni 2013 Hvordan højner vi det ikkefinansielle kontrolmiljø og hvorfor?

13 Kan man sikre datakvaliteten af det ikke-finansielle? Brug de finansielle værktøjer Datatyper og krav til dokumentation COSO og EuroSox Krav og værktøjer til lokalt kontrolmiljø Krav til hovedkontoret Hvad skal det gøre godt for? Slide no. 13 Group Accounting Juni 2013

14 Kan man sikre datakvaliteten af det ikkefinansielle? Er det ikke bare noget gætteri og rapportering af tilfældige tilgængelige data men ikke nødvendigvis validerede data? Desværre ofte jo men det behøver ikke at være sådan!!! Det meste ikke-finansielle kan man sagtens skaffe gode stærke beviser for men det kræver gode processer og værktøjer De få ting, man ikke kan sikre stærke beviser for, de kan sandsynliggøres ligesom man også kun kan sandsynliggøre finansielt for hensættelser, eventualforpligtelser, immaterielle anlægsaktiver etc. Så hvis man vil så kan man sikre et ligeså godt kontrolmiljø ikke-finansielt som finansielt Group Accounting Slide no. 14 Juni 2013

15 Fordele ved finansielle værktøjer og logik, når man arbejder med ikke-finansielle data Rapporterings-processen er kendt af Business Units Konsolideringssystemet er som godt som gratis og der er ikke brug for implementeringstid maksimalt lidt oplæring i brug af systemet Bedre samarbejde mellem finansielle og ikke-finansielle medarbejdere In all fairness, ikke-finansielle medarbejdere er ikke særligt vant til at arbejde med koncepter som: bevis, kontroller, monitorering, SOPs etc. Finansielle medarbejdere er ikke så gode til at få fortalt historien bag ved tallene. Genbrug den finansielle værktøjskasse hos APMM betyder det: APMM Sustainability GAAP Upload sheets Explanation sheets Kvalitetssikrings-værktøjer på Business Unit og gruppe niveau EuroSox kontroloversigter som Revisionskomiteen modtager Group Accounting Slide no. 15 March 2013

16 Datatyper og krav til dokumentationen 2 datatyper: Dokumenterbare og sandsynliggjorte data Dokumenterbare data: Krav til dokumentationen: F.eks: CO2e, energi, FTEs kønsopdelt pr. ledelseslag, medarbejderomsætning, arbejdsulykker, exposure hours egne medarbejdere, dødsfald, donationer samt alle governance data ISA 500 Dokumentationen er fra eksterne kilder, kontrolleret effektivt, det er direkte beviser dvs ikke følgeslutninger, de er skriftlige og originale Sandsynliggjorte data: F.eks: Vand, affald, exposure hours kontraktansatte Group Accounting Slide no. 16 Juni 2013 I det omfang ISA 500 doku findes brug den. Data skal altid kunne forsvares, hvorfor antagelserne for de sandsynliggjorte data skal gøres skriftlige, og skal kunne efterprøves af revisor. Ofte er beviserne svagere end ved dokumenterbare data men dog beviser

17 COSO og EuroSox (ÅRL 107b, stk1 no 6) COSO er ofte reference-rammen for kontrolmiljøerne i virksomhederne især efter EuroSox blev indført i 2008 med virkning fra Anvendelsen kan sagtens udvides til også at omfatte den ikke-finansielle rapportering, som COSO's opdatering særligt fremhæver. Group Accounting Slide no. 17 Juni 2013

18 Krav og værktøjer til lokalt kontrolmiljø risikovurdering Group Accounting Slide no. 18 Juni 2013

19 Krav og værktøjer til lokalt kontrolmiljø kontrolmål og kontrolkataloger Baseret på risikovurderingen, specificeres hvike kontrolmål der skal opnås i kontrolmiljøet Det er altså ikke alt, der er lige vigtigt det er nøglekontrollerne, der skal identificeres Kontrolmålene skal gennemgåes og der skal etableres oversigter over de nøglekontroller, der er/vil bliv etableret i såkaldte kontrolkataloger Et kontrolkatalog vil typisk pr. kontrolmål indeholde informationer om kontrolaktivitet(erne), beviset for at kontrollen er udført, typificering af kontrollen (preventive, detective, automatisk, manuel etc), ansvarlige etc og en reference til SOPen, hvor der er flere detaljer Group Accounting Slide no. 19 Juni 2013

20 Krav og værktøjer til lokalt kontrolmiljø - SOPer Standard Operating Procedures (SOPs) skal udarbejdes, således at kontrollerne i kontrolkataloget er specificeret med egentlige instrukser. Man kan godt anvende eksisterende instrukser sålænge de indeholder selve kontrolaktivitetsbeskrivelsen og beviset for at kontrollen er udført med et tilfredsstillende udkomme. Kan også vedhæftes som et appendix Group Accounting Slide no. 20 Juni 2013

21 Krav og værktøjer til lokalt kontrolmiljø monitorering Alle finansielle som ikkefinansielle kontroller skal naturligvis monitoreres, for at sikre de faktisk udføres som ønsket. I kontrolkataloget skal det fremgå, baseret på monitoreringen, hvor moden kontrollen er. No Is the control currently performed as described in the catalogue? Yes Is the control only performed sometimes and not following a regular pattern? No Monitorering kan foregå som self-assessment i questionnaires men i så fald bør de underbygges med stikprøver af bevisernes faktiske tilstedeværelse Yes Is the control automated? Maturity 5 Slide no. 21 Maturity 1 No Maturity 2 No Is the control monitored and measured? Yes Group Accounting Yes Is there a formal SOP for the control? Yes Maturity 0 Juni 2013 Maturity 3 No Maturity 4

22 Krav til hovedkontoret Softwarevalg OBS: Excel er IKKE et konsolideringsværktøj. Det er no-go Hovedkontoret skal på toppen af de lokale kontrolmiljøer foretage santitycheck af data: FTEs (ÅRL 98a) i medarbejderomkostningsnoten kan genbruges. Hvis der er FTEs i en entitet, så bør der også mindst være elektricitet, vand og affald. Husk - ingen virksomheder ansætter folk til at glo ind i en væg. Der kan også være varme af en art men det afhænger af geografien Omkostningsdata til CO2-kilder (diesel, electricity, bunker etc.), bør sammenholdes med forbrugsmængder pr entitet pr. aktivietet Elektricitet og fjernvarme bør indhentes pr. land. Hvis landespecifickationen devierer kraftigt fra hjemlandet for entiteten, så få en forklaring Hvis entiteten ejer/leaser maskiner og/eller transportmidler, så bør der også være CO2-kilde forbrug. Sammenhold de finansielle og ikke-finansielle noter Entiteten/BUen skal forklare sig, hvis rapporteringen devierer ved disse simple logiske tests Sørg for at alle udarbejder dataudviklings-forklaringsark => Gruppen kan meget lettere og mere robust forklare udviklingen i data Group Accounting Slide no. 22 Juni 2013

23 Hvad skal det gøre godt for? Integreret rapportering er på trapperne, hvorfor den ikke-finansielle rapportering skal nå et meget bedre kvalitetsniveau se f.eks. Forslag fra IIRC, som har indgået en Memorandum of Understanding med IASB to develop integrated corporate reporting framework EU, som netop har foreslået en rapportering af information on policies, risks and results relating to environmental, social and employee-related aspects, human rights, anti-corruption and bribery and diversity on boards of directors i alle store virksomheder i EU (minder meget om 99a men kan blive mere vidtgående) CDSB i UK, hvor GHG fra i år skal indarbejdes i alle børsnoterede selskabers regnskaber Forskning viser, at den ikke-finansielle rapportering har en medbetydning for aktiekurserne men hvis investorerne skal kunne bruge de ikke-finansielle data umiddelbart, skal de være af en meget bedre og sammenligenlig kvalitet. Ellers er virksomheden overladt til rating-bureauernes luner... Group Accounting Slide no. 23 Juni 2013

24 Spørgsmål? Tak for opmærksomheden Contact: Modeller og metoder er beskrevet mere uddybende i min lærebog for revisorstuderende: Slide no. 24 Group Accounting Juni 2013

25 Fakta om den opdaterede COSO begrebsramme PwC juni 2013 Side 25

26 Implementering af den opdaterede begrebsramme Nuværende begrebsramme erstattes pr. 15. december 2014 Den oprindelige begrebsramme for Interne Kontroller Begrebsramme for Enterprise Risk Management Den opdaterede begrebsramme for Interne Kontroller (COSO I) (COSO II) (COSO I) enhver virksomhed der anvender COSO i sin eksterne rapportering bør klart oplyse i årsrapporten, om den oprindelige eller 2013-versionen er blevet anvendt PwC juni 2013 Side 26

27 Hvorfor er der ikke flere danske virksomheder (private og offentlige) der anvender COSO - hvad er jeres bud ud fra egne erfaringer? 1. For tung og teoretisk 2. Kender ikke COSO 3. Ved ikke hvordan vi skal komme igang/hvor vi skal starte 4. Kender ikke COSO, men har altid savnet en struktureret tilgang/værktøjskasse 5. Vi gør det allerede 6. Har ikke brug for en begrebsramme vi klarer os fint uden PwC 27% 20% 16% 14% 12% 12% juni 2013 Side 27

28 Fakta om den opdaterede COSO-begrebsramme Kodificering af principper De 5 komponenter udgør platformen for virksomhedens arbejde med interne kontroller Tilsammen skal de minimere risikoen for at Komponenter målene ikke opnås/overholdes Principper De 17 principper præsenterer fundamentale områder i virksomhedens samlede kontrolmiljø Principperne er gældende for alle mål (Operations, Reporting, Compliance) Points of focus 87 points of focus præsenterer initiativer og uddyber hvert princip. Ikke alle behøver eksistere for at princippet kan være gældende PwC Formålet med kodificeringen er at øge brugervenligheden og sikre klarhed i arbejdet med interne kontrol systemer juni 2013 Side 28

29 Fakta om den opdaterede COSO-begrebsramme De 17 principper Control Environment Risk Assessment! Monitoring Activities Demonstrates commitment to integrity and ethical values Exercises oversight responsibility Establishes structure, authority and responsibility Demonstrates commitment to competence Enforces accountability Specifies relevant objectives Identifies and analyzes risk Assesses fraud risk Identifies and analyzes significant change 10. Selects and develops control activities 11. Selects and develops general controls over technology 12. Deploys through policies and procedures Control Activities Information & Communication ! 13. Uses relevant information 14. Communicates internally 15. Communicates externally 16. Conducts ongoing and/or separate evaluations 17. Evaluates and communicates deficiencies = stort PwC set uændret = præciseret og opdateret! = nyt juni 2013 Side 29

30 Princip 5 Gør alle medarbejdere ansvarlige for deres intern kontrol aktiviteter "Erfaringer fra alt for mange virksomhedslukninger og skandaler peger på manglende ejerskab af de kontroller, der mindsker risikoen for opfyldelsen af organisationens mål. Hjørnestenen af intern kontrol er en fælles vision og engagement til at gøre, hvad der er rigtigt på alle niveauer af organisationen samt med partnere i forsyningskæden David Landsittel, former Chairman of the COSO Board PwC juni 2013 Side 30

31 Princip 5 gør alle medarbejdere ansvarlige for deres intern kontrol aktiviteter Når tone at the top er klar, vil succes eller svagheder i den interne kontrol afhænge af, hvordan kontroller efterleves på dag-til-dag basis Håndhæve ansvarlighed gennem struktur, bemyndigelse og ansvar Etablering af præstation måling, incitamenter og belønning Vurdering af performance måling, incitamenter og belønning i relation til fortsat relevans Overvej overdrevent pres Vurdering af præstation og belønning eller korrektion PwC juni 2013 Side 31

32 Princip 9 - Organisationen identificerer og vurderer ændringer, der kan påvirke intern kontrol systemet Forventer du en større ændring i din virksomhed inden for de følgende områder over de næste 12 måneder? Base: 1,330 global CEO s Source: PwC, 16th Annual Global CEO Survey, January 2013 PwC juni 2013 Side 32

33 Princip 9 - Organisationen identificerer og vurderer ændringer, der kan påvirke intern kontrol systemet Virksomheden skal vurdere ændringer i: Det eksterne miljø Forretningsmodellen Ledelsen og organisationen og om virksomhedens kontroller er tilstrækkelige ift. ændringerne? PwC juni 2013 Side 33

34 Princip 13 - Anvendelse af relevant information - information er byggestenen for, at de interne kontroller kan understøtte organisationens mål Virksomheden skal især fokusere på: Identifikation af informationsbehov Sikrer indsamling af både interne og eksterne datakilder Transformerer relevant data til information Opretholder kvaliteten af informationen Hensyn til cost/benefit PwC juni 2013 Side 34

35 Praktiske erfaringer med implementering af COSO framework, herunder de seneste opdateringer Torben Thyregod & Thomas Berg Jacobsen, Energinet.dk PwC juni 2013 Side 35

36 Praktiske erfaringer med implementering af COSO Temadag den 13. juni 2013 Torben Thyregod og Thomas Berg Jakobsen Dok.nr /13 36

37 Hvem er vi? Torben Thyregod Thomas Berg Jakobsen Divisionsdirektør, CFO Regnskabschef Tlf Tlf Energinet.dk Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Tonne Kjærsvej Fredericia 7000 Fredericia Dok.nr /13 37

38 Agenda Kort om Energinet.dk og baggrunden for øget fokus på risikostyring Implementering af COSO ERM med fokus på Reporting og Compliance Q&A Dok.nr /13 38

39 Kort om Energinet.dk Dok.nr /13 39

40 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed (SOV) under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Egen bestyrelse Etableret på baggrund af Lov om Energinet Danmark af 14. december 2004 Ca. 650 medarbejdere, hovedparten i Erritsø og Ballerup Ejer og driver energiens motorveje Det overordnede el- og naturgasnet Det regionale eltransmissionsnet i Danmark Dok.nr /13 40

41 Fakta om Energinet.dk (fortsat) Årlig omsætning på 9-10 mia. kr. Forbrugerne betaler til Energinet.dk s aktiviteter via tariffer på el- og gasregningen Energinet.dk s økonomi skal hvile i sig selv, må ikke skabe overskud Balancesum på 32 mia. kr. Forventet investeringssum i 2013 ca. 4 mia. kr. Forventet investeringssum frem til 2020 ca. 25 mia. kr Dok.nr /13 41

42 Energinet.dk s vigtigste kerneopgave Ansvarlig for den overordnede forsyningssikkerhed på el- og gasområdet på både kort og lang sigt Dvs. altid strøm i stikkontakterne og gas i hanerne. Vi styrer driften, planlægger og udbygger det danske el- og gassystem Effektiv indpasning af vedvarende energi. Vi sikrer velfungerende markeder for el og gas Konkurrence og gennemsigtige priser Dok.nr /13 42

43 Elsystemet udvikler sig, og Energinet.dk sikrer effektiv indpasning af vedvarede energi 1980 Central produktion Dok.nr / Lokal produktion pct. vind 43

44 Tre uger i november (skala 1:1) Ca. 30 pct. af klassisk elforbrug 2035 Ca. 80 pct. af klassisk elforbrug Dok.nr /13 Ca. 150 pct. af klassisk elforbrug 44

45 Baggrund og mål Dok.nr /13 De politiske ambitioner om omstilling til VE stiller andre krav til Energinet.dk s forretning og håndtering af forsyningssikkerheden Kraftig stigning i investerings- og aktivitetsniveauet Et mere kompliceret risikobillede, som er under løbende forandring Etablere et internt kontrolmiljø som støtter op omkring de forretningsmæssige forandringer og afledte risici Fælles tværgående og anerkendt referenceramme til risikostyring og interne kontroller 45

46 Implementering af COSO Praktiske erfaringer med fokus på Reporting and Compliance Dok.nr /13 46

47 Rejsen med interne kontroller COSO Opbakning fra ledelsen Hvad er det? Hvad er en intern kontrol Powered IC Kulturforandring Dok.nr /13 Nyt system = mere arbejde? 47

48 Hvor var vi, da rejsen begyndte? 2011 Ambitionsniveau Dok.nr /13 48

49 Implementering i 2012 af interne kontroller Begrebsrammen COSO ERM COSO s opdaterede begrebsramme for interne kontroller er en del af COSO ERM. Den indeholder: 17 principper 87 fokusområder Vi udvalgte som opstart 23 fokusområder i Risk Management Dok.nr /13 Regnskab og Rapportering 49

50 Fokusområder Udarbejdelse af intern kontrol politik, roller og ansvar Risikovurderinger Beskrivelse af interne kontroller for nøgleprocesser Aktivt brug af Powered IC Implementering af whistleblower-ordning Ledelsesovervågning Dashboards Dok.nr /13 50

51 Processer, der indeholder økonomiske kontroller Dok.nr /13 51

52 Risikovurdering pr. proces Proces navn: Proces ejer: Subproces ejer: Risikoappetit: Forklaring på risikoappetit: Toleranceniveau og forklaring: Hver risiko får en kontrol i Powered IC Dok.nr /13 52

53 Årshjul for interne kontroller 8. Løbende opfølgning på risici og kontroller: Direktionen orienteres Rapportering til internt Årsrapporten revisionsudvalg 5. Kommunikation: 8 4. Effektivisering af processer og ressourcer Mål fastsættelse: Opdateres årligt Styringsstruktur Løbende 7. Organisatorisk: effektivitet / test: Forretningsintern revision tester 3. Intern kontrol optimering: Styring af risici: Risikoanalyser 2 gange 6 årligt minimum 6. Forankring blandt medarbejdere: Performancemål Aktivitetsplan opdateres Dok.nr /13 53

54 Fokusområder Forankring Energierne Forvaltning IT-kontroller Ledelseskontroller Ikke finansiel rapportering Dok.nr /13 54

55 Hvad opnåede vi, og hvor langt er vi? Forbedret internt kontrolmiljø Risikotilgang til de interne kontroller Kulturændring Fælles tværgående referenceramme med risikostyring Øget effektivitet i rapporteringen Dok.nr /13 Etablering af processer og et årshjul Etablering af en ledelsesovervågning 55

56 Modenhedsniveau 2012 og ambitionsniveau Ambitionen i 2013 er, at alle højrisikoområder løftes til niveau 4 Overvåget Ambitionen i 2013 er, at øvrige områder fastholdes på niveau 3 - Standardiseret Dok.nr /13 56

57 Forankring og involvering Ledelsesmæssigt fokus Direktionsorientering og målfastsættelse Indgår i virksomhedsmål og påvirker performancebedømmelse for alle Udløser personlig performancemåling for udvalgte medarbejdere Involvering af medarbejdere og ledere Afholdelse af workshops Aktiv brug af overvågning Dok.nr /13 57

58 KPI-rapporter til økonomiledelse Dok.nr /13 58

59 Ressourceanvendelse Samlet svarende til 1 økonomimedarbejder (fuld tid) Sparring med Risk Management og intern revision Assistance fra PwC Deltagelse af medarbejdere og ledere på workshops m.v. Implementering af Powered IC (IT og superbrugere) Vigtigt, at arbejdet med interne kontroller og forankringen hele tiden holdes i gang Dok.nr /13 59

60 Hvad kunne vi have gjort anderledes? Ledelseskontroller tidligere i processen Bedre koordinering mellem Risk Management og arbejdet omkring de økonomiske interne kontroller Knap så lang opstart Vi skulle bare have kastet os ud i det! Mange af kontrollerne eksisterede allerede, men blev ikke dokumenteret Dok.nr /13 60

61 Spørgsmål Arkitekt: Hvidt & Mølgaard A/S, Sagsarkitekt Henrik Aabye

62 Hvordan kommer man i gang med implementering af COSO opdateringen? Hvad skal overvejes? Kristina Wiese Tranberg, PwC PwC juni 2013 Side 62

63 Hvordan kommer man i gang med rejsen? Drivers Gennemgang af ændrede COSO-retningslinjer Fremtidig tilstand Hvor er vi nu? ( as-is ) PwC ( to-be ) Begrænsninger Nuværende tilstand Hvor skal vi hen? juni 2013 Side 63

64 Vigtigt at bestyrelse og ledelse sætter ambitionsniveauet Hvad er ledelsens ambition og mål? Hvad er ledelsens risikoappetit? Mange virksomheder vil være best in class hvad betyder dette og i forhold til hvad? Virksomheder kan anvende en modenhedsskala til at sætte ambitionsniveauet PwC juni 2013 Side 64

65 Hvad er et effektivt internt kontrol system og hvad er best practice? Et effektivt system for intern kontrol reducerer risikoen, for at virksomheden ikke opnår sine mål, til et acceptabelt niveau Best in class skal ses ift. de virksomheder eller den branche man sammenligner sig med er at følge alle komponenter og principper i COSO begrebsrammen Det kræver, at: PwC de fem intern kontrol komponenter er tilstede og virker sammen på en integreret måde de underliggende principperne fungerer inden for hver komponent og på tværs af komponenterne juni 2013 Side 65

66 Fokus i opdateringen er især på, hvordan komponenterne arbejder sammen Hvert niveau i COSO begrebsrammen kan svigte PwC juni 2013 Side 66

67 Fokuser på medarbejdere og kommunikation Fokusér på medarbejdere og afdæk risici (princip 4) Tone at the top. Rollen som leder er lige så vigtig som kontrolmiljøet 1.Base: 860 public company directors Source: PwC Insights from the Boardroom 2012 PwC Kommunikation af den rigtige information til de rigtige mennesker (princip 14+15) 2.Base: 1,330 global CEO s Source: PwC16th Annual Global CEO Survey, January 2013 juni 2013 Side 67

68 Fokuser på teknologi Teknologi er drivkraften bag mange virksomheder og kan medføre risici og maskere problemer (princip 11) 1.Base: 860 public company directors Source: PwC Insights from the Boardroom 2012 PwC 2.Base: 1,330 global CEO s Source: PwC16th Annual Global CEO Survey, January 2013 juni 2013 Side 68

69 Hvad skal overvejes ifm. implementering af den opdaterede COSO-begrebsramme? Lær af erfaringerne Har der tidligere været kontrolsvigt? Kunne vi have gjort noget anderledes? Se på kontrollerne med opdaterede øjne I hvor høj grad opfylder vi den oprindelige COSO begrebsramme og de 17 principper i opdateringen? Udpeg en ansvarlig for overgangen til den opdaterede begrebsramme Hvad er bestyrelsens holdning? Hvordan engageres organisationen? PwC juni 2013 Side 69

70 Begrebsrammens praktiske tilgang sikrer, at virksomheden kommer hele vejen rundt Map relevante principper til eksisterende kontroller i hele virksomheden Fastslå, om der er overbevisende dokumentation for at nuværende kontroller: tilstrækkeligt dækker principperne er tilstede, fungerer eller kræver opfølgning skal styrkes, for at vise, at komponenter og principper er tilstede og fungerer Mapningen forventes samtidig at bidrage til at identificere og vurdere skjulte risici i virksomheden PwC juni 2013 Side 70

71 Eliminér de blinde vinkler Kom hele vejen rundt for at sikre afdækning af skjulte risici Risikovurdering skal ses på tværs af virksomheden (princip 7) PwC Fokuser på mål, relaterede risici og kontroller i alle dele af virksomheden Risici kan blive til problemer langt fra, hvor de udspringer Identificer også risici i relation til samarbejdspartnere Se virksomheden som en helhed og undgå dominoeffekt juni 2013 Side 71

72 Hvor mange virksomheder tror I har oplevet større ændringer de seneste to år, som påvirker kontroller? 1. Cirka 23 % 2. Cirka 98 % 3. Cirka 50 % 4. Cirka 67 % 5. Cirka 75 % 6. PwC Cirka 18 % 33% 39% 17% 10% 0% 0% juni 2013 Side 72

73 Etablering af en løbende proces for interne kontroller Hvordan tilpasser vores kontroller sig ændringer? Hvordan holdes hjulene i gang? Hvordan opnår vi mest mulig succes? Base: Over 800 global executive and risk managers Source: PwC, Risk in review Global risk in the transformation age, PwC ved at følge et Årshjul for Interne Kontroller juni 2013 Side 73

74 Spørgsmål? Succes skaber vi sammen Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen. PwC 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers juni 2013 Side 74 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion www.pwc.com/financialcrime Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion Tobias Søttrup 1 Introduktion Tobias Søttrup Senior Manager, Internal Audit Services, Danmark www.pwc.dk 2 Agenda 1. del Lidt

Læs mere

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning.

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning. Revisordøgnet 2012 Ann-Charlotte Beierholm, Erhvervs Ph.d.-studerende Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er det relevant at tale om Tax Transparency? Nuværende og kommende krav til skatterapportering

Læs mere

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 www.pwc.dk Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Persondataforordningen 2 Agenda Erklæringsforholdet og erklæringsbehovet Erklæringens indhold Et

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Fremtidens bank i en digital verden november 2015

Fremtidens bank i en digital verden november 2015 www.pwc.dk Fremtidens bank i en digital verden november 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Udgangspunktet 2 Den finansielle krise ændrede vilkårene - det handlede om at overleve. Nu skal vi se fremad 3 Trends

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren www.pwc.com/insurance Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren Anne-Sophie Andersen 16. November 2015 Agendaen i liv- & skadesforsikring 2015 Aktuelle emner i sektoren Resultaterne fra Insurance

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Aktuelt på bestyrelsesagendaen 1 Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse 2 Aktionærrettighedsdirektivet

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Velkommen til Bankseminar 2017

Velkommen til Bankseminar 2017 www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Revisors fokus 2017 What is hot? Revisors kommunikation med Finanstilsynet Certificering Uafhængighed Centrale forhold ved revisionen/kam 2 Revisors

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne www.pwc.dk Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne 11. oktober 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Markante v. Vagn Holm megatrends Klaus Regionsdirektør, Berentsen, partner Nykredit og Head

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling www.pwc.dk Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling Januar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold 1 Undersøgelsens baggrund, formål og proces 3 2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen 4

Læs mere

PwC s CEO Survey de danske resultater

PwC s CEO Survey de danske resultater PwC s CEO Survey 2017 - de danske resultater Om PwC s CEO Survey 2017 PwC s CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 20. gang. Vi har foretaget knap 1.400 toplederinterviews

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015 www.pwc.dk Afgifter og meget andet Ivan Ibsen Revision. Skat. Rådgivning. Hvad er hot? I mit daglige arbejde fornemmer jeg at følgende områder er hotte: PSO-betaling Afgifter ved anvendelse af overskudsvarme

Læs mere

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017 Den Digitale Bank Bankseminar, Middelfart 2017 Den digitale relationsbank Kunderne har ikke et digitalt behov, men de har behov for de services bankerne tilbyder Hos PwC ser vi traditionelle banker reagere

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer EU-persondatakonferencen 2017

GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer EU-persondatakonferencen 2017 www.pwc.dk GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer v. Jess Kjær Mogensen og Charlotte Pedersen, Agenda Leverandørstyring Erklæringer Spørgsmål 3 Leverandørstyring

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016 www.pwc.dk PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Benchmarkanalyse Regnskabsmæssige forhold Skattemæssige forhold 2 Benchmarkanalyse Resultat for 2015 og 2014

Læs mere

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Hvidvaskningens natur Anbringe Sløre Reintegration Indsamling af beskidte penge Pengene integreres i banken Pengene adskilles fra dets

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

Sikkerhed og Revision 2013 Finansiel revisors ønsker til it-revisor. 5. september 2013

Sikkerhed og Revision 2013 Finansiel revisors ønsker til it-revisor. 5. september 2013 Sikkerhed og Revision 2013 Finansiel revisors ønsker til it-revisor 5. september 2013 Den nye revisionsmetode Køreplan til, hvordan en it-specialist kan medvirke i planlægningen (side 1 af 2) Opdatere

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

CXO-konferencen 2016 Morgendagens ledere

CXO-konferencen 2016 Morgendagens ledere www.pwc.dk/cxo Morgendagens ledere Navigation og samarbejde i en kompleks verden Søren Røssel, Partner Head of s Executive Education Centre of Excellence April 2016 2 CXO Survey viser, at Manglende adgang

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Bestyrelsens bidrag til den teknologiske agenda og påvirkning af forretningsmodeller

Bestyrelsens bidrag til den teknologiske agenda og påvirkning af forretningsmodeller www.pwc.dk Bestyrelsens bidrag til den teknologiske agenda og påvirkning af forretningsmodeller Revision. Skat. Rådgivning. Opdrag Robert Bo Jensen vil sætte fokus på, hvordan bestyrelsen kan sikre at

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde Nyt om beskatning af fonde v. Niels Winther-Sørensen Partner, PwC Nyt om etablering af fonde Maj 2015 Skatteministeriets rapport om Succession til erhvervsdrivende fonde Vækstpakkens 300 mio. kr./år toppes

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

IPD Konference 25. februar 2014

IPD Konference 25. februar 2014 www.pwc.dk IPD Konference 25. februar 2014 Per Andersen, Partner Financial Services, Revision. Skat. Rådgivning. Hvilke områder arbejder med? Ejendomsspecifikke ydelser Køb og salg af fast ejendom Enkeltudbud

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned?

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? www.pwc.dk Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? Sebastian Houe 17. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Emner 1. Introduktion til 2. Introduktion til reglerne og baggrunden herfor 3.

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Låne- og finansieringsprodukter

Låne- og finansieringsprodukter www.pwc.dk Låne- og finansieringsprodukter Rentesikring (renteswap), låneomkostninger og konvertering Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Rentesikring (renteswap) Låneomkostninger Lånekonvertering 2 Rentesikring

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur www.pwc.dk It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur Revision. Skat. Rådgivning. Interviews og workshop har været primær input til udarbejdelsen af målepunkter, som har haft

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Risikovurdering Marts 2018

Digitaliseringsstyrelsen Risikovurdering Marts 2018 www.pwc.dk Risikovurdering Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Klaus Ravn Cyber security specialist Baggrund Akkreditering af systemer og apps Risikovurdering af systemer Facilitator af it-beredskabsøvelser

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Sammendrag af seminaret

Sammendrag af seminaret Sammendrag af seminaret Metier inviterede til seminar om innovation og porteføljestyring 3 centrale statements fra seminaret: Poor Coordination and control of multiple initiatives in organisation er en

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Afgivelse og modtagelse af revisorerklæringer. Gitte Nielsen, ATP Thomas Gi Scharf, KMD Jess Kjær Mogensen, PwC

Afgivelse og modtagelse af revisorerklæringer. Gitte Nielsen, ATP Thomas Gi Scharf, KMD Jess Kjær Mogensen, PwC Afgivelse og modtagelse af revisorerklæringer Gitte Nielsen, ATP Thomas Gi Scharf, KMD Jess Kjær Mogensen, PwC Agenda Indledning Baggrund Udfordringer Løsninger Afslutning 2 Baggrund 3 Revisionserklæringer

Læs mere

Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger

Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger www.pwc.dk Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets Indtægtsdækket virksomhed (IDV) Sparsommelig indkøbsadfærd Aktivitetsindberetninger Løn og ansættelsesforhold Investeringsrammer for selvejesektoren

Læs mere

Revision af risikorapportering V. Claus Sonne Linnedal og Steen Jensen. Sikkerhed & Revision 2015

Revision af risikorapportering V. Claus Sonne Linnedal og Steen Jensen. Sikkerhed & Revision 2015 Revision af risikorapportering V. Claus Sonne Linnedal og Steen Jensen Sikkerhed & Revision 2015 Dagsorden 1. Introduktion 2. Organisation 3. Operationel risiko processen 4. Revision af operationel risiko

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 1 Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

RISK MANGEMENT OG CSR I AMBU Ved CFO Anders Arvai

RISK MANGEMENT OG CSR I AMBU Ved CFO Anders Arvai RISK MANGEMENT OG CSR I AMBU Ved CFO Anders Arvai 1 AGENDA Generel introduktion til Ambu Risk Management processen og hvor er vi i dag CSR processen og status hvor er vi i dag Spørgsmål 2 To save lives

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen 28. Januar 2014 Præsentation Charlotte Pedersen Director Cand.scient.pol. ISO27001:2013 Certified ISMS Lead Auditor (IBITG accredited) mv., CIIP,

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Sikkerhedsarbejde i Ørsted Bioenergy & Thermal Power

Sikkerhedsarbejde i Ørsted Bioenergy & Thermal Power Sikkerhedsarbejde i Ørsted Bioenergy & Thermal Power Erfaringer med ulykkesforebyggelse Grane Gregaard Rasmussen 28. november 2017 Sikkerhed er højt på agendaen i Ørsted Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere